umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par"

Transkrypt

1

2 instalowanych w szafach montażowych konieczna jest optymalizacja wielkości instalowanych w nich takich urządzeń. Zamawiający wyjaśnia również, że zastosowanie przełączników zewnętrznych nie upraszcza zarządzania infrastrukturą serwerów kasetowych, ponieważ wymaga dodatkowego zewnętrznego osprzętu i okablowania dla podłączenia serwerów do tych przełączników i zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną w szafach montażowych. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że niezbędny w jego ocenie poziom bezpieczeństwa i niezawodności zapewnia już specyfikacja wymagań dla serwerów określająca liczbę tych urządzeń w przedmiocie zamówienia na 2. sztuki, a dalsze zwiększanie liczby składników instalacji zwiększa jedynie poziom złożoności całej instalacji. 5. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym moduły zarządzające umieszczone na zewnątrz obudowy serwerowej przy założeniu spełnienia wszystkich wymienionych wymagań funkcjonalnych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla konwekcyjnego odprowadzania ciepła pracy serwerów instalowanych w szafach montażowych konieczna jest optymalizacja wielkości instalowanych w nich takich urządzeń. Zamawiający wyjaśnia również, że zastosowanie modułów zarządzających umieszczonych na zewnątrz obudowy serwerowej wymaga dodatkowego zewnętrznego osprzętu i okablowania dla podłączenia serwerów do tych przełączników i zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną w szafach montażowych. 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym płyta główna serwera posiada co najmniej dwa gniazda PCIe x16 trzeciej generacji? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymaganie minimalne, które umożliwia zaoferowanie rozwiązania nowocześniejszego spełniającego wymaganie minimalne. 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym interfejsy sieciowe dostarczane są za pośrednictwem karty mezzanine? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że dla interfejsów sieciowych określił jedynie wymagania ilościowe i standardu transmisji 1Gb/s. 8. Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym ma polegać rejestracja obrazu w technologii 3D? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że rejestracja obrazu w technologii 3D ma polegać na zapisie obserwacji pola operacyjnego w sposób umożliwiający uzyskanie obrazu stereoskopowego. 9. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakie funkcjonalności ma przynieść integracja kamery szerokokątnej z lampą główną? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że integracja kamery szerokokątnej z lampą główną ma umożliwić rejestrację obserwacji pola operacyjnego z jego otoczeniem. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mniejszą niż 3 ilością wyjść audio na słuchawki typu mini-jack stereo? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ określa on minimalną liczbę użytkowników, którzy jednocześnie mogą korzystać z urządzenia. 11. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu H.263++? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ jest to ulepszony standard kodowania obrazów ruchomych (transmisje strumieniowe) według algorytmu zapewniający możliwość transmisji bez ograniczeń przepływności (jakość i rozdzielczość Full HD). 12. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu G.728? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ jest to standard kodowania mowy z przepustowością 16Kb/s w transmisjach strumieniowych. 13. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu H.233 i H.234? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ są to standardy dotyczące odpowiednio ochrony kryptograficznej (zarządzanie kluczami) i uwierzytelniania transmisji strumieniowych. 14. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację serwera wideo pod kątem wymagań konfiguracji sprzętowej? Wskazane wymagania są bardzo wysokie w stosunku do oczekiwanej funkcjonalności. Możemy zaoferować te same funkcjonalności na serwerze o wiele niższych wymaganiach, a co za tym idzie, z mniejszym zapotrzebowaniem na energię oraz tańszego. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania rozwiązania zapewniającego możliwość obsługi zwiększonej liczby źródeł transmisji strumieniowych oraz dodatkowych aplikacji związanych z przetwarzaniem i obsługą transmisji strumieniowych. 15. Zamawiający w Załączniku 4, w wymaganiu nr 15 specyfikacji wspólnej macierzy dyskowej pisze o możliwości rozbudowy do min. 240 dysków fizycznych. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które 2

3 umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par kontrolerów dyskowych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje dostarczenia macierzy o wskazanej możliwości rozbudowy, a nie rozbudowy przez zwiększanie liczby dysków w obrębie rodziny oferowanej macierzy. 16. Ze wstępnej analizy warunków określonych w punktach 3.1, 3.3, 3.4 w ramach Zadania 6 wynika, że spełnia je tylko jeden producent przełączników. Proszę o wskazanie co najmniej dwóch producentów, którzy posiadają w ofercie urządzenia 1U o wymaganej wydajności przełączania danych wyrażonej w jednostce Gb/s i przepustowości przełącznika wyrażonej w jednostce Mp/s, określonych w Warunkach podstawowych" dla przełączników rdzeniowych, brzegowych i końcowych, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych warunków. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczące wymaganych wartości parametrów wydajnościowych przełączania danych wyrażonej w jednostce Gb/s i przepustowości przełącznika wyrażonej w jednostce Mp/s, ponieważ według posiadanej przez niego wiedzy w odniesieniu do tych parametrów takie wymagania spełniają urządzenia sieciowe więcej niż jednego producenta. Zamawiający wyjaśnia także, że doprecyzował jedno z pozostałych wymagań dotyczące obsługi protokołu EAPS przez jego uzupełnienie o sformułowanie lub mechanizmów równoważnych, np. ERPS, co zwiększa możliwość zaoferowania urządzeń sieciowych więcej niż jednego producenta. 17. Wymaganie na wydajność i przepustowość przełączników rdzeniowych, brzegowych i końcowych z technicznego punktu widzenia znacznie przewyższają zapotrzebowanie odpowiednie dla danej ilości portów przełączników potencjalnie spełniających inne Wymagania podstawowe''. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza architekturę o wydajności przełączania zapewniającą nieblokującą wydajność wyrażoną w Gb/s oraz przepustowość przełączania pakietów wyrażoną w Mp/s, adekwatną do ilości portów urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wartości parametrów wydajności i przepustowości muszą zapewniać obsługę łączenia urządzeń sieciowych w stos z utrzymaniem wydajności i przepustowości tak połączonych urządzeń sieciowych, ale bez konieczności rozbudowy ich konfiguracji sprzętowych o dodatkowe specjalizowane moduły wyposażone np. w porty 10G (Ethernet 10Gb/s). 18. Proszę o określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie planowanej ilości podłączonych urządzeń sieciowych (interfejsów sieciowych) do sieci Ethernet. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi minimum adresów MAC w przypadku przełączników rdzeniowych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że potrzeby w zakresie planowanej ilości podłączonych urządzeń sieciowych (interfejsów sieciowych) do sieci Ethernet może określić jedynie szacunkowo uwzględniając z dużym przybliżeniem dynamiczny wzrost zastosowań technologii wirtualizacji oraz liczby adresów MAC wykorzystywanych przez poszczególne urządzenia fizyczne i logiczne, czego konsekwencją jest stale i szybko rosnący zbiór adresów MAC wykorzystywanych w środowisku IT Zamawiającego. 19. Proszę o dokładną i precyzyjną informację: jakie protokoły i porty muszą być klasyfikowane do określonych VLAN'ów z wykorzystaniem protokołu 802.1v, których nie da się klasyfikować z wykorzystaniem innych mechanizmów np x i rozszerzeń protokołu 802.1q? W przeciwnym wypadku wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z wymaganych warunków? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaganie dotyczy możliwości klasyfikowania protokołów warstwy danych do określonych sieci VLAN np. rozdzielenie na sieci wirtualne według ruchu sieciowego protokołów IP v4 i v6. Taka klasyfikacja znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa ruchu sieciowego i wzmacnia ochronę przed niepożądanym ruchem sieciowym. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że standard 802.1v jest rozszerzeniem standardu 802.1Q o możliwość klasyfikowania pakietów danych w przychodzącym ruchu sieciowym także inaczej niż tylko na podstawie numeru portu nadawcy (źródła), dzięki możliwości definiowania reguł takiej klasyfikacji przy wykorzystaniu identyfikacji protokołów komunikacyjnych warstwy połączeń danych. 20. Protokół 802.1ad jest wykorzystywany w sieciach typu Metro Ethernet. Czy Zamawiający posiada rzeczywistą potrzebę wdrożenia protokołu 802.lad we własnej sieci Ethernet? Jeśli nie, to wnioskujemy usunięcie tego zapisu z wymaganych warunków? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaga zapewnienia możliwości transparentnego przenoszenia własnych sieci wirtualnych (VLAN) przez sieć operatora zewnętrznego w połączeniach ze współpracującymi partnerami w lokalizacjach zewnętrznych. 3

4 21. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczania przepustowości na portach wejściowych (rate-limiting) z dokładnością do 16kb/s Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje wymaganie przez zwiększenie wymaganej wartości minimalnej kroku ograniczania przepustowości na portach wejściowych (rate-limiting) z 8 do 16 kb/s. 22. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołów równoważnych do VRRP, realizujących funkcjonalność wirtualnego routera i zapewniających wysoką dostępność dla routingu IP w przypadku awarii jednego z redundantnych urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że według posiadanej przez niego wiedzy VRRP jest najbardziej uniwersalnym protokołem implementowanym w urządzeniach sieciowych przez ich producentów. 23. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych mechanizmów niż EAPS, zapewniających równoważnie redundancję połączeń pomiędzy przełącznikami Ethernet i zachowanie ciągłości pracy w przypadku awarii jednego z linków? Wyjaśnienie: Zamawiający doprecyzuje wymaganie przez dodanie sformułowania lub mechanizmów równoważnych, np. ERPS. 24. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi protokołów typu Flow, równoważnych do sflow? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że według posiadanej przez niego wiedzy obsługa protokołu sflow jest implementowana w urządzeniach sieciowych wielu producentów tych urządzeń. 25. Czy Zamawiający dopuszcza równoważną możliwość edytowania i zmiany parametrów konfiguracji (w szczególności edycji ACL) w przypadku, gdy zmiana tych parametrów nie wymagają specjalnej edycji plików tekstowych? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że edytowanie i zmiana parametrów konfiguracji (w szczególności edycja ACL) w przypadku, gdy zmiana tych parametrów nie wymaga edycji plików tekstowych, jest oczywistą równoważną możliwością wykonywania takiej edycji i zmiany parametrów konfiguracji (w szczególności edycji ACL) ust. 5 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z istotnych postanowień umowy (IPU) postanowienia zawartego w 1 ust. 5: Jednocześnie, o ile w niniejszej Umowie lub dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załącznikach pewne świadczenia zostały niejednoznacznie w przekonaniu Wykonawcy przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia w ramach udzielonego mu zamówienia publicznego odpowiadające jakości całego przedmiotu Umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na fakt iż świadczenia i prace nie zostały wymienione wprost w Umowie i w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego." W uzasadnieniu wskazujemy, że postanowienia powyższej treści nie powinny być używane w umowach zawieranych w sprawie zamówień publicznych. Powyżej przytoczone postanowienie stwarza po stronie Wykonawcy stan niepewności co do zakresu zobowiązania, które przyjmuje on składając ofertę w postępowaniu. Wprowadzając w/w postanowienie do treści umowy Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia innych dostaw/usług niż wskazane pierwotnie w dokumentacji postępowania. Zwracamy uwagę na przepis art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz na przepis art, 140 ust. 1 - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i art. 140 ust 3 - umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Z przytoczonej regulacji ustawowej wynika, że w systemie zamówień publicznych nie ma miejsca na konstrukcje dorozumianych" obowiązków umownych. Dokumentacja postępowania powinna być przygotowana w sposób, który pozwala na precyzyjne określenie zakresu zobowiązania Wykonawcy, czyli przedmiotu zamówienia, który ma zostać wykonany. Ewentualne dodatkowe świadczenia Wykonawcy zamówienia publicznego (nie przewidziane w dokumentacji postępowania i złożonej ofercie) będą stanowiły przysporzenia dokonane bez podstawy prawnej, Zwracamy również uwagę, że wprowadzając kwestionowane postanowienie do IPU Zamawiający de facto sugeruje, że wątpliwości co do zakresu zobowiązania Wykonawcy mogą się pojawiać, podczas gdy Zamawiający powinien przede wszystkim dążyć do takiego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, który nie będzie generował wątpliwości w tak istotnym aspekcie jakim jest zakres obowiązków Wykonawcy, W związku z powyższym prosimy o wykreślenie cytowanego postanowienia z IPU. 4

5 Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z zacytowanym przez Wykonawcę zapisem, wskazany przez Wykonawcę zapis IPU odnosi się do wypadków, w których określone zapisy w jego ocenie są niejednoznaczne. W takich sytuacjach Wykonawca z należytą starannością będzie zobowiązany zrealizować także i te elementy zamówienia, które nie były ujęte w pierwotnej dokumentacji. Zamawiający zwraca uwagę na to i podkreśla, że w przypadku zapisów uznanych przez Wykonawców za niejednoznaczne, każdy z nich może skierować do zamawiającego odpowiednie pytania w celu wyjaśnienia i ew. ich doprecyzowania przed upływem terminu składania ofert. Tym samym, jeśli do upływu terminu składania ofert Wykonawcy takich pytań nie złożą odpowiedniego, uznać należy będzie, że dokumentacja przygotowana przez Zamawiającego nie budzi zastrzeżeń. Zamawiający podkreśla również, że zawarcie w/w zapisu w IPU nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku stosowania przez niego przepisów ustawy PZP, w tym dotyczących udzielania zamówień dodatkowych ust. 3, 4, 5 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z istotnych postanowień umowy (IPU) postanowienia zawartego w 1 ust, 5:..W przypadku różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust, 3 i 4, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu lub jakości zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość wykonania wynikające z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów." Powyższe postanowienie jest nieadekwatne w przypadku umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego, Dokumenty, o których mowa w tym postanowieniu to: 1 ust, 3 - SIWZ wraz z załącznikami oraz ewentualnymi zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postępowania. 1 ust. 4 - oferta złożona w postępowaniu przez wykonawcę, z którym zawarta została umowa. Zwracamy uwagę, że w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i umowy zawieranej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nie można mówić o różnicy w treści powyższych dokumentów (tym bardziej nie można mówić o sprzeczności pomiędzy tymi dokumentami), ponieważ gdyby taka sprzeczność faktycznie występowała Zamawiający nie byłby uprawniony do zawarcia umowy z tym wykonawcą, który taką ofertę złożył. Oferta zawierająca rozbieżności, czy wręcz sprzeczności podlegałaby odrzuceniu na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wykreślenie cytowanego postanowienia z IPU, Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie zapisami 1 ust. 3, 4, i 5 IPU, Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość wykonania przedmiotu Umowy wynikające z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym także wynikające z odpowiedzi na pytania udzielonych przez zamawiającego i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że Wykonawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Załącznikami oraz uznaje je za wystarczające do należytego wykonania kompletnego przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Tym samym wszelkie wątpliwości oraz niejasności, czy też sprzeczności winny być z udziałem Wykonawców zniwelowane na etapie składania wyjaśnień przez Zamawiającego istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o precyzyjne określenie na podstawie jakich dokumentów, czy też dokumentu odbierane będzie przedmiotowe zamówienie. Wątpliwości Wykonawcy biorą się z faktu, iż Zamawiający posługuje się w dokumentacji postępowania określeniami dla różnych rodzajów protokołów, m.in. Protokół Przekazania, Protokół Odbioru Zadania, Protokół Odbioru Końcowego, itd. Zgodnie z 5 ust. 2 IPU: Na potrzeby Umowy, pod pojęciem wykonania Umowy, Strony rozumieją odbiór wszystkich Zadań, a w ich zakresie podzadań, o których mowa w 1 ust. 2 istotnych postanowień umowy oraz SIWZ. na podstawie podpisanych przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Protokołów Odbioru Zadań (podzadań), zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego." Może to sugerować, że po wykonaniu każdego Zadania podpisywany będzie Protokół Odbioru Zadania, natomiast po wykonaniu wszystkich Zadań podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego. Jednak z pkt 4,6 SIWZ (strona 13) wynika m.in., że Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego poszczególnych zadań (bezusterkowego) będzie: (...)". Takie postanowienie jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający przewidział Protokoły Odbioru Końcowego dla poszczególnych zadań a nie jeden końcowy - czyli będzie tych protokołów pięć. Prosimy zatem o jasne i precyzyjne określenie zasad odbioru dla poszczególnych Zadań, Podzadań jak i późniejszego końcowego dodatkowego protokołu odbioru (jeżeli jest przewidywany). 5

6 Wyjaśnienie: Zamawiający nie zgadza się z interpretacją zapisów dokonaną przez Wykonawcę. Odbiór poszczególnych zadań odbywać się będzie na zasadzie protokołów odbioru tychże zadań oraz protokołu odbioru końcowego po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy. Zamawiający zwraca także uwagę na zapis pkt 4.6 lit.a SIWZ stanowiący, że po prawidłowym wykonaniu poszczególnych zadań oraz sporządzeniu protokołów odbioru poszczególnych zadań, a w ich zakresie podzadań, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy, który jednocześnie będzie protokołem odbioru końcowego poszczególnych zadań skoro na mocy w/w protokołów odbioru zadań zostały one uprzednio skutecznie odebrane istotnych postanowień umowy (IPU) W związku z faktem, iż załącznikami do IPU mają być wzory protokołów zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego stosownych dokumentów na stronie internetowej. Do chwili obecnej stosowne dokumenty nie zostały wykonawcom udostępnione. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami 5 ust.3 i 4 IPU szczegółowy tryb, zasady i terminy częściowych odbiorów Dostaw lub Usług, o których mowa w ust. 3 zostanią uzgodnione pomiędzy Stronami Umowy, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz SIWZ. Zamawiający podkreśla również, że IPU zawierają jedynie najistotniejsze postanowienia Umowy na realizację przedmiotu Zamówienia. Tym samym, IPU nie stanowią kompletnej umowy i z dlatego nie są i nie mogą być traktowane jako wzór Umowy, która zostanie zawarta. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia także, że wzory protokołów odbioru poszczególnych zadań oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zostaną załączone do zawartej umowy po ich uprzednim uzgodnieniu przez strony Umowy istotnych postanowień umowy (IPU) W związku z faktem, iż Zamawiający posługuje się w IPU określeniami dzień roboczy" i Dzień Roboczy" prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wprowadzi na potrzeby umowy jedną definicję dnia roboczego, Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na wprowadzenie stosownej definicji, to czy w takim razie Wykonawca przez dzień roboczy" i Dzień Roboczy" ma rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określenia dzień roboczy" i Dzień Roboczy" to określenia tożsame, przez które należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ust. 6 i 7 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowień na wypadek, gdy Wykonawca uzna, że zastrzeżenia zgłaszane przez zamawiającego są niezasadne. Zwracamy uwagę, że zgodnie z obecnym kształtem IPU Wykonawca nie ma realnych możliwości chociażby ustosunkowania się do uwag zgłaszanych przez zamawiającego. Wszelkie uwagi, które będzie miał Zamawiający do wykonania przedmiotu umowy spowodują, że spisany zostanie protokół odmowy odbioru zadania. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający naraża się na odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy oraz naliczenie przez Zamawiającego kar umownych. Z uwagi na to, że za nieuwzględnienie uwag lub zastrzeżeń albo uwzględnienie niezgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego Wykonawcy grożą surowe konsekwencje wynikające z restrykcyjnego 5 ust. 7 IPU prosimy o wprowadzenie do IPU procedury dla Wykonawcy, w której mógłby odnieść się do uwag i zastrzeżeń w takim zakresie w jakim nie będzie zgadzał się z tymi uwagami i zastrzeżeniami. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z zaproponowanymi zapisami to właśnie Zamawiający ma odegrać decydującą rolę przy określaniu zastrzeżeń czy też wątpliwości co do jakości wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Niemniej jednak, Zamawiający jest zobowiązany do przedstawiania swoich uwag Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zgłoszone przez Zamawiającego uwagi są niezasadne, Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu stosownej pisemnej odpowiedzi na pisemnie zgłoszone zastrzeżenia. Zamawiający zwraca także uwagę na to, że zapisy IPU mówią ponadto o stwierdzeniu niezgodności( ) nie wskazując podmiotu, który ma prawo to uczynić. Tym samym Wykonawca może również przedstawiać swego stanowisko w takich sytuacjach jakkolwiek także i wtedy decydujący glos należał będzie do Zamawiającego ust. 10 istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie w jakim charakterze w czynnościach odbiorczych będą brały udział osoby trzecie, których udział w czynnościach odbiorczych Zamawiający przewiduje? 6

7 Jak będzie ich rola? Jak Zamawiający zamierza rozwiązać kwestię ewentualnego udziału osób trzecich w czynnościach odbiorczych w kontekście realnego zagrożenia ujawnieniem podczas czynności odbiorczych informacji stanowiących chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy realizującego projekt? Czy pomimo powołania się Wykonawcy na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający przewiduje udział osób trzecich w czynnościach odbiorczych? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że osoby trzecie pełniące rolę ekspertów, specjalistów lub biegłych, które będą brały udział w odbiorach, będą działały z ramienia Zamawiającego, zatem będą je obowiązywały wszystkie ustalenia dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ust. 12 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie o jakich pracach zleconych przez Zamawiającego mowa w przedmiotowym postanowieniu? Czy Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy jakiś dodatkowych prac nie ujętych w SIWZ? Jaka będzie ewentualnie podstawa prawna takich zleceń? Czy Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania dodatkowych zleceń? W jakim trybie dokonywane będą uzgodnienia, o których mowa w przedmiotowym postanowieniu? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis jest spójny z pozostałymi zapisami określającymi procedurę odbiorczą poszczególnych zadań. Zgodnie z zapisami 5 ust. 3 i 4 IPU, strony umowy ustalą szczegółowy tryb, zasady i terminy częściowych odbiorów Dostaw lub Usług, o których mowa w ust. 3 5 IPU, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz SIWZ. Zamawiający wskazuje również, że powołany przez Wykonawcę zapis w istocie odnosi się również do tego, że odbiór poszczególnych zadań i całego przedmiotu Umowy również w zakresie nieuregulowanym w przygotowanej dokumentacji będzie uzgadniany z Wykonawcą, którego ofertę wybrano. Tym samym, w zapisie przywołanym przez Wykonawcę, przez zlecone przez Zamawiającego prace należy rozumieć prace, które Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać w ramach udzielonego zlecenia ust. 1 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego oświadczenia. Prosimy o wyjaśnienie jak powyższe postanowienie umowy należy interpretować w przypadku, w którym wykonawca zaoferuje w postępowaniu oprogramowanie wykonane przez podmiot trzeci? Wyjaśniamy, że w przypadku kiedy Wykonawca będzie oferował oprogramowanie podmiotów trzecich zawsze w pewnym sensie oprogramowanie to będzie obciążone prawami osób trzecich (chociażby prawa autorskie osobiste), co nie oznacza, że Wykonawca nie będzie uprawniony do zgodnego z prawem zaoferowania takiego oprogramowania w przedmiotowym postępowaniu. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że zacytowany przez Wykonawcę zapis odnosi się do praw autorskich majątkowych. Oczywistym jest bowiem to, że prawa autorskie osobiste mają charakter praw nieprzenaszalnych. Tym samym, taki zapis IPU dotyczący roszczeń i praw osób trzecich należy rozumieć jako dotyczący wszelkich ograniczeń do korzystania przez Wykonawcę z proponowanego przez niego oprogramowania, które będzie uniemożliwiać prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ust. 3 istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie w jakich przypadkach Zamawiający będzie wymagał wymiany składnika infrastruktury technicznej? Prosimy również o zdefiniowanie samego pojęcia infrastruktura techniczna". Zamawiający posługuje się tym pojęciem nie definiując jego znaczenia. Zwracamy uwagę, że Zamawiający zdefiniował pojęcia: sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna, ale nie definiuje pojęcia infrastruktura techniczna choć się nim posługuje. Prosimy również o wyjaśnienie jakie są relacje zakresowe pomiędzy pojęciami infrastruktura teleinformatyczna" i infrastruktura techniczna". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że warunki wymiany składnika infrastruktury technicznej określił w pkt ) SIWZ. Zamawiający doprecyzował SIWZ przez zdefiniowanie pojęcia infrastruktury technicznej. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że relacje między pojęciami infrastruktura teleinformatyczna i infrastruktura techniczna określa definicja pojęcia infrastruktura techniczna w pkt. 2 SIWZ ust. 12 ppkt c) istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o precyzyjne określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem czasu reakcji" i czasu naprawy", Prosimy również o ujednolicenie postanowień SIWZ w zakresie wymaganego czasu reakcji i czasu wymaganej naprawy. Zwracamy uwagę, że w różnych miejscach dokumentacji pojawiają się różne wymagania Zamawiającego w tym zakresie, w szczególności rozbieżności dotyczące czasu reakcji; Punkt 4. 5 SIWZ (strona 12): czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy będzie wynosił maksymalnie 24 godziny w dni robocze" strona 108 SIWZ reakcja najpóźniej w następny dzień roboczy" 7

8 9 ust. 7 pkt 1: w odniesieniu do Czasu reakcji Serwisu - karę umowną w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte kolejne 4 godziny po upływie 4 godzin przewidzianych w SIWZ" W szczególności rozbieżności dotyczące czasu naprawy: Punkt 4.5 SIWZ (strona 12): czas naprawy maksymalnie 5 dni lub inny uzgodniony z Zamawiającym w przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów logistycznych bądź technicznych:" Strona 76 SIWZ: Usunięcie awarii zostanie ukończone maksymalnie po 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. W dni ustawowo wolne od pracy zapewniona zostanie możliwość zgłoszenia usterki (faks. poczta elektroniczna, formularz zgłoszeniowy)." 9 ust. 7 pkt 2: w odniesieniu do Czasu usunięcia Awarii - karę umowną w wysokości 0.03% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin po upływie 48 godzin przewidzianych w SIWZ;" Prosimy więc o wskazanie dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jasnych i spójnych informacji dotyczących wymagań zamawiającego w zakresie: procedury zgłaszania przez zamawiającego awarii/usterek/wad; czasu reakcji; czasu naprawy: sankcji za niewywiązywanie się z obowiązków Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 4.5 SIWZ dotyczące czasu reakcji i czasu usunięcia awarii ustalając jednolite warunki 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy dla czasu reakcji oraz 24 godziny na usunięcie awarii. Zamawiający zmodyfikował zapis pkt. 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w par. 9. pkt. 7. ppkt. 1) odpowiednio do modyfikacji wprowadzonej w pkt. 4.5 SIWZ korygując omyłkę pisarską w postaci pominięcia cyfry 2 dla zapisu dotyczącego kary umownej za niedotrzymanie terminu reakcji oraz doprecyzowując ten zapis o sformułowanie w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy umieszczone przed sformułowaniem przewidzianych w SIWZ. Zamawiający zmodyfikował zapis pkt. 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w par. 9. pkt. 7. ppkt. 2) odpowiednio do modyfikacji wprowadzonej w pkt. 4.5 SIWZ przez ustalenie warunku naliczenia kary umownej za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny po upływie 48 godzin przewidzianych w SIWZ istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie z jakich względów wykonawca nie może podawać wiadomości publicznej jakiejkolwiek części umowy? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że celem 10 IPU jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiającego tj. posiadanego i eksploatowanego przez niego systemu informatycznego oraz gromadzonych przetwarzanych danych przez ten system przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Zamawiający podkreśla więc, że zabrania publikowania jakiejkolwiek treści Umowy, co oznacza jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca ma prawo podawania do publicznej wiadomości faktu zawarcia Umowy i informowania o jej przedmiocie oraz jej elementach. 38. SIWZ pkt.5 Prosimy o ujednolicenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej aby były adekwatne do przedmiotu zamówienia i pozostałych warunków, tj. do kwoty ok zł Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wskazane uregulowanie jest w ocenie Zamawiającego wystarczające dla przedmiotowego zamówienia. 39. Zadanie Serwer kasetowy Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej serwera kasetowego. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 8

9 40. Zadanie Stacja robocza Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej stacji roboczej. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 41. Zadanie Terminal Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej terminala. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 42. Zadanie Stanowisko zarządzania infrastrukturą Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej stanowiska zarządzania infrastrukturą. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 43. Zadanie Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej; pkt 7. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem Homologowane panele krosujące". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem Homologowane panele krosujące rozumie zastosowanie takich paneli spełniających wymagania określone normą dla okablowania kategorii 6, co potwierdzają odpowiednie dokumenty homologacyjne uzyskane przez Producenta tych paneli. 44. Zadanie Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej; pkt 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z osłoną przeciwkurzową realizowaną poza modułem z wykorzystaniem adaptera? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zastosowania osłon przeciw kurzowych, ale nie określił sposobu ich wykonania. 45. Zadanie Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19" z niezbędnym osprzętem; pkt 2. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem homologowane". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie homologowane oznacza zastosowanie elementów okablowania spełniających wymagania określone normą dla okablowania kategorii 6, co potwierdzają odpowiednie dokumenty homologacyjne uzyskane przez Producenta tych elementów. 46. Zadanie Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19" z niezbędnym osprzętem; pkt3. a. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający chce otrzymać szafy bez drzwi? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wyraźnie określił to wymaganie sformułowaniem bez drzwi przednich i tylnych (z możliwością ich dokupienia w przyszłości w wersji pełnej lub perforowanej) w wierszu 3 pkt 2 Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19 z niezbędnym osprzętem w załączniku 4 do SIWZ. b. Czy Zamawiający dopuście realizowanie wymaganej przepustowości na skrętce wyższej kategorii? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do kategorii skrętki symetrycznej określił wymagania minimalne. c. Proszę o potwierdzenie, ze Zamawiający chce mieć zainstalowane 3 panele zasilające z 6 gniazdami w każdej z szaf. Czy powyższe wymaganie uwzględnia ilość miejsca jakie zostanie w szafie po 9

10 zainstalowaniu wszystkich komponentów? Co w przypadku, gdy po rozmieszczeniu urządzeń okaże się, że w szafie nie ma wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich wymaganych urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił to wymaganie sformułowaniem min. 3. panele z min. 6. gniazdami zasilania w każdej z szaf, w wierszu 3 pkt 2 Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19 z niezbędnym osprzętem w załączniku 4 do SIWZ, ale doprecyzuje w/w zapis przez dodanie sformułowania każdy przed sformułowaniem z min. 6. Zamawiający wyjaśnia także, że według posiadanej przez niego wiedzy i przyjętych założeń powyższe wymaganie uwzględnia ilość miejsca jakie zostanie w szafie po zainstalowaniu wszystkich komponentów. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że w przypadku, gdy po rozmieszczeniu urządzeń okaże się, że w szafie nie ma wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich wymaganych urządzeń, rozwiązanie tego problemu będzie przedmiotem ustaleń roboczych z Wykonawcą podczas realizacji przez niego przedmiotu zamówienia. 47. Zadanie Wspólna macierz dyskowa Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające poniższe wymagania jako równoważne do wymaganego? LP Funkcjonalności 1. Macierz dyskowa składa się z pojedynczego urządzenia. 2. Macierz obsługuje następujące systemy operacyjne: VMware, IBM AIX. HP-UX. Sun Solaris, Microsoft Windows Server 2003 i 2008, Red Hat. 3. Macierz dyskowa będzie wyposażona w 13 dysków SAS lub FC 900GB min. 10K RPM. 4. Macierz musi wspierać następujące typy dysków: SAS lub FCt SATA i SSD. 5. Macierz gwarantuje możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 100 dysków, bez konieczności wymiany kontrolerów, wykonywania migracji oraz odzyskiwania danych z kopii zapasowych 6. Oferowana macierz: umożliwia rozbudowę do pojemności min. 50TB 7. Macierz posiada możliwość instalacji dysków SAS/FC i SSD w tej samej półce dyskowej 8. Macierz jest wyposażona w dwa symetryczne kontrolery pracujące w trybie active-active. 9. Każdy z kontrolerów jest wyposażony w co najmniej 4GB pamięci cache. 10. Macierz umożliwia zwiększanie pojemności wolumenów logicznych LUN w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 11. Macierz posiada 8 portów FC 8Gb/s. 12. Macierz ma możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 portów FC 8Gb/s lub 4 porty iscsi Macierz posiada możliwość podłączania do niej wielu serwerów z różnymi systemami operacyjnymi w taki sposób, aby każdy z podłączonych serwerów miał dostęp tylko do swoich wolumenów logicznych (LUN masking). Macierz posiada możliwość zapisania dysku logicznego w pamięci wewnętrznej cache oraz możliwość partycjonowania pamięci wewnętrznej cache. Macierz ma możliwość migracji wolumenów logicznych (LUN) pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja jest wykonywana w trybie on-line (bez przerywania pracy aplikacji, które korzystają z migrowanych wolumenów). 16. Macierz zapewnia możliwość uaktualniania mikrokodu bez przerywania pracy systemu. 17. Macierz zapewnia możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (hot-swap) 18. Macierz zapewnia możliwość utworzenia co najmniej 4096 wolumenów logicznych LUN 19. Macierz musi zapewnieć obsługę technologii RAID: 10, 5 oraz 6 (podwójna parzystość). 20. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy: kontrolery, zasilacze, wentylatory pracują w trybie nadmiarowym, tak aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te są wymienialne w trakcie pracy macierzy. 21. Macierz oferuje zarządzanie poprzez sieć LAN 22. Macierz jest wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej Macierz jest dostarczona z oprogramowaniem pozwalającym na podstawowe zarządzanie macierzą z licencją na pełną (maksymalną) pojemność macierzy. Macierz obsługuje poprzez wewnętrzne mechanizmy firmware-u kopiowanie pełne (klon) oraz wykonywanie migawek (snapshotów) Macierz może obsługiwać poprzez wewnętrzne mechanizmy firmware-u replikację zdalną synchroniczna przy wykorzystaniu dodatkowej licencji. 10

11 26. Macierz posiada możliwość dynamicznego alokowania przestrzeni dyskowej (thin provisioning) 27. Macierz ma możliwość obsługi automatycznej migracji danych pomiędzy różnymi typami dysków tzw. Tiering. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność nie jest wymagane. 28. Oferowania macierz posiada mechanizm zdalnego aktywnego monitorowania przez organizację serwisową producenta. 29. Wszystkie wymagania oraz parametry techniczne oferowanej macierzy znajdują się na ogólnodostępnej oficjalnej stronie producenta. 30. Dostawca rozwiązania posiada autoryzację serwisową producenta oferowanej macierzy. 31. W ramach dostawy przeprowadzane zostanie co najmniej jednodniowe szkolenia z zakresu administrowania oraz zarządzania dostarczonym rozwiązaniem oprogramowaniem. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymagane funkcjonalności i parametry macierzy określił w pkt. 4 załącznika do SIWZ. Zamawiający podkreśla jednocześnie, że ustalenie zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ofercie, którą zamierza złożyć Wykonawca jest obowiązkiem Wykonawcy, a Zamawiający nie może w ten sposób zmieniać wymagań opublikowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 48. Zadanie Archiwizator Czy w związku z tym, iż wymagany w SIWZ archiwizator danych jest rozwiązaniem nieefektywnym i starym technologicznie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania wykorzystującego napędy taśmowe, które to pozwoli na znacznie szybsze odtworzenie danych, Dla przykładu dla zabezpieczenie danych o wielkości około 3TB na opisanym archiwizatorze Zamawiający będzie potrzebował około 60 nośników 50GB. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że nie podziela opinii Wykonawcy o nieefektywności i nieaktualności technologicznej wymaganego archiwizatora. Zamawiający wyjaśnia także, że planuje wykorzystywanie archiwizatora do składowania przyrostowego i selektywnego danych medycznych, czego konsekwencją jest wymaganie dotyczące krótszych czasów dostępu i większej elastyczności w zakresie nośników danych (mniejsza pojemność jednostkowa, większa liczba nośników w kasetach automatycznej wymiany) niż oferują to nośniki taśmowe dużej pojemności. 49. Zadanie 7.6. Stanowiska pracy dla personelu części białej (tablety); a. Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem wielodotykowy" Zamawiający rozumie ekran pozwalający na obsługę co najmniej 5 palców. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie wielodotykowy oznacza ekran umożliwiający obsługę gestów wyrażanych przy użyciu min. 3. palców. Zamawiający doprecyzuje wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania, umożliwiający obsługę gestów wyrażanych przy użyciu min. 3. palców. b. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oferujące rozdzielczość HD 1366x768, która pozwoli na czytelniejszą obsługę aplikacji medycznych. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że nie podziela opinii o zwiększeniu czytelności w obsłudze aplikacji medycznych przez zmniejszenie rozdzielczości ekranu tabletu. Zamawiający zwraca uwagę i podkreśla to, że czytelność obsługi aplikacji medycznych zależy przede wszystkim od konstrukcji interfejsu tych aplikacji i implementacji jego warstwy prezentacji. Zamawiający zwraca także uwagę na bezpośredni wpływ większej rozdzielczości ekranu na zdecydowanie wyższą jakość odtwarzania treści graficznych na ekranie tabletu np. ruchomych i nieruchomych obrazów medycznych, w tym w standardzie DICOM (za pomocą odpowiedniej przeglądarki/aplikacji). c. Prosimy o podanie testu procesora równoważnego dla wymaganego w SIWZ, którego wynik będzie akceptowany przez Zamawiającego, Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że testem równoważnym procesora dla wymaganego w SIWZ jest PassMark CPU Benchmark z wynikiem średnim min punktów. Zamawiający doprecyzuje odpowiednio wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania lub w równoważnym teście PassMark CPU Benchmark średni wynik min punktów. d. Prosimy o podanie testu układu graficznego równoważnego dla wymaganego w SIWZ, którego wynik będzie akceptowany przez Zamawiającego, Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że testem równoważnym układu graficznego dla wymaganego w SIWZ dla procesora jest GFXBench 2.5 Egypt HD C24Z16 - Offscreen (1080p) z wynikiem nie mniejszym niż 20 klatek na sekundę. 11

12 Zamawiający doprecyzuje odpowiednio wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania lub w równoważnym teście GFXBench 2.5 Egypt HD C24Z16 - Offscreen (1080p) z wynikiem nie mniejszym niż 20 klatek na sekundę. e. Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie zapisów dotyczących wejść komputerowych. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało port np. pełnowymiarowe USB, mikrousb, mini HDMI. Wyjaśnienie: Zamawiający skoryguje wymaganie w zakresie wejść komputerowych tabletu przez zamianę na sformułowanie port ładowania USB lub port ładowania/multimedialny USB. 50. Zadanie Monitor stacji roboczej Proszę o informację czy w związku z pozostałymi wymaganiami sprzętowymi SIWZ oferowany monitor nie powinien obsługiwać rozdzielczości Fuli HD 1920 x 1080, aby zachować pełną kompatybilność? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że określił minimalną wartość wymaganej rozdzielczości natywnej, co umożliwia zaoferowania monitora z rozdzielczością natywną 1920x1080 punktów (Full HD). 51. Zamawiający w załączniku 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 7.1. stacja robocza wskazuje wymóg posiadania przez płytę główną: min. 1 x PCI 32bit Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym płyta główna stacji roboczej będzie posiadała 1 złącze PCI- Express x4 zamiast złącza PCI 32bit? Złącze PCI 32bit jest złączem starszej generacji i producenci odchodzą od montowania go w nowych płytach głównych. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymaganie minimalne, które umożliwia zaoferowanie rozwiązania nowocześniejszego spełniającego wymaganie minimalne. 52. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Funcjonalność platformy publikacji treści": wymiana informacji z bazami danych innych systemów/aplikacji eksploatowanych w Zakładzie w technologii usług sieciowych (WebServices), eksport danych do innych systemów (RSS, WebServices, itd.), import danych z innych systemów (RSS, \ WebServices ) Prosimy o szczegółowe informacje jakie systemy i bazy danych Zamawiający ma na myśli. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymagania dotyczące standaryzowanych mechanizmów wymiany zewnętrznej informacji, które umożliwiają realizację takiej wymiany z każdym zdalnym systemem/aplikacją posiadającymi takie mechanizmy po skonfigurowaniu takich kanałów wymiany danych. 53. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji": formularze i dokumenty dla pracowników (nieinteraktywne - pliki), formularze i dokumenty dla pracowników (interaktywne integracja z obiegiem wewnętrznym) Prosimy o podanie szczegółowych informacji o systemie obiegu wewnętrznego. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy źródła pochodzenia formularzy (tworzone dla obiegu wewnętrznego) udostępnianych w systemie informacji wewnętrznej i adresata tych formularzy po ich wypełnieniu. 54. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji"; informator osobowy o pracownikach Szpitala Prosimy o podanie w jaki sposób informator ma być prezentowany? Czy dane będą pobierane z systemu zewnętrznego, jeżeli tak to proszę szczegółowo opisać ten system. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił jedynie wymaganie funkcjonalne w zakresie treści przewidzianych do publikacji, ale nie określił sposobu zasilania w dane do publikacji uznając za oczywiste, że dostawcą danych dla informatora osobowego musi być odpowiednia jednostka organizacyjna Zamawiającego zapewniająca takie dane w postaci ustalonej z Wykonawcą trybie roboczym podczas wdrożenia systemu informacji wewnętrznej. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że doprecyzował możliwe sposoby zasilenia danymi określone w wymaganiu dotyczącym wymiany informacji z bazami danych innych systemów/aplikacji eksploatowanych w Zakładzie. 55. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji": informacje o zamówieniach publicznych, Prosimy o wyjaśnienie czy w powyższym punkcie Zamawiający miał na myśli zarządzanie zamówieniami publicznymi czy publikację końcową pobieraną z innego systemu? Prosimy o podanie informacji jak według Zamawiającego taka publikacja miałaby przebiegać. 12

13 Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy automatycznej publikacji w ustalonym szablonie informacji wewnętrznej informacji końcowych dotyczących zamówień publicznych, realizowanej przez mechanizmy systemu zarządzania publikacją treści. 56. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje,,zakres publikacji": fora dyskusyjne (pracownicy, pacjenci) Prosimy o podanie szczegółowych informacji w jaki sposób pracownicy i pacjenci mają się rejestrować, uwierzytelniać do systemu CMS. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że sposób rejestracji i uwierzytelniania pracowników i pacjentów określają wymagania dotyczące uwierzytelniani i autoryzacji użytkowników oraz zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami określone w punkcie 1 Funkcjonalność platformy publikacji treści specyfikacji technicznej dla zadania 5 w załączniku 2 do SIWZ. Zamawiający informuje jednocześnie, że doprecyzował w/w zapisy w trybie autopoprawki. 57. Zamawiający w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.5 Przełącznik zarządzający łączności bezprzewodowej wskazuje wymóg: 26. kontroler musi umożliwiać autoryzację użytkowników do sieci w oparciu o położenie użytkownika - np. umożliwiać dostęp do sieci wewnątrz budynku, a uniemożliwiać poza nim, wykorzystując funkcjonalność triangulacji Czy Zamawiający oczekuje dostarczenie funkcjonalności razem z urządzeniem czy ma być to funkcjonalność opcjonalna? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji technicznej zawartej w załączniku 3 do SIWZ określa funkcjonalność autoryzacji użytkowników do sieci w oparciu o położenie użytkownika [ ] jako możliwość realizacji takiej funkcji przez urządzenia, ale nie określa sposobu jej realizacji. 58. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez funkcjonalności CDP v2, Load Balancing oraz szyfrowana konsola zarządzania - SSH v2, SSL v3, TLS? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w pkt Załącznika 7 do SIWZ przez usunięcie wymagania obsługi protokołu CDP v2. Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt Załącznika 7 do SIWZ dotyczący wymagania obsługi szyfrowanie konsoli zarządzania - SSH v2, SSL v3 i TLS, ponieważ ma to zapewnić bezpieczny dostęp do modułów serwera. 59. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego Co najmniej 18 interfejsów wewnętrznych" na Co najmniej 16 interfejsów wewnętrznych"? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ przez ograniczenie liczby wymaganych interfejsów wewnętrznych wbudowanego przełącznika Fibre Channel do Co Zamawiający rozumie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego pod pojęciem Wszystkie porty dostarczonego przełącznika muszą być aktywowane (mieć dostarczoną licencję)" czy oznacza to pełną licencję switch'a full fabric? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy zapewnienia w cenie serwera możliwości wykorzystania wszystkich portów wbudowanego przełącznika Fibre Channel do zestawiania połączeń Fibre Channel i transmisji danych z wykorzystaniem tych połączeń, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji aktywacji tych portów. 61. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez obsługi standardów SNMPv2 oraz SSHv2? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że obsługi standardów SNMPv2 oraz SSHv2 zapewnia odpowiednio: oczekiwaną przez Zamawiającego możliwość zdalnego zarządzania (SNMP v2) i bezpiecznego dostępu (SSH v2). 62. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oznaczenie wymaganie dotyczy kasety zarządzającej, a nie samego modułu bazowego. 63. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez obsługi LDAP? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oznaczenie PCIe x8 trzeciej generacji nie oznacza PCIe 3.0 x Co Zamawiający rozumie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.2 Moduł Procesora pod pojęciem co najmniej dwa gniazda PCIe x8 trzeciej generacji" czy oznacza to PCIe 3.0 x16? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie co najmniej dwa gniazda PCIe x8 trzeciej generacji rozumie wyposażenie płyty procesora w możliwość obsługi sterowników z magistralą PCIe 3.0 x8. 13

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 1.3. Dane teleadresowe i internetowe: 1.3.1. tel.: (0 22) 749 14 00, faks: (0 22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego

Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego Gdańsk, 01 lipca 2015 r. Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w trakcie Dialogu Technicznego zgłoszone zostały pytania i uwagi uczestników dialogu. W niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo