Instrukcja administratora Systemu SWD ST. (dla wersji systemu 1.24.x.y)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja administratora Systemu SWD ST. (dla wersji systemu 1.24.x.y)"

Transkrypt

1 Instrukcja administratora Systemu SWD ST (dla wersji systemu 1.24.x.y) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2009

2 Historia wersji Lp. Wersja Data Autor Modyfikacje Artur Pomper Wersja 20 instrukcji Artur Pomper Opis algorytmu wysyłania informacji o wycofaniach. 3 Artur Pomper Konfiguracja modułu Komunikatora. 4 Artur Pomper Okno zasad bezpieczeństwa haseł użytkowników. 5 Artur Pomper Nowy punkt instrukcji traktujący o konserwacji systemu. 6 Artur Pomper Dziennik zdarzeń systemu Artur Pomper Opisano dodatkowe opcje terminarza w wersji Artur Pomper Aktualizacja do punktu włącznie Artur Pomper Aktualizacja do końca pkt Artur Pomper Rozpoczęto aktualizację pkt. 4, szczegółowy opis okna Ustawień programu Artur Pomper Opis okna Ustawień programu Artur Pomper Opis okna Ustawień programu, formatowanie, utworzenie PDF. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 2

3 1. System SWD ST Ogólnie Wersje systemu SWD ST Moduły systemu SWD ST 6 2. Budowa systemu SWD ST Serwer bazy danych Firebird Serwer komunikacyjny ACS Baza danych Pliki programów Transmisja ST Program obsługi bazy danych systemu Abdul Aktualizuj bazę danych Przywróć bazę z kopii bezpieczeństwa Porządkowanie bazy danych Ratowanie uszkodzonej bazy danych Odświeżanie indeksów Zamknij program Inne narzędzia Proces instalacji systemu Instalacja serwera systemu SWD ST Problemy z uruchamianiem modułów SWD ST Czynności wstępne Porządkowanie bazy danych Uruchomienie oraz konfiguracja serwera ACS Instalacja na stanowisku klienta Konfiguracja systemu SWD ST Konfiguracja programu SWD ST Ustawienie adresu IP ACS dla plików wykonywalnych Ustawienie certyfikatów Użytkownicy w systemie SWD ST Inne ustawienia programu Konfiguracja modułu 112 ST (opcja) Ustawienia główne modułu 112 ST Dopisywanie użytkowników Edycja katalogów zdarzeń dla służb Konfiguracja transmisji Ustawienie jednostek do transmisji Konfiguracja z poziomu programu transmisji Zaawansowane ustawienia programu transmisji Algorytm przesyłania informacji o wycofaniach Instalacja i konfiguracja systemu Ewid ST Informacje ogólne Instalacja systemu Ewid ST Import danych z systemu Ewid Konfiguracja systemu Ewid ST Konfiguracja mechanizmu blokady meldunków Moduł mapowy systemu SWD ST Obsługiwane formaty map Warstwy rastrowe Warstwy wektorowe Wymagane układy współrzędnych Instalacja i konfiguracja modułu mapowego Moduł Komunikatora Konfiguracja transmisji Komunikatora 50 Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 3

4 7.2. Przesyłanie komunikatów Aktualizacja systemu SWD ST Czynności wstępne Zabezpieczenie starej wersji systemu Zatrzymanie usług systemu Wymiana plików nowej wersji Aktualizacja struktury bazy danych Ponowne uruchomienie usług Skrypty aktualizacyjne SWDUpdate Konserwacja systemu Dziennik zdarzeń 55 Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 4

5 1. System SWD ST 1.1. Ogólnie System Wspomagania Decyzji dla Stanowisk Kierowania SWD ST, to zintegrowany, składający się z wielu modułów system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy Państwowej Straży Pożarnej (w zakresie jednostek JRG, KP/KM, KW, KG) jak i stacji Pogotowia Ratunkowego. Ścisłe połączenia pomiędzy modułami systemu, umożliwiają pełną wymianę informacji zarówno wewnętrznie pomiędzy jednostkami jednego typu (PSP i PSP, Pogotowie Ratunkowe i Pogotowie Ratunkowe), jak i pomiędzy jednostkami różnych typów (PSP i Pogotowie Ratunkowe). W odróżnieniu od wcześniejszej wersji, system SWD ST stworzony jest w architekturze klient serwer. Każda jednostka organizacyjna może posiadać swoją bazę danych (serwer bazy danych) i serwer komunikacyjny, z którym łączą się klienci pracujący na stanowiskach komputerowych, bądź też korzystać z jednego wspólnego serwera bazy danych i serwera komunikacyjnego wspólnego dla kilku odrębnych jednostek. Dodatkowo instalacje systemu w każdej z jednostek organizacyjnych, posiadają mechanizm aktualizacji danych pomiędzy sobą. System SWD ST współpracuje także z urządzeniami teletechnicznymi wykorzystywanymi zarówno w PSP jak i PR, takimi jak: cyfrowe centrale telefoniczne, terminale statusów, rejestratory rozmów, urządzenia zdalnego alarmowania itp. Kwestia obsługi urządzeń w systemie SWD ST omówiona została w odrębnej instrukcji. Lista aktualnie dostępnych modułów urządzeń, przedstawiona została w punkcie 1.2 instrukcji. W związku z tym iż powstają coraz to nowsze technologie i urządzenia stosowane w służbach ratowniczych, po uzgodnieniu z naszą firmą, możliwe jest stworzenie modułu umożliwiającego obsługę nowych urządzeń z poziomu systemu SWD ST. Istotnym jest jednak w tym przypadku, aby producent danego rozwiązania, umożliwił współpracę z systemami komputerowymi oraz był w stanie udzielić szczegółowych informacji technicznych odnośnie jego funkcjonowania. System SWD ST stworzony został dla dwóch platform baz danych wersja SWD ST dla Interbase Firebird, oraz wersja SWD ST dla Oracle, oraz pracuje na systemach operacyjnych Windows 2000, Windows XP oraz Windows W przypadku najnowszych systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 2008 Server, nie przeprowadzono jeszcze kompleksowych testów i dostosowania systemu SWD ST do w/w. W praktyce stwierdzono nieliczne przypadki w których nie udało się n w/w systemach operacyjnych uruchomić systemu SWD ST Wersje systemu SWD ST Począwszy od wersji 18 systemu, zmianie uległa numeracja wersji. Znaczenie poszczególnych cyfr, opisane zostało poniżej na przykładzie wersji o numerze Wartość stała Właściwy numer wersji systemu SWD ST Numer wersji bazy danych Numer wersji programów wykonywalnych Pierwsza cyfra numeru, określona w przykładzie jako wartość stała, jest cyfrą niezmienna. Druga cyfra numeru oznacza właściwy numer wersji w tym przypadku do czynienia mamy z wersja numer 24. Cyfra trzecia, oznacza numer wersji bazy w tej wersji systemu, natomiast ostatnia czwarta cyfra oznacza numer wersji programów wykonywalnych dla tej wersji bazy. Taka forma numeracji wersji, wprowadzona została aby uniknąć problemów związanych z niezgodnością wersji bazy danych w stosunku do uruchamianych programów wykonywalnych. Często Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 5

6 się zdarzało, że do nowej wersji systemu uruchamiane były stare wersje programów wykonywalnych, przez co system generował błędy. W chwili obecnej, jeśli na przykład na skutek zgłoszonych poprawek dostarczona zostanie nowa kompilacja systemu w wersji 24 i numer bazy będzie bez zmian a zmienią się tylko wersje programów wykonywalnych, aktualizacja wersji sprowadzać się będzie wyłącznie do podmiany plików. Jeśli natomiast dostarczona nowa kompilacja wersji 24 oznaczona będzie inną, wyższą cyfrą numeru wersji bazy danych, będzie to oznaczało iż zmieniona została struktura bazy i oprócz podmiany plików, konieczne jest również przeprowadzenie aktualizacji bazy danych. Dystrybuowane wersje systemu SWD ST oznaczone są cyframi parzystymi. Cyfry nieparzyste oznaczają wersję beta, dostarczaną klientowi tylko w szczególnych przypadkach Moduły systemu SWD ST W tabeli Tab. 1 przedstawiono listę obsługiwanych w systemie urządzeń oraz dodatkowych modułów programowych dla wersji systemu 1.24.x.x. Oznaczenie SWD-ST-POD SWD-ST-GIS SWD-ST-GIS 112-ST EWID ST EWIDSTAT-ST SWD-ST-SIE SWD-ST-ALC SWD-ST-MAT SWD-ST-SLI SWD-ST-SIG SWD-ST-EUR SWD-ST-TRX SWD-ST-DSP SWD-ST-DWA SWD-ST-DTS SWD-ST-DTI SWD-ST-MON SWD-ST-PAG01 SWD-ST-PAG02 SWD-ST-BLOK SWD-ST-DTG Abakus SMS Tab. 1. Opis Obsługa podziału bojowego Obsługa środowiska mapowego Obsługa środowiska mapowego wyszukiwanie tras dojazdu w ramach miasta Obsługa telefonu 112 integracja przyjmowania zgłoszeń dla różnych służb System obsługi meldunków ze zdarzeń Ewid Ewidstat dla systemu Ewid w wersji ST Serwer komunikacyjny dla centrali Siemens HIPATH (TAPI) Serwer komunikacyjny dla centrali Alcatel (TAPI) Serwer komunikacyjny dla centrali Matra (TAPI) Serwer komunikacyjny dla centrali Slican 2720 (CTI) Serwer komunikacyjny dla centrali Platan SIGMA (CTI) Serwer komunikacyjny dla telefonu Eurit (TAPI) Obsługa rejestratora rozmów TRX Obsługa selektywnego alarmowania Platan DSP50 Obsługa wyświetlaczy Platan DWA Obsługa terminali statusów Platan DTS Obsługa systemu alarmowania Platan DTI Serwer komunikacyjny dla stacji monitoringu ppoż. Obsługa systemu pagerów SwissPhone Obsługa systemu pagerów DSP-26 Moduł blokady edycji meldunków dla jednostek podległych Obsługa terminali statusów Platan GPRS Moduł obsługi urządzeń GSM, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, potwierdzenia Moduły dodatkowe systemu SWD ST Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 6

7 2. Budowa systemu SWD ST System SWD ST składa się z kilku wzajemnie ze sobą współpracujących modułów, omówionych w poniższych punktach. Przy omawianiu budowy systemu SWD ST, zakłada się iż zainstalowany jest on na jednym komputerze pracującym w roli zarówno serwera jak i klienta posiadającym adres ip , oraz że zlokalizowany jest w folderze c:\swdst\. Zawartość tego folderu, dla standardowej instalacji, wypisana została poniżej. c:\swdst\ acs\ acs.exe acs.map acsmanager.cpl acsmanager.map Term.xml terminarz.old terminarz.sch db\ swd.gdb x_y_clear_swd.fbk dev\ devmanager.cpl devmanager.map tu znajdują się serwery urządzeń porgram\ 112-st.exe 112-st.map mapast.exe mapast.map swd.ini swd_st.exe swd_st.map teleadresyst.exe teleadresyst.map zestawienia-st.exe zestawienia-st.map tools\ abdul.exe abdul.map abacleaner.exe delayrunapp.exe firebird _win32.exe swdupdate.exe *.sus transmisja\ arch\ in\ out\ err\ in\ logi\ pliki\ system\ out\ /opcja /opcja /gdzie x_y to numer wersji /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja /opcja Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 7

8 temp\ transmisja2.exe transmisja2.map transmisja.ini /opcja Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 8

9 2.1. Serwer bazy danych System SWD ST stworzony został dla dwóch platform baz danych: Interbase Firebird oraz Oracle. Na komputerze który pracować ma w roli serwera bazy danych, zainstalowany musi być więc jeden z wymienionych systemów bazy danych Firebird System SWD ST w poszczególnych wersjach wymaga określonych wersji serwera Firebird: 1.18.x.y pracuje na Firebird x.y pracuje na Firebird x.y wersja systemu pominięta w dystrybucji 1.24.x.y pracuje na Firebird 2.1 Właściwy program instalacyjny serwera Firebird dla poszczególnych wersji systemu SWD ST, dystrybuowana jest w paczkach instalacyjnych poszczególnych wersji systemu SWD ST. Praca w systemie SWD ST na nie odpowiedniej wersji serwera bazy danych Firebird generuje błędy oraz doprowadzić może do uszkodzenia bazy danych systemu Serwer komunikacyjny ACS ACS to moduł systemu SWD ST odpowiadający za komunikację w obrębie sieci lokalnej pomiędzy pozostałymi modułami systemu. Uruchamiany jest on w systemie operacyjnym jako usługa stąd zainstalowany może być tylko na komputerze pracującym w systemie Windows 2000/XP/2003. W naszym przykładzie ACS zainstalowany jest w folderze c:\swdst\acs\ i w skład jego wchodzą pliki acs.exe, acsmanager.cpl oraz terminarz.sch, opcjonalnie może tam znajdować się jeszcze plik devmanager.cpl w przypadku gdy w systemie SWD ST zainstalowane są serwery urządzeń. W poniższej tabeli znajduje się opis plików ACS a. Serwer ACS przechowuje i dostarcza klientom systemu SWD ST istotne informacje związane z funkcjonowaniem systemu, takie jak lokalizacja bazy danych (adres IP i ścieżka do pliku) i inne. Tabela Tab. 2 przedstawia opis plików powiązanych z serwerem komunikacyjnym ACS. Plik Acs.exe Acs.map Acsmanager.cpl Opis Serwer ACS. Uruchamiany w systemie jako usługa. Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest jego zainstalowanie (instalacja odbywa się przy pomocy programu acsmanager.cpl). Konfiguracja ACS zapisywana jest w rejestrze systemu Windows a dostęp do niej możliwy jest przez wtyczkę acsmanager.cpl, bądź bezpośrednio przy użyciu programu RegEdit: [hkey_local_machine] [software] [abakus] [acs] Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu acs.exe. Plik przy pomocy którego można zatrzymywać, uruchamiać, bądź konfigurować usługę ACS. Plik ten stworzony został w formacie rozszerzenia panelu sterowania można go uruchamiać bezpośrednio z lokalizacji c:\swdst\acs\acsmanager.cpl, bądź skopiować do folderu %SystemRoot%\system32 w tym przypadku w Panelu Sterowania systemu pojawi się ikona poprzez uruchomienie której możliwa będzie konfiguracja serwera ACS. Do uruchomienia konieczne jest posiadanie uprawnień administratora systemu Windows w przypadku pracy w systemie MS Vista, konieczne jest uruchamianie go prawym klawiszem myszy w opcji Uruchom jako administrator. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 9

10 Acsmanager.map Term.xml Terminarz.sch Devmanager.cpl Devmanager.map Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu acsmanager.cpl. Plik XML w którym serwer ACS przechowuje informacje o czynnościach wykonywanych cyklicznie w wersjach systemu od 24 włącznie. Plik tekstowy, w którym serwer ACS przechowuje informacje o czynnościach wykonywanych cyklicznie w wersjach systemu do 20 włącznie, takich jak godzina automatycznego tworzenia kopii bazy danych, godzina przypomnienia o zmianie służby, godzina automatycznego wysyłania danych, i inne. Po aktualizacji do wersji 24, plik może być usunięty. Plik przy pomocy którego można zatrzymywać, uruchamiać, bądź konfigurować serwery urządzeń obsługiwanych przez system SWD ST. Plik ten stworzony został w formacie rozszerzenia panelu sterowania można go uruchamiać bezpośrednio z lokalizacji c:\swdst\acs\devmanager.cpl, bądź skopiować do folderu %SystemRoot%\system32 w tym przypadku w Panelu Sterowania systemu pojawi się ikona poprzez uruchomienie której możliwa będzie konfiguracja urządzeń obsługiwanych w systemie SWD ST. Do uruchomienia konieczne jest posiadanie uprawnień administratora systemu Windows. Tab. 2. Opis plików serwera ACS Proces instalacji serwera ACS omówiony zostanie w punkcie traktującym o procesie instalacji systemu SWD ST Baza danych Baza danych systemu SWD ST, wraz z większością ustawień znajduje się w folderze c:\swdst\db\ - plik swd.gdb. Dodatkowo w folderze tym powinien znajdować się jeszcze plik x_y_clear_swd.fbk struktura bazy danych dla posiadanej aktualnie wersji systemu SWD ST, gdzie x_y oznacza numer wersji systemu oraz bazy danych Pliki programów W folderze c:\swdst\program\ znajdują się pliki swd_st.exe, zestawienia-st.exe oraz swd.ini. W przypadku korzystania z modułu 112 ST Może się tutaj także znajdować plik 112-st.exe. Także w przypadku używania modułu mapowego, będzie się tam znajdował plik MapaST.exe. Plik Opis UserData Folder w którym przechowywane są pliki konfiguracyjne systemu dla poszczególnych użytkowników, przechowujące takie dane jak np. parametry wyświetlania okien programów, ustawienia mapy itp. 112-st.exe Plik uruchamiający moduł obsługi telefonu alarmowego 112 (opcja systemu). 112-st.map Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu 112-st.exe. Mapa_st.exe Plik uruchamiający moduł obsługi mapy systemu SWD ST. Mapa_st.map Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Mapa_st.exe. StopScreenSaver.exe Program wyłączający wygaszasz ekranu w momencie gdy w systemie pojawi się komunikat (wyskakujące okno w prawym dolnym rogu ekranu). Swd.ini Plik konfiguracyjny programów wykonywalnych, z którego pobierają one informacje o adresie IP i porcie serwera komunikacyjnego ACS, oraz o lokalizacji innych programów które mogą być uruchamiane z menu programu swd_st.exe. Powinien on wyglądać następująco: [ACC] Adres= Port=2500 [PROGRAMY] 1=Zestawienia;C:\swdst\program\Zestawienia-ST.exe Gdzie: Adres to adres IP komputera na którym zainstalowany jest serwer ACS, Port to numer portu na którym ten serwer pracuje. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 10

11 Swd_st.exe Swd_st.map Teleadresyst.exe Teleadresyst.map Zestawienia-st.exe Zestawienia-st.map Plik uruchamiający system SWD ST dla klienta. Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Swd_st.exe. Plik program obsługi danych teleadresowych (dane z Bazy sił i środków, bez zakładek Sprzęt i Obsada osobowa). Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Teleadresyst.exe. Plik uruchamiający moduł zestawień z bazy sił i środków oraz wyjazdów systemu SWD ST dla klienta. Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Zestawienia-st.exe. Tab. 3. Opis programów klienta systemu SWD ST 2.5. Transmisja ST W folderze c:\swdst\transmisja\ znajdują się pliki modułu transmisji danych systemu SWD ST. Moduł ten, odpowiada za transmisję danych zarówno pomiędzy jednostkami PSP: JRG i KM/KP i KW, jak i może być użyty do transmisji danych pomiędzy stacjami PR. Dodatkowo w folderze tym, w domyślnej konfiguracji tworzone są foldery używane przez program transmisji do czasowego bądź trwałego gromadzenia plików zawierających dane przetwarzane przez program transmisji. Plik Opis Transmisja2.exe Plik uruchamiający moduł transmisji systemu SWD ST. Transmisja2.map Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Transmisja2.exe. Transmisja.ini W pliku przechowywane są ustawienia programu transmisji, z których najistotniejszymi dla nas są adres serwera ACS oraz port na którym ten serwer pracuje: [ACC] Adres= Port=2500 Wszystkie inne ustawienia, dostępne są z poziomu interfejsu konfiguracji programu transmisji. Arch Folder w którym przechowywane są archiwalne pliki transmisji. Err Folder w którym przechowywane są pliki transmisji w których wystąpiły błędy. In Folder w którym zapisywane są pliki przyjęte przez program transmisji i przechowywane do momentu przyjęcia. Logi Folder przechowujący logi działania programu transmisji. Out Folder zawierający podfoldery dla wszystkich adresatów programu transmisji, w których przechowywane są aż do wysłania pliki wygenerowane dla tych adresatów. Temp Folder tymczasowy programu transmisji. Tab. 4. Opis elementów składowych modułu transmisji danych Szczegółowo proces konfiguracji modułu transmisji systemu SWD ST omówiony zostanie w punkcie traktującym o konfiguracji systemu SWD ST Program obsługi bazy danych systemu Abdul Abdul (Abakus Database Utility) narzędzie służące do obsługi bazy danych systemu SWD ST. Przy jego pomocy wykonujemy czynności takie jak aktualizacja bazy danych (patrz punkt o tym traktujący), porządkowanie bazy danych, przywracanie bazy danych z kopii bezpieczeństwa i inne. Do uruchomienia konieczne jest podanie hasła dla konta administratora: pspadminswd2. Po uruchomieniu programu abdul.exe, pojawia się okno, tak jak na rysunku. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 11

12 Rys. 1. Opcje programu Abdul Aktualizuj bazę danych Uruchamia proces aktualizacji bazy danych, wykonywany najczęściej przy zmianie wersji systemu SWD ST na nowszą. Omówione w punkcie traktującym o aktualizacji systemu Przywróć bazę z kopii bezpieczeństwa Uruchomienie opcji, po podaniu ścieżki do pliku kopii bezpieczeństwa i miejsca do którego i pod jaką nazwą pliku baza ma być przywrócona, powoduje że we wskazanym miejscu odtworzony zostanie plik bazy danych SWD.GDB (jeśli oczywiście taką nazwę pliku podamy), zgodny co do zawartości i struktury z bazą systemu SWD ST w momencie gdy backup bazy został wykonany. Podanie ścieżki do istniejącej bazy danych spowoduje nadpisanie tej bazy i utratę danych do niej wpisanych od momentu stworzenia kopii bezpieczeństwa z której bazę odtwarzamy. Sugeruje się w tym przypadku, przed rozpoczęciem procesu przywracania bazy, nazwę bazy uszkodzonej zastępowanej zmienić np. na swd_old.gdb. Dodatkowo, w przypadku zaznaczenia opcji programu Abdul Automatycznie zwiększ ID generatora po zakończeniu, spowoduje zmianę generatora identyfikatorów bazy (w zależności od tego sprzed ilu dni pochodzi przywracana przez nas kopia bezpieczeństwa oraz rodzaju jednostki dla której bazę się przywraca) opcję tą stosować można tylko i wyłącznie po ustaleniu z serwisem firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o Porządkowanie bazy danych Proces po podaniu ścieżki do bazy danych, przeprowadza porządkowanie bazy danych w zakresie wewnętrznej struktury bazy. Uruchamianie procesu po wyłączeniu wszystkich programów i zatrzymaniu usług systemu SWD ST Ratowanie uszkodzonej bazy danych Proces który może zostać użyty w przypadku gdy aktualizacja bazy nie powiedzie się z powodu uszkodzenia pliku bazy danych. W tym przypadku radzimy jednak o kontakt z naszą firmą celem konsultacji problemu Odświeżanie indeksów roces uruchamiający wewnętrzne mechanizmy bazy danych, których działanie ma na celu przyspieszenie operacji wykonywanych na bazie. Zalecane uruchomienie w przypadku większej ilości Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 12

13 operacji dodawania i kasowania w bazie. Aktualizacja bazy danych zawiera w sobie tą operację. Uruchamianie procesu po wyłączeniu wszystkich programów i zatrzymaniu usług systemu SWD ST Zamknij program Zamyka aplikację. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 13

14 2.7. Inne narzędzia W folderze c:\swdst\tools\ umieszczane są dodatkowe narzędzia administracyjne dla systemu SWD ST, oraz programy instalacyjne serwera bazy danych oraz klienta bazy danych. Plik Opis AbaCleaner.exe Narzędzie umożliwiające automatyczne kasowanie określonych według maski plików z systemu plików komputera na którym zostanie uruchomiony, starszych niż określona ilość dni. Może być wykorzystany, po umieszczeniu w harmonogramie zadań systemu operacyjnego na którym zainstalowana jest baza danych, do porządkowania folderu automatycznej archiwizacji bazy danych systemu SWD ST. Po uruchomienie ze ścieżki poleceń, możliwe jest zapoznanie się z zasadą działania przez uruchomienie programu z parametrem /? DelayRunApp.exe Program umożliwiający uruchamianie aplikacji systemu Windows z określonym jako parametr opóźnieniem. Wykorzystany może być, do uruchamiania z opóźnieniem programu Transmisja2.exe, uruchamianego z autostartu systemu. Po uruchomienie ze ścieżki poleceń, możliwe jest zapoznanie się z zasadą działania przez uruchomienie programu z parametrem /? Firebird-*.exe Program instalacyjny bazy danych firebird. W zależności od wybranych opcji w czasie instalacji, może zainstalować serwer bazy danych dla systemu SWD ST lub sterowniki bazy danych dla klienta systemu. Swdupdate.exe Program do uruchamiania skryptów na bazie danych systemu. Wykorzystywany w przypadku dostarczenia wraz z nową wersją systemu SWD ST skryptów aktualizacyjnych, w innych przypadkach tylko na wyraźną prośbę producenta oprogramowania. Tab. 5. Opis narzędzi pomocniczych systemu SWD ST 3. Proces instalacji systemu 3.1. Instalacja serwera systemu SWD ST Problemy z uruchamianiem modułów SWD ST W przypadku nowych komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może zdarzyć się, że programy wchodzące w skład systemu SWD ST nie będą się uruchamiały. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mechanizm Data Execution Prevention. W tym przypadku aby możliwa była instalacja systemu SWD ST, konieczne jest wykonanie następującej konfiguracji systemu Windows: Mój komputer Właściwości Zaawansowane Wydajność klawisz Ustawienia, następnie wybieramy zakładkę Zapobieganie wykonywaniu danych, zaznaczamy opcję Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej i za pomocą klawisza Dodaj dodajemy następujące pliki składowe systemu SWD ST: acs.exe, acsmanager.cpl, swd_st.exe, zestawienia-st.exe, transmisja2.exe, abdul.exe, oraz w przypadku korzystania z systemu SWD ST rozszerzonego o moduły obsługi urządzeń plik devmanager.cpl oraz pozostałe pliki obsługi urządzeń, np. dsp.exe, tapi.exe itd. W przypadku korzystania z modułu 112 ST do listy dodać także należy plik 112-st.exe. W przypadku niektórych komputerów, funkcja ta może być również uruchomiona z poziomu BIOSu urządzenia. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 14

15 Czynności wstępne Przed rozpoczęciem procesu instalacji systemu SWD ST, upewnić się należy, czy posiadamy plik bazy danych systemu swd.gdb. W przypadku gdy instalujemy ponownie systemu SWD ST, plik ten zabezpieczyć należy z poprzedniej instalacji systemu, lub kopii bezpieczeństwa bazy danych. W przypadku pierwszej instalacji systemu, plik przygotowywany jest dla konkretnej komendy przez firmę Abakus ST. Proces instalacji systemu SWD ST rozpocząć należy od zalogowania się na komputerze który pełnił będzie rolę serwera bazy danych naszego systemu, jako użytkownik posiadający uprawnienia administratora systemu Windows. Kolejnym krokiem będzie skopiowanie plików z płyty instalacyjnej systemu, bądź z zabezpieczonej wcześniejszej poprzedniej instalacji systemu na dysk twardy. W drugim przypadku, jeśli pliki systemu skopiowane zostaną do lokalizacji innej niż c:\swdst\ może być konieczna modyfikacja plików c:\program\swd.ini (jeśli korzystamy z innych programów uruchamianych z menu System systemu SWD ST lub jeśli nowy serwer systemu SWD ST będzie posiadał adres IP inny niż serwer wcześniejszy) oraz c:\transmisja\transmisja.ini (sprawdzenie miejsca w którym transmisja przechowuje pliki i lub jeśli nowy serwer systemu SWD ST będzie posiadał adres IP inny niż serwer wcześniejszy). Następnie skopiować należy do katalogu c:\swdst\db\ bazę danych dla systemu SWD ST. Zaleca się, aby czynność ta wykonana została w następujących etapach: Wpierw, na poprzednim serwerze SWD ST, przy w pełni działającym jeszcze systemie, wykonujemy kopię bezpieczeństwa bazy danych, Kopię tą kopiujemy do folderu c:\swdst\db\ na nowym serwerze SWD ST, Przy pomocy programu Abdul.exe, przywracamy z kopii bezpieczeństwa nową bazę danych. Przy pierwszej instalacji systemu w danej komendzie, lub w przypadku utraty danych po awarii komputera jeśli nie posiadamy aktualnej kopii bezpieczeństwa bazy danych, bądż też w przypadku instalacji w jednostkach podległych po raz pierwszy (oddalone JRG, podstacje PR) bazę danych dla systemu przygotowuje pracownik firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Po wykonaniu tych czynności, na dysku twardym serwera mamy już wszystkie pliki które niezbędne nam będą do uruchomienia systemu SWD ST. Teraz przystępujemy do instalacji serwera bazy danych uruchamiamy plik c:\swdst\tools\firebird-2*.exe i przeprowadzamy proces instalacji. Aby zainstalować serwer bazy danych Firebird w wersji domyślnej dla pracy systemu SWD ST, wystarczy akceptować wszystkie pojawiające się ustawienia. Więcej o innych opcjach i optymalizacji serwera bazy danych Firebird znaleźć można w osobnym punkcie instrukcji. Dla obowiązującej obecnie wersji systemu SWD ST 1.24.x.y konieczna jest wersja silnika bazy danych Firebird nie starsza niż Porządkowanie bazy danych Po zainstalowaniu serwera bazy danych, uruchamiamy program c:\swdst\tools\abdul.exe (hasło administratora: pspadminswd2) i przeprowadzamy proces porządkowania bazy danych w oknie serwer wpisujemy adres IP serwera bazy danych systemu SWD ST (w naszym przypadku ) lub, pod warunkiem że pracujemy na tym właśnie komputerze na którym baza systemu SWD ST się znajduje, możemy tam wpisać adres localhost, tj , w oknie baza danych wpisujemy bądź wybieramy ścieżkę do pliku bazy danych (w naszym przykładzie będzie to c:\swdst\db\swd.gdb). Poniżej miejsca w którym podaje się ścieżkę do bazy danych znajdują się opcje: Zarządzaj użytkownikami i uprawnieniami w naszym przypadku musi to być zaznaczone, gdyż o wykonanie tej właśnie czynności nam chodzi, oraz Wykonaj porządkowanie bazy danych warto również wykonać tą czynność baza zostanie przyporządkowana patrz rysunek Rys. 2. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 15

16 Rys. 2. Okno porządkowania bazy programu Abdul Czynność porządkowania bazy danych jest w tym momencie instalacji niezbędna - zakłada wewnętrznych użytkowników w Firebird do pracy systemu SWD ST. Nie wykonanie tej operacji skutkowało będzie pojawianiem się błędu o braku użytkowników w dalszej części procesu instalacji Uruchomienie oraz konfiguracja serwera ACS Po przeprowadzeniu procesu porządkowania bazy danych możemy przystąpić do uruchomienia serwera komunikacyjnego ACS. W tym celu uruchamiamy plik c:\swdst\acs\acsmanager.cpl i naciskamy klawisz Konfiguruj. Rys. 3. Konfiguracja ACS zakładka ACS Aby uruchomić AcsManager.cpl pod systemem MS Vista, konieczne jest użycie opcji spod prawego klawisza myszy Uruchom jako administrator. W pierwszej zakładce ACS należy wybrać Ścieżkę ACS (w naszym przykładzie c:\swdst\acs\acs.exe). W przypadku pliku terminarza, od wersji 24 systemu jest on w formacie XML jeśli posiadamy ten plik z poprzedniej instalacji, wskazujemy ścieżkę do tego pliku, natomiast jeśli pliku nie posiadamy, należy zapisać konfigurację i ponownie uruchomić program AcsManager.cpl plik terminarza zostanie utworzony automatycznie. Domyślnym Portem na którym pracuje ACS jest port Zaleca się to ustawienie pozostawić bez zmian. ACS pracuje jako usługa systemu Windows. W związku z tym, w przypadku konieczności zmiany jego lokalizacji, konieczne jest wpierw odinstalowanie usługi z poprzedniej lokalizacji (klawisz odinstaluj na rysunku Rys. 3) i dopiero potem ponowne zainstalowanie usługi ACS w nowej lokalizacji. Na kolejnej zakładce programu AcsManager.cpl Baza danych wpisujemy odpowiednio w pole Adres IP serwera adres IP maszyny komputera na której instalujemy bazę danych systemu (w naszym przypadku będzie to ), w polu Ścieżka lokalizację folderu w którym znajduje się baza danych (w naszym przypadku będzie to c:\swdst\db\) patrz rysunek Rys. 4. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 16

17 Pole Ścieżka kopii zapasowej jest polem opcjonalnym w terminarzu ACS ustawić można aby w zdefiniowanych porach wykonywana była kopia bazy danych systemu. Opcje tą ustawić można w trzeciej zakładce konfiguracyjnej serwera ACS (będzie o tym poniżej). Zalecamy skorzystanie z tego mechanizmu, jako że czyni on możliwym odzyskanie bazy danych systemu w przypadku jej utraty z przyczyn od nas niezależnych (piorun, awaria sprzętu komputerowego itp.). Rys. 4. Konfiguracja ACS zakładka baza danych W zakładce Terminarz zlecić można serwerowi ACS wykonywanie określonych cyklicznych czynności. W wersji 1.24.x.x do dyspozycji mamy: ustawienie przypomnienia użytkownikom o konieczności otwarcia nowej zmiany służbowej, ustawienie automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3 o określonych porach (dotyczy tylko KW PSP), automatyczne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych systemu, w określonej lokalizacji na dysku lokalnym serwera bazy danych, ustawienie przypomnienia użytkownikom o konieczności wykonania archiwizacji Katalogu sił i środków, ustawienie automatycznej archiwizacji Katalogu sił i środków, ustawienie automatycznego wysyłania meldunków z systemu Ewid ST, ustawienie automatycznego odświeżania indeksów, ustawienie wysyłania stanu sił i środków, ustawienie wysyłania aktualnych wyjazdów, ustawienie czyszczenia stron bazy danych systemu, ustawienie wysyłania zestawienia dobowego (dotyczy tylko KW PSP). Zaleca się takie ustawianie czasów w których mają być wykonywane poszczególne komunikaty, aby nie było dwóch komunikatów w tej samej minucie Ustawianie czasu dla komunikatów Od wersji systemu 24, dostępne jest zaawansowane narzędzie konfiguracji czasów dla komunikatów Terminarza serwera ACS patrz rysunek Rys. 5. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 17

18 Rys. 5. Konfiguracja czasu wykonywania komunikatów Zaplanowane zadanie będzie wykonywane począwszy od określenie czasu od którego ma być wykonywane zaplanowane zadanie Typ terminarza możliwe do wyboru opcje terminarza dziennego (codziennie lub co kilka dni), tygodniowo (co który tydzień i którego dnia tygodnia), miesięczny (który dzień co którego miesiąca lub opcja zaawansowana), roczny Czas wykonania możliwość pojedynczego wykonania o określonej godzinie lub kilkukrotnego wykonania z ustaloną częstotliwością w ustalonym przedziale czasu Zakończ opcje określające warunki zaprzestania wykonywania zadania: nigdy, po wykonaniu określonej ilości razy, po określonej ilości dni lub w określonym czasie Test umożliwia sprawdzenie założonego warunku po użyciu przycisku Sprawdź, system wygeneruje listę przykładowych dat i godzin wykonania zadania Konfiguracja automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3 (dotyczy tylko KW PSP) Pliki transmisji w formacie *.2 zawierają informacje o bieżącej ilości zdarzeń zgłoszonych, prowadzonych i zakończonych z podziałem na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe, na obszarze komendy która taki plik generuje. W starszych wersjach systemu SWD ST, gdy nie wszystkie KW PSP posiadały system SWD ST, pliki te przesyłane były zarówno pomiędzy KP/KM PSP a KW PSP, jak i pomiędzy KW PSP i KG PSP. W chwili obecnej, gdy wszystkie KW PSP posiadają system SWD ST, informacje o zgłoszeniach przesyłane są z KP/KM PSP do KW PSP w postaci szczegółowej (karta zdarzenia z czasami i siłami i środkami biorącymi udział w poszczególnych zdarzeniach) pliku w formacie *.swd2, natomiast KW PSP przesyła do KG PSP uproszczoną statystykę zdarzeń w postaci pliku *.2. Podobnie sytuacja wygląda z plikami w formacie *.3, które zawierają informacje o bieżącym stanie sił i środków w komendzie która taki plik wygenerowała. Aby ustawić automatyczne wysyłanie któregoś z tych plików, w zakładce Terminarz programu do konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie konfigurujemy parametry przesyłania patrz rysunek Rys. 6. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 18

19 Rys. 6. Konfiguracja automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3 Wybieramy komunikat Wysyłanie pliku *.2 lub Wysyłanie pliku *.3. W pozycji Wysyłanie dla jednostki wybrać należy naszą macierzystą jednostkę, natomiast w pozycji Numer jednostki odbiorcy, wpisać numer jednostki / komendy do której plik ten ma być automatycznie wysłany (KG PSP numer ). Pamiętać należy o tym, aby w programie transmisji danych systemu SWD ST, określone były parametry połączenia z odbiorcą patrz część instrukcji traktująca o programie transmisji Konfiguracja automatycznej archiwizacji Katalogu sił i środków Aby ustawić automatyczną archiwizacje Katalogu sił i środków, w zakładce Terminarz programu do konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie wybieramy komunikat Automatyczna archiwizacja KatSiS patrz rysunek Rys. 7. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 19

20 Rys. 7. Automatyczna archiwizacja Katalogu sił i środków Przy pomocy przycisku Ustaw czas ustawiamy kiedy archiwizacja ma być wykonywana, w pozycji Numer JRG numer komendy dla której Katalog sił i środków ma być archiwizowany i za pomocą przycisku Przeglądaj ustalany miejsce w systemie plików, w którym mają być zapisywane archiwa Katalogu sił i środków Konfiguracja automatycznego wysyłania meldunków Komunikat umożliwia automatyczne wysyłanie określonych meldunków przez system bez ingerencji użytkownika. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 20

21 Rys. 8. Automatyczne wysyłanie meldunków Aby ustawić automatyczne wysyłanie meldunków, w zakładce Terminarz programu do konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie konfigurujemy parametry przesyłania patrz rysunek Rys. 8. Wybieramy komunikat Automatyczne wysyłanie meldunków. Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu. W pozycji Wysyłanie dla jednostki wybrać należy naszą macierzystą komendę, natomiast w pozycji Numer jednostki odbiorcy, wpisać numer komendy do której meldunki mają być automatycznie wysłane. W pozycji Ilość godzin wstecz, precyzujemy z czas wstecz, z którego meldunki mają być wysyłane. Aby plik taki dotarł do odbiorcy, pamiętać należy o tym aby w programie transmisji danych systemu SWD ST, określone były parametry połączenia z odbiorcą patrz część instrukcji traktująca o programie transmisji Wysyłanie stanu sił i środków Komunikat służy do automatycznego wysyłania stanu sił i środków (pełnego stanu komendy / jednostki lub informacji o obsadach) do komendy nadrzędnej, bez ingerencji użytkownika. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 21

22 Rys. 9. Wysyłanie stanu sił i środków Aby ustawić automatyczne wysyłanie sił i środków, wybieramy zadanie Wysyłanie stanu sił i środków. Przy pomocy przycisku Ustaw czas, ustalamy kiedy stan jednostki ma być wysyłany. W sekcji Wyślij stan jednostki sił i środków do dyspozycji mamy dwie opcje: Całość ustawienie parametru spowoduje wysłanie całego stanu komendy do wybranej komendy wysłane będą wszystkie dane o wszystkich komendach i jednostkach z rejonu obsługiwanego zawarte w zakładkach modułu Bazy sił i środków Dane jednostek i obsady ustawienie parametru spowoduje wysłanie tylko danych o jednostkach i obsadach do wybranej komendy wysłane będą następujące dane: lista komend / jednostek z rejonu obsługiwanego, dane teleadresowe tych komend / jednostek (zakładki Jednostka, Kierownictwo i WSKR/MSK z modułu Bazy sił i środków) oraz informacje o obsadach w tych komendach / jednostkach (zakładka Obsada osobowa oraz informacje o bieżącym stanie ilościowym podziału bojowego z modułu Bazy sił i środków). W pozycji Wysyłanie dla jednostki ustawiamy macierzystą komendę, natomiast w polu Numer jednostki odbiorcy ustawiamy nadrzędną nam komendę będącą odbiorcą danych. Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu. Możliwość wysyłania danych jednostek i obsad przygotowana została dla KW PSP, aby mogły przekazywać te dane do KG PSP przy każdej zmianie służby. Przesyłanie całego stanu sił i środków z KW PSP do KG PSP zajmowało zbyt dużo czasu Wyślij aktualne wyjazdy Komunikat służy do automatycznego wysyłania aktualnych wyjazdów (obsługiwanych w module Rejestru wyjazdów i nie przeniesionych do archiwum). Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 22

23 Rys. 10. Wysyłanie aktualnych wyjazdów Aby ustawić automatyczne wysyłanie aktualnych wyjazdów, z zadań terminarza ACS wybieramy Wyślij aktualne wyjazdu, w polu Wysyłanie dla jednostki zaznaczamy macierzystą jednostkę, a w oknie Numer jednostki odbiorcy, wpisujemy numer jednostki odbiorcy. Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu. Aby plik taki dotarł do odbiorcy, pamiętać należy o tym aby w programie transmisji danych systemu SWD ST, określone były parametry połączenia z odbiorcą patrz część instrukcji traktująca o programie transmisji Czyszczenie stron baz danych Zadanie umożliwia ustawienie automatycznego czyszczenia stron bazy danych funkcja serwisowa. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 23

24 Rys. 11. Czyszczenie stron bazy danych Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu, natomiast przy pomocy przycisku Ustaw ścieżkę, podać należy ścieżkę do programu czyszczącego strony bazy danych gfix.exe, domyślnie jest to ścieżka c:\program files\firebird_2_1\bin\gfix.exe Wysyłanie zestawienia dobowego Ewid Przy pomocy tego komunikatu ustawić można automatyczne, niezależne od użytkownika wysyłanie Zestawienia dobowego Ewid do komendy nadrzędnej. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 24

25 Rys. 12. Wysyłanie zestawienia dobowego Ewid Dla komunikatu możliwe jest ustawienie czy zestawienie ma być wygenerowane za bieżącą, czy ubiegłą dobę. Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu. Zestawienie dobowe przesyłane będzie do domyślnego odbiorcy danych z systemu komendy nadrzędnej Pozostałe komunikaty W przypadku pozostałych komunikatów, jedynymi ustawieniami jakie trzeba wprowadzić, jest godzina o której dana czynność ma zostać wykonana Instalacja na stanowisku klienta Jeśli chcemy, aby system SWD ST pracował w sieci aby możliwy był dostęp do danych zawartych w systemie z więcej niż jednego stanowiska, serwer ACS skonfigurowany musi być w sposób umożliwiający taką pracę nie może pracować na localhost Dodatkowo w przypadku używania na komputerze będącym serwerem systemu SWD ST oprogramowania firewall, konieczne jest udostępnienie dwóch portów w ruchu TCP: 3050 (port silnika baz danych firebird) i portu serwera ACS (domyślnie jest to port 2500) dotyczy to także systemu Microsoft Windows począwszy od XP z dodatkiem Service Pack 2, które standardowo wyposażone są w firewall Zaporę. Konieczne jest wykonanie następujących operacji: na nowym komputerze wpiętym do sieci instalujemy klienta bazy danych aby wykonać ta czynność, uruchamiamy program instalacyjny serwera Firebird, wybieramy opcję instalacji klienta bazy danych. Następnie udostępniamy użytkownikom zawartość folderu c:\swdst\program\ poprzez skopiowanie znajdujących się tam plików na ich dyski lokalne, bądź udostępnienie tego folderu i podmapowanie na stanowisku klienta. W drugim przypadku pamiętać należy o tym, iż użytkownicy muszą posiadać uprawnienie pełnej kontroli do tego zasobu. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 25

26 Zaleca się, aby na serwerze systemu SWD ST stworzyć folder, w którym umieszczamy w folderze o nazwie np. swdst pliki swd_st.exe, zestawienia-st.exe oraz swd.ini i inne, w zależności od posiadanej licencji, udostępnić ten folder z pełnymi prawami użytkownikom którzy mają mieć dostęp do systemu SWD ST, oraz podmapować jako dysk sieciowy na komputerach użytkowników, gdzie wcześniej zainstalowany został klient bazy danych. 4. Konfiguracja systemu SWD ST Po ukończeniu instalacji systemu SWD ST, przed rozpoczęciem pracy, konieczne jest jeszcze wykonanie kilku operacji związanych z konfiguracją systemu dla naszej sieci Konfiguracja programu SWD ST Ustawienie adresu IP ACS dla plików wykonywalnych Jedną z czynności przeprowadzanych podczas instalacji systemu SWD ST, było uruchomienie serwera ACS, który jest koordynatorem pracy całego systemu. Aby móc pracować w systemie, pliki wykonywalne muszą znać adres tego serwera. Przy pierwszym uruchomieniu dowolnego pliku wykonywalnego systemu SWD ST, użytkownik poproszony zostanie o podanie adresu IP serwera ACS. W oknie które się pojawi, domyślnie będzie wstawiony adres localhost (patrz rysunek). Adres ten odnosi się zawsze do komputera przed którym się znajdujemy, jeśli więc pozostawimy ten adres, to system będzie się uruchamiał poprawnie tylko w przypadku gdy serwer ACS systemu zainstalowany jest na tym komputerze przed którym się znajdujemy. Wskazane jest więc, aby w oknie tym, wpisywać adres sieciowy komputera, w naszym przypadku W kolejnym oknie które się pojawi, system zapyta o port sieciowy na którym pracuje serwer ACS, wstawiając wartość 2300 jest to domyślny port serwera ACS. Jeśli więc podczas instalacji nie ustaliliśmy dla serwera ACS portu innego niż 2300, wartość tą pozostawiamy bez zmian Ustawienie certyfikatów Aby możliwa była praca w systemie SWD ST, konieczne jest posiadanie certyfikatów do poszczególnych modułów systemu, dla jednostek lub komend z poziomu których system ma być uruchamiany. W kwestii dystrybucji certyfikatów należy kontaktować się z firma Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Certyfikaty w systemie SWD ST nadawane są dla każdego modułu systemu osobno (przez moduł rozumie się np. Bazę sił i środków, Rejestr wyjazdów, Zestawienia ST, serwer obsługujący system DSP, serwer obsługujący system DTS, itd.) i mogą być ważne bezterminowo, bądź przez określony czas (np. w celach demonstracyjnych pracy modułu). Po otrzymaniu certyfikatu, aby dopisać go w systemie, należy zalogować się do wbudowanego konta administracyjnego systemu Administrator z hasłem pspadminswd2 a następnie wybrać pozycję System Certyfikaty, i potem nacisnąć klawisz Dopisz (patrz rysunek Rys. 13). Jeśli posiadamy certyfikat w formie pliku, używając klawisza Z pliku wskazujemy ten certyfikat i dodajemy go do bazy. Jeżeli natomiast posiadamy certyfikat w formie ciągu znaków, wpisujemy te znaki w oknie. Operację zatwierdzamy klawiszem OK. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 26

27 Rys. 13. Okno w którym dodajemy certyfikaty Dodatkowo jeśli tworzyć chcemy użytkowników pracujących w zakresie podległych jednostek na wspólnej bazie danych (np. oddalonych JRG) do systemu wpisać należy także certyfikaty dla tych jednostek. Certyfikaty dopisywać można tylko z poziomu wbudowanego użytkownika systemu SWD ST o nazwie Administrator. W przypadku innych użytkowników, możliwy jest tylko wgląd w posiadane certyfikaty Użytkownicy w systemie SWD ST Praca w systemie SWD ST, opiera się na korzystaniu z kont użytkowników systemu, posiadających określone uprawnienia. Administrator osoba zajmująca się konfiguracją systemu, stworzyć może dowolną ilość kont użytkowników systemu SWD ST, dla każdego konta ustawić hasło znane tylko osobie która przy użyciu określonego konta ma w systemie pracować, oraz określić uprawnienia tego użytkownika, tzn. zdefiniować listę dostępnych dla użytkownika funkcji systemu.. Uprawnienia użytkownika mogą być określane na dwa sposoby: poprzez indywidualne nadanie uprawnień użytkownikowi, albo poprzez dodanie użytkownika do grupy użytkowników. W drugim przypadku użytkownik dziedziczy uprawnienia tylko z uprawnień grupy użytkowników. Aby uruchomić moduł systemu SWD ST, służący do zarządzania użytkownikami, z menu programu wybieramy System Ustawienia Użytkownicy systemu. Przy pomocy tego modułu możemy: dodawać nowych użytkowników systemu SWD ST, edytować dane oraz uprawnienia użytkowników już w systemie istniejących, konfigurować przynależność użytkowników do grup użytkowników oraz usuwać konta użytkowników. Dodatkowo możliwe jest ustawianie ograniczeń dotyczących poziomu bezpieczeństwa hasła rysunek Rys. 14. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 27

28 Rys. 14. Konfiguracja użytkowników Brak dostępu do opcji konfiguracji użytkowników systemu SWD ST oznacza iż nie posiadamy uprawnień do wykonywania tej operacji Dodawanie nowych użytkowników Aby dopisać nowego użytkownika, naciskamy klawisz Nowy i wpisujemy odpowiednio: w pozycji Login skróconą nazwę użytkownika za pomocą której będzie on identyfikowany w systemie, w pozycji Nazwa właściwą nazwę użytkownika (tj. np. stopień, imię i nazwisko właściciela danego konta), pozycja Opis nie jest wymagana do uzupełnienia. Kolejnym krokiem jest wskazanie z poziomu jakiej jednostki albo komendy dany użytkownik będzie obsługiwał system SWD ST realizujemy to wybierając w pozycji jednostka, odpowiednia jednostkę. Następnie precyzujemy czy użytkownik będzie miał uprawnienia nadane indywidualnie (wybieramy opcję Użytkownik nie należy do grupy) czy też dziedziczył będzie uprawnienia z grupy (Użytkownik należy do grupy w tym przypadku grupa użytkowników powinna być wcześniej stworzona). Dodatkowo ustawić możemy użytkownikowi hasło. Rys. 15. Dodawanie użytkownika Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 28

29 Pamiętać należy o tym, że aby możliwa była praca w systemie SWD ST z poziomu określonej komendy lub jednostki, w bazie danych systemu musi być wprowadzony certyfikat dla tej komendy lub jednostki do modułów w których praca ma się odbywać Ustawianie uprawnień dla użytkowników Kolejnym krokiem jest ustawienie praw dostępu do poszczególnych części składowych systemu SWD ST dla użytkownika. W oknie modułu służącego do zarządzania użytkownikami, zaznaczamy określonego użytkownika oraz naciskamy znajdujący się w dole okna klawisz Uprawnienia. Okno uprawnień składa się z zakładek, w których nadawać możemy pełne, tylko do odczytu (dla niektórych modułów), bądź nie nadawać żadnych, uprawnienia do poszczególnych części wchodzących w skład tego modułu. Aby nadać określonemu użytkownikowi prawo do pełnej pracy w określonej funkcji systemu SWD ST, wystarczy włączyć znacznik znajdujący się przy nazwie tej funkcji. W przypadku niektórych funkcji, nadać można uprawnienia tylko do odczytu zaznaczenie znacznika z szarym podświetleniem (w kompozycji Windows XP kwadratem). W zakładce Książka telefoniczna, określić można danemu użytkownikowi uprawnienia do poszczególnych grup książki telefonicznej systemu. Rys. 16. Moduł uprawnień użytkowników systemu SWD ST Niektóre moduły systemu SWD ST wymagają dodatkowych certyfikatów (np. Mapy, Podział bojowy, Monitoring ppoż, Ewid w wersji ST, obsługa TRX i inne) i jeśli nie posiadamy certyfikatu do danego modułu, nadanie uprawnień do niego nie odniesie żadnego skutku. W przypadku chęci rozbudowy systemu o te elementy, prosimy o kontakt z firma Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o Ustawianie parametrów użytkowników Oprócz ustawiania uprawnień użytkowników, system SWD ST posiada także możliwość konfiguracji parametrów poszczególnych użytkowników, dzięki czemu możliwa jest personalizacja systemu w zależności od własnych potrzeb poszczególnych użytkowników. Parametry użytkowników konfigurowane mogą być przez osobę posiadającą uprawnienie do konfiguracji parametrów innych użytkowników, lub przez właściciela konta, jeśli posiada on uprawnienie do konfiguracji własnych parametrów. W wersji systemu SWD ST 1.24 możliwe jest ustawienie następujących parametrów: Kontrola terminów przy zalogowaniu się na konto danego użytkownika, system może przypominać o siłach i środkach którym mijają terminy ważności przeglądów, legalizacji lub certyfikacji. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 29

30 Mapa w tym miejscu ustawia się parametry mapy dla każdego użytkownika. Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji traktującej o obsłudze map w systemie SWD ST. Prezentacja numeru (opcja, dotyczy tylko użytkowników systemu współdziałającego z centralą telefoniczną) możliwość konfiguracji parametrów prezentacji dzwoniącego numeru telefonicznego w systemie SWD ST. Wyświetlanie komunikatów miejsce w którym ustawić można czy system ma prezentować komunikaty w ogóle, a jeśli tak, to które. Ewid możliwość ustawienia domyślnego formatu wydruku meldunków oraz wielskości czcionek na wydruku. Raport ze służby dla stanowisk kierowania w tym miejscu założyć można domyślne szablony pól raportu z przebiegu służby dla stanowisk kierowania (wzór czterozmianowy ) podejmowanych działań i spraw gospodarczych / stanu dokumentacji, sprzętu, zaliczki. Eksport ustawienie domyślnego folderu eksportu danych z systemu SWD ST. Książka telefoniczna konfiguracja miejsca wyświetlania się zakładek grup w książce telefonicznej Tworzenie grup użytkowników i nadawanie uprawnień grupom W przypadku jeśli w systemie SWD ST dodać trzeba większą ilość użytkowników, warto skorzystać z grup użytkowników, aby nie było konieczne nadawanie wszystkim tym użytkownikom uprawnień indywidualnie. W oknie użytkowników systemu SWD ST wybieramy zakładkę Zarządzanie grupami użytkowników, patrz rysunek Rys. 14. Przy pomocy klawisza Nowa dodajemy nową grupę użytkowników, wybierając dla jakiej służby ta grupa jest tworzona. Następnie wystarczy zaznaczyć nową grupę i klawiszem Uprawnienia nadać jej uprawnienia do modułów systemu SWD ST. Aby użytkownik systemu SWD ST został członkiem grupy, wystarczy w momencie jego wpisywania lub edycji, wybrać opcję Użytkownik należy do grupy, a następnie wybrać wcześniej dodaną grupę patrz rysunek Rys Zasady bezpieczeństwa haseł W zakładce Zasady bezpieczeństwa haseł okna służącego do zarządzania użytkownikami w systemie SWD ST, określić można poziom bezpieczeństwa dla haseł użytkowników przy pomocy których logują się oni do systemu, patrz rysunek Rys. 17. Rys. 17. Okno zasad bezpieczeństwa haseł systemu SWD ST Dostępne mamy następujące opcje: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 30

31 Minimalna ilość znaków w haśle określa minimalną ilość znaków w hasłach użytkowników, hasła o mniejszej ilości znaków nie będą akceptowane. Okres ważności hasła (w dniach) określa czas przez jaki hasło jest aktywne, po upływie czasu, system podczas logowania poprosi o zmianę hasła. Wymóg małych i dużych liter zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła zawierające minimum jedną małą i jedną dużą literę. Wymóg liter i cyfr zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła zawierające minimum jedną literę i jedną cyfrę. Wymóg znaków specjalnych zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła zawierające minimum jeden znak specjalny # $ % % itp.). Wymóg różnicy pomiędzy nowym a starym hasłem zaznaczenie opcji spowoduje, że w momencie zmiany hasła na nowe, hasła te będą porównywane i w przypadku stwierdzenia próby ponownego zarejestrowania tego samego hasła, system nie zaakceptuje tej czynności. Pomiędzy opcjami: wymogu dużych i małych liter, wymogu liter i cyfr, wymogu znaków specjalnych oraz wymogu różnicy pomiędzy nowym a starym hasłem stosuje się operacje logiczni i, skutkiem czego w przypadku zaznaczenia więcej niż jednego wymogu, system sprawdza aby wszystkie zaznaczone były spełnione Usuwanie kont użytkowników systemu Aby usunąć konto użytkownika systemu SWD ST, w oknie służącym do zarządzania użytkownikami wystarczy zaznaczyć konkretnego użytkownika i nacisnąć przycisk Usuń. Od wersji 24 systemu, użytkownicy nie są kasowani z tabeli bazy danych, lecz ich wypisy zaznaczone są jako usunięte wraz z informacją kiedy (data i godzina) oraz przez kogo zostali oni usunięci Inne ustawienia programu Poza koniecznymi do wykonania czynnościami, związanymi z konfiguracją systemu SWD ST, warto przejrzeć jeszcze ustawienia programu dostępne z poziomu okna Ustawień programu: menu systemu SWD ST System Ustawienia Ustawienia programu. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 31

32 Pozycja SWD Rys. 18. Ustawienia pozycji SWD W tej pozycji ustawiamy ogólne parametry pracy systemu: Pozwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii SWD ST po zaznaczeniu opcji, na pojedynczym komputerze, możliwe będzie uruchomienie tylko jednej instancji programu swd_st.exe Zablokuj wielokrotne logowanie użytkowników po zaznaczeniu opcji, każdy z użytkowników będzie mógł być zalogowany w systemie tylko raz z dowolnego miejsca Pokaż pasek otwartych modułów włączenie opcji wyświetla pasek otwartych modułów w dolnej części okna programu swd_st.exe Graniczne współrzędne geograficzne obszaru chronionego parametr definiujący zakres współrzędnych w których muszą mieścić się meldunki systemu Ewid ST aby nie wykazywały błędu współrzędnych meldunku Programy zewnętrzne opcja umożliwia dodanie programów zewnętrznych, po dodaniu będą one mogły być uruchamiane z menu systemu SWD ST System Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 32

33 Pozycja Baza sił Rys. 19. Ustawienia pozycji Baza sił i środków Z poziomu tej pozycji ustawiamy dwa parametry systemu: Godzinę zmiany służby w zależności od systemu pracy w danej komendzie / jednostce wypełniamy odpowiednie pole Folder archiwizacji katalogu sił i środków miejsce w systemie plików, gdzie zapisywane będą pliki archiwum Katalogu sił i środków Pozycja Rejestr wyjazdów Rys. 20. Ustawienia pozycji Rejestr wyjazdów Z poziomu tej pozycji ustawiamy następujące parametry: Katalog importu meldunków pole wykorzystywane przy imporcie meldunków z programu Ewid 99 Katalog programu Ewid 99 pole wykorzystywane przy imporcie meldunków z programu Ewid 99 Drukuj numer zdarzenia ustawienie parametru powoduje drukowanie na karcie zdarzenia wewnętrznego numeru nadanego przez Rejestr wyjazdów (inny niż numer meldunku Ewid) Dodaj kryptonim w karcie manipulacyjnej po zaznaczeniu, przy automatycznym generowaniu wpisów w karcie manipulacyjnej modułu Rejestr wyjazdów, w kolumnie kryptonim wstawiany jest kryptonim pojazdu Automatyczny wydruk przy dysponowaniu po zaznaczeniu i wybraniu dla określonych jednostek drukarki (musi być zainstalowana na komputerze na którym pracujemy jako drukarka lokalna lub sieciowa) i rodzaju wydruku, przy dysponowaniu sił i środków z tej jednostki, na drukarce tej zostanie automatycznie wydrukowany skonfigurowany dokument Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 33

34 Pozycja Kolory typów wyjazdów Rys. 21. Ustawienia pozycji Kolory typów wyjazdów Przy pomocy tej pozycji, zarządzać możemy kolorami wyjazdów w module Rejestru wyjazdów systemu SWD ST. Do dyspozycji mamy 10 szablonów kolorów tło i znak, w których kolory definiujemy naciskając dwukrotnie lewym klawiszem myszy na próbce koloru. Aby przyporządkować zestaw tło i znak do konkretnego typu wyjazdu, zaznaczamy ten wyjazd lewym klawiszem myszy i wybieramy dla niego jeden spośród dziesięciu zestawów. Aby zdefiniować kolor tła Rejestru wyjazdów, klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na pole koloru przy ustawieniu Kolor tła rejestru wyjazdów. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 34

35 Pozycja Ustawienia wyświetlania Rys. 22. Ustawienia pozycji Ustawienia wyświetlania Wyświetlanie w polu Przyjęto w możliwość ustawienia jednej z trzech opcji wyświetlania jednostki dla której zdarzenie zostało przyjęte w Karcie zdarzenia Rejestru wyjazdów; dodatkowo można włączyć wyświetlanie podległych JRG w momencie tworzenia wyjazdu w Rejestrze wyjazdów na poziomie KW PSP Tablica gotowości zaznaczenie opcji Wyświetlaj ilość w załodze spowoduje iż na Tablicy gotowości bojowej Rejestru wyjazdów, przy samochodach z jednostek PSP wyświetlana będzie obsada tych pojazdów, natomiast zaznaczenie opcji Jednostki w dwóch wierszach spowoduje wyświetlenie KM/KP i JRG na Tablicy gotowości bojowej Rejestru wyjazdów w dwóch wierszach Dopasuj przyjmującego zgłoszenie do obsługiwanego obszaru zaznaczenie opcji spowoduje, iż w momencie przyjmowania zdarzenia i wpisywania miejscowości, ulicy i obiektu pole Przyjęto dla Karty zdarzenia uzupełni się automatycznie jednostką obsługującą dany obiekt na podstawie wpisu z Katalogu obiektów Aktualizacja czasu zgłoszenia zaznaczenie opcji spowoduje iż jako czas przyjęcia zgłoszenia zapisany zostanie czas w którym naciśnięty został klawisz Zapisz Karty zdarzenia; w przeciwnym wypadku jako czas zgłoszenia, zarejestrowany zostanie moment otwarcia Karty zdarzenia Pola do edycji w karcie zdarzenia opcja ta umożliwia zaznaczenie które spośród pól dostępnych w Karcie zdarzenia Rejestru wyjazdów mają być dostępne do edycji przez użytkownika Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 35

36 Pozycja Ustawienia pogotowia Rys. 23. Ustawienia pozycji Ustawienia pogotowia W pozycji Ustawienia pogotowia, personalizujemy system SWD ST dla użytkowników pogotowia ratunkowego. Do dyspozycji mamy: Użyj automatycznego numeratora po uruchomieniu opcji, każde nowe zdarzenie w pisane w Rejestrze wyjazdów pogotowia ratunkowego będzie miało automatycznie przypisywany kolejny numer; możliwe ustawienie parametru Kolejny numer dla kolejnego zdarzenia oraz dodatkowego oznaczenia Automatyczna aktualizacja czasu zgłoszenia zaznaczenie opcji spowoduje iż jako czas przyjęcia zgłoszenia zapisany zostanie czas w którym naciśnięty został klawisz Zapisz Karty zdarzenia; w przeciwnym wypadku jako czas zgłoszenia, zarejestrowany zostanie moment otwarcia Karty zdarzenia Szybkie wpisywanie danych pacjenta włączenie opcji ogranicza dane pacjenta wpisywane na Karcie zdarzenia do: imienia, nazwiska, wieku i możliwości weryfikacji danych Obsługa zdarzeń innych dyspozytorów włączenie opcji powoduje iż każde zdarzenie może być obsługiwane przez dowolnego dyspozytora brak przypisania zdarzenia do dyspozytora obsługującego Pokazuj stan edycji karty pacjenta po włączeniu opcji, przy zapisie Karty pacjenta zadawane jest pytanie czy karta wypełniona kompletnie; pacjenci w zdarzeniach dla których karty są uzupełnione, wyświetlani są w kolorze zielonym, natomiast pacjenci dla których karty nie są kompletnie uzupełnione wyświetlani są w kolorze czarnym Granica wieku dziecko / dorosły na podstawie ustawienia, pacjenci są klasyfikowani do grup dzieci / dorośli Wzór karty pacjenta ustawienie wzoru karty pacjenta do wydruku Liczba kodów pilności ustawienie liczby kodów pilności wyjazdu Godzina rozpoczęcia zmiany ustawienie godziny rozpoczęcia zmiany Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 36

37 Pozycja Przekazywanie zdarzeń Rys. 24. Ustawienia pozycji Przekazywanie zdarzeń Pozycja ta służy do konfiguracji przekazywania zdarzeń w systemie SWD ST gdzie na jednej instancji systemu bazie danych pracuje kilka służb. Aby możliwe było przekazywanie zdarzeń między dyspozytorami tych służb, do każdej z nich przyporządkować należy komendę / jednostkę ze struktury jednostek systemu SWD ST do której kierowane będą zdarzenia. Dodatkowo skonfigurować można: Czas oczekiwania na odbiór czas po upływie którego, jeśli dyspozytor służby do której zgłoszone zostało zdarzenie nie przyjmie tego zdarzenia, uruchomiony zostanie alarm: głośnik systemowy lub plik muzyczny Powiadamianie sposób powiadomienia o przekroczonym czasie oczekiwania na odbiór Pozycja Czas progowy obsługi zdarzenia Rys. 25. Ustawienia pozycji Czas progowy obsługi zdarzenia Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 37

38 Pozycja ta służy do zarządzania funkcją czasu progowego obsługi zdarzenia systemu SWD ST. Włączenie funkcji i skonfigurowanie wartości domyślnej czasu oczekiwania na obsługę zdarzenia spowoduje, że jeśli od momentu otwarcia nowej karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów upłynie więcej niż ustawiona domyślna wartość czasu, system poinformuje o tym fakcie uruchamiając głośnik systemowy komputera na którym karta jest wpisywana (jeśli ustawimy parametr Głośnik systemowy beep) lub plik muzyczny (przy włączonym parametrze Plik muzyczny wav) Pozycja Karta zdarzenia PSP Rys. 26. Ustawienia pozycji Karta zdarzenia PSP Pozycja umożliwia konfigurację funkcji Karty zdarzenia Rejestru wyjazdów dla PSP: Domyślny rodzaj zdarzenia możliwość ustawienia które z rodzajów zdarzeń dostępnych dla PSP ma być domyślnie uruchomione przy otwarciu nowej karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów Wspólna numeracja zdarzeń włączenie opcji uruchamia nową kolumnę w liście zdarzeń Rejestru wyjazdów, w której wyświetlany jest numer zdarzenia wspólny dla wszystkich służb pracujących na zdarzeniu Obsługuj katalog obiektów na karcie zdarzenia włączenie opcji powoduje iż w momencie uzupełniania danych o miejscowości, ulicy i obiekcie na karcie zdarzenia w Rejestrze wyjazdów, system podpowiada nazwy obiektów na podstawie danych wpisanych do Katalogu obiektów systemu Nie przenoś współrzędnych zaznaczenie opcji powoduje iż w momencie otwarcia nowej karty zdarzenia Rejestru wyjazdów, pola współrzędnych zdarzenia wypełnione są zerami, a uzupełniane automatycznie dopiero danymi z Katalogu obiektów po wpisaniu minimum miejscowości; w przeciwnym wypadku, po otwarciu karty zdarzenia, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 38

39 4.2. Konfiguracja modułu 112 ST (opcja) Moduł 112 ST jest aplikacją klienta systemu SWD ST, mającą możliwość integracji działań służb ratowniczych i innych (takich jak PSP, PR, Policj) w zakresie obsługi zdarzeń (przyjmowanie, przekazywanie, informowanie i zmiana statusu zdarzenia dla poszczególnych służb). Z modułu korzystać mogą użytkownicy skonfigurowani dla PSP, PR, Policji, Straży miejskiej i innych lub specjalnej jednostki CPR. Aby możliwe było używanie tego modułu, konieczne jest posiadanie certyfikatów na moduł 112 ST dla tych jednostek. W przypadku instalacji modułu 112 ST, konieczna jest konfiguracja obsługi przekazywania zdarzeń systemu SWD ST, patrz Ustawienia główne modułu 112 ST Ustawienia główne modułu 112 ST dostępne są z poziomu menu programu 112 ST System Ustawienia. W oknie Wydruki możliwa jest konfiguracja drukarek dostępnych z sieci lokalnej CPR dla poszczególnych służb. Po konfiguracji drukarek, możliwe będzie drukowanie kart zlecenia wyjazdu dla poszczególnych służb na określonych drukarkach. W oknie Telefony alarmowe wpisać należy numery telefonów alarmowych do poszczególnych służb. Okno TRX służy do konfiguracji obsługi rejestratorów rozmów w module 112 ST. System 112 ST obsługuje dwa typy rejestratorów: TRX i Sim. W przypadku rejestratorów TRX, jeśli mamy zamiar korzystać z możliwości odsłuchu zarejestrowanych rozmów, w polu Adres IP wpisać należy adres IP naszego rejestratora rozmów, w polu Port IP wpisać należy port 7778, w polu Domyślny użytkownik i Domyślne hasło wpisać należy użytkownika i hasło przy pomocy którego będziemy się łączyli z rejestratorem rozmów TRX. Jeśli natomiast posiadamy rejestrator Sim, konieczne jest zaznaczenie opcji SimTel, a następnie ustawienie adresu HTTP tego rejestratora, oraz użytkownika i hasła do logowania się. Aby możliwe było odsłuchiwanie rozmów zarejestrowanych na rejestratorze Sim w systemie 112 ST, konieczna jest interwencja firmy Sim w konfigurację rejestratora. W oknie Przekazywanie zdarzeń możliwe jest ustawienie dwóch opcji aby przy przekazywaniu zdarzenia do własnej służby, możliwa była edycja opisu zdarzenia, oraz aby przekazywanie zdarzenia do PSP realizowanie było poprzez zakładkę Bufora zdarzeń Rejestru wyjazdów. Dodatkowo możliwa jest edycja jednostek dla poszczególnych służb. W ostatnim oknie Stan obsługi zdarzenia możliwa jest edycja sposobu zmian stanu zdarzenia w module 112 ST. W przypadku gdy znacznik dla danej służby nie jest zaznaczony (dotyczy tylko służb PSP i PR) stan zdarzenia w module 112 ST aktualizowany jest automatycznie na podstawie operacji wykonywanych przez dyspozytorów tych służb w obsługiwanym przez nich systemie SWD ST. W przypadku gdy zaznaczymy znacznik przy dowolnej służbie pojedynczo kolor znacznika szary mamy wgląd w stan realizacji zdarzenia przez odpowiednią służbę. Natomiast w przypadku gdy znacznik zaznaczony zostanie dwukrotnie kolor znacznika czarny będziemy mieli możliwość edytowania stanu obsługi zdarzenia. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 39

40 Dopisywanie użytkowników Proces dopisywania użytkowników i nadawania im uprawnień odbywa się analogicznie jak w przypadku systemu SWD ST Edycja katalogów zdarzeń dla służb Opcja dostępna po uruchomieniu menu Katalogi Klasyfikacja zdarzeń. W menu systemu 112 ST w pozycji Katalogi możliwa jest edycja typów zdarzeń dla poszczególnych służb. Po uzupełnieniu tego katalogu, praca z modułem 112 ST nie wymaga każdorazowego, ręcznego wpisywania typu zdarzenia przy przekazywaniu informacji o zdarzeniu dla konkretnej służby, można wybrać z menu gotowy sklasyfikowany typ zdarzenia, uzupełnić opis o informacje dodatkowe, bądź informację o zdarzeniu wpisać ręcznie Konfiguracja transmisji Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji programu transmisji, ustalić należy w jaki sposób dane z systemu SWD ST przesyłane są, bądź odbierane z jednostek nadrzędnych / podrzędnych. Do dyspozycji mamy dwa sposoby przesyłania danych: przy pomocy poczty elektronicznej, oraz przy pomocy połączeń bezpośrednich programu transmisji. W przypadku bezpośredniego przesyłania danych, pamiętać musimy o tym, iż komputer odbiorcy danych na którym pracowała będzie transmisja, musi posiadać widoczny z zewnątrz port programu transmisji. Sytuacja taka ma miejsce gdy np. komputer z systemem Windows 2000, 2003, XP pełni rolę routera sieciowego i na nim właśnie uruchomiony będzie program transmisji. W innym przypadku, możliwe jest przekierowanie odwołań do portu na którym będzie pracowała transmisja (domyślnie jest to port 2300) na routerze sieciowym, na komputer w sieci lokalnej, na którym transmisja będzie uruchamiana. W przypadku przesyłania danych przy pomocy poczty elektronicznej, dla każdej jednostki która będzie brała udział w tym procesie, konieczne jest posiadanie oddzielnego konta pocztowego Ustawienie jednostek do transmisji Aby zdefiniować jednostki, do których możliwe ma być wysyłanie danych, należy uruchomić program c:\swdst\program\swd_st.exe i w menu programu wybrać System Ustawienia Ustawieniach programu. Następnie w drzewie ustawień z lewej strony okna ustawiamy dwie pozycje: Transmisja Wysyłanie wpisujemy tam jednostki do których będziemy wysyłać dane Transmisja Odbieranie - tutaj wpisujemy naszą jednostkę / komendę, w której program jest zainstalowany Konfiguracja z poziomu programu transmisji Wszystkie pozostałe czynności związane z konfiguracją programu transmisji, wykonujemy już bezpośrednio z poziomu programu. Przy pierwszym uruchomieniu transmisji powinny pojawić się dwa okienka: w pierwszym wpisać należy adres IP komputera na którym zainstalowany jest serwer ACS (jeśli ACS pracuje lokalnie na komputerze, wystarczy nacisnąć OK ustawiony zostanie localhost ), natomiast w drugim wpisujemy port na którym pracuje serwer ACS (jeśli ACS zainstalowany został na domyślnym porcie 2300 wystarczy nacisnąć OK). Po uruchomieniu, program transmisji pojawia się w pasku systemu Windows, gdzie spod prawego klawisza myszy, możemy go wyświetlić, uruchomić konfigurację, bądź zamknąć. Jeśli ikona transmisji wyświetla się w kolorze pomarańczowym, oznacza to iż program transmisji nawiązał komunikację z serwerem ACS, natomiast w przypadku gdy ikona transmisji jest koloru Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 40

41 czerwonego, oznacza to iż transmisji nie udało się połączyć z serwerem ACS. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niepoprawnie wpisany adres IP serwera ACS (adres ten można sprawdzić lub zmienić w pliku transmisja2.ini), lub firewall zainstalowany na komputerze docelowym i nie dopuszczający programu transmisji do serwera ACS. Aby przejść do konfiguracji programu transmisji, naciskamy PKM na ikonie transmisji, a następnie w oknie konfiguracji programu transmisji, konieczne jest odblokowanie edycji konfiguracji naciskamy klawisz Odblokuj i w pozycji hasło wpisujemy domyślne hasło administratora systemu SWD ST (pspadminswd2). Konfiguracja programu transmisji, sprowadza się do przejrzenia wszystkich zakładek okna konfiguracyjnego i wprowadzenie w nich odpowiednich parametrów Zakładka Serwery Na zakładce tej prezentowane są aktualne ustawienia modułów systemu SWD ST: serwera komunikacyjnego ACS, serwera bazy danych oraz serwera transmisji. Zwrócić trzeba uwagę na to, aby w pozycji Nazwa węzła wpisana została poprawna nazwa naszej komendy / jednostki. Dodatkowo znaleźć tam można informacje o wersji programu transmisji Zakładka Katalogi i Archiwum W zakładce Katalogi i Archiwum ustawia się foldery w których program transmisji przechowywał będzie pliki, oraz opcje związane z obsługą archiwum plików. Folder Przychodzący Wychodzący Tymczasowy Archiwum Błędy Opis Folder ten, jest monitorowany przez program transmisji. W nim transmisja zapisuje odebrane pliki przed ich przyjęciem, a jeśli jakiś plik zostanie tam zapisany, to w przypadku gdy są określone czynności na tym typie pliku, plik ten jest przetwarzany (aby transmisja przetwarzała określony typ plików, musi on być wpisany w zakładce Przyjmowanie patrz dalsza część instrukcji). W folderze Wychodzący, transmisja tworzy foldery o nazwach identycznych z numerami komend / jednostek, do których będziemy wysyłali dane. Następnie w tych folderach, umieszcza pliki przeznaczone do wysłania do poszczególnych komend / jednostek. Po wysłaniu pliki przenoszone są do folderu archiwalnego. Folder do przechowywania plików tymczasowych programu transmisji. W folderze tym transmisja archiwizuje wszystkie wysłane i przyjęte pliki. Folder w którym umieszczane są pliki zawierające błędy. Tab. 6. Foldery programu transmisji Dodatkowo w dolnej części zakładki ustawić można parametry automatycznego czyszczenia archiwum plików zalecane, lub wyczyścić archiwum plików Zakładka Jednostki W tej zakładce określamy sposób wysyłania danych do poszczególnych, wcześniej określonych komend / jednostek. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 41

42 Rys. 27. Konfiguracja metod wysyłania danych w programie transmisji Aby skonfigurować opcje transmisji dla konkretnej jednostki, w liście jednostek / komend zaznaczamy tą, do której chcemy wysyłać dane, a następnie w prawej części okna naciskamy klawisz Edytuj pola opcji przejdą w tryb edycji. W sekcji Kanał podstawowy wpisujemy: Typ połączenia (bezpośrednie bądź ) oraz zaznaczyć możemy opcję Używaj dial-up, po czym wybrać konkretne połączenie tego typu, w przypadku jeśli dla tego kanału stosować będziemy połączenie wdzwaniane. Szczegółowy opis poszczególnych ustawień znajduje się w tabeli Tab. 7. Opcje ustawień Metody transmisji Bezpośrednia Pocztą elektroniczną Adres Adres IP transmisji nadrzędnej do której Adres na który dane mają przesyłane są dane być wysyłane Port Port na którym pracuje transmisja Nieużywane nadrzędna (domyślny 2300) Wielkość paczki [B] Długość w bajtach pojedynczej porcji Nieużywane przesyłanych danych (domyślne 1024 B) TimeOut Czas po jakim ponawiane jest wysyłanie Nieużywane [s] paczki danych, jeśli nie otrzymaliśmy potwierdzenia jej dostarczenia Dial-up W przypadku używania połączenia dial-up do wysyłania danych, określamy tu które połączenie spośród skonfigurowanych w systemie Windows ma być używane. Tab. 7. Konfiguracja metod wysyłania dla jednostek Program transmisji zaopatrzony jest w możliwość definiowania połączenia alternatywnego w przypadku jeśli nie powiedzie się wysyłanie danych kanałem podstawowym, system automatycznie przełączy się na kanał alternatywny i przy jego pomocy będzie próbował przesłać dane. Aby skonfigurować kanał alternatywny, konieczne jest zaznaczenie opcji Aktywny w sekcji Kanał alternatywny i następnie konfiguracja kanału alternatywnego w analogiczny sposób jak miało to miejsce w przypadku kanału podstawowego. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 42

43 Po wpisaniu konfiguracji wysyłania dla określonej komendy / jednostki, należy zatwierdzić wszystko klawiszem Ustaw! Zakładka Poczta elektroniczna Ustawienia w tej zakładce wprowadzamy w przypadku gdy wysyłamy (poczta wychodząca) lub przyjmujemy dane (poczta przychodząca) przy użyciu poczty elektronicznej. Do ustawienia w tym przypadku są charakterystyczne parametry poczty elektronicznej, takie jak serwery POP3 i SMTP, nazwy użytkowników, hasła, uwierzytelnianie. Można tu również ustawić, aby program transmisji automatycznie sprawdzał co określony przedział czasu, czy nie zostały do nas przesłane dane z jednostek podległych. Jeśli opcja ta nie jest ustawiona, program transmisji sprawdza skrzynkę poczty elektronicznej na żądanie Zakładka Wysyłanie W tej zakładce definiujemy typy plików wysyłanych przez transmisję obowiązkowo powinien się tam znaleźć wpis *.swd2. Dodatkowo jeśli program transmisji wykorzystywany jest do wysyłania innych formatów plików, konieczne jest tam wpisanie maski typu pliku, aby plik ten został wysłany przez program czyli np. dla plików programu MS Office Word maskę *.doc, dla plików PDF *.pdf itd Zakładka Przyjmowanie W tym miejscu określamy jakie operacje będą wykonywane w stosunku do przesyłanych do nas plików określonych typów. Rys. 28. Konfiguracja przyjmowania danych programu transmisji Aby dodać nowy typ obsługiwanych plików, przy użyciu klawisz Ins, bądź 1xPKM na białym polu zakładki, dokładamy nową pozycję typu plików, a następnie w dolnej części okna określamy maskę tego typu pliku (Maska), oraz czynność jaka ma być z tymi plikami wykonywana. Do dyspozycji mamy: przeniesienie pliku do dowolnego katalogu w systemie plików komputera na którym transmisja jest uruchomiona, skasowanie pliku, przyjęcie pliku typu SWD (dotyczy przyjmowania plików danych teleadresowych *.tel i *.tkg), przyjęcie pliku SWD2 (dotyczy plików z Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 43

44 systemu SWD ST), oraz przyjęcie pliku typu katalogu sił i środków wyjazdów i stanu sił i środków odpowiednio *.2 i *.3 (dotyczy przypadku gdy jednostki podrzędne wysyłają do nas dane z programu Katalog Sił i Środków, w chwili obecnej na poziomie KP/KM PSP KW PSP niewykorzystywane). Dodatkowo od wersji systemu x pojawiły się dwie dodatkowe czynności jakie można wykonać z odebranym plikiem: przyjmij paczkę meldunków (*.PAC), przyjmij meldunek (*.MEL, *.OPI, *.RAN, *.KIE) dotyczy to sytuacji w której posiadany przez nas Ewid jest w wersji ST, natomiast jednostka podległa, przesyłająca do nas meldunek, posiada starszą wersję Ewida99. Opcja w związku z wdrożeniem na poziomie KM/KP PSP systemu Ewid w wersji ST w tej chwili niewykorzystywana. Ostatni wymieniony przypadek (praktycznie nie jest on już wykorzystywany), gdy przyjmujemy do systemu SWD ST dane z jednostek podległych pracujących przy pomocy programu Katalog sił i środków wymaga szczegółowego omówienia. W tym przypadku konieczne jest, aby dla tych wszystkich jednostek w zakładce Jednostka Bazy Sił i Środków, zaznaczyć pozycję Nie przeliczaj katalogu sił i środków. W przeciwnym razie, w systemie SWD ST w zintegrowanym module Katalogu sił i środków dotyczącym tych jednostek, wszystkie pozycje po przeliczeniu będą zerowe Zakładka Zaawansowane Możliwe do konfiguracji opcje programu transmisji znajdujące się na tej zakładce, omówione zostały w poniższej tabeli. Opcje Opis ustawień Kat. historii komunikacji W folderze tym, tworzone są i przechowywane szczegółowe logi dotyczące przyjmowanych plików. Kat. historii systemu W folderze tym, przechowywane są szczegółowe logi dotyczące pracy całego systemu transmisji danych. Max. wielkość podglądu Określa ilość wyświetlanych w oknie programu transmisji linii logów. Czas blokady modemu Określa czas przez jaki modem jest zablokowany, po zakończeniu [ms] połączenia. Ścieżka do ARJ.EXE Określa lokalizację pliku zewnętrznego programu służącego do tworzenia plików do wysyłania meldunków w formacie Ewid99 w związku z powstaniem Ewida ST, opcja niewykorzystywana. Przyjmuj nowe wyjazdy Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie nowe przysłane z jednostek przez bufor podległych wyjazdy, pojawiają się w Buforze programu Rejestr wyjazdów. W przeciwnym przypadku, zdarzenia pojawiają się od razu w liście zdarzeń Rejestru wyjazdów. Usuń dane jednostki przed usunięciem Przyjmuj meldunków numery Wysyłaj wyjazdy razem z meldunkami Aktualizuj jednostek podległość Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed przyjęciem całego stanu z jednostki podległej, wszystkie posiadane do tej pory dane o tej jednostce, zostają skasowane. Włączenie tej opcji znacznie spowalnia proces przyjmowania danych, zaleca się więc stosowanie go tylko w szczególnych przypadkach np. konserwacja bazy danych. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wraz z wyjazdami przesyłanymi przez jednostki podległe do naszego Rejestru wyjazdów, przesyłane są i wyświetlane także numery meldunków. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że w momencie wysyłania do jednostki nadrzędnej meldunku ze zdarzenia Ewid ST, program transmisji automatycznie wysyła również kartę tego zdarzenia znajdująca się w Rejestrze wyjazdów. Zapobiega to sytuacji, w której w jednostkach nadrzędnych (dotyczy głównie stanowisk WSKR, sporadycznie tych MSK/PSK które przyjmują karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów od podległych PA JRG) w Rejestrze wyjazdów pozostawały zdarzenia ze statusem trwającej akcji ratowniczej, które tak naprawdę zostały w jednostce podległej zakończone i przeniesione do archiwum bez wysyłania. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że w przypadku przyjmowania całego stanu z jednostek podległych, aktualizowana jest podległość jednostek (KG KW KP/KM JRG, OSP, ZSP, ZSR, Inne). Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 44

45 Wysyłaj teleadresy paczką SWD2 Przyjmuj katalogi Format współrzędnych geograficznych Przyjmuj meldunki przez bufor Tab. 8. W przypadku opcji odznaczonej, pliki danych teleadresowych przesyłane są w formie pliku *.tel. Po zaznaczeniu tej opcji, dane teleadresowe wysyłane będą w formacie pliku *.swd2. Zalecane! Zaznaczenie opcji włącza możliwość przyjmowania katalogów od jednostek nadrzędnych. Zmiana formatu przesyłanych danych odnośnie współrzędnych geograficznych. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie przesyłane do nas meldunki pojawiają się w Buforze meldunków systemu Ewid ST, dzięki czemu mamy możliwość kontroli nowo otrzymanych meldunków. Po wyłączeniu opcji, wszystkie przesłane do nas meldunki automatycznie przyjmowane będą do bazy meldunków Ewid ST. Opis zaawansowanych opcji programu transmisji Po zmianach w konfiguracji transmisji, konieczne jest jej ponowne uruchomienie, jako że transmisja wczytuje ustawienia podczas uruchamiania Zaawansowane ustawienia programu transmisji W szczególnych przypadkach, możliwe jest uruchomienie programu transmisji w konfiguracji serwisowej w sytuacji takiej, wszystkie operacje przez nią wykonywane, bardzo dokładnie opisywane są w logach transmisji. Opcja ta wykorzystywana jest najczęściej w przypadku problemów z działaniem programu transmisji (generowanie danych, wysyłanie danych, przyjmowanie danych itp.) w celu analizy źródła problemu i nie jest zalecana do uruchomienia na stałe, jako że ilość informacji zapisywanych w logach transmisji jest znaczna i zajmuje przestrzeń dyskową. Aby uruchomić program transmisji w tym trybie, należy uruchomić dotychczas uruchamiany plik transmisja2.exe z parametrem debugmode czyli w naszym przypadku było by: c:\swdst\program\transmisja2.exe debugmode 4.5. Algorytm przesyłania informacji o wycofaniach Wraz z wersją 1.22.x.x systemu SWD ST uległ modyfikacji sposób przesyłania informacji o wycofaniach sił i środków pomiędzy bazami danych systemu przy pomocy programu transmisji. Wcześniejsze wersje programu transmisji, przy każdorazowym przesyłaniu całego stanu jednostki do jednostki nadrzędnej lub podrzędnej, wysyłały całą historię wycofań dla każdej pozycji sił i środków dotyczyło to zarówno pojazdów samochodowych jak i wszystkich pozycji sprzętowych. Biorąc pod uwagę fakt, że momencie wycofywania pojazdu samochodowego wyposażonego w kilkadziesiąt pozycji sprzętowych, generowane są wpisy wycofania dla zarówno pojazdu samochodowego jak i każdej pozycji sprzętowej z osobna, całkowicie usprawiedliwionym było, że w przypadku większych baz operacja wysyłania i przyjmowania całego stanu sił i środków, niepotrzebnie generowała znaczne obciążenie systemu i takie rozwiązanie problemu wycofań, nie było rozwiązaniem dobrym w dłuższej perspektywie działania systemu SWD ST w PSP. W wersji 1.18.x.x problem transmisji wycofań rozwiązany został w ten sposób, że wraz z całym stanem jednostki wysyłanym do jednostki nadrzędnej lub podrzędnej, wysyłana była informacja o wycofaniach z ostatnich 30 dni, natomiast całą historię wycofań przesłać można było tylko dla pojedynczego egzemplarza sił i środków, wywołując funkcję transmisji danych sił i środków dla każdej pozycji sił i środków z osobna. Rozwiązanie to powodowało mniejsze obciążenie systemu w momencie przyjmowania danych, lecz nie było rozwiązaniem optymalnym w szczególnym przypadku dojść mogło do niespójności historii wycofań pozycji sił i środków w bazach dane między sobą wymieniających. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 45

46 Wraz z wersja 1.22.x.x stworzony został nowy optymalny algorytm wysyłania informacji o wycofaniach sił i środków w systemie SWD ST. W tabeli przechowującej informację o wycofaniach, dodano kolumnę w której przechowywana jest data i godzina kiedy modyfikowany był (stworzona informacja o wycofaniu, edytowana informacja o wycofaniu, zakończona informacja o wycofaniu sprzęt wraca do podziału bojowego) dany wpis, oraz stworzono dodatkową tabelę, w której przechowuje się informację o tym, kiedy ostatnio wysyłane były informacje o wycofaniach do jednostek odbiorców. Skutkuje to tym, że w momencie przesyłania całego stanu jednostki do innej instancji systemu SWD ST, przesyłane są tylko te informacje o wycofaniach które pojawiły się od ostatniego wysyłania całego stanu jednostki. W związku z tym, w momencie aktualizacji systemu z wersji 1.20 do 1.22 zaleca się aby wpierw aktualizowane były bazy nadrzędne, a później podrzędne. Dodatkowo w czasie przechodzenia pomiędzy wersjami, w związku z wprowadzeniem opisanego algorytmu, dopuszcza się transmisję stanów z wersji 1.20 do wersji Transmisja stanów w kierunku przeciwnym, generowała będzie błąd przyjęte zostaną wszystkie dane o stanie oprócz informacji o wycofaniach. 5. Instalacja i konfiguracja systemu Ewid ST 5.1. Informacje ogólne Począwszy od wersji systemu SWD ST x dostępny jest nowy moduł programowy Ewid w wersji ST, zastępujący używany do tej pory w komendach i jednostkach PSP system obsługi meldunków ze zdarzeń Ewid 99. Uzyskujemy dzięki temu pełną integrację działań związanych z obsługą zdarzenia począwszy od przyjęcia zgłoszenia, przez jego obsługę aż po wysłanie meldunku do jednostki nadrzędnej w jednym systemie SWD ST. Aby możliwe było uruchomienie systemu Ewid ST w komendzie bądź jednostce PSP, konieczne jest posiadanie certyfikatu do modułu Ewid ST dla tej komendy / jednostki. Przy przejściu z systemu Ewid99 do Ewid ST wszystkie wcześniejsze dane z poprzednich lat, zarówno meldunki jak i raporty importowane są do Ewida ST automatycznie, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z dwóch programów Ewida99 dla starszych lat i Ewida ST na bieżąco. Moduł statystyk dla Ewida 99 Ewidstat nie współpracuje z nową wersją Ewida ST. Dostępna jest nowa wersja tego modułu Ewidstat ST Instalacja systemu Ewid ST Proces instalacji systemu Ewid ST polega na dopisaniu do listy posiadanych certyfikatów systemu SWD ST, certyfikatu dla modułu Ewid ST. Po wykonaniu tej czynności i zalogowaniu się do systemu SWD ST na konto użytkownika przypisanego do jednostki dla której wstawiliśmy certyfikat, w menu głównym systemu SWD ST powinno pojawić się menu Ewid, natomiast ikona przy pomocy której tworzy się w Rejestrze wyjazdów nowy meldunek, od tego momentu będzie otwierała okno meldunku modułu Ewid ST, w wpisanymi już w odpowiednie pola danymi ze zdarzenia. Jeżeli mimo wykonania w/w czynności, użytkownik nie będzie miał dostępu do menu Ewid ST, oznaczało to będzie iż nie posiada odpowiednich uprawnień, które trzeba mu nadać (patrz punkt traktujący o uprawnieniach użytkowników w systemie SWD ST) Import danych z systemu Ewid99 System SWD ST wyposażony został w narzędzie umożliwiające przeniesienie do modułu Ewid ST, wszystkich danych zapisanych do tej pory w systemie Ewid 99 dotyczy to zarówno meldunków ze zdarzeń, jak i raportów ze służby. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 46

47 W celu wykonania tej czynności, z menu systemu SWD ST wybieramy System Ustawienia Ustawienia programu a następnie z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Ewid. Po wykonaniu tej czynności, pojawi się opcja Import meldunków z programu Ewid-99 należy nacisnąć ten guzik, następnie z drzewka systemu plików zaznaczyć folder z którego mamy zamiar importować dane (chodzi o folder roku w Ewidzie 99, czyli np. c:\ewid99\2006) i nacisnąć klawisz Import. System zapyta, czy importować raporty ze służby, a po zaakceptowaniu tej czynności, poprosi o podanie jednostki dla której raporty te należy przyjąć, oraz po przyjęciu raportów zapyta czy importować meldunki Konfiguracja systemu Ewid ST Po przeniesieniu danych z systemu Ewid 99, pozostało już tylko wykonanie ogólnej konfiguracji w zakresie pól dostępnych na podglądzie i wydruku skróconym meldunków, oraz wpisanie szablonu notatnika Raportu ze służby. W tym celu uruchamiamy okno ustawień systemu SWD ST - System Ustawienia Ustawienia programu, i celu wykonania konfiguracji, z lewej strony zaznaczamy odpowiednio pozycje: Wydruk skrócony i Raport ze służby. Mechanizm konfigurowania blokady meldunków, omówiony został w oddzielnym punkcie instrukcji. Zaleca się również sprawdzić, czy wszyscy użytkownicy systemu SWD ST którzy powinni mieć dostęp do Ewida, posiadają odpowiednie uprawnienia Konfiguracja mechanizmu blokady meldunków W związku ze wzrastającą ilością wdrożeń systemu SWD ST dla KM/KP PSP w których na jednej bazie systemu pracują zarówno dyżurni operacyjni, jak i użytkownicy JRG w oddzielnych lokalizacjach (dotyczy to zwłaszcza powiatów obsługiwanych przez kilka jednostek JRG PSP), od wersji 1.18.x.x systemu SWD ST stworzono mechanizm blokowania meldunków. Umożliwia on sprawowanie przez dyżurnych kontroli nad edycją meldunków w systemie Ewid ST. Aby uruchomić moduł Blokady meldunków w systemie SWD ST, konieczne jest posiadanie certyfikatu do tego modułu. Po uruchomieniu mechanizmu blokady meldunków, każdy nowo utworzony meldunek po zapisaniu jest automatycznie blokowany do edycji. W przypadku konieczności naniesienia poprawek, użytkownik posiadający uprawnienie (np. dyżurny operacyjny MSK/PSK) może znieść tą blokadę na określony czas. Po upływie tego czasu, meldunek ponownie będzie zablokowany do edycji. Aby skonfigurować mechanizm blokowania meldunków w SWD ST, z poziomu menu systemu SWD ST wchodzimy w System Ustawienia Ustawienia programu Ewid Blokowanie meldunków. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 47

48 6. Moduł mapowy systemu SWD ST 6.1. Obsługiwane formaty map Warstwy rastrowe Format Opis TIF, TIFF Tagget Image File Format pliki bez kompresji JPG, JPEG Joint Photographic Experts Group pliki z kompresją inną niż progresywna BMP Windows Bitmap Tab. 9. Obsługiwane w module mapowym systemu SWD ST formaty map rastrowych Warstwy rastrowe dla poprawnego wyświetlania muszą zostać zarejestrowane niezbędny jest matematyczny opis miejsca, skali i układu współrzędnych przedstawionego obszaru. Rejestracji dokonuje się przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Program SWD ST rozpoznaje pliki poprawnie zarejestrowane przez program Mapinfo (pliki TAB), oraz przy użyciu odpowiednich plików Word File: TFW (Tiff World File), JFW (Jpeg World File), TAB (Table File), TIF (Geotiff plik zawierający zarówno obraz jak i dane dotyczące rejestracji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż wszystkie jednocześnie wyświetlane podkłady, niezależnie od ich typu powinny być wykonane w tym samym układzie współrzędnych Warstwy wektorowe Format Opis MIF, MID Formaty Mapinfo Interchange TAB Mapinfo Table FIle SHP Arc View Shape Tab. 10. Obsługiwane w module mapowym systemu SWD ST formaty map wektorowych Podobnie jak w przypadku map rastrowych, wszystkie jednocześnie wyświetlane podkłady powinny być wykonane w tym samym układzie współrzędnych Wymagane układy współrzędnych Na definicję układu współrzędnych płaskich składają się: odwzorowanie, elipsoida odniesienia i jej punkt styczności do geoidy, współczynnik skali, przesunięcie współrzędnych. Ponadto z układem współrzędnych płaskich łączy się podział na arkusze i sposób nadawania godeł identyfikatorów. System SWD ST dla map w systemie metrycznym, w swoim module mapowym obsługuje następujące układy współrzędnych: 1942, 1965, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 48

49 6.2. Instalacja i konfiguracja modułu mapowego Instalacja modułu mapowego systemu SWD ST, sprowadza się do dodania certyfikatu dla modułu mapowego naszej jednostki, oraz nadaniu uprawnień do obsługi map dla poszczególnych użytkowników. Następnie przygotowaną przez firmę Abakus Systemy Teleinformatyczne mapę, wgrać należy do systemu plików komputera na którym mapa w systemie SWD ST ma być obsługiwana. Zaleca się aby podkłady mapowe umieszczać na dysku lokalnym komputera klienta systemu SWD ST, zwłaszcza w przypadku jeśli korzystamy z podkładów rastrowych. Kolejnym krokiem jest konfiguracja podkładów mapowych w systemie SWD ST. Operacja ta wykonana może być z menu System Ustawienia Ustawienie parametrów użytkownika, jeśli użytkownik posiada uprawnienie do konfiguracji własnych parametrów. Dodatkowo, użytkownicy posiadający uprawnienie do konfiguracji parametrów innych użytkowników, może wykonać tą operację z poziomu panelu zarządzania kontami użytkowników, przy pomocy przycisku Parametry. Po otwarciu okna konfiguracji parametrów użytkownika, z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Mapa, patrz rysunek Rys. 29. Rys. 29. Okno konfiguracji map W oknie Katalog projektów użytkownika umieścić należy folder w którym znajduje się przygotowany przez firmę Abakus Systemy Teleinformatyczne projekt, a w oknie Domyślny projekt wybrać należy ten właśnie projekt. Resztę konfiguracji należy ustawić według wskazówek firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 49

50 Konfiguracja podkładów mapowych pamiętana jest dla każdego użytkownika osobno. Stąd też w przypadku pracy w systemie SWD ST na różnych użytkownikach którzy mają mieć dostęp do mapy, konieczne jest wpisanie konfiguracji w parametrach każdego z nich. 7. Moduł Komunikatora Wraz z 1.22 wersją systemu SWD ST pojawił się nowy moduł systemu Komunikator. Moduł ten służy do przesyłania komunikatów tekstowych pomiędzy instancjami systemu SWD ST pracującymi na odrębnych bazach danych, wykorzystując do tego program transmisji oraz zdefiniowanych w tym programie odbiorców. Aby uruchomić moduł, konieczne jest posiadanie certyfikatu Konfiguracja transmisji Komunikatora Konfiguracja odbiorców komunikatów sprowadza się do dodania ich do listy odbiorców danych programu transmisji i skonfigurowaniu kanału transmisyjnego (patrz punkty traktujące o konfiguracji programu transmisji). Do pracy modułu komunikatora, zaleca się wykorzystanie połączeń bezpośrednich transmisji (patrz punkty traktujące o konfiguracji programu transmisji). Można wykorzystywać również kanał programu transmisji pocztę elektroniczną. W przypadku tym, liczyć się jednak należy z opóźnieniem transmisji komunikatów, wynikającym ze sposobu działania poczty elektronicznej. Pamiętać należy o tym, że pliki transmisji modułu komunikatora wymagają komunikacji w obie strony, w związku z tym obie instancje systemu SWD ST komunikujące się przy pomocy modułu Komunikatora, powinny mieć możliwość nawiązywania połączenia z drugą stroną, co wiąże się w przypadku połączeń bezpośrednich programu transmisji z przekierowaniem portu transmisji u odbiorcy komunikatu (domyślny port transmisji 2300) i ustawieniu programu transmisji aby wysyłała i odbierała pliki *.swd2. W przypadku połączeń bezpośrednich, najprostszą metodą sprawdzenia czy połączenie z odbiorcą komunikatów działa poprawnie, jest wykonanie polecenia systemu Windows: telnet adres_ip_odbiorcy port gdzie: telnet polecenie systemu Windows, adres_ip_odbiorcy zewnętrzny adres IP odbiorcy komunikatów, port numer portu na którym pracuje program transmisji. W przypadku poprawnej komunikacji z odbiorcą, system zwróci komunikat transmisji, w przeciwnym wypadku komunikat o braku połączenia Przesyłanie komunikatów Po uruchomieniu systemu komunikatów, przesyłanie ich realizowane jest z poziomu systemu SWD ST, menu systemu Komunikator. Szczegółowa instrukcja obsługi modułu, dostępna jest w instrukcji obsługi systemu SWD ST w wersji 22 dla użytkownika PSP. 8. Aktualizacja systemu SWD ST Nad systemem SWD ST prowadzone są ciągłe prace idące w dwóch głównych kierunkach: tworzenia nowej funkcjonalności systemu oraz usuwania problemów które pojawiły się w starszych wersjach. W związku z tym, co jakiś czas pojawiają się nowe wersje systemu rozbudowane o nowe proponowane przez użytkowników usprawnienia, oraz pozbawione problemów zgłaszanych w wersjach starszych. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 50

51 Uruchamianie nowej wersji systemu SWD ST w KM / KP PSP możliwe jest tylko wtedy, gdy SWD ST w odpowiadających im KW PSP jest już zaktualizowane do tej wersji Czynności wstępne Proces aktualizacji systemu dotyczy wszystkich komputerów na których pracują elementy wchodzące w jego skład. Zasadniczą część tego procesu przeprowadza się na komputerze pracującym jako serwer bazy danych, natomiast na pozostałych komputerach dokonuje się wymiany plików na nowsze. Wersje systemu SWD ST dystrybuowane są w postaci samo rozpakowujących się archiwów, których nazwa zawiera oznaczenie numeru wersji. Po uruchomieniu pliku, pojawia się pytanie o folder do którego zapisane mają być wypakowane pliki: folder ACS, gdzie umieszczone zostają pliki serwera komunikacyjnego ACS oraz programy CPL, folder DB w którym znajduje się plik struktury bazy danych nowej wersji *.FBK, folder DEV w którym znajdziemy pliki modułów urządzeń, folder DOC z dokumentami dotyczącymi wersji, folder EXE w którym znajdują się nowe wersje plików systemu. Dodatkowo może pojawić się folder SWDUPDATE, zawierający skrypty aktualizacyjne Zabezpieczenie starej wersji systemu Zaleca się proces aktualizacji wersji rozpocząć od stworzenia kopii bezpieczeństwa danych aktualnie w systemie zawartych. W tym celu uruchomić należy program swd_st.exe na komputerze który pracuje jako serwer bazy danych i wybrać System Kopia bezpieczeństwa w folderze ustawionym jako folder do tworzenia kopii bezpieczeństwa powstanie plik o nazwie rrrrmmddggmm.gbk (r aktualny rok, M miesiąc, d dzień, g godzina, m minuta). Jeżeli w czasie tworzenia kopii bezpieczeństwa pojawi się błąd informujący o nieistniejącej ścieżce, z menu programu wybieramy System Ustawienia Ustawienia programu, z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Archiwizacja bazy i w okienku Ścieżka dostępu do kopii bezpieczeństwa na serwerze wpisujemy folder w którym tworzyć się będą kopie bezpieczeństwa. Naciskamy klawisz Zapisz Zatrzymanie usług systemu Przed przystąpieniem do wymiany plików nowej wersji należy wyłączyć wszystkie aplikacje klientów (swd_st.exe, zestawienia-st.exe, mapast.exe, 112st.exe itd.) w całej sieci lokalnej, wyłączyć program transmisji oraz zatrzymać serwer ACS i wszystkie uruchomione usługi systemu SWD ST obsługujące zintegrowane z systemem urządzenia (DSP, DTS, centrala telefoniczna, itp.). Aby zatrzymać serwer ACS uruchamiany program acsmanager.cpl który umieszczony jest najczęściej w tym samym folderze co plik acs.exe (w naszym przykładzie jest to folder c:\swdst\acs\) i naciskamy klawisz Zatrzymaj. Aby zatrzymać serwery urządzeń zintegrowanych w systemie SWD ST, uruchamiamy program devmanager.cpl i przechodząc przez wszystkie jego zakładki, zatrzymujemy po kolei zainstalowane w systemie urządzenia. Alternatywną metodą zatrzymywania usług, jest wyświetlenie panelu usług systemu Windows, np. przez wybranie PKM na ikonie Mój komputer Zarządzaj i następnie w drzewie elementów składowych systemu Windows odszukujemy pozycji Usługi. Wszystkie usługi systemu SWD ST mają nazwę rozpoczynającą się od litery S. Wystarczy teraz zaznaczyć daną usługę i wybrać opcję Zatrzymaj. Prostym sposobem aby sprawdzić czy wszystko zostało wyłączone w sieci, czy ktoś nie ma uruchomionego programu systemu SWD ST, lub też nie pracuje jeszcze jakiś moduł urządzeń systemu SWD ST, co powodować będzie pojawienie się błędu przy aktualizacji bazy danych programem Abdul.exe, jest uruchomienie serwera ACS, uruchomienie programu swd_st.exe na jednym z Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 51

52 komputerów i skorzystanie z menu systemu Pomoc O programie, następnie klawisz Szczegóły patrz rysunek Rys. 30. Rys. 30. Zalogowani użytkownicy i pracujące moduły systemu SWD ST Na zakładce Aktywne moduły zobaczymy wszystkie pracujące jeszcze moduły systemu SWD ST, natomiast na zakładce zalogowani użytkownicy wszystkie komputery z adresami IP na których uruchomiony jest program systemu SWD ST. Aby odświeżyć dane na zakładkach po wyłączeniu jakiegoś modułu bądź programu, wystarczy przejść pomiędzy zakładkami. Po zakończonym sprawdzaniu, wyłączamy nasz program swd_st.exe i ponownie zatrzymujemy serwer ACS. Pamiętać należy, że usługi obsługujące urządzania zainstalowane są na komputerach do których te urządzenia najczęściej przy pomocy interfejsu RS-232 (port szeregowy) są podłączone w związku z tym w zależności od ilości obsługiwanych przez systemu SWD ST urządzeń, trzeba zatrzymywać usługi najczęściej na kilku komputerach. W przypadku niektórych central telefonicznych oraz obsługi monitoringu p.poż. w systemie SWD ST, używane może być połączenie przy pomocy sieci lokalnej w tym przypadku usługa zainstalowana może być na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows 2000, XP, 2003, 2008 i podłączonym do sieci lokalnej (aczkolwiek najczęściej serwer urządzenia instalowany jest wtedy na tym samym komputerze co baza danych). Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obsługi administracyjnej urządzeń zintegrowanych w systemie SWD ST dostępne są w oddzielnej instrukcji. Tabela Tab. 11 przedstawia ogólne informacje o plikach serwerów urządzeń które mogą być obsługiwane w systemie SWD ST. Urządzenie / moduł DSP (Platan) Pagery (Platan) DTS (Platan) DTI (Platan) Pliki urządzeń / modułów Interfejs Nazwa usługi SWD ST Uwagi Dsp.exe RS 232 SDSP Obsługa przez devmanager.cpl DTx.exe RS 232 USB LAN SDTX Medium transmisyjne łącze radiowe Obsługa przez devmanager.cpl DTG (Platan) SDtg.exe LAN SDTG Medium transmisyjne sieci komórkowe Obsługa przez devmanager.cpl DWA (Platan) Dwa.exe RS 232 SDWA Obsługa przez devmanager.cpl Centrala telefoniczna PlatanCTI.exe Slican.exe TapiService.exe (w zależności od producenta centrali) RS 232 Ethernet SPlatanCTI SSlican STAPI Do dyspozycji mamy dwa rodzaje komunikacji CTI (Slican, Platan) oraz TAPI (Siemiens, Alcatel, Matra) Obsługa przez devmanager.cpl Moduł SMS SXSms_acc.exe RS 232 SDirectSMS Moduł obsługi wiadomości SMSd USB Pagery (Zetron) Zetron.exe RS 232 SZetron Obsługa przez devmanager.cpl Monitoring p.poż. ACS2XML.exe ACS2XML_GUI.e xe Ethernet SA2X Obsługa przez A2Xcpl.cpl Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 52

53 Terminale (Dales) DalesSerwer.exe RS 232 SDales Obsługa przez devmanager.cpl Tab. 11. Urządzenia zintegrowane w systemie SWD ST 8.4. Wymiana plików nowej wersji Teraz, po zatrzymaniu wszystkich pracujących pod kontrolą systemu SWD ST urządzeń, przystąpić możemy do wymiany plików nowej wersji. Podmieniamy wszystkie pliki starej wersji na nowe! Dla przykładu, jeśli posiadamy system SWD ST nie współpracujący z żadnymi urządzeniami i modułami dodatkowymi podmienić musimy pliki: acs.exe, acsmanager.cpl, swd_st.exe, zestawieniast.exe, transmisja2.exe, abdul.exe oraz do folderu w którym znajduje się baza danych systemu SWD.GDB skopiować plik struktury bazy danych nowej wersji *.FBK. W wersji 22 systemu SWD ST struktura bazy danych przekazywana jest w pliku z rozszerzeniem FBK. Do wersji 20 systemu włącznie, był to plik z rozszerzeniem GBK i ciągiem znaków CLEAR w nazwie. W przypadku obsługi urządzeń przez system SWD ST, podmienić musimy pliki wymienione w tabeli Tab. 11 dla poszczególnego urządzenia, oraz wyszczególniony w uwagach tej tabeli plik przy pomocy którego dane urządzenie obsługujemy i konfigurujemy Aktualizacja struktury bazy danych Proces aktualizacji bazy danych systemu SWD ST, polega na przekształceniu posiadanej bazy danych do postaci zgodnej z nową wersją plików wykonywalnych systemu, na których będziemy pracowali. Aby przeprowadzić proces aktualizacji bazy danych, uruchamiamy program c:\swdst\tools\abdul.exe, podając to samo co w przypadku wcześniej omawianego procesu porządkowania bazy danych hasło pspadminswd2. Następnie uruchamiamy opcję Aktualizacja bazy danych. W oknie które się pojawi (patrz rysunek Rys. 31) w pozycji Plik bazy danych wpisujemy bądź wybieramy ścieżkę do pliku bazy danych systemu SWD ST, natomiast w pozycji Plik uaktualnień wpisujemy bądź wybieramy ścieżkę do skopiowanego wcześniej pliku FBK zawierającego strukturę bazy danych nowej wersji. Jeśli aktualizacja wykonywana jest bezpośrednio na serwerze bazy danych systemu SWD ST, zaleca się pozostawienie włączonej opcji Używaj protokołu lokalnego. W przypadku sytuacji gdy wykonujemy aktualizację będąc zalogowani na serwerze bazy danych systemu SWD ST zdalnie (np. przez pulpit zdalny), konieczne jest wyłączenie tej opcji, w przeciwnym razie Abdul wyświetli błąd. Liczyć trzeba się jeszcze z tym, że aktualizacja z wyłączoną opcją Używaj protokołu lokalnego, trwa nieco dłużej niż w przypadku gdy opcja ta jest włączona. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 53

54 Rys. 31. Okno aktualizacji bazy danych programu Abdul W czasie przeprowadzania procesu aktualizacji, będziemy na bieżąco informowani o przeprowadzanych właśnie na bazie danych operacjach, a przycisk Uaktualnij nie będzie aktywny. W momencie gdy przycisk Uaktualnij stanie się na powrót aktywny, a w oknie logów procesu pojawi się komunikat Zakończono aktualizację bazy danych, będzie to oznaczało iż proces aktualizacji zakończył się. Proces aktualizacji bazy danych, jest procesem złożonym i liczyć trzeba się z tym, że w przypadku słabszych komputerów, czy też dużych baz danych (dotyczy to zwłaszcza baz danych KW PSP, czy KG PSP), może przebiegać nawet kilkadziesiąt minut Ponowne uruchomienie usług Po poprawnym przeprowadzeniu aktualizacji bazy danych uruchomić należy ponownie wszystkie wcześniej zatrzymane usługi składowe systemu, zaczynając od serwera ACS a kończąc na usługach urządzeń w podobny co podczas ich zatrzymywania sposób. W przypadku korzystania z modułów obsługi urządzeń zaleca się uruchamianie usług te urządzenia obsługujących z poziomu panelu devmanager.cpl, jako że w przypadku gdy w nowej wersji pojawi się nowa funkcjonalność urządzeń, nowa wersja panela devmanager.cpl tworzy odpowiednie wpisy w rejestrze systemu Windows. Uruchomienie tych usług ręcznie z poziomu usług systemu Windows, tych wpisów nie utworzy Skrypty aktualizacyjne SWDUpdate Począwszy od wersji systemu 1.18.x.x wraz z plikami nowej wersji, dostarczany jest program swd_update.exe, wraz ze skryptami aktualizacyjnymi *.sus. Ostatnim krokiem aktualizacji, jest więc uruchomienie programu SWDUpdate.exe. Każdorazowo przy uruchomieniu, program prosi o podanie adresu serwera ACS w przypadku gdy uruchamiamy go na komputerze na którym ACS pracuje, wystarczy zaakceptować wpisany tam adres localhost Następnie podać należy port na którym pracuje serwer ACS (domyślnie jest to 2500). Rys. 32. SWDUpdate bez załadowanego skryptu i ze skryptem załadowanym Na rysunku Rys. 32 z lewej strony widoczny jest panel programu SWDUpdate.exe po uruchomieniu. Naciskamy na pierwszą z lewej strony ikonę, wskazujemy skrypt aktualizacyjny dostarczony razem z wersją. Po wykonaniu tej czynności, okno programu przyjmie wygląd jak okno z rysunku po stronie prawej. Teraz wystarczy już tylko nacisnąć przycisk wykona odpowiedni skrypt. a program SWDUpdate.exe Czynność tą trzeba powtórzyć dla wszystkich skryptów dostarczonych wraz z nową wersją systemu SWD ST. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. 54

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

INFO-R. Instalacja programu na systemie Windows vista/win 7/win 8/win 10

INFO-R. Instalacja programu na systemie Windows vista/win 7/win 8/win 10 INFO-R Instalacja programu na systemie Windows vista/win 7/win 8/win 10 Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów (na przykładzie programu Helios) Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Podział bazy danych Opracował: Katowice, Styczeń 2013 1 Podział bazy danych cel Wraz z wersją 3.3.0 systemu KSP, nastąpiła zmiana architektury systemu z jednej do wielu baz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo