W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars."

Transkrypt

1 Wstęp Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy pochodzących z różnych komputerów w sieci i należących do różnych użytkowników. Program umożliwia również dostęp do kalendarzy programu Microsoft Outlook znajdujących się na zdalnych komputerach. C2NetCalendars pozwala grupom użytkowników w wygodny sposób korzystać z tych samych kalendarzy, a menedżerom wyświetlać wiele kalendarzy w jednym widoku, przez co ułatwia planowanie zadań. Rys.1. C2NetCalendars umożliwia wielu użytkownikom równoczesną pracę z kalendarzami znajdującymi się na różnych komputerach w sieci, także w sieci Internet. Każdy z użytkowników programu może tworzyć nowe kalendarze na swoim komputerze i udostępniać je do czytania lub edycji innym użytkownikom w sieci, poprzez określenie praw dostępu poszczególnych użytkowników do kalendarza. Na takich samych zasadach mogą być udostępniane kalendarze programu Microsoft Outlook. Każdy kalendarz jest fizycznie przechowywany na komputerze, na którym został utworzony. Ale inni użytkownicy mogą pracować z kalendarzem i dokonywać w nim zmian nawet wtedy, gdy komputer ten jest niedostępny. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z komputerem, na którym kalendarz się znajduje, w momencie uzyskania z nim połączenia. Terminy tworzone w kalendarzach mogą zawierać wiele danych. Podstawowe to: tytuł, czas trwania, lokalizacja, notatki. Ale terminom mogą być również przypisane kolorowe kategorie i przypomnienia wyświetlane o określonej porze. Termin może również zostać oznaczony przez właściciela jako prywatny, przez co staje się niewidoczny dla innych użytkowników. W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

2 Instalacja programu C2NetCalendars Program C2NetCalendars musi być zainstalowany na wszystkich komputerach, na których chcesz korzystać ze wspólnych kalendarzy. Sam proces instalacji jest bardzo prosty i nie wymaga żadnej konfiguracji ze strony użytkownika. Aby zainstalować program, uruchom plik C2NetCalendarsSetup.exe pobrany z naszej strony internetowej. Użytkownik instalujący program musi mieć prawa lokalnego administratora na danym komputerze. Jeśli po instalacji występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Wyświetlony zostanie dialog powitalny (rys.1). Program instalacyjny wyświetla wszystkie teksty w języku angielskim, ale sam program C2NetCalendars jest w języku polskim. (Wyjątek: jeśli program C2NetCalendars zostanie zainstalowany pod systemie operacyjnym w wersji językowej innej niż polska i jednocześnie ustawienia regionalne użytkownika są inne niż polskie, to wszystkie teksty w programie będą wyświetlane w języku angielskim). Rys.1. Dialog powitalny instalatora programu C2NetCalendars. Na dialogu z rys.1 należy kliknąć przycisk Next. Wyświetlony zostanie dialog, na którym można wybrać lokalizację, gdzie zainstalowany zostanie program (rys.2).

3 Rys.2. Wybór lokalizacji, gdzie zainstalowany zostanie program. Domyślna lokalizacja, to folder "C:\Program Files\CodeTwo\C2NetCalendars". Zazwyczaj będziesz chciał zainstalować program właśnie w tej lokalizacji. W przypadku problemu z instalacją w domyślnym katalogu lub jeśli chcesz ją jednak zmienić, kliknij przycisk Browse i wskaż inny folder. Kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnego dialogu, który wyświetla informację o tym, że instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars (rys.3). Rys.3. Instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars. Kliknij przycisk Next, aby rozpocząć proces instalacji programu. W trakcie instalacji wyświetlany jest dialog z rys.4, który pokazuje postęp instalacji.

4 Rys.4. Dialog wyświetlający postęp instalacji programu C2NetCalendars. Po zakończeniu instalacji wyświetlany jest dialog z rys.5. Rys.5. Instalacja programu C2NetCalendars została zakończona. W tym momencie program C2NetCalendars jest zainstalowany. Kliknij przycisk Close, aby zamknąć program instalacyjny.

5 Aby uruchomić program C2NetCalendars, kliknij przycisk Start, przejdź w menu do pozycji Wszystkie programy CodeTwo C2NetCalendars i kliknij pozycję C2NetCalendars, program zostanie uruchomiony. Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2), to prawdopodobnie korzystasz z systemowej zapory sieciowej (firewall). Podczas pierwszego uruchomienia programu C2NetCalendars wyświetlony zostanie komunikat, jak na rys.6. Rys.6. Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2. Aby umożliwić komunikację pomiędzy komputerami zlokalizowanymi na różnych komputerach, należy kliknąć Odblokuj na powyższym dialogu w celu odblokowania programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2. Jeśli dialog z rys.6 nie zostanie wyświetlony, upewnij się, że program nie jest blokowany przez zaporę sieciową, zobacz instrukcję Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP. Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars. Domyślnie jest to port TCP numer Dla DRG numer portu do uzgodnienia w centrum. Więcej na temat portu TCP i komunikacji pomiędzy programami. Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Bezpieczeństwo i prawa dostępu do kalendarzy

6 Dla każdego z kalendarzy znajdujących się fizycznie na Twoim komputerze możesz zdefiniować prawa dostępu dla innych użytkowników programu C2NetCalendars. Dotyczy to zarówno kalendarzy utworzonych w programie C2NetCalendars, jak i kalendarzy programu Microsoft Outlook. Aby wyświetlić okno do zarządzania prawami, w menu "Narzędzia" wybierz opcję "Prawa dostępu do kalendarzy". Rys.1. Menedżer praw dostępu pozwala na przypisywanie praw poszczególnym użytkownikom osobno dla każdego kalendarza. Prawa dostępu nadawane są osobno dla każdego kalendarza i użytkownika (rys.1). Znaczenie praw przestawione zostało w poniższej tabeli. Nazwa prawa Czytanie elementów Opis Użytkownik może czytać terminy w kalendarzu. Jeśli nie posiada tego prawa, to kalendarz jest dla niego niewidoczny i nie jest

7 wyświetlany ma liście dostępnych kalendarzy. Edycja elementów Kasowanie elementów Tworzenie elementów Użytkownik może edytować terminy istniejące w kalendarzu. Użytkownik może kasować terminy z kalendarza. Użytkownik może tworzyć nowe elementy w kalendarzu. Użytkowników łączących się z twoim programem C2NetCalendars należy podzielić na dwie grupy: - użytkowników zwykłych, - użytkowników Active Directory. Każdy użytkownik podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem musi zadeklarować, który z tych dwóch sposobów logowania chce wykorzystać. Użytkownicy z Active Directory nie muszą podczas podłączania się do zdalnego komputera podawać ani swojej nazwy ani hasła, gdyż informacje te C2NetCalendars może uzyskać bezpośrednio od systemu Windows. Użytkownicy zwykli natomiast przy podłączaniu się do zdalnego komputera muszą podać swoją nazwę i hasło. Nazwa i hasło musza się oczywiście zgadzać z listą użytkowników zdefiniowaną na zdalnym komputerze. Aby otworzyć listę użytkowników, należy kliknąć na zakładce "Lista użytkowników" na dialogu "Menedżer praw dostępu" (rys.2). Rys.2. W menedżerze praw dostępu tworzy się użytkowników, którzy będą mieli dostęp do kalendarzy. Po zdefiniowaniu listy użytkowników zwykłych (identyfikowanych za pomocą nazwy i hasła) możemy zacząć zmieniać prawa dostępu do kalendarzy. Standardowo każdy kalendarz ma już

8 zdefiniowane prawa dla dwóch specjalnych użytkowników "gość" i "gość Active Directory". Oczywiście prawa te mogą zostać w razie potrzeby zmienione. Prawa "gość Active Directory" są używane w sytuacji, kiedy użytkownik z Active Directory próbuje połączyć się z kalendarzem i jego nazwa nie zostanie znaleziona na liście praw tego kalendarz. Domyślne prawa dla "gość Active Directory" zezwalają na pełny dostęp do kalendarza, ponieważ są pomyślne jako standardowe prawa dla użytkowników pochodzących z sieci lokalnej. Prawa "gość" są używane w sytuacji, jeśli ktoś łączy się z komputerem jako "gość" bez podawania nazwy i hasła konta. Standardowo prawo to pozwala tylko na przeglądanie listy dostępnych kalendarzy i odczyt terminów w kalendarzach. Komunikacja pomiędzy programami Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars. Komunikacja pomiędzy programami C2NetCalendars znajdującymi się na różnych komputerach odbywa się przy pomocy protokołu internetowego TCP/IP. Domyślnie używany jest port TCP o numerze Port ten może zostać zmieniony w ustawieniach programu, ale aby dwa programy C2NetCalendars mogły się ze sobą komunikować, muszą używać tego samego numeru portu TCP. Rys.1. Zmiana portu TCP służącego do komunikacji z innymi programami C2NetCalendars. Jeśli kalendarze znajdujące się na komputerze mają być dostępne dla użytkowników

9 znajdujących się w Internecie, to komputer musi posiadać publiczny adres IP i być widoczny w sieci Internet. Należy upewnić się również, że port TCP używany przez program do komunikacji jest odblokowany w oprogramowaniu typu firewall oraz w oprogramowaniu antywirusowym, tak aby zewnętrzne komputery mogły przy jego pomocy połączyć się z programem C2NetCalendars. Jeśli program zainstalowany jest pod system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 z aktywną zaporą sieciową, to należy odblokować w zaporze port komunikacyjny programu. W przeciwnym wypadku lokalne kalendarze nie będą dostępne dla użytkowników innych komputerów. Zobacz Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars. Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej Windows XP Dodatek Service Pack 2 wprowadza w systemie Windows XP zaporę sieciową (firewall), która domyślnie blokuje dostęp do komputera z innych komputerów w sieci. Aby programy C2NetCalendars z innych komputerów w sieci mogły komunikować się z programem zainstalowanym na lokalnym komputerze, program lub port, którego używa do komunikacji, musi być odblokowany w zaporze sieciowej. Gdy po raz pierwszy uruchomisz program C2NetCalendars i masz aktywną zaporę sieciową, system Windows zapyta cię, czy chcesz zezwolić innym komputerom na komunikację z programem: Kliknij Odblokuj, aby odblokować program w zaporze sieciowej i pozwolić innym komputerom na komunikację z nim.

10 Jeśli nie odblokowałeś programu przy pierwszym uruchomieniu lub istnieją problemy w komunikacji pomiędzy programami, postępuj według poniższej instrukcji, aby upewnić się że program nie jest blokowany przez zaporę systemu Windows XP. Uruchom program konfiguracyjny zapory sieciowej W tym celu kliknij Start, a następnie wybierz Ustawienia Panel sterowania Zapora systemu Windows. Wyświetlony zostanie dialog Zapora systemu Windows Jeśli zaznaczona jest opcja Wyłącz, to zapora jest nieaktywna i program C2NetCalendars nie jest blokowany. Pomiń dalszą procedurę. Jeśli zaznaczona jest opcja Włącz, to zapora jest aktywna. Upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Nie zezwalaj na wyjątki. Odblokowanie programu C2NetCalendars Sprawdź, czy na zakładce wyjątki znajduje się pozycja "C2NetCalendars", jeśli tak to upewnij się, że jest aktywna (zaznaczona). Jeśli program nie znajduje się na liście, to kliknij przycisk Dodaj program, następnie kliknij Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku C2NetCalendars.exe. Kliknij OK - powrócisz do listy odblokowanych programów. Zaznacz program C2NetCalendars i kliknij przycisk Edytuj, a następnie Zmień zakres. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dowolny komputer lub Tylko moja sieć. Kliknij kilkukrotnie OK, aby zamknąć otwarte okna i potwierdzić wprowadzone zmiany. Definiowanie kalendarzy wyświetlanych w widoku W programie C2NetCalendars w jednym widoku wyświetlanych może być wiele kalendarzy różnych użytkowników. Przy pierwszym uruchomieniu C2NetCalendars nie posiada jeszcze zdefiniowanych żadnych kalendarzy i przedstawia pusty widok (rys.1).

11 Rys.1. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlany jest pusty widok, który nie zawiera jeszcze żadnych kalendarzy. Aby dodać nowy kalendarz do widoku należy wybrać z menu Widok opcję Dodaj/Usuń kalendarze lub nacisnąć klawisz F4. Po wybraniu tej komendy pojawi się okno przedstawiające wszystkie kalendarze zdefiniowane w aktualnym widoku (rys.2). Rys.2. Okno dialogowe służące do dodawania (i usuwania) kalendarzy do obecnego widoku. Po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetlone zostanie okno pozwalające zdefiniować, jaki kalendarz powinien zostać dodany do widoku (rys.3). Do wyboru są następujące opcje:

12 "Nowy kalendarz na tym komputerze" - tworzy na lokalnym komputerze nowy kalendarz zapisywany w pliku z rozszerzeniem "caldb" i dodaje go do widoku. "Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze" - wyświetla listę wszystkich kalendarzy dostępnych na tym komputerze i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook. "Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze" - wyświetla listę kalendarzy dostępnych na wskazanym zdalnym komputerze znajdującym się w sieci lokalnej lub w Internecie i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook. "Otwórz kalendarz z serwera kalendarzy" - pozwala dodać do widoku kalendarz przechowywany na serwerze HTTP. W obecnej wersji programu ta opcja jest niedostępna. Rys.3. Wybór typu kalendarza dodawanego do widoku. Poniżej szczegółowo omówiono dodawanie do widoku kalendarzy poszczególnych typów. Tworzenie i dodawanie do widoku nowego kalendarza Jeśli chcesz utworzyć nowy kalendarz: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Nowy kalendarz na tym komputerze" i kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać, gdzie na dysku powinien zostać stworzony nowy kalendarz (rys.4). Używając przycisku Przeglądaj podaj ścieżkę do pliku, w którym przechowywane będą dane kalendarza. 3. Po kliknięciu przycisku Zakończ, na komputerze utworzony zostanie nowy kalendarz. Jednocześnie kalendarz ten zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Od tej chwili w kalendarzu mogą być tworzone terminy i jest on dostępny dla innych użytkowników w sieci.

13 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Rys.4. Tworzenie nowego lokalnego kalendarza i dodawanie go do widoku. Dodawanie do widoku kalendarza z lokalnego komputera Jeśli chcesz dodać do obecnego widoku kalendarz znajdujący się na lokalnym komputerze: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na lokalnym komputerze. Jeśli na poprzednim dialogu zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu. 3. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ. 4. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu.

14 Rys.5. Nowoutworzony pusty kalendarz wyświetlany w widoku. Dodawanie do widoku kalendarza z innego komputera Program C2NetCalendars pozwala na dodawanie do widoku kalendarzy utworzonych na innych komputerach znajdujących się w sieci lokalnej lub nawet w Internecie. Mogą to być zarówno kalendarze utworzone w programie C2NetCalendars, jak i kalendarze z programu Microsoft Outlook. Dodając do widoku kalendarz z innego komputera, musisz podać nazwę konta oraz hasło, przy pomocy którego chcesz uzyskać dostęp do kalendarza. Jeśli nie posiadasz takiego konta, możesz uzyskać ograniczony dostęp do kalendarza jako "Gość". Prawa dostępu użytkownika "Gość" są definiowane przez osobę tworzącą kalendarz na zdalnym komputerze. Domyślnie "Gość" ma tylko prawo do odczytu kalendarza. Aby dodać do obecnego widoku kalendarz z innego komputera: 1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" (rys.3) zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej. 2. Wyświetlony zostanie nowy dialog, na którym możesz wybrać komputer, z którego chcesz dodać kalendarz (rys.6). Wybierz nazwę komputera z listy lub jeśli komputer nie znajduje się na liście wpisz jego nazwę lub adres IP ręcznie w polu "Nazwa/adres komputera". Możesz podać tu nazwę DNS lub adres IP komputera znajdującego się w Internecie, pod warunkiem, że możliwy jest do niego dostęp przy użyciu zdefiniowanego portu komunikacyjnego programu C2NetCalendars, zobacz Definiowanie portu komunikacyjnego. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli wystąpi problem z komunikacją z wybranym komputerem, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.

15 Rys.6. Wybór zdalnego komputera, z którego dodany zostanie do widoku kalendarz. Dla DRG w miejscu nazwa/adres komputera proszę wpisać nazwę uzgodnioną w centrum. 4. Wyświetlony zostanie dialog logowania do zdalnego komputera, na którym możesz wybrać metodę logowania (rys.7). Do wyboru masz jedną z trzech opcji: "Aktualnie zalogowany użytkownik Active Directory". Metoda ta jest polecana, jeśli łączysz się z komputerem z twojej sieci lokalnej. Nie musisz wtedy podawać ani nazwy użytkownika ani hasła, ponieważ C2NetCalendars przeczyta te dane automatycznie. Aby wybrać tę opcję musisz jednak pracować w sieci Active Directory. Ten sposób logowania nie może być wybrany, jeśli chcesz połączyć się z komputerem znajdującym się w Internecie. "Gość". Logowanie się do zdalnego komputera anonimowo. Wybierając tę opcję będziesz zazwyczaj posiadać minimalne prawa do dodawanego kalendarza. "Następujący użytkownik". Logowanie do zdalnego komputera, jako konkretny użytkownik programu C2NetCalendars. Aby otrzymać swój login i hasło musisz skontaktować się z właścicielem tego komputera. Więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym praw dostępu w C2NetCalendars.

16 Rys.7. Wybór metody logowania do zdalnego komputera. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na wybranym komputerze (rys.8). Jeśli na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu. Rys.8. Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze. 6. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ.

17 7. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.9). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu zdalnego komputer. Dokładny zakres czynności, jakie możesz wykonywać na elementach kalendarza zależy od praw dostępu, jakie do niego posiadasz. Rys.9. Kalendarz lokalny i zdalny w jednym widoku programu. Praca z kalendarzami Widok programu C2NetCalendars przedstawia w układzie tygodniowym terminy z wszystkich dodanych do niego kalendarzy. Kolumny w widoku to kolejne dni tygodnia, wiersze reprezentują poszczególne kalendarze. Pierwsza kolumna wyświetla dane o kalendarzu: jego nazwę oraz w nawiasie nazwę komputera, na którym fizycznie się znajduje. Jeśli kalendarz został utworzony w programie C2NetCalendars, to wyświetlana jest przy nim ikona komputera. Jeśli pochodzi z programu Microsoft Outlook - wyświetlana jest ikona programu Outlook. Kalendarz wybrany w widoku może być niedostępny, gdy niedostępny jest komputer, na którym on się znajduje lub gdy na zdalnym komputerze nie jest uruchomiony program C2NetCalendars. Wtedy dane tego kalendarza wyświetlane są w tzw. trybie pracy bez połączenia, tj. wyświetlana jest kopia danych pobrana podczas ostatniego połączenia. Wszelkie zmiany dokonane na kopii takiego kalendarza zostaną zsynchronizowane z kalendarzem źródłowym w momencie, kiedy stanie się on znowu dostępny. Brak dostępności kalendarza sygnalizowany jest ikoną przedstawiającą zerwane połączenie sieciowe. Aby przesunąć widok kalendarza o jeden tydzień w przód lub w tył, kliknij na zielone strzałki w

18 pasku narzędzi lub użyj klawiszy Alt + strzałka w lewo lub Alt + strzałka w prawo. Obok strzałek w pasku narzędzi wyświetlana jest informacja o obecnie przeglądanym tygodniu. Jeśli chcesz przejść do dowolnej daty, kliknij w pasku narzędzi na ikonę kalendarza znajdującą się obok strzałek. Wyświetlone zostanie okienko pozwalające wybrać dowolną datę. Po jej wybraniu w widoku wyświetlony zostanie odpowiedni tydzień. Rys.1. Tworzenie nowego terminu w kalendarzu. Aby stworzyć nowy termin, kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym dniu oraz kalendarzu i z menu podręcznego wybierz opcję "Utwórz nowy termin" (rys.1). Wyświetlone zostanie okno nowego terminu, w którym możesz wpisać jego szczegółowe dane.

19 Rys.2. Wypełnianie szczegółowych danych terminu. Po wprowadzeniu danych i zamknięciu okna, termin pojawi się w widoku głównym jako prostokąt zawierającym temat oraz czas (rys.3). Pionowa linia po lewej strony terminu oznacza typ zajętości terminu. Ma kolor zielony jeśli termin oznaczony jest jako "Wolny", niebieski - jeśli termin jest "Zajęty", fioletowy - oznacza termin "Nieobecny", a biało-niebieski to "Wstępna akceptacja". Kolorowe pola przedstawiają natomiast zdefiniowane dla terminu kategorie. Kliknięcie lewym klawiszem myszy na symbolu terminu powoduje jego otwarcie. Klikniecie prawym klawiszem myszy otwiera menu kontekstowe z komendami dotyczącymi terminu.

20 Rys.3. Nowy termin w kalendarzu. Po przesunięciu kursora myszy nad symbol terminu zostanie wyświetlone dodatkowe okienko (tooltip) przedstawiające podstawowe dane terminu (rys.4). Rys.4. Po najechaniu kursorem myszy nad termin wyświetlane jest okno z podstawowymi danymi terminu.

21 Kategorie Każdemu z terminów można przypisać dowolną ilość kategorii opisujących jego charakter. Aby przypisać kategorie, należy stworzyć nowy termin lub otworzyć już istniejący i kliknąć w dolnej części formularza na polu z napisem "Bez kategorii - kliknij tutaj aby określić kategorie". Zostanie wtedy wyświetlone okno z wszystkimi dostępnymi kategoriami (rys.1). Kategorie, które mają zostać dodane do kontaktu, należy zaznaczyć i kliknąć przycisk OK. Rys.1. Okno kategorii pozwala przypisywać kategorie do terminu oraz tworzyć nowe, edytować i usuwać istniejące kategorie. Przyciski Nowa, Usuń i Zmień pozwalają edytować listę dostępnych kategorii, tworzyć nowe lub zmieniać kolory istniejących. Wszystkie kategorie dzielą się na "lokalne" i "obce". Lokalne to te, które zostały stworzone na lokalnym komputerze przez użytkownika programu C2NetCalendars. Kategorie obce natomiast, to te pochodzące z innych komputerów, z których kalendarzy korzystamy. Kategorie obce są pobierane z innych komputerów wraz z terminami, do których są przypisane. W momencie, kiedy zmienimy kolor kategorii obcej, staje się ona kategorią lokalną i nie zmieni już koloru przy następnej synchronizacji nawet, jeśli został on zmieniony na komputerze, z którego kategoria pochodziła. Jeśli skasujemy kategorię obcą, to pojawi się ona ponownie podczas następnej synchronizacji ze zdalnym komputerem, jeśli będzie pobierany nowy lub zmieniony termin, do którego jest przypisana. Przypomnienia Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie, które wyświetlone zostanie użytkownikowi określony okres czasu przed datą rozpoczęcia terminu. Aby przypisać terminowi przypomnienie, wystarczy w oknie terminu zaznaczyć opcję Przypomnienie oraz podać w polu Minut liczbę minut określającą, kiedy ma zostać ono wyświetlone (rys.1).

22 Rys.1. Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie. Przypomnienie jest automatycznie wyświetlane o określonej porze w oknie "Przypomnienia" (rys.2). W momencie pojawienia się nowego przypomnienia, okno "Przypomnienia" zostaje wyświetlone na środku monitora ponad wszystkimi oknami innych programów oraz odtwarzany jest dźwięk dzwonka. Dzięki temu użytkownik zostaje w wyraźny sposób poinformowany o upłynięciu terminu przypomnienia. Okno "Przypomnienia" wyświetla aktywne przypomnienia ze wszystkich kalendarzy zdefiniowanych w obecnym widoku. Przypomnienia dla terminów, które już się rozpoczęły (przypomnienia przeterminowane) wyświetlane są w kolorze czerwonym, natomiast dla tych, które dopiero się rozpoczną - w kolorze czarnym. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Pokaż tylko przeterminowane przypomnienia, to na liście wyświetlone zostaną tylko te przypomnienia, których czas upłynął, nie będą wyświetlane te przypomnienia, które dopiero nastąpią.

23 Rys.2. Okno przypomnień wyświetla wszystkie dzisiejsze przypomnienia. Przypomnienie z obecnego dnia tak długo znajduje się na liście, dopóki nie zostanie usunięte z terminu lub nie zostanie wybrane dla niego polecenie Odrzuć lub nie zostanie odłożone na później. Aby usunąć przypomnienie z terminu, należy otworzyć termin i wyczyścić opcję Przypomnienie. To samo można uzyskać poprzez wykonanie w oknie "Przypomnienia" polecenia Odrzuć dla wybranego terminu. Przypomnienie zostanie usunięte z terminu, a sam termin zniknie z listy przypomnień i nie pojawi się tam, dopóki ponownie nie zostanie ustawione dla niego przypomnienie. W oknie "Przypomnienia" można również odłożyć przypomnienie na późniejszy termin. W tym celu należy w polu Przypomnij ponownie za wpisać liczbę minut za ile przypomnienie powinno się ponownie pojawić i kliknąć przycisk Akceptuj. Przypomnienie zniknie z listy i pojawi się w niej ponownie za wskazaną liczbę minut. Kliknięcie przycisku Otwórz powoduje otwarcie wszystkich terminów, których przypomnienia zostały zaznaczone na liście. Okno przypomnień może zostać zamknięte i w każdej chwili ponownie otwarte przez użytkownika poprzez wybranie z menu Narzędzia polecenia Przypomnienia lub kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi. Zamknięcie okna przypomnień nie powoduje usunięcia z niego przypomnień. Istnieje możliwość określenia kalendarzy, dla których powinny pojawiać się przypomnienia. W menu Opcje należy wybrać polecenie Ustawienia przypomnień. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy zdefiniowanych wyświetlanych w obecnym widoku. Jeśli opcja wyboru zostanie odznaczona dla wybranego kalendarza, to przypomnienia ustawione dla terminów tego kalendarza nie będą wyświetlane na lokalnym komputerze.

24 Rys.3. Istnieje możliwość wyłączenia przypomnień w określonych kalendarzach.

25 UWAGA Po instalacji programu i ustawieniu wszystkich opcji łącznie z importem kalendarzy Proszę zarchiwizować ustawienia w menu WIDOK,Zapisz WIDOK jako

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall)

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) DOTYCZY: Operacje drukarki, przewodowa/bezprzewodowa/współdzielona sieć. Windows XP, Windows Vista, Windows 7. WYJAŚNIENIE: Korzystając

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Księgi PiR oraz Płac DOS I. Instalacja Programu Dla programów DOS ( Płace i Księga) Instalacja musi odbyć się na serwerze w folderze głównym Księga.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo