IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IG-BC2J. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI"

Transkrypt

1 Oznaczenie na urządzeniu jest znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Plasmacluster jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym należącym do Sharp Corporation. Generator jonów Plasmacluster INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI IG-BC2J Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w dogodnym miejscu. *1 Oznacza przybliżoną liczbę jonów na centymetr sześcienny uwolnionych do atmosfery pomieszczenia, zmierzoną w określonym punkcie podczas pracy urządzenia, umieszczonego w określonym samochodzie, przy maksymalnej prędkości wentylatora. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.).

2 Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów 1. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu. B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów. 1. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: Należy skontaktować się z dealerem rmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia.

3 POLSKI SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... PL-2 OSTRZEŻENIA... PL-2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI... PL-3 NAZWY CZĘŚCI... PL-4 URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ... PL-4 WIDOK OD TYŁU... PL-4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI... PL-5 OBSŁUGA... PL-7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... PL-8 FILTR... PL-8 URZĄDZENIE GŁÓWNE... PL-9 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER... PL-10 WYMIANA BEZPIECZNIKA... PL-11 DANE TECHNICZNE... PL-11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...PL-12 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER...PL-13 POLSKI Chociaż generator IG-BC2J usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza, nie jest w stanie wytworzyć całkowicie sterylnego środowiska. Firma SHARP nie gwarantuje zdolności urządzenia do zapobiegania infekcjom. Wykaz niezależnych instytucji, które zbadały i potwierdziły skuteczność technologii Plasmacluster znajduje się na stronie PL-13. Żeby zapewnić stabilny poziom emisji skoncentrowanych jonów Plasmacluster, należy okresowo wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster, zamontowany w modelu IG-BC2J*. Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciężarowe itp.). * Wymiany należy dokonać po upływie ok. 6 lat ( godzin), jeśli przez ten czas urządzenie pracowało 8 godziny na dobę. Urządzenie IG-BC2J wyłączy się po przepracowaniu około 6 lat ( godzin), jeśli moduł generatora jonów Plasmacluster nie zostanie wymieniony na nowy. Dziękujemy za zakup generatora jonów Plasmacluster fi rmy SHARP. Przed przystąpieniem do korzystania z generatora prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w dogodnym miejscu w celu ponownego wykorzystania. PL-1

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, do których należą, między innymi, następujące zalecenia: OSTRZEŻENIA Żeby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń osób znajdujących się w pobliżu: Kierowcy nie wolno obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego.) Nie wolno instalować urządzenia w miejscach utrudniających widoczność lub prowadzenie pojazdu, albo w miejscach, w których stanowiłoby zagrożenie dla pasażerów. (Żeby nie doprowadzić do wypadku drogowego lub obrażeń ciała.) Generator nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. (Żeby nie doprowadzić do odkształcenia obudowy lub uszkodzenia urządzenia.) Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pojazdach wyposażonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno wykorzystywać w dużych samochodach ciężarowych, autobusach i innych pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator. (Żeby nie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Nie wolno dopuścić do uszkodzenia ani modyfikować kabla zasilacza. Nie wolno również używać uszkodzonego kabla. (Uszkodzona sekcja może spowodować zwarcie elektryczne i roztopienie izolacji kabla, doprowadzając do pożaru.) Jeśli kabel zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Odłączając zasilacz od gniazdka zapalniczki lub gniazdka zasilania w urządzeniu nie należy ciągnąć za wtyczkę. (Żeby nie doprowadzić do uszkodzenia kabla i nie spowodować pożaru lub porażenia prądem.) Nie należy włączać lub wyłączać wtyczek zasilacza mokrymi rękoma. (Żeby nie doprowadzić do porażenia prądem.) Urządzenie należy ostrożnie przewozić, nie narażając go na upadek lub wstrząsy. (Żeby nie doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) Jeśli generator spadnie lub zostanie uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno modyfi kować urządzenia. Wymiany części i wszelkich napraw generatora nie należy powierzać innym osobom niż pracownikom autoryzowanego serwisu. (Żeby nie doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.) W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do otworów wlotowych ani wylotowych urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów, strząsać popiołu papierosowego, wsuwać metalowych lub łatwopalnych przedmiotów itp. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przewożenia samochodem małych dzieci. Jeśli do wnętrza generatora przedostanie się woda lub inna obca substancja, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (Dalsza eksploatacja urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.) Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać olejów, alkoholu, benzenu, rozpuszczalników ani środków w aerozolu (lakierów do włosów lub środków przeciwko owadom). Jeśli wymienione substancje znajdą się na powierzchni urządzenia, należy natychmiast je usunąć. (Wspomniane substancje mogą spowodować uszkodzenie generatora, porażenie prądem lub pożar.) Należy stosować wyłącznie zasilacz samochodowy przeznaczony do opisywanego urządzenia. Wtyczkę samochodową należy starannie podłączyć do gniazdka zapalniczki, wsuwając ją do oporu. (Jeśli wtyczka samochodowa nie zostanie dokładnie podłączona do gniazdka zapalniczki, może się nagrzać, odkształcić gniazdko zapalniczki i spowodować pożar.) PL-2

5 Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). Nie wolno stosować kawałka przewodu itp. rozwiązań zamiast odpowiedniego bezpiecznika. (Zastosowanie innego rozwiązania niż wymiana na określony typ bezpiecznika może spowodować nagrzewanie kabla i doprowadzić do pożaru.) Podczas czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń ciała.) Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki. (W przeciwnym razie można doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru na skutek zwarcia elektrycznego.) Jeśli gniazdko zapalniczki jest zintegrowane z popielniczką, przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszelkie niedopałki papierosów. Opuszczając pojazd należy odłączyć wtyczkę samochodową od gniazdka zapalniczki i zamknąć pokrywkę popielniczki. (W przeciwnym razie tlące się niedopałki papierosów mogą spowodować pożar.) POLSKI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI: Nie wolno dotykać metalowych elementów wtyczki samochodowej (ani metalowych części gniazdka zapalniczki). (Metalowe elementy wtyczki do gniazda zapalniczki mogą być gorące zaraz po wyłączeniu silnika samochodu; dotykanie ich może spowodować poparzenia.) Nie wolno ustawiać generatora w uchwytach kubka (powszechnie dostępnych w sprzedaży), na niepewnych, nierównych i niestabilnych powierzchniach. (Upadek urządzenia mógłby spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.) Podczas stosowania środków odkażających przeciwko owadom lub dezodorantów należy wyjąć generator z samochodu. W przeciwnym razie substancje chemiczne przedostaną się do wnętrza urządzenia, a później zostaną wyemitowane wylotem powietrza, być może zagrażając Twojemu zdrowiu. Jeśli zachodzi możliwość wypadnięcia generatora z uchwytu kubka (podczas jazdy po wyboistych drogach itp.), należy zmniejszyć prędkość samochodu lub odpowiednio wcześniej wyjąć urządzenie z uchwytu kubka. (W przeciwnym razie można doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.) W pobliżu urządzenia nie wolno stosować środków zawierających silikon*. Środki zawierające kawałki polimeru lub silikonu mogą zablokować wnętrze urządzenia, uniemożliwiając emisję jonów Plasmacluster. W takim przypadku należy usunąć kurz z zespołu elektrod modułu generatora jonów Plasmacluster (patrz strona PL-9). * Produkty do pielęgnacji włosów (chroniące przed rozdwajaniem końców, pianki, odżywki itp.), kosmetyki, antyperspiranty, środki antystatyczne, impregnaty w aerozolu, środki do polerowania, środki do czyszczenia powierzchni szklanych, chemicznie impregnowane ubrania, wosk itp. PL-3

6 NAZWY CZĘŚCI URZĄDZENIE GŁÓWNE PANEL STEROWANIA/WYŚWIETLACZ Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra (pomarańczowy) (patrz strona PL-8) Wskaźnik wymiany modułu (żółtozielony, pomarańczowy, czerwony) (patrz strona PL-10) Wskaźnik trybu pracy (niebieski) Przycisk MODE (patrz strona PL-7) FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik wymiany modułu zawsze świeci się podczas pracy generatora. Wylot powietrza Urządzenie główne WIDOK OD TYŁU Moduł generatora jonów Plasmacluster Gniazdko zasilania Zasilacz samochodowy Wtyczka podłączana do gniazdka zasilania w urządzeniu Osłona filtra Nie wolno usuwać wyściółki umieszczonej na tylnej ściance osłony. Wlot powietrza (filtr) Kabel Wtyczka samochodowa (z 5-amperowym szklanym bezpiecznikiem rurkowym) Podłącz do gniazda zapalniczki w samochodzie. PL-4

7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI 1 Podłączenie zasilacza samochodowego i instalacja urządzenia Zdemontuj osłonę filtra. Osłona filtra Zdemontuj 2 Podłącz dokładnie wtyczkę zasilacza samochodowego do gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 3 Kabel Poprowadź kabel zasilacza w jeden ze sposobów pokazanych na rysunku w zależności od miejsca instalacji urządzenia, a następnie zamontuj osłonę filtra. Należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilacza nie stykał się z osłoną fi ltra. Wykorzystaj jeden z tych sposobów. Osłona filtra Zamocuj Zaczep górny Zaczep dolny PL-5

8 4 Podłącz wtyczkę samochodową do gniazdka zapalniczki. Wtyczka samochodowa Gniazdko zapalniczki 5 Usuń wszelkie zanieczyszczenia z gniazdka zapalniczki. W przeciwnym razie podłączenie może nie działać sprawnie. Jeśli korzystasz z urządzenia, ustaw przełącznik w pozycji N. A jeśli wtyczka zostanie odłączona, ustaw przełącznik w pozycji W. (Odstęp pomiędzy elektrodami - elementy metalowe - jest różny w pozycjach N i W.) Wtyczka samochodowa może nie pasować do gniazdka zapalniczki w zależności od marki samochodu. Umieść urządzenie w uchwycie kubka i ustaw wyloty powietrza w żądanym kierunku. Wylot powietrza W N W N Ostrzeżenia dotyczące instalacji zasilacza samochodowego Nie wolno dopuścić, aby kabel zasilacza stykał się z prowadnicami siedzenia, dźwigniami regulacji siedzenia lub innymi ruchomymi elementami. Instalację należy przeprowadzić w taki sposób, aby kabel zasilacza nie utrudniał prowadzenia samochodu. Przeprowadzając instalację należy wziąć pod uwagę przemieszczanie siedzeń (wysuwanie, cofanie, obracanie lub odchylanie). Ostrzeżenia dotyczące instalacji Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni. (Nie wolno umieszczać urządzenia w powszechnie dostępnych w sprzedaży uchwytach kubka lub innych niestabilnych miejscach.) Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych. Generatora nie należy umieszczać w pobliżu kluczyka z immobilizerem. Fale radiowe mogą zakłócać pracę generatora, uruchamiając sygnalizację dźwiękową lub powodując świecenie wskaźników ostrzegawczych. Urządzenia nie powinno znajdować się w pobliżu anteny samochodowej umieszczonej w szybie. W przeciwnym razie generator może powodować zakłócenia w odbiorze radia. Jeśli występują zakłócenia w odbiorze telewizora lub radia, znajdujących się w jednym samochodzie, albo jeśli zegar atomowy w samochodzie nie wyświetla prawidłowego czasu, należy ustawić generator w większej odległości od tych urządzeń. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane bezpośrednio przy wylotowych otworach wentylacyjnych samochodu, urządzenie może się nagrzewać przy wentylacji pracującej w trybie ogrzewania. Urządzenie może zostać porysowane na skutek drgań pojazdu itp. PL-6

9 OBSŁUGA Przy włączonej wentylacji nawiewane powietrze efektywnie rozprowadza stężone jony Plasmacluster w kabinie samochodu. Wybór żądanego trybu pracy MODE LOW MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster. POLSKI Naciśnij przycisk HIGH MODE Powolne uwalnianie stężonych jonów Plasmacluster przy wysokiej prędkości wentylatora. OFF Wyłączone zasilanie. MODE Jeśli samochód zatrzyma się i zostanie wyłączony silnik podczas działania generatora, po ponownym uruchomieniu silnika urządzenie wznowi pracę w ostatnio wybranym trybie. Jeśli urządzenie pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lub kluczyk znajduje się w położeniu OFF, odłącz wtyczkę samochodową, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. PL-7

10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA FILTR Co tydzień lub stosownie do potrzeb W celu utrzymania odpowiedniego stężenia jonów należy regularnie czyścić filtr. Stopień zanieczyszczenia filtra zależy od otoczenia, w którym pracuje urządzenie. Filtr należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu lub gdy filtr zostanie zablokowany, nawet jeśli nie świeci się wskaźnik zanieczyszczenia filtra. 1 Ostrożnie usuń kurz z tylnej ścianki filtra przy pomocy odkurzacza. <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Wyjmij i wypłucz filtr w wodzie. (Jeśli zanieczyszczeń nie można łatwo usunąć, użyj miękkiej gąbki.) Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić wyściółki. Wypłucz Używaj suchej ściereczki. Zamocuj ponownie Filtr (Wysusz fi ltr w zacienionym miejscu.) Nie wolno mocno dociskać końcówki odkurzacza do powierzchni fi ltra, ponieważ fi ltr mógłby ulec uszkodzeniu. Jeśli używasz syntetycznego detergentu, dokładnie wypłucz fi ltr, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu. Następnie wysusz fi ltr w zacienionym miejscu. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy. Po zakończeniu czyszczenia podłącz zasilacz samochodowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, żeby wyłączyć wskaźnik zanieczyszczenia filtra. Po oczyszczeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 3 sekundy, nawet jeśli wskaźnik zanieczyszczenia filtra jest wyłączony. MODE RESET (Press 3sec.) Wskaźnik zanieczyszczenia filtra Wskaźnik zanieczyszczenia fi ltra zaświeci się po upływie ok. 3 miesięcy (ok. 720 godzin), jeśli urządzenie pracowało 8 godzin na dobę. Przycisk RESET Wskaźnik zanieczyszczenia filtra FILTER CLEAN UNIT MODE RESET (Press 3sec.) Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RESET przez co najmniej 3 sekundy wskaźnik zaświeci się dwa razy i wyłączy. PL-8

11 URZĄDZENIE GŁÓWNE Używaj suchej, miękkiej ściereczki.t> <Usuwanie silnych zanieczyszczeń> Co miesiąc lub stosownie do potrzeb Do czyszczenia używaj ściereczki namoczonej w wodzie z łagodnym detergentem. Po oczyszczeniu urządzenie należy dokładnie osuszyć. Moduł generatora jonów Plasmacluster (zespół elektrod) Jeśli jony Plasmacluster nie są uwalnianie 1 Zdejmij osłonę filtra i odłącz wtyczkę podłączaną go gniazdka zasilania w urządzeniu. POLSKI 2 Odkręć wkręt mocujący urządzenie za pomocą monety itp. 3 4 Wacikiem usuń kurz z zespołu elektrod urządzenia. Zespół elektrod Czyszcząc elektrody zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ ich położenia są ustalone i wszelkie wygięcia lub zmiana kształtu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułu generatora jonów Plasmacluster. Nie wolno dotykać podłączonych końcówek Zamocuj zespół elektrod za pomocą wkrętu. 5 Podłącz wtyczkę podłączaną do gniazdka zasilania w urządzeniu i zamocuj osłonę filtra. <PO WYKONANIU CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH> Naciśnij przycisk trybu pracy i sprawdź stan wskaźnika wymiany modułu. PL-9

12 WYMIANA MODUŁU GENERATORA JONÓW PLASMACLUSTER Żeby zapewnić uwalnianie jonów Plasmacluster, okresowo należy wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster. Wskaźnik wymiany modułu zaczyna świecić, sygnalizując konieczność dokonania wymiany. Okres eksploatacji Wyświetlacz Znaczenie Rozpoczęcie eksploatacji Wskaźnik wymiany modułu świeci (na żółtozielono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Ok godzin (ok. 5 lat i 5 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na pomarańczowo) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Zalecana wymiana Ok godzin (ok. 6 lat przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu świeci (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster Ok godzin (ok. 6 lat i 6 miesięcy przy 8-godzinnej pracy na dobę) Wskaźnik wymiany modułu szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT RESET (Press 3sec.) Wyłącz urządzenie * Jeśli urządzenie zostanie ponownie włączone po wymianie modułu, wskaźnik wymiany modułu świeci się na zielono. Wymiana modułu generatora jonów Plasmacluster Moduł generatora jonów Plasmacluster Numer modelu IZ-CBC2A <Usuwanie zużytego produktu> Zużyty moduł generatora jonów Plasmacluster należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania odpadów. - Zastosowane materiały - Obudowa: Tworzywo PC / tworzywo ABS Urządzenie: Tworzywo PBT, podzespoły elektryczne PL-10

13 WYMIANA BEZPIECZNIKA 1 WYMIANA Odkręć końcówkę wtyczki samochodowej i odłącz ją. 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy 2 Włóż nowy bezpiecznik, a następnie ponownie zamocuj końcówkę. Nowy bezpiecznik POLSKI Należy wymienić na 5-amperowy szklany bezpiecznik rurkowy (powszechnie dostępny w sprzedaży). DANE TECHNICZNE Model Napięcie znamionowe Zalecana kubatura wnętrza *1 Tryb pracy Stężenie jonów *2 Pobór mocy Wymiary zewnętrzne Ciężar IG-BC2J 12 V (prąd stały) Ok. 3,6 m 3 HIGH LOW Ok jonów/cm 3 Ok jonów/cm 3 2,3 W 1,3 W Cylindryczny kształt, 80 mm (średnica sekcji górnej) / 65 mm (średnica sekcji dolnej) x 150 mm (wysokość) - bez zasilacza samochodowego Ok. 340 g (bez zasilacza samochodowego) *1 Przestrzeń odpowiadająca kabinie pomiarowej: 1,5 (szer.) x 2,4 (gł.) x 1,0 (wys.) m *2 Przybliżona liczba jonów zmierzona w pobliżu środka pomieszczenia, o odpowiedniej wielkości (na wysokości 0,5 m od podłogi), podczas pracy urządzenia w odnośnych trybach. * Niektóre parametry urządzenia mogą ulec zmianie ze względu na doskonalenie produktu. AKCESORIA Zasilacz samochodowy / instrukcja obsługi PL-11

14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Generator jonów Plasmacluster nie pracuje. SPOSÓB ROZWIĄZANIA Czy zasilacz samochodowy został prawidłowo podłączony? Należy podłączyć w sposób niezawodny. Czy nie przepalił się bezpiecznik? Wymień bezpiecznik na nowy (patrz strona PL-11). Szybko pulsuje (na czerwono) FILTER CLEAN UNIT Czas eksploatacji modułu generatora jonów Plasmacluster został przekroczony. Wymień moduł generatora jonów Plasmacluster na nowy (patrz strona PL-10). UNIT Pulsuje (na czerwono) Pulsuje (na niebiesko) UNIT Jony Plasmacluster nie są uwalnianie. Naciśnij przycisk MODE i ponownie uruchom urządzenie. Wyczyść zespół elektrod urządzenia. (patrz strona PL-9) Czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane? Odłącz urządzenie, podłącz ponownie i naciśnij przycisk MODE. Pulsuje (na niebiesko) Inne wskazania. Słyszalne są przerywane szumy. Podczas pracy urządzenia słychać stuki lub trzaski. Strumień nawiewanego powietrza maleje. Usterka Należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem fi rmy Sharp. Trzaski i stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jony. Filtr może być zablokowany kurzem. Należy wyczyścić fi ltr. (patrz strona PL-8) Podczas pracy urządzenia w trybie LOW nawiew powietrza czasami staje się silny, aby zapewnić prawidłową emisję jonów. Wydmuchiwane powietrze ma nieprzyjemny zapach. Filtr jest zanieczyszczony. Wyczyść fi ltr (patrz strona PL-8). Generatory jonów Plasmacluster emitują niewielką ilość ozonu, który może być źródłem zapachu. Stężenie ozonu nie jest szkodliwe dla zdrowia. PL-12

15 SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII PLASMACLUSTER Skuteczność technologii Plasmacluster została zbadana i potwierdzona przez liczne ośrodki testowe w Japonii i na całym świecie. TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO WIRUSOM Wirus Metoda testowa / wynik * Ośrodek uczestniczący w testach H5N1 wirus ptasiej grypy H5N1 wirus ptasiej grypy Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m 3 Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,9% Zbiornik testowy: 1-m 3 box Czas ekspozycji: 10 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,0% Zbiornik testowy: zbiornik H1N1 o pojemności 1-m wirus ludzkiej grypy 3 Czas ekspozycji: 25 min Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Zbiornik testowy: zbiornik o pojemności 1-m Koci wirus corona 3 Czas ekspozycji: 35 min. Wskaźnik dezaktywacji: 99,7% Miejsce testu: kąpiel testowa Wirus SARS Czas ekspozycji: 3,3 sek Wskaźnik dezaktywacji: 73,4% Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Retroscreen Virology (Anglia) (prof. John S. Oxford) Opis wirusa Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ptaki Wirus grypy infekujący ludzi Koci wirus wywołujący zapalenie otrzewnej Data Sierpień 2008 Maj 2005 Luty 2004 Lipiec 2004 Wirus SARS Październik 2005 POLSKI * Obliczenia fi rmy Sharp na podstawie danych eksperymentalnych TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO BAKTERIOM Bakteria Ośrodek uczestniczący w testach Data Bakterie z rodzaju Serratia Harvard School of Public Health (USA) Prof. Melvin First Marzec 2007 Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus Bacillus subtilis MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) MRSA (metycylinooporny Staphylococcus aureus) Bacillus subtilis Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus Escherichia coli, white Staphylococcus, Candida CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Istytut Kitasato, Uniwersytet Kitasato Szpital Kitasato Institute Medical Center Kitasato Research Center of Environmental Sciences Kitasato Research Center of Environmental Sciences Listopad 2004 Listopad 2004 Luty 2004 Wrzesień 2002 Wrzesień 2002 Medical School of Luebeck (Niemcy) Luty 2002 Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny) Październik 2001 Escherichia coli Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-13

16 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO ALERGENOM Alegen Ośrodek uczestniczący w testach Data Alergeny unoszące się w powietrzu The Asthma Society of Canada Kwiecień 2004 Roztocza, pyłki Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University Wrzesień 2003 TESTY SKUTECZNOŚCI PRZECIWKO GRZYBOM Grzyb Ośrodek uczestniczący w testach Data Cladosporium CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Aspergillus, Penicillium (2 gatunki), Stachybotrys, Alternaria, CT&T (Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), Prof. Artmann) Listopad 2004 Mucorales Cladosporium Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Penicillium, Aspergillus Medical School of Luebeck (Niemcy) - zbadanie skuteczności hamowania Luty 2002 rozwoju Cladosporium Ishikawa Health Service Association Wrzesień 2000 PL-14

17 NOTATKI POLSKI

18

19

20 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N WYDRUKOWANO WE FRANCJI INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA

INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N WYDRUKOWANO WE FRANCJI INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA WYDRUKOWANO WE FRANCJI TINSZ4917GHZZ CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCCA Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX2X14N/3114N http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434866

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX2X14N/3114N http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434866 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR ELEKTRONICZNY Z DRUKARKĄ CS-2635RHGY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KALKULATOR ELEKTRONICZNY Z DRUKARKĄ CS-2635RHGY INSTRUKCJA OBSŁUGI KALKULATOR ELEKTRONICZNY Z DRUKARKĄ CS-2635RH CS-2635RHGY INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenie! Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować wybuch. Wymieniając baterię na nową, należy zastosować ogniwo tego

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP200/NP100. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP200/NP100. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP200/NP100 Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2007 Wydanie pierwsze, grudzień 2007 Nazwy DLP i BrilliantColor są znakami handlowymi firmy Texas Instruments. Nazwa IBM jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje.

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje. KAMERA WIDEO GZ-MS110BE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

X100S. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X100S. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL02413-102 PL DIGITAL CAMERA X100S Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X100S i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo