Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika"

Transkrypt

1 Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika

2 56-letnia kobieta zgłasza się do lekarza z prośbą o przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku raka jajnika. Wspomina, że niedawno z tego powodu zmarła jej 65-letnia koleżanka. W rodzinie pacjentki dotychczas nie stwierdzono zachorowań na raka jajnika czy raka piersi. Badanie przedmiotowe pacjentki, w tym ginekologiczne i per rectum jest prawidłowe.

3 CZY LEKARZ W TEJ SYTUACJI POWINIEN ZLECIĆ BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU RAKA JAJNIKA?

4 Rak jajnika stanowi 3% wszystkich nowotworów złośliwych występujących u amerykańskich kobiet Jest jednak główną przyczyną zgonów z powodu nowotworu narządu rodnego Zajmuje 5. miejsce wśród zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych

5 American Cancer Society podało, że: W 2008 roku w USA rozpoznano przypadków nowych zachorowań na raka jajnika Zmarło z tego powodu kobiet Ryzyko wystąpienia inwazyjnego r.j. w ciągu życia wynosi w USA 1,4%(1 na 71 os.), a zgonu 1 na 95

6 2/3 zachorowań na raka jajnika odnotowuje się u kobiet powyżej 55 roku życia

7 Rak jajnika w wywiadzie rodzinnym lub rak piersi u krewnej I stopnia zwiększa ryzyko 3krotnie Ryzyko jest szczególnie wysokie u nosicielek genu BRCA(BRCA %, BRCA %) Zmniejsza się natomiast u kobiet, które stosowały doustną antykoncepcję, były w ciąży i karmiły piersią

8 Ponad 2/3 zdiagnozowanych raków jajnika w chwili rozpoznania jest w III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego i obejmuje rozsiew wewnątrzotrzewnowy lub inne narządy

9 Jeśli u 50-letniej lub starszej kobiety występowały: bóle brzucha lub podbrzusza, częstomocz lub parcia naglące wzdęcia lub powiększenie obwodu brzucha brak apetytu lub uczucie pełności w nadbrzuszu częściej niż 12 razy w miesiącu w ciągu ostatniego roku to czułość wskaźnika korelacji wynosi 67%, a jego swoistość 90%

10 Obecnie postępowanie w kierunku r.j. obejmuje: leczenie operacyjne wieloskładnikową chemioterapię(opartą na związkach platyny i taksanach, podawanych dożylnie lub dootrzewnowo)

11 Stopień zaawansowania raka I II III Pacjentki z danym stopniem zaawansowania w chwili rozpoznania A 3 B 5 C 36 Zakres pierwotnej operacji Wycięcie kompletne Wycięcie niekompletne Pozostawione guzki śr. <2cm Pozostawione guzki śr. 2cm IV 11 1) Pięcioletenie przeżycie

12 Wymogi badania przesiewowego wg WHO Musi zostać spełniony warunek, że powodem skriningu jest choroba występująca często w danej populacji i stanowi ona istotną przyczynę zgonów. Należy dobrze poznać naturalny przebieg choroby, począwszy od stadium bezobjawowego do objawowego. W stadium bezobjawowym, wczesnym powinno istnieć postępowanie poprawiające wyniki leczenia. Badanie przesiewowe powinno być akceptowane dla danej populacji. Powinno być dostępne skuteczne leczenie choroby w stadium objawowym. Powinny być dostępne procedury ułatwiające diagnozowanie i leczenie choroby. Powinny istnieć jednoznaczne wytyczne, w jakich sytuacjach klinicznych należy leczyć. Skrining powinien uwzględniać koszty. Testy przesiewowe powinny mieć wysoką dodatnią i ujemną wartość predekcyjną, wysoką czułość i swoistość.

13 Niektóre kwestie związane z rakiem jajnika komplikują zagadnienie skriningu: nie jasny jest sposób szerzenia się procesu nowotworowego od I do III st. zaawansowania nie wiadomo, czy chorobę charakteryzuje postęp od wczesnej do zaawansowanej fazy czy proces nowotworowy pierwotnie nacieka jamę otrzewnej

14 Około 90% raków jajnika występuje u kobiet nieobciążonych uznanymi czynnikami ryzyka

15 Ultrasonografia Jest uznaną metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć powiększenie i zmianę echostruktury jajników, zanim nieprawidłowości będą stwierdzone w badaniu ginekologicznym lub wystąpią oczywiste objawy choroby

16 Subtelne zmiany budowy i rozmiaru jajników są lepiej widoczne w ultrasonografii przezpochwowej niż przezbrzusznej

17 Obraz ultrasonograficzny guza prawego jajnika

18 Zmiany morfologiczne uwzględniane w ultrasonograficznej identyfikacji raka jajnika Zmienna Indeks morfologiczny 0 Gładka 1 Gładka 2 Wyrośla brodawkowate 3 4 Wyrośla brodawkowate W głównej mierze (grubość <3mm) (grubość 3mm) (średnica <3mm) (średnica 3mm) Objętość guza <10cm cm3 Morfologia przegród lite Brak Struktura ściany torbieli lite 2) >50-200cm3 > cm3 Cienkie Grube Obszary lite (<3mm) (3-10 mm) ( 10mm) >500cm3 W głównej mierze

19 Markery nowotworowe Strategia ich oznaczenia jest potencjalnie zachęcająca ze względu na: powszechną dostępność nieinwazyjność możliwość powtarzania badania we właściwych odstępach czasu

20 CA 125 Występuje w większym stężeniu w komórkach raka jajnik niż w innych komórkach Był podwyższony w surowicy u ok.80% chorych z zaawansowanym rakiem jajnika i tylko u 1-2% u zdrowych

21 Jednakże: CA 125 jest podwyższony w mniej niż połowie przypadków raka jajnika I stopnia Swoistość oznaczenia jest niska(w pewnej liczbie zmian łagodnych otrzymuje się wynik fałszywie dodatni)

22 Stany kliniczne i choroby przebiegające z podwyższonym stężeniem CA 125 Nieginekologiczne Ginekologiczne Rak jajnika Wodobrzusze Choroba zapalna miednicy mniejszej Międzybłoniak opłócnej Mięśniaki macicy Toczeń Rak trzonu macicy Wysięk do opłucnej Endometrioza Choroba wątroby i masrkość Rak jajowodu Zastoinowa niewydolność krążenia Rak gruczołowy szyjki macicy Zapalenie uchyłków Adenomioza Zapalenie jelita grubego Torbiele jajników Cukrzyca Łagodne nowotwory jajników Zapalenie osierdzia Zespół Meigsa Choroba nerek Ciąża Sarkoidoza Miesiączka Grużlica Rak piersi Rak płuca Rak trzustki Clarke-Pearson i wsp., Gynecological Cancer Management, 2010

23 W celu poprawy czułości swoistości i dodatniej wartości predykcyjnej oceniono panelowe oznaczenie ponad 30 surowiczych markerów nowotworowych w kombinacje z CA 125 W jednym z badań panel zawierający CA-125, leptynę, prolaktynę, osteopontynę, insulinooporny czynnik wzrostu II i czynnik hamujący migrację makrofagów charakteryzował się znacząco wyższym wskaźnikiem czułości i swoistości w porównaniu z oznaczeniem wyłącznie CA 125. Sklasyfikował on prawidłowo 221 z 224 próbek.

24 Badania przesiewowe u kobiet z grupy wysokiego ryzyka Konsultację genetyczną należy zlecać u kobiet zarówno z nosicielstwem BRCA, jak i obciążonych rodzinnie rakiem jajnika lub piersi, zwłaszcza jeżeli któraś z tych chorób została rozpoznana przed menopauzą lub w rodzinie choruje wiele krewnych

25 National Comprehensive Cancer Network zaleca: Poważne rozmyślenie usunięcia obustronnego przydatków, ponieważ zmniejszy to ryzyko zachorowania na raka Operację należy wykonać między 35 a 40 rokiem życia Po zrealizowaniu planów rozrodczych W wieku wcześniejszym niż rozpoznano chorobę u członków rodziny

26 Żadne towarzystwo medyczne nie zaleca prowadzenia rutynowych badań przesiewowych w kierunku raka jajnika w ogólnej populacji

27 Rekomendacje dotyczące skriningu raka jajnika Organizacja Rekomendacje U.S. Preventive Services Task Force American Cancer Society Nie zaleca rutynowego skrinigu, stwierdzając, że potencjalne szkody przewyższają potencjalne korzyści Nie zaleca rutynowego skriningu, możliwy u kobiet z obciążonym wywiadem rodzinnym, choć nie wiadomo, czy będzie przydatny w wydłużeniu przeżywalności Nie zaleca rutynowego skriningu, sugeruje ocenę raka jajnika (obecność guza miednicy, bólu brzucha lub w miednicy, częstomoczu lub parć naglących, powiększenia American College of Obstetricians and Gynecologists obwodów National Coprehensive Cancer Network brzucha lub wzdęć, utraty apetytu i uczucia pełności w nadbrzuszu) Nie zaleca rutynowego skrinigu, jedynie u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka za pomocą przezpochwowej ultrasonografii i oznaczenia stężenia CA 125 co 6 miesięcy, począwszy od 35 roku lub w wieku wcześniejszym o 5-10 lat niż wiek najmłodszej krewnej w chwili rozpoznania raka; zaleca rozważenie profilaktycznego wycięcia przydatków po zakończeniu rozrodu u kobiet z mutacją BCRA.

28 W oczekiwaniu na wyniki trwających dwóch dużych randomizowanych badań nie zalecanoby diagnostyki przesiewowej w grupie średniego ryzyka zachorowania na raka jajnika, do której zalicza się pacjentka opisana na wstępie (3,4)

29 Bibliografia: Daniel L. Clarke-Pearson, MD N Engl J Med 2009; 361: )Heintz APM, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carnicoma of the ovary. Int J Gynaecol Obstet 2006;95:Suppl 1:S161-s192 2)DePriest PD, Varner E, Powell, et al. The efficacy of a sonographic morphology index in identifying ovarian cancer: a multiinstitutional investigation. Gynecol Oncol 1994; 55: )Partridge E, Kreimer AR, Greenlee RT, et al. Results from four rounds of ovarian cancer screening in a randomized trial. Obstet Gynecol 2009; 113: )Menon U, Gentry-Maharaj A, Hallett R, et al. Sensitivity and specifity of multimodal and ultrasound screening for ovarian cancer, and stage distribution of de-tected cancers:results of the prevalence screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Caner Screening (UKCTOCS). Lancet Oncol 2009; 10: Autor: Paweł Cwalina, SKN Ginekologia GUMed

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Rak piersi Redakcja: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Polskie Towarzystwo Onkologiczne Zieloną Księgę opracowano z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

1. Niepłodność- definicja, epidemiologia, diagnostyka: str. 1

1. Niepłodność- definicja, epidemiologia, diagnostyka: str. 1 Rekomendacja Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu w sprawie leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego. (wersja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI

ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI Agata Barbara Smoleń Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej,

Bardziej szczegółowo

podstawy onkologii klinicznej

podstawy onkologii klinicznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie podstawy onkologii klinicznej Redaktor naukowy dr n. med. janusz Meder PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa dr n. med. Janusz Meder Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH)

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) Załącznik do załącznika 1d do zarządzenia 93/2005 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 12/2006 Prezesa Funduszu ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ,

Bardziej szczegółowo

Opis przypadku Case report

Opis przypadku Case report Opis przypadku Case report Borgis Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 opis przypadku *Danuta Roik 1, Artur Gadomski 2, Dariusz Piotrowski

Bardziej szczegółowo

SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL

SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL Nowiny Lekarskie 2009, 78, 1, 85 90 ANNA GRĘTKIEWICZ-TOMCZYK 1, GRAŻYNA JARZĄBEK-BIELECKA 2, ZBIGNIEW FRIEBE 2 SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Anna Jakubowska, Bohdan Górski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński Genetyka kliniczna raka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych

Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y Izabella Michałowska-Wieczorek Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych Medical and psychological

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 139/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zakażenie HBV i HCV jako czynniki ryzyka raka wątrobowo-komórkowego

Zakażenie HBV i HCV jako czynniki ryzyka raka wątrobowo-komórkowego Rafał Krygier Zakażenie HBV i HCV jako czynniki ryzyka raka wątrobowo-komórkowego nowości diagnostyczne??????????????????????????????????????? Streszczenie HBV i HCV są jednymi z najważniejszych czynników

Bardziej szczegółowo

Rak. Rak co to takiego?

Rak. Rak co to takiego? Rak Rak co to takiego? Wokół raka narosło wiele mitów. Czasami już samo to słowo wzbudza lęk. Warto jednak zdobywać wiedzę na temat tej choroby i nauczyć się przed nią bronić. Rak to nie jest jedna choroba,

Bardziej szczegółowo

Druga młodość dojrzałego mężczyzny. Poradnik o badaniach. Mężczyzna (nie)świadomie dojrzały

Druga młodość dojrzałego mężczyzny. Poradnik o badaniach. Mężczyzna (nie)świadomie dojrzały Druga młodość dojrzałego mężczyzny Poradnik o badaniach Mężczyzna (nie)świadomie dojrzały KARTA STAŁEGO KLIENTA SPRAWDZAJ WYNIKI PRZEZ INTERNET KARTA STAŁEGO KLIENTA OFERUJE CI: 5% rabat na wszystkie badania

Bardziej szczegółowo