Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171"

Transkrypt

1 Owner s manual & Installation manual Benutzerhandbuch und Montageanleitung Guide d installation et mode d emploi Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual del usuario y Manual de instalación Bruksanvisning och installationsanvisning Podręcznik i podręcznik instalacyjny Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης DTX502E DVB-T DIGITAL TV TUNER DVB-T-DIGITAL-TV-TUNER TUNER TV NUMÉRIQUE DVB-T SINTONIZZATORE TV DIGITALE DVB-T DVB-T DIGITALE TV TUNER SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T DVB-T DIGITAL TV-MOTTAGARE TUNER TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T

2 Polski Przewodnik Odkryj wspaniały świat telewizji mobilnej. Dzięki funkcjom telewizji mobilnej można odbierać najlepsze programy telewizyjne oraz informacje przekazywane w czasie rzeczywistym, aby uprzyjemnić podróż pasażerom. Ten przewodnik zawiera przydatne informacje dla tych, którzy chcą korzystać z funkcji telewizji mobilnej. Należy uważnie przeczytać instrukcje zamieszczone w tym przewodniku oraz korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury korzystania z systemu lub podłączenie niezgodnych akcesoriów oznacza automatyczną utratę gwarancji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo. Firma Clarion nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu niezgodne z instrukcją. Jakość programów wyświetlanych na ekranie odbiornika telewizyjnego zależy od siły sygnału. W przypadku złej jakości obrazu lub jego zacinania się należy zastosować antenę zewnętrzną. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi stacjami emitującymi programy telewizyjne. Nie należy używać modułu, jeśli wewnątrz pojazdu panuje zbyt wysoka temperatura lub jest zbyt duża wilgoć. Funkcje urządzenia mogą zyskać zwiększoną wydajność oraz ulec zmianie bez uprzedzenia. Ilustracje zamieszczone w tym przewodniku służą tylko celom poglądowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tekst tego przewodnika jest uważany za ostateczny i rozstrzygający. Polski Podręcznik DTX502E 171

3 Polski Podręcznik Zawartość 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ogólne Czyszczenie FUNKCJE Funkcje PILOT Przeszukiwanie kanałów Wyszukiwanie automatyczne Wyszukiwanie ręczne Podstawy obsługi Przełączanie kanałów Sterowanie głośnością Lista kanałów Edytowanie kanałów Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Przewodnik po programach (EPG) Informacje w przewodniku po programach Napisy Wyświetlacz Ustawienia języka Ustawienia ekranu System Ustawienie kraju Wersja Przywracanie ustawień fabrycznych Mapa menu Rozwiązywanie problemów Dane techniczne PRZEWODNIK INSTALACJI/PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW DTX502E

4 B 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIE Dla własnego bezpieczeństwa podczas jazdy kierowca nie powinien oglądać żadnych treści wideo ani obsługiwać urządzenia. Należy pamiętać, że oglądanie filmów wideo oraz sterowanie ich odtwarzaniem podczas jazdy jest prawnie zabronione w niektórych krajach. Ponadto podczas jazdy należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z zewnątrz pojazdu. Urządzenia nie należy rozbierać na części ani modyfikować. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku pojawienia się problemów, takich jak brak obrazu lub dźwięku. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli urządzenie działa wadliwie, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. W przypadku pojawienia się problemu, na przykład przedostania się jakiegoś przedmiotu do urządzenia, zalania urządzenia, wydobywania się z niego dymu lub dziwnych zapachów itp., należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, a następnie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. Dalsze korzystanie z urządzenia w takim stanie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy zamontować bezpiecznik o takiej samej charakterystyce. Zastosowanie bezpiecznika o innych parametrach technicznych może być przyczyną pożaru. Dla własnego bezpieczeństwa instalację urządzenia lub wprowadzanie zmian w instalacji należy zlecić najbliższemu centrum serwisowemu firmy Clarion. Te czynności wymagają zaawansowanych umiejętności i dużego doświadczenia. 1. W tym urządzeniu zastosowano precyzyjny mechanizm. Nawet jeśli pojawią się problemy z urządzeniem, nigdy nie należy otwierać obudowy, demontować urządzenia ani smarować jego części obrotowych. 2. Wprowadzenie tych ograniczeń ma na celu racjonalną ochronę instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i,jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, w celu uzyskania pomocy użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW: ZMIANY LUB MODYFIKACJE TEGO PRODUKTU NIEZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI. 5 Polski Podręcznik Ogólne Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi przestrogami. Należy chronić urządzenie przed płynami, na przykład napojami, wodą z parasoli itp. W przeciwnym razie może dojść 吕 崇 垚 do uszkodzenia wewnętrznych obwodów elektronicznych Nie należy rozbierać zestawu na części ani w jakikolwiek sposób go modyfikować. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku wystąpienia problemu należy zlecić sprawdzenie zestawu w sklepie, gdzie został zakupiony. ST-207B-CL Czyszczenie Czyszczenie obudowy Należy delikatnie wytrzeć zabrudzenia przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy najpierw zwilżyć miękką ściereczkę neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie, po czym delikatnie usunąć brud, a na koniec ponownie przetrzeć obudowę suchą ściereczką. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, preparatów do czyszczenia samochodów itp., ponieważ takie substancje mogą zniszczyć obudowę lub doprowadzić do odchodzenia farby, którą jest pokryta. Ponadto długotrwały bezpośredni kontakt przedmiotów z gumy lub tworzywa sztucznego z obudową może doprowadzić do powstania śladów. DTX502E 173

5 2. FUNKCJE Ten moduł DVB-T jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem DVB, umożliwia więc cyfrową transmisję obrazów, dźwięków i informacji bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego za pomocą nadawania naziemnego. Teraz w biurze lub w domu można wygodnie odbierać i oglądać muzykę, wiadomości, filmy i sport transmitowane cyfrowo przez nadajniki naziemne. Sekcja wyszukiwania kanałów oferuje zarówno tryb wyszukiwania automatycznego, jak i ręcznego. Menu jest nadzwyczaj nowoczesne i dostępne w różnych językach. Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu panelu dotykowego, a część z nich można uruchomić za pomocą przedniego panelu. Ten niewielki moduł jest łatwy w obsłudze i może być w przyszłości rozbudowany. Należy pamiętać, że nowe oprogramowanie może zmienić funkcje tego modułu. Polski Podręcznik Funkcje Wyszukiwanie automatyczne/ręczne Obsługa wielu języków Menedżer kanałów Automatyczne zapisywanie kanałów Duża szybkość bezprzewodowego przekazywania danych Odporność na zakłócenia/wysoka czułość Zgodność z pełnymi standardami DVB-T Obsługa dźwięku w formacie stereo (kanały lewy i prawy) oraz standardu I2S Obsługa elektronicznego przewodnika po programach, teletekstu, napisów Wyjściowy sygnał wideo w formatach ITU656/601 oraz CVBS Obsługa formatów PND, PMP, MP3/4, telewizji mobilnej oraz urządzeń mobilnych 174 DTX502E

6 3. PILOT Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 1 2 POWER (Zasilanie) MUTE (Wyciszenie) 3 TV/RADIO 4 5 SEARCH (Wyszukiwanie) KLAWIATURA NUMERYCZNA 6 SUB (Napisy) 7 TTX (Teletekst) 8 INFO (Informacje) Naciśnięcie włącza/wyłącza funkcje cyfrowej telewizji mobilnej Włącza/wyłącza dźwięk Klawisz przełączenia między programem telewizyjnym a radiowym (funkcje transmisji radiowej są zależne od dostępności sygnału lokalnych stacji). Umożliwia łatwe wyszukanie dostępnych kanałów lub wybranego kanału na podstawie wprowadzonych informacji. Umożliwia wyszukiwanie lub wprowadzanie znaków Funkcja umożliwiająca wyświetlanie napisów w programach telewizyjnych Umożliwia przejście do programu telewizyjnego teletekstu lub wyjście z tego programu. Umożliwia przeglądanie informacji o programach telewizyjnych DTX502E 175

7 Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 9 FAV (Ulubione) Umożliwia wyświetlenie lub zamknięcie listy ulubionych programów telewizyjnych oraz przeglądanie kanałów o wyższych lub niższych numerach 10 RECALL (Wczytywanie) Powoduje powrót do poprzedniego programu. Umożliwia zmniejszenie poziomu głośności lub przesunięcie 11 Strzałka w lewo kursora w lewo w menu 12 AUDIO Strzałka w lewo / Strzałka w prawo / Przełącznik kanałów stereo 13 MENU Umożliwia przejście do głównego menu lub wyjście z niego 14 EPG Przewodnik po programach (EPG, Electronic Program Guide) zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie. Przejście do kolejnego kanału o wyższej numeracji lub 15 Strzałka w górę przesunięcie kursora w górę w menu 16 Strzałka Umożliwia zwiększenie poziomu głośności lub przesunięcie w prawo kursora w prawo w menu 17 OK Umożliwia potwierdzenie wybrania funkcji w danym menu Umożliwia przerwanie działania bieżącej funkcji i powrót do 18 EXIT poprzedniej Wyświetla kanał o niższej numeracji lub przesuwa kursor menu 19 Strzałka w dół w dół 20 Kolorowe klawisze Każdemu z kolorowych klawiszy przypisano odpowiednie funkcje sterujące na podstawie aktualnie wyświetlonego menu ekranowego 176 DTX502E

8 4. Przeszukiwanie kanałów Jeśli ten moduł o niewielkich gabarytach zostanie podłączony do anteny i odbiornika telewizyjnego, można automatycznie przeszukiwać kanały bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek innych informacji. W przypadku nie znalezienia żadnych kanałów należy sprawdzić, czy wybrano odpowiedni tryb szukania oraz kraj. Rysunek 4.1 Uwaga: a) Naciśnij przycisk [Menu], aby przejść do menu głównego, na którym znajdują się trzy ikony: Search (Wyszukiwanie), Display (Wyświetlacz), System. Naciśnij jeden z przycisków, aby wybrać odpowiednią funkcję. Przycisk zostanie powiększony i podświetlony (patrz Rysunek 4.2). Naciśnięcie przycisku wyszukiwania powoduje wyświetlenie menu wyszukiwania, które działa w jednym z dwóch trybów wyszukiwania kanałów: automatycznym lub ręcznym (patrz Rysunek 4.3). Polski Podręcznik Rysunek 4.2 Rysunek 4.3 b) Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby powrócić do menu głównego. Ponowne naciśnięcie przycisku [Return] powoduje wyjście z menu. DTX502E 177

9 4.1 Wyszukiwanie automatyczne a) Naciśnij przycisk [Automatic Search] (Wyszukiwanie automatyczne), aby przejść do ekranu automatycznego wyszukiwania kanałów. Wyszukiwanie kanałów może potrwać kilka minut (patrz Rysunek 4.4). b) W trybie wyszukiwania automatycznego pojawi się pasek informujący o postępie operacji. Po zakończeniu wyszukiwania należy nacisnąć przycisk [SAVE] (Zapisz), aby zapisać wyszukane kanały lub przycisk [Return], aby wyjść z tego menu. c) Jeśli wyszukiwanie dobiegło końca, a kanał nie został znaleziony, należy nacisnąć przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Można również ponowić operację szukania kanałów. d) Funkcja automatycznego wyszukiwania zakończy działanie, a znalezione kanały zostaną wyświetlone z lewej strony ekranu. Należy je zapisać i wyjść z menu. 4.2 Wyszukiwanie ręczne a) Naciśnij przycisk [Manual Search] (Wyszukiwanie ręczne), aby wyświetlić interfejs z opcjami wyszukiwania ręcznego. b) Można użyć przycisku [ ] / [ ], aby wybrać kanał i częstotliwość wyszukiwania. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Posługując się przyciskami [ ] / [ ], można zmienić kanał i częstotliwość (patrz Rysunek 4.5). c) Użyj przycisku [ ] / [ ], aby wybrać przycisk wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby uruchomić wyszukiwanie. d) Po zakończeniu operacji wyszukiwania kanałów naciśnij przycisk [OK], aby automatycznie zapisać zmiany i wyświetlić program. Polski Podręcznik Rysunek 4.5 Rysunek DTX502E

10 5. Podstawy obsługi W tym rozdziale opisano funkcje, takie jak przełączanie kanałów, dostosowywanie poziomu głośności oraz podstawowe opcje związane z oglądaniem programów. 5.1 Przełączanie kanałów Naciśnięcie przycisku [ ] / [ ] na panelu lub na ekranie powoduje wyświetlenie kolejnego kanału (patrz Rysunek 5.1). 5.2 Sterowanie głośnością Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnięcie przycisku [ ] spowoduje zmniejszenie poziomu głośności (patrz Rysunek 5.3). Rysunek 5.1 Korzystając z klawiatury numerycznej na pilocie, można bezpośrednio wyświetlić ulubiony kanał (patrz Rysunek 5.2). Rysunek 5.3 Polski Podręcznik Rysunek 5.2 Kanały można również przełączać za pomocą listy kanałów i przewodnika po programach. DTX502E 179

11 6. Lista kanałów Uwaga a) Menu z listą kanałów można konfigurować, a poszczególne kanały edytować. b) Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę kanałów (patrz Rysunek 6.1). 6.1 Edytowanie kanałów Rysunek 6.1 Polski Podręcznik a) Przejdź do menu z listą kanałów. b) Naciśnij przycisk [ ] / [ ], aby wybrać menu edycji kanałów. Naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić ekran ekranu edycji kanału (patrz Rysunek 6.2). c) Czerwony przycisk służy do blokowania urządzenia, a zielony do odblokowywania. Korzystając z żółtego klawisza, można usuwać wprowadzone dane, a niebieskim je edytować. Oprócz dodatkowych funkcji przycisk na panelu umożliwia również blokowanie i odblokowywanie urządzenia oraz usuwanie i edycję danych. Rysunek Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Naciśnij przycisk [List] (Lista) po wyświetleniu ekranu tunera DVB-T, aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby przełączyć się na tryb transmisji. Przycisk [TV/RADIO] umożliwia przełączanie się między trybem telewizyjnym i radiowym. 180 DTX502E

12 7. Przewodnik po programach (EPG) Przewodnik po programach zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie (patrz Rysunek 7.1). Rysunek 7.1 Uwaga: Naciśnij przycisk [EPG] (Przewodnik po programach), aby przejść do menu związanego z danym programem. Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Niektóre stacje lokalne nie oferują tego typu usług. W takim przypadku menu jest nieaktywne. 7.1 Informacje w przewodniku po programach Informacje o programach można wyświetlać dla wszystkich kanałów. a) Naciśnij przycisk [EPG], aby przejść do stron z informacją o programach. Czerwony przycisk służy do przełączania obszaru okna zawierającego kolumnę kanałów, dat i programów. b) Przejdź do poprzedniego lub następnego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. c) Przejdź do innego wymaganego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. d) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby dostosować datę danego programu w oknie z kolumną zawierającą daty. e) Wybierz wymagany program i naciśnij przycisk [OK]. Następnie można obejrzeć program, jeśli jest nadawany, lub zarezerwować go, jeśli jest to program, który zostanie wyświetlony w przyszłości. Polski Podręcznik DTX502E 181

13 8. Napisy Jeśli dany program zawiera napisy w innych językach, można wybrać język napisów.. a) Naciśnij przycisk [SUB] (Napisy). b) Wybierz wymagany język napisów za pomocą przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK] (patrz Rysunek 8.1). c) Napisy zostaną wyświetlone w wybranym języku. d) Napisy nie są wyświetlane w menu z opcjami napisów. e) Nciskaj przycisk [OK] / [Return] (Powrót), aby ukryć napisy. Polski Podręcznik Rysunek DTX502E

14 9. Wyświetlacz Uwaga Można ustawić język dla opcji Menu/Video (Wideo)/Audio (Dźwięk)/Other (Inne). Domyślnym językiem jest język angielski. Naciśnięcie przycisku [MENU] powoduje przejście do menu głównego. Naciśnięcie przycisku [Display] (Wyświetlacz) uaktywnia menu z ustawieniami wyświetlacza. 9.1 Ustawienia języka a) Naciśnij przycisk [Language] (Język), aby wybrać menu z ustawieniami języka (patrz Rysunek 9.1). b) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wyświetlić dostępną listę języków (patrz Rysunek 9.2). c) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać potrzebny język, następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Na koniec naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. 9.2 Ustawienia ekranu a) Naciśnij przycisk [Screen] (Ekran), aby wybrać menu z ustawieniami ekranu. b) Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia opcji Screen Ratio (Współczynnik ekranu)/ Display format (Format wyświetlania). Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia, a następnie [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu (patrz Rysunek 9.3). Polski Podręcznik Rysunek 9.3 Rysunek 9.1 Rysunek 9.2 DTX502E 183

15 10. System Uwagi a) W tym menu można ustawić kraj, sprawdzić wersję oprogramowania oraz przywrócić ustawienia fabryczne. b) Naciśnij przycisk [MENU], aby wejść do menu głównego. c) Naciśnij przycisk [System], aby wybrać menu z ustawieniami systemowymi wyświetlacza Ustawienie kraju W tym menu można ustawić kraj. Domyślnym krajem jest England (Anglia). 1. Przejdź do menu systemu. 2. Naciśnij przycisk [Country] (Kraj), aby wyświetlić listę dostępnych krajów (patrz Rysunek 10.1). 3. Wybierz żądany kraj przy użyciu przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić (patrz Rysunek 10.2) Wersja a) Przejdź do menu z ustawieniami systemu. b) Naciśnij przycisk [Version] (Wersja), aby wybrać menu z informacją o wersji systemu. Na ekranie zostanie wyświetlone aktualne podsumowanie systemu (patrz Rysunek 10.3). c) Naciśnij przycisk [Return], aby powrócić. Polski Podręcznik Rysunek 10.3 Rysunek 10.1 Rysunek DTX502E

16 10.3 Przywracanie ustawień fabrycznych 1. Przejdź do menu z ustawieniami systemu. 2. Naciśnij przycisk [Reset Default], aby wybrać opcję przywrócenia ustawień fabrycznych. 3. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić wybór. Wybranie pozycji [OK] spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Wybranie pozycji [Return] spowoduje powrót do menu systemu (patrz Rysunek 10.4). 4. Przycisk Reset Default pozwala przywrócić wszystkie ustawienia domyślne. Należy pamiętać, że ta czynność powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych wcześniej informacji, takich jak: kanały, menu, zainstalowane programy itp. (patrz Rysunek 10.5). Rysunek 10.4 Rysunek 10.5 Polski Podręcznik DTX502E 185

17 11. Mapa menu Search (Wyszukiwanie) Automatic Search (Wyszukiwanie automatyczne) Manual Search (Wyszukiwanie ręczne) Polski Podręcznik Display (Wyświetlacz) Language (Język) Screen English (angielski), German (niemiecki), French (francuski), Italian (włoski), Spanish (hiszpański), Turkish (turecki), Greek (grecki), Russian (rosyjski), Czech (czeski), Danish (duński), Finnish (fiński), Norwegian (norweski), Swedish (szwedzki), Dutch (holenderski), Portuguese (portugalski). Ratio (Współczynnik Ekranu) Format 4:3 / 16:9 Auto (Tryb automatyczny)/ Letter Box (Tryb panoramiczny)/ Center Mode (Tryb wyśrodkowania) System Country (Kraj) ENGLAND (ANGLIA), GERMANY (NIEMCY), FRANCE (FRANCJA), ITALY (WŁOCHY), SPAIN (HISZPANIA), TURKEY (TURCJA), PORTUGAL (PORTUGALIA), GREECE (GRECJA), RUSSIA (ROSJA), CZECHREP (CZECHY), TAIWAN (TAJWAN), CHINA (CHINY), HOLAND (HOLANDIA), AUSTRALIA Version (Wersja) Reset Default (Przywróć ustawienia domyślne) OK / Return (Powrót) 186 DTX502E

18 12. Rozwiązywanie problemów Jeśli produkt nie działa poprawnie po wykonaniu poniższych procedur rozwiązywania problemów, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym. Komunikat o błędzie Możliwe przyczyny Zalecane postępowanie Popraw antenę. No or bad signal (Brak sygnału lub zły sygnał) Antena nie jest prawidłowo ustawiona. Sprawdź kabel wychodzący z anteny. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, konieczne może być sprawdzenie anteny i instalacji przez fachowca. The channel is scrambled or not available. (Kanał jest zakodowany lub nie jest dostępny). The channel is scrambled. (Kanał jest zakodowany). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku i obrazu. Kanał nie jest usunięty przez nadawcę. Kanał jest przeznaczony do transmisji danych. Ten odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej nie oferuje usługi umożliwiającej odkodowywanie zakodowanych kanałów. Potwierdź, czy dany kanał transmituje program. Kanału nie da się oglądać w zwykły sposób. Polski Podręcznik The audio is not available. (Dźwięk nie jest dostępny). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku. Naciśnij czerwony przycisk w celu potwierdzenia, że w kanale występuje dźwięk. The antenna cable is short-circuited. (W kablu anteny występuje zwarcie). Kabel anteny został zwarty. W antenie wystąpiło zwarcie wewnętrzne. Do portu wejściowego anteny dostało się ciało obce lub ten port jest uszkodzony. Wymień antenę. Usuń ciało obce i w razie uszkodzenia portu skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym. DTX502E 187

19 13. Dane techniczne DVB-T Format wideo: MPEG-2 oraz MPEG-4. Menu główne: Instalacja, System, Lista kanałów i Preferencje. Zakres częstotliwości: MHz MHz Czułość: -79,5 dbm. 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW Ogólne Napięcie źródła zasilania: 14,4 V prądu stałego (dopuszczalny zakres 10,8 15,6 V) Poziom wyjścia wideo: 1.0 Vpp (75 ohm) Impedancja anteny: 50 ohm Uziemienie: ujemne Rozmiary tunera DTX502E: szerokość (125 mm), wysokość (30 mm), głębokość (95 mm) Masa modelu DTX502E: 320 g Uwaga: Z uwagi na dalsze ulepszenia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Polski Podręcznik montażu SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz Zawartość opakowania Ogólne środki ostrożności Środki ostrożności dotyczące instalacji Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej Okablowanie Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Zanim rozpoczniesz 1. Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w samochodach z zasilaniem elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem ujemnym. 2. Należy przeczytać uważnie niniejsze instrukcje. 3. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć zacisk - akumulatora. Pozwoli to zapobiec zwarciom podczas montażu (Rysunek 1). 2. Zawartość opakowania Jednostka główna...1 Pilot zdalnego sterowania...1 Bateria (CR2025)...1 (Zainstalowana w pilocie) Kabel czujnika podczerwieni...1 Antena telewizyjna...2 Przedłużacz...1 (Akumulator samochodowy) Rysunek 1 Kabel połączeniowy (Złącze 10-stykowe)...1 Kabel połączeniowy (RCA)...1 Wsporniki montażowe...2 Wkręt montażowy M Wkręt montażowy M3...4 Karta gwarancyjna...1 Podręcznik i podręcznik instalacyjny Ogólne środki ostrożności 1. Nie należy otwierać obudowy urządzenia. W środku nie ma żadnych części możliwych do naprawy przez. Jeśli podczas instalacji coś wpadnie do wnętrza urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Clarion. 2. Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać szorstkich materiałów, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp. Aby usunąć oporne zabrudzenia, wystarczy odrobinę zwilżyć miękką ściereczkę zimną lub ciepłą wodą i delikatnie zetrzeć zabrudzenia. 188 DTX502E

20 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji 1. Przed rozpoczęciem należy przygotować wszystkie elementy wymagane do instalacji jednostki źródłowej. 2. Jeśli konieczne jest naruszenie karoserii samochodu, na przykład w celu nawiercenia dziur, należy najpierw skontaktować się z salonem firmowym. 3. Do instalacji należy użyć wkrętów dołączonych do zestawu. Użycie innych wkrętów może spowodować uszkodzenia. Podwozie Chassis Obudowa Chassis Max. 8 mm (M5 screw) Maks. 4 mm (wkręt M2.6) Uszkodzenie Damage 5. Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej 1. Przed założeniem instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie. 2. Szczególną uwagę należy zachować podczas prowadzenia przewodów. Przewody należy trzymać z dala od silnika, rury wydechowej itp. Ciepło może doprowadzić do uszkodzenia przewodów. 3. Jeśli spali się bezpiecznik, należy sprawdzić, czy kable zostały poprawnie połączone. W przypadku spalenia bezpiecznika należy go wymienić na nowy o tej samej charakterystyce natężenia prądu w amperach, co poprzedni (BEZPIECZNIK 15 A). 4. Aby wymienić bezpiecznik, wyjmij stary bezpiecznik z tylnej części urządzenia i włóż nowy (Rysunek 2). Zabezpiecz przewód po podłączeniu, mocując go za pomocą zacisku lub taśmy izolacyjnej. Uchwyt bezpiecznikowy PRZESTROGA Rysunek 2 Bezpiecznik (BEZPIECZNIK 3A) Uwaga: Istnieją różne rodzaje zacisków bezpiecznika. Bok baterii nie może stykać się z innymi metalowymi elementami. Polski Podręcznik montażu 6. Okablowanie Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć kabel akumulatora samochodowego z biegunem ujemnym. Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych Kabel czujnika podczerwieni WEJŚCIE PILOTA WYJŚCIE WIDEO WYJŚCIE AUDIO WEJŚCIE OBRAZU Kabel połączeniowy (RCA) Audio/L (Lewy) Audio/R (Prawy) DTX502E 189

21 Uwaga: Tuner DTX502E można łączyć z jednostką główną za pomocą Przedłużacz lub RCA. W przypadku łączenia tunera DTX502E za pomocą kabla RCA działanie ekranu dotykowego jest nieprawidłowe. W takim przypadku działaniem tunera DTX502E można sterować wyłącznie za pomocą pilota. W przypadku podłączania tunera DTX502E za pomocą Przedłużacz pracą jednostki głównej tunera DTX502E można sterować za pomocą panelu dotykowego. Dla modeli VZ502E, VZ402E i VX402E Przedłużacz Kabel połączeniowy JEDNOSTKA AV ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Polski Podręcznik montażu Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena 2 Dla innego modelu (e.g. NX404E) Złącze 10-stykowe JEDNOSTKA AV Przedłużacz Kabel połączeniowy ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena DTX502E

22 7. Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Antena znajduje się między przezroczystą folią kolorową a folią ochronną Antena z folii Folia przezroczysta (powierzchnia górna: akwarela) Obszar wzmacniacza Folia ochronna (czerwona) Folia ochronna (powierzchnia dolna: różowa) Polski Podręcznik montażu Ostrzeżenie Montaż należy wykonać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które obowiązują w danym kraju. Anteny nie należy montować w miejscu, w którym mogłaby zakłócić działanie poduszki powietrznej lub zasłaniać widok kierowcy. Antenę należy zamontować wewnątrz samochodu. Nie należy używać urządzenia DTX502E z odciętym przewodem antenowym. Wiązki zasilania w przewodzie mogą być zwarte. DTX502E 191

23 Uwagi: 1. Przed przymocowaniem anteny należy oczyścić powierzchnię montażową. 2. Nałóż taśmę klejącą na folię ochronną (patrz rysunek poniżej) w taki sposób, aby można ją było łatwo odkleić po skończeniu montażu. Na rysunku przedstawiono widok z dołu 3. Obszar przymocowania wzmacniacza Polski Podręcznik montażu a. Starannie wytrzyj obszar szyby, do którego zostanie przymocowany wzmacniacz. b. Delikatnie odklej folię ochronną ze wzmacniacza. c. Mocno dociśnij część ze wzmacniaczem do powierzchni szyby. 192 DTX502E

24 4. Podłączenie przewodu antenowego Zabezpiecz przewód za pomocą zacisków mocujących. Podłącz przewód do wzmacniacza w celu zmniejszenia naprężenia. Przewód należy tak poprowadzić, aby nie został przecięty po dociśnięciu do słupka nadwozia. Zacisk do mocowania przewodu Polski Podręcznik montażu DTX502E 193

25 5. Podłączenie urządzenia DTX502E a. Podłącz przewód koncentryczny anteny do urządzenia DTX502E. b. Dokręć złącze przewodu. Polski Podręcznik montażu c. Podłącz przewód zasilający tunera do przewodu zasilającego anteny. 194 DTX502E

26 English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model DTX502E is following the provision of Directive 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) with the essential requirements and the other relevant regulations. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell DTX502E den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle DTX502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo DTX502E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell DTX502E uppfyller kraven i direktiv 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodności Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model DTX502E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello DTX502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model DTX502E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC). Ελληνικά: Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο DTX502E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς. Clarion Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, Custines, FRANCE 2014/02 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2014: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα DTX502E

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW

8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW 8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW Przed rozpoczęciem 1. Niniejszy zestaw jest przeznaczony wyłącznie w samochodach z zasilaniem 12 V i ujemnym uziemieniem. 2. Należy uważnie przeczytać niniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW Zanim rozpoczniesz 1. Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w samochodach z zasilaniem elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem ujemnym. 2.

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD RF 1588 IR RF1590 RF 1588 TV RF1590U RF 1588 VRF154 USB RF 1788 IRF1790 RF 1788 TV RF1790U RF 1788 VRF1754 USB RF 1908 IR RF1980 RF 1908 TV RF1980U RF 1908 VRF1954 USB RF2090 RF2090U RF 2008 IR RF2289

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 MAC DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Ogólne 2 Wprowadzenie 2 Właściwości 2 Wymagania systemowe: 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi Przyciski i wskaźniki... 2 Jak dokonywać pomiarów?... 3 Menu pomiaru... 3 Menu Główne... 4 Ustawienia konwertera... 4 Edycja satelity... 6 Zakres widma... 7 Konstelacja...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI. DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.denver-electronics.com 1. Zasady bezpieczeństwa obsługi Urządzenie musi być podłączone do podanego napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia grozi uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

F: Przycisk łączenia G: Komora baterii H: Złącze ładowania I: Czujnik/wskaźnik ruchu. 12 g

F: Przycisk łączenia G: Komora baterii H: Złącze ładowania I: Czujnik/wskaźnik ruchu. 12 g TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informacje na temat produktu Mysz Ładowarka F A B D G I E C H J A: Prawy przycisk myszy B: Rolka Intelli/ kontrolka stanu baterii wyczerpane i ładowanie C: Lewy przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo