SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/99 ISSN

2 WARSZAWA 1999 Opracowanie dokumentacyjne: z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska z języka francuskiego: st. bryg. prof. nzw dr hab. inż. Mieczysław Dobrzański z języka rosyjskiego: st. bryg. w st. spocz. dr inż. Andrzej Kamiński Opracowanie Cz.3. On the Net : mgr inż. Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych: pchor. Sławomir Kubiak str. Renata Gorzelana - Pluta st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Operacje w formularzach bazy danych oraz wydruku: mł. kpt. inż. Przemysław Wysoczyński Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel lub , fax Biblioteka Główna czynna: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz

3 Telefon: lub w. 267, 264, 256 Od Redakcji, Przekazujemy Państwu numer 1/99 Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej. Ten numer Przeglądu Dokumentacyjnego został wygenerowany po raz pierwszy na podstawie rekordów komputerowej bazy danych systemu informacyjno-wyszukiwawczego SOWA, wprowadzonych do bazy po zadokumentowaniu materiałów, które wpłynęły do zbiorów Biblioteki Głównej SGSP. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne hasło(a) przedmiotowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia hasło(a) przedmiotowe: [Analiza dokumentacyjna] Przegląd Dokumentacyjny podzielono na dwie części: - Cz. 1 - ARTYKUŁY, która obejmuje zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny, czyli słów kluczowych oraz autorski. - Cz. 2. WYDAWNICTWA ZWARTE, która zawiera zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz.3. On the Net Wykaz adresów internetowych WWW.

4 Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki z artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz z fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitora Polskiego. Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz norm i patentów. Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej lub innego wydawnictwa zwartego autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W-... lub OINTOP -...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,20 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia tłumaczeń materiałów obcojęzycznych ceny do uzgodnienia Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej szt.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: BGŻ S.A. III O/Warszawa w ciągu 7 dni po otrzymaniu rachunku uproszczonego. Proszę o przesyłanie czasopisma na dyskietce...szt. Proszę o przesyłanie czasopisma w formie zeszytu...szt. Proszę o dostęp do bazy danych Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej przez INTERNET

5 ... (Główny Księgowy)... (Dyrektor) CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Spis treści SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA... 1 NR 1/ CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y... 5 Badania pożarnicze...6 B H P...19 Budownictwo Historia Informatyka Inne Katastrofy Materiały niebezpieczne...31 Normalizacja / Certyfikacja Obrona cywilna Ochrona środowiska Organizacja straży pożarnych...41 Prognozowanie zagrożeń. Rozpoznawanie zagrożeń. Ocena ryzyka Propaganda Przyczyny pożarów lub/i wybuchów. Dochodzenie popożarowe lub/i powybuchowe Psychologia / Socjologia Ratownictwo...51 Straty...57 Szkolenie...59 Środki gaśnicze i neutralizujące...62 Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa...70 Zagadnienia operacyjne...72 Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub/i wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych) Indeks autorski...98 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE Badania pożarnicze B H P Budownictwo

6 Historia Informatyka Inne Materiały niebezpieczne Obrona cywilna Organizacja straży pożarnych Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena ryzyka Psychologia / Socjologia Ratownictwo Szkolenie Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa Zagadnienia operacyjne Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub/i wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych) Indeks autorski On the Net 1/ Badania pożarnicze 1. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s. c., /98. - cz. 2 : Badanie właściwości otulin termoizolacyjnych: Współczynnik przewodzenia ciepła lambda / A. Orzechowski. - s. 6-7, tabl., rys. hasło prz.: badania hasło prz.: izolacja termiczna [W artykule wyjaśniono pojęcie współczynnika przewodzenia ciepła lambda oraz metody badań ww. współczynnika. W tablicy podano rodzaj izolacji oraz wielkość współczynnika (W/mK) dla danego materiału.]

7 2. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 20/98. - Wykorzystanie pirometrów podczerwieni w ochronie przeciwpożarowej. / Świderski J. Rybiński J. - s. 5-12, fot., bibliogr.10 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: akcja ratowniczo-gaśnicza 3. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 21/98. - Matematyczny model rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach wielokondygnacyjnych / Gałaj J. Piórczyński W. - s. 5-50, rys., sch., tab., bibliogr. 40 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: modelowanie hasło prz.: budynki wysokie hasło prz.: symulacja komputerowa [W pracy przedstawiono równania matematyczne warstwowego modelu rozwoju pożaru zostały opisane modele zjawisk: narastania powierzchni pożaru, rozprzestrzeniania się dymu wymiany ciepła i określania zasięgu widzialności. Symulowane komputerowo zależności są zgodne z danymi literaturowymi oraz z danymi uzyskanymi na podstawie odtwarzania przebiegu pożarów rzeczywistych.] 4. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 31 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 2. - Flames Venturing Externally During Full-scale Flashover Fires: Two Sample Ventilation Cases. Wpływ wentylacji w pomieszczeniu na przebieg zjawiska w pełnej skali pożaru flashover. Dwie próby wentylacji / Turan O.F. Klopovic S. - s , rys., tab., wykr., bibliogr. 31 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: pożary wewnętrzne hasło prz.: zjawisko flashover hasło prz.: wentylacja [Opisano wpływ wentylacji istniejącej w pomieszczeniu i warunków otoczenia na przebieg zjawiska flashover. w tym celu przeprowadzono serię doświadczeń w pełnej skali pożaru, wykorzystując budynek eksperymentalny w Ośrodku Badań Pożarniczych w Wiktorii (Australia). Testowano dwa typowe wypadki: z przepływem powietrza przez pomieszczenie i bez przepływu. Taki typ wentylowania odpowiada 2-m stanom: 1- pożar przebiega przy otwartych oknach i drzwiach, 2- pożar przebiega przy zamkniętych oknach i drzwiach. Badano dyspersję gorących gazów w czasie pożarów, całkowity strumień ciepła tworzący się w środowisku pożaru, strumień ciepła promieniowania, czas do flashover oraz szybkość przemieszczania się k.k.o. w budynku. Rysunki ilustrują stanowisko badawcze wraz z rozmieszczeniem aparatury kontrolno-pomiarowej.] 5. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 31 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 2. - Temperatures of Restricted Turbulent Fire Plumes. Zmiany temperatury w turbulentnym pióropuszu ognia. / Heskestad G. Log T. - s , rys., tab., bibliogr. 12 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: turbulencja

8 [W artykule zanalizowano zmiany temperatur turbulentnego pióropuszu ognia tworzącego się w środowisku pożarowym, poprzez wprowadzenie do dolnej części pióropusza poziomej siatki spełniającej rolę ekranu. Ekran taki powoduje zmniejszenie pionowego przepływu fazy lotnej i w konsekwencji zmniejszenie ilości wciąganego powietrza. Podano modele przepływu fazy lotnej w pióropuszu przy wykorzystaniu różnego typu ekranów. Graficzne i tabelaryczne przedstawiono wyniki] 6. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 31 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 2. - Simulating Smoke Movement Through Long Vertical Shafts on Zone-type Compartment Fire Models. Wykorzystanie strefowych modeli pożarów do symulacji ruchu dymu poprzez długie pianowe szyby. / L.Y. Cooper. - s , rys., wykr., bibliogr. 5 poz. hasło prz.: badania pożaru hasło prz.: modelowanie hasło prz.: pożary wewnętrzne [Ograniczenia w tradycyjnym strefowym modelu pożaru uniemożliwiają analizę rozwoju kolumny konwekcyjnej ognia (k.k.o.) w powierzchniach gdzie stosunek wysokości do szerokości jest b. duży np. szyby elewatorów, wentylacyjne itp. W artykule podano równania, które znoszą w/w ograniczenia. Badania polegały na obliczeniu zależności: czas trwania pożaru - szybkość przepływu dymu w długim wentylowanym, pionowym szybie oraz rozkładu gęstości gazów w poprzecznym przekroju szybu. Udowodniono, że gęstość k.k.o. wzrasta wraz ze wzrostem wysokości pomieszczenia. W omawianej pracy wykorzystane w analizie równania weryfikowane są częściowo przez wprowadzenie danych opublikowanych w literaturze i sprawdzenie teoretycznych założeń z wynikami eksperymentalnymi wyznaczonymi w długiej pionowej rurze.] 7. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 31 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 1. - Flame Heat Transfer in Storage Geometries. Przenoszenie ciepła z płomienia do zbiorników o różnych kształtach. / Ris J. de Ingadon H. - s , rys., wykr., tab., bibliogr. 24 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: płomień hasło prz.: turbulencja [W artykule opisano sposób pomiaru rozkładu strumienia ciepła przekazywanego z turbulentnego płomienia wyporowego do powierzchni różnych paliw o różnej charakterystyce spektralnej płomienia] 8. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 31 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 1. - FTIR Spectroscopic Measurement of Halogenated Compounds Halon Replacements. Wykorzystywanie spektroskopii podczerwieni do badań produktów tworzących się podczas testów mających na celu tłumienie pożarów przez dwa zamienniki halonów. / Kim A.K., Su J.Z., M. Kanabus-Kamińska. - s. 1-17, rys. wykr., tab., bibliogr. 8 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: pożary wewnętrzne hasło prz.: produkty spalania hasło prz.: środki gaśnicze i neutralizujące

9 [Opisano eksperymenty mające na celu, określenie składu gazów w powietrzu, podczas pożarów pomieszczenia (V=121 m3). W badaniach składu fazy lotnej wykorzystano metodę spektroskopii podczerwieni. Jako środki gaśnicze wykorzystano HFC-227 (pochodną siedmiofluoropropanu i HFCC (mieszanina różnych halonów). Mierzono stężenie produktów rozkładu tych halonów w funkcji rodzaju i stężenia tych środków oraz czasu gaszenia pożarów przy wykorzystaniu w/w halonów. Ilościowa analiza otrzymanych wyników z podczewieni wskazuje, że toksyczne stężenia produktów rozkładu termicznego halonów były bardzo wysokie. Podczas tłumienia pożarów nawet przy bardzo krótkich eksplozjach pożarowych zaobserwowano również bardzo silną korozję aparatury, spowodowaną przez tworzący się w czasie rozkładu HCL.] 9. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 30 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 4. - Flame Radiation from Polymer Fires. Promieniowanie płomienia podczas pożarów polimerów. / F. Liang. - s , rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz. hasło prz.: pożary wewnętrzne hasło prz.: wentylacja hasło prz.: modelowanie hasło prz.: tworzywa sztuczne [Pożary pomieszczeń można podzielić na dwa typy, biorąc pod uwagę wielkość wentylacji: 1- pożary rozprzestrzeniające się w warunkach braku powietrza (II faza pożaru) i 2- pożary rozprzestrzeniające się w nadmiarze powietrza (I faza). Wentylacja pomieszczeń jest istotna, biorąc pod uwagę wielkości uzyskiwanych temperatur pożaru i wielkość strumienia cieplnego tworzącego się w czasie pożarów szczególnie w I fazie pożaru. W artykule zanalizowano model pożaru pomieszczenia w obu reżimach wentylacyjnych i promieniowanie płomienia, uwzględniając ilość płonącej sadzy i ilość wydzielonego ciepła w czasie spalania różnego typu polimerów] 10. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 30 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 4. - A Two-dimensional Numerical Investignation of the Oscillatory Flow Behaviour in Rectangular Fire Compartments with a Single Horizontal Ceiling Vent. Dwuwymiarowe, numeryczne badanie przepływu fazy lotnej podczas pożaru rozprzestrzeniającego się w prostokątnych pomieszczeniach z jednym otworem wentylacyjnym w suficie. / Galea E.R., Portel M.K. Kerrison L. - s , rys., tab., bibliogr. 32 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: wentylacja hasło prz.: modelowanie hasło prz.: pożary wewnętrzne [Przedstawiono porównanie danych otrzymanych z "polowego" modelu pożaru z danymi eksperymentalnymi, uzyskanymi podczas pożaru pomieszczenia wentylowanego jednym otworem wentylacyjnym umieszczonym w suficie. Badania wykazały, że przepływ mieszaniny fazy lotnej tworzącej się w czasie pożaru przez otwór wentylacyjny powoduje duże wahania temperatury w otworze, przyśpieszające przepływ dymu przez otwór. Ten typ przepływu jest zakładany w "polowych modelach pożaru". Natomiast nie ma zgodności w przewidywanych zmianach temp. w otworze w porównaniu ze zmierzonymi wartościami temperatury. Wyniki badań pokazano w tablicach i w formie graficznej (wykresy)] 11. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Nr 30 (Rok '98) : Fire Safety Journal. - Nr 4. - On the Flight Paths of Metal Particles and Embers Generated by Power Lines in High Winds - a Potential Source of Wildland Fires. Potencjalne źródło

10 pożarów masowych - lotne, rozżarzone cząstki metalu tworzące się w wyniku zniszczeń elektrycznych podczas silnego wiatru. / Fenandez-Pello C. Tse S.D. - s , rys., tab., wykr., bibliogr. 54 poz. hasło prz.: przyczyny pożaru hasło prz.: lasy hasło prz.: pożogi hasło prz.: elektryczność hasło prz.: badania pożarnicze [Przyczyny pożarów masowych szczególnie pożogi w lasach są na ogół znane. W artykule zanalizowano możliwość wzniecenia pożarów lasów przez rozżarzone cząstki aluminium i miedzi tworzące się w wyniku zniszczeń linii elektrycznych przez silny wiatr. W artykule pytaniem zasadniczym jest zdolność zapłonowa różnych cząstek, szczególnie aluminiowych. W oparciu o teoretyczną analizę równania ruchu oraz wpływ szybkości wiatru na dystrybucję cząstek w przestrzeni rozpatrzono szybkość spalania żarzących się cząstek w powietrzu. Szczegółowo omówiono wyniki badań, szczególnie własności dynamicznych i stopnia nagrzania cząstek] 12. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Nr 309/98. - Facing Up to Fire. Palność zewnętrznych i wewnętrznych płyt warstwowych / P. Trew. - s , fot., rys. hasło prz.: materiały izolacyjne hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie hasło prz.: tworzywa sztuczne [Drugi artykuł z serii poświęconej stabilności warstwowych płyt izolacyjnych w środowisku pożarowym. Po omówieniu wyników testów palności paneli izolacyjnych stosowanych jako okładziny zewnętrzne ścian budynków, wykonanych zgodnie z wymaganiami EPIC (Engineered Panels in Construction). Omówiono zachowanie się w pożarze rdzeni płyt warstwowych. Autor analizuje sposób spalania się pianki poliuretanowej i styropianu najczęściej wykorzystywanych materiałów izolacyjnych w płytach warstwowych oraz omawia wpływ szczelności połączeń, okładzin paneli izolacyjnych na ich odporność ogniową.] 13. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Nr 308/98. - Putting panels to test. Badanie testowe odporności ogniowej paneli / P. Trew. - s hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: odporność ogniowa hasło prz.: materiały izolacyjne hasło prz.: tworzywa sztuczne [Przedstawiono wyniki badań systemu izolacyjnego. Test przeprowadzono m.in. na: systemie izolacyjnym wykonanym z włókna szklanego, różnych systemach panelowych z izolacją poliuretanową, systemie panelowym posiadającym dużą gęstość izolacji włóknistej i wreszcie na systemie panelowym wykorzystującym izolację styropianową. Przedstawiono propozycje ulepszenia jakości paneli.] 14. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 16 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2/98. - Temperature Distribution Induced by Fires in a Small Chamber with Forced Ventilation. Rozkład temperatury podczas pożaru przebiegającego w małym pomieszczeniu dobrze wentylowanym / Tsui S.C. Chow W.K. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz.

11 hasło prz.: badania hasło prz.: flashover hasło prz.: wentylacja hasło prz.: pożary wewnętrzne [W artykule podano wyniki badań rozkładu temp. w pomieszczeniu objętym pożarem, silnie wentylowanym w fazie pre-flashover. Paliwem w pomieszczeniu był etanol. Eksperyment podzielono na cztery części. W każdej części badano wpływ szybkości przepływu powietrza, lokalizację wentylacji i wielkości powierzchni spalania na kinetykę generacji ciepła, wzrost temp. w pomieszczeniu, grubość warstwy podsufitowej i strumień ciepła oddziałujący na ściany pomieszczenia. Otrzymane wyniki porównywano z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze.] 15. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 16 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2/98. - A Review of the Technical Bulletin 129 Full Scale Test Method for Flammability of Mattresses for Public Occupancies. Analiza biuletynu 129 opisującego testowe metody badań zapalności w dużej skali pożaru, materacy wykorzystywanych w obiektach użyteczności publicznej / McCormack J. Nurbakhsh S. - s , rys., tab. hasło prz.: badania pożaru hasło prz.: meble [Biuletyn 129 został wydany przez Kalifornijski Urząd Mebli i Termicznej Izolacji. Zawiera on podstawowe metody badań palności i klasyfikacji miękkich mebli. Pomimo, że Biuletyn 129, został wydany przez Urząd Stanowy, został przyjęty jako obowiązujący przepis w całych USA. (NFPA 267, ASTME 1590L). W artykule podano wyniki badań 126 testów przeprowadzonych z różnymi typami materacy wykorzystywanymi w meblarstwie miękkim (tapicerstwie). Meble różniły się włóknami, barierami ppoż. (pas włókien niepalnych itp.). Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym "Roam Fire Test".] 16. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 16 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2/98. - The Initiation of Smoldering Combustion in Cellulosic Fabrics. Inicjacja tlenia włókien celulozowych / Waymack B.E., McRae D.D. Kellog D.S., Dwyer R.W. Chen P. - s , rys., tab., bibliogr. 21 poz. hasło prz.: badania pożaru hasło prz.: materiały włókiennicze hasło prz.: tlenie [Na spalanie bezpłomieniowe włókien celulozowych ma wpływ skład włókna i warunki otoczenia. Aby nastąpiło tlenie włókien celulozowych, środowisko musi zawierać wystarczające ilości tlenu do podtrzymywania reakcji samozapłonu węgla. W artykule opisano wyniki badań własności tlących różnego typu włókien celulozowych zawierających jony sodu i potasu. Podstawowym celem badań było określenie wpływu stężenia jonów Na i K na szybkość przesuwania się fali tlącej i szybkość zapalenia bezpłomieniowego. Artykuł zawiera opis metod wykrywania początku zapalenia.] 17. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 16 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2/98. - A Model of Fabric Smoldering Ignition by Cartridge Heaters. Model bezpłomieniowego zapalenia włókna przez element grzewczy / Kellog D.S., Waymack B.E., Chen P., D.D. McRae. - s , rys., tab., bibliogr. 8 poz.

12 hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: modelowanie hasło prz.: materiały włókiennicze hasło prz.: tlenie [Inicjacja reakcji spalania bezpłomieniowego (tlenia) zależy zarówno od własności włókien jak i typu źródła ciepła. W artykule opisano model matematyczny, który wykorzystuje równania przenoszenia ciepła we włóknie bawełnianym ogrzewanym pionowo lub poziomo ustawionym cylindrycznym grzejnikiem. W modelu rozpatrzono kinetykę pirolizy bawełny i spalania węgla pirolitycznego. Obliczono również wpływ temperatury na własności cieplne włókien oraz czas do zapalenia. Opracowany model zweryfikowano na otrzymanych wcześniej danych eksperymentalnych. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie wyników.] 18. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1996/97. - Vol. 6 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - A Comparison of Existing Fire Model Predictions with Experimental Results from Real Fire Scenarios. Porównanie istniejących modeli pożarów z wynikami eksperymentalnymi w rzeczywistej skali pożarów / Beck V. Luo M. - s , rys., tab., wykr., bibliogr 21 poz. hasło prz.: budynki hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: modelowanie hasło prz.: wentylacja [Wykorzystywane obecnie w praktyce modele pożaru umożliwiają analizę transportu masy i ciepła w warstwach pożarowych. Jednakże modele te mają szereg wad, szczególnie w odniesieniu do ilościowego opisu elementów pożarów, głównie źródeł ciepła i konfiguracji materiałów. Te braki powodują, że modelowe dane wyjściowe w konsekwencji mogą dać niewystarczający opis rozwoju pożaru. Artykuł omawia serię eksperymentalnych wyników rozwoju pożaru płomieniowego w rzeczywistych warunkach pożarowych w budynku. Jako paliwo wykorzystano różne wyroby z pianki poliuretanowej (PU), płytę, krzesło i fotel. Wykazano, że warunki wentylacji nie mają zbyt wielkiego wpływu na rozwój pożaru, jeśli elementem palnym jest np. fotel. Graficzne i tabelaryczne opracowanie wyników badań.] 19. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1996/97. - Vol. 6 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Study of Fire Suppression in Enclosure by an Extinguishing Powder. Badanie tłumienia pożaru w pomieszczeniu za pomocą proszku gaśniczego / Roberts J.P., Makhriladze G.M., Agavonov V.V. Yakush S.E. - s , rys., bibliogr. 17 poz. hasło prz.: produkty spalania hasło prz.: modelowanie hasło prz.: środki gaśnicze i neutralizujące hasło prz.: badania pożarnicze [W artykule omówiono matematyczny model gaszenia pożaru (paliwo-alkohol etylowy), w cylindrycznej objętości (26 m3), wykorzystując proszek gaśniczy. Zasadniczym elementem badań była interakcja pomiędzy środkiem gaśniczym a produktami spalania. W pracy wykorzystano technikę CFD - Computational Fluid Dynamics tzn. Obliczeniową Dynamikę Pyłów do problemów gaszenia pożarów w układzie dwufazowym "proszek-gaz". Szczególną uwagę zwrócono na aktywny wpływ ziaren proszku na przepływ produktów spalania. W celu weryfikacji modelu teoretycznego z wynikami eksperymentalnymi obejmującymi: czas gaszenia w funkcji szybkości dostarczania proszku, opracowano specjalny program kompu-

13 terowy. Założono że max. temp pożaru = 850 C, stopień rozdrobnienia proszku = 5 μm, a proszek podawany będzie do warstwy podsufitowej. Wyniki.] 20. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1996/97. - Vol. 6 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Combustibility Related Parameters for Reaction to Fire Test Translations. Interpretacja palności materiałów przy pomocy parametrów określających tzw. "reakcję pożarową" / Shields T.J., Azhakesan M.A., G.W.H. Silcock. - s , bibliogr. 24 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: ocena ryzyka hasło prz.: materiały budowlane hasło prz.: palność [Omówiono przegląd literatury i badań dotyczących tzw. "reakcji pożarowej" stanowiących podstawę klasyfikacji palności materiałów budowlanych. Autorzy artykułu formułują tezę, że tzw. "reakcja pożarowa" nie jest badaniem obiektywnym, ponieważ zależy od warunków przeprowadzenia testu. Postulują zmianę podejścia do badań palności i oparcia ich na własnościach termo-chemicznych i termo-fizycznych. Analizują możliwości oceny zagrożenia pożarowego przy pomocy tzw. krytycznych parametrów termofizycznych i palności wyprowadzonych z "reaction to fire".] 21. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 7 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - Mechanics of Ignition by Hot Surfaces. Mechanizm samozapłonu w wyniku nagrzania powierzchni / Ronatgi J. Duarte D. - s , rys., tab., bibliogr. 31 poz. hasło prz.: zagrożenie wybuchowe hasło prz.: urządzenia elektryczne hasło prz.: instalacja elektryczna hasło prz.: badania pożarnicze [W artykule przeprowadzono szczegółową analizę literatury przedmiotu i wymagań klasyfikacyjnych w odniesieniu do klas wybuchowości mieszanin występujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W analizie jako źródło zapalenia wykorzystano nagrzane powierzchnie urządzeń i instalacji elektrycznych. Jako paliwo w badaniach eksperymentalnych stosowano propan w różnym stężeniu. W dyskusji wyników omówiono łańcuchowy mechanizm samozapłonu od gorącej powierzchni.] 22. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 7 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - Flashover and the Effects of Compartment Scale. Badanie wpływu wielkości pomieszczenia na szybkość powstania zjawiska flashover / Makhviladze G.M., Graham T.L., J.P. Roberts. - s , rys., bibliogr. 13 poz. hasło prz.: pożary wewnętrzne hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: flashover [W oparciu o dwuwarstwowy model pożaru w pomieszczeniu i charakterystykę przebiegu zmian temperatury pożaru w funkcji czasu jego trwania, zanalizowano sposób w jaki skala wielkości pomieszczenia wpływa na powstanie krytycznych warunków prowadzących do zjawiska flashover. Charakterystyki temperaturowe pożarów.]

14 23. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 7 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - The Behaviour of Single Glazing in an Enclosure Fire. Zachowanie się pojedynczej szyby w czasie pożarów pomieszczenia / Silckok G.W.H., Shields T.J., S.K.S. Hassani. - s , rys., wykr., bibliogr. 3 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: pożary wewnętrzne hasło prz.: szkło [Opisano wyniki badań zachowania się pojedynczych szyb i systemu podwójnych szyb w warunkach pożaru rozwijającego się w pomieszczeniu. Badania przeprowadzono przy różnej lokalizacji źródeł pożarów, różnej lokalizacji okien i różnej pozycji gorącej warstwy. Badano wpływ temperatury na deformację okien, szybkość pękania itp. Graficznie i tabelarycznie przedstawiono wyniki wraz z ich szczegółową analizą.] 24. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 7 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - T-HELP: A Mathematical Model for Calculating Time Available for Escape From Fire. T-HELP: matematyczny model obliczania czasu koniecznego do ewakuacji w czasie pożaru / A.K. Gupta. - s , rys., bibliogr. 12 poz. hasło prz.: modelowanie hasło prz.: ewakuacja hasło prz.: budynki [Podczas pożarów w budynkach, wiele wypadków jest spowodowane wysoką temperaturą i brakiem tlenu. Stąd też w obliczeniach dotyczących ewakuacji wprowadzono tzw. czas krytyczny wyjścia z pomieszczenia (budynku) tzn. maksymalny czas umożliwiający bezpieczne wyjście z budynku. W artykule omówiono matematyczny model, oznaczony T-HELP umożliwiający obliczenie krytycznych czasów ewakuacji w czasie różnych pożarów.] 25. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - K fraktal'noj teorii perechoda medlennogo gorenija v detonaciju v gazach. O fraktalnej teorii przejścia powolnego spalania w detonację w gazach / Min'kov L. L. Sabdenov K. O. - s , rys. 5, bibliogr. 17 poz. hasło prz.: spalanie hasło prz.: gazy hasło prz.: badania pożarnicze [Ułożono podstawowe równania gazo-dynamiki spalania w oparciu o pojęcie "normalna szybkość płomieni" i "powierzchnia spalania". Przeprowadzono badania przejścia powolnego spalania w detonację kiedy następowało podpalenie przy zamkniętej części rury eksperymentalnej.] 26. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Ustojčivye i kritičeskie režimy teplomassoobmena dvižuščejsja uglerodnoj časticy. Stałe i krytyczne warunki wymiany ciepła i masy poruszającej się cząsteczki węgla / Orlovskaja S. G., Kaličak V. V., Ganui I. Prudnikova Ju. V. - s , rys. 3, bibliogr. 6 poz. hasło prz.: badania pożarnicze

15 [Omówiono wpływ szybkości przemieszczania się cząsteczki węgla na czasowe charakterystyki temperatury i średnicy cząsteczki dla zadanych wartości temperatury powietrza i ścianek reaktora, a także koncentracji tlenu w środowisku.] 27. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Vlijanie inertnogo napolnitelja na uslovija vosplamenenija poroškovoj smesi nikelja s aljuminiem. Wpływ nieaktywnych wypełniaczy na warunki zapłonu porowatej mieszaniny niklu i glinu / Ovčarenko V. E. Lapšin O. V. - s , rys. 4, bibliogr. 3 poz. hasło prz.: badania pożarnicze [Omówiono problematykę związaną z wpływem reaktywnych wypełniaczy na temperaturowo-czasowe charakterystyki zapłonu proszkowego układu nikiel-glin i związanych z tym procesów.] 28. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Vlijanie massovoj sily na zakonomernosti gorenija sistemy Ni-Al. Wpływ siły masowej na prawidłowości spalania się układu Ni-Al / Sanin V. N., Juchvid V. I., Ignat'eva T. I. Siljakov S. L. - s , rys. 7, tab. 2, bibliogr. 7 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie hasło prz.: produkty spalania [Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wpływu nacisku w specjalnym urządzeniu siły od 1 do 1000 g na prawidłowości przebiegu spalania się układu Ni-Al. Wykazano silny wpływ siły masowej na szybkość spalania.] 29. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Vozmožnyj mechanizm processa vosplamenenija metallov v potoke kisloroda. Możliwy mechanizm procesu zapłonu metali w strumieniu tlenu / V. I. Bolobov. - s , rys. 5, tab. 1, bibliogr. 13 poz. hasło prz.: palność hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: metale [Na podstawie badań eksperymentalnych przedstawiono mechanizm objaśniający zapłon metali (tyton, cyrkon i ich stopów), próbki których znajdują się w strumieniu tlenu o podwyższonym ciśnieniu i temperaturze pokojowej.] 30. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Analogičnoct' processov vysokotemperaturnogo razrušenija rezinopodobnych teplozaščitnych materialov v gazovych potokach i ĕrozionnogo gorenija porochov. Analogie w procesach wysokotemperaturowego zniszczenia gumopodobnych termiczno izolacyjnych materiałów w strumieniach gazu i erozyjnego spalania się prochu.] / G. V. Kuznecov. - s , rys. 2, bibliogr. 15 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie

16 [Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prawidłowości wysokotemperaturowego zniszczenia typowego gumopodobnego materiału termoizolacyjnego w strumieniu gazów. Sformułowano nową hipotezę związaną z mechanizmem erozyjnego spalania prochu.] 31. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Vlijanie ĕlektričeskogo polja na stabilizaciju turbulentnogo propanovozdušnogo plameni. Wpływ pola elektrycznego na stabilizację turbulentnego płomienia propanopowietrznego / D. A. Jagodnikov. - s , rys. 5, bibliogr. 10 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie [Omówiono wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na spalanie się wstępnie zmieszanej mieszaniny powietrza i propanu. Przedstawiono materiał porównawczy wpływu w/w pola na spalanie laminarne i turbulentne.] 32. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Obrazovanie oksida azota (NO) pri rasprostranenii laminarnogo plameni po gomogennoj metanovozdu noj smesi. Powstawanie tlenku azotu w przypadku rozprzestrzeniania się laminarnego płomienia w jednorodnej mieszaninie metanu z powietrzem / Lovačev L. A., Bočkov M. V., Šetveru kin B. N. Chvisevič S. N. - s. 9-19, rys. 3, tab. 3, bibliogr. 10 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie [Przedstawiono obliczenia procesu powstawania tlenku azotu w przypadku spalania się mieszaniny metano-powietrznej o różnych stężeniach metanu w mieszaninie. W obliczeniach (równaniach), wzięto pod uwagę 196 różnych elementów reakcji chemicznych i 32 substancje.] 33. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 1/98. - Rasprostranenie plameni v chlorsoderžaščich gorjučich sistemach pri zažiganii ich postojannym svetovym potokom. Rozprzestrzenianie się płomienia w mieszaninach chlorowcopochodnych z wodorem pod wpływem strumienia ciepła generowanego z lampy kwarcowo-rtęciowej / Poluěktov V. A., Begišev I. R., G. M. Machviladze. - s. 3-8, rys. 7, bibliogr. 3 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: palność hasło prz.: gazy [Omówiono oddziaływanie strumienia świetlnego lampy rtęciowo-kwarcowej na palne mieszaniny chloru, dwufluorometanu i wodoru. Próby prowadzono przy ciśnieniu atmosferycznym. Podano cechy charakterystyczne frontu płomienia.] 34. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 2/98. - Eksperimental'noe issledovanie predel'nych uslovij diffuzionnogo gorenija gazov i parov v različnych sredach. Eksperymentalne badania granicznych warunków dyfuzyjnego spalania gazów i par w różnorodnym środowisku / Šebeko Ju. N., Zamyševskij. D., Navcenja V. Ju., Trunëv A. V., A. A. Zajcev. - s. 3-8, rys., tab., bibliogr. 14 poz.

17 hasło prz.: spalanie hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: gazy [W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych warunków gaszenia dyfuzyjnego płomienia metanu i propanu oraz mieszanin wodoru z powietrzem. Skuteczność gaśniczą badano poprzez wprowadzenie do płomienia mieszanin gazowych, azotu i pary wodnej. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie wyników badań.] 35. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 2/98. - Modelirovanie teplo- i massoperenosa v mnogoslojnych teplo- i ognezaščitnych pokrytijach pri vzaimodejstvii c potokom vysokotemperaturnogo gaza. Modelowanie wymiany ciepła i masy w wielowarstwowych pokryciach ognioochronnych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania strumienia gazu tworzącego się w wysokich temperaturach / Kuzin A. Ja. Isakov G. N. - s , rys., tabl., bibliogr. 13 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: środki ognioochronne hasło prz.: modelowanie [Opisano matematyczno-fizyczny model przenoszenia ciepła i masy w wielowarstwowych ognioodpornych pokryciach. Autorzy szczegółowo opisują zmiany temperatury w warstwie ognioochronnej w funkcji czasu, wyznaczone eksperymentalnie oraz obliczone na drodze analitycznej.] 36. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 3/98. - Vzryvnaja model' medlennogo gorenija smesej gazoobraznych uglevodorodov c vozduchom. Wybuchowy model powolnego spalania gazowych węglowodorów z powietrzem / Smechov G. D. Tunik Ju. V. - s. 3-6, rys. 4, tab. 1, bibliogr. 10 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie hasło prz.: modelowanie hasło prz.: gazy [Przedstawiono model wybuchowy pozwalający obliczyć szybkości stacjonarnego rozprzestrzeniania się spalania laminarnego w mieszaninach powietrza z paliwem, w którego skład wchodziły różne węglowodory.] 37. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 3/98. - Rasčet metodom Monte-Karlo vosplamenenija turbulentnoj gomogennoj metanovozdušnoj smesi. Obliczenia z wykorzystaniem metody Monte-Karlo zapłonu turbulentnej homogenicznej mieszaniny metanopowietrznej / Fejkema D. A. Karmen K. L. - s. 8-14, rys. 6, tab. 2, bibliogr. 16 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: spalanie hasło prz.: zapłon [Przedstawiono rezultaty obliczeń z wykorzystaniem niestacjonarnej metody Monte-Karlo rozprzestrzeniania się homogenicznego płomienia w środowisku z izotropową turbulencją. Przy zastosowaniu w/w metody uniknięto kosztownych badań związanych z zachodzącymi

18 reakcjami chemicznymi. Wyniki badań, jak twierdzą ich autorzy, dość dobrze przystają do rezultatów badań eksperymentalnych.] 38. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 3/98. - Povedenie plamen, rasprostranjajuščichsja po plenkam židkosti na metalličeskich podložkach. Zachowanie się płomieni rozprzestrzeniających się po filmie cieczy na metalowych podłożach / Bunev V. A., Koržavin A. A., Babkin B. S. Gordienko D. M. - s , rys. 4, bibliogr. 8 poz. hasło prz.: badania pożarnicze hasło prz.: paliwa [Zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych rozprzestrzeniania się frontu palenia nad filmem ciekłego paliwa (n-butanolu i n-undekanu), na podłożach wykonanych z miedzi, aluminium, molibdenu, niobu w warunkach termiczno cienkiego warstwowego systemu.] 39. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/98. - Čislennoe modelirovanie turbulentnogo gorenija gazoobraznogo topliva v osesimmetričnych kamerach. Liczbowe modelowanie turbulentnego spalania paliwa w stanie lotnym w osio-symetrycznych komorach / Majkov I. L. Aslanjan G. S. - s. 3-12, rys. 6, bibliogr. 20 poz. hasło prz.: spalanie hasło prz.: paliwa [Omówiono model matematyczny i ilościowy algorytm obliczania procesów spalania paliwa w stanie lotnym w dwuwymiarowych turbulentnych strumieniach. Wykonano porównanie rezultatów obliczeń z danymi eksperymentalnymi.] 40. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/98. - Matematičeskoe modelirovanie zažiganija kron derev'ev. Matematyczne modelowanie zapalania się koron drzew / Perminov V. A. Grišin A. M. - s , rys. 8, bibliogr. 7 poz. hasło prz.: pożary hasło prz.: lasy hasło prz.: modelowanie hasło prz.: badania [Przedstawiono rezultaty obliczeń związanych z przejściem pożarów pokrywy gleby w pożary wierzchołkowe. W obliczeniach nie uwzględniono wpływu wiatru, a obliczeń dokonano korzystając z ogólnego matematycznego modelu pożaru. Określono warunki krytyczne związane z przejściem pożaru pokrywy gleby w pożar wierzchołkowy.] 41. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/98. - Vlijanie plavlenija na ustojčivost' gorenija kvazigomogennych sostavov. Metod Zel'doviňa - Novožilova. Wpływ topienia na trwałość palenia się kwazihomogennych mieszanin. Metoda Zeldowicza - Nowožilowa / L. K. Gusačenko. - s , rys. 2, bibliogr. 3 poz. hasło prz.: spalanie hasło prz.: badania

19 [Uwzględniając fenomenologiczny model spalania się stałych materiałów energetycznych omówiono wyniki badań wpływu cieplnego efektu i temperatury podpowierzchniowego fazowego przejścia na trwałość spalania przy stałym ciśnieniu.] 42. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/98. - Pul'sacionnyj režim gorenija azidoětanola. Pulsacyjny reżim spalania się azydoetanolu. / A. K. Kopejka. - s , rys. 2, bibliogr. 5 poz. hasło prz.: spalanie hasło prz.: badania pożarnicze [Omówiono pulsacyjny sposób palenia się azydoetanolu w szklanych rurach w warunkach ich termicznej niestabilności. Stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy szybkością spalania azydoetanolu, a ciśnieniem zewnętrznym.] 43. Požarnoe delo. - : Min. Vnutr. Del Rossii, Nr 9-10/98. - Rasčet kritičeskoj prodolžitel'nosti požara v pomeščenii. Obliczenie krytycznego czasu trwania pożaru w pomieszczeniu. / Rubcov V. Košmorov Ju. - s , rys. 2 hasło prz.: pożar-rozwój hasło prz.: pożar-rozprzestrzenianie się hasło prz.: badania pożarnicze [Omówiono procesy narastania (w trakcie rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru) takich parametrów jak temperatura, koncentracji toksycznych produktów spalania, optycznej gęstości dymu a także spadku zawartości tlenu. Można je obliczyć z wykorzystaniem równań różniczkowych i przy pewnych założeniach. Wyniki obliczeń przeprowadzonych przez autorów porównano z obliczeniami opartymi o założenia norm obowiązujących w Federacji Rosyjskiej.] B H P 44. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Nr 92 (Rok '98) : NFPA Journal. - 2/98. - Surviving a Wildland Fire Burnover. Ocalenie z obszarów objętych pożarami masowymi / R.J. Mangan. - s , fot., tab. hasło prz.: pożary masowe hasło prz.: lasy hasło prz.: statystyka hasło prz.: odzież ochronna [Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu mechanicznego, szczególnie wozów gaśniczych w zwalczaniu pożarów masowych (pożoga) ułatwiło gaszenie, ale stworzyło niebezpieczeństwo dla obsługi samochodowej. Dane z lat potwierdzają rosnącą liczbę wypadków śmiertelnych strażaków w czasie akcji gaśniczych pożarów lasów. W USA przeprowadzono badania temp. pożaru, stężeń gazów, odporności cieplnej ubrań w kabinie silnikowej samochodu. W czasie pożogi temp. obok kabiny samochodu zmienia się od C, stężenie gazów /HCN, benzen, HCL, toluen, CO/ przewyższało dopuszczalną dawkę w ppm, a ubrania z włókna "Nomex" ulegały prawie całkowitemu zniszczeniu. Główne zalecenia taktyczne dla oddziałów Straży Pożarnej w czasie pożogi.]

20 Budownictwo 45. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /98. - Druga młodość papy / K. Zieliński. - : INSTALGRAF s.c.. - s , fot. hasło prz.: materiały budowlane [Papa powszechnie znany powłokowy materiał hydroizolacyjny stosowana jest już od ok. 200 lat. Materiał ten ostatnie 100 lat produkowany był w prawie nie zmienionej postaci. Jednak w ciągu ostatnich lat za sprawą chemii polimerów ten materiał budowlany przeszedł w ostatnich latach prawdziwą rewolucję jakościową. W artykule przedstawiono rozwój papy i cechy zgrzewalnych pap polimerowo - asfaltowych produkowanych w Polsce: Polbit, Wolbit, Zdunbit czy Junior. Papy te mają wytrzymałość trzy- a trwałość pięciokrotnie większą niż tzw. papy tradycyjne, wykonane przy użyciu zwykłego asfaltu i tektury.] 46. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /98. - FOAMGLAS - Izolacja termiczna ze szkła spienionego - izolacja kominów. - : INSTALGRAF s.c.. - s. 34, rys. hasło prz.: izolacja termiczna hasło prz.: kominy [W artykule przedstawiono właściwości idealnego materiału termoizolacyjnego kominów - FOAMGLAS.Omówiono rozwiązania techniczne i sposób montażu elementów FOAMGLAS.] 47. Przegląd Techniczny. - Warszawa : SIGMA-NOT sp. z o.o., Nr 17/98. - Pod ścianą. Nadzór czy Policja? / M. Chmielewski. - s. 6-7, fot. hasło prz.: przepisy hasło prz.: katastrofy budowlane [Rozmowa z Andrzejem Urbanem - Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w sprawie katastrof budowlanych. Omówiono ustalenie win i znaczenie artykułu 48 prawa budowlanego. Znaczenie Urzędu i kontroli inspekcyjnej] 48. Inteligentny budynek - integracja systemów. - Wrocław : Inteligentny Budynek - Integracja Systemów sp. z o.o., Nr 4/98. - Sieć pod nogami. - s , fot. hasło prz.: budownictwo hasło prz.: kable [Przedstawiono zalety prowadzenia kabli pod sufitami, w ścianach lub listwach. Jednak największe możliwości daje system okablowania podłogowego. Może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują problemy z dużą ilością kabli telefonicznych, elektrycznych i komputerowych prowadzonych bezpośrednio do poszczególnych stanowisk pracy. Omówiono schemat instalacji okablowania podłogowego.] 49. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., Nr 3/98. - Aspekty pożarowe stosowania izolacji z wełny szklanej i mineralnej skalnej w przegrodach budowlanych. / Ryszard Adamski. - s , tabl.

21 hasło prz.: zabezpieczenie przeciwpożarowe hasło prz.: budownictwo hasło prz.: tworzywa sztuczne hasło prz.: izolacje [Artykuł jest kontynuacją i rozwinięciem tematyki zapoczątkowanej przez autora w artykule "Potrzeba stosowania izolacji ognioodpornych w budynkach" [nr 5/97]. Zamieszczono podstawowe informacje na temat właściwości ogniowych materiałów budowlanych, elementów budowlanych i elementów budowli. Omówiono właściwości i zastosowanie materiałów termoizolacyjnych takich jak: wełna mineralna skalna i wełna szklana.] 50. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., Nr 3/98. - Dźwiękoizolacja i termoizolacja przegród budowlanych / Marianna Kazimierska-Gębosz. - s. 7-10, rys. hasło prz.: budownictwo hasło prz.: izolacje [Podstawowym celem stosowania termoizolacji jest uzyskanie komfortu termicznego w budynku przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło, a więc obniżenie kosztów ogrzewania. Termoizolacja stosowana jest w polskim budownictwie od kilku lat. Warto również przy projektowaniu zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych brać pod uwagę ich własności akustyczne. Omówiono przegrody spełniające warunki izolacyjności termicznej i akustycznej.] 51. Inteligentny budynek - integracja systemów. - Wrocław : Inteligentny Budynek - Integracja Systemów sp. z o.o., Nr 2/98. - Inteligentne fasady / M. Brzezicki. - s , fot., rys., bibliogr. 9 poz. hasło prz.: budownictwo hasło prz.: materiały budowlane [W artykule przedstawiono zalety wykorzystania paneli termoizolujących i dźwię- koszczelnych. Omówiono rozwój w/w paneli i wykorzystanie ich w budownictwie.] 52. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Nr 309/98. - Going Up in Flames. Rozprzestrzenianie się płomienia po elementach budowlanych / L. Jackman. - s , rys. hasło prz.: budynki wysokie hasło prz.: zabezpieczenie przeciwpożarowe hasło prz.: badania hasło prz.: konstrukcje budowlane [Omówienie wyników badań szybkości rozprzestrzeniania się płomienia w budynkach wielokondygnacyjnych, obudowanych standardowymi elementami osłonowymi. Badano przede wszystkim ściany zewnętrzne. LPC (Loss Prevention Council) prowadząca badania zidentyfikowało słabe punkty takiej konstrukcji. W następstwie sformułowano wymagania, które musi spełniać budynek by zmniejszyć ryzyko pożaru i zawalenia. W artykule opisano typ prowadzonych testów, konstrukcje ścian zewnętrznych i bezpieczny sposób montowania ścian stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe w stosunku do innego typu ścian (osłonowych, wewnętrznych itp.)]

22 53. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Nr 310/98. - The Test Series. Serie testów pożarowych / I. Knight. - s , sch. hasło prz.: normalizacja hasło prz.: budownictwo hasło prz.: zabezpieczenie przeciwpożarowe [W artykule przedstawiono podstawowe standardy, zgodnie z którymi oszacowuje się informacje testowe ochrony ppoż. w budownictwie: LPS 1181, ISO DC cz. 1. i 2., ISO 9705.] 54. Inżynieria i budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 1/99. - Wyniki analiz zagrożeń i awarii konstrukcji budowlanych / L. Runkiewicz. - s , fot. rys., bibliogr. 4 poz. hasło prz.: katastrofy budowlane hasło prz.: konstrukcje budowlane [Autor omawia komputerowy system tworzenia banku danych o zagrożeniach i awariach budowlanych. Bank danych zawiera dane przyczyn awarii w trakcie projektowania, w procesie wykonawstwa oraz w czasie eksploatacji. Omówiono również przyczyny zagrożeń i awarii różnych rodzajów konstrukcji budowlanych: stalowych, żelbetowych, murowych, drewnianych. W celu usprawnienia działalności profilaktycznej i diagnostycznej obiektów, Instytut Techniki Budowlanej opracował odpowiednie systemy obserwowania obiektów budowlanych. Systemy ekspertowe umożliwiają optymalizację procesów decyzyjnych związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych.] 55. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 7 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - Heat Isolation Scenario for a Double Fire Shutter System. Sposób zabezpieczenia otworów w budynkach w czasie pożarów przy pomocy specjalnego systemu izolacyjnego / Lo S.M., Yeoh G.H. Yuen R.K.K. - s , rys., tab., bibliogr. 5 poz. hasło prz.: bezpieczeństwo pożarowe hasło prz.: odporność ogniowa hasło prz.: pożary hasło prz.: budynki hasło prz.: budownictwo [Jest faktem znanym, że otwory w ścianach zmniejszają ich odporność ogniową, ale w celach komunikacyjnych muszą być utrzymane. Stąd też, aby zachować bezpieczeństwo pożarowe budynków, otwory są w różny sposób zabezpieczane. Celem artykułu jest pokazanie iż podwójny pożarowy system zamknięć może być właściwą alternatywą przeciwko rozprzestrzenianiu się pożaru w budynku. Skuteczność takiego systemu zależy od odległości pomiędzy zamknięciami i ich emisyjności. Aby zanalizować wpływ w/w dwóch parametrów, wykorzystano metodę CDF (Computional Fluid Dynamics).] Historia 56. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 4/98. - Czy oczekujemy zbyt wiele? / P. Bielicki. - s

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2001 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2003 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2003 Opracowanie dokumentacyjne

Bardziej szczegółowo

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa 7 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Wisła, dnia 22 23 kwietnia 2010r. kpt. mgr inż. Marcin Wyrzykowski SITP O/Katowice SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Wstęp. Chcąc omówić tematykę związaną z symbolami i oznaczeniami

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11)

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11) Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż www.podkontrola.pl ISSN 1897-1008 nr 1/2010 (11) w numerze: dobra praktyka: Pomiary kontrolne przepływomierzy Szybko, sprawnie, na obiekcie temat wydania: Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST st. kpt. dr inż. Norbert TUŚNIO Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów, Zakład Badania Przyczyn Pożarów st. kpt. mgr inż. Damian SALETA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje...

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje... 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje..... 4 2.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 2.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo