SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik i zachowaæ w pobliåu urzàdzenia w celu szybkiego zasiêgniêcia potrzebnych informacji.

2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Prawa autorskie do obrazów...5 Ważne...5 Uwagi dla uzytkownikow oglądających obrazy w 3D...5 Podręczniki dostarczone wraz z projektorem...7 Podręczniki do projektora...7 Lista podręczników...8 Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM...9 Jak korzystać z tego podręcznika...10 Symbole...10 Uwagi Przygotowania do użycia projektora Główne funkcje...11 Sprawdzanie akcesoriów...13 Części projektora i ich funkcje...15 Panel operacyjny (Widok z góry)...15 Widok z przodu i z lewej strony...16 Widok z tyłu i z prawej strony...17 Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje...18 Sposób użycia pilota...21 Efektywny zasięg pilota zdalnego sterowania...21 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania...22 Wprowadzanie tekstu...23 Obsługa komputera przy użyciu pilota...24 Obsługa wielu projektorów przy użyciu pilota...25 Sytuowanie projektora...27 Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu...28 Podłączanie urządzeń do projektora...29 Podłączanie komputera...29 Podłączanie urządzeń audio-wideo...30 Podłączanie kabla zasilającego Rzutowanie obrazu Podstawowe operacje

4 Włączanie projektora...34 Wybór sygnału wejściowego...35 Dostosowanie kąta projekcji...37 Regulacja obrazu...37 Regulacja głośności głośnika...40 Przetwarzanie obrazów przy użyciu pilota zdalnego sterowania...41 Wyłączanie projektora...45 Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego...46 Podłączanie urządzenia USB...47 Wyświetlanie nieruchomych obrazów...47 Projekcja wideo...48 Odłączanie urządzenia USB...49 Konwertowanie plików prezentacji do plików JPEG Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Podłączanie projektora do sieci...53 Podłączanie przy użyciu kabla Ethernet...55 Podłączanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN...57 Przepływ pracy połączenia bezprzewodowej sieci LAN...58 Prosta konfiguracja sieci bezprzewodowej...60 Projekcja obrazów przy użyciu Network Utility...62 Co to jest Network Utility?...62 Simple 1:1 Connection...63 Połączenie sieciowe...65 Ustawienia przy użyciu urządzenia pamięci USB...66 Korzystanie z funkcji serwera projekcja...70 Konfigurowanie serwera sieciowego...70 Konfigurowanie projektora...71 Projekcja plików zapisanych na serwerze Zmiana ustawień projektora Wyświetlanie ekranu menu...73 Używanie ekranu menu...75 Przywracanie ustawień do ich wartości domyślnych...79 Lista pozycji menu

5 Menu Dostosowanie obrazu...86 Menu Ustawienia wyświetlania...90 Menu Ustawienia domyślne...93 Menu Ustawienia sieci/usb...98 Ustawienia USB...98 Ustawienia sieci...99 Ustawienia aplikacji sieciowych Wyświetl stan Rozwiązywanie problemów Lista wyświetleń wskaźnika Typowe problemy Baza wiedzy Obsługa Środki bezpieczeństwa Czyszczenie projektora Czyszczenie okna projekcji Czyszczenie projektora Wymiana lampy Zarządzanie projektorem przy użyciu aplikacji Projector Management Utility Instalacja aplikacji Projector Management Utility Ustawienia wymagane do używania aplikacji Projector Management Utility Uruchamianie aplikacji Projector Management Utility Materiały eksploatacyjne Dodatek Dane techniczne Dane techniczne projektora Lista kompatybilnych sygnałów Wejście Komputer Wejście Y/Pb/Pr Wejście Video Wejście HDMI Dane techniczne portów Port wejściowy komputera

6 Port kontrolny Prawa autorskie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Uzyskiwanie informacji Znaki towarowe INDEKS

7 Wprowadzenie Prawa autorskie do obrazów Wyświetlając obrazy przy użyciu projektora, należy uważać, by nie naruszać praw autorskich materiałów chronionych. Poniżej znajdują się przykłady, w których prawa autorskie materiałów chronionych mogą zostać naruszone. Wyświetlanie obrazów lub filmów w celach komercyjnych Modyfikowanie obrazów lub filmów przy użyciu funkcji, takich jak zatrzymanie, powiększenie lub zoom, aby wyświetlać obrazy lub filmy w celach komercyjnych bądź oglądania publicznego. Zmiana współczynnika proporcji obrazów lub filmów przy użyciu funkcji zmieniającej rozmiar ekranu, aby wyświetlać obrazy w celach komercyjnych bądź oglądania publicznego Ważne W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Uwagi dla uzytkownikow oglądających obrazy w 3D Należy zwrócić uwagę na następujące punkty podczas oglądania obrazów użwając okularów 3D z projektorem: To w jaki sposób obrazy w #d są wyświetlane jest indywidualne. Nie używaj okularów 3D do oglądania innych materiałów niż obrazy 3D. Przed oglądaniem obrazów w 3D, przeczytaj dostarczone instrukcje obsługi okularów 3D i 3D. Unikaj długiego oglądania obrazów w 3D. Po każdej godzinie oglądania zrób sobie 15 minutową przerwę. Jeśli podczas oglądania obrazów 3D czujesz się źle, przerwij oglądanie. Jeśli nadal czujesz się źle - skontaktuj się z lekarzem. Jeśli oglądasz obrazy 3D w pomieszczeniu, gdzie jest używany system lamp LED lub świetlówki możesz mieć wrażenie, że światło w pomieszczeniu miga. Jeśli tak sie dzieje, przyciemnij światło lub wyłącz je. 5

8 Jeśli Ty lub ktoś z osób, z którymi oglądasz obrazy w 3D miał w przeszłości, ataki dragawek, skonsultuj się z lekarzem. Podczas oglądania obrazów w 3d, usiądź przodem to ekranu, tak aby Twój wzrok był na wysokości ekranu. Oglądanie obrazów 3D z bardzo bliska może spowodować zmęczenie oczu. Odległość pomiędzy ekranem a osobą powinna być co najmniej trzy razy jak wysokość ekranu. Gdy dzieci używają okularów 3D musi się to odbywać pod nadzorem rodziców. Nie zaleca się używania okularów przez dzieci poniżej 6 roku życia. Może mieć to wpływ na ich wzrok. Skonsultuj się z lekarzem gdy używasz okularów 3D. 6

9 Podręczniki dostarczone wraz z projektorem Podręczniki do projektora Przed użyciem projektora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. W zależności od wykonywanych czynności związanych z obsługą urządzenia należy odwołać się do odpowiednich podręczników. Podręczniki dostępne są w różnych formatach. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader. Zasady bezpieczeństwa Zawiera informacje na temat bezpiecznego użycia projektora. Aby zapobiec wypadkom oraz uszkodzeniu projektora należy zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja obsługi Zawiera podstawowe informacje na temat sposobu instalacji projektora. W związku z tym, że zawartość niniejszego podręcznika to skrócona wersja Instrukcji obsługi, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwołać się do Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi Zawiera informacje na temat instalacji projektora, sposobu wyświetlania obrazów przy użyciu projektora oraz jego konfiguracji. W instrukcji znajdują się także informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz konserwacji. Nazwy następującego oprogramowania są stosowane w nazwie ogólnej: Nazwa produktu Nazwa ogólna RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool 7

10 Lista podręczników Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie PDF Zasady bezpieczeństwa Tak Nie Skrócona obsługi instrukcja Tak Nie Instrukcja obsługi Nie Tak 8

11 Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM Sekcja ta opisuje sposób wyświetlania podręcznika w formacie PDF znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM. Ścieżka pliku Podręcznik znajduje się na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM w następującym folderze: Manual\(language) 1. Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM twojego komputera. 2. Określ język. Wyświetli się ekran uruchamiania. 3. Kliknij na polecenie [Odczyt podręczników w formacie PDF]. Podręcznik w formacie PDF zostanie wyświetlony na ekranie. Aby móc przeglądać podręczniki w formacie PDF musisz mieć zainstalowany na swoim komputerze program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. 9

12 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania projektora. Zawiera dodatkowe wyjaśnienia na temat funkcji projektora oraz instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów spowodowanych przez użytkownika. [ ] Zawiera nazwy przycisków znajdujących się na panelu operacyjnym oraz na pilocie. Zawiera również nazwy pozycji wyświetlanych na ekranie menu. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. 10

13 1. Przygotowania do użycia projektora Rozdział ten wyjaśnia nazwy i funkcje różnych części projektora i pilota oraz sposób ich użycia. Wyjaśnia również, jak należy usytuować projektor i w jaki sposób podłączyć go do innych urządzeń. Główne funkcje Projektor wyposażony jest w następujące, możliwe do wykorzystania funkcje. Funkcja automatycznego ustawiania Jeżeli projektor podłączony jest do komputera, po naciśnięciu przycisku [Auto set] projektor wykrywa sygnał oraz dopasowuje migotanie i pozycję wyświetlanego obrazu. Funkcja automatycznej korekcji trapezu Projektor automatycznie dopasowuje kształt wyświetlanego obrazu zgodnie z kątem, pod jakim usytuowany jest projektor. Wyciszenie dźwięku i wygaszenie obrazu/zatrzymanie Przyciśnięcie przycisku [AV Mute] powoduje wyciszenie dźwięku i wygaszenie obrazu. Przyciśnięcie przycisku [Freeze] powoduje czasowe zatrzymanie obrazu. Powiększenie/Zoom Przyciśnięcie przycisku [Magnify] powoduje powiększenie wyświetlanego obrazu. Przyciśnięcie przycisku [Zoom] powoduje zmniejszenie wyświetlanego obrazu. Korekta koloru ściany Istnieje możliwość dopasowania barwy obrazu w związku z kolorem ściany, na której jest wyświetlany. Ustawienie hasła/blokada przycisku Istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu do projektora, które ograniczy ilość osób mogących go używać. Przyciski na panelu operacyjnym można zdezaktywować poprzez ustawienie blokady przycisku, co uniemożliwi nierawidłowe operacje. Autoryzacja administratora Włącza autoryzację administratora, powodując, że tylko administrator może zmieniać ustawienia zabezpieczeń. Poprawia to bezpieczeństwo projektora, gdyż zwykli użytkownicy nie będą mogli zmieniać ustawień. Funkcja logo użytkownika W przypadku braku sygnału lub podczas uruchamiania, projektor może wyświetlać zarejestrowane logo lub zdjęcie. 11

14 1. Przygotowania do użycia projektora Prezentacje bez komputera Projektor może wyświetlać pliki JPEG lub MPEG z podłączonego urządzenia pamięci USB. Może on również wyświetlać pliki JPEG zapisane w aparacie cyfrowym. Istnieje także możliwość przekonwertowania materiałów PowerPoint do formatu JPEG przy pomocy narzędzia JPEG Conversion Tool i ich późniejszej projekcji przy użyciu projektora. Pilot myszy Istnieje możliwość obsługiwania wskaźnika myszy na komputerze przy użyciu pilota dostarczonego wraz z projektorem. Network Utility Network Utility to aplikacja dostarczona wraz z projektorem, używana do połączenia projektora i komputera w celu wyświetlania obrazów. Przy użyciu niniejszej aplikacji można również w prosty sposób określić ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. 12

15 Sprawdzanie akcesoriów Sprawdzanie akcesoriów Projektor jest dostarczany z następującymi akcesoriami. Należy się upewnić, że opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy. Jeżeli czegoś brakuje lub któryś element jest uszkodzony, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym bądź serwisem. Pilot Bateria AAA LR03 (2 sztuki) Kabel RGB (3 m) Kabel zasilający Odbiornik pilota myszy Torba Zasady bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi CD-ROM Karta gwarancyjna 13

16 1. Przygotowania do użycia projektora Zestaw akcesoriów może się różnić w zależności od lokalizacji, w której produkt został zakupiony. Należy używać wyłącznie kabli RGB dostarczonych z projektorem. Należy używać wyłącznie zestawu kabla zasilającego dostarczonego z projektorem. Instrukcje obsługi oraz różne aplikacje znajdują się na załączonej płycie CD-ROM. Aby uzyskać informacje na temat procedur związanych z odczytem Instrukcji obsługi, patrz str. 9 "Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM". Aby uzyskać informacje na temat instrukcji związanych z użyciem aplikacji, patrz str. 51 "Sposób użycia JPEG Conversion Tool", str. 63 "Sposób użycia Network Utility"oraz str. 128 "Zarządzanie projektorem przy użyciu aplikacji Projector Management Utility". 14

17 Części projektora i ich funkcje Części projektora i ich funkcje Panel operacyjny (Widok z góry) CLB Przycisk [Power] Włącza i wyłącza projektor. Status projektora można potwierdzić za pomocą wskaźnika. Włączone: zasilanie jest włączone. Wyłączone światło: zasilanie jest wyłączone. Miga z przerwami 1 lub 3 sekundowymi: oczekiwanie. Miga z krótkimi przerwami: rozpoczęcie lub schładzanie. 2. Przycisk [Input] Przełącza sygnał wejściowy. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym razem, gdy przyciśnięty jest przycisk wejścia. 3. Przycisk [AV Mute] Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. 4. Przycisk [Menu] Wyświetla ekran menu. Aby zamknąć ekran menu, przycisk ten należy nacisnąć jeszcze raz. 5. Przycisk [Enter] Wprowadza wybrany tryb. 15

18 1. Przygotowania do użycia projektora 6. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po ekranie menu. Przyciski [ ] i [ ] służą do dostosowania rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przyciski [ ] i [ ] służą do regulacji głośności. 7. Okno projekcji Zwiększa i wyświetla obraz (światło). W górna część projektora pokryta jest folią ochronną. Przed użyciem projektora folię należy usunąć. Widok z przodu i z lewej strony CLB Odbiornik pilota zdalnego sterowania, wskaźniki diodowe Odbiera sygnał z pilota. Status projektora można potwierdzić odwołując się do wskaźników diodowych. Dioda znajdująca się z lewej strony wskazuje stan lampy, a dioda znajdująca się z prawej strony wskazuje temperaturę wewnątrz projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 111 "Lista wyświetleń wskaźnika". 2. Głośnik Wyprowadza sygnał wejściowy audio z urządzenia zewnętrznego. 3. Dźwignia ostrości Reguluje ostrość obrazu. 4. Regulowane nóżki Umożliwiają regulację kąta projekcji. 5. Otwory wylotowe Wydalają gorące powietrze z wnętrza projektora. 16

19 Części projektora i ich funkcje Widok z tyłu i z prawej strony CLB Port USB Do podłączenia urządzenia pamięci USB lub kabla urządzenia USB. 2. Port HDMI Do podłączenia kabla HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości). 3. Port LAN Do podłączenia kabla Ethernet. 4. Port wejściowy komputera (Y/Pb/Pr) Do wprowadzania sygnałów RGB z komputera lub sygnałów komponentowych obrazu (Y/Pb/Pr) z odtwarzacza wideo. 5. Port wejściowy Video Do wprowadzania sygnałów obrazu z odtwarzacza wideo. 6. Port wejściowy Audio Do wprowadzania sygnałów audio z komputera lub odtwarzacza wideo. 7. Otwory wlotowe Do cyrkulacji powietrza z zewnątrz w celu chłodzenia projektora. 8. Gniazdo wejściowe AC Do podłączenia zestawu kabla zasilającego dostarczonego z projektorem. 9. Otwór zabezpieczający Do podłączenia kabla antykradzieżowego. 17

20 1. Przygotowania do użycia projektora Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje CLB Przycisk [Menu] Wyświetla ekran menu. Aby zamknąć ekran menu, przycisk ten należy nacisnąć jeszcze raz. 2. Przycisk [Input] Przełącza sygnał wejściowy. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym razem, gdy przyciśnięty jest przycisk wejścia. 3. Przycisk [Page] Zmienia slajdy w prezentacji, takiej jak np. PowerPoint. Naciśnij [ ], aby przejść do następnej strony. Naciśnij [ ], aby przejść do poprzedniej strony. Przycisków tych można używać, jeżeli odbiornik pilota zdalnego sterowania myszy podłączony jest do komputera. 4. Przyciski [Magnify] Powiększa obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby powiększyć obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć obraz do jego oryginalnego rozmiaru. 5. Przyciski [Keystone] Poprawia zniekształcenie typu trapez. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć wartość korekcji. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć wartość korekcji. 6. Przycisk [Power] Włącza i wyłącza projektor. 7. Przycisk [Freeze] Czasowo zatrzymuje obraz. 18

21 Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje 8. Przycisk [AV Mute] Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. 9. Przycisk [Enter] Wprowadza wybraną pozycję lub tryb. 10. Przyciski [Volume] Reguluje głośność głośnika. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć głośność. 11. Przyciski [Zoom] Zmniejsza obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć obraz do jego oryginalnego rozmiaru. 12. Przycisk [HDMI] Przełącza do trybu wejściowego HDMI. 13. Przycisk [Computer] Przełącza do trybu wejściowego komputera. Jeżeli wprowadzony jest tylko sygnał Y/Pb/Pr, po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się ekran Y/Pb/Pr. 14. Przyciski numeryczne Służą do wprowadzania liczb. 15. Przycisk [Auto set] Automatycznie dopasowuje obraz do sygnału wejściowego z komputera. 16. Przycisk [Picture] Zmienia tryb ekranu. 17. Przycisk [Clear] Usuwa wprowadzone znaki. 18. Przycisk [Network] Przełącza do trybu wejściowego sieci. 19. Przycisk [USB] Przełącza do trybu wejściowego USB. 20. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po ekranie menu. 21. Przycisk [R-Click] Służy do obsługi komputera przy użyciu pilota. Pełni taką samą funkcję, jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy. 22. Przycisk [Guide] Wyświetla instrukcję obsługi pokazu slajdów. 23. Przycisk [Aspect] Zmienia rozmiar wyświetlanego obrazu. 19

22 1. Przygotowania do użycia projektora 24. Przycisk [Eco] Zmienia poziom zasilania lampy. 25. Przycisk [ID] Rejestruje ID pilota. 20

23 Sposób użycia pilota Sposób użycia pilota Pilot zdalnego sterowania może być używany do włączania i wyłączania projektora oraz do zmiany sygnału wprowadzanego i wyświetlanego obrazu. Można go również używać do powiększania lub zmniejszania obrazu oraz wyciszania dźwięku. Używając pilota należy zachować następujące środki ostrożności: Pilota nie należy upuszczać ani narażać na uderzenia. Pilota nie należy umieszczać w miejscach bardzo gorących lub wilgotnych. Nie należy dopuszczać do zamoczenia pilota. Pilota nie należy umieszczać na mokrych powierzchniach. Pilota nie należy rozbierać na części. Efektywny zasięg pilota zdalnego sterowania Aby użyć pilota, należy skierować go w stronę odbiornika pilota znajdującego się na projektorze. Efektywny zasięg pilota to odległość około 4,5 metra (14,7 stopy) od odbiornika i kąt około 15 stopni w stosunku do odbiornika znajdującego się na projektorze. 2 1 CLB Odległość: do 4,5 metra (14,7 stopy) 2. Kąt: w ramach 15 stopni Pilot może nie działać we wszystkich miejscach i warunkach. W takim przypadku pilota należy skierować w stronę projektora i spróbować ponownie. Pilot może nie działać, jeżeli odbiornik pilota na projektorze jest narażony na światło słoneczne, światło fluorescencyjne lub mocne światło. 21

24 1. Przygotowania do użycia projektora Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi baterii używanych w pilocie. Jeżeli baterie używane są nieprawidłowo, może spowodować to pożar lub obrażenia na skutek wycieku z baterii lub ich wybuchu. Nie należy używać baterii innych niż określone. Nie należy łączyć i używać baterii, które są różnego typu lub które są stare i nowe. Baterie należy włożyć prawidłowo, zgodnie z ich biegunowością ( / ). Nie należy ładować baterii jednorazowego użytku. Baterii nie należy nagrzewać bądź wrzucać do ognia lub wody. W przypadku baterii z przewodem nie należy łączyć biegunów dodatnich i ujemnych. Baterie, których data ważności upłynęła lub które zostały wyczerpane, należy usunąć z pilota. Baterie, które nie będą używane przez dłuższy czas, należy usunąć z pilota. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie lub się nimi udławić. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 1. Usuń pokrywę baterii z pilota. CLB015 22

25 Sposób użycia pilota 2. Włóż baterie. CLB016 Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na kierunek dodatnich i ujemnych biegunów. 3. Zamknij pokrywę baterii. CLB017 Jeżeli pilot nie działa lub jego skuteczny zasięg jest zbyt ograniczony, baterie należy wymienić. Wprowadzanie tekstu Aby wprowadzić tekst do ekranu ustawień, należy użyć klawiatury wyświetlonej na ekranie. 1. Aby wybrać znak na ekranie, należy użyć przycisków [ ], [ ], [ ] i [ ] znajdujących się na pilocie. Wybrany znak podświetli się na pomarańczowo. 23

26 1. Przygotowania do użycia projektora 2. Naciśnij przycisk [Enter]. Wybrany znak pojawi się w polu tekstowym. 3. Po wprowadzeniu wszystkich znaków należy wybrać [OK]. 4. Naciśnij przycisk [Enter]. Tekst zostanie wprowadzony. Aby wprowadzić cyfry, można również użyć przycisków numerycznych znajdujących się na pilocie. Obsługa komputera przy użyciu pilota Używając pilota do projektora można obsługiwać komputer. Funkcji tej można używać, jeżeli odbiornik pilota zdalnego sterowania do myszy podłączony jest do komputera. Używany komputer musi być wyposażony w port USB, który obsługuje USB 2.0. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows XP, Vista oraz 7. Odbiornik pilota myszy należy podłączyć do komputera tylko wtedy, gdy komputer obsługiwany jest przy użyciu pilota. Obsługując projektor za pomocą pilota, podczas gdy odbiornik pilota myszy jest podłączony do komputera, wskaźnik myszy na ekranie komputera będzie poruszał się zgodnie z operacjami przeprowadzanymi na pilocie CLB Przyciski strzałek Poruszają wskaźnikiem myszy. Należy nacisnąć przycisk, który zgadza się z kierunkiem, w jakim wsksaźnik ma się poruszać. 2. Przycisk [Enter] Kliknięcie lewym przyciskiem myszki. 3. Przycisk [R-Click] Kliknięcie prawym przyciskiem myszki. 24

27 Sposób użycia pilota 4. Przycisk [Page] Przyciski [ ] i [ ] zmieniają strony w prezentacji PowerPoint. 1. Podłącz odbiornik pilota myszy do komputera. 2. Skieruj pilota w stronę odbiornika pilota myszy i naciskaj przyciski. Nie wszystkie komputery mogą być obsługiwane przy użyciu pilota do projektora. Pilot może nie działać, jeżeli odbiornik pilota myszy narażony jest na światło słoneczne, światło fluorescencyjne lub mocne światło. W takim przypadku należy zmienić pozycję lub orientację odbiornika pilota myszy. Aby przeciągnąć i upuścić, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [Enter], równocześnie poruszając wskaźnikiem myszy przy użyciu przycisków strzałek, po czym zwolnić przycisk w docelowej lokalizacji. Obsługa wielu projektorów przy użyciu pilota Możliwa jest obsługa kilku projektorów przy użyciu jednego pilota. Maksymalnie można obsługiwać cztery projektory. W tym celu w opcji [ID pilota zdalnego ster.] w ramach menu [Ustawienia domyślne] należy wcześniej określić numer ID i przypisać go do każdego projektora. 1. Naciskając przycisk [ID] przez co najmniej 3 sekundy należy naciskać przycisk numeryczny odpowiadający numerowi ID projektora, który ma być obsługiwany. CLB020 Numer ID przypisany do pilota zostanie zmieniony. 2. Można już obsługiwać projektor. Pilot nie będzie obsługiwać projektora, jeżeli numer ID na pilocie będzie inny niż numer ID kontrolera określony w menu Ustawienia domyślne projektora. Numer ID określony na pilocie obowiązuje do momentu wprowadzenia innego numeru ID. 25

28 1. Przygotowania do użycia projektora Po wymianie baterii numer ID na pilocie należy określić jeszcze raz. 26

29 Sytuowanie projektora Sytuowanie projektora Sytuując projektor należy umieścić go w taki sposób, by jego tył skierowany był w stronę ekranu. Projektor i ekran muszą być równolegle usytuowane względem siebie. Odległość między projektorem i ekranem należy dopasować zgodnie z rozmiarem wyświetlanego obrazu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 28 "Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu". Tryb projekcji Projektor można usytuować na dwa sposoby. W zależności od pozycji projektora w opcji [Tryb projekcji] w ramch menu [Ustawienia domyślne] należy wybrać odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 93 "Menu Ustawienia domyślne". Standardowy Projektor jest umieszczony przed ekranem, na który rzutowane są obrazy. Tył CLB021 Projektor jest umieszczony za ekranem, na który rzutowane są obrazy. CLB022 27

30 1. Przygotowania do użycia projektora Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu Rozmiar rzutowanego obrazu może być różny w zależności od odległości między projektorem a ekranem. Aby umiejscowić projektor w odpowiedniej pozycji, należy odwołać się do poniższej tabeli. b a CLB023 Rozmiar projekcji *1 a Odległość projekcji b Wysokość projekcji 48 cali 12 cm (4,6 cala) 9 cm (3,7 cala) 60 cali 17 cm (6,5 cala) 12 cm (4,7 cala) 80 cali 25 cm (9,8 cala) 16 cm (6,2 cala) *1 Rozmiary rzutowanych obrazów podane są dla obrazu w pełnym rozmiarze, bez zastosowania korekcji trapezu. 28

31 Podłączanie urządzeń do projektora Podłączanie urządzeń do projektora Kabel zasilający i przewód podłączeniowy należy umieścić w taki sposób, by wyeliminować ryzyko potknięcia i upadku. Produkt mógłby spaść i spowodować obrażenia. Do projektora można podłączać różne urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do projektora należy je wyłączyć. Przed podłączeniem urządzenia do projektora należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Podłączanie komputera Kabel RGB należy podłączyć do portu wejściowego komputera znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia RGB znajdującego się na komputerze. Aby wprowadzić sygnały audio, kabel audio należy podłączyć do portu wejściowego audio znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia audio znajdującego się na komputerze. Jeżeli na komputerze, który ma być użyty, dostępny jest interfejs HDMI, kabel HDMI należy podłączyć do portów HDMI na projektorze i komputerze CLB Do wyjścia audio 2. Do portu HDMI 3. Do wyjścia RGB Nie każdy komputer można podłączyć do projektora. Przed podłączeniem komputera do projektora należy sprawdzić gniazda wyjściowe oraz zgodność sygnału. Aby wprowadzić sygnał DVI do projektora, do portu wejściowego komputera lub portu HDMI znajdujących się na projektorze należy podłączyć kabel lub adapter konwersji. Port wejściowy audio jest używany w przypadku sprzętu, który jest podłączony do portu wejściowego komputera lub portu wejściowego wideo. 29

32 1. Przygotowania do użycia projektora Podłączanie urządzeń audio-wideo Podłączając sprzęt audio-wideo, należy używać kabla, który obsługuje wprowadzany sygnał. Aby podłączyć nagrywarkę DVD, adapter konwersji BNC-pin należy podłączyć do portu wejściowego komputera znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia Y/Pb/Pr znajdującego się na nagrywarce. Aby podłączyć magnetowid lub odtwarzacz DVD, należy podłączyć kabel wideo do portu wejściowego wideo znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia wideo znajdującego się na magnetowidzie lub odtwarzaczu. Aby wprowadzić sygnały audio, kabel audio należy podłączyć do portu wejściowego audio znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia audio znajdującego się na magnetowidzie lub odtwarzaczu. Jeżeli na urządzeniu, które ma być użyte, dostępny jest interfejs HDMI, kabel HDMI należy podłączyć do portów HDMI na projektorze i urządzeniu CLB Odtwarzacz wideo, odtwarzacz DVD 2. Nagrywarka DVD 3. Do wyjścia audio 4. Do wyjścia wideo 5. Do portu HDMI 6. Do wyjścia Y/Pb/Pr 7. Do wyjścia audio Port wejściowy audio jest używany w przypadku sprzętu, który jest podłączony do portu wejściowego komputera lub portu wejściowego wideo. Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo, jeżeli są podłączone przy użyciu HDMI. Należy wyłącznie używać kabla HDMI, który posiada logo HDMI. Aby wprowadzić sygnały obrazu 1080p, należy używać kabla HDMI o dużej szybkości przesyłu danych. Standardowy kabel HDMI może nie działać prawidłowo. 30

33 Podłączanie kabla zasilającego Podłączanie kabla zasilającego Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Kabel zasilający i przewód podłączeniowy należy umieścić w taki sposób, by wyeliminować ryzyko potknięcia i upadku. Produkt mógłby spaść i spowodować obrażenia. Wtyczkę kabla zasilającego należy wsunąć do gniazda zasilania do samego końca. Nie należy używać gniazda zasilania o luźnym połączeniu. Może to spowodować przegrzanie. Kabel zasilający należy włożyć do gniazda we właściwym kierunku. Niewłaściwe podłączenie kabla może spowodować pojawienie się dymu, pożar lub porażenie prądem. Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. 31

34 1. Przygotowania do użycia projektora 1. Łącze zestawu kabla zasilającego należy włożyć do gniazda wejściowego AC znajdującego się z prawej strony projektora. CLB Wtyczkę zasilania należy włożyć do gniazda zasilania. W pobliżu gniazda zasilania nie należy niczego umieszczać. Jeżeli opcja [Power On Method] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Auto], projektor włączy się natychmiast po włożeniu wtyczki zasilania do gniazda zasilania (bezpośrednie włączenie zasilania). 32

35 2. Rzutowanie obrazu Niniejszy rozdział wyjaśnia procedurę wyświetlania obrazu. Podstawowe operacje Jeżeli urządzenie jest włączone, nie należy zaglądać do okna lub otworu projekcji. Jasne światło może uszkodzić wzrok. Należy zachować szczególną ostrożność w środowisku, w którym przebywają dzieci. W pobliżu wlotowych otworów wentylacyjnych nie należy umieszczać materiałów o niskiej odporności na wysoką temperaturę. Z wlotowych otworów wentylacyjnych może wydobywać się gorące powietrze, co może spowodować uszkodzenie produktu lub wypadek. Jeżeli włączone jest światło projekcyjne, nie należy go blokować. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, część, która blokuje światło projekcyjne, może zrobić się bardzo gorąca, zdeformować się, popsuć się lub spowodować oparzenie bądź pożar. Odbite światło może spowodować przegrzanie się okna projekcji i uszkodzenie produktu. Aby czasowo wstrzymać projekcję, należy wybrać funkcję wyciszenia i wygaszenia. Aby wstrzymać projekcję na dłużej, należy wyłączyć produkt. Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający. Jeżeli lampa jest używana przez długi czas, może się nie zapalić lub obraz może stać się ciemniejszy. W takim przypadku należy wymienić lampę. W rzadkich przypadkach jasność lampy może się różnić z powodu pewnych właściwości lampy. Projektor obsługuje różne sygnały RGB, jednak sygnały, które nie są sygnałami WXGA, podczas wyświetlania ulegają rozszerzeniu lub kompresji, powodując nieznaczne pogorszenie jakości obrazu. W celu uzyskania lepszej jakości obrazu zaleca się ustawienie wyjścia komputera na WXGA. Ruch obrazów w plikach wideo wyświetlanych przy użyciu oprogramowania DVD na komputerze może wydawać się nienaturalny. Przed użyciem projektora należy podłączyć projektor i urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 29 "Podłączanie urządzeń do projektora". 33

36 2. Rzutowanie obrazu Jeżeli opcja [Zablokuj przycisk] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Wł.], obsługa projektora z poziomu panela operacyjnego nie jest możliwa. Należy użyć pilota. W przypadku użycia przycisku, który jest zdezaktywowany, projektor wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się ikona błędu. Jeżeli opcja [Ton] w ramach menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], projektor nie wyda sygnału dźwiękowego. Włączanie projektora Należy się upewnić, że wtyczka zasilania jest włożona do gniazda zasilania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 31 "Podłączanie kabla zasilającego". 1. Naciśnij przycisk [Power]. CLB030 Projektor wyda sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Wyświetli się ekran uruchamiania. Należy się upewnić, że projektor usytuowany jest bezpośrednio przed ekranem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 27 "Sytuowanie projektora". Jeżeli projektor zostanie włączony po raz pierwszy od momentu zakupu, pojawi się menu start. Należy określić język wyświetlania oraz poziom mocy lampy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 35 "Wyświetlanie menu start". Ekran wprowadzania hasła wyświetli się, jeżeli hasło dostępu do projektora zostało określone w opcji [Hasło] w ramach menu [Ustawienia domyślne]. Należy wprowadzić hasło. Jeżeli opcja [Power On Method] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Auto], projektor włączy się natychmiast po włożeniu wtyczki zasilania do gniazda zasilania (bezpośrednie włączenie zasilania). Ekran uruchamiania zniknie zaraz po pojawieniu się. W opcji [Start-up Screen] w ramach menu [Ustawienia wyświetlania] można wybrać, by ekran uruchamiania nie pojawiał się. 34

37 Podstawowe operacje Wyświetlanie menu start Jeżeli projektor włączony jest po raz pierwszy od momentu zakupu, należy określić język wyświetlania oraz poziom mocy lampy. 1. Wybierz język wyświetlania i naciśnij przycisk [Enter]. 2. Wybierz poziom mocy lampy i naciśnij przycisk [Enter]. Menu start wyświetli się tylko przy pierwszym użyciu projektora. Wyświetli się ono również, jeżeli projektor zostanie włączony po wykonaniu operacji [Zresetuj wszystko] w ramach menu [Ustawienia domyślne]. Język wyświetlania i poziom mocy lampy mogą również zostać zmienione na ekranie menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 93 "Menu Ustawienia domyślne". Wybór sygnału wejściowego Należy wybrać sygnał, który jest kompatybilny ze sprzętem podłączonym do projektora. 1. Włącz urządzenie, które jest podłączone do projektora. Aby wyświetlić obraz z odtwarzacza wideo, naciśnij przycisk odtwarzania na odtwarzaczu wideo. 2. Naciśnij przycisk [Input]. CLB019 Sygnał wejściowy zostaje wykryty automatycznie, po czym wyświetla się obraz. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym naciśnięciem przycisku [Input]. W punkcie 2 pojawi się ekran wyboru sygnału wejściowego, jeżeli opcja [Auto Input Search] w ramch menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Wył.] Należy wybrać sygnał, który jest kompatybilny z podłączonym urządzeniem. 35

38 2. Rzutowanie obrazu Przy wyświetlaniu ekranu komputera przenośnego należy przełączyć na wyjście obrazu komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 36 "Projekcja ekranu komputera przenośnego". Sygnał wejściowy można także wybrać bezpośrednio, naciskając na pilocie przyciski [Computer], [HDMI], [Network] lub [USB]. Jeżeli dojdzie do utraty sygnału lub jeśli sygnał nie dochodzi z podłączonego urządzenia, wyświetli się ekran oczekiwania dla wejścia sieci. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy jest właściwie podłączone do projektora. Jeżeli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, wyświetli się komunikat "Nie obsługiwany sygnał". Projekcja ekranu komputera przenośnego Podłączając do projektora komputer przenośny, należy przełączyć na wyjście obrazu komputera. W systemach operacyjnych Windows wyjście obrazu można włączyć używając przycisku funkcyjnego. Naciskając i przytrzymując przycisk [Fn], należy nacisnąć przycisk, przycisk lub przycisk funkcyjny LCD/VGA. Przykłady różnych komputerów Marka komputera MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP acer, Sharp, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, lenovo, Sony Asus, Dell, Epson, Hitachi Fujitsu Kombinacja przycisków [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] W zależności od komputera obraz może nie wyświetlać się prawidłowo, jeżeli jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD komputera i rzutowany na ekran przez projektor. W takim przypadku należy wyłączyć wyświetlacz LCD komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania wyświetlacza, należy odwołać się do podręcznika dostarczonego wraz z komputerem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi komputera, należy odwołać się do podręcznika dostarczonego wraz z komputerem. 36

39 Podstawowe operacje Dostosowanie kąta projekcji Wysokość wyświetlanego obrazu można dostosować przy użyciu regulowanych nóżek, które umożliwiają zmianę kąta projekcji. 1. Unieś przód projektora i dopasuj długość regulowanych nóżek. CLB031 Aby wydłużyć regulowane nóżki, należy przekręcić je w lewo. Aby skrócić regulowane nóżki, należy przekręcić je w prawo. Należy dopasować zarówno prawą, jak i lewą regulowaną nóżkę, tak by miały jednakową wysokość. Jeżeli projektor będzie za bardzo przechylony, pojawi się komunikat o błędzie i przeprowadzenie operacji nie będzie możliwe. Projektor automatycznie przeprowadza korekcję trapezu wyświetlanego obrazu w zależności od kąta projekcji. Jeżeli opcja [Auto Keystone] w menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], należy ręcznie przeprowadzić korekcję trapezu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 39 "Korekcja zniekształcenia typu trapez". Regulacja obrazu Ostrość wyświetlanego obrazu można wyregulować przy użyciu dźwigni ostrości. Jeżeli obecne jest zniekształcenie typu trapez, należy je wyregulować przy użyciu przycisku [Keystone], znajdującym się na pilocie zdalnego sterowania. Jeżeli wyświetlany obraz jest większy od ekranu, rozmiar obrazu należy wyregulować przy użyciu przycisków [Zoom]. Zmiana rozmiaru wyświetlanego obrazu Umożliwia zmniejszenie i wyświetlenie obrazu. Obraz może zostać zmniejszony w zakresie od 80 do 100%. 37

40 2. Rzutowanie obrazu Jeżeli wyświetlany obraz jest większy od ekranu, rozmiar obrazu należy zmniejszyć przy użyciu przycisków [Zoom]. 1. Naciśnij przycisk [Zoom ], aby zmniejszyć obraz. CLB037 Współczynnik maleje za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obecny współczynnik można sprawdzić na pasku wartości znajdującym się na dole ekranu. 2. Naciśnij przycisk [Zoom ], aby powiększyć obraz. Współczynnik wzrasta za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obraz powiększa się aż do momentu uzyskania oryginalnego rozmiaru. Rozmiar wyświetlanego obrazu można także regulować z poziomu panela operacyjnego na projektorze. W trakcie pomniejszania obraz może czasami ulegać zakłóceniom. Regulacja ostrości Należy ustawić ostrość wyświetlanego obrazu. 1. Przesuń dźwignię ostrości znajdującą się z przodu projektora w lewą lub prawą stronę. Kształt wyświetlanego obrazu zmienia się nieznacznie przy poruszaniu dźwignią ostrości. 1 CLB032 38

41 Podstawowe operacje 1. Dźwignia ostrości Korekcja zniekształcenia typu trapez Jeżeli projektor zostanie usytuowany pod kątem, wyświetlany obraz ulegnie zniekształceniu. Nosi ono nazwę zniekształcenia typu trapez. Jeżeli opcja [Auto Keystone] w menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], należy ręcznie przeprowadzić korekcję trapezu. CLB Naciskaj przyciski [Keystone ] i [Keystone ], aby wyregulować zniekształcenie typu trapez. CLB063 Na dole ekranu wyświetli się pasek wartości. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć wartość korekcji. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć wartość korekcji. W zależności od stopnia regulacji trapezu oraz typu obrazu może dojść do utraty niektórych danych lub pogorszenia jakości obrazu. Korekcję trapezu można przeprowadzać ręcznie, nawet jeśli opcja [Auto Keystone] ustawiona jest na [Wł.] Jeśli jednak kąt projektora ulegnie zmianie, korekcja trapezu zostanie ponownie przeprowadzona automatycznie. Poziom korekcji trapezu pozostaje zarejestrowany nawet po wyłączeniu projektora. W przypadku gdy projektor i ekran zainstalowane są na stałe, zaleca się ustawienie opcji [Auto Keystone] na [Wył.] 39

42 2. Rzutowanie obrazu Automatyczna regulacja obrazu Jakość i pozycja obrazu są regulowane automatycznie zgodnie z sygnałem wejściowym. Funkcja ta jest dostępna, jeżeli jako sygnał wejściowy wybrano [Komputer]. 1. Naciśnij przycisk [Auto set]. CLB034 W zależności od sygnału wejściowego, niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane lub poprawnie dostosowywane. W takim przypadku obraz należy wyregulować przy pomocy opcji [Pozycja] w menu [Dostosowanie obrazu]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów sygnałów, które mogą być wprowadzane do projektora, patrz str. 135 "Lista kompatybilnych sygnałów". Regulacja głośności głośnika 1. Naciskaj przyciski [Volume ] i [Volume ], aby wyregulować głośność. CLB035 Na dole ekranu wyświetli się pasek wartości. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć głośność. Głośność głośnika można regulować także z poziomu panela operacyjnego na projektorze. 40

43 Podstawowe operacje Przetwarzanie obrazów przy użyciu pilota zdalnego sterowania Aby przetwarzać obrazy, należy używać pilota. Powiększanie obrazu Umożliwia powiększenie i wyświetlenie części obrazu. Obraz może zostać powiększony w zakresie od 100 do 200%. Powiększony obraz staje się ziarnisty na skutek przetworzenia cyfrowego. 1. Naciśnij przycisk [Magnify ], aby powiększyć obraz. CLB036 Współczynnik wzrasta za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Naciśnięcie przycisków [ ], [ ], [ ] i [ ] przesuwa pozycję wyświetlania powiększonego obrazu. 2. Naciśnij przycisk [Magnify ], aby zmniejszyć obraz. Współczynnik maleje za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obraz zmniejsza się aż do momentu uzyskania oryginalnego rozmiaru. Jeżeli obraz jest powiększony, na ekranie pojawia się ikona. Funkcja powiększenia (Magnify) zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. W trakcie powiększania lub przesuwania powiększonej części obraz może czasami ulegać zakłóceniom. Czasowe wygaszanie obrazu i wyciszanie dźwięku Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. Funkcja ta jest przydatna przy wyświetlaniu obrazów z innego projektora lub z folii. 41

44 2. Rzutowanie obrazu 1. Naciśnij przycisk [AV Mute]. CLB038 Obraz zgaśnie i zaniknie dźwięk. 2. Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk [AV Mute]. Jeżeli używany jest przycisk wyciszenia i wygaszenia, na ekranie pojawia się ikona. Funkcja wyciszenia (Mute) zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. Można również używać przycisku [AV Mute] znajdującego się na panelu operacyjnym projektora. Zatrzymanie obrazu Zatrzymuje wideo lub ruchomy obraz, który jest wyświetlany. 1. Naciśnij przycisk [Freeze]. CLB041 Obraz zostanie zatrzymany. 2. Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk [Freeze]. Jeżeli używana jest funkcja zatrzymania, na ekranie pojawia się ikona. 42

45 Podstawowe operacje Funkcja zatrzymania zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. Po naciśnięciu przycisku [Freeze] obraz, który był wyświetlany w danym momencie, zostaje zapisany w pamięci urządzenia i obraz ten jest wyświetlany. W związku z tym, pomimo że projektor zatrzymał obraz, urządzenie kontynuuje odtwarzanie wideo. Zmiana jakości obrazu 1. Naciśnij przycisk [Picture]. CLB Wybierz ustawienie z listy przy użyciu przycisków [ ] i [ ], a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Tryb ekranu można również zmienić przy użyciu opcji [Dostosowanie obrazu]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 86 "Menu Dostosowanie obrazu". Zmiana współczynnika proporcji wyświetlanego obrazu 1. Naciśnij przycisk [Aspect]. CLB040 43

46 2. Rzutowanie obrazu 2. Wybierz ustawienie z listy przy użyciu przycisków [ ] i [ ], a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Aspekt można również zmienić używając opcji [Ustawienia wyświetlania]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 90 "Menu Ustawienia wyświetlania". Przełączanie trybu lampy Jeżeli obraz jest zbyt jasny lub jeśli obrazy są wyświetlane w ciemnym pokoju, należy wybrać tryb ekologiczny. 1. Naciśnij przycisk [Eco]. CLB042 Tryb zmienia się za każdym razem, gdy przycisk jest przyciśnięty. Pozmiom mocy lampy można również zmienić przy użyciu opcji [Ustawienia domyślne]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 90 "Menu Ustawienia wyświetlania". 44

47 Podstawowe operacje Wyłączanie projektora 1. Naciśnij przycisk [Power]. CLB030 Wyświetli się ekran potwierdzenia. 2. Naciśnij przycisk [Power]. Projektor wyda sygnał dźwiękowy i wyłączy się. Po wyłączeniu projektora należy odczekać około 5 minut, umożliwiając schłodzenie się lampy, przed ponownym włączeniem projektora. Lampa może się nie zapalić, jeżeli jest zbyt gorąca. Projektor wyłącza się natychmiast po wyciągnięciu wtyczki zasilania z gniazda zasilania (bezpośrednie wyłączenie zasilania). 45

48 2. Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Projektor może wyświetlać pliki JPEG i MPEG zapisane w urządzeniu pamięci USB, które jest podłączone do projektora. Może on również wyświetlać pliki JPEG zapisane w aparatach cyfrowych. Obrazy można z łatwością wyświetlać, nawet jeśli komputer nie jest podłączony. Urządzenia USB muszą obsługiwać USB 2.0. Przed użyciem zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu USB. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku utraty danych. Nie należy odłączać wtyczki zasilania w trakcie uzyskiwania dostępu do urządzenia USB. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub utratę danych. Poniższe rozszerzenia plików są kompatybilne z projektorem. Pliki zapisane w urządzeniu pamięci USB jpg, jpeg, JPG, JPEG, mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T Pliki zapisane w aparacie cyfrowym jpg, jpeg, JPG, JPEG Obsługiwane formaty plików wideo to kompresja wideo MPEG-2 i kompresja dźwięku MPEG Layer-3. Maksymalna liczba plików, które można wyświetlić w formie listy, wynosi 512 na każdy folder. Znaki, których można używać w nazwach plików i nazwach folderów, to jednobajtowe litery i cyfry oraz znaki używane w języku zaznaczonym w opcji [Język] w menu [Ustawienia domyślne]. Jeżeli użyte zostaną znaki innych języków niż język określony, nazwa pliku lub folderu nie wyświetli się prawidłowo. Nazwa folderu lub nazwa pliku maksymalnie może zawierać 255 znaków. Nie można uzyskać dostępu do danych w folderze, który jest zapisany na szóstym lub wyższym poziomie w hierarchii. W zależności od typu pliku projektor może nie być w stanie wyświetlić obrazu. W zależności od typu urządzenia pamięci USB może ono nie nadawać się do użycia z projektorem. Urządzenia pamięci USB zabezpieczone hasłem nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, które aparaty cyfrowe mogą być używane z projektorem, należy skontaktować się z przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. 46

49 Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Podłączanie urządzenia USB Urządzenie pamięci USB lub aparat cyfrowy należy podłączyć do projektora. Urządzenie USB można podłączyć, nawet jeśli projektor jest już włączony. 1. Podłącz urządzenie USB do portu USB na projektorze. Przed podłączeniem sprawdź orientację portu. CLB043 Jeżeli po podłączeniu projektor nie rozpozna urządzenia USB, należy je odłączyć, po czym ponownie podłączyć. Dostarczony odbiornik pilota myszy oraz dostępne na rynku kontrolery myszy i koncentratory USB nie mogą być podłączone. Wyświetlanie nieruchomych obrazów Urządzenie pamięci USB lub aparat cyfrowy należy podłączyć do projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 47 "Podłączanie urządzenia USB". Wyświetlanymi obrazami można sterować przy użyciu pilota. Przycisk strzałki w prawo ( ): wyświetla następny obraz. Przycisk strzałki w lewo ( ): wyświetla poprzedni obraz. Przycisk strzałki w górę ( ): obraca obraz o 90 w prawo. Przycisk strzałki w dół ( ): obraca obraz o 90 w lewo. Przycisk [Enter]: rozpoczyna automatyczny pokaz slajdów. Ponowne naciśnięcie przycisku [Enter] zatrzymuje pokaz slajdów. Obrazy można zmieniać ręcznie. Przycisk [Menu]: wyświetla listę plików podczas projekcji obrazu. 47

50 2. Rzutowanie obrazu 1. Naciśnij przycisk [USB]. CLB044 Sygnał wejściowy zmieni się na USB i wyświetlą się pliki katalogu głównego. 2. Przy użyciu przycisków [ ] i [ ] wybierz plik lub folder JPEG. 3. Naciśnij przycisk [Enter]. Po wybraniu pliku JPEG wyświetli się jego obraz. Po wybraniu folderu wyświetli się lista plików znajdujących się w folderze. Krok 2 i 3 należy powtarzać aż do momentu wyświetlenia pożądanego pliku. Wyświetlane obrazy można również kontrolować przy użyciu panela operacyjnego na projektorze. Obrazy wyświetlane są według porządku numerycznego i alfabetycznego nagłówków nazw plików. Jeżeli opcja [Auto Demo] w menu [Ustawienia USB] ustawiona jest na [Wł.], obrazy w katalogu głównym odtwarzane są automatycznie. W zależności od pliku JPEG jego wyświetlenie może nie być możliwe. W takim przypadku należy przekonwertować plik przy użyciu aplikacji JPEG Conversion Tool, co może umożliwić jego wyświetlenie przez projektor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat JPEG Conversion Tool, patrz str. 50 "Konwertowanie plików prezentacji do plików JPEG". Projekcja wideo Urządzenie pamięci USB należy podłączyć do projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 47 "Podłączanie urządzenia USB". Wyświetlanymi plikami wideo można sterować przy użyciu pilota. Przycisk strzałki w prawo ( ): wyświetla następny plik wideo. Jeżeli plik wideo jest odtwarzany, przycisk ten przewija do przodu. Przycisk strzałki w lewo ( ): wyświetla poprzedni plik wideo. Jeżeli plik wideo jest odtwarzany, przycisk ten przewija do tyłu. 48

SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu

SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu Instrukcja obsâugi Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik i zachowaæ w pobliåu urzàdzenia w celu szybkiego zasiêgniêcia potrzebnych informacji. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Przydatne funkcje. Zmiana ustawień projektora. Rozwiązywanie problemów

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Przydatne funkcje. Zmiana ustawień projektora. Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Przydatne funkcje Zmiana ustawień projektora Rozwiązywanie problemów Obsługa Dodatek Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Przydatne funkcje Korzystanie z projektora przy użyciu sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Zmiana ustawień projektora. Rozwiązywanie problemów. Obsługa.

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Zmiana ustawień projektora. Rozwiązywanie problemów. Obsługa. Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Zmiana ustawień projektora Rozwiązywanie problemów Obsługa Dodatek Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Przydatne funkcje Korzystanie z projektora przy użyciu sieci

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo