IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI"

Transkrypt

1 Oznaczenie na urządzeniu jest znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Plasmacluster jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI IG-BC2J Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w dogodnym miejscu. *1 Oznacza przybliżoną liczbę jonów na centymetr sześcienny uwolnionych do atmosfery pomieszczenia, zmierzoną w określonym punkcie podczas pracy urządzenia, umieszczonego w określonym samochodzie, przy maksymalnej prędkości wentylatora. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.).

2 Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów 1. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu. B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów. 1. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: Należy skontaktować się z dealerem rmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia.

3 POLSKI SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... PL-2 OSTRZEŻENIA... PL-2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI... PL-3 NAZWY CZĘŚCI... PL-4 URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ... PL-4 WIDOK OD TYŁU... PL-4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI... PL-5 OBSŁUGA... PL-7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... PL-8 FILTR... PL-8 URZĄDZENIE GŁÓWNE... PL-9 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER... PL-10 WYMIANA BEZPIECZNIKA... PL-11 DANE TECHNICZNE... PL-11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...PL-12 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER...PL-13 POLSKI Chociaż generator IG-BC2J usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza, nie jest w stanie wytworzyć całkowicie sterylnego środowiska. Firma SHARP nie gwarantuje zdolności urządzenia do zapobiegania infekcjom. Wykaz niezależnych instytucji, które zbadały i potwierdziły skuteczność technologii Plasmacluster znajduje się na stronie PL-13. Żeby zapewnić stabilny poziom emisji skoncentrowanych jonów Plasmacluster, należy okresowo wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster, zamontowany w modelu IG-BC2J*. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.). * Wymiany należy dokonać po upływie ok. 6 lat ( godzin), jeśli przez ten czas urządzenie pracowało 8 godziny na dobę. Urządzenie IG-BC2J wyłączy się po przepracowaniu około 6 lat ( godzin), jeśli moduł generatora jonów Plasmacluster nie zostanie wymieniony na nowy. Dziękujemy za zakup generatora jonów Plasmacluster fi rmy SHARP. Przed przystąpieniem do korzystania z generatora prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w dogodnym miejscu w celu ponownego wykorzystania. PL-1

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, do których należą, między innymi, następujące zalecenia: OSTRZEŻENIA Żeby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń osób znajdujących się w pobliżu: Kierowcy nie wolno obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego.) Nie wolno instalować urządzenia w miejscach utrudniających widoczność lub prowadzenie pojazdu, albo w miejscach, w których stanowiłoby zagrożenie dla pasażerów. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego lub obrażeń ciała.) Generator nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. (Żeby nie doprowadzić do odkształcenia obudowy lub uszkodzenia urządzenia.) Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pojazdach wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno wykorzystywać w dużych samochodach ciężarowych, autobusach i innych pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator. (Żeby nie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Nie wolno dopuścić do uszkodzenia ani modyfikować kabla zasilacza. Nie wolno również używać uszkodzonego kabla. (Uszkodzona sekcja może spowodować zwarcie elektryczne i roztopienie izolacji kabla, doprowadzając do pożaru.) Jeśli kabel zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Odłączając zasilacz od gniazdka zapalniczki lub gniazdka zasilania w urządzeniu nie należy ciągnąć za wtyczkę. (Żeby nie doprowadzić do uszkodzenia kabla i nie spowodować pożaru lub porażenia prądem.) Nie należy włączać lub wyłączać wtyczek zasilacza mokrymi rękoma. (Żeby nie doprowadzić do porażenia prądem.) Urządzenie należy ostrożnie przewozić, nie narażając go na upadek lub wstrząsy. (Żeby nie doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) Jeśli generator spadnie lub zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno modyfi kować urządzenia. Wymiany części i wszelkich napraw generatora nie należy powierzać innym osobom niż pracownikom autoryzowanego serwisu. (Żeby nie doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.) W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do otworów wlotowych ani wylotowych urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów, strząsać popiołu papierosowego, wsuwać metalowych lub łatwopalnych przedmiotów itp. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przewożenia samochodem małych dzieci. Jeśli do wnętrza generatora przedostanie się woda lub inna obca substancja, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać olejów, alkoholu, benzenu, rozpuszczalników ani środków w aerozolu (lakierów do włosów lub środków przeciwko owadom). Jeśli wymienione substancje znajdą się na powierzchni urządzenia, należy natychmiast je usunąć. (Wspomniane substancje mogą spowodować uszkodzenie generatora, porażenie prądem lub pożar.) Należy stosować wyłącznie zasilacz samochodowy przeznaczony do opisywanego urządzenia. Wtyczkę samochodową należy starannie podłączyć do gniazdka zapalniczki, wsuwając ją do oporu. (Jeśli wtyczka samochodowa nie zostanie dokładnie podłączona do gniazdka zapalniczki, może się nagrzać, odkształcić gniazdko zapalniczki i spowodować pożar.) PL-2

5 Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). Nie wolno stosować kawałka przewodu itp. rozwiązań zamiast odpowiedniego bezpiecznika. (Zastosowanie innego rozwiązania niż wymiana na określony typ bezpiecznika może spowodować nagrzewanie kabla i doprowadzić do pożaru.) Podczas czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń ciała.) Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru na skutek zwarcia elektrycznego.) Jeśli gniazdko zapalniczki jest zintegrowane z popielniczką, przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszelkie niedopałki papierosów. Opuszczając pojazd należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki i zamknąć pokrywkę popielniczki. (W przeciwnym razie tlące się niedopałki papierosów mogą spowodować pożar.) POLSKI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI: Nie wolno dotykać metalowych elementów wtyczki samochodowej (ani metalowych części gniazdka zapalniczki). (Metalowe elementy wtyczki do gniazda zapalniczki mogą być gorące zaraz po wyłączeniu silnika samochodu; dotykanie ich może spowodować poparzenia.) Nie wolno ustawiać generatora w uchwytach kubka (powszechnie dostępnych w sprzedaży), na niepewnych, nierównych i niestabilnych powierzchniach. (Upadek urządzenia mógłby spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.) Podczas stosowania środków odkażających przeciwko owadom lub dezodorantów należy wyjąć generator z samochodu. W przeciwnym razie substancje chemiczne przedostaną się do wnętrza urządzenia, a później zostaną wyemitowane wylotem powietrza, być może zagrażając Twojemu zdrowiu. Jeśli zachodzi możliwość wypadnięcia generatora z uchwytu kubka (podczas jazdy po wyboistych drogach itp.), należy zmniejszyć prędkość samochodu lub odpowiednio wcześniej wyjąć urządzenie z uchwytu kubka. (W przeciwnym razie można doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) W pobliżu urządzenia nie wolno stosować środków zawierających silikon*. Środki zawierające kawałki polimeru lub silikonu mogą zablokować wnętrze urządzenia, uniemożliwiając emisję jonów Plasmacluster. W takim przypadku należy usunąć kurz z zespołu elektrod modułu generatora jonów Plasmacluster (patrz strona PL-9). * Produkty do pielęgnacji włosów (chroniące przed rozdwajaniem końców, pianki, odżywki itp.), kosmetyki, antyperspiranty, środki antystatyczne, impregnaty w aerozolu, środki do polerowania, środki do czyszczenia powierzchni szklanych, chemicznie impregnowane ubrania, wosk itp. PL-3

6 NAZWY CZĘŚCI URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra (pomarańczowy) (patrz strona PL-8) Wskaźnik wymiany modułu (żółtozielony, pomarańczowy, czerwony) (patrz strona PL-10) Wskaźnik trybu pracy (niebieski) Przycisk MODE (patrz strona PL-7) FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik wymiany modułu zawsze świeci się podczas pracy generatora. Wylot powietrza Urządzenie główne WIDOK OD TYŁU Moduł generatora jonów Plasmacluster Gniazdko zasilania Zasilacz samochodowy Wtyczka podłączana do gniazdka zasilania w urządzeniu Osłona filtra Nie wolno usuwać wyściółki umieszczonej na tylnej ściance osłony. Wlot powietrza (filtr) Kabel Wtyczka samochodowa (z 5-amperowym szklanym bezpiecznikiem rurkowym) Podłącz do gniazda zapalniczki w samochodzie. PL-4

7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI 1 Podłączenie zasilacza samochodowego i instalacja urządzenia Zdemontuj osłonę filtra. Osłona filtra Zdemontuj 2 Podłącz dokładnie wtyczkę zasilacza samochodowego do gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 3 Kabel Poprowadź kabel zasilacza w jeden ze sposobów pokazanych na rysunku w zależności od miejsca instalacji urządzenia, a następnie zamontuj osłonę filtra. Należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilacza nie stykał się z osłoną fi ltra. Wykorzystaj jeden z tych sposobów. Osłona filtra Zamocuj Zaczep górny Zaczep dolny PL-5

8 4 Podłącz wtyczkę samochodową do gniazdka zapalniczki. Wtyczka samochodowa Gniazdko zapalniczki 5 Usuń wszelkie zanieczyszczenia z gniazdka zapalniczki. W przeciwnym razie podłączenie może nie działać sprawnie. Jeśli korzystasz z urządzenia, ustaw przełącznik w pozycji N. A jeśli wtyczka zostanie odłączona, ustaw przełącznik w pozycji W. (Odstęp pomiędzy elektrodami - elementy metalowe - jest różny w pozycjach N i W.) Wtyczka samochodowa może nie pasować do gniazdka zapalniczki w zależności od marki samochodu. Umieść urządzenie w uchwycie kubka i ustaw wyloty powietrza w żądanym kierunku. Wylot powietrza W N W N Ostrzeżenia dotyczące instalacji zasilacza samochodowego Nie wolno dopuścić, aby kabel zasilacza stykał się z prowadnicami siedzenia, dźwigniami regulacji siedzenia lub innymi ruchomymi elementami. Instalację należy przeprowadzić w taki sposób, aby kabel zasilacza nie utrudniał prowadzenia samochodu. Przeprowadzając instalację należy wziąć pod uwagę przemieszczanie siedzeń (wysuwanie, cofanie, obracanie lub odchylanie). Ostrzeżenia dotyczące instalacji Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni. (Nie wolno umieszczać urządzenia w powszechnie dostępnych w sprzedaży uchwytach kubka lub innych niestabilnych miejscach.) Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych. Generatora nie należy umieszczać w pobliżu kluczyka z immobilizerem. Fale radiowe mogą zakłócać pracę generatora, uruchamiając sygnalizację dźwiękową lub powodując świecenie wskaźników ostrzegawczych. Urządzenia nie powinno znajdować się w pobliżu anteny samochodowej umieszczonej w szybie. W przeciwnym razie generator może powodować zakłócenia w odbiorze radia. Jeśli występują zakłócenia w odbiorze telewizora lub radia, znajdujących się w jednym samochodzie, albo jeśli zegar atomowy w samochodzie nie wyświetla prawidłowego czasu, należy ustawić generator w większej odległości od tych urządzeń. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane bezpośrednio przy wylotowych otworach wentylacyjnych samochodu, urządzenie może się nagrzewać przy wentylacji pracującej w trybie ogrzewania. Urządzenie może zostać porysowane na skutek drgań pojazdu itp. PL-6

9 OBSŁUGA Przy włączonej wentylacji nawiewane powietrze efektywnie rozprowadza stężone jony Plasmacluster w kabinie samochodu. Wybór żądanego trybu pracy MODE LOW MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster. POLSKI Naciśnij przycisk HIGH MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster przy wysokiej prędkości wentylatora. OFF Wyłączone zasilanie. MODE Jeśli samochód zatrzyma się i zostanie wyłączony silnik podczas działania generatora, po ponownym uruchomieniu silnika urządzenie wznowi pracę w ostatnio wybranym trybie. Jeśli urządzenie pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lub kluczyk znajduje się w położeniu OFF, odłącz wtyczkę samochodową, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. PL-7

10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA FILTR Co tydzień lub stosownie do potrzeb W celu utrzymania odpowiedniego stężenia jonów należy regularnie czyścić filtr. Stopień zanieczyszczenia filtra zależy od otoczenia, w którym pracuje urządzenie. Filtr należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu lub gdy filtr zostanie zablokowany, nawet jeśli nie świeci się wskaźnik zanieczyszczenia filtra. 1 Ostrożnie usuń kurz z tylnej ścianki filtra przy pomocy odkurzacza. <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Wyjmij i wypłucz filtr w wodzie. (Jeśli zanieczyszczeń nie można łatwo usunąć, użyj miękkiej gąbki.) Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić wyściółki. Wypłucz Używaj suchej ściereczki. Zamocuj ponownie Filtr (Wysusz fi ltr w zacienionym miejscu.) Nie wolno mocno dociskać końcówki odkurzacza do powierzchni fi ltra, ponieważ fi ltr mógłby ulec uszkodzeniu. Jeśli używasz syntetycznego detergentu, dokładnie wypłucz fi ltr, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu. Następnie wysusz fi ltr w zacienionym miejscu. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy. Po zakończeniu czyszczenia podłącz zasilacz samochodowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, żeby wyłączyć wskaźnik zanieczyszczenia filtra. Po oczyszczeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, nawet jeśli wskaźnik zanieczyszczenia filtra jest wyłączony. MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik zanieczyszczenia filtra Wskaźnik zanieczyszczenia fi ltra zaświeci się po upływie ok. 3 miesięcy (ok. 720 godzin), jeśli urządzenie pracowało 8 godzin na dobę. Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RESET przez co najmniej 3 sekundy wskaźnik zaświeci się dwa razy i wyłączy. PL-8

11 URZĄDZENIE GŁÓWNE Używaj suchej, miękkiej ściereczki.t> <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Co miesiąc lub stosownie do potrzeb Do czyszczenia używaj ściereczki namoczonej w wodzie z łagodnym detergentem. Po oczyszczeniu urządzenie należy dokładnie osuszyć. Moduł generatora jonów Plasmacluster (zespół elektrod) Jeśli jony Plasmacluster nie są uwalnianie 1 Zdejmij osłonę filtra i odłącz wtyczkę podłączaną go gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 2 Odkręć wkręt mocujący urządzenie za pomocą monety itp. 3 4 Wacikiem usuń kurz z zespołu elektrod urządzenia. Zespół elektrod Czyszcząc elektrody zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ ich położenia są ustalone i wszelkie wygięcia lub zmiana kształtu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułu generatora jonów Plasmacluster. Nie wolno dotykać podłączonych końcówek Zamocuj zespół elektrod za pomocą wkrętu. 5 Podłącz wtyczkę podłączaną do gniazdka zasilania w urządzeniu i zamocuj osłonę filtra. <PO WYKONANIU CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH> Naciśnij przycisk trybu pracy i sprawdź stan wskaźnika wymiany modułu. PL-9

12 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER Żeby zapewnić uwalnianie jonów Plasmacluster, okresowo należy wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster. Wskaźnik wymiany modułu zaczyna świecić, sygnalizując konieczność dokonania wymiany. Okres eksploatacji Wyświetlacz Znaczenie Rozpoczęcie eksploatacji Wskaźnik wymiany modułu świeci (na żółtozielono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Ok godzin (ok. 5 lat i 5 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na pomarańczowo) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Zalecana wymiana Ok godzin (ok. 6 lat przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster Ok godzin (ok. 6 lat i 6 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wyłącz urządzenie * Jeśli urządzenie zostanie ponownie włączone po wymianie modułu, wskaźnik wymiany modułu świeci się na zielono. Wymiana modułu generatora jonów Plasmacluster Moduł generatora jonów Plasmacluster Numer modelu IZ-CBC2A <Usuwanie zużytego produktu> Zużyty moduł generatora jonów Plasmacluster należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania odpadów. - Zastosowane materiały - Obudowa: Tworzywo PC / tworzywo ABS Urządzenie: Tworzywo PBT, podzespoły elektryczne PL-10

13 WYMIANA BEZPIECZNIKA 1 WYMIANA Odkręć końcówkę wtyczki samochodowej i odłącz ją. 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy 2 Włóż nowy bezpiecznik, a następnie ponownie zamocuj końcówkę. Nowy bezpiecznik POLSKI Należy wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). DANE TECHNICZNE Model Napięcie znamionowe Zalecana kubatura wnętrza *1 Tryb pracy Stężenie jonów *2 Pobór mocy Wymiary zewnętrzne Ciężar IG-BC2J 12 V (prąd stały) Ok. 3,6 m 3 HIGH LOW Ok jonów/cm 3 Ok jonów/cm 3 2,3 W 1,3 W Cylindryczny kształt, 80 mm (średnica sekcji górnej) / 65 mm (średnica sekcji dolnej) x 150 mm (wysokość) - bez zasilacza samochodowego Ok. 340 g (bez zasilacza samochodowego) *1 Przestrzeń odpowiadająca kabinie pomiarowej: 1,5 (szer.) x 2,4 (gł.) x 1,0 (wys.) m *2 Przybliżona liczba jonów zmierzona w pobliżu środka pomieszczenia, o odpowiedniej wielkości (na wysokości 0,5 m od podłogi), podczas pracy urządzenia w odnośnych trybach. * Niektóre parametry urządzenia mogą ulec zmianie ze względu na doskonalenie produktu. AKCESORIA Zasilacz samochodowy / instrukcja obsługi PL-11

14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Generator jonów Plasmacluster nie pracuje. SPOSÓB ROZWIĄZANIA Czy zasilacz samochodowy został prawidłowo podłączony? Należy podłączyć w sposób niezawodny. Czy nie przepalił się bezpiecznik? Wymień bezpiecznik na nowy (patrz strona PL-11). Szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT Czas eksploatacji modułu generatora jonów Plasmacluster został przekroczony. Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster na nowy (patrz strona PL-10). UNIT Pulsuje (na czerwono) Pulsuje (na niebiesko) UNIT Jony Plasmacluster nie są uwalnianie. Naciśnij przycisk MODE i ponownie uruchom urządzenie. Wyczyść zespół elektrod urządzenia. (patrz strona PL-9) Czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane? Odłącz urządzenie, podłącz ponownie i naciśnij przycisk MODE. Pulsuje (na niebiesko) Inne wskazania. Słyszalne są przerywane szumy. Podczas pracy urządzenia słychać stuki lub trzaski. Strumień nawiewanego powietrza maleje. Usterka Należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem fi rmy Sharp. Trzaski i stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jony. Filtr może być zablokowany kurzem. Należy wyczyścić fi ltr. (patrz strona PL-8) Podczas pracy urządzenia w trybie LOW nawiew powietrza czasami staje się silny, aby zapewnić prawidłową emisję jonów. Wydmuchiwane powietrze ma nieprzyjemny zapach. Filtr jest zanieczyszczony. Wyczyść fi ltr (patrz strona PL-8). Generatory jonów Plasmacluster emitują niewielką ilość ozonu, który może być źródłem zapachu. Stężenie ozonu nie jest szkodliwe dla zdrowia. PL-12

15 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER Skuteczność technologii Plasmacluster została zbadana i potwierdzona przez liczne ośrodki testowe w Japonii i na całym świecie. TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO WIRUSOM Wirus Metoda testowa / wynik * Ośrodek uczestniczący w testach H5N1 wirus ptasiej grypy H5N1 wirus ptasiej grypy Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m 3 Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,9% Zbiornik testowy: 1-m 3 box Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,0% Zbiornik testowy: zbiornik H1N1 o pojemności 1-m wirus ludzkiej grypy 3 Czas ekspozycji: 25 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m Koci wirus corona 3 Czas ekspozycji: 35 min. Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Miejsce testu: kąpiel testowa Wirus SARS Czas ekspozycji: 3,3 sek Wskaźnik dezaktywacji: 73,4% Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Opis wirusa Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ludzi Koci wirus wywołujący zapalenie otrzewnej Data Sierpień 2008 Maj 2005 Luty 2004 Lipiec 2004 Wirus SARS Październik 2005 POLSKI * Obliczenia fi rmy Sharp na podstawie danych eksperymentalnych TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO BAKTERIOM Bakteria Ośrodek uczestniczący w testach Data Bakterie z rodzaju Serratia Harvard School of Public Health (USA) Prof. Melvin First Marzec 2007 Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus Bacillus subtilis MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) Bacillus subtilis Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus Escherichia coli, white Staphylococcus, Candida CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Kitasato Research Center of Environmental Sciences Kitasato Research Center of Environmental Sciences Listopad 2004 Listopad 2004 Luty 2004 Wrzesień 2002 Wrzesień 2002 Medical School of Luebeck (Niemcy) Luty 2002 Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny) Październik 2001 Escherichia coli Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-13

16 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO ALERGENOM Alegen Ośrodek uczestniczący w testach Data Alergeny unoszące się w powietrzu The Asthma Society of Canada Kwiecień 2004 Roztocza, pyłki Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University Wrzesień 2003 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO GRZYBOM Grzyb Ośrodek uczestniczący w testach Data Cladosporium CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Aspergillus, Penicillium (2 gatunki), Stachybotrys, Alternaria, CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Mucorales Cladosporium Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Penicillium, Aspergillus Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Cladosporium Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-14

17 NOTATKI POLSKI

18

19

20 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-376E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M812 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI

FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Typ wolnostojący POLSKI R FU-W28E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Typ wolnostojący * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. Prosimy o przeczytanie poniższej informacji przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza samochodowy. Philips GoPure Compact 100 AirMax INSTRUKCJA OBSŁUGI. Produkt nr

Oczyszczacz powietrza samochodowy. Philips GoPure Compact 100 AirMax INSTRUKCJA OBSŁUGI. Produkt nr INSTRUKCJA OBSŁUGI Oczyszczacz powietrza samochodowy Philips GoPure Compact 100 AirMax Produkt nr 1534570 Strona 1 z 15 Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcę obsługi i zachowaj ją, aby można z niej było

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

FU-Y30E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ wolnostojący. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation.

FU-Y30E OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ wolnostojący. * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. R FU-Y30E * Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym do Sharp Corporation. OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Typ wolnostojący Prosimy o przeczytanie poniższej informacji przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ POJEMNIK OBIADOWY 230V MODEL: Q60

PODGRZEWACZ POJEMNIK OBIADOWY 230V MODEL: Q60 PODGRZEWACZ POJEMNIK OBIADOWY 230V MODEL: Q60 INSTRUKCJA OBSŁUGI (Zdjęcia służą do odniesienia się podczas użytkowania, są przedmiotem naszych dostępnych produktów.) Dziękujemy za zakup naszego Lunch boxa!

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 4 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Urządzenia należy używać wyłącznie w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni i w odległości przynajmniej 36 cm od innych przedmiotów (rys. 1

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 6. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. System pompy solarnej Palermo Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 551133 Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się WYŁĄCZNIE do tego produktu i zawiera ważne informacje dotyczące pierwszego użycia produktu.

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Home Appliances. Air Purifier. For Life FP-F30EU-H. Air Purifier. Operation manual. Bedienungsanleitung. Manuel d utilisation. Bedieningshandleiding

Home Appliances. Air Purifier. For Life FP-F30EU-H. Air Purifier. Operation manual. Bedienungsanleitung. Manuel d utilisation. Bedieningshandleiding Home Appliances Air Purifier Plasmacluster and Device of a cluster of grapes are trademarks of Sharp Corporation. EN Operation manual DE Bedienungsanleitung FR Manuel d utilisation NL Bedieningshandleiding

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Lodówka Nr art

Lodówka Nr art Lodówka Nr art 852087 Dane techniczne: Napięcie: prąd stały 12 V Pobór prądu: ok 4 A (model Supertrippy), ok 3 A (model Trippy) Podłączenie: przewód podłączeniowy o długości 3 m, wtyczka z bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie Instrukcja obsługi KFR-09NC KFR-12NC KFR-09NC1 KFR-12NC1 KFR-09NC2 KFR-12NC2 KFR-09NC3 KFR-12NC3 Uwaga: Państwa produkt oznaczony

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odkurzacz Model VC-16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odkurzacz Model VC-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Model VC-16 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy,aby zminimalizować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem czy zranienia.

Bardziej szczegółowo