OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM"

Transkrypt

1 OCENIANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Narzędzia służące do kontroli sprawności fizycznej uczniów. Kierując się prostotą zastosowania przez nauczycieli i uczniów spośród wielu testów i prób wybrałem: 1. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- K. Zuchory. 2. TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Krausa - Webera. 3. PRÓBA ORTOSTATYCZNA 4. PRÓBA RUFFIERA. 5. BIEG NA DYSTANSIE 60 m (szybkość) 6. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ (siła ). 7. ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH ( siła). 8. SIADY Z LEŻENIA (siła mm. brzucha ). 9. BIEGI NA DYSTANSACH 1000 m. i 600m. 10. TEST 12 min.( COOPERA). 11. BIEG Z PRZEWROTEM. 12. WYSKOK DOSIĘŻNY. 13. SKOK W DAL Z MIEJSCA ( obunóż). 14. SKOK W DAL Z ROZBIEGU. 15. SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. 16. SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD. 17. SPORT - TEST.

2 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY. Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci. Podane w Indeksie próby; szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości wytrzymałości i siły mięśni brzucha są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny. Każda próba posiada ocenę i 6-punktową skalę; minimalna- 1pkt, dostateczna- 2 pkt, dobra- 3 pkt, bardzo dobra-4 pkt, wysoka- 5 pkt, wybitna- 6 pkt. Suma punktów wszystkich wykonanych ćwiczeń daje obraz przeciętnej sprawności fizycznej dla odpowiedniej kategorii wieku. Podana propozycja oceny sprawności fizycznej,w odróżnieniu od innych tego typu sprawdzianów, charakteryzuje się prostotą ćwiczeń i łatwością odczytywania ocen. Uzyskany ogólny przeciętny wynik - oceniony przy pomocy Indeksu - jest obiektywnie porównywalny z wynikami uzyskanymi w różnych okresach życia, innych osób oraz dorosłych i dzieci. Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania serca, płuc i mięsni. Każdą pracę czyni lżejszą, daje poczucie własnej wartości. Bądźmy wytrwali! Nie ustawajmy w trosce o poprawę własnego zdrowia. Nikt nas w tym nie wyręczy. Sprawność fizyczna jest częściowym, lecz istotnym obrazem stanu zdrowia, starajmy się, więc określić jej aktualny poziom. Przedstawiony poniżej INDEKS pozwala ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej. Wykonywanie zaproponowanych ćwiczeń daje możliwość rzetelnego określenia poziomu cech motorycznych. Składa się on z sześciu prób oceniających: szybkość skoczność, siłę ramion, gibkość, wytrzymałość i siłę mięśni brzucha. Ćwiczenia wybrano tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich. Suma punktów uzyskanych przez ćwiczą we wszystkich próbach jest oceną jego sprawności. Skonfrontowanie tej oceny z normami przewidywanymi dla poszczególnych grup wieku pozwala porównać sprawność fizyczną w różnych okresach życia, a także własne osiągnięcia z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń INDEKSU może stać się elementem pozytywnego współzawodnictwa na przykład w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w INDEKSIE pozwalają na porównanie osiągnięć dorosłego i dziecka. Ćwiczenia mogą wykonywać ludzie zdrowi. Osoby chore lub starsze powinny, przed przystąpieniem do ćwiczeń, poradzić się lekarza.

3 INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Próba i sposób jej wykonania Płeć SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek. Wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. SKOCZNOŚĆ Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz własnymi stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy -w dół, więcej niż pół stopy w górę. SIŁA RAMION Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zwisnąć, nie dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności, bądź od razu ćwiczenie które jesteś w stanie wykonać za maksymalną ilość punktów. GIBKOŚĆ Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód próbując zdobyć największą ilość pkt. Wynik w punktach i poziom wykonania próby Minimalny 1 pkt. Dostateczny 2 pkt. Dobry 3 pkt. bardzo 4 pkt. Wysoki 5 pkt. Wybitny 6 pkt. K 12 klaśnięć 16 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć M 15 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć 40 klaśnięć K M K M K M 5 stóp 6 stóp 7 stóp 8 stóp 9 stóp 10 stóp Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Chwyć oburącz za kostki Zwiśnij na wyprostowanych rękach wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij palców stóp. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, tak, aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Palcami obu rąk (oprócz kciuka) dotknij podłoża. Zwiśnij na wyprostowanej jednej ręce i wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 3 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz (głowa ponad drążkiem), jedną rękę wolno opuść, wytrzymaj 10 sek. Dotknij całymi dłońmi podłoża. Zwiśnij, podciągnij się oburącz tak aby głowa była ponad drążkiem, wytrzymaj 10 sek. Zwiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, utrzymaj się kolejno na jednej i drugie ręce 10 sek. Dotknij głową kolan (można dłońmi trzymać się za łydki)

4 WYTRZYMAŁOŚĆ Spróbuj jak długo możesz biec. Próbę można wykonać w dwojaki sposób: bieg w miejscu w tempie ok. 120 kroków na minutę -wówczas liczy się czas biegu bieg na odległość wówczas wynikiem będzie przebiegnięty dystans. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Połóż się na plecach ( ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad podłoże i wykonaj nożyce poprzeczne tak długo jak Ci się to uda. K M K M 1 min. 200 m 2 min 400 m 10 sek. 30 sek. 3 min. 500 m 5 min m 30 sek. 1 min. 6 min m 10 min m 1 min. 1,5 min. 10 min m 15 min m 1,5 min. 2 min. 15 min m 20 min m 2 min. 3 min. 20 min m 30 min m 3 min. 4 min. Oznacza sprawność w punktach Normy dla poszczególnych kategorii wiekowych (kobiet i mężczyzn) W I E K - L A T A i starsi MINIMALNA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WYSOKA WYBITNA

5 Wyniki poszczególnych prób, wynik ogólny i ocenę wpisz do tabeli WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data Próby Szybkość Skoczność Siła ramion Rezultaty prób w punktach Gibkość Wytrzymałość Siła mięśni brzucha Razem punktów ocena TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Krausa - Webera Test składa się z 6 prostych prób sprawdzających siłę mięśni. Może być stosowany od 6-7 roku życia. Nie wykonanie choćby jednej z prób jest sygnałem, że badany ma niedostateczną siłę mięśni. 1. Siła mięśni brzucha i lędźwi: Z leżenia tyłem z ustaleniem stóp i uchwytem karku -przejście do siadu płaskiego. 2. Siła mięśni brzucha; Z leżenia tyłem ze skurczem nóg, wsparciem o stół i uchwytem karku - przejście wprost do siadu skulnego. 3. Siła mięśni lędźwi i dolnych mięśni brzucha; Z leżenia tyłem z chwytem karku - wznos wyprostowanych nóg wzwyż o 20 cm i wytrzymanie tej pozycji przez 10 sekund. 4. Siła górnych mięśni grzbietu: W leżeniu przodem z przytrzymywaniem stóp i chwytem karku (z poduszką pod brzuchem) - wznos tułowia, barków i głowy do poziomu i wytrzymanie przez 10 sekund. 5. Siła dolnej części grzbietu: Jak wyżej, lecz z położeniem piersi na podłodze - wznos wyprostowanych nóg i wytrzymanie przez 10 sekund. 6. Gibkość stawów biodrowych ( w tym elastyczność tylnych mięśni uda). Ze stania zwartego skłon tułowia w dół, dotknięcie podłogi końcami palców i wytrzymanie tej pozycji przez 3 sekundy. Nogi w stawach kolanowych wyprostowane. Próbę tę należy ewentualnie powtórzyć po rozluźnieniu. PRÓBA RUFFIERA Próba Ruffiera jest jedną z najprostszych prób czynnościowych i może być szeroko stosowana jako wstępna ocena w badaniach selekcyjnych młodzieży. W ciągu jednej minuty badany wykonuje 30 przysiadów. Należy zwrócić uwagę, aby przysiady były wykonywane w pełnym wymiarze: maksymalny wyprost i maksymalny przysiad. Oznaczamy częstotliwość tętna w trzech momentach: przed próbą, bezpośrednio po próbie i po 1 minutowym wypoczynku (siedząc). Tętno mierzymy przez 15 sekund i wynik mnożymy przez 4. Uzyskane rezultaty podstawiamy do wzoru:

6 IR = (P+ P1+P2) IR - wskaźnik Ruffiera P - tętno spoczynkowe P1 - tętno bezpośrednio po próbie P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku Ocena wyników: 0 - bardzo dobrze dobrze średnio pow. 10 słabo PRÓBA ORTOSTATYCZNA - zmierz tętno w ciągu 1min. w pozycji leżącej, - bardzo wolno i spokojnie wstań i zmierz ponownie tętno w ciągu 1 min., - wynikiem próby jest różnica pomiędzy ilością uderzeń serca na 1 min. mierzona w pozycji leżącej a ilością uderzeń serca na 1min. mierzona w pozycji stojącej. Różnica w pomiarze tętna ocena i więcej Doskonała Zadowalająca Niezadowalająca

7 BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, chorągiewki do oznaczania miejsca startu i mety, urządzenie startowe (chorągiewka startowa, gwizdek), dokładnie wymierzona bieżnia lub odcinek drogi o utwardzonej nawierzchni. Po usłyszeniu sygnału startowego, badany ze startu niskiego z jak największą prędkością przebywa dystans 60 m. Wynik: z dwóch biegów mierzonych z dokładnością do 0,1 s liczy się czas Lepszy. Uwagi: Bieg odbywa się w obuwiu sportowym (bez kolców), pojedynczo lub parami uczniów dobranych o wyrównanym poziomie sportowym. Warunki atmosferyczne - bez nadmiernego wiatru i skrajnych temperatur. Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 60 m (w sek.) dopuszcza ją Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo 10 Od 12,5 12,4 12,0 11,9 11,4 11,3 10,6 10,5 9,9 Do 9,8 11 Od 12,2 12,1 11,8 11,7 11,1 11,0 10,4 10,3 9,6 Do 9,5 12 Od 11,9 11,8 11,4 11,3 10,8 10,7-10,1 10,0 9,3 Do 9,2 13 Od 11,6 11,5 11,1 11,0 10,5 10,4-9,7 9,6 9,0 Do 8,9 14 Od 11,2 11,1 10,7 10,6 10,1 10,0-9,3 9,2-8,6 Do 8,5 15 Od 10,8 10,7 10,3 10,2 9,7 9,6 8,9 8,8 8,1 Do 8,0 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 60 m (w sek. ) dopuszcza ją 10 Od 13,5 13,4-12,9 12,8-12,2 12,1-11,4 11,3-10,6 Do 10,5 11 Od 13,0 12,9-12,4 12,3-11,7 11,6-11,1 11,0-10,3 Do10,2 12 Do 12,6 12,5-12,0 11,9-11,3 11,2-10,6 10,5-9,8 Do 9,7 13 Od 12,1 12,0-11,5 11,4-10,9 10,8-10,2 10,1-9,4 Do 9,3 14 Od 11,9 11,8-11,3 11,2-10,7 10,6-9,9 9,8-9,1 Do 9,0 15 Od 11,7 11,6-11,1 11,0-10,5 10,4-9,7 9,5-8,9 Do8,8

8 RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ [ SIŁA ] ====================================== Sprzęt i pomoce ; piłeczka 150 g obszyta skórą, taśma miernicza, znaczniki. badany wykonuje trzy rzuty silniejszą ręką.sposób wykonania rzutu dowolny. Badany może wykonać dwa rzuty próbne. Wynik: Z trzech rzutów zapisuje się najdalszy w pełnych metrach. Normy i oceny dla chłopców w metrach 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 62 Normy i oceny dla dziewcząt w metrach. 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 39

9 ZWIS NA UGIĘTYCH RĘKACH [Próba dla dziewcząt i chłopców w wieku lat] ========================================= Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony na takiej wysokości, aby można byłoby wykonywać pełny zwis, taboret. Badany staje na taborecie i chwyta drążek nachwytem tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Gdy znajdzie się w takiej pozycji, przeprowadzający próbę daje uzgodniony wcześniej sygnał i uruchamia jednocześnie czasomierz, a badany usuwa stopy z taboretu i zwisa na ugiętych rękach tak długo, jak może. Wynik: mierzy się czas w sekundach. Uwagi: W czasie zwisu broda winna cały czas znajdować się nad drążkiem. Jeżeli badany oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka, próbę uznaje się za zakończoną. Normy i oceny dla dziewcząt w zwisie na ugiętych rękach (w sek.) ce go Od Od Od Od Od Od 35 PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU [Próba dla chłopców od 12 lat] Sprzęt i pomoce: drążek umieszczony poziomo na takiej wysokości, aby można byłoby wykonać zwis, taboret. Badany chwyta drążek nachwytem na szerokości barków (z podskoku lub taboretu) i wykonuje zwis. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało wysoko, aby broda znajdowała się nad drążkiem, po czym powraca do zwisu. Czynność tę powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynik: liczba podciągnięć (broda nad drążkiem). Uwagi: Próbę wykonuje się jeden raz. Próba jest zakończona wtedy, kiedy badany pozostaje w zwisie dłużej niż 2 sekundy i mimo dwukrotnych wysiłków nie może unieść brody ponad drążek, lub w czasie próby macha nogami. Normy oceny dla chłopców w zwisie na ugiętych rękach lat (w sek.) i podciąganiu na drążku lat (ilość razy)

10 SIADY Z LEŻENIA W CZASIE 30 sekund. ================================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, mata, partner. Badany kładzie się na plecach na macie tak, aby nogi były ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione palcami kładzie na karku. Partner klęka między rozstawionymi stopami leżą i przyciska je aby dotykały całą powierzchnią maty. Gdy są przygotowani do rozpoczęcia próby, na uzgodniony sygnał leżący przechodzi do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie natychmiast (bez żadnej przerwy) powraca tak szybko jak może, w czasie 30 sekund. Wynik: liczba poprawnych siadów wykonywanych w czasie 30 sekund. Uwagi: Próbę wykonuje się tylko jeden raz. Przy samodzielnym wykonywaniu siadów z leżenia nogi powinny być unieruchomione poprzez włożenie ich np. pod szafę, tapczan itp. Wykonujący siady musi mieć przez cały czas trwania próby ręce splecione na karku, nogi w stawach kolanowych ugięte pod kątem prostym, plecy za każdym razem muszą powracać do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem. Używanie łokci do odpychania się od maty jest niedozwolone. Normy i oceny dla chłopców w siadzie z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 33 Normy i oceny dla dziewcząt w siadach z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 27

11 BIEGI NA DYSTANSACH: 1000 m chłopcy i 600 m dziewczęta. ================================================= Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia lekkoatletyczna lub dokładnie wymierzona trasa biegowa - okrężna. Badany samodzielnie lub w grupie 5-10 osób na komendę: "na miejsca" staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał przebywa wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. W razie konieczności część trasy może pokonać pieszo lub truchtem. Wynik: uzyskany czas biegu zapisuje się z dokładnością do 1 sek. Uwagi: Na bardzo dokładnie wymierzonej trasie bieg należy wykonywać w pantoflach sportowych (bez kolców). Trasa winna być płaska i w m stanie. Przed próbą należy przeprowadzić kilkanaście treningów w celu odpowiedniego przygotowania organizmu do określonego wysiłku oraz poznania przez nich własnych możliwości (rozłożenie sił, tempo biegu). Normy i oceny dla chłopców w biegu na dystansie 1000 m (w min.). ce go 10 Od 5:28 5:27 5:02 5:01 4:43 4:42 4:18 4:17 3:56 Do 3:55 11 Od 5:18 5:17 4:53 4:52 4:35 4:34 4:10 4:09 3:48 Do 3:47 12 Od 5:09 5:08 4:44 4:43 4:26 4:25 4:01 4:00 3:39 Do 3:38 13 Od 5:01 5:00 4:36 4:35 4:16 4:15 3:51 3:50 3:31 Do 3:30 14 Od 4:50 4:49 4:26 4:25 4:06 4:05 3:46 3:45 3:21 Do 3:20 15 Od 4:42 4:41 4:18 4:17 3:51 3:50 3:36 3:35 3:13 Do 3:12 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu na dystansie 600 m (w min.). c ego 10 Od 3:55 3:54 3:24 3:23 3:05 3:04 2:44 2:43 2:23 Do 2:22 11 Od 3:53 3:52 3:22 3:21 3:03 3:02 2:42 2:41 2:21 Do 2:20 12 Od 3:48 3:47 3:17 3:16 2:58 2:57 2:37 2:36 2:16 Do 2:15 13 Od 3:46 3:45 3:15 3:14 2:56 2:55 2:35 2:34 2:14 DO 2:13 14 Od 3:44 3:43 3:13 3:12 2:54 2:53 2:34 2:31 2:14 DO 2:13 15 Od 3:47 3:46 3:16 3:15 2:57 2:56 2:36 2:35 3:15 DO 2:14

12 TEST 12 MIN. (COOPERA) ======================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, bieżnia okrężna z zaznaczonymi odcinkami m lub odpowiednio wymierzona płaska trasa biegowa. Celem biegną samodzielnie lub w grupie 5-10 osób jest pokonanie w czasie 12 min. jak największej odległości. W czasie biegu po obwodzie bieżni prowadzący próbę co minutę podaje czas jaki został do zakończenia biegu. Przy ernym zmęczeniu badany może przejść do marszu i po chwili dalej kontynuować bieg. Po usłyszeniu sygnały o zakończeniu biegu i wykonywanie dalszego truchtu, aż do uspokojenia organizmu. Wynik: wpisujemy z dokładnością do 50 m ilość przebytych metrów w ciągu 12 minut. Uwagi: Test ten najlepiej wykonać na bieżni lekkoatletycznej, wspólnie z partnerem, który liczy i zapisuje liczbę pokonanych okrążeń i zaznacza miejsce zakończenia biegu. W próbie tej uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta, którzy nie mają przeciwwskazań do tego typu wysiłku fizycznego oraz przez okres min. 2 miesięcy realizował tzw. rekreacyjny trening biegowy. Normy i oceny dla chłopców w biegu 12 min. (w metrach). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 3000 Normy i oceny dla dziewcząt w biegu 12 min. (w metrach) dopuszcza ją 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 2600

13 BIEG Z PRZEWROTEM ===================== Sprzęt i pomoce: czasomierz, materac, 2 chorągiewki, kreda. Na podłodze sali gimnastycznej (korytarza), zaznaczona jest kredą linia startu-mety. W odległości 5 m od niej stoi pierwsza chorągiewka, a 10 m dalej druga chorągiewka. Pomiędzy nimi leży materac. Na sygnał, badany biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca, na którym wykonuje przewrót. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnąc do materaca wykonuje powtórny przewrót. Po przewrocie powstaje, biegnie do pierwszej chorągiewki, którą okrąża nie dotykając i dobiega do mety. Wynik: czas wykonania próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek. Uwagi: Badany przed przystąpieniem do próby powinien mieć opanowaną technikę wykonywania przewrotu w przód. Przy rozpoczynaniu biegu na czworakach, badany powinien dotknąć ręką linii, na której ustawiona jest chorągiewka. w latach Normy i oceny dla chłopców w biegu z przewrotem (w sek.). c ego 10 Od 23,1 23,0-20,9 20,8-18,6 18,5-16,1 16,0-14,5 Do 14,4 11 Od 22,4 22,3-20,2 20,1-17,9 17,8-15,4 15,3-13,8 Do 13,7 12 Od 22,0 21,9-19,8 19,7-17,4 17,3-15,0 14,9-13,4 Do 13,3 13 Od 21,4 21,3-19,2 19,1-16,9 16,8-14,4 14,3-12,8 Do 12,7 14 Od 21,2 21,1-19,0 18,9-16,7 16,6-14,2 14,1-12,6 Do 12,5 15 Od 20,7 20,6-18,5 18,4-16,1 16,0-13,9 13,8-12,1 Do 12,0 w latach Normy i oceny dla dziewcząt w biegu z przewrotem (w sek.). ceg o 10 Od 23,8 23,7-21,8 21,7-19,3 19,2-16,8 16,7-15,1 Do 15,0 11 Od 23,6 23,5-21,6 21,5-18,5 18,4-16,0 15,9-14,4 Do 14,3 12 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 13 Od 22,6 22,5-20,6 20,5-18,1 18,0-15,6 15,5-14,0 Do 13,9 14 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8 15 Od 22,5 22,4-20,5 20,4-18,0 17,9-15,5 15,4-13,9 Do 13,8

14 WYSKOK DOSIĘŻNY ==================== Sprzęt i pomoce: taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną na ścianie, drabince. Badany staje pod zawieszoną taśmą do ściany bokiem ręki sprawniejszej, unosi ramię w górę i zaznacza miejsce dosięgu. Następnie odsuwa się od ściany tak aby mógł wykonać swobodny zamach. Wykonuje półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Uwagi: Wysokość skoku stanowi różnica pomiędzy miejscem dotknięcia ręką taśmy w wyskoku i w staniu. Przed wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne. Normy i oceny chłopców w wyskoku dosiężnym (w cm). dopuszczaj ą 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 47 Normy i oceny dla dziewcząt w wyskoku dosiężnym (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 40

15 SKOK W DAL Z MIEJSCA /obunóż/ =============================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia lekkoatletyczna lub cienki materac do lądowania. Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie obunóż energicznie od podłoża skacze jak najdalej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ocenia się najdłuższy w cm. Uwagi: Długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczą. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Normy i oceny w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 237 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z miejsca (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 206

16 SKOK W DAL Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z widoczną belką wypełniona piaskiem, rozbieg o długości do 30 m i szerokości 1 m, grabie. badany z dowolnie długiego rozbiegu wykonuje dwa skoki próbne oraz trzy skoki mierzone w dal, przy czym stara się odbić z belki nie naruszając piasku usypanego przy jej dalszej krawędzi. Wynik: zapisywany jest najlepszy uzyskany rezultat z dokładnością do 1 cm. Uwagi: dopuszcza się także mierzenie odległości od miejsca odbicia sprzed belki do miejsca najbliższego śladu pięt lub innej części ciała pozostawionej na piasku. Normy i oceny dla chłopców w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 510 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 432

17 SKOK WZWYŻ Z ROZBIEGU. ========================== Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia z możliwością rozbiegu na wprost i z ukosa, poprzeczka, para stojaków. Badany w stroju i obuwiu sportowym wykonuje w sposób dowolny skok wzwyż, odbijając się z jednej nogi. Wyniki: zapisywana jest największa uzyskana wysokość w cm. Uwagi: w trakcie skoków należy zadbać o pełne bezpieczeństwo. Piasek w zeskoczni powinien być przekopany i zagrabiony. Skoki trudniejsze technicznie wymagają zastosowania specjalnego zeskoku lekkoatletycznego. Normy i oceny dla chłopców w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 150 Normy i oceny dla dziewcząt w skoku wzwyż z rozbiegu (w cm). c ego 10 Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od 129

18 SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD ========================== Sprzęt i pomoce: linia z podziałką centymetrową, taboret lub ławka. badany staje na taborecie, tak aby palce stóp znalazły się równo z krawędzią taboretu. Stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych. Z tej pozycji badany wykonuje jak najgłębszy skłon w przód tak, aby dosięgnąć palcami przygotowanej linii poniżej krawędzi taboretu. Taką pozycję maksymalnego skłonu utrzymuje przez 2 sekundy. Wynik: zapisujemy lepszy wynik z dwóch kolejnych skłonów w cm. Uwagi: Linię z podziałką umieszczamy prostopadle do powierzchni taboretu. Podstawa, na której stoi badany, oznaczona powinna być jako zero, liczby powyżej podstawy jako ujemne, a liczby poniżej podstawy jako dodatnie. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych. Niedozwolone są także wszelkie gwałtowne ruchy w czasie skłonu. Normy i oceny dla chłopców w skłonie tułowia w przód (w cm). c ego 10 Do 12 (-11)-(-7) (-6)-(-1) Od Do 10 (-9)-(-6) (-5) Od Do 9 (-8)-(-6) (-4) Od Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 6 (-5)-(-2) (-1) Od 15 Normy i oceny dla dziewcząt w skłonie tułowia w przód (w cm) c ego 10 Do 8 (-7)-(-4) (-3) Od Do 7 (-6)-(-3) (-2) Od Do 5 (-4) Od Do 4 (-3) Od Do 3 (-2) Od Do -2 (-1) Od 18

19 SPORT TEST nr. 1 ===================== Otrzymujesz zestaw pytań (test) z dziedziny sportu. Każde pytanie czytaj spokojnie i uważnie analizuj jego treść. Nie spiesz się pomyśl chwilę, a następnie zakreśl (x) prawidłową odpowiedź. POWODZENIA!!! 1. Początek gry w koszykówkę ( rozpoczęcie następuje po wykonaniu: A podania od własnego kosza przez zawodnika drużyny która wylosowała piłkę. B podania przez zawodnika drużyny słabszej. C rzutu sędziowskiego w środku boiska. D rzutów osobistych w formie konkursu przez najlepszych zawodników z obydwu drużyn. Wskaż właściwą odpowiedź. 2. Wskaż, która podana z niżej wielkości ( wyrażona w metrach) określa wymiar boiska do siatkówki: A 9 x 18 B 8 x 16 C 6 x 12 D 8 x Wskaż przyrząd sportowy, który swym znaczeniem nie pasuje do pozostałych: A drążek gimnastyczny B odskocznia C równoważnia D oszczep 4. Jaką cechę kształtują ugięcia i wyprosty ramion w podporze przodem (pompki) A zwinność B szybkość C siłę D gibkość 5. Sergiej Bubka jest rekordzistą świata w: A trójskoku B biegu na 100 m C skoku o tyczce D skoku wzwyż 6. Wskaż odpowiedź, która określa czas gry w siatkówkę: A 2 x 30 B 2 x 45 C 4 x 10 D żaden z wymienionych 7. Skłony tułowia w przód ( z leżenia tyłem z ugięciem nóg) jest to ćwiczenie wzmagające głównie mięśnie: A- obręczy barkowej B grzbietu C brzucha i zginacze stawu biodrowego D najdłuższe grzbietu

20 8. W biegu sztafetowym mężczyzn (4 x 100 m) osiągnięto wynik 37,28 s. Dwóch zawodników biega dystans 100 m w czasie powyżej 10 s (10.10 i 10.05), trzeci w czasie-9,9 s, czwarty 9,95 s. Dlaczego wynik sztafetowy 4 x 100 m mężczyzn jest znacznie niższy od sumy ich wyników na 100 m A Bo tylko pierwszy startował z bloku (z miejsca) pozostali zaś z startu lotnego dokonując zmiany pałeczki sztaf. Posiadali określoną już prędkość. B Bo wszyscy czterej zawodnicy biegli w obuwiu firmy Adidas. C Dlatego, że każdy z nich pokonywał swój dystans szybciej niż jego poprzednik. D Gdyż biegli krótszy odcinek. 9. Wskaż, który z podanych niżej biegów jest biegiem rozstawnym: A bieg przez płotki na dystansie 400 m. B bieg z przeszkodami na 3000 m. C bieg sztafetowy 4 x 100 m D bieg maratoński. 10. Niżej podano trzy dyscypliny lekkoatletyczne (1.2.3.) i cztery wyniki 9 (a.b.c.d.). Wskaż właściwe przyporządkowanie wyników do określonych konkurencji: Konkurencja: Wynik: 1.Rzut dyskiem a) 12,15 sek. 2. Bieg na 100 m b) 6,25 m 3. Skok w dal c) 63 m d) 45 sek. A 1 c B 1 c C- 1 d D 1 - b 2 d 2 a 2 c 2 a 3 a 3 b 3 b 3 d 11. Irena Szewińska to zasłużona działaczka w: A gimnastyce B pływaniu C łyżwiarstwie D lekkoatletyce 12. Która z podanych niżej wielkości określa właściwie dystans biegu maratońskiego A 24,951 km B 42 km C 100 km D 42,195 km 13. Przyspieszona akcja serca (tętno) i częstotliwość oddechów w czasie wysiłku fizycznego związana jest z: A zwiększonym poceniem w wyniku podwyższonej temperatury ciała. B zwiększeniem zapotrzebowania energetycznego dla pracujących mięśni ( w procesach spalania). C podwyższeniem temperatury otoczenia. D zmianą warunków atmosferycznych w tym prędkości wiatru 14. Wysokość z obrotem jest próbą: A koordynacji B skoczności C siły

21 D równowagi Która odpowiedź jest właściwa? 15. FOSBURY-FLOP jest to: A nazwa skoku z trzema obrotami w łyżwiarstwie figurowym (od nazwiska pierwszego wykonawcy tego elementu). B nazwisko jednego z obecnych działaczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. C technika skoku wzwyż zapoczątkowana przez zwycięzcę olimpijskiego w Meksyku (1968 r.) Amerykanina Richarda Fosbury ego. D rodzaj walk widowiskowych odbywających się w ringu, popularnych w USA. Wskaż właściwą odpowiedź. 16. W czasie zajęć SKS-u nauczyciel podzielił chłopców na cztery zespoły. Zaagrali oni turniej systemem pucharowym ( również o 3 m-ce). Każdy mecz trwał 3 x 7,5 (bez przerwy). Ile minut trwał cały turniej, licząc tylko aktywny czas gry wszystkich rozegranych spotkań A 45 B 60 C 90 D Na pytanie Z jaką dokładnością mierzone są czasy zawodników w biegach sprinterskich na zawodach rangi Mistrzostw Świata w grupie uczniów były cztery różne odpowiedzi. Wskaż, w której grupie uczniowie odpowiedzieli prawidłowo. A z dokładnością do 1 s. B ,15 s. C ,01 s. D , 001 s. 18. W czasie testu sprawdzają czterech uczniów uszeregowało następujące pojęcie wg ich ważności (obszerności znaczenia): A siatkówka / sport / gry zespołowe / zagrywka B sport / gry zespołowe / siatkówka / zagrywka C gry zespołowe / sport / zagrywka / siatkówka D zagrywka / siatkówka / gry zespołowe / sport Który uczeń podał prawidłową odpowiedź A Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce B Czteroletni okres między igrzyskami C Zawody sportowe (igrzyska) odbywające się co 4 lata D Igrzyska zimowe. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania prawidłowo? Jeśli czujesz, że TAK, to WSPANIALE!!! Jeśli zaś nie to UŚMIECHNIJ SIĘ I POMYŚL, że może następnym razem będzie lepiej. WYLUZUJ SIĘ!!!

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech Na przełomie września i października w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych i nie czyni żadnych widocznych

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 27 2250 Poz. 138 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138) WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO ELEMENT ZDROWIA Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań Analiza sprawności motorycznej uczniów rozpoczynających naukę w 4-letnim Technikum Zawodowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2008/2009 Grzegorz Gradziński 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Załącznik nr 2 SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I. Sposób wykonania prób testu sprawności fizycznej: 1) skok w dal z miejsca: Sprzęt i pomoce: 2 lub 3 połączone nieruchomo

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa MTMS Test Sprawności Fizycznej programu Mały Mistrz Wiemy, że rozwiązanie jest ułomne; że najlepiej byłoby wykonywać kompletne testy: Międzynarodowy lub Eurofit. Wiemy też, że trzeba motywować do udziału

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5,, 7, 8 -

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC/FITNESS I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: Poczucie rytmu. Przeskoki, wyskoki, podskoki. Gibkość. Zwinność.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 1 im. dr Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. W roku szkolnym 2014/2015 utworzona zostanie jedna klasa sportowa realizująca,

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Testy sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców 1. Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu informuje, że w przypadku wyrażenia zgody przez organ prowadzący na utworzenie oddziałów sportowych w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW Krzysztof MORALEWSKI More SFC CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 14-16 LAT Z TERENU GMINY KRZYMÓW Wstęp Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 5 września 2012 r. Poz. 340 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności

Bardziej szczegółowo

ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ

ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CELNEJ Przepisy regulujące postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celnej: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Test sprawności fizycznej (opracował: dr Adam Haleczko) Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych siły, szybkości, wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu 1. Skok w dal z miejsca

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU I. Informacje ogólne. W roku szkolnym 205/206 zostanie

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TEMAT: KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ Z AKCENTEM NA ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH CECH MOTORYCZNYCH CELE LEKCJI: POZNAWCZY - zapoznanie z wybranymi próbami Indeksu Sprawności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 014/015 Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 25/2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu.1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej I. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO I KLASY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ S.A. I. Obowiązkowe dla kandydatów do klas sportowych - podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Klasy z zajęciami sportowymi z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt piłka nożna chłopców w Solcu nad Wisłą

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu W związku z przystąpieniem naszej szkoły do akcji Ćwiczyć każdy może w ramach Roku Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Opracowali: Marcin Nowak mgr Marcin Matysiak Głównym celem testu była ocena poziomu sprawności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 ostateczna data zgłoszenia do udziału w teście: sposób zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym.

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO KLASY IV Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. Klasa IV Data 03.03.2014r. Ilość uczniów 13 Prowadząca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE 1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady rekrutacji: I. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 1. Wykazuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc CZĘŚĆ WSTĘPNA Prowadzący : mgr Jacek Kondrot Klasa V KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2011 r. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) opracował: Krzysztof Wadas i Arkadiusz Rusin REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające i kształtujące mięśnie obręczy barkowej. Klasa: 1technikum Miejsce: siłownia Pomoce i przyrządy: brama gimnastyczna, ławeczka do wyciskania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ROZWOJOWI I ZMNIEJSZAJĄCE OBRZĘK LIMFATYCZNY PO MASTEKTOMII W WODZIE:

ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ROZWOJOWI I ZMNIEJSZAJĄCE OBRZĘK LIMFATYCZNY PO MASTEKTOMII W WODZIE: ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ROZWOJOWI I ZMNIEJSZAJĄCE OBRZĘK LIMFATYCZNY PO MASTEKTOMII W WODZIE: Oddaję w ręce Pań zbiór ćwiczeń do wykonywania w wodzie dla osób pływających i nie posiadających tej umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ Kryteria doboru: 1. Stan zdrowia 2. Typ budowy ciała (leptosomatyczny) 3. Testy sprawności motorycznej 4. Ocena

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Klasa: pierwsza Temat zajęć: Wyścigi rzędów z wykorzystaniem różnych przyborów. Cele zajęć: U: Zapoznanie dzieci z nowymi zabawami ruchowymi K: Doskonalenie pokonywania

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach I. Podstawy prawne Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Data: 23.02.2009 r. Klasa IV b Liczba uczniów: 25 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening obwodowy Trening ogólnorozwojowy powinien być częścią składową treningu kręglarskiego. Jest on równie ważny, a nawet ważniejszy niż trening techniczny

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Opracowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego PROGRAM NAUCZANIA ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE Opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. Uczniowie otrzymują ocenę semestralną i końcową na, składają się części składowe: 1. Aktywność na lekcji, stosunek

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT TWORZONYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych

Konspekt zajęć treningowych Andrzej Antczak Konspekt zajęć treningowych emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej Zadania : - umiejętności: oswojenie się z piłką - motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 158 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 158 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 158 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1663 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1663 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1663 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo