Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi HRB /2013

2

3 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Spis treści Informacje dot. bezpieczeństwa...11 Ważna informacja...11 Proszę zwrócić uwagę: Uwagi...12 Klasa B FCC część Rozsądne użytkowanie i odpowiedzialność Aktualizacje Znaki Towarowe Rozdział 1 Wstęp...13 Modele licznika serii PM Mierzone parametry...14 Energia...14 Zapotrzebowanie...14 Chwilowe...14 Jakość mocy...14 Zapisywanie danych...15 Wejście / Wyjście...15 Inne pomiary...15 Wyświetlanie danych i narzędzia dla analizy...15 Konfiguracja licznika...15 Oprogramowanie wbudowane...16 Język wyświetlacza licznika...16 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie...17 Modele licznika...17 Wskaźniki LED...18 Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego...18 Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy...18 Diody LED komunikacji Ethernet...19 Zanim zaczniesz...19 Środki ostrożności...19 Montaż licznika...20 Montaż modelu z zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561)...20 Montaż modelu montowanego na szynie DIN (PM5563)...21 Usuwanie PM Okablowanie licznika...23 System elektryczny...23 Limity napięcia bezpośrednio przyłączonego...23 Okablowanie wejściowe napięcia i prądu...25 Ochrona wejścia napięcia Ochrona wejścia prądu Względy decydujące o zrównoważeniu systemu...26 Zrównoważony trójfazowy system Wye z dwoma przekładnikami prądowymi Zrównoważony trójfazowy system Wye lub Delta z jednym przekładnikiem prądowym Prąd neutralny i uziemienia...26 Okablowanie mocy kontrolnej...26 Łączność...27 Połączenia szeregowe...27 Okablowanie RS Kabel RS Maksymalna długość kabla RS Konfiguracja sieci RS Połączenia Ethernet...28 Konfiguracja Ethernetu Wyjścia cyfrowe...29 HRB

4 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Wejścia cyfrowe...30 Specyfikacje...31 Mechaniczne Elektryczne Rozdział 3 Ustawienie wyświetlacza panelu przedniego i licznika...35 Wskaźniki LED...35 Dioda LED oscylacyjna / komunikacyjna...35 Tryby diody LED alarmu / pulsowania energii...36 Ikony powiadamiania...36 Menu ekranowe licznika...37 Drzewo menu...37 Nawigacja po ekranie ustawiania licznika...39 Ustawienie panelu przedniego licznika...39 Konfigurowanie podstawowych parametrów ustawienia...39 Konfigurowanie zaawansowanych parametrów ustawienia...41 Ustawienia zapotrzebowania...42 Ustawianie wielotaryfowe...43 Ustawianie komunikacji...44 Ustawianie połączeń szeregowych...44 Ustawianie połączeń Ethernet...45 Ustawienia alarmów...46 Ustawienia wejścia / wyjścia...46 Ustawienia HMI...46 Ustawianie wyświetlacza...46 Wybieranie ustawień regionalnych...47 Resetowanie języka...48 Ustawianie haseł ekranowych...48 Zagubione hasło...49 Ustawianie zegara...49 Ustawianie diod alarmu / pulsacji energii...50 Rozdział 4 Zdalne ustawianie licznika...51 Ściąganie ION Setup...51 Uaktualnianie ION Setup Ustawianie portu Ethernet...51 Używanie przeglądarki internetowej do ustawienia Ethernet...51 Ustawianie licznika poprzez Ethernet...52 Ustawianie portu RS Użycie przetwornika komunikacji szeregowej do ustawienia RS Użycie bramy Ethernet do ustawienia RS Ustawianie licznika poprzez RS Konfiguracja licznika z użyciem ION Setup...55 Rozdział 5 Strony internetowe licznika...57 Uzyskiwanie dostępu do stron internetowych licznika...57 Przegląd interfejsu użytkownika strony internetowej...57 Ustawienia na stronach internetowych...57 Ustawienia komunikacji Ethernet...57 Konfigurowanie ustawień Ethernet z użyciem przeglądarki...58 Początkowe kroki konfiguracji Ethernetu Końcowe kroki konfiguracji Ethernetu Konfiguracja ustawień Ethernet przy użyciu panelu przedniego...59 Ustawianie użytkowników...59 Ustawianie eksportu logów urządzenia...59 Oglądanie stron internetowych licznika...60 Monitoring (monitorowanie)...60 Ustawianie zakresu pomiaru Diagnostics (diagnostyka)...62 Meter (licznik) HRB

5 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Communications (łączność) Maintenance (konserwacja)...62 Registers (rejestry) Maintenance Log (log konserwacji) Eksportowanie logów danych...63 Logging out (wylogowywanie)...63 Rozdział 6 Tworzenie logów licznika...65 Log danych...65 Ustawianie logu danych...65 Zachowywanie zawartości logu danych...65 Eksport logu danych z użyciem ION Setup Eksport logu danych z użyciem przeglądarki internetowej Log alarmów...66 Log konserwacji...66 Rozdział 7 Oglądanie danych licznika...67 Oglądanie danych licznika z panelu przedniego...67 Ekrany wyświetlające dane Ekrany wyświetlające dane licznika...67 Current (prąd)...68 Voltage (napięcie)...68 Harmonics (harmoniczne)...68 Power (moc)...69 Energy (energia)...69 Power Factor (współczynnik mocy)...70 Frequency (częstotliwość)...70 Total Harmonic Distortion (całkowite zniekształcenie harmoniczne)...70 Unbalance (niezrównoważenie)...71 Minimum / maximum...71 Alarm...71 Input / Output (wejście / wyjście)...72 Timer (zegar)...72 Maintenance (konserwacja)...72 Clock (zegar)...73 Oglądanie danych licznika z przeglądarki internetowej...73 Używanie ION Setup do oglądania lub modyfikacji danych konfiguracyjnych.. 73 Używanie oprogramowania do oglądania danych licznika...74 Power Monitoring Expert...74 PowerSCADA Expert...74 Interfejs poleceń Modbus...74 Rozdział 8 Wejście / Wyjście...77 Zastosowania wejścia cyfrowego...77 Monitorowanie WAGES...78 Przykład zastosowania WAGES Ustawienia wejścia cyfrowego...78 Konfigurowanie wejść cyfrowych z użyciem ION Setup Konfiguracja wejść cyfrowych przy użyciu panelu przedniego Mierzenie wejściowe...80 Ustawienie mierzenia na wejściu...81 Konfiguracja mierzenia na wejściu z użyciem ION Setup Konfigurowanie mierzenia na wejściu z użyciem panelu przedniego Pomiary zapotrzebowania dla mierzenia na wejściu...83 Oglądanie danych mierzenia na wejściu...83 Użycie wyświetlacza licznika Aplikacje dla wyjścia cyfrowego...84 Przykład zastosowania dla wyjścia cyfrowego Ustawienia wyjścia cyfrowego...85 HRB

6 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Konfigurowanie wyjść cyfrowych z użyciem ION Setup Konfiguracja wyjść cyfrowych przy użyciu panelu przedniego Pulsowanie energetyczne...88 Konfigurowanie diody LED alarmu / pulsacji energetycznej przy użyciu panelu przedniego Konfigurowanie diody LED lub wyjścia cyfrowego dla pulsowania energetycznego przy użyciu ION Setup Rozdział 9 Resety licznika...93 Ekrany resetowania licznika na panelu przednim...93 Resety globalne...93 Resety pojedyncze...94 Rozdział 10 Alarmy...97 Przegląd alarmów...97 Typy alarmów...97 Alarmy jednostkowe...97 Alarmy cyfrowe...98 Alarmy cyfrowe z opóźnieniem w punkcie uruchomienia Alarmy standardowe...98 Warunki dla wartości zadanych Wartość zadana powyżej Wartość zadana poniżej Maksymalna dozwolona wartość ustalona Współczynnik mocy (PF) Wyprzedzający współczynnik mocy Opóźniający współczynnik mocy Utrata fazy Alarmy logiczne Alarmy własne Przegląd ustawiania alarmów Wbudowana kontrola błędów Priorytety alarmów Alarmy aktywne Względy dotyczące wielości alarmów Ustawianie alarmów z użyciem wyświetlacza licznika Ustawianie alarmów z użyciem ION Setup Ustawianie alarmów jednostkowych Ustawianie alarmów cyfrowych Ustawianie standardowych (1-sekundowych) alarmów Ustawianie alarmów logicznych Komunikaty błędów ustawiania alarmów logicznych Ustawianie alarmów własnych Wskaźnik alarmu diody LED Konfiguracja diody LED dla alarmów z użyciem wyświetlacza licznika 112 Konfiguracja diody LED dla alarmów z użyciem ION Setup Używanie alarmów do kontroli zewnętrznej Ekrany alarmów Wyświetlanie alarmu i powiadomienia Ikona alarmu Dioda LED alarmu / energii Szczegóły alarmu Alarmy aktywne Oglądanie szczegółów alarmów aktywnych Historia alarmów Oglądanie szczegółów historii alarmów Licznik alarmów Wartość przepełnieniowa Zatwierdzanie alarmów Lista aktywnych alarmów i log historii alarmów HRB

7 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Użycie pamięci alarmów Resetowanie alarmów Rozdział 11 Cecha wielotaryfowości Przykład właściwości wielotaryfowości Przegląd cechy wielotaryfowości Przegląd trybu poleceń Przegląd trybu pory dnia Ważność taryfy Metoda tworzenia taryf Przegląd trybów wejścia Konfigurowanie taryf Konfigurowania taryf trybu pory dnia Konfigurowania taryf trybu wejścia z użyciem panelu przedniego Rozdział 12 Pomiary i obliczenia Odczyty w czasie rzeczywistym Energia Wartości min / maks Współczynnik mocy Konwencja min / maks współczynnika mocy Konwencja znaku współczynnika mocy Tryb IEC Tryb IEEE Zapotrzebowanie na moc Metody obliczania zapotrzebowania na moc Zapotrzebowanie interwałowe blokowe Zapotrzebowanie zsynchronizowane Zapotrzebowanie cieplne Zapotrzebowanie prądowe Zapotrzebowanie przewidywane Zapotrzebowanie szczytowe Zapotrzebowanie mierzenia na wejściu Zegar Zegar operacyjny Zegar obciążenia Rozdział 13 Jakość mocy Przegląd harmonicznych Współczynnik szczytu i współczynnik-k Całkowite zniekształcenie harmoniczne i całkowite zakłócenie zapotrzebowania Obliczanie zawartości harmonicznych Obliczanie THD i thd Obliczanie TDD Wyświetlanie danych harmonicznych Oglądanie harmonicznych z panelu przedniego Oglądanie danych całkowitego zakłócenia zapotrzebowania (TDD), współczynnika-k i współczynnika szczytu Oglądanie THD / thd przy użyciu panelu przedniego Rozdział 14 Konserwacja i aktualizacje Konserwacja Ikona klucza francuskiego Wykrywanie i usuwanie usterek wskaźników LED Pamięć licznika Bateria zegara Wersja oprogramowania wbudowanego, model i numer seryjny Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Używanie DLF300 do aktualizacji oprogramowania wbudowanego HRB

8 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Aktualizacja karty Ethernet Pomoc techniczna Ekrany diagnostyczne Info, Meter i Cl Pwr Wykresy wektorowe (fazory) Log konserwacji Rozdział 15 Weryfikowanie dokładności Przegląd testowania Wymogi testów dokładności Źródło sygnału i mocy Wyposażenie kontrolne Środowisko Wzorcowe urządzenie lub standard energetyczny Pulsowanie energetyczne Test weryfikacji dokładności Obliczanie liczby wymaganych pulsów Obliczanie mocy całkowitej Obliczanie błędu procentowego Punkty testowania Względy dot. pulsowania energii Względy dot. VT (transformator napięcia) i CT (przekładnik prądowy) 148 Przykładowe obliczenia Dostosowania, aby umożliwić pulsowanie energii na wyjściach cyfrowych 149 Typowe źródła błędów testowych Rozdział 16 Moc, energia i współczynnik mocy Moc [PQS] Moc i układ współrzędnych PQ Przepływ mocy Energia dostarczona / energia otrzymana Współczynnik mocy (PF) Rzeczywisty współczynnik mocy i współczynnik mocy przesunięcia Konwencja wyprzedzenia i opóźnienia współczynnika mocy Przesunięcie fazy prądu względem napięcia Konwencja znaku współczynnika mocy Znak współczynnika mocy w trybie IEC Znak współczynnika mocy w trybie IEEE Format rejestru współczynnika mocy Rozdział 17 Zgodność z MID Przegląd MID Zakres Zgodność z MID dla licznika Specyfikacje ważne dla MID Środki ostrożności Instalacja i okablowanie Instalacja osłon terminali Domyślny ekran wyświetlacza PM Wersja oprogramowania wbudowanego licznika Parametry ustawień chronione przez MID Parametry ustawienia chronione zablokowaniem Funkcje chronione zablokowaniem Ustawianie PM Menu ustawień podstawowych Menu ustawień zaawansowanych Menu ustawień zegara Menu ustawiania taryf Menu ustawiania haseł HRB

9 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Inicjowanie licznika Blokowanie lub odblokowywanie licznika HRB

10 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi 10 HRB

11 Informacje dot. bezpieczeństwa Ważna informacja Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zaznajomić się z urządzeniem przed podjęciem próby zainstalowania go, użytkowania go, serwisowania lub konserwacji. Poniższe komunikaty specjalne mogą pojawiać się w tekście niniejszego podręcznika lub na sprzęcie, aby ostrzegać przed potencjalnymi niebezpieczeństwami lub zwracać uwagę na informacje wyjaśniające lub upraszczające procedury. Dołączenie któregokolwiek symbolu do etykiety bezpieczeństwa "Danger" (niebezpieczeństwo) lub "Warning" (ostrzeżenie) wskazuje, że występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem, które może spowodować uszczerbek na zdrowiu, jeśli instrukcje te nie będą stosowane. To jest symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Używa się go, aby ostrzegać o potencjalnym ryzyku uszkodzenia ciała. Stosuj się do wszelkich komunikatów następujących po tym symbolu, aby uniknąć możliwego zranienia lub śmierci. Proszę zwrócić uwagę: NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO (DANGER) wskazuje bezpośrednio niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na śmierć lub poważne zranienie. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE (WARNING) wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na śmierć lub poważne zranienie. PRZESTROGA PRZESTROGA (CAUTION) wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, której należy unikać, aby nie narazić się na niegroźne lub umiarkowane zranienie. UWAGA UWAGA (NOTICE) używane jest, aby zwracać uwagę na praktyki niezwiązane z uszczerbkiem na zdrowiu. Symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie nie powinien być używany w towarzystwie tego słowa. Wyposażenie elektryczne powinno być instalowane, użytkowane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia niniejszego materiału. Wykwalifikowanym personelem jest taki, który posiada umiejętności i wiedzę związane z konstrukcją, instalacją i użytkowaniem osprzętu elektrycznego oraz otrzymał przeszkolenie w sprawach bezpieczeństwa, umożliwiające mu rozpoznawanie i unikanie możliwych niebezpieczeństw. HRB

12 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Uwagi Klasa B FCC część 15 Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia on wymogi urządzenia cyfrowego Klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Limity te skonstruowano tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Niniejszy sprzęt wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych oraz, jeśli nie został zainstalowany i nie jest używany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, może spowodować szkodliwą ingerencję w komunikację radiową. Nie ma jednakże gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt niniejszy powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając go i włączając powtórnie, zachęcamy użytkownika do usunięcia tych zakłóceń stosując jeden lub więcej z poniższych kroków: Przekieruj lub przemieść antenę odbiorczą. Powiększ odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Przyłącz urządzenie do gniazdka innego niż to, do którego jest podłączony odbiornik. Zasięgnij rady u sprzedawcy lub u doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. Niniejsza aparatura cyfrowa klasy B jest zgodna z kanadyjską normą CES-003. Rozsądne użytkowanie i odpowiedzialność Niniejszy produkt musi być zainstalowany, przyłączony i używany zgodnie z obowiązującymi standardami i / lub przepisami instalacyjnymi. Jeśli urządzenie jest używane w sposób niezgodny z określonym przez producenta, zapewniana przez nie ochrona może zostać osłabiona. Bezpieczeństwo dowolnego systemu zawierającego niniejszy produkt leży w gestii osoby składającej / instalującej system. Aktualizacje Ponieważ standardy, specyfikacje i konstrukcja zmieniają się od czasu do czasu, zawsze proś o potwierdzenie informacji zawartych w tej publikacji. Znaki Towarowe PowerLogic i Schneider Electric są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Schneider Electric we Francji, USA i innych krajach. 12 HRB

13 Rozdział 1 Wstęp Liczniki elektroenergetyczne PowerLogic serii PM5500 oferują wysokie walory dla wymagających zastosowań monitorowania energii i zarządzania kosztami. Wszystkie liczniki z serii serii PM5500 są zgodne ze standardami dokładności Klasy 0.2S i charakteryzują się wysoką jakością, niezawodnością i przystępnością w kompaktowym i łatwym do instalacji formacie. Do właściwości wspieranych przez licznik należą m.in.: Czwarte wejście prądu, aby bezpośrednio i dokładnie mierzyć prąd neutralny, pozwalające unikać przeciążania urządzenia i przestojów w sieci. Dwa wyjścia cyfrowe dla zastosowań kontroli i pulsowania energetycznego. Cztery wejścia cyfrowe ze wsparciem dla pomiarów wejściowych dla aplikacji monitorujących WAGES. Przełączane porty Podwójnego Ethernetu pozwalają na szybką komunikację Ethernet z innymi licznikami przy użyciu tylko jednego przełącznika IP. Wsparcie dla wielu taryf (8) dla monitorowania zużycia energii w różne dni i o różnym czasie. Rozbudowane opcje alarmów, w tym alarmów logicznych i alarmów użytkownika. THD i indywidualne harmoniczne, aż do rzędu 63-ej. Zintegrowane strony internetowe dla wyświetlania danych bieżących i logów przy pomocy przeglądarki internetowej. Zintegrowane wsparcie dla logowania danych, z użyciem do 14 wybieranych parametrów. Wsparcie dla wielu języków: podświetlany, przeciwodblaskowy ekran może być przestawiony na wyświetlanie informacji licznika w jednym ze wspieranych języków (dostępne w modelach z ekranem wyświetlacza). Graficzne wyświetlanie harmonicznych i diagramów fazorowych (dostępne w modelach z ekranem wyświetlacza). Możesz używać puszki licznika jako samodzielnego urządzenia, ale jego szerokie możliwości będę w pełni wykorzystane, gdy będzie on użyty jako część systemu zarządzania energią. Aby poznać możliwe zastosowania, szczegóły funkcji i najnowsze kompletne specyfikacje liczników serii PM5500, zob. arkusze techniczne PM5000 series na Modele licznika serii PM5500 Liczniki serii PM5500 dostępne są w następującej gamie modeli i opcji montażowych: Model Referencje handlowe Opis PM5560 PM5561 PM5563 METSEPM5560 METSEPM5561 METSEPM5563 Montaż frontowy w panelu, zintegrowany wyświetlacz, obszar pokrycia 96 x 96 mm, pasuje do otworu montażowego1 / 4 DIN. Taki sam, jak PM5560, z wyjątkiem tego, że licznik jest skalibrowany, aby być w pełni zgodnym ze standardami MID, i jest wysyłany z uszczelnianymi osłonami dla wejść napięcia i prądu. Model przetwornikowy (TRAN) bez wyświetlacza, montowany na standardowej szynie montażowej DIN TS35 o przekroju cylindra. HRB

14 Rozdział 1 Wstęp Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Mierzone parametry Licznik zapewnia dokładny pomiar energii, w pełni dwukierunkowy, 4-kwadrantowy, klasy 0.2S. Niniejsza sekcja wymienia niektóre z parametrów mierzonych przez licznik. Energia Licznik przechowuje wszystkie zakumulowane parametry energii czynnej, biernej i pozornej w pamięci trwałej: kwh, kvarh, kvah dostarczone i otrzymane kwh, kvarh, kvah netto (dostarczone - otrzymane) kwh, kvarh, kvah bezwzględne (dostarczone + otrzymane) Rejestry energii mogą być zapisywane w logach automatycznie wg zaprogramowanego harmonogramu. Wszystkie parametry energii reprezentują sumę dla wszystkich trzech faz. Zapotrzebowanie Licznik wspiera standardowe metody obliczania zapotrzebowania, w tym blok przesuwany, blok ustalony, blok przetaczany, cieplną i zsynchronizowaną. Licznik dostarcza zapotrzebowania obecnego, ostatniego, przewidywanego i szczytowego (maksymalnego) oraz znacznika czasowego, gdy wystąpiło zapotrzebowanie szczytowe. Rejestry zapotrzebowania szczytowego mogą być resetowane ręcznie (chronione hasłem) lub być zapisywane w logach i resetowane automatycznie wg zaprogramowanego harmonogramu. Pomiary zapotrzebowania obejmują: Zapotrzebowanie w kw, kvar, kva całkowite i na fazę Średnie zapotrzebowanie w Amperach, na fazę i neutralne (4-ty CT) Obliczanie zapotrzebowania dla mierzenia pulsu na wejściu (WAGES) Chwilowe Licznik dostarcza bardzo dokładnych pomiarów 1-sekundowych, w tym RMS, na fazę i całkowitych dla: Napięcia 3-fazowego (linia-do-linii, linia-do-neutralnej) Prądu 3-fazowego, prądu neutralnego i uziemienia Mocy czynnej (kw), biernej (kvar) i pozornej (kva) Rzeczywistego współczynnika mocy (True PF) Współczynnika mocy przesunięcia (Displacement PF) Częstotliwości systemu Napięcia (linia-do-linii, linia-do-neutralnej) i niezrównoważenie napięcia Jakość mocy Licznik dostarcza pomiaru całkowitego zniekształcenia harmonicznego, zapisywanie i tworzenie raportów w czasie rzeczywistym do 63-ej harmonicznej dla wszystkich wejść napięcia i prądu. Indywidualne harmoniczne (nieparzyste harmoniczne do 63-ej) Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD, thd) dla prądu i napięcia (linia-dolinii, linia-do-neutralnej) TDD Całkowite zakłócenie zapotrzebowania 14 HRB

15 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp Współczynnik K, współczynnik szczytu Pomiar prądu neutralnego i obliczanie prądu uziemienia Zapisywanie danych Licznik zapisuje następujące dane: Każdą wartość nowego minimum i nowego maksimum z datą i znacznikiem czasowym dla wszystkich chwilowych wartości i dla każdej fazy Alarmy (ze znacznikowaniem 1s) Parametry skonfigurowane dla zapisywania w logach danych Dane, historię alarmów, diagnostykę i logi konserwacyjne Wejście / Wyjście Licznik dostarcza informacji o stanie wejść cyfrowych i wyjść cyfrowych. Inne pomiary Licznik dostarcza również następujących pomiarów: Wyświetlanie danych i narzędzia dla analizy Konfiguracja licznika Licznik We / Wyj pokazuje, jak długo wejście lub wyjście było w stanie wł.. Zegar operacyjny pokazuje, jak długo licznik był zasilany. Zegar obciążenia pokazuje, jak długo płynęła moc, w oparciu o zadany prąd minimalny ustawiony dla punktu włączenia zegara obciążenia. Licznik gładko integruje się z oprogramowaniem do wyświetlania i analizy, dostępnym w Schneider Electric, takim jak StruxureWare Power Monitoring Expert i StruxureWare PowerSCADA Expert. Oprogramowanie Power Monitoring Expert pozwala ci analizować i monitorować system i produkować sprawozdania dla dowolnego wydziału w organizacji. Power Monitoring Expert jest skonstruowany tak, aby używać wszystkich zaawansowanych możliwości licznika. Możesz również używać danych pozyskanych przez licznik w różnorodnych systemach innych producentów. PowerSCADA Expert pozwala ci kontrolować system przy wysokiej niezawodności, efektywności i integralności danych. PowerSCADA Expert skonstruowany jest tak, aby pomagać w zredukowaniu liczby przestojów i zwiększyć efektywność energetyczną. Jest zbudowany tak, aby zaspokoić wymogi użytkownika od prostych do skomplikowanych. Tematy powiązane Zob. strony produktów Power Monitoring Expert i PowerSCADA Expert na aby uzyskać więcej informacji. Konfiguracji licznika dokonuje się przez panel przedni (jeśli licznik jest weń wyposażony) lub poprzez PowerLogic ION Setup. ION Setup jest narzędziem konfiguracyjnym dla licznika, które może być bezpłatnie ściągnięte z HRB

16 Rozdział 1 Wstęp Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Oprogramowanie wbudowane Tematy powiązane Zob. temat serii PM5500 w pomocy on-line ION Setup lub w ION Setup device configuration guide. Aby ściągnąć kopię, wejdź na i szukaj przewodnika konfiguracji urządzenia wion Setup. Niniejszy poradnik użytkownika napisany jest do używania z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.01 lub wyższej. Zob. Wersja oprogramowania wbudowanego, model i numer seryjny na stronie 138, aby zobaczyć wersję oprogramowania wbudowanego twojego licznika. Język wyświetlacza licznika Jeśli twój licznik wyposażony jest w ekran wyświetlacza, możesz skonfigurować licznik do wyświetlania w jednym z następujących języków: angielskim francuskim hiszpańskim niemieckim włoskim portugalskim rosyjskim chińskim Zob. Wybieranie ustawień regionalnych na stronie 47, aby zmienić język wyświetlania i inne ustawienia regionalne. 16 HRB

17 92.4m m m m m m m m m m m m m m m m 3.64 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Sekcja niniejsza uzupełnia arkusz instalacji licznika i dostarcza dodatkowych informacji o fizycznych charakterystykach i możliwościach licznika. Tematy powiązane Zob. Specyfikacje na stronie 31,aby poznać szczegółowe specyfikacje licznika. Zob. Wstęp na stronie 13, aby poznać opis funkcji wspieranych przez twój licznik. Zob. arkusze techniczne swojego produktu na aby poznać najnowsze i kompletne specyfikacje. Modele licznika Licznik dostępny jest w trzech modelach: PM5560: licznik z zintegrowanym wyświetlaczem montowany w panelu, pasuje do wycięcia w panelu o wymiarze 1 / 4 DIN. PM5561: Zgodny z MID montowany w panelu licznik z zintegrowanym wyświetlaczem, pasuje do wycięcia w panelu o wymiarze 1 / 4 DIN. PM5563: Montowany na szynie DIN licznik bez wyświetlacza. Modele licznika serii PM5500 i wspierany sprzęt C PM5560 Zestaw łącznikowy Osprzęt montażowy PM5561 Zestaw łącznikowy Osprzęt montażowy C Osłony końcówek PM5563 Zestaw łącznikowy HRB

18 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Wskaźniki LED Wskaźniki LED ostrzegają cię lub informują o aktywności licznika. Lokalizacja diod LED PM5560 / PM5561 PM5563 A B Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy Wszystkie modele licznika C Diody LED komunikacji Ethernet C Dioda LED alarmu / pulsowania energetycznego Dioda LED alarmu / pulsowania energii może być skonfigurowana do sygnalizowania alarmu lub pulsacji energetycznej. UWAGA: Dioda LED alarmu / pulsacji energetycznej w PM5561 jest nastawiona na stałe na pulsację energetyczną i nie może być wyłączona lub używana dla alarmów. Jeśli jest skonfigurowana do sygnalizowania alarmu, dioda ta błyska, gdy uruchomiony jest alarm o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Dostarcza to wzrokowej wskazówki o stanie aktywnego alarmu lub o nieaktywnym, ale nieprzyjętym do wiadomości alarmie o wysokim priorytecie. Jeśli jest skonfigurowana do pulsacji energetycznej, dioda ta błyska z częstotliwością proporcjonalną do wielkości konsumowanej energii. Używa się tego zazwyczaj do sprawdzania dokładności licznika. Tematy powiązane Zob. Pulsowanie energetyczne na stronie 88, aby poznać szczegóły dot. konfigurowania diody LED alarmu / pulsowania energetycznego na pulsowanie. Zob. Wskaźnik alarmu diody LED na stronie 111, aby poznać szczegóły dot. konfigurowania diody LED alarmu / pulsowania energetycznego na alarmowanie. Dioda LED oscylacyjna / komunikacji przez port szeregowy Dioda LED oscylacyjna / komunikacji szeregowej miga z niewielką ustaloną częstotliwością, sygnalizując, że licznik działa. Dioda ta błyska ze zmienną, wyższą 18 HRB

19 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie częstotliwością, gdy licznik komunikuje się poprzez port komunikacji szeregowej Modbus. Nie można skonfigurować tej diody LED do innych celów. UWAGA NIEZAMIERZONA PRACA URZĄDZENIA Oscylacyjna dioda LED, która pozostaje zapalona i nie miga (lub błyska) wskazuje problem sprzętowy. W takim wypadku wyłącz licznik i ponownie doprowadź do niego prąd. Jeśli dioda LED nadal nie miga lub nie błyska, skontaktuj się ze wsparciem technicznym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować utratę właściwości użytkowych przez urządzenie. Diody LED komunikacji Ethernet Dioda LED połączenia miga, aby sygnalizować szybkość, z jaką dane są transmitowane lub otrzymywane. Dioda LED Act (aktywna) wskazuje, że licznik komunikuje się przez port Ethernet. Nie można skonfigurować tych diod LED do innych celów. Zanim zaczniesz Uważnie przeczytaj o środkach ostrożności i stosuj się do nich podczas pracy z licznikiem. Środki ostrożności Instalacja, okablowanie, testowanie i serwisowania muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi prac z elektrycznością. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, EKSPLOZJI LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO Stosuj właściwe osobiste wyposażenie ochronne i stosuj się do praktyk bezpiecznej pracy z prądem. Zob. NFPA 70E w USA lub stosowne standardy lokalne. Wyłącz wszystkie źródła zasilania przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zawsze używaj właściwie wyskalowanego przyrządu mierzącego napięcie, aby upewnić się, że wszelkie zasilanie jest odcięte. Nie przekraczaj maksymalnych znamionowych wartości granicznych dla urządzenia. Zawsze używaj uziemionych zewnętrznych przekładników prądowych dla wejść prądu. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała. 1. Wyłącz wszystkie źródła zasilania przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. 2. Zawsze używaj właściwie wyskalowanego przyrządu mierzącego napięcie, aby upewnić się, że wszelkie zasilanie jest odcięte. HRB

20 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Montaż licznika Niniejsza sekcja opisuje, jak zamontować licznik. Montaż modelu z zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561) Licznik jest przeznaczony do montażu w wycięciu w panelu ściennym o wymiarze 1 / 4 DIN. 1. Sprawdź podkładkę (zainstalowaną wokół obwodu wyświetlacza przedniego) i upewnij się, że jest ona dobrze przytwierdzona i nieuszkodzona. 2. Włóż licznik przez otwór montażowy. mm (in) (3.62) (3.62) < 6.4 (< 0.25) 3. Dopasuj klapki zatrzasków podtrzymujących do otworów po obu stronach licznika. Przytrzymując elementy ustalające pod niewielkim kątem, popchnij je do przodu we właściwe miejsce. Jeśli odległość pomiędzy licznikami jest niewielka, użyj śrubokręta o płaskiej końcówce i długim, wąskim grocie, aby dobrze przymocować zatrzaski. CLICK CLICK 4. Popchnij środek zespołu zatrzasku, aby zablokować element ustalający we właściwym miejscu i osadzić licznik. 20 HRB

21 35 mm Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie CLACK CLACK Montaż modelu montowanego na szynie DIN (PM5563) Licznik jest skonstruowany do montażu szynie DIN TS35 o profilu cylindrowym. 1. Ustaw licznik na szynie DIN. Przechyl nieznacznie licznik, aby górne wycięcie opierało się bezpiecznie na szynie DIN. TS mm 2. Przekręć licznik w dół i popchnij dolną część licznika aż usłyszysz wyraźne kliknięcie i licznik zatrzaśnie się na miejscu. CLICK Usuwanie PM Włóż zakończony płaskim grotem śrubokręt w zwalniający zatrzask DIN. Ściągaj zatrzask w dół, aż usłyszysz głośne kliknięcie i zatrzask DIN się otworzy. CLICK 2. Przechylaj licznik na zewnątrz i do góry, żeby go wyjąć. HRB

22 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi 22 HRB

23 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Okablowanie licznika Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Przyłącza kabli do wejść napięcia licznika, mocy kontrolnej, wyjść cyfrowych oraz łączności przez RS-485 zakończone są dostarczonymi wtykowymi łącznikami kablowymi. Przyłączając kable do wejść prądowych licznika, zakończ ich końce zaciskiem pierścieniowym lub obejmą z dwóch elementów tworzących pierścień. Przy okablowywaniu licznika posługuj się arkuszem instalacji licznika. Lokalizacja złącz A Wejścia napięcia B Moc kontrolna C Porty Ethernet C D E Wyjścia cyfrowe Wejścia prądu G D F G Wejścia cyfrowe (stanu) port RS-485 F E System elektryczny Sekcja niniejsza wyszczególnia typowe wymogi dla przyłączania wejść napięcia i prądu licznika do systemu elektrycznego. Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Tematy powiązane Limity napięcia bezpośrednio przyłączonego Zob. Specyfikacje na stronie 31, aby dowiedzieć się o limitach napięcia i prądu wejściowego. Możesz przyłączyć wejścia napięciowe licznika bezpośrednio do linii napięcia fazowego systemu elektrycznego, jeżeli napięcia linia-do-linii lub linia-do-neutralnego w systemie elektrycznym nie przekraczają limitów napięcia bezpośrednio przyłączanego do licznika. Wejścia pomiarowe napięcia dla licznika mają charakterystyki znamionowe ustalone przez producenta na poziomie do 400 V L-N / 690 V L-L. Jednakże dozwolone maksymalne napięcia dla połączenia bezpośredniego mogą być niższe, w zależności od lokalnych praw i przepisów dotyczących elektryczności. w USA i Kanadzie maksymalne napięcie dla wejść pomiarowych napięcia w liczniku nie może przekraczać 347 V L-N / 600 V L-L. HRB

24 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Jeśli napięcie w twoim systemie jest większe niż określone napięcie maksymalne dla połączenia bezpośredniego, musisz użyć transformatorów napięcia (VT), aby napięcia zmniejszyć. Parametry konfiguracyjne systemu elektrycznego Opis systemu elektrycznego Ustawienie licznika Symbol Maksimum dla połączeń bezpośrednich UL: IEC Liczba transformatorów napięcia (VT) (jeśli wymagane) Dwużyłowy jednofazowy linia-doneutralnej 1PH2W LN Dwużyłowy jednofazowy linia-do-linii 1PH2W LN 480 V L-N 480 V L-N 1 VT 600 V L-N 600 V L-N 1VT 3-żyłowy jednofazowy linia-do-linii z przewodem zerowym 1PH3W LL with N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 2VT Trójfazowy 3-żyłowy Delta nieuziemiony 3PH3W Dlt Ungnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy Delta uziemiony narożnie 3PH3W Dlt Crnr Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye nieuziemiony 3PH3W Wye Ungnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye uziemiony 3PH3W Wye Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 3-żyłowy typu Wye uziemiony z oporem 3PH3W Wye Res Gnd 600 V L-N 600 V L-N 2 VT Trójfazowy 4-żyłowy otwarty Delta zaczepiony centralnie 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp N 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 3 VT 24 HRB

25 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Parametry konfiguracyjne systemu elektrycznego (kontunuacja) Opis systemu elektrycznego Ustawienie licznika Symbol Maksimum dla połączeń bezpośrednich UL: IEC Liczba transformatorów napięcia (VT) (jeśli wymagane) Trójfazowy czterożyłowy Delta zaczepiony centralnie 3PH4W Dlt Ctr Tp N 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 240 V L-N / 415 V L-N / 480 V L-L 3 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye nieuziemiony 3PH4W Wye Ungnd V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye uziemiony 3PH4W Wye Gnd N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Trójfazowy czterożyłowy typu Wye uziemiony z oporem 3PH4W Wye Res Gnd N V L-N / V L-L V L-N / V L-L 3 VT lub 2 VT Okablowanie wejściowe napięcia i prądu Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Ochrona wejścia napięcia Wejścia napięcia licznika muszą być przyłączone do bezpieczników / przerywaczy i przerzutnika rozłączającego. Jeśli używany jest transformator napięcia, zarówno pierwotna jak i wtórna strona transformatora napięcia muszą być przyłączone do bezpieczników / przerywaczy i przerzutników rozłączających. Wyraźnie oznacz etykietami obwodowy mechanizm rozłączający urządzenia i zainstaluj go w zasięgu operatora. Bezpieczniki / przerywacze obwodu muszą mieć charakterystyki znamionowe odpowiadające napięciu w instalacji i wielkość zgodną z dostępnym prądem zwarcia. Konieczny jest bezpiecznik dla terminala neutralnego, jeśli neutralne połączenie źródła nie jest uziemione. Zob. arkusz instalacyjny, aby poznać wartości znamionowe bezpiecznika HRB

26 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Ochrona wejścia prądu Dla wszystkich przyłączonych wejść prądu użyj bloku zwarciowego przekładnika prądowego, aby spowodować zwarcie na wtórnych przewodach przekładnika prądowego przed usunięciem wejściowych połączeń prądowych do licznika. UWAGA: Uziem wszelkie nieużywane wejścia prądu. Względy decydujące o zrównoważeniu systemu Prąd neutralny i uziemienia W sytuacji gdy monitorujesz zrównoważone trójfazowe obciążenie, możesz zdecydować się na przyłączenie tylko jednego lub dwóch przekładników prądowych do faz, które chcesz mierzyć, a następnie skonfigurować licznik tak, aby liczył on prąd na niepodłączonym wejściu (wejściach) prądu. UWAGA: Dla zrównoważonego systemu czterożyłowego Wye, obliczenia licznika zakładają, że nie ma prądu płynącego przez przewód zerowy. Zrównoważony trójfazowy system Wye z dwoma przekładnikami prądowymi Prąd dla niepodłączonych wejść prądu jest liczony tak, że suma wektorowa wszystkich trzech prądów fazowych wynosi zero. Zrównoważony trójfazowy system Wye lub Delta z jednym przekładnikiem prądowym Prądy dla wszystkich niepodłączonych wejść prądu są obliczane tak, że ich wielkość i kąt fazy są identyczne i równo rozdzielone, a suma wektorowa wszystkich trzech prądów fazowych wynosi zero. UWAGA: Musisz zawsze używać trzech przekładników prądowych dla systemu z trójfazowym czterożyłowym przewodem Delta centralnie zaczepionym lub centralnie zaczepionym otwartym przewodem Delta. Czwarte wejście prądowe (I4) może być używane do mierzenia przepływu prądu (In) w przewodzie neutralnym, co może być następnie użyte do obliczania prądu resztowego. Licznik traktuje prąd resztowy jako prąd uziomu (Ig). Dla systemów 4-żyłowych Wye, prąd uziomu jest obliczany jako różnica pomiędzy zmierzonym prądem neutralnym i sumą wektorową wszystkich zmierzonych prądów fazowych. Okablowanie mocy kontrolnej Aby poznać instrukcję okablowania i środki bezpieczeństwa, zob. arkusz instalacji licznika, który został dostarczony z twoim licznikiem, lub ściągnij jego kopię z Licznik może być zasilany ze źródła prądu zmiennego lub stałego. L1 i L2 są niespolaryzowane. Używając źródła prądu zmiennego z przewodem zerowym, przyłącz przewód zerowy do terminala L2 licznika. Zawsze używaj bezpiecznika na L1. Użyj bezpiecznika dla L2 łącząc nieuziemiony przewód zerowy do mocy kontrolnej. 26 HRB

27 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Jeśli używasz transformatora mocy kontrolnej, przyłącz bezpiecznik zarówno do pierwotnej jak i wtórnej strony transformatora. Bezpieczniki / przerywacze obwodu muszą mieć charakterystyki znamionowe odpowiadające napięciu w instalacji i skalę zgodną z dostępnym prądem zwarcia. Łączność Sekcja niniejsza dostarcza dodatkowych informacji o portach komunikacyjnych i topologiach wspieranych przez licznik. Aby komunikować się z licznikiem, musisz okablować i skonfigurować port RS-485 i / lub port Ethernet. Połączenia szeregowe Licznik wspiera połączenia szeregowe przez port RS-485. Do pojedynczej szyny RS- 485 można przyłączyć do 32 urządzeń. W sieci RS-485 jest jedno urządzenie nadrzędne, zazwyczaj brama Ethernet do RS Dostarcza ono RS-485 środków do komunikacji z wieloma urządzeniami podrzędnymi (np. licznikami). Dla zastosowań wymagających tylko jednego dedykowanego komputera do komunikacji z urządzeniami podrzędnymi, jako urządzenie nadrzędne można stosować konwerter RS-232 do RS-485. Okablowanie RS-485 Przyłącz urządzenia na szynie RS-485C w konfiguracji punkt-do-punktu, z terminalami (+) i (-) jednego urządzenia połączonymi z odpowiednimi terminalami (+) i (-) następnego urządzenia. Okablowanie RS-485 C + - Nadrzędny Podrzędne 120 Ω C + - D0 (-) D1 (+) 120 Ω Kabel RS-485 Użyj ekranowanej skrętki 1,5 lub 2,0 RS-485 do okablowania urządzeń. Użyj przewodów z jednej pary do połączenia terminali (+) i (-), a pozostałego izolowanego przewodu do połączenia terminali C. HRB

28 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Terminale RS-485 C Wspólne. Dostarczają one odniesienia napięciowego (zero woltów) dla sygnałów danych plus i minus. Ekran. Przyłącz goły przewód do tego terminala, aby wspomóc tłumienie możliwego sygnału zakłócającego. Uziem okablowanie ekranujące tylko na jednym końcu (albo na urządzeniu nadrzędnym, albo na podrzędnym, ale nie na obu). - Dane minus. Transmitują / odbierają one odwracające sygnały danych. + Dane plus. Transmitują / odbierają one nieodwracające sygnały danych. UWAGA: Jeśli jakieś urządzenia w twojej sieci RS-485 nie mają terminala C, użyj gołego przewodu w kablu RS-485 do połączenia terminala C z licznika do terminala na urządzeniu, które nie ma terminala C. Maksymalna długość kabla RS-485 Całkowita odległość maksymalna dla urządzeń połączonych na szynie RS-485 nie powinna przekraczać 1200 m (4000 stóp). Konfiguracja sieci RS-485 Po okablowaniu portu RS-485 i dostarczeniu zasilania do licznika musisz skonfigurować port RS-485, aby komunikować się z licznikiem. Każde z urządzeń na tej samej szynie komunikacyjnej RS-485 musi mieć unikatowy adres, a wszystkie podłączone urządzenia muszą używać tego samego protokołu, szybkości transmisji i parzystości (format danych). UWAGA: Aby komunikować się z licznikiem używając ION Setup, musisz ustawić witrynę szeregową i wszystkie połączone urządzenia w sieci RS-485 na ten sam parametr parzystości. Dla liczników, które nie mają wyświetlacza, musisz najpierw okablować i skonfigurować każdy z nich indywidualnie przed przyłączeniem ich do tej samej szyny RS-485. Tematy powiązane Aby skonfigurować połączenie RS-485 w liczniku wyposażonym w panel wyświetlacza, zob. Ustawianie połączeń szeregowych na stronie 44. Aby skonfigurować połączenie RS-485 w liczniku, który nie ma panelu wyświetlacza, zob. Ustawianie portu RS-485 na stronie 52. Połączenia Ethernet Licznik wspiera protokoły Modbus TCP, HTTP i FTP i może komunikować się z prędkością przesyłu danych do 100 Mb / s przez port komunikacyjny Ethernet. Licznik wspiera pojedynczy adres IP pomiędzy dwoma portami 10 / 100Base-T Ethernet. Drugi port Ethernet funkcjonuje jako przełącznik Ethernetu, co umożliwia zastosowanie krótszych przebiegów kabla pomiędzy licznikami, bez konieczności użycia dodatkowych routerów lub wzmacniaczy. To pomaga uprościć połączenia sieciowe i zmniejszyć koszty i czas instalacji. Użyj kabla kat. 5 do przyłączenia portu Ethernet licznika. Twoje źródło połączenia Ethernet powinno być zainstalowane w miejscu, które minimalizuje całkowitą długość trasowania kabla Ethernet. 28 HRB

29 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Okablowanie Ethernet Ethernet ETHERNET Przełącznik SWITCH / HUB/ koncentrator ETHERNET Ethernet ETHERNET Ethernet ETHERNET Ethernet Konfiguracja Ethernetu Aby komunikować się z licznikiem poprzez Ethernet, wszystkie urządzenia muszą mieć unikatowy adres IP i być ustawione na tę samą maskę podsieci i bramę. UWAGA: Dla liczników, które nie mają wyświetlacza, musisz skonfigurować każde z nich z osobna, aby nadać unikatowy adres IP każdemu urządzeniu. Aby skonfigurować połączenie Ethernet w liczniku wyposażonym w panel wyświetlacza, zob. Ustawianie połączeń Ethernet na stronie 45. Aby skonfigurować połączenie Ethernet w liczniku, który nie ma panelu wyświetlacza, zob. Używanie przeglądarki internetowej do ustawienia Ethernet na stronie 51. Wyjścia cyfrowe Licznik jest wyposażony w dwa cyfrowe porty wyjścia formy A (D1, D2). Możesz skonfigurować do użytku cyfrowe wyjścia dla następujących zastosowań: zastosowania przełączające, dla przykładu, aby dostarczać sygnałów kontrolnych wł. / wył. dla baterii kondensatorów przełącznikowych, generatorów i innych zewnętrznych urządzeń i sprzętu zastosowania synchronizacji zapotrzebowania, gdzie licznik dostarcza sygnałów pulsowania na wejście innego licznika, aby kontrolować jego okres zapotrzebowania aplikacje pulsowania energii, gdzie urządzenie odbierające określa zużycie energii poprzez zliczanie pulsów kwh pochodzących z portu wyjścia cyfrowego licznika. Wyjście cyfrowe może obsługiwać napięcia mniejsze niż 30 VA AC lub 60 V DC (maksimum 125 ma). Dla zastosowań przy wyższym napięciu użyj zewnętrznego przekaźnika w obwodzie przełączającym. HRB

30 - Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Połączenia wyjścia cyfrowego D1 D2 D1 D <30VAC <60VDC LOAD 125 ma LOAD Tematy powiązane Zob. Aplikacje dla wyjścia cyfrowego na stronie 84, aby zapoznać się z używaniem wyjścia cyfrowego i szczegółami jego konfiguracji. Wejścia cyfrowe Licznik jest wyposażony w cztery cyfrowe porty wejścia (S1 do S4). Możesz skonfigurować wejścia cyfrowe do użytku w zastosowaniach monitorowania stanu lub mierzenia na wejściu. Wejścia cyfrowe licznika wymagają zewnętrznego źródła napięcia, aby wykrywać stan wł / wył. wejść cyfrowych. Licznik wykrywa stan wł., jeśli zewnętrzne napięcie pojawiające się na wejściu cyfrowym zawiera się w jego przedziale eksploatacyjnym. Wejścia cyfrowe wymagają zewnętrznego źródła napięcia V AC lub12-30 V DC, aby wykrywać stan wł. / wył. wejścia cyfrowego. Połączenia wejść cyfrowych S1 S2 S3 S VAC 12-60VDC VAC 12-60VDC VAC 12-60VDC 18-30VAC 12-60VDC Tematy powiązane Zob. Zastosowania wejścia cyfrowego na stronie 77, aby zapoznać się z używaniem wejść cyfrowych i szczegółami ich konfiguracji. 30 HRB

31 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Specyfikacje Informacja zawarta w niniejszej sekcji może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Zob. arkusze techniczne swojego produktu na aby poznać najnowsze i kompletne specyfikacje. Aby uzyskać informacje na temat instalacji i okablowania, odnieś się do arkusza instalacji licznika. Tematy powiązane Zob. Zgodność z MID na stronie 159, aby poznać specyfikacje właściwe dla Dyrektywy o Przyrządach Pomiarowych (MID). Mechaniczne Charakterystyki mechaniczne Model ze zintegrowanym wyświetlaczem (PM5560, PM5561) Model montowany na szynie DIN (PM5563) Wyświetlacz przedni: IP52 Stopień ochrony wg kodu IP (IEC 60529) Korpus licznika: IP30 (z wyjątkiem łączników) Łączniki: IP20 z zainstalowanymi osłonami terminali, IP10 bez osłon terminali. Klasyfikacja IP Wyświetlacz przedni: Typu 12 wg UL Grubość panelu 6.0 mm (0.25 in) maksimum Grubość podkładki 1.0 mm (0.04 in) Pozycja montażowa Pionowa Typ wyświetlacza Grafika monochromatyczna LCD, rozdzielczość 128 x 128 Podświetlanie wyświetlacza Białe diody LED Obszar widoczny 67 x 62.5 mm (2.64 x 2.46 in) Klawiatura numeryczna 4-przyciskowa Wskaźniki LED panelu przedniego Stopień ochrony wg kodu IP (IEC 60529) Pozycja montażowa Wskaźniki LED (góra) Zielona dioda LED (oscylacji / aktywności komunikacyjnej) Bursztynowa dioda LED (wskaźnik alarmu aktywnego lub wyjście pulsacyjne energii) Korpus licznika: IP30 (z wyjątkiem łączników) Łączniki: IP20 z zainstalowanymi osłonami terminali, IP10 bez osłon terminali. Szyna DIN 35 mm Bursztynowa dioda LED (wskaźnik alarmu aktywnego / pulsowanie energii) Zielona dioda LED (oscylacji / aktywności komunikacyjnej) Elektryczne Charakterystyki elektryczne Rodzaj pomiaru: Dokładność pomiaru Rzeczywista średnia kwadratowa do 63-ej harmonicznej na trzech fazach (3P, 3P + N) 128 próbek na cykl, zerowe przesłanianie IEC PMD / [SD SS] / K70 / 0.2 Energia czynna ±0.2% Klasa 0,2S według IEC Energia bierna ±2% Klasa 2 według IEC Moc czynna ±0.2% według IEC Moc bierna ±1% według IEC Moc pozorna ±0,5% według IEC Prąd (5 A nominalny, na fazę) ±0,15% Napięcie (L-N) ±0,1% Częstotliwość ±0.05% HRB

32 Rozdział 2 Informacja o sprzęcie Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM instrukcja obsługi Charakterystyki elektryczne (kontunuacja) Dokładność jakości mocy według IEC Wejścia napięcia Wejścia prądu Moc kontrolna prądu zmiennego (AC) Moc kontrolna prądu stałego (DC) Wyjścia cyfrowe Dioda LED aktywnego alarmu / pulsowania energetycznego Niezrównoważenie ±2,0% napięcia Harmoniczne napięcia ±2,0% Napięcie Całkowitego Zniekształcenia ±2,0% Harmonicznego Harmoniczne prądu ±2,0% Prąd Całkowitego Zniekształcenia ±2,0% Harmonicznego Strona pierwotna transformatora napięcia (V) Napięcie mierzone Kategoria pomiaru Przeciążenie Impedancja Częstotliwość Strona pierwotna przekładnika prądowego Strona wtórna przekładnika prądowego Prąd startowy Prąd mierzony z przekroczeniem zakresu i współczynnikiem szczytu 1.0 MV AC maks. 20 do 00 V L-N / 20 do 690 V L-L (Wye) lub 20 do 600 V L- L (Delta) Wymieniony w standardach bezpieczeństwa UL do maks. 347 V L-N / 600 V L-L KAT III (6 kv znamionowe napięcie pulsu) 480 V L-N / 828 V L-L 5 M 50 lub 60 Hz ±10% (45-70 Hz) A maks. Nominalnie: 5A (Klasy 0.2S) lub 1 A (Klasy 0.5S) 5 ma 50 ma do 10 A 20 A ciągła Oporność 50 A przy 10 sek / godz. 500 A przy 1 sek / godz. Impedancja < 0.3 m Częstotliwość 50 lub 60 Hz ±10% (45-70 Hz) Obciążenie < VA at 10 A Rozpiętość operacyjna 100 do 480 V AC ± 10% Kategoria instalacji klasa CAT III 600V według IEC wyd. 3 Obciążenie 5.0 W / 16.0 VA / 15.2 VAR maks. przy 480 V AC Częstotliwość 50 lub 60 Hz ± 10% Czas pracy przy spadku napięcia 35 ms typowo przy 120 V L-N i maksymalnym obciążeniu 129 ms typowo przy 230 V L-N i maksymalnym obciążeniu Rozpiętość operacyjna 125 do 250 V DC ± 20% Obciążenie 3.1 w typowo, 5.0 w maksimum przy 125 V DC Czas pracy przy spadku napięcia 50 ms typowo przy 125 V DC i maksymalnym obciążeniu. Liczba / typ Napięcie obciążenia Prąd obciążenia Oporność włączeniowa Częstotliwość pulsu Stała licznika Szerokość pulsu Prąd upływu Izolacja Typ Częstotliwość pulsu Szerokość pulsu Stała licznika Długość fali 2 - półprzewodnikowe wyjścia cyfrowe Formy A 30 V AC / 60 V DC maksimum 125 ma maksimum 8 25 Hz maksimum 1 do pulsów na kwh 50% cyklu roboczego (20 ms minimum czas wł.) 1 mikro Amper 2.5 kv RMS na 60 sekund Bursztynowa dioda LED, optyczna 2.5 khz maksimum 50% cyklu roboczego (200 ms minimum czas wł.) 1 do pulsów na kwh 590 do 635 nm 32 HRB

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa NDN-921 pl Instrukcja instalacji i obsługi FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 8 1.1 Ostrzeżenia 8 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Instrukcja użytkownika June 2007, Rev. 1, 7/08 (Polish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names

Bardziej szczegółowo

GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji

GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji GE Security Instrukcja instalacji Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Umowa licencyjna Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Copyright 2008, GE Security Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A)

CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A) Analizator sieci CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A) 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w niniejszej instrukcji za pomocą symboli, które zostały

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Przyrządy do pomiaru jakości energii

Przyrządy do pomiaru jakości energii Przyrządy do pomiaru jakości energii Jakość energii odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu dokładności i wydajności w każdym rodzaju działalności, do której wykorzystywany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Zawartość opakowania Zawartość niniejszej instrukcji obsługi Konwencje typograficzne Zasady bezpieczeństwa Dane identyfikacyjne 2. Opis Matryc

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo