Wpływ monowizji na widzenie stereoskopowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ monowizji na widzenie stereoskopowe"

Transkrypt

1 Spis prac magisterskich z zakresu fizyki widzenia, optometrii, optyki okularowej oraz neuronauki zrealizowanych w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii oraz innych jednostkach organizacyjnych Wydziału Fizyki UAM Rok Autor Tytuł pracy Promotor Opiekun 2012 Michał Bernaciak 2012 Rafał Bohdanowicz 2012 Joanna Brenk 2012 Sylwia Caban 2012 Monika Czaińska Rok 2012 Wymagania dotyczące soczewek okularowych oprawionych według zapisu recepturowego INTERVISUS internetowy integrator wiedzy i badań Zmiany wrażliwości (czułości) siatkówki na bodziec świetlny u chorych na cukrzycę typu I i szczegółowa analiza danych perymetrycznych Optyczne, prawne i użytkowe aspekty pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących Badania posturograficzne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego 2012 Karol Chlebicki Uczenie się motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego 2012 Agnieszka Ejryszew 2012 Aleksandra Fręśko 2012 Ewa Głuch 2012 Anna Groehlich 2012 Marta Izydorczyk 2012 Marta Jasiczek 2012 Joanna Jońska 2012 Hanna Juźwiak Procedura korekcji astygmatyzmu za pomocą miękkich torycznych soczewek kontaktowych materiał metodyczny i dydaktyczny Zastosowanie metody stymulacji magnetycznej (TMS) w badaniach roli SMA w generowaniu negatywnego prymowania podprogowego Wizualno-motoryczna adaptacja pryzmatyczna u dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu Wpływ monowizji na widzenie stereoskopowe Potencjały wywołane w przetwarzaniu metafor o charakterze nowym z zadaniem decyzji semantycznej. Ocena metod wyznaczania parametrów niezbędnych do wykonania korekcji okularowej z soczewkami progresywnymi Wartość forii w różnych odległościach obserwacji oraz z dodatkowymi soczewkami gradientowymi analiza ułamka AC/A Nowy test do pomiaru parametrów widzenia obuocznego w bliży wzrokowej. Porównanie wyników pomiaru horyzontalnej forii zdysocjowanej w blizẏ wzrokowej metoda naprzemiennego przesłaniania z kompensacja pryzmatyczna i zmodyfikowana metoda prof. UAM dr hab. dr Anna dr Anna dr Anna Piotr dr n. med. Mgr Sławomir (Ciba Vision) Dr Karolina Rataj (Instytut Filologii Angielskiej UAM) 1

2 2012 Jarosław Marszałek 2012 Sylwia Nowak Thoringtona. Porównanie wartości heteroforii do bliży mierzonej testem przekrywania z listwami pryzmatycznymi, metodą Maddox a i kartą Howella Osmolarność a soczewki kontaktowe 2012 Kinga Olejniczak Przydatność kliniczna tonometrii aplanacyjnej i tonometrii impresyjnej 2012 Krzysztof Relacje pomiędzy astygmatyzmem Osiadacz rogówkowym a astygmatyzmem całkowitym 2012 Bolesław Analiza wybranych parametrów układu Rudziński wzrokowego kierowców z prawem jazdy kategorii B w grupie wiekowej do czterdziestego roku życia w aspekcie konieczności wykonywania systematycznych badań optometrycznych 2012 Konstrukcje soczewek progresywnych Ryżko zastosowanie w korekcji róznowzroczności 2012 Tomasz Badanie barier dyfuzyjnych w polimerowohydrożelowych Suliński matrycach na przykładzie dyfuzji wybranego leku znieczulającego w silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych Justyna Badanie dynamiki molekularnej w silikonowo - Szczepaniak hydrożelowych soczewkach kontaktowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego 2012 Paweł Opracowanie testu widzenia przestrzennego do wyświetlacza optotypoẃ 2012 Robert Tomalka Ocena wpływu wieku badanych pacjentów na poczucie wrażliwości na kontrast 2012 Konrad Przetwarzanie wyrażeń metaforycznych o Tomczyk charakterze nowym w procesie czytania zdań: badanie z użyciem potencjałów wywołanych prof. UAM dr hab. Szyczewski dr n. med. prof. UAM dr hab. dr hab. Jacek Gapiński (ZBM) Krystyna Hołderna- Natkaniec (ZFWC) mgr Marta Uzdrowska Mgr Sławomir dr Karolina Rataj Instytut Filologii Angielskiej UAM 2011 Agnieszka Białoskórska 2011 Barbara Ciesielska 2011 Lidia Chylak 2011 Katarzyna Dubas 2011 Katarzyna Gaińska Rok 2011 Korelacja pryzmatyczna zaburzeń widzenia obuocznego. Wpływ adaptacji pryzmatycznej na procesy uwagi wzrokowej oraz forie horyzontalna i wertykalna u osób zdrowych. Adaptacja pryzmatyczna u osób dorosłych z dysleksją Adaptacja pryzmatyczna u dzieci z dysleksją rozwojową. Wpływ pomocy optycznych na zdolność widzenia i komfort życia osób słabowidzących dr n. med. Piotr Piotr Zdzisław Błaszczak (ZO) 2011 Joanna Standaryzacja wymogów dla gabinetów Gałązkiewicz kontaktologicznych 2011 Maciej Materiały optyczne w optyce okularowej Mgr Alicja-Brenk- Mgr Alicja-Brenk- Mgr Alicja-Brenk- 2

3 Gęstwicki podstawowe charakterystyki 2011 Damian Górski Rola płatów ciemieniowych w postrzeganiu kolejności dr Anna 2011 Katarzyna Graczyk Zaburzenia akomodacji badanie i postępowanie dr n. med Wojciech Iwko 2011 Kamila Jakowczyk 2011 Monika Jędrzejczak- Stróżniak 2011 Piotr Molski 2011 Marta Mróz 2011 Katarzyna Pabjańczyk 2011 Mateusz Płucisz 2011 Dorota Polus 2011 Jacek Rogowski 2011 Anna Skrzypek 2011 Milena Szady 2011 Małgorzata Szelest 2011 Piotr Wrona 2011 Maria Zarzyńska 2011 Natalia Waligórska 2011 Anna Wiśniewska 2011 Mariusz Wolf 2011 Joanna Zabłocka Dehydratacja soczewek kontaktowych a komfort noszenia Dobór korekcji progresywnej u osób z anizometropią Badanie refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed i po porażeniu akomodacji wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych Analiza zachowań i wiedzy oraz charakterystyka pacjenta używającego soczewki kontaktowe. Koordynacja systemu sensorycznomotorycznego u osób z zezami na podstawie testu adaptacji pryzmatycznej Rola cover-testu w badaniu widzenia obuocznego Badanie wpływu użytkowania wybranych soczewek kontaktowych na procesy dehydratacji przy użyciu DSC i grawimetrii Zaburzenia w układzie wzrokowym człowieka u chorych na cukrzycę typu II Systemy pielęgnacji soczewek kontaktowych Anizometropia jako następstwo różnicw refrakcji oraz różnic w wymiarach gałek ocznych Niestabilność obuoczna u dorosłych z dysleksją rozwojową. Wpływ promieniowania UVna powstawanie wolnych rodników w soczewkach kontaktowych Rozkład występowania heteroforii wśród osób chorych na cukrzycę typu II Nowoczesne metody dostarczania leków przeciwjaskrowych Dysfunkcje motoryczne u osób z dysleksją rozwojową Podniesiony poziom szumów neuronalnych jako przyczyna dysleksji. Adaptacja wergencyjna u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego. Proste i złożone uczenie się wzrokowomotoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego prof. UAM dr hab. Szyczewski Piotr Tomczak (ZFK) Piotr Tomczak Ryszard Krzyminiewski (ZFM) (ZFK) Mgr Alicja-Brenk- Mgr Wojciech Kida 3

4 2010 Jarosław Chudzik Rok 2010 Adaptacja pryzmatyczna wizualno-motoryczna u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego Piotr 2010 Helena Dewald Badania wzroku kierowców po 40. roku życia 2010 Joanna Korelacja astygmatyzmu silikonowohydrożelowymi Dutkiewicz soczewkami kontaktowymi torycznymi planowanej wymian 2010 Szymon Długotrwały wpływ okularów ajurwedyjskich Frąckowiak na układ wzrokowy człowieka 2010 Katarzyna Gębarowska 2010 Katarzyna Grochal 2010 Barbara Hoffman 2010 Maciej Jędrzejczak 2010 Joanna Kędziora 2010 Katarzyna Krysztofiak 2010 Anna Majka 2010 Anna Nowak Zmiany wartości dysparycji fiksacji u pacjentów z po raz pierwszy zastosowaną korekcją okularową Strategia szybki próg w badaniu pola widzenia jako metoda oceny czułości progowej siatkówki. Porównanie wyników w dwóch grupach wiekowych. Adaptacja pryzmatyczna u dzieci z dysleksją rozwojową. Dobór soczewek kontaktowych u pacjentów z zaburzeniami filmu łzowego Polimerowe nośniki leków ocznych w kontrolowanych systemach uwalniania Badanie dyfuzji jonów Cu(II) i Mn(II) przez jednodniowe hydrożelowe soczewki kontaktowe metodą spektroskopii EPR Badanie wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku przedszkolnym Choroby alergiczne oczu a stosowanie soczewek kontaktowych 2010 Barbara Pakuła Uczenie proceduralne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego 2010 Ewa Paszek 2010 Dorota Polus 2010 Marzena Ptak 2010 Justyna Ruszczyk 2010 Jacek Sas 2010 Anna Strzałkowska 2010 Sylwia Trachta 2010 Marek Wieczorek Korekcja do bliży dla pacjentów po operacji zaćmy Zaburzenia w układzie wzrokowym u chorych na cukrzycę typu II Wpływ warunków badania na pomiar forii z zastosowaniem pałeczki Maddoxa Badanie wybranych parametrów wzrokowych u kierowców zawodowych Badanie widzenia obuocznego z zastosowaniem separatora Badanie wybranych parametrów widzenia obuocznego u dzieci w wieku przedszkolnym Ocena i modyfikacja metod badania refrakcji na potrzeby osób z ubytkami słuchu Powtarzalność wyników czułości progowej i nachylenia wzgórza wzrokowego oka w Piotr Piotr Zdzisław Błaszczak (ZO) Piotr Piotr Tomczak (ZFK) Dr n. med. Piotr (ZFK) Mgr Weronika Mgr Sławomir Dr n. med. Mgr Weronika Mgr Sławomir 4

5 2010 Justyna Ziarnecka badaniu pola widzenia za pomocą perymetru Medmont M700 Korekcja wysokiego astygmatyzmu przy użyciu miękkich i twardych torycznych soczewek kontaktowych Rok Rafał Bednarek Badanie zależności pomiędzy długością osi gałki ocznej a wielkością refrakcji 2009 Joanna Korekcja astygmatyzmu silikonohydrożelowymi Dutkiewicz soczewkami kontaktowymi torycznymi planowej wymiany 2009 Joanna Herman Badanie ostrości wzroku w warunkach zmiennego natężenia oświetlenia 2009 Barbara Adaptacja pryzmatyczna u dzieci z dysleksją Hoffmann rozwojową 2009 Magdalena Ocena filmu łzowego test Schirmera i czas Ibsz trwania 2009 Ewa Wpływ starzenia się soczewki kontaktowej na Kromska- ostrość wzroku Szymańska 2009 Marta Metody równoważenia bodźca do akomodacji Kuchta 2009 Karolina Łażewska 2009 Anna Łączyńska 2009 Ilona Nowaczek 2009 Jarosław Makowski Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego osób pracujących z monitorem komputerowym na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych na urządzeniu Ergovision firmy Essilor Ocena zależności stopnia widzenia przestrzennego od ostrości wzroku badanych pacjentów z wykorzystaniem testu trójpręcikowego Badanie heteroforii w warunkach zakładu optycznego Badanie korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą autorefraktokeratometru TOPCON KR-8800, a wynikami otrzymanymi podmiotową metodą badania refrakcji oraz keratometrią manualną Badanie funkcji czułości układu wzrokowego na kontrast Korekcja prezbiopii za pomocą soczewek kontaktowych progresywnych 2009 Katarzyna Matuszczak 2009 Danuta Rychlik 2009 Roman Skabara Lateralizacja procesów uwagowych oraz wybrane parametry optometryczne u osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu 2009 Aleksandra Starzycka-Babik 2009 Małgorzata Święcioch 2009 Zuzanna Wajnert Metody badani filmu łzowego Badanie stereopsji w warunkach zakładu optycznego Porównanie wyników pomiaru heteroforii horyzontalnej i wertykalnej do dali przy użyciu metody Maddoxa, Von Graefe a i metody anaglifowej Dr n.med. Piotr Dr n. med. (ZFK) Dr n. med. Piotr Dr szuba 5

6 2009 Anna Wolna 2009 Dorota Życka Korekcja prezbiopii za pomocą wieloogniskowych soczewek kontaktowych Metody równoważenia bodźca do akomodacji 2008 Agnieszka Budzik 2008 Paulina Figura 2008 Tomasz Iwo Jóźwiak 2008 Wojciech Kida 2008 Anna Michalak 2008 Justyna Mrozińska 2008 Paweł Rok 2008 Skuteczność komunikacji ikonicznej w zależności od zastosowanych kontrastów barwnych Badania dokładności testu Wortha Subiektywna ocena jakości widzenia w odniesieniu do rzeczywistego stanu wady refrakcji Aberracje wyższego rzędu w układzie wzrokowym człowieka Pomiar ciśnienia śródgałkowego oka Badanie dyfuzji znaczników spinowych przez miękkie soczewki kontaktowe systematycznej wymiany metodą EPR Redukcja astenopii u osób z niedostateczną konwergencją przy zastosowaniu treningu wzrokowego Rozwój konstrukcji i metodyka badań porównawczych soczewek progresywnych Zakresy fuzji wertykalnej 2008 Sławomir 2008 Rozalia Omieczyńska 2008 Hanna Układ pryzmatyczny do ćwiczeń Robak zwiększających obszar fuzji werykalnej 2008 Danuta Rychlik Korekcja prezbiopii za pomocą soczewek kontaktowych progresywnych 2008 Anna Sawicka- Wpływ długotrwałej pracy przy komputerze na Sroka zmianę stanu refrakcji układu wzrokowego i 2008 Jerzy Sroka 2008 Monika Skałbania 2008 Alina Zalewska wystąpienie objawów astenopijnych. Wpływ długotrwałej pracy z bliska na zmianę forii horyzontalnej i wystąpienie objawów astenopijnych. Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej pod kątem doboru soczewek kontaktowych. Badanie dyfuzji znaczników spinowych przez jedniodniowe, hydrożelowe soczewki kontaktowe metodą spektroskopii EPR Dr n. med. Ryszard Krzyminiewski (ZFM) Prof. UAM. dr hab. Szyczewski Piotr Dr n. med. Dr n. med. Prof. UAM. dr hab. Szyczewski Dr n. med. Jan Grzeszkowiak Przekoracka Dr Emilia Dębińska-Bis 2007 Magdalena Adamczak Rok 2007 Obrazowanie stożka rogówki przy zastosowaniu szczelinowej skaningowej topografii o wysokiej rozdzielczości Metody korekcji do bliży Dr n. med. Jan Grzeszkowiak 2007 Ewa Dr n. med. Dziadek 2007 Mateusz Odwrócony efekt prymowania: oddziaływanie Piotr 6

7 Górny maski czy hamiowanie podprogowe Jaskowski 2007 Alina Hojczyk Ostrość wzroku i poczucie kontrastu za barwnymi soczewkami okularowymi Mgr inż. Danuta Bernady (JZO) 2007 Beata Janowicz- Weinert Korekcja wad wzroku u osób niepełnosprawnych umysłowo 2007 Aleksandra Nagalewska 2007 Maciej Perdziak 2007 Robert Charakterystyka wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci z dysleksją rozwojową Dokładnośc badania refrakcji oka metodą skiaskopii statycznej Analiza fizycznych parametrów soczewek okularowych w korekcji anizeikonii Dr Rok Anna Czeczot Badanie metoda EPR zmian koncentracji znacznika spinowego w soczewkach 2006 Wojciech Nowak 2006 Aleksandra Nowicka 2006 Małgorzata Sokół kontaktowych Porównanie poczucia kontrastu u osób z niewielkimi wartościami astygmatyzmu, korygowanymi sferycznymi i asferycznymi miękkimi soczewkami kontaktowymi Ortokeratologia jako alternatywa dla chirurgii refrakcyjnej w korygowaniu krótkowzroczności Badanie stereoskopowej ostrości wzroku 2006 Robert Żywucki System komputerowego wspomagania badani rozwoju umiejętności czytania testem Proloxia Ryszard Krzyminiewski Ryszard Parzyński Dr Zdzisław Kruczyński Mgr Weronika Mgr Weronika Dr n. med. Doc. dr hab. Jan Ober PAN 2005 Piotr Buczkowski 2005 Jarosław Dąbrowski 2005 Hanna Kaczmarek 2005 Monika Lewandowska 2005 Maria 2005 Joanna Siejka- Domańska Rok 2005 Porównanie wybranych parametrów wzroku studentów z Wydziału Fizyki i Wydziału Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie przeprowadzonych badan przesiewowych" Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji bazodanowej do przeprowadzenia przesiewowego badania wzroku oraz analizy jego wyników Uczenie się percepcyjne bez udziału uwagi u młodzieży z ambliopia funkcjonalną Uczenie się percepcyjne z udziałem uwagi u młodzieży z ambliopia czynnościowa Kompleksowy system informatyczny VISUS do oceny parametrów układu wzrokowego i jego zastosowanie w badaniach przesiewowych wzroku Badanie refrakcji oka za pomocą astygmometru i cylindra skrzyzowanego Piotr Piotr Bogdan Miśkowiak Dr Mariusz Nogala Bogdan Miśkowiak Dr 7

8 2004 Aleksandra Bielawska 2004 Sławomir Bis 2004 Anna Gołuch 2004 Weronika 2004 Jerzy Pawliczak 2004 Karol Sanigórski 2004 Maciej Sokołowski 2004 Bartosz Sztajglik 2004 Piotr Przywecki 2003 Jacek Fuchs 2003 Sylwia Kropacz 2003 Anna Rok 2004 Ultrasonograficzna ocena gałek ocznych wypełnionych olejem silikonowym po uprzednio wykonanej witrktomii Unormowanie prawne soczewki okularowej jako wyrobu medycznego w Polsce Czynniki wpływające na czas adaptacji do soczewek progresywnych Stanowisko do badań soczewek fotochromowych zgodne z Polską Normą PN- EN ISO :2000 Czynniki wpływające na czas badania refrakcji oka za pomocą foroptera Dokładność obróbki szkieł okularowych za pomocą: szlifierek ręcznych, półautomatów szablonowych, automatów szablonowych i automatów bezszablonowych. Właściwości spektralne organicznych fotochromowych soczewek okularowych Wpływ asynchroniczności oraz przestrzennej separacji maski i celu na wzrokowe maskowanie wsteczne Czas trwania badania refrakcji za pomocą cylindra skrzyżowanego Rok 2003 Astygmatyzm oka po zewnątrztorebkowym usunięciu zaćmy Badanie percepcji ruchu u dyslektyków metodą wzrokowych potencjałów wywołanych Degradacja organizacji perceptualnej maski i negatywne prymowanie Ryszard Parzyński Krystyna Pecold Ryszard Parzyński Piotr Ryszard Parzyński (ZEK) Ryszard Krzyminiewski, Piotr Piotr Dr Małgorzata Karolczak- Kulesza Mgr inż. Marta Karnicka (JZO) mgr inż. Mielczarek (JZO) Dr Mgr Wojciech Pierzchalski Mgr inż. Marta Karnicka (JZO) Dr n. med. Dr n. med. 8

Europejski Dyplom Optometrii

Europejski Dyplom Optometrii Europejski Dyplom Optometrii Nowy program nauczania (Styczeń 2007) Część A: Optyka i przyrządy optyczne Przedmiot 1: Przedmiot 2: Przedmiot 3: Przedmiot 4: Przedmiot 5: Przedmiot 6: Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

IX OGOLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO

IX OGOLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA 01-930 Warszawa, ul. przy Agorze 28 tel. +48 22 635 20 50 XV LAT KRIO IX OGOLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 17-20 LISTOPADA 2011 WISŁA - HOTEL GOŁĘBIEWSKI" Komitet Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009. www.kongreskrio.pl. 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski

OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009. www.kongreskrio.pl. 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski r OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO TARGI OPTYKA 2009 www.kongreskrio.pl 19-22 listopada 2009, Wisła, Hotel Gołębiewski OPTYKA 2010 targi optyczne 2 6-2 7. 1 1. 2 0 1 0 Pawilony Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO

X OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA 01-930 Warszawa, ul. przy Agorze 28 tel. +48 22 635 20 50 www.krio.org.pl X OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 21 24 LISTOPADA 2013 WISŁA - HOTEL GOŁĘBIEWSKI Komitet

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Naukowo - dydaktyczne

Curriculum Vitae Naukowo - dydaktyczne Curriculum Vitae Naukowo - dydaktyczne Nazwisko i imię: Nawrot Paweł Wykształcenie: 1999 2003 II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, profil biologiczno-chemiczny; 2003 2006 Wydział

Bardziej szczegółowo

Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu

Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu 342/2 Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu Inż. KLAUDIA BŁAŻEJEWSKA, inż. NATALIA GRZEŚKOWIAK Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Natalia Grześkowiak

Bardziej szczegółowo

Kampania Nie trać wzroku! 40+

Kampania Nie trać wzroku! 40+ RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. Kampania Nie trać

Bardziej szczegółowo

PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH ECLF 2009

PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH ECLF 2009 PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH Obalanie mitów Zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących soczewek kontaktowych, kierowanych do lekarzy ogólnych, lekarzy pediatrów i lekarzy okulistów

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Prywatny Szpital Weiss Klinik ul. Wiejska 4, 41-503 Chorzów rejestracja: tel.: +48 32 245 97 63 do 64 gsm: +48 606 690 188 oddział: tel.: +48 32 245 97 65 sekretariat: tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne dla studentów

Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIADACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SENORYCZNYMI /WZROKU I SŁUCHU/ Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: OPTYK OKULAROWY - 325301- CZELADNIK OPTYK OKULAROWY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 1 PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 2 VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oko jako złożony układ optyczny. cz. I

Oko jako złożony układ optyczny. cz. I Oko jako złożony układ optyczny. cz. I W kolejnym cyklu artykułów poświęconym tematyce okulistycznej chciałabym omówić wyjątkowo ciekawy temat układ optyczny oka. W tej i następnych częściach artykułu

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU

FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU VII MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU 08-09.05.2014, Lublin CYKLICZNE OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZESZYT STRESZCZEŃ ORGANIZATORZY Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK SYMBOL CYFROWY 322[16] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych

Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych Centre for Contact Lens Research School of Optometry University of Waterloo, Canada Wstęp O książce Stożek rogówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO *

PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * CZWARTEK 15.XI.2007 od 14.00 zakwaterowanie uczestników Kongresu, czas wolny 18.00-21.30 kolacja (bufet szwedzki) PIĄTEK 16.XI.2007 7.00-9.00 śniadanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia z dysfunkcją wzroku

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia z dysfunkcją wzroku Anita Kujawińska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Z. Książek- Z. Bregułowej w Dąbrowie Górniczej Edytor: dr Aldona Fojkis Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje.

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje. Spis treści Spis treści TwójRynek.pl on-line Ekspert radzi 6 Najczęściej czytane 6 Homo konsumens człowiek XXI wieku Według opinii powszechnej wiek XXI to wiek narcyzów. W niektórych stanach USA można

Bardziej szczegółowo

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH OD WYDAWCY Wobecnym numerze, artykuł przewodni poświęcony jest jednemu z głównych problemów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo