Instrukcja montażu. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania. www.grodan.pl/grosens"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania

2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Przed montażem Przebieg montażu 5 2 Montaż urządzeń Wytyczne ogólne Podłączenie pierwszego zestawu kabli Smartbox Podłączenie drugiego zestawu kabli GroSens Sensors 9 3 Instalacja oprogramowania Smartbox Wytyczne ogólne Logowanie Test systemu Ustawienia administratora Ustawienia ogrodnika Ustawienia czujników GroSens Sensor 13 4 Podłączanie do komputera klimatycznego Montaż urządzeń Instalacja oprogramowania 15 5 Rozwiązywanie problemów 16 6 Konserwacja 16 7 Zakres i dokładność 17 8 Informacje dodatkowe Sensor Reader Receiver GroSens Smartbox Convertor (analogowy interfejs komputera klimatycznego) Przegląd standardowego systemu GroSens 20

4 1 Wprowadzenie Szklarnia GroSens Receiver GroSens Extender Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące montażu systemu GroSens firmy GRODAN. System GroSens składa się z kilku osobnych komponentów: GroSens Sensors GroSens Receiver GroSens Reader GroSens Smartbox GroSens Convertor Extender sieci Ethernet (w razie konieczności) Iniektor PoE (Power over Ethernet) GroSens Sensors 3x GroSens Reader Wszystkie elementy standardowego systemu GroSens opisano w załączniku Przed montażem W celu szybkiego montażu systemu GroSens, należy upewnić się, że dostępne są następujące elementy: IT Dodatkowa sieć LAN (Local Area Network) umożliwiająca korzystanie z systemu GroSens. Nie może to być sieć LAN, za pośrednictwem której obsługiwany jest komputer klimatyczny. 3 do 6 złączy LAN, każde z osobnym adresem IP. Montaż Wystarczającej długości kabel UTP sieci Ethernet (kat. 5, 5e lub 6) do połączenia odbiornika GroSens Receiver i modułu GroSens Smartbox. 3-6 wolnych gniazdek elektrycznych do podłączenia iniektora PoE, Smartbox i przetwornika Converter (Converter może również być zasilany prądem 24 V ze skrzynki komputera klimatycznego). 3 wolne złącza analogowe w komputerze klimatycznym. System GroSens przesyła 3 osobne sygnały: WC, EC i temperatury. Sygnały mają wartość od 0 do 5 V. Jeżeli sygnały nie są dostępne lub są nieznane, należy skontaktować się z dostawcą komputera. Skrzynka komputera klimatycznego musi być połączona z siecią LAN (Ethernet). 4

5 WC% sunrise WC% sunrise start start P1 - % WC P1 - % WC resaturate refreshment false drain drain drain P2 P2 stop stop sunset sunset P3 P3 - % WC - % WC sunrise sunrise start start Obudowa komputera regulującego klimat Monitorowanie Zdalny dostęp z pomocą przeglądarki internetowej PoE Injector Przełącznik sieci Computer GroSens Convertor Pakiet oprogramowania komputera regulującego klimat GroSens Smartbox Komputer regulujący klimat 1.2 Przebieg montażu Aby w prawidłowy sposób zamontować system GroSens, należy wykonać następujące czynności: 1. Montaż urządzeń: opis znajduje się w części 2 2. Instalacja oprogramowania:opis znajduje się w części 3 3. Podłączenie do komputera klimatycznego: opis znajduje się w części 4 Poszczególne elementy i połączenia między nimi przedstawiono na poniższym rysunku. Liczby w nawiasach informują o numerach komponentów w standardowym pakiecie GroSens. Legenda Kabel Ethernet (3x) Adapter (3x) Ethernet UTP kabel Cat5, 5e lub 6 (nie dołączone w zestawie) Kabel analogowy 5

6 2 Montaż urządzeń 2.1 Wytyczne ogólne Przed przystąpieniem do montażu systemu należy określić przybliżoną lokalizację czujników GroSens Sensors. Maksymalna odległość czujników GroSens Sensors od odbiornika GroSens Receiver wynosi 50 m. Czujniki, które znajdują się w tej samej sekcji nawadniania, powinny być wykorzystywane do obliczania średniej z tej sekcji. Zgodnie z informacjami wstępnymi moduł GroSens Smartbox, odbiornik GroSens Receiver i przetwornik GroSens Converter muszą być podłączone do sieci LAN. Większość ogrodników dysponuje sieciami obsługującymi komputery klimatyczne, które połączone są za pomocą podobnych kabli. Systemu GroSens nie wolno podłączać do tej sieci. Urządzenia zasilające należy podłączać do sieci, w których występuje napięcie V~, za pomocą odpowiednich wtyczek. Jak wspomniano wcześniej, wszystkie dostarczone złącza powinny znajdować się poza szklarnią i być podłączone do odpowiednich urządzeń. Prawidłowa kolejność montażu urządzeń: 1. Podłączenie pierwszego zestawu kabli (część 2.2): a. GroSens Smartbox i przełącznik sieciowy b. Przełącznik sieciowy i iniektor PoE 2. Doprowadzenie zasilania do modułu GroSens Smartbox (część 2.3) 3. Podłączenie drugiego zestawu kabli (część 2.4): a. GroSens Receiver i iniektor PoE (oraz, jeżeli jest to wymagane, Extender sieci Ethernet systemu GroSens) 4. Aktywacja czujników (część 2.5) Uwaga: Podczas montażu poszczególnych elementów systemu należy upewnić się, że otoczenie jest suche. Nie zaleca się przeprowadzania montażu w bezpośrednim nasłonecznieniu ani w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze. 2.2 Podłączenie pierwszego zestawu kabli GroSens Smartbox należy podłączyć do przełącznika sieciowego. Do przełącznika sieciowego należy podłączyć drugi kabel łączący z iniektorem PoE. Dołączone kable Ethernet można wykorzystać do obu połączeń. W razie konieczności podłączyć zasilanie do iniektora PoE. GroSens Smartbox Przełącznik sieci PoE Injector 6

7 2.3 Smartbox Po podłączeniu wszystkich kabli i zasilania do GroSens Smartbox, na wyświetlaczu LCD natychmiast powinien wyświetlić się komunikat Loading. Po upływie około 50 sekund na wyświetlaczu powinien pojawić się ekran zawierający adres IP modułu GroSens Smartbox przypisany przez router, ID modułu Smartbox (początkowo numer seryjny) oraz bieżący czas (Los Angeles). Należy zanotować adres IP, który przyda się w czasie wykonywania następnych kroków. Uwaga: Nie ma konieczności podłączania do modułu Smartbox klawiatury i monitora. Możliwość taka istnieje w przypadku przeprowadzania napraw. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie do modułu Gro- Sens Smartbox monitora VGA. GroSens Smartbox 2.4 Podłączenie drugiego zestawu kabli Option 1 PoE Injector GroSens Receiver 100m Option 2 PoE Injector Extender GroSens Receiver 100m 100m 7

8 Długi kabel łączący ze szklarnią należy podłączyć do odbiornika. Do podłączenia iniektora PoE do odbiornika GroSens Receiver konieczne jest wyjście RJ45. Wyjście znajduje się wewnątrz obudowy odbiornika GroSens Receiver (zob. poniżej). i połączenia. Sygnalizator LED zasilania uruchamia się od razu. Sygnalizator LED połączenia uruchamia się, kiedy odbiornik GroSens automatycznie wykrywa moduł GroSens Smartbox. Proces ten może potrwać kilka minut. Przed wykonaniem dalszych czynności montażowych należy zaczekać na zaświecenie sygnalizatora LED połączenia. Po nawiązaniu połączenia można zamknąć obudowę. Odbiornik GroSens Receiver najlepiej umieścić nad najwyższym punktem, do jakiego sięgają uprawiane LED s GroSens Receiver Długość kabla łączącego iniektor znajdujący się poza szklarnią i odbiornik w szklarni nie może przekraczać 100 metrów (zob. opcja 1). Standardowe kable Ethernet: kat. 5, kat. 5e lub kat. 6. Jeżeli odległość między iniektorem PoE a odbiornikiem przekracza 100 m, konieczne jest zamontowanie Extendera (Extender co 100 m kabla zob. opcja 2). W zestawie znajduje się jeden Extender. Maksymalna odległość od iniektora PoE do odbiornika wynosi 200 metrów. Dodatkowe Extendery zwiększające maksymalną odległość można zamówić w punkcie obsługi klienta GRODAN. Po podłączeniu odbiornika GroSens Receiver do iniektora PoE powinny zaświecić się dwa sygnalizatory LED: zasilania rośliny (pod koniec sezonu). Czujniki umieścić w obszarze środkowym, możliwie najdalej od stalowych belek lub ciężkich elementów konstrukcyjnych szklarni, które mogłyby zakłócić łączność bezprzewodową. Odbiornik zamocować za pomocą opaski zaciskowej lub innego elementu, który można łatwo usunąć na wypadek konieczności zmiany położenia odbiornika Receiver w przypadku znalezienia się czujników GroSens Sensors poza zasiegiem. Uwaga: Najpierw należy zamontować moduł GroSens Smartbox, jak przedstawiono w instrukcji montażu. Odbiornik GroSens Receiver nawiązuje połączenie wyłącznie z uruchomionym modułem GroSensSmartbox. Odbiornik wymaga zasilania 24 V. Można wykorzystać standardowy adapter 24 V. Napięcie wyjściowe DC powinno wynosić V, dostarczając 500 miliamperów prądu. 8

9 2.5 GroSens Sensors Czujniki należy umieścić w odległości 50 metrów od odbiornika. Należy wykonać następujące czynności: TEST button LED s 1. W przybliżeniu określić miejsce umieszczenia czujników GroSens Sensors. 2. Za pomocą czytnika Grosens Reader wykonać pomiary blisko wybranego miejsca. Dalsze wytyczne zawiera instrukcja czytnika GroSens Reader. 3. Wybrać reprezentatywną lokalizację i umieścić w niej czujnik GroSens Sensor. 4. Aktywować czujnik GroSens Sensor, naciskając przycisk TEST. Po aktywowaniu zaświecą się oba wskaźniki LED. Po upływie kilku minut będzie świecić tylko wskaźnik zielony: Zielony wskaźnik LED oznacza, że nawiązana została obustronna komunikacja z modułem GroSens Smartbox. Czerwony wskaźnik LED oznacza, że wystąpił problem z komunikacją z modułem GroSens Smartbox. 5. Montaż nie wymaga zmiany ustawień czujników Gro- Sens Sensor. W razie konieczności, ustawienia można zmienić za pomocą czytnika GroSens Reader: - Wybrać sieć (tzn. ID systemu) - Przejść do ekranu urządzenia - Nacisnąć przycisk TEST na czujniku - Wybrać czujnik z listy GroSens Sensors Uwaga: Czujniki GroSens Sensors dostarczane są z 4 naładowanymi bateriami AA. W momencie dostarczenia czujniki znajdują się w trybie hibernacji. Naciśnięcie przycisku TEST powoduje ich aktywację. Aktywowanie czujników zalecane jest po montażu, w przeciwnym wypadku może dojść do wyczerpania baterii. 9

10 3 Instalacja oprogramowania Smartbox 3.1 Wytyczne ogólne Na urządzeniach wstępnie zainstalowano potrzebne programy. W niniejszej części zawarto opis wprowadzania ustawień spersonalizowanych. 3.2 Logowanie 1. Zalogować się do systemu, korzystając z komputera podłączonego do routera lub do przełącznika sieciowego za pomocą kabla Ethernet. Przejść na ekranie do adresu IP znajdującego się na ekranie LCD modułu GroSens Smartbox (np. Wczytywanie ekranu logowania trwa około 20 sekund. 2. Nazwa użytkownika i hasło dostarczane są przez firmę GRODAN. 3.3 Test systemu 1. Kliknąć Greenhouse overview. 2. Sprawdzić, czy statusy czujników GroSens Sensors są zielone. Czerwona kropka oznacza, że z czujników GroSens Sensors nie są odbierane dane. 3. Sprawdzić, czy dane są odświeżane. Nowe dane przesyłane są co 3 minuty. Data (step 3) 4. Kliknąć Configuration. 5. Kliknąć SBS. 10

11 6. W polu SBS Webservice wpisać Kliknąć Save Configuration w prawej górnej części ekranu. Po ponownym wczytaniu strony, kliknąć Test Connection w kategorii SBS. Powinien wyświetlić się komunikat Connection is a success. 3.4 Ustawienia administratora Aby instalacja została zakończona powodzeniem, należy wprowadzić następujące ustawienia administratora: 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Kliknąć Administrator settings. Sekcja Greenhouse: 4. Kliknąć Manage Greenhouse Sections. 5. Aby dodać sekcję, nacisnąć przycisk Add Section. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić nazwę sekcji. Kliknąć przycisk OK. Uwaga: Nazwa sekcji nie może zawierać spacji, być dłuższa niż 18 znaków lub duplikować innej nazwy sekcji powiązanej z modułem GroSens Smartbox. 6. Do każdej sekcji przypisany jest odpowiedni typ maty, jej długość oraz wysokość. Aby zmodyfikować parametr, wystarczy kliknąć jego bieżącą wartość w danej sekcji. Wyświetli się rozwijane menu umożliwiające zaktualizowanie wartości parametru. Kliknąć przycisk Apply, aby zapisać zmiany. 7. Dodać kolejne sekcje, które będą wykorzystywane. Monitorowanej sekcji przypisać łatwą do rozpoznania nazwę. 11

12 Kolejny etap konfiguracji polega na dodaniu czujników GroSens Sensors do sekcji. 8. W menu Manage Device Location and Settings wskazać czujnik. 9. Na stronie GroSens Sensor Setup wskazać preferowaną sekcję, w której zostanie umieszczony czujnik. 10. Wpisać numer rzędu i wartość kompensacji czujnika. (np. rząd 10, słupek 5). 11. Upewnić się, że dla czujnika wybrano tryb Normal. 12. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 13. Proces powtórzyć dla dodatkowych czujników. 14. Po zakończeniu kliknąć przycisk wstecz w oknie przeglądarki lub logo GroSens w lewym górnym rogu ekranu. Zmiana konfiguracji dotyczącej czasów wschodu/zachodu słońca i oświetlenia 15. Kliknąć Sunrise/Sunset and Lighting Setup. 16. Jeżeli wykorzystywane jest oświetlenie naturalne, wprowadzić ustawienia Latitude (szerokość geograficzna) i Longitude (długość geograficzna), jeżeli natomiast wykorzystywane jest oświetlenie sztuczne, ustawić czas jego włączenia i wyłączenia Lights on i Lights off. Uwaga: - Szerokość geograficzna południowa i długość geograficzną zachodnia oznaczone są wartościami ujemnymi; wartości dodatnie wskazują szerokość geograficzną północną i długość geograficzną wschodnią. - Czas Lights off musi być późniejszy niż Lights on. 17. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 12

13 Zmiana daty, czasu i strefy czasowej systemu 18. Kliknąć Configuration. 19. Kliknąć Administrator settings. 20. Kliknąć System Date, Time and Time zone. 21. W menu Time Zone wybrać odpowiednią strefę czasową. 22. Zalecane jest zaznaczenie opcji Use Internet Time, dzięki czemu raz dziennie nastąpi synchronizacja modułu Smartbox z serwerem. Uwaga: Wartości można wprowadzić ręcznie po odznaczeniu pola Use Internet Time. Wprowadzenie niewłaściwej daty lub czasu będzie skutkowało wyświetlaniem nieprawidłowych wykresów. 23. Po zakończeniu kliknąć przycisk Update. 3.5 Ustawienia ogrodnika 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Kliknąć Grower settings. 4. Kliknąć Check for updates. 5. Po sekundach wyświetli się przycisk umożliwiający aktualizację oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji. 6. Kliknąć przycisk, aby zaktualizować oprogramowanie Smartbox do najnowszej wersji. 3.6 Ustawienia czujników GroSens Sensor Konfigurację czujników GroSens Sensor opisano w części 3.4. Więcej informacji na temat korzystania z systemu i funkcji oprogramowania zawiera podręcznik użytkownika GroSens. 13

14 WC% sunrise WC% sunrise start start P1 - % WC P1 - % WC resaturate refreshment false drain drain drain P2 P2 stop stop sunset sunset P3 P3 - % WC - % WC sunrise sunrise start start 4 Podłączanie do komputera klimatycznego 4.1 Montaż urządzeń 1. Przetwornik GroSens Converter przekazuje informacje wyjściowe dotyczące parametrów: Dane wyjściowe przetwornika GroSens Converter VWC Wilgotność (WC) sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średniej wilgotności w sekcji Upewnić się, że komputer klimatyczny posiada 3 wolne wejścia analogowe. Jeżeli są dostępne, kontynuować montaż. W przeciwnym wypadku skontaktować się z osobą, która przeprowadzała montaż komputera kli- EC TEMP Zasolenie (EC) Temperatura (Temp) sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średnim zasoleniu w sekcji sygnał wyjściowy 0-5 V informujący o średniej temperaturze w sekcji matycznego. 2. Przetwornik GroSens Converter należy podłączyć do przełącznika sieciowego i komputera klimatycznego. Połączenie przetwornika i przełącznika sieciowego umożliwia dołączony do zestawu kabel. 3. Do podłączenia przetwornika GroSens Converter do komputera klimatycznego można wykorzystać prosty kabel żyłowy. Przełącznik sieci GroSens Convertor Climate computer 4. Przetwornik można uruchomić po podłączeniu i sprawdzeniu pozostałych elementów zestawu GroSens. Przetwornik może być również zasilany napięciem 24 V ze skrzynki komputera klimatycznego, w której się znajduje. 5. Przetwornik posiada uniwersalny wspornik montażowy pasujący do standardowych szyn DIN znajdujących się w obudowach wielu komputerów klimatycznych. Wspornik można zamontować również za pomocą śrub bezpośrednio do ściany. W takiej sytuacji przetwornik wsuwany jest na wspornik. 6. Oznaczone porty na przetworniku: WC, EC i Temp należy połączyć z komputerem klimatycznym. 14

15 4.2 Instalacja oprogramowania Po montażu przetwornika, kiedy wskaźnik LED połączenia świeci światłem ciągłym, należy wykonać następujące czynności: 1. Przejść do i w razie potrzeby zalogować się ponownie. 2. Kliknąć Configuration. 3. Przejść do części Manage greenhouse sections. 4. Przypisać przetwornik do sekcji. Teraz przetwornik GroSens Converter może otrzymywać polecenia z modułu GroSens Smartbox i przesyłać komunikaty analogowe do komputera klimatycznego. 5. Ostatnią ważną czynnością jest sprawdzenie wartości wyświetlanych przez komputer klimatyczny. Wartości muszą być identyczne w podawanymi przez moduł GroSens Smartbox. W przypadku różnic należy sprawdzić napięcie. Więcej informacji na temat korzystania z systemu i funkcji oprogramowania zawiera podręcznik użytkownika GroSens. 15

16 5 Rozwiązywanie problemów Jeżeli w sieciowym interfejsie użytkownika lub w komputerze klimatycznym nie wyświetlają się wykresy, należy podjąć następujące działania: Sprawdzić wskaźniki LED statusu wszystkich urządzeń GroSens. Jeżeli wskaźnik LED świeci na czerwono, upewnić się, że montaż urządzeń i instalacja oprogramowania przebiegły prawidłowo. Sprawdzić poszczególne części systemu GroSens. Umożliwia to ekran Greenhouse overview w interfejsie sieciowym użytkownika (zob. część 3.3). Wszystkie ikony statusu muszą być zielone, a odświeżanie danych powinno następować co 3 minuty. Za pomocą programu do skanowania IP należy sprawdzić, czy urządzenia GroSens są widoczne w sieci. W przypadku braku urządzeń, zrestartować moduł GroSens Smartbox (zob. część 8.4). Jeżeli wskaźnik LED połączenia na przetworniku się nie świeci, należy podjąć następujące działania: Na przetworniku GroSens Converter znajduje się przycisk Reset. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund. Jeżeli problem występuje nadal, nacisnąć i przytrzymać przycisk Restore na przetworniku przez 5 sekund. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia przetwornika. Jeżeli te działania i czynności kontrolne nie doprowadzą do usunięcia problemu, skontaktować się z firmą GRODAN. 6 Konserwacja System GroSens System nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych poza regularnymi aktualizacjami pobieranymi z sieci Internet. Aktualizacje można zainstalować automatycznie, wybierając opcję Smartbox update z menu instalacji (zob. część 3.4). Kalibracja czujników GroSens Sensors nie jest wymagana. Każdy z czujników wyposażony jest w 4 baterie AA. Poziom naładowania baterii podawany jest na ekranie statusu instalacji wszystkich czujników. Przed osiągnięciem przez baterię dolnego granicznego poziomu naładowania wyświetlane jest ostrzeżenie. Zazwyczaj baterie należy wymieniać raz na rok, przed rozpoczęciem nowej uprawy. TEST button LED s 16

17 7 Zakres i dokładność System GroSens mierzy wilgotność (WC), zasolenie (EC) i temperaturę (Temp). W poniższej tabeli podano informacje na temat dokładności czujników GroSens Sensor. Dokładność maleje w miarę zbliżania się do granic zakresów i nie jest gwarantowana poza nimi. Typ Zakres Dokładność Czułość Wilgotność (WC) Zasolenie (EC) Temperatura (Temp) 0-100% V/v 5% V/V 0.1% V/V 0-10 ms/cm 0.5 ms/cm 0.01 ms/cm 0-50 C 1 C 0.05 C 8 Informacje dodatkowe 8.1 Sensor Czujniki GroSens Sensors mają dwie funkcje: 1. Przeprowadzanie pomiarów w macie w regularnych odstępach czasu. Informacje na temat wyboru właściwego miejsca pomiaru zawiera część Przesyłanie wyników pomiarów do odbiornika GroSens Receiver za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Czujnik automatycznie wyszukuje dostępne połączenia z odbiornikiem. Do korzystania z tej funkcji nie są potrzebne żadne ustawienia. Częstotliwość fal radiowych zależy od miejsca przebywania. GroSens Sensor Czujnik wyposażony jest w: Zielony wskaźnik LED, który miga co minutę, sygnalizując pełne i niezakłócone działanie. Czerwony wskaźnik LED, który świeci się w przypadku braku komunikacji. Przycisk TEST: W przypadku słabej jakości połączenia lub jego utraty należy jednokrotnie nacisnąć przycisk TEST. Czujnik rozpocznie ponowne wyszukiwanie odbiornika aż do momentu nawiązania połączenia. Czujnik GroSens Sensor posiada oznaczenie IP65 i obudowę ochronną (EMC). Czujniki umieszczone w matach z wełny kamiennej 3x 17

18 8.2 Reader Czytnik GroSens Reader pełni następujące funkcje: 1. Regulacja ustawień czujnika i sekcji. 2. Wyświetlanie wyników pomiarów WC, EC i T pobranych z czujnika GroSens Sensor. 3. Testowanie łączności bezprzewodowej odbiornika lub czujnika. GroSens Reader Urządzenie ręczne 8.3 Receiver Odbiornik GroSens Receiver pełni jedną funkcję: 1. Jego zadaniem jest kontrola bezprzewodowego przepływu danych pomiędzy czujnikami GroSens Sensors i modułem GroSens Smartbox. LED s GroSens Receiver Odbiornik GroSens Receiver wyposażony jest w dwa wskaźniki LED: Wskaźnik LED zasilania wskazuje, czy odbiornik jest zasilany. Wskaźnik LED połączenia informuje, czy odbiornik połączony jest z modułem GroSens Smartbox. Centralne ustawienie w szklarni 18

19 8.4 Smartbox Moduł GroSens Smartbox to mały komputer pełniący następujące funkcje: 1. Łączenie odbiornika GroSens Receiver przez sieć Ethernet w celu zebrania zmierzonych danych. 2. Zapisywanie danych i prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do sieci LAN. 3. Przeliczanie surowych danych pomiarowych na dane liczbowe. 4. Obliczanie średnich wartości na podstawie danych z czujników GroSens Sensor dla wybranych sekcji szklarni zgodnie z zapotrzebowaniem. 5. Generowanie alarmów w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń systemowych. 6. Przechowywanie ustawień niestandardowych w celu przeprowadzenia koniecznych obliczeń. 7. Łączenie przez sieć Internet w celu pobrania aktualizacji. GroSens Smartbox Blisko komputera klimatycznego Moduł GroSens Smartbox wyposażony jest w: Ekran LCD- Do uruchamiania modułu Smartbox służy przycisk w lewym dolnym rogu przedniego panelu Smartbox: Shut down ta opcja menu służy do ręcznego wyłączania modułu Smartbox. Może ona być przydatna podczas wymiany modułu Smartbox lub przed przeniesieniem modułu Smartbox do magazynu po zakończeniu sezonu uprawowego. Aby wyłączyć moduł Smartbox, wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Restart opcję Restart można odszukać po ponownym naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu. Aby zrestartować moduł Smartbox, wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Restore DHCP Network Settings opcja wykorzystywana do resetowania adresu IP, bramy oraz maski sieci do wartości domyślnych przypisanych przez router. Funkc- ja może być przydatna, jeżeli moduł Smartbox nie może połączyć się z siecią. Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci, należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony znacznika wyboru na wyświetlaczu LCD. Uwaga: zalecane jest wykorzystanie ustawień DHCP. Enable VPN za pomocą sieci VPN (Virtual Private Network) można udostępnić GroSens pracownikowi obsługi technicznej w celu kontroli i naprawy usterek systemu. Aby uruchomić sieć VPN, należy nacisnąć przycisk znacznika wyboru. Aby wyłączyć sieć VPN, nacisnąć przycisk znajdujący się obok symbolu X na wyświetlaczu LCD. Version Number numer wersji aktualnie używanego oprogramowania Smartbox. 8.5 Convertor (analogowy interfejs komputera klimatycznego) Przetwornik GroSens Converter pełni jedną funkcję: 1. Przeliczanie danych otrzymanych z czujników GroSens Sensors na format analogowy odczytywany przez komputer klimatyczny. Odbierającego sygnały 0-5 V. W przypadku braku takiej właściwości należy skonsultować się z dostawcą komputera klimatycznego. GroSens Convertor Instalowany między Smartbox, a komputerem klimatycznym 19

20 8.6 Przegląd standardowego systemu GroSens GroSens Sensor (bezprzewodowy) Czujniki nowego typu - Sensor - pozwalają uzyskać niezwykle dokładne wyniki pomiarów poziomu WC, EC i temperatury maty z wełny kamiennej. 3x GroSens Receiver Odbiornik Receiver - bezprzewodowo odbiera sygnały przesyłane przez czujniki Sensor i przekazuje je do Smartbox. GroSens Reader Czytnik - Reader - jest łatwym w użyciu urządzeniem przenośnym i może być stosowany do wybiórczej kontroli działania i odczytów z czujników (Sensor). System GroSens, Sensor i jego konstrukcja, oraz Smartbox są opatentowanymi technologiami. 20

21 GroSens Convertor Konwertor Convertor - zamienia dane cyfrowe ze Smartbox na impulsy analogowe. Dzięki temu system GroSens możne zostać podłączony i współpracować z komputerem klimatycznym. GroSens Smartbox Smartbox przetwarza dane uzyskane z czujników. Wyniki pomiarów poziomu WC, EC i temperatury w formie danych liczbowych oraz w formie graficznej (wykresy) można odczytywać na dowolnym komputerze zewnętrznym podłączonym do lokalnej sieci Internetowej lub przesłać je i prezentować w komputerze klimatycznym. 21

22 Notatki 22

23 23

24 Grupa GRODAN dostarcza innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie podłoży z wełny kamiennej dla sektora ogrodniczego. Rozwiązania te, oparte na zasadach Precision Growing, są stosowane zarówno w uprawie warzyw, jak i kwiatów. Podłoża GRODAN są oferowane wraz z indywidualnym, profesjonalnym doradztwem firmy, którego celem jest wsparcie koncepcji Precision Growing, a tym samym zrównoważonej produkcji zdrowych, bezpiecznych, smacznych i świeżych produktów. Więcej informacji na temat systemu GroSens na stronie Wszystkie informacje i porady sporządzane zistały z należytą starannością i zgodnie z aktualną sytuacją. Grupa GRODAN nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy w produkcji listopad 2013 r. Grupa GRODAN Industrieweg JG Roermond P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond Holandia T +31 (0) F +31 (0) GRODAN jest zarejestrowanym znakiem towarowym ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. GroSens jest zarejestrowanym znakiem towarowym ROCKWOOL B.V. ROCKWOOL B.V. GRODAN 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

MultiSensor. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania. www.grodan.pl/grosens

MultiSensor. GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania. www.grodan.pl/grosens MultiSensor GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania www.grodan.pl/grosens Uprawa Preczyzyjna Uprawa Precyzyjna to najbardziej wydajna i skuteczna forma uprawy, w której szczególny nacisk

Bardziej szczegółowo

GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania

GROSENS Tworząc możliwości dla precyzyjnego nawadniania Grupa GRODAN dostarcza innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mat z wełny kamiennej dla profesjonalnego sektora ogrodniczego. Rozwiązania te, oparte o filozofię Uprawy Precyzyjnej (Precision

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. GROSENS Umożliwienie nawadniania precyzyjnego. Smartbox.

Instrukcja obsługi. GROSENS Umożliwienie nawadniania precyzyjnego. Smartbox. Instrukcja obsługi Smartbox GROSENS Umożliwienie nawadniania precyzyjnego www.grodan.pl/grosens Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Logowanie 4 1.2 Zapomniane hasło 4 1.3 Strona główna 5 1.4 Pomoc 5 1.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy! Dziękujemy za wybranie Arlo Q Plus. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. 2 3 Zawartość zestawu 3 sposoby na połączenie nowej kamery Można połączyć kamerę Arlo Q Plus

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8 WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi model: AW8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dziękujemy za zakup wzmacniacza zasięgu sygnału. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo