INSTRUKCJA STOSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA STOSOWANIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA STOSOWANIA DM 93/42/CEE (ZMODYFIOWANA PRZEZ DYREKTYWĘ 2007/47/CE) URZĄDZENIA MEDYCZNE KLASY 1 Z FUNKCJAMI POMIAROWYMI ZGODNE Z UNI EN ISO 1041:1998 MODEL Mikroskop cyfrowy Dino-Lite FEDMED Dla konfiguracji: o Wideodermatoskopu o Wideootoskopu o Mikroskopu z uchwytem dentystycznym PL Copyright 2008, ITALECO S.R.L. All rights reserved. Kopiowanie, powielanie całości lub części, w jakiejkolwiek formie tego podręcznika jest zabronione bez pisemnej zgody Italeco Srl i dystrybutora w Poslce AP Plan S.C. ITALECO S.R.L. S/N: 0001 Rev. 4 druk 2012 Data ostatniej aktualizacji polskiej:

2 UWAGA! Użytkownik powinien zapoznać się z treścią instrukcji przed użyciem urządzenia. ITALECO s.r.l. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód lub obrażeń z powodu nielegalnego lub niewłaściwego użycia produktu i wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji, ostrzeżeń, uwag lub wskazań zamieszczonych w tej instrukcji. Oprogramowanie DinoCapture, dostarczone z tym urządzeniem jest chronione prawem autorskim producenta lub jego dostawców. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz przepisami wynikającymi z umów międzynarodowych. Zgodnie z tymi przepisami, licencjobiorca ma prawo do korzystania z egzemplarza oprogramowania dostarczonego z urządzeniem w sposób przewidziany do eksploatacji produktu, i który jest zarejestrowany. Oprogramowania nie można kopiować, dekompilować, demontować lub zmniejszać w dowolnej formie. Oprogramowanie lub kopia oprogramowania nie są na sprzedaż, wszystkie prawa i tytuły własności do oprogramowania należą do producenta lub jego dostawców. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia, prosimy o kontakt: WYTWÓRCA ITALECO SRL Via Giulio Pastore 8, 10024, Moncalieri (To), Włochy Tel: Fax: ZAPROJEKTOWANY PRZEZ ANMO ELECTRONICS CORPORATION 5F-1, No.76, Sec. 2, Dung-Da Road, Hsinchu 300, Taiwan Tel: Fax: IMPORT/DYSTRYBUCJA W POLSCE AP Plan S.C. ul. B. Świderskiego Leszno ww.diamedica.pl tel/fax Wyprodukowano w 2012 r. 2

3 Spis treści: 1. ROZPAKOWANIE ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SYMBOLE OSTRZEŻENIA WPROWADZENIE ZASTOSOWANIE OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZASADY KONSERWACJI INSTRUKCJA DLA TRZECH KONFIGURACJI ZASTOSOWANIA WSPÓLNA INSTRUKCJA DLA TRZECH KONFIGURACJI ZASTOSOWANIA JAK STOSOWAĆ DERMATOSKOP JAK STOSOWAĆ OTOSKOP JAK STOSOWAĆ MIKROSKOP Z UCHWYTEM NA LUSTERKO DENTYSTYCZNE FUNKCJE POMIAROWE KALIBRACJA CZĘSTOTLIWOŚĆ KALIBRACJI INSTALACJA MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE INSTALACJA PROGRAMU DINO CAPTURE AKCESORIA CZYSZCZENIE MIKROSKOPU CZYSZCZENIE WZIERNIKA CZYSZCZENIE NAKŁADEK KONTAKTOWYCH CZYSZCZENIE UCHWYTU LUSTERKA DENTYSTYCZNEGO GOSPODARKA ODPADAMI GWARANCJA DODATEK: KILKA PORAD DOTYCZĄCYCH PROGRAMU DINO-CAPTUR

4 1. ROZPAKOWANIE Należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Obowiązkiem użytkownika jest, aby upewnić się, czy wszystkie niezbędne części są w opakowaniu. 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Mikroskop cyfrowy Dino-Lite Program DinoCapture na płycie CD Ochronne etui Instrukcja W zależności od zamierzonego zastosowania cyfrowego mikroskopu, pakiet zawierać może: Przezroczyste nakładki kontaktowe dla badań dermatologicznych Wzierniki do otoskopu Uchwyt lusterka dentystycznego Stojak, na którym można umieścić urządzenie po użyciu Stojak z P / N "Amita" 3. SYMBOLE Symbole pokazane na poniższych stronach można znaleźć na opakowaniu urządzenia Dino-Lite, lub w tej instrukcji. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE UWAGA w tej instrukcji oznacza warunki i procedury, które, jeśli nie spełnione, mogą spowodować obrażenia użytkownika, pacjenta lub niewłaściwe wskazania urządzenia UWAGA na produkcie oznacza "patrz w załączonej dokumentacji" SYMBOLE DLA PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I ŚRODOWISKA Wysokie Delikatne Trzymać w suchym miejscu 4

5 0068 Wskazuje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych SYMBOLE CERTYFIKATÓW Wskazuje na zastosowanie typu B, ponieważ mikroskop musi być w kontakcie z pacjentem Wskazuje nazwę producenta Designed by ANMO ELECTRONIC CORPORATION Wskazuje nazwę projektanta ITALECO SRL Via G. Pastore, Moncalieri (TO), ITALY IDENTIFIKACJA SYMBOLI Alfanumeryczny kod kod partii Alfanumeryczny numer seryjny i rok produkcji POZOSTAŁE SYMBOLE Wskazuje, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wskazuje, że produkt po okresie użytkowania musi być zbierany oddzielnie od innych odpadów. Należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w tym zakresie. Federalna Komisja Telekomunikacji (FCC, Federal Communications Commission) w USA wskazuje, że produkt nie powoduje zakłóceń innych urządzeń powszechnie spotykanych w domu lub w biurze. 5

6 4. OSTRZEŻENIA Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem mikroskopu cyfrowego Dino-Lite Poniższe ostrzeżenia dotyczą zastosowania ogólnego mikroskopu cyfrowego Dino-Lite. Ostrzeżenia dla określonych procedur, takich jak pomiar, kalibracja, akcesoria łączące, zawarte są w odpowiednich rozdziałach instrukcji. Inne zastosowanie Dino-Lite, niż opisane w niniejszej instrukcji, może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta i personelu. Urządzenie nadaje się do użytku zewnętrznego i pomiarów nieinwazyjnych Urządzenie nie diagnozuje, ale tylko wykonuje pomiary. Wyniki pomiarów muszą być interpretowane przez lekarza. Nie wkładaj mikroskopu Dino-Lite w otwory naturalne u ludzi lub zwierząt. Ryzyko poważnych obrażeń! Nie wkładaj palców lub innych przedmiotów w przestrzeń zawierającą diody LED Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci Nie należy korzystać z mikroskopu bez akcesoriów Zawsze upewnij się, że akcesoria są regularnie czyszczone i dezynfekowane przed i po użyciu Przed rozpoczęciem obsługi mikroskopu i akcesoriów, używaj rękawiczek jednorazowych w celu utrzymania wysokiego poziomu czystości i higieny Nie kieruj wiązki światła w kierunku oczu Nie może być wykorzystywany do przechwytywania obrazów lub wideo oka Nie należy używać urządzenia w kontakcie z obszarami ciała, które mają obrażenia lub rany, które są w stanie zapalnym, obrzmiałe i bolesne Nie należy korzystać z mikroskopu na mokrej lub spoconej skórze Korzystanie z Dino-Lite, jego akcesoriów i urządzeń z nim związanych bez obecności odpowiednio przeszkolonego personelu może spowodować nieodwracalne szkody, takie jak (tylko przykład) uszkodzenie błony bębenkowej, uszkodzenia i podrażnienia skóry 6

7 Nie należy używać urządzenia jednocześnie z innymi urządzeniami, które mogłyby spowodować przeniknięcie kurzu, wody lub innych substancji do urządzenia, takie jak (tylko przykład) sprzęt do czyszczenie zębów, usuwania kamienia Nie należy używać urządzenia w bezpośredniej bliskości wysokiej temperatury, pola magnetycznego Nie należy używać urządzenia w kontakcie z soczewkami, okularami lub innymi powierzchniami, które mogą zmienić postrzeganie obrazów Statyw Amita umieszczaj tylko na płaskiej powierzchni 5. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup mikroskopu cyfrowego Dino-Lite. Produkt ten jest przeznaczony do ułatwienia poprawnej i dokładnej diagnozy. Tylko dobrze udokumentowany obraz pozwala lekarzowi porównać swoje analizy z wynikami innych rodzajów diagnozy. Ponadto, szereg obrazów pochodzących z badań porównawczych, powtarzanych w pewnym okresie czasu umożliwia ocenę możliwych zmian chorobowych i szybszą weryfikację skuteczności określonego leczenia pacjenta. Mikroskop cyfrowy Dino-Lite może umożliwić dołączenie do obrazu (powiększenie, zdjęcia, wideo) szczegółowej weryfikacji metrycznej. UWAGA! Wyniki pomiarów są tylko wartością pomocną dla użytkownika i nie powinny być wykorzystywane do formułowania bezpośredniego rozpoznania lub w trakcie badań klinicznych. 6. ZASTOSOWANIE MIKROSKOP CYFROWY Dino-Lite jest urządzeniem medycznym, który jest używany w połączeniu z dostarczonymi akcesoriami w trzech różnych konfiguracjach i pozwala obserwować skórę, przewód słuchowy i jamę ustną (w zależności od zakupionej konfiguracji). MIKROSKOP CYFROWY Dino-Lite pozwala na wykonywanie pomiarów poprzez analizę zdjęć cyfrowych przechwyconych za pomocą oprogramowania DinoCapture. Technologia ta pozwala również na wyświetlanie przechwyconego obrazu podczas zabiegu w czasie rzeczywistym na monitorze komputera. Jako źródło światła urządzenie posiada wbudowane diody LED, służące do oświetlania skóry, kanału słuchowego lub w jamy ustnej. Światła diod LED są przełączane za pomocą oprogramowania (z wyjątkiem modelu FEDMED21). Wymagania komputera do uruchomienia programu DinoCapture - patrz: wymagania minimalne. Urządzenie jest zasilane poprzez złącze USB z komputera PC. Obraz może być wykonany za pomocą myszy lub przycisku umieszczonego na uchwycie 7

8 mikroskopu. Urządzenie może być stosowane w trzech konkretnych konfiguracjach w zależności od rodzaju stosowanych akcesoriów: A KONFIGURACJA DERMATOSKOPU B KONFIGURACJA OTOSKOPU C KONFIGURACJA MIKROSKOPU Z UCHWYTEM DENTYSTYCZNYM Przed użyciem do określonego celu, mikroskop musi mieć odpowiedni osprzęt dopasowany do niego: Nakładki kontaktowe do korzystania z urządzenia jako Dermatoskop Wzierniki (wymiar 3mm, 4mm, 5mm) do korzystanie z urządzenia jako Otoskop Dentystyczny uchwyt na lustro do ust i inspekcji uzębienia 7. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Zawsze zalecamy noszenie rękawiczek jednorazowych przy użyciu mikroskopu, jednak może to zmniejszyć czułość dotyku podczas korzystania z urządzenia. Nie dotykać mikroskopu mokrymi rękami Nie należy korzystać z mikroskopu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo Zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sprzętu, na którym zainstalowano dołączone oprogramowanie Nie skręcaj przewodu USB podczas korzystania z urządzenia Nie narażaj mikroskop na nagłe wstrząsy 8. ZASADY KONSERWACJI Sprawdź urządzenie i jego akcesoria przed zastosowaniem, nawet jeśli zostało oczyszczone. Przed użyciem konieczna jest dezynfekcja instrumentu (musi to ocenić lekarz). Produkt jest wykonany z materiałów odpornych na korozję w warunkach środowiskowych przewidzianych dla zwykłego użytkowania i nie wymaga szczególnej uwagi, ale musi być przechowywany w środowisku zamkniętym, czystym i suchym, chroniącym przed ekspozycją na światło i przed kurzem, w celu zachowania warunków higieny. Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w pełnym słońcu, w wysokiej temperaturze, w miejscach wilgotnych lub zakurzonych 8

9 Po użyciu mikroskopu zawsze zdejmij akcesoria i wzierniki, oczyść je łagodnym roztworem dezynfekującym, a następnie postępuj zgodnie z procedurami w zakresie czyszczenia i dezynfekcji urządzenia. Włóż aparat i wzierniki do opakowania, uważając, aby odłączyć Dino-Lite od zasilacza lub portu USB Nie wolno zanurzać mikroskopu w cieczach NIGDY NIE NALEŻY MIKROSKOPU ROZBIERAĆ NA CZĘŚCI 9. INSTRUKCJA DLA TRZECH KONFIGURACJI ZASTOSOWANIA 9.1 WSPÓLNA INSTRUKCJA DLA TRZECH KONFIGURACJI ZASTOSOWANIA a) Umieść obserwowany element poniżej oraz w centrum oświetlanej powierzchni mikroskopu Dino-Lite b) Wskazane jest, aby rozpocząć pracę przy minimalnym powiększeniu (obrócić koło mikroskopu strzałką w pozycji 20x). Aby powiększyć, umieść mikroskop w odległości większej niż 3 cm od fotografowanego obiektu. c) W celu wizualizacji powierzchni, przesuń końcówkę nad obserwowanym miejscem, które chcesz zobaczyć. d) Obróć pokrętło ostrości, aby zmaksymalizować widoczność i mieć ostrzejszy obraz. e) Aby użyć mikroskopu przy powiększeniu pomiędzy 20x i 50x, stopniowo przybliżaj końcówkę urządzenia do powierzchni przedmiotu i przejdź do poprawy ostrości, jak w poprzednim punkcie. f) W celu użycia powiększenia 200x, końcówka mikroskopu powinna być w bezpośrednim kontakcie z obiektem obserwowanym, a następnie za pomocą kółka ustaw ostrość obrazu. g) Należy stosować procedury opisane powyżej, uważając, aby soczewka nie była w bezpośrednim kontakcie z obserwowanym obiektem h) Aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo kliknij w programie DinoCapture na okienko obrazu, a następnie na "Migawka lub "Nagrywanie wideo". UWAGA: Dla optymalnego wykorzystania mikroskopu bez uchwytu, obsługuj urządzenie pomiędzy kciukiem i wskazicielem. Umieszczając go w dłoni, kciukiem obracaj pokrętło ustawiania ostrości. Aby uzyskać efekt obracania się obrazu na ekranie, obróć urządzenie wokół własnej osi. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące korzystania w trzech konfiguracjach: Dermatoskop (w połączeniu z nakładkami kontaktowymi) Otoskop (w połączeniu z wziernikami do ucha) Mikroskop z uchwytem do lusterka dentystycznego Przypominamy użytkownikowi, że w każdej konfiguracji muszą być stosowane odpowiednie akcesoria. Urządzenie nie może być stosowane do innych zastosowań, niż podane wyżej! Nie należy korzystać z mikroskopu bez akcesoriów! 9

10 Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Powyższe zdjęcia służą wyłącznie dla celów ilustracyjnych. Zdjęcia 1, 2, 3, zostały wykonane w konfiguracji Dermatoskopu, jednak instrukcje postępowania są takie same dla wszystkich konfiguracji. Funkcje rysowania służą do nanoszenia na zdjęcie różnych kształtów i oznaczeń. 9.2 JAK STOSOWAĆ DERMATOSKOP W dermatologii aparat musi być stosowany w połączeniu z załączonymi nakładkami do kontaktu ze skórą (w konfiguracji dermatoskopu). Pozwala to na obserwowanie skóry, dokonywanie pomiarów oraz na analizę zdjęć lub cyfrowego obrazu wideo nagranego przez urządzenie. Nakładki (płytki) kontaktowe zostały zaprojektowane i przystosowane do wykonywania zdjęć cyfrowych. Dla właściwej dokumentacji obrazów w praktyce dermatologicznej, należy posiadać nie tylko doświadczenie w dziedzinie dermatologii, ale i podstawową wiedzę o fotografii. Ważne jest, aby ustalić reguły systematycznego przepływu pracy dla zapewnienia najlepszego zarządzania materiałami zdjęciowymi. W czasie kolejnych wizyt pacjenta wyszukiwanie pliku obrazów musi być bardzo szybkie i łatwe. W tej konfiguracji, Dino-Lite zapewnia dermatologowi cenną metodę poprawiającą dokładność analizy. Urządzenie jest w stanie zmierzyć długość (także obliczyć powierzchnię) i amplitudę kąta płaskiego. Pomiary są dokonywane przez oprogramowanie DinoCapture zainstalowane wcześniej na komputerze użytkownika. Załóż nakładkę kontaktową na mikroskop (wystarczy wcisnąć, aby dopasować), ułóż pacjenta w wygodnej pozycji i rozpocznij badanie wykonując poniższe czynności: Podłącz mikroskop do komputera Uruchom oprogramowanie DinoCapture (wcześniej zainstalowane) Wybierz folder, w którym będą gromadzone zdjęcia (lub utwórz folder zgodnie z przyjętym systemem nazw, np. dla każdego pacjenta oddzielny folder) Zwilż nakładkę kontaktową i skórę pacjenta środkiem dezynfekującym lub olejkiem imersyjnym. Przyłóż nakładkę kontaktową do skóry pacjenta W menu Ustawienia MicroTouch możesz określić tryb działania przycisku MicroTouch jako zdjęcia lub wideo. Użyj pokrętła ustawiania ostrości na urządzeniu, by uzyskać żądaną wielkość obrazu 10

11 Sprawdź, czy na pokrętle ostrości jest pożądane powiększenie W przypadku nakładki z polaryzatorem, obracaj nakładką, aby ustawić wymagany stopień polaryzacji światła. Zrób zdjęcia lub film za pomocą przycisku MicroTouch Odsuń urządzenie od pacjenta Ustaw urządzenie na stojaku lub w statywie Amita (o ile posiadasz) Pacjent może teraz pozostać zrelaksowany Przesuń kursor myszy na obrazek, aby obejrzeć zdjęcie po lewej stronie ekranu (Zdjęcie 1). Aby otworzyć dany obrazek w oknie do obróbki, kliknij na niego dwukrotnie. Na górze ekranu można dodać dane pacjenta i inne notatki, które uznasz za niezbędne (Zdjęcie 2) Jeżeli chcesz zapisać dany obraz w dowolnym pliku o wybranym formacie graficznym i w wymaganej rozdzielczości, kliknij na przycisk Zapisz jako (Save As) - (Zdjęcie 3). Aby dokonać pomiarów, patrz rozdział 10 Badania Dermatoskopem należy dokonywać trzymając urządzenie prostopadle do powierzchni badanej, co zminimalizuje zakłócenia perspektywy przechwyconego obrazu. Urządzenie przeznaczone jest do użytku zewnętrznego Nie należy używać urządzenia w kontakcie z obszarami ciała, gdzie występują otwarte rany, urazy, stany zapalne, obrzęk lub bolesność 9.3 JAK STOSOWAĆ OTOSKOP Ten produkt medyczny powinien być stosowany w połączeniu z wziernikami (rozmiary 3,4 i 5 mm), co pozwala na wykonywanie analiz wizualnych kanału słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej poprzez bezpośrednią analizę otoskopową zdjęć lub cyfrowego obrazu wideo wykonanego przez urządzenie. Wykonane z propylenu wzierniki są wielorazowego użytku. W konfiguracji otoskopu urządzenie oferuje lekarzom cenny sposób poprawy dokładności diagnozy. Pomiary są dokonywane przez oprogramowanie DinoCapture zainstalowane wcześniej w komputerze użytkownika. Stosowanie Dino-Lite jako otoskopu wymaga zastosowania wzierników wielokrotnego użytku ze znakiem CE, wykonanych z polipropylenu. Wzierniki wymagają specjalnej procedury czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z opisem w osobnym punkcie. Przed zrobieniem zdjęcia lub nagrania wideo, umieść wziernik na urządzeniu i poproś pacjenta, aby zajął wygodną pozycję i pozostał nieruchomo przez cały czas trwania badania. Wykonaj identyczną procedurę, jak w punkcie 9.2 Badania otoskopem muszą być wykonywane w sposób utrzymujący urządzenie równolegle do podłogi pomieszczenia, co zminimalizuje ryzyko perforacji błony bębenkowej spowodowane naciskiem mikroskopu lub wziernika 11

12 Urządzenie przeznaczone jest do użytku zewnętrznego. Pomiarowe lub wizualne badanie błony bębenkowej i kanału słuchowego należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą wziernika (ze znakiem CE) Upewnij się, czy Dino-Lite jest podłączony do komputera przed użyciem wziernika na korpusie urządzenia 9.4 JAK STOSOWAĆ MIKROSKOP Z UCHWYTEM NA LUSTERKO DENTYSTYCZNE Stosując urządzenie w stomatologii wraz z odpowiednim uchwytem na lustro, można je wykorzystać do analiz wizualnych w jamie ustnej dzięki bezpośredniej analizie w czasie rzeczywistym na monitorze lub później, poprzez analizę wideo i zdjęć zrobionych i zapisanych za pomocą oprogramowania. W tej konfiguracji mikroskop ułatwia dentyście podczas inspekcji jamy ustnej lepszy widok i lepszą pracę, postawę i ergonomię obsługi. Umieść lustro w uchwycie mikroskopu, jak pokazano na zdjęciach 4, 5 i 6, ustaw pacjenta w wygodnej i unieruchomionej pozycji. Wykonaj identyczną procedurę, jak w punkcie 9.2 Urządzenie przeznaczone jest do użytku zewnętrznego Nie wprowadzaj mikroskop do jamy ustnej Upewnij się, czy uchwyt jest regularnie czyszczony i dezynfekowany przed użyciem Nie używaj mikroskopu równocześnie podczas czyszczenia zębów lub w czasie usuwania kamienia nazębnego Nie wykonuj pomiarów oparciu o obraz uzyskany z lustra dentystycznego, gdyż odbicie w lustrze jest tylko projekcją rzeczywistego obrazu. Pomiary dokonane na odbitych obrazach będą niedokładne. Zdjęcie 4 Nałóż lustro w odpowiednim uchwycie Zdjęcie 5 Ustaw lustro w linii z obiektywu mikroskopu Zdjęcie 6 Przykręć dokładnie Zdjęcie 7 Naciskając przycisk umieszczony na uchwycie, lustro można obracać o 90 stopni wokół mikroskopu 12

13 10 FUNKCJE POMIAROWE Dokładność pomiarów wykonywanych zgodnie z opisanymi procedurami wynosi ± 3% Podczas pomiaru istotne utrzymanie mikroskopu prostopadle do badanej powierzchni 13

14 Funkcje pomiarowe w programie DinoCapture Funkcje pomiarowe znajdują się na specjalnym pasku narzędziowym. 2. Możesz wprowadzić wartość powiększenia. W tym celu kliknij w pole powiększenia 3. Rozpocznij pomiar poprzez wybór narzędzia pomiaru. Na przykład wybór pomiaru odległości. 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby rozpocząć pomiar. 5. Ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pomiar Wskazówka: Dla bardziej dokładnych pomiarów, należy kliknąć na ikonę szkło powiększające. 11 KALIBRACJA Celem kalibracji jest zapewnienie odpowiedniej dokładności funkcji pomiarowych. Funkcje pomiarowe biorą pod uwagę wartość powiększenia wpisanego w odpowiednim polu przy pasku narzędziowym, dzięki czemu odległość na ekranie komputera przeliczana jest odpowiednio na wartość rzeczywistą. Aby przeliczenie to było dokładne, należy wykonać kalibrację urządzenia w oparciu o obraz wzorca, którego rozmiar jest znany. Można zastosować w tym celu specjalny wzorzec odległości załaczony do zestawu wraz z urządzeniem w formie folii z nadrukowanym liniałem. Przeliczenie odległości programowych na rzeczywiste nie jest idealnie liniowe, co oznacza, że w celu zapewnienia największej dokładności, kalibracja powinna być wykonana dla różnych zakresów stosowanych powiększeń. Również, gdy stosujemy kilka urządzeń Dino-Lite, to każde urządzenie powinno być oddzielnie kalibrowane. Wszystkie ta kalibracje pamiętane są program w postaci tzw. profili kalibracji. W zalezności od sytuacji, w jakiej wykonujemy pomiar, wybieramy odpowiedni profil kalibracji. W zależności or tego, jaki wybierzemy profil kalibracji podczas wykonywania pomiarów, program pokaże odpowiednio skorygowaną wartość powiększenia. Uwaga: 1. Zaleca się wykonanie kalibracji przynajmniej dla dwóch powiększeń, dużych (>80 x) oraz małych (<80 x) i zapisanie ich w oddzielnych profilach. Kalibracja będzie najbardziej poprawna, gdy będzie odpowiadała faktycznie stosowanemu powiększeniu. 2. Pomiar można wykonać bez stosowania kalibracji. W tym celu wybierz opcję: "Bez kalibracji". Skorygowana wartość powiększenia nie będzie pokazana na obrazie, jeżeli kalibracja jest wyłączona. 14

15 Funkcja kalibracji w programie DinoCapture Przygotuj wzorzec kalibracji. Połóż go na białym tle. 2. Rozwiń menu kalibracji 3. Utwórz nową kalibrację wybierając z menu Nowy profil kalibracji. 4. Pojawi się małe okienko. Nadaj jakąś nazwę profilu zawierającą wymagane informacje, np. dla danego zakresu powiększeń. 5. Po nazwaniu profilu kliknij w Kontynuuj kalibrację. 6. Ustaw dobrze ostrość na obrazie wzornika i naciśnij F8 lub przycisk Zamroź, aby unieruchomić obraz. 7. Wprowadź stopień powiększenia odczytany z pokrętła urządzenia Dino-Lite. 8. Pojawi się czerwona listwa z dwiema niebieskimi kwadracikami i z różową linią prowadzącą. Teraz można już kalibrować. Dla uzyskania lepszej dokładności można włączyć lupkę. 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij w jedną niebieską kropkę, aby rozpocząć przesuwanie kropki do wymaganej pozycji na wzorcu kalibracji. 9. Aby zakończyć to, jeszcze raz kliknij lewym przyciskiem myszy. 10. Lewym przyciskiem myszy kliknij w kolejną niebieską kropkę, aby ustawić drugi koniec. 11. Aby zakończyć tą czynność, jeszcze raz kliknij lewym przyciskiem myszy. 12. Gdy prawidłowa odległość zostanie już zmierzona, wpisz jej znaną wartość (patrz zdjęcie powyżej). 15

16 Przykład dla powiększenia 200x 13. Z listy Jednostka wybierz jednostkę długości, np. mm. 14. Gdy skończysz, kliknij na Koniec. Porada: Możesz utworzyć wiele profili kalibracji dla innych modeli Dino-lite. Kalibracja może być wykonana za pomocą małego lub dużego powiększenia. Kalibracja będzie najbardziej poprawna, jeśli będzie wykonana dla powiększenia (zoom) bliższego wartości raz użytej. Kalibracja może być anulowana poprzez wybranie "Clear Calibration" w menu liniału. Pomiar można również ignorować bez kasowania kalibracji poprzez wyłączenie "Measure with adjustable Mag rate". Skorygowana wartość powiększenia nie będzie pokazana na obrazie, jeżeli kalibracja jest wyłączona. UWAGA! ABY WYKONAĆ KALIBRACJĘ, STOSUJ SKALĘ METROLOGICZNĄ O DOKŁADNOŚCI 1 LUB 2 MILIMETRY. 12 CZĘSTOTLIWOŚĆ KALIBRACJI Kalibracja musi być wykonana: Przy pierwszym użyciu Za każdym razem, gdy urządzenie jest stosowane po dłuższym odstawieniu na przynajmniej 10 dni. Kiedykolwiek, gdy uzyskane pomiary dadzą nieodpowiednie lub sprzeczne wyniki. 16

17 13 INSTALACJA 13.1 MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE Windows 1. Windows XP, Vista, 7 2. CPU Pentium 1.5GHZ, Celeron, AMD Athlon lub równoważny 3. RAM 128MB (zalecane 256MB) 4. Przynajmniej 150 MB wolnego miejsca na dysku 5. Karta VGA: 16bit 6. Napęd CD-ROM 7. Wolny port USB, zalecane w wersji 2.0 Mac 10.4 lub nowszy 13.2 INSTALACJA PROGRAMU DINO CAPTURE Pełne oprogramowanie do obsługi sprzętu Dino-Lite wymaga instalacji sterownika sprzętowego oraz programu DinoCapture 2.0. Pełna instalacja znajduje się na załączonej płycie CD. Program DinoCapture 2.0 może automatycznie aktualizować się do najnowszej wersji z internetu. Zamiast instalacji z płyty CD można również od razu zainstalować najnowszą wersję pełnego oprogramowania ze strony: Należy jednak pamiętać, aby najpierw zainstalować sterownik sprzętowy dla Dino-Lite Pro (Dino-Lite 4xx Driver), a w drugiej kolejności program DinoCapture 2.0. Poniższa instrukcja odnosi się do instalacji programu DinoCapture Włącz komputer i włóż płytkę instalacyjną ze sterownikami CD-Driver. 2. Nie podłączaj wtyczki USB od mikroskopu do portu USB na komputerze, zanim nie zainstalujesz sterowników. 3. Instalacja sterowników rozpocznie się natychmiast po włożeniu płyty CD. 17

18 (opcjonalnie tylko Windows XP) (opcjonalnie tylko Windows XP) Stosując oprogramowanie DinoCapture upewnij się, czy inne kamery lub inne urządzenia powiązane z kamerami nie będą w konflikcie z Dino-Lite. 18

19 WAŻNA UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW WINDOWS VISTA Gdy po raz pierwszy uruchamiasz program DinoCapture w systemie Windows Vista, tuż po instalacji kliknij prawym klawiszem myszy na ikonce DinoCapture i wybierz z menu "Uruchom jako Administrator". Następnie, gdy pojawi się wyskakujące okienko potwierdzające Microsoft Vista, kliknij "OK". USTAWIENIE JĘZYKA Przy pierwszym uruchomieniu program ustaw wersję językową programu. W tym celu wybierz z menu: Settings Language Polski INSTALACJA W ŚRODOWISKU 64-BIT Gdy wystąpi problem z działaniem programu w środowisku 64-bitowym, spróbuj wykonać następującą procedurę. 1. Uruchom program msconfig.exe poprzez wpisanie msconfig.exe do poniższego pola: 2. Przejdź do zakładki Narzędzia i wyłącz kontrolę konta użytkownika (lub Zmiana funkcji Kontrola Konta Użytkownika, wybierz suwakiem: Nie powiadamiaj nigdy ). 3. W analogiczny sposób uruchom program cmd. 4. W linii poleceń > wpisz: cd c:\windows\system32 5. Następnie uruchom polecenie jak na poniższym zdjęciu: 6. Powinien pojawić się komunikat: 7. Ponownie zainstaluj program DinoCapture. 19

20 Szybka instalacja DinoCapture NIE podłączaj Dino-Lite lub Dino- Eye do komputera kablem USB, zanim nie zainstalujesz programu. Włącz komputer i włóż do napędu CD-ROM płytę instalacyjną z DinoCapture 2.0. Kreator instalacji uruchomi się automatycznie. 2 Kliknij Dalej i uruchomi się kreator DinoCapture 2.0. (w niektórych systemach może pojawić ostrzeżenie o bezpiecznym otwieraniu pliku. Wybierz wtedy Uruchom ) 3 Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika, naciśnij Tak, aby kontynuować lub Nie, aby zatrzymać instalację. 8 Teraz podłącz Dino-Lite do gniazdka, aby rozpocząć instalację sterownika. Pojawi się dymek z opisem: Instalacja oprogramowania sterownika. Prosimy o ZACZEKANIE, aż Windows zakomunikuje Instalacja oprogramowania sterownika zakończyła się sukcesem, co oznacza koniec instalacji 9 Uruchom DinoCapture 2.0 poprzez podwójne kliknięcie ikony. Użytkownicy Windows XP powinni wykonać kroki zgodnie z kreatorem: Odnaleziono nowe oprogramowanie sterownika. 10 Podłącz Dino-Lite, aby uruchomić kreatora nowych urządzeń. 4 Wybierz docelowy folder instalacji dla DinoCapture Wybierz przycisk Nie, nie tym razem i naciśnij Dalej. 1. Kliknij Instaluj, aby rozpocząć proces instalacji. 12 Wybierz przycisk Zainstaluj program automatycznie i naciśnij Dalej. 2. Gdy pojawi się ostrzeżenie bezpieczeństwa Windows, kliknij Zawsze instaluj oprogramowanie tego sterownika 13 Gdy pojawi ostrzeżenie o sprawdzeniu logo Windows, wybierz Kontynuuj zawsze 3. Gdy instalacja zostanie zakończona, kliknięcie w Zakończ kończy działanie programu instalacyjnego. 14 Kliknij w Zakończ, aby zakończyć instalację. 15 Teraz możesz już korzystać z programu DinoCapture. Po ukończeniu instalacji, można uruchomić program DinoCapture 2.0. Po uruchomieniu programu od razu zapalą się diody LED mikroskopu. 20

21 14 AKCESORIA OPIS POZYCJI NUMER CZĘŚCI (DO ZAMÓWIENIA) IOŚĆ Nakładka kontaktowa (mała) P1 --- Nakładka kontaktowa (duża) P2 --- Osłona otwarta FC-CO1 1 Osłona zamknięta FC-CC1 1 Osłona otwarta z polaryzatorem FC-Z-OZ1 1 Osłona zamknięta FC-Z-CC3 1 Osłona z lusterkiem FC-MA1 1 Wziernik 3mm SP3 1 pakiet po 50 sztuk Wziernik 4mm SP4 1 pakiet po 50 sztuk Wziernik 5mm SP5 1 pakiet po 50 sztuk Aby zamówić powyższe akcesoria, prosimy o skontaktowanie się z: ITALECO SRL Via Giulio Pastore 8, 10024, Moncalieri (To), Italy Tel: Fax: lub z lokalnym dystrybutorem w Polsce. 15 CZYSZCZENIE MIKROSKOPU Bardzo ważne jest to, aby unikać dotykania soczewki mikroskopu, gdyż jest ona bardzo delikatna. Soczewki powinny być czyszczone regularnie, gdyż osiadające na nich cząsteczki kurzu mają negatywny wpływ na jakość obrazu. Z tego względu zaleca, aby mikroskop był przechowywany w opakowaniu ochronnym, gdy nie jest używany. Unikaj stosowania jakichkolwiek przedmiotów lub płynów, które mogłyby zarysować lub uszkodzić powierzchnię soczewki lub czujnika. W celu oczyszczenia obudowy mikroskopu, stosuj lekko nawilżoną miękką ściereczkę. Produkt został zaprojektowany na długie lata eksploatacji, z tego względu jest odporny na większość środków chemicznych za wyjątkiem metyloetyloketonu, rozpuszczalników i substancji do usuwania smalty. 21

22 Czynność czyszczenia oraz dezynfekcji należy przeprowadzać po każdym użyciu. Po każdej procedurze czyszczenia NIE UŻYWAJ mikroskopu przez przynajmniej 15 minut. Unikaj dotykania powierzchni soczewek Do czyszczenia soczewek stosuj lekko nawilżoną miękką ściereczkę Nie używać materiałów ścieralnych do czyszczenia soczewek, gdyż może to trwale je uszkodzić 16 CZYSZCZENIE WZIERNIKA Wzierniki wielokrotnego użytku płucz w gorącej bieżącej wodzie przez 1 minutę Zanurz wzierniki wielokrotnego użytku w 70% alkoholu izopropylowym prze 20 min Wzierniki wielokrotnego użytku płucz w bieżącej wodzie i susz na powietrzu 17 CZYSZCZENIE NAKŁADEK KONTAKTOWYCH Nakładka kontaktowa osłony może być czyszczona normalnymi środkami dezynfekującymi, o ile lekarz uzna to za stosowne i przynajmniej raz dziennie. 18 CZYSZCZENIE UCHWYTU LUSTERKA DENTYSTYCZNEGO Aby wyczyścić uchwyt, użyj szmatki nasączonej płynem dezynfekującym 19 GOSPODARKA ODPADAMI Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że gdy dany produkt przestanie być już stosowany, to musi być gromadzony oddzielnie od innych śmieci. Powinien być utylizowany zgodnie z lokalnym prawem gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym. 22

23 20 GWARANCJA Gratulujemy zakupu naszego produktu. ZOSTAŁ ON WYPRODUKOWANY Z ZACHOWANIEM STANDARDÓW O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. Firma Italeco gwarantuje, że produkt ten jest odporny na wszelkie defekty materiałowe lub wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Aby skorzystać z gwarancji, musisz posiadać dokument zakupu. Jeżeli okaże się, że produkt posiada defekt w okresie gwarancji, to powinien być przekazany do sprzedawcy z dowodem zakupu. Gwarancja nie będzie uznana, gdy uszkodzenie jest wynikiem niedbałości i niewłaściwego stosowania. Nie będzie wtedy żadnej rekompensaty ze strony Italeco lub dystrybutora. Dodatkowo, jakakolwiek wymiana części lub naprawa w okresie gwarancji, nie wydłuża okresu gwarancji. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach: Gdy produkt był demontowany lub gdy etykieta z numerem seryjnym mocowana na kablu USB została usunięta, uszkodzona i nie może być odczytana. Gdy produkt został uszkodzony lub niewłaściwie użyty Gdy produkt był otwierany lub naprawiany przez nieautoryzowany serwis Gdy produkt był eksploatowany niezgodnie z załączoną instrukcją Produkty uznane za uszkodzone powinny być zwrócone do sprzedawcy, od którego dany produkt został zamówiony zgodnie z fakturą. Produkt ten zostanie naprawiony lub wymieniony w zależności od indywidualnej oceny. ITALECO SRL Via Giulio Pastore 8, 10024, Moncalieri (To), Italy Tel: Fax:

24 21 DODATEK: KILKA PORAD DOTYCZĄCYCH PROGRAMU DINO- CAPTUR Zarządzanie zdjęciami i filmami Wszystkie materiały zdjęciowe trzymane są w określonym katalogu. Domyślny katalog nazywa się Default. Możemy utworzyć więcej katalogów, w których będą przechowywane zdjęcia dla każdego pacjenta osobno. Należy wówczas zadbać o właściwy system nazywania katalogów, który ułatwi odnajdywanie poszczególnych pacjentów. Można również przyjąć inną zasadę, że katalogi będą przypisane np. do poszczególnych lekarzy, a zdjęcia pacjentów będą kopiowane do zupełnie innego katalogu w komputerze poprzez funkcję Zapisz jako (Save As). Mogą być wtedy przy okazji skompresowane. Gdy chcemy usunąć z katalogu niepotrzebne zdjęcia/filmy, można zaznaczyć do usunięcia (lub do innej czynności) od razu większą ich ilość za pomocą myszki oraz przycisku Ctrl lub Shift. Funkcja autodetekcji krawędzi Przydatna w analizie zaliczone/niezliczone (pass/fail). Polega na trwałym przypięciu linii pomiarowych do naniesionych elementów narysowanych. Można np. nanieść dwie linie, połączyć je linią pomiarową, która będzie automatycznie się rozsuwać przy oddalaniu od siebie narysowanych elementów. Aby skorzystać z tej funkcji nanieś na obraz np. dwie linie przy jednocześnie naciśniętym klawiszu Ctrl. Następnie kliknij na linię pomiarową i nanieś ją na obraz przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Linia pomiarowa automatycznie wykryje krawędzie narysowanych linii i będzie za nimi podążać. Następnie kliknij na linię pomiarową (oba końce muszą być niebieskie) i pod lewym klawiszem myszy wybierz z menu: Reguła sprawdzania poprawności. Wypełnij zakresy odległości i przypisz im obrazki. Następnie sprawdź, jak zmieniają się obrazki na zdjęciu przy rozsuwaniu narysowanych linii. Współdzielony folder przechowywania obrazów Domyślnie, wszystkie zapisane obrazy przechowywane są w systemie plików komputera w katalogu Moje Dokumenty / Digital Microscope, co może utrudniać pracę, gdy do komputera loguje się wielu użytkowników na różne konta. Można to jednak zmienić i wymusić przechowywanie danych w katalogu publicznym. W tym celu należy w wywołaniu programu ustawić: Wówczas katalogiem danych będzie: 24

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280 Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Tablica interaktywna SMART Board V280 Rejestracja produktu Zarejestruj swój produkt SMART, żeby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy dokładnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Instrukcja obsługi

APARAT CYFROWY. Instrukcja obsługi APARAT CYFROWY Instrukcja obsługi Pl Gdzie szukać Miejsca, w których możesz znaleźć to, czego szukasz: i Indeks pytań i odpowiedzi Wiesz, co chcesz zrobić, ale nie znasz nazwy funkcji? Poszukaj w indeksie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi HP Scanjet G2410/G2710 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Użytkowanie skanera Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...3 Ułatwienia dostępu...3 Otwieranie instrukcji obsługi za pomocą programu do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania Otoskop Digital MacroView Wskazówki dotyczące użytkowania ii Copyright 2008 Welch Allyn. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja lub powielanie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Spis treści Wprowadzenie Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja) Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 1. Spis treści Wprowadzenie Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja) Rozdział 1. Wprowadzenie Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 1 Rozdział 1. Wprowadzenie 3 Przed rozpoczęciem 6 Zasady bezpieczeństwa 23 Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem 26 Przegląd 31 Włączanie

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo