Katedra. Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra. Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami. Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Transkrypt

1 Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka Kierownik Katedry i Kliniki Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii nazwa w 2008 r. pierwsza nazwa Zespół Anestezjologów Państwowego Szpitala Klinicznego Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami klinicznymi kierowanymi przez chirurgów, którzy bardzo zdecydowanie wkraczali w sferę znieczulenia, podejmując ustalenia merytoryczne i personalne. Zdarzało się niejednokrotnie, że to właśnie chirurdzy stawali się wielkimi odkrywcami nowych rozwiązań w dziedzinie anestezjologii. W Polsce pierwszy przewód doktorski, którego tematyka dotyczyła znieczulenia, przeprowadził w 1938 r. Stefan Wesołowski, obecnie profesor i sława polskiej urologii, kończący w 2008 r. setny rok życia. Anestezjologię akademicką w naszej Akademii Medycznej stworzyli wspólnie dwaj lekarze obecnie emerytowany prof. Bogdan Kamiński i nieżyjący już Janusz Kącki, którzy w 1956 r. rozpoczęli pracę w I Klinice Chirurgicznej, mieszczącej się w obecnym Szpitalu Dzieciątka Jezus, kierowanej początkowo przez T. Budkiewicza, a następnie przez prof. Jana Nielubowicza. Obydwaj po odbytych kursach podstawowych u Mieczysława Justyny stanowili ścisłe grono pierwszych polskich lekarzy anestezjologów, których w tamtych czasach było zaledwie kilkoro. Zespół lekarzy zajmujących się znieczuleniem pacjentów chirurgicznych powiększał się systematycznie i zyskiwał na znaczeniu w miarę naturalnego, chociaż nie zawsze bezproblemowego procesu integracji z innymi klinikami zabiegowymi, znajdującymi się na terenie szpitala. 1063

2 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 1. Prof. Bogdan Kamiński (z lewej), dr Janusz Kącki (z prawej). W ten sposób powstał Oddział Anestezjologii, przekształcony w 1964 r. w Zakład, a później w 1981 r. w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pierwszym Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (ryc. 1). Wróćmy jednak do początków tworzenia zrębów struktur anestezjologii klinicznej. Uczestniczyli w tym procesie niezwykli ludzie, pasjonaci, ale też pracownicy gotowi zawsze i wszędzie sprostać potrzebom. W codzienne działania usługowe włączona była intensywna edukacja własna i nowych adeptów anestezjologii oraz bardzo aktywne uczestnictwo w prowadzonych w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej PAN pracach doświadczalnych chirurgów. Już w tamtych czasach w drugiej połowie lat 50. i pierwszej 60. XX w. Bogdan Kamiński i Janusz Kącki odbywali krótko- i długoterminowe szkolenia oraz staże we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych, dzięki którym postępowanie anestezjologiczne prowadzone przez Zespół nabrało nowego, współczesnego wymiaru. Zespół anestezjologów pod kierunkiem Bogdana Kamińskiego składał się z lekarzy zatrudnionych na etatach Kliniki Chirurgii oraz stypendystów PAN-u i Akademii Medycznej. Natomiast po utworzeniu samodzielnego Oddziału Anestezjologii, stworzono bardziej jednolitą strukturę kadrową. Przed okresem integracyjnym z innymi klinikami zabiegowymi AM Zespół składał się z 6-9 lekarzy, aby powiększyć się o 8-10 lekarzy pod koniec lat 60. XX w. Bardzo znacząco wzrosła aktywność zawodowa i szkoleniowa, a także naukowa zatrudnionych w Oddziale. Utworzono ścisły związek oparty na współpracy, wymianie doświadczeń i poglądów z lekarzami zajmującymi się znieczuleniem w klinikach pediatrycznych i położniczo-ginekologicznych naszej Akademii, a później także ówczesnym STOCEREM. Organizowano 1064

3 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii kursy specjalizacyjne i specjalistyczne, prowadzono posiedzenia naukowe i czynnie uczestniczono w pracach towarzystwa naukowego. Bardzo wcześnie, ponieważ już na początku lat 60. XX w., prof. B. Kamiński powołał do życia Studenckie Koło Naukowe ANKONA, które cieszyło się ogromną popularnością i funkcjonuje do dziś. W zasadzie zainteresowania anestezjologią i resuscytacją wśród studentów zostały zaszczepione z dużym wyprzedzeniem w stosunku do formalnego umieszczenia tych zagadnień w programach dydaktycznych. Pierwsze przewody doktorskie w dziedzinie anestezjologii to doktorat Bogdana Kamińskiego w 1965 r., Janusza Kąckiego w 1967 r., później Jerzego Siedleckiego i w 1971 r. Ewy Mayzner-Zawadzkiej. Lata 70. XX w. przyniosły dużo zmian o trwałym charakterze dla klinicznej i nie tylko klinicznej anestezjologii. W pierwszym rzędzie zmieniła ona swoje oblicze jako specjalność podstawowa, wzbogacając się o intensywną terapię oraz rozszerzając zainteresowania o leczenie bólu innego niż związany tylko z operacją chirurgiczną. Bardzo szybko podjęto te nowe wyzwania, a ich realizacja przebiegała niezwykle sprawnie. Sprzyjał temu czas naznaczony uruchomieniem w 1975 r. kompleksu klinik usytuowanych przy ulicy Banacha. W pracach projektowych i przygotowawczych, związanych z blokiem operacyjnym, pooperacyjnym, oddziałem intensywnej terapii i innych pomieszczeń przeznaczonych dla anestezjologii, uczestniczył dr Janusz Kącki. W tym okresie Zakład Anestezjologii istniejący od 1964 r. dysponował już dwoma nowoczesnymi oddziałami intensywnej terapii, zwanymi wówczas oddziałami intensywnej opieki, których twórcą i osobą opatrznościową dla heroicznych posunięć organizacyjnych był dr Włodzimierz Sabiniewicz. W 1975 r., kiedy kliniki chirurgiczne przeniosły swe siedziby do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1 a, powstała w nim nowa część Zakładu Anestezjologii, a obowiązki Kierownika objął dr n. med. Janusz Kącki. W tym samym roku w Szpitalu powstała Poradnia Leczenia Bólu, której Kierownikiem został dr Maciej Borzęcki. Jeszcze wcześniej, bo w 1972 r. Zakład został powiększony o zespoły pracujące w Klinikach Pediatrycznych przy ul. Litewskiej i Działdowskiej oraz Klinice Położniczo-Ginekologicznej przy ul. Karowej. W 1981 r. powołano Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której Kierownikiem był prof. Bogdan Kamiński do 2000 r. Wspomnienia osobiste prof. Bogdana Kamińskiego Historia naszego zespołu miała początek w roku 1956, gdy po dwuletnim bezpłatnym stażowaniu w Szpitalu Przemienienia Pańskiego (na Pradze) szefem oddziału Chirurgicznego był dr Wincenty Kamiński (ojciec mojego dobrego kolegi ze studiów Wojtka Kamińskiego, ale niespokrewnionego ze mną). Ryc. 2. Prof. Bogdan Kamiński Kierownik Zakładu Anestezjologii w latach

4 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie We wrześniu 1956 r. doc. Jan Nielubowicz zaangażował mnie do Zakładu Chirurgii Doświadczalnej (w Anatomicum) i jednocześnie pozwolił mi na pracę w Klinice, którą kierował prof. Tadeusz Butkiewicz. W grudniu 1956 r. zaraz po studiach trafił do Kliniki dr Janusz Kącki. Profesor Butkiewicz nie był skłonny mnie zatrudnić, nie bardzo widział też potrzebę inicjowania anestezjologii. Docent Jan Nielubowicz próbował mnie skierować do prof. Jana Zaorskiego (na tzw. szóstce, czyli pawilonie najbliższym Izby Przyjęć). Profesora Zaorskiego ta oferta nie zainteresowała. Wobec tego Jan Nielubowicz dzięki swoim osobistym kontaktom wysłał mnie wraz z Jurkiem Zawadowskim na 6-miesięczny staż do Paryża. Uczyłem się tam podstaw znieczulenia (szefem anestezjologii w Hôpital Vaugirard był dr Huguenard, a jego naukowym doradcą prof. Henri Laborit, fizjolog i wynalazca haloperidolu, który potem stał się jednym z najważniejszych leków w psychiatrii). Po powrocie pracowałem etatowo w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, a do południa w Klinice, z której właśnie odchodził na emeryturę prof. Butkiewicz. W Zakładzie i w Klinice zajmowaliśmy się wraz z dr Januszem Kąckim tylko znieczuleniami. Jednym z głównych tematów pracy w Zakładzie była hipotermia serca. Sprawiło to, że zaproszono mnie do Glasgow w Szkocji, gdzie doktor Alex Forrester pracował nad hipotermią człowieka przy użyciu strumienia lodowatego powietrza. W Glasgow byłem 9 miesięcy. Niemal w tym samym czasie dr Janusz Kącki szkolił się w Liverpoolu. Po powrocie wraz z dr Januszem Kąckim odbyliśmy kurs znieczulenia ogólnego u doc. Mieczysława Justyny w Instytucie Gruźlicy na Płockiej. Docent Mieczysław Justyna, który zresztą po południu pracował z nami w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej, odmówił nam specjalizacji. Nie zmieniło to naszego statusu w Klinice, gdzie doc. Jan Nielubowicz stworzył dla nas nawet OIOM za firanką w sali, gdzie przechowywano zapasową aparaturę. Zespół powiększył się o doktorantów: Hannę Samulską i Andrzeja Rożnowskiego, a potem o dalszych czworo absolwentów. Funkcjonowaliśmy już jako Zespół Anestezjologów. Na terenie Szpitala (PSK nr 1) pracowała już wtedy dr Aurelia Szpiro-Żurkowska (w Klinice Neurochirurgii) i dr Włodzimierz Sabiniewicz (w Klinice Ortopedycznej). Kolejnym etapem było powołanie przez dyrekcję PSK ogólnoszpitalnego Zespołu Anestezjologów. Tymczasem po zmianie na stanowisku Krajowego Specjalisty, doc. Justynę zastąpił (w 1964 r.) doc. Stanisław Pokrzywnicki. W tym samym roku zorganizował w Łodzi, gdzie wówczas pracował, egzamin specjalizacyjny dla dr. Janusza Kąckiego i dla mnie. Na podstawie tego egzaminu przyznał doktorowi Januszowi Kąckiemu pierwszy, a mnie drugi stopień specjalizacji. Nasz Zespół zajął się znieczuleniami w innych klinikach PSK (wciąż z wyłączeniem Neurochirurgii i Ortopedii, ale stopniowo objęliśmy również te Kliniki). W 1965 r. obroniłem pracę doktorską (opartą jeszcze na obserwacjach z Francji, o zapobieganiu kwasicy metabolicznej w trakcie znieczulenia eterem dwuetylowym). W 1968 roku docent Jan Nielubowicz wysłał mnie do Bostonu (Uniwersytet Harvarda), gdzie spędziłem 8 miesięcy. Habilitowałem się w roku 1971 na podstawie badań nad wpływem halotanu na funkcję mechanoreceptorów płucnych, wykonaną w kierowanym przez doc. Witolda Karczewskiego w Zakładzie Neurofizjologii PAN (wtedy przy ul. Dworkowej). W roku 1981 nadano mi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1986 zwyczaj- 1066

5 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii nego. Otworzyło to drogę do powołania Zespołu Anestezjologów Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 ( ), później przekształconego w Zakład Anestezjologii AM (1964 r.), a następnie w roku 1981 w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w skład której wchodziły również zespoły anestezjologów z PSK3 (Działdowska), PSK4 (Litewska). We wszystkich tych miejscach utworzono OIOM (których głównym konstruktorem był zawsze dr Sabiniewicz). Wraz z uruchomieniem Centralnego Szpitala Klinicznego przeniósł się tam dr Janusz Kącki jako szef Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach byłem prezesem Towarzystwa Anestezjologów Polskich, od 1970 do 1981 asystentem Specjalisty Krajowego w zakresie anestezjologii (prof. Stanisława Pokrzywnickiego), a do 1995 r. członkiem nadzoru specjalistycznego w swojej dziedzinie w charakterze specjalisty regionalnego dla województwa warszawskiego i płockiego. W latach byłem członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, kierując tam w latach zespołem do spraw medycyny niekonwencjonalnej. W latach byłem wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odpowiadając w tym gronie między innymi za reaktywowanie Izb Lekarskich, czyli samorządu lekarskiego, ostatecznie powołanego w 1989 r. W roku 1982 otrzymałem tytuł zagranicznego członka Brytyjskiego Kolegium Anestezjologów (Fellow of the Royal College of Anaesthetists). W wyniku przeprowadzonego konkursu w 2000 r. i weryfikacji w 2007 r. na stanowisko Kierownika Katedry została powołana prof. zwycz. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (ryc. 2). W ślad za zapowiadanymi przekształceniami strukturalnymi Katedry wydzielono w 2001 r.: I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Kierownik prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner- -Zawadzka. II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Kierownik prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kański. W 2003 r.: Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii (jednostka Wydziału Nauki o Zdrowiu) Kierownik dr n. med. Dariusz Kosson. W 2005 r. zmieniono zgodnie ze zmianami w intensywnej terapii nazwy na: I Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. II Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ryc. 3. Prof. Ewa Mayzner- -Zawadzka Kierownik Katedry i I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 2000 r. nadal

6 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie W 2008 r. powstała na bazie Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej i istniejącego zespołu anestezjologów Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Kierownictwo Katedry i I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej terapii sprawuje prof. zwycz. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka. Kierownikiem II Kliniki jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kański, powołany na to stanowisko w 2001 r. Kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, która obejmuje szpitale przy ul. Litewskiej i Działdowskiej, jest dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk- Gębicka (od 1 maja 2008 r.). Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi p.o. dr n. med. Dariusz Kosson. Bardzo wielu lekarzy i wybitnych specjalistów wiązało swoje losy zawodowe z anestezjologią akademicką w czasie trwającej ponad 50 lat historii. Niektórzy, między innymi niezapomniany doc. Jerzy Siedlecki, bezpowrotnie wybrali inne kraje i warunki, inni obejmowali stanowiska kierownicze w Polsce oraz tworzyli wiodące jednostki anestezjologii i intensywnej terapii (prof. Tadeusz Szreter, doc. Andrzej Zawadzki, doc. Henryk Kwiatkowski). Profesor dr Ewa Mayzner-Zawadzka prowadziła skrupulatne obliczenia anestezjologów migrujących w latach 90. XX w. Zatrzymała się na ponad 40 osobach i zaprzestała notowania dalszych. Obecny stan osobowy Katedry wynosi 28 nauczycieli akademickich i 3 wykładowców. Wśród nauczycieli akademickich znajdują się: Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kański Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski Dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka Dr n. med. Swietłana Krzemień-Wiczyńska Dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Dr n. med. Janusz Trzebicki Dr n. med. Dariusz Kosson Dr n. med. Paweł Andruszkiewicz Dr n. med. Agata Kącka Dr n. med. Teresa Korta Dr n. med. Marcin Rawicz Dr n. med. Janusz Ziółkowski Spośród osób zatrudnionych w anestezjologii, związanych w różnych okresach z naszą Uczelnią, stopnie dr. hab. n. med. uzyskali: Dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (1971 r.) Dr hab. n. med. Zdzisława Rondio (1973 r.) Dr hab. n. med. A. Szpiro-Żurkowska (1973 r.) Dr hab. n. med. Tadeusz Szreter (1974 r.) Dr hab. n. med. Jerzy Siedlecki (1976 r.) Dr hab. n. med. Henryk Kwiatkowski (1981 r.) 1068

7 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (1982 r.) Dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki (1992 r.) Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski (1999 r.) Dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka (2008 r.) Tytuły profesora uzyskali: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter (1974 r.) Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (1979 r.) Prof. dr hab. n. med. A. Szpiro-Żurkowska (1992 r.) Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (1992 r.) W dalszej części opisu dziejów anestezjologii akademickiej w Akademii Medycznej, które sprowadzają się do I Wydziału Lekarskiego, przedstawiono materiały przygotowane przez lekarzy prowadzących poszczególne Zespoły i Kliniki. Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dwie jednostki szpitalne tworzą bazę kliniczną I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i II Klinika Położniczo-Ginekologiczna. Zespoły lekarskie pracujące w tych jednostkach są stałe, poza wymogami szkolenia specjalizacyjnego. Szpital Dzieciątka Jezus, który kilka lat temu uroczyście obchodził 100-lecie istnienia, stanowi unikatowy zespół pawilonów wyjątkowo trudny i niewdzięczny dla obsługi anestezjologicznej. Każda klinika chirurgiczna, a jest ich siedem, posiada jeden lub kilka niezależnych bloków operacyjnych, co czyni sumarycznie 23 stanowiska anestezjologiczne. Oddział Intensywnej Terapii liczy obecnie 8 łóżek i należy do jednego z pierwszych powstałych w Polsce. Na rycinie 3 prof. Ewa Mayzner-Zawadzka w otoczeniu pielęgniarek anestezjologicznych w Klinice Urologii. W tych murach, gdzie powstała anestezjologia akademicka, czynione są wszelkie starania, aby utrzymać odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług, ale także zapewnić wymagany status dydaktyczny i naukowy wsparty kontaktami zagranicznymi. Zasadnicze osiągnięcia kliniczne i naukowe Klinika należy do wiodących w dziedzinie anestezji regionalnej na terenie Polski. Około 70% zabiegów operacyjnych wykonuje się z wykorzystaniem blokad central- 1069

8 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 4. Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka z Zespołem Pielęgniarek Anestezjologicznych w Klinice Urologii wczesne lata 90. XX w. nych i obwodowych, a u ponad 30% rodzących stosowana jest analgezja zewnątrzoponowa porodu. Wszystkie najnowsze techniki regionalnej anestezji są znane i wykonywane, a leczenie bólu pooperacyjnego stanowi nieodłączny element terapeutyczny. Osiągnięcia w pracy klinicznej 1. Opracowanie metodyki postępowania anestezjologicznego w zależności od specjalności chirurgicznych z uwzględnieniem warunków miejscowych; nadrzędnym przesłaniem była poprawa bezpieczeństwa chorych chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym. Tego rodzaju programem objęto między innymi klinikę chirurgii szczękowo -twarzowej i chirurgii stomatologicznej (monografie, publikacje). 2. Wprowadzenie najnowszych technik regionalnej anestezji w ortopedii i urologii. W ostatnim roku Klinika jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który wykorzystuje do lokalizacji nerwów i splotów nerwowych ultrasonografię i inne nieinwazyjne techniki. 3. Opracowanie oryginalnych metod postępowania anestezjologicznego w transplantologii wątroby (zastosowanie połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i ogólnego). 4. Nowe propozycje postępowania anestezjologicznego w transplantacji wątroby i analiza zróżnicowanej metodologii (publikacje, prezentacje ESRA-Monte Carlo, Cleveland Clinic-II Polsko-Amerykańskie Forum). 1070

9 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Wprowadzenie zróżnicowanych metod leczenia bólu pooperacyjnego w zależności od rodzaju zabiegów (prezentacje, konferencje, wytyczne postępowania). 6. Zastosowanie terapii lekami nowej generacji, rekombinowanymi w intensywnej terapii i krwotokach: rekombinowane białko C i rekombinowany czynnik VII (publikacje, wystąpienia, program leczenia). 7. Aktywny udział w Rejestrze Ciężkiej Sepsy referencyjny Oddział Intensywnej Terapii. 8. Wielospecjalistyczne leczenie urazów wielonarządowych OIT. 9. Samodzielne opracowanie programu archiwizacji i dokumentacji danych chorych hospitalizowanych w OIT (T. Sigel). 10. Ogólnopolskie badania epidemiologiczne dotyczące regionalnej anestezji i leczenia bólu pooperacyjnego (publikacje, prezentacje). 11. Ogólnopolski nadzór nad profilaktyką i leczeniem złośliwej hipertermii (wytyczne postępowania, rejestr przypadków, monografie). Osiągnięcia naukowe Od 2002 r. pracownicy Kliniki opublikowali 21 oryginalnych prac badawczych. Przeprowadzono obrony 9 prac doktorskich oraz 1 przewód habilitacyjny. Profesor Ewa Mayzner-Zawadzka w ostatnich 8 latach opracowała rozdziały do 4 podręczników: Podstawy chirurgii, Transplantologia kliniczna, Chirurgia szczękowo -twarzowa, Medycyna ratunkowa i katastrof oraz zbiorowe publikacje: Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii. Na 2009 r. Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaplanowało wydanie pierwszego w Polsce zbiorowego, dwutomowego dzieła pod redakcją Ewy Mayzner-Zawadzkiej: Anestezjologia kliniczna i intensywna terapia. Uczestnictwo w programach badawczych Realizacja 4 grantów KBN (2 razy kierownictwo, 2 razy wykonawca). Uczestnictwo w wieloośrodkowych, międzynarodowych projektach badawczych: 4 projekty. Grant neuropt Non-invasive imaging of brain function and disease by pulsem near infrared ligth (13 europejskich ośrodków). Udział w Kongresach, konferencjach, prezentacja prac średnio około 20. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi 1. PAN: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Zakład Neuropeptydów. 2. Polska Grupa Sepsy. 3. Departament of Anaesthesiology and Intensive Care Medicinem, Charite- -Universitatsmedizin Berlin. 4. Europejska Grupa Hipertermii Złośliwej. 5. Europejska Grupa Edukacyjna ABC Advanced Bleeding Care. 6. ESRA European Society of Regional Anaesthesia. 1071

10 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Współpraca z Europejskim Towarzystwem Regionalnej Anestezji datuje się od 16 lat i została sformalizowana wprowadzeniem Ewy Mayzner-Zawadzkiej do Zarządu ESRA w 2006 r. Reprezentujemy wysoki poziom wiedzy i umiejętności w dziedzinie regionalnej anestezji, która jest wykorzystywana w Polsce u 34% operowanych pacjentów. Jesteśmy jedynym krajem spośród nowo przyjętych do Unii Europejskiej, którego przedstawiciel został wybrany do władz tego Towarzystwa. W ciągu ostatnich 14 lat zorganizowano pod patronatem naszej Uczelni 7 Kongresów z udziałem międzynarodowym i jeden ogólnoeuropejski z ramienia ESRA. Aktywność towarzysząca pracom w ABC zaowocowała powołaniem Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Krwotoków, które ma charakter organizacji użyteczności publicznej i skupia ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Ostatnia konferencja organizowana przez Stowarzyszenie odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Dr n. med. Romana Krawczyńska-Wichrzycka Zespół Anastezjologiczny II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Potrzeba wprowadzenia znieczulenia, ale w zasadzie narkozy u pacjentek rodzących i ginekologicznych, pojawiła się w latach 50. XX w. W tym okresie od 1955 r. Kliniką kierował prof. Ireneusz Roszkowski, znany z negatywnego nastawienia do narkozy i autorytatywnie ograniczający jej stosowanie. Znieczulaniem do operacji i zabiegów zajmowali się lekarze ginekolodzy. Każdy lekarz musiał umieć zastosować narkozę kapaną, polegającą na kapaniu eteru na maskę Schimmelbuscha drucianą maseczkę pokrytą ośmioma płatkami gazy (dlaczego ośmioma tego nikt nie wiedział). Do obowiązków narkotyzera (bo tak wówczas nazywano lekarza znieczulającego) należało: obserwacja źrenic pacjentki, obserwacja zabarwienia i wilgotności skóry, obserwacja koloru krwi. Porody nie były znieczulane, chociaż próbowano podawać morfinę ze skofedalem i dolargan. Ani pediatrzy, ani położnicy nie byli entuzjastami tej metody. W Szpitalu był aparat do znieczulenia wziewnego podtlenkiem azotu metodą autoanalgezji (być może dar Szwecji dla powojennej Warszawy, prawdopodobnie była to AGA), ale najczęściej stał niewykorzystywany. Naprawiony sposobem własnym, do łask powrócił w latach 70. XX w. Do szycia krocza po porodzie stosowano znieczulenie miejscowe lidokainą (wcześ niej prokainą), wyłyżeczkowanie jamy macicy z powodu braków w popłodzie (brak błon lub niekompletne łożysko) odbywało się bez znieczulenia. Do ręcznego wydobycia łożyska kapaną narkozę eterową podawał najmłodszy dyżurny położnik. Porody pochwowe zabiegowe (kleszcze, a później próżniociąg) próbowano znieczulać chlorkiem etylu, ale prędko został on odstawiony prawdopodobnie z powodu częstych powikłań po nieumiejętnym stosowaniu. Najczęstsza operacja położnicza 1072

11 Zespół Anastezjologiczny II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej cięcie cesarskie, we wczesnych latach Kliniki stanowiąca 10-15% porodów rozpoczynana (a czasem i kończona) była w znieczuleniu miejscowym. Obowiązywał absolutny zakaz podawania eteru przed wydobyciem płodu. Do operacji ginekologicznych pacjentki usypiano eterem. Dziś można powiedzieć, że było to znieczulenie bezprzyrządowe. Do dużych operacji oprócz narkotyzera, gdzie eter kapał na maskę, istniało stanowisko nadzoru lekarz antyszokista (a czasami nawet dwaj) zajmował się pomiarem tętna i RR. Ewentualny drugi nadzorował przetaczanie płynów. Tu należy powiedzieć, że właśnie do tych dużych operacji obowiązywało założenie wenesekcji. Takiego przygotowania wymagały duże operacje. Rozpoczynała się era radykalnych operacji (usuwania macicy) w przypadku raka szyjki (sposobem Wertheima). Pierwsze operacje tego typu trwały w Klinice do sześciu godzin. Narkozę musiał umieć stosować każdy, ale czołowym narkotyzerem był dr Józef Kawa ginekolog po przeszkoleniu u doc. Justyny jedynego wówczas w Warszawie specjalisty anestezjologa, który tę specjalizację zdobył poza granicami Polski. O doc. Justynie krążyły liczne historyjki i anegdoty. Mówiono, że miał przepastne kieszenie w fartuchu, z których wyciągał odpowiednią do sytuacji ampułkę leku. Po podaniu jej zawartości niechętnie pokazywał, co to było. Dziś wiemy, że na pewno podawał kurarę. Następnym ginekologiem, który po wypadku samochodowym zrezygnował z położnictwa i zajął się anestezjologią, była dr Felicja Królikowska-Kisielińska. Próbowała przekonywać profesora do znieczuleń ogólnych podczas cięcia cesarskiego. Profesor nieufnie odnosił się do intubacji, zresztą w odniesieniu do własnej osoby miał rację był trudnym pacjentem, o czym przekonała się dr Irena Arendt, znieczulająca go kilka lat później w Szpitalu Praskim do operacji pęcherzyka żółciowego. W tym czasie w Szpitalu Klinicznym AM nr 1 oficjalnie otwarto Oddział Anestezjologii Kierownikiem został dr Bogdan Kamiński. W następnych latach Oddział stał się Zakładem Anestezjologii pod kierownictwem doc. Bogdana Kamińskiego. Docent Bogdan Kamiński zaproponował prof. Roszkowskiemu spotkanie debatę, celem publicznego przedyskutowania walorów i wad znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego. Takie posiedzenie odbyło się w Klinice na Karowej (uczestniczyli w nim położnicy z tego Szpitala). Na zebraniu doc. Kamiński przekonał położników do znieczulenia ogólnego (i intubacji) w położnictwie. Była to niewątpliwie przełomowa chwila dla anestezjologii na Karowej. W tym czasie do zespołu anestezjologów dołączyło dwoje kolejnych lekarzy Romana Krawczyńska i Kazimierz Orzechowski (oboje odstąpili od rozpoczętej specjalizacji w położnictwie i ginekologii, zdecydowali się zostać anestezjologami). Klinika dysponowała wówczas dwoma aparatami do znieczulenia (Draegera). Był też jeden starszy z demobilu, którego nazwy nie pamiętam. Aparat był bardzo prosty w obsłudze, oprócz butli z tlenem miał przepływomierz, pochłaniacz i parownik do eteru (z knotem). Anestezjolodzy rozpoczęli dyżury początkowo pod telefonem. W tym czasie zarówno Kaziemierz Orzechowski, jak i ja dyżurowaliśmy w sali porodowej jako młodsi położnicy (jednocześnie jako anestezjolodzy pod telefonem ). Było nam prościej i bliżej w przypadku cięcia cesarskiego. Nieco później zespół anestezjologów składał się z trzech osób (dr Królikowska, dr Krawczyńska i dr Orzechowski). 1073

12 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Doktor Orzechowski i ja rozpoczęliśmy specjalizację z anestezjologii, a naszym kierownikiem specjalizacji został dr Janusz Kącki. W 1970 r. Kierownikiem zespołu anestezjologów została dr Ewa Górska. Z inicjatywy doc. Kamińskiego wprowadzono wkrótce dyżury stacjonarne, a zespół z Karowej był wspomagany lekarzami dochodzącymi na dyżury ze Szpitala przy ulicy Lindleya. Wprowadzono również system rotacji i anestezjolodzy na Karowej zmieniali się co 3-5 miesięcy. Nie jestem w stanie dziś niestety przypomnieć sobie wszystkich, którzy przewinęli się przez nasz szpital. Na pewno pracowali w Klinice jako anestezjolodzy tacy lekarze, jak: A. Augustyn, W. Ciastoń, A. Deszkiewicz, U. Fryc, M. Muszyński, E. Płocka, E. Przywarska, D. Sitkowska, M. Sosnowska, A. Staniaszek, W. Szlesingier, B. Wysocki, J. Zawadziński, W. Jaklewicz, U. Olędzka, K. Skowrońska i wielu innych. Lekarz anestezjolog dyżurował sam, bez pielęgniarki anestezjologicznej. Przeszkolone w anestezjologii były dwie położne Helena i Teresa, które pracowały rano w salach operacyjnych, a kończąc pracę o 15.00, zostawiały przygotowane zestawy do znieczulenia ogólnego dla dyżurnego na wypadek nagłego cięcia. Dyżurny anestezjolog musiał też pomagać lekarzowi pediatrze, jeżeli noworodek miał zaburzenia oddychania, wymagał wkłucia do żyły lub reanimacji. W rozmowach z prof. Roszkowskim ciągle jeszcze powracał temat niebezpieczeństwa dla płodu i noworodka wynikającego ze stosowania znieczulenia ogólnego u rodzącej. Profesor uważał, że noworodki z matek znieczulanych ogólnie rodzą się w znacznie gorszym stanie. W celu zakończenia nawracającej dyskusji Zespół anestezjologów przestudiował kilka tysięcy historii cięć cesarskich z czasu przed i po wprowadzeniu znieczulenia ogólnego, udowadniając, że tak nie jest ( Ginekologia Polska, 1972). W latach 70. XX w. wprowadzono znieczulanie porodu odbywanego naturalnie. W tym czasie anestezjolodzy mieli do dyspozycji aparat do podawania podtlenku azotu metodą autoanalgezji oraz aparat Cyprane, dawniej używany do podawania trichloretylenu, zaadaptowany do stosowania pentranu. Do pentranu były również gwizdki plastikowe pojemniki wypełnione filcem, który nasączano pentranem. Pacjentki chętnie korzystały z tego sposobu znieczulenia, ale z powodu małej liczby anestezjologów nie wszystkie mogły być znieczulone. Doktor Ewa Górska odeszła z pracy w Szpitalu CSK AM na Banacha w 1975 r., jej miejsce zajął dr Władysław Ciastoń. W 1979 r. prof. Roszkowski odszedł na emeryturę, a Szpital zamknięto na krótki remont, który trwał prawie cztery lata. W 1982 r. ponownie otwarto II Klinikę Położnictwa i Ginekologii przy ul. Karowej, Kierownikiem została prof. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, natomiast szefem zespołu anestezjologów dr Michał Muszyński. Znieczulenie przewodowe do cięć cesarskich zaczęto stosować już w latach 70. XX w. początkowo nie miało ono zbyt wielu zwolenników ani wśród położników, ani wśród ciężarnych/rodzących. Położnicy mieli różnego typu zastrzeżenia, poczynając od niemożności swobodnej wymiany poglądów między sobą w czasie trwania operacji (ze względu na fakt, że obiekt rozmów słyszy), a kończąc na gorszych warunkach w polu operacyjnym. Uznawano, że macica gorzej obkurcza się, przez co zwiększa się utrata krwi podczas cięcia. 1074

13 Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego Nadal powraca temat czasu potrzebnego do przygotowania pacjentki do operacji w przypadku cięć ze wskazań nagłych (noworodek). Mimo licznych publikacji, z których wynika, że czas przygotowania do znieczulenia ogólnego i przewodowego jest porównywalny, ciągle jeszcze w chwili decyzji o cięciu znaczna liczba położników optuje za znieczuleniem ogólnym. Początkowo niechętny był również stosunek samych rodzących. Zasłyszane gdzieś opowieści o porażeniu kończyn, o niemożności chodzenia po takim znieczuleniu były przekazywane z ust do ust. W Klinice znieczulenie przewodowe do porodu zaczęto stosować w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku (raczej sporadycznie) forsował je początkowo dr Ciastoń, a następnie dr Muszyński przy znikomym zachwycie położników. Dyskusje na temat wpływu znieczulenia na trwanie I i II okresu porodu trwały latami. W pierwszych latach wprowadzania znieczulenia zewnątrzoponowego odsetek znieczulanych porodów wynosił około 5%, wzrósł do około 10% w latach 80. obecnie 45% porodów drogami natury otrzymuje analgezję zewnątrzoponową. W 1985 r. Michał Muszyński wyjechał do pracy w Libii (Benghazi), a funkcję szefa objęła dr Romana Krawczyńska-Wichrzycka. Obecnie Zespół składa się z ośmiu lekarzy anestezjologów. Jedna osoba jest zatrudniona na etacie nauczyciela akademickiego, pozostałe 7 na etatach szpitalnych. Szpital posiada dwie sale operacyjne cięć cesarskich usytuowane w pobliżu sal porodowych (w obrębie bloku porodowego), dwie sale do operacji ginekologicznych i jedną salę do zabiegów laparoskopowych usytuowane w bloku operacyjnym na I piętrze oraz gabinety zabiegowe w Oddziałach Endokrynologii, Ginekologii i Obserwacyjnym. Dr n. med. Janusz Ziółkowski Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego Historia anestezjologii ściśle wiąże się z rozwojem chirurgii dziecięcej. Pierwszym po wojnie Ordynatorem chirurgii był tu do 1972 r. dr Tadeusz Hroboni (po utworzeniu Wydziału Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie Kierownikiem Klinik Chirurgicznych obu szpitali był prof. Jan Kossakowski). Od 1972 r., gdy Oddział Chirurgii Dziecięcej uzyskał status II Kliniki Chirurgii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, kierowała nim prof. Irena Smólska. Jej silna osobowość nie tylko wpłynęła na kształt Oddziału Chirurgii dbała również o edukację i rozwój anestezjologów, doceniając ich rolę w kompleksowej terapii okołooperacyjnej. Od 1996 r. II Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci (zmiana nazwy w 1991 r.) kieruje prof. Maciej A. Karolczak. Niezależnie od oficjalnych nazw i statusu akademickiego od początku swego istnienia Szpital był miejscem szkolenia studentów, pielęgniarek, lekarzy w zakresie pediatrii, chirurgii dziecięcej i anestezjologii. Anestezjologia, podobnie jak w wielu innych szpitalach, początkowo nie była wyodrębniona. Służyła przede wszystkim chirurgii. Bezpośrednio po II wojnie świa- 1075

14 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie towej do czasu pojawienia się w szpitalu na Działdowskiej pierwszych lekarzy przeszkolonych w dawaniu narkozy znieczulaniem metodą kroplową (tzn. chlorkiem etylu do indukcji z kontynuacją eterem w układzie otwartym) zajmowała się pielęgniarka Joanna Klipert ( Janisia ), instrumentariuszka ze Szpitala Karola i Marii. W latach 50. i 60. XX w. narkozę potrafili stosować prawie wszyscy zatrudnieni tu chirurdzy. Ogromnym wsparciem były świetnie wyszkolone na słynnych kursach podstaw anestezjologii prowadzonych przez doc. Mieczysława Justynę pielęgniarki: Zofia Ruszkarska, Jadwiga Firląg-Różycka, Wiesława Szumilak-Sinołęcka. Nieobce im były tajniki znieczulania eterem oraz intubacje i stosowanie leków zwiotczających. Głównym chirurgiem, typowanym do najtrudniejszych znieczuleń do dużych operacji, była dr Irena Rygielska specjalista chirurg i pediatra, która po obronieniu doktoratu z chirurgii dzieci, na kilka lat przed emeryturą uzyskała specjalizację z anestezjologii. Do czasu jej wyszkolenia przy znieczuleniach do najtrudniejszych operacji wspierała ją dr Izabela Poklewska-Koziełło z Zespołu Anestezjologicznego z Litewskiej. Pierwszym lekarzem zatrudnionym na Działdowskiej w roli anestezjologa była dr Alina Wolska (która po ukończeniu kursów u doc. Justyny była wówczas jednym z czterech pracujących w Warszawie obok dr Izabeli Poklewskiej, dr Teresy Godlewskiej-Marconi i prof. Zdzisława Rondio anestezjologów dziecięcych). W ramach szkolenia do specjalizacji wyjechała do Tufts University w Bostonie, a po powrocie do kraju zasiliła Zespół Anestezjologiczny w Szpitalu przy ul. Litewskiej. Od listopada 1965 r. głównym i jedynym etatowym anestezjologiem została dr Ewa Kutrzebska, absolwentka Wydziału Pediatrii AM w Warszawie zafascynowana anestezjologią. Trafiła tu po kilkumiesięcznym wolontariacie anestezjologicznym na Litewskiej. Dalszą edukację anestezjologiczną kontynuowała na kursach organizowanych przez doc. Mieczysława Justynę, świetnego nauczyciela kilku pokoleń anestezjologów (doc. Justyna w kwietniu 1948 r. ukończył organizowany przez Ministerstwo Zdrowia Kurs nowoczesnej anestezjologii, na którym wykładowcami byli lekarze anestezjolodzy: szwedzcy, angielscy i amerykańscy). W październiku 1973 r., przy pierwszych trzech operacjach serca z użyciem krążenia pozaustrojowego w Klinice prof. Smólskiej, w sztuce anestezji wspierali dr Ewę Kutrzebską prof. Tadeusz Szreter, dr Teresa Godlewska-Marconi i dr Teresa Falkowska. Warto podkreślić, że w tych latach formalne dyżury anestezjologiczne na Działdowskiej zapewnione były jedynie w dniach ostrego dyżuru chirurgicznego i dniach operacji kardiochirurgicznych. Z czasem dyżury zaczęli obsadzać młodzi lekarze szkolący się w anestezjologii, kierowani tu na trzymiesięczne staże z Katedry Anestezjologii. W styczniu 1975 r. pracę anestezjologa rozpoczęła dr Magdalena Tędziagolska późniejszy kierownik Zespołu. Tak przebiegała ewolucja od systemu, gdy kapiąc eter na maski Schimmelbuscha narkozę dawali wytypowani chirurdzy lub pielęgniarki do prawdziwej anestezjologii z wyszkolonymi lekarzami, których wiedza i doświadczenie umożliwiły dalszy rozwój chirurgii dziecięcej. W strukturze akademickiej od 1975 r. Zespół wchodził w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie, którą kierował prof. Bogdan Kamiński (od 2000 r. prof. Ewa Mayzner-Zawadzka). W systemie rotacyjnym szkolili się tu prawie wszyscy anestezjolodzy Katedry, poznając tajniki anestezjologii pediatrycznej. Wielu z nich pracuje obecnie w renomowanych ośrod- 1076

15 Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego kach zagranicznych. Obsadzali dyżury i były to dla nich godziny niewątpliwie pozostające na długo w pamięci. Szeroki zakres operacji, obejmujący chirurgię klatki piersiowej, noworodków, wytworzenia przełyku, ortopedię, operacje na otwartym sercu, rozszczepów podniebienia, leczenie urazów wielonarządowych, ciężkich oparzeń stawiał przed anestezjologami wysokie wymagania. Starały się temu sprostać dr E. Kutrzebska i dr M. Tędziagolska. W 1982 r. do Zespołu dołączył dr Janusz Ziółkowski. W tym czasie anestezjologia w strukturze Szpitala uzyskała autonomię organizacyjną jako Dział Anestezjologii Pediatrycznej. Charakterystyczną cechą tego ośrodka była doskonała współpraca z chirurgami. Brak Oddziału Intensywnej Terapii i łóżek anestezjologicznych wymagał ścisłej współpracy w leczeniu dzieci w obrębie chirurgicznego Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej. Stopniowo rozszerzano zaplecze sprzętowe, tak ważne w intensywnej terapii. Stare respiratory Engstroema i Loosco zastąpiły kolejne generacje Servo, Bennett i Babylog, zakupiono nowoczesne analizatory równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii krwi, unowocześniano system monitorowania. W niepamięć odchodziły takie przełomowe wydarzenia, jak pierwsze uruchomienie respiratora (w 1966 r. Asisstora firmy Drager zastosowano do długotrwałej wentylacji u 14-letniego chłopca we wstrząsie septycznym), o co poproszono doświadczonego anestezjologa dr. Janusza Kąckiego, czy zdobycie pierwszego parownika do halotanu, co pozwoliło zrezygnować z knotowych parowników do eteru. Ambicją zespołu było stosowanie nowoczesnych technik znieczulenia. Powszechne stały się znieczulenia regionalne (przede wszystkim zewnątrzoponowe z dostępu krzyżowego temat pracy doktorskiej dr M. Tędziagolskiej), obecnie rutynowo stosowane w typowej chirurgii dziecięcej. Z wykorzystaniem tej metody znieczulenia opracowano i wdrożono system chirurgii jednego dnia. Pierwsi w Polsce zastosowaliśmy znieczulenia doopłucnowe u dzieci jako metodę łagodzenia bólu po torakotomiach tylno-bocznych (praca doktorska J. Ziółkowskiego). Osiągnięcia Zespołu były propagowane na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Doświadczenia w znieczuleniach regionalnych przyciągały na szkolenia anestezjologów z całej Polski. Wiele uwagi poświęcano zagadnieniom bólu u dzieci, optymalizacji premedykacji i współpracy z chirurgami. Obecnie trzon zespołu tworzy 4 anestezjologów z doświadczeniem w anestezjologii pediatrycznej. Od 1997 r. Kierownikiem Działu Anestezjologii jest dr Janusz Ziółkowski. Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Anestezjologii przez wiele lat pełniła pani Elżbieta Wodzińska, doskonale wyszkolony fachowiec, świetna organizatorka i szefowa zespołu pielęgniarek. Jej ogromnemu zapałowi i konsekwencji w nauczaniu wiele pielęgniarek anestezjologicznych zawdzięcza profesjonalną edukację. Obecnie Oddziałową jest pani Wioletta Łukasik, kierująca zespołem pielęgniarek o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w anestezjologii pediatrycznej. Działalność chirurgiczna, poza typową chirurgią dziecięcą, realizowaną głównie jako chirurgia jednego dnia ogniskuje się na kardiochirurgii dzieci (w tym operacje kardiochirurgiczne u noworodków z niską i ekstremalnie niską masą ciała) i urologii. Perfekcyjna organizacja pracy anestezjologicznej i chirurgicznej pozwoliła na opracowanie i wdrożenie wykonywania operacji podwiązania przetrwałego przewodu tętniczego Botalla u noworodków z niską masą ciała, w systemie wczesnego odsyłania dzieci do oddziałów macierzystych oraz sprawnego systemu chirurgii 1077

16 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie jednego dnia u dzieci. Nowoczesną intensywną terapię wspierają systemy monitorowania z wykorzystaniem analizy bispektralnej funkcji OUN (BIS) i małoinwazyjnego systemu monitorowania krążenia (PICCO), nowoczesne respiratory (jako pierwsi w Polsce staliśmy się użytkownikami respiratorów Servo-i u dzieci) i aparat do leczenia nadciśnienia płucnego tlenkiem azotu. Po gruntownym remoncie Oddziału Chirurgii i zaplecza anestezjologii w 2007 r. dysponujemy nowoczesnym blokiem operacyjnym, spełniającym normy europejskie, i bardzo dobrze wyposażonym Oddziałem Intensywnej Terapii Pooperacyjnej. Zaplecze diagnostyczne i doświadczony zespół pielęgniarek pozwalają chirurgom na realizację najtrudniejszych wyzwań. Brak wyodrębnionego oddziału anestezjologii z własnymi łóżkami nie umniejsza roli lekarzy anestezjologów w szpitalu. Docenieni za wiedzę i kwalifikacje uczestniczą w leczeniu pacjentów wszystkich oddziałów szpitala, służąc pomocą na wszystkich oddziałach. Pamiętając historię, staramy się podtrzymać tradycje dobrej, partnerskiej współpracy z chirurgami i wszystkimi lekarzami Szpitala. Pełne zrozumienie, koleżeńska atmosfera na sali operacyjnej i wspólne pokonywanie problemów powodują, że codzienna praca jest przyjemnością. Specyfiką anestezjologii pediatrycznej jest duża ilość znieczuleń do procedur niechirurgicznych (porównywalna z ilością znieczuleń do operacji). Gruntowna wiedza pediatryczna, jaka powinna cechować anestezjologa dziecięcego, pozwala na zrozumienie pediatrycznego spojrzenia na pacjenta i oczekiwań pediatry w stosunku do nowoczesnej anestezjologii i lekarza reprezentującego tę specjalność. Lekarze zespołu są wykładowcami na kursach specjalistycznych prowadzonych przez CMKP, Katedrę Anestezjologii lub inne kliniki Akademii Medycznej. Prowadzą nauczanie studentów Akademii Medycznej (wszystkich wydziałów) w zakresie pierwszej pomocy, anestezjologii, wybranych dziedzin klinicznych, są opiekunami lub recenzentami prac licencjackich i magisterskich studentów AM, współautorami wielu skryptów oraz podręczników akademickich. Doktor J. Ziółkowski jest opiekunem naukowym Anestezjologicznego Koła Naukowego ANKONA oraz opiekunem sekcji pediatrycznej tego Koła. Staramy się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z nadzieją, że może chociaż u części szkolących się u nas anestezjologów zaszczepimy fascynację trudną sztuką anestezjologii pediatrycznej. W 2008 r. Zespół Anestezjologiczny Szpitala przy ul. Działdowskiej został włączony do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Kierownik dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka. Na rycinie 5 przedstawiono Zespół I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2008 r., wchodzący w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na następnej stronie. Ryc. 5. Zespół I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 1078

17

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. n med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej prof. nadzw. WUM 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rok 25 Czerwiec 2015 nr 6 (294)

Rok 25 Czerwiec 2015 nr 6 (294) Rok 25 Czerwiec 2015 nr 6 (294) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 6/2015 Z ŻYCIA UCZELNI Gdański Uniwersytet Medyczny odwiedziła 13 maja br. premier Ewa Kopacz. Na spotkaniu obecni byli pracownicy Uczelni, młodzi

Bardziej szczegółowo

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda Kolęda Gdy w ciszy nocnej Rozlegnie się głos kolędy rzewnej, Gdy wyschną łzy- Sercu nadzieja przybędzie, Bo Pan przybył z nieba na ten padół ziemski, by nie zabrakło chleba, byśmy dźwignęli się z klęski:

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822 Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 6 (199) (203) czerwiec listopad 2014 ISSN 1429-5822

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Krzysztof Czajkowski Prof. Krzysztof Czajkowski Kierownik Katedry i Kliniki II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii nazwa w 2008 r. pierwsza nazwa II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedra

Bardziej szczegółowo

Od Prorektora Collegium Medicum. Od Dyrektora Szpitala. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo!

Od Prorektora Collegium Medicum. Od Dyrektora Szpitala. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Od Prorektora Collegium Medicum Szanowni Państwo! Pierwszy numer biuletynu Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza łączy historię Szpitala z jego przyszłością. Wszyscy chcielibyśmy, żeby po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOSCI Z ULICY BIELSKIEJ 4. Numer powstał dzięki firmie. Jeszcze lepiej dla noworodków 31.07.2014

WIADOMOSCI Z ULICY BIELSKIEJ 4. Numer powstał dzięki firmie. Jeszcze lepiej dla noworodków 31.07.2014 INFORMATOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE WIADOMOSCI Z ULICY BIELSKIEJ 4 Nr 125 (36) 31.07.2014 www.szpital.netus.pl Bezpłatne badania dla mieszkańców >> str. 10 Fot. Dariusz Babiak Parking

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny Nasz Szpital Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w numerze: RUSZYŁA BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA: Czekają nas zmiany 20 LAT KATEDRY I KLINIKI PEDIATRII, ALERGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Doktor honoris causa profesor Maria Siemionow ISSN 1899-2978 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Spis treści Fakty Poznańska Inauguracja Akademicka...

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy LIPIEC Nr 3 (16)2015 www.jurasza.pl Przychodzi Baba do lekarza a lekarz z NASA :) Jesteśmy u progu wakacji, a

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r. W numerze: Kalendarium Wybrane zagadnienia z działalności Rady Opolski Hipokrates 2012 Konferencja - Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, Realizacja Praw Pacjenta Szpital bez bólu Kierownicza

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy

Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XIX nr 6 (188) czerwiec 2013 ISSN 1429-5822 Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XIX nr 6 (188) czerwiec 2013 ISSN 1429-5822 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Rok 22 Maj 2012 nr 5 (257)

Rok 22 Maj 2012 nr 5 (257) Rok 22 Maj 2012 nr 5 (257) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 5/2012 Z życia Uczelni Konferencja Sukcesy i szanse Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Unii Europejskiej odbyła się 19 kwietnia br. Prof. Krzysztof Narkiewicz

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Moderator zmian, pierwszy wśród równych ISSN 1899-2978 Doktorat honoris causa dla Profesora Romana Kaliszana

Bardziej szczegółowo