Wykaz typów rekordów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz typów rekordów"

Transkrypt

1 Struktura rekordów meldunku EWD Nazwa typu rekordu Wykaz typów rekordów Oznaczenie (kodowanie) Liczba pól w rekordzie Rekord Dane o Fakturze Rekord Dane o Kwotach Faktury Rekord Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji 3 30 Rekord Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego 1 Rekord Dane o Opłatach Dodatkowych z Wykazów Należności i Rekord Identyfikacja Meldunku 6 10 Wartość stanowi część wspólną rekordu typu 3 celem ujęcia w pliku EWD informacji o wagonach i kontenerach dla przesyłki wielowagonowej wagonowej. Rekord typu składa się z następujących elementów rekordu typu 3: 1,, 3,, 9, 10, 1, 15, 16, 17, 18, które zostaną wykazane w części Struktura rekordów w zbiorze EWD w niniejszym opracowaniu. 1

2 1. Załącznik nr 1.1 Struktura zapisu rekordów w zbiorze (pliku) EWD Faktura 1 1 Kwota 1 + VAT 1 do Faktury 1 Kwota + VAT do Faktury 1 Kwota N + VAT N do Faktury 1 List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 3 List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener 1 List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener N List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon N List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon N Kontener N List przewozowy Specyfikacja 1 Wagon 1 3 List przewozowy Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener 1 List przewozowy Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener N List przewozowy Specyfikacja 1 Wagon N List przewozowy Specyfikacja 1 Wagon N Kontener N Faktura 1 Kwota 1 + VAT 1 do Faktury List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 3 List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener 1 List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon 1 Kontener N List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon N List przewozowy 1 Specyfikacja 1 Wagon N Kontener N Faktura 3 1 Kwota 1 + VAT 1 do Faktury 3 Wykaz 1 Opłata 1 5 Wykaz 1 Opłata N 5 Wykaz N Opłata Identyfikacja meldunku 6. Załącznik nr 1. Struktura rekordów w zbiorze EWD.1. Rekord typu 1 Dane o Fakturze 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod 1 faktury bieżącej 0 O 1-0 faktury, uzupełniony z prawej strony do 0 znaków spacją

3 3 Typ faktury bieżącej 1 O 1 Z - faktura, K - korekta do faktury faktury, uzupełniony z faktury prawej strony do 0 znaków 0 F -1 poprzedniej spacją. Wskazuje numer faktury, do której jest korekta. 5 Typ faktury poprzedniej 1 F Z - faktura, w przypadku braku spacja 6 umowy 0 O NUMER NIP PŁATNIKA FAKTURY 0 O 63-8 umowy handlowej zawartej między PKP CARGO S.A. a Klientem, uzupełniony z prawej strony do 0 znaków spacją. NIP uzupełniony z prawej strony do 0 znaków spacją Data Rok 8 wystawienia Miesiąc O Data wystawienia faktury faktury Dzień 9 dni na zapłatę faktury O Kod kraju nadania F 93-9 dni zapłaty za fakturę, uzupełniona z prawej strony do znaków spacją Kod kraju nadania np. 51, obowiązkowe dla wszystkich faktur oprócz rozliczających zaliczki 11 Kod przewoźnika nadania F Kod przewoźnika nadania, np.: 151, 180, wypełniane dla faktur rozliczających przesyłki, 1 Kod kraju wydania F Kod kraju wydania, np.: 80, obowiązkowe dla wszystkich faktur oprócz rozliczających zaliczki 3

4 13 Kod przewoźnika wydania F Kod przewoźnika wydania, np.: 180, 151, wypełniane dla faktur rozliczających przesyłki, które mają jednakowego przewoźnika w kraju nadania i jednakowego przewoźnika w kraju odbioru 1 Koniec rekordu O CR+LF Razem: elementów: 1, : Rekord typu Dane o Kwotach Faktury Pozycji 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod Symbol waluty 3 O Kwota faktury netto 15 O -18 Stawka podatku VAT O 19-0 Alfabetyczny symbol waluty, np. PLN, EUR, USD Kwota faktury netto dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN -> PLNxxxxxxxxx13.5 Określenie stawki podatku VAT: ND - nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, ZW - zwolniony, 00-0 % VAT, 08-8 % VAT, 3-3 % VAT

5 Pozycji 5 Kwota podatku VAT 15 F Kwota Brutto 15 O Kwota podatku VAT pojawia się, gdy element rekordu Dane o Kwotach Faktury ma wartość 08 3; w pozostałych przypadkach wpisujemy xxxxxxxxxxx0.00. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis:,5 PLN -> xxxxxxxxxx.5 Kwota Brutto (suma kwot faktury netto i podatku VAT). Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. 7 Koniec rekordu O 51-5 CR+LF Razem: elementów: 7, : Rekord typu 3 Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji (pola od 1 do 10), 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod 3 Kraj O 1- Kod kraju nadania, np.: 51 3 Nalepka kontrolna nadania listu Stacja nadania listu przewozowe go 6 O 3-8 Przewoźnik O 9-1 Kod stacji nadania uzupełniany do 6 znaków z lewej strony zerami, np.: Kod przewoźnika: dla CIM/CUV, CIM TK, CIM/SMGS: 180 RDE, 151 PKP CARGO; dla SMGS spacje 5

6 , Separator 1 Znak - (łącznik, myślnik) listu Przewozowe go 8 listu przewozowego uzupełniany do 8 znaków z lewej strony zerami, np.: lp CIM , lp SMGS Kraj wydania przesyłki O -3 Kod kraju wydania, np.: 51, 80 6 Stacja wydania przesyłki 6 O -9 Kod stacji nadania uzupełniany do 6 znaków z lewej strony zerami, np.: Kod punktu granicznego wejście F Kod punktu granicznego PKP wejściowego wypełniany przy imporcie i tranzycie 8 Kod punktu granicznego wyjście F 3-37 Kod punktu granicznego PKP wyjściowego wypełniany przy eksporcie i tranzycie 9 Data nadania przesyłki Rok Miesiąc Dzień O 38-5 DATA NADANIA PRZESYŁKI (ZAWSZE ZNANA) 10 Identyfikator nadawcy przesyłki 0 O 6-65 Identyfikator nadawcy przesyłki cd. Rekord typu 3 Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji (pola od 11 do 19), 6

7 , Data wydania przesyłki Rok Miesiąc Dzień Identyfikator odbiorcy przesyłki Postanowienie taryfowe dla listu przewozowego F F W Data wydania przesyłki (w eksporcie i tranzycie nieznana pole uzupełniane do 8 znaków spacjami) Identyfikator odbiorcy przesyłki w przypadku wykazów, 3 oraz gdy odbiorca przesyłki znajduje się poza granicami Polski wypełnienie pola jest fakultatywne Postanowienie taryfowe dla listu przewozowego, np.: 037xxxxxxxxx w przypadku braku postanowień pole jest uzupełniane do 1 znaków z prawej strony spacją ( grupy po 3 znaki) 1 wagonu 1 W 15 Kod NHM 8 W 16 Kod RID O 17 Kod UTI 13 O kontenera Jest to numer wagonu, dla przesyłek wielowagonowych jest to numer pierwszego wagonu, np.: Kod NHM, np.: W przypadku jego braku spacje. Kod RID, np.: 118. W przypadku jego braku - spacje. kontenera. Przykładowy zapis ATIU W przypadku braku numeru kontenera spacje. 7

8 , Długość kontenera O 13-1 Kod długości kontenera. Przykładowy zapis ATIU ATIU W przypadku braku kodu długości spacje. 18 Masa rzeczywista [ kg ] 7 O Masa rzeczywista całej przesyłki wyrażona w [kg]. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. 19 Masa obliczeniowa [ kg ] 7 O Masa obliczeniowa całej przesyłki wyrażona w [kg]. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. Przykładowy zapis: kg -> xx10000 cd. Rekord typu 3 Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji (pola od 0 do 8) 0 1 Kod kraju odcinka przewozowego Kod przewoźnika odcinka przewozowego, O Kod kolei odcinka przewozowego, dla którego określamy przewoźne opłaty dodatkowe, np. 51, 80 O Kod przewoźnika odcinka przewozowego, np. 151, 180 Kod opłaty O Kod rodzaju opłaty - wartość 0000 oznacza przewoźne, a każdy inny kod określa odpowiednią opłatę dodatkową, np. 30 ważenie wagonu. 8

9 , 3 Odległość taryfowa O Odległość taryfowa. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do znaków. Przykładowy zapis: 3 km -> xx3, 0 km -> xxx0. Symbol waluty taryfowej 3 O Alfabetyczny symbol waluty np.: PLN, EUR, USD 5 Kwota w walucie taryfowej 15 O Kwota przewoźnego opłaty dodatkowej w walucie taryfowej dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx Kurs przerachowania 7 O Kurs przerachowania waluty taryfowej na walutę faktury. Pole uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. Przykładowy zapis: 3,13 -> x Kwota w PLN 15 O Kwota w PLN dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx Stawka podatku VAT O 13-1 Określenie stawki podatku VAT: ND - nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, ZW - zwolniony, 00-0 % VAT, 08-8 % VAT, 3-3 % VAT 9

10 cd. Rekord typu 3 Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji (pola od 9 do 30), 9 Kwota podatku VAT 15 O 15-9 Kwota podatku VAT pojawia się, gdy element 8 rekordu Dane Listu Przewozowego ze Specyfikacji ma wartość 08 3; w pozostałych przypadkach wpisujemy xxxxxxxxxxx0.00. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis:,5 PLN -> xxxxxxxxxx.5 30 Koniec rekordu O CR+LF Razem: elementów: 30, : 3.. Rekord typu Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego (pola od 1 do 9) y składające się na rekord typu Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego zostały wyróżnione czcionką pogrubioną., 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod Nalepka Kraj Kod kraju nadania, O 1- np.: 51 kontrolna nadania listu przewozowego Stacja Kod stacji nadania 3 6 O 3-8 uzupełniany do 6 nadania listu znaków z lewej strony przewozowego zerami, np.:

11 , Przewoźnik Kod przewoźnika: dla CIM/CUV, CIM TK, CIM/SMGS: 180 RDE, 151 PKP CARGO; dla SMGS spacje Separator 1 O 9-1 Znak - (łącznik, listu przewozowego 8 listu przewozowego uzupełniany do 8 znaków z lewej strony zerami, np.: lp CIM , lp SMGS Kraj wydania przesyłki O -3 6 Stacja wydania przesyłki 6 O -9 Kod kraju wydania, np.: 51, 80 Kod stacji nadania uzupełniany do 6 znaków z lewej strony zerami, np.: Kod punktu granicznego wejście 8 Kod punktu granicznego wyjście F F 3-37 Kod punktu granicznego PKP wejściowego wypełniany przy imporcie i tranzycie Kod punktu granicznego PKP wyjściowego wypełniany przy eksporcie i tranzycie 9 Data nadania przesyłki Rok Miesiąc Dzień O 38-5 DATA NADANIA PRZESYŁKI (ZAWSZE ZNANA) 11

12 cd. Rekord typu -Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego (pola od 10 do 18), 10 Identyfikator nadawcy 0 O 6-65 Identyfikator nadawcy przesyłki 11 Data wydania przesyłki Rok Miesiąc Dzień F Data wydania przesyłki (w eksporcie i tranzycie nieznana pole uzupełniane do 8 znaków spacjami) 1 Identyfikator odbiorcy przesyłki 0 F 7-93 Identyfikator odbiorcy przesyłki w przypadku wykazów, 3 oraz gdy odbiorca przesyłki znajduje się poza granicami Polski wypełnienie pola jest fakultatywne Postanowienie taryfowe dla wagonu/kontenera, 13 Postanowienie taryfowe dla wagonu/kontenera 1 wagonu 1 W 1 W np.: 037xxxxxxxxx w przypadku braku postanowień pole jest uzupełniane do 1 znaków z prawej strony spacją ( grupy po 3 znaki) wagonu dla przesyłek wielowagonowych wagonowych, np.: Kod NHM 8 W Kod NHM, np.: W przypadku jego braku spacje. 16 Kod RID O Kod UTI 13 O kontenera Kod RID, np.: 118. W przypadku jego braku - spacje. kontenera. Przykładowy zapis ATIU W przypadku braku numeru kontenera spacje. 1

13 17 Długość kontenera O 13-1 Kod długości kontenera. Przykładowy zapis ATIU ATIU W przypadku braku kodu długości spacje. 18 Masa rzeczywista [ kg ] 7 O Masa rzeczywista całej przesyłki wyrażona w [kg]. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. Przykładowy zapis: kg - > xx10350 cd. Rekord typu Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego (pola od 19 do 30) 19 Masa obliczeniowa [ kg ] 7 O 0 1 Kod kraju odcinka przewozowego Kod przewoźnika odcinka przewozowego O O Kod opłaty O 3 Odległość taryfowa O Masa obliczeniowa całej przesyłki wyrażona w [kg]. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacjami do 7 znaków. Przykładowy zapis: kg -> xx10000 Kod kolei odcinka przewozowego, dla którego określamy przewoźne opłaty dodatkowe, np. 51, 80 Kod przewoźnika danego odcinka przewozowego, np. 151, 180. Kod rodzaju opłaty - wartość 0000 oznacza przewoźne, a każdy inny kod określa odpowiednią opłatę dodatkową. Odległość taryfowa dla odcinka PKP. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacjami do znaków. Przykładowy zapis: 3 km -> xx3, 0 km -> xxx0. 13

14 Symbol waluty taryfowej 3 O 5 Kwota w walucie taryfowej 15 O 6 Kurs przerachowania 7 O 7 Kwota w PLN 15 O 8 Stawka podatku VAT O Alfabetyczny symbol waluty np.: PLN, EUR, USD Kwota przewoźnego opłaty dodatkowej w walucie taryfowej dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx13.5 Kurs przerachowania waluty taryfowej na walutę faktury. Pole uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. Przykładowy zapis: 3,13 -> x3.13 Kwota w PLN dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacjami do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx13.5 Określenie stawki podatku VAT: ND - nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, ZW - zwolniony, 00-0 % VAT, 07-7 % VAT, - % VAT, 3-3 % VAT 1

15 9 Kwota podatku VAT 15 O 15-9 Kwota podatku VAT pojawia się, gdy element 8 rekordu Dane o Wagonach i Kontenerach ze Specyfikacji Listu Przewozowego ma wartość 07, 3; w pozostałych przypadkach wpisujemy xxxxxxxxxxx0.00. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacjami do 15 znaków. Przykładowy zapis:,5 PLN -> xxxxxxxxxx.5 30 Koniec rekordu O Razem: elementów: 13 pola: 1-, 9-10, 13-18, : 96. CR+LF.5. Rekord typu 5 Dane o Opłatach Dodatkowych z Wykazów Należności i 3 (pola od 1 do 1) 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod 5 Kraj powstania opłaty Kod kraju nadania, w którym O 1- dodatkowej powstała opłata dodatkowa, np.: 51 Kod stacji powstania opłaty Stacja powstania opłaty 3 6 O 3-8 dodatkowej uzupełniany do dodatkowej 6 znaków z lewej strony zerami, np.: Przewoźnik O 9-1 Kod przewoźnika, PKP CARGO

16 5 listu przewozowego / numer wykazu 8 O 13-0 listu przewozowego dla wykazu numer wykazu dla wykazu 3 uzupełniany do 8 znaków z lewej strony zerami, np.: lp CIM , lp SMGS Rodzaj wykazu O 1- Kod wykazu należności uzupełniany do znaków z lewej strony spacją, np.: xx, 3 xx3 Data Rok 7 powstania opłaty dodatkowej Miesiąc Dzień O 5-3 DATA POWSTANIA OPŁATY DODATKOWEJ 8 Symbol usługi (kod opłaty) O Symbol usługi (kod opłaty), np.: 3, 50 Pole uzupełniane do znaków z lewej strony zerami. 9 jednostek usługi O 37-0 jednostek usługi. Pole uzupełniane do znaków z lewej strony spacją, np.: 15 x15, 3 xxx3 10 Kod jednostki miary 0 O 1-60 Kod jednostki miary. Pole uzupełniane do 0 znaków z lewej strony spacją 11 Symbol waluty taryfowej 3 O Alfabetyczny symbol waluty 1 Kwota za jednostkę usługi w walucie taryfowej 10 O 6-73 Kwota za jednostkę usługi w walucie taryfowej dwie ostatnie pozycje poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacjami do 10 znaków. cd. Rekord typu 5 Dane o Opłatach Dodatkowych z Wykazów Należności i 3 (pola od 13 do 18) 16

17 13 Kwota netto w walucie taryfowej 15 O Kurs przerachowania 7 O Kwota w walucie taryfowej dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx13.5 Kurs przerachowania waluty taryfowej na walutę faktury. Pole uzupełniane z lewej strony spacją do 7 znaków. Przykładowy zapis: 3,13 -> x Kwota w PLN 15 O Stawka podatku VAT O Kwota podatku VAT 15 O Kwota w PLN dwie ostatnie pozycje pola poprzedzone kropką (.) oznaczają grosze danej waluty. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis: 13,5 PLN - >PLNxxxxxxxxx13.5 Określenie stawki podatku VAT: ND - nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, ZW - zwolniony, 00-0 % VAT, 08-8 % VAT, 3 3 % VAT Kwota podatku VAT pojawia się, gdy element rekordu Dane o Opłatach Dodatkowych z Wykazów Należności i 3 ma wartość 08 3; w pozostałych przypadkach wpisujemy xxxxxxxxxxx0.00. Pole jest uzupełniane z lewej strony spacją do 15 znaków. Przykładowy zapis:,5 PLN -> xxxxxxxxxx.5 18 Koniec rekordu O CR+LF Razem: elementów: 18, :

18 .6. Rekord typu 6 Dane Identyfikacyjne zbioru EWD 1 Kod typu rekordu 1 O 0 Podać kod 6 Sporządzający zbiór 0 O Otrzymujący zbiór 0 O Data utworzenia zbioru Rok Miesiąc kolejny Rok Nazwa sporządzającego zbiór EWD (PKP CARGO S.A. CFC). Pole uzupełniane do 0 znaków z prawej strony spacją. Nazwa klienta, który otrzymuje zbiór EWD. Pole uzupełniane do 0 znaków z prawej strony spacją. O 1-8 Data utworzenia zbioru O 9-56 zbioru NNNNRRRR, gdzie: NNNN kolejny numer zbioru w roku, RRRR rok, np.: xx faktur w zbiorze O faktur w zbiorze. Pole uzupełniane z lewej strony spacjami do znaków, np.: 10 faktur - zapis xx10 7 listów przewozowych w zbiorze 6 O listów przewozowych w zborze. Pole uzupełniane z lewej strony spacjami do 5 znaków, np.: 100 listów zapis xxx100 8 wykazów należności i 3 6 O 67-7 wykazów należności w zbiorze. Pole uzupełniane z lewej strony spacjami do 5 znaków, np.: wykazy zapis xxxx 9 rekordów w zbiorze 6 O rekordów w zbiorze wraz z rekordem typu 6 Dane Identyfikacyjne Zbioru EWD. Pole uzupełniane z lewej strony spacjami do 6 znaków, np.: 30 rekordów zapis xxx30 18

19 10 Koniec rekordu O CR+LF Razem: elementów: 10, : 81 19

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce ³adowania tory ogólne. Nazwa bocznicy 10. Odbiorca - nazwa, adres. Pozycja taryfowa RID

4. Miejsce ³adowania tory ogólne. Nazwa bocznicy 10. Odbiorca - nazwa, adres. Pozycja taryfowa RID 03 Uwaga: Strony umowy przewozu akceptuj¹ postanowienia Regulaminu przewozu przesy³ek towarowych PKP CARGO S.A. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wype³nia nadawca *) Wype³nia kolej jeœli sama

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Faktura xml - struktura

Faktura xml - struktura Faktura xml - struktura Wstęp... 1 Notacja... 1 Typy pól... 2 Specyfikacja pliku dla faktur... 2 Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących... 2 Struktura dla faktury korygującej:... 2 Specyfikacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Poczta Polska S.A. Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny bswschowa24 i net-bank 1. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego - bswschowa24 W celu złożenia przelewu zagranicznego należy: Menu

Bardziej szczegółowo

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A.

Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. Warszawa, grudzień 2013 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Zakres świadczonych usług 4 2 Definicja Klienta PKP CARGO S.A.

Bardziej szczegółowo

Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2013r. Obowiązują od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2013r. Obowiązują od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 568/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. Zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp.

Bardziej szczegółowo

Opis plików wymiany danych.

Opis plików wymiany danych. Opis plików wymiany danych. WPROWADZENIE...2 PLIKI XML...2 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI W PLIKU XML...5 PLIKI PDF...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. DHL 2012 Strona 1 z 7 Wprowadzenie Dokument opisuje poszczególne

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Działanie programu. 2. Wprowadzanie danych. 3. Wyszukiwanie kodów CPV i CPC. 4. Wyszukiwanie informacji w trybie zapytań. 5. Generowanie raportów.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 1 A URZĄD CELNY WYSYŁKI / EKSPORTU 5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer akt Karta dla kraju wysyłki / eksportu 8 Odbiorca 14 Zgłaszający / Przedstawiciel 18 Znaki i przynależność państwowa środka transportu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2016r. Obowiązują od dnia r. do dnia r.

Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2016r. Obowiązują od dnia r. do dnia r. Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki. z o.o. w 2016r. Obowiązują od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. SPIS TREŚCI WYKAZ ZMIAN 3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności

Bardziej szczegółowo

pow. 10 do 15 km do 10 km

pow. 10 do 15 km do 10 km Masa Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I. Ekspres 24 Ekspres 24 opłaty za usługę doręczenie

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki

E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki www.inforakademia.pl E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki Paweł Ziółkowski Stan do końca 2017 Do końca roku 2017 składki ZUS były opłacane na cztery odrębne rachunki bankowe (jednakowe dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

DMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu:

DMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu: DMS Autostacja3 Opis zmian mapowanie danych z DMS Dokumentacja do wersji: 3.1630.0107 Data dokumentu: 2017-07-24 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do treści listu przewozowego

Objaśnienia do treści listu przewozowego 1 Objaśnienia do treści listu przewozowego Załącznik 2 Punkt 4 1 Języki przypadku braku odrębnego porozumienia pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem list przewozowy należy drukować w jednym lub kilku językach,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Struktura zbioru do przekazania informacji o fakturach z systemu PINCASSO do drukowania zewnętrznego.

Struktura zbioru do przekazania informacji o fakturach z systemu PINCASSO do drukowania zewnętrznego. Załącznik nr 2E do Umowy na: Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego DOH opis wymiany danych z Centrum Korespondencji Masowej System

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Załącznik nr 1 do Decyzji Nr../2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 2013 r. Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW:

INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW: INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW: Cennik: Plik typu MS Excel w wersji 2003. Budowa nazwy pliku zawierającego informacje o cenie danej grupy: RRRR_Grupa_Nr_X_CENNIK_r.xls, gdzie: RRRR rok ogłoszenia procedury

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Koszt wysyłania przesyłki zależy od rodzaju usługi, miejsca prze-znaczenia (strefy A, B), ilości i wagi paczek oraz ewentualnych opłat dodatkowych. za paczki

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Obsługa Przesyłek Towarowych Warsaw Cargo Terminal

Cennik Usług Obsługa Przesyłek Towarowych Warsaw Cargo Terminal Strona: 1 Stron: 5 30..25 Okres obowiązywania: od.02.25 I. IMPORT: 1.1 Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie zgodności dokumentów z towarem, nadanie numeru DSK (w przypadku przysyłek spoza EU),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych ROZDZIAŁ I. OPŁATY DODATKOWE DO USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Poz. Nazwa Opłata netto Opłata

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DANYCH PLIKÓW WEJŚCIOWYCH DO OBSŁUGI KART PERSONALIZOWANYCH

STRUKTURA DANYCH PLIKÓW WEJŚCIOWYCH DO OBSŁUGI KART PERSONALIZOWANYCH STRUKTURA DAYCH PLIKÓ EJŚCIOYCH DO OBSŁUGI KART PERSOALIZOAYCH 1. Zbiór wejściowy do otwarcia, aktualizacji i zamknięcia rachunków kart to zbiór tekstowy o następujących cechach: 1) plik tekstowy w formacie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla uż ytkowników programów i moduł ów. Wydaje JERID, spol. s r. o. Ołomuniec 7 kwietnia 2008 Stron: 5

Biuletyn dla uż ytkowników programów i moduł ów. Wydaje JERID, spol. s r. o. Ołomuniec 7 kwietnia 2008 Stron: 5 ERIC 5 Biuletyn dla uż ytkowników programów i moduł ów Wydaje JERID, spol. s r. o. Ołomuniec 7 kwietnia 2008 Stron: 5 Nowe moduły CCIM / CIM UTI List przewozowy CIM dla transportu kombinowanego (2.58.00)

Bardziej szczegółowo

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W7 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Dokument opisuje strukturę pliku CSV zawierającego dane formularza Z-12 za 2014 rok. Dane zawarte w tym pliku można importować do programu

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. Tekst ujednolicony, wg stanu prawnego na dzień 4 maja 2015r.

Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. Tekst ujednolicony, wg stanu prawnego na dzień 4 maja 2015r. Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. Tekst ujednolicony, wg stanu prawnego na dzień 4 maja 2015r. Warszawa, maj 2015 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2 FORMULARZ OFERTOWY strona z ogólnej liczby stron (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY - strona 2 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play 1. Wstęp... 1 2. Nagłówek faktury... 1 3. Linia treści faktury... 3 4. Nagłówek faktury cd... 3 5. Podsumowanie faktury... 4 5.1 Sumaryczne informacje o podatku... 4 5.2 Informacje o płatności... 5 6.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo