Katedra. Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra. Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami. Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Transkrypt

1 Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka Kierownik Katedry i Kliniki Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii nazwa w 2008 r. pierwsza nazwa Zespół Anestezjologów Państwowego Szpitala Klinicznego Historia anestezjologii polskiej i warszawskiej zawsze miała ścisłe związki z jednostkami klinicznymi kierowanymi przez chirurgów, którzy bardzo zdecydowanie wkraczali w sferę znieczulenia, podejmując ustalenia merytoryczne i personalne. Zdarzało się niejednokrotnie, że to właśnie chirurdzy stawali się wielkimi odkrywcami nowych rozwiązań w dziedzinie anestezjologii. W Polsce pierwszy przewód doktorski, którego tematyka dotyczyła znieczulenia, przeprowadził w 1938 r. Stefan Wesołowski, obecnie profesor i sława polskiej urologii, kończący w 2008 r. setny rok życia. Anestezjologię akademicką w naszej Akademii Medycznej stworzyli wspólnie dwaj lekarze obecnie emerytowany prof. Bogdan Kamiński i nieżyjący już Janusz Kącki, którzy w 1956 r. rozpoczęli pracę w I Klinice Chirurgicznej, mieszczącej się w obecnym Szpitalu Dzieciątka Jezus, kierowanej początkowo przez T. Budkiewicza, a następnie przez prof. Jana Nielubowicza. Obydwaj po odbytych kursach podstawowych u Mieczysława Justyny stanowili ścisłe grono pierwszych polskich lekarzy anestezjologów, których w tamtych czasach było zaledwie kilkoro. Zespół lekarzy zajmujących się znieczuleniem pacjentów chirurgicznych powiększał się systematycznie i zyskiwał na znaczeniu w miarę naturalnego, chociaż nie zawsze bezproblemowego procesu integracji z innymi klinikami zabiegowymi, znajdującymi się na terenie szpitala. 1063

2 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 1. Prof. Bogdan Kamiński (z lewej), dr Janusz Kącki (z prawej). W ten sposób powstał Oddział Anestezjologii, przekształcony w 1964 r. w Zakład, a później w 1981 r. w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pierwszym Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (ryc. 1). Wróćmy jednak do początków tworzenia zrębów struktur anestezjologii klinicznej. Uczestniczyli w tym procesie niezwykli ludzie, pasjonaci, ale też pracownicy gotowi zawsze i wszędzie sprostać potrzebom. W codzienne działania usługowe włączona była intensywna edukacja własna i nowych adeptów anestezjologii oraz bardzo aktywne uczestnictwo w prowadzonych w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej PAN pracach doświadczalnych chirurgów. Już w tamtych czasach w drugiej połowie lat 50. i pierwszej 60. XX w. Bogdan Kamiński i Janusz Kącki odbywali krótko- i długoterminowe szkolenia oraz staże we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych, dzięki którym postępowanie anestezjologiczne prowadzone przez Zespół nabrało nowego, współczesnego wymiaru. Zespół anestezjologów pod kierunkiem Bogdana Kamińskiego składał się z lekarzy zatrudnionych na etatach Kliniki Chirurgii oraz stypendystów PAN-u i Akademii Medycznej. Natomiast po utworzeniu samodzielnego Oddziału Anestezjologii, stworzono bardziej jednolitą strukturę kadrową. Przed okresem integracyjnym z innymi klinikami zabiegowymi AM Zespół składał się z 6-9 lekarzy, aby powiększyć się o 8-10 lekarzy pod koniec lat 60. XX w. Bardzo znacząco wzrosła aktywność zawodowa i szkoleniowa, a także naukowa zatrudnionych w Oddziale. Utworzono ścisły związek oparty na współpracy, wymianie doświadczeń i poglądów z lekarzami zajmującymi się znieczuleniem w klinikach pediatrycznych i położniczo-ginekologicznych naszej Akademii, a później także ówczesnym STOCEREM. Organizowano 1064

3 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii kursy specjalizacyjne i specjalistyczne, prowadzono posiedzenia naukowe i czynnie uczestniczono w pracach towarzystwa naukowego. Bardzo wcześnie, ponieważ już na początku lat 60. XX w., prof. B. Kamiński powołał do życia Studenckie Koło Naukowe ANKONA, które cieszyło się ogromną popularnością i funkcjonuje do dziś. W zasadzie zainteresowania anestezjologią i resuscytacją wśród studentów zostały zaszczepione z dużym wyprzedzeniem w stosunku do formalnego umieszczenia tych zagadnień w programach dydaktycznych. Pierwsze przewody doktorskie w dziedzinie anestezjologii to doktorat Bogdana Kamińskiego w 1965 r., Janusza Kąckiego w 1967 r., później Jerzego Siedleckiego i w 1971 r. Ewy Mayzner-Zawadzkiej. Lata 70. XX w. przyniosły dużo zmian o trwałym charakterze dla klinicznej i nie tylko klinicznej anestezjologii. W pierwszym rzędzie zmieniła ona swoje oblicze jako specjalność podstawowa, wzbogacając się o intensywną terapię oraz rozszerzając zainteresowania o leczenie bólu innego niż związany tylko z operacją chirurgiczną. Bardzo szybko podjęto te nowe wyzwania, a ich realizacja przebiegała niezwykle sprawnie. Sprzyjał temu czas naznaczony uruchomieniem w 1975 r. kompleksu klinik usytuowanych przy ulicy Banacha. W pracach projektowych i przygotowawczych, związanych z blokiem operacyjnym, pooperacyjnym, oddziałem intensywnej terapii i innych pomieszczeń przeznaczonych dla anestezjologii, uczestniczył dr Janusz Kącki. W tym okresie Zakład Anestezjologii istniejący od 1964 r. dysponował już dwoma nowoczesnymi oddziałami intensywnej terapii, zwanymi wówczas oddziałami intensywnej opieki, których twórcą i osobą opatrznościową dla heroicznych posunięć organizacyjnych był dr Włodzimierz Sabiniewicz. W 1975 r., kiedy kliniki chirurgiczne przeniosły swe siedziby do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1 a, powstała w nim nowa część Zakładu Anestezjologii, a obowiązki Kierownika objął dr n. med. Janusz Kącki. W tym samym roku w Szpitalu powstała Poradnia Leczenia Bólu, której Kierownikiem został dr Maciej Borzęcki. Jeszcze wcześniej, bo w 1972 r. Zakład został powiększony o zespoły pracujące w Klinikach Pediatrycznych przy ul. Litewskiej i Działdowskiej oraz Klinice Położniczo-Ginekologicznej przy ul. Karowej. W 1981 r. powołano Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której Kierownikiem był prof. Bogdan Kamiński do 2000 r. Wspomnienia osobiste prof. Bogdana Kamińskiego Historia naszego zespołu miała początek w roku 1956, gdy po dwuletnim bezpłatnym stażowaniu w Szpitalu Przemienienia Pańskiego (na Pradze) szefem oddziału Chirurgicznego był dr Wincenty Kamiński (ojciec mojego dobrego kolegi ze studiów Wojtka Kamińskiego, ale niespokrewnionego ze mną). Ryc. 2. Prof. Bogdan Kamiński Kierownik Zakładu Anestezjologii w latach

4 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie We wrześniu 1956 r. doc. Jan Nielubowicz zaangażował mnie do Zakładu Chirurgii Doświadczalnej (w Anatomicum) i jednocześnie pozwolił mi na pracę w Klinice, którą kierował prof. Tadeusz Butkiewicz. W grudniu 1956 r. zaraz po studiach trafił do Kliniki dr Janusz Kącki. Profesor Butkiewicz nie był skłonny mnie zatrudnić, nie bardzo widział też potrzebę inicjowania anestezjologii. Docent Jan Nielubowicz próbował mnie skierować do prof. Jana Zaorskiego (na tzw. szóstce, czyli pawilonie najbliższym Izby Przyjęć). Profesora Zaorskiego ta oferta nie zainteresowała. Wobec tego Jan Nielubowicz dzięki swoim osobistym kontaktom wysłał mnie wraz z Jurkiem Zawadowskim na 6-miesięczny staż do Paryża. Uczyłem się tam podstaw znieczulenia (szefem anestezjologii w Hôpital Vaugirard był dr Huguenard, a jego naukowym doradcą prof. Henri Laborit, fizjolog i wynalazca haloperidolu, który potem stał się jednym z najważniejszych leków w psychiatrii). Po powrocie pracowałem etatowo w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, a do południa w Klinice, z której właśnie odchodził na emeryturę prof. Butkiewicz. W Zakładzie i w Klinice zajmowaliśmy się wraz z dr Januszem Kąckim tylko znieczuleniami. Jednym z głównych tematów pracy w Zakładzie była hipotermia serca. Sprawiło to, że zaproszono mnie do Glasgow w Szkocji, gdzie doktor Alex Forrester pracował nad hipotermią człowieka przy użyciu strumienia lodowatego powietrza. W Glasgow byłem 9 miesięcy. Niemal w tym samym czasie dr Janusz Kącki szkolił się w Liverpoolu. Po powrocie wraz z dr Januszem Kąckim odbyliśmy kurs znieczulenia ogólnego u doc. Mieczysława Justyny w Instytucie Gruźlicy na Płockiej. Docent Mieczysław Justyna, który zresztą po południu pracował z nami w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej, odmówił nam specjalizacji. Nie zmieniło to naszego statusu w Klinice, gdzie doc. Jan Nielubowicz stworzył dla nas nawet OIOM za firanką w sali, gdzie przechowywano zapasową aparaturę. Zespół powiększył się o doktorantów: Hannę Samulską i Andrzeja Rożnowskiego, a potem o dalszych czworo absolwentów. Funkcjonowaliśmy już jako Zespół Anestezjologów. Na terenie Szpitala (PSK nr 1) pracowała już wtedy dr Aurelia Szpiro-Żurkowska (w Klinice Neurochirurgii) i dr Włodzimierz Sabiniewicz (w Klinice Ortopedycznej). Kolejnym etapem było powołanie przez dyrekcję PSK ogólnoszpitalnego Zespołu Anestezjologów. Tymczasem po zmianie na stanowisku Krajowego Specjalisty, doc. Justynę zastąpił (w 1964 r.) doc. Stanisław Pokrzywnicki. W tym samym roku zorganizował w Łodzi, gdzie wówczas pracował, egzamin specjalizacyjny dla dr. Janusza Kąckiego i dla mnie. Na podstawie tego egzaminu przyznał doktorowi Januszowi Kąckiemu pierwszy, a mnie drugi stopień specjalizacji. Nasz Zespół zajął się znieczuleniami w innych klinikach PSK (wciąż z wyłączeniem Neurochirurgii i Ortopedii, ale stopniowo objęliśmy również te Kliniki). W 1965 r. obroniłem pracę doktorską (opartą jeszcze na obserwacjach z Francji, o zapobieganiu kwasicy metabolicznej w trakcie znieczulenia eterem dwuetylowym). W 1968 roku docent Jan Nielubowicz wysłał mnie do Bostonu (Uniwersytet Harvarda), gdzie spędziłem 8 miesięcy. Habilitowałem się w roku 1971 na podstawie badań nad wpływem halotanu na funkcję mechanoreceptorów płucnych, wykonaną w kierowanym przez doc. Witolda Karczewskiego w Zakładzie Neurofizjologii PAN (wtedy przy ul. Dworkowej). W roku 1981 nadano mi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1986 zwyczaj- 1066

5 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii nego. Otworzyło to drogę do powołania Zespołu Anestezjologów Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 ( ), później przekształconego w Zakład Anestezjologii AM (1964 r.), a następnie w roku 1981 w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w skład której wchodziły również zespoły anestezjologów z PSK3 (Działdowska), PSK4 (Litewska). We wszystkich tych miejscach utworzono OIOM (których głównym konstruktorem był zawsze dr Sabiniewicz). Wraz z uruchomieniem Centralnego Szpitala Klinicznego przeniósł się tam dr Janusz Kącki jako szef Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach byłem prezesem Towarzystwa Anestezjologów Polskich, od 1970 do 1981 asystentem Specjalisty Krajowego w zakresie anestezjologii (prof. Stanisława Pokrzywnickiego), a do 1995 r. członkiem nadzoru specjalistycznego w swojej dziedzinie w charakterze specjalisty regionalnego dla województwa warszawskiego i płockiego. W latach byłem członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, kierując tam w latach zespołem do spraw medycyny niekonwencjonalnej. W latach byłem wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odpowiadając w tym gronie między innymi za reaktywowanie Izb Lekarskich, czyli samorządu lekarskiego, ostatecznie powołanego w 1989 r. W roku 1982 otrzymałem tytuł zagranicznego członka Brytyjskiego Kolegium Anestezjologów (Fellow of the Royal College of Anaesthetists). W wyniku przeprowadzonego konkursu w 2000 r. i weryfikacji w 2007 r. na stanowisko Kierownika Katedry została powołana prof. zwycz. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (ryc. 2). W ślad za zapowiadanymi przekształceniami strukturalnymi Katedry wydzielono w 2001 r.: I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Kierownik prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner- -Zawadzka. II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Kierownik prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kański. W 2003 r.: Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii (jednostka Wydziału Nauki o Zdrowiu) Kierownik dr n. med. Dariusz Kosson. W 2005 r. zmieniono zgodnie ze zmianami w intensywnej terapii nazwy na: I Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. II Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ryc. 3. Prof. Ewa Mayzner- -Zawadzka Kierownik Katedry i I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 2000 r. nadal

6 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie W 2008 r. powstała na bazie Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej i istniejącego zespołu anestezjologów Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Kierownictwo Katedry i I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej terapii sprawuje prof. zwycz. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka. Kierownikiem II Kliniki jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kański, powołany na to stanowisko w 2001 r. Kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, która obejmuje szpitale przy ul. Litewskiej i Działdowskiej, jest dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk- Gębicka (od 1 maja 2008 r.). Samodzielny Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi p.o. dr n. med. Dariusz Kosson. Bardzo wielu lekarzy i wybitnych specjalistów wiązało swoje losy zawodowe z anestezjologią akademicką w czasie trwającej ponad 50 lat historii. Niektórzy, między innymi niezapomniany doc. Jerzy Siedlecki, bezpowrotnie wybrali inne kraje i warunki, inni obejmowali stanowiska kierownicze w Polsce oraz tworzyli wiodące jednostki anestezjologii i intensywnej terapii (prof. Tadeusz Szreter, doc. Andrzej Zawadzki, doc. Henryk Kwiatkowski). Profesor dr Ewa Mayzner-Zawadzka prowadziła skrupulatne obliczenia anestezjologów migrujących w latach 90. XX w. Zatrzymała się na ponad 40 osobach i zaprzestała notowania dalszych. Obecny stan osobowy Katedry wynosi 28 nauczycieli akademickich i 3 wykładowców. Wśród nauczycieli akademickich znajdują się: Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kański Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski Dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka Dr n. med. Swietłana Krzemień-Wiczyńska Dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Dr n. med. Janusz Trzebicki Dr n. med. Dariusz Kosson Dr n. med. Paweł Andruszkiewicz Dr n. med. Agata Kącka Dr n. med. Teresa Korta Dr n. med. Marcin Rawicz Dr n. med. Janusz Ziółkowski Spośród osób zatrudnionych w anestezjologii, związanych w różnych okresach z naszą Uczelnią, stopnie dr. hab. n. med. uzyskali: Dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (1971 r.) Dr hab. n. med. Zdzisława Rondio (1973 r.) Dr hab. n. med. A. Szpiro-Żurkowska (1973 r.) Dr hab. n. med. Tadeusz Szreter (1974 r.) Dr hab. n. med. Jerzy Siedlecki (1976 r.) Dr hab. n. med. Henryk Kwiatkowski (1981 r.) 1068

7 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (1982 r.) Dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki (1992 r.) Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski (1999 r.) Dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka (2008 r.) Tytuły profesora uzyskali: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter (1974 r.) Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński (1979 r.) Prof. dr hab. n. med. A. Szpiro-Żurkowska (1992 r.) Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (1992 r.) W dalszej części opisu dziejów anestezjologii akademickiej w Akademii Medycznej, które sprowadzają się do I Wydziału Lekarskiego, przedstawiono materiały przygotowane przez lekarzy prowadzących poszczególne Zespoły i Kliniki. Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dwie jednostki szpitalne tworzą bazę kliniczną I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i II Klinika Położniczo-Ginekologiczna. Zespoły lekarskie pracujące w tych jednostkach są stałe, poza wymogami szkolenia specjalizacyjnego. Szpital Dzieciątka Jezus, który kilka lat temu uroczyście obchodził 100-lecie istnienia, stanowi unikatowy zespół pawilonów wyjątkowo trudny i niewdzięczny dla obsługi anestezjologicznej. Każda klinika chirurgiczna, a jest ich siedem, posiada jeden lub kilka niezależnych bloków operacyjnych, co czyni sumarycznie 23 stanowiska anestezjologiczne. Oddział Intensywnej Terapii liczy obecnie 8 łóżek i należy do jednego z pierwszych powstałych w Polsce. Na rycinie 3 prof. Ewa Mayzner-Zawadzka w otoczeniu pielęgniarek anestezjologicznych w Klinice Urologii. W tych murach, gdzie powstała anestezjologia akademicka, czynione są wszelkie starania, aby utrzymać odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług, ale także zapewnić wymagany status dydaktyczny i naukowy wsparty kontaktami zagranicznymi. Zasadnicze osiągnięcia kliniczne i naukowe Klinika należy do wiodących w dziedzinie anestezji regionalnej na terenie Polski. Około 70% zabiegów operacyjnych wykonuje się z wykorzystaniem blokad central- 1069

8 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 4. Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka z Zespołem Pielęgniarek Anestezjologicznych w Klinice Urologii wczesne lata 90. XX w. nych i obwodowych, a u ponad 30% rodzących stosowana jest analgezja zewnątrzoponowa porodu. Wszystkie najnowsze techniki regionalnej anestezji są znane i wykonywane, a leczenie bólu pooperacyjnego stanowi nieodłączny element terapeutyczny. Osiągnięcia w pracy klinicznej 1. Opracowanie metodyki postępowania anestezjologicznego w zależności od specjalności chirurgicznych z uwzględnieniem warunków miejscowych; nadrzędnym przesłaniem była poprawa bezpieczeństwa chorych chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym. Tego rodzaju programem objęto między innymi klinikę chirurgii szczękowo -twarzowej i chirurgii stomatologicznej (monografie, publikacje). 2. Wprowadzenie najnowszych technik regionalnej anestezji w ortopedii i urologii. W ostatnim roku Klinika jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który wykorzystuje do lokalizacji nerwów i splotów nerwowych ultrasonografię i inne nieinwazyjne techniki. 3. Opracowanie oryginalnych metod postępowania anestezjologicznego w transplantologii wątroby (zastosowanie połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i ogólnego). 4. Nowe propozycje postępowania anestezjologicznego w transplantacji wątroby i analiza zróżnicowanej metodologii (publikacje, prezentacje ESRA-Monte Carlo, Cleveland Clinic-II Polsko-Amerykańskie Forum). 1070

9 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Wprowadzenie zróżnicowanych metod leczenia bólu pooperacyjnego w zależności od rodzaju zabiegów (prezentacje, konferencje, wytyczne postępowania). 6. Zastosowanie terapii lekami nowej generacji, rekombinowanymi w intensywnej terapii i krwotokach: rekombinowane białko C i rekombinowany czynnik VII (publikacje, wystąpienia, program leczenia). 7. Aktywny udział w Rejestrze Ciężkiej Sepsy referencyjny Oddział Intensywnej Terapii. 8. Wielospecjalistyczne leczenie urazów wielonarządowych OIT. 9. Samodzielne opracowanie programu archiwizacji i dokumentacji danych chorych hospitalizowanych w OIT (T. Sigel). 10. Ogólnopolskie badania epidemiologiczne dotyczące regionalnej anestezji i leczenia bólu pooperacyjnego (publikacje, prezentacje). 11. Ogólnopolski nadzór nad profilaktyką i leczeniem złośliwej hipertermii (wytyczne postępowania, rejestr przypadków, monografie). Osiągnięcia naukowe Od 2002 r. pracownicy Kliniki opublikowali 21 oryginalnych prac badawczych. Przeprowadzono obrony 9 prac doktorskich oraz 1 przewód habilitacyjny. Profesor Ewa Mayzner-Zawadzka w ostatnich 8 latach opracowała rozdziały do 4 podręczników: Podstawy chirurgii, Transplantologia kliniczna, Chirurgia szczękowo -twarzowa, Medycyna ratunkowa i katastrof oraz zbiorowe publikacje: Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii. Na 2009 r. Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaplanowało wydanie pierwszego w Polsce zbiorowego, dwutomowego dzieła pod redakcją Ewy Mayzner-Zawadzkiej: Anestezjologia kliniczna i intensywna terapia. Uczestnictwo w programach badawczych Realizacja 4 grantów KBN (2 razy kierownictwo, 2 razy wykonawca). Uczestnictwo w wieloośrodkowych, międzynarodowych projektach badawczych: 4 projekty. Grant neuropt Non-invasive imaging of brain function and disease by pulsem near infrared ligth (13 europejskich ośrodków). Udział w Kongresach, konferencjach, prezentacja prac średnio około 20. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi 1. PAN: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Zakład Neuropeptydów. 2. Polska Grupa Sepsy. 3. Departament of Anaesthesiology and Intensive Care Medicinem, Charite- -Universitatsmedizin Berlin. 4. Europejska Grupa Hipertermii Złośliwej. 5. Europejska Grupa Edukacyjna ABC Advanced Bleeding Care. 6. ESRA European Society of Regional Anaesthesia. 1071

10 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Współpraca z Europejskim Towarzystwem Regionalnej Anestezji datuje się od 16 lat i została sformalizowana wprowadzeniem Ewy Mayzner-Zawadzkiej do Zarządu ESRA w 2006 r. Reprezentujemy wysoki poziom wiedzy i umiejętności w dziedzinie regionalnej anestezji, która jest wykorzystywana w Polsce u 34% operowanych pacjentów. Jesteśmy jedynym krajem spośród nowo przyjętych do Unii Europejskiej, którego przedstawiciel został wybrany do władz tego Towarzystwa. W ciągu ostatnich 14 lat zorganizowano pod patronatem naszej Uczelni 7 Kongresów z udziałem międzynarodowym i jeden ogólnoeuropejski z ramienia ESRA. Aktywność towarzysząca pracom w ABC zaowocowała powołaniem Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Krwotoków, które ma charakter organizacji użyteczności publicznej i skupia ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Ostatnia konferencja organizowana przez Stowarzyszenie odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Dr n. med. Romana Krawczyńska-Wichrzycka Zespół Anastezjologiczny II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Potrzeba wprowadzenia znieczulenia, ale w zasadzie narkozy u pacjentek rodzących i ginekologicznych, pojawiła się w latach 50. XX w. W tym okresie od 1955 r. Kliniką kierował prof. Ireneusz Roszkowski, znany z negatywnego nastawienia do narkozy i autorytatywnie ograniczający jej stosowanie. Znieczulaniem do operacji i zabiegów zajmowali się lekarze ginekolodzy. Każdy lekarz musiał umieć zastosować narkozę kapaną, polegającą na kapaniu eteru na maskę Schimmelbuscha drucianą maseczkę pokrytą ośmioma płatkami gazy (dlaczego ośmioma tego nikt nie wiedział). Do obowiązków narkotyzera (bo tak wówczas nazywano lekarza znieczulającego) należało: obserwacja źrenic pacjentki, obserwacja zabarwienia i wilgotności skóry, obserwacja koloru krwi. Porody nie były znieczulane, chociaż próbowano podawać morfinę ze skofedalem i dolargan. Ani pediatrzy, ani położnicy nie byli entuzjastami tej metody. W Szpitalu był aparat do znieczulenia wziewnego podtlenkiem azotu metodą autoanalgezji (być może dar Szwecji dla powojennej Warszawy, prawdopodobnie była to AGA), ale najczęściej stał niewykorzystywany. Naprawiony sposobem własnym, do łask powrócił w latach 70. XX w. Do szycia krocza po porodzie stosowano znieczulenie miejscowe lidokainą (wcześ niej prokainą), wyłyżeczkowanie jamy macicy z powodu braków w popłodzie (brak błon lub niekompletne łożysko) odbywało się bez znieczulenia. Do ręcznego wydobycia łożyska kapaną narkozę eterową podawał najmłodszy dyżurny położnik. Porody pochwowe zabiegowe (kleszcze, a później próżniociąg) próbowano znieczulać chlorkiem etylu, ale prędko został on odstawiony prawdopodobnie z powodu częstych powikłań po nieumiejętnym stosowaniu. Najczęstsza operacja położnicza 1072

11 Zespół Anastezjologiczny II Kliniki Położniczo-Ginekologicznej cięcie cesarskie, we wczesnych latach Kliniki stanowiąca 10-15% porodów rozpoczynana (a czasem i kończona) była w znieczuleniu miejscowym. Obowiązywał absolutny zakaz podawania eteru przed wydobyciem płodu. Do operacji ginekologicznych pacjentki usypiano eterem. Dziś można powiedzieć, że było to znieczulenie bezprzyrządowe. Do dużych operacji oprócz narkotyzera, gdzie eter kapał na maskę, istniało stanowisko nadzoru lekarz antyszokista (a czasami nawet dwaj) zajmował się pomiarem tętna i RR. Ewentualny drugi nadzorował przetaczanie płynów. Tu należy powiedzieć, że właśnie do tych dużych operacji obowiązywało założenie wenesekcji. Takiego przygotowania wymagały duże operacje. Rozpoczynała się era radykalnych operacji (usuwania macicy) w przypadku raka szyjki (sposobem Wertheima). Pierwsze operacje tego typu trwały w Klinice do sześciu godzin. Narkozę musiał umieć stosować każdy, ale czołowym narkotyzerem był dr Józef Kawa ginekolog po przeszkoleniu u doc. Justyny jedynego wówczas w Warszawie specjalisty anestezjologa, który tę specjalizację zdobył poza granicami Polski. O doc. Justynie krążyły liczne historyjki i anegdoty. Mówiono, że miał przepastne kieszenie w fartuchu, z których wyciągał odpowiednią do sytuacji ampułkę leku. Po podaniu jej zawartości niechętnie pokazywał, co to było. Dziś wiemy, że na pewno podawał kurarę. Następnym ginekologiem, który po wypadku samochodowym zrezygnował z położnictwa i zajął się anestezjologią, była dr Felicja Królikowska-Kisielińska. Próbowała przekonywać profesora do znieczuleń ogólnych podczas cięcia cesarskiego. Profesor nieufnie odnosił się do intubacji, zresztą w odniesieniu do własnej osoby miał rację był trudnym pacjentem, o czym przekonała się dr Irena Arendt, znieczulająca go kilka lat później w Szpitalu Praskim do operacji pęcherzyka żółciowego. W tym czasie w Szpitalu Klinicznym AM nr 1 oficjalnie otwarto Oddział Anestezjologii Kierownikiem został dr Bogdan Kamiński. W następnych latach Oddział stał się Zakładem Anestezjologii pod kierownictwem doc. Bogdana Kamińskiego. Docent Bogdan Kamiński zaproponował prof. Roszkowskiemu spotkanie debatę, celem publicznego przedyskutowania walorów i wad znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego. Takie posiedzenie odbyło się w Klinice na Karowej (uczestniczyli w nim położnicy z tego Szpitala). Na zebraniu doc. Kamiński przekonał położników do znieczulenia ogólnego (i intubacji) w położnictwie. Była to niewątpliwie przełomowa chwila dla anestezjologii na Karowej. W tym czasie do zespołu anestezjologów dołączyło dwoje kolejnych lekarzy Romana Krawczyńska i Kazimierz Orzechowski (oboje odstąpili od rozpoczętej specjalizacji w położnictwie i ginekologii, zdecydowali się zostać anestezjologami). Klinika dysponowała wówczas dwoma aparatami do znieczulenia (Draegera). Był też jeden starszy z demobilu, którego nazwy nie pamiętam. Aparat był bardzo prosty w obsłudze, oprócz butli z tlenem miał przepływomierz, pochłaniacz i parownik do eteru (z knotem). Anestezjolodzy rozpoczęli dyżury początkowo pod telefonem. W tym czasie zarówno Kaziemierz Orzechowski, jak i ja dyżurowaliśmy w sali porodowej jako młodsi położnicy (jednocześnie jako anestezjolodzy pod telefonem ). Było nam prościej i bliżej w przypadku cięcia cesarskiego. Nieco później zespół anestezjologów składał się z trzech osób (dr Królikowska, dr Krawczyńska i dr Orzechowski). 1073

12 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Doktor Orzechowski i ja rozpoczęliśmy specjalizację z anestezjologii, a naszym kierownikiem specjalizacji został dr Janusz Kącki. W 1970 r. Kierownikiem zespołu anestezjologów została dr Ewa Górska. Z inicjatywy doc. Kamińskiego wprowadzono wkrótce dyżury stacjonarne, a zespół z Karowej był wspomagany lekarzami dochodzącymi na dyżury ze Szpitala przy ulicy Lindleya. Wprowadzono również system rotacji i anestezjolodzy na Karowej zmieniali się co 3-5 miesięcy. Nie jestem w stanie dziś niestety przypomnieć sobie wszystkich, którzy przewinęli się przez nasz szpital. Na pewno pracowali w Klinice jako anestezjolodzy tacy lekarze, jak: A. Augustyn, W. Ciastoń, A. Deszkiewicz, U. Fryc, M. Muszyński, E. Płocka, E. Przywarska, D. Sitkowska, M. Sosnowska, A. Staniaszek, W. Szlesingier, B. Wysocki, J. Zawadziński, W. Jaklewicz, U. Olędzka, K. Skowrońska i wielu innych. Lekarz anestezjolog dyżurował sam, bez pielęgniarki anestezjologicznej. Przeszkolone w anestezjologii były dwie położne Helena i Teresa, które pracowały rano w salach operacyjnych, a kończąc pracę o 15.00, zostawiały przygotowane zestawy do znieczulenia ogólnego dla dyżurnego na wypadek nagłego cięcia. Dyżurny anestezjolog musiał też pomagać lekarzowi pediatrze, jeżeli noworodek miał zaburzenia oddychania, wymagał wkłucia do żyły lub reanimacji. W rozmowach z prof. Roszkowskim ciągle jeszcze powracał temat niebezpieczeństwa dla płodu i noworodka wynikającego ze stosowania znieczulenia ogólnego u rodzącej. Profesor uważał, że noworodki z matek znieczulanych ogólnie rodzą się w znacznie gorszym stanie. W celu zakończenia nawracającej dyskusji Zespół anestezjologów przestudiował kilka tysięcy historii cięć cesarskich z czasu przed i po wprowadzeniu znieczulenia ogólnego, udowadniając, że tak nie jest ( Ginekologia Polska, 1972). W latach 70. XX w. wprowadzono znieczulanie porodu odbywanego naturalnie. W tym czasie anestezjolodzy mieli do dyspozycji aparat do podawania podtlenku azotu metodą autoanalgezji oraz aparat Cyprane, dawniej używany do podawania trichloretylenu, zaadaptowany do stosowania pentranu. Do pentranu były również gwizdki plastikowe pojemniki wypełnione filcem, który nasączano pentranem. Pacjentki chętnie korzystały z tego sposobu znieczulenia, ale z powodu małej liczby anestezjologów nie wszystkie mogły być znieczulone. Doktor Ewa Górska odeszła z pracy w Szpitalu CSK AM na Banacha w 1975 r., jej miejsce zajął dr Władysław Ciastoń. W 1979 r. prof. Roszkowski odszedł na emeryturę, a Szpital zamknięto na krótki remont, który trwał prawie cztery lata. W 1982 r. ponownie otwarto II Klinikę Położnictwa i Ginekologii przy ul. Karowej, Kierownikiem została prof. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, natomiast szefem zespołu anestezjologów dr Michał Muszyński. Znieczulenie przewodowe do cięć cesarskich zaczęto stosować już w latach 70. XX w. początkowo nie miało ono zbyt wielu zwolenników ani wśród położników, ani wśród ciężarnych/rodzących. Położnicy mieli różnego typu zastrzeżenia, poczynając od niemożności swobodnej wymiany poglądów między sobą w czasie trwania operacji (ze względu na fakt, że obiekt rozmów słyszy), a kończąc na gorszych warunkach w polu operacyjnym. Uznawano, że macica gorzej obkurcza się, przez co zwiększa się utrata krwi podczas cięcia. 1074

13 Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego Nadal powraca temat czasu potrzebnego do przygotowania pacjentki do operacji w przypadku cięć ze wskazań nagłych (noworodek). Mimo licznych publikacji, z których wynika, że czas przygotowania do znieczulenia ogólnego i przewodowego jest porównywalny, ciągle jeszcze w chwili decyzji o cięciu znaczna liczba położników optuje za znieczuleniem ogólnym. Początkowo niechętny był również stosunek samych rodzących. Zasłyszane gdzieś opowieści o porażeniu kończyn, o niemożności chodzenia po takim znieczuleniu były przekazywane z ust do ust. W Klinice znieczulenie przewodowe do porodu zaczęto stosować w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku (raczej sporadycznie) forsował je początkowo dr Ciastoń, a następnie dr Muszyński przy znikomym zachwycie położników. Dyskusje na temat wpływu znieczulenia na trwanie I i II okresu porodu trwały latami. W pierwszych latach wprowadzania znieczulenia zewnątrzoponowego odsetek znieczulanych porodów wynosił około 5%, wzrósł do około 10% w latach 80. obecnie 45% porodów drogami natury otrzymuje analgezję zewnątrzoponową. W 1985 r. Michał Muszyński wyjechał do pracy w Libii (Benghazi), a funkcję szefa objęła dr Romana Krawczyńska-Wichrzycka. Obecnie Zespół składa się z ośmiu lekarzy anestezjologów. Jedna osoba jest zatrudniona na etacie nauczyciela akademickiego, pozostałe 7 na etatach szpitalnych. Szpital posiada dwie sale operacyjne cięć cesarskich usytuowane w pobliżu sal porodowych (w obrębie bloku porodowego), dwie sale do operacji ginekologicznych i jedną salę do zabiegów laparoskopowych usytuowane w bloku operacyjnym na I piętrze oraz gabinety zabiegowe w Oddziałach Endokrynologii, Ginekologii i Obserwacyjnym. Dr n. med. Janusz Ziółkowski Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego Historia anestezjologii ściśle wiąże się z rozwojem chirurgii dziecięcej. Pierwszym po wojnie Ordynatorem chirurgii był tu do 1972 r. dr Tadeusz Hroboni (po utworzeniu Wydziału Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie Kierownikiem Klinik Chirurgicznych obu szpitali był prof. Jan Kossakowski). Od 1972 r., gdy Oddział Chirurgii Dziecięcej uzyskał status II Kliniki Chirurgii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, kierowała nim prof. Irena Smólska. Jej silna osobowość nie tylko wpłynęła na kształt Oddziału Chirurgii dbała również o edukację i rozwój anestezjologów, doceniając ich rolę w kompleksowej terapii okołooperacyjnej. Od 1996 r. II Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci (zmiana nazwy w 1991 r.) kieruje prof. Maciej A. Karolczak. Niezależnie od oficjalnych nazw i statusu akademickiego od początku swego istnienia Szpital był miejscem szkolenia studentów, pielęgniarek, lekarzy w zakresie pediatrii, chirurgii dziecięcej i anestezjologii. Anestezjologia, podobnie jak w wielu innych szpitalach, początkowo nie była wyodrębniona. Służyła przede wszystkim chirurgii. Bezpośrednio po II wojnie świa- 1075

14 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie towej do czasu pojawienia się w szpitalu na Działdowskiej pierwszych lekarzy przeszkolonych w dawaniu narkozy znieczulaniem metodą kroplową (tzn. chlorkiem etylu do indukcji z kontynuacją eterem w układzie otwartym) zajmowała się pielęgniarka Joanna Klipert ( Janisia ), instrumentariuszka ze Szpitala Karola i Marii. W latach 50. i 60. XX w. narkozę potrafili stosować prawie wszyscy zatrudnieni tu chirurdzy. Ogromnym wsparciem były świetnie wyszkolone na słynnych kursach podstaw anestezjologii prowadzonych przez doc. Mieczysława Justynę pielęgniarki: Zofia Ruszkarska, Jadwiga Firląg-Różycka, Wiesława Szumilak-Sinołęcka. Nieobce im były tajniki znieczulania eterem oraz intubacje i stosowanie leków zwiotczających. Głównym chirurgiem, typowanym do najtrudniejszych znieczuleń do dużych operacji, była dr Irena Rygielska specjalista chirurg i pediatra, która po obronieniu doktoratu z chirurgii dzieci, na kilka lat przed emeryturą uzyskała specjalizację z anestezjologii. Do czasu jej wyszkolenia przy znieczuleniach do najtrudniejszych operacji wspierała ją dr Izabela Poklewska-Koziełło z Zespołu Anestezjologicznego z Litewskiej. Pierwszym lekarzem zatrudnionym na Działdowskiej w roli anestezjologa była dr Alina Wolska (która po ukończeniu kursów u doc. Justyny była wówczas jednym z czterech pracujących w Warszawie obok dr Izabeli Poklewskiej, dr Teresy Godlewskiej-Marconi i prof. Zdzisława Rondio anestezjologów dziecięcych). W ramach szkolenia do specjalizacji wyjechała do Tufts University w Bostonie, a po powrocie do kraju zasiliła Zespół Anestezjologiczny w Szpitalu przy ul. Litewskiej. Od listopada 1965 r. głównym i jedynym etatowym anestezjologiem została dr Ewa Kutrzebska, absolwentka Wydziału Pediatrii AM w Warszawie zafascynowana anestezjologią. Trafiła tu po kilkumiesięcznym wolontariacie anestezjologicznym na Litewskiej. Dalszą edukację anestezjologiczną kontynuowała na kursach organizowanych przez doc. Mieczysława Justynę, świetnego nauczyciela kilku pokoleń anestezjologów (doc. Justyna w kwietniu 1948 r. ukończył organizowany przez Ministerstwo Zdrowia Kurs nowoczesnej anestezjologii, na którym wykładowcami byli lekarze anestezjolodzy: szwedzcy, angielscy i amerykańscy). W październiku 1973 r., przy pierwszych trzech operacjach serca z użyciem krążenia pozaustrojowego w Klinice prof. Smólskiej, w sztuce anestezji wspierali dr Ewę Kutrzebską prof. Tadeusz Szreter, dr Teresa Godlewska-Marconi i dr Teresa Falkowska. Warto podkreślić, że w tych latach formalne dyżury anestezjologiczne na Działdowskiej zapewnione były jedynie w dniach ostrego dyżuru chirurgicznego i dniach operacji kardiochirurgicznych. Z czasem dyżury zaczęli obsadzać młodzi lekarze szkolący się w anestezjologii, kierowani tu na trzymiesięczne staże z Katedry Anestezjologii. W styczniu 1975 r. pracę anestezjologa rozpoczęła dr Magdalena Tędziagolska późniejszy kierownik Zespołu. Tak przebiegała ewolucja od systemu, gdy kapiąc eter na maski Schimmelbuscha narkozę dawali wytypowani chirurdzy lub pielęgniarki do prawdziwej anestezjologii z wyszkolonymi lekarzami, których wiedza i doświadczenie umożliwiły dalszy rozwój chirurgii dziecięcej. W strukturze akademickiej od 1975 r. Zespół wchodził w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie, którą kierował prof. Bogdan Kamiński (od 2000 r. prof. Ewa Mayzner-Zawadzka). W systemie rotacyjnym szkolili się tu prawie wszyscy anestezjolodzy Katedry, poznając tajniki anestezjologii pediatrycznej. Wielu z nich pracuje obecnie w renomowanych ośrod- 1076

15 Dział Anestezjologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dzięcięcego Szpitala Klinicznego kach zagranicznych. Obsadzali dyżury i były to dla nich godziny niewątpliwie pozostające na długo w pamięci. Szeroki zakres operacji, obejmujący chirurgię klatki piersiowej, noworodków, wytworzenia przełyku, ortopedię, operacje na otwartym sercu, rozszczepów podniebienia, leczenie urazów wielonarządowych, ciężkich oparzeń stawiał przed anestezjologami wysokie wymagania. Starały się temu sprostać dr E. Kutrzebska i dr M. Tędziagolska. W 1982 r. do Zespołu dołączył dr Janusz Ziółkowski. W tym czasie anestezjologia w strukturze Szpitala uzyskała autonomię organizacyjną jako Dział Anestezjologii Pediatrycznej. Charakterystyczną cechą tego ośrodka była doskonała współpraca z chirurgami. Brak Oddziału Intensywnej Terapii i łóżek anestezjologicznych wymagał ścisłej współpracy w leczeniu dzieci w obrębie chirurgicznego Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej. Stopniowo rozszerzano zaplecze sprzętowe, tak ważne w intensywnej terapii. Stare respiratory Engstroema i Loosco zastąpiły kolejne generacje Servo, Bennett i Babylog, zakupiono nowoczesne analizatory równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii krwi, unowocześniano system monitorowania. W niepamięć odchodziły takie przełomowe wydarzenia, jak pierwsze uruchomienie respiratora (w 1966 r. Asisstora firmy Drager zastosowano do długotrwałej wentylacji u 14-letniego chłopca we wstrząsie septycznym), o co poproszono doświadczonego anestezjologa dr. Janusza Kąckiego, czy zdobycie pierwszego parownika do halotanu, co pozwoliło zrezygnować z knotowych parowników do eteru. Ambicją zespołu było stosowanie nowoczesnych technik znieczulenia. Powszechne stały się znieczulenia regionalne (przede wszystkim zewnątrzoponowe z dostępu krzyżowego temat pracy doktorskiej dr M. Tędziagolskiej), obecnie rutynowo stosowane w typowej chirurgii dziecięcej. Z wykorzystaniem tej metody znieczulenia opracowano i wdrożono system chirurgii jednego dnia. Pierwsi w Polsce zastosowaliśmy znieczulenia doopłucnowe u dzieci jako metodę łagodzenia bólu po torakotomiach tylno-bocznych (praca doktorska J. Ziółkowskiego). Osiągnięcia Zespołu były propagowane na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Doświadczenia w znieczuleniach regionalnych przyciągały na szkolenia anestezjologów z całej Polski. Wiele uwagi poświęcano zagadnieniom bólu u dzieci, optymalizacji premedykacji i współpracy z chirurgami. Obecnie trzon zespołu tworzy 4 anestezjologów z doświadczeniem w anestezjologii pediatrycznej. Od 1997 r. Kierownikiem Działu Anestezjologii jest dr Janusz Ziółkowski. Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Anestezjologii przez wiele lat pełniła pani Elżbieta Wodzińska, doskonale wyszkolony fachowiec, świetna organizatorka i szefowa zespołu pielęgniarek. Jej ogromnemu zapałowi i konsekwencji w nauczaniu wiele pielęgniarek anestezjologicznych zawdzięcza profesjonalną edukację. Obecnie Oddziałową jest pani Wioletta Łukasik, kierująca zespołem pielęgniarek o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w anestezjologii pediatrycznej. Działalność chirurgiczna, poza typową chirurgią dziecięcą, realizowaną głównie jako chirurgia jednego dnia ogniskuje się na kardiochirurgii dzieci (w tym operacje kardiochirurgiczne u noworodków z niską i ekstremalnie niską masą ciała) i urologii. Perfekcyjna organizacja pracy anestezjologicznej i chirurgicznej pozwoliła na opracowanie i wdrożenie wykonywania operacji podwiązania przetrwałego przewodu tętniczego Botalla u noworodków z niską masą ciała, w systemie wczesnego odsyłania dzieci do oddziałów macierzystych oraz sprawnego systemu chirurgii 1077

16 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie jednego dnia u dzieci. Nowoczesną intensywną terapię wspierają systemy monitorowania z wykorzystaniem analizy bispektralnej funkcji OUN (BIS) i małoinwazyjnego systemu monitorowania krążenia (PICCO), nowoczesne respiratory (jako pierwsi w Polsce staliśmy się użytkownikami respiratorów Servo-i u dzieci) i aparat do leczenia nadciśnienia płucnego tlenkiem azotu. Po gruntownym remoncie Oddziału Chirurgii i zaplecza anestezjologii w 2007 r. dysponujemy nowoczesnym blokiem operacyjnym, spełniającym normy europejskie, i bardzo dobrze wyposażonym Oddziałem Intensywnej Terapii Pooperacyjnej. Zaplecze diagnostyczne i doświadczony zespół pielęgniarek pozwalają chirurgom na realizację najtrudniejszych wyzwań. Brak wyodrębnionego oddziału anestezjologii z własnymi łóżkami nie umniejsza roli lekarzy anestezjologów w szpitalu. Docenieni za wiedzę i kwalifikacje uczestniczą w leczeniu pacjentów wszystkich oddziałów szpitala, służąc pomocą na wszystkich oddziałach. Pamiętając historię, staramy się podtrzymać tradycje dobrej, partnerskiej współpracy z chirurgami i wszystkimi lekarzami Szpitala. Pełne zrozumienie, koleżeńska atmosfera na sali operacyjnej i wspólne pokonywanie problemów powodują, że codzienna praca jest przyjemnością. Specyfiką anestezjologii pediatrycznej jest duża ilość znieczuleń do procedur niechirurgicznych (porównywalna z ilością znieczuleń do operacji). Gruntowna wiedza pediatryczna, jaka powinna cechować anestezjologa dziecięcego, pozwala na zrozumienie pediatrycznego spojrzenia na pacjenta i oczekiwań pediatry w stosunku do nowoczesnej anestezjologii i lekarza reprezentującego tę specjalność. Lekarze zespołu są wykładowcami na kursach specjalistycznych prowadzonych przez CMKP, Katedrę Anestezjologii lub inne kliniki Akademii Medycznej. Prowadzą nauczanie studentów Akademii Medycznej (wszystkich wydziałów) w zakresie pierwszej pomocy, anestezjologii, wybranych dziedzin klinicznych, są opiekunami lub recenzentami prac licencjackich i magisterskich studentów AM, współautorami wielu skryptów oraz podręczników akademickich. Doktor J. Ziółkowski jest opiekunem naukowym Anestezjologicznego Koła Naukowego ANKONA oraz opiekunem sekcji pediatrycznej tego Koła. Staramy się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z nadzieją, że może chociaż u części szkolących się u nas anestezjologów zaszczepimy fascynację trudną sztuką anestezjologii pediatrycznej. W 2008 r. Zespół Anestezjologiczny Szpitala przy ul. Działdowskiej został włączony do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Kierownik dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Dębicka. Na rycinie 5 przedstawiono Zespół I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2008 r., wchodzący w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na następnej stronie. Ryc. 5. Zespół I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 1078

17

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Telefony: Ordynator 77 408

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dz.U.2016.2218 z dnia 2016.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii www.anestezjologia.org.pl NIP: 527-20-97-275, REGON: 001085458, KONTO BANKOWE: 47 1240 6218 1111 0000 4614 8793, Adres: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO O tym jak skutecznie leczyć nowotwory ginekologiczne oraz jak planować rodzinę w obliczu choroby nowotworowej rozmawiali ginekolodzy z ośrodków onkologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH 1999 Nowa koncepcja pielęgniarstwa Cel Opracowanie odpowiednich metod zapewniających kompleksowe zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia człowieka USTAWA NR 96/2006 -

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Założenia Deklaracji Helsińskiej

Założenia Deklaracji Helsińskiej Założenia Deklaracji Helsińskiej Deklaracja Helsińska W 2010 na kongresie Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii w Helsinkach podpisano tzw. Deklarację Helsińską w Sprawie Bezpieczeństwa Pacjenta w Anestezjologii.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Rezydentura w Wielkiej Brytanii Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Staż do specjalizacji trwa 7 lat, rotacja następuje w obrębie wielu szpitali danego okręgu, rezydenci ubiegają się o rotację

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 1/8 Anestezjologia

Waldemar Machała. Wykład nr 1/8 Anestezjologia Waldemar Machała Anestezjologia. Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem oddziału anestezjologii Zag i intensywnej terapii. Wykład nr 1/8 Anestezjologia Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne)

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne) l.p. Plan kursów specjalizacyjnych - i doskonalących - B rok (niepłatne) organizator typ kursu nr CMKP PODSTWOWE SPECJLNOŚCI LEKRSKIE anestezjologia i intensywna terapia Klinika nestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Historia Zakład Pielęgniarstwa

Historia Zakład Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

dodatni dodatni Podpis i pieczątka KOD lekarza ujemny ujemny Dni pobytu Data przyjęcia Data porodu Data wypisu S T R O N Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE

dodatni dodatni Podpis i pieczątka KOD lekarza ujemny ujemny Dni pobytu Data przyjęcia Data porodu Data wypisu S T R O N Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. (podpis) ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 16 Imię i nazwisko SPIS ZAŁĄCZNIKÓW S. R. P. O. N. Rok Rok Rok Miejsce pracy Miasto

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DEDYKOWANYCH. dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki obrazowej, jaką jest ultrasonografia

OFERTA KURSÓW DEDYKOWANYCH. dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki obrazowej, jaką jest ultrasonografia OFERTA KURSÓW DEDYKOWANYCH dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki obrazowej, jaką jest ultrasonografia przygotowana przez Górnośląską Szkołę Ultrasonografii w Chorzowie zajmuje się kształceniem i doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 24 września 2013r. OD 2003 ROKU SZPITAL DZIAŁA W FORMIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Konsultanta Województwa Mazowieckiego w dziedzinie angiologii za rok

Sprawozdanie z działalności Konsultanta Województwa Mazowieckiego w dziedzinie angiologii za rok Dr hab. med. Ireneusz Nawrot Konsultant dla województwa mazowieckiego w dziedzinie angiologii Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z dnia 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Chirurgia. Uwaga: Anestezja znajduje się pod numerami klasyfikacyjnymi WO 201-233.1. Wydawnictwa informacyjne i ogólne

Chirurgia. Uwaga: Anestezja znajduje się pod numerami klasyfikacyjnymi WO 201-233.1. Wydawnictwa informacyjne i ogólne WO Chirurgia Uwaga: Anestezja znajduje się pod numerami klasyfikacyjnymi WO 201-233.1. WO 1-102 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WO 113-149 Antyseptyka. Choroby. Diagnostyka. Wstrząs WO 162-176 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach

Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach Janusz Świetliński Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w imieniu grupy inicjatywnej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Wydanie pod redakcją prof. dr. hab. med. Janusza Andresa i dr. hab. med. Rafała Drwiły Kraków 4 7 grudnia 2013 r. Redakcja naukowa: prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków tel. (25) 798 2001 fax (25) 798 2603 spzoz@spzoz.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce to Integracja i wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo