Marzec Egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-mail: ug@nowyduninow.info.pl. Marzec 2010. Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 D NASZEJ GMINY Marzec 2010 Egzemplarz bezpłatny Brwilno, Brwilno Dolne, Brzezinna Góra, Duninów Duży, Dzierzązna, Grodziska, Jeżewo, Kamion, Karolewo, Lipianki, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Popłacin, Soczewka, Stary Duninów, Środoń, Trzcianno, Wola Brwileńska, Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom gminy Nowy Duninów przesyłamy serdeczne życzenia pokoju ducha, radości, wzajemnego szacunku oraz chęci do pracy i życia. Życzymy Wam drodzy Czytelnicy by nadzieja była w Was zawsze większa od trosk i niepokojów, by radość paschalnego poranka napełniła nasze domy i rodziny na długi czas. Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzą Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

2 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs pn. TRENING PAMIĘCI Każdy z Was może do niego przystąpić. Chcecie sprawdzić czy pamiętacie miniony rok? Powyżej przedstawiamy zestawienie zdjęć z wydarzeń w gminie Nowy Duninów w roku Wystarczy podać nazwę wydarzenia i określić miesiąc, w którym ono nastąpiło. Szczegóły na stronie 11. ZAPRASZAMY! NAGRODY CZEKAJĄ! 2 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY

3 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu, przez które Stwórca pokazuje ludziom wielkość cierpienia i miłości. Dobro, choć niepozorne i wątłe, okazuje się mimo wszystko potężniejsze od Zła. (ks. Jan Twardowski) Drodzy Przyjaciele Mieszkańcy Gminy Nowy Duninów Pierwsze wiosenne promienie słońca zwiastują kolejny początek życia w przyrodzie. To co uśpione było snem zimowym dziś budzi się, często jeszcze piękniejsze. Wiosna to także czas, w którym czeka nas wytężona praca. To kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. A rozpoczęliśmy wiele ważnych dla nas wszystkich inicjatyw. Poczynione w końcu roku 2009 plany są ambitne i zgodne z tym co założyliśmy wiele lat temu. Żeby naszego dotychczasowego wysiłku nie zaprzepaścić i nie zawieść Waszego zaufania, wspólnie z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy staramy się pracować jak najlepiej. Efekty tej pracy są widoczne. Z wiosną kontynuowana będzie budowa drogi Mościska Dzierzązna, niebawem winniśmy wyłonić wykonawcę budowy boiska w Soczewce. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i wierzymy, że uda się pozyskać fundusze na kolejne inwestycje. O wszystkich wiosennych i późniejszych planach informujemy Państwa w niniejszym wydaniu gazety. Dziś, w czasie Triduum Paschalnego, w przepełnionym promieniami wiosennego słońca czasie oczekiwania na Paschalny Poranek, życzę Wam Drodzy Przyjaciele spełnienia tego co w Waszych sercach najskrytsze. Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać trudne chwile. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które jest dopełnieniem. Życzę Wam Świąt spędzonych wśród kochającej rodziny i przyjaciół. Niech przesłanie Wielkiej Nocy trwa w nas wszystkich jak najdłużej i pozwała radością cieszyć się z innymi. Z wyrazami głębokiej życzliwości W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie Wielkanoc 2010

4 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Nowy Duninów Dobiega końca obecna kadencja Rady Gminy. Cztery lata temu przyjęliśmy bardzo odważny i ambitny plan jak dla naszej gminy. Plan, który w znacznej części został wykonany, reszta zostanie wykonana w roku bieżącym. Nie planowaliśmy rzeczy niemożliwych do zrealizowania lecz te najbardziej potrzebne mieszkańcom naszej gminy. Te najbardziej oczekiwane to drogi, kanalizacja, infrastruktura sportowa i wiele innych. Wiele z tych inwestycji nie byłoby możliwe do wykonania, gdyby nie duża pomoc naszych sprawdzonych partnerów ze struktur wojewódzkich i powiatowych. Pracę Rady Gminy w obecnej kadencji oceniamy bardzo wysoko, jest to praca trudna ale spokojna (owocna, satysfakcjonująca). Przed nami jedna z ważniejszych sesji, chyba po budżecie najważniejsza, mam na myśli sesję absolutoryjną, którą zaplanowaliśmy na kwiecień. Głównym tematem tej sesji będzie ocena pracy wójta i wykonanie budżetu za 2009 r. Jakaż może być ocena za miniony rok, w którym zostało wykonanych wiele dużych inwestycji. Podziękowaniem wójtowi za miniony, bardzo dobry dla nas rok, będzie udzielenie absolutorium. Cieszy fakt, że o Gminie Nowy Duninów nasi partnerzy, mieszkańcy i goście mówią dobrze. Jest to owoc dobrej współpracy Rady Gminy i Wójta. Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy życzę Państwu dużo radości, spokoju oraz Błogosławieństwa Bożego. Dużo słońca i wody w poniedziałkowy, świąteczny ranek. Serdecznie pozdrawiam 4 Marzec 2010

5 INWESTYCJE ROKU 2010 sparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych - na nim Wprzede wszystkim opiera się plan inwestycyjny gminy Nowy Duninów na rok Od kilku dobrych lat budowa i modernizacja infrastruktury technicznej służącej naszym mieszkańcom jest w dużej mierze finansowana ze środków spoza budżetu gminy. Dotychczas były to pieniądze pochodzące z takich źródeł jak: Unia Europejska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Ogromnym wsparciem dla gminy były środki z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Niestety, w tym roku zabrakło funduszy na uruchomienie tego programu. Samorząd Województwa zmuszony był bowiem przekazać 54% swoich dochodów na rozwój biedniejszych regionów w ramach tzw. janosikowego. W br. inwestycja dofinansowana w ramach SIWRM będzie realizowana w Nowym Duninowie (ul. Parcelowa) - środki zarezerwowane były w budżecie województwa Mazowieckiego w roku ubiegłym. Nie będzie łatwo zdobyć w roku 2010 i latach następnych fundusze na inwestycje gminne. Środki własne niezmiennie pozostają niewielkie, a potrzeby nie maleją. Zmniejsza się natomiast pula środków z rozdania Coraz więcej samorządów stara się o dofinansowanie. Spada więc odsetek tych, którzy wsparcie otrzymają. Minione 2 lata pokazały, że trudności w zdobyciu wsparcia w ramach środków unijnych narastają. I tak np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (infrastruktura drogowa) wsparcie w 2008 roku otrzymało zaledwie 20% jednostek ubiegających się o dofinansowanie. Jeszcze mniejszy odsetek beneficjentów otrzymał wsparcie w ramach RPO WM Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (ok. 3%). Także otrzymanie wsparcia z WFOŚiGW nie należy do zadań najłatwiejszych. W br. z 15 gmin powiatu płockiego jedynie 2 lub 3 otrzymają wsparcie z tego źródła. Drugą, równie istotną barierą w pozyskiwaniu środków są własne możliwości finansowe. Jak już wspominaliśmy gmina Nowy Duninów własnych środków do zagospodarowania ma niewiele, więc i proporcjonalnie mniej możemy ich zdobyć. Pesymizm jednak nie jest mile widziany wśród naszych samorządowców, którzy mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia na gruncie pozyskiwania funduszy bez większego lęku patrzą w przyszłość. Stąd ambitne plany na rozpoczynający się 2010 rok. REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Krzysztof Pilatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Hanna Binkowska - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Katarzyna Jakowska - Podinspektor ds. przygotowywania i planowania inwestycji. 1. Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonanych 3697,3 mb nawierzchni bitumicznej, odwodnienie oraz utwardzenie zjazdów gospodarczych i wykonanie poboczy gruntowych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie ,43 zł. W roku 2009 przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S. A., ul. Krośniewicka 5, Gostynin, z oferowaną kwotą brutto ,55zł. Realizację wszystkich prac zgodnie z harmonogramem zaplanowano na lata W roku 2009 został wykonany I etap inwestycji, tj. budowa odcinka o długości 2,0 km od drogi krajowej do granicy wsi Dzierzązna. Budowa kolejnego odcinka drogi zaplanowana jest w I półroczu 2010 roku, zakończenie prac do 30 czerwca 2010 r. 2. Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa W chwili obecnej przygotowywane są podkłady geodezyjne do wykonania projektu technicznego drogi. Do końca grudnia 2010 roku planowane jest zakończenie realizacji projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiesława Biniewicz - Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska Teresa Kalwasińska - Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 5 przejście do przystanku - uzupełnienie.

6 INWESTYCJE ROKU Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o długości 465,05 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej mineralno - asfaltowej oraz poboczy i zjazdów z tłucznia kamiennego wraz z oznakowaniem. W roku 2009 na w/w inwestycję został ogłoszony przetarg. W toku postępowania przetargowego okazało się, iż wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę (w kwocie ,00 zł brutto) znacznie przekroczyła środki przeznaczone na sfinansowanie robót, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane jest do końca marca 2010 roku. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w III kwartale 2010 roku. Środki otrzymane w 2009 roku z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie ,00 zł zostały przesunięte na 2010 rok. 5. Projekt drogi gminnej Karolewo - Kamion II Etap W II kwartale 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji, długość projektowanej drogi wyniesie 1,13km. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji (I etap o długości 0,3km) wniosku w ramach terenowego Funduszu O c h r o n y G r u n t ó w R o l n y c h. Wa r t o ś ć kosztorysowa projektu wynosi ,03zł, wnioskujemy o udzielenie dotacji na kwotę zł. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, w latach poprzednich miało to miejsce w miesiącu maj czerwiec. Planowane zakończenie realizacji III kwartał 2010 roku. 4. Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym W 2009 roku podjęto, po konsultacjach z mieszkańcami, decyzję o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury w ramach tzw. specustawy. W roku 2009 biuro projektowe TOSSA z Gostynina przygotowało koncepcję realizacji inwestycji, w tym samym roku właściciele gruntów mogli zapoznać się z proponowanym przebiegiem inwestycji. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje z biurami geodezyjnymi w sprawie wykonania podziałów geodezyjnych w miejscach gdzie właściciele nie wyrazili zgody na podział lub przekazanie gruntów po budowę drogi. Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W obradach XXVIII Sesji Rady Gminy uczestniczyli m.in. mieszkańcy Brwilna Dolnego. Spór o drogi dojazdowe do posesji trwa w tym rejonie od ponad 15 lat i wciąż nie ma porozumienia między właścicielami działek przyległych do planowanej drogi (tzw. po górkach). Trwająca niezgoda, jak podkreślił jeden z Radnych Rady Gminy podczas wspomnianego spotkania, do niczego dobrego dotychczas nie doprowadziła. Przytaczając zaś niedawną budowę drogi powiatowej w Lipianakch podkreślił siłę sprawczą postawy mieszkańców Lipianek, którzy nieodpłatnie przekazali część własnych gruntów pod budowę. To zaś było jednym z głównych przyczynków do podjęcia wspólnych działań Rady Gminy i Starosty Płockiego zmierzających do przeprowadzenia inwestycji, mimo sprzeciwu, m.in. Radnego Powiatu, przedstawiciela gminy Nowy Duninów, który głosował przeciw podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wydania obligacji na budowę i modernizację dróg powiatowych, w tym drogi w Lipiankach i drogi Popłacin - Brwilno. W Brwilnie Dolnym trwająca niezgoda doprowadziła do bolesnych rozwiązań. Decyzję o z a s t o s o w a n i u p r z e z W ó j t a z a p i s ó w znowelizowanej Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy drogowej, która weszła w życie 10 września 2008 roku) podjęli sami mieszkańcy w głosowaniu podczas zebrania wiejskiego. Nie była to jednogłośnie podjęta decyzja. Pozwoliła jednak na podjęcie przez Wójta działań zmierzających do wybudowania drogi w Brwilnie Dolnym. Drogi, która wszystkim mieszkańcom tego rejonu jest potrzebna, a nawet konieczna. Trwają czasochłonne prace formalne, ale wreszcie pojawiła się szansa na rozstrzygnięcie wieloletniego konfliktu i sfinalizowanie budowy. 6 Marzec 2010

7 INWESTYCJE ROKU Budowa kanalizacji w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej W roku 2009 został zrealizowany I Etap inwestycji obejmujący swym zakresem wykonanie ponad 3000 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej, montaż przepompowni strefowej oraz montaż 59 szt przepompowni przydomowych w miejscowości Soczewka oraz części Brwilna Dolnego. W czerwcu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie budowy kolejnego etapu realizacji tego projektu obejmujący obszar Brwilna Dolnego oraz część Woli Brwileńskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt realizacji projektu wynosi ,72 zł, wnioskowana kwota dotacji to ,00 zł. Planowany termin realizacji prac to lata W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. 7. Budowa kanalizacji w Nowym Duninowie ul. Płocka W dniu roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, otwarcie ofert w dniu roku. Projekt obejmuje rozbudowę kanalizacji w systemie ciśnieniowym o długości 3,5 km wraz z wykonaniem 30 szt przyłączy. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Przyznane zostały środki na realizacje zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00zł. Planowany termin zakończenia prac Budowa wodociągu w Jeżewie Urząd Gminy oczekuje na wydanie przez Starostwo Powiatowe w Płocku decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w marcu 2010 roku. Do końca września 2010 planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. Prace będą obejmowały odcinek sieci głównej o długości około 4 km oraz 30 szt. przyłączy. Przyznane zostały środki na realizacje zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00zł. 9. Zagospodarowanie parku oraz odtworzenie stawów na terenie parku w Nowym Duninowie Stawy zostan¹ pog³źbione úrednio o 0,64 m, a grunt w ich otoczeniu w wiźkszoú ci zagospodarowany. Nape³nianie stawów odbywaę siź bździe stopniowo przez okres 2 lat w czasie jesienno - zimowym. W otoczeniu projektowanych do odbudowy stawów zostanie stopniowo przywrócony stan wody istniejący 65 lat temu. Szacunkowa wartość realizacji I etapu zadania to około ,00 zł Planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach osi LEADER + w kwocie ok ,00 zł. 10. Zagospodarowanie parku zabytkowego w Soczewce Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zespołu pałacowo - parkowego w miejscowości Soczewka na cele społeczno - kulturowe i turystyczno - rekreacyjne. Prace będą obejmować: a) odtworzenie układu komunikacyjnego oraz stworzenie nowego poprzez wytyczenie ścieżek oraz alejek spacerowych; b) wyeksponowanie najcenniejszych drzew, wzbogacenie gatunkowe drzewostanu parkowego pojedynczymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych; c) wyposażenie parku w typowe elementy niezbędne do jego właściwego funkcjonowania, tj. oświetlenie parkowe, ławki, tablice informacyjne i kosze na odpadki itp. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi ponad ,00 zł. W roku 2009 została opracowana dokumentacja techniczna. W lutym 2010 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację do 50% wartości robót. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru wniosków. Planowane rozpoczęcie prac w II kwartale 2010 r. Inwestycja bćdzie obejmowaă renowacjć 3 stawów oraz zagospodarowanie zabytkowego zespoůu paůacowo parkowego w Nowym Duninowie. Realizacja I etapu inwestycji planowana jest na rok W chwili obecnej kończą się prace projektowe. Projekt obejmuje renowację 3 z 7 stawów o powierzchni 10,535 m². Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 7

8 INWESTYCJE ROKU Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Soczewce W ramach inwestycji zostanie wykonane boisko do gry w piłkę nożną (z możliwością wykorzystania również do innych dyscyplin sportowych) o wymiarach areny 60 x 30 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, utwardzenie obejścia pola do gry kostką betonową, wykonanie piłkochwytów za bramkami o dł. 30m i wysokości 5,5m oraz ogrodzenia na całym obwodzie boiska (z furtką oraz bramą) o wysokości 4 m. Zaprojektowano również oświetlenie boiska. W dniu roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, w dniu roku nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 17 firm. W kwietniu 2010 roku planowane jest podpisanie umowy z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Na realizacje projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,48 zł. Zakończenie realizacji prac budowlanych zaplanowano do dnia roku. 13. Kompleksowa modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z budową boisk sportowych Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie wraz z budową dwóch boisk sportowych do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne do gry w siatkówkę o nawierzchni syntetycznej. Rozbudowa budynku szkoły obejmie budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych 18,51 x 10,00 wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły za pomocą projektowanego łącznika. W ramach prac zostanie również przebudowana część dachowa istniejącej sali gimnastycznej. Planowany termin realizacji prac r. W czerwcu 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ,63zł, wnioskowana kwota dotacji to ,98zł (do 85% wartości projektu). Wniosek przeszedł pomyślnie pierwszy etap oceny formalnej i w chwili obecnej oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. 11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie W związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został przesunięty termin naboru wniosków na rok 2010, prowadzone są przygotowania do złożenia wniosku w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka z Harmonogramu dla III tury naboru wniosków RPO WM Wniosek zostanie złożony poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego (planowany termin rozpoczęcia naboru kwiecień 2010 roku). W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie dotacji do 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Zakres prac będzie obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną, montaż kolektorów słonecznych, wymianę obróbek blacharskich oraz roboty wykończeniowe. Szacunkowa wartość projektu wynosi ,00zł. Informację dot. inwestycji przygotował Kierownik Referatu rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz. Tel. (24) wew. 110 Inwestycje RZGW i GDDKiA w Warszawie prowadzone w gminie Nowy Duninów egionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w RWarszawie kontynuuje prace przy odbudowie odwodnienia terenów zawala i osiedla w Nowym Duniowie. W tej chwili prace trwają na Placu Strażackim. Wykopy i ciężki sprzęt. Trzeba jednak przyznać, że wykonawca robót bardzo sprawnie organizuje prace. Mieszkańcy Placu Strażackiego nie odczuli dotychczas większego dyskomfortu jeśli chodzi o codzienne korzystanie z drogi dojazdowej. Jest ona cały czas przejezdna, a nawierzchnia na bieżąco poprawiana na tyle, by żaden z jej użytkowników nie musiał korzystać z pomocy. Planowany termin zakończenia prac przypada na maj br. i wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma terminu. Informowaliśmy już o konieczności usunięcia zadrzewień w okolicach nowo położonego drenażu. Niestety, ten sam los spotka topole, których już niewiele zostało w okolicach wejścia do portu. Będzie trochę inaczej, może trochę żal, ale na pewno będzie bezpieczniej. Jeśli mowa o Placu Strażackim warto wspomnieć, że projekt modernizacji drogi krajowej nr 62 przewiduje budowę systemu odwodnienia tej drogi. Dotychczas woda deszczowa przy ulewnych deszczach strumieniami spływa w rejon Placu Strażackiego skutecznie utrudniając korzystanie z tego terenu. Prace przy projekcie rozbudowy drogi krajowej nr 62 trwają. Wójt Gminy otrzymał potwierdzenie, że zgłoszone dotychczas uwagi i wnioski dotyczące zmian w projekcie, składane przez samorząd gminy Nowy Duninów zostały przekazane do biura projektowego. W terenie zaś pracują geodeci. Pozostaje mieć nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozyska środki unijne na realizację tej inwestycji. Poszerzona droga, chodniki, bezpieczniejsze skrzyżowania, na tym zależy naszym mieszkańcom najbardziej. Jak wszystkim wiadomo, jest wiele dróg będących w Zarządzie GDDKiA w Warszawie wymagających nie mniejszej modernizacji niż nasza, tym bardziej cieszy, że to właśnie drogę nr 62 Zarządca postanowił zmodernizować. 8 Marzec 2010

9 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY ZAGROŻENIE POWODZIOWE 2010 Przełom lutego i marca dla części mieszkańców gminy Nowy Duninów nie był niestety czasem spokoju. Skuta lodem Wisła o tej porze roku zawsze budzi zaniepokojenie. Tym razem nie było inaczej. Mieszkańcy terenów zagrożonych z niecierpliwością czekali na lodołamacze i obserwowali bacznie Zalew. 18 lutego 2010 r. Wójt spotkał się z sołtysami i przedstawicielami OSP z terenu gminy Nowy Duninów. Na spotkanie został też zaproszony Pan Jan Bronkau Kierownik Wydziału Administracji i Z a r z ą d z a n i a K r y z y s o w e g o S t a r o s t w a Powiatowego w Płocku, który przedstawił aktualną sytuację na Wiśle oraz zakres dotychczasowych i planowanych w najbliższym czasie działań PZZK odnośnie ewentualnego zagrożenia powodzią. Sołtysi oraz jednostki OSP zostali poinformowani m.in. o punktach zbiórki mieszkańców w przypadku wystąpienia powodzi. Omówiono też podstawowe zadania sołtysów w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wójt zwrócił uwagę na ich szczególną rolę. To oni często jako pierwsi dowiadują się o zdarzeniu. Dlatego tak ważna jest współpraca sołtysów z wszystkimi służbami. 21 lutego (w niedzielę) lodołamacze rozpoczęły akcję kruszenia lodu na Zalewie Włocławskim. Głównym ich zadaniem było utworzenie rynny w pokrywie lodowej, co umożliwiłoby spływ wody z górnych odcinków Wisły. Wszyscy z ulgą odetchnęli. W dniu, w którym Starosta Płocki wprowadził (26 lutego 2010r.) pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślańskich powiatu płockiego, dla naszych mieszkańców bezpośredniego zagrożenia powodzią nie było. Wójt zwrócił się jednak do tych wszystkich, którzy zamieszkują tereny przyległe do Zalewu Włocławskiego o zabezpieczenie wartościowych rzeczy. W gospodarstwach rolnych o zabezpieczenie sprzętu rolnego, pasz, płodów rolnych, etc. Poinformowano także mieszkańców o nr. telefonów kontaktowych do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Utrzymywany zaś stały kontakt z PZZK pozwolił monitorować stan rzeki powyżej i poniżej Nowego Duninowa. 26 lutego 2010r. stan wody na wodowskazie w Nowym Duninowie wynosił 125 cm (45 cm poniżej stanu ostrzegawczego i 75 cm poniżej stanu alarmowego). Niestety, mimo, ze lodołamacze ciągle pracowały na Zalewie 2 marca zarządzeniem Starosty Powiatu Płockiego wprowadzony został stan alarmu powodziowego. W tym dniu, wg wskazań na wodowskazie w Nowym Duninowie, o 15 cm został przekroczony stan ostrzegawczy. 3 marca 2010 r. Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w osobie Wójta Gminy zwołał posiedzenie Zespołu, na którym omówiono aktualną sytuację na terenie gminy Nowy Duninów oraz sytuację powodziową w górnym i dolnym biegu rzeki. Zostały wprowadzone stałe dyżury w Urzędzie Gminy. Pracownicy UG rozpoczęli całodobowe dyżury, monitorując stan wody na wodowskazie w Nowym Duninowie, stan obwałowania, spływ wody na rzece oraz tereny gdzie występowało ewentualne zagrożenie podtopieniem. Dokonano przeglądu materiałów przeciwpowodziowych, uzupełniono zapasy piasku. W kolejnych dniach, pracownicy Urzędu Gminy przygotowywali ewentualną ewakuację ludności z terenów najbardziej zagrożonych. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym zabezpieczono lokale na wypadek ewakuacji. GZZK współpracował z jednostkami OSP z terenu gminy, PSP z Płocka oraz z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad, który na bieżąco patrolował stan drogi nr 62 bezpośrednio przylegającej do zalewu Włocławskiego. Stan wody podnosił się. Lodołamacze wciąż pracowały na odcinku Włocławek - Płock. Niestety w miejscach, gdzie występują spłycenia tworzyły się zatory lodowe. Piętrząca się woda 5 marca rano, przed wypłynięciem z portu w Nowym Duninowie lodołamaczy, sięgnęła na wodowskazie w N9owym Duninowie 230 cm. Stan alarmowy został przekroczony o 30 cm. To był trudny poranek. Szczególnie dla tych wszystkich, którzy przeżyli osobiście powódź w 1982 roku. Trudno było spać spokojnie mając w pamięci tamte wydarzenia. Wszyscy z nadzieją spoglądali na załogi lodołamaczy. Tuż po rozpoczęciu akcji kruszenia lodu przez wspomniane lodołamacze woda zaczęła opadać. Jeszcze przez kilka kolejnych dni bacznie obserwowano wody Zalewu. 9 marca Starosta Płocki odwołał stan alarmu powodziowego. Zagrożenie minęło. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 9

10 OSP w gminie Nowy Duninów. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY alne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży WPożarnych z terenu gminy Nowy Duninów odbyły się kolejno: 27 lutego, 6 marca i 13 marca. Jak wynika z przedstawionych przez Strażaków sprawozdań sytuacja w OSP w Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznie jest dobra. Nie jest to przypadek. Tak dobra kondycja jednostek to wynik wypracowany przez strażaków i osoby ich wspierające. Wspomagają ich od wielu lat m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wójt Gminy. Także Starosta Płocki nie zapomina o druhach z Nowego Duninowa, Lipianek i Dzierzązny. Współpraca ta została wysoko oceniona przez samych druhów ochotników. Co roku zasoby naszych straży wzbogacane są o specjalistyczny sprzęt, nie brakuje też środków na bieżące utrzymanie naszych jednostek, a kosztuje ono nie mało. W 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 37266,00 zł. Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał 26693,00 zł jako dotację celowa na zakup sprzętu. Na terenie gminy występują trzy główne obszary zagrożeń: Zbiornik Włocławski, duże obszary leśne i droga krajowa nr 62. Najczęściej jako pierwsze na miejsce zdarzenia docierać powinny jednostki lokalne. Jeśli są wyposażone w sprawne samochody, dysponują specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą okazują się niezwykle przydatni i skutecznie wspomagają działania służb zawodowych. OSP Nowy Duninów musi być wyposażona w sprzęt pozwalający działać we wszystkich trzech wymienionych obszarach i tak jest. OSP Lipianki przygotowana jest przede wszystkim na udział w akcjach gaszenia pożarów w terenach leśnych. OSP Dzierzązna posiada w swoich zasobach lekki samochód bojowy. O przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Duninów możemy być spokojni. W swoich szeregach mają przedstawicieli władz samorządowych, wsparcie Proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja i wielu przyjaciół. Oby rozpoczynający się rok nie był gorszy dla naszych druhów ochotników i oby nie musieli narażać swojego życia z winy naszej nierozwagi. Jeśli mówimy o Strażakach, warto wspomnieć o działaniach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej podejmowanych na terenie naszej gminy. Od wielu lat dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Żeby wystartować w takim konkursie niezbędna jest szeroka wiedza w tym zakresie. W br. etap gminny konkursu odbył się w lutym. Hubert Kwiatkowski (Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie) i Marcin Gątarek (Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie). To oni okazali się najlepsi podczas eliminacji gminnych zdobywając pierwsze nagrody ufundowane przez Wójta oraz przepustkę do eliminacji powiatowych. Reprezentować nas będą w powiecie płockim także zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". W trzech grupach wiekowych wystartowało w konkursie 48 uczestników. Komisja konkursowa po długich obradach wybrała, zgodnie z regulaminem trzy prace, które organizatorzy eliminacji gminnych przesłali do Komisji Powiatowej. Były to prace autorstwa: Magdaleny Marciszewskiej, Julii Pachniewskiej i Angeliki Karasińskiej. Jedno należy podkreślić szczególnie: poziom wiedzy z zakresu pożarnictwa jak i prac plastycznych z roku na rok jest coraz wyższy. Dlatego też szanowna komisja konkursowa ma coraz większe trudności z wyborem najlepszych prac. Oby w następnym roku miała je jeszcze większe. 10 Marzec 2010

11 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych s. mgr Adam Łach - z początkiem lutego 2008 r. objął stanowisko proboszcza parafii Kpw. św. Mikołaja. Sprawdził się już jako dobry gospodarz, którego zaufaniem darzą parafianie. Jest zawsze blisko tych, którzy potrzebują wsparcia, także blisko strażaków ochotników z terenu gminy Nowy Duninów. Ci ostatni postanowili przyjąć ks. Adama w swoje szeregi. Biskup Płocki Piotr Libera przychylił się do prośby Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Duninowie pana Mirosława Krysiaka i z dniem 15 grudnia 2009 r. mianował Księdza Proboszcza Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Nowy Duninów. Jest to pierwszy w naszej historii Kapelan gminny OSP. Ci wszyscy, którzy znają ks. Adama wiedzą, że można na niego liczyć, że będzie zawsze służył swoją pomocą i dobrą radą, że nie zawiedzie. Gratulujemy Księdzu Adamowi zaszczytu pełnienia posługi duszpasterskiej wśród Strażaków. Druhom Strażakom zaś gratulujemy wspaniałego Kapelana i przyjaciela. Ferie zimowe w GOK arsztaty tańca nowoczesnego, zabawy integracyjne, Wkonkursy zabawy w kręgielni w Płocku, Mc Donald, lodowisko, zabawy na śniegu, kulig i ognisko z kiełbaskami. A tuż przed Walentynkami instrukcje kulinarne, czyli jak dotrzeć do serca przez żołądek. To wszystko znalazło się w ofercie zimowych ferii Gminnego Ośrodka Kultury w Soczewce i świetlicy socjoterapeutycznej. To jednak nie koniec. GOK włączył się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i na pewno do końca roku usłyszymy o tym niejednokrotnie. Wracając jednak do ferii zimowych z GOK i Chopina: wycieczka do miejsc związanych z Chopinem w Płocku, warsztaty w Muzeum Mazowieckim w Płocku, etc. Wszystkie zajęcia prowadzone pod hasłem Ferie z Chopinem przybliżyły na pewno postać kompozytora i pianisty. W końcu Chopin też był dzieckiem. Nauka poloneza, krakowiaka, koncert Zespołu Pieśni i tańca Dzieci Płocka, zajęcia plastyczne. To wszystko dopełniło tegoroczną, bogatą ofertę zimową Gminnego Ośrodka Kultury. Już dziś możemy zdradzić, że rozpoczęto przygotowania do wielkiej wakacyjnej wyprawy w polskie góry. Pamiętajcie drodzy rodzice i opiekunowie. To wszystko co dzieje się w Gminnym Ośrodku Kultury skierowane jest do wszystkich dzieci z terenu gminy. Warto więc sprawdzić czy nasze pociechy nie znalazłyby czegoś interesującego dla siebie. Przecież rozwijanie zainteresowań naszych maluchów leży także w Waszym interesie. A może gdzieś, w kimś drzemie ukryty, wyjątkowy talent? TRENING PAMIĘCI Prosimy o podanie kolejno, wg numerów zdjęć zamieszczonych na str. 2: - Nazwę wydarzenia - Nazwę miesiąca, w którym ono nastąpiło - Własnego imienia i nazwiska oraz adresu (także nr telefonu). Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce Soczewka 22, Soczewka tel Trzem osobom, które jako pierwsze nadeślą poprawne odpowiedzi (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w przypadku osobistego dostarczenia karty z odpowiedziami) Wójt Gminy wręczy Nagrody podczas Pikniku Rodzinnego w Nowym Duninowie zaplanowanego na r. Listę osób nagrodzonych zamieścimy w następnym numerze gazety. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa, Nowy Duninów z dopiskiem Trening Pamięci Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 11

12 Nowy Duninów - Roncello 2010 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY radycyjnie już, z początkiem roku ustalany jest program Twspółpracy polsko - włoskiej na dany rok. Propozycje władz Roncello dotyczące tegorocznych wizyt były przedmiotem styczniowego spotkania Wójta Gminy z dyrektorami szkół i Kierownikiem GOK. Tym razem do udziału w dyskusji został także zaproszony przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Duninów, tj. Prezes LKS "Wisła" w Nowym Duninowie. Pierwszy kwietniowy wyjazd do Roncello to wizyta robocza, w której udział wezmą przedstawiciele władz gminy Nowy Duninów oraz wspólnot parafialnych. Jako, że skład osobowy władz Roncello zmienił się, wizyta ta będzie miała na celu poznanie nowych partnerów i ustalenie warunków dalszej współpracy. Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec. Już w ubiegłym roku władze obu gmin, mając na uwadze trwające trudności gospodarcze zmniejszyły liczbę dzieci i młodzieży uczestniczących w wyjazdach. W 2009 roku gościliśmy grupę dzieci z Włoch. W czerwcu br. przewidziano natomiast wyjazd naszych dzieci do Roncello. Ze względu na fakt, iż jest to tylko 8 osobowa grupa, dyrektorzy szkół nie mieli łatwego zadania. Czerwcowy wyjazd do Włoch to ogromne wyróżnienie dla uczniów. Wszyscy oni w ciągu roku szkolnego ciężko pracują i na pewno zasłużyli na nagrody. Jednak nauczyciele przy wsparciu rad rodziców i Stowarzyszenia LKS "Wisła" w Nowym Duninowie musieli wybrać z ogólnej liczby 200 uczniów (klas IV-VI szkół podstawowych i I i II klas gimnazjum) wspomnianą ósemkę. Przedstawiciele władz gminy Nowy Duninów biorący udział w wizytach oficjalnych, tradycyjnie już koszty związane z podróżą pokrywają z własnych środków. Pobyt obu grup oraz koszty podróży dzieci finansują władze Roncello. Międzynarodowe spotkania trwają nieprzerwanie od 2005 r. Podjęta wówczas inicjatywa warta jest kontynuacji chociażby ze względu na fakt, iż jest to jedna z nielicznych możliwości poznania przez naszą młodzież innego regionu Europy, nabycia nowych doświadczeń i podzielenia się własnymi. Wiadomo wszak, że to co poznane staje się nam bliższe, zrozumiałe. Warto więc przezwyciężyć trudności i kontynuować spotkania polsko - włoskie, pielęgnując przy tym to co już udało nam się wspólnie wypracować. Pierwsze spotkania z wiosną 2010 "Chcę wiosny, wiosny mi potrzeba promieni słońca do życia mi trzeba dość mam już koloru białego chce energii z zielonego. Niech wiosna wreszcie nastanie niech wyschnie na sznurze pranie, niech skowronek radośnie zaśpiewa wiosny mi trzeba o nieba! (Iwona Rękawiecka) Dziękujemy Pani Iwonie i Paniom ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie za pomoc w zredagowaniu wiosennego kącika. Pozostałych czytelników zachęcamy do podjęcia współpracy z redakcją gazety. Piszcie: 12 Marzec 2010

13 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek o przede wszystkim ludzie i ich pasje. Nasze lokalne Tbiblioteki nie poprzestają na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Tak Szkolna jak i Gminna Biblioteka edukują i wychowują. Są prężnie działającymi ośrodkami kultury. Wystawy, konkursy, przedstawienia z udziałem czytelników, spotkania autorskie to tylko wycinek ich szerokiej oferty skierowanej do mieszkańców gminy Nowy Duninów. Nie mogło więc w duninowskich bibliotekach zabraknąć akcentów związanych z obchodami Roku Chopinowskiego. Rozpoczęto 11 marca spotkaniem autorskim pn. Nuty Chopina z Panią Izabellą Plebańską. Ciąg dalszy będzie równie interesujący. Rozpoczęły się już przygotowania do wystawy Chopinowskiej i konkursów z nią związanych. Zanim jednak to nastąpi warto wrócić do styczniowej loterii fantowej. Biblioteka Szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców loterii fantowej, zorganizowanej r. Dziękujemy Pani Hałbubi Szcześniak - Apteka w Nowym Duninowie; Państwu Stanisławie i Józefowi Tomaszewskim - "Karczma u Jakuba", Państwu. B. i K. Kalwasińskim, Państwu B. i W. Kalwasińskim, Pani E. Włodarczyk. Dziękujemy Wójtowi Gminy Nowy Duninów, dyrektorom szkół, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej; Pracownikom administracji i wszystkim uczniom za dary i upominki na rzecz loterii. Środki uzyskane ze sprzedaży losów zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biblioteki. Raz jeszcze, w imieniu czytelników i własnym, dziękujemy. M. Stańska i K. Pruszyńska Turniej szachowy - będzie ciąg dalszy? rening pamięci, nauka logicznego myślenia i Tprzewidywania. Tak krótko można ująć podstawowe aspekty gry w szachy. Nabycie wszystkich tych umiejętności i cech jest jak najbardziej pożądane, bo wszystkie one okazują się niezmiernie przydatne w codziennym życiu. Miło było gościć 20 lutego w Nowym Duninowie społeczność szachistów amatorów -uczestników Turnieju o Puchar Wójta Nowy Duninów. Jak sami podkreślają, szachiści to zwykli ludzie, którzy uprawiają sport, pracują, uczą się. A jednak obserwując ich w sobotę podczas turnieju w Nowym Duninowie, po cichu, każdy z postronnych obserwatorów zazdrościł im. Czego? Właśnie wspomnianych umiejętności. Organizatorzy Turnieju, tj. Wójt Gminy i Prezes Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gostmat 83"" oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, zapowiedzieli ciąg dalszy wspólnej przygody, do której będą starali się zaprosić wszystkich szachistów amatorów z terenu gminy Nowy Duninów. W zamyśle mają kolejny turniej, przygotowany specjalnie dla początkujących graczy. Będziemy śledzić i wspierać inicjatywy promujące tę dyscyplinę, tak mało popularną jeszcze wśród naszych mieszkańców. Gminę Nowy Duninów reprezentował Pan Jerzy Nowacki, który po raz pierwszy startował w turnieju szachowym. Największą trudnością, jak podkreślał było ograniczenie czasowe. Turniej przeprowadzony był systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, czas trwania rundy 10 minut na zawodnika tj. 20 minut na partię. Takie tempo gry, dla kogoś, kto gra w szachy w zaciszu domowym jest ogromną trudnością. Za godne reprezentowanie gminy Nowy Duninów podczas Turnieju, w ślad za Wójtem Gminy dziękujemy Panu Jerzemu gorąco. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 13

14 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE NOWY DUNINÓW Senior XXI wieku potkania opłatkowe i noworoczne mają Sswoją tradycję, także wśród seniorów. To jedna z niewielu okazji by spotkać się w szerszym gronie przy dobrym ciastku i herbatce. Trochę żal, że nie działa już Koło Gospodyń Wiejskich, że odeszły w zapomnienie spotkania i wspólne wycieczki, że brakuje czasu na spotkania z przyjaciółmi, sąsiadami. Tym cenniejsze są inicjatywy podejmowane przez Seniorów i członków Koła Różańcowego takie jak te zorganizowane 8 stycznia. Spóźniony opłatek, a może powitanie w zaprzyjaźnionym gronie nowego 2010 roku? Tak naprawdę najistotniejsze jest to, że chcemy jeszcze spotykać się z ludźmi. Na styczniowe spotkanie Seniorów zostali także zaproszeni Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Duninowie. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia, życzliwości i zrozumienia nie tylko w Dniu Babci i Dziadka, ale każdego dnia. Oby uśmiech na waszych twarzach nie gasł, a poczucie humoru zawsze było pod ręką. minny Ośrodek Pomocy Społecznej w GNowym Duninowie od kwietnia 2010r. rozpoczyna realizację projektu pt. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zakłada się, że całkowita wartość projektu wyniesie ,50 zł., w tym wkład własny projektodawcy to 10,5% wartości projektu, tj ,70 zł. Grupę odbiorców projektu stanowić będzie 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim wykształceniu, bez kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Celem ogólnym projektu jest integracja zawodowa i społeczna w/w osób poprzez kompleksowe wsparcie polegające przede wszystkim na pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu i ich rodzin, doradztwie zawodowym, terapii psychologicznej, szkoleniach zawodowych. Realizację projektu przewidziano na okres od miesiąca kwietnia 2010r. do miesiąca grudnia 2010r. Wniosek o dofinansowanie projektu Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów został złożony w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w dniu r. Kierownik GOPS w Nowym Duninowie - Katarzyna Stawicka. tel. (24) marzec 2010

15 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA Wisła rozpoczyna rundę wiosenną Puchar Polski 2009/10, grupa: Mazowiecki ZPN i e s t e t y b e z 3 z a w o d n i k ó w : M i c h a ł a NKołodziejskiego, Łukasza Stańskiego i Jakuba Żółtowskiego. Zostali oni wypożyczeni do Wisły Płock. Wynika z tego, że przynajmniej do końca sezonu 2009/10 nie zagrają w składzie Wisły Nowy Duninów. Pierwsze ich występy zostały wysoko ocenione. Warto przy tym wspomnieć, że Łukasz Stański grając w zespole Wisły Płock uznany został za najlepszego zawodnika tej drużyny podczas XX Memoriału im. Stanisława Tymowicza (14 luty 2010r.), zorganizowanego przez Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wisłę Płock. W miejsce Michała, Łukasza i Jakuba Klub planuje pozyskać nowych zawodników. Pozostaje wierzyć, że godnie zastąpią trzech wychowanków Wisły Nowy Duninów. Przygotowania wszystkich trzech drużyn do rundy wiosennej rozpoczęły się już w styczniu treningami na sali gimnastycznej w Nowym Duninowie. Pierwsze mecze rundy wiosennej (I i II termin) zostały przełożone na 12 i 19 maja. Są to mecze wyjazdowe odpowiednio z Zorzą Szczawin i Amatorem Maszewo. Od stycznia Wisła Nowy Duninów rozegrała 6 meczy sparingowych (4 wygrane, 1 remis, 1 przegrana). Michał Kołodziejski Łukasz Stański Jakub Żółtowski Do gry dołączają: III-ligowcy: GLKS Nadarzyn, KS Piaseczno, Legionovia Legionowo, Mazur Karczew, Nadnarwianka Pułtusk, Narew Ostrołęka, Pogoń Siedlce, Radomiak Radom, Wisła II Płock; zespoły Młodej Ekstraklasy - Legia II Warszawa, Polonia II Warszawa; zwycięzcy rozgrywek okręgowych: MKS Ciechanów (OZPN Ciechanów-Ostrołęka), Wisła Duninów (OZPN Płock), Orzeł Wierzbica (OZPN Radom), Podlasie Sokołów Podlaski (OZPN Siedlce), Polonia III Warszawa (OZPN Warszawa). Polonia II Warszawa wycofała się z rozgrywek Wisła Nowy Duninów vs. Pogoń Siedlce 14 kwietnia godz Stadion w Nowym Duninowie ZAPRASZAMY WISŁA SZUKA MŁODYCH TALENTÓW Chłopcy z rocznika `95 i młodsi oraz z rocznika `91 i młodsi. Zapraszamy do Klubu przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duniowie. We wtorki i czwartki o godz możecie zgłosić się do drużyny Juniorów, W środy (godz ) i piątki (godz ) do drużyny trampkarzy (rocznik `95 i młodsi). Dziewczęta! Drużyna cheerleaderek Wisły zaprasza! Treningi odbywają się w sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Duninowie w środy o godz ZAPRASZAMY NA STADION W NOWYM DUNINOWIE r godz. 11.oo Wisła - SKS 70 (J) godz Wisła - Zryw Bielsk (S) r godz. 16.oo Wisła Stoczniowiec Płock (J) r godz Wisła - Orzeł Goleszyn (S) godz Wisła Orzeł (J) r godz. 11.oo Wisła - Kasztelan Sierpc (T) r godz Wisła - Młodzieszyn (T) godz Wisła - Unia Iłów(S) godz Wisła Unia (J) r godz. 15.oo Wisła - Stegny Wyszogród (S) godz Wisła - Stegny (J) Piłkarze oraz Cheerleaderki Wisły Nowy Duninów zapraszają serdecznie na stadion w Nowym Duninowie. Rozpoczyna się II runda sezonu 2009/10. Potrzebujemy Was drodzy Kibice, waszego wsparcia podczas każdego meczu, a szczególnie tu w Nowym Duninowie przy Włocławskiej 3A. Do zobaczenia! r godz Wisła - Peklimar Umienino (T) godz. 15.oo Wisła - Świt Staroźreby (S) godz Wisła - Świt (J) r godz Wisła - Mazur Gostynin (J) godz. 18.oo Wisła - Mazur (S) r godz. 11.oo Wisła - Bzura Chodaków (T) r godz. 11.oo Wisła -Mazowsze Słupno (T) godz. 15.oo Wisła -Kasztelan (S) LEGENDA (S) - Seniorzy (J) - Juniorzy (T) - Trampkarze Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 15

16 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA Regaty Żeglarskie i I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty nominacje do Wydarzeń Roku 2008 i 2009 w Plebiscycie Z Tumskiego Wzgórza ieszkańcy gminy Nowy Duninów oraz wszyscy ci, Mktórzy kiedykolwiek uczestniczyli w Regatach lub obserwowali je z brzegów Zalewu Włocławskiego wiedzą, że jest to wyjątkowa impreza w regionie. Od ponad dobrych 10 lat spotykamy się zawsze w lipcu w porcie w Nowym Duninowie. Wielu z nas poznało się właśnie podczas Regat, wielu nawiązało trwałe przyjaźnie. Fakt, iż Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie trwają nieprzerwanie od wielu lat, że prestiż imprezy wzrasta z roku na rok, że takiej drugiej nie ma po prostu, został dostrzeżony przez czytelników Tygodnika Płockiego i Kapitułę Plebiscytu Z Tumskiego Wzgórza. Regaty otrzymały z rąk tej właśnie kapituły nominację do Wydarzenia Roku 2008 w kategorii W regionie. Jest to dla nas wszystkich ogromne wyróżnienie. które mobilizuje, wyzwala do podejmowania kolejnych inicjatyw. Zobowiązuje nas także do tego, by Regaty w Nowym Duninowie co rok były ciekawszym wydarzeniem. Nominację natomiast do wydarzenia roku 2009 w tym samym plebiscycie otrzymał I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty GWPK Nowy Duninów Nominowani przy tym zostali główni organizatorzy tego przedsięwzięcia: Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów i Andrzej Drozdowski Dyrektor Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dla tych, którzy nie byli wówczas w Nowym Duninowie małe przypomnienie. Było to tak: W czerwcu ubiegłego roku turyści z pogranicza Mazowsza i Kujaw spotkali się na ziemi duninowskiej. Szlakiem gwiazdy, z trzech stron regionu pieszo i rowerami docierali 27 czerwca przed południem do portu. Tu czekali na nich organizatorzy, goście i mieszkańcy gminy Nowy Duninów. I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty w Nowym Duninowie, czyli zlot turystów z Mazowsza i Kujaw zorganizowany został po raz pierwszy. Patronat honorowy nad imprezą turystyczną objęli Marszałkowie Województw Mazowieckiego oraz Kujawsko - Pomorskiego, przy czym Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przeznaczył na organizację Rajdu znaczne środki finansowe. To m.in. dzięki wkładowi Marszałka możliwa stała się realizacja cennej dla naszego regionu inicjatywy turystycznej. Tak organizacyjnie jak i finansowo I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty wsparł Starosta Powiatu Płockiego Pan Michał Boszko. I chociaż w plebiscycie Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego wzgórza" nie ma tych nazwisk pod nominacją I Rajdu Gwiaździstego w Nowym Duninowie, im właśnie Wójt Gminy składa gorące podziękowania. Bez nich bowiem trudno byłoby o wysoki prestiż imprezy, o godne przyjęcie turystów i tak szeroko z a k r o j o n ą p r o m o c j ę n a s z e g o p i ę k n e g o r e g i o n u. Za wysoką ocenę obu wydarzeń dziękujemy turystom, mieszkańcom gminy Nowy Duninów, wszystkim którym gmina Nowy Duninów i region pogranicza ziem Mazowieckiej i Kujawskiej pozostają bliskie. Regaty Żeglarskie Æeglarskie w Nowym Duninowie. Marszałek Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręcza wrźcza ufundowany przez siebie Puchar dla najszybszego jachtu Sponsorzy od lat dbają dbaj¹ o to, żeby æeby nagrody były by³y atrakcyjne Uroczyste wręczenie wrźczenie nominacji w plebiscycie z Z Tumskiego Wzgórza Wydarzenie roku 2009 W imieniu Sponsorów, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Wójta Gminy Nowy D u n i n ó w, O d d z i a ł u Ż e g l a r s k o - Motorowodnego PTTK MORKA w Płocku, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów oraz gości 17 lipca 2010 r. do Nowego Duninowa na Regaty Żeglarskie. DO ZOBACZENIA! 16 Marzec 2010

17 TURYSTYKA-SPORT-REKREACJA ZA TO, ŻE REGATY ŻEGLARSKIE SĄ JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH IMPREZ NA MAZOWSZU, ZA SERCE I PRZYJAŹŃ, ZA WSPÓLNY WYSIŁEK. WSZYSTKIM SPONSOROM REGAT ŻEGLARSKICH W NOWYM DUNINOWIE DZIĘKUJEMY! Trochę historii Sponsorowanych Regat Żeglarskich w Nowym Duinowie ozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji RRegat Żeglarskich w Nowym Duninowie. Kto wystąpi 17 lipca 2010 w porcie? Tego jeszcze nie wiemy. Jedno jednak jest pewne - warto będzie odwiedzić tego dnia Nowy Duninów. Będą to jubileuszowe XV Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów i X o Puchar Starosty Powiatu Płockiego. Mniej "okrągłe" (VIII), ale na pewno nie mniej interesujące o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zanim jednak spotkamy się po raz kolejny w lipcu pragniemy gorąco podziękować wszystkim sponsorom Regat Żeglarskich. Czy pamiętacie drodzy Czytelnicy Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie bez ich udziału? O tak, był taki czas. Mamy nadzieję, że nie wróci. Dziś wkład finansowy gminy niewiele jest większy od tego sprzed lat. Niewiele zmieniłoby się gdyby nie to, że do organizacji regat przyłączyli się: Starosta Powiatu Płockiego Pan Michał Boszko, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Sponsorzy. Kształt dzisiejszych Regat Żeglarskich zawdzięczamy ich hojności i wierności. Są bowiem tacy, którzy razem ze Starostą i Marszałkiem wspomagają finansowo lub rzeczowo organizację imprezy nieprzerwanie od wielu lat. Bez nich nie byłoby wspaniałych nagród dla żeglarzy, dla uczestników pozostałych konkursów, nie byłoby tak wielu ciekawych postaci na scenie. Nie byłoby po prostu dzisiejszych Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie, a tym samym tak wielu gości, którzy wyjeżdżając pamiętają o Nowym Duninowie przez cały rok, opowiadają o Regatach i ciągle wracają. Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 17

18 BLOK INFORMACYJNY NOWY DOWÓD NIEODPŁATNIE Od 1 stycznia 2010 art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zostaje uchylony. Oznacza to, że dowody osobiste z dniem 1 stycznia 2010 r. będą wydawane bezpłatnie niezależnie od tego czy stary dowód został zgubiony, zniszczony lub skradziony. Nieodpłatnie otrzymają również dowód osobisty osoby, które będą się o niego ubiegały po raz pierwszy lub będą musiały go wymienić z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Biuro Rady czynne jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy. Tel.: 24/ wew Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów NIP: BS. w Gostyninie. Nr konta: tel/fax: lub Urząd Gminy zaprasza od poniedziałku do piątku w godz Środa od Wójt przyjmuje interesantów w środy PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW: Referat finansowy - podatki i opłaty lokalne: 24/ wew. 105 INKASENT (ODCZYT WODOMIERZY) CISZEWSKI SŁAWOMIR: KONSERWATORZY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ: KIJEK WOJCIECH: WIŚNIEWSKI WALDEMAR POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Urząd Gminy prowadzi program pomocy materialnej dla uczniów. Pieniądze na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Każdy uczeń od 7 do 24 roku życia (jeśli kontynuuje naukę) i zamieszkuje na terenie naszej gminy, może skorzystać z pomocy stypendialnej. Formy pomocy materialnej: - stypendia socjalne - zasiłki szkolne Wnioski na stypendia składa się do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, nie może przekroczyć 351 zł. Bez względu na dochód w rodzinie uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, śmierć, wypadek, nagła choroba) może otrzymać zasiłek szkolny. Wniosek o zasiłek szkolny powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od tego zdarzenia. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Urzedu Gminy Pani Iwona Rękawiecka. Pok. nr 17. Tel. (24) wew. 114 lub INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wzorem lat ubiegłych Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników organizuje na terenie gminy Nowy Duninów punkt przyjmowania Wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych, płatności cukrowej i pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wnioski przyjmowane będą przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 roku w godzinach od 9.30 do 15.00, sala nr 8. SŁAWOMIR CISZEWSKI WOJCIECH KIJEK WALDEMAR WIŚNIEWSKI Stopka redakcyjna 18 Marzec 2010

19 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY PARTNERZY PROJEKTU: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów. Etap I Soczewka i część Brwilna Dolnego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn.: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce gm. Nowy Duninów. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO dla rozwoju Mazowsza Budowa wspóůfinansowana przez Unić Europejskŕ z e úrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Budowa drogi o d³ugoú ci 3 km 697,3 mb obejmuje dwa etapy: Całkowita wartość projektu: ,62 zł Wkład Unii Europejskiej: ,22 zł I etap od km 0+058,92 do km 2+058,92. II etap od km 2+058,92 do km 3+756,22. Beneficjent: Gmina Nowy Duninów; ul. Osiedlowa 1; Nowy Duninów Z ŻYCIA NASZEJ GMINY 19

20 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH 2010 Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce 1 Turniej sportowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy czerwiec.2010 Teren gminy X Ogólnopolski Rajd Rowerowy Pielgrzymka im. 108 Męczenników i Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki im. Jana Pawła II VIII Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, X Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów Imprezy o charakterze kulturalnymwystępy artystyczne Pożegnanie Lata czerwiec.2010 VI Piknik Rodzinny Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie Teren szkół w Nowym Duninowie oraz port w Nowym Duninowie Nowy Duninów VI-IX 2010 Soczewka Soczewka Nowy Duninów Ogólnopolski Rajd Rowerowy Pielgrzymka im. 108 Męczenników i Sługi Bożego ks. Ekipa z Nowego Duninowa. Rok 2005 Piknik Rodzinny. Nowy Duninów 2008 r. 7 Imprezy sportowe Nowy Duninów - Soczewka 8 Dożynki Gminne II Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów wrzesień.2010 wrzesień.2010 Teren gminy Nowy Duninów Soczewka Piknik Rodzinny. Nowy Duninów 2008 r. 9 Złota wędka VI Rajd Patrolowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Nowy Duninów międzyszkolna impreza sportowa październik 2010 Soczewka 11 Sztafeta Niepodległości im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Trasa z Włocławka do Warszawy Nowy Duninów Drużyna podwórkowa dziewcząt - bezkonkurencyjna. Rok Dzień Dziecka 2009 Regaty Żeglarskie Nowy Duninów 2008 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

z najlepszymi życzeniami Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

z najlepszymi życzeniami Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów www.nowyduninow.info.pl D NASZEJ GMINY Grudzień 2008 Egzemplarz bezpłatny E-mail: ug@nowyduninow.info.pl Brwilno, Brwilno Dolne, Brzezinna Góra, Duninów Duży, Dzierzązna, Grodziska, Jeżewo, Kamion, Karolewo,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Władze samorządowe gminy Nowy Duninów kadencja 2006-2010

Władze samorządowe gminy Nowy Duninów kadencja 2006-2010 Z ŻYCIA NASZEJ GMINY Władze samorządowe gminy Nowy Duninów kadencja 2006-2010 Mirosław Jan Krysiak Wójt Gminy Leszek Podkański Zastępca Wójta Gminy Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sumliński

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Gmina Białe Błota Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Białe Błota, kwiecień 2014 r. Wstęp Zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. OR-4.523.3.2015 Współpraca Gminy

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU Nazwa : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach udziału we współzawodnictwie organizowanym przez związki sportowe w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r.

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Autor: Administrator 03.01.2017 r. Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny Rok 2016 upłynął w gminie Fabianki pod znakiem licznych zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r.

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. Zadania Sposób realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówki: tematyka i cele prowadzonych zajęć

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.

Bardziej szczegółowo

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014 Gmina Białe Błota Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014 Białe Błota, kwiecień 2015 r. Wstęp Zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo