Ochrona i bezpieczeństwo stacji kolejowych Rozwiązania Bosch Security Systems. Systemy ochrony, bezpieczeństwa oraz nagłośnieniowo-ostrzegawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona i bezpieczeństwo stacji kolejowych Rozwiązania Bosch Security Systems. Systemy ochrony, bezpieczeństwa oraz nagłośnieniowo-ostrzegawcze"

Transkrypt

1 Ochrona i bezpieczeństwo stacji kolejowych Rozwiązania Bosch Security Systems Systemy ochrony, bezpieczeństwa oraz nagłośnieniowo-ostrzegawcze

2 Ogromna odpowiedzialność Jak zapewnić bezpieczeństwo na stacjach kolejowych wykorzystując rozwiązania Bosch Security Systems. Transport publiczny odgrywa ważną rolę w życiu ludzi na całym świecie i z biegiem czasu rola ta rośnie. Jednak w ostatnich latach bezpieczeństwo przemysłu transportowego staje się coraz bardziej narażone na różne zagrożenia. Jednym z największych wyzwań jest ochrona stacji kolejowych. Sektor usług kolejowych staje przed problemem ochrony pasażerów, pracowników, towarów, infrastruktury i majątku trwałego przed możliwymi zagrożeniami. Obiekty te stały się narażone w takim samym stopniu jak lotniska. Muszą zatem spełniać bardzo surowe kryteria dotyczące ochrony, bezpieczeństwa, komunikacji oraz automatyzacji obiektu również w celu podtrzymania opinii dostawcy bezpiecznych i dobrze zorganizowanych usług, na którym mogą polegać podróżni jak i spedytorzy. Do zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na stacjach kolejowych zaliczają się akty wandalizmu, graffiti, kradzieże, handel narkotykami, pożary oraz akty terroryzmu. Stawianie im czoła to poważne wyzwanie ze względu na różnorodność obszarów podlegających monitoringowi: torów, przejść podziemnych, parkingów samochodowych i rowerowych, budynków, przechowalni bagażu oraz wagonów i lokomotyw na postoju. Brak ograniczeń dostępu na większości stacji kolejowych oznacza konieczność zastosowania specjalnych rozwiązań do monitoringu wszystkich obszarów. Bezpieczeństwo ludzi: najwyższy priorytet Podobnie jak w wielu dziedzinach życia, postęp można zaobserwować również w zakresie konstrukcji, rozbudowy i modernizacji stacji kolejowych. Bezpieczeństwo ludzi jest priorytetem, dlatego jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem jest skorzystanie z najnowocześniejszych dostępnych technologii takich jak produkty Bosch Security Systems. Urządzenia te doskonale spełniają wymogi bezpieczeństwa, ochrony i komunikacji obowiązujące na stacjach kolejowych.

3 Bezpieczeństwo, ochrona i skuteczna komunikacja dla stacji kolejowych Stacje kolejowe obejmują rozmaite obiekty zewnętrzne i wewnętrzne, z których wiele jest dostępnych całodobowo. Są więc narażone na szereg problemów związanych z bezpieczeństwem. Zagadnienia te obejmują następujące kwestie: Zapobieganie i/lub reagowanie na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty samobójcze i sabotaż Przygotowanie na sytuacje związane z zagrożeniem wybuchu lub pożarowym, wynikające z przechowywania cieczy łatwopalnych Identyfikacja i kontrola porzuconego bagażu Kontrola dostępu do zastrzeżonych obszarów Szybka i zorganizowana ewakuacja ludności w sytuacjach zagrożenia Rozwiązania i produkty firmy Bosch Firma Bosch oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i komunikacją na stacjach kolejowych. Zapewniają one: Skuteczną kontrolę wszystkich obszarów i czynności w celu natychmiastowego wykrycia pożarów, nagłych wypadków i zagrożeń Wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych osób zanim stworzą sytuację zagrożenia Nadawanie ogólnych komunikatów o przyjazdach i odjazdach pociągów oraz np. przypominających o niepozostawianiu bagażu bez opieki Przeprowadzanie sprawnych i zorganizowanych akcji ewakuacyjnych Łączenie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i komunikacji w systemie zarządzania obiektem centralnego monitorowania i kontroli Monitorowanie wszystkich wejść na stację kolejową Sprostanie tym wyzwaniom zapewnia pasażerom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa na stacjach w obiektach infrastruktury kolejowej. Firma Bosch wychodzi naprzeciw wyzwaniom bez względu na ich złożoność, oferując systemy oparte na inteligentnych funkcjach oraz modułowej konstrukcji, umożliwiającej rozbudowę odpowiednio do zmiany wymagań użytkownika.

4 Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej dzięki rozwiązaniom firmy Bosch Systemy sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy nagłośnieniowe oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze

5 Sieciowe systemy monitoringu i nadzoru wideo Systemy kontroli dostępu System zarządzania budynkiem Systemy nagłośnieniowe oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze

6 Środki zaradcze wobec aktów terrorystycznych 1. Porzucony bagaż 2. Identyfikacja za pomocą zaawansowanej inteligentnej analizy obrazu (IVA) i wysłanie powiadomienia o alarmie dzięki systemowi zarządzania wideo (VMS) 3. Podjęcie działań związanych z bezpieczeństwem Ochrona stacji kolejowych przed aktami terroryzmu koncentruje się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów anonimowych telefonów informujących o zagrożeniu zamachem bombowym, ładunkach wybuchowych w zaparkowanych pojazdach, pojemnikach na śmieci na peronach, w bagażu lub w schowkach. Umiejętność radzenia sobie z takimi zagrożeniami jest kluczowa. Zaawansowana funkcja inteligentnej analizy obrazu (ang. Intelligent Video Analysis, IVA) firmy Bosch umożliwia wczesne wykrywanie podejrzanych zachowań i identyfikację porzuconego lub pozostawionego bez opieki bagażu. Kamery śledzące ruch pomagają weryfikować lub odrzucać alarmy i w razie potrzeby ostrzegają operatora systemu. Funkcja analizy materiału dowodowego umożliwia szybkie dotarcie do odpowiedniego materiału wideo. Wykrywanie podejrzanych działań Osoba przeskakująca przez bramkę obrotową 2. Identyfikacja za pomocą kamer PTZ 3. Ostrzeżenie operatora systemu 3 Ta sama funkcja służy do monitorowania punktów dostępu, np. bramek obrotowych. W przypadku przedostania się nieupoważnionej osoby operator systemu zostaje o tym powiadomiony, a sekwencje wideo zostają zapisane w celach identyfikacyjnych i mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy. System zarządzania wideo (ang. Video Management System, VMS) firmy Bosch umożliwia pełne zarządzanie wszystkimi elementami monitoringu i nadzoru wideo.

7 Zapewnienie ochrony przed wstępem osób nieupoważnionych 3 1. Identyfikacja karty i tożsamości 2. Zapisane zdjęcie oraz informacje osobiste zostają odczytane z bazy danych 3. Weryfikacja obrazu na żywo 1 2 Sieciowy system kontroli dostępu firmy Bosch zapewnia doskonałą ochronę przed wstępem osób nieupoważnionych do zastrzeżonych obszarów, takich jak obiekty obsługi technicznej pociągów, kasy biletowe, biura pocztowe czy przechowalnie bagażu. Obsługuje szeroki zakres czytników i zapewnia integrację z wizyjnymi systemami dozorowymi, dzięki czemu umożliwia utrwalenie i zarejestrowanie zdarzeń dostępu. Wtargnięcia automatycznie powodują uruchomienie alarmu. Zatrzymanie osób niepowołanych 1. Osoba niepowołana zostaje rozpoznana przez czujkę antywłamaniową 2. W centralnym ośrodku monitoringu zostaje uruchomiony alarm 3. Do weryfikacji alarmu wykorzystuje się kamery wideo Również w tej kwestii firma Bosch może pomóc, oferując systemy sygnalizacji włamania i napadu do monitorowania oraz ochrony obszarów zastrzeżonych przed wtargnięciem osób niepowołanych. Nowoczesne, zaawansowane technologicznie czujki działają z maksymalną wydajnością bez względu na trudne warunki środowiskowe. Do weryfikacji alarmów można zastosować różne typy kamer z szerokiej oferty firmy Bosch. Zarejestrowane materiały wideo mogą także służyć jako materiał dowodowy w sądzie.

8 1. Pożar 2. Czujka pożarowa wykrywa pożar 3. Wysłany zostaje sygnał do centrali sygnalizacji pożaru i alarm do systemu zarządzania budynkiem (BIS) wraz z obrazem wideo w celu weryfikacji zgłoszenia 4. Powiadomienie pasażerów przez dźwiękowy system ostrzegawczy Skutecznie działania przeciwpożarowe W celu ochrony życia i mienia na stacjach kolejowych niezbędne jest szybkie wykrywanie pożarów, ich lokalizacja, ocena i opanowanie. Zatłoczone hale, wysokie stropy, duże otwarte przestrzenie i znaczne odległości do wyjść ewakuacyjnych mogą stanowić poważny problem. Czujki i modułowe centrale sygnalizacji pożaru firmy Bosch idealnie nadają się do tych oraz wielu innych zadań. Umożliwiają one zastosowanie wielokrotnych inteligentnych kryteriów, których celem jest zapewnienie wczesnego i niezawodnego wykrycia zagrożenia (przy dużym stopniu odporności na fałszywe alarmy) i szybkiego reagowania. Dużą liczbę czujek można połączyć w pętle o maksymalnej długości 3000 m oraz w sieci, aby objąć działaniem wiele budynków i konstrukcji. Centrale automatycznie wysyłają powiadomienia do lokalnych służb przeciwpożarowych. Dodatkowo są one połączone z systemami tryskaczy, wentylacji oraz nagłośnieniowymi, a także z systemem zarządzania budynkiem (ang. Building Integration System, BIS) firmy Bosch. Dzięki temu możliwe jest zwalczanie pożarów każdego pochodzenia i nadzór nad procesem ewakuacji dużych grup ludzi.

9 Właściwa komunikacja głosowa i dźwiękowa Wysokiej jakości systemy nagłośnieniowe oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze są niezbędnymi elementami służącymi do nadawania komunikatów oraz rozwiązywania problemów związanych z ochroną i bezpieczeństwem, np. podczas akcji ewakuacyjnych poszczególnych peronów lub całej stacji kolejowej. Należy je zintegrować z istniejącymi kolejowymi bazami danych, oprogramowaniem i systemami bezpieczeństwa. Systemy nagłośnieniowe oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze firmy Bosch świetnie nadają się zarówno do wywołań rutynowych, jak i alarmowych. Zawsze gwarantują maksymalną niezawodność i doskonałą zrozumiałość mowy. Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch to idealne rozwiązanie nawet dla największych stacji kolejowych. Podłączona w konfiguracji łańcuchowej magistrala optyczna umożliwia zastosowanie sprzętu montowanego w szafach typu rack. System ma wbudowane funkcje monitoringu i nadmiarowości, w tym pętlę magistrali systemu oraz automatyczne włączenie zapasowego wzmacniacza w razie potrzeby. Ze względu na położenie większości stacji kolejowych na obszarach gęsto zaludnionych komunikaty głosowe muszą być głośne i zrozumiałe. Jednak nocą może to zakłócać spokój okolicznych mieszkańców. Dlatego system Praesideo oferuje automatyczne dostosowanie głośności dźwięku do poziomu szumu otoczenia. 1. Ostrzeganie pasażerów o nadjeżdżającym pociągu i zmianach informacji na peronach 2. Przekierowanie komunikatów do odpowiednich obszarów 2 1

10 1. Potencjalny złodziej uruchamia czujkę okienną 2. Alarm pojawia się na planie budynku operatora w centralnej stacji monitorowania 3. Weryfikacja obrazu zdarzenia na żywo 4. Natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego planu działania Zatrzymanie złodzieja Ofiarą złodziei może być zarówno pasażer z bagażem, jak i sklep zlokalizowany w budynku stacji. Istnieje także niebezpieczeństwo kradzieży wartościowych przedmiotów, wyposażenia, cennego ładunku lub rzeczy osobistych z zastrzeżonych obszarów po godzinach pracy. Personel może dokonać kradzieży, a klienci restauracji mogą wyjść bez uprzedniej zapłaty. Bankomat można obrabować, a cenne przewody miedziane można skraść z bocznic kolejowych. Firma Bosch pomoże również i w tych kwestiach, oferując systemy sygnalizacji włamania i napadu do monitorowania okien, wystaw sklepowych, wejść i obszarów zastrzeżonych. Jeśli czujka rozpozna potencjalnie zagrażającą sytuację, operator systemu zostanie zaalarmowany i może skorzystać z kamer przemysłowych CCTV o dużej rozdzielczości oraz inteligentnej analizy obrazu (IVA) do weryfikacji zgłoszenia. Następnie w razie potrzeby można wdrożyć odpowiedni plan działania oraz przeprowadzić odpowiednią analizę materiału dowodowego Zwierzę przecina Wirtualną granicę przy torach kolejowych 2. Operator systemu w centralnej stacji monitorowania zostaje ostrzeżony 3. Weryfikacja obrazu zdarzenia na żywo 4. Natychmiastowe powiadomienie maszynistów Zapobieganie wypadkom Poważne zagrożenia występują w pobliżu torów kolejowych. Skutkiem może być śmierć lub poważne obrażenia tysięcy osób rocznie. Dzieci bawiące się w pobliżu torów mogą znaleźć się zbyt blisko przejeżdżających pociągów. Osoby skracające sobie drogę przez tory mogą zostać potrącone. Wypadki mogą być powodowane również przez hodowlane lub dzikie zwierzęta. Technologia inteligentnej analizy obrazu stanowi doskonałe zabezpieczenie przed tego rodzaju wypadkami dzięki Wirtualnej granicy. Jej przekroczenie powoduje ostrzeżenie operatora systemu. Kamery są wówczas wykorzystywane do sprawdzania sytuacji i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań, np. wcześniejsze powiadomienie maszynistów w celu uniknięcia wypadku.

11 Kompletna integracja systemów ochrony, bezpieczeństwa, komunikacji oraz automatyzacji Konieczne jest efektywne zarządzanie współdziałaniem wszystkich systemów komunikacji, ochrony, bezpieczeństwa i automatyzacji zainstalowanych na stacji kolejowej. Zapobieganie aktom terrorystycznym Monitoring różnych obszarów System zarządzania budynkiem Kontrola dostępu Zapobieganie aktom sabotażu i wandalizmu System zarządzania budynkiem (BIS) firmy Bosch to ujednolicony interfejs służący do monitorowania wszystkich systemów bezpieczeństwa. System umożliwia zarządzanie alarmami, szybkie lokalizowanie alarmu za pomocą map oraz organizację procedur kontrolnych. Gwarantuje płynne współdziałanie systemu alarmu pożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów ewakuacyjnych, kontroli dostępu, CCTV oraz automatyzacji obiektu. Ochrona przeciwpożarowa Ewakuacja i komunikaty informacyjne Zastosowanie systemu BIS umożliwia jednemu operatorowi nadzorowanie i kontrolowanie wszystkich systemów zabezpieczających, a jednocześnie zapewnia szybsze reagowanie na nagłe wypadki oraz wyższą skuteczność całego systemu. Kontrola wstępu osób nieupoważnionych Zapobieganie wypadkom

12 Wybrane projekty referencyjne Metro w São Paulo, Brazylia W korytarzach metra tej południowoamerykańskiej metropolii często występowały przypadki przemocy. Dlatego potrzebne było precyzyjne, elektroniczne rozwiązanie monitorujące, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa trzech milionów pasażerów korzystających codziennie z tego środka transportu. Nowy system kamer przemysłowych CCTV firmy Bosch został zaprojektowany dla pięciu linii metra z 55 stacjami. System składa się ze 121 kamer zamocowanych na stałe oraz 17 kamer kopułkowych. Całość została połączona w sieć pierścieniową Gigabit Ethernet i jest obsługiwana przez 10 cyfrowych nagrywarek wideo DiBOS oraz silnik wideo systemu zarządzania budynkiem. Strumienie wideo są monitorowane w ultranowoczesnym centrum bezpieczeństwa wyposażonym w sześć monitorów i dwa ekrany plazmowe. Zaawansowana rejestracja cyfrowa oraz technologia komunikacyjna umożliwia pracownikom szybkie odszukanie obrazów i natychmiastowe rozpoczęcie adekwatnych działań wobec sytuacji krytycznych. Eurotunel łączący Francję i Wielką Brytanię Kamery serii Extreme EX82 firmy Bosch potwierdziły swoją przydatność w trudnych warunkach środowiskowych. Eurotunel to najdłuższy na świecie tunel podwodny i jednocześnie środowisko o ekstremalnych parametrach. Występują tam słabe oświetlenie, przepływy powietrza o znacznym ciśnieniu, duża wilgotność oraz zasolenie. Jednak kamery EX82 zainstalowane w roku 2003 umożliwiły rozpoczęcie ciągłego, podziemnego monitoringu. Kamery serii Extreme rejestrują obraz wideo w najbardziej wymagających warunkach, nawet w korozyjnej lub niestabilnej atmosferze oraz w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Nowa, sieciowa wersja kamery EX82 zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi produktami firmy Bosch.

13 Z lewej: zdjęcie udostępnione przez Via Quatro: Digna Imagem/ Clóvis Ferreira Z prawej: zdjęcie z publikacji Credit Metro Metro w Monachium, Niemcy Metro monachijskie w Niemczech potrzebowało rozwiązania umożliwiającego połączenie w sieć licznych kamer przemysłowych CCTV w celu łatwiejszego, centralnego zarządzania monitoringiem. Bosch Security Systems uzyskało zlecenie na instalację skalowalnej sieci Gigabit Ethernet z ośmioma pierścieniami. Sześć z nich obsługuje 800 kamer rozmieszczonych na około 95 stacjach, a pozostałe dwa obsługują bocznice kolejowe i użytkowników zewnętrznych. Obecnie obraz kamer jest transmitowany w jakości MPEG2 przy przepustowości wynoszącej 6 megabitów. Obrazy te są wyświetlane w dowolnie konfigurowalnych cyklach na sześciu monitorach TFT w każdej z sześciu stacji monitorowania. Dane zapisywane są na dwunastu serwerach NVR o pojemności 80 terabajtów. Dworzec kolejowy Ladozhsky w St. Petersbergu, Rosja Pierwsza na świecie instalacja Praesideo w infrastrukturze kolejowej nadal funkcjonuje bez zarzutu. Dworzec kolejowy Ladozhsky jest jednym z największych w Rosji. Firma Bosch zainstalowała na nim pierwszy na świecie całkowicie cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy. Posiada on zaawansowane rozwiązania takie jak światłowody pojedyncze dla cyfrowego sygnału audio, dystrybucję danych sterowania oraz wydajne wzmacniacze z cyfrową korekcją audio. W przypadku rozbudowy obiektów kolejowych takich jak ten, firma Bosch oferuje sieciowy moduł audio. Jest to wyjątkowe rozwiązanie przeznaczone do cyfrowej transmisji audio między systemem nagłośnieniowym a dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi na stacjach, zarówno w centralnych, jak i dalszych lokalizacjach.

14 Bosch Security Systems Zobowiązanie Bosch Security Systems jest innowacyjnym, zorientowanym na klienta światowym producentem i dostawcą produktów i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem oraz komunikacją. Robimy wszystko, aby pozostać preferowanym dostawcą, nieustannie oferując najwyższej jakości produkty i rozwiązania oraz doskonałe wsparcie techniczne. Stała, wysoka jakość na skalę światową Wszystkie ośrodki produkcyjne firmy Bosch stosują te same normy jakości mające na celu dostarczanie pierwszorzędnych i cenionych na całym świecie produktów i usług. Firma nieustannie podnosi również jakość swoich produktów i procesów. Kupując towary firmy Bosch klient może mieć pewność, że będą one niezawodne, i tym samym skupić się całkowicie na własnej działalności. Liderzy w dziedzinie innowacyjności Firma Bosch dużo inwestuje w badania i rozwój, przekazując na ten cel dwucyfrowy odsetek zysków ze sprzedaży. Na przestrzeni lat zaangażowanie takie pozwalało tworzyć produkty i technologie charakteryzujące się niezawodnością i zdobywające sobie szerokie uznanie wśród zadowolonych klientów. Klienci i partnerzy Niezależnie od tego, jakich towarów może potrzebować klient lub w jakich warunkach pragnie ich używać, może on zawsze liczyć na wsparcie ogólnoświatowej sieci wysoce wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych firmy Bosch. Firma ta prowadzi programy partnerskie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na półkuli zachodniej oraz w Azji i Oceanii. Niezależnie od położenia siedziby klienta, firma Bosch zawsze posiada w okolicy swoje przedstawicielstwo. Każdy klient może korzystać z najwyżej jakości usług na całym świecie i brać udział w szkoleniach organizowanych przez Bosch Security Academy (BSA). Lokalne wsparcie Obecność Bosch Security Systems na rynkach światowych zapewnia stały dostęp do najwyższej jakości usług biznesowych i technicznych. Każdy klient może mieć pewność, że firma Bosch i jej lokalni partnerzy zapewnią mu szybkie i elastyczne wsparcie.

15 Bosch Security Systems i powiązane marki DYNACORD lider produkcji i wzornictwa profesjonalnego sprzętu audio Jedną z głównych silnych stron firmy DYNACORD jest obszerna wiedza specjalistyczna gromadzona od momentu założenia firmy, czyli od roku Profesjonalne know-how obejmuje całe spektrum produktów, od mikserów dźwięku aż do głośników. Tradycją jest utrzymywanie bliskich relacji z użytkownikami, dzięki czemu możliwe było opracowanie wielu wyjątkowych rozwiązań dla różnych problemów. Na przestrzeni lat ten sposób działania firmy przyczynił się do uzyskania reputacji producenta najlepszego sprzętu audio, oferującego najnowocześniejsze technologie. Electro-Voice kompletne, profesjonalne rozwiązania audio Już od ponad 80 lat produkty Electro-Voice były stosowane w wielu najważniejszych, przełomowych innowacjach dotyczących wzmacniania dźwięku. Jako że firma z dużym sukcesem funkcjonuje w branży profesjonalnych rozwiązań audio, wykorzystanie produktów Electro-Voice w systemach montowanych na stacjach kolejowych na całym świecie jest uzasadnionym wyborem.

16 Tradycja jakości i innowacji Od ponad 100 lat marka Bosch kojarzy się nieodmiennie z jakością i niezawodnością. Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo szeroki zakres produktów i systemów sygnalizacji pożaru, włamania, systemów CCTV, komunikacyjnych oraz zarządzania, stanowiących najlepsze rozwiązania w praktycznie każdym zastosowaniu. Jesteśmy światowym dostawcą innowacyjnych technologii wspartych najwyższą jakością serwisu i obsługi klienta. Jeśli wymagasz rozwiązań, na których można polegać, wybierz Boscha. Bosch Security Systems Zapraszamy na nasze strony internetowe nasz adres Bosch Security Systems, 2012 Zastrzega się prawo do zmian Wydrukowano w Polsce 04/12 ST-GB-pl-01_F01U559483_02

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa 2 Jedna platforma, wszystkie funkcje Efektywne zarządzanie budynkiem staje się wyzwaniem nie tylko coraz bardziej ważnym,

Bardziej szczegółowo

FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej

FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej Pełna obsługa Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań projektowych w dziedzinie elektroniki, automatyki i telekomunikacji. To co nas

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym 2 Bosch Recording Solutions Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem 2 Systemy zapisu Bosch Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów zapisu

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

C&C Partners technologia z tradycjami

C&C Partners technologia z tradycjami Konferencja Proces produkcyjny włókna światłowodowego System wizyjny NET AlphaVision XL i ML Serwer VirtuoSIS Czytniki Sirius Legic Finsecure Apollo 1/2014 C&C Partners technologia z tradycjami Potrzeba

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej

Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej Sieciowy dozór wizyjny Pełna integracja Bosch Video Management System (VMS) zarządza wszystkimi Twoimi urządzeniami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

Transport. Odkryj nowy poziom bezpieczeństwa transportu publicznego. Scentralizowany nadzór w czasie rzeczywistym.

Transport. Odkryj nowy poziom bezpieczeństwa transportu publicznego. Scentralizowany nadzór w czasie rzeczywistym. Transport Odkryj nowy poziom bezpieczeństwa transportu publicznego. Scentralizowany nadzór w czasie rzeczywistym. Właściwa reakcja na każde zdarzenie. Skuteczna odpowiedź na wyzwania w zróżnicowanym i

Bardziej szczegółowo

Tworzymy bezpieczne rozwiązania

Tworzymy bezpieczne rozwiązania Tworzymy bezpieczne rozwiązania TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEMY TERMOWIZYJNE, SYSTEMY ALARMOWE, KONTROLA DOSTĘPU, SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU, DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA, SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY Firma CommScope oferuje rozwiązania infrastruktury stosowane w inteligentnych budynkach, zapewniające solidną, wspólną platformę i możliwość konwergencji

Bardziej szczegółowo

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Czas zburzyć mury. Zdarza się, że cała branża uznaje pewne długotrwałe problemy za nierozwiązywalne. Jednakże, aby całkowicie

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Inteligentna analiza obrazu IVS - Przyszłość monitoringu. s. 8-19. emagazyn AirLive - Numer 02 2014. Produkty AirLive współpracują z: s.2 s.

Inteligentna analiza obrazu IVS - Przyszłość monitoringu. s. 8-19. emagazyn AirLive - Numer 02 2014. Produkty AirLive współpracują z: s.2 s. emagazyn AirLive - Numer 02 2014 Inteligentna analiza obrazu IVS - Przyszłość monitoringu s. 8-19 Monitoring hotelu CoreNVR - s. 20 AirLive Central Nowe produkty - s. 6-7 PoE+ Device Guard - s. 19 N.TOP

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/2009. Easy Rider. Kamery AutoDome i oświetlenie podczerwienią. Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem fi rmy

Spis treści 1/2009. Easy Rider. Kamery AutoDome i oświetlenie podczerwienią. Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem fi rmy Spis treści 1/2009 Wydarzenia, Informacje...4 Porady Easy Rider Bartłomiej Dryja... 23 Problemy wynikające z integracji systemów DSO z instalacjami SAP Leszek Demidowicz, Ambient-System... 26 Telewizja

Bardziej szczegółowo

10 lat za nami ISSN: 1505-2419 DWUMIESIĘCZNIK NR 6(64)/2008

10 lat za nami ISSN: 1505-2419 DWUMIESIĘCZNIK NR 6(64)/2008 ISSN: 1505-2419 DWUMIESIĘCZNIK NR 6(64)/2008 10 lat za nami Blaski i cienie monitoringu IP przykład negatywny Bezpieczeństwo aplikacji biznesowych. Część I. Bezpieczeństwo sieci TALOS mobilny, autonomiczny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Agencja ochrony osób i mienia

Agencja ochrony osób i mienia Agencja ochrony osób i mienia Systemy zabezpieczeń Monitoring obiektów i pojazdów Konwojowanie Grupy interwencyjne Ochrona mienia Usługi porządkowe Agencja Ochrony NOVA SYSTEM od lat zaliczana jest do

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie

Przewodnik po systemie Przewodnik po systemie Produkty, usługi i układy sterowania dla zintegrowanych rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU System tylko chłodzący

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

HiRes Complete Video Solutions

HiRes Complete Video Solutions PL MOBOTIX Referencje References The HiRes Video Company HiRes Complete Video Solutions high-resolution, digital & cost-effective recording www.mobotix.com Innowacje wideo HiRes Firma MOBOTIX AG, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

DCN multimedia Conference System Informuj. Imponuj. Inspiruj.

DCN multimedia Conference System Informuj. Imponuj. Inspiruj. DCN multimedia Conference System Informuj. Imponuj. Inspiruj. 2 System DCN multimedia Conference System firmy Bosch Informuj. Imponuj. Inspiruj. Zachęcaj do działania Zachęta do działania jest pożądanym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Dozór wizyjny. Przegląd oferty. Answers for infrastructure.

Dozór wizyjny. Przegląd oferty. Answers for infrastructure. Dozór wizyjny Przegląd oferty Answers for infrastructure. Szeroki zakres rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby Dozór wizyjny zapewnia całodobową kontrolę wizualną w obrębie danego obiektu, a zapis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo