Badanie czasu reakcji zawodników trenujących w Adrenalina Fight Częstochowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie czasu reakcji zawodników trenujących w Adrenalina Fight Częstochowa"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW Badanie czasu reakcji zawodników trenujących w Adrenalina Fight Częstochowa Dokument zawiera analizę wyników osiągniętych przez zawodników trenujących MMA, podczas zajęć na urządzeniu R-Gate, połączonych z pomiarem czasu reakcji złoŝonej. Celem badania było ustalenie dyspozycji poszczególnych zawodników oraz potencjału grupy na podstawie zebranych informacji. Grzegorz Janik

2 ANALIZA WYNIKÓW Badanie czasu reakcji zawodników trenujących w Adrenalina Fight Częstochowa WSTĘP Reakcje złoŝone są to reakcje gdzie zwiększa się ilość informacji docierających do Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Zadaniem CUN jest odpowiednia selekcja docierających sygnałów, w związku z czym wpływa to na wydłuŝenie czasu reagowania. Czas reakcji złoŝonej gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem ilości elementów z których musimy dokonać wyboru. MoŜna wyodrębnić trzy typy reakcji: róŝnicową, z wyboru, na poruszający się obiekt. Np. dla zajmujących się sportami walki charakterystyczne są reakcje z wyboru, w przypadku których z kilku moŝliwych rozwiązań naleŝy wybrać jedno najbardziej odpowiednie do sytuacji, zgodne z własną techniką, ustaloną taktyką, przepisami, sprawnością (atak, blok, unik, kontra, itp.) oraz reakcja na poruszający się obiekt (przeciwnik). Czas reakcji nie jest stabilnym parametrem, zmienia się w zaleŝności od: wieku (18-30 to najlepszy czas reakcji, do 12 roku czas reakcji szybko polepsza się), od stanu psychicznego (sukcesy i pozytywne emocje poprawiają czas reakcji, natomiast negatywne emocje i stres wpływają na pogorszenie czasu reakcji), od biologicznego rytmu organizmu, od zmęczenia zawodnika (obciąŝenia treningowe, spięte mięśnie), diety, poziomu sportowego, klasy sportowej, braku snu, naduŝywania alkoholu i narkotyków, genetyki człowieka. Dzięki niestabilności czasu reakcji w zaleŝności od wyŝej wymienionych elementów, w drodze wykonywanych testów jesteśmy w stanie określić, jak zawodnik reaguje na zaaplikowane obciąŝenia treningowe. Czy jego czas reakcji stabilizuje się (co moŝe świadczyć o dobrze wykonanej pracy i stabilnym poziomie motorycznym), czy jego czas reakcji wzrasta (co oznacza bardzo dobrą reakcję na zaaplikowane zajęcie szybkościowe oraz wzrost formy motorycznej zawodnika) czy teŝ moŝe czas jego reakcji spada (co świadczyć moŝe o pierwszych symptomach przetrenowania). Uwzględniając to wszystko co wyŝej zostało zaprezentowane, wykorzystując w sposób cykliczny urządzanie R-Gate 10 do badania czasu reakcji złoŝonej, moŝna na podstawie otrzymywanych wyników płynnie regulować obciąŝeniami treningowymi, nie dopuszczając do

3 przetrenowania organizmów sportowców a tym samy do załamania dyspozycji kaŝdego z zawodników. ZESTAWIENIE WYNIKÓW i Grupy AFC Team Imię i Nazwisko I II Śred. T reakcji Poziom wg skali R-Gate Wiśniewski ,440 b. dobry (0,410-0,459) Kułak ,442 b. dobry (0,410-0,459) Dróżdż ,500 dobry (0,460-0,509) Dąbrowski ,509 dobry (0,460-0,509) Pronobis ,520 przeciętny (0,510-0,569) Kluźniak ,529 przeciętny (0,510-0,569) Paszewski ,539 przeciętny (0,510-0,569) Dżąbor ,562 przeciętny (0,510-0,569) Kosowska ,574 dobry (0,530-0,599)

4 Wykres AFC TEAM 0,830 0,725 słaby 0,620 poni. przeciętnej przeciętny 0,515 0,410 0,442 0,440 0,539 0,562 0,574 0,509 0,500 0,529 0,520 dobry b.dobry rewelacyjny T reakcji ( ) śred. AFC Team (0,513) 0,305 0,200 Kułak Wiśniewski Paszewski DŜąbor Kosowska Dąbrowski DróŜdŜ Kluźniak Pronobis

5 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy AFC TEAM wynosi 0,513 sekundy. Jest to poziom przeciętny wg skali R-Gate. bardzo zbliŝony do oczekiwań. PoŜądany średni wynik to poziom dobry. śaden z zawodników nie osiągnął poziomu słaby co jest zdecydowanie dobrym symptomem. Trzech zwodników znajuduje się na poziomie dobry, co daje im solidną podstawę do dalszego rozwoju. Dodatkowo dwóch zwodników prezentuje poziom bardzo dobry i to stawia ich w świetnej sytuacji wyjściowej, do budowania swojej dyspozycji startowej. Grupa prezentuje się korzystnie. Oczywiście są pewne braki, szczególnie zawodnicy ze stref przeciętny i poniŝej przeciętnej, powinni uzupełnić swoje braki, co pozwoli lepiej rozwijać się całej grupie. Z tej grupy zdecydowanie In+ wyróŝnia się dwóch zawodników Kułak i Wiśniewski, to juŝ są satysfakcjonujące wyniki, a do idelanego wynikuw sportach walki poniŝej 0,4 sekundy- niewiele brakuje. Natomiast mamy cztery osoby Paszewski, DŜąbor, Kluźniak i Pronobis, których wyniki wymagają korekty, tak aby w przyszłości duŝo swobodniej operować wyuczoną techniką podczas walki oraz skuteczniej realizować przyjętą taktykę. W testach wzięła udział równieŝ kobieta, dla której zastosowanie ma damska skala R-Gate, na wykresie celem zachowania czytelności nie zmienialiśmy skali zastosowanej dla większosci, czyli dla męŝczyzn. Zawodniczka osiągnęła wynik dobry, który daje solidną podstawę do dalszego rozwoju. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

6 i Grupy W Imię i Nazwisko I II Śred. T reakcji Poziom wg skali R-Gate Paweł Gręda ,477 dobry (0,460-0,509) Bartosz Rogoziński ,498 dobry (0,460-0,509) Piotr Polański ,534 przeciętny (0,510-0,569) Święcik? Damian ,536 przeciętny (0,510-0,569) Robert Kocik ,536 przeciętny (0,510-0,569) Bartek Stawiarski? ,538 przeciętny (0,510-0,569) Dominik Krzysak? ,539 przeciętny (0,510-0,569) Marcin Mielczarek ,542 przeciętny (0,510-0,569) Małolepszy? Marcin ,550 przeciętny (0,510-0,569) Łukasz Poltacha ,552 przeciętny (0,510-0,569) Daniel Filipczyk ,553 przeciętny (0,510-0,569) Michał Piczak ,574 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Patryk Kielesiński? ,574 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Łukasiewicz Arkadiusz ,580 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Surlej Przemek ,583 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Pożarlik? Krzysztof ,594 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Adrian Chadała ,596 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Kacper Zbirek? ,600 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Arkadiusz Lamuk? ,611 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Sebastian Mizgała ,623 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Marcin Hozalewski? ,665 słaby (0,650-0,759) Emilian Łabuś ,677 słaby (0,650-0,759) Artur Niemczyk ,689 słaby (0,650-0,759) Pudłak? Konrad ,694 słaby (0,650-0,759) Patryk Kaleta ,705 słaby (0,650-0,759) Karol Krześlak ,709 słaby (0,650-0,759) Norbert Owczarek ,825 słaby (0,650-0,759) Nie wszystkie wpisane nazwiska były czytelne, stąd teŝ mogą się pojawić błędy. Tam gdzie nie miałem pewności wstawiłem znak zapytania.

7 0,830 0,825 0,725 0,620 0,515 0,705 0,600 0,538 0,709 0,677 0,665 0,552 0,574 0,580 0,553 0,689 0,534 0,623 0,6110,596 0,574 0,594 0,5390,542 0,550 0,536 0,583 0,536 0,694 słaby poni. Przeciętnej przeciętny 0,410 0,498 0,477 dobry b.dobry rewelacyjny T reakcji ( ) 0,305 śred. Grupy "W" (0,598) 0,200

8 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy W wynosi 0,598 sekundy. Jest to poziom poniŝej przeciętnej wg skali R-Gate. zdecydowanie poniŝej oczekiwań. PoŜądany średni wynik to poziom dobry. Wykres ukazuje nam równieŝ mocno zróŝnicowany poziom pomiędzy zawodnikami. Tak duŝe zróŝnicowanie w czasie reakcji, pokazuje, Ŝe część osób ma jeszcze bardzo duŝo do nadrobienia indywidualnie, celem zbliŝenia się do i tak za wysokiego, średniego czasu reakcji. Dodatkowo cała grupa wymaga pracy nad czasem reakcji, najlepsze wyniki plasują się na poziomie dobry, a to pozostawia za duŝe rezerwy. W przypadku niektórych osób wręcz wskazany jest specjalistyczny trening na urządzeniu typu R-Gate. Ich długi czas reakcji ogranicza moŝliwość wykorzystania choćby nawet najlepszej techniki w walce. Z całej grupy zawodników In+ wyróŝnia się Bartosz Rogoziński i Paweł Gręda, jednak ich wyniki powinny być zdecydowanie lepsze. poniŝej 0,4 sekundy jest docelowym poziomem w sportach walki, i tutaj widać najlepiej jak duŝy nakład pracy musi zostać wykonany aby wyrównać dysproporcje. Natomiast In- mamy aŝ 7 osób, których wyniki wymagają zdecydowanej poprawy, (a szczególnie tej, która wyskoczyła poza skalę). Tak aby w przyszłości duŝo swobodniej operować wyuczoną techniką podczas walki oraz skuteczniej realizować przyjętą taktykę. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

9 i Grupy C w1 Imię i Nazwisko I II III T śred. reakcji Poziom wg skali R-Gate ,475 dobry (0,460-0,509) ,485 dobry (0,460-0,509) ,493 dobry (0,460-0,509) ,523 przeciętny (0,510-0,569) ,527 przeciętny (0,510-0,569) ,533 przeciętny (0,510-0,569) ,546 przeciętny (0,510-0,569) ,558 przeciętny (0,510-0,569) ,570 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,572 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,575 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,578 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,579 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,587 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,595 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,604 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,643 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) ,738 słaby (0,650-0,759) ,745 słaby (0,650-0,759) ,751 słaby (0,650-0,759) W przypadku grupy C nie mogłem odczytać nazwisk, dlatego wg wpisanej kolejności nadałem numery, będziesz musiał sam później przypisać nazwiska do numerów.

10 Wykres grupy C w1 0,830 0,725 0,745 0,738 0,751 0,620 0,643 słaby poni. Przeciętnej 0,515 0,475 0,575 0,558 0,570 0,595 0,604 0,578 0,572 0,533 0,527 0,579 0,546 0,485 0,587 0,523 0,493 przeciętny dobry b.dobry rewelacyjny T reakcji ( ) 0,410 śred. Grupy "C w1 (0,584) 0,305 0,

11 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy C w1 wynosi 0,584 sekundy. Jest to poziom poniŝej przeciętnej wg skali R-Gate. zdecydowanie poniŝej oczekiwań. PoŜądany średni wynik to poziom dobry. Wykres ukazuje nam równieŝ, Ŝe 3 zawodników osiągnęło poziom słaby, co jest zdecydowanie wynikiem za niskim dla sportów walki i wymaga zdecydowanej korekty, jeśli mają oni rozwijać się i w przyszłości osiągać coraz lepsze wyniki sportowe. Dodatkowo cała grupa wymaga pracy nad czasem reakcji, najlepsze 3 wyniki plasują się na poziomie dobrym, a to pozostawia za duŝe rezerwy. W przypadku niektórych osób wręcz wskazany jest specjalistyczny trening na urządzeniu typu R-Gate. Ich długi czas reakcji ogranicza moŝliwość wykorzystania choćby nawet najlepszej techniki w walce. Z całej grupy In+ wyróŝnia się trzech zawodników, jednak ich wyniki powinny być zdecydowanie lepsze. poniŝej 0,4 sekundy jest docelowym poziomem w sportach walki, i tutaj widać najlepiej jak duŝy nakład pracy musi zostać wykonany aby wyrównać dysproporcje. Natomiast In- mamy równieŝ trzy osoby ze strefy czerwonej, których wyniki wymagają zdecydowanej poprawy, tak aby w przyszłości duŝo swobodniej operować wyuczoną techniką podczas walki oraz skuteczniej realizować przyjętą taktykę. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

12 i Grupy A Imię i Nazwisko I II III T śred. reakcji Poziom wg skali R-Gate Mateusz Wiśniewski ,434 b. dobry (0,410-0,459) Zbigniew Janik? ,440 b. dobry (0,410-0,459) Zymek Krzysztof ,484 dobry (0,460-0,509) Karod Tomasz ,506 dobry (0,460-0,509) Idzikowski Sebastian ,506 dobry (0,460-0,509) Piotr Kowalczyk ,509 dobry (0,460-0,509) Ciszek Marcin ,519 przeciętny (0,510-0,569) Tomek Świew? ,520 przeciętny (0,510-0,569) Marcin Więcek ,556 przeciętny (0,510-0,569) Tomasz Paszewski ,567 przeciętny (0,510-0,569) Konrad Kamiński ,567 przeciętny (0,510-0,569) Hubert Kluźniak ,577 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Kiedrzyn? Martyna ,577 dobry (0,530-0,599) Mikołaj Dziębor? ,587 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Zymek Krzysztof ,645 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Nie wszystkie wpisane nazwiska były czytelne, stąd teŝ mogą się pojawić błędy. Tam gdzie nie miałem pewności wstawiłem znak zapyta

13 0,830 Wykres Grupy "A" 0,725 0,620 0,645 słaby 0,515 0,410 0,434 0,567 0,587 0,567 0,577 0,484 0,506 0,509 0,506 0,519 0,556 0,440 0,577 0,520 poni. Przeciętnej przeciętny dobry b.dobry rewelacyjny T reakcji ( ) 0,305 śred. Grupy "A" (0,533) 0,200

14 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy A wynosi 0,533 sekundy. Jest to poziom przeciętny wg skali R-Gate. zbliŝony do oczekiwań. PoŜądany średni wynik to poziom dobry. śaden z zawodników nie osiągnął poziomu słabego co jest zdecydowanie dobrym symptomem. Czterech zwodników znajuduje się na poziomie dobry, co daje im solidną podstawę do dalszego rozwoju. Dodatkowo dwóch zwodników prezentuje poziom bardzo dobry i to stawia ich w świetnej sytuacji wyjściowej, do budowania swojej dyspozycji startowej. Grupa prezentuje się korzystnie. Oczywiście są pewne braki, szczególnie zawodnicy ze stref przeciętny i poniŝej przeciętnej, powinni uzupełnić swoje braki, co pozwoli lepiej rozwijać się całej grupie. Z całej grupy zdecydowanie In+ wyróŝnia się dwóch zawodników Mateusz Wiśniewski i Zbigniew Janik? (o ile dobrze odczytałem nazwisko drugiej osoby), to juŝ są satysfakcjonujące wyniki, a do idelanego wynikuw sportach walki poniŝej 0,4 sekundy- niewiele brakuje. Natomiast Inmamy trzy osoby Zymek Krzysztof, Hubert Kluźniak oraz Mikołaj Dziębior? (o ile dobrze odczytałem nazwisko), których wyniki wymagają korekty, tak aby w przyszłości duŝo swobodniej operować wyuczoną techniką podczas walki oraz skuteczniej realizować przyjętą taktykę. W testach wzięła udział równieŝ kobieta, dla której zastosowanie ma damska skala R-Gate, na wykresie celem zachowania czytelności nie zmienialiśmy skali zastosowanej dla większosci, czyli dla męŝczyzn. Zawodniczka osiągnęła wynik dobry, który daje dobrą podstawę do dalszego rozwoju. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

15 i Grupy 1/2 N Imię i Nazwisko I II T śred. reakcji Poziom wg skali R-Gate Miszczak ,508 dobry (0,460-0,509) Kuroczała ,511 przeciętny (0,510-0,569) Nierobiś ,514 przeciętny (0,510-0,569) Zakrzewski ,515 przeciętny (0,510-0,569) Perkosz ,520 przeciętny (0,510-0,569) Ada ,521 b. dobry (0,460-0,529) Sikora ,524 przeciętny (0,510-0,569) Zacharski? ,537 przeciętny (0,510-0,569) Niemczyk ,540 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Kruś ,559 przeciętny (0,510-0,569) Franczak? ,561 przeciętny (0,510-0,569) Spekiński? ,567 przeciętny (0,510-0,569) Bielski ,570 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Błażej ,571 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Kowalska ,579 dobry (0,530-0,599) Dyluś? ,594 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Ptazce? ,599 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Wdziękomski? ,600 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Janusz? ,609 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Dawid ,622 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Kosiński ,631 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Syrono...? ,641 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Mydło ,641 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Leszcz? ,643 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Sylwia ,658 przeciętny (0,600-0,659) Ania ,738 słaby (0,720 - powyżej) Nie wszystkie wpisane nazwiska były czytelne, stąd teŝ mogą się pojawić błędy. Tam gdzie nie miałem pewności wstawiłem znak zapytania.

16 0,830 Wykres Grupy 1/2 N 0,725 0,738 0,620 0,515 0,579 0,599 0,561 0,571 0,537 0,5150,520 0,540 0,641 0,508 0,641 0,643 0,631 0,622 0,600 0,570 0,559 0,511 0,524 0,594 0,567 0,514 0,521 0,658 0,609 słaby poni. Przeciętnej przeciętny dobry 0,410 b.dobry rewelacyjny 0, śred. Grupy "1/2N (0,580) 0,200

17 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy 1/2 N wynosi 0,580 sekundy. Jest to poziom poniŝej przeciętnej wg skali R-Gate, bardzo zbliŝony do grupy C w1. zdecydowanie poniŝej oczekiwań. PoŜądany wynik to poziom dobry. W odróŝnieniu od grupy C w1 tylko jeden z zwodników osiągnął poziom słaby. Dodatkowo cała grupa wymaga pracy nad czasem reakcji, najlepszy poziom osiągnęła dziewczyna ( bardzo dobry w damskiej skali R-Gate), co pozostawia za duŝe rezerwy wśród reszty zawodników. Większość plasuje się pomiędzy przeciętny a poniŝej przeciętnej. Ich długi czas reakcji ogranicza moŝliwość wykorzystania choćby nawet najlepszej techniki w walce. Przed nimi jeszcze duŝo pracy. Z całej grupy zawodników In+ wyróŝnia się Ada, Miszczak i Kowalska, jednak oprócz Ady wyniki pozostałych powinny być zdecydowanie lepsze. poniŝej 0,4 sekundy jest docelowym poziomem w sportach walki, i tutaj widać najlepiej jak duŝy nakład pracy musi zostać wykonany aby wyrównać dysproporcje. Natomiast In- mamy wcześniej wspomnianą osobę z zakresu słaby, której wyniki wymagają zdecydowanej poprawy. W testach wzięło udział kilka kobiet, dla których zastosowanie ma damska skala R-Gate, na wykresie celem zachowania czytelności nie zmienialiśmy skali zastosowanej dla większosci, czyli dla męŝczyzn. Jedna z zawodniczkek osiągnęła nawet poziom bardzo dobry, co jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

18 i Grupy 2/2 N Imię i Nazwisko I II III T śred. reakcji Poziom wg skali R-Gate Czarnecki Wojciech ,444 b. dobry (0,410-0,459) Adamczuk Mateusz ,469 dobry (0,460-0,509) Stępień Oskar ,484 dobry (0,460-0,509) Srenecki M? ,486 dobry (0,460-0,509) Łysakowski Łukasz ,490 dobry (0,460-0,509) Paweł Benet ,494 dobry (0,460-0,509) Polak Kamil? ,506 dobry (0,460-0,509) Łukasz Łukasik ,506 dobry (0,460-0,509) Kurk Artur ,517 przeciętny (0,510-0,569) Małecki Łukasz ,518 przeciętny (0,510-0,569) Pikuła Łukasz ,533 przeciętny (0,510-0,569) Menck? Artur ,534 przeciętny (0,510-0,569) Łukasz Witczak ,535 przeciętny (0,510-0,569) Teodorczyk Mateusz ,540 przeciętny (0,510-0,569) Prusko Krzysztof ,543 przeciętny (0,510-0,569) Pieluch Bartek ,546 przeciętny (0,510-0,569) Bartosz Wiatr ,547 przeciętny (0,510-0,569) Wieczorek Mateusz ,548 przeciętny (0,510-0,569) Tomasz Gieroń ,555 przeciętny (0,510-0,569) Daniel Moltkau ,559 przeciętny (0,510-0,569) Zelga Jakub ,560 przeciętny (0,510-0,569) Goncik Karol? ,568 przeciętny (0,510-0,569) Płoslaj Mariusz ,580 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Świerczyński Przemek ,608 poniżej przeciętnej (0,570-0,649) Dominik Radecki ,659 słaby (0,650-0,759) Nie wszystkie wpisane nazwiska były czytelne, stąd teŝ mogą się pojawić błędy. Tam gdzie nie miałem pewności wstawiłem znak zapytania.

19 0,830 Wykres Grupy 2/2 N 0,725 0,620 0,515 0,410 0,305 0,517 0,486 0,5590,555 0,533 0,469 0,534 0,484 0,608 0,568 0,560 0,5430,547 0,535 0,540 0,506 0,518 0,494 0,659 0,490 0,548 0,444 0,546 0,506 0,580 słaby poni. Przeciętnej przeciętny dobry b.dobry rewelacyjny T reakcji ( ) śred. Grupy "2/2N" (0,533) 0,200

20 Średni czas reakcji motorycznej całej Grupy 2/2 N wynosi 0,533 sekundy i jest identyczny jak grupy A. Jest to poziom przeciętny wg skali R-Gate. zbliŝony do oczekiwań. PoŜądany średni wynik to poziom dobry. AŜ siedmiu zwodników znajuduje się na poziomie dobrym, co daje im solidną podstawę do dalszego rozwoju. Dodatkowo jeden z zawodników prezentuje poziom bardzo dobry i to stawia go w świetnej sytuacji wyjściowej, do budowania swojej dyspozycji startowej. Grupa prezentuje się korzystnie. Oczywiście są pewne braki, szczególnie zawodnicy ze stref przeciętny i poniŝej przeciętnej, powinni uzupełnić swoje braki, co pozwoli lepiej rozwijać się całej grupie. Zdecydowanie In+ wyróŝnia się Czarnecki Wojciech, to jest juŝ satysfakcjonujący wyniki, choć do idelanego wyniku- w sportach walki poniŝej 0,4 sekundy- jeszcze trochę brakuje. Natomiast Inmamy trzy osoby Dominik Radecki, Świerczyński Przemek oraz Płoslaj Mariusz? (o ile dobrze odczytałem nazwisko), których wyniki wymagają korekty, tak aby w przyszłości duŝo swobodniej operować wyuczoną techniką podczas walki oraz skuteczniej realizować przyjętą taktykę. Aby dokonać głębszej analizy, potrzebne są dodatkowe informacje, typu: wiek, wzrost, waga, staŝ treningowy, poziom sportowy (osiągnięcia). Dopiero posiadając te informacje moŝna przeprowadzić pełną analizę z głębszymi wnioskami i oceną zawodników i zawodniczek. Wskazać najprawdopodobniejsze przyczyny osiągniętych wyników oraz podać dokładniesze wskazówki.

21 PODSUMOWANIE Wskaźnik czasu reakcji motorycznej człowieka odgrywa aktywną rolę w przygotowanie szybkościowym sportowców. Dzięki znacznemu udziałowi Centralnego Układu Nerwowego krótki czas reakcji, znacząco wpływa na podtrzymanie pozytywnego psychofizycznego oraz funkcjonalnego stanu organizmu, pozwala planować i kontrolować obciąŝenia treningowe. NaleŜy równieŝ uwzględnić, Ŝe pierwsze pomiary nie oznaczają ostatecznego zaklasyfikowania zawodnika do poziomu czasu reakcji. Trzeba wziąć pod uwagę w jakim momencie przygotowań był, staŝ treningowy, poziom wypoczęcia, i wiele innych. StwaŜa to jednak solidą podstwę do dalszych prównań, celem określenia czynionych postępów i potencjału sportowego. ZbliŜone wyniki osiągneły grupy ½ N (0,580) oraz C w1 (0,584), cechy wspólne to brak zawodników z wynikami bardzo dobry oraz spora grupa zawodnikó w zakresie przeciętny i poniŝej przeciętnej. Identyczny wynik osiągnęły grupy 2/2 N (0,533) oraz grupa A (0,533). MoŜna powiedzieć, Ŝe są one zbliŝone poziomem sportowym. Mają zawodników w grupie bardzo dobry oraz sporą część w strefie dobry. Czyli w poŝądanych rejonach, które są odpowiednim punktem wyjściowym do dalszych postępów. Najsłabszą grupą, okazała się Grupa W (0,598), z największą gupą osób (7) w strefie słaby oraz tylko dwoma osobami w strefie dobry. Najlepszy wyniki osiągnęła grupa AFC TEAM, ze średnią (0,513) bardzo blisko granicy dobry. Dwóch zawodników uplasowało się na poziomie bardzo dobry. Strata do poziomu rewelacyjny jest jeszcze spora, ale powinna zostać zniwelowana w najbliŝszym czasie. Indywidualnie klasyfikacja wygląda następująco: TOP 10 AFC 1 Wiśniewski 0,440 2 Janik? 0,440 3 Kułak 0,442 4 Czarnecki 0,444 5 Adamczuk 0, ,475 7 Gręda 0,477 8 Stępień 0, , Srenecki 0,486

22 Wykorzystując R-Gate, trenujesz i w pełni kontrolujesz postępy związane z czasem reakcji, moŝesz w pełni kontrolować reakcje organizmu zawodnika na obciąŝenia treningowe. Stosując go w trakcie przygotowań do waŝnego, turnieju, czy walki poprawisz czas reakcji zawodników, tym samy spowodujesz lepsze funkcjonowanie CUN, wprowadzając ich na wyŝszy poziom zdolności psychofizycznych. Taki poziom pozwala dobrze wykorzystać odpowiednie pobudzenie startowe zawodnika, do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku. Pamiętajmy, Ŝe presja czasu w ekstremalnych warunkach zawodów sportowych wymusza maksymalnie moŝliwe skrócenie czasu podejmowania decyzji. P.S. Proszę pamiętać, Ŝe są to jedynie wnioski dotyczące cech motorycznych, których trening jest wspomaganiem właściwego treningu techniczno taktycznego. Wiele rzeczy moŝna na macie nadrobić doświadczeniem i taktyką. Jednak dobrze przygotowany przeciwnik jest wstanie zniwelować te róŝnice i wtedy o zwycięstwie decydować będzie przygotowanie motoryczne. W nowoczesnym sporcie profesjonalny zawodnik musi równieŝ sam dbać o swoje przygotowanie motoryczne. Dlatego nie kaŝdy trening poprawiający motorykę musi być udziałem całej grupy w trakcie właściwego treningu. Odpowiednie wskazówki i zawodnicy poza zajęciami obowiązkowymi mogą sami znacznie poprawić swoją dyspozycję fizyczną. Załączając Sportowe Pozdrowienia Grzegorz Janik