Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171"

Transkrypt

1 Owner s manual & Installation manual Benutzerhandbuch und Montageanleitung Guide d installation et mode d emploi Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual del usuario y Manual de instalación Bruksanvisning och installationsanvisning Podręcznik i podręcznik instalacyjny Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης DTX502E DVB-T DIGITAL TV TUNER DVB-T-DIGITAL-TV-TUNER TUNER TV NUMÉRIQUE DVB-T SINTONIZZATORE TV DIGITALE DVB-T DVB-T DIGITALE TV TUNER SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T DVB-T DIGITAL TV-MOTTAGARE TUNER TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T

2 Polski Przewodnik Odkryj wspaniały świat telewizji mobilnej. Dzięki funkcjom telewizji mobilnej można odbierać najlepsze programy telewizyjne oraz informacje przekazywane w czasie rzeczywistym, aby uprzyjemnić podróż pasażerom. Ten przewodnik zawiera przydatne informacje dla tych, którzy chcą korzystać z funkcji telewizji mobilnej. Należy uważnie przeczytać instrukcje zamieszczone w tym przewodniku oraz korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury korzystania z systemu lub podłączenie niezgodnych akcesoriów oznacza automatyczną utratę gwarancji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo. Firma Clarion nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu niezgodne z instrukcją. Jakość programów wyświetlanych na ekranie odbiornika telewizyjnego zależy od siły sygnału. W przypadku złej jakości obrazu lub jego zacinania się należy zastosować antenę zewnętrzną. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi stacjami emitującymi programy telewizyjne. Nie należy używać modułu, jeśli wewnątrz pojazdu panuje zbyt wysoka temperatura lub jest zbyt duża wilgoć. Funkcje urządzenia mogą zyskać zwiększoną wydajność oraz ulec zmianie bez uprzedzenia. Ilustracje zamieszczone w tym przewodniku służą tylko celom poglądowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tekst tego przewodnika jest uważany za ostateczny i rozstrzygający. Polski Podręcznik DTX502E 171

3 Polski Podręcznik Zawartość 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ogólne Czyszczenie FUNKCJE Funkcje PILOT Przeszukiwanie kanałów Wyszukiwanie automatyczne Wyszukiwanie ręczne Podstawy obsługi Przełączanie kanałów Sterowanie głośnością Lista kanałów Edytowanie kanałów Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Przewodnik po programach (EPG) Informacje w przewodniku po programach Napisy Wyświetlacz Ustawienia języka Ustawienia ekranu System Ustawienie kraju Wersja Przywracanie ustawień fabrycznych Mapa menu Rozwiązywanie problemów Dane techniczne PRZEWODNIK INSTALACJI/PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW DTX502E

4 B 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIE Dla własnego bezpieczeństwa podczas jazdy kierowca nie powinien oglądać żadnych treści wideo ani obsługiwać urządzenia. Należy pamiętać, że oglądanie filmów wideo oraz sterowanie ich odtwarzaniem podczas jazdy jest prawnie zabronione w niektórych krajach. Ponadto podczas jazdy należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z zewnątrz pojazdu. Urządzenia nie należy rozbierać na części ani modyfikować. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku pojawienia się problemów, takich jak brak obrazu lub dźwięku. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli urządzenie działa wadliwie, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. W przypadku pojawienia się problemu, na przykład przedostania się jakiegoś przedmiotu do urządzenia, zalania urządzenia, wydobywania się z niego dymu lub dziwnych zapachów itp., należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, a następnie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. Dalsze korzystanie z urządzenia w takim stanie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy zamontować bezpiecznik o takiej samej charakterystyce. Zastosowanie bezpiecznika o innych parametrach technicznych może być przyczyną pożaru. Dla własnego bezpieczeństwa instalację urządzenia lub wprowadzanie zmian w instalacji należy zlecić najbliższemu centrum serwisowemu firmy Clarion. Te czynności wymagają zaawansowanych umiejętności i dużego doświadczenia. 1. W tym urządzeniu zastosowano precyzyjny mechanizm. Nawet jeśli pojawią się problemy z urządzeniem, nigdy nie należy otwierać obudowy, demontować urządzenia ani smarować jego części obrotowych. 2. Wprowadzenie tych ograniczeń ma na celu racjonalną ochronę instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i,jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, w celu uzyskania pomocy użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW: ZMIANY LUB MODYFIKACJE TEGO PRODUKTU NIEZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI. 5 Polski Podręcznik Ogólne Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi przestrogami. Należy chronić urządzenie przed płynami, na przykład napojami, wodą z parasoli itp. W przeciwnym razie może dojść 吕 崇 垚 do uszkodzenia wewnętrznych obwodów elektronicznych Nie należy rozbierać zestawu na części ani w jakikolwiek sposób go modyfikować. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku wystąpienia problemu należy zlecić sprawdzenie zestawu w sklepie, gdzie został zakupiony. ST-207B-CL Czyszczenie Czyszczenie obudowy Należy delikatnie wytrzeć zabrudzenia przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy najpierw zwilżyć miękką ściereczkę neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie, po czym delikatnie usunąć brud, a na koniec ponownie przetrzeć obudowę suchą ściereczką. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, preparatów do czyszczenia samochodów itp., ponieważ takie substancje mogą zniszczyć obudowę lub doprowadzić do odchodzenia farby, którą jest pokryta. Ponadto długotrwały bezpośredni kontakt przedmiotów z gumy lub tworzywa sztucznego z obudową może doprowadzić do powstania śladów. DTX502E 173

5 2. FUNKCJE Ten moduł DVB-T jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem DVB, umożliwia więc cyfrową transmisję obrazów, dźwięków i informacji bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego za pomocą nadawania naziemnego. Teraz w biurze lub w domu można wygodnie odbierać i oglądać muzykę, wiadomości, filmy i sport transmitowane cyfrowo przez nadajniki naziemne. Sekcja wyszukiwania kanałów oferuje zarówno tryb wyszukiwania automatycznego, jak i ręcznego. Menu jest nadzwyczaj nowoczesne i dostępne w różnych językach. Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu panelu dotykowego, a część z nich można uruchomić za pomocą przedniego panelu. Ten niewielki moduł jest łatwy w obsłudze i może być w przyszłości rozbudowany. Należy pamiętać, że nowe oprogramowanie może zmienić funkcje tego modułu. Polski Podręcznik Funkcje Wyszukiwanie automatyczne/ręczne Obsługa wielu języków Menedżer kanałów Automatyczne zapisywanie kanałów Duża szybkość bezprzewodowego przekazywania danych Odporność na zakłócenia/wysoka czułość Zgodność z pełnymi standardami DVB-T Obsługa dźwięku w formacie stereo (kanały lewy i prawy) oraz standardu I2S Obsługa elektronicznego przewodnika po programach, teletekstu, napisów Wyjściowy sygnał wideo w formatach ITU656/601 oraz CVBS Obsługa formatów PND, PMP, MP3/4, telewizji mobilnej oraz urządzeń mobilnych 174 DTX502E

6 3. PILOT Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 1 2 POWER (Zasilanie) MUTE (Wyciszenie) 3 TV/RADIO 4 5 SEARCH (Wyszukiwanie) KLAWIATURA NUMERYCZNA 6 SUB (Napisy) 7 TTX (Teletekst) 8 INFO (Informacje) Naciśnięcie włącza/wyłącza funkcje cyfrowej telewizji mobilnej Włącza/wyłącza dźwięk Klawisz przełączenia między programem telewizyjnym a radiowym (funkcje transmisji radiowej są zależne od dostępności sygnału lokalnych stacji). Umożliwia łatwe wyszukanie dostępnych kanałów lub wybranego kanału na podstawie wprowadzonych informacji. Umożliwia wyszukiwanie lub wprowadzanie znaków Funkcja umożliwiająca wyświetlanie napisów w programach telewizyjnych Umożliwia przejście do programu telewizyjnego teletekstu lub wyjście z tego programu. Umożliwia przeglądanie informacji o programach telewizyjnych DTX502E 175

7 Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 9 FAV (Ulubione) Umożliwia wyświetlenie lub zamknięcie listy ulubionych programów telewizyjnych oraz przeglądanie kanałów o wyższych lub niższych numerach 10 RECALL (Wczytywanie) Powoduje powrót do poprzedniego programu. Umożliwia zmniejszenie poziomu głośności lub przesunięcie 11 Strzałka w lewo kursora w lewo w menu 12 AUDIO Strzałka w lewo / Strzałka w prawo / Przełącznik kanałów stereo 13 MENU Umożliwia przejście do głównego menu lub wyjście z niego 14 EPG Przewodnik po programach (EPG, Electronic Program Guide) zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie. Przejście do kolejnego kanału o wyższej numeracji lub 15 Strzałka w górę przesunięcie kursora w górę w menu 16 Strzałka Umożliwia zwiększenie poziomu głośności lub przesunięcie w prawo kursora w prawo w menu 17 OK Umożliwia potwierdzenie wybrania funkcji w danym menu Umożliwia przerwanie działania bieżącej funkcji i powrót do 18 EXIT poprzedniej Wyświetla kanał o niższej numeracji lub przesuwa kursor menu 19 Strzałka w dół w dół 20 Kolorowe klawisze Każdemu z kolorowych klawiszy przypisano odpowiednie funkcje sterujące na podstawie aktualnie wyświetlonego menu ekranowego 176 DTX502E

8 4. Przeszukiwanie kanałów Jeśli ten moduł o niewielkich gabarytach zostanie podłączony do anteny i odbiornika telewizyjnego, można automatycznie przeszukiwać kanały bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek innych informacji. W przypadku nie znalezienia żadnych kanałów należy sprawdzić, czy wybrano odpowiedni tryb szukania oraz kraj. Rysunek 4.1 Uwaga: a) Naciśnij przycisk [Menu], aby przejść do menu głównego, na którym znajdują się trzy ikony: Search (Wyszukiwanie), Display (Wyświetlacz), System. Naciśnij jeden z przycisków, aby wybrać odpowiednią funkcję. Przycisk zostanie powiększony i podświetlony (patrz Rysunek 4.2). Naciśnięcie przycisku wyszukiwania powoduje wyświetlenie menu wyszukiwania, które działa w jednym z dwóch trybów wyszukiwania kanałów: automatycznym lub ręcznym (patrz Rysunek 4.3). Polski Podręcznik Rysunek 4.2 Rysunek 4.3 b) Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby powrócić do menu głównego. Ponowne naciśnięcie przycisku [Return] powoduje wyjście z menu. DTX502E 177

9 4.1 Wyszukiwanie automatyczne a) Naciśnij przycisk [Automatic Search] (Wyszukiwanie automatyczne), aby przejść do ekranu automatycznego wyszukiwania kanałów. Wyszukiwanie kanałów może potrwać kilka minut (patrz Rysunek 4.4). b) W trybie wyszukiwania automatycznego pojawi się pasek informujący o postępie operacji. Po zakończeniu wyszukiwania należy nacisnąć przycisk [SAVE] (Zapisz), aby zapisać wyszukane kanały lub przycisk [Return], aby wyjść z tego menu. c) Jeśli wyszukiwanie dobiegło końca, a kanał nie został znaleziony, należy nacisnąć przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Można również ponowić operację szukania kanałów. d) Funkcja automatycznego wyszukiwania zakończy działanie, a znalezione kanały zostaną wyświetlone z lewej strony ekranu. Należy je zapisać i wyjść z menu. 4.2 Wyszukiwanie ręczne a) Naciśnij przycisk [Manual Search] (Wyszukiwanie ręczne), aby wyświetlić interfejs z opcjami wyszukiwania ręcznego. b) Można użyć przycisku [ ] / [ ], aby wybrać kanał i częstotliwość wyszukiwania. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Posługując się przyciskami [ ] / [ ], można zmienić kanał i częstotliwość (patrz Rysunek 4.5). c) Użyj przycisku [ ] / [ ], aby wybrać przycisk wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby uruchomić wyszukiwanie. d) Po zakończeniu operacji wyszukiwania kanałów naciśnij przycisk [OK], aby automatycznie zapisać zmiany i wyświetlić program. Polski Podręcznik Rysunek 4.5 Rysunek DTX502E

10 5. Podstawy obsługi W tym rozdziale opisano funkcje, takie jak przełączanie kanałów, dostosowywanie poziomu głośności oraz podstawowe opcje związane z oglądaniem programów. 5.1 Przełączanie kanałów Naciśnięcie przycisku [ ] / [ ] na panelu lub na ekranie powoduje wyświetlenie kolejnego kanału (patrz Rysunek 5.1). 5.2 Sterowanie głośnością Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnięcie przycisku [ ] spowoduje zmniejszenie poziomu głośności (patrz Rysunek 5.3). Rysunek 5.1 Korzystając z klawiatury numerycznej na pilocie, można bezpośrednio wyświetlić ulubiony kanał (patrz Rysunek 5.2). Rysunek 5.3 Polski Podręcznik Rysunek 5.2 Kanały można również przełączać za pomocą listy kanałów i przewodnika po programach. DTX502E 179

11 6. Lista kanałów Uwaga a) Menu z listą kanałów można konfigurować, a poszczególne kanały edytować. b) Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę kanałów (patrz Rysunek 6.1). 6.1 Edytowanie kanałów Rysunek 6.1 Polski Podręcznik a) Przejdź do menu z listą kanałów. b) Naciśnij przycisk [ ] / [ ], aby wybrać menu edycji kanałów. Naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić ekran ekranu edycji kanału (patrz Rysunek 6.2). c) Czerwony przycisk służy do blokowania urządzenia, a zielony do odblokowywania. Korzystając z żółtego klawisza, można usuwać wprowadzone dane, a niebieskim je edytować. Oprócz dodatkowych funkcji przycisk na panelu umożliwia również blokowanie i odblokowywanie urządzenia oraz usuwanie i edycję danych. Rysunek Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Naciśnij przycisk [List] (Lista) po wyświetleniu ekranu tunera DVB-T, aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby przełączyć się na tryb transmisji. Przycisk [TV/RADIO] umożliwia przełączanie się między trybem telewizyjnym i radiowym. 180 DTX502E

12 7. Przewodnik po programach (EPG) Przewodnik po programach zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie (patrz Rysunek 7.1). Rysunek 7.1 Uwaga: Naciśnij przycisk [EPG] (Przewodnik po programach), aby przejść do menu związanego z danym programem. Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Niektóre stacje lokalne nie oferują tego typu usług. W takim przypadku menu jest nieaktywne. 7.1 Informacje w przewodniku po programach Informacje o programach można wyświetlać dla wszystkich kanałów. a) Naciśnij przycisk [EPG], aby przejść do stron z informacją o programach. Czerwony przycisk służy do przełączania obszaru okna zawierającego kolumnę kanałów, dat i programów. b) Przejdź do poprzedniego lub następnego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. c) Przejdź do innego wymaganego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. d) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby dostosować datę danego programu w oknie z kolumną zawierającą daty. e) Wybierz wymagany program i naciśnij przycisk [OK]. Następnie można obejrzeć program, jeśli jest nadawany, lub zarezerwować go, jeśli jest to program, który zostanie wyświetlony w przyszłości. Polski Podręcznik DTX502E 181

13 8. Napisy Jeśli dany program zawiera napisy w innych językach, można wybrać język napisów.. a) Naciśnij przycisk [SUB] (Napisy). b) Wybierz wymagany język napisów za pomocą przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK] (patrz Rysunek 8.1). c) Napisy zostaną wyświetlone w wybranym języku. d) Napisy nie są wyświetlane w menu z opcjami napisów. e) Nciskaj przycisk [OK] / [Return] (Powrót), aby ukryć napisy. Polski Podręcznik Rysunek DTX502E

14 9. Wyświetlacz Uwaga Można ustawić język dla opcji Menu/Video (Wideo)/Audio (Dźwięk)/Other (Inne). Domyślnym językiem jest język angielski. Naciśnięcie przycisku [MENU] powoduje przejście do menu głównego. Naciśnięcie przycisku [Display] (Wyświetlacz) uaktywnia menu z ustawieniami wyświetlacza. 9.1 Ustawienia języka a) Naciśnij przycisk [Language] (Język), aby wybrać menu z ustawieniami języka (patrz Rysunek 9.1). b) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wyświetlić dostępną listę języków (patrz Rysunek 9.2). c) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać potrzebny język, następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Na koniec naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. 9.2 Ustawienia ekranu a) Naciśnij przycisk [Screen] (Ekran), aby wybrać menu z ustawieniami ekranu. b) Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia opcji Screen Ratio (Współczynnik ekranu)/ Display format (Format wyświetlania). Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia, a następnie [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu (patrz Rysunek 9.3). Polski Podręcznik Rysunek 9.3 Rysunek 9.1 Rysunek 9.2 DTX502E 183

15 10. System Uwagi a) W tym menu można ustawić kraj, sprawdzić wersję oprogramowania oraz przywrócić ustawienia fabryczne. b) Naciśnij przycisk [MENU], aby wejść do menu głównego. c) Naciśnij przycisk [System], aby wybrać menu z ustawieniami systemowymi wyświetlacza Ustawienie kraju W tym menu można ustawić kraj. Domyślnym krajem jest England (Anglia). 1. Przejdź do menu systemu. 2. Naciśnij przycisk [Country] (Kraj), aby wyświetlić listę dostępnych krajów (patrz Rysunek 10.1). 3. Wybierz żądany kraj przy użyciu przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić (patrz Rysunek 10.2) Wersja a) Przejdź do menu z ustawieniami systemu. b) Naciśnij przycisk [Version] (Wersja), aby wybrać menu z informacją o wersji systemu. Na ekranie zostanie wyświetlone aktualne podsumowanie systemu (patrz Rysunek 10.3). c) Naciśnij przycisk [Return], aby powrócić. Polski Podręcznik Rysunek 10.3 Rysunek 10.1 Rysunek DTX502E

16 10.3 Przywracanie ustawień fabrycznych 1. Przejdź do menu z ustawieniami systemu. 2. Naciśnij przycisk [Reset Default], aby wybrać opcję przywrócenia ustawień fabrycznych. 3. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić wybór. Wybranie pozycji [OK] spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Wybranie pozycji [Return] spowoduje powrót do menu systemu (patrz Rysunek 10.4). 4. Przycisk Reset Default pozwala przywrócić wszystkie ustawienia domyślne. Należy pamiętać, że ta czynność powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych wcześniej informacji, takich jak: kanały, menu, zainstalowane programy itp. (patrz Rysunek 10.5). Rysunek 10.4 Rysunek 10.5 Polski Podręcznik DTX502E 185

17 11. Mapa menu Search (Wyszukiwanie) Automatic Search (Wyszukiwanie automatyczne) Manual Search (Wyszukiwanie ręczne) Polski Podręcznik Display (Wyświetlacz) Language (Język) Screen English (angielski), German (niemiecki), French (francuski), Italian (włoski), Spanish (hiszpański), Turkish (turecki), Greek (grecki), Russian (rosyjski), Czech (czeski), Danish (duński), Finnish (fiński), Norwegian (norweski), Swedish (szwedzki), Dutch (holenderski), Portuguese (portugalski). Ratio (Współczynnik Ekranu) Format 4:3 / 16:9 Auto (Tryb automatyczny)/ Letter Box (Tryb panoramiczny)/ Center Mode (Tryb wyśrodkowania) System Country (Kraj) ENGLAND (ANGLIA), GERMANY (NIEMCY), FRANCE (FRANCJA), ITALY (WŁOCHY), SPAIN (HISZPANIA), TURKEY (TURCJA), PORTUGAL (PORTUGALIA), GREECE (GRECJA), RUSSIA (ROSJA), CZECHREP (CZECHY), TAIWAN (TAJWAN), CHINA (CHINY), HOLAND (HOLANDIA), AUSTRALIA Version (Wersja) Reset Default (Przywróć ustawienia domyślne) OK / Return (Powrót) 186 DTX502E

18 12. Rozwiązywanie problemów Jeśli produkt nie działa poprawnie po wykonaniu poniższych procedur rozwiązywania problemów, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym. Komunikat o błędzie Możliwe przyczyny Zalecane postępowanie Popraw antenę. No or bad signal (Brak sygnału lub zły sygnał) Antena nie jest prawidłowo ustawiona. Sprawdź kabel wychodzący z anteny. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, konieczne może być sprawdzenie anteny i instalacji przez fachowca. The channel is scrambled or not available. (Kanał jest zakodowany lub nie jest dostępny). The channel is scrambled. (Kanał jest zakodowany). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku i obrazu. Kanał nie jest usunięty przez nadawcę. Kanał jest przeznaczony do transmisji danych. Ten odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej nie oferuje usługi umożliwiającej odkodowywanie zakodowanych kanałów. Potwierdź, czy dany kanał transmituje program. Kanału nie da się oglądać w zwykły sposób. Polski Podręcznik The audio is not available. (Dźwięk nie jest dostępny). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku. Naciśnij czerwony przycisk w celu potwierdzenia, że w kanale występuje dźwięk. The antenna cable is short-circuited. (W kablu anteny występuje zwarcie). Kabel anteny został zwarty. W antenie wystąpiło zwarcie wewnętrzne. Do portu wejściowego anteny dostało się ciało obce lub ten port jest uszkodzony. Wymień antenę. Usuń ciało obce i w razie uszkodzenia portu skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym. DTX502E 187

19 13. Dane techniczne DVB-T Format wideo: MPEG-2 oraz MPEG-4. Menu główne: Instalacja, System, Lista kanałów i Preferencje. Zakres częstotliwości: MHz MHz Czułość: -79,5 dbm. 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW Ogólne Napięcie źródła zasilania: 14,4 V prądu stałego (dopuszczalny zakres 10,8 15,6 V) Poziom wyjścia wideo: 1.0 Vpp (75 ohm) Impedancja anteny: 50 ohm Uziemienie: ujemne Rozmiary tunera DTX502E: szerokość (125 mm), wysokość (30 mm), głębokość (95 mm) Masa modelu DTX502E: 320 g Uwaga: Z uwagi na dalsze ulepszenia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Polski Podręcznik montażu SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz Zawartość opakowania Ogólne środki ostrożności Środki ostrożności dotyczące instalacji Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej Okablowanie Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Zanim rozpoczniesz 1. Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w samochodach z zasilaniem elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem ujemnym. 2. Należy przeczytać uważnie niniejsze instrukcje. 3. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć zacisk - akumulatora. Pozwoli to zapobiec zwarciom podczas montażu (Rysunek 1). 2. Zawartość opakowania Jednostka główna...1 Pilot zdalnego sterowania...1 Bateria (CR2025)...1 (Zainstalowana w pilocie) Kabel czujnika podczerwieni...1 Antena telewizyjna...2 Przedłużacz...1 (Akumulator samochodowy) Rysunek 1 Kabel połączeniowy (Złącze 10-stykowe)...1 Kabel połączeniowy (RCA)...1 Wsporniki montażowe...2 Wkręt montażowy M Wkręt montażowy M3...4 Karta gwarancyjna...1 Podręcznik i podręcznik instalacyjny Ogólne środki ostrożności 1. Nie należy otwierać obudowy urządzenia. W środku nie ma żadnych części możliwych do naprawy przez. Jeśli podczas instalacji coś wpadnie do wnętrza urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Clarion. 2. Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać szorstkich materiałów, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp. Aby usunąć oporne zabrudzenia, wystarczy odrobinę zwilżyć miękką ściereczkę zimną lub ciepłą wodą i delikatnie zetrzeć zabrudzenia. 188 DTX502E

20 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji 1. Przed rozpoczęciem należy przygotować wszystkie elementy wymagane do instalacji jednostki źródłowej. 2. Jeśli konieczne jest naruszenie karoserii samochodu, na przykład w celu nawiercenia dziur, należy najpierw skontaktować się z salonem firmowym. 3. Do instalacji należy użyć wkrętów dołączonych do zestawu. Użycie innych wkrętów może spowodować uszkodzenia. Podwozie Chassis Obudowa Chassis Max. 8 mm (M5 screw) Maks. 4 mm (wkręt M2.6) Uszkodzenie Damage 5. Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej 1. Przed założeniem instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie. 2. Szczególną uwagę należy zachować podczas prowadzenia przewodów. Przewody należy trzymać z dala od silnika, rury wydechowej itp. Ciepło może doprowadzić do uszkodzenia przewodów. 3. Jeśli spali się bezpiecznik, należy sprawdzić, czy kable zostały poprawnie połączone. W przypadku spalenia bezpiecznika należy go wymienić na nowy o tej samej charakterystyce natężenia prądu w amperach, co poprzedni (BEZPIECZNIK 15 A). 4. Aby wymienić bezpiecznik, wyjmij stary bezpiecznik z tylnej części urządzenia i włóż nowy (Rysunek 2). Zabezpiecz przewód po podłączeniu, mocując go za pomocą zacisku lub taśmy izolacyjnej. Uchwyt bezpiecznikowy PRZESTROGA Rysunek 2 Bezpiecznik (BEZPIECZNIK 3A) Uwaga: Istnieją różne rodzaje zacisków bezpiecznika. Bok baterii nie może stykać się z innymi metalowymi elementami. Polski Podręcznik montażu 6. Okablowanie Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć kabel akumulatora samochodowego z biegunem ujemnym. Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych Kabel czujnika podczerwieni WEJŚCIE PILOTA WYJŚCIE WIDEO WYJŚCIE AUDIO WEJŚCIE OBRAZU Kabel połączeniowy (RCA) Audio/L (Lewy) Audio/R (Prawy) DTX502E 189

21 Uwaga: Tuner DTX502E można łączyć z jednostką główną za pomocą Przedłużacz lub RCA. W przypadku łączenia tunera DTX502E za pomocą kabla RCA działanie ekranu dotykowego jest nieprawidłowe. W takim przypadku działaniem tunera DTX502E można sterować wyłącznie za pomocą pilota. W przypadku podłączania tunera DTX502E za pomocą Przedłużacz pracą jednostki głównej tunera DTX502E można sterować za pomocą panelu dotykowego. Dla modeli VZ502E, VZ402E i VX402E Przedłużacz Kabel połączeniowy JEDNOSTKA AV ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Polski Podręcznik montażu Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena 2 Dla innego modelu (e.g. NX404E) Złącze 10-stykowe JEDNOSTKA AV Przedłużacz Kabel połączeniowy ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena DTX502E

22 7. Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Antena znajduje się między przezroczystą folią kolorową a folią ochronną Antena z folii Folia przezroczysta (powierzchnia górna: akwarela) Obszar wzmacniacza Folia ochronna (czerwona) Folia ochronna (powierzchnia dolna: różowa) Polski Podręcznik montażu Ostrzeżenie Montaż należy wykonać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które obowiązują w danym kraju. Anteny nie należy montować w miejscu, w którym mogłaby zakłócić działanie poduszki powietrznej lub zasłaniać widok kierowcy. Antenę należy zamontować wewnątrz samochodu. Nie należy używać urządzenia DTX502E z odciętym przewodem antenowym. Wiązki zasilania w przewodzie mogą być zwarte. DTX502E 191

23 Uwagi: 1. Przed przymocowaniem anteny należy oczyścić powierzchnię montażową. 2. Nałóż taśmę klejącą na folię ochronną (patrz rysunek poniżej) w taki sposób, aby można ją było łatwo odkleić po skończeniu montażu. Na rysunku przedstawiono widok z dołu 3. Obszar przymocowania wzmacniacza Polski Podręcznik montażu a. Starannie wytrzyj obszar szyby, do którego zostanie przymocowany wzmacniacz. b. Delikatnie odklej folię ochronną ze wzmacniacza. c. Mocno dociśnij część ze wzmacniaczem do powierzchni szyby. 192 DTX502E

24 4. Podłączenie przewodu antenowego Zabezpiecz przewód za pomocą zacisków mocujących. Podłącz przewód do wzmacniacza w celu zmniejszenia naprężenia. Przewód należy tak poprowadzić, aby nie został przecięty po dociśnięciu do słupka nadwozia. Zacisk do mocowania przewodu Polski Podręcznik montażu DTX502E 193

25 5. Podłączenie urządzenia DTX502E a. Podłącz przewód koncentryczny anteny do urządzenia DTX502E. b. Dokręć złącze przewodu. Polski Podręcznik montażu c. Podłącz przewód zasilający tunera do przewodu zasilającego anteny. 194 DTX502E

26 English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model DTX502E is following the provision of Directive 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) with the essential requirements and the other relevant regulations. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell DTX502E den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle DTX502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo DTX502E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell DTX502E uppfyller kraven i direktiv 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodności Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model DTX502E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello DTX502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model DTX502E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC). Ελληνικά: Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο DTX502E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς. Clarion Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, Custines, FRANCE 2014/02 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2014: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα DTX502E

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW Zanim rozpoczniesz 1. Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w samochodach z zasilaniem elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem ujemnym. 2.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 MAC DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Ogólne 2 Wprowadzenie 2 Właściwości 2 Wymagania systemowe: 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa WSRT-800-01 v.0.43 24.02.2014r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Części składowe... 2 3. Dane techniczne... 3 4. Parametry toru radiowego... 4 5. Uruchomienie centrali radiowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Espol HDTV

Platforma Cyfrowa Espol HDTV Platforma Cyfrowa Espol HDTV Skrócona instrukcja obsługi Spis Treści 1. Ekrany i ikony...2 2. Wstęp...3 2.1 Warunki użytkowania...3 2.2 Bezpieczeństwo...3 3. Instalacja...4 3.1 Elementy zestawu instalacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo