Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi HRB /2013

2

3 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Spis treści Informacje dot. bezpieczeństwa...11 Ważna informacja...11 Proszę zwrócić uwagę: Uwagi...12 Klasa B FCC część Rozsądne użytkowanie i odpowiedzialność Aktualizacje Znaki Towarowe Rozdział 1 Wstęp...13 Modele licznika serii PM Mierzone parametry...14 Energia...14 Zapotrzebowanie...14 Chwilowe...14 Jakość mocy...14 Zapisywanie danych...15 Wejście / Wyjście...15 Inne pomiary...15 Wyświetlanie danych i narzędzia dla analizy...15 Konfiguracja licznika...15 Oprogramowanie wbudowane...16 Język wyświetlacza licznika...16 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie...17 Modele licznika...17 Wskaźniki LED...18 Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego...18 Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy...18 Diody LED komunikacji Ethernet...19 Zanim zaczniesz...19 Środki ostrożności...19 Montaż licznika...20 Montaż modelu z zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561)...20 Montaż modelu montowanego na szynie DIN (PM5563)...21 Usuwanie PM Okablowanie licznika...23 System elektryczny...23 Limity napięcia bezpośrednio przyłączonego...23 Okablowanie wejściowe napięcia i prądu...25 Ochrona wejścia napięcia Ochrona wejścia prądu Względy decydujące o zrównoważeniu systemu...26 Zrównoważony trójfazowy system Wye z dwoma przekładnikami prądowymi Zrównoważony trójfazowy system Wye lub Delta z jednym przekładnikiem prądowym Prąd neutralny i uziemienia...26 Okablowanie mocy kontrolnej...26 Łączność...27 Połączenia szeregowe...27 Okablowanie RS Kabel RS Maksymalna długość kabla RS Konfiguracja sieci RS Połączenia Ethernet...28 Konfiguracja Ethernetu Wyjścia cyfrowe...29 HRB

4 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Wejścia cyfrowe...30 Specyfikacje...31 Mechaniczne Elektryczne Rozdział 3 Ustawienie wyświetlacza panelu przedniego i licznika...35 Wskaźniki LED...35 Dioda LED oscylacyjna / komunikacyjna...35 Tryby diody LED alarmu / pulsowania energii...36 Ikony powiadamiania...36 Menu ekranowe licznika...37 Drzewo menu...37 Nawigacja po ekranie ustawiania licznika...39 Ustawienie panelu przedniego licznika...39 Konfigurowanie podstawowych parametrów ustawienia...39 Konfigurowanie zaawansowanych parametrów ustawienia...41 Ustawienia zapotrzebowania...42 Ustawianie wielotaryfowe...43 Ustawianie komunikacji...44 Ustawianie połączeń szeregowych...44 Ustawianie połączeń Ethernet...45 Ustawienia alarmów...46 Ustawienia wejścia / wyjścia...46 Ustawienia HMI...46 Ustawianie wyświetlacza...46 Wybieranie ustawień regionalnych...47 Resetowanie języka...48 Ustawianie haseł ekranowych...48 Zagubione hasło...49 Ustawianie zegara...49 Ustawianie diod alarmu / pulsacji energii...50 Rozdział 4 Zdalne ustawianie licznika...51 Ściąganie ION Setup...51 Uaktualnianie ION Setup Ustawianie portu Ethernet...51 Używanie przeglądarki internetowej do ustawienia Ethernet...51 Ustawianie licznika poprzez Ethernet...52 Ustawianie portu RS Użycie przetwornika komunikacji szeregowej do ustawienia RS Użycie bramy Ethernet do ustawienia RS Ustawianie licznika poprzez RS Konfiguracja licznika z użyciem ION Setup...55 Rozdział 5 Strony internetowe licznika...57 Uzyskiwanie dostępu do stron internetowych licznika...57 Przegląd interfejsu użytkownika strony internetowej...57 Ustawienia na stronach internetowych...57 Ustawienia komunikacji Ethernet...57 Konfigurowanie ustawień Ethernet z użyciem przeglądarki...58 Początkowe kroki konfiguracji Ethernetu Końcowe kroki konfiguracji Ethernetu Konfiguracja ustawień Ethernet przy użyciu panelu przedniego...59 Ustawianie użytkowników...59 Ustawianie eksportu logów urządzenia...59 Oglądanie stron internetowych licznika...60 Monitoring (monitorowanie)...60 Ustawianie zakresu pomiaru Diagnostics (diagnostyka)...62 Meter (licznik) HRB

5 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Communications (łączność) Maintenance (konserwacja)...62 Registers (rejestry) Maintenance Log (log konserwacji) Eksportowanie logów danych...63 Logging out (wylogowywanie)...63 Rozdział 6 Tworzenie logów licznika...65 Log danych...65 Ustawianie logu danych...65 Zachowywanie zawartości logu danych...65 Eksport logu danych z użyciem ION Setup Eksport logu danych z użyciem przeglądarki internetowej Log alarmów...66 Log konserwacji...66 Rozdział 7 Oglądanie danych licznika...67 Oglądanie danych licznika z panelu przedniego...67 Ekrany wyświetlające dane Ekrany wyświetlające dane licznika...67 Current (prąd)...68 Voltage (napięcie)...68 Harmonics (harmoniczne)...68 Power (moc)...69 Energy (energia)...69 Power Factor (współczynnik mocy)...70 Frequency (częstotliwość)...70 Total Harmonic Distortion (całkowite zniekształcenie harmoniczne)...70 Unbalance (niezrównoważenie)...71 Minimum / maximum...71 Alarm...71 Input / Output (wejście / wyjście)...72 Timer (zegar)...72 Maintenance (konserwacja)...72 Clock (zegar)...73 Oglądanie danych licznika z przeglądarki internetowej...73 Używanie ION Setup do oglądania lub modyfikacji danych konfiguracyjnych.. 73 Używanie oprogramowania do oglądania danych licznika...74 Power Monitoring Expert...74 PowerSCADA Expert...74 Interfejs poleceń Modbus...74 Rozdział 8 Wejście / Wyjście...77 Zastosowania wejścia cyfrowego...77 Monitorowanie WAGES...78 Przykład zastosowania WAGES Ustawienia wejścia cyfrowego...78 Konfigurowanie wejść cyfrowych z użyciem ION Setup Konfiguracja wejść cyfrowych przy użyciu panelu przedniego Mierzenie wejściowe...80 Ustawienie mierzenia na wejściu...81 Konfiguracja mierzenia na wejściu z użyciem ION Setup Konfigurowanie mierzenia na wejściu z użyciem panelu przedniego Pomiary zapotrzebowania dla mierzenia na wejściu...83 Oglądanie danych mierzenia na wejściu...83 Użycie wyświetlacza licznika Aplikacje dla wyjścia cyfrowego...84 Przykład zastosowania dla wyjścia cyfrowego Ustawienia wyjścia cyfrowego...85 HRB

6 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Konfigurowanie wyjść cyfrowych z użyciem ION Setup Konfiguracja wyjść cyfrowych przy użyciu panelu przedniego Pulsowanie energetyczne...88 Konfigurowanie diody LED alarmu / pulsacji energetycznej przy użyciu panelu przedniego Konfigurowanie diody LED lub wyjścia cyfrowego dla pulsowania energetycznego przy użyciu ION Setup Rozdział 9 Resety licznika...93 Ekrany resetowania licznika na panelu przednim...93 Resety globalne...93 Resety pojedyncze...94 Rozdział 10 Alarmy...97 Przegląd alarmów...97 Typy alarmów...97 Alarmy jednostkowe...97 Alarmy cyfrowe...98 Alarmy cyfrowe z opóźnieniem w punkcie uruchomienia Alarmy standardowe...98 Warunki dla wartości zadanych Wartość zadana powyżej Wartość zadana poniżej Maksymalna dozwolona wartość ustalona Współczynnik mocy (PF) Wyprzedzający współczynnik mocy Opóźniający współczynnik mocy Utrata fazy Alarmy logiczne Alarmy własne Przegląd ustawiania alarmów Wbudowana kontrola błędów Priorytety alarmów Alarmy aktywne Względy dotyczące wielości alarmów Ustawianie alarmów z użyciem wyświetlacza licznika Ustawianie alarmów z użyciem ION Setup Ustawianie alarmów jednostkowych Ustawianie alarmów cyfrowych Ustawianie standardowych (1-sekundowych) alarmów Ustawianie alarmów logicznych Komunikaty błędów ustawiania alarmów logicznych Ustawianie alarmów własnych Wskaźnik alarmu diody LED Konfiguracja diody LED dla alarmów z użyciem wyświetlacza licznika 112 Konfiguracja diody LED dla alarmów z użyciem ION Setup Używanie alarmów do kontroli zewnętrznej Ekrany alarmów Wyświetlanie alarmu i powiadomienia Ikona alarmu Dioda LED alarmu / energii Szczegóły alarmu Alarmy aktywne Oglądanie szczegółów alarmów aktywnych Historia alarmów Oglądanie szczegółów historii alarmów Licznik alarmów Wartość przepełnieniowa Zatwierdzanie alarmów Lista aktywnych alarmów i log historii alarmów HRB

7 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Użycie pamięci alarmów Resetowanie alarmów Rozdział 11 Cecha wielotaryfowości Przykład właściwości wielotaryfowości Przegląd cechy wielotaryfowości Przegląd trybu poleceń Przegląd trybu pory dnia Ważność taryfy Metoda tworzenia taryf Przegląd trybów wejścia Konfigurowanie taryf Konfigurowania taryf trybu pory dnia Konfigurowania taryf trybu wejścia z użyciem panelu przedniego Rozdział 12 Pomiary i obliczenia Odczyty w czasie rzeczywistym Energia Wartości min / maks Współczynnik mocy Konwencja min / maks współczynnika mocy Konwencja znaku współczynnika mocy Tryb IEC Tryb IEEE Zapotrzebowanie na moc Metody obliczania zapotrzebowania na moc Zapotrzebowanie interwałowe blokowe Zapotrzebowanie zsynchronizowane Zapotrzebowanie cieplne Zapotrzebowanie prądowe Zapotrzebowanie przewidywane Zapotrzebowanie szczytowe Zapotrzebowanie mierzenia na wejściu Zegar Zegar operacyjny Zegar obciążenia Rozdział 13 Jakość mocy Przegląd harmonicznych Współczynnik szczytu i współczynnik-k Całkowite zniekształcenie harmoniczne i całkowite zakłócenie zapotrzebowania Obliczanie zawartości harmonicznych Obliczanie THD i thd Obliczanie TDD Wyświetlanie danych harmonicznych Oglądanie harmonicznych z panelu przedniego Oglądanie danych całkowitego zakłócenia zapotrzebowania (TDD), współczynnika-k i współczynnika szczytu Oglądanie THD / thd przy użyciu panelu przedniego Rozdział 14 Konserwacja i aktualizacje Konserwacja Ikona klucza francuskiego Wykrywanie i usuwanie usterek wskaźników LED Pamięć licznika Bateria zegara Wersja oprogramowania wbudowanego, model i numer seryjny Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Używanie DLF300 do aktualizacji oprogramowania wbudowanego HRB

8 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Aktualizacja karty Ethernet Pomoc techniczna Ekrany diagnostyczne Info, Meter i Cl Pwr Wykresy wektorowe (fazory) Log konserwacji Rozdział 15 Weryfikowanie dokładności Przegląd testowania Wymogi testów dokładności Źródło sygnału i mocy Wyposażenie kontrolne Środowisko Wzorcowe urządzenie lub standard energetyczny Pulsowanie energetyczne Test weryfikacji dokładności Obliczanie liczby wymaganych pulsów Obliczanie mocy całkowitej Obliczanie błędu procentowego Punkty testowania Względy dot. pulsowania energii Względy dot. VT (transformator napięcia) i CT (przekładnik prądowy) 148 Przykładowe obliczenia Dostosowania, aby umożliwić pulsowanie energii na wyjściach cyfrowych 149 Typowe źródła błędów testowych Rozdział 16 Moc, energia i współczynnik mocy Moc [PQS] Moc i układ współrzędnych PQ Przepływ mocy Energia dostarczona / energia otrzymana Współczynnik mocy (PF) Rzeczywisty współczynnik mocy i współczynnik mocy przesunięcia Konwencja wyprzedzenia i opóźnienia współczynnika mocy Przesunięcie fazy prądu względem napięcia Konwencja znaku współczynnika mocy Znak współczynnika mocy w trybie IEC Znak współczynnika mocy w trybie IEEE Format rejestru współczynnika mocy Rozdział 17 Zgodność z MID Przegląd MID Zakres Zgodność z MID dla licznika Specyfikacje ważne dla MID Środki ostrożności Instalacja i okablowanie Instalacja osłon terminali Domyślny ekran wyświetlacza PM Wersja oprogramowania wbudowanego licznika Parametry ustawień chronione przez MID Parametry ustawienia chronione zablokowaniem Funkcje chronione zablokowaniem Ustawianie PM Menu ustawień podstawowych Menu ustawień zaawansowanych Menu ustawień zegara Menu ustawiania taryf Menu ustawiania haseł HRB

9 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Inicjowanie licznika Blokowanie lub odblokowywanie licznika HRB

10 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi 10 HRB

11 Informacje dot. bezpieczeństwa Ważna informacja Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zaznajomić się z urządzeniem przed podjęciem próby zainstalowania go, użytkowania go, serwisowania lub konserwacji. Poniższe komunikaty specjalne mogą pojawiać się w tekście niniejszego podręcznika lub na sprzęcie, aby ostrzegać przed potencjalnymi niebezpieczeństwami lub zwracać uwagę na informacje wyjaśniające lub upraszczające procedury. Dołączenie któregokolwiek symbolu do etykiety bezpieczeństwa "Danger" (niebezpieczeństwo) lub "Warning" (ostrzeżenie) wskazuje, że występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem, które może spowodować uszczerbek na zdrowiu, jeśli instrukcje te nie będą stosowane. To jest symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Używa się go, aby ostrzegać o potencjalnym ryzyku uszkodzenia ciała. Stosuj się do wszelkich komunikatów następujących po tym symbolu, aby uniknąć możliwego zranienia lub śmierci. Proszę zwrócić uwagę: NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO (DANGER) wskazuje bezpośrednio niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na śmierć lub poważne zranienie. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE (WARNING) wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na śmierć lub poważne zranienie. PRZESTROGA PRZESTROGA (CAUTION) wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na niegroźne lub umiarkowane zranienie. UWAGA UWAGA (NOTICE) używane jest, aby zwracać uwagę na praktyki niezwiązane z uszczerbkiem na zdrowiu. Symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie nie powinien być używany w towarzystwie tego słowa. Wyposażenie elektryczne powinno być instalowane, użytkowane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia niniejszego materiału. Wykwalifikowanym personelem jest taki, który posiada umiejętności i wiedzę związane z konstrukcją, instalacją i użytkowaniem osprzętu elektrycznego oraz otrzymał przeszkolenie w sprawach bezpieczeństwa, umożliwiające mu rozpoznawanie i unikanie możliwych niebezpieczeństw. HRB

12 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Uwagi Klasa B FCC część 15 Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia on wymogi urządzenia cyfrowego Klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Limity te skonstruowano tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Niniejszy sprzęt wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych oraz, jeśli nie został zainstalowany i nie jest używany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, może spowodować szkodliwą ingerencję w komunikację radiową. Nie ma jednakże gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt niniejszy powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając go i włączając powtórnie, zachęcamy użytkownika do usunięcia tych zakłóceń stosując jeden lub więcej z poniższych kroków: Przekieruj lub przemieść antenę odbiorczą. Powiększ odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Przyłącz urządzenie do gniazdka innego niż to, do którego jest podłączony odbiornik. Zasięgnij rady u sprzedawcy lub u doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. Niniejsza aparatura cyfrowa klasy B jest zgodna z kanadyjską normą CES-003. Rozsądne użytkowanie i odpowiedzialność Niniejszy produkt musi być zainstalowany, przyłączony i używany zgodnie z obowiązującymi standardami i / lub przepisami instalacyjnymi. Jeśli urządzenie jest używane w sposób niezgodny z określonym przez producenta, zapewniana przez nie ochrona może zostać osłabiona. Bezpieczeństwo dowolnego systemu zawierającego niniejszy produkt leży w gestii osoby składającej / instalującej system. Aktualizacje Ponieważ standardy, specyfikacje i konstrukcja zmieniają się od czasu do czasu, zawsze proś o potwierdzenie informacji zawartych w tej publikacji. Znaki Towarowe PowerLogic i Schneider Electric są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Schneider Electric we Francji, USA i innych krajach. 12 HRB

13 Rozdział 1 Wstęp Liczniki elektroenergetyczne PowerLogic serii PM5500 oferują wysokie walory dla wymagających zastosowań monitorowania energii i zarządzania kosztami. Wszystkie liczniki z serii serii PM5500 są zgodne ze standardami dokładności Klasy 0.2S i charakteryzują się wysoką jakością, niezawodnością i przystępnością w kompaktowym i łatwym do instalacji formacie. Do właściwości wspieranych przez licznik należą m.in.: Czwarte wejście prądu, aby bezpośrednio i dokładnie mierzyć prąd neutralny, pozwalające unikać przeciążania urządzenia i przestojów w sieci. Dwa wyjścia cyfrowe dla zastosowań kontroli i pulsowania energetycznego. Cztery wejścia cyfrowe ze wsparciem dla pomiarów wejściowych dla aplikacji monitorujących WAGES. Przełączane porty Podwójnego Ethernetu pozwalają na szybką komunikację Ethernet z innymi licznikami przy użyciu tylko jednego przełącznika IP. Wsparcie dla wielu taryf (8) dla monitorowania zużycia energii w różne dni i o różnym czasie. Rozbudowane opcje alarmów, w tym alarmów logicznych i alarmów użytkownika. THD i indywidualne harmoniczne, aż do rzędu 63-ej. Zintegrowane strony internetowe dla wyświetlania danych bieżących i logów przy pomocy przeglądarki internetowej. Zintegrowane wsparcie dla logowania danych, z użyciem do 14 wybieranych parametrów. Wsparcie dla wielu języków: podświetlany, przeciwodblaskowy ekran może być przestawiony na wyświetlanie informacji licznika w jednym ze wspieranych języków (dostępne w modelach z ekranem wyświetlacza). Graficzne wyświetlanie harmonicznych i diagramów fazorowych (dostępne w modelach z ekranem wyświetlacza). Możesz używać puszki licznika jako samodzielnego urządzenia, ale jego szerokie możliwości będę w pełni wykorzystane, gdy będzie on użyty jako część systemu zarządzania energią. Aby poznać możliwe zastosowania, szczegóły funkcji i najnowsze kompletne specyfikacje liczników serii PM5500, zob. arkusze techniczne PM5000 series na Modele licznika serii PM5500 Liczniki serii PM5500 dostępne są w następującej gamie modeli i opcji montażowych: Model Referencje handlowe Opis PM5560 PM5561 PM5563 METSEPM5560 METSEPM5561 METSEPM5563 Montaż frontowy w panelu, zintegrowany wyświetlacz, obszar pokrycia 96 x 96 mm, pasuje do otworu montażowego1 / 4 DIN. Taki sam, jak PM5560, z wyjątkiem tego, że licznik jest skalibrowany, aby być w pełni zgodnym ze standardami MID, i jest wysyłany z uszczelnianymi osłonami dla wejść napięcia i prądu. Model przetwornikowy (TRAN) bez wyświetlacza, montowany na standardowej szynie montażowej DIN TS35 o przekroju cylindra. HRB

14 Rozdział 1 Wstęp Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Mierzone parametry Licznik zapewnia dokładny pomiar energii, w pełni dwukierunkowy, 4-kwadrantowy, klasy 0.2S. Niniejsza sekcja wymienia niektóre z parametrów mierzonych przez licznik. Energia Licznik przechowuje wszystkie zakumulowane parametry energii czynnej, biernej i pozornej w pamięci trwałej: kwh, kvarh, kvah dostarczone i otrzymane kwh, kvarh, kvah netto (dostarczone - otrzymane) kwh, kvarh, kvah bezwzględne (dostarczone + otrzymane) Rejestry energii mogą być zapisywane w logach automatycznie wg zaprogramowanego harmonogramu. Wszystkie parametry energii reprezentują sumę dla wszystkich trzech faz. Zapotrzebowanie Licznik wspiera standardowe metody obliczania zapotrzebowania, w tym blok przesuwany, blok ustalony, blok przetaczany, cieplną i zsynchronizowaną. Licznik dostarcza zapotrzebowania obecnego, ostatniego, przewidywanego i szczytowego (maksymalnego) oraz znacznika czasowego, gdy wystąpiło zapotrzebowanie szczytowe. Rejestry zapotrzebowania szczytowego mogą być resetowane ręcznie (chronione hasłem) lub być zapisywane w logach i resetowane automatycznie wg zaprogramowanego harmonogramu. Pomiary zapotrzebowania obejmują: Zapotrzebowanie w kw, kvar, kva całkowite i na fazę Średnie zapotrzebowanie w Amperach, na fazę i neutralne (4-ty CT) Obliczanie zapotrzebowania dla mierzenia pulsu na wejściu (WAGES) Chwilowe Licznik dostarcza bardzo dokładnych pomiarów 1-sekundowych, w tym RMS, na fazę i całkowitych dla: Napięcia 3-fazowego (linia-do-linii, linia-do-neutralnej) Prądu 3-fazowego, prądu neutralnego i uziemienia Mocy czynnej (kw), biernej (kvar) i pozornej (kva) Rzeczywistego współczynnika mocy (True PF) Współczynnika mocy przesunięcia (Displacement PF) Częstotliwości systemu Napięcia (linia-do-linii, linia-do-neutralnej) i niezrównoważenie napięcia Jakość mocy Licznik dostarcza pomiaru całkowitego zniekształcenia harmonicznego, zapisywanie i tworzenie raportów w czasie rzeczywistym do 63-ej harmonicznej dla wszystkich wejść napięcia i prądu. Indywidualne harmoniczne (nieparzyste harmoniczne do 63-ej) Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD, thd) dla prądu i napięcia (linia-dolinii, linia-do-neutralnej) TDD Całkowite zakłócenie zapotrzebowania 14 HRB

15 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp Współczynnik K, współczynnik szczytu Pomiar prądu neutralnego i obliczanie prądu uziemienia Zapisywanie danych Licznik zapisuje następujące dane: Każdą wartość nowego minimum i nowego maksimum z datą i znacznikiem czasowym dla wszystkich chwilowych wartości i dla każdej fazy Alarmy (ze znacznikowaniem 1s) Parametry skonfigurowane dla zapisywania w logach danych Dane, historię alarmów, diagnostykę i logi konserwacyjne Wejście / Wyjście Licznik dostarcza informacji o stanie wejść cyfrowych i wyjść cyfrowych. Inne pomiary Licznik dostarcza również następujących pomiarów: Wyświetlanie danych i narzędzia dla analizy Konfiguracja licznika Licznik We / Wyj pokazuje, jak długo wejście lub wyjście było w stanie wł.. Zegar operacyjny pokazuje, jak długo licznik był zasilany. Zegar obciążenia pokazuje, jak długo płynęła moc, w oparciu o zadany prąd minimalny ustawiony dla punktu włączenia zegara obciążenia. Licznik gładko integruje się z oprogramowaniem do wyświetlania i analizy, dostępnym w Schneider Electric, takim jak StruxureWare Power Monitoring Expert i StruxureWare PowerSCADA Expert. Oprogramowanie Power Monitoring Expert pozwala ci analizować i monitorować system i produkować sprawozdania dla dowolnego wydziału w organizacji. Power Monitoring Expert jest skonstruowany tak, aby używać wszystkich zaawansowanych możliwości licznika. Możesz również używać danych pozyskanych przez licznik w różnorodnych systemach innych producentów. PowerSCADA Expert pozwala ci kontrolować system przy wysokiej niezawodności, efektywności i integralności danych. PowerSCADA Expert skonstruowany jest tak, aby pomagać w zredukowaniu liczby przestojów i zwiększyć efektywność energetyczną. Jest zbudowany tak, aby zaspokoić wymogi użytkownika od prostych do skomplikowanych. Tematy powiązane Zob. strony produktów Power Monitoring Expert i PowerSCADA Expert na aby uzyskać więcej informacji. Konfiguracji licznika dokonuje się przez panel przedni (jeśli licznik jest weń wyposażony) lub poprzez PowerLogic ION Setup. ION Setup jest narzędziem konfiguracyjnym dla licznika, które może być bezpłatnie ściągnięte z HRB

16 Rozdział 1 Wstęp Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Oprogramowanie wbudowane Tematy powiązane Zob. temat serii PM5500 w pomocy on-line ION Setup lub w ION Setup device configuration guide. Aby ściągnąć kopię, wejdź na i szukaj przewodnika konfiguracji urządzenia wion Setup. Niniejszy poradnik użytkownika napisany jest do używania z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.01 lub wyższej. Zob. Wersja oprogramowania wbudowanego, model i numer seryjny na stronie 138, aby zobaczyć wersję oprogramowania wbudowanego twojego licznika. Język wyświetlacza licznika Jeśli twój licznik wyposażony jest w ekran wyświetlacza, możesz skonfigurować licznik do wyświetlania w jednym z następujących języków: angielskim francuskim hiszpańskim niemieckim włoskim portugalskim rosyjskim chińskim Zob. Wybieranie ustawień regionalnych na stronie 47, aby zmienić język wyświetlania i inne ustawienia regionalne. 16 HRB

17 92.4m m m m m m m m m m m m m m m m 3.64 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Sekcja niniejsza uzupełnia arkusz instalacji licznika i dostarcza dodatkowych informacji o fizycznych charakterystykach i możliwościach licznika. Tematy powiązane Zob. Specyfikacje na stronie 31,aby poznać szczegółowe specyfikacje licznika. Zob. Wstęp na stronie 13, aby poznać opis funkcji wspieranych przez twój licznik. Zob. arkusze techniczne swojego produktu na aby poznać najnowsze i kompletne specyfikacje. Modele licznika Licznik dostępny jest w trzech modelach: PM5560: licznik z zintegrowanym wyświetlaczem montowany w panelu, pasuje do wycięcia w panelu o wymiarze 1 / 4 DIN. PM5561: Zgodny z MID montowany w panelu licznik z zintegrowanym wyświetlaczem, pasuje do wycięcia w panelu o wymiarze 1 / 4 DIN. PM5563: Montowany na szynie DIN licznik bez wyświetlacza. Modele licznika serii PM5500 i wspierany sprzęt C PM5560 Zestaw łącznikowy Osprzęt montażowy PM5561 Zestaw łącznikowy Osprzęt montażowy C Osłony końcówek PM5563 Zestaw łącznikowy HRB

18 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Wskaźniki LED Wskaźniki LED ostrzegają cię lub informują o aktywności licznika. Lokalizacja diod LED PM5560 / PM5561 PM5563 A B Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy Wszystkie modele licznika C Diody LED komunikacji Ethernet C Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego Dioda LED alarmu / pulsowania energii może być skonfigurowana do sygnalizowania alarmu lub pulsacji energetycznej. UWAGA: Dioda LED alarmu / pulsacji energetycznej w PM5561 jest nastawiona na stałe na pulsację energetyczną i nie może być wyłączona lub używana dla alarmów. Jeśli jest skonfigurowana do sygnalizowania alarmu, dioda ta błyska, gdy uruchomiony jest alarm o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Dostarcza to wzrokowej wskazówki o stanie aktywnego alarmu lub o nieaktywnym, ale nieprzyjętym do wiadomości alarmie o wysokim priorytecie. Jeśli jest skonfigurowana do pulsacji energetycznej, dioda ta błyska z częstotliwością proporcjonalną do wielkości konsumowanej energii. Używa się tego zazwyczaj do sprawdzania dokładności licznika. Tematy powiązane Zob. Pulsowanie energetyczne na stronie 88, aby poznać szczegóły dot. konfigurowania diody LED alarmu / pulsowania energetycznego na pulsowanie. Zob. Wskaźnik alarmu diody LED na stronie 111, aby poznać szczegóły dot. konfigurowania diody LED alarmu / pulsowania energetycznego na alarmowanie. Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy Dioda LED oscylacyjna / komunikacji szeregowej miga z niewielką ustaloną częstotliwością, sygnalizując, że licznik działa. Dioda ta błyska ze zmienną, wyższą 18 HRB

19 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie częstotliwością, gdy licznik komunikuje się poprzez port komunikacji szeregowej Modbus. Nie można skonfigurować tej diody LED do innych celów. UWAGA NIEZAMIERZONA PRACA URZĄDZENIA Oscylacyjna dioda LED, która pozostaje zapalona i nie miga (lub błyska) wskazuje problem sprzętowy. W takim wypadku wyłącz licznik i ponownie doprowadź do niego prąd. Jeśli dioda LED nadal nie miga lub nie błyska, skontaktuj się ze wsparciem technicznym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować utratę właściwości użytkowych przez urządzenie. Diody LED komunikacji Ethernet Dioda LED połączenia miga, aby sygnalizować szybkość, z jaką dane są transmitowane lub otrzymywane. Dioda LED Act (aktywna) wskazuje, że licznik komunikuje się przez port Ethernet. Nie można skonfigurować tych diod LED do innych celów. Zanim zaczniesz Uważnie przeczytaj o środkach ostrożności i stosuj się do nich podczas pracy z licznikiem. Środki ostrożności Instalacja, okablowanie, testowanie i serwisowania muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi prac z elektrycznością. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, EKSPLOZJI LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO Stosuj właściwe osobiste wyposażenie ochronne i stosuj się do praktyk bezpiecznej pracy z prądem. Zob. NFPA 70E w USA lub stosowne standardy lokalne. Wyłącz wszystkie źródła zasilania przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zawsze używaj właściwie wyskalowanego przyrządu mierzącego napięcie, aby upewnić się, że wszelkie zasilanie jest odcięte. Nie przekraczaj maksymalnych znamionowych wartości granicznych dla urządzenia. Zawsze używaj uziemionych zewnętrznych przekładników prądowych dla wejść prądu. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała. 1. Wyłącz wszystkie źródła zasilania przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. 2. Zawsze używaj właściwie wyskalowanego przyrządu mierzącego napięcie, aby upewnić się, że wszelkie zasilanie jest odcięte. HRB

20 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Montaż licznika Niniejsza sekcja opisuje, jak zamontować licznik. Montaż modelu z zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561) Licznik jest przeznaczony do montażu w wycięciu w panelu ściennym o wymiarze 1 / 4 DIN. 1. Sprawdź podkładkę (zainstalowaną wokół obwodu wyświetlacza przedniego) i upewnij się, że jest ona dobrze przytwierdzona i nieuszkodzona. 2. Włóż licznik przez otwór montażowy. mm (in) (3.62) (3.62) < 6.4 (< 0.25) 3. Dopasuj klapki zatrzasków podtrzymujących do otworów po obu stronach licznika. Przytrzymując elementy ustalające pod niewielkim kątem, popchnij je do przodu we właściwe miejsce. Jeśli odległość pomiędzy licznikami jest niewielka, użyj śrubokręta o płaskiej końcówce i długim, wąskim grocie, aby dobrze przymocować zatrzaski. CLICK CLICK 4. Popchnij środek zespołu zatrzasku, aby zablokować element ustalający we właściwym miejscu i osadzić licznik. 20 HRB

21 35 mm Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie CLACK CLACK Montaż modelu montowanego na szynie DIN (PM5563) Licznik jest skonstruowany do montażu szynie DIN TS35 o profilu cylindrowym. 1. Ustaw licznik na szynie DIN. Przechyl nieznacznie licznik, aby górne wycięcie opierało się bezpiecznie na szynie DIN. TS mm 2. Przekręć licznik w dół i popchnij dolną część licznika aż usłyszysz wyraźne kliknięcie i licznik zatrzaśnie się na miejscu. CLICK Usuwanie PM Włóż zakończony płaskim grotem śrubokręt w zwalniający zatrzask DIN. Ściągaj zatrzask w dół, aż usłyszysz głośne kliknięcie i zatrzask DIN się otworzy. CLICK 2. Przechylaj licznik na zewnątrz i do góry, żeby go wyjąć. HRB

22 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi 22 HRB

23 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Okablowanie licznika Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Przyłącza kabli do wejść napięcia licznika, mocy kontrolnej, wyjść cyfrowych oraz łączności przez RS-485 zakończone są dostarczonymi wtykowymi łącznikami kablowymi. Przyłączając kable do wejść prądowych licznika, zakończ ich końce zaciskiem pierścieniowym lub obejmą z dwóch elementów tworzących pierścień. Przy okablowywaniu licznika posługuj się arkuszem instalacji licznika. Lokalizacja złącz A Wejścia napięcia B Moc kontrolna C Porty Ethernet C D E Wyjścia cyfrowe Wejścia prądu G D F G Wejścia cyfrowe (stanu) port RS-485 F E System elektryczny Sekcja niniejsza wyszczególnia typowe wymogi dla przyłączania wejść napięcia i prądu licznika do systemu elektrycznego. Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Tematy powiązane Limity napięcia bezpośrednio przyłączonego Zob. Specyfikacje na stronie 31, aby dowiedzieć się o limitach napięcia i prądu wejściowego. Możesz przyłączyć wejścia napięciowe licznika bezpośrednio do linii napięcia fazowego systemu elektrycznego, jeżeli napięcia linia-do-linii lub linia-do-neutralnego w systemie elektrycznym nie przekraczają limitów napięcia bezpośrednio przyłączanego do licznika. Wejścia pomiarowe napięcia dla licznika mają charakterystyki znamionowe ustalone przez producenta na poziomie do 400 V L-N / 690 V L-L. Jednakże dozwolone maksymalne napięcia dla połączenia bezpośredniego mogą być niższe, w zależności od lokalnych praw i przepisów dotyczących elektryczności. w USA i Kanadzie maksymalne napięcie dla wejść pomiarowych napięcia w liczniku nie może przekraczać 347 V L-N / 600 V L-L. HRB

24 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Jeśli napięcie w twoim systemie jest większe niż określone napięcie maksymalne dla połączenia bezpośredniego, musisz użyć transformatorów napięcia (VT), aby napięcia zmniejszyć. Parametry konfiguracyjne systemu elektrycznego Opis systemu elektrycznego Ustawienie licznika Symbol Maksimum dla połączeń bezpośrednich UL: IEC Liczba transformatorów napięcia (VT) (jeśli wymagane) Dwużyłowy jednofazowy linia-doneutralnej 1PH2W LN Dwużyłowy jednofazowy linia-do-linii 1PH2W LN 480 V L-N 480 V L-N 1 VT 600 V L-N 600 V L-N 1VT 3-żyłowy jednofazowy linia-do-linii z przewodem zerowym 1PH3W LL with N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 2VT Trójfazowy 3-żyłowy Delta nieuziemiony 3PH3W Dlt Ungnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy Delta uziemiony narożnie 3PH3W Dlt Crnr Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye nieuziemiony 3PH3W Wye Ungnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye uziemiony 3PH3W Wye Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye uziemiony z oporem 3PH3W Wye Res Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 4-żyłowy otwarty Delta zaczepiony centralnie 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp N 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 3 VT 24 HRB

25 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Parametry konfiguracyjne systemu elektrycznego (kontunuacja) Opis systemu elektrycznego Ustawienie licznika Symbol Maksimum dla połączeń bezpośrednich UL: IEC Liczba transformatorów napięcia (VT) (jeśli wymagane) Trójfazowy czterożyłowy Delta zaczepiony centralnie 3PH4W Dlt Ctr Tp N 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 3 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye nieuziemiony 3PH4W Wye Ungnd V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye uziemiony 3PH4W Wye Gnd N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye uziemiony z oporem 3PH4W Wye Res Gnd N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Okablowanie wejściowe napięcia i prądu Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Ochrona wejścia napięcia Wejścia napięcia licznika muszą być przyłączone do bezpieczników / przerywaczy i przerzutnika rozłączającego. Jeśli używany jest transformator napięcia, zarówno pierwotna jak i wtórna strona transformatora napięcia muszą być przyłączone do bezpieczników / przerywaczy i przerzutników rozłączających. Wyraźnie oznacz etykietami obwodowy mechanizm rozłączający urządzenia i zainstaluj go w zasięgu operatora. Bezpieczniki / przerywacze obwodu muszą mieć charakterystyki znamionowe odpowiadające napięciu w instalacji i wielkość zgodną z dostępnym prądem zwarcia. Konieczny jest bezpiecznik dla terminala neutralnego, jeśli neutralne połączenie źródła nie jest uziemione. Zob. arkusz instalacyjny, aby poznać wartości znamionowe bezpiecznika HRB

26 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Ochrona wejścia prądu Dla wszystkich przyłączonych wejść prądu użyj bloku zwarciowego przekładnika prądowego, aby spowodować zwarcie na wtórnych przewodach przekładnika prądowego przed usunięciem wejściowych połączeń prądowych do licznika. UWAGA: Uziem wszelkie nieużywane wejścia prądu. Względy decydujące o zrównoważeniu systemu Prąd neutralny i uziemienia W sytuacji gdy monitorujesz zrównoważone trójfazowe obciążenie, możesz zdecydować się na przyłączenie tylko jednego lub dwóch przekładników prądowych do faz, które chcesz mierzyć, a następnie skonfigurować licznik tak, aby liczył on prąd na niepodłączonym wejściu (wejściach) prądu. UWAGA: Dla zrównoważonego systemu czterożyłowego Wye, obliczenia licznika zakładają, że nie ma prądu płynącego przez przewód zerowy. Zrównoważony trójfazowy system Wye z dwoma przekładnikami prądowymi Prąd dla niepodłączonych wejść prądu jest liczony tak, że suma wektorowa wszystkich trzech prądów fazowych wynosi zero. Zrównoważony trójfazowy system Wye lub Delta z jednym przekładnikiem prądowym Prądy dla wszystkich niepodłączonych wejść prądu są obliczane tak, że ich wielkość i kąt fazy są identyczne i równo rozdzielone, a suma wektorowa wszystkich trzech prądów fazowych wynosi zero. UWAGA: Musisz zawsze używać trzech przekładników prądowych dla systemu z trójfazowym czterożyłowym przewodem Delta centralnie zaczepionym lub centralnie zaczepionym otwartym przewodem Delta. Czwarte wejście prądowe (I4) może być używane do mierzenia przepływu prądu (In) w przewodzie neutralnym, co może być następnie użyte do obliczania prądu resztowego. Licznik traktuje prąd resztowy jako prąd uziomu (Ig). Dla systemów 4-żyłowych Wye, prąd uziomu jest obliczany jako różnica pomiędzy zmierzonym prądem neutralnym i sumą wektorową wszystkich zmierzonych prądów fazowych. Okablowanie mocy kontrolnej Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Licznik może być zasilany ze źródła prądu zmiennego lub stałego. L1 i L2 są niespolaryzowane. Używając źródła prądu zmiennego z przewodem zerowym, przyłącz przewód zerowy do terminala L2 licznika. Zawsze używaj bezpiecznika na L1. Użyj bezpiecznika dla L2 łącząc nieuziemiony przewód zerowy do mocy kontrolnej. 26 HRB

27 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Jeśli używasz transformatora mocy kontrolnej, przyłącz bezpiecznik zarówno do pierwotnej jak i wtórnej strony transformatora. Bezpieczniki / przerywacze obwodu muszą mieć charakterystyki znamionowe odpowiadające napięciu w instalacji i skalę zgodną z dostępnym prądem zwarcia. Łączność Sekcja niniejsza dostarcza dodatkowych informacji o portach komunikacyjnych i topologiach wspieranych przez licznik. Aby komunikować się z licznikiem, musisz okablować i skonfigurować port RS-485 i / lub port Ethernet. Połączenia szeregowe Licznik wspiera połączenia szeregowe przez port RS-485. Do pojedynczej szyny RS- 485 można przyłączyć do 32 urządzeń. W sieci RS-485 jest jedno urządzenie nadrzędne, zazwyczaj brama Ethernet do RS Dostarcza ono RS-485 środków do komunikacji z wieloma urządzeniami podrzędnymi (np. licznikami). Dla zastosowań wymagających tylko jednego dedykowanego komputera do komunikacji z urządzeniami podrzędnymi, jako urządzenie nadrzędne można stosować konwerter RS-232 do RS-485. Okablowanie RS-485 Przyłącz urządzenia na szynie RS-485C w konfiguracji punkt-do-punktu, z terminalami (+) i (-) jednego urządzenia połączonymi z odpowiednimi terminalami (+) i (-) następnego urządzenia. Okablowanie RS-485 C + - Nadrzędny Podrzędne 120 Ω C + - D0 (-) D1 (+) 120 Ω Kabel RS-485 Użyj ekranowanej skrętki 1,5 lub 2,0 RS-485 do okablowania urządzeń. Użyj przewodów z jednej pary do połączenia terminali (+) i (-), a pozostałego izolowanego przewodu do połączenia terminali C. HRB

28 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Terminale RS-485 C Wspólne. Dostarczają one odniesienia napięciowego (zero woltów) dla sygnałów danych plus i minus. Ekran. Przyłącz goły przewód do tego terminala, aby wspomóc tłumienie możliwego sygnału zakłócającego. Uziem okablowanie ekranujące tylko na jednym końcu (albo na urządzeniu nadrzędnym, albo na podrzędnym, ale nie na obu). - Dane minus. Transmitują / odbierają one odwracające sygnały danych. + Dane plus. Transmitują / odbierają one nieodwracające sygnały danych. UWAGA: Jeśli jakieś urządzenia w twojej sieci RS-485 nie mają terminala C, użyj gołego przewodu w kablu RS-485 do połączenia terminala C z licznika do terminala na urządzeniu, które nie ma terminala C. Maksymalna długość kabla RS-485 Całkowita odległość maksymalna dla urządzeń połączonych na szynie RS-485 nie powinna przekraczać 1200 m (4000 stóp). Konfiguracja sieci RS-485 Po okablowaniu portu RS-485 i dostarczeniu zasilania do licznika musisz skonfigurować port RS-485, aby komunikować się z licznikiem. Każde z urządzeń na tej samej szynie komunikacyjnej RS-485 musi mieć unikatowy adres, a wszystkie podłączone urządzenia muszą używać tego samego protokołu, szybkości transmisji i parzystości (format danych). UWAGA: Aby komunikować się z licznikiem używając ION Setup, musisz ustawić witrynę szeregową i wszystkie połączone urządzenia w sieci RS-485 na ten sam parametr parzystości. Dla liczników, które nie mają wyświetlacza, musisz najpierw okablować i skonfigurować każdy z nich indywidualnie przed przyłączeniem ich do tej samej szyny RS-485. Tematy powiązane Aby skonfigurować połączenie RS-485 w liczniku wyposażonym w panel wyświetlacza, zob. Ustawianie połączeń szeregowych na stronie 44. Aby skonfigurować połączenie RS-485 w liczniku, który nie ma panelu wyświetlacza, zob. Ustawianie portu RS-485 na stronie 52. Połączenia Ethernet Licznik wspiera protokoły Modbus TCP, HTTP i FTP i może komunikować się z prędkością przesyłu danych do 100 Mb / s przez port komunikacyjny Ethernet. Licznik wspiera pojedynczy adres IP pomiędzy dwoma portami 10 / 100Base-T Ethernet. Drugi port Ethernet funkcjonuje jako przełącznik Ethernetu, co umożliwia zastosowanie krótszych przebiegów kabla pomiędzy licznikami, bez konieczności użycia dodatkowych routerów lub wzmacniaczy. To pomaga uprościć połączenia sieciowe i zmniejszyć koszty i czas instalacji. Użyj kabla kat. 5 do przyłączenia portu Ethernet licznika. Twoje źródło połączenia Ethernet powinno być zainstalowane w miejscu, które minimalizuje całkowitą długość trasowania kabla Ethernet. 28 HRB

29 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Okablowanie Ethernet Ethernet ETHERNET Przełącznik SWITCH / HUB/ koncentrator ETHERNET Ethernet ETHERNET Ethernet ETHERNET Ethernet Konfiguracja Ethernetu Aby komunikować się z licznikiem poprzez Ethernet, wszystkie urządzenia muszą mieć unikatowy adres IP i być ustawione na tę samą maskę podsieci i bramę. UWAGA: Dla liczników, które nie mają wyświetlacza, musisz skonfigurować każde z nich z osobna, aby nadać unikatowy adres IP każdemu urządzeniu. Aby skonfigurować połączenie Ethernet w liczniku wyposażonym w panel wyświetlacza, zob. Ustawianie połączeń Ethernet na stronie 45. Aby skonfigurować połączenie Ethernet w liczniku, który nie ma panelu wyświetlacza, zob. Używanie przeglądarki internetowej do ustawienia Ethernet na stronie 51. Wyjścia cyfrowe Licznik jest wyposażony w dwa cyfrowe porty wyjścia formy A (D1, D2). Możesz skonfigurować do użytku cyfrowe wyjścia dla następujących zastosowań: zastosowania przełączające, dla przykładu, aby dostarczać sygnałów kontrolnych wł. / wył. dla baterii kondensatorów przełącznikowych, generatorów i innych zewnętrznych urządzeń i sprzętu zastosowania synchronizacji zapotrzebowania, gdzie licznik dostarcza sygnałów pulsowania na wejście innego licznika, aby kontrolować jego okres zapotrzebowania aplikacje pulsowania energii, gdzie urządzenie odbierające określa zużycie energii poprzez zliczanie pulsów kwh pochodzących z portu wyjścia cyfrowego licznika. Wyjście cyfrowe może obsługiwać napięcia mniejsze niż 30 VA AC lub 60 V DC (maksimum 125 ma). Dla zastosowań przy wyższym napięciu użyj zewnętrznego przekaźnika w obwodzie przełączającym. HRB

30 - Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Połączenia wyjścia cyfrowego D1 D2 D1 D <30VAC <60VDC LOAD 125 ma LOAD Tematy powiązane Zob. Aplikacje dla wyjścia cyfrowego na stronie 84, aby zapoznać się z używaniem wyjścia cyfrowego i szczegółami jego konfiguracji. Wejścia cyfrowe Licznik jest wyposażony w cztery cyfrowe porty wejścia (S1 do S4). Możesz skonfigurować wejścia cyfrowe do użytku w zastosowaniach monitorowania stanu lub mierzenia na wejściu. Wejścia cyfrowe licznika wymagają zewnętrznego źródła napięcia, aby wykrywać stan wł / wył. wejść cyfrowych. Licznik wykrywa stan wł., jeśli zewnętrzne napięcie pojawiające się na wejściu cyfrowym zawiera się w jego przedziale eksploatacyjnym. Wejścia cyfrowe wymagają zewnętrznego źródła napięcia V AC lub12-30 V DC, aby wykrywać stan wł. / wył. wejścia cyfrowego. Połączenia wejść cyfrowych S1 S2 S3 S VAC 12-60VDC VAC 12-60VDC VAC 12-60VDC 18-30VAC 12-60VDC Tematy powiązane Zob. Zastosowania wejścia cyfrowego na stronie 77, aby zapoznać się z używaniem wejść cyfrowych i szczegółami ich konfiguracji. 30 HRB

31 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Specyfikacje Informacja zawarta w niniejszej sekcji może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Zob. arkusze techniczne swojego produktu na aby poznać najnowsze i kompletne specyfikacje. Aby uzyskać informacje na temat instalacji i okablowania, odnieś się do arkusza instalacji licznika. Tematy powiązane Zob. Zgodność z MID na stronie 159, aby poznać specyfikacje właściwe dla Dyrektywy o Przyrządach Pomiarowych (MID). Mechaniczne Charakterystyki mechaniczne Model ze zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561) Model montowany na szynie DIN (PM5563) Wyświetlacz przedni: IP52 Stopień ochrony wg kodu IP (IEC 60529) Korpus licznika: IP30 (z wyjątkiem łączników) Łączniki: IP20 z zainstalowanymi osłonami terminali, IP10 bez osłon terminali. Klasyfikacja IP Wyświetlacz przedni: Typu 12 wg UL Grubość panelu 6.0 mm (0.25 in) maksimum Grubość podkładki 1.0 mm (0.04 in) Pozycja montażowa Pionowa Typ wyświetlacza Grafika monochromatyczna LCD, rozdzielczość 128 x 128 Podświetlanie wyświetlacza Białe diody LED Obszar widoczny 67 x 62.5 mm (2.64 x 2.46 in) Klawiatura numeryczna 4-przyciskowa Wskaźniki LED panelu przedniego Stopień ochrony wg kodu IP (IEC 60529) Pozycja montażowa Wskaźniki LED (góra) Zielona dioda LED (oscylacji / aktywności komunikacyjnej) Bursztynowa dioda LED (wskaźnik alarmu aktywnego lub wyjście pulsacyjne energii) Korpus licznika: IP30 (z wyjątkiem łączników) Łączniki: IP20 z zainstalowanymi osłonami terminali, IP10 bez osłon terminali. Szyna DIN 35 mm Bursztynowa dioda LED (wskaźnik alarmu aktywnego / pulsowanie energii) Zielona dioda LED (oscylacji / aktywności komunikacyjnej) Elektryczne Charakterystyki elektryczne Rodzaj pomiaru: Dokładność pomiaru Rzeczywista średnia kwadratowa do 63-ej harmonicznej na trzech fazach (3P, 3P + N) 128 próbek na cykl, zerowe przesłanianie IEC PMD / [SD SS] / K70 / 0.2 Energia czynna ±0.2% Klasa 0,2S według IEC Energia bierna ±2% Klasa 2 według IEC Moc czynna ±0.2% według IEC Moc bierna ±1% według IEC Moc pozorna ±0,5% według IEC Prąd (5 A nominalny, na fazę) ±0,15% Napięcie (L-N) ±0,1% Częstotliwość ±0.05% HRB

32 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Charakterystyki elektryczne (kontunuacja) Dokładność jakości mocy według IEC Wejścia napięcia Wejścia prądu Moc kontrolna prądu zmiennego (AC) Moc kontrolna prądu stałego (DC) Wyjścia cyfrowe Dioda LED aktywnego alarmu / pulsowania energetycznego Niezrównoważenie ±2,0% napięcia Harmoniczne napięcia ±2,0% Napięcie Całkowitego Zniekształcenia ±2,0% Harmonicznego Harmoniczne prądu ±2,0% Prąd Całkowitego Zniekształcenia ±2,0% Harmonicznego Strona pierwotna transformatora napięcia (V) Napięcie mierzone Kategoria pomiaru Przeciążenie Impedancja Częstotliwość Strona pierwotna przekładnika prądowego Strona wtórna przekładnika prądowego Prąd startowy Prąd mierzony z przekroczeniem zakresu i współczynnikiem szczytu 1.0 MV AC maks. 20 do 00 V L-N / 20 do 690 V L-L (Wye) lub 20 do 600 V L- L (Delta) Wymieniony w standardach bezpieczeństwa UL do maks. 347 V L-N / 600 V L-L KAT III (6 kv znamionowe napięcie pulsu) 480 V L-N / 828 V L-L 5 M 50 lub 60 Hz ±10% (45-70 Hz) A maks. Nominalnie: 5A (Klasy 0.2S) lub 1 A (Klasy 0.5S) 5 ma 50 ma do 10 A 20 A ciągła Oporność 50 A przy 10 sek / godz. 500 A przy 1 sek / godz. Impedancja < 0.3 m Częstotliwość 50 lub 60 Hz ±10% (45-70 Hz) Obciążenie < VA at 10 A Rozpiętość operacyjna 100 do 480 V AC ± 10% Kategoria instalacji klasa CAT III 600V według IEC wyd. 3 Obciążenie 5.0 W / 16.0 VA / 15.2 VAR maks. przy 480 V AC Częstotliwość 50 lub 60 Hz ± 10% Czas pracy przy spadku napięcia 35 ms typowo przy 120 V L-N i maksymalnym obciążeniu 129 ms typowo przy 230 V L-N i maksymalnym obciążeniu Rozpiętość operacyjna 125 do 250 V DC ± 20% Obciążenie 3.1 w typowo, 5.0 w maksimum przy 125 V DC Czas pracy przy spadku napięcia 50 ms typowo przy 125 V DC i maksymalnym obciążeniu. Liczba / typ Napięcie obciążenia Prąd obciążenia Oporność włączeniowa Częstotliwość pulsu Stała licznika Szerokość pulsu Prąd upływu Izolacja Typ Częstotliwość pulsu Szerokość pulsu Stała licznika Długość fali 2 - półprzewodnikowe wyjścia cyfrowe Formy A 30 V AC / 60 V DC maksimum 125 ma maksimum 8 25 Hz maksimum 1 do pulsów na kwh 50% cyklu roboczego (20 ms minimum czas wł.) 1 mikro Amper 2.5 kv RMS na 60 sekund Bursztynowa dioda LED, optyczna 2.5 khz maksimum 50% cyklu roboczego (200 ms minimum czas wł.) 1 do pulsów na kwh 590 do 635 nm 32 HRB

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej

Jednofazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-us, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-us umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID Licznik energii zgodny z dyrektywą MID 0046 85 A Sygnalizacja świetlna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na wsporniku montażowym zgodnym

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni

Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345 Wyświetlacz Zasilanie Przeciętna Ŝywotność akumulatora Zasilacz BE345 Kolorowy wyświetlacz transmisyjny LCD o wymiarach 320 x 240 pikseli (przekątna 70 mm) z 2

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435 Dane techniczne Licznik energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem komunikacyjnym Saia S-Bus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Serial S-Net (Saia S-Bus) umożliwiają za pomocą

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4 Instrukcja uruchomieniowa Analizator parametrów sieci serii MPR-4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności podczas wszystkich faz instalacji i eksploatacji tego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435 Dane techniczne Licznik energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem komunikacyjnym Saia S-Bus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Serial S-Net (Saia S-Bus) umożliwiają za pomocą

Bardziej szczegółowo

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C,

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Nr produktu

Licznik kosztów energii Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik kosztów energii Nr produktu 000101649 Strona 1 z 12 Przeznaczenie do użycia Licznik kosztów energii przeznaczony jest do pomiarów i analiz danych zużycia energii przez urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni Datasheet www.sbc-support.com Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-us, pomiar bezpośredni Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-us

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii I Charakterystyka ogólna MDM 3100 Spełniane normy - IEC60688, IEC61557-12, IEC6100-4-30 - Standardy CE: LVD (EN61010), EMC (EN62052-11, EN62053-21 - Wymogi innych standardów (w tym EMC): IEC61326-1, IEC6100-4-2,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH ELPOREX Sp. z o.o. MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH PM Progress PM Advanced PM Progress PM-Progress wielofunkcyjny miernik parametrów sieci elektrycznych Obudowa DIN 96 Prosty montaż i obsługa Ekran

Bardziej szczegółowo

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw Falowniki serii 650G Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw AC650G Napędy AC Ogólnego zastosowania Zakres : 0,25 kw 7,5 kw Napędy AC650G idealnie nadają się do zastosowań wymagających dokładnego

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

SERIA 7E Licznik energii

SERIA 7E Licznik energii SRIA 7 SRIA 7 kwh jednofazowy z wielofunkcyjnym 7.23.8.230.0001 7.23.8.230.00x0 Typ 7.23 5(32)A - szerokość 1 modułu Zgodność z N 62053-21 i N 50470 Wyświetlacz wskazuje całkowite zużycie energii, częściowe

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe A V A V V-A MASTER V A SLAVE V-A 300V CAT II 5V FI XED 3A V A 300V CAT II A V A V E E 300V CAT II 5V FI XED 3A AX-3003D-3 AX-3005D-3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod )

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod ) TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ AMk (kod 7 71 041) AM k -ITF (kod 7 71 042) AM2 k -ITF (kod 7 71 044) ARM k -ITF (kod 7 71 045) INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 199 / 99 A ) (c) CIRCUTOR S.A. AM k -

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii 100% electricity Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD Seria znajduje zastosowanie w układach dystrybucji energii,

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015.

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015. Galaxy VM Zestaw IP32 Instalacja 06/2015 www.schneider-electric.com Informacje prawne Marka Schneider Electric oraz wszelkie zastrzeżone znaki towarowe firmy Schneider Electric Industries SAS wymienione

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

ND40 V V A * Ethernet www/ ftp / smtp. Ethernet TCP IP RS-485 USB HOST /SD CARD. 1

ND40 V V A * Ethernet www/ ftp / smtp. Ethernet TCP IP RS-485 USB HOST /SD CARD.  1 ND40 - analizator jakości sieci energetycznej Pomiar i rejestracja ponad 500 parametrów jakości energii elektrycznej zgodnych z normami PN-EN 50160, PN-EN 61000-4-30, PN-EN 6100-4-7. Klasa pomiarowa A

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE UWAGA!! Opisy techniczne i dane podane w tym dokumencie są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia a zatem nie będzie przyjmowana żadna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 lopi@lopi.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo