OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM"

Transkrypt

1 OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Narzędzia służące do kontroli sprawności fizycznej uczniów. Kierując się prostotą zastosowania przez nauczycieli i uczniów spośród wielu testów i prób wybrałem: 1. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- K. Zuchory. 2. TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Krausa - Webera. 3. PRÓBA ORTOSTATYCZNA 4. PRÓBA RUFFIERA. 5. BIEG NA DYSTANSIE 60 m (szybkość) 6. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ (siła ). 7. ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH ( siła). 8. SIADY Z LEŻENIA (siła mm. brzucha ). 9. BIEGI NA DYSTANSACH 1000 m. i 600m. 10. TEST 12 min.( COOPERA). 11. BIEG Z PRZEWROTEM. 12. WYSKOK DOSIĘŻNY. 13. SKOK W DAL Z MIEJSCA ( obunóż). 14. SKOK W DAL Z ROZBIEGU. 15. SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. 16. SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD. 17. SPORT - TEST.

2 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY. Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci. Podane w Indeksie próby; szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości wytrzymałości i siły mięśni brzucha są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny. Każda próba posiada ocenę i 6-punktową skalę; minimalna- 1pkt, dostateczna- 2 pkt, dobra- 3 pkt, bardzo dobra-4 pkt, wysoka- 5 pkt, wybitna- 6 pkt. Suma punktów wszystkich wykonanych ćwiczeń daje obraz przeciętnej sprawności fizycznej dla odpowiedniej kategorii wieku. Podana propozycja oceny sprawności fizycznej,w odróżnieniu od innych tego typu sprawdzianów, charakteryzuje się prostotą ćwiczeń i łatwością odczytywania ocen. Uzyskany ogólny przeciętny wynik - oceniony przy pomocy Indeksu - jest obiektywnie porównywalny z wynikami uzyskanymi w różnych okresach życia, innych osób oraz dorosłych i dzieci. Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania serca, płuc i mięsni. Każdą pracę czyni lżejszą, daje poczucie własnej wartości. Bądźmy wytrwali! Nie ustawajmy w trosce o poprawę własnego zdrowia. Nikt nas w tym nie wyręczy. Sprawność fizyczna jest częściowym, lecz istotnym obrazem stanu zdrowia, starajmy się, więc określić jej aktualny poziom. Przedstawiony poniżej INDEKS pozwala ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej. Wykonywanie zaproponowanych ćwiczeń daje możliwość rzetelnego określenia poziomu cech motorycznych. Składa się on z sześciu prób oceniających: szybkość skoczność, siłę ramion, gibkość, wytrzymałość i siłę mięśni brzucha. Ćwiczenia wybrano tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich. Suma punktów uzyskanych przez ćwiczą we wszystkich próbach jest oceną jego sprawności. Skonfrontowanie tej oceny z normami przewidywanymi dla poszczególnych grup wieku pozwala porównać sprawność fizyczną w różnych okresach życia, a także własne osiągnięcia z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń INDEKSU może stać się elementem pozytywnego współzawodnictwa na przykład w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w INDEKSIE pozwalają na porównanie osiągnięć dorosłego i dziecka. Ćwiczenia mogą wykonywać ludzie zdrowi. Osoby chore lub starsze powinny, przed przystąpieniem do ćwiczeń, poradzić się lekarza.

3 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Próba i sposób jej wykonania Płeć SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek. Wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. SKOCZNOŚĆ Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz własnymi stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy -w dół, więcej niż pół stopy w górę. SIŁA RAMION Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zwisnąć, nie dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności, bądź od razu ćwiczenie które jesteś w stanie wykonać za maksymalną ilość punktów. GIBKOŚĆ Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód próbując zdobyć największą ilość pkt. Wynik w punktach i poziom wykonania próby Minimalny 1 pkt. Dostateczny 2 pkt. Dobry 3 pkt. bardzo 4 pkt. Wysoki 5 pkt. Wybitny 6 pkt. K 12 klaśnięć 16 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć M 15 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć 40 klaśnięć K M K M K M 5 stóp 6 stóp 7 stóp 8 stóp 9 stóp 10 stóp Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Chwyć oburącz za kostki Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij palców stóp. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, tak, aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij podłoża. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz (głowa ponad drążkiem), jedną rękę wolno opuść, wytrzymaj 10 sek. Dotknij całymi dłońmi podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, utrzymaj się kolejno na jednej i drugie ręce 10 sek. Dotknij głową kolan (można dłońmi trzymać się za łydki)

4 WYTRZYMAŁOŚĆ Spróbuj jak długo możesz biec. Próbę można wykonać w dwojaki sposób: bieg w miejscu w tempie ok. 120 kroków na minutę -wówczas liczy się czas biegu bieg na odległość wówczas wynikiem będzie przebiegnięty dystans. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Połóż się na plecach ( ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad podłoże i wykonaj nożyce poprzeczne tak długo jak Ci się to uda. K M K M 1 min. 200 m 2 min 400 m 10 sek. 30 sek. 3 min. 500 m 5 min m 30 sek. 1 min. 6 min m 10 min m 1 min. 1,5 min. 10 min m 15 min m 1,5 min. 2 min. 15 min m 20 min m 2 min. 3 min. 20 min m 30 min m 3 min. 4 min. Oznacza sprawność w punktach Normy dla poszczególnych kategorii wiekowych (kobiet i mężczyzn) W I E K - L A T A i starsi MINIMALNA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WYSOKA WYBITNA

5 Wyniki poszczególnych prób, wynik ogólny i ocenę wpisz do tabeli WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data Próby Szybkość Skoczność Siła ramion Rezultaty prób w punktach Gibkość Wytrzymałość Siła mięśni brzucha Razem punktów ocena TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Krausa - Webera Test składa się z 6 prostych prób sprawdzających siłę mięśni. Może być stosowany od 6-7 roku życia. Nie wykonanie choćby jednej z prób jest sygnałem, że badany ma niedostateczną siłę mięśni. 1. Siła mięśni brzucha i lędźwi: Z leżenia tyłem z ustaleniem stóp i uchwytem karku -przejście do siadu płaskiego. 2. Siła mięśni brzucha; Z leżenia tyłem ze skurczem nóg, wsparciem o stół i uchwytem karku - przejście wprost do siadu skulnego. 3. Siła mięśni lędźwi i dolnych mięśni brzucha; Z leżenia tyłem z chwytem karku - wznos wyprostowanych nóg wzwyż o 20 cm i wytrzymanie tej pozycji przez 10 sekund. 4. Siła górnych mięśni grzbietu: W leżeniu przodem z przytrzymywaniem stóp i chwytem karku (z poduszką pod brzuchem) - wznos tułowia, barków i głowy do poziomu i wytrzymanie przez 10 sekund. 5. Siła dolnej części grzbietu: Jak wyżej, lecz z położeniem piersi na podłodze - wznos wyprostowanych nóg i wytrzymanie przez 10 sekund. 6. Gibkość stawów biodrowych ( w tym elastyczność tylnych mięśni uda). Ze stania zwartego skłon tułowia w dół, dotknięcie podłogi końcami palców i wytrzymanie tej pozycji przez 3 sekundy. Nogi w stawach kolanowych wyprostowane. Próbę tę należy ewentualnie powtórzyć po rozluźnieniu. PRÓBA RUFFIERA Próba Ruffiera jest jedną z najprostszych prób czynnościowych i może być szeroko stosowana jako wstępna ocena w badaniach selekcyjnych młodzieży. W ciągu jednej minuty badany wykonuje 30 przysiadów. Należy zwrócić uwagę, aby przysiady były wykonywane w pełnym wymiarze: maksymalny wyprost i maksymalny przysiad. Oznaczamy częstotliwość tętna w trzech momentach: przed próbą, bezpośrednio po próbie i po 1 minutowym wypoczynku (siedząc). Tętno mierzymy przez 15 sekund i wynik mnożymy przez 4. Uzyskane rezultaty podstawiamy do wzoru:

6 IR = (P+ P1+P2) IR - wskaźnik Ruffiera P - tętno spoczynkowe P1 - tętno bezpośrednio po próbie P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku Ocena wyników: 0 - bardzo dobrze dobrze średnio pow. 10 słabo PRÓBA ORTOSTATYCZNA - zmierz tętno w ciągu 1min. w pozycji leżącej, - bardzo wolno i spokojnie wstań i zmierz ponownie tętno w ciągu 1 min., - wynikiem próby jest różnica pomiędzy ilością uderzeń serca na 1 min. mierzona w pozycji leżącej a ilością uderzeń serca na 1min. mierzona w pozycji stojącej. Różnica w pomiarze tętna ocena i więcej Doskonała Zadowalająca Niezadowalająca

7 BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, chorągiewki do oznaczania miejsca startu i mety, urządzenie startowe (chorągiewka startowa, gwizdek), dokładnie wymierzona bieżnia lub odcinek drogi o utwardzonej nawierzchni. Po usłyszeniu sygnału startowego, badany ze startu niskiego z jak największą prędkością przebywa dystans 60 m. Wynik: z dwóch biegów mierzonych z dokładnością do 0,1 s liczy się czas Lepszy. Uwagi: Bieg odbywa się w obuwiu sportowym (bez kolców), pojedynczo lub parami uczniów dobranych o wyrównanym poziomie sportowym. Warunki atmosferyczne - bez nadmiernego wiatru i skrajnych temperatur. Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 60 m (w sek.) dopuszcza ją Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo 10 Od 12,5 12,4 12,0 11,9 11,4 11,3 10,6 10,5 9,9 Do 9,8 11 Od 12,2 12,1 11,8 11,7 11,1 11,0 10,4 10,3 9,6 Do 9,5 12 Od 11,9 11,8 11,4 11,3 10,8 10,7-10,1 10,0 9,3 Do 9,2 13 Od 11,6 11,5 11,1 11,0 10,5 10,4-9,7 9,6 9,0 Do 8,9 14 Od 11,2 11,1 10,7 10,6 10,1 10,0-9,3 9,2-8,6 Do 8,5 15 Od 10,8 10,7 10,3 10,2 9,7 9,6 8,9 8,8 8,1 Do 8,0 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 60 m (w sek. ) dopuszcza ją 10 Od 13,5 13,4-12,9 12,8-12,2 12,1-11,4 11,3-10,6 Do 10,5 11 Od 13,0 12,9-12,4 12,3-11,7 11,6-11,1 11,0-10,3 Do10,2 12 Do 12,6 12,5-12,0 11,9-11,3 11,2-10,6 10,5-9,8 Do 9,7 13 Od 12,1 12,0-11,5 11,4-10,9 10,8-10,2 10,1-9,4 Do 9,3 14 Od 11,9 11,8-11,3 11,2-10,7 10,6-9,9 9,8-9,1 Do 9,0 15 Od 11,7 11,6-11,1 11,0-10,5 10,4-9,7 9,5-8,9 Do8,8

8 RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ [ SIŁA ] ====================================== Sprzęt i pomoce ; piłeczka 150 g obszyta skórą, taśma miernicza, znaczniki. badany wykonuje trzy rzuty silniejszą ręką.sposób wykonania rzutu dowolny. Badany może wykonać dwa rzuty próbne. Wynik: Z trzech rzutów zapisuje się najdalszy w pełnych metrach. Normy i oceny dla chłopców w metrach 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 62 Normy i oceny dla dziewcząt w metrach. 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 39

9 ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH [Próba dla dziewcząt i chłopców w wieku lat] ========================================= Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony na takiej wysokości, aby można byłoby wykonywać pełny zwis, taboret. Badany staje na taborecie i chwyta drążek nachwytem tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Gdy znajdzie się w takiej pozycji, przeprowadzający próbę daje uzgodniony wcześniej sygnał i uruchamia jednocześnie czasomierz, a badany usuwa stopy z taboretu i zwisa na ugiętych rękach tak długo, jak może. Wynik: mierzy się czas w sekundach. Uwagi: W czasie zwisu broda winna cały czas znajdować się nad drążkiem. Jeżeli badany oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka, próbę uznaje się za zakończoną. Normy i oceny dla dziewcząt w zwisie na ugiętych rękach (w sek.) ce go Od Od Od Od Od Od 35 PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU [Próba dla chłopców od 12 lat] Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony poziomo na takiej wysokości, aby można byłoby wykonać zwis, taboret. Badany chwyta drążek nachwytem na szerokości barków (z podskoku lub taboretu) i wykonuje zwis. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało wysoko, aby broda znajdowała się nad drążkiem, po czym powraca do zwisu. Czynność tę powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynik: liczba podciągnięć (broda nad drążkiem). Uwagi: Próbę wykonuje się jeden raz. Próba jest zakończona wtedy, kiedy badany pozostaje w zwisie dłużej niż 2 sekundy i mimo dwukrotnych wysiłków nie może unieść brody ponad drążek, lub w czasie próby macha nogami. Normy oceny dla chłopców w zwisie na ugiętych rękach lat (w sek.) i podciąganiu na drążku lat (ilość razy)

10 SIADY Z LEŻENIA W CZASIE 30 sekund. ================================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, mata, partner. Badany kładzie się na plecach na macie tak, aby nogi były ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione palcami kładzie na karku. Partner klęka między rozstawionymi stopami leżą i przyciska je aby dotykały całą powierzchnią maty. Gdy są przygotowani do rozpoczęcia próby, na uzgodniony sygnał leżący przechodzi do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie natychmiast (bez żadnej przerwy) powraca tak szybko jak może, w czasie 30 sekund. Wynik: liczba poprawnych siadów wykonywanych w czasie 30 sekund. Uwagi: Próbę wykonuje się tylko jeden raz. Przy samodzielnym wykonywaniu siadów z leżenia nogi powinny być unieruchomione poprzez włożenie ich np. pod szafę, tapczan itp. Wykonujący siady musi mieć przez cały czas trwania próby ręce splecione na karku, nogi w stawach kolanowych ugięte pod kątem prostym, plecy za każdym razem muszą powracać do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem. Używanie łokci do odpychania się od maty jest niedozwolone. Normy i oceny dla chłopców w siadzie z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 33 Normy i oceny dla dziewcząt w siadach z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 27

11 BIEGI NA DYSTANSACH: 1000 m chłopcy i 600 m dziewczęta. ================================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia lekkoatletyczna lub dokładnie wymierzona trasa biegowa - okrężna. Badany samodzielnie lub w grupie 5-10 osób na komendę: "na miejsca" staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał przebywa wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. W razie konieczności część trasy może pokonać pieszo lub truchtem. Wynik: uzyskany czas biegu zapisuje się z dokładnością do 1 sek. Uwagi: Na bardzo dokładnie wymierzonej trasie bieg należy wykonywać w pantoflach sportowych (bez kolców). Trasa winna być płaska i w m stanie. Przed próbą należy przeprowadzić kilkanaście treningów w celu odpowiedniego przygotowania organizmu do określonego wysiłku oraz poznania przez nich własnych możliwości (rozłożenie sił, tempo biegu). Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 1000 m (w min.). ce go 10 Od 5:28 5:27 5:02 5:01 4:43 4:42 4:18 4:17 3:56 Do 3:55 11 Od 5:18 5:17 4:53 4:52 4:35 4:34 4:10 4:09 3:48 Do 3:47 12 Od 5:09 5:08 4:44 4:43 4:26 4:25 4:01 4:00 3:39 Do 3:38 13 Od 5:01 5:00 4:36 4:35 4:16 4:15 3:51 3:50 3:31 Do 3:30 14 Od 4:50 4:49 4:26 4:25 4:06 4:05 3:46 3:45 3:21 Do 3:20 15 Od 4:42 4:41 4:18 4:17 3:51 3:50 3:36 3:35 3:13 Do 3:12 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 600 m (w min.). c ego 10 Od 3:55 3:54 3:24 3:23 3:05 3:04 2:44 2:43 2:23 Do 2:22 11 Od 3:53 3:52 3:22 3:21 3:03 3:02 2:42 2:41 2:21 Do 2:20 12 Od 3:48 3:47 3:17 3:16 2:58 2:57 2:37 2:36 2:16 Do 2:15 13 Od 3:46 3:45 3:15 3:14 2:56 2:55 2:35 2:34 2:14 DO 2:13 14 Od 3:44 3:43 3:13 3:12 2:54 2:53 2:34 2:31 2:14 DO 2:13 15 Od 3:47 3:46 3:16 3:15 2:57 2:56 2:36 2:35 3:15 DO 2:14

12 TEST 12 MIN. (COOPERA) ======================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia okrężna z zaznaczonymi odcinkami m lub odpowiednio wymierzona płaska trasa biegowa. Celem biegną samodzielnie lub w grupie 5-10 osób jest pokonanie w czasie 12 min. jak największej odległości. W czasie biegu po obwodzie bieżni prowadzący próbę co minutę podaje czas jaki został do zakończenia biegu. Przy ernym zmęczeniu badany może przejść do marszu i po chwili dalej kontynuować bieg. Po usłyszeniu sygnały o zakończeniu biegu i wykonywanie dalszego truchtu, aż do uspokojenia organizmu. Wynik: wpisujemy z dokładnością do 50 m ilość przebytych metrów w ciągu 12 minut. Uwagi: Test ten najlepiej wykonać na bieżni lekkoatletycznej, wspólnie z partnerem, który liczy i zapisuje liczbę pokonanych okrążeń i zaznacza miejsce zakończenia biegu. W próbie tej uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta, którzy nie mają przeciwwskazań do tego typu wysiłku fizycznego oraz przez okres min. 2 miesięcy realizował tzw. rekreacyjny trening biegowy. Normy i oceny dla chłopców w biegu 12 min. (w metrach). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 3000 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu 12 min. (w metrach) dopuszcza ją 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 2600

13 BIEG Z PRZEWROTEM ===================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, materac, 2 chorągiewki, kreda. Na podłodze sali gimnastycznej (korytarza), zaznaczona jest kredą linia startu-mety. W odległości 5 m od niej stoi pierwsza chorągiewka, a 10 m dalej druga chorągiewka. Pomiędzy nimi leży materac. Na sygnał, badany biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca, na którym wykonuje przewrót. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnąc do materaca wykonuje powtórny przewrót. Po przewrocie powstaje, biegnie do pierwszej chorągiewki, którą okrąża nie dotykając i dobiega do mety. Wynik: czas wykonania próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek. Uwagi: Badany przed przystąpieniem do próby powinien mieć opanowaną technikę wykonywania przewrotu w przód. Przy rozpoczynaniu biegu na czworakach, badany powinien dotknąć ręką linii, na której ustawiona jest chorągiewka. w latach Normy i oceny dla chłopców w biegu z przewrotem (w sek.). c ego 10 Od 23,1 23,0-20,9 20,8-18,6 18,5-16,1 16,0-14,5 Do 14,4 11 Od 22,4 22,3-20,2 20,1-17,9 17,8-15,4 15,3-13,8 Do 13,7 12 Od 22,0 21,9-19,8 19,7-17,4 17,3-15,0 14,9-13,4 Do 13,3 13 Od 21,4 21,3-19,2 19,1-16,9 16,8-14,4 14,3-12,8 Do 12,7 14 Od 21,2 21,1-19,0 18,9-16,7 16,6-14,2 14,1-12,6 Do 12,5 15 Od 20,7 20,6-18,5 18,4-16,1 16,0-13,9 13,8-12,1 Do 12,0 w latach Normy i oceny dla dziewcząt w biegu z przewrotem (w sek.). ceg o 10 Od 23,8 23,7-21,8 21,7-19,3 19,2-16,8 16,7-15,1 Do 15,0 11 Od 23,6 23,5-21,6 21,5-18,5 18,4-16,0 15,9-14,4 Do 14,3 12 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 13 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 14 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8 15 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8

14 WYSKOK DOSIĘŻNY ==================== Sprzęt i pomoce: taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną na ścianie, drabince. Badany staje pod zawieszoną taśmą do ściany bokiem ręki sprawniejszej, unosi ramię w górę i zaznacza miejsce dosięgu. Następnie odsuwa się od ściany tak aby mógł wykonać swobodny zamach. Wykonuje półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Uwagi: Wysokość skoku stanowi różnica pomiędzy miejscem dotknięcia ręką taśmy w wyskoku i w staniu. Przed wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne. Normy i oceny chłopców w wyskoku dosiężnym (w cm). dopuszczaj ą 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 47 Normy i oceny dla dziewcząt w wyskoku dosiężnym (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 40

15 SKOK W DAL Z MIEJSCA /obunóż/ =============================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia lekkoatletyczna lub cienki materac do lądowania. Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie obunóż energicznie od podłoża skacze jak najdalej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ocenia się najdłuższy w cm. Uwagi: Długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczą. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Normy i oceny w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 237 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 206

16 SKOK W DAL Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z widoczną belką wypełniona piaskiem, rozbieg o długości do 30 m i szerokości 1 m, grabie. badany z dowolnie długiego rozbiegu wykonuje dwa skoki próbne oraz trzy skoki mierzone w dal, przy czym stara się odbić z belki nie naruszając piasku usypanego przy jej dalszej krawędzi. Wynik: zapisywany jest najlepszy uzyskany rezultat z dokładnością do 1 cm. Uwagi: dopuszcza się także mierzenie odległości od miejsca odbicia sprzed belki do miejsca najbliższego śladu pięt lub innej części ciała pozostawionej na piasku. Normy i oceny dla chłopców w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 510 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 432

17 SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z możliwością rozbiegu na wprost i z ukosa, poprzeczka, para stojaków. Badany w stroju i obuwiu sportowym wykonuje w sposób dowolny skok wzwyż, odbijając się z jednej nogi. Wyniki: zapisywana jest największa uzyskana wysokość w cm. Uwagi: w trakcie skoków należy zadbać o pełne bezpieczeństwo. Piasek w zeskoczni powinien być przekopany i zagrabiony. Skoki trudniejsze technicznie wymagają zastosowania specjalnego zeskoku lekkoatletycznego. Normy i oceny dla chłopców w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 150 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). c ego 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 129

18 SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD ========================== Sprzęt i pomoce: linia z podziałką centymetrową, taboret lub ławka. badany staje na taborecie, tak aby palce stóp znalazły się równo z krawędzią taboretu. Stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych. Z tej pozycji badany wykonuje jak najgłębszy skłon w przód tak, aby dosięgnąć palcami przygotowanej linii poniżej krawędzi taboretu. Taką pozycję maksymalnego skłonu utrzymuje przez 2 sekundy. Wynik: zapisujemy lepszy wynik z dwóch kolejnych skłonów w cm. Uwagi: Linię z podziałką umieszczamy prostopadle do powierzchni taboretu. Podstawa, na której stoi badany, oznaczona powinna być jako zero, liczby powyżej podstawy jako ujemne, a liczby poniżej podstawy jako dodatnie. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych. Niedozwolone są także wszelkie gwałtowne ruchy w czasie skłonu. Normy i oceny dla chłopców w skłonie tułowia w przód (w cm). c ego 10 Do 12 (-11)-(-7) (-6)-(-1) Od Do 10 (-9)-(-6) (-5) Od Do 9 (-8)-(-6) (-4) Od Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 6 (-5)-(-2) (-1) Od 15 Normy i oceny dla dziewcząt w skłonie tułowia w przód (w cm) c ego 10 Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 5 (-4) Od Do 4 (-3) Od Do 3 (-2) Od Do -2 (-1) Od 18

19 SPORT TEST nr. 1 ===================== Otrzymujesz zestaw pytań (test) z dziedziny sportu. Każde pytanie czytaj spokojnie i uważnie analizuj jego treść. Nie spiesz się pomyśl chwilę, a następnie zakreśl (x) prawidłową odpowiedź. POWODZENIA!!! 1. Początek gry w koszykówkę ( rozpoczęcie następuje po wykonaniu: A podania od własnego kosza przez zawodnika drużyny która wylosowała piłkę. B podania przez zawodnika drużyny słabszej. C rzutu sędziowskiego w środku boiska. D rzutów osobistych w formie konkursu przez najlepszych zawodników z obydwu drużyn. Wskaż właściwą odpowiedź. 2. Wskaż, która podana z niżej wielkości ( wyrażona w metrach) określa wymiar boiska do siatkówki: A 9 x 18 B 8 x 16 C 6 x 12 D 8 x Wskaż przyrząd sportowy, który swym znaczeniem nie pasuje do pozostałych: A drążek gimnastyczny B odskocznia C równoważnia D oszczep 4. Jaką cechę kształtują ugięcia i wyprosty ramion w podporze przodem (pompki) A zwinność B szybkość C siłę D gibkość 5. Sergiej Bubka jest rekordzistą świata w: A trójskoku B biegu na 100 m C skoku o tyczce D skoku wzwyż 6. Wskaż odpowiedź, która określa czas gry w siatkówkę: A 2 x 30 B 2 x 45 C 4 x 10 D żaden z wymienionych 7. Skłony tułowia w przód ( z leżenia tyłem z ugięciem nóg) jest to ćwiczenie wzmagające głównie mięśnie: A- obręczy barkowej B grzbietu C brzucha i zginacze stawu biodrowego D najdłuższe grzbietu

20 8. W biegu sztafetowym mężczyzn (4 x 100 m) osiągnięto wynik 37,28 s. Dwóch zawodników biega dystans 100 m w czasie powyżej 10 s (10.10 i 10.05), trzeci w czasie-9,9 s, czwarty 9,95 s. Dlaczego wynik sztafetowy 4 x 100 m mężczyzn jest znacznie niższy od sumy ich wyników na 100 m A Bo tylko pierwszy startował z bloku (z miejsca) pozostali zaś z startu lotnego dokonując zmiany pałeczki sztaf. Posiadali określoną już prędkość. B Bo wszyscy czterej zawodnicy biegli w obuwiu firmy Adidas. C Dlatego, że każdy z nich pokonywał swój dystans szybciej niż jego poprzednik. D Gdyż biegli krótszy odcinek. 9. Wskaż, który z podanych niżej biegów jest biegiem rozstawnym: A bieg przez płotki na dystansie 400 m. B bieg z przeszkodami na 3000 m. C bieg sztafetowy 4 x 100 m D bieg maratoński. 10. Niżej podano trzy dyscypliny lekkoatletyczne (1.2.3.) i cztery wyniki 9 (a.b.c.d.). Wskaż właściwe przyporządkowanie wyników do określonych konkurencji: Konkurencja: Wynik: 1.Rzut dyskiem a) 12,15 sek. 2. Bieg na 100 m b) 6,25 m 3. Skok w dal c) 63 m d) 45 sek. A 1 c B 1 c C- 1 d D 1 - b 2 d 2 a 2 c 2 a 3 a 3 b 3 b 3 d 11. Irena Szewińska to zasłużona działaczka w: A gimnastyce B pływaniu C łyżwiarstwie D lekkoatletyce 12. Która z podanych niżej wielkości określa właściwie dystans biegu maratońskiego A 24,951 km B 42 km C 100 km D 42,195 km 13. Przyspieszona akcja serca (tętno) i częstotliwość oddechów w czasie wysiłku fizycznego związana jest z: A zwiększonym poceniem w wyniku podwyższonej temperatury ciała. B zwiększeniem zapotrzebowania energetycznego dla pracujących mięśni ( w procesach spalania). C podwyższeniem temperatury otoczenia. D zmianą warunków atmosferycznych w tym prędkości wiatru 14. Wysokość z obrotem jest próbą: A koordynacji B skoczności C siły

21 D równowagi Która odpowiedź jest właściwa? 15. FOSBURY-FLOP jest to: A nazwa skoku z trzema obrotami w łyżwiarstwie figurowym (od nazwiska pierwszego wykonawcy tego elementu). B nazwisko jednego z obecnych działaczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. C technika skoku wzwyż zapoczątkowana przez zwycięzcę olimpijskiego w Meksyku (1968 r.) Amerykanina Richarda Fosbury ego. D rodzaj walk widowiskowych odbywających się w ringu, popularnych w USA. Wskaż właściwą odpowiedź. 16. W czasie zajęć SKS-u nauczyciel podzielił chłopców na cztery zespoły. Zaagrali oni turniej systemem pucharowym ( również o 3 m-ce). Każdy mecz trwał 3 x 7,5 (bez przerwy). Ile minut trwał cały turniej, licząc tylko aktywny czas gry wszystkich rozegranych spotkań A 45 B 60 C 90 D Na pytanie Z jaką dokładnością mierzone są czasy zawodników w biegach sprinterskich na zawodach rangi Mistrzostw Świata w grupie uczniów były cztery różne odpowiedzi. Wskaż, w której grupie uczniowie odpowiedzieli prawidłowo. A z dokładnością do 1 s. B ,15 s. C ,01 s. D , 001 s. 18. W czasie testu sprawdzają czterech uczniów uszeregowało następujące pojęcie wg ich ważności (obszerności znaczenia): A siatkówka / sport / gry zespołowe / zagrywka B sport / gry zespołowe / siatkówka / zagrywka C gry zespołowe / sport / zagrywka / siatkówka D zagrywka / siatkówka / gry zespołowe / sport Który uczeń podał prawidłową odpowiedź A Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce B Czteroletni okres między igrzyskami C Zawody sportowe (igrzyska) odbywające się co 4 lata D Igrzyska zimowe. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania prawidłowo? Jeśli czujesz, że TAK, to WSPANIALE!!! Jeśli zaś nie to UŚMIECHNIJ SIĘ I POMYŚL, że może następnym razem będzie lepiej. WYLUZUJ SIĘ!!!

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu

Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Opracowała: mgr Joanna Łapińska Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ

OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ I. Składniki ciała. II. Wydolność tlenowa. 1. Test wysiłkowy na cykloergometrze - PWC 170. 2. Stopniowany test wysiłkowy do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach I. Podstawy prawne Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łysowie - zajęcia korygujące wady postawy realizowane w ramach projekty W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

P R Z E W O D N I K część II SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

P R Z E W O D N I K część II SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ryszard Jezierski, Marek Lewandowski, Adam Szymczak P R Z E W O D N I K

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Autorski Program Profilaktyki Wad Postawy Dla edukacji wczesnoszkolnej SOSW w Słubicach Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Program oraz ilustracje ćwiczeń opracowała: Agnieszka Araszewska Słubice, maj

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA. Wprowadzenie

GIMNASTYKA. Wprowadzenie 2.2.2 GIMNASTYKA Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psycho-fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Numer dopuszczenia DKW-4014-68/99 Rok szkolny2012/2013 1 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Harmonijny rozwój morfofunkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ryszard Jezierski, Adam Szymczak P R Z E W O D N I K DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Aktywność dla zdrowia Prosty lek

Aktywność dla zdrowia Prosty lek Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa Kozdroń Warszawa 2014 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I WIADOMOŚCI 1. Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Uczeń Zan podstawowe przepisy bhp obowiązujące podczas lekcji wf. 3. Uczeń zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4.

Bardziej szczegółowo

Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej)

Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej) Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej) Próby akrobatyczne /zwinnościowe/ 15. Przerzut w przód 16. Przerzut w tył /flick-flack/ 17. Salto w przód w pozycji kucznej 18. Salto w tył w pozycji

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 GDAŃSK 2014 Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH DLA DZIECI ZESTAW I

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH DLA DZIECI ZESTAW I DLA DZIECI ZESTAW I I. 1. Zabawa orientacyjno porządkowa Balonik ; ciasne koło z podaniem rąk. Powiększanie koła w rytm mówionego przez wychowawcę wiersza. Na słowa no i trach przysiad. Powtórzyć x 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo