W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars."

Transkrypt

1 Wstęp Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy pochodzących z różnych komputerów w sieci i należących do różnych użytkowników. Program umożliwia również dostęp do kalendarzy programu Microsoft Outlook znajdujących się na zdalnych komputerach. C2NetCalendars pozwala grupom użytkowników w wygodny sposób korzystać z tych samych kalendarzy, a menedżerom wyświetlać wiele kalendarzy w jednym widoku, przez co ułatwia planowanie zadań. Rys.1. C2NetCalendars umożliwia wielu użytkownikom równoczesną pracę z kalendarzami znajdującymi się na różnych komputerach w sieci, także w sieci Internet. Każdy z użytkowników programu może tworzyć nowe kalendarze na swoim komputerze i udostępniać je do czytania lub edycji innym użytkownikom w sieci, poprzez określenie praw dostępu poszczególnych użytkowników do kalendarza. Na takich samych zasadach mogą być udostępniane kalendarze programu Microsoft Outlook. Każdy kalendarz jest fizycznie przechowywany na komputerze, na którym został utworzony. Ale inni użytkownicy mogą pracować z kalendarzem i dokonywać w nim zmian nawet wtedy, gdy komputer ten jest niedostępny. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z komputerem, na którym kalendarz się znajduje, w momencie uzyskania z nim połączenia. Terminy tworzone w kalendarzach mogą zawierać wiele danych. Podstawowe to: tytuł, czas trwania, lokalizacja, notatki. Ale terminom mogą być również przypisane kolorowe kategorie i przypomnienia wyświetlane o określonej porze. Termin może również zostać oznaczony przez właściciela jako prywatny, przez co staje się niewidoczny dla innych użytkowników. W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

2 Instalacja programu C2NetCalendars Program C2NetCalendars musi być zainstalowany na wszystkich komputerach, na których chcesz korzystać ze wspólnych kalendarzy. Sam proces instalacji jest bardzo prosty i nie wymaga żadnej konfiguracji ze strony użytkownika. Aby zainstalować program, uruchom plik C2NetCalendarsSetup.exe pobrany z naszej strony internetowej. Użytkownik instalujący program musi mieć prawa lokalnego administratora na danym komputerze. Jeśli po instalacji występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Wyświetlony zostanie dialog powitalny (rys.1). Program instalacyjny wyświetla wszystkie teksty w języku angielskim, ale sam program C2NetCalendars jest w języku polskim. (Wyjątek: jeśli program C2NetCalendars zostanie zainstalowany pod systemie operacyjnym w wersji językowej innej niż polska i jednocześnie ustawienia regionalne użytkownika są inne niż polskie, to wszystkie teksty w programie będą wyświetlane w języku angielskim). Rys.1. Dialog powitalny instalatora programu C2NetCalendars. Na dialogu z rys.1 należy kliknąć przycisk Next. Wyświetlony zostanie dialog, na którym można wybrać lokalizację, gdzie zainstalowany zostanie program (rys.2).

3 Rys.2. Wybór lokalizacji, gdzie zainstalowany zostanie program. Domyślna lokalizacja, to folder "C:\Program Files\CodeTwo\C2NetCalendars". Zazwyczaj będziesz chciał zainstalować program właśnie w tej lokalizacji. W przypadku problemu z instalacją w domyślnym katalogu lub jeśli chcesz ją jednak zmienić, kliknij przycisk Browse i wskaż inny folder. Kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnego dialogu, który wyświetla informację o tym, że instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars (rys.3). Rys.3. Instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars. Kliknij przycisk Next, aby rozpocząć proces instalacji programu. W trakcie instalacji wyświetlany jest dialog z rys.4, który pokazuje postęp instalacji.

4 Rys.4. Dialog wyświetlający postęp instalacji programu C2NetCalendars. Po zakończeniu instalacji wyświetlany jest dialog z rys.5. Rys.5. Instalacja programu C2NetCalendars została zakończona. W tym momencie program C2NetCalendars jest zainstalowany. Kliknij przycisk Close, aby zamknąć program instalacyjny.

5 Aby uruchomić program C2NetCalendars, kliknij przycisk Start, przejdź w menu do pozycji Wszystkie programy CodeTwo C2NetCalendars i kliknij pozycję C2NetCalendars, program zostanie uruchomiony. Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2), to prawdopodobnie korzystasz z systemowej zapory sieciowej (firewall). Podczas pierwszego uruchomienia programu C2NetCalendars wyświetlony zostanie komunikat, jak na rys.6. Rys.6. Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2. Aby umożliwić komunikację pomiędzy komputerami zlokalizowanymi na różnych komputerach, należy kliknąć Odblokuj na powyższym dialogu w celu odblokowania programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2. Jeśli dialog z rys.6 nie zostanie wyświetlony, upewnij się, że program nie jest blokowany przez zaporę sieciową, zobacz instrukcję Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP. Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars. Domyślnie jest to port TCP numer Dla DRG numer portu do uzgodnienia w centrum. Więcej na temat portu TCP i komunikacji pomiędzy programami. Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Bezpieczeństwo i prawa dostępu do kalendarzy

6 Dla każdego z kalendarzy znajdujących się fizycznie na Twoim komputerze możesz zdefiniować prawa dostępu dla innych użytkowników programu C2NetCalendars. Dotyczy to zarówno kalendarzy utworzonych w programie C2NetCalendars, jak i kalendarzy programu Microsoft Outlook. Aby wyświetlić okno do zarządzania prawami, w menu "Narzędzia" wybierz opcję "Prawa dostępu do kalendarzy". Rys.1. Menedżer praw dostępu pozwala na przypisywanie praw poszczególnym użytkownikom osobno dla każdego kalendarza. Prawa dostępu nadawane są osobno dla każdego kalendarza i użytkownika (rys.1). Znaczenie praw przestawione zostało w poniższej tabeli. Nazwa prawa Czytanie elementów Opis Użytkownik może czytać terminy w kalendarzu. Jeśli nie posiada tego prawa, to kalendarz jest dla niego niewidoczny i nie jest

7 wyświetlany ma liście dostępnych kalendarzy. Edycja elementów Kasowanie elementów Tworzenie elementów Użytkownik może edytować terminy istniejące w kalendarzu. Użytkownik może kasować terminy z kalendarza. Użytkownik może tworzyć nowe elementy w kalendarzu. Użytkowników łączących się z twoim programem C2NetCalendars należy podzielić na dwie grupy: - użytkowników zwykłych, - użytkowników Active Directory. Każdy użytkownik podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem musi zadeklarować, który z tych dwóch sposobów logowania chce wykorzystać. Użytkownicy z Active Directory nie muszą podczas podłączania się do zdalnego komputera podawać ani swojej nazwy ani hasła, gdyż informacje te C2NetCalendars może uzyskać bezpośrednio od systemu Windows. Użytkownicy zwykli natomiast przy podłączaniu się do zdalnego komputera muszą podać swoją nazwę i hasło. Nazwa i hasło musza się oczywiście zgadzać z listą użytkowników zdefiniowaną na zdalnym komputerze. Aby otworzyć listę użytkowników, należy kliknąć na zakładce "Lista użytkowników" na dialogu "Menedżer praw dostępu" (rys.2). Rys.2. W menedżerze praw dostępu tworzy się użytkowników, którzy będą mieli dostęp do kalendarzy. Po zdefiniowaniu listy użytkowników zwykłych (identyfikowanych za pomocą nazwy i hasła) możemy zacząć zmieniać prawa dostępu do kalendarzy. Standardowo każdy kalendarz ma już

8 zdefiniowane prawa dla dwóch specjalnych użytkowników "gość" i "gość Active Directory". Oczywiście prawa te mogą zostać w razie potrzeby zmienione. Prawa "gość Active Directory" są używane w sytuacji, kiedy użytkownik z Active Directory próbuje połączyć się z kalendarzem i jego nazwa nie zostanie znaleziona na liście praw tego kalendarz. Domyślne prawa dla "gość Active Directory" zezwalają na pełny dostęp do kalendarza, ponieważ są pomyślne jako standardowe prawa dla użytkowników pochodzących z sieci lokalnej. Prawa "gość" są używane w sytuacji, jeśli ktoś łączy się z komputerem jako "gość" bez podawania nazwy i hasła konta. Standardowo prawo to pozwala tylko na przeglądanie listy dostępnych kalendarzy i odczyt terminów w kalendarzach. Komunikacja pomiędzy programami Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Komunikacja pomiędzy programami C2NetCalendars znajdującymi się na różnych komputerach odbywa się przy pomocy protokołu internetowego TCP/IP. Domyślnie używany jest port TCP o numerze Port ten może zostać zmieniony w ustawieniach programu, ale aby dwa programy C2NetCalendars mogły się ze sobą komunikować, muszą używać tego samego numeru portu TCP. Rys.1. Zmiana portu TCP służącego do komunikacji z innymi programami C2NetCalendars. Jeśli kalendarze znajdujące się na komputerze mają być dostępne dla użytkowników

9 znajdujących się w Internecie, to komputer musi posiadać publiczny adres IP i być widoczny w sieci Internet. Należy upewnić się również, że port TCP używany przez program do komunikacji jest odblokowany w oprogramowaniu typu firewall oraz w oprogramowaniu antywirusowym, tak aby zewnętrzne komputery mogły przy jego pomocy połączyć się z programem C2NetCalendars. Jeśli program zainstalowany jest pod system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 z aktywną zaporą sieciową, to należy odblokować w zaporze port komunikacyjny programu. W przeciwnym wypadku lokalne kalendarze nie będą dostępne dla użytkowników innych komputerów. Zobacz Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars. Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej Windows XP Dodatek Service Pack 2 wprowadza w systemie Windows XP zaporę sieciową (firewall), która domyślnie blokuje dostęp do komputera z innych komputerów w sieci. Aby programy C2NetCalendars z innych komputerów w sieci mogły komunikować się z programem zainstalowanym na lokalnym komputerze, program lub port, którego używa do komunikacji, musi być odblokowany w zaporze sieciowej. Gdy po raz pierwszy uruchomisz program C2NetCalendars i masz aktywną zaporę sieciową, system Windows zapyta cię, czy chcesz zezwolić innym komputerom na komunikację z programem: Kliknij Odblokuj, aby odblokować program w zaporze sieciowej i pozwolić innym komputerom na komunikację z nim.

10 Jeśli nie odblokowałeś programu przy pierwszym uruchomieniu lub istnieją problemy w komunikacji pomiędzy programami, postępuj według poniższej instrukcji, aby upewnić się że program nie jest blokowany przez zaporę systemu Windows XP. Uruchom program konfiguracyjny zapory sieciowej W tym celu kliknij Start, a następnie wybierz Ustawienia Panel sterowania Zapora systemu Windows. Wyświetlony zostanie dialog Zapora systemu Windows Jeśli zaznaczona jest opcja Wyłącz, to zapora jest nieaktywna i program C2NetCalendars nie jest blokowany. Pomiń dalszą procedurę. Jeśli zaznaczona jest opcja Włącz, to zapora jest aktywna. Upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Nie zezwalaj na wyjątki. Odblokowanie programu C2NetCalendars Sprawdź, czy na zakładce wyjątki znajduje się pozycja "C2NetCalendars", jeśli tak to upewnij się, że jest aktywna (zaznaczona). Jeśli program nie znajduje się na liście, to kliknij przycisk Dodaj program, następnie kliknij Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku C2NetCalendars.exe. Kliknij OK - powrócisz do listy odblokowanych programów. Zaznacz program C2NetCalendars i kliknij przycisk Edytuj, a następnie Zmień zakres. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dowolny komputer lub Tylko moja sieć. Kliknij kilkukrotnie OK, aby zamknąć otwarte okna i potwierdzić wprowadzone zmiany. Definiowanie kalendarzy wyświetlanych w widoku W programie C2NetCalendars w jednym widoku wyświetlanych może być wiele kalendarzy różnych użytkowników. Przy pierwszym uruchomieniu C2NetCalendars nie posiada jeszcze zdefiniowanych żadnych kalendarzy i przedstawia pusty widok (rys.1).

11 Rys.1. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlany jest pusty widok, który nie zawiera jeszcze żadnych kalendarzy. Aby dodać nowy kalendarz do widoku należy wybrać z menu Widok opcję Dodaj/Usuń kalendarze lub nacisnąć klawisz F4. Po wybraniu tej komendy pojawi się okno przedstawiające wszystkie kalendarze zdefiniowane w aktualnym widoku (rys.2). Rys.2. Okno dialogowe służące do dodawania (i usuwania) kalendarzy do obecnego widoku. Po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetlone zostanie okno pozwalające zdefiniować, jaki kalendarz powinien zostać dodany do widoku (rys.3). Do wyboru są następujące opcje:

12 "Nowy kalendarz na tym komputerze" - tworzy na lokalnym komputerze nowy kalendarz zapisywany w pliku z rozszerzeniem "caldb" i dodaje go do widoku. "Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze" - wyświetla listę wszystkich kalendarzy dostępnych na tym komputerze i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook. "Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze" - wyświetla listę kalendarzy dostępnych na wskazanym zdalnym komputerze znajdującym się w sieci lokalnej lub w Internecie i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook. "Otwórz kalendarz z serwera kalendarzy" - pozwala dodać do widoku kalendarz przechowywany na serwerze HTTP. W obecnej wersji programu ta opcja jest niedostępna. Rys.3. Wybór typu kalendarza dodawanego do widoku. Poniżej szczegółowo omówiono dodawanie do widoku kalendarzy poszczególnych typów. Tworzenie i dodawanie do widoku nowego kalendarza Jeśli chcesz utworzyć nowy kalendarz: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Nowy kalendarz na tym komputerze" i kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać, gdzie na dysku powinien zostać stworzony nowy kalendarz (rys.4). Używając przycisku Przeglądaj podaj ścieżkę do pliku, w którym przechowywane będą dane kalendarza. 3. Po kliknięciu przycisku Zakończ, na komputerze utworzony zostanie nowy kalendarz. Jednocześnie kalendarz ten zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Od tej chwili w kalendarzu mogą być tworzone terminy i jest on dostępny dla innych użytkowników w sieci.

13 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Rys.4. Tworzenie nowego lokalnego kalendarza i dodawanie go do widoku. Dodawanie do widoku kalendarza z lokalnego komputera Jeśli chcesz dodać do obecnego widoku kalendarz znajdujący się na lokalnym komputerze: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na lokalnym komputerze. Jeśli na poprzednim dialogu zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu. 3. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ. 4. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu.

14 Rys.5. Nowoutworzony pusty kalendarz wyświetlany w widoku. Dodawanie do widoku kalendarza z innego komputera Program C2NetCalendars pozwala na dodawanie do widoku kalendarzy utworzonych na innych komputerach znajdujących się w sieci lokalnej lub nawet w Internecie. Mogą to być zarówno kalendarze utworzone w programie C2NetCalendars, jak i kalendarze z programu Microsoft Outlook. Dodając do widoku kalendarz z innego komputera, musisz podać nazwę konta oraz hasło, przy pomocy którego chcesz uzyskać dostęp do kalendarza. Jeśli nie posiadasz takiego konta, możesz uzyskać ograniczony dostęp do kalendarza jako "Gość". Prawa dostępu użytkownika "Gość" są definiowane przez osobę tworzącą kalendarz na zdalnym komputerze. Domyślnie "Gość" ma tylko prawo do odczytu kalendarza. Aby dodać do obecnego widoku kalendarz z innego komputera: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" (rys.3) zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlony zostanie nowy dialog, na którym możesz wybrać komputer, z którego chcesz dodać kalendarz (rys.6). Wybierz nazwę komputera z listy lub jeśli komputer nie znajduje się na liście wpisz jego nazwę lub adres IP ręcznie w polu "Nazwa/adres komputera". Możesz podać tu nazwę DNS lub adres IP komputera znajdującego się w Internecie, pod warunkiem, że możliwy jest do niego dostęp przy użyciu zdefiniowanego portu komunikacyjnego programu C2NetCalendars, zobacz Definiowanie portu komunikacyjnego. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli wystąpi problem z komunikacją z wybranym komputerem, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.

15 Rys.6. Wybór zdalnego komputera, z którego dodany zostanie do widoku kalendarz. Dla DRG w miejscu nazwa/adres komputera proszę wpisać nazwę uzgodnioną w centrum. 4. Wyświetlony zostanie dialog logowania do zdalnego komputera, na którym możesz wybrać metodę logowania (rys.7). Do wyboru masz jedną z trzech opcji: "Aktualnie zalogowany użytkownik Active Directory". Metoda ta jest polecana, jeśli łączysz się z komputerem z twojej sieci lokalnej. Nie musisz wtedy podawać ani nazwy użytkownika ani hasła, ponieważ C2NetCalendars przeczyta te dane automatycznie. Aby wybrać tę opcję musisz jednak pracować w sieci Active Directory. Ten sposób logowania nie może być wybrany, jeśli chcesz połączyć się z komputerem znajdującym się w Internecie. "Gość". Logowanie się do zdalnego komputera anonimowo. Wybierając tę opcję będziesz zazwyczaj posiadać minimalne prawa do dodawanego kalendarza. "Następujący użytkownik". Logowanie do zdalnego komputera, jako konkretny użytkownik programu C2NetCalendars. Aby otrzymać swój login i hasło musisz skontaktować się z właścicielem tego komputera. Więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym praw dostępu w C2NetCalendars.

16 Rys.7. Wybór metody logowania do zdalnego komputera. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na wybranym komputerze (rys.8). Jeśli na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu. Rys.8. Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze. 6. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ.

17 7. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.9). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu zdalnego komputer. Dokładny zakres czynności, jakie możesz wykonywać na elementach kalendarza zależy od praw dostępu, jakie do niego posiadasz. Rys.9. Kalendarz lokalny i zdalny w jednym widoku programu. Praca z kalendarzami Widok programu C2NetCalendars przedstawia w układzie tygodniowym terminy z wszystkich dodanych do niego kalendarzy. Kolumny w widoku to kolejne dni tygodnia, wiersze reprezentują poszczególne kalendarze. Pierwsza kolumna wyświetla dane o kalendarzu: jego nazwę oraz w nawiasie nazwę komputera, na którym fizycznie się znajduje. Jeśli kalendarz został utworzony w programie C2NetCalendars, to wyświetlana jest przy nim ikona komputera. Jeśli pochodzi z programu Microsoft Outlook - wyświetlana jest ikona programu Outlook. Kalendarz wybrany w widoku może być niedostępny, gdy niedostępny jest komputer, na którym on się znajduje lub gdy na zdalnym komputerze nie jest uruchomiony program C2NetCalendars. Wtedy dane tego kalendarza wyświetlane są w tzw. trybie pracy bez połączenia, tj. wyświetlana jest kopia danych pobrana podczas ostatniego połączenia. Wszelkie zmiany dokonane na kopii takiego kalendarza zostaną zsynchronizowane z kalendarzem źródłowym w momencie, kiedy stanie się on znowu dostępny. Brak dostępności kalendarza sygnalizowany jest ikoną przedstawiającą zerwane połączenie sieciowe. Aby przesunąć widok kalendarza o jeden tydzień w przód lub w tył, kliknij na zielone strzałki w

18 pasku narzędzi lub użyj klawiszy Alt + strzałka w lewo lub Alt + strzałka w prawo. Obok strzałek w pasku narzędzi wyświetlana jest informacja o obecnie przeglądanym tygodniu. Jeśli chcesz przejść do dowolnej daty, kliknij w pasku narzędzi na ikonę kalendarza znajdującą się obok strzałek. Wyświetlone zostanie okienko pozwalające wybrać dowolną datę. Po jej wybraniu w widoku wyświetlony zostanie odpowiedni tydzień. Rys.1. Tworzenie nowego terminu w kalendarzu. Aby stworzyć nowy termin, kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym dniu oraz kalendarzu i z menu podręcznego wybierz opcję "Utwórz nowy termin" (rys.1). Wyświetlone zostanie okno nowego terminu, w którym możesz wpisać jego szczegółowe dane.

19 Rys.2. Wypełnianie szczegółowych danych terminu. Po wprowadzeniu danych i zamknięciu okna, termin pojawi się w widoku głównym jako prostokąt zawierającym temat oraz czas (rys.3). Pionowa linia po lewej strony terminu oznacza typ zajętości terminu. Ma kolor zielony jeśli termin oznaczony jest jako "Wolny", niebieski - jeśli termin jest "Zajęty", fioletowy - oznacza termin "Nieobecny", a biało-niebieski to "Wstępna akceptacja". Kolorowe pola przedstawiają natomiast zdefiniowane dla terminu kategorie. Kliknięcie lewym klawiszem myszy na symbolu terminu powoduje jego otwarcie. Klikniecie prawym klawiszem myszy otwiera menu kontekstowe z komendami dotyczącymi terminu.

20 Rys.3. Nowy termin w kalendarzu. Po przesunięciu kursora myszy nad symbol terminu zostanie wyświetlone dodatkowe okienko (tooltip) przedstawiające podstawowe dane terminu (rys.4). Rys.4. Po najechaniu kursorem myszy nad termin wyświetlane jest okno z podstawowymi danymi terminu.

21 Kategorie Każdemu z terminów można przypisać dowolną ilość kategorii opisujących jego charakter. Aby przypisać kategorie, należy stworzyć nowy termin lub otworzyć już istniejący i kliknąć w dolnej części formularza na polu z napisem "Bez kategorii - kliknij tutaj aby określić kategorie". Zostanie wtedy wyświetlone okno z wszystkimi dostępnymi kategoriami (rys.1). Kategorie, które mają zostać dodane do kontaktu, należy zaznaczyć i kliknąć przycisk OK. Rys.1. Okno kategorii pozwala przypisywać kategorie do terminu oraz tworzyć nowe, edytować i usuwać istniejące kategorie. Przyciski Nowa, Usuń i Zmień pozwalają edytować listę dostępnych kategorii, tworzyć nowe lub zmieniać kolory istniejących. Wszystkie kategorie dzielą się na "lokalne" i "obce". Lokalne to te, które zostały stworzone na lokalnym komputerze przez użytkownika programu C2NetCalendars. Kategorie obce natomiast, to te pochodzące z innych komputerów, z których kalendarzy korzystamy. Kategorie obce są pobierane z innych komputerów wraz z terminami, do których są przypisane. W momencie, kiedy zmienimy kolor kategorii obcej, staje się ona kategorią lokalną i nie zmieni już koloru przy następnej synchronizacji nawet, jeśli został on zmieniony na komputerze, z którego kategoria pochodziła. Jeśli skasujemy kategorię obcą, to pojawi się ona ponownie podczas następnej synchronizacji ze zdalnym komputerem, jeśli będzie pobierany nowy lub zmieniony termin, do którego jest przypisana. Przypomnienia Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie, które wyświetlone zostanie użytkownikowi określony okres czasu przed datą rozpoczęcia terminu. Aby przypisać terminowi przypomnienie, wystarczy w oknie terminu zaznaczyć opcję Przypomnienie oraz podać w polu Minut liczbę minut określającą, kiedy ma zostać ono wyświetlone (rys.1).

22 Rys.1. Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie. Przypomnienie jest automatycznie wyświetlane o określonej porze w oknie "Przypomnienia" (rys.2). W momencie pojawienia się nowego przypomnienia, okno "Przypomnienia" zostaje wyświetlone na środku monitora ponad wszystkimi oknami innych programów oraz odtwarzany jest dźwięk dzwonka. Dzięki temu użytkownik zostaje w wyraźny sposób poinformowany o upłynięciu terminu przypomnienia. Okno "Przypomnienia" wyświetla aktywne przypomnienia ze wszystkich kalendarzy zdefiniowanych w obecnym widoku. Przypomnienia dla terminów, które już się rozpoczęły (przypomnienia przeterminowane) wyświetlane są w kolorze czerwonym, natomiast dla tych, które dopiero się rozpoczną - w kolorze czarnym. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Pokaż tylko przeterminowane przypomnienia, to na liście wyświetlone zostaną tylko te przypomnienia, których czas upłynął, nie będą wyświetlane te przypomnienia, które dopiero nastąpią.

23 Rys.2. Okno przypomnień wyświetla wszystkie dzisiejsze przypomnienia. Przypomnienie z obecnego dnia tak długo znajduje się na liście, dopóki nie zostanie usunięte z terminu lub nie zostanie wybrane dla niego polecenie Odrzuć lub nie zostanie odłożone na później. Aby usunąć przypomnienie z terminu, należy otworzyć termin i wyczyścić opcję Przypomnienie. To samo można uzyskać poprzez wykonanie w oknie "Przypomnienia" polecenia Odrzuć dla wybranego terminu. Przypomnienie zostanie usunięte z terminu, a sam termin zniknie z listy przypomnień i nie pojawi się tam, dopóki ponownie nie zostanie ustawione dla niego przypomnienie. W oknie "Przypomnienia" można również odłożyć przypomnienie na późniejszy termin. W tym celu należy w polu Przypomnij ponownie za wpisać liczbę minut za ile przypomnienie powinno się ponownie pojawić i kliknąć przycisk Akceptuj. Przypomnienie zniknie z listy i pojawi się w niej ponownie za wskazaną liczbę minut. Kliknięcie przycisku Otwórz powoduje otwarcie wszystkich terminów, których przypomnienia zostały zaznaczone na liście. Okno przypomnień może zostać zamknięte i w każdej chwili ponownie otwarte przez użytkownika poprzez wybranie z menu Narzędzia polecenia Przypomnienia lub kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi. Zamknięcie okna przypomnień nie powoduje usunięcia z niego przypomnień. Istnieje możliwość określenia kalendarzy, dla których powinny pojawiać się przypomnienia. W menu Opcje należy wybrać polecenie Ustawienia przypomnień. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy zdefiniowanych wyświetlanych w obecnym widoku. Jeśli opcja wyboru zostanie odznaczona dla wybranego kalendarza, to przypomnienia ustawione dla terminów tego kalendarza nie będą wyświetlane na lokalnym komputerze.

24 Rys.3. Istnieje możliwość wyłączenia przypomnień w określonych kalendarzach.

25 UWAGA Po instalacji programu i ustawieniu wszystkich opcji łącznie z importem kalendarzy Proszę zarchiwizować ustawienia w menu WIDOK,Zapisz WIDOK jako

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

1. Witamy w programie Outpost Security Suite Pro!... 4

1. Witamy w programie Outpost Security Suite Pro!... 4 www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie (ñ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Security Suite Pro. Aby uzyskać pomoc

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Organizer Pracy Instrukcja obsługi

Organizer Pracy Instrukcja obsługi Organizer Pracy Instrukcja obsługi 2014 Spis treści 1. O programie... 4 2. Instalacja programu i bazy danych... 2.1 Konfiguracja uprawnień w systemie Windows... 2.2 Instalacja programu... 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Instrukcja obsługi 2013 www.softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Krótko o instalacji programu i bazy danych... 3 4 2. Instalacja głównego programu przez

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo