OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM"

Transkrypt

1 OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Narzędzia służące do kontroli sprawności fizycznej uczniów. Kierując się prostotą zastosowania przez nauczycieli i uczniów spośród wielu testów i prób wybrałem: 1. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- K. Zuchory. 2. TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Krausa - Webera. 3. PRÓBA ORTOSTATYCZNA 4. PRÓBA RUFFIERA. 5. BIEG NA DYSTANSIE 60 m (szybkość) 6. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ (siła ). 7. ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH ( siła). 8. SIADY Z LEŻENIA (siła mm. brzucha ). 9. BIEGI NA DYSTANSACH 1000 m. i 600m. 10. TEST 12 min.( COOPERA). 11. BIEG Z PRZEWROTEM. 12. WYSKOK DOSIĘŻNY. 13. SKOK W DAL Z MIEJSCA ( obunóż). 14. SKOK W DAL Z ROZBIEGU. 15. SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. 16. SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD. 17. SPORT - TEST.

2 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY. Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci. Podane w Indeksie próby; szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości wytrzymałości i siły mięśni brzucha są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny. Każda próba posiada ocenę i 6-punktową skalę; minimalna- 1pkt, dostateczna- 2 pkt, dobra- 3 pkt, bardzo dobra-4 pkt, wysoka- 5 pkt, wybitna- 6 pkt. Suma punktów wszystkich wykonanych ćwiczeń daje obraz przeciętnej sprawności fizycznej dla odpowiedniej kategorii wieku. Podana propozycja oceny sprawności fizycznej,w odróżnieniu od innych tego typu sprawdzianów, charakteryzuje się prostotą ćwiczeń i łatwością odczytywania ocen. Uzyskany ogólny przeciętny wynik - oceniony przy pomocy Indeksu - jest obiektywnie porównywalny z wynikami uzyskanymi w różnych okresach życia, innych osób oraz dorosłych i dzieci. Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania serca, płuc i mięsni. Każdą pracę czyni lżejszą, daje poczucie własnej wartości. Bądźmy wytrwali! Nie ustawajmy w trosce o poprawę własnego zdrowia. Nikt nas w tym nie wyręczy. Sprawność fizyczna jest częściowym, lecz istotnym obrazem stanu zdrowia, starajmy się, więc określić jej aktualny poziom. Przedstawiony poniżej INDEKS pozwala ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej. Wykonywanie zaproponowanych ćwiczeń daje możliwość rzetelnego określenia poziomu cech motorycznych. Składa się on z sześciu prób oceniających: szybkość skoczność, siłę ramion, gibkość, wytrzymałość i siłę mięśni brzucha. Ćwiczenia wybrano tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich. Suma punktów uzyskanych przez ćwiczą we wszystkich próbach jest oceną jego sprawności. Skonfrontowanie tej oceny z normami przewidywanymi dla poszczególnych grup wieku pozwala porównać sprawność fizyczną w różnych okresach życia, a także własne osiągnięcia z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń INDEKSU może stać się elementem pozytywnego współzawodnictwa na przykład w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w INDEKSIE pozwalają na porównanie osiągnięć dorosłego i dziecka. Ćwiczenia mogą wykonywać ludzie zdrowi. Osoby chore lub starsze powinny, przed przystąpieniem do ćwiczeń, poradzić się lekarza.

3 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Próba i sposób jej wykonania Płeć SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek. Wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. SKOCZNOŚĆ Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz własnymi stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy -w dół, więcej niż pół stopy w górę. SIŁA RAMION Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zwisnąć, nie dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności, bądź od razu ćwiczenie które jesteś w stanie wykonać za maksymalną ilość punktów. GIBKOŚĆ Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód próbując zdobyć największą ilość pkt. Wynik w punktach i poziom wykonania próby Minimalny 1 pkt. Dostateczny 2 pkt. Dobry 3 pkt. bardzo 4 pkt. Wysoki 5 pkt. Wybitny 6 pkt. K 12 klaśnięć 16 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć M 15 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć 40 klaśnięć K M K M K M 5 stóp 6 stóp 7 stóp 8 stóp 9 stóp 10 stóp Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Chwyć oburącz za kostki Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij palców stóp. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, tak, aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij podłoża. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz (głowa ponad drążkiem), jedną rękę wolno opuść, wytrzymaj 10 sek. Dotknij całymi dłońmi podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, utrzymaj się kolejno na jednej i drugie ręce 10 sek. Dotknij głową kolan (można dłońmi trzymać się za łydki)

4 WYTRZYMAŁOŚĆ Spróbuj jak długo możesz biec. Próbę można wykonać w dwojaki sposób: bieg w miejscu w tempie ok. 120 kroków na minutę -wówczas liczy się czas biegu bieg na odległość wówczas wynikiem będzie przebiegnięty dystans. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Połóż się na plecach ( ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad podłoże i wykonaj nożyce poprzeczne tak długo jak Ci się to uda. K M K M 1 min. 200 m 2 min 400 m 10 sek. 30 sek. 3 min. 500 m 5 min m 30 sek. 1 min. 6 min m 10 min m 1 min. 1,5 min. 10 min m 15 min m 1,5 min. 2 min. 15 min m 20 min m 2 min. 3 min. 20 min m 30 min m 3 min. 4 min. Oznacza sprawność w punktach Normy dla poszczególnych kategorii wiekowych (kobiet i mężczyzn) W I E K - L A T A i starsi MINIMALNA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WYSOKA WYBITNA

5 Wyniki poszczególnych prób, wynik ogólny i ocenę wpisz do tabeli WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data Próby Szybkość Skoczność Siła ramion Rezultaty prób w punktach Gibkość Wytrzymałość Siła mięśni brzucha Razem punktów ocena TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Krausa - Webera Test składa się z 6 prostych prób sprawdzających siłę mięśni. Może być stosowany od 6-7 roku życia. Nie wykonanie choćby jednej z prób jest sygnałem, że badany ma niedostateczną siłę mięśni. 1. Siła mięśni brzucha i lędźwi: Z leżenia tyłem z ustaleniem stóp i uchwytem karku -przejście do siadu płaskiego. 2. Siła mięśni brzucha; Z leżenia tyłem ze skurczem nóg, wsparciem o stół i uchwytem karku - przejście wprost do siadu skulnego. 3. Siła mięśni lędźwi i dolnych mięśni brzucha; Z leżenia tyłem z chwytem karku - wznos wyprostowanych nóg wzwyż o 20 cm i wytrzymanie tej pozycji przez 10 sekund. 4. Siła górnych mięśni grzbietu: W leżeniu przodem z przytrzymywaniem stóp i chwytem karku (z poduszką pod brzuchem) - wznos tułowia, barków i głowy do poziomu i wytrzymanie przez 10 sekund. 5. Siła dolnej części grzbietu: Jak wyżej, lecz z położeniem piersi na podłodze - wznos wyprostowanych nóg i wytrzymanie przez 10 sekund. 6. Gibkość stawów biodrowych ( w tym elastyczność tylnych mięśni uda). Ze stania zwartego skłon tułowia w dół, dotknięcie podłogi końcami palców i wytrzymanie tej pozycji przez 3 sekundy. Nogi w stawach kolanowych wyprostowane. Próbę tę należy ewentualnie powtórzyć po rozluźnieniu. PRÓBA RUFFIERA Próba Ruffiera jest jedną z najprostszych prób czynnościowych i może być szeroko stosowana jako wstępna ocena w badaniach selekcyjnych młodzieży. W ciągu jednej minuty badany wykonuje 30 przysiadów. Należy zwrócić uwagę, aby przysiady były wykonywane w pełnym wymiarze: maksymalny wyprost i maksymalny przysiad. Oznaczamy częstotliwość tętna w trzech momentach: przed próbą, bezpośrednio po próbie i po 1 minutowym wypoczynku (siedząc). Tętno mierzymy przez 15 sekund i wynik mnożymy przez 4. Uzyskane rezultaty podstawiamy do wzoru:

6 IR = (P+ P1+P2) IR - wskaźnik Ruffiera P - tętno spoczynkowe P1 - tętno bezpośrednio po próbie P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku Ocena wyników: 0 - bardzo dobrze dobrze średnio pow. 10 słabo PRÓBA ORTOSTATYCZNA - zmierz tętno w ciągu 1min. w pozycji leżącej, - bardzo wolno i spokojnie wstań i zmierz ponownie tętno w ciągu 1 min., - wynikiem próby jest różnica pomiędzy ilością uderzeń serca na 1 min. mierzona w pozycji leżącej a ilością uderzeń serca na 1min. mierzona w pozycji stojącej. Różnica w pomiarze tętna ocena i więcej Doskonała Zadowalająca Niezadowalająca

7 BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, chorągiewki do oznaczania miejsca startu i mety, urządzenie startowe (chorągiewka startowa, gwizdek), dokładnie wymierzona bieżnia lub odcinek drogi o utwardzonej nawierzchni. Po usłyszeniu sygnału startowego, badany ze startu niskiego z jak największą prędkością przebywa dystans 60 m. Wynik: z dwóch biegów mierzonych z dokładnością do 0,1 s liczy się czas Lepszy. Uwagi: Bieg odbywa się w obuwiu sportowym (bez kolców), pojedynczo lub parami uczniów dobranych o wyrównanym poziomie sportowym. Warunki atmosferyczne - bez nadmiernego wiatru i skrajnych temperatur. Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 60 m (w sek.) dopuszcza ją Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo 10 Od 12,5 12,4 12,0 11,9 11,4 11,3 10,6 10,5 9,9 Do 9,8 11 Od 12,2 12,1 11,8 11,7 11,1 11,0 10,4 10,3 9,6 Do 9,5 12 Od 11,9 11,8 11,4 11,3 10,8 10,7-10,1 10,0 9,3 Do 9,2 13 Od 11,6 11,5 11,1 11,0 10,5 10,4-9,7 9,6 9,0 Do 8,9 14 Od 11,2 11,1 10,7 10,6 10,1 10,0-9,3 9,2-8,6 Do 8,5 15 Od 10,8 10,7 10,3 10,2 9,7 9,6 8,9 8,8 8,1 Do 8,0 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 60 m (w sek. ) dopuszcza ją 10 Od 13,5 13,4-12,9 12,8-12,2 12,1-11,4 11,3-10,6 Do 10,5 11 Od 13,0 12,9-12,4 12,3-11,7 11,6-11,1 11,0-10,3 Do10,2 12 Do 12,6 12,5-12,0 11,9-11,3 11,2-10,6 10,5-9,8 Do 9,7 13 Od 12,1 12,0-11,5 11,4-10,9 10,8-10,2 10,1-9,4 Do 9,3 14 Od 11,9 11,8-11,3 11,2-10,7 10,6-9,9 9,8-9,1 Do 9,0 15 Od 11,7 11,6-11,1 11,0-10,5 10,4-9,7 9,5-8,9 Do8,8

8 RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ [ SIŁA ] ====================================== Sprzęt i pomoce ; piłeczka 150 g obszyta skórą, taśma miernicza, znaczniki. badany wykonuje trzy rzuty silniejszą ręką.sposób wykonania rzutu dowolny. Badany może wykonać dwa rzuty próbne. Wynik: Z trzech rzutów zapisuje się najdalszy w pełnych metrach. Normy i oceny dla chłopców w metrach 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 62 Normy i oceny dla dziewcząt w metrach. 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 39

9 ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH [Próba dla dziewcząt i chłopców w wieku lat] ========================================= Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony na takiej wysokości, aby można byłoby wykonywać pełny zwis, taboret. Badany staje na taborecie i chwyta drążek nachwytem tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Gdy znajdzie się w takiej pozycji, przeprowadzający próbę daje uzgodniony wcześniej sygnał i uruchamia jednocześnie czasomierz, a badany usuwa stopy z taboretu i zwisa na ugiętych rękach tak długo, jak może. Wynik: mierzy się czas w sekundach. Uwagi: W czasie zwisu broda winna cały czas znajdować się nad drążkiem. Jeżeli badany oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka, próbę uznaje się za zakończoną. Normy i oceny dla dziewcząt w zwisie na ugiętych rękach (w sek.) ce go Od Od Od Od Od Od 35 PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU [Próba dla chłopców od 12 lat] Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony poziomo na takiej wysokości, aby można byłoby wykonać zwis, taboret. Badany chwyta drążek nachwytem na szerokości barków (z podskoku lub taboretu) i wykonuje zwis. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało wysoko, aby broda znajdowała się nad drążkiem, po czym powraca do zwisu. Czynność tę powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynik: liczba podciągnięć (broda nad drążkiem). Uwagi: Próbę wykonuje się jeden raz. Próba jest zakończona wtedy, kiedy badany pozostaje w zwisie dłużej niż 2 sekundy i mimo dwukrotnych wysiłków nie może unieść brody ponad drążek, lub w czasie próby macha nogami. Normy oceny dla chłopców w zwisie na ugiętych rękach lat (w sek.) i podciąganiu na drążku lat (ilość razy)

10 SIADY Z LEŻENIA W CZASIE 30 sekund. ================================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, mata, partner. Badany kładzie się na plecach na macie tak, aby nogi były ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione palcami kładzie na karku. Partner klęka między rozstawionymi stopami leżą i przyciska je aby dotykały całą powierzchnią maty. Gdy są przygotowani do rozpoczęcia próby, na uzgodniony sygnał leżący przechodzi do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie natychmiast (bez żadnej przerwy) powraca tak szybko jak może, w czasie 30 sekund. Wynik: liczba poprawnych siadów wykonywanych w czasie 30 sekund. Uwagi: Próbę wykonuje się tylko jeden raz. Przy samodzielnym wykonywaniu siadów z leżenia nogi powinny być unieruchomione poprzez włożenie ich np. pod szafę, tapczan itp. Wykonujący siady musi mieć przez cały czas trwania próby ręce splecione na karku, nogi w stawach kolanowych ugięte pod kątem prostym, plecy za każdym razem muszą powracać do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem. Używanie łokci do odpychania się od maty jest niedozwolone. Normy i oceny dla chłopców w siadzie z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 33 Normy i oceny dla dziewcząt w siadach z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 27

11 BIEGI NA DYSTANSACH: 1000 m chłopcy i 600 m dziewczęta. ================================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia lekkoatletyczna lub dokładnie wymierzona trasa biegowa - okrężna. Badany samodzielnie lub w grupie 5-10 osób na komendę: "na miejsca" staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał przebywa wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. W razie konieczności część trasy może pokonać pieszo lub truchtem. Wynik: uzyskany czas biegu zapisuje się z dokładnością do 1 sek. Uwagi: Na bardzo dokładnie wymierzonej trasie bieg należy wykonywać w pantoflach sportowych (bez kolców). Trasa winna być płaska i w m stanie. Przed próbą należy przeprowadzić kilkanaście treningów w celu odpowiedniego przygotowania organizmu do określonego wysiłku oraz poznania przez nich własnych możliwości (rozłożenie sił, tempo biegu). Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 1000 m (w min.). ce go 10 Od 5:28 5:27 5:02 5:01 4:43 4:42 4:18 4:17 3:56 Do 3:55 11 Od 5:18 5:17 4:53 4:52 4:35 4:34 4:10 4:09 3:48 Do 3:47 12 Od 5:09 5:08 4:44 4:43 4:26 4:25 4:01 4:00 3:39 Do 3:38 13 Od 5:01 5:00 4:36 4:35 4:16 4:15 3:51 3:50 3:31 Do 3:30 14 Od 4:50 4:49 4:26 4:25 4:06 4:05 3:46 3:45 3:21 Do 3:20 15 Od 4:42 4:41 4:18 4:17 3:51 3:50 3:36 3:35 3:13 Do 3:12 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 600 m (w min.). c ego 10 Od 3:55 3:54 3:24 3:23 3:05 3:04 2:44 2:43 2:23 Do 2:22 11 Od 3:53 3:52 3:22 3:21 3:03 3:02 2:42 2:41 2:21 Do 2:20 12 Od 3:48 3:47 3:17 3:16 2:58 2:57 2:37 2:36 2:16 Do 2:15 13 Od 3:46 3:45 3:15 3:14 2:56 2:55 2:35 2:34 2:14 DO 2:13 14 Od 3:44 3:43 3:13 3:12 2:54 2:53 2:34 2:31 2:14 DO 2:13 15 Od 3:47 3:46 3:16 3:15 2:57 2:56 2:36 2:35 3:15 DO 2:14

12 TEST 12 MIN. (COOPERA) ======================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia okrężna z zaznaczonymi odcinkami m lub odpowiednio wymierzona płaska trasa biegowa. Celem biegną samodzielnie lub w grupie 5-10 osób jest pokonanie w czasie 12 min. jak największej odległości. W czasie biegu po obwodzie bieżni prowadzący próbę co minutę podaje czas jaki został do zakończenia biegu. Przy ernym zmęczeniu badany może przejść do marszu i po chwili dalej kontynuować bieg. Po usłyszeniu sygnały o zakończeniu biegu i wykonywanie dalszego truchtu, aż do uspokojenia organizmu. Wynik: wpisujemy z dokładnością do 50 m ilość przebytych metrów w ciągu 12 minut. Uwagi: Test ten najlepiej wykonać na bieżni lekkoatletycznej, wspólnie z partnerem, który liczy i zapisuje liczbę pokonanych okrążeń i zaznacza miejsce zakończenia biegu. W próbie tej uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta, którzy nie mają przeciwwskazań do tego typu wysiłku fizycznego oraz przez okres min. 2 miesięcy realizował tzw. rekreacyjny trening biegowy. Normy i oceny dla chłopców w biegu 12 min. (w metrach). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 3000 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu 12 min. (w metrach) dopuszcza ją 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 2600

13 BIEG Z PRZEWROTEM ===================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, materac, 2 chorągiewki, kreda. Na podłodze sali gimnastycznej (korytarza), zaznaczona jest kredą linia startu-mety. W odległości 5 m od niej stoi pierwsza chorągiewka, a 10 m dalej druga chorągiewka. Pomiędzy nimi leży materac. Na sygnał, badany biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca, na którym wykonuje przewrót. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnąc do materaca wykonuje powtórny przewrót. Po przewrocie powstaje, biegnie do pierwszej chorągiewki, którą okrąża nie dotykając i dobiega do mety. Wynik: czas wykonania próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek. Uwagi: Badany przed przystąpieniem do próby powinien mieć opanowaną technikę wykonywania przewrotu w przód. Przy rozpoczynaniu biegu na czworakach, badany powinien dotknąć ręką linii, na której ustawiona jest chorągiewka. w latach Normy i oceny dla chłopców w biegu z przewrotem (w sek.). c ego 10 Od 23,1 23,0-20,9 20,8-18,6 18,5-16,1 16,0-14,5 Do 14,4 11 Od 22,4 22,3-20,2 20,1-17,9 17,8-15,4 15,3-13,8 Do 13,7 12 Od 22,0 21,9-19,8 19,7-17,4 17,3-15,0 14,9-13,4 Do 13,3 13 Od 21,4 21,3-19,2 19,1-16,9 16,8-14,4 14,3-12,8 Do 12,7 14 Od 21,2 21,1-19,0 18,9-16,7 16,6-14,2 14,1-12,6 Do 12,5 15 Od 20,7 20,6-18,5 18,4-16,1 16,0-13,9 13,8-12,1 Do 12,0 w latach Normy i oceny dla dziewcząt w biegu z przewrotem (w sek.). ceg o 10 Od 23,8 23,7-21,8 21,7-19,3 19,2-16,8 16,7-15,1 Do 15,0 11 Od 23,6 23,5-21,6 21,5-18,5 18,4-16,0 15,9-14,4 Do 14,3 12 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 13 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 14 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8 15 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8

14 WYSKOK DOSIĘŻNY ==================== Sprzęt i pomoce: taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną na ścianie, drabince. Badany staje pod zawieszoną taśmą do ściany bokiem ręki sprawniejszej, unosi ramię w górę i zaznacza miejsce dosięgu. Następnie odsuwa się od ściany tak aby mógł wykonać swobodny zamach. Wykonuje półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Uwagi: Wysokość skoku stanowi różnica pomiędzy miejscem dotknięcia ręką taśmy w wyskoku i w staniu. Przed wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne. Normy i oceny chłopców w wyskoku dosiężnym (w cm). dopuszczaj ą 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 47 Normy i oceny dla dziewcząt w wyskoku dosiężnym (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 40

15 SKOK W DAL Z MIEJSCA /obunóż/ =============================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia lekkoatletyczna lub cienki materac do lądowania. Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie obunóż energicznie od podłoża skacze jak najdalej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ocenia się najdłuższy w cm. Uwagi: Długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczą. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Normy i oceny w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 237 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 206

16 SKOK W DAL Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z widoczną belką wypełniona piaskiem, rozbieg o długości do 30 m i szerokości 1 m, grabie. badany z dowolnie długiego rozbiegu wykonuje dwa skoki próbne oraz trzy skoki mierzone w dal, przy czym stara się odbić z belki nie naruszając piasku usypanego przy jej dalszej krawędzi. Wynik: zapisywany jest najlepszy uzyskany rezultat z dokładnością do 1 cm. Uwagi: dopuszcza się także mierzenie odległości od miejsca odbicia sprzed belki do miejsca najbliższego śladu pięt lub innej części ciała pozostawionej na piasku. Normy i oceny dla chłopców w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 510 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 432

17 SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z możliwością rozbiegu na wprost i z ukosa, poprzeczka, para stojaków. Badany w stroju i obuwiu sportowym wykonuje w sposób dowolny skok wzwyż, odbijając się z jednej nogi. Wyniki: zapisywana jest największa uzyskana wysokość w cm. Uwagi: w trakcie skoków należy zadbać o pełne bezpieczeństwo. Piasek w zeskoczni powinien być przekopany i zagrabiony. Skoki trudniejsze technicznie wymagają zastosowania specjalnego zeskoku lekkoatletycznego. Normy i oceny dla chłopców w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 150 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). c ego 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 129

18 SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD ========================== Sprzęt i pomoce: linia z podziałką centymetrową, taboret lub ławka. badany staje na taborecie, tak aby palce stóp znalazły się równo z krawędzią taboretu. Stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych. Z tej pozycji badany wykonuje jak najgłębszy skłon w przód tak, aby dosięgnąć palcami przygotowanej linii poniżej krawędzi taboretu. Taką pozycję maksymalnego skłonu utrzymuje przez 2 sekundy. Wynik: zapisujemy lepszy wynik z dwóch kolejnych skłonów w cm. Uwagi: Linię z podziałką umieszczamy prostopadle do powierzchni taboretu. Podstawa, na której stoi badany, oznaczona powinna być jako zero, liczby powyżej podstawy jako ujemne, a liczby poniżej podstawy jako dodatnie. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych. Niedozwolone są także wszelkie gwałtowne ruchy w czasie skłonu. Normy i oceny dla chłopców w skłonie tułowia w przód (w cm). c ego 10 Do 12 (-11)-(-7) (-6)-(-1) Od Do 10 (-9)-(-6) (-5) Od Do 9 (-8)-(-6) (-4) Od Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 6 (-5)-(-2) (-1) Od 15 Normy i oceny dla dziewcząt w skłonie tułowia w przód (w cm) c ego 10 Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 5 (-4) Od Do 4 (-3) Od Do 3 (-2) Od Do -2 (-1) Od 18

19 SPORT TEST nr. 1 ===================== Otrzymujesz zestaw pytań (test) z dziedziny sportu. Każde pytanie czytaj spokojnie i uważnie analizuj jego treść. Nie spiesz się pomyśl chwilę, a następnie zakreśl (x) prawidłową odpowiedź. POWODZENIA!!! 1. Początek gry w koszykówkę ( rozpoczęcie następuje po wykonaniu: A podania od własnego kosza przez zawodnika drużyny która wylosowała piłkę. B podania przez zawodnika drużyny słabszej. C rzutu sędziowskiego w środku boiska. D rzutów osobistych w formie konkursu przez najlepszych zawodników z obydwu drużyn. Wskaż właściwą odpowiedź. 2. Wskaż, która podana z niżej wielkości ( wyrażona w metrach) określa wymiar boiska do siatkówki: A 9 x 18 B 8 x 16 C 6 x 12 D 8 x Wskaż przyrząd sportowy, który swym znaczeniem nie pasuje do pozostałych: A drążek gimnastyczny B odskocznia C równoważnia D oszczep 4. Jaką cechę kształtują ugięcia i wyprosty ramion w podporze przodem (pompki) A zwinność B szybkość C siłę D gibkość 5. Sergiej Bubka jest rekordzistą świata w: A trójskoku B biegu na 100 m C skoku o tyczce D skoku wzwyż 6. Wskaż odpowiedź, która określa czas gry w siatkówkę: A 2 x 30 B 2 x 45 C 4 x 10 D żaden z wymienionych 7. Skłony tułowia w przód ( z leżenia tyłem z ugięciem nóg) jest to ćwiczenie wzmagające głównie mięśnie: A- obręczy barkowej B grzbietu C brzucha i zginacze stawu biodrowego D najdłuższe grzbietu

20 8. W biegu sztafetowym mężczyzn (4 x 100 m) osiągnięto wynik 37,28 s. Dwóch zawodników biega dystans 100 m w czasie powyżej 10 s (10.10 i 10.05), trzeci w czasie-9,9 s, czwarty 9,95 s. Dlaczego wynik sztafetowy 4 x 100 m mężczyzn jest znacznie niższy od sumy ich wyników na 100 m A Bo tylko pierwszy startował z bloku (z miejsca) pozostali zaś z startu lotnego dokonując zmiany pałeczki sztaf. Posiadali określoną już prędkość. B Bo wszyscy czterej zawodnicy biegli w obuwiu firmy Adidas. C Dlatego, że każdy z nich pokonywał swój dystans szybciej niż jego poprzednik. D Gdyż biegli krótszy odcinek. 9. Wskaż, który z podanych niżej biegów jest biegiem rozstawnym: A bieg przez płotki na dystansie 400 m. B bieg z przeszkodami na 3000 m. C bieg sztafetowy 4 x 100 m D bieg maratoński. 10. Niżej podano trzy dyscypliny lekkoatletyczne (1.2.3.) i cztery wyniki 9 (a.b.c.d.). Wskaż właściwe przyporządkowanie wyników do określonych konkurencji: Konkurencja: Wynik: 1.Rzut dyskiem a) 12,15 sek. 2. Bieg na 100 m b) 6,25 m 3. Skok w dal c) 63 m d) 45 sek. A 1 c B 1 c C- 1 d D 1 - b 2 d 2 a 2 c 2 a 3 a 3 b 3 b 3 d 11. Irena Szewińska to zasłużona działaczka w: A gimnastyce B pływaniu C łyżwiarstwie D lekkoatletyce 12. Która z podanych niżej wielkości określa właściwie dystans biegu maratońskiego A 24,951 km B 42 km C 100 km D 42,195 km 13. Przyspieszona akcja serca (tętno) i częstotliwość oddechów w czasie wysiłku fizycznego związana jest z: A zwiększonym poceniem w wyniku podwyższonej temperatury ciała. B zwiększeniem zapotrzebowania energetycznego dla pracujących mięśni ( w procesach spalania). C podwyższeniem temperatury otoczenia. D zmianą warunków atmosferycznych w tym prędkości wiatru 14. Wysokość z obrotem jest próbą: A koordynacji B skoczności C siły

21 D równowagi Która odpowiedź jest właściwa? 15. FOSBURY-FLOP jest to: A nazwa skoku z trzema obrotami w łyżwiarstwie figurowym (od nazwiska pierwszego wykonawcy tego elementu). B nazwisko jednego z obecnych działaczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. C technika skoku wzwyż zapoczątkowana przez zwycięzcę olimpijskiego w Meksyku (1968 r.) Amerykanina Richarda Fosbury ego. D rodzaj walk widowiskowych odbywających się w ringu, popularnych w USA. Wskaż właściwą odpowiedź. 16. W czasie zajęć SKS-u nauczyciel podzielił chłopców na cztery zespoły. Zaagrali oni turniej systemem pucharowym ( również o 3 m-ce). Każdy mecz trwał 3 x 7,5 (bez przerwy). Ile minut trwał cały turniej, licząc tylko aktywny czas gry wszystkich rozegranych spotkań A 45 B 60 C 90 D Na pytanie Z jaką dokładnością mierzone są czasy zawodników w biegach sprinterskich na zawodach rangi Mistrzostw Świata w grupie uczniów były cztery różne odpowiedzi. Wskaż, w której grupie uczniowie odpowiedzieli prawidłowo. A z dokładnością do 1 s. B ,15 s. C ,01 s. D , 001 s. 18. W czasie testu sprawdzają czterech uczniów uszeregowało następujące pojęcie wg ich ważności (obszerności znaczenia): A siatkówka / sport / gry zespołowe / zagrywka B sport / gry zespołowe / siatkówka / zagrywka C gry zespołowe / sport / zagrywka / siatkówka D zagrywka / siatkówka / gry zespołowe / sport Który uczeń podał prawidłową odpowiedź A Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce B Czteroletni okres między igrzyskami C Zawody sportowe (igrzyska) odbywające się co 4 lata D Igrzyska zimowe. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania prawidłowo? Jeśli czujesz, że TAK, to WSPANIALE!!! Jeśli zaś nie to UŚMIECHNIJ SIĘ I POMYŚL, że może następnym razem będzie lepiej. WYLUZUJ SIĘ!!!

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sposób wykonania: Po usłyszeniu sygnału startow, badany ze startu niski

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących prób: a) wytrzymanie w zwisie na drążku b)

Bardziej szczegółowo

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech Na przełomie września i października w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Poniższe normy, z którymi należy porównywać osiągnięcia uczniów, odpowiadają wynikom, jakie uzyskują

Bardziej szczegółowo

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli.

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli. Test wydolności fizycznej Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje również tolerancję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych i nie czyni żadnych widocznych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4,

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Wioletta Kuchta Joanna Bińkowska Paweł Michna Gimnazjum w Sierakowicach KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Kryteria rekrutacyjne do klasy mistrzostwa sportowego w koszykówce chłopców w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku - rok szk. 2016/2017 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 27 2250 Poz. 138 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138) WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do 26 min/sek. 13,50 14,50 16,10 14,15 15,15 16,35 14,40 15,40 17,00 10 8 6 9 7 5 8 5 3 50 40 35 45 35 30 40 30 25 sek. 31,0 32,0 33,2 31,4 32,4 33,6 31,8 32,8 34,0 do 26 na 1000 m min/sek. 4,45 5,10 5,50

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań Analiza sprawności motorycznej uczniów rozpoczynających naukę w 4-letnim Technikum Zawodowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2008/2009 Grzegorz Gradziński 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej Załącznik do Rozkazu Nr 955/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 8 grudnia 2008 r. Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min/sek.

Bardziej szczegółowo

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO ELEMENT ZDROWIA Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył Skok kuczny przez skrzynię wszerz Stanie na głowie przy drabinkach Marsz gimnastyczny i zwrot na równoważni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Regulamin naboru do klasy mistrzostwa sportowego o profilu siatkówki dziewcząt rocznika 2003 prowadzonej przez klub UKS Jedynka w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OCENIANIA POSTEPÓW UCZNIÓW:

1. ZASADY OCENIANIA POSTEPÓW UCZNIÓW: Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. ZASADY OCENIANIA POSTEPÓW UCZNIÓW: - uczniowie dobrze znają kryteria

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych MĘŻCZYŹNI Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka miary do 25 lat 26 30 lat

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Załącznik nr 2 SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I. Sposób wykonania prób testu sprawności fizycznej: 1) skok w dal z miejsca: Sprzęt i pomoce: 2 lub 3 połączone nieruchomo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD MĘŻCZYŹNI Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min/sek. 13,50 14,50 16,10 14,15 15,15

Bardziej szczegółowo

Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej:

Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej: Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej: Nazwa Próby PUNKTACJA 1) Przewrót w przód 0 8 2) Przewrót w tył 0 8 3) Skłon tułowia w przód 0 8 4) Skok w dal obunóż z miejsca 0 8 5) Mostek 0 8 6) Bieg

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa MTMS Test Sprawności Fizycznej programu Mały Mistrz Wiemy, że rozwiązanie jest ułomne; że najlepiej byłoby wykonywać kompletne testy: Międzynarodowy lub Eurofit. Wiemy też, że trzeba motywować do udziału

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM 1 TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM Po złożeniu pisemnej deklaracji w sekretariacie szkoły, przyjęcie, zakwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zdaniem Polskiego Związku Pływackiego w dyscyplinie pływanie nie powinno przeprowadzać się prób sprawności fizycznej do klasy I szkoły podstawowej. W minionym roku został napisany i wprowadzony w życie

Bardziej szczegółowo

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ETAP I Testy sprawnościowe według norm i grup wiekowych dla mężczyzn kolumna 4: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna pców na rok szkolny 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych

Bardziej szczegółowo

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ETAP I Testy sprawnościowe według norm i grup wiekowych dla mężczyzn kolumna 4: motoryka

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5,, 7, 8 -

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EFEKTOW TRENINGOWYCH

KONTROLA EFEKTOW TRENINGOWYCH KONTROLA EFEKTOW TRENINGOWYCH 1.TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 1.A Próba Flacka dowolnego bezdechu Wykonuje się ja w następujący sposób: na wstępie zawodnik 5wdechów i wydechów, następnie robi głęboki wdech

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne - Wychowanie Fizyczne

Wymagania Edukacyjne - Wychowanie Fizyczne Wymagania Edukacyjne - Wychowanie Fizyczne 1.Uwagi wstępne Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dn. 18 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa MTMS Test Sprawności Fizycznej programu Wiemy, że rozwiązanie jest ułomne; że najlepiej byłoby wykonywać kompletne testy: Międzynarodowy lub Eurofit. Wiemy też, że trzeba motywować do udziału w próbach;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów ZARZĄDZENIE Nr 418 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Załącznik nr 5 do Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze (w tym kierownicze stanowisko urzędnicze) w Straży Miejskiej w Gliwicach ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Testy sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców 1. Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Na podst. Rozkazu Dowódcy WLąd. nr 641 z dnia 16 grudnia 2008r. Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych MĘŻCZYŹNI

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC/FITNESS I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: Poczucie rytmu. Przeskoki, wyskoki, podskoki. Gibkość. Zwinność.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. W roku szkolnym 2014/2015 utworzona zostanie jedna klasa sportowa realizująca,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 Załącznik nr 3. ODDZIAŁ SPORTOWY o profilu PŁYWANIE Do oddziału sportowego o profilu pływackim zapraszamy uczniów, którzy potrafią pływać i chcą tą umiejętność rozwijać i doskonalić. Zajęcia wychowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym I. Siła mięśniowa 1. Kończyn dolnych a) Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu Załącznik nr 5a do Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych Skulenia (zgrupowania) Skulenie polega na maksymalnym i szybkim zbliżeniu do tułowia nóg ugiętych w stawach kolanowych i biodrowych. W

Bardziej szczegółowo

ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ

ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ Przepisy regulujące postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celnej: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych

Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych 1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie a w szczególności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW Krzysztof MORALEWSKI More SFC CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW Wstęp Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu informuje, że w przypadku wyrażenia zgody przez organ prowadzący na utworzenie oddziałów sportowych w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 607/2609/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 607/2609/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Nr 607/2609/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku 1 Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku I. Testy ogólnych zdolności motorycznych cztery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 5 września 2012 r. Poz. 340 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Test sprawności fizycznej (opracował: dr Adam Haleczko) Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych siły, szybkości, wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

Zespół Szkolno Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ogłasza nabór do

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu 1. Skok w dal z miejsca

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU I. Informacje ogólne. W roku szkolnym 205/206 zostanie

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo