Instrukcja elan-ir-003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja elan-ir-003"

Transkrypt

1 Wprowadzenie: Instrukcja 02-47/2012 1/16

2 Wprowadzenie: SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie: Właściwości główne / charakterystyka : Dane techniczne: Zasięg nadajnika IR: Instalacja hardwaru: Panel przedni: Panel tylni: Wymagania systemowe: Wymagania na instalację: Podłączenie urządzenia: Konfiguracja komputera: Konfiguracja imm Client: Konfiguracja : Zakładka Settings (Ustawienia): Zakładka Firmware: Zakładka Builder: Zakładka panel: Zakładka log out (wylogowanie): Problemy i ich rozwiązania: /2012 2/16

3 Wprowadzenie: 1. Wprowadzenie: Dziękujemy za zakup jednostki, która jest elementem systemu inels. Przed rozpoczęciem Instrukcja przeznaczona jest do montażu i dla użytkownika urządzenia. Przy zakupie jednostki jest w zestawie instrukcja. Należy instalować produkt po dokładnym zapoznaniu się z produktem i funkcjami. Bezproblemowa funkcja produktu zależy od transportu, magazynowania i od użytkowania produktu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek znaki uszkodzenia, deformacji, braku funkcji lub brakujący element, to należy produkt nie instalować i złożyć reklamację w punkcie zakupu produktu. Po zakończeniu eksploatacji musi być produkt likwidowany, jako produkt elektroniczny. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie przewody, podłączone komponenty są bez napięcia zasilania. Podczas montażu i serwisu należy przestrzegać przepisy, normy, i dyrektywy dla pracy z urządzeniem elektrycznym. 2. Właściwości główne / charakterystyka : Produkt jest konwerterem komend z Ethernet na kod IR. nadaje się do łatwego sterowania urządzeń IR za pomocą imm Client lub PC podłączonych do tej samej sieci Ethernet. Dla dostępu do z Internetu konieczne jest podłączyć na publiczny adres IP. Zgodność z normą 802.3/802.3u (Fast Ethernet) Zgodność z normą ISO 802.3/ IEEE 802.3u ( 10BASE-T) Automatyczna detekcja krzyżowania Ethernet kabla - MDIX 10/100BaseT Ethernet, auto-detekcja Wsparcie zarządzania i konfiguracji poprzez przeglądarkę internetową. Wsparcie aktualizacji firmwar poprzez przeglądarkę internetową. Wbudowany Web server Możliwość zasilania poprzez kabel sieciowy - PoE (Power over Ethernet) Wsparcie kodów IR na częstotliwości 20-60kHz Możliwość nauczenia do 100 kodów IR 3 wyjścia IR i tym pozwala sterować 3 różne urządzenia. Możliwość zamiany wszystkich pilotów IR i integrować w jeden Obudowa z aluminium - desktop. Adapter i nadajnik IR jest w zestawie 02-47/2012 3/16

4 Dane techniczne: 3. Dane techniczne: Czujnik IR: czujnik podczerwieni dla przypisania kodu IR (na podstawowym panelu aparatu) Częstotliwość IR khz Odległość nauki do 1m Wyjście: 3 x IR nadajnik Podłączenie: 3 x 3,5 Jack konektor, długość kabla 1 m Sygnalizacja wyjścia: 3 x zielona Status LED IR1-IR3 Zasięg: do 1m od urządzenia Sygnalizacja trybu pracy ETH: zielona LED Sygnalizacja komunikacji ETH: żółta LED Port komunikacyjny: 10/100 Mbps (RJ45) Napięcie zasilania / prąd znamionowy: V DC / 200 ma (bezpieczne niskie napięcie) Podłączenie: konektor Jack Ø 2.1 mm Zasilanie poprzez PoE: dotrzymaniem warunku napięcia zasilania V DC / 200 ma Sygnalizacja napięcia zasilania: zielona LED Inne możliwości zasilania: konektor USB-B Sygnalizacja: żółta USB status LED Przycisk RESET: restart produktu / reset produktu do ustawień fabrycznych Zasilacz: 230 VAC / 12 V DC częścią zestawu Temperatura pracy: C Temperatura składowania: C Stopień ochrony IP: IP 30 Stopień zanieczyszczenia: 2 Pozycja pracy dowolna Instalacja: dowolna Wykonanie: obudowa aluminiowa Wymiary: 90 x 52 x 65 mm Waga: 136 g Ustawienia fabryczne: Login: admin, user Password : elkoep IP adres: Brama: x. x. x. 254* * Brama jest ustawiana jako adres IP i ostatnie cyfry są /2012 4/16

5 Zasięg nadajnika IR: 4. Zasięg nadajnika IR: Charakterystyka nadajnika pokazana jest na powyższym rysunku. Kąt nadawania 30 co oznacza że należy odpowiednio ustawić kierunek na odbiornik IR. Odległość od sterowanego urządzenia nie powinna być większa niż 1m. 5. Instalacja hardwaru: 5.1 Panel przedni: Konektor zasilania 10-27V/200mA Żółta USB status LED LED sygnalizacja Ethernet komunikacji Konektor Ethernet (RJ 45) Przycisk RESET USB B konektor Zielona POWER LED sygnalizacja zasilania Konektor zasilania DC 10-27V max. 200mA wejście dla podłączenia adaptera zasilania. Gniazdo USB B Służy dla celów serwisowych, (można wykorzystać do zasilania produktu). Zielona POWER led sygnalizacja napięcia zasilania. Żółta USB Status led wyświetla aktywność na porcie USB. Przycisk RESET służy do restartu lub do powrotu do ustawień fabrycznych *. Konektor Ethernet RJ 45 służy do podłączenia sieci lokalnej ( LAN ) lub PC. Led dioda żółta na konektorze Ethernet - sygnalizacja statusu pracy. Led dioda zielona na konektorze Ethernet - sygnalizacja komunikacji. *Krótkie naciśnięcie (ok. 1s) przycisku RESET w stanie, kiedy produkt podłączony jest do zasilania wykona restart produktu. Ten restart nie zmienia ani nie kasuje ustawienia /2012 5/16

6 Instalacja hardwaru: RESET do ustawień fabrycznych nastąpi po naciśnięciu i trzymaniu przycisku RESET na min. 10s. Restart wprowadzi produkt do ustawień fabrycznych, tzn. ustawi się adres IP na , login i hasło na: admin / elkoep, user / elkoep, skasują się wszystkie nauczone i przypisane kody IR i panel wizualizacyjny panel web servera. 5.2 Panel tylni: Zielona LED Status Odiornik sygnału IR Wyjście dla nadajnika IR IR LEARN - IR odbiornik do nauki kodów IR. IR1 IR3 - Wyjście do podłączenia nadajników IR. IR nadajnik podłączony jest poprzez konektor Jack 3,5mm. Zielona Status LED sygnalizuje nadawanie odpowiedniego wyjścia. 5.3 Wymagania systemowe: Funkcjonalny imm Client lub PC z funkcyjnym Ethernet adapterem. W PC zainstalowana przeglądarka internetowa (jako jest Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, wersje 10 i wyższe,...) ze wsparciem platformy Java Zainstalowana platforma Java Kabel Ethernet z RJ Wymagania na instalację: Produkt nie może być umieszczony na miejscu, gdzie była by duża wilgotność lub nadmierna temperatura. Należy umieszczać na miejsce gdzie jest łącze do sieci Ethernet i podłączenie zasilacza. Jego nadajniki IR muszą być w odpowiedniej odległości od sterowanego urządzenia. Dla bezproblemowej komunikacji IR nie może być nadajnik zastawiony lub zanieczyszczony. Pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem IR musi być bezpośrednia widoczność i odległość nie może być więcej jak 1 metr. Nadajnik musi być w bezpośredniej widoczności z odbiornikiem IR /2012 6/16

7 Konfiguracja komputera: 5.5 Podłączenie urządzenia: Podłącz napięcie zasilania za pomocą dołączonego adaptera. podłącz za pomocą kabla Ethernet do PC lub do imm Client (kabel z zakończeniem RJ45, urządzenie posiada funkcję automatycznej detekcji krzyżowania kabla). Podłącz do wyjścia IR nadajnik (IR nadajnik jest w zestawie) i umieszcza go do 1m od sterowanego urządzenia. Obróć nadajnik do pozycji wg charakterystyki IR nadajnika Po teście połączenia IR należy zamocować nadajnik na sztywno za pomocą taśmy do klejenia nadajnika IR. Przykład typowego połączenia: 6. Konfiguracja komputera: Do zalogowania do web servera lub zmiana adresu IP ( ). Przykład konfiguracji w systemie Windows, należy postępowań wg n/w: 02-47/2012 7/16

8 Konfiguracja komputera: 1. W menu Start - Panel sterowania - Połączenia sieciowe. 2. W oknie Połączenia sieciowe kliknij prawym przyciskiem na LAN (podłączenie do sieci lokalnej), i dalej Właściwości /2012 8/16

9 Konfiguracja komputera: 3. Po otwarciu okna: Podłączenie do sieci lokalnej w głównym oknie wybierz Protokół sieci Internet (TCP/IP). Po wybraniu tego protokołu za pomocą przycisku Właściwości otwieramy kolejne okno konfiguracji. 4. Konfigurację wykonujemy wybraniem zakładki Zastosować adres IP : Do pól tekstowych wprowadź następujące ustawienia: Adres IP: Ustaw adres IP i adres komputera np (gdzie 2 jest jakakolwiek wartość od 2 do 255). Maska podsieci: kod adresu, który oznacza wielkość sieci. Zwykłe dla maski podsieci jest stosowana wartość Brama: tu wprowadź adres IP produktu w formacie (ustawienie domyślne: ). Adres DNS servera nie jest potrzebne wprowadzać. 5. Zapiszemy ustawienia zatwierdzeniem przycisku OK 02-47/2012 9/16

10 Konfiguracja imm Client: 7. Konfiguracja imm Client: Dla konfiguracji imm Client w systemie Linux, należy postępować: W panelu głównym Linuxu uruchom ustawienia Podłączenie do sieci. W zakładce Przewodowe podłączenie dodaj nowe, kliknięciem na Dodaj. Wprowadź nazwę nowego podłączenia. Otwórz zakładkę Ustawienia IPv4 wybierz metodę ustawienia na Ręczne. Po naciśnięciu przycisku Dodaj wprowadź do okna Adresy ustawienie adresu, maski i bramy. Do pól tekstowych wprowadź ustawienia: Adres IP: Ustaw adres IP i adres komputera np (gdzie 2 jest jakakolwiek wartość od 2 do 255). Maska podsieci: kod adresu, który oznacza wielkość sieci. Zwykłe dla maski podsieci jest stosowana wartość Brama: tu wprowadź adres IP produktu w formacie (ustawienie domyślne: ). Adres DNS servera nie jest potrzebne wprowadzać. Ustawienia zapisz za pomocą naciśnięcia Zastosuj / /16

11 Konfiguracja : 8. Konfiguracja : Po poprawnej konfiguracji komputera lub imm Client, uruchom przeglądarkę internetową. Do panela Adres (w przeglądarce internetowej) wprowadź ustawiony adres IP. ( Przy pierwszym podłączeniu ustaw IP adres : ) Po potwierdzeniu wprowadzonego adresu IP uruchomi się strona web servera. Na ekranie wyjściowym wyświetli się wersja FW wgranego do ( v.x.x) i okno logowania. Fabryczne dane do dostępu: Login: admin Password : elkoep Przy kolejnym podłączeniu można wykorzystać już swoje ustawienia login i hasło. Możliwości zalogowania: Do web servera elan-ir-można zalogować się, jako administrator (admin), który ma wszystkie prawa sterowania i ustawień lub jako użytkownik (user), któremu wyświetla się tylko sam panel. Użytkownik ma tak możliwość tylko sterować urządzeniami (fabrycznie ustawione login: admin i jako hasło: elkoep). Admin i user logują się każdy pod swoim loginem i hasłem. Logowanie potwierdź przyciskiem Log in. Uwaga: po RESECIE urządzenia (za pomocą długiego naciśnięcia przycisku na panelu przednim aparatu) zostanie adres IP i dane logowania ustawione do ustawień fabrycznych / /16

12 Konfiguracja : 8.1 Zakładka Settings (Ustawienia): Służy do zmiany loginu, hasła, połączenia sieciowego i konfiguracji panelu. Change Administrator name / password (Zmiana loginu admin / hasła): Służy do logowania administratora. Logowaniem mamy możliwość wszystkich zmian ustawienia. Dla zmiany logina lub hasła należy wypełnić odpowiednie pola tekstowe. Hasło należy potwierdzić ponownym wpisaniem w oknie Confirm password. Zapis hasła nastąpi naciśnięciem przycisku Save w tym ustawieniu. Change username / password (Změna uživatelského přihlašovacího jména / hesla): Służy do logowania użytkownika. Logowaniem mamy możliwość sterować wyłącznie poprzez panel. Dla zmiany logina lub hasła należy wypełnić odpowiednie pola tekstowe. Hasło należy potwierdzić ponownym wpisaniem w oknie Confirm password. Zapis hasła nastąpi naciśnięciem przycisku Save w tym ustawieniu. Change TCP/IP parameters (Zmiana TCP/IP parametrów): Dla zmiany parametrów połączenia sieciowego należy wpisać nowe i zapisać ustawienia. IP Address (Adres IP) wprowadź nowy adres IP w formacie (ustawienie domyślne: ). Subnet Mask (Maska podsieci) kod adresu, który oznacz wielkość sieci. Zwykłe jest dla maski podsieci używana wartość EPSNET port (ustawienie portu EPSNET ) - jesy port protokola TCP/IP wykorzystywany nadrzędnym protokołem EPSNET. Zalecamy używać przedem ustawiony port W przypadku problemów z bramą firevall zalecamy wybierać porty w zakresie Zapis parametrów nastąpi po naciśnięciu przycisku Save / /16

13 Konfiguracja : Panel parameters (Zmiana paramatrów panela wizualizacyjnego): Type wybieramy typ tła: None w tym typie można ustawić tylko wymiary tła. Kolor będzie biały. Color to samo co None + wybór koloru tła wg normalizowanej angielskiej nazwy dla koloru w HTML lub wg specyfikacji CSS (np. czerwony=0xff0000, zielony=0x00ff00, niebieski=0x0000ff) 0x00FFFF 0x x0000FF 0xFF00FF 0x x x00FF00 0x x x x xFF0000 0xC0C0C0 0x xFFFFFF 0xFFFF00 File ustawienie pozwala na wgranie tła z pliku w formacie *.JPG, *.GIF, *.PGN. Wyjściowy wymiar panelu będzie wg wielkości importowanego pliku. Uwaga: Jeżeli dojdzie do zmiany adresu IP, musi być do logowania do stosowany już nowy adres. Jeżeli nowy adres IP, który został wprowadzony, nie jest w takiej samej sieci, nie będzie połączenie aktywne, dopóki nie dojdzie do zmiany ustawień sieciowych komputera (PC,iMM Client) na tą samą podsieć. W przypadku ustawienia none i color wymagane jest wprowadzić wysokość / szerokość panelu. Parametry wprowadzają się w jednostkach Pixel. Maksymalna rozdzielczość panelu jest 2000x2000 pikseli i to dla tła typu None, Color i File. Należy wgrywać tła z maks rozdzielczością.2000x2000 pikseli! 8.2 Zakładka Firmware: Służy do łatwej aktualizacji firmwaru. Nowy firmware jest do dyspozycji pod adresem i można go pobrać gratis. Jeżeli działa prawidłowo, nie ma potrzeby wgrywania nowej wersji firmwaru. Tylko w przypadku, że obecna wgrana wersja nie posiada funkcji, którą chcemy wykorzystać. Podczas aktualizacji należy postępować wg n/w: 1. Pobrać ze strony ostatnią wersję firmwaru. 2. Kliknąć na Browse (Wskaż) i wybierz pobrany plik (plik dla aktualizacji musi zawierać końcówkę *.bin ). 3. Kliknij na Upload (Aktualizuj). Firmware Version (Wersja firmwara) wyświetli aktualną wersję firmwara (tu lub na stronie logowania można sprawdzić czy doszło do zmiany). Hardware Version (Wersja hardwara) wyświetli aktualną wersję hardwaru. Wersja hardwaru pliku aktualizacyjnego musi odpowiadać istniejącej wersji hardwaru. Uwaga: Nie wyłączaj urządzenie, nie naciskaj przycisk Reset, jeżeli aktualizuje się firmware. po zakończeniu aktualizacji restartuje. Uwaga: Po aktualizacji firmwara zostaną wszystkie ustawienia zapisane. Tzn. pozostanie ustawiony adres IP, dane logowania, panel wizualizacji jak w przypadku wersji SW przed aktualizacją / /16

14 Konfiguracja : 8.3 Zakładka Builder: Służy do konfiguracji panelu sterowania. Konfiguracja zawiera wgrywanie kodu IR kodu do pamięci, wgrywanie ikon i przypisanie do już wgranych kodów IR. Zakładka builder składa się ze 3 paneli: Lewa część służy do importu ikon. Za pomocą przycisku Add (dodaj), w dolnej części tego 1 panelu, odtworzy się okno dla wyboru pliku. Tu wybieramy plik z ikoną. Wkładać możemy pliki typu *.JPG, *.GIF, *.PGN. Poprawnie wgrane ikony przypiszą się do lewego panelu. Wgraną ikonę możemy kiedykolwiek skasować naciśnięciem na krzyżyk w lewej dolnej części ikony. 2 3 Prawa część służy do zarządzania kodu IR. Za pomocą przycisku Record (wgraj), w dolnej części tego panelu, można nauczyć nowe kody IR. Po naciśnięciu przycisku Record wyśle kod IR do. Jeżeli kod został dobrze przyjęty, wyświetli się w tym oknie nowa linia z pozycją numeru kodu. Przypisanemu kodu można zmienić nazwę za pomocą prawego przycisku myszy na numer pozycji. Kod można skasować krzyżykiem na prawej stronie obok kodu. Środkowa część przeznaczona jest do wizualizacji. W tej części tworzymy wygląd wizualizacji panelu sterowania. Ikony, które zostali zaimportowane w lewej części można łatwo przeciągnąć za pomocą lewego przycisku myszy na część środkową. Jeżeli są już wszystkie potrzebne ikony umieszczone na planie, można przypisać kod IR. Po przypisaniu kodu na ikonę wyświetli się okno gdzie potrzeba wybrać wyjście za pomocą, którego zostanie kod nadawany IR. Odpowiednio przypisany kod można łatwo sprawdzić tak, że w prawym dolnym rogu ikony wyświetlone jest okno z numerem kanału nadajnika. Skasowanie ikony z panelu wizualizacji można zrobić za pomocą podwójnego naciśnięcia lewego przycisku myszy na odpowiednią ikonę / /16 3 2

15 Konfiguracja : Uwagi: Zmiany, które wykonamy jest potrzebne przed wyłączeniem lub zamknięciem przeglądarki zapisać i to naciśnięciem na przycisk Save w prawym dolnym rogu w oknie przeglądarki internetowej. Kody IR są aktualizowane w realnym czasie, tzn., jeżeli wgramy lub skasujemy kod IR, zapiszą się zmiany i bez zastosowania przycisku Save. Nazwa kodów IR może zawierać do 16 znaków, w nazwie nie można stosować specjalnych znaków (w przypadku zastosowania diakrytyki będzie pomniejszona maks. ilość znaków). Ikonę można dodać tylko z nazwą, która jest w planie jedyna. Jeżeli już taka nazwa ikony istnieje to nie zostanie przypisana. Ikony należy wgrywać z jak najmniejszą pojemnością ze względu na ograniczoną pamięć. Ikona musi być zawsze mniejsza niż wymiary planu, na który jest umieszczana. Wymiary i dostępna pamięć wyświetlona jest w lewej dolnej części zakładki. 8.4 Zakładka panel: Wizualizację tego panelu można podejrzeć w zakładce Builder. Służy do wysyłania kodów IR sterowania. Wysyłanie nastąpi po naciśnięciu lewego przycisku myszy na ikonę. Wysłanie kodu IR można sprawdzić mignięciem Status LED diody danego kanału. Status led sygnalizuje wysłany kod tylko odpowiedniego podłączonego wyjścia. Uwaga: Sterowanie panelu jest takie samo w przypadku logowania jako administrator i użytkownik. Tylko w przypadku panelu użytkownika jest na dole przycisk wylogowania Log out / /16

16 Problemy i ich rozwiązania: 8.5 Zakładka log out (wylogowanie): Po zakończeniu ustawienia lub zarządzania można wylogować się za pomocą przycisku Log out. 9. Problemy i ich rozwiązania: Produkt nie komunikuje (nie można podłączyć się na Webserver) Rozwiązania: Kontrola napięcia zasilania. Sprawdź czy produkt jest podłączony do napięcia zasilania i czy świeci Power LED na panelu przednim. Kontrola połączenia sieciowego Ethernet. Skontroluj, czy świeci żółta LED statusu pracy i czy świeci lub miga zielona LED do komunikacji. W przypadku problemy skontroluj napięcie zasilania. Jeżeli nie jest problem z w/w i ustawienia są poprawne to wykonaj restart krótkim naciśnięciem przycisku RESETlub odłączeniem i ponownym podłączeniem napięcia zasilania. Urządzenie nie reaguje na wysyłane komendy IR Rozwiązanie: Kontrola migania Status IR LED. Jeżeli jest podłączony do napięcia zasilania, Ethernet jest połączony i podłączony jest nadajnik IR do wyjścia z którego wysyłamy kod IR. Na czas wysyłania kodu IR musi zamigać zielona status LED. Jeżeli nie zamiga ta LED, powodem jest błędnie wybrany kanał, lub błędnie podłączony kabel, lub uszkodzony nadajnik IR. Jeżeli zamiga dioda LED ale urządzenie nie reaguje skontroluj czy kod IR jest poprawnie wgrany, ewent. zalecamy wgrać kod IR ponownie / /16

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CAMIP5N BEZPRZEWODOWA KAMERA KOLOROWA IP INSTRUKCJA SZYBKIEJ OBSŁUGI

CAMIP5N BEZPRZEWODOWA KAMERA KOLOROWA IP INSTRUKCJA SZYBKIEJ OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KAMERA KOLOROWA IP INSTRUKCJA SZYBKIEJ OBSŁUGI Figure 2 1. Wstęp CAMIP5N INSTRUKCJA SZYBKIEJ OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej Ważne

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji rejestratora czasu pracy. bibi-c25

Instrukcja instalacji rejestratora czasu pracy. bibi-c25 Instrukcja instalacji rejestratora czasu pracy Copyright 2013 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: 67

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3 Rejestratory K2-04E K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2014.03.25 Strona 1 / 34 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo