IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI"

Transkrypt

1 Oznaczenie na urządzeniu jest znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Plasmacluster jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI IG-BC2J Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w dogodnym miejscu. *1 Oznacza przybliżoną liczbę jonów na centymetr sześcienny uwolnionych do atmosfery pomieszczenia, zmierzoną w określonym punkcie podczas pracy urządzenia, umieszczonego w określonym samochodzie, przy maksymalnej prędkości wentylatora. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.).

2 Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów 1. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu. B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów. 1. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: Należy skontaktować się z dealerem rmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia.

3 POLSKI SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... PL-2 OSTRZEŻENIA... PL-2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI... PL-3 NAZWY CZĘŚCI... PL-4 URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ... PL-4 WIDOK OD TYŁU... PL-4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI... PL-5 OBSŁUGA... PL-7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... PL-8 FILTR... PL-8 URZĄDZENIE GŁÓWNE... PL-9 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER... PL-10 WYMIANA BEZPIECZNIKA... PL-11 DANE TECHNICZNE... PL-11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...PL-12 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER...PL-13 POLSKI Chociaż generator IG-BC2J usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza, nie jest w stanie wytworzyć całkowicie sterylnego środowiska. Firma SHARP nie gwarantuje zdolności urządzenia do zapobiegania infekcjom. Wykaz niezależnych instytucji, które zbadały i potwierdziły skuteczność technologii Plasmacluster znajduje się na stronie PL-13. Żeby zapewnić stabilny poziom emisji skoncentrowanych jonów Plasmacluster, należy okresowo wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster, zamontowany w modelu IG-BC2J*. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.). * Wymiany należy dokonać po upływie ok. 6 lat ( godzin), jeśli przez ten czas urządzenie pracowało 8 godziny na dobę. Urządzenie IG-BC2J wyłączy się po przepracowaniu około 6 lat ( godzin), jeśli moduł generatora jonów Plasmacluster nie zostanie wymieniony na nowy. Dziękujemy za zakup generatora jonów Plasmacluster fi rmy SHARP. Przed przystąpieniem do korzystania z generatora prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w dogodnym miejscu w celu ponownego wykorzystania. PL-1

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, do których należą, między innymi, następujące zalecenia: OSTRZEŻENIA Żeby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń osób znajdujących się w pobliżu: Kierowcy nie wolno obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego.) Nie wolno instalować urządzenia w miejscach utrudniających widoczność lub prowadzenie pojazdu, albo w miejscach, w których stanowiłoby zagrożenie dla pasażerów. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego lub obrażeń ciała.) Generator nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. (Żeby nie doprowadzić do odkształcenia obudowy lub uszkodzenia urządzenia.) Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pojazdach wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno wykorzystywać w dużych samochodach ciężarowych, autobusach i innych pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator. (Żeby nie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Nie wolno dopuścić do uszkodzenia ani modyfikować kabla zasilacza. Nie wolno również używać uszkodzonego kabla. (Uszkodzona sekcja może spowodować zwarcie elektryczne i roztopienie izolacji kabla, doprowadzając do pożaru.) Jeśli kabel zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Odłączając zasilacz od gniazdka zapalniczki lub gniazdka zasilania w urządzeniu nie należy ciągnąć za wtyczkę. (Żeby nie doprowadzić do uszkodzenia kabla i nie spowodować pożaru lub porażenia prądem.) Nie należy włączać lub wyłączać wtyczek zasilacza mokrymi rękoma. (Żeby nie doprowadzić do porażenia prądem.) Urządzenie należy ostrożnie przewozić, nie narażając go na upadek lub wstrząsy. (Żeby nie doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) Jeśli generator spadnie lub zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno modyfi kować urządzenia. Wymiany części i wszelkich napraw generatora nie należy powierzać innym osobom niż pracownikom autoryzowanego serwisu. (Żeby nie doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.) W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do otworów wlotowych ani wylotowych urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów, strząsać popiołu papierosowego, wsuwać metalowych lub łatwopalnych przedmiotów itp. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przewożenia samochodem małych dzieci. Jeśli do wnętrza generatora przedostanie się woda lub inna obca substancja, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać olejów, alkoholu, benzenu, rozpuszczalników ani środków w aerozolu (lakierów do włosów lub środków przeciwko owadom). Jeśli wymienione substancje znajdą się na powierzchni urządzenia, należy natychmiast je usunąć. (Wspomniane substancje mogą spowodować uszkodzenie generatora, porażenie prądem lub pożar.) Należy stosować wyłącznie zasilacz samochodowy przeznaczony do opisywanego urządzenia. Wtyczkę samochodową należy starannie podłączyć do gniazdka zapalniczki, wsuwając ją do oporu. (Jeśli wtyczka samochodowa nie zostanie dokładnie podłączona do gniazdka zapalniczki, może się nagrzać, odkształcić gniazdko zapalniczki i spowodować pożar.) PL-2

5 Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). Nie wolno stosować kawałka przewodu itp. rozwiązań zamiast odpowiedniego bezpiecznika. (Zastosowanie innego rozwiązania niż wymiana na określony typ bezpiecznika może spowodować nagrzewanie kabla i doprowadzić do pożaru.) Podczas czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń ciała.) Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru na skutek zwarcia elektrycznego.) Jeśli gniazdko zapalniczki jest zintegrowane z popielniczką, przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszelkie niedopałki papierosów. Opuszczając pojazd należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki i zamknąć pokrywkę popielniczki. (W przeciwnym razie tlące się niedopałki papierosów mogą spowodować pożar.) POLSKI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI: Nie wolno dotykać metalowych elementów wtyczki samochodowej (ani metalowych części gniazdka zapalniczki). (Metalowe elementy wtyczki do gniazda zapalniczki mogą być gorące zaraz po wyłączeniu silnika samochodu; dotykanie ich może spowodować poparzenia.) Nie wolno ustawiać generatora w uchwytach kubka (powszechnie dostępnych w sprzedaży), na niepewnych, nierównych i niestabilnych powierzchniach. (Upadek urządzenia mógłby spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.) Podczas stosowania środków odkażających przeciwko owadom lub dezodorantów należy wyjąć generator z samochodu. W przeciwnym razie substancje chemiczne przedostaną się do wnętrza urządzenia, a później zostaną wyemitowane wylotem powietrza, być może zagrażając Twojemu zdrowiu. Jeśli zachodzi możliwość wypadnięcia generatora z uchwytu kubka (podczas jazdy po wyboistych drogach itp.), należy zmniejszyć prędkość samochodu lub odpowiednio wcześniej wyjąć urządzenie z uchwytu kubka. (W przeciwnym razie można doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) W pobliżu urządzenia nie wolno stosować środków zawierających silikon*. Środki zawierające kawałki polimeru lub silikonu mogą zablokować wnętrze urządzenia, uniemożliwiając emisję jonów Plasmacluster. W takim przypadku należy usunąć kurz z zespołu elektrod modułu generatora jonów Plasmacluster (patrz strona PL-9). * Produkty do pielęgnacji włosów (chroniące przed rozdwajaniem końców, pianki, odżywki itp.), kosmetyki, antyperspiranty, środki antystatyczne, impregnaty w aerozolu, środki do polerowania, środki do czyszczenia powierzchni szklanych, chemicznie impregnowane ubrania, wosk itp. PL-3

6 NAZWY CZĘŚCI URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra (pomarańczowy) (patrz strona PL-8) Wskaźnik wymiany modułu (żółtozielony, pomarańczowy, czerwony) (patrz strona PL-10) Wskaźnik trybu pracy (niebieski) Przycisk MODE (patrz strona PL-7) FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik wymiany modułu zawsze świeci się podczas pracy generatora. Wylot powietrza Urządzenie główne WIDOK OD TYŁU Moduł generatora jonów Plasmacluster Gniazdko zasilania Zasilacz samochodowy Wtyczka podłączana do gniazdka zasilania w urządzeniu Osłona filtra Nie wolno usuwać wyściółki umieszczonej na tylnej ściance osłony. Wlot powietrza (filtr) Kabel Wtyczka samochodowa (z 5-amperowym szklanym bezpiecznikiem rurkowym) Podłącz do gniazda zapalniczki w samochodzie. PL-4

7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI 1 Podłączenie zasilacza samochodowego i instalacja urządzenia Zdemontuj osłonę filtra. Osłona filtra Zdemontuj 2 Podłącz dokładnie wtyczkę zasilacza samochodowego do gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 3 Kabel Poprowadź kabel zasilacza w jeden ze sposobów pokazanych na rysunku w zależności od miejsca instalacji urządzenia, a następnie zamontuj osłonę filtra. Należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilacza nie stykał się z osłoną fi ltra. Wykorzystaj jeden z tych sposobów. Osłona filtra Zamocuj Zaczep górny Zaczep dolny PL-5

8 4 Podłącz wtyczkę samochodową do gniazdka zapalniczki. Wtyczka samochodowa Gniazdko zapalniczki 5 Usuń wszelkie zanieczyszczenia z gniazdka zapalniczki. W przeciwnym razie podłączenie może nie działać sprawnie. Jeśli korzystasz z urządzenia, ustaw przełącznik w pozycji N. A jeśli wtyczka zostanie odłączona, ustaw przełącznik w pozycji W. (Odstęp pomiędzy elektrodami - elementy metalowe - jest różny w pozycjach N i W.) Wtyczka samochodowa może nie pasować do gniazdka zapalniczki w zależności od marki samochodu. Umieść urządzenie w uchwycie kubka i ustaw wyloty powietrza w żądanym kierunku. Wylot powietrza W N W N Ostrzeżenia dotyczące instalacji zasilacza samochodowego Nie wolno dopuścić, aby kabel zasilacza stykał się z prowadnicami siedzenia, dźwigniami regulacji siedzenia lub innymi ruchomymi elementami. Instalację należy przeprowadzić w taki sposób, aby kabel zasilacza nie utrudniał prowadzenia samochodu. Przeprowadzając instalację należy wziąć pod uwagę przemieszczanie siedzeń (wysuwanie, cofanie, obracanie lub odchylanie). Ostrzeżenia dotyczące instalacji Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni. (Nie wolno umieszczać urządzenia w powszechnie dostępnych w sprzedaży uchwytach kubka lub innych niestabilnych miejscach.) Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych. Generatora nie należy umieszczać w pobliżu kluczyka z immobilizerem. Fale radiowe mogą zakłócać pracę generatora, uruchamiając sygnalizację dźwiękową lub powodując świecenie wskaźników ostrzegawczych. Urządzenia nie powinno znajdować się w pobliżu anteny samochodowej umieszczonej w szybie. W przeciwnym razie generator może powodować zakłócenia w odbiorze radia. Jeśli występują zakłócenia w odbiorze telewizora lub radia, znajdujących się w jednym samochodzie, albo jeśli zegar atomowy w samochodzie nie wyświetla prawidłowego czasu, należy ustawić generator w większej odległości od tych urządzeń. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane bezpośrednio przy wylotowych otworach wentylacyjnych samochodu, urządzenie może się nagrzewać przy wentylacji pracującej w trybie ogrzewania. Urządzenie może zostać porysowane na skutek drgań pojazdu itp. PL-6

9 OBSŁUGA Przy włączonej wentylacji nawiewane powietrze efektywnie rozprowadza stężone jony Plasmacluster w kabinie samochodu. Wybór żądanego trybu pracy MODE LOW MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster. POLSKI Naciśnij przycisk HIGH MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster przy wysokiej prędkości wentylatora. OFF Wyłączone zasilanie. MODE Jeśli samochód zatrzyma się i zostanie wyłączony silnik podczas działania generatora, po ponownym uruchomieniu silnika urządzenie wznowi pracę w ostatnio wybranym trybie. Jeśli urządzenie pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lub kluczyk znajduje się w położeniu OFF, odłącz wtyczkę samochodową, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. PL-7

10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA FILTR Co tydzień lub stosownie do potrzeb W celu utrzymania odpowiedniego stężenia jonów należy regularnie czyścić filtr. Stopień zanieczyszczenia filtra zależy od otoczenia, w którym pracuje urządzenie. Filtr należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu lub gdy filtr zostanie zablokowany, nawet jeśli nie świeci się wskaźnik zanieczyszczenia filtra. 1 Ostrożnie usuń kurz z tylnej ścianki filtra przy pomocy odkurzacza. <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Wyjmij i wypłucz filtr w wodzie. (Jeśli zanieczyszczeń nie można łatwo usunąć, użyj miękkiej gąbki.) Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić wyściółki. Wypłucz Używaj suchej ściereczki. Zamocuj ponownie Filtr (Wysusz fi ltr w zacienionym miejscu.) Nie wolno mocno dociskać końcówki odkurzacza do powierzchni fi ltra, ponieważ fi ltr mógłby ulec uszkodzeniu. Jeśli używasz syntetycznego detergentu, dokładnie wypłucz fi ltr, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu. Następnie wysusz fi ltr w zacienionym miejscu. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy. Po zakończeniu czyszczenia podłącz zasilacz samochodowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, żeby wyłączyć wskaźnik zanieczyszczenia filtra. Po oczyszczeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, nawet jeśli wskaźnik zanieczyszczenia filtra jest wyłączony. MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik zanieczyszczenia filtra Wskaźnik zanieczyszczenia fi ltra zaświeci się po upływie ok. 3 miesięcy (ok. 720 godzin), jeśli urządzenie pracowało 8 godzin na dobę. Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RESET przez co najmniej 3 sekundy wskaźnik zaświeci się dwa razy i wyłączy. PL-8

11 URZĄDZENIE GŁÓWNE Używaj suchej, miękkiej ściereczki.t> <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Co miesiąc lub stosownie do potrzeb Do czyszczenia używaj ściereczki namoczonej w wodzie z łagodnym detergentem. Po oczyszczeniu urządzenie należy dokładnie osuszyć. Moduł generatora jonów Plasmacluster (zespół elektrod) Jeśli jony Plasmacluster nie są uwalnianie 1 Zdejmij osłonę filtra i odłącz wtyczkę podłączaną go gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 2 Odkręć wkręt mocujący urządzenie za pomocą monety itp. 3 4 Wacikiem usuń kurz z zespołu elektrod urządzenia. Zespół elektrod Czyszcząc elektrody zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ ich położenia są ustalone i wszelkie wygięcia lub zmiana kształtu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułu generatora jonów Plasmacluster. Nie wolno dotykać podłączonych końcówek Zamocuj zespół elektrod za pomocą wkrętu. 5 Podłącz wtyczkę podłączaną do gniazdka zasilania w urządzeniu i zamocuj osłonę filtra. <PO WYKONANIU CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH> Naciśnij przycisk trybu pracy i sprawdź stan wskaźnika wymiany modułu. PL-9

12 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER Żeby zapewnić uwalnianie jonów Plasmacluster, okresowo należy wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster. Wskaźnik wymiany modułu zaczyna świecić, sygnalizując konieczność dokonania wymiany. Okres eksploatacji Wyświetlacz Znaczenie Rozpoczęcie eksploatacji Wskaźnik wymiany modułu świeci (na żółtozielono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Ok godzin (ok. 5 lat i 5 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na pomarańczowo) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Zalecana wymiana Ok godzin (ok. 6 lat przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster Ok godzin (ok. 6 lat i 6 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wyłącz urządzenie * Jeśli urządzenie zostanie ponownie włączone po wymianie modułu, wskaźnik wymiany modułu świeci się na zielono. Wymiana modułu generatora jonów Plasmacluster Moduł generatora jonów Plasmacluster Numer modelu IZ-CBC2A <Usuwanie zużytego produktu> Zużyty moduł generatora jonów Plasmacluster należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania odpadów. - Zastosowane materiały - Obudowa: Tworzywo PC / tworzywo ABS Urządzenie: Tworzywo PBT, podzespoły elektryczne PL-10

13 WYMIANA BEZPIECZNIKA 1 WYMIANA Odkręć końcówkę wtyczki samochodowej i odłącz ją. 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy 2 Włóż nowy bezpiecznik, a następnie ponownie zamocuj końcówkę. Nowy bezpiecznik POLSKI Należy wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). DANE TECHNICZNE Model Napięcie znamionowe Zalecana kubatura wnętrza *1 Tryb pracy Stężenie jonów *2 Pobór mocy Wymiary zewnętrzne Ciężar IG-BC2J 12 V (prąd stały) Ok. 3,6 m 3 HIGH LOW Ok jonów/cm 3 Ok jonów/cm 3 2,3 W 1,3 W Cylindryczny kształt, 80 mm (średnica sekcji górnej) / 65 mm (średnica sekcji dolnej) x 150 mm (wysokość) - bez zasilacza samochodowego Ok. 340 g (bez zasilacza samochodowego) *1 Przestrzeń odpowiadająca kabinie pomiarowej: 1,5 (szer.) x 2,4 (gł.) x 1,0 (wys.) m *2 Przybliżona liczba jonów zmierzona w pobliżu środka pomieszczenia, o odpowiedniej wielkości (na wysokości 0,5 m od podłogi), podczas pracy urządzenia w odnośnych trybach. * Niektóre parametry urządzenia mogą ulec zmianie ze względu na doskonalenie produktu. AKCESORIA Zasilacz samochodowy / instrukcja obsługi PL-11

14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Generator jonów Plasmacluster nie pracuje. SPOSÓB ROZWIĄZANIA Czy zasilacz samochodowy został prawidłowo podłączony? Należy podłączyć w sposób niezawodny. Czy nie przepalił się bezpiecznik? Wymień bezpiecznik na nowy (patrz strona PL-11). Szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT Czas eksploatacji modułu generatora jonów Plasmacluster został przekroczony. Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster na nowy (patrz strona PL-10). UNIT Pulsuje (na czerwono) Pulsuje (na niebiesko) UNIT Jony Plasmacluster nie są uwalnianie. Naciśnij przycisk MODE i ponownie uruchom urządzenie. Wyczyść zespół elektrod urządzenia. (patrz strona PL-9) Czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane? Odłącz urządzenie, podłącz ponownie i naciśnij przycisk MODE. Pulsuje (na niebiesko) Inne wskazania. Słyszalne są przerywane szumy. Podczas pracy urządzenia słychać stuki lub trzaski. Strumień nawiewanego powietrza maleje. Usterka Należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem fi rmy Sharp. Trzaski i stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jony. Filtr może być zablokowany kurzem. Należy wyczyścić fi ltr. (patrz strona PL-8) Podczas pracy urządzenia w trybie LOW nawiew powietrza czasami staje się silny, aby zapewnić prawidłową emisję jonów. Wydmuchiwane powietrze ma nieprzyjemny zapach. Filtr jest zanieczyszczony. Wyczyść fi ltr (patrz strona PL-8). Generatory jonów Plasmacluster emitują niewielką ilość ozonu, który może być źródłem zapachu. Stężenie ozonu nie jest szkodliwe dla zdrowia. PL-12

15 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER Skuteczność technologii Plasmacluster została zbadana i potwierdzona przez liczne ośrodki testowe w Japonii i na całym świecie. TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO WIRUSOM Wirus Metoda testowa / wynik * Ośrodek uczestniczący w testach H5N1 wirus ptasiej grypy H5N1 wirus ptasiej grypy Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m 3 Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,9% Zbiornik testowy: 1-m 3 box Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,0% Zbiornik testowy: zbiornik H1N1 o pojemności 1-m wirus ludzkiej grypy 3 Czas ekspozycji: 25 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m Koci wirus corona 3 Czas ekspozycji: 35 min. Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Miejsce testu: kąpiel testowa Wirus SARS Czas ekspozycji: 3,3 sek Wskaźnik dezaktywacji: 73,4% Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Opis wirusa Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ludzi Koci wirus wywołujący zapalenie otrzewnej Data Sierpień 2008 Maj 2005 Luty 2004 Lipiec 2004 Wirus SARS Październik 2005 POLSKI * Obliczenia fi rmy Sharp na podstawie danych eksperymentalnych TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO BAKTERIOM Bakteria Ośrodek uczestniczący w testach Data Bakterie z rodzaju Serratia Harvard School of Public Health (USA) Prof. Melvin First Marzec 2007 Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus Bacillus subtilis MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) Bacillus subtilis Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus Escherichia coli, white Staphylococcus, Candida CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Kitasato Research Center of Environmental Sciences Kitasato Research Center of Environmental Sciences Listopad 2004 Listopad 2004 Luty 2004 Wrzesień 2002 Wrzesień 2002 Medical School of Luebeck (Niemcy) Luty 2002 Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny) Październik 2001 Escherichia coli Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-13

16 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO ALERGENOM Alegen Ośrodek uczestniczący w testach Data Alergeny unoszące się w powietrzu The Asthma Society of Canada Kwiecień 2004 Roztocza, pyłki Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University Wrzesień 2003 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO GRZYBOM Grzyb Ośrodek uczestniczący w testach Data Cladosporium CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Aspergillus, Penicillium (2 gatunki), Stachybotrys, Alternaria, CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Mucorales Cladosporium Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Penicillium, Aspergillus Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Cladosporium Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-14

17 NOTATKI POLSKI

18

19

20 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI

FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI R FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Typ wolnostojący * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Prosimy o przeczytanie poniższej informacji przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Holandia. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 München Niemcy

Wyłącznik. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Holandia. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 München Niemcy Wtyczka Wyłącznik Wskaźnik zasilania/stanu Uwaga: Dla sprawnego działania tego zasilacza, należy zawsze pilnować, aby ciągły pobór mocy podłączanych urządzeń nie przewyższał mocy zasilacza. Belkin Corporation

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności Urządzenia przemysłowe Konica Minolta Środki ostrożności Symbole bezpieczeństwa Symbole stosowane w tej instrukcji mają za zadanie zapobiegać wypadkom powodowanym niewłaściwym użytkowaniem urządzeń. Symbol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500. RentingLock.pl e-mail: kontakt@rentinglock.pl telefon: 793 402 789, 601 201 741

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500. RentingLock.pl e-mail: kontakt@rentinglock.pl telefon: 793 402 789, 601 201 741 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500 telefon: 793 402 789, 601 201 741 W skład zestawu wchodzą następujące elementy: i. Klamka wewnętrzna (1) ii. Wkręty mocowania szyldu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przenośny klimatyzator APM-09CC

Przenośny klimatyzator APM-09CC Przenośny klimatyzator APM-09CC Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Przenośny klimatyzator APM-09CCM

Przenośny klimatyzator APM-09CCM Przenośny klimatyzator APM-09CCM Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi Modele APY-09CS i APY-12CS Klimatyzatory przenośne Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

FU-P60S-E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. *Plasmacluster jest znakiem handlowym Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI POLSKI

FU-P60S-E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. *Plasmacluster jest znakiem handlowym Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI POLSKI FU-P60S-E OCZYSZCZACZ POWIETRZA POLSKI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI Typ wolnostojący *Plasmacluster jest znakiem handlowym Sharp Corporation. Prosimy o przeczytanie poniższej informacji przed włączeniem nowego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

KC-930E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. z funkcją nawilżania. Typ wolnostojący

KC-930E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. z funkcją nawilżania. Typ wolnostojący R KC-930E * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. OCZYSZCZACZ POWIETRZA z funkcją nawilżania INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Typ wolnostojący Prosimy o przeczytanie poniższej informacji

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz Nr produktu 000554883 Strona 1 z 5 Szanowny kliencie Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu. Z pomocą odsraszacza BioMetrixx

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe 2 Dziękujemy za zakup zestawu mikrofonowego SingStar. Przed skorzystaniem z tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR PRZENOŚNY KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli z serii TC-xx66 NEOSUN 20, 25 i 28 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zachowując ją na wypadek późniejszych wątpliwości. DANE TECHNICZNE Nr modelu

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator.

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator. ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Defibrylator DefiCARD S Instrukcja obsługi Zabierzów, marzec 2004 WYDANIE IV SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo