Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Polski. użytkownika. Podręcznik DTX502E 171"

Transkrypt

1 Owner s manual & Installation manual Benutzerhandbuch und Montageanleitung Guide d installation et mode d emploi Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual del usuario y Manual de instalación Bruksanvisning och installationsanvisning Podręcznik i podręcznik instalacyjny Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης DTX502E DVB-T DIGITAL TV TUNER DVB-T-DIGITAL-TV-TUNER TUNER TV NUMÉRIQUE DVB-T SINTONIZZATORE TV DIGITALE DVB-T DVB-T DIGITALE TV TUNER SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T DVB-T DIGITAL TV-MOTTAGARE TUNER TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T

2 Polski Przewodnik Odkryj wspaniały świat telewizji mobilnej. Dzięki funkcjom telewizji mobilnej można odbierać najlepsze programy telewizyjne oraz informacje przekazywane w czasie rzeczywistym, aby uprzyjemnić podróż pasażerom. Ten przewodnik zawiera przydatne informacje dla tych, którzy chcą korzystać z funkcji telewizji mobilnej. Należy uważnie przeczytać instrukcje zamieszczone w tym przewodniku oraz korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury korzystania z systemu lub podłączenie niezgodnych akcesoriów oznacza automatyczną utratę gwarancji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo. Firma Clarion nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu niezgodne z instrukcją. Jakość programów wyświetlanych na ekranie odbiornika telewizyjnego zależy od siły sygnału. W przypadku złej jakości obrazu lub jego zacinania się należy zastosować antenę zewnętrzną. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi stacjami emitującymi programy telewizyjne. Nie należy używać modułu, jeśli wewnątrz pojazdu panuje zbyt wysoka temperatura lub jest zbyt duża wilgoć. Funkcje urządzenia mogą zyskać zwiększoną wydajność oraz ulec zmianie bez uprzedzenia. Ilustracje zamieszczone w tym przewodniku służą tylko celom poglądowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tekst tego przewodnika jest uważany za ostateczny i rozstrzygający. Polski Podręcznik DTX502E 171

3 Polski Podręcznik Zawartość 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ogólne Czyszczenie FUNKCJE Funkcje PILOT Przeszukiwanie kanałów Wyszukiwanie automatyczne Wyszukiwanie ręczne Podstawy obsługi Przełączanie kanałów Sterowanie głośnością Lista kanałów Edytowanie kanałów Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Przewodnik po programach (EPG) Informacje w przewodniku po programach Napisy Wyświetlacz Ustawienia języka Ustawienia ekranu System Ustawienie kraju Wersja Przywracanie ustawień fabrycznych Mapa menu Rozwiązywanie problemów Dane techniczne PRZEWODNIK INSTALACJI/PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW DTX502E

4 B 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIE Dla własnego bezpieczeństwa podczas jazdy kierowca nie powinien oglądać żadnych treści wideo ani obsługiwać urządzenia. Należy pamiętać, że oglądanie filmów wideo oraz sterowanie ich odtwarzaniem podczas jazdy jest prawnie zabronione w niektórych krajach. Ponadto podczas jazdy należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z zewnątrz pojazdu. Urządzenia nie należy rozbierać na części ani modyfikować. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku pojawienia się problemów, takich jak brak obrazu lub dźwięku. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli urządzenie działa wadliwie, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. W przypadku pojawienia się problemu, na przykład przedostania się jakiegoś przedmiotu do urządzenia, zalania urządzenia, wydobywania się z niego dymu lub dziwnych zapachów itp., należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, a następnie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion. Dalsze korzystanie z urządzenia w takim stanie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy zamontować bezpiecznik o takiej samej charakterystyce. Zastosowanie bezpiecznika o innych parametrach technicznych może być przyczyną pożaru. Dla własnego bezpieczeństwa instalację urządzenia lub wprowadzanie zmian w instalacji należy zlecić najbliższemu centrum serwisowemu firmy Clarion. Te czynności wymagają zaawansowanych umiejętności i dużego doświadczenia. 1. W tym urządzeniu zastosowano precyzyjny mechanizm. Nawet jeśli pojawią się problemy z urządzeniem, nigdy nie należy otwierać obudowy, demontować urządzenia ani smarować jego części obrotowych. 2. Wprowadzenie tych ograniczeń ma na celu racjonalną ochronę instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i,jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, w celu uzyskania pomocy użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW: ZMIANY LUB MODYFIKACJE TEGO PRODUKTU NIEZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI. 5 Polski Podręcznik Ogólne Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi przestrogami. Należy chronić urządzenie przed płynami, na przykład napojami, wodą z parasoli itp. W przeciwnym razie może dojść 吕 崇 垚 do uszkodzenia wewnętrznych obwodów elektronicznych Nie należy rozbierać zestawu na części ani w jakikolwiek sposób go modyfikować. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku wystąpienia problemu należy zlecić sprawdzenie zestawu w sklepie, gdzie został zakupiony. ST-207B-CL Czyszczenie Czyszczenie obudowy Należy delikatnie wytrzeć zabrudzenia przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy najpierw zwilżyć miękką ściereczkę neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie, po czym delikatnie usunąć brud, a na koniec ponownie przetrzeć obudowę suchą ściereczką. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, preparatów do czyszczenia samochodów itp., ponieważ takie substancje mogą zniszczyć obudowę lub doprowadzić do odchodzenia farby, którą jest pokryta. Ponadto długotrwały bezpośredni kontakt przedmiotów z gumy lub tworzywa sztucznego z obudową może doprowadzić do powstania śladów. DTX502E 173

5 2. FUNKCJE Ten moduł DVB-T jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem DVB, umożliwia więc cyfrową transmisję obrazów, dźwięków i informacji bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego za pomocą nadawania naziemnego. Teraz w biurze lub w domu można wygodnie odbierać i oglądać muzykę, wiadomości, filmy i sport transmitowane cyfrowo przez nadajniki naziemne. Sekcja wyszukiwania kanałów oferuje zarówno tryb wyszukiwania automatycznego, jak i ręcznego. Menu jest nadzwyczaj nowoczesne i dostępne w różnych językach. Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu panelu dotykowego, a część z nich można uruchomić za pomocą przedniego panelu. Ten niewielki moduł jest łatwy w obsłudze i może być w przyszłości rozbudowany. Należy pamiętać, że nowe oprogramowanie może zmienić funkcje tego modułu. Polski Podręcznik Funkcje Wyszukiwanie automatyczne/ręczne Obsługa wielu języków Menedżer kanałów Automatyczne zapisywanie kanałów Duża szybkość bezprzewodowego przekazywania danych Odporność na zakłócenia/wysoka czułość Zgodność z pełnymi standardami DVB-T Obsługa dźwięku w formacie stereo (kanały lewy i prawy) oraz standardu I2S Obsługa elektronicznego przewodnika po programach, teletekstu, napisów Wyjściowy sygnał wideo w formatach ITU656/601 oraz CVBS Obsługa formatów PND, PMP, MP3/4, telewizji mobilnej oraz urządzeń mobilnych 174 DTX502E

6 3. PILOT Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 1 2 POWER (Zasilanie) MUTE (Wyciszenie) 3 TV/RADIO 4 5 SEARCH (Wyszukiwanie) KLAWIATURA NUMERYCZNA 6 SUB (Napisy) 7 TTX (Teletekst) 8 INFO (Informacje) Naciśnięcie włącza/wyłącza funkcje cyfrowej telewizji mobilnej Włącza/wyłącza dźwięk Klawisz przełączenia między programem telewizyjnym a radiowym (funkcje transmisji radiowej są zależne od dostępności sygnału lokalnych stacji). Umożliwia łatwe wyszukanie dostępnych kanałów lub wybranego kanału na podstawie wprowadzonych informacji. Umożliwia wyszukiwanie lub wprowadzanie znaków Funkcja umożliwiająca wyświetlanie napisów w programach telewizyjnych Umożliwia przejście do programu telewizyjnego teletekstu lub wyjście z tego programu. Umożliwia przeglądanie informacji o programach telewizyjnych DTX502E 175

7 Polski Podręcznik NR Przyciski Instrukcje 9 FAV (Ulubione) Umożliwia wyświetlenie lub zamknięcie listy ulubionych programów telewizyjnych oraz przeglądanie kanałów o wyższych lub niższych numerach 10 RECALL (Wczytywanie) Powoduje powrót do poprzedniego programu. Umożliwia zmniejszenie poziomu głośności lub przesunięcie 11 Strzałka w lewo kursora w lewo w menu 12 AUDIO Strzałka w lewo / Strzałka w prawo / Przełącznik kanałów stereo 13 MENU Umożliwia przejście do głównego menu lub wyjście z niego 14 EPG Przewodnik po programach (EPG, Electronic Program Guide) zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie. Przejście do kolejnego kanału o wyższej numeracji lub 15 Strzałka w górę przesunięcie kursora w górę w menu 16 Strzałka Umożliwia zwiększenie poziomu głośności lub przesunięcie w prawo kursora w prawo w menu 17 OK Umożliwia potwierdzenie wybrania funkcji w danym menu Umożliwia przerwanie działania bieżącej funkcji i powrót do 18 EXIT poprzedniej Wyświetla kanał o niższej numeracji lub przesuwa kursor menu 19 Strzałka w dół w dół 20 Kolorowe klawisze Każdemu z kolorowych klawiszy przypisano odpowiednie funkcje sterujące na podstawie aktualnie wyświetlonego menu ekranowego 176 DTX502E

8 4. Przeszukiwanie kanałów Jeśli ten moduł o niewielkich gabarytach zostanie podłączony do anteny i odbiornika telewizyjnego, można automatycznie przeszukiwać kanały bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek innych informacji. W przypadku nie znalezienia żadnych kanałów należy sprawdzić, czy wybrano odpowiedni tryb szukania oraz kraj. Rysunek 4.1 Uwaga: a) Naciśnij przycisk [Menu], aby przejść do menu głównego, na którym znajdują się trzy ikony: Search (Wyszukiwanie), Display (Wyświetlacz), System. Naciśnij jeden z przycisków, aby wybrać odpowiednią funkcję. Przycisk zostanie powiększony i podświetlony (patrz Rysunek 4.2). Naciśnięcie przycisku wyszukiwania powoduje wyświetlenie menu wyszukiwania, które działa w jednym z dwóch trybów wyszukiwania kanałów: automatycznym lub ręcznym (patrz Rysunek 4.3). Polski Podręcznik Rysunek 4.2 Rysunek 4.3 b) Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby powrócić do menu głównego. Ponowne naciśnięcie przycisku [Return] powoduje wyjście z menu. DTX502E 177

9 4.1 Wyszukiwanie automatyczne a) Naciśnij przycisk [Automatic Search] (Wyszukiwanie automatyczne), aby przejść do ekranu automatycznego wyszukiwania kanałów. Wyszukiwanie kanałów może potrwać kilka minut (patrz Rysunek 4.4). b) W trybie wyszukiwania automatycznego pojawi się pasek informujący o postępie operacji. Po zakończeniu wyszukiwania należy nacisnąć przycisk [SAVE] (Zapisz), aby zapisać wyszukane kanały lub przycisk [Return], aby wyjść z tego menu. c) Jeśli wyszukiwanie dobiegło końca, a kanał nie został znaleziony, należy nacisnąć przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Można również ponowić operację szukania kanałów. d) Funkcja automatycznego wyszukiwania zakończy działanie, a znalezione kanały zostaną wyświetlone z lewej strony ekranu. Należy je zapisać i wyjść z menu. 4.2 Wyszukiwanie ręczne a) Naciśnij przycisk [Manual Search] (Wyszukiwanie ręczne), aby wyświetlić interfejs z opcjami wyszukiwania ręcznego. b) Można użyć przycisku [ ] / [ ], aby wybrać kanał i częstotliwość wyszukiwania. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Posługując się przyciskami [ ] / [ ], można zmienić kanał i częstotliwość (patrz Rysunek 4.5). c) Użyj przycisku [ ] / [ ], aby wybrać przycisk wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby uruchomić wyszukiwanie. d) Po zakończeniu operacji wyszukiwania kanałów naciśnij przycisk [OK], aby automatycznie zapisać zmiany i wyświetlić program. Polski Podręcznik Rysunek 4.5 Rysunek DTX502E

10 5. Podstawy obsługi W tym rozdziale opisano funkcje, takie jak przełączanie kanałów, dostosowywanie poziomu głośności oraz podstawowe opcje związane z oglądaniem programów. 5.1 Przełączanie kanałów Naciśnięcie przycisku [ ] / [ ] na panelu lub na ekranie powoduje wyświetlenie kolejnego kanału (patrz Rysunek 5.1). 5.2 Sterowanie głośnością Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnięcie przycisku [ ] spowoduje zmniejszenie poziomu głośności (patrz Rysunek 5.3). Rysunek 5.1 Korzystając z klawiatury numerycznej na pilocie, można bezpośrednio wyświetlić ulubiony kanał (patrz Rysunek 5.2). Rysunek 5.3 Polski Podręcznik Rysunek 5.2 Kanały można również przełączać za pomocą listy kanałów i przewodnika po programach. DTX502E 179

11 6. Lista kanałów Uwaga a) Menu z listą kanałów można konfigurować, a poszczególne kanały edytować. b) Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę kanałów (patrz Rysunek 6.1). 6.1 Edytowanie kanałów Rysunek 6.1 Polski Podręcznik a) Przejdź do menu z listą kanałów. b) Naciśnij przycisk [ ] / [ ], aby wybrać menu edycji kanałów. Naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić ekran ekranu edycji kanału (patrz Rysunek 6.2). c) Czerwony przycisk służy do blokowania urządzenia, a zielony do odblokowywania. Korzystając z żółtego klawisza, można usuwać wprowadzone dane, a niebieskim je edytować. Oprócz dodatkowych funkcji przycisk na panelu umożliwia również blokowanie i odblokowywanie urządzenia oraz usuwanie i edycję danych. Rysunek Przełączanie za pomocą przycisku TV/RADIO Naciśnij przycisk [List] (Lista) po wyświetleniu ekranu tunera DVB-T, aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby przełączyć się na tryb transmisji. Przycisk [TV/RADIO] umożliwia przełączanie się między trybem telewizyjnym i radiowym. 180 DTX502E

12 7. Przewodnik po programach (EPG) Przewodnik po programach zawiera informacje dotyczące każdego kanału oparte na dacie i godzinie (patrz Rysunek 7.1). Rysunek 7.1 Uwaga: Naciśnij przycisk [EPG] (Przewodnik po programach), aby przejść do menu związanego z danym programem. Naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. Niektóre stacje lokalne nie oferują tego typu usług. W takim przypadku menu jest nieaktywne. 7.1 Informacje w przewodniku po programach Informacje o programach można wyświetlać dla wszystkich kanałów. a) Naciśnij przycisk [EPG], aby przejść do stron z informacją o programach. Czerwony przycisk służy do przełączania obszaru okna zawierającego kolumnę kanałów, dat i programów. b) Przejdź do poprzedniego lub następnego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. c) Przejdź do innego wymaganego programu w tym samym oknie programu za pomocą przycisku [ ] / [ ]. d) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby dostosować datę danego programu w oknie z kolumną zawierającą daty. e) Wybierz wymagany program i naciśnij przycisk [OK]. Następnie można obejrzeć program, jeśli jest nadawany, lub zarezerwować go, jeśli jest to program, który zostanie wyświetlony w przyszłości. Polski Podręcznik DTX502E 181

13 8. Napisy Jeśli dany program zawiera napisy w innych językach, można wybrać język napisów.. a) Naciśnij przycisk [SUB] (Napisy). b) Wybierz wymagany język napisów za pomocą przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK] (patrz Rysunek 8.1). c) Napisy zostaną wyświetlone w wybranym języku. d) Napisy nie są wyświetlane w menu z opcjami napisów. e) Nciskaj przycisk [OK] / [Return] (Powrót), aby ukryć napisy. Polski Podręcznik Rysunek DTX502E

14 9. Wyświetlacz Uwaga Można ustawić język dla opcji Menu/Video (Wideo)/Audio (Dźwięk)/Other (Inne). Domyślnym językiem jest język angielski. Naciśnięcie przycisku [MENU] powoduje przejście do menu głównego. Naciśnięcie przycisku [Display] (Wyświetlacz) uaktywnia menu z ustawieniami wyświetlacza. 9.1 Ustawienia języka a) Naciśnij przycisk [Language] (Język), aby wybrać menu z ustawieniami języka (patrz Rysunek 9.1). b) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wyświetlić dostępną listę języków (patrz Rysunek 9.2). c) Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać potrzebny język, następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Na koniec naciśnij przycisk [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu. 9.2 Ustawienia ekranu a) Naciśnij przycisk [Screen] (Ekran), aby wybrać menu z ustawieniami ekranu. b) Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia opcji Screen Ratio (Współczynnik ekranu)/ Display format (Format wyświetlania). Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia, a następnie [Return] (Powrót), aby wyjść z tego menu (patrz Rysunek 9.3). Polski Podręcznik Rysunek 9.3 Rysunek 9.1 Rysunek 9.2 DTX502E 183

15 10. System Uwagi a) W tym menu można ustawić kraj, sprawdzić wersję oprogramowania oraz przywrócić ustawienia fabryczne. b) Naciśnij przycisk [MENU], aby wejść do menu głównego. c) Naciśnij przycisk [System], aby wybrać menu z ustawieniami systemowymi wyświetlacza Ustawienie kraju W tym menu można ustawić kraj. Domyślnym krajem jest England (Anglia). 1. Przejdź do menu systemu. 2. Naciśnij przycisk [Country] (Kraj), aby wyświetlić listę dostępnych krajów (patrz Rysunek 10.1). 3. Wybierz żądany kraj przy użyciu przycisku [ ] / [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić (patrz Rysunek 10.2) Wersja a) Przejdź do menu z ustawieniami systemu. b) Naciśnij przycisk [Version] (Wersja), aby wybrać menu z informacją o wersji systemu. Na ekranie zostanie wyświetlone aktualne podsumowanie systemu (patrz Rysunek 10.3). c) Naciśnij przycisk [Return], aby powrócić. Polski Podręcznik Rysunek 10.3 Rysunek 10.1 Rysunek DTX502E

16 10.3 Przywracanie ustawień fabrycznych 1. Przejdź do menu z ustawieniami systemu. 2. Naciśnij przycisk [Reset Default], aby wybrać opcję przywrócenia ustawień fabrycznych. 3. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić wybór. Wybranie pozycji [OK] spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Wybranie pozycji [Return] spowoduje powrót do menu systemu (patrz Rysunek 10.4). 4. Przycisk Reset Default pozwala przywrócić wszystkie ustawienia domyślne. Należy pamiętać, że ta czynność powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych wcześniej informacji, takich jak: kanały, menu, zainstalowane programy itp. (patrz Rysunek 10.5). Rysunek 10.4 Rysunek 10.5 Polski Podręcznik DTX502E 185

17 11. Mapa menu Search (Wyszukiwanie) Automatic Search (Wyszukiwanie automatyczne) Manual Search (Wyszukiwanie ręczne) Polski Podręcznik Display (Wyświetlacz) Language (Język) Screen English (angielski), German (niemiecki), French (francuski), Italian (włoski), Spanish (hiszpański), Turkish (turecki), Greek (grecki), Russian (rosyjski), Czech (czeski), Danish (duński), Finnish (fiński), Norwegian (norweski), Swedish (szwedzki), Dutch (holenderski), Portuguese (portugalski). Ratio (Współczynnik Ekranu) Format 4:3 / 16:9 Auto (Tryb automatyczny)/ Letter Box (Tryb panoramiczny)/ Center Mode (Tryb wyśrodkowania) System Country (Kraj) ENGLAND (ANGLIA), GERMANY (NIEMCY), FRANCE (FRANCJA), ITALY (WŁOCHY), SPAIN (HISZPANIA), TURKEY (TURCJA), PORTUGAL (PORTUGALIA), GREECE (GRECJA), RUSSIA (ROSJA), CZECHREP (CZECHY), TAIWAN (TAJWAN), CHINA (CHINY), HOLAND (HOLANDIA), AUSTRALIA Version (Wersja) Reset Default (Przywróć ustawienia domyślne) OK / Return (Powrót) 186 DTX502E

18 12. Rozwiązywanie problemów Jeśli produkt nie działa poprawnie po wykonaniu poniższych procedur rozwiązywania problemów, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym. Komunikat o błędzie Możliwe przyczyny Zalecane postępowanie Popraw antenę. No or bad signal (Brak sygnału lub zły sygnał) Antena nie jest prawidłowo ustawiona. Sprawdź kabel wychodzący z anteny. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, konieczne może być sprawdzenie anteny i instalacji przez fachowca. The channel is scrambled or not available. (Kanał jest zakodowany lub nie jest dostępny). The channel is scrambled. (Kanał jest zakodowany). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku i obrazu. Kanał nie jest usunięty przez nadawcę. Kanał jest przeznaczony do transmisji danych. Ten odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej nie oferuje usługi umożliwiającej odkodowywanie zakodowanych kanałów. Potwierdź, czy dany kanał transmituje program. Kanału nie da się oglądać w zwykły sposób. Polski Podręcznik The audio is not available. (Dźwięk nie jest dostępny). Występuje sygnał kanału, ale kanał jest pozbawiony dźwięku. Naciśnij czerwony przycisk w celu potwierdzenia, że w kanale występuje dźwięk. The antenna cable is short-circuited. (W kablu anteny występuje zwarcie). Kabel anteny został zwarty. W antenie wystąpiło zwarcie wewnętrzne. Do portu wejściowego anteny dostało się ciało obce lub ten port jest uszkodzony. Wymień antenę. Usuń ciało obce i w razie uszkodzenia portu skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym. DTX502E 187

19 13. Dane techniczne DVB-T Format wideo: MPEG-2 oraz MPEG-4. Menu główne: Instalacja, System, Lista kanałów i Preferencje. Zakres częstotliwości: MHz MHz Czułość: -79,5 dbm. 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW Ogólne Napięcie źródła zasilania: 14,4 V prądu stałego (dopuszczalny zakres 10,8 15,6 V) Poziom wyjścia wideo: 1.0 Vpp (75 ohm) Impedancja anteny: 50 ohm Uziemienie: ujemne Rozmiary tunera DTX502E: szerokość (125 mm), wysokość (30 mm), głębokość (95 mm) Masa modelu DTX502E: 320 g Uwaga: Z uwagi na dalsze ulepszenia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Polski Podręcznik montażu SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz Zawartość opakowania Ogólne środki ostrożności Środki ostrożności dotyczące instalacji Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej Okablowanie Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Zanim rozpoczniesz 1. Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w samochodach z zasilaniem elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem ujemnym. 2. Należy przeczytać uważnie niniejsze instrukcje. 3. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć zacisk - akumulatora. Pozwoli to zapobiec zwarciom podczas montażu (Rysunek 1). 2. Zawartość opakowania Jednostka główna...1 Pilot zdalnego sterowania...1 Bateria (CR2025)...1 (Zainstalowana w pilocie) Kabel czujnika podczerwieni...1 Antena telewizyjna...2 Przedłużacz...1 (Akumulator samochodowy) Rysunek 1 Kabel połączeniowy (Złącze 10-stykowe)...1 Kabel połączeniowy (RCA)...1 Wsporniki montażowe...2 Wkręt montażowy M Wkręt montażowy M3...4 Karta gwarancyjna...1 Podręcznik i podręcznik instalacyjny Ogólne środki ostrożności 1. Nie należy otwierać obudowy urządzenia. W środku nie ma żadnych części możliwych do naprawy przez. Jeśli podczas instalacji coś wpadnie do wnętrza urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Clarion. 2. Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać szorstkich materiałów, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp. Aby usunąć oporne zabrudzenia, wystarczy odrobinę zwilżyć miękką ściereczkę zimną lub ciepłą wodą i delikatnie zetrzeć zabrudzenia. 188 DTX502E

20 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji 1. Przed rozpoczęciem należy przygotować wszystkie elementy wymagane do instalacji jednostki źródłowej. 2. Jeśli konieczne jest naruszenie karoserii samochodu, na przykład w celu nawiercenia dziur, należy najpierw skontaktować się z salonem firmowym. 3. Do instalacji należy użyć wkrętów dołączonych do zestawu. Użycie innych wkrętów może spowodować uszkodzenia. Podwozie Chassis Obudowa Chassis Max. 8 mm (M5 screw) Maks. 4 mm (wkręt M2.6) Uszkodzenie Damage 5. Środki ostrożności dotyczące instalacji elektrycznej 1. Przed założeniem instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie. 2. Szczególną uwagę należy zachować podczas prowadzenia przewodów. Przewody należy trzymać z dala od silnika, rury wydechowej itp. Ciepło może doprowadzić do uszkodzenia przewodów. 3. Jeśli spali się bezpiecznik, należy sprawdzić, czy kable zostały poprawnie połączone. W przypadku spalenia bezpiecznika należy go wymienić na nowy o tej samej charakterystyce natężenia prądu w amperach, co poprzedni (BEZPIECZNIK 15 A). 4. Aby wymienić bezpiecznik, wyjmij stary bezpiecznik z tylnej części urządzenia i włóż nowy (Rysunek 2). Zabezpiecz przewód po podłączeniu, mocując go za pomocą zacisku lub taśmy izolacyjnej. Uchwyt bezpiecznikowy PRZESTROGA Rysunek 2 Bezpiecznik (BEZPIECZNIK 3A) Uwaga: Istnieją różne rodzaje zacisków bezpiecznika. Bok baterii nie może stykać się z innymi metalowymi elementami. Polski Podręcznik montażu 6. Okablowanie Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć kabel akumulatora samochodowego z biegunem ujemnym. Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych Kabel czujnika podczerwieni WEJŚCIE PILOTA WYJŚCIE WIDEO WYJŚCIE AUDIO WEJŚCIE OBRAZU Kabel połączeniowy (RCA) Audio/L (Lewy) Audio/R (Prawy) DTX502E 189

21 Uwaga: Tuner DTX502E można łączyć z jednostką główną za pomocą Przedłużacz lub RCA. W przypadku łączenia tunera DTX502E za pomocą kabla RCA działanie ekranu dotykowego jest nieprawidłowe. W takim przypadku działaniem tunera DTX502E można sterować wyłącznie za pomocą pilota. W przypadku podłączania tunera DTX502E za pomocą Przedłużacz pracą jednostki głównej tunera DTX502E można sterować za pomocą panelu dotykowego. Dla modeli VZ502E, VZ402E i VX402E Przedłużacz Kabel połączeniowy JEDNOSTKA AV ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Polski Podręcznik montażu Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena 2 Dla innego modelu (e.g. NX404E) Złącze 10-stykowe JEDNOSTKA AV Przedłużacz Kabel połączeniowy ZASILACZ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WEJŚCIE ANTENY Uziemienie Akcesorium +12 V Zasilanie główne +12 V Przewód zasilający Czarny GND Czerwony ACC B+ Żółty Antena 1 Antena DTX502E

22 7. Podręcznik montażu samochodowej anteny telewizyjnej Antena znajduje się między przezroczystą folią kolorową a folią ochronną Antena z folii Folia przezroczysta (powierzchnia górna: akwarela) Obszar wzmacniacza Folia ochronna (czerwona) Folia ochronna (powierzchnia dolna: różowa) Polski Podręcznik montażu Ostrzeżenie Montaż należy wykonać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które obowiązują w danym kraju. Anteny nie należy montować w miejscu, w którym mogłaby zakłócić działanie poduszki powietrznej lub zasłaniać widok kierowcy. Antenę należy zamontować wewnątrz samochodu. Nie należy używać urządzenia DTX502E z odciętym przewodem antenowym. Wiązki zasilania w przewodzie mogą być zwarte. DTX502E 191

23 Uwagi: 1. Przed przymocowaniem anteny należy oczyścić powierzchnię montażową. 2. Nałóż taśmę klejącą na folię ochronną (patrz rysunek poniżej) w taki sposób, aby można ją było łatwo odkleić po skończeniu montażu. Na rysunku przedstawiono widok z dołu 3. Obszar przymocowania wzmacniacza Polski Podręcznik montażu a. Starannie wytrzyj obszar szyby, do którego zostanie przymocowany wzmacniacz. b. Delikatnie odklej folię ochronną ze wzmacniacza. c. Mocno dociśnij część ze wzmacniaczem do powierzchni szyby. 192 DTX502E

24 4. Podłączenie przewodu antenowego Zabezpiecz przewód za pomocą zacisków mocujących. Podłącz przewód do wzmacniacza w celu zmniejszenia naprężenia. Przewód należy tak poprowadzić, aby nie został przecięty po dociśnięciu do słupka nadwozia. Zacisk do mocowania przewodu Polski Podręcznik montażu DTX502E 193

25 5. Podłączenie urządzenia DTX502E a. Podłącz przewód koncentryczny anteny do urządzenia DTX502E. b. Dokręć złącze przewodu. Polski Podręcznik montażu c. Podłącz przewód zasilający tunera do przewodu zasilającego anteny. 194 DTX502E

26 English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model DTX502E is following the provision of Directive 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) with the essential requirements and the other relevant regulations. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell DTX502E den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle DTX502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo DTX502E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell DTX502E uppfyller kraven i direktiv 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodności Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model DTX502E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello DTX502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model DTX502E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC). Ελληνικά: Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο DTX502E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς. Clarion Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, Custines, FRANCE 2014/02 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2014: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα DTX502E

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Enjoy2.0. Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Instrukcja obsługi

Enjoy2.0. Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Instrukcja obsługi Enjoy2.0 Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Instrukcja obsługi Uwaga! Wygląd grafik w urządzenu zależy od wersji oprogramowania i może się różnić od przedstawionego w instrukcji! www.lark.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Spis treści Rozdział1 W skrócie... 4 1.1 Przegląd... 4 1.2 Zawartość zestawu... 4 1.3 Przedni panel.... 5 1.4 Panel tylni....

Bardziej szczegółowo

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver THT503 Digital Terrestrial HD Receiver User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LCD-TV. Model nr: TV26PL172D. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Instrukcja obsługi LCD-TV. Model nr: TV26PL172D. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcja obsługi LCD-TV Model nr: TV26PL172D Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 39C1501A_PL.indd 1 1/6/11 9:43:37 AM Cechy Ekran LCD Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR Bluetooth CD/USB/MP3/WMA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-39LD145V EESTI POLSKI LCD VÄRVITELEVIISOR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD TELEVIZOR U BOJI KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI PRIRUČNIK O RUKOVANJU SRPSKI Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80

Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale Utente Instrukcja obsługi Manual de usuario Manual do Utilizador HOTLINE

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi LCD-TV ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray Model nr: TV32FX555BD Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 53V0201A_POL.indd 1 10/26/09 11:54:11 AM Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo