Bóle brzucha. Część II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bóle brzucha. Część II"

Transkrypt

1 Bóle brzucha Część II

2 Wywiad 1. Lokalizacja bólu 2. Rodzaj bólu 3. NatęŜenie bólu 4. Przebieg bólu 5. Czynniki wywołujące lub modyfikujące przebieg bólu

3 2. Rodzaj bólu Ból bywa opisywany jako przeszywający, palący, tępy, gniotący, kolkowy lub kurczowy. zapalenie przełyku piekący choroba wrzodowa - tępym, gniotącym niedroŝność - kolkowy, kurczowy, z towarzyszącym rozdęciem jelit i przelewaniem zapalenie wyrostka robaczkowego - ciąły i tępy.

4 3. NatęŜenie bólu bardzo silny: perforacja wrzodu Ŝołądka ostre zapaleniu trzustki napad kolki nerkowej niedroŝność jelit zapalenie wyrostka lub pęcherzyka Ŝółciowego umiarkowany choroba wrzodowa zapalenie błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy zapalenie przełyku

5 4. Przebieg bólu Ból narastający w ciągu kilku minut: perforacja wrzodu Ŝołądka rozwarstwienie aorty brzusznej pęknięta ciąŝa pozamaciczna kolka nerkowa Nieco mniej dynamicznie: ostre zapalenie trzustki lub pęcherzyka Ŝółciowego ostra niedroŝność jelit i zamknięcie tętnicy krezkowej Wielogodzinne nasilanie się bólu: zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie uchyłków Zespół jelita draŝliwego cechuje ból o zmiennym nasileniu, nasilający się po posiłkach

6 5. Czynniki wywołujące lub modyfikujące przebieg bólu ból nasila się na czczo, a zmniejsza - po jedzeniu: choroba wrzodowa ból jest łagodzony przez leki zobojętniające i hamujące wydzielanie Ŝołądkowe choroba refluksowa oraz zapalene błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy ból nasilający się po posiłku: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki kamica pęcherzyka Ŝółciowego niedokrwienie lub niedroŝność jelit ból i dyskomfort zmniejszający się po oddaniu gazów i stolca: zespoł jelita draŝliwego

7 Badanie przedmiotowe Oglądaniem naleŝy ocenić: wygląd ogólny pacjenta przyjmowaną pozycję ciała (np. pozycja siedząca z podkurczonymi nogami w ostrym zapaleniu trzustki) kolor skóry (bladość, Ŝółtaczka) obecność przepuklin Wodobrzusza rozdęcia brzucha Blizn obocznego krąŝenia Ŝylnego ruchów perystaltycznych

8 Badanie przedmiotowe Badanie palpacyjne: punkt największej tkliwości obecność płynu w jamie brzusznej, guzów obrony mięśniowej i innych objawów otrzewnowych przepuklin Osłuchiwanie: ściszenie lub brak perystaltyki (zapalenie otrzewnej) wzmoŝenie dźwięków (biegunka, wczesna niedroŝność)

9 Badanie przedmiotowe Opukiwanie: stłumienie odgłosu bębenkowego (płyn w jamie otrzewnej) zniesienie stłumienia wątrobowego (perforacja Ŝołądka lub jelit)

10 Objawy alarmujące 1) ostry ból brzucha z wymiotami lub nagłym zatrzymaniem stolca - wskazuje na niedroŝność (ostry brzuch) 2) nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym (min. Ŝółtaczka, zmiany w okolicy odbytu, guz brzucha) 3) obecność krwi w stolcu i przewlekły ból brzucha - mogą być objawem raka jelita grubego lub nieswoistych zapaleń jelit; moŝe im towarzyszyć niedokrwistość mikrocytarna z powodu przewlekłego krwawienia, a w zapaleniach takŝe gorączka 4) ostry ból brzucha z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - moŝe świadczyć o niedokrwieniu jelit lub infekcyjnym zapaleniu jelita grubego 5) zmniejszenie masy ciała i przewlekły ból - są objawami niepokojącymi i wskazują na chorobę nowotworową lub nieswoiste zapalenia jelit; podobnie guz w jamie brzusznej 6) ból brzucha w nocy (budzi chorego)

11 Zapalenie otrzewnej W przypadku zajęcia otrzewnej ściennej bóle mają charakter stały i są zlokalizowane bezpośrednio nad zmianami zapalnymi. Nasilenie ich zaleŝy od rodzaju i ilości czynnika wywołującego zapalenie: niewielkie ilości jałowego soku Ŝołądkowego lub soku trzustkowego podraŝniają otrzewną znacznie bardziej niŝ duŝe ilości mas kałowych obecność krwi lub moczu w jamie brzusznej nierzadko w ogóle nie powoduje podraŝnienia otrzewnej Bóle spowodowane stanami zapalnymi otrzewnej ściennej nasilają się przy ucisku powłok brzusznych lub nagłym jego zwolnieniu (objawy Blumberga) oraz przy ruchach ciała. Dlatego teŝ chorzy w tych przypadkach z reguły leŝą spokojnie i nie ruszają się. Ta cecha odróŝnia ból otrzewnowy od bólu kolkowego, w czasie którego chorzy są najczęściej pobudzeni ruchowo

12 Zapalenie otrzewnej Drugą charakterystyczną cechą bólów spowodowanych stanem zapalnym otrzewnej ściennej jest wzrost napięcia mięśni powłok brzusznych (tzw. obrona mięśniowa), naleŝących do tego samego segmentu co choro-bowo zmieniona otrzewna. Nasilenie obrony mięśniowej zaleŝy od umiejscowienia zmian zapalnych oraz stanu czynnościowego o.u.n. I tak np. pęknięcie wyrostka robaczkowego, połoŝonego pozakątniczo, moŝe przejawiać się tylko minimalnym wzrostem napięcia mięśni dolnego prawego nadbrzusza. U chorych nieprzytomnych, bardzo słabo reagujących na bodźce zewnętrzne, oraz u osób starych lub psychotycznych obrona mięśniowa moŝe nie wystąpić.

13 Najczęstsze przyczyny zapalenia otrzewnej: przebicie owrzodzenia przełyku, Ŝołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego lub grubego do jamy otrzewnowej, pęknięcie zapalnie zmienionego pęcherzyka Ŝółciowego lub wyrostka robaczkowego, urazowe uszkodzenie ciągłości ściany pęcherzyka Ŝółciowego lub powłok brzusznych, posocznica (gruźlicza, pneumokokowa) zmiany zapalne wątroby (ropień), trzustki, nerek (ropnie) i narządów rodnych (zapalenie przydatków macicy)

14 Pęknięcie wrzodu Ŝołądka: najczęściej u chorych z długotrwałą chorobą wrzodową Ŝołądka w wywiadzie bardzo rzadko jako pierwszy objaw choroby nagły, silny ból w nadbrzuszu, któremu moŝe towarzyszyć zapaść Badanie przedmiotowe: najpierw tkliwość uciskową, a następnie równieŝ dodatni objaw Blumberga w nadbrzuszu. Wkrótce ból obejmuje całą jamę brzuszną, po czym pojawiają się wzdęcia (jako wyraz niedroŝności poraŝennej jelit) oraz objawy obrony mięśniowej nad całym brzuchem. Chory jest zwykle spokojny unikając brzusznego" toru oddechowego. Badaniem radiologicznym (wykonanym w pozycji pionowej) moŝna czasem wykryć obecność gazu pod przeponą, układającego się w kształcie półksięŝyca. Szybko dołączają objawy zapaści krąŝeniowej w postaci obniŝenia ciśnienia tętniczego, tachykardii

15 Zapalenie wyrostka robaczkowego: Bóle mogą występować w nadbrzuszu, okolicy pępkowej lub teŝ w prawym dole biodrowym. Zwykle towarzyszą im nudności i wymioty. Przy zakątniczym połoŝeniu zapalnie zmienionego wyrostka robaczkowego pierwszym objawem chorobowym mogą być bóle sugerujące napad kolki nerkowej lub zapalenie miedniczek nerkowych, zaś przy połoŝeniu miedniczym biegunka. Dopiero po zajęciu otrzewnej ściennej bóle umiejscawiają się w prawym dole biodrowym, po czym pojawia się obrona mięśniowa. Przy zakątniczym połoŝeniu wyrostka chory zwykle zgina udo prawe, a próby jego wyprostowania nasilają ból. Przy badaniu per rectum stwierdza się często (choć nie zawsze) wyraźną bolesność prawej połowy miednicy. Chorobie towarzyszy zwykle umiarkowane podwyŝszenie temperatury ciała, leukocytoza oraz przyspieszenie opadania krwinek czerwo-nych. Zapalenie wyrostka robaczkowego naleŝy róŝnicować w pierwszej kolejności z napadem kolki nerkowej oraz zmianami chorobowymi prawego jajnika (skręcenie torbieli, zmiany zapalne) lub jajowodu (ciąŝa pozamaciczna, zapalenie)

16 Zapalenie trzustki : silny ból nudności wymiotami umiejscowiony w okolicy pępkowej i nadbrzuszu promieniuje do lewej łopatki i grzbietu bolesność przy obmacywaniu gorączka leukocytoza zwiększenie stęŝenia amylazy w surowicy krwi zwiększenie stęŝenia amylazy w moczu

17 Choroba wrzodowa : Charakterystyka bólu: o nieregularnej rytmiczności lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną lub jesienią spoŝycie posiłku u około 50% chorych z owrzodzeniem dwunastnicy przynosi krótkotrwałą ulgę u chorych z wrzodem trawiennym Ŝołądka posiłek zazwyczaj nasila dolegliwości bolesność w okolicy środkowego nadbrzusza

18 Rak Ŝołądka: Charakterystyka bólu: tępy, ciągły nie wykazuje zaleŝności od pory i rodzaju posiłku jest objawem występującym późno w historii naturalnej choroby

19 Przepuklina rozworu przełykowego przepony z refluksem : Charakterystyka bólu: napadowy tępy połączony ze zgagą umiejscowiony zamostkowo często nasila się w pozycji leŝącej łagodnieje w pozycji stojącej

20 NiedroŜność jelit : Charakterystyka bólu: skurczowy (kolka) współistnieją: nudności wymioty nieoddawanie stolca i gazów umiejscowienie bólów zaleŝy od lokalizacji przeszkody powodującej niedroŝność

21 Zapalne choroby jelit : Charakterystyka bólów: skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu połączone ze wstrętem do jedzenia utrata masy ciała wymioty biegunką z domieszką krwi( we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego)

22 Zawał jelita : Charakterystyka bólu: zmienne umiejscowienie narastające nasilenie niekiedy obecność domieszek krwi w stolcu gorączka leukocytoza objawy wstrząsu

23 Zapalenie uchyłków jelita grubego: Charakterystyka bólu: lokalizacja początkowo w okolicy podbrzusza, później w rzucie anatomicznym jelita grubego gorączka leukocytoza

24 RóŜnicowanie niedroŝności Wywiady NiedroŜność poraŝenna często choroba wrzodowa Ŝołądka i dwunastnicy lub dróg Ŝółciowych albo inne dolegliwości brzuszne, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciąŝa pozamaciczna NiedroŜność obturacyjna nowotwór, kamica Ŝółciowa, zaparcia, przebyta laparotomia NiedroŜność stranguiacyjna zaparcia, przebyta laparotomia, czasem brak dolegliwości brzusz-nych w wywiadzie Początek choroby zaleŝny od choroby podstawowej, moŝe być nagły (przebicie wrzodu) lub wolny (pooperacyjne zapalenie otrzewnej) zawsze stopniowe nasilanie się dolegliwości zawsze zupełnie nagły i niespodziewany Bóle zaleŝne od choroby podstawowej, mogą zupełnie nie występować najczęściej bóle kolkowe bóle gwałtowne, kolkowe Wzdęcia znacznie nasilone wzdęcia początkowe wzdęcia mogą się cofać umiejscowione" wzdęcia Ruchy robacz-kowe jelit zupełnie brak, śmiertelna cisza" silnie zaznaczone stawianie" się jelit początkowo stwierdzalne, później zanikają Ogólny stan chorego znacznie upośledzony, często obecny wstrząs umiarkowanie cięŝki lub względnie dobry, wstrząs nieobecny znacznie upośledzony, częste występowanie objawów wstrząsu

25 Badania pomocnicze Podstawowe badania pomocnicze wykonywane w celu ustalenia przyczyny bólu brzucha: 1) morfologia krwi 2) badania biochemiczne krwi - stęŝenia elektrolitów, amylazy, glukozy, mocznika, kreatyniny, bilirubiny, CK-MB lub troponiny sercowej oraz aktywności AST, ALT, GGTP i ALP 3) EKG 4) badanie stolca na obecność krwi 5) badanie ogólne i bakteriologiczne moczu 6) USG jamy brzusznej 7) badania endoskopowe 8) badania obrazowe (TK, MR)

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I luty 2010

LEP - 4 - WERSJA I luty 2010 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Obecność wałeczków erytrocytarnych u chorego z hematurią jest charakterystyczna dla: A. kłębuszkowego zapalenia nerek. D. zapalenia pęcherza moczowego. B. krwawienia do kielichów

Bardziej szczegółowo

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po

Bardziej szczegółowo

Dolegliwości z przewodu IIIR

Dolegliwości z przewodu IIIR Dolegliwości z przewodu pokarmowego IIIR Zaburzenia Łaknienia- brak łaknienia Anorexia brak łaknienia-małe znaczenie diagnostyczne Choroby nowotworowe, zapalne przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa, Choroby

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy )

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Anna Ewa Krysicka BADANIE PODMIOTOWE = WYWIAD CHOROBOWY Składa się z: głównych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

Kobieta 27-letnia z nudnościami i wymiotami

Kobieta 27-letnia z nudnościami i wymiotami Przypadek 5 Kobieta 27-letnia z nudnościami i wymiotami Emily Galen jest 27-letnią asystentką w szkole. Została skierowana do przychodni z powodu utrzymujących się od 8 tygodni nudności i wymiotów. Początkowo

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL Przedmowa do drugiego wydania Zmiany temperatury ciała Bóle Przedmowa do drugiego wydania Oddajemy do rąk Czytelników

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU POKARMOWEGO 9

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU POKARMOWEGO 9 OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU POKARMOWEGO 9 Dorota Talarska, Magdalena Strugała Cele rozdziału Po zapoznaniu się z treścią rozdziału uczący się powinien umieć: zaplanować opiekę nad

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Wywiad i badanie lekarskie

Wywiad i badanie lekarskie Wywiad i badanie lekarskie I. Wywiad powinien być zebrany bardzo wnikliwie. II. III. IV. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem podczas badania lekarskiego. Stosunek lekarza do dziecka i rodziców powinien cechować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg czopki Diclofenacum natricum Voltaren 100 mg czopki Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM -----Original Message----- From: AGA [mailto:...@op.pl] Sent: Tuesday, December 05, 2006 9:12 PM To: Departament Polityki Zdrowotnej Cc:...@wp.eu Subject: Ratownik Medyczny LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski Badanie fizykalne ocena pielęgniarska mgr Dariusz Klonowski Ocena podstawowych czynności Ŝyciowych Zakres oceny, stosowane metody i techniki Oddychanie KrąŜenie Termoregulacja Stan świadomości Procedury

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKALNE. 3. Stan odżywienia Wygląd ogólny: wzrost, waga, BMI (Body Mass Index, indeks Masy ciała) BMI = m.c.(kg)/(wzrost w m) 2 Norma: 20 25

BADANIA FIZYKALNE. 3. Stan odżywienia Wygląd ogólny: wzrost, waga, BMI (Body Mass Index, indeks Masy ciała) BMI = m.c.(kg)/(wzrost w m) 2 Norma: 20 25 1 BADANIA FIZYKALNE Stan ogólny 1. Przytomność (skala Glasgow) to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem: przytomny - wszystko jest O.K. somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy

Bardziej szczegółowo

Rak. Rak co to takiego?

Rak. Rak co to takiego? Rak Rak co to takiego? Wokół raka narosło wiele mitów. Czasami już samo to słowo wzbudza lęk. Warto jednak zdobywać wiedzę na temat tej choroby i nauczyć się przed nią bronić. Rak to nie jest jedna choroba,

Bardziej szczegółowo

Przewlekłe, nieorganiczne bóle brzucha u dzieci. Iwona Sakowska-Maliszewska Oddział Gastroenterologiczny dla Dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Przewlekłe, nieorganiczne bóle brzucha u dzieci. Iwona Sakowska-Maliszewska Oddział Gastroenterologiczny dla Dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu Przewlekłe, nieorganiczne bóle brzucha u dzieci Iwona Sakowska-Maliszewska Oddział Gastroenterologiczny dla Dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu Definicja Przewlekły ból brzucha to dolegliwości występujące

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM TEMATY I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM TEMATY I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM POSZUKIWANIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH A NARZĄDEM RUCHU TEMATY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy Po pierwsze - nie szkodzić! Nie naraŝaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania.

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta wyniki badań 3

vademecum pacjenta wyniki badań 3 vade mecum pacjenta vademecum pacjenta wyniki badań 3 Opracowanie ma charakter, tylko i wyłącznie, informacyjny nie może służyć do indywidualnego stawiania rozpoznania i nie zastępuje konsultacji z lekarzem

Bardziej szczegółowo