ZASADY ZGŁASZANIA POTENCJALNEGO DAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZGŁASZANIA POTENCJALNEGO DAWCY"

Transkrypt

1 ZASADY ZGŁASZANIA POTENCJALNEGO DAWCY Irena Milaniak Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2 OCENA ZMARŁEGO DAWCY NARZĄDÓW Kliniczna ocena dawcy narządów - Ustalenie przyczyny śmierci - Zapoznanie się z przebiegiem choroby i przebytymichorobami Wykluczenie: - przeciwwskazań bezwzględnych i względnych - uzależnienia od narkotyków Ocena perfuzji tkanek narządów oraz utlenowania krwi Wykonanie niezbędnych badań wykluczających ryzyko pobrania i przeszczepienia narządu

3 PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE Uogólnione zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze Nowotwory złośliwe z wyjątkiem pierwotnego guza mózgu Uogólniona miażdżyca Choroby układowe powodujące uszkodzenie narządów (kolagenozy, choroby drobnych naczyń amyloidoza, twardzina) Nosicielstwo HIV

4 PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE Wiek powyżej 70 lat Nadciśnienie samoistne Cukrzyca Długotrwałe używanie środków farmakologicznych toksycznych dla określonych narządów Alkoholizm (serce, wątroba, trzustka)

5 ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO DAWCY 24 godziny/dobę Koordynator regionalny Poltransplant

6 CZYNNOŚCI SZPITAL DAWCY Dokonanie czynności prowadzących do rozpoznania śmierci pnia mózgu Oznaczenie grupy krwi Wykonanie badań wirusologicznych dawcy: HIV, HBs, Hbc, HCV, CMV, i EBV Pobranie węzłów chłonnych do oznaczenia antygenów transplantacyjnych odbiór rejonowy ośrodek transplantacyjny Przesłanie informacji do rejonowego ośrodka transplantacyjnego bądź Poltransplantu

7 CZYNNOŚCI REJONOWY OŚRODEK TRANSPLANTACYJNY Wykluczenie zgłoszenia przez potencjalnego dawcę sprzeciwu w CRS Ustalenie czy jest potrzebna informacja do prokuratury Wysłanie karty Koordynacyjnej do Centrum Poltransplant w Warszawie Oznaczenie antygenów transplantacyjnych dawcy Wykonanie badań wirusologicznych w przypadku niemożności ich oznaczenia w szpitalu dawcy Przesłanie do Centrum Poltransplant w Warszawie węzła chłonnego

8 NIEZBĘDNE INFORMACJE KARTA ZGŁOSZENIA DAWCY Dane ogólne 1. Dane personalne (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania) 2. Grupa krwi 3. Przyczyna zgonu 4. Inne choroby ( z wywiadu) 5. Wykluczenie bezwzględnych przeciwwskazań 6. Data i godzina przyjęcia do szpitala 7. Data i godzina komisyjnego orzeczenia śmierci pnia mózgu 8. Data i godzina rozpoczęcia oddechu kontrolowanego 9. Temperatura ciała 10. Wzrost ciężar ciała, obwód klatki piersiowej, brzucha

9 OCENA KLINICZNA DAWCY Badanie fizykalne - urazy klatki piersiowej i brzucha Tatuaże, nakłucia Blizny pooperacyjne Ocena skóry (zmiany barwnikowe, czerniak)

10 HEMODYNAMIKA/UKŁAD KRĄŻENIA Ciśnienie tętnicze krwi (aktualne oraz okresy hipotensji) Częstość pracy serca obecność zaburzeń rytmu serca NZK kiedy, jak długo Aktualne OCŻ Dawka i rodzaj amin presyjnych, czas podawania Diureza w ostatniej dobie/akt. Diureza godzinowa EKG ocena zapisu Rtg klatki piersiowej Badanie Usg serca, jamy brzusznej

11 BADANIE WIRUSOLOGICZNE Przeciwciała anty-hiv Obecność antygenu Hbs Przeciwciała anty-hcv Przeciwciała anty-ebv Hbe-ag Ant Hbc IgM, IgG Przeciwciała CMV Przeciwciała p-toksoplazmozie VDRL

12 STOSOWANE LEKI Moczopędne rodzaj i dawka Antydiuretyna od kiedy i w jakiej dawce Antybiotyki rodzaj Insulina dawki Przetoczenia krwi i osocza Diuretyki Krystaloidy, koloidy

13 BADANIA OGÓLNE Morfologia + płytki krwi Poziom sodu, potasu, wapnia w surowicy krwi Gazometria krwi tętniczej

14 BADANIA BAKTERIOLOGICZNE Moczu Wydzieliny z drzewa oskrzelowego Wydzieliny z rany Posiewy krwi Wyniki tych badań są istotne nawet jeżeli uzyskuje się je po po przeszczepieniu narządu

15 PODSUMOWANIE Kliniczna ocena dawcy jest pierwszym krokiem w kwalifikacji dawcy Osoba koordynatora POLTRANSPLANTU jest odpowiedzialna za ostateczną decyzję co do kwalifikacji dawcy narządów

16 DAWCA NEREK KRYTERIA Wiek noworodek donoszony powyżej 7 rż-70 lat Mocznik <100 mg/dl Kreatynina <3,5 mg/dl Diureza >0,5 ml/kg/godz Przeciwwskazania bezwzględne Przewlekła choroba nerek Przeciwwskazania względne Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca

17 DAWCA NEREK BADANIA Aktualny poziom kreatyniny i mocznika w surowicy krwi W przypadku wartości podwyższonych analiza poprzednich wyników Ogólne badanie moczu

18 DAWCA TRZUSTKI Wiek 5-50 lat KRYTERIA Poziom diastazy nie przekraczający 3xnormy Kontrolowana hiperglikemia Brak długotrwałej hipotensji Brak zapalenia trzustki w wywiadzie Brak uzależnienia od alkoholu

19 DAWCA TRZUSTKI BADANIA Poziom glukozy w surowicy Poziom diastazy w surowicy krwi i moczu Lipaza w surowicy

20 DAWCA WĄTROBY - KRYTERIA Wiek 5-50 lat Pobyt w OIT < 7 dni Ciśnienie skurczowe krwi mmhg OCŻ >5 mmhg PaO2 100 mmhg Hipotensja nie dłuższa niż 20 min w trakcie hospitalizacji (ciśnienie skurczowe <80mmHg) Brak NZK Dopamina <10µg/kg/min GOT, GPT <100 IU/L Bilirubina <2 mg/dl Brak zaburzeń układu krzepnięcia

21 DAWCA WĄTROBY BADANIA Bilirubina całkowita i pośrednia ALAT, ASPAT Fosfataza alkaliczna Koagulogram (wsk. Quicka, fibrynogen, APTT) Białko całkowite, albuminy CPK, CPK MB LDH Poziom sodu

22 DAWCA SERCA KRYTERIA Wiek dawcy - akceptacja do 55 lat Po koronarografii powyżej 55 rż

23 WYWIAD WYKLUCZENIE: -choroby alkoholowej -uzależnienia od narkotyków -czynników ryzyka miażdżycy

24 WAGA DAWCY Różnica wagi dawcy i biorcy powinna wynosić nie więcej niż 30 % W większości przypadków dawca >70 kg (M) jest odpowiedni dla większości biorców

25 FUNKCJA HEMODYNAMICZNA SERCA Badanie echokardiograficzne serca - ocena funkcji zastawek, ocena globalnej funkcji skurczowej, wady serca, ocena grubości przegrody międzykomorowej <13 mm

26 cd. FUNKCJA HEMODYNAMICZNA SERCA -Badanie Rtg klatki piersiowej -Badanie Ekg (cechy świeżego zawału, przerost, zaburzenia rytmu) -Badania enzymatyczne (CPK, CPK- MB, TnI)

27 NZK U DAWCY Krótkie epizody NZK nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania (decyduje stan hemodynamiczny w momencie pobrania, stan biorcy)

28 WSPOMAGANIE INOTROPOWE Dawca akceptowalny DM <20ng/kg/min Dawca marginalny wysokie dawki DM, DB, należy jednak unikać norepinephriny i epinenephriny

29 UWARUNKOWANIA LOGISTYCZNE DOPUSZCZALNY CZAS ZIMNEGO NIEDOKRWIENIA <4 GODZ. Całkowity czas niedokrwienia powyżej 4 godzin rośnie ryzyko niewydolności przeszczepionego serca

30 PRZECIWWSKAZANIA KARDIOLOGICZNE - Zaburzenia rytmu komór serca - DM/DB >20 ug/kg przy CVP >15 mmhg - Zaburzenia kurczliwości LK - Arytmie nadkomorowe - Wady serca wrodzone, nabyte - Uraz serca - Cechy niedokrwienia - Śmierć pnia mózgu z powodu chorób serca - Zatrzymanie krążenia

31 DAWCA PŁUC - WYWIAD Wiek: <55 rż Zdjęcie klatki piersiowej Brak choroby płuc (TBC,Astma,..) Brak wywiadu w kierunku nikotynizmu (w przypadku młodych dawców krotki wywiad jest akceptowalny) Intubacja <10dni Gazometria Fio2 40%: po2>150mmhg Fio2 100%: po2> 350mmHg Brak symptomów infekcji (leukocytoza, CRP,..) Prawidłowe elektrolity Brak patologii w bronchoskopii (bez ropnych zmian w płatach dolnych) Brak patologii w badaniu ogólnym (guzy, rozedma)

32 DAWCA PŁUC BADANIA Gazometria (40%,100% FiO2) Badanie bakteriologiczne materiału z rurki intubacyjnej Bronchoskopia

33 Karta koordynacji pobrania wielonarządowego

34 POLTRANSPLANT : KARTA KOORDYNACYJNA POBRANIA NARZĄDÓW ZGŁOSZENIE NR - AB0 - Rh - DAWCA : płeć K / M OŚRODEK ZGŁASZAJĄCY : Nazwisko zgłaszającego : data urodzenia: adres zam.: PESEL: numer telefonu numer telefonu Data zgłoszenia : godzina : koordynator : DANE OGÓLNE - BADANIA SEROLOGICZNE - PODAWANE LEKI - przyczyna zgonu: HIVab CMV/IgG wazopresyjne : choroby dodatkowe : HBsAg CMV/IgM HCVab Kiła-VDRL HBcore toxoplazma moczopędne : przyjęty dnia : godzina : uwagi : koloidy: respirator : przetoczenia ME / FFP : CRS : temperatura : Rodzina: antybiotyki : cewnik : BADANIA DODATKOWE - NERKI antydiuretyki : Data zgonu: : godzina : data/godz. - UKŁAD KRĄŻENIA mocznik (mg%)- diureza/dobę : ml- ml/godz.- kreatynina (mg%)- data - data - erytrocyty- nabłonki- osad-. RR: mmhg - mmhg leukocytyczynność serca: b/min. b/min- glukoza- białkoposiew moczu- OCŻ : cm/h 2 O - cm/h 2 O- hipotensja : T / N. NZK : T / N resuscytacja : T / N diureza : podczas / po NZK mmhg. data - czas - ml/godz. uwagi : bakterie- inne : uwagi :

35 WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIA DIAGNOSTYCZNE - BADANIA DODATKOWE - SERCE data / godzina Rtg kl. piersiowej data/godzina Ht (%) CPK (U/L) Hb (g%) CK-MB (U/L) leukocyty (tys/ml) EKG Troponina Płytki (tys/ml) BADANIA DODATKOWE - TRZUSTKA Na + (mmol/l) USG j. brzusznej Glukoza (mg%) K + (mmol/l) Amyl-sur (U/L) P (mg%) Amyl-mocz (U/L) Mg 2+ (mg%) Lipaza (U/L) Ca 2+ (mmol/l) waga (kg) wzrost (cm) BADANIA DODATKOWE - WĄTROBA pco 2 (mmhg) Obw. kl.piers.(cm) Obw. brzucha (cm) Bilirubina(mg%) po 2 (mmhg) uwagi : ASPAT (U/L) ph ALAT (U/L) BE (mmol/l) LDH (U/L) - HCO 3 (mmol/l) GGTP (U/L) sat O 2 (%) ALP (Fosf. zas.) Fi O 2 (L) APTT (cz.k-k)(sek.) Data pobrania godzina PTT(cz.protr.) (sek) POBRANIE PRZESZCZEPIENIE FUNKCJA BEZPOŚR. Wsk.Quicka (%) T / N zespół T / N T / N INR NERKA PRAWA Fibrynogen (mg) NERKA LEWA Białko (g%) SERCE Albuminy (g%) TRZUSTKA Globuliny (g%) WĄTROBA

W oczekiwaniu na przeszczep płuc

W oczekiwaniu na przeszczep płuc W oczekiwaniu na przeszczep płuc Poradnik informacyjno - edukacyjny dla Pacjenta i jego Bliskich Poradnik informacyjno - edukacyjny dla Pacjenta i jego Bliskich W oczekiwaniu na przeszczep płuc Fundacja

Bardziej szczegółowo

która wzrosła z 10,62/na milion miew

która wzrosła z 10,62/na milion miew W wyniku działalności zespołów transplantacyjnych w roku 2001 w Polsce wykonano 1142 przeszczepy narządów o ponad 10% więcej w stosunku do roku 2000. Było to możliwe dzięki większej liczbie zidentyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transpalntologii Nerek Przewlekle uszkodzenie nerek oznacza obecność > 3 m-cy: zwiększonego wydalania białka w moczu (powyżej

Bardziej szczegółowo

I trymestr ciąży: ciąża ektopowa; ciąża szyjkowa; ciąża zaśniadowa; poronienie.

I trymestr ciąży: ciąża ektopowa; ciąża szyjkowa; ciąża zaśniadowa; poronienie. Stany zagrożenia życia w położnictwie Elżbieta Nowacka Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik: prof.dr hab.n.med. Ewa Mayzner-Zawadzka 1 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W POŁOŻNICTWIE: A. związane

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transpalntologii Nerek UM w Łodzi Przewlekła choroba nerek (wg NFK) 1.Uszkodzenie nerek utrzymujące się > 3 m-cy, definiowane

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta wyniki badań 3

vademecum pacjenta wyniki badań 3 vade mecum pacjenta vademecum pacjenta wyniki badań 3 Opracowanie ma charakter, tylko i wyłącznie, informacyjny nie może służyć do indywidualnego stawiania rozpoznania i nie zastępuje konsultacji z lekarzem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 670 Poz. 42 Załącznik B.1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W BADANIA

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Michu Wrocław 2011 wersja 1.0

PEDIATRIA. Michu Wrocław 2011 wersja 1.0 PEDIATRIA Michu Wrocław 2011 wersja 1.0 2 SPIS TREŚCI 1. Neonatologia noworodek z niską ur. m. c.; noworodek hipotroficzny podstawy patologii noworodka krwiak podokostnowy, zł. obojczyka, porażenie n.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 670 Poz. 53 Załącznik B.1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W BADANIA

Bardziej szczegółowo

Badania diagnostyczne w nefrologii

Badania diagnostyczne w nefrologii Badania diagnostyczne w nefrologii 1 J O L A N TA F I J A Ł K O W S K A - M O R AW S K A Diagnostyka chorób nerek 2 Badanie podmiotowe - wywiad Badanie przedmiotowe Badania laboratoryjne Badania obrazowe

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż.

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż. Odczyn Biernackiego (OB) Wskazania i podstawy fizjologiczne Niespecyficzny test przesiewowy wykonywany w przypadku podejrzenia chorób zapalnych lub w celu monitorowania przebiegu procesów zapalnych. Istota

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH BADANIA LABORATORYJNE Cennik usług medycznych Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. Pobranie krwi do badań

Bardziej szczegółowo

Badania diagnostyczne w nefrologii

Badania diagnostyczne w nefrologii Badania diagnostyczne w nefrologii 1 J O L A N TA F I J A Ł K O W S K A - M O R AW S K A Diagnostyka chorób nerek 2 Badanie podmiotowe - wywiad Badanie przedmiotowe Badania laboratoryjne Badania obrazowe

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

Pakiet badań PEŁNY obejmuje:

Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. różnymi

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I luty 2010

LEP - 4 - WERSJA I luty 2010 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Obecność wałeczków erytrocytarnych u chorego z hematurią jest charakterystyczna dla: A. kłębuszkowego zapalenia nerek. D. zapalenia pęcherza moczowego. B. krwawienia do kielichów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Adam Zakrzewski. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Adam Zakrzewski. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Adam Zakrzewski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Cukrzyca grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami. OPIS BADAŃ Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Bardziej szczegółowo

Cennik procedur medycznych

Cennik procedur medycznych www.wss.olsztyn.pl Cennik procedur medycznych INFORMATOR 2011 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 ul. Grunwaldzka RATUSZ ul. 1-go Maja ul. Pieniężnego ul.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie znieczulenia ogólnego dzieci do 3.

Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie znieczulenia ogólnego dzieci do 3. ARTYKUŁ SPECJALNY Anestezjologia Intensywna Terapia 2013, tom 45, numer 3, 125 140 ISSN 0209 1712 www.ait.viamedica.pl Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje ogólne... 3 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 10 4. Ograniczenia odpowiedzialności... 10 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo