Bezprzewodowe sieci kratowe Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowe sieci kratowe Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego"

Transkrypt

1 Instytut Telekomunikacji PW Wybrane zagadnienia przyszłego Internetu Bezprzewodowe sieci kratowe Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego WMN 1

2 Zakres Wprowadzenie do technologii WMN Typowe zastosowania Wybrane problemy zarządzania zasobami Standaryzacja WMN 2

3 Wprowadzenie do technologii WMN Typowe zastosowania Wybrane problemy zarządzania zasobami Standaryzacja WMN 3

4 Urządzenia Rutery WMN Łącza Portale WMN (gateway G) radiowe łącza WMN urządzenia stacjonarne PC, drukarki, serwery bramy domowe, switche radiowe łącza klienckie (stacjonarne/mobilne) przewodowe łącza klienckie (stacjonarne) urządzenia przenośne i mobilne notebook, palmtop, G1 Internet G2 łącza dostępowe do Internetu WMN 4

5 Portale WMN (gateway) Pełnią rolę punktów dostępowych (wieloskokowych) do urządzeń klienckich Wiele intefejsów (przewodowe, bezprzewodowe) Mobilność stacjonarne (np. dachowe) typowe, rzadziej mobilne (np. pociągi) Względnie niewiele nieraz złoŝone funkcje (np. porządkowanie kolejności pakietów dla poszczególnych strumieni/uŝytkowników) dość wysokie koszty G1 Internet G2 WMN 5

6 Rutery WMN Co najmniej jeden interfejs radiowy Mobilność typowo stacjonarne rzadziej mobilne (pociągi, metro, ) Zapewniają zasięg sieci Nie sąźródłami/ujściami dla strumieni ruchu uŝytkowego (funkcja) Dla zasięgu ich liczba moŝe być znaczna ( => koszty ) G1 Internet G2 WMN 6

7 Urządzenia klienckie Zwykle jeden interfejs (ale moŝe być więcej - tyle, Ŝe obecnie multi-homing nie ma dobrego wsparcia) Mobilność stacjonarne mobilne Dołączane do ruterów bezprzewodowych (ew. portali) Są jedynymi źródłami/ujściami dla strumieni ruchu uŝytkowego G1 G2 Internet WMN 7

8 Łącza klient - ruter WMN Access links Przewodowe Bus (USB, PCIMCIA, PCI) Ethernet, Firewire, etc. Bezprzewodowe Bluetooth firmowe (firmowe sterowniki) Punkt-punkt lub punktwielopunkt (interpretacja w protokołach) Zazwyczaj nie stanowią wąskich gardeł (jeśli są dobrze zaprojektowane) G1 Internet G2 WMN 8

9 Łącza ruter WMN ruter WMN Backbone links Bezprzewodowe Bluetooth firmowe (firmowe sterowniki) Punkt-punkt lub punktwielopunkt Zazwyczaj stanowią wąskie gardła tu ogniskuje się problematyka zarządzania zasobami w sieciach WMN G1 Internet G2 WMN 9

10 Łącza portal Internet Backhaul links Przewodowe Ethernet, TV kablowa, linie energetyczne Bezprzewodowe firmowe (firmowe sterowniki) Punkt-punkt lub punktwielopunkt Zazwyczaj nie stanowią wąskich gardeł G1 G2 Internet WMN 10

11 Działanie Strumienie klient Internet podstawowy typ ruchu Strumienie klient klient rzadziej, typowo mała frakcja ruchu G1 G2 Internet WMN 11

12 Techniki szersze ujęcie Sieci bezprzewodowe Jednoskokowe (single-hop) Wieloskokowe (multi-hop) Infrastrukturalne Ad-hoc Infrastrukturalne Bez infrastruktury (MANET) Bluetooth Sensorowe Kratowe (mesh) Ad-hoc (nie-vanet) Car-to-car (VANET) Komórkowe? WMN 12

13 Krata (mesh) a sieci Ad-hoc Ad-hoc Wieloskokowe Węzły bezprzewodowe, często mobilne Krata (mesh) Wieloskokowe Węzły bezprzewodowe, niektóre mobilne, niektóre stacjonarne Mogą korzystać z infrastruktury zewnętrznej (dostęp) Bazują na dostępie do infrastruktury zewnętrznej Ruch typowo klient-klient Gros ruchut typu klient-gateway WMN 13

14 Krata (mesh) a Sieci sensorowe Sensorowe Wieloskokowe Pasmo jest bardzo ograniczone Węzły bezprzewodowe, typowo stacjonarne Mogą korzystać z infrastruktury zewnętrznej (dostęp) Oszczędność energii jest kluczowym problemem Gros ruchu klient-gateway Krata (mesh) Wieloskokowe Pasma jest stosunkowo duŝo Węzły bezprzewodowe, niektóre mobilne, niektóre stacjonarne Bazują na dostępie do infrastruktury zewnętrznej Eneria nie jest najwaŝniejszym problemem Gros ruchu klient-gateway WMN 14

15 Wprowadzenie do technologii WMN Typowe zastosowania Wybrane problemy zarządzania zasobami Standaryzacja WMN 15

16 Zastosowania Dostęp szerokopasmowy do Internetu Powiększenie zasięgu węzłów WLAN Mobilny dostęp do Internetu (np. Cisco, Motorola, SysMaster) Zastosowania w sytuacjach kryzysowych Layer 2 connectivity (Mesh network = Ethernet switch) Zastosowania militarne Zastosowania przemysłowe Sieci osiedlowe (ang. community) Inne (np. systemy monitorowania, transport publiczny) WMN 16

17 Wprowadzenie do technologii WMN Typowe zastosowania Wybrane problemy zarządzania zasobami Standaryzacja WMN 17

18 Trochę teorii Region pojemności sieci λ j granica teoretyczna R(π 1 ) R(π 2 ) R(π 3 ) R max R(π) λ i Ruch w relacji i : λ i Macierz ruchu w sieci : Λ= { λ i } Strategia zarządzania : π i Zbiór wszystkich mozliwych strategii : π Region pojemności strategii π i : R(π i ) Region pojemności sieci dla strategii π, R(π k k ) : zbiór wszystkich wektorów { λ i } takich, Ŝe przy zastosowaniu strategii π k sieść pozostaje stabilna na poziomie poszczególnych strumieni realizujących zapotrzebowania { λ i } (wszystkie kolejki pozostają ograniczone) Region pojemność sieci, R(π) : domknięcie zbioru regionów pojemności dla wszystkich moŝliwych strategii zarządzania π = { π i } WMN 18

19 Strategia optymalna Stabilna sieć: kolejki nie rosnę do nieskończoności Algorytm backpressure (Tassiulas, Ephremides 92) algorytm stabilizujący sieć, jeśli tylko macierz ruchu jest dopuszczalna (czyli naleŝy do regionu pojemności sieci) S(t) stan sieci i zasobów w chwili t I(t) wektor decyzyjny sterowania dla wszystkich parametrów systemu (wybór pakietów do transm. oraz kanałów/kodowania/mocy nadawania łączy) µ ab (t) = C ab ( I(t),S(t) ) szybkosc transmisji na łączu a-b w chwili t (C jako wynik decyzji sterowania) a b przepływ λ i max{ 3 1, 0 } = 2 kolejka przepływu i w węźle a : U a i W i ab kolejka przepływu i w węźle b : U a i ab = max { U ai (t) U bi (t), 0 } : backpressure na łączu a-b dla przepływu i 19

20 Strategia optymalna Algorytm backpressure a b przepływ λ i przepływ λ j max(3 1,0) = 2 max(1 3, 0) = 0 1) Alokacja zasobów (dla kaŝdego łącza wyznacz przepływ krytyczny) dla kaŝdego łącza a-b wybierz przepływ i * ab, który maksymalizuje W i ab (t) po wszystkich przepływach i na tym łączu - oznaczmy : W* ab (t) = max { U a i*ab (t) U b i*ab (t), 0 } Wyznacz decyzję I(t), która na poziomie sieci maksymalizuje: Σ ab W* ab (t) C ab ( I(t),S(t) ) (czyli po przepływach krytycznych) 2) Ruting: dla kaŝdego łącza a-b takiego, Ŝe W* ab (t)>0, transmituj przepływ i * ab z szybkościąµ ab (t) = C ab( I(t),S(t) ) (uwaga: C wynika z I) 20

21 Strategia optymalna Algorytm backpressure a b przepływ λ i przepływ λ j max(3 1,0) = 2 max(1 3, 0) = 0 1) Alokacja zasobów (dla kaŝdego łącza wyznacz przepływ krytyczny) dla kaŝdego łącza a-b wybierz przepływ i * ab, który maksymalizuje W i ab (t) po wszystkich przepływach i na tym łączu - oznaczmy : W* ab (t) = max { U i*ab a (t) U i*ab b (t), 0 } Wyznacz decyzję I(t), która na poziomie sieci maksymalizuje: cały stan sieci Σ ab W* ab (t) C ab ( I(t),S(t) ) (czyli po przepływach krytycznych) (zasięgi, interferencje, ) 2) Ruting: dla kaŝdego łącza a-b takiego, Ŝe W* ab (t)>0, transmituj przepływ i * ab z szybkościąµ ab (t) = C ab( I(t),S(t) ) WMN 21

22 Podstawowe mechanizmy Z algorytmu backpressure wynika paradygmat cross-layer! Warstwa fizyczna Sterowanie mocą nadajnika Smart antennas Warstwa MAC Wielokanałowość Szeregowanie transmisji (TDMA, random access) Warstwa Sieciowa Ruting (kilkadziesiąt protokołów dla Ad-hoc i mesh) Sprawiedliwy przydział zasobów (fairness) i QoS Warstwa Transportowa Sterowanie przeciąŝeniem (congestion control) główna bolączka: mylenie efektów bezprzewodowych z przeciąŝeniem Problem end-to-end (co ze sterowaniem po odległej stronie?) WMN 22

23 Przykład: warstwa sieciowa Ruting AODV (Ad-hoc On Demand Distance Vector) B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking) PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol) DSR (Dynamic Source Routing) OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm) HSLS (Hazy-Sighted Link State) + warianty wielościeŝkowe (multipath) niektórych spośród nich Metryki: obciąŝeniowe: potrafią marnie działać topologiczne: nie reagują na zmiany ruchu alternatywa: podejścia wielościeŝkowe (bez metryk) z równowaŝeniem ruchu na bazie backpressure i subgradientu : niezbyt reaktywne (dość wolno zbieŝne) WMN 23

24 Sprawiedliwy podział zasobów Przykład obszar kolizji Główne źródło: konflikt między ruchem tranzytowanym na drogach o róŝnej długości Rozwiązania: kolejki dla poszczególnych przepływów z monitorowaniem ruchu i dynamicznym szeregowaniem (dość skomplikowane) WMN 24

25 Wprowadzenie do technologii WMN Typowe zastosowania Wybrane problemy zarządzania zasobami Standaryzacja WMN 25

26 IEEE s i dalej IEEE s : obowiązkowy protokół rutingowy (Hybrid Wireless Mesh Protocol, HWMP) HWMP to hybryda AODV (RFC 3561) i protokołu a la spanning tree (Ethernet) Przyszłość: WMN bazujące na , a nawet na WiMax, będą silnie ograniczone Przyszłość leŝy zapewne w technikach Software Defined Radio WMN 26

27 Pomocnicze slajdy Tuting w sieci WMN: zmienność metryki ETT w czasie - oscylacje. WMN 27

Bezprzewodowe połączenia sieciowe. Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS

Bezprzewodowe połączenia sieciowe. Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS Bezprzewodowe połączenia sieciowe Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS 2 Spis treści Wstęp...2 1. Sieci bezprzewodowe wykorzystujące częstotliwości podczerwone standard IrDA...3 1.1 Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Opracowanie przygotowane przez InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. dla Miasta Rybnik Listopad

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych K. Gierłowski Ponad 300 instalacji w obszarze 3 km 2. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Osobiste (Pesonal Area Networks

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Poznań 2009 1 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco...3 1.1 Informacje ogólne...3 1.2 Plan zajęć...4 1.3 Terminy i sposób

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci

Bardziej szczegółowo

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Opole, dn. 24 stycznia 2008 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Autorzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN Sieć bezprzewodowa (z ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) to system komunikacji umożliwiający łączność bezprzewodową pomiędzy urządzeniami takimi jak: komputery, tablety, smartfony, itp.

Bardziej szczegółowo

WLAN wiadomości wstępne

WLAN wiadomości wstępne WLAN wiadomości wstępne Wstęp Wymagania stawiane sieciom WLAN Niezawodność. Bezprzewodowa sieć WLAN powinna oferować taką samą jakość transmisji jak sieci przewodowe, zapewniając ciągłość transmisji w

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Protokół IP w szerokopasmowej sieci dostępowej - aspekty techniczne i usługowe

Protokół IP w szerokopasmowej sieci dostępowej - aspekty techniczne i usługowe Prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek Instytut Telekomunikacji, ATR Bydgoszcz Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań mgr inż. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 Streszczenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Bardziej szczegółowo

Technologia WiBree. K r z y s z t o f O s t r o w s k i Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska

Technologia WiBree. K r z y s z t o f O s t r o w s k i Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska Technologia WiBree K r z y s z t o f O s t r o w s k i Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska Spis treści Dlaczego WiBree 3 Protokół WiBree 4 Geneza technologii WiBree 4 Warstwa fizyczna WiBree 5

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY RADIOWE W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH SENSOROWYCH

INTERFEJSY RADIOWE W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH SENSOROWYCH Marcin Waraksa Jerzy Żurek Akademia Morska w Gdyni Rafał Niski Instytut Łączności w Warszawie INTERFEJSY RADIOWE W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH SENSOROWYCH W związku z rosnącą popularnością ch sieci sensorowych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II

Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II Autor: John Ross ISBN: 978-83-246-1899-6 Tytu³ orygina³u: The Book of Wireless: A Painless Guide

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ: Telekomunikacja Ruchowa PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Stanowisko laboratoryjne do badania zabezpieczeń w sieciach

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Janusz Jurski Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 6 360 300 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS

SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS Mariusz Piwiński 1, Grzegorz Marczak 2 1 Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11.

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Projekt przejściowy Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Opracował : st. plut. pchor. Grzegorz Moranowski Promotor : por. mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo