Marzec Egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-mail: ug@nowyduninow.info.pl. Marzec 2010. Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 D NASZEJ GMINY Marzec 2010 Egzemplarz bezpłatny Brwilno, Brwilno Dolne, Brzezinna Góra, Duninów Duży, Dzierzązna, Grodziska, Jeżewo, Kamion, Karolewo, Lipianki, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Popłacin, Soczewka, Stary Duninów, Środoń, Trzcianno, Wola Brwileńska, Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom gminy Nowy Duninów przesyłamy serdeczne życzenia pokoju ducha, radości, wzajemnego szacunku oraz chęci do pracy i życia. Życzymy Wam drodzy Czytelnicy by nadzieja była w Was zawsze większa od trosk i niepokojów, by radość paschalnego poranka napełniła nasze domy i rodziny na długi czas. Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzą Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

2 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs pn. TRENING PAMIĘCI Każdy z Was może do niego przystąpić. Chcecie sprawdzić czy pamiętacie miniony rok? Powyżej przedstawiamy zestawienie zdjęć z wydarzeń w gminie Nowy Duninów w roku Wystarczy podać nazwę wydarzenia i określić miesiąc, w którym ono nastąpiło. Szczegóły na stronie 11. ZAPRASZAMY! NAGRODY CZEKAJĄ! 2 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY

3 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu, przez które Stwórca pokazuje ludziom wielkość cierpienia i miłości. Dobro, choć niepozorne i wątłe, okazuje się mimo wszystko potężniejsze od Zła. (ks. Jan Twardowski) Drodzy Przyjaciele Mieszkańcy Gminy Nowy Duninów Pierwsze wiosenne promienie słońca zwiastują kolejny początek życia w przyrodzie. To co uśpione było snem zimowym dziś budzi się, często jeszcze piękniejsze. Wiosna to także czas, w którym czeka nas wytężona praca. To kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. A rozpoczęliśmy wiele ważnych dla nas wszystkich inicjatyw. Poczynione w końcu roku 2009 plany są ambitne i zgodne z tym co założyliśmy wiele lat temu. Żeby naszego dotychczasowego wysiłku nie zaprzepaścić i nie zawieść Waszego zaufania, wspólnie z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy staramy się pracować jak najlepiej. Efekty tej pracy są widoczne. Z wiosną kontynuowana będzie budowa drogi Mościska Dzierzązna, niebawem winniśmy wyłonić wykonawcę budowy boiska w Soczewce. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i wierzymy, że uda się pozyskać fundusze na kolejne inwestycje. O wszystkich wiosennych i późniejszych planach informujemy Państwa w niniejszym wydaniu gazety. Dziś, w czasie Triduum Paschalnego, w przepełnionym promieniami wiosennego słońca czasie oczekiwania na Paschalny Poranek, życzę Wam Drodzy Przyjaciele spełnienia tego co w Waszych sercach najskrytsze. Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać trudne chwile. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które jest dopełnieniem. Życzę Wam Świąt spędzonych wśród kochającej rodziny i przyjaciół. Niech przesłanie Wielkiej Nocy trwa w nas wszystkich jak najdłużej i pozwała radością cieszyć się z innymi. Z wyrazami głębokiej życzliwości W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie Wielkanoc 2010

4 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Nowy Duninów Dobiega końca obecna kadencja Rady Gminy. Cztery lata temu przyjęliśmy bardzo odważny i ambitny plan jak dla naszej gminy. Plan, który w znacznej części został wykonany, reszta zostanie wykonana w roku bieżącym. Nie planowaliśmy rzeczy niemożliwych do zrealizowania lecz te najbardziej potrzebne mieszkańcom naszej gminy. Te najbardziej oczekiwane to drogi, kanalizacja, infrastruktura sportowa i wiele innych. Wiele z tych inwestycji nie byłoby możliwe do wykonania, gdyby nie duża pomoc naszych sprawdzonych partnerów ze struktur wojewódzkich i powiatowych. Pracę Rady Gminy w obecnej kadencji oceniamy bardzo wysoko, jest to praca trudna ale spokojna (owocna, satysfakcjonująca). Przed nami jedna z ważniejszych sesji, chyba po budżecie najważniejsza, mam na myśli sesję absolutoryjną, którą zaplanowaliśmy na kwiecień. Głównym tematem tej sesji będzie ocena pracy wójta i wykonanie budżetu za 2009 r. Jakaż może być ocena za miniony rok, w którym zostało wykonanych wiele dużych inwestycji. Podziękowaniem wójtowi za miniony, bardzo dobry dla nas rok, będzie udzielenie absolutorium. Cieszy fakt, że o Gminie Nowy Duninów nasi partnerzy, mieszkańcy i goście mówią dobrze. Jest to owoc dobrej współpracy Rady Gminy i Wójta. Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy życzę Państwu dużo radości, spokoju oraz Błogosławieństwa Bożego. Dużo słońca i wody w poniedziałkowy, świąteczny ranek. Serdecznie pozdrawiam 4 Marzec 2010

5 INWESTYCJE ROKU 2010 sparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych - na nim Wprzede wszystkim opiera się plan inwestycyjny gminy Nowy Duninów na rok Od kilku dobrych lat budowa i modernizacja infrastruktury technicznej służącej naszym mieszkańcom jest w dużej mierze finansowana ze środków spoza budżetu gminy. Dotychczas były to pieniądze pochodzące z takich źródeł jak: Unia Europejska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Ogromnym wsparciem dla gminy były środki z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Niestety, w tym roku zabrakło funduszy na uruchomienie tego programu. Samorząd Województwa zmuszony był bowiem przekazać 54% swoich dochodów na rozwój biedniejszych regionów w ramach tzw. janosikowego. W br. inwestycja dofinansowana w ramach SIWRM będzie realizowana w Nowym Duninowie (ul. Parcelowa) - środki zarezerwowane były w budżecie województwa Mazowieckiego w roku ubiegłym. Nie będzie łatwo zdobyć w roku 2010 i latach następnych fundusze na inwestycje gminne. Środki własne niezmiennie pozostają niewielkie, a potrzeby nie maleją. Zmniejsza się natomiast pula środków z rozdania Coraz więcej samorządów stara się o dofinansowanie. Spada więc odsetek tych, którzy wsparcie otrzymają. Minione 2 lata pokazały, że trudności w zdobyciu wsparcia w ramach środków unijnych narastają. I tak np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (infrastruktura drogowa) wsparcie w 2008 roku otrzymało zaledwie 20% jednostek ubiegających się o dofinansowanie. Jeszcze mniejszy odsetek beneficjentów otrzymał wsparcie w ramach RPO WM Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (ok. 3%). Także otrzymanie wsparcia z WFOŚiGW nie należy do zadań najłatwiejszych. W br. z 15 gmin powiatu płockiego jedynie 2 lub 3 otrzymają wsparcie z tego źródła. Drugą, równie istotną barierą w pozyskiwaniu środków są własne możliwości finansowe. Jak już wspominaliśmy gmina Nowy Duninów własnych środków do zagospodarowania ma niewiele, więc i proporcjonalnie mniej możemy ich zdobyć. Pesymizm jednak nie jest mile widziany wśród naszych samorządowców, którzy mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia na gruncie pozyskiwania funduszy bez większego lęku patrzą w przyszłość. Stąd ambitne plany na rozpoczynający się 2010 rok. REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Krzysztof Pilatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Hanna Binkowska - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Katarzyna Jakowska - Podinspektor ds. przygotowywania i planowania inwestycji. 1. Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonanych 3697,3 mb nawierzchni bitumicznej, odwodnienie oraz utwardzenie zjazdów gospodarczych i wykonanie poboczy gruntowych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie ,43 zł. W roku 2009 przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S. A., ul. Krośniewicka 5, Gostynin, z oferowaną kwotą brutto ,55zł. Realizację wszystkich prac zgodnie z harmonogramem zaplanowano na lata W roku 2009 został wykonany I etap inwestycji, tj. budowa odcinka o długości 2,0 km od drogi krajowej do granicy wsi Dzierzązna. Budowa kolejnego odcinka drogi zaplanowana jest w I półroczu 2010 roku, zakończenie prac do 30 czerwca 2010 r. 2. Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa W chwili obecnej przygotowywane są podkłady geodezyjne do wykonania projektu technicznego drogi. Do końca grudnia 2010 roku planowane jest zakończenie realizacji projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiesława Biniewicz - Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska Teresa Kalwasińska - Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 5 przejście do przystanku - uzupełnienie.

6 INWESTYCJE ROKU Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o długości 465,05 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej mineralno - asfaltowej oraz poboczy i zjazdów z tłucznia kamiennego wraz z oznakowaniem. W roku 2009 na w/w inwestycję został ogłoszony przetarg. W toku postępowania przetargowego okazało się, iż wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę (w kwocie ,00 zł brutto) znacznie przekroczyła środki przeznaczone na sfinansowanie robót, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane jest do końca marca 2010 roku. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w III kwartale 2010 roku. Środki otrzymane w 2009 roku z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie ,00 zł zostały przesunięte na 2010 rok. 5. Projekt drogi gminnej Karolewo - Kamion II Etap W II kwartale 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji, długość projektowanej drogi wyniesie 1,13km. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji (I etap o długości 0,3km) wniosku w ramach terenowego Funduszu O c h r o n y G r u n t ó w R o l n y c h. Wa r t o ś ć kosztorysowa projektu wynosi ,03zł, wnioskujemy o udzielenie dotacji na kwotę zł. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, w latach poprzednich miało to miejsce w miesiącu maj czerwiec. Planowane zakończenie realizacji III kwartał 2010 roku. 4. Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym W 2009 roku podjęto, po konsultacjach z mieszkańcami, decyzję o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury w ramach tzw. specustawy. W roku 2009 biuro projektowe TOSSA z Gostynina przygotowało koncepcję realizacji inwestycji, w tym samym roku właściciele gruntów mogli zapoznać się z proponowanym przebiegiem inwestycji. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje z biurami geodezyjnymi w sprawie wykonania podziałów geodezyjnych w miejscach gdzie właściciele nie wyrazili zgody na podział lub przekazanie gruntów po budowę drogi. Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W obradach XXVIII Sesji Rady Gminy uczestniczyli m.in. mieszkańcy Brwilna Dolnego. Spór o drogi dojazdowe do posesji trwa w tym rejonie od ponad 15 lat i wciąż nie ma porozumienia między właścicielami działek przyległych do planowanej drogi (tzw. po górkach). Trwająca niezgoda, jak podkreślił jeden z Radnych Rady Gminy podczas wspomnianego spotkania, do niczego dobrego dotychczas nie doprowadziła. Przytaczając zaś niedawną budowę drogi powiatowej w Lipianakch podkreślił siłę sprawczą postawy mieszkańców Lipianek, którzy nieodpłatnie przekazali część własnych gruntów pod budowę. To zaś było jednym z głównych przyczynków do podjęcia wspólnych działań Rady Gminy i Starosty Płockiego zmierzających do przeprowadzenia inwestycji, mimo sprzeciwu, m.in. Radnego Powiatu, przedstawiciela gminy Nowy Duninów, który głosował przeciw podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wydania obligacji na budowę i modernizację dróg powiatowych, w tym drogi w Lipiankach i drogi Popłacin - Brwilno. W Brwilnie Dolnym trwająca niezgoda doprowadziła do bolesnych rozwiązań. Decyzję o z a s t o s o w a n i u p r z e z W ó j t a z a p i s ó w znowelizowanej Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy drogowej, która weszła w życie 10 września 2008 roku) podjęli sami mieszkańcy w głosowaniu podczas zebrania wiejskiego. Nie była to jednogłośnie podjęta decyzja. Pozwoliła jednak na podjęcie przez Wójta działań zmierzających do wybudowania drogi w Brwilnie Dolnym. Drogi, która wszystkim mieszkańcom tego rejonu jest potrzebna, a nawet konieczna. Trwają czasochłonne prace formalne, ale wreszcie pojawiła się szansa na rozstrzygnięcie wieloletniego konfliktu i sfinalizowanie budowy. 6 Marzec 2010

7 INWESTYCJE ROKU Budowa kanalizacji w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej W roku 2009 został zrealizowany I Etap inwestycji obejmujący swym zakresem wykonanie ponad 3000 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej, montaż przepompowni strefowej oraz montaż 59 szt przepompowni przydomowych w miejscowości Soczewka oraz części Brwilna Dolnego. W czerwcu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie budowy kolejnego etapu realizacji tego projektu obejmujący obszar Brwilna Dolnego oraz część Woli Brwileńskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt realizacji projektu wynosi ,72 zł, wnioskowana kwota dotacji to ,00 zł. Planowany termin realizacji prac to lata W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. 7. Budowa kanalizacji w Nowym Duninowie ul. Płocka W dniu roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, otwarcie ofert w dniu roku. Projekt obejmuje rozbudowę kanalizacji w systemie ciśnieniowym o długości 3,5 km wraz z wykonaniem 30 szt przyłączy. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Przyznane zostały środki na realizacje zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00zł. Planowany termin zakończenia prac Budowa wodociągu w Jeżewie Urząd Gminy oczekuje na wydanie przez Starostwo Powiatowe w Płocku decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w marcu 2010 roku. Do końca września 2010 planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. Prace będą obejmowały odcinek sieci głównej o długości około 4 km oraz 30 szt. przyłączy. Przyznane zostały środki na realizacje zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00zł. 9. Zagospodarowanie parku oraz odtworzenie stawów na terenie parku w Nowym Duninowie Stawy zostan¹ pog³źbione úrednio o 0,64 m, a grunt w ich otoczeniu w wiźkszoú ci zagospodarowany. Nape³nianie stawów odbywaę siź bździe stopniowo przez okres 2 lat w czasie jesienno - zimowym. W otoczeniu projektowanych do odbudowy stawów zostanie stopniowo przywrócony stan wody istniejący 65 lat temu. Szacunkowa wartość realizacji I etapu zadania to około ,00 zł Planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach osi LEADER + w kwocie ok ,00 zł. 10. Zagospodarowanie parku zabytkowego w Soczewce Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zespołu pałacowo - parkowego w miejscowości Soczewka na cele społeczno - kulturowe i turystyczno - rekreacyjne. Prace będą obejmować: a) odtworzenie układu komunikacyjnego oraz stworzenie nowego poprzez wytyczenie ścieżek oraz alejek spacerowych; b) wyeksponowanie najcenniejszych drzew, wzbogacenie gatunkowe drzewostanu parkowego pojedynczymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych; c) wyposażenie parku w typowe elementy niezbędne do jego właściwego funkcjonowania, tj. oświetlenie parkowe, ławki, tablice informacyjne i kosze na odpadki itp. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi ponad ,00 zł. W roku 2009 została opracowana dokumentacja techniczna. W lutym 2010 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację do 50% wartości robót. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru wniosków. Planowane rozpoczęcie prac w II kwartale 2010 r. Inwestycja bćdzie obejmowaă renowacjć 3 stawów oraz zagospodarowanie zabytkowego zespoůu paůacowo parkowego w Nowym Duninowie. Realizacja I etapu inwestycji planowana jest na rok W chwili obecnej kończą się prace projektowe. Projekt obejmuje renowację 3 z 7 stawów o powierzchni 10,535 m². Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 7

8 INWESTYCJE ROKU Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Soczewce W ramach inwestycji zostanie wykonane boisko do gry w piłkę nożną (z możliwością wykorzystania również do innych dyscyplin sportowych) o wymiarach areny 60 x 30 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, utwardzenie obejścia pola do gry kostką betonową, wykonanie piłkochwytów za bramkami o dł. 30m i wysokości 5,5m oraz ogrodzenia na całym obwodzie boiska (z furtką oraz bramą) o wysokości 4 m. Zaprojektowano również oświetlenie boiska. W dniu roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, w dniu roku nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 17 firm. W kwietniu 2010 roku planowane jest podpisanie umowy z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Na realizacje projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,48 zł. Zakończenie realizacji prac budowlanych zaplanowano do dnia roku. 13. Kompleksowa modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z budową boisk sportowych Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie wraz z budową dwóch boisk sportowych do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne do gry w siatkówkę o nawierzchni syntetycznej. Rozbudowa budynku szkoły obejmie budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych 18,51 x 10,00 wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły za pomocą projektowanego łącznika. W ramach prac zostanie również przebudowana część dachowa istniejącej sali gimnastycznej. Planowany termin realizacji prac r. W czerwcu 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ,63zł, wnioskowana kwota dotacji to ,98zł (do 85% wartości projektu). Wniosek przeszedł pomyślnie pierwszy etap oceny formalnej i w chwili obecnej oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. 11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie W związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został przesunięty termin naboru wniosków na rok 2010, prowadzone są przygotowania do złożenia wniosku w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka z Harmonogramu dla III tury naboru wniosków RPO WM Wniosek zostanie złożony poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego (planowany termin rozpoczęcia naboru kwiecień 2010 roku). W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie dotacji do 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Zakres prac będzie obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną, montaż kolektorów słonecznych, wymianę obróbek blacharskich oraz roboty wykończeniowe. Szacunkowa wartość projektu wynosi ,00zł. Informację dot. inwestycji przygotował Kierownik Referatu rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz. Tel. (24) wew. 110 Inwestycje RZGW i GDDKiA w Warszawie prowadzone w gminie Nowy Duninów egionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w RWarszawie kontynuuje prace przy odbudowie odwodnienia terenów zawala i osiedla w Nowym Duniowie. W tej chwili prace trwają na Placu Strażackim. Wykopy i ciężki sprzęt. Trzeba jednak przyznać, że wykonawca robót bardzo sprawnie organizuje prace. Mieszkańcy Placu Strażackiego nie odczuli dotychczas większego dyskomfortu jeśli chodzi o codzienne korzystanie z drogi dojazdowej. Jest ona cały czas przejezdna, a nawierzchnia na bieżąco poprawiana na tyle, by żaden z jej użytkowników nie musiał korzystać z pomocy. Planowany termin zakończenia prac przypada na maj br. i wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma terminu. Informowaliśmy już o konieczności usunięcia zadrzewień w okolicach nowo położonego drenażu. Niestety, ten sam los spotka topole, których już niewiele zostało w okolicach wejścia do portu. Będzie trochę inaczej, może trochę żal, ale na pewno będzie bezpieczniej. Jeśli mowa o Placu Strażackim warto wspomnieć, że projekt modernizacji drogi krajowej nr 62 przewiduje budowę systemu odwodnienia tej drogi. Dotychczas woda deszczowa przy ulewnych deszczach strumieniami spływa w rejon Placu Strażackiego skutecznie utrudniając korzystanie z tego terenu. Prace przy projekcie rozbudowy drogi krajowej nr 62 trwają. Wójt Gminy otrzymał potwierdzenie, że zgłoszone dotychczas uwagi i wnioski dotyczące zmian w projekcie, składane przez samorząd gminy Nowy Duninów zostały przekazane do biura projektowego. W terenie zaś pracują geodeci. Pozostaje mieć nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozyska środki unijne na realizację tej inwestycji. Poszerzona droga, chodniki, bezpieczniejsze skrzyżowania, na tym zależy naszym mieszkańcom najbardziej. Jak wszystkim wiadomo, jest wiele dróg będących w Zarządzie GDDKiA w Warszawie wymagających nie mniejszej modernizacji niż nasza, tym bardziej cieszy, że to właśnie drogę nr 62 Zarządca postanowił zmodernizować. 8 Marzec 2010

9 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY ZAGROŻENIE POWODZIOWE 2010 Przełom lutego i marca dla części mieszkańców gminy Nowy Duninów nie był niestety czasem spokoju. Skuta lodem Wisła o tej porze roku zawsze budzi zaniepokojenie. Tym razem nie było inaczej. Mieszkańcy terenów zagrożonych z niecierpliwością czekali na lodołamacze i obserwowali bacznie Zalew. 18 lutego 2010 r. Wójt spotkał się z sołtysami i przedstawicielami OSP z terenu gminy Nowy Duninów. Na spotkanie został też zaproszony Pan Jan Bronkau Kierownik Wydziału Administracji i Z a r z ą d z a n i a K r y z y s o w e g o S t a r o s t w a Powiatowego w Płocku, który przedstawił aktualną sytuację na Wiśle oraz zakres dotychczasowych i planowanych w najbliższym czasie działań PZZK odnośnie ewentualnego zagrożenia powodzią. Sołtysi oraz jednostki OSP zostali poinformowani m.in. o punktach zbiórki mieszkańców w przypadku wystąpienia powodzi. Omówiono też podstawowe zadania sołtysów w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wójt zwrócił uwagę na ich szczególną rolę. To oni często jako pierwsi dowiadują się o zdarzeniu. Dlatego tak ważna jest współpraca sołtysów z wszystkimi służbami. 21 lutego (w niedzielę) lodołamacze rozpoczęły akcję kruszenia lodu na Zalewie Włocławskim. Głównym ich zadaniem było utworzenie rynny w pokrywie lodowej, co umożliwiłoby spływ wody z górnych odcinków Wisły. Wszyscy z ulgą odetchnęli. W dniu, w którym Starosta Płocki wprowadził (26 lutego 2010r.) pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślańskich powiatu płockiego, dla naszych mieszkańców bezpośredniego zagrożenia powodzią nie było. Wójt zwrócił się jednak do tych wszystkich, którzy zamieszkują tereny przyległe do Zalewu Włocławskiego o zabezpieczenie wartościowych rzeczy. W gospodarstwach rolnych o zabezpieczenie sprzętu rolnego, pasz, płodów rolnych, etc. Poinformowano także mieszkańców o nr. telefonów kontaktowych do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Utrzymywany zaś stały kontakt z PZZK pozwolił monitorować stan rzeki powyżej i poniżej Nowego Duninowa. 26 lutego 2010r. stan wody na wodowskazie w Nowym Duninowie wynosił 125 cm (45 cm poniżej stanu ostrzegawczego i 75 cm poniżej stanu alarmowego). Niestety, mimo, ze lodołamacze ciągle pracowały na Zalewie 2 marca zarządzeniem Starosty Powiatu Płockiego wprowadzony został stan alarmu powodziowego. W tym dniu, wg wskazań na wodowskazie w Nowym Duninowie, o 15 cm został przekroczony stan ostrzegawczy. 3 marca 2010 r. Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w osobie Wójta Gminy zwołał posiedzenie Zespołu, na którym omówiono aktualną sytuację na terenie gminy Nowy Duninów oraz sytuację powodziową w górnym i dolnym biegu rzeki. Zostały wprowadzone stałe dyżury w Urzędzie Gminy. Pracownicy UG rozpoczęli całodobowe dyżury, monitorując stan wody na wodowskazie w Nowym Duninowie, stan obwałowania, spływ wody na rzece oraz tereny gdzie występowało ewentualne zagrożenie podtopieniem. Dokonano przeglądu materiałów przeciwpowodziowych, uzupełniono zapasy piasku. W kolejnych dniach, pracownicy Urzędu Gminy przygotowywali ewentualną ewakuację ludności z terenów najbardziej zagrożonych. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym zabezpieczono lokale na wypadek ewakuacji. GZZK współpracował z jednostkami OSP z terenu gminy, PSP z Płocka oraz z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad, który na bieżąco patrolował stan drogi nr 62 bezpośrednio przylegającej do zalewu Włocławskiego. Stan wody podnosił się. Lodołamacze wciąż pracowały na odcinku Włocławek - Płock. Niestety w miejscach, gdzie występują spłycenia tworzyły się zatory lodowe. Piętrząca się woda 5 marca rano, przed wypłynięciem z portu w Nowym Duninowie lodołamaczy, sięgnęła na wodowskazie w N9owym Duninowie 230 cm. Stan alarmowy został przekroczony o 30 cm. To był trudny poranek. Szczególnie dla tych wszystkich, którzy przeżyli osobiście powódź w 1982 roku. Trudno było spać spokojnie mając w pamięci tamte wydarzenia. Wszyscy z nadzieją spoglądali na załogi lodołamaczy. Tuż po rozpoczęciu akcji kruszenia lodu przez wspomniane lodołamacze woda zaczęła opadać. Jeszcze przez kilka kolejnych dni bacznie obserwowano wody Zalewu. 9 marca Starosta Płocki odwołał stan alarmu powodziowego. Zagrożenie minęło. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 9

10 OSP w gminie Nowy Duninów. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY alne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży WPożarnych z terenu gminy Nowy Duninów odbyły się kolejno: 27 lutego, 6 marca i 13 marca. Jak wynika z przedstawionych przez Strażaków sprawozdań sytuacja w OSP w Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznie jest dobra. Nie jest to przypadek. Tak dobra kondycja jednostek to wynik wypracowany przez strażaków i osoby ich wspierające. Wspomagają ich od wielu lat m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wójt Gminy. Także Starosta Płocki nie zapomina o druhach z Nowego Duninowa, Lipianek i Dzierzązny. Współpraca ta została wysoko oceniona przez samych druhów ochotników. Co roku zasoby naszych straży wzbogacane są o specjalistyczny sprzęt, nie brakuje też środków na bieżące utrzymanie naszych jednostek, a kosztuje ono nie mało. W 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 37266,00 zł. Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał 26693,00 zł jako dotację celowa na zakup sprzętu. Na terenie gminy występują trzy główne obszary zagrożeń: Zbiornik Włocławski, duże obszary leśne i droga krajowa nr 62. Najczęściej jako pierwsze na miejsce zdarzenia docierać powinny jednostki lokalne. Jeśli są wyposażone w sprawne samochody, dysponują specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą okazują się niezwykle przydatni i skutecznie wspomagają działania służb zawodowych. OSP Nowy Duninów musi być wyposażona w sprzęt pozwalający działać we wszystkich trzech wymienionych obszarach i tak jest. OSP Lipianki przygotowana jest przede wszystkim na udział w akcjach gaszenia pożarów w terenach leśnych. OSP Dzierzązna posiada w swoich zasobach lekki samochód bojowy. O przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Duninów możemy być spokojni. W swoich szeregach mają przedstawicieli władz samorządowych, wsparcie Proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja i wielu przyjaciół. Oby rozpoczynający się rok nie był gorszy dla naszych druhów ochotników i oby nie musieli narażać swojego życia z winy naszej nierozwagi. Jeśli mówimy o Strażakach, warto wspomnieć o działaniach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej podejmowanych na terenie naszej gminy. Od wielu lat dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Żeby wystartować w takim konkursie niezbędna jest szeroka wiedza w tym zakresie. W br. etap gminny konkursu odbył się w lutym. Hubert Kwiatkowski (Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie) i Marcin Gątarek (Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie). To oni okazali się najlepsi podczas eliminacji gminnych zdobywając pierwsze nagrody ufundowane przez Wójta oraz przepustkę do eliminacji powiatowych. Reprezentować nas będą w powiecie płockim także zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". W trzech grupach wiekowych wystartowało w konkursie 48 uczestników. Komisja konkursowa po długich obradach wybrała, zgodnie z regulaminem trzy prace, które organizatorzy eliminacji gminnych przesłali do Komisji Powiatowej. Były to prace autorstwa: Magdaleny Marciszewskiej, Julii Pachniewskiej i Angeliki Karasińskiej. Jedno należy podkreślić szczególnie: poziom wiedzy z zakresu pożarnictwa jak i prac plastycznych z roku na rok jest coraz wyższy. Dlatego też szanowna komisja konkursowa ma coraz większe trudności z wyborem najlepszych prac. Oby w następnym roku miała je jeszcze większe. 10 Marzec 2010

11 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych s. mgr Adam Łach - z początkiem lutego 2008 r. objął stanowisko proboszcza parafii Kpw. św. Mikołaja. Sprawdził się już jako dobry gospodarz, którego zaufaniem darzą parafianie. Jest zawsze blisko tych, którzy potrzebują wsparcia, także blisko strażaków ochotników z terenu gminy Nowy Duninów. Ci ostatni postanowili przyjąć ks. Adama w swoje szeregi. Biskup Płocki Piotr Libera przychylił się do prośby Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Duninowie pana Mirosława Krysiaka i z dniem 15 grudnia 2009 r. mianował Księdza Proboszcza Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Nowy Duninów. Jest to pierwszy w naszej historii Kapelan gminny OSP. Ci wszyscy, którzy znają ks. Adama wiedzą, że można na niego liczyć, że będzie zawsze służył swoją pomocą i dobrą radą, że nie zawiedzie. Gratulujemy Księdzu Adamowi zaszczytu pełnienia posługi duszpasterskiej wśród Strażaków. Druhom Strażakom zaś gratulujemy wspaniałego Kapelana i przyjaciela. Ferie zimowe w GOK arsztaty tańca nowoczesnego, zabawy integracyjne, Wkonkursy zabawy w kręgielni w Płocku, Mc Donald, lodowisko, zabawy na śniegu, kulig i ognisko z kiełbaskami. A tuż przed Walentynkami instrukcje kulinarne, czyli jak dotrzeć do serca przez żołądek. To wszystko znalazło się w ofercie zimowych ferii Gminnego Ośrodka Kultury w Soczewce i świetlicy socjoterapeutycznej. To jednak nie koniec. GOK włączył się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i na pewno do końca roku usłyszymy o tym niejednokrotnie. Wracając jednak do ferii zimowych z GOK i Chopina: wycieczka do miejsc związanych z Chopinem w Płocku, warsztaty w Muzeum Mazowieckim w Płocku, etc. Wszystkie zajęcia prowadzone pod hasłem Ferie z Chopinem przybliżyły na pewno postać kompozytora i pianisty. W końcu Chopin też był dzieckiem. Nauka poloneza, krakowiaka, koncert Zespołu Pieśni i tańca Dzieci Płocka, zajęcia plastyczne. To wszystko dopełniło tegoroczną, bogatą ofertę zimową Gminnego Ośrodka Kultury. Już dziś możemy zdradzić, że rozpoczęto przygotowania do wielkiej wakacyjnej wyprawy w polskie góry. Pamiętajcie drodzy rodzice i opiekunowie. To wszystko co dzieje się w Gminnym Ośrodku Kultury skierowane jest do wszystkich dzieci z terenu gminy. Warto więc sprawdzić czy nasze pociechy nie znalazłyby czegoś interesującego dla siebie. Przecież rozwijanie zainteresowań naszych maluchów leży także w Waszym interesie. A może gdzieś, w kimś drzemie ukryty, wyjątkowy talent? TRENING PAMIĘCI Prosimy o podanie kolejno, wg numerów zdjęć zamieszczonych na str. 2: - Nazwę wydarzenia - Nazwę miesiąca, w którym ono nastąpiło - Własnego imienia i nazwiska oraz adresu (także nr telefonu). Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce Soczewka 22, Soczewka tel Trzem osobom, które jako pierwsze nadeślą poprawne odpowiedzi (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w przypadku osobistego dostarczenia karty z odpowiedziami) Wójt Gminy wręczy Nagrody podczas Pikniku Rodzinnego w Nowym Duninowie zaplanowanego na r. Listę osób nagrodzonych zamieścimy w następnym numerze gazety. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa, Nowy Duninów z dopiskiem Trening Pamięci Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 11

12 Nowy Duninów - Roncello 2010 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY radycyjnie już, z początkiem roku ustalany jest program Twspółpracy polsko - włoskiej na dany rok. Propozycje władz Roncello dotyczące tegorocznych wizyt były przedmiotem styczniowego spotkania Wójta Gminy z dyrektorami szkół i Kierownikiem GOK. Tym razem do udziału w dyskusji został także zaproszony przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Duninów, tj. Prezes LKS "Wisła" w Nowym Duninowie. Pierwszy kwietniowy wyjazd do Roncello to wizyta robocza, w której udział wezmą przedstawiciele władz gminy Nowy Duninów oraz wspólnot parafialnych. Jako, że skład osobowy władz Roncello zmienił się, wizyta ta będzie miała na celu poznanie nowych partnerów i ustalenie warunków dalszej współpracy. Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec. Już w ubiegłym roku władze obu gmin, mając na uwadze trwające trudności gospodarcze zmniejszyły liczbę dzieci i młodzieży uczestniczących w wyjazdach. W 2009 roku gościliśmy grupę dzieci z Włoch. W czerwcu br. przewidziano natomiast wyjazd naszych dzieci do Roncello. Ze względu na fakt, iż jest to tylko 8 osobowa grupa, dyrektorzy szkół nie mieli łatwego zadania. Czerwcowy wyjazd do Włoch to ogromne wyróżnienie dla uczniów. Wszyscy oni w ciągu roku szkolnego ciężko pracują i na pewno zasłużyli na nagrody. Jednak nauczyciele przy wsparciu rad rodziców i Stowarzyszenia LKS "Wisła" w Nowym Duninowie musieli wybrać z ogólnej liczby 200 uczniów (klas IV-VI szkół podstawowych i I i II klas gimnazjum) wspomnianą ósemkę. Przedstawiciele władz gminy Nowy Duninów biorący udział w wizytach oficjalnych, tradycyjnie już koszty związane z podróżą pokrywają z własnych środków. Pobyt obu grup oraz koszty podróży dzieci finansują władze Roncello. Międzynarodowe spotkania trwają nieprzerwanie od 2005 r. Podjęta wówczas inicjatywa warta jest kontynuacji chociażby ze względu na fakt, iż jest to jedna z nielicznych możliwości poznania przez naszą młodzież innego regionu Europy, nabycia nowych doświadczeń i podzielenia się własnymi. Wiadomo wszak, że to co poznane staje się nam bliższe, zrozumiałe. Warto więc przezwyciężyć trudności i kontynuować spotkania polsko - włoskie, pielęgnując przy tym to co już udało nam się wspólnie wypracować. Pierwsze spotkania z wiosną 2010 "Chcę wiosny, wiosny mi potrzeba promieni słońca do życia mi trzeba dość mam już koloru białego chce energii z zielonego. Niech wiosna wreszcie nastanie niech wyschnie na sznurze pranie, niech skowronek radośnie zaśpiewa wiosny mi trzeba o nieba! (Iwona Rękawiecka) Dziękujemy Pani Iwonie i Paniom ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie za pomoc w zredagowaniu wiosennego kącika. Pozostałych czytelników zachęcamy do podjęcia współpracy z redakcją gazety. Piszcie: 12 Marzec 2010

13 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek o przede wszystkim ludzie i ich pasje. Nasze lokalne Tbiblioteki nie poprzestają na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Tak Szkolna jak i Gminna Biblioteka edukują i wychowują. Są prężnie działającymi ośrodkami kultury. Wystawy, konkursy, przedstawienia z udziałem czytelników, spotkania autorskie to tylko wycinek ich szerokiej oferty skierowanej do mieszkańców gminy Nowy Duninów. Nie mogło więc w duninowskich bibliotekach zabraknąć akcentów związanych z obchodami Roku Chopinowskiego. Rozpoczęto 11 marca spotkaniem autorskim pn. Nuty Chopina z Panią Izabellą Plebańską. Ciąg dalszy będzie równie interesujący. Rozpoczęły się już przygotowania do wystawy Chopinowskiej i konkursów z nią związanych. Zanim jednak to nastąpi warto wrócić do styczniowej loterii fantowej. Biblioteka Szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców loterii fantowej, zorganizowanej r. Dziękujemy Pani Hałbubi Szcześniak - Apteka w Nowym Duninowie; Państwu Stanisławie i Józefowi Tomaszewskim - "Karczma u Jakuba", Państwu. B. i K. Kalwasińskim, Państwu B. i W. Kalwasińskim, Pani E. Włodarczyk. Dziękujemy Wójtowi Gminy Nowy Duninów, dyrektorom szkół, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej; Pracownikom administracji i wszystkim uczniom za dary i upominki na rzecz loterii. Środki uzyskane ze sprzedaży losów zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biblioteki. Raz jeszcze, w imieniu czytelników i własnym, dziękujemy. M. Stańska i K. Pruszyńska Turniej szachowy - będzie ciąg dalszy? rening pamięci, nauka logicznego myślenia i Tprzewidywania. Tak krótko można ująć podstawowe aspekty gry w szachy. Nabycie wszystkich tych umiejętności i cech jest jak najbardziej pożądane, bo wszystkie one okazują się niezmiernie przydatne w codziennym życiu. Miło było gościć 20 lutego w Nowym Duninowie społeczność szachistów amatorów -uczestników Turnieju o Puchar Wójta Nowy Duninów. Jak sami podkreślają, szachiści to zwykli ludzie, którzy uprawiają sport, pracują, uczą się. A jednak obserwując ich w sobotę podczas turnieju w Nowym Duninowie, po cichu, każdy z postronnych obserwatorów zazdrościł im. Czego? Właśnie wspomnianych umiejętności. Organizatorzy Turnieju, tj. Wójt Gminy i Prezes Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gostmat 83"" oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, zapowiedzieli ciąg dalszy wspólnej przygody, do której będą starali się zaprosić wszystkich szachistów amatorów z terenu gminy Nowy Duninów. W zamyśle mają kolejny turniej, przygotowany specjalnie dla początkujących graczy. Będziemy śledzić i wspierać inicjatywy promujące tę dyscyplinę, tak mało popularną jeszcze wśród naszych mieszkańców. Gminę Nowy Duninów reprezentował Pan Jerzy Nowacki, który po raz pierwszy startował w turnieju szachowym. Największą trudnością, jak podkreślał było ograniczenie czasowe. Turniej przeprowadzony był systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, czas trwania rundy 10 minut na zawodnika tj. 20 minut na partię. Takie tempo gry, dla kogoś, kto gra w szachy w zaciszu domowym jest ogromną trudnością. Za godne reprezentowanie gminy Nowy Duninów podczas Turnieju, w ślad za Wójtem Gminy dziękujemy Panu Jerzemu gorąco. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 13

14 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE NOWY DUNINÓW Senior XXI wieku potkania opłatkowe i noworoczne mają Sswoją tradycję, także wśród seniorów. To jedna z niewielu okazji by spotkać się w szerszym gronie przy dobrym ciastku i herbatce. Trochę żal, że nie działa już Koło Gospodyń Wiejskich, że odeszły w zapomnienie spotkania i wspólne wycieczki, że brakuje czasu na spotkania z przyjaciółmi, sąsiadami. Tym cenniejsze są inicjatywy podejmowane przez Seniorów i członków Koła Różańcowego takie jak te zorganizowane 8 stycznia. Spóźniony opłatek, a może powitanie w zaprzyjaźnionym gronie nowego 2010 roku? Tak naprawdę najistotniejsze jest to, że chcemy jeszcze spotykać się z ludźmi. Na styczniowe spotkanie Seniorów zostali także zaproszeni Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Duninowie. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia, życzliwości i zrozumienia nie tylko w Dniu Babci i Dziadka, ale każdego dnia. Oby uśmiech na waszych twarzach nie gasł, a poczucie humoru zawsze było pod ręką. minny Ośrodek Pomocy Społecznej w GNowym Duninowie od kwietnia 2010r. rozpoczyna realizację projektu pt. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zakłada się, że całkowita wartość projektu wyniesie ,50 zł., w tym wkład własny projektodawcy to 10,5% wartości projektu, tj ,70 zł. Grupę odbiorców projektu stanowić będzie 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim wykształceniu, bez kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Celem ogólnym projektu jest integracja zawodowa i społeczna w/w osób poprzez kompleksowe wsparcie polegające przede wszystkim na pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu i ich rodzin, doradztwie zawodowym, terapii psychologicznej, szkoleniach zawodowych. Realizację projektu przewidziano na okres od miesiąca kwietnia 2010r. do miesiąca grudnia 2010r. Wniosek o dofinansowanie projektu Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów został złożony w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w dniu r. Kierownik GOPS w Nowym Duninowie - Katarzyna Stawicka. tel. (24) marzec 2010

15 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA Wisła rozpoczyna rundę wiosenną Puchar Polski 2009/10, grupa: Mazowiecki ZPN i e s t e t y b e z 3 z a w o d n i k ó w : M i c h a ł a NKołodziejskiego, Łukasza Stańskiego i Jakuba Żółtowskiego. Zostali oni wypożyczeni do Wisły Płock. Wynika z tego, że przynajmniej do końca sezonu 2009/10 nie zagrają w składzie Wisły Nowy Duninów. Pierwsze ich występy zostały wysoko ocenione. Warto przy tym wspomnieć, że Łukasz Stański grając w zespole Wisły Płock uznany został za najlepszego zawodnika tej drużyny podczas XX Memoriału im. Stanisława Tymowicza (14 luty 2010r.), zorganizowanego przez Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wisłę Płock. W miejsce Michała, Łukasza i Jakuba Klub planuje pozyskać nowych zawodników. Pozostaje wierzyć, że godnie zastąpią trzech wychowanków Wisły Nowy Duninów. Przygotowania wszystkich trzech drużyn do rundy wiosennej rozpoczęły się już w styczniu treningami na sali gimnastycznej w Nowym Duninowie. Pierwsze mecze rundy wiosennej (I i II termin) zostały przełożone na 12 i 19 maja. Są to mecze wyjazdowe odpowiednio z Zorzą Szczawin i Amatorem Maszewo. Od stycznia Wisła Nowy Duninów rozegrała 6 meczy sparingowych (4 wygrane, 1 remis, 1 przegrana). Michał Kołodziejski Łukasz Stański Jakub Żółtowski Do gry dołączają: III-ligowcy: GLKS Nadarzyn, KS Piaseczno, Legionovia Legionowo, Mazur Karczew, Nadnarwianka Pułtusk, Narew Ostrołęka, Pogoń Siedlce, Radomiak Radom, Wisła II Płock; zespoły Młodej Ekstraklasy - Legia II Warszawa, Polonia II Warszawa; zwycięzcy rozgrywek okręgowych: MKS Ciechanów (OZPN Ciechanów-Ostrołęka), Wisła Duninów (OZPN Płock), Orzeł Wierzbica (OZPN Radom), Podlasie Sokołów Podlaski (OZPN Siedlce), Polonia III Warszawa (OZPN Warszawa). Polonia II Warszawa wycofała się z rozgrywek Wisła Nowy Duninów vs. Pogoń Siedlce 14 kwietnia godz Stadion w Nowym Duninowie ZAPRASZAMY WISŁA SZUKA MŁODYCH TALENTÓW Chłopcy z rocznika `95 i młodsi oraz z rocznika `91 i młodsi. Zapraszamy do Klubu przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duniowie. We wtorki i czwartki o godz możecie zgłosić się do drużyny Juniorów, W środy (godz ) i piątki (godz ) do drużyny trampkarzy (rocznik `95 i młodsi). Dziewczęta! Drużyna cheerleaderek Wisły zaprasza! Treningi odbywają się w sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Duninowie w środy o godz ZAPRASZAMY NA STADION W NOWYM DUNINOWIE r godz. 11.oo Wisła - SKS 70 (J) godz Wisła - Zryw Bielsk (S) r godz. 16.oo Wisła Stoczniowiec Płock (J) r godz Wisła - Orzeł Goleszyn (S) godz Wisła Orzeł (J) r godz. 11.oo Wisła - Kasztelan Sierpc (T) r godz Wisła - Młodzieszyn (T) godz Wisła - Unia Iłów(S) godz Wisła Unia (J) r godz. 15.oo Wisła - Stegny Wyszogród (S) godz Wisła - Stegny (J) Piłkarze oraz Cheerleaderki Wisły Nowy Duninów zapraszają serdecznie na stadion w Nowym Duninowie. Rozpoczyna się II runda sezonu 2009/10. Potrzebujemy Was drodzy Kibice, waszego wsparcia podczas każdego meczu, a szczególnie tu w Nowym Duninowie przy Włocławskiej 3A. Do zobaczenia! r godz Wisła - Peklimar Umienino (T) godz. 15.oo Wisła - Świt Staroźreby (S) godz Wisła - Świt (J) r godz Wisła - Mazur Gostynin (J) godz. 18.oo Wisła - Mazur (S) r godz. 11.oo Wisła - Bzura Chodaków (T) r godz. 11.oo Wisła -Mazowsze Słupno (T) godz. 15.oo Wisła -Kasztelan (S) LEGENDA (S) - Seniorzy (J) - Juniorzy (T) - Trampkarze Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 15

16 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA Regaty Żeglarskie i I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty nominacje do Wydarzeń Roku 2008 i 2009 w Plebiscycie Z Tumskiego Wzgórza ieszkańcy gminy Nowy Duninów oraz wszyscy ci, Mktórzy kiedykolwiek uczestniczyli w Regatach lub obserwowali je z brzegów Zalewu Włocławskiego wiedzą, że jest to wyjątkowa impreza w regionie. Od ponad dobrych 10 lat spotykamy się zawsze w lipcu w porcie w Nowym Duninowie. Wielu z nas poznało się właśnie podczas Regat, wielu nawiązało trwałe przyjaźnie. Fakt, iż Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie trwają nieprzerwanie od wielu lat, że prestiż imprezy wzrasta z roku na rok, że takiej drugiej nie ma po prostu, został dostrzeżony przez czytelników Tygodnika Płockiego i Kapitułę Plebiscytu Z Tumskiego Wzgórza. Regaty otrzymały z rąk tej właśnie kapituły nominację do Wydarzenia Roku 2008 w kategorii W regionie. Jest to dla nas wszystkich ogromne wyróżnienie. które mobilizuje, wyzwala do podejmowania kolejnych inicjatyw. Zobowiązuje nas także do tego, by Regaty w Nowym Duninowie co rok były ciekawszym wydarzeniem. Nominację natomiast do wydarzenia roku 2009 w tym samym plebiscycie otrzymał I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty GWPK Nowy Duninów Nominowani przy tym zostali główni organizatorzy tego przedsięwzięcia: Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów i Andrzej Drozdowski Dyrektor Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dla tych, którzy nie byli wówczas w Nowym Duninowie małe przypomnienie. Było to tak: W czerwcu ubiegłego roku turyści z pogranicza Mazowsza i Kujaw spotkali się na ziemi duninowskiej. Szlakiem gwiazdy, z trzech stron regionu pieszo i rowerami docierali 27 czerwca przed południem do portu. Tu czekali na nich organizatorzy, goście i mieszkańcy gminy Nowy Duninów. I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty w Nowym Duninowie, czyli zlot turystów z Mazowsza i Kujaw zorganizowany został po raz pierwszy. Patronat honorowy nad imprezą turystyczną objęli Marszałkowie Województw Mazowieckiego oraz Kujawsko - Pomorskiego, przy czym Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przeznaczył na organizację Rajdu znaczne środki finansowe. To m.in. dzięki wkładowi Marszałka możliwa stała się realizacja cennej dla naszego regionu inicjatywy turystycznej. Tak organizacyjnie jak i finansowo I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty wsparł Starosta Powiatu Płockiego Pan Michał Boszko. I chociaż w plebiscycie Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego wzgórza" nie ma tych nazwisk pod nominacją I Rajdu Gwiaździstego w Nowym Duninowie, im właśnie Wójt Gminy składa gorące podziękowania. Bez nich bowiem trudno byłoby o wysoki prestiż imprezy, o godne przyjęcie turystów i tak szeroko z a k r o j o n ą p r o m o c j ę n a s z e g o p i ę k n e g o r e g i o n u. Za wysoką ocenę obu wydarzeń dziękujemy turystom, mieszkańcom gminy Nowy Duninów, wszystkim którym gmina Nowy Duninów i region pogranicza ziem Mazowieckiej i Kujawskiej pozostają bliskie. Regaty Żeglarskie Æeglarskie w Nowym Duninowie. Marszałek Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręcza wrźcza ufundowany przez siebie Puchar dla najszybszego jachtu Sponsorzy od lat dbają dbaj¹ o to, żeby æeby nagrody były by³y atrakcyjne Uroczyste wręczenie wrźczenie nominacji w plebiscycie z Z Tumskiego Wzgórza Wydarzenie roku 2009 W imieniu Sponsorów, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Wójta Gminy Nowy D u n i n ó w, O d d z i a ł u Ż e g l a r s k o - Motorowodnego PTTK MORKA w Płocku, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów oraz gości 17 lipca 2010 r. do Nowego Duninowa na Regaty Żeglarskie. DO ZOBACZENIA! 16 Marzec 2010

17 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA ZA TO, ŻE REGATY ŻEGLARSKIE SĄ JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH IMPREZ NA MAZOWSZU, ZA SERCE I PRZYJAŹŃ, ZA WSPÓLNY WYSIŁEK. WSZYSTKIM SPONSOROM REGAT ŻEGLARSKICH W NOWYM DUNINOWIE DZIĘKUJEMY! Trochę historii Sponsorowanych Regat Żeglarskich w Nowym Duinowie ozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji RRegat Żeglarskich w Nowym Duninowie. Kto wystąpi 17 lipca 2010 w porcie? Tego jeszcze nie wiemy. Jedno jednak jest pewne - warto będzie odwiedzić tego dnia Nowy Duninów. Będą to jubileuszowe XV Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów i X o Puchar Starosty Powiatu Płockiego. Mniej "okrągłe" (VIII), ale na pewno nie mniej interesujące o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zanim jednak spotkamy się po raz kolejny w lipcu pragniemy gorąco podziękować wszystkim sponsorom Regat Żeglarskich. Czy pamiętacie drodzy Czytelnicy Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie bez ich udziału? O tak, był taki czas. Mamy nadzieję, że nie wróci. Dziś wkład finansowy gminy niewiele jest większy od tego sprzed lat. Niewiele zmieniłoby się gdyby nie to, że do organizacji regat przyłączyli się: Starosta Powiatu Płockiego Pan Michał Boszko, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Sponsorzy. Kształt dzisiejszych Regat Żeglarskich zawdzięczamy ich hojności i wierności. Są bowiem tacy, którzy razem ze Starostą i Marszałkiem wspomagają finansowo lub rzeczowo organizację imprezy nieprzerwanie od wielu lat. Bez nich nie byłoby wspaniałych nagród dla żeglarzy, dla uczestników pozostałych konkursów, nie byłoby tak wielu ciekawych postaci na scenie. Nie byłoby po prostu dzisiejszych Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie, a tym samym tak wielu gości, którzy wyjeżdżając pamiętają o Nowym Duninowie przez cały rok, opowiadają o Regatach i ciągle wracają. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 17

Nr 33(2) grudzieƒ 2012

Nr 33(2) grudzieƒ 2012 Nr 33(2) grudzieƒ 2012 Drodzy Mi zkańcy Gminy Kłodawa! Zbliżający się koniec roku 2012 i jednocześnie półmetek kolejnej kadencji samorządu gminnego sprzyja podsumowaniom i refleksji. Spoglądając na mijające

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Słubicki Biuletyn Informacyjny

Słubicki Biuletyn Informacyjny Słubicki Biuletyn Informacyjny KWARTALNIK LIPIEC 2015 Nr 2/2015 Wydawca: Gmina Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice tel. 24 2778 077 e-mail: ugslubice@plocman.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 1500 egz.

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11 Numer 10 (207) PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Cross w Wojcieszynie Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami str. 8 Ulica Mościckiego po modernizacji

Bardziej szczegółowo

Samo życie z Sochaczewa

Samo życie z Sochaczewa Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przystąpiło do dziewiątej edycji konkursu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Konkurs wygraliśmy i w tym roku to Powiat Sochaczewski będzie Stolicą Mazowsza.

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Pokaż firmę na Targach Rolnych

Pokaż firmę na Targach Rolnych Pokaż firmę na Targach Rolnych Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości na trwałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na Mazowszu. W tym roku 26 kwietnia odbędzie się 16. edycja imprezy,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku

Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku Malarski plener w Smólniku KGW w Kruszynie obchodziło 50-lecie Budowa boiska w Kruszynie Czytaj str. 16 Czytaj str. 8 WŁOCŁAWEK W Naszej Gminie ISSN 1896-3692 KRUSZYN * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK * WARZĄCHEWKA

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8)

Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8) Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8) Pobiedziska wśród najlepszych (str. 8) Ponad 25 milionów na inwestycje i remonty (str. 3) System śmieciowy w 2010 r. (str. 34) Najważniejszy przetarg już ogłoszony

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132. Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132. Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY nr 3 (53) / 2009 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 12 ( 100) Grudzień2005 ISSN 1506-1957 To już 100 numer Kurendy GAZETA GMINY CHEŁMŻA Świąteczne dekoracje Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek, Nowego Roku spe³niaj¹cego

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo