WARSZTATY SZKOLENIOWE 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY SZKOLENIOWE 2015"

Transkrypt

1 Ocena podstawowych czynności życiowych pacjenta niezbędna jest ratownikowi medycznemu do ustalenia stanu chorego, określenia sprawności funkcjonowania poszczególnych układów i narządów, podjęcia działań zmierzających do utrzymania lub zmiany rozpoznanego stanu. Jednym z ważniejszych elementów badania jest skupienie się na podstawowych sferach funkcjonowania człowieka, tj. biologiczna, psychiczna, społeczna. W ocenie biologicznej powinny znaleźć się informacje o prawidłowym lub zaburzonym funkcjonowaniu podstawowych układów: oddechowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego, pokarmowego, moczowego, płciowego, termoregulacji. Źródłem danych o pacjencie może być sam pacjent, rodzina lub inne bliskie osoby. OGÓLNA OCENA PACJENTA Przed rozpoczęciem badania poinformuj pacjenta o rodzaju badania oraz jego celowości Stan ogólny pacjenta (dobry, zły, bardzo zły) i stan odżywienia. Stan świadomości. Zdolność koncentracji: czy pacjent jest zorientowany co do miejsca, czasu i osób? Czy jest w pełnym kontakcie słowno-logicznym? Jaką przyjmuje postawę ciała? Ocena GCS, AVPU. Podstawowe czynności życiowe (oddech, czynność serca, ciśnienie tętnicze, temperatura ciała). Wywiad SAMPLE. Podstawowe pytania, które powinniśmy zadać pacjentowi: W przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków, znajomych. o Co się stało? o Czy występują jakie dolegliwości? o Główne skargi chorego (trzeba dokładnie ustalić co pacjent rozumie pod danym pojęciem) o Jak zaczęła się choroba? o Gdzie i od kiedy są dolegliwości? (charakter bólu, czy ból promieniuje?) o Czy pacjent wiąże z czymś występowanie dolegliwości (wysiłek, posiłek itp.) o Czy wcześniej takie dolegliwości już występowały? o Czy przy dolegliwościach doszło do zaburzeń przytomności? o Na co choruje? (przebyte operacje?) o Czy przyjmuje jakieś leki?

2 o W przypadku kobiety (ciążą? miesiączka?) OCENA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH Objawy odwodnienia: stojące fałdy skórne, sucha skóra i błony śluzowe, suchy język, niskie i szybkie tętno, hipotonia, miękkie gałki oczne. Sinica: o Sinica obwodowa: o Sinica centralna: Żółtaczka: zażółcenie powłok skóry, twardówki oraz świąd. Niedokrwistość: bladość spojówek, łożyska paznokci, tachykardia, powiększona śledziona, fały skórne na powierzchni wewnętrznej dłoni. Obrzęki: pobudzi, okołooczdołowe, okolicy krzyżowej, jedno- lub obustronne. Niewydolność prawokomorowa: Niewydolność lewokomorowa: Skóra: wysypki? wypryski? wykwity? Znamiona pajączkowate, rumień dłoni (choroby wątroby)? Blizny? Owrzodzenia? Martwica? Drżenia: (patrz bad. neurologiczne). Jama ustna: siny język? Zapach? BADANIE FIZYKALNE KLATKI PIERSIOWEJ ORAZ PŁUC Dokonując oceny procesu oddychania należy zwrócić uwagę na: częstość oddechów, jakość oddechów, rytm oddychania. Badanie klatki piersiowej oraz brzucha zawsze zaczynamy od: oglądania, badania palpacyjnego, opukiwania i osłuchiwania. Orientacyjnie oceniamy symetryczność odgłosu (2 m.ż. z przodu kl. piersiowej, dołki nadobojczykowe, 4 m.ż. w linii środkowo-obojczykowej, 6 m.ż. w linii pachowej środkowej, środki okolic nadgrzebieniowych, międzyłopatkowych, podłopatkowych. Należy porównać odgłos opukowy w symetrycznych miejscach po obu stronach klatki piersiowej. Odgłos opukowy: o Jawny prawidłowy; niskie brzmienie, trwa stosunkowo długo, stwierdza się go w miejscach przylegania prawidłowego płuca do ściany kl. piersiowej (wzór środek II lewego m.ż.) o Stłumiony może świadczyć o nacieku lub o wysięku opłucnowym. o Nadmiernie jawny dźwięk nieco niższy, trwający dość długo (rozedma, odma opłucnowa).

3 o Bębenkowy może świadczyć o odmie. Osłuchiwanie płuc Szmer oddechowy opisywany jest jako: Pęcherzykowy nieco ostrzejszy przy wydechu. Osłabiony przy nacieku. Nieobecny przy odmie lub wysięku. Zaostrzony głośny, prychający. Świszczący stridor (przy przeszkodzie w górnych drogach oddechowych). Szmery dodatkowe możemy podzielić na: Rzężenie suche świsty, szmer tchawiczy, furczenia (skurcz oskrzeli, dychawica). Rzężenia wilgotne w czasie wdechu i mogą być: o Grubobańkowe o niskiej częstotliwości przy płynie w oskrzelach (obrzęk płuc). o Drobnobańkowe o wysokiej częstotliwości przy płynie w oskrzelikach i pęcherzykach płucnych (niewydolność lewokomorowa serca z zastojem w płucach). o SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA Tętno: symetryczne? Częstość (tachykardia > 100/min, bradykardia < 60/min) deficyt tętna? (występuje w szybkim migotaniu przedsionków lub licznych dodatkowych pobudzeniach komorowych), napięcie (zależne do ciśnienia tętniczego - twarde? miękkie?). W czasie osłuchiwania serca zwracamy uwagę na: Rytm: o Częstość o Miarowość o Deficyt tętna na obwodzie (jednoczesne osłuchiwanie tętna i badanie palpacyjne tętna) Pola osłuchiwania: o 2 prawa pmż. przymostkowo zastawka aorty o 2 lewa pmż. przymostkowo zastawka pnia płucnego o 4 prawa pmż. przymostkowo zastawka trójdzielna o 5 pmż. w linii środkowoobojczykowej zastawka dwudzielna (mitralna) o 3 lewa pmż. przymostkowo Punkt Erba Tony serca:

4 BRZUCH Badanie wykonuje się u chorego leżącego z głową ułożoną płasko kończyny górne położone wzdłuż ciała, a dolne wyprostowane lub lekko podkurczone. Chory powinien być rozluźniony, ręce ogrzane. Dłoń spoczywa płasko na brzuchu chorego, ucisk powinien być delikatny, nie powinien sprawiać choremu bólu. Miejsca które pacjent pokazuje jako bolesne badamy na końcu. W pozycji stojącej badamy jedynie w przypadku gdy chodzi o oglądanie brzucha wiszącego, otyłego, lub pewnych jego nierówności. Oglądanie: Brzuch wysklepiony tłuszcz, płód, kał, powietrze, płyn, guz. Obmacywanie: o Badanie zaczynać zawsze od miejsca niebolesnego. o Czy występuje bolesność uciskowa? o Opory bolesne, jak duże? o Powłoki brzuszne miękkie? Obrona mięśniowa? Ból przy zwalnianiu ucisku? o Objawy otrzewnowe? o Przepukliny? o Tętniak aorty brzusznej? żywe tętnienie. o Obmacywanie wątroby wielkość, spoistość. badanie palpacyjne powierzchowne : - Obj. Courvoisiera (napięty, wyczuwalny, pęcherzyk żółciowy). Objaw charakterystyczny dla zaawansowanego procesu nowotworowego okolicy trzustkowodwunastniczej (zazwyczaj rak głowy trzustki lub przewodów żółciowych, a także dwunastnicy i brodawki Vatera). - Obj. Chełmońskiego (dodatni objaw choroby wątroby, zapalenia pęcherzyka żółciowego charakteryzuje się występowaniem bolesności w trakcie wstrząsania w okolicę łuku żebrowego prawego). Badanie polega na położeniu dłoni na łuku żebrowym prawym i następnie uderzeniu w dłoń pięścią drugiej ręki. W przypadku wystąpienia bólu uważa się objaw za dodatni. - Obj. Murphy`ego (dodatni objaw w kamicy pęcherzyka żółciowego). Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na wznak, polega na położeniu dłoni w okolicę podżebrową prawą w linii środkowo-obojczykowej (lokalizacja pęcherzyka żółciowego) i nakazanie wykonania przez badanego głębokiego wdechu. Objaw uważa się za dodatni, jeśli badany przerwie wdech, co spowodowane jest bólem.

5 - Traida Charcota (objawy kliniczne składające się na ostre zapalenie dróg żółciowych/pęcherzyka żółciowego): - gorączka (dreszcze), - żółtaczka, - bóle w nadbrzuszu. - Obj. Cullena (krwawe brunatno sine plamy, podbiegnięcie wokół pępka świadczące o ostrym zapaleniu trzustki). - Objaw Markle'a (jeden z objawów klinicznych sugerujących zapalenia otrzewnej. Silny ból jamy brzusznej wywołany wstrząśnieniem tułowia, np. przy podskoku; szybkim opadaniu na pięty po staniu na palcach stóp (objaw dodatni) czy delikatnym wstrząśnieniu okolicy lędźwiowej leżącego pacjenta. Uważany jest za równoznaczny z objawem Blumberga). - Obj. Blumberga (charakteryzuje się brakiem lub słabo nasiloną bolesnością podczas delikatnego i powolnego wpuklenia powłok brzusznych, z charakterystycznym wywołaniem ostrego, silnego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku. Dodatni u pacjentów z zapaleniem wyrostka robaczkowego). - Obj. Jaworskiego (charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego. Pacjent w pozycji leżącej podnosi kończynę dolną prawą do góry. Następnie badający naciska palcami dłoni okolicę wyrostka robaczkowego, a pacjent jednocześnie opuszcza wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę do poziomu. Objaw uznaje się za dodatni, gdy w trakcie opuszczania kończyny pojawia się narastający ból). -Obj. Rovsinga (charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego lub zapalenia otrzewnej. Badanie wykonuje się oburącz. Badający układa swą jedną dłoń w okolicę lewego dołu biodrowego prostopadle do okrężnicy zstępującej, a następnie wywiera swoją drugą dłonią równomierny ucisk na dłoń wcześniej przyłożoną do skóry brzucha. Stopniowo przesuwa dłonie w kierunku antyperystaltycznym do lewego zgięcia okrężnicy. W wyniku badania dochodzi do wzrostu ciśnienia gazów w okrężnicy, co rozciąga ścianę kątnicy i wyrostek robaczkowy. W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego wyzwoli to ból w prawym dolnym kwadrancie brzucha - dodatni objaw). NERKI o Bolesność opukowa w okolicy nerek. - Obj. Goldflama (wywoływany przez uderzanie pięści badającego w grzbiet drugiej rozwartej ręki, przyłożonej w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowo wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Pojawiający się ostry ból stanowi dodatni objaw i sugeruje ostry proces zapalny nerki po stronie badanej).

6 KRĘGOSŁUP Ból przy wstrząsaniu i opukiwaniu, kształt, napięcie mięśniowe, ruchomość. - Obj. Lasègue'a (jest charakterystycznym objawem rwy kulszowej. Narastający ból podczas podnoszenia kończyny dolnej w czasie leżenia na plecach oraz przy pochylaniu. Może być jednostronny lub obustronny). KOŃCZYNY Pacjent powinien mieć odwróconą uwagę np. rozmową. Podczas badania chory powinien rozluźnić mięśnie. Wykonujemy kolejno ruchy we wszystkich stawach obu kończyn, zwracając uwagę na zakres ruchów i napięcie mięśniowe. Opór, który wyczuwamy podczas wykonywania ruchów biernych wskutek napinania się mięśni jest miarą napięcia mięśniowego. Ocenę napięcia umożliwia też obmacywanie mięśni w spokoju i podczas ruchów biernych. UKŁAD NERWOWY Ocena wzroku: (wielkość, kształt i reaktywność) Odruchy patologiczne: wczesny objaw uszkodzenia róg piramidowych po tej samej stronie: - Odruch Babińskiego (pocieranie drewnianą szpatułką zewnętrznego brzegu stopy w kierunku od pięty do palców. Reakcja patologiczna (+) objaw przy tonicznym zgięciu grzbietowym plucha z wachlarzowatym rozstawieniem i zgięciem podeszwowym pozostałych palców). - Odruch Gordona (ucisk mięśni łydki; reakcja patologiczna jak w (+) odruchu Babińskiego. - Odruch Oppenheima (mocny ucisk wzdłuż kości piszczelowej ku dołowi; reakcja patologiczna jak w (+) odruchu Babińskiego). Odruch Babińskiego do 2 r.ż. jest objawem fizjologicznym.

7 Ból przy rozciąganiu nerwów: - Objaw Keringa (chory leży na plecach, kończyna dolna zgięta w stawie kolanowym i biodrowym pod kątem prostym. Wystąpienie bólu przy prostowaniu kończyn. Występuje przy podrażnieniu korzeni L 3 -L 4 lub podrażnieniu opon mózgowych. - Objaw Brudzińskiego ( przy biernym pochyleniu głowy ku przodowi dochodzi do odruchowego zgięcia kończyn dolnych przy podrażnieniu opon mózgowych). Siła mięśniowa: ocena siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych, szykanie niedowładów/porażeń. Czucie: bóle. Koordynacja i drżenie: o Próba palec-nos (badany raz ma zamknięte i otwarte oczy, prostuje ręce wyciągnięte do przodu i prowadzi swój palec wskazujący możliwie szybko do własnego nosa. Występowanie drgań drżeń namiarowych pod koniec ruchu mogą sugerować na uszkodzenie móżdżku). o Próba Romberga (badany stoi z przywiedzionymi stopami i rękami wyciągniętymi do przodu przed badającym. Porównanie utrzymania równowagi przy otwartych i zamkniętych oczach po lekkim uderzeniu badanego w oba barki. Patologia - chwiejna próba Romberga, pacjent stoi przy otwartych oczach, a pada, gdy ma zamknięte. Badanie chodu: Zwracamy uwagę na kończyny górne i dolne, na postawę chorego podczas chodzenia chory najpierw chodzi z otwartymi, a potem z zamkniętymi oczami.

Badanie przedmiotowe

Badanie przedmiotowe Prof. UM dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe dziecka

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKALNE. 3. Stan odżywienia Wygląd ogólny: wzrost, waga, BMI (Body Mass Index, indeks Masy ciała) BMI = m.c.(kg)/(wzrost w m) 2 Norma: 20 25

BADANIA FIZYKALNE. 3. Stan odżywienia Wygląd ogólny: wzrost, waga, BMI (Body Mass Index, indeks Masy ciała) BMI = m.c.(kg)/(wzrost w m) 2 Norma: 20 25 1 BADANIA FIZYKALNE Stan ogólny 1. Przytomność (skala Glasgow) to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem: przytomny - wszystko jest O.K. somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy

Bardziej szczegółowo

Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE

Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE 1. Oglądanie Stan ogólny (dobry, średni, ciężki, bardzo ciężki) Stan przytomności świadomości Zaburzenia jakościowe świadomości - ocena

Bardziej szczegółowo

Wywiad i badanie lekarskie

Wywiad i badanie lekarskie Wywiad i badanie lekarskie I. Wywiad powinien być zebrany bardzo wnikliwie. II. III. IV. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem podczas badania lekarskiego. Stosunek lekarza do dziecka i rodziców powinien cechować

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski Badanie fizykalne ocena pielęgniarska mgr Dariusz Klonowski Ocena podstawowych czynności Ŝyciowych Zakres oceny, stosowane metody i techniki Oddychanie KrąŜenie Termoregulacja Stan świadomości Procedury

Bardziej szczegółowo

Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej Gniezno, 2014 r. I. Zanim zaczniesz ratować 3 1.Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 4 2. Bezpieczeństwo ratowników i poszkodowanych 5 3.Telefony alarmowe 5

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKALNE - ĆWICZENIA

BADANIA FIZYKALNE - ĆWICZENIA 1 BADANIA FIZYKALNE - ĆWICZENIA T: Badania fizykalne u noworodka 04.12.2006 1. Układ krążenia a) Krążenie u noworodka stanowi formę przejściową między krążeniem płodowym a krążeniem u dorosłego. W krążeniu

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej

Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej Teoretyczne podstawy Medycyny Manualnej Medycyna manualna jest gałęzią medycyny o ustalonych procedurach postępowania: - diagnostycznego, mającego na celu rozpoznawanie odwracalnych zaburzeń czynnościowych

Bardziej szczegółowo

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe...

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe... Spis treści WPROWADZENIE... 6 JAKI JEST CEL TEGO E- BOOKA?... 6 DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEGO E- BOOKA?... 6 CZYM JEST DZWONEK ALARMOWY?... 6 CZYM NIE JEST DZWONEK ALARMOWY?... 7 JAK OBEJRZEĆ MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

NAGŁE STANY ZAGROśENIA śycia ABC PIERWSZEJ POMOCY

NAGŁE STANY ZAGROśENIA śycia ABC PIERWSZEJ POMOCY Renata Jastrzębska, Andrzej Kaczor NAGŁE STANY ZAGROśENIA śycia ABC PIERWSZEJ POMOCY (materiał dydaktyczny) Słupsk 2007 2 Opracowano w Zakładzie Ogólnozawodowym Szkoły Policji w Słupsku Opiniodawca: lek.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU Sytuacje groźne dla życia mogą być różne: wypadek samochodowy z jednym lub wieloma poszkodowanymi, upadek z drabiny, wypadek w źle wentylowanej w nocy

Bardziej szczegółowo

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Autorzy Projektu Ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: Anna Zawiślak

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy SZKOŁA POLICJI w PILE Zakładu Taktyki i Technik Interwencji Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy Opracowanie: sierŝ. Sławomir Butkiewicz grudzień 2007 Redakcja językowa i korekta Waldemar

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo