SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Przygotowania do użycia projektora. 2. Rzutowanie obrazu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik i zachowaæ w pobliåu urzàdzenia w celu szybkiego zasiêgniêcia potrzebnych informacji.

2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Prawa autorskie do obrazów...5 Ważne...5 Uwagi dla uzytkownikow oglądających obrazy w 3D...5 Podręczniki dostarczone wraz z projektorem...7 Podręczniki do projektora...7 Lista podręczników...8 Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM...9 Jak korzystać z tego podręcznika...10 Symbole...10 Uwagi Przygotowania do użycia projektora Główne funkcje...11 Sprawdzanie akcesoriów...13 Części projektora i ich funkcje...15 Panel operacyjny (Widok z góry)...15 Widok z przodu i z lewej strony...16 Widok z tyłu i z prawej strony...17 Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje...18 Sposób użycia pilota...21 Efektywny zasięg pilota zdalnego sterowania...21 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania...22 Wprowadzanie tekstu...23 Obsługa komputera przy użyciu pilota...24 Obsługa wielu projektorów przy użyciu pilota...25 Sytuowanie projektora...27 Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu...28 Podłączanie urządzeń do projektora...29 Podłączanie komputera...29 Podłączanie urządzeń audio-wideo...30 Podłączanie kabla zasilającego Rzutowanie obrazu Podstawowe operacje

4 Włączanie projektora...34 Wybór sygnału wejściowego...35 Dostosowanie kąta projekcji...37 Regulacja obrazu...37 Regulacja głośności głośnika...40 Przetwarzanie obrazów przy użyciu pilota zdalnego sterowania...41 Wyłączanie projektora...45 Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego...46 Podłączanie urządzenia USB...47 Wyświetlanie nieruchomych obrazów...47 Projekcja wideo...48 Odłączanie urządzenia USB...49 Konwertowanie plików prezentacji do plików JPEG Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Podłączanie projektora do sieci...53 Podłączanie przy użyciu kabla Ethernet...55 Podłączanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN...57 Przepływ pracy połączenia bezprzewodowej sieci LAN...58 Prosta konfiguracja sieci bezprzewodowej...60 Projekcja obrazów przy użyciu Network Utility...62 Co to jest Network Utility?...62 Simple 1:1 Connection...63 Połączenie sieciowe...65 Ustawienia przy użyciu urządzenia pamięci USB...66 Korzystanie z funkcji serwera projekcja...70 Konfigurowanie serwera sieciowego...70 Konfigurowanie projektora...71 Projekcja plików zapisanych na serwerze Zmiana ustawień projektora Wyświetlanie ekranu menu...73 Używanie ekranu menu...75 Przywracanie ustawień do ich wartości domyślnych...79 Lista pozycji menu

5 Menu Dostosowanie obrazu...86 Menu Ustawienia wyświetlania...90 Menu Ustawienia domyślne...93 Menu Ustawienia sieci/usb...98 Ustawienia USB...98 Ustawienia sieci...99 Ustawienia aplikacji sieciowych Wyświetl stan Rozwiązywanie problemów Lista wyświetleń wskaźnika Typowe problemy Baza wiedzy Obsługa Środki bezpieczeństwa Czyszczenie projektora Czyszczenie okna projekcji Czyszczenie projektora Wymiana lampy Zarządzanie projektorem przy użyciu aplikacji Projector Management Utility Instalacja aplikacji Projector Management Utility Ustawienia wymagane do używania aplikacji Projector Management Utility Uruchamianie aplikacji Projector Management Utility Materiały eksploatacyjne Dodatek Dane techniczne Dane techniczne projektora Lista kompatybilnych sygnałów Wejście Komputer Wejście Y/Pb/Pr Wejście Video Wejście HDMI Dane techniczne portów Port wejściowy komputera

6 Port kontrolny Prawa autorskie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Uzyskiwanie informacji Znaki towarowe INDEKS

7 Wprowadzenie Prawa autorskie do obrazów Wyświetlając obrazy przy użyciu projektora, należy uważać, by nie naruszać praw autorskich materiałów chronionych. Poniżej znajdują się przykłady, w których prawa autorskie materiałów chronionych mogą zostać naruszone. Wyświetlanie obrazów lub filmów w celach komercyjnych Modyfikowanie obrazów lub filmów przy użyciu funkcji, takich jak zatrzymanie, powiększenie lub zoom, aby wyświetlać obrazy lub filmy w celach komercyjnych bądź oglądania publicznego. Zmiana współczynnika proporcji obrazów lub filmów przy użyciu funkcji zmieniającej rozmiar ekranu, aby wyświetlać obrazy w celach komercyjnych bądź oglądania publicznego Ważne W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Uwagi dla uzytkownikow oglądających obrazy w 3D Należy zwrócić uwagę na następujące punkty podczas oglądania obrazów użwając okularów 3D z projektorem: To w jaki sposób obrazy w #d są wyświetlane jest indywidualne. Nie używaj okularów 3D do oglądania innych materiałów niż obrazy 3D. Przed oglądaniem obrazów w 3D, przeczytaj dostarczone instrukcje obsługi okularów 3D i 3D. Unikaj długiego oglądania obrazów w 3D. Po każdej godzinie oglądania zrób sobie 15 minutową przerwę. Jeśli podczas oglądania obrazów 3D czujesz się źle, przerwij oglądanie. Jeśli nadal czujesz się źle - skontaktuj się z lekarzem. Jeśli oglądasz obrazy 3D w pomieszczeniu, gdzie jest używany system lamp LED lub świetlówki możesz mieć wrażenie, że światło w pomieszczeniu miga. Jeśli tak sie dzieje, przyciemnij światło lub wyłącz je. 5

8 Jeśli Ty lub ktoś z osób, z którymi oglądasz obrazy w 3D miał w przeszłości, ataki dragawek, skonsultuj się z lekarzem. Podczas oglądania obrazów w 3d, usiądź przodem to ekranu, tak aby Twój wzrok był na wysokości ekranu. Oglądanie obrazów 3D z bardzo bliska może spowodować zmęczenie oczu. Odległość pomiędzy ekranem a osobą powinna być co najmniej trzy razy jak wysokość ekranu. Gdy dzieci używają okularów 3D musi się to odbywać pod nadzorem rodziców. Nie zaleca się używania okularów przez dzieci poniżej 6 roku życia. Może mieć to wpływ na ich wzrok. Skonsultuj się z lekarzem gdy używasz okularów 3D. 6

9 Podręczniki dostarczone wraz z projektorem Podręczniki do projektora Przed użyciem projektora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. W zależności od wykonywanych czynności związanych z obsługą urządzenia należy odwołać się do odpowiednich podręczników. Podręczniki dostępne są w różnych formatach. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader. Zasady bezpieczeństwa Zawiera informacje na temat bezpiecznego użycia projektora. Aby zapobiec wypadkom oraz uszkodzeniu projektora należy zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja obsługi Zawiera podstawowe informacje na temat sposobu instalacji projektora. W związku z tym, że zawartość niniejszego podręcznika to skrócona wersja Instrukcji obsługi, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwołać się do Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi Zawiera informacje na temat instalacji projektora, sposobu wyświetlania obrazów przy użyciu projektora oraz jego konfiguracji. W instrukcji znajdują się także informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz konserwacji. Nazwy następującego oprogramowania są stosowane w nazwie ogólnej: Nazwa produktu Nazwa ogólna RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool 7

10 Lista podręczników Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie PDF Zasady bezpieczeństwa Tak Nie Skrócona obsługi instrukcja Tak Nie Instrukcja obsługi Nie Tak 8

11 Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM Sekcja ta opisuje sposób wyświetlania podręcznika w formacie PDF znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM. Ścieżka pliku Podręcznik znajduje się na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM w następującym folderze: Manual\(language) 1. Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM twojego komputera. 2. Określ język. Wyświetli się ekran uruchamiania. 3. Kliknij na polecenie [Odczyt podręczników w formacie PDF]. Podręcznik w formacie PDF zostanie wyświetlony na ekranie. Aby móc przeglądać podręczniki w formacie PDF musisz mieć zainstalowany na swoim komputerze program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. 9

12 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania projektora. Zawiera dodatkowe wyjaśnienia na temat funkcji projektora oraz instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów spowodowanych przez użytkownika. [ ] Zawiera nazwy przycisków znajdujących się na panelu operacyjnym oraz na pilocie. Zawiera również nazwy pozycji wyświetlanych na ekranie menu. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. 10

13 1. Przygotowania do użycia projektora Rozdział ten wyjaśnia nazwy i funkcje różnych części projektora i pilota oraz sposób ich użycia. Wyjaśnia również, jak należy usytuować projektor i w jaki sposób podłączyć go do innych urządzeń. Główne funkcje Projektor wyposażony jest w następujące, możliwe do wykorzystania funkcje. Funkcja automatycznego ustawiania Jeżeli projektor podłączony jest do komputera, po naciśnięciu przycisku [Auto set] projektor wykrywa sygnał oraz dopasowuje migotanie i pozycję wyświetlanego obrazu. Funkcja automatycznej korekcji trapezu Projektor automatycznie dopasowuje kształt wyświetlanego obrazu zgodnie z kątem, pod jakim usytuowany jest projektor. Wyciszenie dźwięku i wygaszenie obrazu/zatrzymanie Przyciśnięcie przycisku [AV Mute] powoduje wyciszenie dźwięku i wygaszenie obrazu. Przyciśnięcie przycisku [Freeze] powoduje czasowe zatrzymanie obrazu. Powiększenie/Zoom Przyciśnięcie przycisku [Magnify] powoduje powiększenie wyświetlanego obrazu. Przyciśnięcie przycisku [Zoom] powoduje zmniejszenie wyświetlanego obrazu. Korekta koloru ściany Istnieje możliwość dopasowania barwy obrazu w związku z kolorem ściany, na której jest wyświetlany. Ustawienie hasła/blokada przycisku Istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu do projektora, które ograniczy ilość osób mogących go używać. Przyciski na panelu operacyjnym można zdezaktywować poprzez ustawienie blokady przycisku, co uniemożliwi nierawidłowe operacje. Autoryzacja administratora Włącza autoryzację administratora, powodując, że tylko administrator może zmieniać ustawienia zabezpieczeń. Poprawia to bezpieczeństwo projektora, gdyż zwykli użytkownicy nie będą mogli zmieniać ustawień. Funkcja logo użytkownika W przypadku braku sygnału lub podczas uruchamiania, projektor może wyświetlać zarejestrowane logo lub zdjęcie. 11

14 1. Przygotowania do użycia projektora Prezentacje bez komputera Projektor może wyświetlać pliki JPEG lub MPEG z podłączonego urządzenia pamięci USB. Może on również wyświetlać pliki JPEG zapisane w aparacie cyfrowym. Istnieje także możliwość przekonwertowania materiałów PowerPoint do formatu JPEG przy pomocy narzędzia JPEG Conversion Tool i ich późniejszej projekcji przy użyciu projektora. Pilot myszy Istnieje możliwość obsługiwania wskaźnika myszy na komputerze przy użyciu pilota dostarczonego wraz z projektorem. Network Utility Network Utility to aplikacja dostarczona wraz z projektorem, używana do połączenia projektora i komputera w celu wyświetlania obrazów. Przy użyciu niniejszej aplikacji można również w prosty sposób określić ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. 12

15 Sprawdzanie akcesoriów Sprawdzanie akcesoriów Projektor jest dostarczany z następującymi akcesoriami. Należy się upewnić, że opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy. Jeżeli czegoś brakuje lub któryś element jest uszkodzony, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym bądź serwisem. Pilot Bateria AAA LR03 (2 sztuki) Kabel RGB (3 m) Kabel zasilający Odbiornik pilota myszy Torba Zasady bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi CD-ROM Karta gwarancyjna 13

16 1. Przygotowania do użycia projektora Zestaw akcesoriów może się różnić w zależności od lokalizacji, w której produkt został zakupiony. Należy używać wyłącznie kabli RGB dostarczonych z projektorem. Należy używać wyłącznie zestawu kabla zasilającego dostarczonego z projektorem. Instrukcje obsługi oraz różne aplikacje znajdują się na załączonej płycie CD-ROM. Aby uzyskać informacje na temat procedur związanych z odczytem Instrukcji obsługi, patrz str. 9 "Wyświetlanie podręczników w formacie PDF znajdujących się na płycie CD-ROM". Aby uzyskać informacje na temat instrukcji związanych z użyciem aplikacji, patrz str. 51 "Sposób użycia JPEG Conversion Tool", str. 63 "Sposób użycia Network Utility"oraz str. 128 "Zarządzanie projektorem przy użyciu aplikacji Projector Management Utility". 14

17 Części projektora i ich funkcje Części projektora i ich funkcje Panel operacyjny (Widok z góry) CLB Przycisk [Power] Włącza i wyłącza projektor. Status projektora można potwierdzić za pomocą wskaźnika. Włączone: zasilanie jest włączone. Wyłączone światło: zasilanie jest wyłączone. Miga z przerwami 1 lub 3 sekundowymi: oczekiwanie. Miga z krótkimi przerwami: rozpoczęcie lub schładzanie. 2. Przycisk [Input] Przełącza sygnał wejściowy. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym razem, gdy przyciśnięty jest przycisk wejścia. 3. Przycisk [AV Mute] Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. 4. Przycisk [Menu] Wyświetla ekran menu. Aby zamknąć ekran menu, przycisk ten należy nacisnąć jeszcze raz. 5. Przycisk [Enter] Wprowadza wybrany tryb. 15

18 1. Przygotowania do użycia projektora 6. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po ekranie menu. Przyciski [ ] i [ ] służą do dostosowania rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przyciski [ ] i [ ] służą do regulacji głośności. 7. Okno projekcji Zwiększa i wyświetla obraz (światło). W górna część projektora pokryta jest folią ochronną. Przed użyciem projektora folię należy usunąć. Widok z przodu i z lewej strony CLB Odbiornik pilota zdalnego sterowania, wskaźniki diodowe Odbiera sygnał z pilota. Status projektora można potwierdzić odwołując się do wskaźników diodowych. Dioda znajdująca się z lewej strony wskazuje stan lampy, a dioda znajdująca się z prawej strony wskazuje temperaturę wewnątrz projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 111 "Lista wyświetleń wskaźnika". 2. Głośnik Wyprowadza sygnał wejściowy audio z urządzenia zewnętrznego. 3. Dźwignia ostrości Reguluje ostrość obrazu. 4. Regulowane nóżki Umożliwiają regulację kąta projekcji. 5. Otwory wylotowe Wydalają gorące powietrze z wnętrza projektora. 16

19 Części projektora i ich funkcje Widok z tyłu i z prawej strony CLB Port USB Do podłączenia urządzenia pamięci USB lub kabla urządzenia USB. 2. Port HDMI Do podłączenia kabla HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości). 3. Port LAN Do podłączenia kabla Ethernet. 4. Port wejściowy komputera (Y/Pb/Pr) Do wprowadzania sygnałów RGB z komputera lub sygnałów komponentowych obrazu (Y/Pb/Pr) z odtwarzacza wideo. 5. Port wejściowy Video Do wprowadzania sygnałów obrazu z odtwarzacza wideo. 6. Port wejściowy Audio Do wprowadzania sygnałów audio z komputera lub odtwarzacza wideo. 7. Otwory wlotowe Do cyrkulacji powietrza z zewnątrz w celu chłodzenia projektora. 8. Gniazdo wejściowe AC Do podłączenia zestawu kabla zasilającego dostarczonego z projektorem. 9. Otwór zabezpieczający Do podłączenia kabla antykradzieżowego. 17

20 1. Przygotowania do użycia projektora Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje CLB Przycisk [Menu] Wyświetla ekran menu. Aby zamknąć ekran menu, przycisk ten należy nacisnąć jeszcze raz. 2. Przycisk [Input] Przełącza sygnał wejściowy. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym razem, gdy przyciśnięty jest przycisk wejścia. 3. Przycisk [Page] Zmienia slajdy w prezentacji, takiej jak np. PowerPoint. Naciśnij [ ], aby przejść do następnej strony. Naciśnij [ ], aby przejść do poprzedniej strony. Przycisków tych można używać, jeżeli odbiornik pilota zdalnego sterowania myszy podłączony jest do komputera. 4. Przyciski [Magnify] Powiększa obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby powiększyć obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć obraz do jego oryginalnego rozmiaru. 5. Przyciski [Keystone] Poprawia zniekształcenie typu trapez. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć wartość korekcji. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć wartość korekcji. 6. Przycisk [Power] Włącza i wyłącza projektor. 7. Przycisk [Freeze] Czasowo zatrzymuje obraz. 18

21 Części pilota zdalnego sterowania i ich funkcje 8. Przycisk [AV Mute] Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. 9. Przycisk [Enter] Wprowadza wybraną pozycję lub tryb. 10. Przyciski [Volume] Reguluje głośność głośnika. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć głośność. 11. Przyciski [Zoom] Zmniejsza obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć obraz. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć obraz do jego oryginalnego rozmiaru. 12. Przycisk [HDMI] Przełącza do trybu wejściowego HDMI. 13. Przycisk [Computer] Przełącza do trybu wejściowego komputera. Jeżeli wprowadzony jest tylko sygnał Y/Pb/Pr, po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się ekran Y/Pb/Pr. 14. Przyciski numeryczne Służą do wprowadzania liczb. 15. Przycisk [Auto set] Automatycznie dopasowuje obraz do sygnału wejściowego z komputera. 16. Przycisk [Picture] Zmienia tryb ekranu. 17. Przycisk [Clear] Usuwa wprowadzone znaki. 18. Przycisk [Network] Przełącza do trybu wejściowego sieci. 19. Przycisk [USB] Przełącza do trybu wejściowego USB. 20. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po ekranie menu. 21. Przycisk [R-Click] Służy do obsługi komputera przy użyciu pilota. Pełni taką samą funkcję, jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy. 22. Przycisk [Guide] Wyświetla instrukcję obsługi pokazu slajdów. 23. Przycisk [Aspect] Zmienia rozmiar wyświetlanego obrazu. 19

22 1. Przygotowania do użycia projektora 24. Przycisk [Eco] Zmienia poziom zasilania lampy. 25. Przycisk [ID] Rejestruje ID pilota. 20

23 Sposób użycia pilota Sposób użycia pilota Pilot zdalnego sterowania może być używany do włączania i wyłączania projektora oraz do zmiany sygnału wprowadzanego i wyświetlanego obrazu. Można go również używać do powiększania lub zmniejszania obrazu oraz wyciszania dźwięku. Używając pilota należy zachować następujące środki ostrożności: Pilota nie należy upuszczać ani narażać na uderzenia. Pilota nie należy umieszczać w miejscach bardzo gorących lub wilgotnych. Nie należy dopuszczać do zamoczenia pilota. Pilota nie należy umieszczać na mokrych powierzchniach. Pilota nie należy rozbierać na części. Efektywny zasięg pilota zdalnego sterowania Aby użyć pilota, należy skierować go w stronę odbiornika pilota znajdującego się na projektorze. Efektywny zasięg pilota to odległość około 4,5 metra (14,7 stopy) od odbiornika i kąt około 15 stopni w stosunku do odbiornika znajdującego się na projektorze. 2 1 CLB Odległość: do 4,5 metra (14,7 stopy) 2. Kąt: w ramach 15 stopni Pilot może nie działać we wszystkich miejscach i warunkach. W takim przypadku pilota należy skierować w stronę projektora i spróbować ponownie. Pilot może nie działać, jeżeli odbiornik pilota na projektorze jest narażony na światło słoneczne, światło fluorescencyjne lub mocne światło. 21

24 1. Przygotowania do użycia projektora Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi baterii używanych w pilocie. Jeżeli baterie używane są nieprawidłowo, może spowodować to pożar lub obrażenia na skutek wycieku z baterii lub ich wybuchu. Nie należy używać baterii innych niż określone. Nie należy łączyć i używać baterii, które są różnego typu lub które są stare i nowe. Baterie należy włożyć prawidłowo, zgodnie z ich biegunowością ( / ). Nie należy ładować baterii jednorazowego użytku. Baterii nie należy nagrzewać bądź wrzucać do ognia lub wody. W przypadku baterii z przewodem nie należy łączyć biegunów dodatnich i ujemnych. Baterie, których data ważności upłynęła lub które zostały wyczerpane, należy usunąć z pilota. Baterie, które nie będą używane przez dłuższy czas, należy usunąć z pilota. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie lub się nimi udławić. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 1. Usuń pokrywę baterii z pilota. CLB015 22

25 Sposób użycia pilota 2. Włóż baterie. CLB016 Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na kierunek dodatnich i ujemnych biegunów. 3. Zamknij pokrywę baterii. CLB017 Jeżeli pilot nie działa lub jego skuteczny zasięg jest zbyt ograniczony, baterie należy wymienić. Wprowadzanie tekstu Aby wprowadzić tekst do ekranu ustawień, należy użyć klawiatury wyświetlonej na ekranie. 1. Aby wybrać znak na ekranie, należy użyć przycisków [ ], [ ], [ ] i [ ] znajdujących się na pilocie. Wybrany znak podświetli się na pomarańczowo. 23

26 1. Przygotowania do użycia projektora 2. Naciśnij przycisk [Enter]. Wybrany znak pojawi się w polu tekstowym. 3. Po wprowadzeniu wszystkich znaków należy wybrać [OK]. 4. Naciśnij przycisk [Enter]. Tekst zostanie wprowadzony. Aby wprowadzić cyfry, można również użyć przycisków numerycznych znajdujących się na pilocie. Obsługa komputera przy użyciu pilota Używając pilota do projektora można obsługiwać komputer. Funkcji tej można używać, jeżeli odbiornik pilota zdalnego sterowania do myszy podłączony jest do komputera. Używany komputer musi być wyposażony w port USB, który obsługuje USB 2.0. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows XP, Vista oraz 7. Odbiornik pilota myszy należy podłączyć do komputera tylko wtedy, gdy komputer obsługiwany jest przy użyciu pilota. Obsługując projektor za pomocą pilota, podczas gdy odbiornik pilota myszy jest podłączony do komputera, wskaźnik myszy na ekranie komputera będzie poruszał się zgodnie z operacjami przeprowadzanymi na pilocie CLB Przyciski strzałek Poruszają wskaźnikiem myszy. Należy nacisnąć przycisk, który zgadza się z kierunkiem, w jakim wsksaźnik ma się poruszać. 2. Przycisk [Enter] Kliknięcie lewym przyciskiem myszki. 3. Przycisk [R-Click] Kliknięcie prawym przyciskiem myszki. 24

27 Sposób użycia pilota 4. Przycisk [Page] Przyciski [ ] i [ ] zmieniają strony w prezentacji PowerPoint. 1. Podłącz odbiornik pilota myszy do komputera. 2. Skieruj pilota w stronę odbiornika pilota myszy i naciskaj przyciski. Nie wszystkie komputery mogą być obsługiwane przy użyciu pilota do projektora. Pilot może nie działać, jeżeli odbiornik pilota myszy narażony jest na światło słoneczne, światło fluorescencyjne lub mocne światło. W takim przypadku należy zmienić pozycję lub orientację odbiornika pilota myszy. Aby przeciągnąć i upuścić, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [Enter], równocześnie poruszając wskaźnikiem myszy przy użyciu przycisków strzałek, po czym zwolnić przycisk w docelowej lokalizacji. Obsługa wielu projektorów przy użyciu pilota Możliwa jest obsługa kilku projektorów przy użyciu jednego pilota. Maksymalnie można obsługiwać cztery projektory. W tym celu w opcji [ID pilota zdalnego ster.] w ramach menu [Ustawienia domyślne] należy wcześniej określić numer ID i przypisać go do każdego projektora. 1. Naciskając przycisk [ID] przez co najmniej 3 sekundy należy naciskać przycisk numeryczny odpowiadający numerowi ID projektora, który ma być obsługiwany. CLB020 Numer ID przypisany do pilota zostanie zmieniony. 2. Można już obsługiwać projektor. Pilot nie będzie obsługiwać projektora, jeżeli numer ID na pilocie będzie inny niż numer ID kontrolera określony w menu Ustawienia domyślne projektora. Numer ID określony na pilocie obowiązuje do momentu wprowadzenia innego numeru ID. 25

28 1. Przygotowania do użycia projektora Po wymianie baterii numer ID na pilocie należy określić jeszcze raz. 26

29 Sytuowanie projektora Sytuowanie projektora Sytuując projektor należy umieścić go w taki sposób, by jego tył skierowany był w stronę ekranu. Projektor i ekran muszą być równolegle usytuowane względem siebie. Odległość między projektorem i ekranem należy dopasować zgodnie z rozmiarem wyświetlanego obrazu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 28 "Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu". Tryb projekcji Projektor można usytuować na dwa sposoby. W zależności od pozycji projektora w opcji [Tryb projekcji] w ramch menu [Ustawienia domyślne] należy wybrać odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 93 "Menu Ustawienia domyślne". Standardowy Projektor jest umieszczony przed ekranem, na który rzutowane są obrazy. Tył CLB021 Projektor jest umieszczony za ekranem, na który rzutowane są obrazy. CLB022 27

30 1. Przygotowania do użycia projektora Związek między odległością projekcji a rozmiarem ekranu Rozmiar rzutowanego obrazu może być różny w zależności od odległości między projektorem a ekranem. Aby umiejscowić projektor w odpowiedniej pozycji, należy odwołać się do poniższej tabeli. b a CLB023 Rozmiar projekcji *1 a Odległość projekcji b Wysokość projekcji 48 cali 12 cm (4,6 cala) 9 cm (3,7 cala) 60 cali 17 cm (6,5 cala) 12 cm (4,7 cala) 80 cali 25 cm (9,8 cala) 16 cm (6,2 cala) *1 Rozmiary rzutowanych obrazów podane są dla obrazu w pełnym rozmiarze, bez zastosowania korekcji trapezu. 28

31 Podłączanie urządzeń do projektora Podłączanie urządzeń do projektora Kabel zasilający i przewód podłączeniowy należy umieścić w taki sposób, by wyeliminować ryzyko potknięcia i upadku. Produkt mógłby spaść i spowodować obrażenia. Do projektora można podłączać różne urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do projektora należy je wyłączyć. Przed podłączeniem urządzenia do projektora należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Podłączanie komputera Kabel RGB należy podłączyć do portu wejściowego komputera znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia RGB znajdującego się na komputerze. Aby wprowadzić sygnały audio, kabel audio należy podłączyć do portu wejściowego audio znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia audio znajdującego się na komputerze. Jeżeli na komputerze, który ma być użyty, dostępny jest interfejs HDMI, kabel HDMI należy podłączyć do portów HDMI na projektorze i komputerze CLB Do wyjścia audio 2. Do portu HDMI 3. Do wyjścia RGB Nie każdy komputer można podłączyć do projektora. Przed podłączeniem komputera do projektora należy sprawdzić gniazda wyjściowe oraz zgodność sygnału. Aby wprowadzić sygnał DVI do projektora, do portu wejściowego komputera lub portu HDMI znajdujących się na projektorze należy podłączyć kabel lub adapter konwersji. Port wejściowy audio jest używany w przypadku sprzętu, który jest podłączony do portu wejściowego komputera lub portu wejściowego wideo. 29

32 1. Przygotowania do użycia projektora Podłączanie urządzeń audio-wideo Podłączając sprzęt audio-wideo, należy używać kabla, który obsługuje wprowadzany sygnał. Aby podłączyć nagrywarkę DVD, adapter konwersji BNC-pin należy podłączyć do portu wejściowego komputera znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia Y/Pb/Pr znajdującego się na nagrywarce. Aby podłączyć magnetowid lub odtwarzacz DVD, należy podłączyć kabel wideo do portu wejściowego wideo znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia wideo znajdującego się na magnetowidzie lub odtwarzaczu. Aby wprowadzić sygnały audio, kabel audio należy podłączyć do portu wejściowego audio znajdującego się na projektorze oraz do wyjścia audio znajdującego się na magnetowidzie lub odtwarzaczu. Jeżeli na urządzeniu, które ma być użyte, dostępny jest interfejs HDMI, kabel HDMI należy podłączyć do portów HDMI na projektorze i urządzeniu CLB Odtwarzacz wideo, odtwarzacz DVD 2. Nagrywarka DVD 3. Do wyjścia audio 4. Do wyjścia wideo 5. Do portu HDMI 6. Do wyjścia Y/Pb/Pr 7. Do wyjścia audio Port wejściowy audio jest używany w przypadku sprzętu, który jest podłączony do portu wejściowego komputera lub portu wejściowego wideo. Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo, jeżeli są podłączone przy użyciu HDMI. Należy wyłącznie używać kabla HDMI, który posiada logo HDMI. Aby wprowadzić sygnały obrazu 1080p, należy używać kabla HDMI o dużej szybkości przesyłu danych. Standardowy kabel HDMI może nie działać prawidłowo. 30

33 Podłączanie kabla zasilającego Podłączanie kabla zasilającego Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Kabel zasilający i przewód podłączeniowy należy umieścić w taki sposób, by wyeliminować ryzyko potknięcia i upadku. Produkt mógłby spaść i spowodować obrażenia. Wtyczkę kabla zasilającego należy wsunąć do gniazda zasilania do samego końca. Nie należy używać gniazda zasilania o luźnym połączeniu. Może to spowodować przegrzanie. Kabel zasilający należy włożyć do gniazda we właściwym kierunku. Niewłaściwe podłączenie kabla może spowodować pojawienie się dymu, pożar lub porażenie prądem. Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. 31

34 1. Przygotowania do użycia projektora 1. Łącze zestawu kabla zasilającego należy włożyć do gniazda wejściowego AC znajdującego się z prawej strony projektora. CLB Wtyczkę zasilania należy włożyć do gniazda zasilania. W pobliżu gniazda zasilania nie należy niczego umieszczać. Jeżeli opcja [Power On Method] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Auto], projektor włączy się natychmiast po włożeniu wtyczki zasilania do gniazda zasilania (bezpośrednie włączenie zasilania). 32

35 2. Rzutowanie obrazu Niniejszy rozdział wyjaśnia procedurę wyświetlania obrazu. Podstawowe operacje Jeżeli urządzenie jest włączone, nie należy zaglądać do okna lub otworu projekcji. Jasne światło może uszkodzić wzrok. Należy zachować szczególną ostrożność w środowisku, w którym przebywają dzieci. W pobliżu wlotowych otworów wentylacyjnych nie należy umieszczać materiałów o niskiej odporności na wysoką temperaturę. Z wlotowych otworów wentylacyjnych może wydobywać się gorące powietrze, co może spowodować uszkodzenie produktu lub wypadek. Jeżeli włączone jest światło projekcyjne, nie należy go blokować. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, część, która blokuje światło projekcyjne, może zrobić się bardzo gorąca, zdeformować się, popsuć się lub spowodować oparzenie bądź pożar. Odbite światło może spowodować przegrzanie się okna projekcji i uszkodzenie produktu. Aby czasowo wstrzymać projekcję, należy wybrać funkcję wyciszenia i wygaszenia. Aby wstrzymać projekcję na dłużej, należy wyłączyć produkt. Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający. Jeżeli lampa jest używana przez długi czas, może się nie zapalić lub obraz może stać się ciemniejszy. W takim przypadku należy wymienić lampę. W rzadkich przypadkach jasność lampy może się różnić z powodu pewnych właściwości lampy. Projektor obsługuje różne sygnały RGB, jednak sygnały, które nie są sygnałami WXGA, podczas wyświetlania ulegają rozszerzeniu lub kompresji, powodując nieznaczne pogorszenie jakości obrazu. W celu uzyskania lepszej jakości obrazu zaleca się ustawienie wyjścia komputera na WXGA. Ruch obrazów w plikach wideo wyświetlanych przy użyciu oprogramowania DVD na komputerze może wydawać się nienaturalny. Przed użyciem projektora należy podłączyć projektor i urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 29 "Podłączanie urządzeń do projektora". 33

36 2. Rzutowanie obrazu Jeżeli opcja [Zablokuj przycisk] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Wł.], obsługa projektora z poziomu panela operacyjnego nie jest możliwa. Należy użyć pilota. W przypadku użycia przycisku, który jest zdezaktywowany, projektor wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się ikona błędu. Jeżeli opcja [Ton] w ramach menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], projektor nie wyda sygnału dźwiękowego. Włączanie projektora Należy się upewnić, że wtyczka zasilania jest włożona do gniazda zasilania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 31 "Podłączanie kabla zasilającego". 1. Naciśnij przycisk [Power]. CLB030 Projektor wyda sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Wyświetli się ekran uruchamiania. Należy się upewnić, że projektor usytuowany jest bezpośrednio przed ekranem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 27 "Sytuowanie projektora". Jeżeli projektor zostanie włączony po raz pierwszy od momentu zakupu, pojawi się menu start. Należy określić język wyświetlania oraz poziom mocy lampy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 35 "Wyświetlanie menu start". Ekran wprowadzania hasła wyświetli się, jeżeli hasło dostępu do projektora zostało określone w opcji [Hasło] w ramach menu [Ustawienia domyślne]. Należy wprowadzić hasło. Jeżeli opcja [Power On Method] w ramach menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Auto], projektor włączy się natychmiast po włożeniu wtyczki zasilania do gniazda zasilania (bezpośrednie włączenie zasilania). Ekran uruchamiania zniknie zaraz po pojawieniu się. W opcji [Start-up Screen] w ramach menu [Ustawienia wyświetlania] można wybrać, by ekran uruchamiania nie pojawiał się. 34

37 Podstawowe operacje Wyświetlanie menu start Jeżeli projektor włączony jest po raz pierwszy od momentu zakupu, należy określić język wyświetlania oraz poziom mocy lampy. 1. Wybierz język wyświetlania i naciśnij przycisk [Enter]. 2. Wybierz poziom mocy lampy i naciśnij przycisk [Enter]. Menu start wyświetli się tylko przy pierwszym użyciu projektora. Wyświetli się ono również, jeżeli projektor zostanie włączony po wykonaniu operacji [Zresetuj wszystko] w ramach menu [Ustawienia domyślne]. Język wyświetlania i poziom mocy lampy mogą również zostać zmienione na ekranie menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 93 "Menu Ustawienia domyślne". Wybór sygnału wejściowego Należy wybrać sygnał, który jest kompatybilny ze sprzętem podłączonym do projektora. 1. Włącz urządzenie, które jest podłączone do projektora. Aby wyświetlić obraz z odtwarzacza wideo, naciśnij przycisk odtwarzania na odtwarzaczu wideo. 2. Naciśnij przycisk [Input]. CLB019 Sygnał wejściowy zostaje wykryty automatycznie, po czym wyświetla się obraz. Sygnał wejściowy zmienia się za każdym naciśnięciem przycisku [Input]. W punkcie 2 pojawi się ekran wyboru sygnału wejściowego, jeżeli opcja [Auto Input Search] w ramch menu [Ustawienia domyślne] ustawiona jest na [Wył.] Należy wybrać sygnał, który jest kompatybilny z podłączonym urządzeniem. 35

38 2. Rzutowanie obrazu Przy wyświetlaniu ekranu komputera przenośnego należy przełączyć na wyjście obrazu komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 36 "Projekcja ekranu komputera przenośnego". Sygnał wejściowy można także wybrać bezpośrednio, naciskając na pilocie przyciski [Computer], [HDMI], [Network] lub [USB]. Jeżeli dojdzie do utraty sygnału lub jeśli sygnał nie dochodzi z podłączonego urządzenia, wyświetli się ekran oczekiwania dla wejścia sieci. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy jest właściwie podłączone do projektora. Jeżeli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, wyświetli się komunikat "Nie obsługiwany sygnał". Projekcja ekranu komputera przenośnego Podłączając do projektora komputer przenośny, należy przełączyć na wyjście obrazu komputera. W systemach operacyjnych Windows wyjście obrazu można włączyć używając przycisku funkcyjnego. Naciskając i przytrzymując przycisk [Fn], należy nacisnąć przycisk, przycisk lub przycisk funkcyjny LCD/VGA. Przykłady różnych komputerów Marka komputera MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP acer, Sharp, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, lenovo, Sony Asus, Dell, Epson, Hitachi Fujitsu Kombinacja przycisków [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] W zależności od komputera obraz może nie wyświetlać się prawidłowo, jeżeli jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD komputera i rzutowany na ekran przez projektor. W takim przypadku należy wyłączyć wyświetlacz LCD komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania wyświetlacza, należy odwołać się do podręcznika dostarczonego wraz z komputerem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi komputera, należy odwołać się do podręcznika dostarczonego wraz z komputerem. 36

39 Podstawowe operacje Dostosowanie kąta projekcji Wysokość wyświetlanego obrazu można dostosować przy użyciu regulowanych nóżek, które umożliwiają zmianę kąta projekcji. 1. Unieś przód projektora i dopasuj długość regulowanych nóżek. CLB031 Aby wydłużyć regulowane nóżki, należy przekręcić je w lewo. Aby skrócić regulowane nóżki, należy przekręcić je w prawo. Należy dopasować zarówno prawą, jak i lewą regulowaną nóżkę, tak by miały jednakową wysokość. Jeżeli projektor będzie za bardzo przechylony, pojawi się komunikat o błędzie i przeprowadzenie operacji nie będzie możliwe. Projektor automatycznie przeprowadza korekcję trapezu wyświetlanego obrazu w zależności od kąta projekcji. Jeżeli opcja [Auto Keystone] w menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], należy ręcznie przeprowadzić korekcję trapezu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 39 "Korekcja zniekształcenia typu trapez". Regulacja obrazu Ostrość wyświetlanego obrazu można wyregulować przy użyciu dźwigni ostrości. Jeżeli obecne jest zniekształcenie typu trapez, należy je wyregulować przy użyciu przycisku [Keystone], znajdującym się na pilocie zdalnego sterowania. Jeżeli wyświetlany obraz jest większy od ekranu, rozmiar obrazu należy wyregulować przy użyciu przycisków [Zoom]. Zmiana rozmiaru wyświetlanego obrazu Umożliwia zmniejszenie i wyświetlenie obrazu. Obraz może zostać zmniejszony w zakresie od 80 do 100%. 37

40 2. Rzutowanie obrazu Jeżeli wyświetlany obraz jest większy od ekranu, rozmiar obrazu należy zmniejszyć przy użyciu przycisków [Zoom]. 1. Naciśnij przycisk [Zoom ], aby zmniejszyć obraz. CLB037 Współczynnik maleje za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obecny współczynnik można sprawdzić na pasku wartości znajdującym się na dole ekranu. 2. Naciśnij przycisk [Zoom ], aby powiększyć obraz. Współczynnik wzrasta za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obraz powiększa się aż do momentu uzyskania oryginalnego rozmiaru. Rozmiar wyświetlanego obrazu można także regulować z poziomu panela operacyjnego na projektorze. W trakcie pomniejszania obraz może czasami ulegać zakłóceniom. Regulacja ostrości Należy ustawić ostrość wyświetlanego obrazu. 1. Przesuń dźwignię ostrości znajdującą się z przodu projektora w lewą lub prawą stronę. Kształt wyświetlanego obrazu zmienia się nieznacznie przy poruszaniu dźwignią ostrości. 1 CLB032 38

41 Podstawowe operacje 1. Dźwignia ostrości Korekcja zniekształcenia typu trapez Jeżeli projektor zostanie usytuowany pod kątem, wyświetlany obraz ulegnie zniekształceniu. Nosi ono nazwę zniekształcenia typu trapez. Jeżeli opcja [Auto Keystone] w menu [Ustawienia domyślne] jest ustawiona na [Wył.], należy ręcznie przeprowadzić korekcję trapezu. CLB Naciskaj przyciski [Keystone ] i [Keystone ], aby wyregulować zniekształcenie typu trapez. CLB063 Na dole ekranu wyświetli się pasek wartości. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć wartość korekcji. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć wartość korekcji. W zależności od stopnia regulacji trapezu oraz typu obrazu może dojść do utraty niektórych danych lub pogorszenia jakości obrazu. Korekcję trapezu można przeprowadzać ręcznie, nawet jeśli opcja [Auto Keystone] ustawiona jest na [Wł.] Jeśli jednak kąt projektora ulegnie zmianie, korekcja trapezu zostanie ponownie przeprowadzona automatycznie. Poziom korekcji trapezu pozostaje zarejestrowany nawet po wyłączeniu projektora. W przypadku gdy projektor i ekran zainstalowane są na stałe, zaleca się ustawienie opcji [Auto Keystone] na [Wył.] 39

42 2. Rzutowanie obrazu Automatyczna regulacja obrazu Jakość i pozycja obrazu są regulowane automatycznie zgodnie z sygnałem wejściowym. Funkcja ta jest dostępna, jeżeli jako sygnał wejściowy wybrano [Komputer]. 1. Naciśnij przycisk [Auto set]. CLB034 W zależności od sygnału wejściowego, niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane lub poprawnie dostosowywane. W takim przypadku obraz należy wyregulować przy pomocy opcji [Pozycja] w menu [Dostosowanie obrazu]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów sygnałów, które mogą być wprowadzane do projektora, patrz str. 135 "Lista kompatybilnych sygnałów". Regulacja głośności głośnika 1. Naciskaj przyciski [Volume ] i [Volume ], aby wyregulować głośność. CLB035 Na dole ekranu wyświetli się pasek wartości. Naciśnij przycisk [ ], aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk [ ], aby zmniejszyć głośność. Głośność głośnika można regulować także z poziomu panela operacyjnego na projektorze. 40

43 Podstawowe operacje Przetwarzanie obrazów przy użyciu pilota zdalnego sterowania Aby przetwarzać obrazy, należy używać pilota. Powiększanie obrazu Umożliwia powiększenie i wyświetlenie części obrazu. Obraz może zostać powiększony w zakresie od 100 do 200%. Powiększony obraz staje się ziarnisty na skutek przetworzenia cyfrowego. 1. Naciśnij przycisk [Magnify ], aby powiększyć obraz. CLB036 Współczynnik wzrasta za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Naciśnięcie przycisków [ ], [ ], [ ] i [ ] przesuwa pozycję wyświetlania powiększonego obrazu. 2. Naciśnij przycisk [Magnify ], aby zmniejszyć obraz. Współczynnik maleje za każdym naciśnięciem przycisku [ ]. Obraz zmniejsza się aż do momentu uzyskania oryginalnego rozmiaru. Jeżeli obraz jest powiększony, na ekranie pojawia się ikona. Funkcja powiększenia (Magnify) zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. W trakcie powiększania lub przesuwania powiększonej części obraz może czasami ulegać zakłóceniom. Czasowe wygaszanie obrazu i wyciszanie dźwięku Umożliwia czasowe wygaszenie ekranu i wyciszenie dźwięku. Funkcja ta jest przydatna przy wyświetlaniu obrazów z innego projektora lub z folii. 41

44 2. Rzutowanie obrazu 1. Naciśnij przycisk [AV Mute]. CLB038 Obraz zgaśnie i zaniknie dźwięk. 2. Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk [AV Mute]. Jeżeli używany jest przycisk wyciszenia i wygaszenia, na ekranie pojawia się ikona. Funkcja wyciszenia (Mute) zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. Można również używać przycisku [AV Mute] znajdującego się na panelu operacyjnym projektora. Zatrzymanie obrazu Zatrzymuje wideo lub ruchomy obraz, który jest wyświetlany. 1. Naciśnij przycisk [Freeze]. CLB041 Obraz zostanie zatrzymany. 2. Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk [Freeze]. Jeżeli używana jest funkcja zatrzymania, na ekranie pojawia się ikona. 42

45 Podstawowe operacje Funkcja zatrzymania zostanie automatycznie anulowana, jeżeli wykonana zostanie jakakolwiek inna operacja. Po naciśnięciu przycisku [Freeze] obraz, który był wyświetlany w danym momencie, zostaje zapisany w pamięci urządzenia i obraz ten jest wyświetlany. W związku z tym, pomimo że projektor zatrzymał obraz, urządzenie kontynuuje odtwarzanie wideo. Zmiana jakości obrazu 1. Naciśnij przycisk [Picture]. CLB Wybierz ustawienie z listy przy użyciu przycisków [ ] i [ ], a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Tryb ekranu można również zmienić przy użyciu opcji [Dostosowanie obrazu]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 86 "Menu Dostosowanie obrazu". Zmiana współczynnika proporcji wyświetlanego obrazu 1. Naciśnij przycisk [Aspect]. CLB040 43

46 2. Rzutowanie obrazu 2. Wybierz ustawienie z listy przy użyciu przycisków [ ] i [ ], a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Aspekt można również zmienić używając opcji [Ustawienia wyświetlania]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 90 "Menu Ustawienia wyświetlania". Przełączanie trybu lampy Jeżeli obraz jest zbyt jasny lub jeśli obrazy są wyświetlane w ciemnym pokoju, należy wybrać tryb ekologiczny. 1. Naciśnij przycisk [Eco]. CLB042 Tryb zmienia się za każdym razem, gdy przycisk jest przyciśnięty. Pozmiom mocy lampy można również zmienić przy użyciu opcji [Ustawienia domyślne]. Aby uzyskać informacje na temat elementów, które można określić, patrz str. 90 "Menu Ustawienia wyświetlania". 44

47 Podstawowe operacje Wyłączanie projektora 1. Naciśnij przycisk [Power]. CLB030 Wyświetli się ekran potwierdzenia. 2. Naciśnij przycisk [Power]. Projektor wyda sygnał dźwiękowy i wyłączy się. Po wyłączeniu projektora należy odczekać około 5 minut, umożliwiając schłodzenie się lampy, przed ponownym włączeniem projektora. Lampa może się nie zapalić, jeżeli jest zbyt gorąca. Projektor wyłącza się natychmiast po wyciągnięciu wtyczki zasilania z gniazda zasilania (bezpośrednie wyłączenie zasilania). 45

48 2. Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Projektor może wyświetlać pliki JPEG i MPEG zapisane w urządzeniu pamięci USB, które jest podłączone do projektora. Może on również wyświetlać pliki JPEG zapisane w aparatach cyfrowych. Obrazy można z łatwością wyświetlać, nawet jeśli komputer nie jest podłączony. Urządzenia USB muszą obsługiwać USB 2.0. Przed użyciem zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu USB. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku utraty danych. Nie należy odłączać wtyczki zasilania w trakcie uzyskiwania dostępu do urządzenia USB. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub utratę danych. Poniższe rozszerzenia plików są kompatybilne z projektorem. Pliki zapisane w urządzeniu pamięci USB jpg, jpeg, JPG, JPEG, mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T Pliki zapisane w aparacie cyfrowym jpg, jpeg, JPG, JPEG Obsługiwane formaty plików wideo to kompresja wideo MPEG-2 i kompresja dźwięku MPEG Layer-3. Maksymalna liczba plików, które można wyświetlić w formie listy, wynosi 512 na każdy folder. Znaki, których można używać w nazwach plików i nazwach folderów, to jednobajtowe litery i cyfry oraz znaki używane w języku zaznaczonym w opcji [Język] w menu [Ustawienia domyślne]. Jeżeli użyte zostaną znaki innych języków niż język określony, nazwa pliku lub folderu nie wyświetli się prawidłowo. Nazwa folderu lub nazwa pliku maksymalnie może zawierać 255 znaków. Nie można uzyskać dostępu do danych w folderze, który jest zapisany na szóstym lub wyższym poziomie w hierarchii. W zależności od typu pliku projektor może nie być w stanie wyświetlić obrazu. W zależności od typu urządzenia pamięci USB może ono nie nadawać się do użycia z projektorem. Urządzenia pamięci USB zabezpieczone hasłem nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, które aparaty cyfrowe mogą być używane z projektorem, należy skontaktować się z przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. 46

49 Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Podłączanie urządzenia USB Urządzenie pamięci USB lub aparat cyfrowy należy podłączyć do projektora. Urządzenie USB można podłączyć, nawet jeśli projektor jest już włączony. 1. Podłącz urządzenie USB do portu USB na projektorze. Przed podłączeniem sprawdź orientację portu. CLB043 Jeżeli po podłączeniu projektor nie rozpozna urządzenia USB, należy je odłączyć, po czym ponownie podłączyć. Dostarczony odbiornik pilota myszy oraz dostępne na rynku kontrolery myszy i koncentratory USB nie mogą być podłączone. Wyświetlanie nieruchomych obrazów Urządzenie pamięci USB lub aparat cyfrowy należy podłączyć do projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 47 "Podłączanie urządzenia USB". Wyświetlanymi obrazami można sterować przy użyciu pilota. Przycisk strzałki w prawo ( ): wyświetla następny obraz. Przycisk strzałki w lewo ( ): wyświetla poprzedni obraz. Przycisk strzałki w górę ( ): obraca obraz o 90 w prawo. Przycisk strzałki w dół ( ): obraca obraz o 90 w lewo. Przycisk [Enter]: rozpoczyna automatyczny pokaz slajdów. Ponowne naciśnięcie przycisku [Enter] zatrzymuje pokaz slajdów. Obrazy można zmieniać ręcznie. Przycisk [Menu]: wyświetla listę plików podczas projekcji obrazu. 47

50 2. Rzutowanie obrazu 1. Naciśnij przycisk [USB]. CLB044 Sygnał wejściowy zmieni się na USB i wyświetlą się pliki katalogu głównego. 2. Przy użyciu przycisków [ ] i [ ] wybierz plik lub folder JPEG. 3. Naciśnij przycisk [Enter]. Po wybraniu pliku JPEG wyświetli się jego obraz. Po wybraniu folderu wyświetli się lista plików znajdujących się w folderze. Krok 2 i 3 należy powtarzać aż do momentu wyświetlenia pożądanego pliku. Wyświetlane obrazy można również kontrolować przy użyciu panela operacyjnego na projektorze. Obrazy wyświetlane są według porządku numerycznego i alfabetycznego nagłówków nazw plików. Jeżeli opcja [Auto Demo] w menu [Ustawienia USB] ustawiona jest na [Wł.], obrazy w katalogu głównym odtwarzane są automatycznie. W zależności od pliku JPEG jego wyświetlenie może nie być możliwe. W takim przypadku należy przekonwertować plik przy użyciu aplikacji JPEG Conversion Tool, co może umożliwić jego wyświetlenie przez projektor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat JPEG Conversion Tool, patrz str. 50 "Konwertowanie plików prezentacji do plików JPEG". Projekcja wideo Urządzenie pamięci USB należy podłączyć do projektora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 47 "Podłączanie urządzenia USB". Wyświetlanymi plikami wideo można sterować przy użyciu pilota. Przycisk strzałki w prawo ( ): wyświetla następny plik wideo. Jeżeli plik wideo jest odtwarzany, przycisk ten przewija do przodu. Przycisk strzałki w lewo ( ): wyświetla poprzedni plik wideo. Jeżeli plik wideo jest odtwarzany, przycisk ten przewija do tyłu. 48

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP905/NP901W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2008 Wydanie pierwsze, marzec 2008 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB: W niektórych krajach moduł USB Wireless LAN

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektor Dell 1610HD. Podręcznik użytkownika

Projektor Dell 1610HD. Podręcznik użytkownika Projektor Dell 1610HD Podręcznik użytkownika Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA zawiera ważne informacje, które pomagają w lepszym użytkowaniu projektora. UWAGA: POUCZENIE informuje o potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo