Instrukcja montażu. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania. www.grodan.pl/grosens"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania

2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Przed montażem Przebieg montażu 5 2 Montaż urządzeń Wytyczne ogólne Podłączenie pierwszego zestawu kabli Smartbox Podłączenie drugiego zestawu kabli GroSens Sensors 9 3 Instalacja oprogramowania Smartbox Wytyczne ogólne Logowanie Test systemu Ustawienia administratora Ustawienia ogrodnika Ustawienia czujników GroSens Sensor 13 4 Podłączanie do komputera klimatycznego Montaż urządzeń Instalacja oprogramowania 15 5 Rozwiązywanie problemów 16 6 Konserwacja 16 7 Zakres i dokładność 17 8 Informacje dodatkowe Sensor Reader Receiver GroSens Smartbox Convertor (analogowy interfejs komputera klimatycznego) Przegląd standardowego systemu GroSens 20

4 1 Wprowadzenie Szklarnia GroSens Receiver GroSens Extender Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące montażu systemu GroSens firmy GRODAN. System GroSens składa się z kilku osobnych komponentów: GroSens Sensors GroSens Receiver GroSens Reader GroSens Smartbox GroSens Convertor Extender sieci Ethernet (w razie konieczności) Iniektor PoE (Power over Ethernet) GroSens Sensors 3x GroSens Reader Wszystkie elementy standardowego systemu GroSens opisano w załączniku Przed montażem W celu szybkiego montażu systemu GroSens, należy upewnić się, że dostępne są następujące elementy: IT Dodatkowa sieć LAN (Local Area Network) umożliwiająca korzystanie z systemu GroSens. Nie może to być sieć LAN, za pośrednictwem której obsługiwany jest komputer klimatyczny. 3 do 6 złączy LAN, każde z osobnym adresem IP. Montaż Wystarczającej długości kabel UTP sieci Ethernet (kat. 5, 5e lub 6) do połączenia odbiornika GroSens Receiver i modułu GroSens Smartbox. 3-6 wolnych gniazdek elektrycznych do podłączenia iniektora PoE, Smartbox i przetwornika Converter (Converter może również być zasilany prądem 24 V ze skrzynki komputera klimatycznego). 3 wolne złącza analogowe w komputerze klimatycznym. System GroSens przesyła 3 osobne sygnały: WC, EC i temperatury. Sygnały mają wartość od 0 do 5 V. Jeżeli sygnały nie są dostępne lub są nieznane, należy skontaktować się z dostawcą komputera. Skrzynka komputera klimatycznego musi być połączona z siecią LAN (Ethernet). 4

5 WC% sunrise WC% sunrise start start P1 - % WC P1 - % WC resaturate refreshment false drain drain drain P2 P2 stop stop sunset sunset P3 P3 - % WC - % WC sunrise sunrise start start Obudowa komputera regulującego klimat Monitorowanie Zdalny dostęp z pomocą przeglądarki internetowej PoE Injector Przełącznik sieci Computer GroSens Convertor Pakiet oprogramowania komputera regulującego klimat GroSens Smartbox Komputer regulujący klimat 1.2 Przebieg montażu Aby w prawidłowy sposób zamontować system GroSens, należy wykonać następujące czynności: 1. Montaż urządzeń: opis znajduje się w części 2 2. Instalacja oprogramowania:opis znajduje się w części 3 3. Podłączenie do komputera klimatycznego: opis znajduje się w części 4 Poszczególne elementy i połączenia między nimi przedstawiono na poniższym rysunku. Liczby w nawiasach informują o numerach komponentów w standardowym pakiecie GroSens. Legenda Kabel Ethernet (3x) Adapter (3x) Ethernet UTP kabel Cat5, 5e lub 6 (nie dołączone w zestawie) Kabel analogowy 5

6 2 Montaż urządzeń 2.1 Wytyczne ogólne Przed przystąpieniem do montażu systemu należy określić przybliżoną lokalizację czujników GroSens Sensors. Maksymalna odległość czujników GroSens Sensors od odbiornika GroSens Receiver wynosi 50 m. Czujniki, które znajdują się w tej samej sekcji nawadniania, powinny być wykorzystywane do obliczania średniej z tej sekcji. Zgodnie z informacjami wstępnymi moduł GroSens Smartbox, odbiornik GroSens Receiver i przetwornik GroSens Converter muszą być podłączone do sieci LAN. Większość ogrodników dysponuje sieciami obsługującymi komputery klimatyczne, które połączone są za pomocą podobnych kabli. Systemu GroSens nie wolno podłączać do tej sieci. Urządzenia zasilające należy podłączać do sieci, w których występuje napięcie V~, za pomocą odpowiednich wtyczek. Jak wspomniano wcześniej, wszystkie dostarczone złącza powinny znajdować się poza szklarnią i być podłączone do odpowiednich urządzeń. Prawidłowa kolejność montażu urządzeń: 1. Podłączenie pierwszego zestawu kabli (część 2.2): a. GroSens Smartbox i przełącznik sieciowy b. Przełącznik sieciowy i iniektor PoE 2. Doprowadzenie zasilania do modułu GroSens Smartbox (część 2.3) 3. Podłączenie drugiego zestawu kabli (część 2.4): a. GroSens Receiver i iniektor PoE (oraz, jeżeli jest to wymagane, Extender sieci Ethernet systemu GroSens) 4. Aktywacja czujników (część 2.5) Uwaga: Podczas montażu poszczególnych elementów systemu należy upewnić się, że otoczenie jest suche. Nie zaleca się przeprowadzania montażu w bezpośrednim nasłonecznieniu ani w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze. 2.2 Podłączenie pierwszego zestawu kabli GroSens Smartbox należy podłączyć do przełącznika sieciowego. Do przełącznika sieciowego należy podłączyć drugi kabel łączący z iniektorem PoE. Dołączone kable Ethernet można wykorzystać do obu połączeń. W razie konieczności podłączyć zasilanie do iniektora PoE. GroSens Smartbox Przełącznik sieci PoE Injector 6

7 2.3 Smartbox Po podłączeniu wszystkich kabli i zasilania do GroSens Smartbox, na wyświetlaczu LCD natychmiast powinien wyświetlić się komunikat Loading. Po upływie około 50 sekund na wyświetlaczu powinien pojawić się ekran zawierający adres IP modułu GroSens Smartbox przypisany przez router, ID modułu Smartbox (początkowo numer seryjny) oraz bieżący czas (Los Angeles). Należy zanotować adres IP, który przyda się w czasie wykonywania następnych kroków. Uwaga: Nie ma konieczności podłączania do modułu Smartbox klawiatury i monitora. Możliwość taka istnieje w przypadku przeprowadzania napraw. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie do modułu Gro- Sens Smartbox monitora VGA. GroSens Smartbox 2.4 Podłączenie drugiego zestawu kabli Option 1 PoE Injector GroSens Receiver 100m Option 2 PoE Injector Extender GroSens Receiver 100m 100m 7

8 Długi kabel łączący ze szklarnią należy podłączyć do odbiornika. Do podłączenia iniektora PoE do odbiornika GroSens Receiver konieczne jest wyjście RJ45. Wyjście znajduje się wewnątrz obudowy odbiornika GroSens Receiver (zob. poniżej). i połączenia. Sygnalizator LED zasilania uruchamia się od razu. Sygnalizator LED połączenia uruchamia się, kiedy odbiornik GroSens automatycznie wykrywa moduł GroSens Smartbox. Proces ten może potrwać kilka minut. Przed wykonaniem dalszych czynności montażowych należy zaczekać na zaświecenie sygnalizatora LED połączenia. Po nawiązaniu połączenia można zamknąć obudowę. Odbiornik GroSens Receiver najlepiej umieścić nad najwyższym punktem, do jakiego sięgają uprawiane LED s GroSens Receiver Długość kabla łączącego iniektor znajdujący się poza szklarnią i odbiornik w szklarni nie może przekraczać 100 metrów (zob. opcja 1). Standardowe kable Ethernet: kat. 5, kat. 5e lub kat. 6. Jeżeli odległość między iniektorem PoE a odbiornikiem przekracza 100 m, konieczne jest zamontowanie Extendera (Extender co 100 m kabla zob. opcja 2). W zestawie znajduje się jeden Extender. Maksymalna odległość od iniektora PoE do odbiornika wynosi 200 metrów. Dodatkowe Extendery zwiększające maksymalną odległość można zamówić w punkcie obsługi klienta GRODAN. Po podłączeniu odbiornika GroSens Receiver do iniektora PoE powinny zaświecić się dwa sygnalizatory LED: zasilania rośliny (pod koniec sezonu). Czujniki umieścić w obszarze środkowym, możliwie najdalej od stalowych belek lub ciężkich elementów konstrukcyjnych szklarni, które mogłyby zakłócić łączność bezprzewodową. Odbiornik zamocować za pomocą opaski zaciskowej lub innego elementu, który można łatwo usunąć na wypadek konieczności zmiany położenia odbiornika Receiver w przypadku znalezienia się czujników GroSens Sensors poza zasiegiem. Uwaga: Najpierw należy zamontować moduł GroSens Smartbox, jak przedstawiono w instrukcji montażu. Odbiornik GroSens Receiver nawiązuje połączenie wyłącznie z uruchomionym modułem GroSensSmartbox. Odbiornik wymaga zasilania 24 V. Można wykorzystać standardowy adapter 24 V. Napięcie wyjściowe DC powinno wynosić V, dostarczając 500 miliamperów prądu. 8

9 2.5 GroSens Sensors Czujniki należy umieścić w odległości 50 metrów od odbiornika. Należy wykonać następujące czynności: TEST button LED s 1. W przybliżeniu określić miejsce umieszczenia czujników GroSens Sensors. 2. Za pomocą czytnika Grosens Reader wykonać pomiary blisko wybranego miejsca. Dalsze wytyczne zawiera instrukcja czytnika GroSens Reader. 3. Wybrać reprezentatywną lokalizację i umieścić w niej czujnik GroSens Sensor. 4. Aktywować czujnik GroSens Sensor, naciskając przycisk TEST. Po aktywowaniu zaświecą się oba wskaźniki LED. Po upływie kilku minut będzie świecić tylko wskaźnik zielony: Zielony wskaźnik LED oznacza, że nawiązana została obustronna komunikacja z modułem GroSens Smartbox. Czerwony wskaźnik LED oznacza, że wystąpił problem z komunikacją z modułem GroSens Smartbox. 5. Montaż nie wymaga zmiany ustawień czujników Gro- Sens Sensor. W razie konieczności, ustawienia można zmienić za pomocą czytnika GroSens Reader: - Wybrać sieć (tzn. ID systemu) - Przejść do ekranu urządzenia - Nacisnąć przycisk TEST na czujniku - Wybrać czujnik z listy GroSens Sensors Uwaga: Czujniki GroSens Sensors dostarczane są z 4 naładowanymi bateriami AA. W momencie dostarczenia czujniki znajdują się w trybie hibernacji. Naciśnięcie przycisku TEST powoduje ich aktywację. Aktywowanie czujników zalecane jest po montażu, w przeciwnym wypadku może dojść do wyczerpania baterii. 9

10 3 Instalacja oprogramowania Smartbox 3.1 Wytyczne ogólne Na urządzeniach wstępnie zainstalowano potrzebne programy. W niniejszej części zawarto opis wprowadzania ustawień spersonalizowanych. 3.2 Logowanie 1. Zalogować się do systemu, korzystając z komputera podłączonego do routera lub do przełącznika sieciowego za pomocą kabla Ethernet. Przejść na ekranie do adresu IP znajdującego się na ekranie LCD modułu GroSens Smartbox (np. Wczytywanie ekranu logowania trwa około 20 sekund. 2. Nazwa użytkownika i hasło dostarczane są przez firmę GRODAN. 3.3 Test systemu 1. Kliknąć Greenhouse overview. 2. Sprawdzić, czy statusy czujników GroSens Sensors są zielone. Czerwona kropka oznacza, że z czujników GroSens Sensors nie są odbierane dane. 3. Sprawdzić, czy dane są odświeżane. Nowe dane przesyłane są co 3 minuty. Data (step 3) 4. Kliknąć Configuration. 5. Kliknąć SBS. 10

11 6. W polu SBS Webservice wpisać Kliknąć Save Configuration w prawej górnej części ekranu. Po ponownym wczytaniu strony, kliknąć Test Connection w kategorii SBS. Powinien wyświetlić się komunikat Connection is a success. 3.4 Ustawienia administratora Aby instalacja została zakończona powodzeniem, należy wprowadzić następujące ustawienia administratora: 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Kliknąć Administrator settings. Sekcja Greenhouse: 4. Kliknąć Manage Greenhouse Sections. 5. Aby dodać sekcję, nacisnąć przycisk Add Section. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić nazwę sekcji. Kliknąć przycisk OK. Uwaga: Nazwa sekcji nie może zawierać spacji, być dłuższa niż 18 znaków lub duplikować innej nazwy sekcji powiązanej z modułem GroSens Smartbox. 6. Do każdej sekcji przypisany jest odpowiedni typ maty, jej długość oraz wysokość. Aby zmodyfikować parametr, wystarczy kliknąć jego bieżącą wartość w danej sekcji. Wyświetli się rozwijane menu umożliwiające zaktualizowanie wartości parametru. Kliknąć przycisk Apply, aby zapisać zmiany. 7. Dodać kolejne sekcje, które będą wykorzystywane. Monitorowanej sekcji przypisać łatwą do rozpoznania nazwę. 11

12 Kolejny etap konfiguracji polega na dodaniu czujników GroSens Sensors do sekcji. 8. W menu Manage Device Location and Settings wskazać czujnik. 9. Na stronie GroSens Sensor Setup wskazać preferowaną sekcję, w której zostanie umieszczony czujnik. 10. Wpisać numer rzędu i wartość kompensacji czujnika. (np. rząd 10, słupek 5). 11. Upewnić się, że dla czujnika wybrano tryb Normal. 12. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 13. Proces powtórzyć dla dodatkowych czujników. 14. Po zakończeniu kliknąć przycisk wstecz w oknie przeglądarki lub logo GroSens w lewym górnym rogu ekranu. Zmiana konfiguracji dotyczącej czasów wschodu/zachodu słońca i oświetlenia 15. Kliknąć Sunrise/Sunset and Lighting Setup. 16. Jeżeli wykorzystywane jest oświetlenie naturalne, wprowadzić ustawienia Latitude (szerokość geograficzna) i Longitude (długość geograficzna), jeżeli natomiast wykorzystywane jest oświetlenie sztuczne, ustawić czas jego włączenia i wyłączenia Lights on i Lights off. Uwaga: - Szerokość geograficzna południowa i długość geograficzną zachodnia oznaczone są wartościami ujemnymi; wartości dodatnie wskazują szerokość geograficzną północną i długość geograficzną wschodnią. - Czas Lights off musi być późniejszy niż Lights on. 17. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 12

13 Zmiana daty, czasu i strefy czasowej systemu 18. Kliknąć Configuration. 19. Kliknąć Administrator settings. 20. Kliknąć System Date, Time and Time zone. 21. W menu Time Zone wybrać odpowiednią strefę czasową. 22. Zalecane jest zaznaczenie opcji Use Internet Time, dzięki czemu raz dziennie nastąpi synchronizacja modułu Smartbox z serwerem. Uwaga: Wartości można wprowadzić ręcznie po odznaczeniu pola Use Internet Time. Wprowadzenie niewłaściwej daty lub czasu będzie skutkowało wyświetlaniem nieprawidłowych wykresów. 23. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 3.5 Ustawienia ogrodnika 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Kliknąć Grower settings. 4. Kliknąć Check for updates. 5. Po sekundach wyświetli się przycisk umożliwiający aktualizację oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji. 6. Kliknąć przycisk, aby zaktualizować oprogramowanie Smartbox do najnowszej wersji. 3.6 Ustawienia czujników GroSens Sensor Konfigurację czujników GroSens Sensor opisano w części 3.4. Więcej informacji na temat korzystania z systemu i funkcji oprogramowania zawiera podręcznik użytkownika GroSens. 13

14 WC% sunrise WC% sunrise start start P1 - % WC P1 - % WC resaturate refreshment false drain drain drain P2 P2 stop stop sunset sunset P3 P3 - % WC - % WC sunrise sunrise start start 4 Podłączanie do komputera klimatycznego 4.1 Montaż urządzeń 1. Przetwornik GroSens Converter przekazuje informacje wyjściowe dotyczące parametrów: Dane wyjściowe przetwornika GroSens Converter VWC Wilgotność (WC) sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średniej wilgotności w sekcji Upewnić się, że komputer klimatyczny posiada 3 wolne wejścia analogowe. Jeżeli są dostępne, kontynuować montaż. W przeciwnym wypadku skontaktować się z osobą, która przeprowadzała montaż komputera kli- EC TEMP Zasolenie (EC) Temperatura (Temp) sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średnim zasoleniu w sekcji sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średniej temperaturze w sekcji matycznego. 2. Przetwornik GroSens Converter należy podłączyć do przełącznika sieciowego i komputera klimatycznego. Połączenie przetwornika i przełącznika sieciowego umożliwia dołączony do zestawu kabel. 3. Do podłączenia przetwornika GroSens Converter do komputera klimatycznego można wykorzystać prosty kabel żyłowy. Przełącznik sieci GroSens Convertor Climate computer 4. Przetwornik można uruchomić po podłączeniu i sprawdzeniu pozostałych elementów zestawu GroSens. Przetwornik może być również zasilany napięciem 24 V ze skrzynki komputera klimatycznego, w której się znajduje. 5. Przetwornik posiada uniwersalny wspornik montażowy pasujący do standardowych szyn DIN znajdujących się w obudowach wielu komputerów klimatycznych. Wspornik można zamontować również za pomocą śrub bezpośrednio do ściany. W takiej sytuacji przetwornik wsuwany jest na wspornik. 6. Oznaczone porty na przetworniku: WC, EC i Temp należy połączyć z komputerem klimatycznym. 14

15 4.2 Instalacja oprogramowania Po montażu przetwornika, kiedy wskaźnik LED połączenia świeci światłem ciągłym, należy wykonać następujące czynności: 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Przejść do części Manage greenhouse sections. 4. Przypisać przetwornik do sekcji. Teraz przetwornik GroSens Converter może otrzymywać polecenia z modułu GroSens Smartbox i przesyłać komunikaty analogowe do komputera klimatycznego. 5. Ostatnią ważną czynnością jest sprawdzenie wartości wyświetlanych przez komputer klimatyczny. Wartości muszą być identyczne w podawanymi przez moduł GroSens Smartbox. W przypadku różnic należy sprawdzić napięcie. Więcej informacji na temat korzystania z systemu i funkcji oprogramowania zawiera podręcznik użytkownika GroSens. 15

16 5 Rozwiązywanie problemów Jeżeli w sieciowym interfejsie użytkownika lub w komputerze klimatycznym nie wyświetlają się wykresy, należy podjąć następujące działania: Sprawdzić wskaźniki LED statusu wszystkich urządzeń GroSens. Jeżeli wskaźnik LED świeci na czerwono, upewnić się, że montaż urządzeń i instalacja oprogramowania przebiegły prawidłowo. Sprawdzić poszczególne części systemu GroSens. Umożliwia to ekran Greenhouse overview w interfejsie sieciowym użytkownika (zob. część 3.3). Wszystkie ikony statusu muszą być zielone, a odświeżanie danych powinno następować co 3 minuty. Za pomocą programu do skanowania IP należy sprawdzić, czy urządzenia GroSens są widoczne w sieci. W przypadku braku urządzeń, zrestartować moduł GroSens Smartbox (zob. część 8.4). Jeżeli wskaźnik LED połączenia na przetworniku się nie świeci, należy podjąć następujące działania: Na przetworniku GroSens Converter znajduje się przycisk Reset. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund. Jeżeli problem występuje nadal, nacisnąć i przytrzymać przycisk Restore na przetworniku przez 5 sekund. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia przetwornika. Jeżeli te działania i czynności kontrolne nie doprowadzą do usunięcia problemu, skontaktować się z firmą GRODAN. 6 Konserwacja System GroSens System nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych poza regularnymi aktualizacjami pobieranymi z sieci Internet. Aktualizacje można zainstalować automatycznie, wybierając opcję Smartbox update z menu instalacji (zob. część 3.4). Kalibracja czujników GroSens Sensors nie jest wymagana. Każdy z czujników wyposażony jest w 4 baterie AA. Poziom naładowania baterii podawany jest na ekranie statusu instalacji wszystkich czujników. Przed osiągnięciem przez baterię dolnego granicznego poziomu naładowania wyświetlane jest ostrzeżenie. Zazwyczaj baterie należy wymieniać raz na rok, przed rozpoczęciem nowej uprawy. TEST button LED s 16

17 7 Zakres i dokładność System GroSens mierzy wilgotność (WC), zasolenie (EC) i temperaturę (Temp). W poniższej tabeli podano informacje na temat dokładności czujników GroSens Sensor. Dokładność maleje w miarę zbliżania się do granic zakresów i nie jest gwarantowana poza nimi. Typ Zakres Dokładność Czułość Wilgotność (WC) Zasolenie (EC) Temperatura (Temp) 0-100% V/v 5% V/V 0.1% V/V 0-10 ms/cm 0.5 ms/cm 0.01 ms/cm 0-50 C 1 C 0.05 C 8 Informacje dodatkowe 8.1 Sensor Czujniki GroSens Sensors mają dwie funkcje: 1. Przeprowadzanie pomiarów w macie w regularnych odstępach czasu. Informacje na temat wyboru właściwego miejsca pomiaru zawiera część Przesyłanie wyników pomiarów do odbiornika GroSens Receiver za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Czujnik automatycznie wyszukuje dostępne połączenia z odbiornikiem. Do korzystania z tej funkcji nie są potrzebne żadne ustawienia. Częstotliwość fal radiowych zależy od miejsca przebywania. GroSens Sensor Czujnik wyposażony jest w: Zielony wskaźnik LED, który miga co minutę, sygnalizując pełne i niezakłócone działanie. Czerwony wskaźnik LED, który świeci się w przypadku braku komunikacji. Przycisk TEST: W przypadku słabej jakości połączenia lub jego utraty należy jednokrotnie nacisnąć przycisk TEST. Czujnik rozpocznie ponowne wyszukiwanie odbiornika aż do momentu nawiązania połączenia. Czujnik GroSens Sensor posiada oznaczenie IP65 i obudowę ochronną (EMC). Czujniki umieszczone w matach z wełny kamiennej 3x 17

18 8.2 Reader Czytnik GroSens Reader pełni następujące funkcje: 1. Regulacja ustawień czujnika i sekcji. 2. Wyświetlanie wyników pomiarów WC, EC i T pobranych z czujnika GroSens Sensor. 3. Testowanie łączności bezprzewodowej odbiornika lub czujnika. GroSens Reader Urządzenie ręczne 8.3 Receiver Odbiornik GroSens Receiver pełni jedną funkcję: 1. Jego zadaniem jest kontrola bezprzewodowego przepływu danych pomiędzy czujnikami GroSens Sensors i modułem GroSens Smartbox. LED s GroSens Receiver Odbiornik GroSens Receiver wyposażony jest w dwa wskaźniki LED: Wskaźnik LED zasilania wskazuje, czy odbiornik jest zasilany. Wskaźnik LED połączenia informuje, czy odbiornik połączony jest z modułem GroSens Smartbox. Centralne ustawienie w szklarni 18

19 8.4 Smartbox Moduł GroSens Smartbox to mały komputer pełniący następujące funkcje: 1. Łączenie odbiornika GroSens Receiver przez sieć Ethernet w celu zebrania zmierzonych danych. 2. Zapisywanie danych i prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do sieci LAN. 3. Przeliczanie surowych danych pomiarowych na dane liczbowe. 4. Obliczanie średnich wartości na podstawie danych z czujników GroSens Sensor dla wybranych sekcji szklarni zgodnie z zapotrzebowaniem. 5. Generowanie alarmów w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń systemowych. 6. Przechowywanie ustawień niestandardowych w celu przeprowadzenia koniecznych obliczeń. 7. Łączenie przez sieć Internet w celu pobrania aktualizacji. GroSens Smartbox Blisko komputera klimatycznego Moduł GroSens Smartbox wyposażony jest w: Ekran LCD- Do uruchamiania modułu Smartbox służy przycisk w lewym dolnym rogu przedniego panelu Smartbox: Shut down ta opcja menu służy do ręcznego wyłączania modułu Smartbox. Może ona być przydatna podczas wymiany modułu Smartbox lub przed przeniesieniem modułu Smartbox do magazynu po zakończeniu sezonu uprawowego. Aby wyłączyć moduł Smartbox, wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Restart opcję Restart można odszukać po ponownym naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu. Aby zrestartować moduł Smartbox, wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Restore DHCP Network Settings opcja wykorzystywana do resetowania adresu IP, bramy oraz maski sieci do wartości domyślnych przypisanych przez router. Funkc- ja może być przydatna, jeżeli moduł Smartbox nie może połączyć się z siecią. Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci, należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Uwaga: zalecane jest wykorzystanie ustawień DHCP. Enable VPN za pomocą sieci VPN (Virtual Private Network) można udostępnić GroSens pracownikowi obsługi technicznej w celu kontroli i naprawy usterek systemu. Aby uruchomić sieć VPN, należy nacisnąć przycisk znacznika wyboru. Aby wyłączyć sieć VPN, nacisnąć przycisk znajdujący się obok symbolu X na wyświetlaczu LCD. Version Number numer wersji aktualnie używanego oprogramowania Smartbox. 8.5 Convertor (analogowy interfejs komputera klimatycznego) Przetwornik GroSens Converter pełni jedną funkcję: 1. Przeliczanie danych otrzymanych z czujników GroSens Sensors na format analogowy odczytywany przez komputer klimatyczny. Odbierającego sygnały 0-5 V. W przypadku braku takiej właściwości należy skonsultować się z dostawcą komputera klimatycznego. GroSens Convertor Instalowany między Smartbox, a komputerem klimatycznym 19

20 8.6 Przegląd standardowego systemu GroSens GroSens Sensor (bezprzewodowy) Czujniki nowego typu - Sensor - pozwalają uzyskać niezwykle dokładne wyniki pomiarów poziomu WC, EC i temperatury maty z wełny kamiennej. 3x GroSens Receiver Odbiornik Receiver - bezprzewodowo odbiera sygnały przesyłane przez czujniki Sensor i przekazuje je do Smartbox. GroSens Reader Czytnik - Reader - jest łatwym w użyciu urządzeniem przenośnym i może być stosowany do wybiórczej kontroli działania i odczytów z czujników (Sensor). System GroSens, Sensor i jego konstrukcja, oraz Smartbox są opatentowanymi technologiami. 20

21 GroSens Convertor Konwertor Convertor - zamienia dane cyfrowe ze Smartbox na impulsy analogowe. Dzięki temu system GroSens możne zostać podłączony i współpracować z komputerem klimatycznym. GroSens Smartbox Smartbox przetwarza dane uzyskane z czujników. Wyniki pomiarów poziomu WC, EC i temperatury w formie danych liczbowych oraz w formie graficznej (wykresy) można odczytywać na dowolnym komputerze zewnętrznym podłączonym do lokalnej sieci Internetowej lub przesłać je i prezentować w komputerze klimatycznym. 21

22 Notatki 22

23 23

24 Grupa GRODAN dostarcza innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie podłoży z wełny kamiennej dla sektora ogrodniczego. Rozwiązania te, oparte na zasadach Precision Growing, są stosowane zarówno w uprawie warzyw, jak i kwiatów. Podłoża GRODAN są oferowane wraz z indywidualnym, profesjonalnym doradztwem firmy, którego celem jest wsparcie koncepcji Precision Growing, a tym samym zrównoważonej produkcji zdrowych, bezpiecznych, smacznych i świeżych produktów. Więcej informacji na temat systemu GroSens na stronie Wszystkie informacje i porady sporządzane zistały z należytą starannością i zgodnie z aktualną sytuacją. Grupa GRODAN nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy w produkcji listopad 2013 r. Grupa GRODAN Industrieweg JG Roermond P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond Holandia T +31 (0) F +31 (0) GRODAN jest zarejestrowanym znakiem towarowym ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. GroSens jest zarejestrowanym znakiem towarowym ROCKWOOL B.V. ROCKWOOL B.V. GRODAN 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLAR CARDIO GX

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLAR CARDIO GX INSTRUKCJA OBSŁUGI POLAR CARDIO GX SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacje o systemie Polar Cardio GX 8 System Polar Cardio GX 8 Wymagania systemowe 9 Procedura skrócona 9 Profesjonalne wykorzystanie produktów

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009 POLSKI N150 Router bezprzewodowy English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Instrukcja obsługi РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820aa01125pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo