umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par"

Transkrypt

1

2 instalowanych w szafach montażowych konieczna jest optymalizacja wielkości instalowanych w nich takich urządzeń. Zamawiający wyjaśnia również, że zastosowanie przełączników zewnętrznych nie upraszcza zarządzania infrastrukturą serwerów kasetowych, ponieważ wymaga dodatkowego zewnętrznego osprzętu i okablowania dla podłączenia serwerów do tych przełączników i zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną w szafach montażowych. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że niezbędny w jego ocenie poziom bezpieczeństwa i niezawodności zapewnia już specyfikacja wymagań dla serwerów określająca liczbę tych urządzeń w przedmiocie zamówienia na 2. sztuki, a dalsze zwiększanie liczby składników instalacji zwiększa jedynie poziom złożoności całej instalacji. 5. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym moduły zarządzające umieszczone na zewnątrz obudowy serwerowej przy założeniu spełnienia wszystkich wymienionych wymagań funkcjonalnych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla konwekcyjnego odprowadzania ciepła pracy serwerów instalowanych w szafach montażowych konieczna jest optymalizacja wielkości instalowanych w nich takich urządzeń. Zamawiający wyjaśnia również, że zastosowanie modułów zarządzających umieszczonych na zewnątrz obudowy serwerowej wymaga dodatkowego zewnętrznego osprzętu i okablowania dla podłączenia serwerów do tych przełączników i zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną w szafach montażowych. 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym płyta główna serwera posiada co najmniej dwa gniazda PCIe x16 trzeciej generacji? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymaganie minimalne, które umożliwia zaoferowanie rozwiązania nowocześniejszego spełniającego wymaganie minimalne. 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym interfejsy sieciowe dostarczane są za pośrednictwem karty mezzanine? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że dla interfejsów sieciowych określił jedynie wymagania ilościowe i standardu transmisji 1Gb/s. 8. Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym ma polegać rejestracja obrazu w technologii 3D? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że rejestracja obrazu w technologii 3D ma polegać na zapisie obserwacji pola operacyjnego w sposób umożliwiający uzyskanie obrazu stereoskopowego. 9. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakie funkcjonalności ma przynieść integracja kamery szerokokątnej z lampą główną? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że integracja kamery szerokokątnej z lampą główną ma umożliwić rejestrację obserwacji pola operacyjnego z jego otoczeniem. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mniejszą niż 3 ilością wyjść audio na słuchawki typu mini-jack stereo? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ określa on minimalną liczbę użytkowników, którzy jednocześnie mogą korzystać z urządzenia. 11. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu H.263++? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ jest to ulepszony standard kodowania obrazów ruchomych (transmisje strumieniowe) według algorytmu zapewniający możliwość transmisji bez ograniczeń przepływności (jakość i rozdzielczość Full HD). 12. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu G.728? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ jest to standard kodowania mowy z przepustowością 16Kb/s w transmisjach strumieniowych. 13. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania obsługi standardu H.233 i H.234? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, ponieważ są to standardy dotyczące odpowiednio ochrony kryptograficznej (zarządzanie kluczami) i uwierzytelniania transmisji strumieniowych. 14. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację serwera wideo pod kątem wymagań konfiguracji sprzętowej? Wskazane wymagania są bardzo wysokie w stosunku do oczekiwanej funkcjonalności. Możemy zaoferować te same funkcjonalności na serwerze o wiele niższych wymaganiach, a co za tym idzie, z mniejszym zapotrzebowaniem na energię oraz tańszego. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania rozwiązania zapewniającego możliwość obsługi zwiększonej liczby źródeł transmisji strumieniowych oraz dodatkowych aplikacji związanych z przetwarzaniem i obsługą transmisji strumieniowych. 15. Zamawiający w Załączniku 4, w wymaganiu nr 15 specyfikacji wspólnej macierzy dyskowej pisze o możliwości rozbudowy do min. 240 dysków fizycznych. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które 2

3 umożliwia rozbudowę do 1000 dysków w obrąbie swojej rodziny bez konieczności migracji danych oraz bez konieczności dokładania kolejnych par kontrolerów dyskowych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje dostarczenia macierzy o wskazanej możliwości rozbudowy, a nie rozbudowy przez zwiększanie liczby dysków w obrębie rodziny oferowanej macierzy. 16. Ze wstępnej analizy warunków określonych w punktach 3.1, 3.3, 3.4 w ramach Zadania 6 wynika, że spełnia je tylko jeden producent przełączników. Proszę o wskazanie co najmniej dwóch producentów, którzy posiadają w ofercie urządzenia 1U o wymaganej wydajności przełączania danych wyrażonej w jednostce Gb/s i przepustowości przełącznika wyrażonej w jednostce Mp/s, określonych w Warunkach podstawowych" dla przełączników rdzeniowych, brzegowych i końcowych, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych warunków. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczące wymaganych wartości parametrów wydajnościowych przełączania danych wyrażonej w jednostce Gb/s i przepustowości przełącznika wyrażonej w jednostce Mp/s, ponieważ według posiadanej przez niego wiedzy w odniesieniu do tych parametrów takie wymagania spełniają urządzenia sieciowe więcej niż jednego producenta. Zamawiający wyjaśnia także, że doprecyzował jedno z pozostałych wymagań dotyczące obsługi protokołu EAPS przez jego uzupełnienie o sformułowanie lub mechanizmów równoważnych, np. ERPS, co zwiększa możliwość zaoferowania urządzeń sieciowych więcej niż jednego producenta. 17. Wymaganie na wydajność i przepustowość przełączników rdzeniowych, brzegowych i końcowych z technicznego punktu widzenia znacznie przewyższają zapotrzebowanie odpowiednie dla danej ilości portów przełączników potencjalnie spełniających inne Wymagania podstawowe''. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza architekturę o wydajności przełączania zapewniającą nieblokującą wydajność wyrażoną w Gb/s oraz przepustowość przełączania pakietów wyrażoną w Mp/s, adekwatną do ilości portów urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wartości parametrów wydajności i przepustowości muszą zapewniać obsługę łączenia urządzeń sieciowych w stos z utrzymaniem wydajności i przepustowości tak połączonych urządzeń sieciowych, ale bez konieczności rozbudowy ich konfiguracji sprzętowych o dodatkowe specjalizowane moduły wyposażone np. w porty 10G (Ethernet 10Gb/s). 18. Proszę o określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie planowanej ilości podłączonych urządzeń sieciowych (interfejsów sieciowych) do sieci Ethernet. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi minimum adresów MAC w przypadku przełączników rdzeniowych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że potrzeby w zakresie planowanej ilości podłączonych urządzeń sieciowych (interfejsów sieciowych) do sieci Ethernet może określić jedynie szacunkowo uwzględniając z dużym przybliżeniem dynamiczny wzrost zastosowań technologii wirtualizacji oraz liczby adresów MAC wykorzystywanych przez poszczególne urządzenia fizyczne i logiczne, czego konsekwencją jest stale i szybko rosnący zbiór adresów MAC wykorzystywanych w środowisku IT Zamawiającego. 19. Proszę o dokładną i precyzyjną informację: jakie protokoły i porty muszą być klasyfikowane do określonych VLAN'ów z wykorzystaniem protokołu 802.1v, których nie da się klasyfikować z wykorzystaniem innych mechanizmów np x i rozszerzeń protokołu 802.1q? W przeciwnym wypadku wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z wymaganych warunków? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaganie dotyczy możliwości klasyfikowania protokołów warstwy danych do określonych sieci VLAN np. rozdzielenie na sieci wirtualne według ruchu sieciowego protokołów IP v4 i v6. Taka klasyfikacja znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa ruchu sieciowego i wzmacnia ochronę przed niepożądanym ruchem sieciowym. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że standard 802.1v jest rozszerzeniem standardu 802.1Q o możliwość klasyfikowania pakietów danych w przychodzącym ruchu sieciowym także inaczej niż tylko na podstawie numeru portu nadawcy (źródła), dzięki możliwości definiowania reguł takiej klasyfikacji przy wykorzystaniu identyfikacji protokołów komunikacyjnych warstwy połączeń danych. 20. Protokół 802.1ad jest wykorzystywany w sieciach typu Metro Ethernet. Czy Zamawiający posiada rzeczywistą potrzebę wdrożenia protokołu 802.lad we własnej sieci Ethernet? Jeśli nie, to wnioskujemy usunięcie tego zapisu z wymaganych warunków? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaga zapewnienia możliwości transparentnego przenoszenia własnych sieci wirtualnych (VLAN) przez sieć operatora zewnętrznego w połączeniach ze współpracującymi partnerami w lokalizacjach zewnętrznych. 3

4 21. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczania przepustowości na portach wejściowych (rate-limiting) z dokładnością do 16kb/s Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje wymaganie przez zwiększenie wymaganej wartości minimalnej kroku ograniczania przepustowości na portach wejściowych (rate-limiting) z 8 do 16 kb/s. 22. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołów równoważnych do VRRP, realizujących funkcjonalność wirtualnego routera i zapewniających wysoką dostępność dla routingu IP w przypadku awarii jednego z redundantnych urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że według posiadanej przez niego wiedzy VRRP jest najbardziej uniwersalnym protokołem implementowanym w urządzeniach sieciowych przez ich producentów. 23. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych mechanizmów niż EAPS, zapewniających równoważnie redundancję połączeń pomiędzy przełącznikami Ethernet i zachowanie ciągłości pracy w przypadku awarii jednego z linków? Wyjaśnienie: Zamawiający doprecyzuje wymaganie przez dodanie sformułowania lub mechanizmów równoważnych, np. ERPS. 24. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi protokołów typu Flow, równoważnych do sflow? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że według posiadanej przez niego wiedzy obsługa protokołu sflow jest implementowana w urządzeniach sieciowych wielu producentów tych urządzeń. 25. Czy Zamawiający dopuszcza równoważną możliwość edytowania i zmiany parametrów konfiguracji (w szczególności edycji ACL) w przypadku, gdy zmiana tych parametrów nie wymagają specjalnej edycji plików tekstowych? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że edytowanie i zmiana parametrów konfiguracji (w szczególności edycja ACL) w przypadku, gdy zmiana tych parametrów nie wymaga edycji plików tekstowych, jest oczywistą równoważną możliwością wykonywania takiej edycji i zmiany parametrów konfiguracji (w szczególności edycji ACL) ust. 5 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z istotnych postanowień umowy (IPU) postanowienia zawartego w 1 ust. 5: Jednocześnie, o ile w niniejszej Umowie lub dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załącznikach pewne świadczenia zostały niejednoznacznie w przekonaniu Wykonawcy przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia w ramach udzielonego mu zamówienia publicznego odpowiadające jakości całego przedmiotu Umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na fakt iż świadczenia i prace nie zostały wymienione wprost w Umowie i w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego." W uzasadnieniu wskazujemy, że postanowienia powyższej treści nie powinny być używane w umowach zawieranych w sprawie zamówień publicznych. Powyżej przytoczone postanowienie stwarza po stronie Wykonawcy stan niepewności co do zakresu zobowiązania, które przyjmuje on składając ofertę w postępowaniu. Wprowadzając w/w postanowienie do treści umowy Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia innych dostaw/usług niż wskazane pierwotnie w dokumentacji postępowania. Zwracamy uwagę na przepis art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz na przepis art, 140 ust. 1 - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i art. 140 ust 3 - umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Z przytoczonej regulacji ustawowej wynika, że w systemie zamówień publicznych nie ma miejsca na konstrukcje dorozumianych" obowiązków umownych. Dokumentacja postępowania powinna być przygotowana w sposób, który pozwala na precyzyjne określenie zakresu zobowiązania Wykonawcy, czyli przedmiotu zamówienia, który ma zostać wykonany. Ewentualne dodatkowe świadczenia Wykonawcy zamówienia publicznego (nie przewidziane w dokumentacji postępowania i złożonej ofercie) będą stanowiły przysporzenia dokonane bez podstawy prawnej, Zwracamy również uwagę, że wprowadzając kwestionowane postanowienie do IPU Zamawiający de facto sugeruje, że wątpliwości co do zakresu zobowiązania Wykonawcy mogą się pojawiać, podczas gdy Zamawiający powinien przede wszystkim dążyć do takiego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, który nie będzie generował wątpliwości w tak istotnym aspekcie jakim jest zakres obowiązków Wykonawcy, W związku z powyższym prosimy o wykreślenie cytowanego postanowienia z IPU. 4

5 Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z zacytowanym przez Wykonawcę zapisem, wskazany przez Wykonawcę zapis IPU odnosi się do wypadków, w których określone zapisy w jego ocenie są niejednoznaczne. W takich sytuacjach Wykonawca z należytą starannością będzie zobowiązany zrealizować także i te elementy zamówienia, które nie były ujęte w pierwotnej dokumentacji. Zamawiający zwraca uwagę na to i podkreśla, że w przypadku zapisów uznanych przez Wykonawców za niejednoznaczne, każdy z nich może skierować do zamawiającego odpowiednie pytania w celu wyjaśnienia i ew. ich doprecyzowania przed upływem terminu składania ofert. Tym samym, jeśli do upływu terminu składania ofert Wykonawcy takich pytań nie złożą odpowiedniego, uznać należy będzie, że dokumentacja przygotowana przez Zamawiającego nie budzi zastrzeżeń. Zamawiający podkreśla również, że zawarcie w/w zapisu w IPU nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku stosowania przez niego przepisów ustawy PZP, w tym dotyczących udzielania zamówień dodatkowych ust. 3, 4, 5 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z istotnych postanowień umowy (IPU) postanowienia zawartego w 1 ust, 5:..W przypadku różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust, 3 i 4, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu lub jakości zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość wykonania wynikające z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów." Powyższe postanowienie jest nieadekwatne w przypadku umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego, Dokumenty, o których mowa w tym postanowieniu to: 1 ust, 3 - SIWZ wraz z załącznikami oraz ewentualnymi zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postępowania. 1 ust. 4 - oferta złożona w postępowaniu przez wykonawcę, z którym zawarta została umowa. Zwracamy uwagę, że w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i umowy zawieranej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nie można mówić o różnicy w treści powyższych dokumentów (tym bardziej nie można mówić o sprzeczności pomiędzy tymi dokumentami), ponieważ gdyby taka sprzeczność faktycznie występowała Zamawiający nie byłby uprawniony do zawarcia umowy z tym wykonawcą, który taką ofertę złożył. Oferta zawierająca rozbieżności, czy wręcz sprzeczności podlegałaby odrzuceniu na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wykreślenie cytowanego postanowienia z IPU, Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie zapisami 1 ust. 3, 4, i 5 IPU, Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość wykonania przedmiotu Umowy wynikające z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym także wynikające z odpowiedzi na pytania udzielonych przez zamawiającego i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że Wykonawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Załącznikami oraz uznaje je za wystarczające do należytego wykonania kompletnego przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Tym samym wszelkie wątpliwości oraz niejasności, czy też sprzeczności winny być z udziałem Wykonawców zniwelowane na etapie składania wyjaśnień przez Zamawiającego istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o precyzyjne określenie na podstawie jakich dokumentów, czy też dokumentu odbierane będzie przedmiotowe zamówienie. Wątpliwości Wykonawcy biorą się z faktu, iż Zamawiający posługuje się w dokumentacji postępowania określeniami dla różnych rodzajów protokołów, m.in. Protokół Przekazania, Protokół Odbioru Zadania, Protokół Odbioru Końcowego, itd. Zgodnie z 5 ust. 2 IPU: Na potrzeby Umowy, pod pojęciem wykonania Umowy, Strony rozumieją odbiór wszystkich Zadań, a w ich zakresie podzadań, o których mowa w 1 ust. 2 istotnych postanowień umowy oraz SIWZ. na podstawie podpisanych przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Protokołów Odbioru Zadań (podzadań), zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego." Może to sugerować, że po wykonaniu każdego Zadania podpisywany będzie Protokół Odbioru Zadania, natomiast po wykonaniu wszystkich Zadań podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego. Jednak z pkt 4,6 SIWZ (strona 13) wynika m.in., że Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego poszczególnych zadań (bezusterkowego) będzie: (...)". Takie postanowienie jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający przewidział Protokoły Odbioru Końcowego dla poszczególnych zadań a nie jeden końcowy - czyli będzie tych protokołów pięć. Prosimy zatem o jasne i precyzyjne określenie zasad odbioru dla poszczególnych Zadań, Podzadań jak i późniejszego końcowego dodatkowego protokołu odbioru (jeżeli jest przewidywany). 5

6 Wyjaśnienie: Zamawiający nie zgadza się z interpretacją zapisów dokonaną przez Wykonawcę. Odbiór poszczególnych zadań odbywać się będzie na zasadzie protokołów odbioru tychże zadań oraz protokołu odbioru końcowego po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy. Zamawiający zwraca także uwagę na zapis pkt 4.6 lit.a SIWZ stanowiący, że po prawidłowym wykonaniu poszczególnych zadań oraz sporządzeniu protokołów odbioru poszczególnych zadań, a w ich zakresie podzadań, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy, który jednocześnie będzie protokołem odbioru końcowego poszczególnych zadań skoro na mocy w/w protokołów odbioru zadań zostały one uprzednio skutecznie odebrane istotnych postanowień umowy (IPU) W związku z faktem, iż załącznikami do IPU mają być wzory protokołów zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego stosownych dokumentów na stronie internetowej. Do chwili obecnej stosowne dokumenty nie zostały wykonawcom udostępnione. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami 5 ust.3 i 4 IPU szczegółowy tryb, zasady i terminy częściowych odbiorów Dostaw lub Usług, o których mowa w ust. 3 zostanią uzgodnione pomiędzy Stronami Umowy, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz SIWZ. Zamawiający podkreśla również, że IPU zawierają jedynie najistotniejsze postanowienia Umowy na realizację przedmiotu Zamówienia. Tym samym, IPU nie stanowią kompletnej umowy i z dlatego nie są i nie mogą być traktowane jako wzór Umowy, która zostanie zawarta. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia także, że wzory protokołów odbioru poszczególnych zadań oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zostaną załączone do zawartej umowy po ich uprzednim uzgodnieniu przez strony Umowy istotnych postanowień umowy (IPU) W związku z faktem, iż Zamawiający posługuje się w IPU określeniami dzień roboczy" i Dzień Roboczy" prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wprowadzi na potrzeby umowy jedną definicję dnia roboczego, Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na wprowadzenie stosownej definicji, to czy w takim razie Wykonawca przez dzień roboczy" i Dzień Roboczy" ma rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określenia dzień roboczy" i Dzień Roboczy" to określenia tożsame, przez które należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ust. 6 i 7 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowień na wypadek, gdy Wykonawca uzna, że zastrzeżenia zgłaszane przez zamawiającego są niezasadne. Zwracamy uwagę, że zgodnie z obecnym kształtem IPU Wykonawca nie ma realnych możliwości chociażby ustosunkowania się do uwag zgłaszanych przez zamawiającego. Wszelkie uwagi, które będzie miał Zamawiający do wykonania przedmiotu umowy spowodują, że spisany zostanie protokół odmowy odbioru zadania. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający naraża się na odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy oraz naliczenie przez Zamawiającego kar umownych. Z uwagi na to, że za nieuwzględnienie uwag lub zastrzeżeń albo uwzględnienie niezgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego Wykonawcy grożą surowe konsekwencje wynikające z restrykcyjnego 5 ust. 7 IPU prosimy o wprowadzenie do IPU procedury dla Wykonawcy, w której mógłby odnieść się do uwag i zastrzeżeń w takim zakresie w jakim nie będzie zgadzał się z tymi uwagami i zastrzeżeniami. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z zaproponowanymi zapisami to właśnie Zamawiający ma odegrać decydującą rolę przy określaniu zastrzeżeń czy też wątpliwości co do jakości wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Niemniej jednak, Zamawiający jest zobowiązany do przedstawiania swoich uwag Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zgłoszone przez Zamawiającego uwagi są niezasadne, Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu stosownej pisemnej odpowiedzi na pisemnie zgłoszone zastrzeżenia. Zamawiający zwraca także uwagę na to, że zapisy IPU mówią ponadto o stwierdzeniu niezgodności( ) nie wskazując podmiotu, który ma prawo to uczynić. Tym samym Wykonawca może również przedstawiać swego stanowisko w takich sytuacjach jakkolwiek także i wtedy decydujący glos należał będzie do Zamawiającego ust. 10 istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie w jakim charakterze w czynnościach odbiorczych będą brały udział osoby trzecie, których udział w czynnościach odbiorczych Zamawiający przewiduje? 6

7 Jak będzie ich rola? Jak Zamawiający zamierza rozwiązać kwestię ewentualnego udziału osób trzecich w czynnościach odbiorczych w kontekście realnego zagrożenia ujawnieniem podczas czynności odbiorczych informacji stanowiących chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy realizującego projekt? Czy pomimo powołania się Wykonawcy na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający przewiduje udział osób trzecich w czynnościach odbiorczych? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że osoby trzecie pełniące rolę ekspertów, specjalistów lub biegłych, które będą brały udział w odbiorach, będą działały z ramienia Zamawiającego, zatem będą je obowiązywały wszystkie ustalenia dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ust. 12 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie o jakich pracach zleconych przez Zamawiającego mowa w przedmiotowym postanowieniu? Czy Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy jakiś dodatkowych prac nie ujętych w SIWZ? Jaka będzie ewentualnie podstawa prawna takich zleceń? Czy Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania dodatkowych zleceń? W jakim trybie dokonywane będą uzgodnienia, o których mowa w przedmiotowym postanowieniu? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis jest spójny z pozostałymi zapisami określającymi procedurę odbiorczą poszczególnych zadań. Zgodnie z zapisami 5 ust. 3 i 4 IPU, strony umowy ustalą szczegółowy tryb, zasady i terminy częściowych odbiorów Dostaw lub Usług, o których mowa w ust. 3 5 IPU, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz SIWZ. Zamawiający wskazuje również, że powołany przez Wykonawcę zapis w istocie odnosi się również do tego, że odbiór poszczególnych zadań i całego przedmiotu Umowy również w zakresie nieuregulowanym w przygotowanej dokumentacji będzie uzgadniany z Wykonawcą, którego ofertę wybrano. Tym samym, w zapisie przywołanym przez Wykonawcę, przez zlecone przez Zamawiającego prace należy rozumieć prace, które Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać w ramach udzielonego zlecenia ust. 1 istotnych postanowień umowy (IPU) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego oświadczenia. Prosimy o wyjaśnienie jak powyższe postanowienie umowy należy interpretować w przypadku, w którym wykonawca zaoferuje w postępowaniu oprogramowanie wykonane przez podmiot trzeci? Wyjaśniamy, że w przypadku kiedy Wykonawca będzie oferował oprogramowanie podmiotów trzecich zawsze w pewnym sensie oprogramowanie to będzie obciążone prawami osób trzecich (chociażby prawa autorskie osobiste), co nie oznacza, że Wykonawca nie będzie uprawniony do zgodnego z prawem zaoferowania takiego oprogramowania w przedmiotowym postępowaniu. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że zacytowany przez Wykonawcę zapis odnosi się do praw autorskich majątkowych. Oczywistym jest bowiem to, że prawa autorskie osobiste mają charakter praw nieprzenaszalnych. Tym samym, taki zapis IPU dotyczący roszczeń i praw osób trzecich należy rozumieć jako dotyczący wszelkich ograniczeń do korzystania przez Wykonawcę z proponowanego przez niego oprogramowania, które będzie uniemożliwiać prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ust. 3 istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie w jakich przypadkach Zamawiający będzie wymagał wymiany składnika infrastruktury technicznej? Prosimy również o zdefiniowanie samego pojęcia infrastruktura techniczna". Zamawiający posługuje się tym pojęciem nie definiując jego znaczenia. Zwracamy uwagę, że Zamawiający zdefiniował pojęcia: sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna, ale nie definiuje pojęcia infrastruktura techniczna choć się nim posługuje. Prosimy również o wyjaśnienie jakie są relacje zakresowe pomiędzy pojęciami infrastruktura teleinformatyczna" i infrastruktura techniczna". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że warunki wymiany składnika infrastruktury technicznej określił w pkt ) SIWZ. Zamawiający doprecyzował SIWZ przez zdefiniowanie pojęcia infrastruktury technicznej. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że relacje między pojęciami infrastruktura teleinformatyczna i infrastruktura techniczna określa definicja pojęcia infrastruktura techniczna w pkt. 2 SIWZ ust. 12 ppkt c) istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o precyzyjne określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem czasu reakcji" i czasu naprawy", Prosimy również o ujednolicenie postanowień SIWZ w zakresie wymaganego czasu reakcji i czasu wymaganej naprawy. Zwracamy uwagę, że w różnych miejscach dokumentacji pojawiają się różne wymagania Zamawiającego w tym zakresie, w szczególności rozbieżności dotyczące czasu reakcji; Punkt 4. 5 SIWZ (strona 12): czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy będzie wynosił maksymalnie 24 godziny w dni robocze" strona 108 SIWZ reakcja najpóźniej w następny dzień roboczy" 7

8 9 ust. 7 pkt 1: w odniesieniu do Czasu reakcji Serwisu - karę umowną w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte kolejne 4 godziny po upływie 4 godzin przewidzianych w SIWZ" W szczególności rozbieżności dotyczące czasu naprawy: Punkt 4.5 SIWZ (strona 12): czas naprawy maksymalnie 5 dni lub inny uzgodniony z Zamawiającym w przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów logistycznych bądź technicznych:" Strona 76 SIWZ: Usunięcie awarii zostanie ukończone maksymalnie po 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. W dni ustawowo wolne od pracy zapewniona zostanie możliwość zgłoszenia usterki (faks. poczta elektroniczna, formularz zgłoszeniowy)." 9 ust. 7 pkt 2: w odniesieniu do Czasu usunięcia Awarii - karę umowną w wysokości 0.03% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin po upływie 48 godzin przewidzianych w SIWZ;" Prosimy więc o wskazanie dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jasnych i spójnych informacji dotyczących wymagań zamawiającego w zakresie: procedury zgłaszania przez zamawiającego awarii/usterek/wad; czasu reakcji; czasu naprawy: sankcji za niewywiązywanie się z obowiązków Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 4.5 SIWZ dotyczące czasu reakcji i czasu usunięcia awarii ustalając jednolite warunki 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy dla czasu reakcji oraz 24 godziny na usunięcie awarii. Zamawiający zmodyfikował zapis pkt. 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w par. 9. pkt. 7. ppkt. 1) odpowiednio do modyfikacji wprowadzonej w pkt. 4.5 SIWZ korygując omyłkę pisarską w postaci pominięcia cyfry 2 dla zapisu dotyczącego kary umownej za niedotrzymanie terminu reakcji oraz doprecyzowując ten zapis o sformułowanie w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy umieszczone przed sformułowaniem przewidzianych w SIWZ. Zamawiający zmodyfikował zapis pkt. 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w par. 9. pkt. 7. ppkt. 2) odpowiednio do modyfikacji wprowadzonej w pkt. 4.5 SIWZ przez ustalenie warunku naliczenia kary umownej za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny po upływie 48 godzin przewidzianych w SIWZ istotnych postanowień umowy (IPU) Prosimy o wyjaśnienie z jakich względów wykonawca nie może podawać wiadomości publicznej jakiejkolwiek części umowy? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że celem 10 IPU jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiającego tj. posiadanego i eksploatowanego przez niego systemu informatycznego oraz gromadzonych przetwarzanych danych przez ten system przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Zamawiający podkreśla więc, że zabrania publikowania jakiejkolwiek treści Umowy, co oznacza jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca ma prawo podawania do publicznej wiadomości faktu zawarcia Umowy i informowania o jej przedmiocie oraz jej elementach. 38. SIWZ pkt.5 Prosimy o ujednolicenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej aby były adekwatne do przedmiotu zamówienia i pozostałych warunków, tj. do kwoty ok zł Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wskazane uregulowanie jest w ocenie Zamawiającego wystarczające dla przedmiotowego zamówienia. 39. Zadanie Serwer kasetowy Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej serwera kasetowego. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 8

9 40. Zadanie Stacja robocza Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej stacji roboczej. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 41. Zadanie Terminal Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej terminala. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 42. Zadanie Stanowisko zarządzania infrastrukturą Szanowni Państwo zwracamy uwagę, iż połączenie wszystkich wymaganych parametrów w przedmiotowym urządzeniu wskazuje na rozwiązanie znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o modyfikację zapisów w sposób umożliwiający zaoferowanie rozwiązań innych producentów. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapisy dotyczące minimalnych wymaganych wartości konfiguracji sprzętowej stanowiska zarządzania infrastrukturą. Zamawiający podkreśla, że aktualne wymagani umożliwiają zaoferowanie rozwiązań min. dwóch producentów. 43. Zadanie Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej; pkt 7. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem Homologowane panele krosujące". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem Homologowane panele krosujące rozumie zastosowanie takich paneli spełniających wymagania określone normą dla okablowania kategorii 6, co potwierdzają odpowiednie dokumenty homologacyjne uzyskane przez Producenta tych paneli. 44. Zadanie Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej; pkt 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z osłoną przeciwkurzową realizowaną poza modułem z wykorzystaniem adaptera? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zastosowania osłon przeciw kurzowych, ale nie określił sposobu ich wykonania. 45. Zadanie Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19" z niezbędnym osprzętem; pkt 2. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem homologowane". Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie homologowane oznacza zastosowanie elementów okablowania spełniających wymagania określone normą dla okablowania kategorii 6, co potwierdzają odpowiednie dokumenty homologacyjne uzyskane przez Producenta tych elementów. 46. Zadanie Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19" z niezbędnym osprzętem; pkt3. a. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający chce otrzymać szafy bez drzwi? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wyraźnie określił to wymaganie sformułowaniem bez drzwi przednich i tylnych (z możliwością ich dokupienia w przyszłości w wersji pełnej lub perforowanej) w wierszu 3 pkt 2 Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19 z niezbędnym osprzętem w załączniku 4 do SIWZ. b. Czy Zamawiający dopuście realizowanie wymaganej przepustowości na skrętce wyższej kategorii? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do kategorii skrętki symetrycznej określił wymagania minimalne. c. Proszę o potwierdzenie, ze Zamawiający chce mieć zainstalowane 3 panele zasilające z 6 gniazdami w każdej z szaf. Czy powyższe wymaganie uwzględnia ilość miejsca jakie zostanie w szafie po 9

10 zainstalowaniu wszystkich komponentów? Co w przypadku, gdy po rozmieszczeniu urządzeń okaże się, że w szafie nie ma wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich wymaganych urządzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił to wymaganie sformułowaniem min. 3. panele z min. 6. gniazdami zasilania w każdej z szaf, w wierszu 3 pkt 2 Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19 z niezbędnym osprzętem w załączniku 4 do SIWZ, ale doprecyzuje w/w zapis przez dodanie sformułowania każdy przed sformułowaniem z min. 6. Zamawiający wyjaśnia także, że według posiadanej przez niego wiedzy i przyjętych założeń powyższe wymaganie uwzględnia ilość miejsca jakie zostanie w szafie po zainstalowaniu wszystkich komponentów. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że w przypadku, gdy po rozmieszczeniu urządzeń okaże się, że w szafie nie ma wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich wymaganych urządzeń, rozwiązanie tego problemu będzie przedmiotem ustaleń roboczych z Wykonawcą podczas realizacji przez niego przedmiotu zamówienia. 47. Zadanie Wspólna macierz dyskowa Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające poniższe wymagania jako równoważne do wymaganego? LP Funkcjonalności 1. Macierz dyskowa składa się z pojedynczego urządzenia. 2. Macierz obsługuje następujące systemy operacyjne: VMware, IBM AIX. HP-UX. Sun Solaris, Microsoft Windows Server 2003 i 2008, Red Hat. 3. Macierz dyskowa będzie wyposażona w 13 dysków SAS lub FC 900GB min. 10K RPM. 4. Macierz musi wspierać następujące typy dysków: SAS lub FCt SATA i SSD. 5. Macierz gwarantuje możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 100 dysków, bez konieczności wymiany kontrolerów, wykonywania migracji oraz odzyskiwania danych z kopii zapasowych 6. Oferowana macierz: umożliwia rozbudowę do pojemności min. 50TB 7. Macierz posiada możliwość instalacji dysków SAS/FC i SSD w tej samej półce dyskowej 8. Macierz jest wyposażona w dwa symetryczne kontrolery pracujące w trybie active-active. 9. Każdy z kontrolerów jest wyposażony w co najmniej 4GB pamięci cache. 10. Macierz umożliwia zwiększanie pojemności wolumenów logicznych LUN w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 11. Macierz posiada 8 portów FC 8Gb/s. 12. Macierz ma możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 portów FC 8Gb/s lub 4 porty iscsi Macierz posiada możliwość podłączania do niej wielu serwerów z różnymi systemami operacyjnymi w taki sposób, aby każdy z podłączonych serwerów miał dostęp tylko do swoich wolumenów logicznych (LUN masking). Macierz posiada możliwość zapisania dysku logicznego w pamięci wewnętrznej cache oraz możliwość partycjonowania pamięci wewnętrznej cache. Macierz ma możliwość migracji wolumenów logicznych (LUN) pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja jest wykonywana w trybie on-line (bez przerywania pracy aplikacji, które korzystają z migrowanych wolumenów). 16. Macierz zapewnia możliwość uaktualniania mikrokodu bez przerywania pracy systemu. 17. Macierz zapewnia możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (hot-swap) 18. Macierz zapewnia możliwość utworzenia co najmniej 4096 wolumenów logicznych LUN 19. Macierz musi zapewnieć obsługę technologii RAID: 10, 5 oraz 6 (podwójna parzystość). 20. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy: kontrolery, zasilacze, wentylatory pracują w trybie nadmiarowym, tak aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te są wymienialne w trakcie pracy macierzy. 21. Macierz oferuje zarządzanie poprzez sieć LAN 22. Macierz jest wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej Macierz jest dostarczona z oprogramowaniem pozwalającym na podstawowe zarządzanie macierzą z licencją na pełną (maksymalną) pojemność macierzy. Macierz obsługuje poprzez wewnętrzne mechanizmy firmware-u kopiowanie pełne (klon) oraz wykonywanie migawek (snapshotów) Macierz może obsługiwać poprzez wewnętrzne mechanizmy firmware-u replikację zdalną synchroniczna przy wykorzystaniu dodatkowej licencji. 10

11 26. Macierz posiada możliwość dynamicznego alokowania przestrzeni dyskowej (thin provisioning) 27. Macierz ma możliwość obsługi automatycznej migracji danych pomiędzy różnymi typami dysków tzw. Tiering. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność nie jest wymagane. 28. Oferowania macierz posiada mechanizm zdalnego aktywnego monitorowania przez organizację serwisową producenta. 29. Wszystkie wymagania oraz parametry techniczne oferowanej macierzy znajdują się na ogólnodostępnej oficjalnej stronie producenta. 30. Dostawca rozwiązania posiada autoryzację serwisową producenta oferowanej macierzy. 31. W ramach dostawy przeprowadzane zostanie co najmniej jednodniowe szkolenia z zakresu administrowania oraz zarządzania dostarczonym rozwiązaniem oprogramowaniem. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymagane funkcjonalności i parametry macierzy określił w pkt. 4 załącznika do SIWZ. Zamawiający podkreśla jednocześnie, że ustalenie zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ofercie, którą zamierza złożyć Wykonawca jest obowiązkiem Wykonawcy, a Zamawiający nie może w ten sposób zmieniać wymagań opublikowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 48. Zadanie Archiwizator Czy w związku z tym, iż wymagany w SIWZ archiwizator danych jest rozwiązaniem nieefektywnym i starym technologicznie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania wykorzystującego napędy taśmowe, które to pozwoli na znacznie szybsze odtworzenie danych, Dla przykładu dla zabezpieczenie danych o wielkości około 3TB na opisanym archiwizatorze Zamawiający będzie potrzebował około 60 nośników 50GB. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że nie podziela opinii Wykonawcy o nieefektywności i nieaktualności technologicznej wymaganego archiwizatora. Zamawiający wyjaśnia także, że planuje wykorzystywanie archiwizatora do składowania przyrostowego i selektywnego danych medycznych, czego konsekwencją jest wymaganie dotyczące krótszych czasów dostępu i większej elastyczności w zakresie nośników danych (mniejsza pojemność jednostkowa, większa liczba nośników w kasetach automatycznej wymiany) niż oferują to nośniki taśmowe dużej pojemności. 49. Zadanie 7.6. Stanowiska pracy dla personelu części białej (tablety); a. Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem wielodotykowy" Zamawiający rozumie ekran pozwalający na obsługę co najmniej 5 palców. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie wielodotykowy oznacza ekran umożliwiający obsługę gestów wyrażanych przy użyciu min. 3. palców. Zamawiający doprecyzuje wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania, umożliwiający obsługę gestów wyrażanych przy użyciu min. 3. palców. b. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oferujące rozdzielczość HD 1366x768, która pozwoli na czytelniejszą obsługę aplikacji medycznych. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że nie podziela opinii o zwiększeniu czytelności w obsłudze aplikacji medycznych przez zmniejszenie rozdzielczości ekranu tabletu. Zamawiający zwraca uwagę i podkreśla to, że czytelność obsługi aplikacji medycznych zależy przede wszystkim od konstrukcji interfejsu tych aplikacji i implementacji jego warstwy prezentacji. Zamawiający zwraca także uwagę na bezpośredni wpływ większej rozdzielczości ekranu na zdecydowanie wyższą jakość odtwarzania treści graficznych na ekranie tabletu np. ruchomych i nieruchomych obrazów medycznych, w tym w standardzie DICOM (za pomocą odpowiedniej przeglądarki/aplikacji). c. Prosimy o podanie testu procesora równoważnego dla wymaganego w SIWZ, którego wynik będzie akceptowany przez Zamawiającego, Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że testem równoważnym procesora dla wymaganego w SIWZ jest PassMark CPU Benchmark z wynikiem średnim min punktów. Zamawiający doprecyzuje odpowiednio wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania lub w równoważnym teście PassMark CPU Benchmark średni wynik min punktów. d. Prosimy o podanie testu układu graficznego równoważnego dla wymaganego w SIWZ, którego wynik będzie akceptowany przez Zamawiającego, Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że testem równoważnym układu graficznego dla wymaganego w SIWZ dla procesora jest GFXBench 2.5 Egypt HD C24Z16 - Offscreen (1080p) z wynikiem nie mniejszym niż 20 klatek na sekundę. 11

12 Zamawiający doprecyzuje odpowiednio wymaganie przez dodanie na jego końcu sformułowania lub w równoważnym teście GFXBench 2.5 Egypt HD C24Z16 - Offscreen (1080p) z wynikiem nie mniejszym niż 20 klatek na sekundę. e. Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie zapisów dotyczących wejść komputerowych. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało port np. pełnowymiarowe USB, mikrousb, mini HDMI. Wyjaśnienie: Zamawiający skoryguje wymaganie w zakresie wejść komputerowych tabletu przez zamianę na sformułowanie port ładowania USB lub port ładowania/multimedialny USB. 50. Zadanie Monitor stacji roboczej Proszę o informację czy w związku z pozostałymi wymaganiami sprzętowymi SIWZ oferowany monitor nie powinien obsługiwać rozdzielczości Fuli HD 1920 x 1080, aby zachować pełną kompatybilność? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że określił minimalną wartość wymaganej rozdzielczości natywnej, co umożliwia zaoferowania monitora z rozdzielczością natywną 1920x1080 punktów (Full HD). 51. Zamawiający w załączniku 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 7.1. stacja robocza wskazuje wymóg posiadania przez płytę główną: min. 1 x PCI 32bit Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym płyta główna stacji roboczej będzie posiadała 1 złącze PCI- Express x4 zamiast złącza PCI 32bit? Złącze PCI 32bit jest złączem starszej generacji i producenci odchodzą od montowania go w nowych płytach głównych. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymaganie minimalne, które umożliwia zaoferowanie rozwiązania nowocześniejszego spełniającego wymaganie minimalne. 52. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Funcjonalność platformy publikacji treści": wymiana informacji z bazami danych innych systemów/aplikacji eksploatowanych w Zakładzie w technologii usług sieciowych (WebServices), eksport danych do innych systemów (RSS, WebServices, itd.), import danych z innych systemów (RSS, \ WebServices ) Prosimy o szczegółowe informacje jakie systemy i bazy danych Zamawiający ma na myśli. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił wymagania dotyczące standaryzowanych mechanizmów wymiany zewnętrznej informacji, które umożliwiają realizację takiej wymiany z każdym zdalnym systemem/aplikacją posiadającymi takie mechanizmy po skonfigurowaniu takich kanałów wymiany danych. 53. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji": formularze i dokumenty dla pracowników (nieinteraktywne - pliki), formularze i dokumenty dla pracowników (interaktywne integracja z obiegiem wewnętrznym) Prosimy o podanie szczegółowych informacji o systemie obiegu wewnętrznego. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy źródła pochodzenia formularzy (tworzone dla obiegu wewnętrznego) udostępnianych w systemie informacji wewnętrznej i adresata tych formularzy po ich wypełnieniu. 54. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji"; informator osobowy o pracownikach Szpitala Prosimy o podanie w jaki sposób informator ma być prezentowany? Czy dane będą pobierane z systemu zewnętrznego, jeżeli tak to proszę szczegółowo opisać ten system. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że określił jedynie wymaganie funkcjonalne w zakresie treści przewidzianych do publikacji, ale nie określił sposobu zasilania w dane do publikacji uznając za oczywiste, że dostawcą danych dla informatora osobowego musi być odpowiednia jednostka organizacyjna Zamawiającego zapewniająca takie dane w postaci ustalonej z Wykonawcą trybie roboczym podczas wdrożenia systemu informacji wewnętrznej. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że doprecyzował możliwe sposoby zasilenia danymi określone w wymaganiu dotyczącym wymiany informacji z bazami danych innych systemów/aplikacji eksploatowanych w Zakładzie. 55. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w punkcie 1 wskazuje Zakres publikacji": informacje o zamówieniach publicznych, Prosimy o wyjaśnienie czy w powyższym punkcie Zamawiający miał na myśli zarządzanie zamówieniami publicznymi czy publikację końcową pobieraną z innego systemu? Prosimy o podanie informacji jak według Zamawiającego taka publikacja miałaby przebiegać. 12

13 Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy automatycznej publikacji w ustalonym szablonie informacji wewnętrznej informacji końcowych dotyczących zamówień publicznych, realizowanej przez mechanizmy systemu zarządzania publikacją treści. 56. Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1 wskazuje,,zakres publikacji": fora dyskusyjne (pracownicy, pacjenci) Prosimy o podanie szczegółowych informacji w jaki sposób pracownicy i pacjenci mają się rejestrować, uwierzytelniać do systemu CMS. Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że sposób rejestracji i uwierzytelniania pracowników i pacjentów określają wymagania dotyczące uwierzytelniani i autoryzacji użytkowników oraz zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami określone w punkcie 1 Funkcjonalność platformy publikacji treści specyfikacji technicznej dla zadania 5 w załączniku 2 do SIWZ. Zamawiający informuje jednocześnie, że doprecyzował w/w zapisy w trybie autopoprawki. 57. Zamawiający w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.5 Przełącznik zarządzający łączności bezprzewodowej wskazuje wymóg: 26. kontroler musi umożliwiać autoryzację użytkowników do sieci w oparciu o położenie użytkownika - np. umożliwiać dostęp do sieci wewnątrz budynku, a uniemożliwiać poza nim, wykorzystując funkcjonalność triangulacji Czy Zamawiający oczekuje dostarczenie funkcjonalności razem z urządzeniem czy ma być to funkcjonalność opcjonalna? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji technicznej zawartej w załączniku 3 do SIWZ określa funkcjonalność autoryzacji użytkowników do sieci w oparciu o położenie użytkownika [ ] jako możliwość realizacji takiej funkcji przez urządzenia, ale nie określa sposobu jej realizacji. 58. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez funkcjonalności CDP v2, Load Balancing oraz szyfrowana konsola zarządzania - SSH v2, SSL v3, TLS? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w pkt Załącznika 7 do SIWZ przez usunięcie wymagania obsługi protokołu CDP v2. Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt Załącznika 7 do SIWZ dotyczący wymagania obsługi szyfrowanie konsoli zarządzania - SSH v2, SSL v3 i TLS, ponieważ ma to zapewnić bezpieczny dostęp do modułów serwera. 59. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego Co najmniej 18 interfejsów wewnętrznych" na Co najmniej 16 interfejsów wewnętrznych"? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ przez ograniczenie liczby wymaganych interfejsów wewnętrznych wbudowanego przełącznika Fibre Channel do Co Zamawiający rozumie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego pod pojęciem Wszystkie porty dostarczonego przełącznika muszą być aktywowane (mieć dostarczoną licencję)" czy oznacza to pełną licencję switch'a full fabric? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy zapewnienia w cenie serwera możliwości wykorzystania wszystkich portów wbudowanego przełącznika Fibre Channel do zestawiania połączeń Fibre Channel i transmisji danych z wykorzystaniem tych połączeń, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji aktywacji tych portów. 61. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez obsługi standardów SNMPv2 oraz SSHv2? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że obsługi standardów SNMPv2 oraz SSHv2 zapewnia odpowiednio: oczekiwaną przez Zamawiającego możliwość zdalnego zarządzania (SNMP v2) i bezpiecznego dostępu (SSH v2). 62. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oznaczenie wymaganie dotyczy kasety zarządzającej, a nie samego modułu bazowego. 63. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.1 Modułu Bazowego bez obsługi LDAP? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oznaczenie PCIe x8 trzeciej generacji nie oznacza PCIe 3.0 x Co Zamawiający rozumie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.2 Moduł Procesora pod pojęciem co najmniej dwa gniazda PCIe x8 trzeciej generacji" czy oznacza to PCIe 3.0 x16? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie co najmniej dwa gniazda PCIe x8 trzeciej generacji rozumie wyposażenie płyty procesora w możliwość obsługi sterowników z magistralą PCIe 3.0 x8. 13

14 Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że pojęcie PCIe x8 trzeciej generacji nie jest tożsame z pojęciem PCIe 3.0 x Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.2 Moduł Procesora dwóch procesorów Intel Xeon 10C E5-2670v2? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaga dotyczące procesora określił w odniesieniu do liczby rdzeni (min. 8) i ich indywidualnej wydajności (min 50 punktów średniego wyniku Base w teście SPECint2006). 66. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 3.2 Moduł Procesora Pamięci RAM bez zaawansowanego ECC z możliwością rozbudowy do min 512GB? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaga zapewnienia możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej przekraczających 512Gb z uwagi na planowaną eksploatację serwera w trybie wirtualizacji jego zasobów. Oferowana pamięć musi posiadać zaawansowane ECC ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu stabilności pracy i odporności modułów pamięci na błędy zapisu/odczytu wymagany podczas eksploatacji serwera zintegrowanego systemu informatycznego. 67. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji bez obsługi możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie"? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że sprzętowa konfiguracja przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie umożliwia zarządzanie obsługą takiej konsoli z poziomu BIOS niezależnie od karty zarządzającej. 68. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji urządzenia z co najmniej dwoma slotami PCIe? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zredukukował liczbę wymaganych złącz PCIe do Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji złącze RS-232 (9pin) bez użytku dla karty zarządzającej? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że port szeregowy RS-232 (9 pin) jest wymagany dla zapewnienia możliwości obsługi konsoli tekstowej przez kartę zarządzającą. 70. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji możliwość konfiguracji min. 12 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ i wyjaśnia, że ograniczył wymaganą liczbę niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej do Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji zintegrowana karta graficzna bez parametru minimum 32mb pamięci wideo"? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ i wyjaśnia, że usunął zapis minimum 32mb pamięci wideo z wymagań dla karty graficznej. 72. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.2 Serwer archiwizacji urządzenia bez redundantnego układu wentylatorów? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że redundantny układ wentylatorów zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy archiwizatora. 73. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 4 Wspólna macierz dyskowa urządzenie bez obsługi interfejsów iscsi i Fibre Channel? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje zapewnienia możliwości technicznych budowy sieci SAN i włączenia do niej oferowanej macierzy. 74. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 4 Wspólna macierz dyskowa urządzenie z możliwości rozbudowy do min dysków fizycznych? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że oczekuje zapewnienia możliwości znacznej rozbudowy przestrzeni dyskowej ze względu na przewidywane długotrwałe znaczne przyrosty składowaniach woluminów danych. 75. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 4 Wspólna macierz dyskowa urządzenie z możliwością utworzenia min. 512 urządzeń logicznych (LUN)? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikuje zapis w SIWZ przez zmniejszenie minimalnej wymaganej liczby LUN do

15 76. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 4 Wspólna macierz dyskowa urządzenie z maksymalną pojemnością urządzenia logicznego (LUN) nie mniej niż 60TB? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że przewiduje eksploatację macierzy w warunkach składowania wielu dużych woluminów danych. 77. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku 4 Zadaniu 7 punkt 5.1 Archiwizator urządzenie w obudowie typu rack? Wyjaśnienie: Zamawiający doprecyzuje treść wymagania i wyjaśnia, że obudowa przystosowana do montażu 19 spełnia wymaganie dotyczące obudowy tego urządzenia. 78. Serwer archiwizacji - Bios oraz Interfejsy zintegrowane: Czy w przypadku kiedy serwer posiada dedykowany port zarządzający do konsoli graficznej i tekstowej, czy wymagany jest wtedy port szeregowy, który miałby możliwość włączenia takiej funkcjonalności? W takim wypadku czy klient dopuści serwer który nie posiada porty szeregowego tylko dedykowany zarządzający o takich funkcjonalnościach i zmieni lub wykreśli zapis: możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie przynajmniej jedno złącze RS-232 (9 pin) (do użytku dla karty zarządzającej) Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że port szeregowy RS-232 (9 pin) jest wymagany dla zapewnienia możliwości obsługi konsoli tekstowej przez kartę zarządzającą. 79. Serwer archiwizacji - Interfejsy sieciowe: Zamawiający wymaga wsparcia dla akceleracji TCP/IP, czyli dopuści w takim wypadku kartę sieciową, która posiada właściwości TCP/IP i nie jest zintegrowaną z płytą główną serwera? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaganie dotyczy kart zintegrowanych. 80. Serwer archiwizacji - Porty rozszerzeń: Serwery 1U zazwyczaj posiadające 3 sloty PCI posiada tylko jeden producent serwerów. Prosimy o usunięcie tego zapisu albo zamianę zapisu dopuszczającą serwery posiadające 2 sloty PCI, lub zmianę wysokości obudowy pozwalającą instalację 3 slotów PCI? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ i wyjaśnia, że zredukował liczbę wymaganych złącz PCIe do Serwer archiwizacji - Karta graficzna: Czy zamawiający dopuści kartę graficzna w serwerze, która ma mniejszą ilość pamięci RAM jednak obsługuje wyższe rozdzielczości do 1920 x 1200 (16 bpp)? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ i wyjaśnia, że usunął zapis minimum 32mb pamięci wideo z wymagań dla karty graficznej. 82. Serwer archiwizacji - Zasilanie i chłodzenie: Zestaw redundantnych wentylatorów w serwerze 1U przy obudowie dostosowanej do obsługi procesorów serii E3-1200, posiada tylko jeden producent serwerów. W związku z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania stron prosimy o usunięcie tego zapisu. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że w specyfikacji nie wymaga obudowy 1U dostosowanej do obsługi żadnych procesorów, w szczególności nie wymaga zastosowania procesorów serii E3-1200, ani też obudowy przystosowanej do tej serii procesorów. 83. Obudowa Blade - Transmisja danych: Ponieważ funkcjonalności takie jak obsługa protokołów CDP v2, LLDP, szyfrowana konsola zarządzania SSH v2, SSL v3, TLS w jednym urządzeniu wskazuje na jednego producenta switchy, [zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania], prosimy o usunięcie powyższych zapisów. Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i podkreśla, że dla modułu bazowego serwera kasetowego określił jedynie wymagania funkcjonalne, bez określania wymagań dotyczących sposobu ich realizacji. Zamawiający zmodyfikował zapis w pkt Załącznika 7 do SIWZ przez usunięcie wymagania obsługi protokołu CDP v Obudowa Blade - Wbudowany przełącznik FibreChannel: Ponieważ obudowa blade ma być przystosowana do min 16 serwerów, czy Zamawiający dopuści zmianę ilości interfejsów jakie maja być w tym przełączniku, na 16 interfejsów wewnętrznych czyli do takiej ilości serwerów ile pomieści obudowa serwerowa w najmniejszej wymaganej konfiguracji? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ przez ograniczenie liczby wymaganych interfejsów wewnętrznych wbudowanego przełącznika Fibre Channel do

16 85. Serwery BLADE- Płyta główna: Czy zamawiający dopuszcza sloty PCIe generacji trzeciej, które są rozumiane jako PCIe generacji trzeciej dedykowane do instalacji kart rozszerzeń do serwerów blade, jednak mają inne dedykowane złącze do połączenia kart rozszerzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że nie określił wymagań dotyczących sposobu dla montażu kart rozszerzeń. 86. Serwery BLADE- Procesor: a) Czy wynik dla procesorów ośmiordzeniowych, których wymaga zamawiający, może być przyjęty dla konfiguracji procesorów z innej platformy producenta sprzętu, która jest dostępna na stronach spec.org.? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że dla procesorów ośmiordzeniowych określił jedynie warunek dotyczący oczekiwanej wydajności. b) Ponieważ nie ma możliwości zaproponowania procesora równoważnego, zwracamy się z pytaniem o podanie wyników CTP oraz GFLOP dla pojedynczego procesora, który ma być zainstalowany w takiej platformie? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że według posiadanej przez niego wiedzy w ofercie rynkowej znajdują się procesory spełniające wymaganie oczekiwanej wydajności, którą określono w specyfikacji technicznej procesora. c) Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego serwer z możliwością rozbudowy pamięci RAM do minimum 512 GB? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że wymaga zapewnienia możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej przekraczających 512Gb z uwagi na planowaną eksploatację serwera w trybie wirtualizacji jego zasobów. d) Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego serwer nie obsługujący lustrzanego odwzorowania pamięci? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że lustrzane odwzorowanie pamięci jest mechanizmem zwiększającym stabilność i bezpieczeństwo pracy serwera. e) Czy zamawiający dopuszcza sloty PCIe generacji trzeciej, które są rozumiane jako PCIe generacji trzeciej dedykowane do instalacji kart rozszerzeń do serwerów blade, jednak mają inne dedykowane złącze do połączenia kart rozszerzeń? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że nie określił wymagań dotyczących sposobu dla montażu kart rozszerzeń. 87. Macierz dyskowa a) Wobec bardzo małej pojemności zamawianej macierzy (10TB bez uwzględnienia narzutu RAID), czy Zamawiający uzna za wystarczającą wartość max LUN size =16TB? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że początkowa pojemność macierzy będzie przez Zamawiającego rozbudowywana. b) Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie rezerwujące pojemność rezerwową odpowiadającą jednemu dyskowi rozproszoną po wszystkich dyskach danego typu? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że dla przestrzeni rezerwowej określił wymaganie w pkt. 4 Wspólna macierz dyskowa załącznika 4 do SIWZ jako możliwość przypisania dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk rezerwowy (Hot-Spare) z uwzględnieniem wymagania w tym samym punkcie dotyczącego zainstalowanej przestrzeni dyskowej w macierzy zainstalowana niesformatowana przestrzeń dyskowa z uwzględnieniem przestrzeni rezerwowej (Hot Spare) min. 10. dysków 1TB min. 7,2 Krpm przy zajętości gniazd na dyski nie większej niż 50%. 88. Sieć a) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez obsługi MVR? Wyjaśnienie: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu i odpowiednio zmodyfikował załącznik 6 do SIWZ. b) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik obsługujący 1000 list kontroli dostępu Ingress? Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował zapis przez ograniczenie liczby list kontroli z 2000 do c) Czy zamiast protokołu PVST+ Zamawiający dopuszcza protokół 802. ls MSTP? Jest to protokół bazujący na otwartym standardzie będący alternatywą do rozwiązania firmowego, jakim jest protokół PVST+ 16

17 Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że w sekcjach Bezpieczeństwo sieciowe specyfikacji technicznej dla przełączników sieciowych w załączniku 6 do SIWZ wymaga obsługi protokołu 802.1s MSTP. d) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez obsługi EAPS? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował zapis sekcjach Bezpieczeństwo sieciowe specyfikacji technicznej dla przełączników sieciowych w załączniku 6 do SIWZ przez dodanie na końcu wymagania dotyczącego obsługi protokołu WAPS sformułowania lub mechanizmów równoważnych, np. ERPS. e) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez obsługi MLAG a z obsługą linków agregowanych w obrębie stosu? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że obsługa linków agregowanych (połączenie link aggregation) przez dwa przełączniki zwiększa poziom niezawodności obsługi ruchu sieciowego przez urządzenia połączone w stos. f) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez obsługi IPFIX? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, że protokół IPFIX (Internet Protocol Flow Information Export) zapewnia standaryzację wymiany informacji o przepływie ruchu sieciowego między urządzeniami sieciowymi w celu zapewnienia możliwości zarządzania obsługą ruchu sieciowego przez te urządzenia. g) Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez obsługi skryptów? Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i podkreśla, że jest to jeden z elementarnych sposobów parametryzacji i konfiguracji urządzeń sieciowych oraz automatyzacji takich działań. 89. Dotyczy Zadania nr 7 - Przygotowanie pomieszczenia: a) Jaka jest kubatura pomieszczenia? (wysokość, szerokość, długość); Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że na potrzeby przyszłych serwerowni przeznaczył dwa pomieszczenia: pomieszczenie nr 1 o wymiarach 3,22 X 4,00 x 5,44 m (wysokość x szerokość x długość); pomieszczenie nr 2 o wymiarach 2,94 x 3,32 x 3,80 m. b) Jaki jest stan ścian i sufitu? Czy należy po zaprawieniu ubytków pomalować pomieszczenie? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że stan ścian i sufitu w pomieszczeniach 1 i 2 nie budzi zastrzeżeń (praktycznie brak ubytków). Budynek, w którym zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na serwerownie oddano do użytku w 2008 roku. Po wykonaniu prac instalacyjnych pomieszczenia należy pomalować. c) Czy należy wykonać podłogę techniczną i strop podwieszany? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu nr 1 nie jest konieczne wykonanie podłogi lub stropu technicznego. Kable prowadzone są tam na podsufitowych półkach kablowych. W pomieszczeniu nr 2 należy wykonać podłogę techniczną. d) Wykonanie wewnętrznych ścian działowych oddzielającej instalacje tranzytowe - czy jest to rodzaj szachtu kablowego? Jeśli tak to ile metrów kwadratowych należy wybudować? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że nie istnieją instalacje tranzytowe poprowadzone przez pomieszczenia przeznaczone na serwerownie, w związku z tym nie przewiduje się wykonania wymienionych prac. e) Na czym miałoby polegać zabezpieczenie stolarki okiennej? Kraty, folia anty włamaniowa, szyby antywłamaniowe - ile okien i jakie mają wymiary? (w metrach kwadratowych) Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że pomieszczenia przeznaczone na serwerownie pozbawione są okien, więc wspomniane prace nie są konieczne. f) Jaka powinna być szerokość drzwi anty włamaniowych? Wyjaśnienie: Należy zastosować drzwi antywłamaniowe o szerokości cm. 90. Dotyczy Zadania nr 7 - Instalacja sygnalizacji pożarowej: a) Jaka jest odległość do recepcji, pomieszczenia ochrony, w którym należy sygnalizować zdarzenia pożarowe? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że pomieszczenie ochrony z sygnalizacją przeciwpożarową znajduje w odległości około 15 m od pomieszczeń przyszłych serwerowni. b) Na czym miałoby polegać wyzwalanie lokalnych akcji gaszenia zdarzeń pożarowych? 17

18 Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że budynek, w którym zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na serwerownie objęty jest ochroną pełną i należy do kategorii ZL II, dlatego Zamawiający zainteresowany jest przede wszystkim odpowiednio czułym systemem sygnalizacji pożarowej. c) Gdzie znajduje się budynkowa centrala pożarowa? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że centrala pożarowa znajduje się na tej samej kondygnacji budynku, na której znajdują się pomieszczenia przeznaczone na serwerownie, w odległości około 15 m. d) Współpraca z instalacja transmisji alarmu do PSP- miałaby być zrealizowana jako samodzielny tor transmisji, czy też poprzez istniejący z głównej centrali pożarowej? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że translacja alarmu do PSP może wykorzystać istniejący tor transmisji z głównej centrali pożarowej. 91. Dotyczy Zadania nr 7 - Zasilanie energetyczne: a) Prosimy o podanie mocy poszczególnych obwodów; Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na bliskie położenie rozdzielni głównej na potrzeby serwerowni praktycznie pozostają do dyspozycji obwody o mocy do 15 kva. b) Gdzie znajduje się budynkowa rozdzielnia główna? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnia główna umieszczona jest w kondygnacji znajdującej się bezpośrednio poniżej pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie. c) Czy jest wyposażone pole w rozdzielnię główną? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby zasilania serwerowni powinny być poprowadzone kable energetyczne bezpośrednio z rozdzielni głównej. Wykonanie tablic rozdzielczych w pomieszczeniach serwerowni leży po stronie Wykonawcy. 92. Dotyczy Zadania nr 7 - Zasilacz awaryjny: a) Prosimy o podanie, które obwody będą zasilone z UPS a; Wyjaśnienie: Zamawiający doprecyzował wymagania dotyczące zasilacza awaryjnego w zakresie wskazania obwodów zasilanych z UPS. b) Jaki ma być czas podtrzymania i przy jakiej mocy? Wyjaśnienie: Zamawiający doprecyzował wymagania dotyczące zasilacza awaryjnego w zakresie czasu i mocy podtrzymania zasilania. 93. Dotyczy Zadania nr 7 - Instalacja kontroli dostępu: a) Prosimy o podanie ilości przejść kontrolowanych jedno i dwu stronnie: Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że instalacja kontroli dostępu obejmuje jedno pomieszczenie serwerowni i jedno przejście dwustronne do tego pomieszczenia. b) Czy wybudowany system ma być zintegrowany z już istniejącym? Jeśli tak to prosimy o podanie danych istniejącego systemu; Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga integracji wybudowanego systemu z istniejącym. c) Wizualizacja miałaby być niezależna, czy jako rozbudowa już istniejącej? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacja ma być niezależna. 94. Dotyczy Zadania nr 7 - Instalacja ochrony mienia: a) Prosimy o podanie topologii i ilości chronionych pomieszczeń: Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że instalacja ochrony mienia obejmuje jedno pomieszczenie serwerowni, co wskazał w poz. 1. tabeli 1.5 załącznika 7 do SIWZ. b) Czy wybudowany system miałby być zintegrowany z już istniejącym? Jeśli tak to prosimy o podanie danych istniejącego systemu; Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga integracji wybudowanego systemu z istniejącym. c) Jaka jest odległość do recepcji, pomieszczenia ochrony, w którym należy sygnalizować zdarzenia systemu? Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że doprecyzował wymaganie w pkt. 8 tabeli 1.5 załącznika 7 do SIWZ przez dodanie na końcu sformułowania odległość punktu sygnalizacji 200m. 95. Dotyczy Zadania nr 7 - Instalacja klimatyzacji: Jaka jest odległość do potencjalnego miejsca, w którym można będzie zamontować moduł zewnętrzny? Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że odległość pomieszczenia nr 1 od ściany zewnętrznej wynosi około 18

19

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrolery. Natywne interfejsy komunikacyjne

Kontrolery. Natywne interfejsy komunikacyjne Wyjaśnienia Zamawiającego na złożone przez trzech Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Specyfikacja techniczna Sprzętu Liczba sztuk: 1 MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Nazwa producenta i model

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dotyczy: postępowania nr BZP.243.8.2012.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r.

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów Rzeszów, 22.04.2013r. Do Wykonawców którzy pobrali SIWZ dot. post. ZP/UR/42/2013 Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo