Przepisy bezpieczeństwa i porządkowe obowiązujące w laboratorium chemicznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy bezpieczeństwa i porządkowe obowiązujące w laboratorium chemicznym."

Transkrypt

1 Przepisy bezpieczeństwa i porządkowe obowiązujące w laboratorium chemicznym. Laboratorium chemiczne może być miejscem odkrywania i uczenia się. Jednak ze względu na charakter pracy w laboratorium, może to być miejsce niebezpieczne, jeśli nie są podejmowane właściwe środki ostrożności. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby wyeliminować z doświadczeń użycie materiałów wybuchowych, bardzo toksycznych lub rakotwórczych, istnieją pewne nieuniknione zagrożenia związane z wykorzystaniem różnych środków chemicznych i wyposażenia laboratorium. Studenci powinni uczyć się i przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska laboratoryjnego dla siebie i dla ludzi, pracujących w pobliżu. Dodatkowe, szczegółowe środki bezpieczeństwa będą ogłaszane przed eksperymentami, w których istnieje potencjalne zagrożenie. Studenci, którzy nie będą przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa będą dyscyplinowani (pouczenie, punkty karne, poproszeni o opuszczenie laboratorium lub inne wg uznania prowadzącego zajęcia). Należy pamiętać, że są to ogólne wytyczne, a zatem mogą być niepełne. Studencie, jeśli nie jesteś pewien, proszę pytaj. Najlepszym sposobem zapobiegania wypadkom jest poznanie możliwych zagrożeń. Zasady ogólne 1. Noszenie okularów ochronnych wymagane jest przez cały czas pobytu w laboratorium. Postanowienia prawne nakładają, na wszystkie osoby znajdujące się w laboratorium, obowiązek noszenia okularów ochronnych. Zagrożenie ochlapania jest jednym z najbardziej znaczących zagrożeń występujących w laboratorium, a oczy są bardzo wrażliwe. 2. Soczewki kontaktowe nie są dozwolone w laboratorium. Okulary ochronne zapobiegają ochlapaniu oka, ale nie zabezpieczają przed oparami. Soczewki kontaktowe mogą absorbować substancje chemiczne z powietrza (zwłaszcza nowoczesne oddychające soczewki), powodując podrażnienie oka. 3. Fartuchy ochronne muszą być założone przez cały czas pobytu w laboratorium. 4. Należy nosić ubrania, które obejmują i ochraniają klatkę piersiową, brzuch, boki, plecy, ramiona i nogi. Szorty lub spódnice powyżej kolana nie są wskazane w laboratorium. Odzież powinna chronić przed bezpośrednią ekspozycją skóry na substancje chemiczne. Nigdy nie należy nosić ubrań, nadmiernie luźnych. Należy upewnić się, że krawat, szalik itp. są dobrze schowane pod fartuchem laboratoryjnym. Stanowić one mogą zagrożenie pożarowe (jeśli pochylicie się w pobliżu otwartego ognia), jak również zagrożenie chemiczne (jeśli przypadkowo zanurzycie w niebezpiecznej substancji chemicznej). W rzeczywistości należy poważnie zastanowić się czy nie używać starych ubrań, których nie będzie żal zniszczyć. 5. Należy nosić obuwie wygodne, które okrywa i chroni całkowicie stopę. Sandały, wysokie obcasy itp. nie są dozwolone w laboratorium. Obuwie noszone w laboratorium ma za zadanie ochronę stóp przed zachlapaniem. Wysokie obcasy, śliskie podeszwy utrudniają utrzymanie równowagi. Wielogodzinne chodzenie i stanie będzie zapewne przyczyną zmęczenia i bólu stóp, zwłaszcza w niewygodnym obuwiu. 6. Należy rozważyć czy warto nosić biżuterię podczas pracy w laboratorium. Niektóre chemikalia parują bardzo szybko z powierzchni skóry, minimalizując bezpośrednie zagrożenie przedostania się toksyny przez skórę. Jednakże pierścionki, zegarki oraz inne

2 formy biżuterii, mogą utrudniać odparowanie, wówczas substancja pozostaje w dłuższym kontakcie ze skórą, znacznie zwiększają zagrożenie. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się nosić biżuterię w laboratorium, powinien mieć szczególnie na uwadze wszelkie objawy podrażnień skórnych takich jak swędzenie, pieczenie itp. 7. Włosy powinny być tak uczesane, aby nie przeszkadzały podczas wykonywania doświadczeń. Włosy długie należy spiąć z tyłu głowy, gdyż mogą przypadkowo wpaść w płomienie lub chemikalia. Wiele lakierów do włosów, żeli, pianek itp. jest łatwopalnych! Luźne, długie włosy, mogą również zasłaniać pole widzenia, co może prowadzić do wypadków. 8. Praca w laboratorium dozwolona jest wyłącznie w obecności nauczyciela akademickiego lub pracownika technicznego. 9. Jeśli nie czujesz się dobrze, zgłoś to natychmiast przełożonym. Padaczka, ciąża, dysleksja, głuchota, a także inne schorzenia mogą być niebezpieczne w laboratorium. JEŻELI CHORUJESZ NA JAKĄKOLWIEK CHOROBĘ, KTÓRA TWOIM ZDANIEM MOŻE NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZDONOŚĆ DO BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ W LABORATORIUM LUB JAKIKOLWIEK INNY STAN, KTÓRY SPRAWIA, ŻE JESTEŚ SZCZEGÓLNIE NARAŻONY NA RYZYKO POWIADOM JAK NAJSZYBCIEJ PRZEŁOŻONYCH (np. nauczyciela akademickiego lub laboranta). Jeśli przełożeni będą wiedzieli o problemach zdrowotnych, będą mogli podjąć działania, aby praca w laboratorium była możliwie bezpieczna dla danej osoby. 10. Należy natychmiast informować przełożonych o jakimkolwiek wypadku. W przypadku uszkodzenia ciała, bez względu na jego wielkość, zwiększamy ryzyko przedostania się substancji toksycznych bezpośrednio do krwioobiegu. 11. W sytuacji awaryjnej najszybszym sposobem informowania przełożonych laboratorium jest KRZYK! 12. Zgłoś wszelkie zdarzenia, które stwarzają niebezpieczeństwo, takie jak: rozsypanie, rozlanie itp. substancji chemicznych. W przypadku ochlapania chemikaliami osoby, należy natychmiast usunąć wszystkie zabrudzone ubrania i przemyć ciało dużą ilością wody. Jeśli duża część ubrania została zanieczyszczona, natychmiast udać się pod prysznic bezpieczeństwa (nad drzwiami wyjściowymi laboratorium) i usunąć zanieczyszczoną odzież. Małe wycieki, rozlania, rozsypania na stole laboratoryjnym lub na podłodze należy natychmiast wyczyścić. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego. 13. Jedzenie, picie, żucie gumy, palenie jest surowo zabronione w laboratorium. Artykuły spożywcze mogą absorbować substancje chemiczne z powietrza lub można je przenieść z mebli laboratoryjnych, powodując spożycie tych substancji. Mimo że większość metali ciężkich nie jest szczególnie toksycznych to mogą się kumulować w organizmie prowadząc do ciężkiego zatrucia. Z tych samych powodów nie należy używać naczyń laboratoryjnych do celów konsumpcyjnych. 14. Nie wolno przeprowadzać prób smakowych czegokolwiek, co znajduje się w laboratorium. 15. NALEŻY MYĆ RĘCE! Podczas pracy laboratoryjnej należy myć ręce jak najczęściej, dokładniej zwłaszcza przed jedzeniem oraz na koniec laboratorium. 16. Nie wolno pipetować ustami!

3 Nawet wówczas, gdy jest to tylko woda. Do pipetowania służą pipety zaopatrzone w odpowiednie urządzenia zasysające. 17. Nie wolno wąchać chemikaliów bezpośrednio z pojemnika. Niektóre substancje chemiczne są bardzo żrące (opary mogą poważnie podrażnić delikatne tkanki nosa). Aby bezpiecznie powąchać substancję chemiczną, należy trzymać ją w pewnej odległości od nosa a z drugiej strony za pomocą dłoni, przybliżyć opary w kierunku twarzy. 18. Student powinien być przygotowany przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych. Przygotowanie studenta będzie sprawdzane testem przed każdą pracownią. 19. Przed każdym doświadczeniem należy zastanowić się, jakie reakcje chemiczne i okoliczności związane z ich przebiegiem mogą stanowić ewentualne zagrożenie i podjąć odpowiednie środki zaradcze. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego. 20. Bez wiedzy nauczyciela akademickiego nie wolno wykonywać eksperymentów i prac niewchodzących w zakres ćwiczeń. Studencie, jeśli jesteś ciekaw i chcesz wykonać eksperyment nieujęty w procedury doświadczalne, skonsultuj się najpierw z nauczycielem akademickim. Jeśli to doświadczenie będzie bezpieczne i możliwe do wykonania, nauczyciel akademicki może zezwolić na ten eksperyment. 21. Każdy student jest odpowiedzialny za porządek na stanowisku, przy którym pracuje. Po zakończonej pracy należy uporządkować stanowisko, umieścić na właściwych miejscach odczynniki i sprzęt laboratoryjny oraz sprawdzić szczelność zamknięcia zaworów wodnych i gazowych. Stół laboratoryjny powinien być zawsze czysty i suchy. Brudne naczynia laboratoryjne należy umyć natychmiast po zakończeniu ćwiczenia i najlepiej odstawić na suszarkę do szkła laboratoryjnego. Na 15 minut przed zakończeniem zajęć laboratoryjnych należy rozpocząć porządkowanie pracowni. Za stan pracowni odpowiadają dyżurni, którzy opuszczają pracownię jako ostatni po zezwoleniu pracownika technicznego. 22. Przed użyciem odczynników należy przynajmniej dwukrotnie odczytać treść etykietki na słoiku lub butelce, aby wykluczyć ryzyko pomyłki. Wiele związków chemicznych na pierwszy rzut oka wygląda identycznie i może różnić się nieznacznie w pisowni lub stężeniu. Dlatego należy zapoznać się z ulotką, jeżeli będzie się już trzymać pojemnik w dłoni, uważnie przyjrzeć się etykiecie po raz drugi i sprawdzić, czy to jest dokładnie to, czego się potrzebuje. 23. Nie wolno używać reagentów z nieoznaczonych pojemników. Wszystkie butelki, pojemniki, w których przechowywane są odczynniki powinny mieć odpowiednie etykiety, więc jeśli brakuje etykiety to prawdopodobnie nie jest to właściwy odczynnik. 24. Nigdy nie bierz więcej odczynników niż potrzebujesz. Oznacza to, że jeśli będziemy potrzebować około 5 ml roztworu, należy użyć 10 ml zlewki, a NIE, 600 ml zlewki. Gazu i wody, a przede wszystkim odczynników i wody destylowanej należy używać oszczędnie, w ilościach niezbędnych do wykonania ćwiczenia. 25. Nigdy nie wlewaj z powrotem niewykorzystanej części odczynnika do jego oryginalnego pojemnika.

4 Należy sprawdzić, czy ktokolwiek inny w pobliżu twojego stanowisku lub w laboratorium, nie potrzebuje tego odczynnika. Wyjątek stanowią np. bufory, lecz wówczas studenci zostaną poinformowani o tym fakcie. 26. Nigdy nie wylewaj odpadów chemicznych do zlewu oraz nie wyrzucaj do kosza na śmieci, chyba, że zostanie to nakazane przez prowadzących laboratorium. Resztki niezużytych odczynników oraz zlewki poreakcyjne (z wyjątkiem wyszczególnionych przez przełożonych) należy po zakończonym ćwiczeniu wylać do pojemników na zlewki. 27. Butelki i słoiki z odczynnikami przeznaczonymi do wspólnego użytku należy natychmiast po użyciu odstawić na wyznaczone miejsce. 28. Nie wolno pozostawiać butelek otwartych. Może to, bowiem prowadzić do zamiany korków, a przez to do zanieczyszczenia odczynników. 29. Doświadczenia w trakcie, których wydzielają się trujące, żrące lub cuchnące gazy i pary (Cl 2, H 2 S, HCN, tlenki azotu, SO 2, CO i pary rtęci) należy wykonywać wyłącznie pod wyciągiem. 30. Nie należy nachylać się nad naczyniami z ogrzewanymi płynami, ani wkładać głowy pod dygestorium. 31. Zawsze należy kierować wylot ogrzewanej probówki tak, aby w trakcie wrzenia nie było możliwości ochlapania siebie lub innej osoby. 32. Przed użyciem palnika, należy się upewnić, czy nikt w pobliżu nie ma żadnych łatwopalnych rozpuszczalników organicznych. 33. Przed użyciem łatwopalnego odczynnika należy upewnić się, że w pobliżu nikt nie używa otwartego ognia. 34. Nigdy nie należy zbierać uszkodzonego szkła gołymi rękami. 35. Należy zastanowić się czy warto stosować makijaż w laboratorium. Makijaż może adsorbować zanieczyszczenia, kondensując je w pobliżu skóry, co może prowadzić do podrażnień. Perfumy i inne kosmetyki o intensywnym zapachu mogą utrudnić identyfikację zapachową związków chemicznych. 36. Należy unikać przynoszenia nadmiernej ilości książek, toreb oraz innych osobistych rzeczy do laboratorium. Torby, książki i inne przedmioty należy przechowywać w miejscach przeznaczonych do tego celu. Pamiętaj, że chemikalia laboratoryjne mogą zniszczyć rzeczy osobiste. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo rozlania chemikaliów, stwarzając zagrożenie pożarowe. W laboratorium chemicznym, można użyć szufladę do przechowywania rzeczy osobistych podczas eksperymentu. 37. Telefony komórkowe, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i inne urządzenia tego typu nie mogą być używane podczas pracy w laboratorium. Telefon, głośna muzyka rozpraszają uwagę. Słuchawki natomiast utrudniają komunikację werbalną (np. ostrzeżenia o zagrożeniu). 38. W czasie ćwiczeń należy zachować spokój (nie wolno prowadzić głośnych rozmów). Nie wolno przyjmować odwiedzin osób postronnych. 39. Niepunktualność nie będzie tolerowana w laboratorium! Niepunktualny student nie będzie dopuszczony do pisania testu, (co jest jednoznaczne z zerowym wynikiem testu) i poproszony o opuszczenie pracowni na czas trwania testu.

5 Wyposażenie laboratorium 40. Należy używać sprzętu laboratoryjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi. 41. Podczas pracy przy dygestorium szyba powinna być opuszczona. 42. Nie należy nachylać się nad naczyniami z ogrzewanymi płynami, ani wkładać głowy pod dygestorium. 43. Jeżeli zauważone zostanie uszkodzone, rozbite szkło laboratoryjne należy zgłosić to obsłudze laboratorium. 44. Nieużywane taborety winny być wsunięte pod stół laboratoryjny. 45. Wiele rzeczy (szklanych, metalowych itp.) wygląda tak samo bez względu czy są gorące czy zimne. Należy być wyjątkowo ostrożnym, gdy pracuje się z otwartym ogniem. Należy upewnić się, że przedmiot, który chcemy wziąć do ręki jest dostatecznie schłodzony. Nagłe wypadki. 46. Należy zapamiętać gdzie znajduje się sprzęt pierwszej pomocy, gaśnice koce gaśnicze itp. 47. Jeżeli ktokolwiek zauważy uszkodzenia sprzętu ratunkowego, pierwszej pomocy powinien natychmiast to zgłosić przełożonym. 48. Należy zastanowić się, co robić w nagłych przypadkach. Odpowiednie instrukcje umieszczone są w laboratorium w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. 49. Numer alarmowy (112). Należy znać podstawowe numery alarmowe. 50. Karty Charakterystyki (MSDS) są dostępne na życzenie. Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zostaną przekazane podczas omawiania poszczególnych eksperymentów. W laboratorium wszystkie chemikalia traktowane są, jako potencjalnie niebezpieczne. Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółowymi informacjami o danej substancji może je znaleźć na stronie MSDS. Pożar 51. W przypadku pożaru, lub jakiegokolwiek innego niebezpiecznego zdarzenia: NIE PANIKUJ! 52. Po usłyszeniu alarmu należy ewakuować się z budynku. 53. Jeżeli niewielka cześć odzieży zostanie zajęta przez ogień, gasić ją można przez klepanie, zaduszenie ognia szmatą ręcznikiem itp. 54. Jeżeli duża część odzieży będzie zajęta przez ogień, najgorszym rozwiązaniem jest przemieszczanie się, bieganie itp. Do gaszenie nie należy używać pryszniców! Są dwie opcje do prawidłowego i szybkiego ugaszenia odzieży: a. Należy położyć się na podłodze i toczyć się (turlać) b. Należy użyć koca gaśniczego 55. Nigdy nie wolno używać gaśnic w celu stłumienia ognia na osobie. Gaśnice z dwutlenkiem węgla podczas rozprężania gazu generują bardzo niskie temperatury, mogące być przyczyną szoku termicznego, odmrożenia. Wszystkie rodzaje gaśnic potencjalnie mogą spowodować uduszenie.

6 56. W razie pożaru w zlewce lub innym pojemniku, należy je przykryć czymś trudnopalnym (np. szkiełkiem zegarkowym). 57. Nigdy nie należy przemieszczać obiektu, który się pali! 58. Nigdy nie należy używać wody do gaszenia pożarów chemikaliów. Wiele łatwopalnych cieczy jest lżejszych od wody. Inne substancje chemiczne (np. sód), mogą gwałtownie reagować z wodą! 59. Jeżeli pożar będzie na tyle duży, że zajdzie konieczność użycia gaśnicy, należy zrobić to zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. 60. Wiele odczynników (np. alkohole, aceton) jest łatwopalnych. Nie należy ich używać w pobliżu otwartego ognia.

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena -Junior na Politechnice Warszawskiej

Bezpieczeństwo i higiena -Junior na Politechnice Warszawskiej Bezpieczeństwo i higiena -Junior na Politechnice Warszawskiej Zasady poruszania się po terenie i obiektach Politechniki Warszawskiej Gdy nie możesz odnaleźć właściwego miejsca Poszukaj planu rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Temat: A B C bezpiecznego eksperymentowania

Scenariusz lekcji Temat: A B C bezpiecznego eksperymentowania Scenariusz lekcji Temat: A B C bezpiecznego eksperymentowania Lidia Wasyłyszyn Cele lekcji a) ogólny: zapoznanie z regulaminem pracowni chemicznej i kartami charakterystyki substancji; b) operacyjne: uczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Ciecze kriogeniczne BHP ZagroŜenia związane z cieczami kriogenicznymi 1. Bardzo niska temperatura cieczy i par 2. Bardzo duŝy współczynnik ekspansji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Autor: MICHAŁ TOCZYSKI

Autor: MICHAŁ TOCZYSKI Autor: MICHAŁ TOCZYSKI Klasa VI a Szkoła Podstawowa nr 285 Warszawa WŁASNE LABORATORIUM CHEMICZNE 1. Wybór miejsca w pobliżu musi znajdować: - instalacja wodna - instalacja gazowa - instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Preparatu Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton Data opracowania: 4 stycznia 2012r. 1. Identyfikacja Preparatu i Producenta 1.1. Nazwa handlowa preparatu Mieszanka EkoBeton

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej

Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej Praca doświadczalna w laboratorium chemii organicznej może być fascynująca ale nie jest pozbawiona ryzyka. Aby to ryzyko było jak najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o produkcie Nazwa handlowa: ACTOANID FLÄCHE Zastosowanie składników/ mieszanina środek do dezynfekcji powierzchni, bez

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWO REWALIDACYJNEGO

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWO REWALIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce Leszczynach Nr 4.2014 z dnia 09.01.2014r. REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWO REWALIDACYJNEGO REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWO REWALIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CHEMIA BEZ GRANIC EDYCJA 3

REGULAMIN PROJEKTU CHEMIA BEZ GRANIC EDYCJA 3 REGULAMIN PROJEKTU CHEMIA BEZ GRANIC EDYCJA 3 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w projekcie Chemia bez granic, zwanym dalej Projektem. 2. Projekt skierowany

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2012 Nowe logotypy nawozów z Puław PULAN saletra amonowa PULREA PULSAR mocznik siarczan amonu roztwór saletrzano-mocznikowy 3 4 Copyright 2012

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej Kwestionariusz Analiza Potrzeb Szkoleniowych Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej THESEIS I Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I P R E P A R A T U N I E B E Z P I E C Z N E G O FARBA PROSZKOWA POLIESTROWO EPOXYDOWA INT80B / INT52

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I P R E P A R A T U N I E B E Z P I E C Z N E G O FARBA PROSZKOWA POLIESTROWO EPOXYDOWA INT80B / INT52 K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I P R E P A R A T U N I E B E Z P I E C Z N E G O FARBA PROSZKOWA POLIESTROWO EPOXYDOWA INT80B / INT52 1. IDENTYFIKACJA 1.1. Identyfikacja firmy OXYPLAST BELGIUM HULSDONK

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel UV do przedłużania paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INTERSURGICAL. Karta Charakterystyki. Wapno sodowane Intersorb Plus TM Biały na fioletowy. MSDS Ref MH17/05/2010INTWV. Wersja 11

INTERSURGICAL. Karta Charakterystyki. Wapno sodowane Intersorb Plus TM Biały na fioletowy. MSDS Ref MH17/05/2010INTWV. Wersja 11 Karta Charakterystyki. Wapno sodowane Intersorb Plus TM Biały na fioletowy. MSDS Ref MH17/05/2010INTWV Wersja 11 1.Informacja o produkcie INTERSURGICAL Crane House Molly Millars Lane Workingham Berkshire

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Identyfikacja produktu Nazwa handlowa Rodzaj produktu Format : Ciecz oleista. : Olej PAO

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PIANKA DO CZYSZCZENIA SPOIN

Karta Charakterystyki PIANKA DO CZYSZCZENIA SPOIN Data aktualizacji: 14-04-2009 Zmiana nr 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nazwa preparatu: STARWAX Kod art.: 43188, 43424. Zastosowanie preparatu: Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POKAZÓW, WARSZTATÓW I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

REGULAMIN POKAZÓW, WARSZTATÓW I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH REGULAMIN POKAZÓW, WARSZTATÓW I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LABORATORIACH BIOLOGICZNYCH WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA Uwagi ogólne 1. Pokazy, kursy oraz

Bardziej szczegółowo

PŁYN DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI TECH CHEK KARTA CHARAKTERYSTYKI (MSDS)

PŁYN DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI TECH CHEK KARTA CHARAKTERYSTYKI (MSDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (MSDS) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa preaparatu : Płyn Tech Chek Indeks katalogowy : Seria 751 Opis preparatu : Płyn

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

2,4,6- tris(dimetyloaminometylo)fenol

2,4,6- tris(dimetyloaminometylo)fenol Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Utwardzacz żywicy epoksydowej. Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU:

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU: Data sporządzenia:25.02.2004 Data aktualizacji:15.01.2012 Wydanie I ZMYWACZ UNIWERSALNY - KONCENTRAT Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Krajowe Centrum Dystrybucji Olejów Sp. z o.o. Sp. K.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE Nazwa handlowa: FORLUX NT 10 1) Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 17.01.2002 Data aktualizacji: 08.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dwutlenek węgla bez tajemnic.

Dwutlenek węgla bez tajemnic. 1 Dwutlenek węgla bez tajemnic. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - dwutlenek węgla, - reakcja chemiczna. Hipoteza sformułowana przez uczniów: 1. Dwutlenek węgla można otrzymać w reakcji spalania

Bardziej szczegółowo

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie: Do ochronnego i dekoracyjnego malowania nawierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wyrób stosować

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 28-08-2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: VSSL9682

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY. 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP.

REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY. 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Załącznik nr 6 REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 2. Uczestniczący w zajęciach mają obowiązek poszanowania sprzętu, materiałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej I. Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej Zagadnienia Regulamin bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium chemicznym Organizacja stanowiska pracy Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 10.02.2015 Data wydania 30.03.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-ansep CIP. 1. Identyfikacja preparatu --------------------------

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-ansep CIP. 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -preparat myjąco-dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu --------------------------

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- - alkaliczny środek myjący dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH & Co.OHG

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Znak firmowy : Zastosowanie : Do użytku przemysłowego. Firma : GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier 1217 Meyrin Szwajcaria Numer telefonu : +41-22-989-2111

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO. Data sporządzenia: 02.03.2003r Data aktualizacji: 12.03.2009r

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO. Data sporządzenia: 02.03.2003r Data aktualizacji: 12.03.2009r NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO. Data sporządzenia: 02.03.2003r Data aktualizacji: 12.03.2009r 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU/PRODUCENTA. Nazwa produktu. Biolizol płyn dezynfekcyjny do mycia powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671

Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671 INSTRUKCJA OBSŁUGI Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671 Strona 1 z 5 Nr produktu.: 1009671 Karta charakterystyki substancji 1. Identyfikacja produktu i firmy Produkt: akumulatorek LiPo

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu 1.Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja producenta: Nazwa produktu: Zestaw enzym VivaTaq DNA Polimerase stężenie (5u/µl) z buforem reakcyjnym Aplikacja: Produkt został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36 Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -alkaliczny środek myjący do membranowych instalacji filtracyjnych dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Bardziej szczegółowo

ODTYKACZ MOKROGRANULKI

ODTYKACZ MOKROGRANULKI Data aktualizacji: 05/09/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 431814 ODTYKACZ MIKROGRANULKI STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 20.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (1907/2006/WE REACH) FARBA EPOKSYDOWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI (1907/2006/WE REACH) FARBA EPOKSYDOWA Strona 1 z 5 FARBA EPOKSYDOWA Producent Consus sp. z o.o. ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica Kontakt osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: pilat@consusfarby.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Farba

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Importer : Nazwa produktu : MIRA POLSKA POŁUDNIE sp. zo.o. 44-251 Rybnik ul.kłokocińska 51 tel: 32-739 48 04; 739 48 05 fax: 32-739 48 06 mira 6950 expres Zastosowanie : Produkty

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

BROS ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY KARTA CHARAKTERYSTYKI

BROS ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 04.2003 Data aktualizacji: 04.2003 / Wersja 4 Producent: Sigma ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań tel.: 0-61/8262-512 fax.: 0-61/8200-841 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Bardziej szczegółowo

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex. Szkodliwy w przypadku połknięcia Irritating to eyes and skin.

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex. Szkodliwy w przypadku połknięcia Irritating to eyes and skin. 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu : Zastosowanie: EPOXY 5 MINUTE TWIN SYRINGE - HARDENER luzem szczeliwa i izolacja Firma : W nagłych przypadkach : (+44)(0)1278

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo