Konferencja Innowacyjny Śląsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Innowacyjny Śląsk"

Transkrypt

1 Konferencja Innowacyjny Śląsk 27 luty 2009 Aleksandra Kulisz

2 Projekt Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Innovation Relay Centres oraz Euro Info Centres. Pod nową nazwą Enterprise Europe Network dąży do skutecznego kontynuowania oraz poszerzenia dotychczas realizowanych działań we wspomnianych ośrodkach. W Polsce ośrodki sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem cały kraj. W skład konsorcjum działającego na terenie Polski Południowej wchodzi dziewięciu partnerów instytucjonalnych z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, z Politechniką Krakowską w roli lidera. Projekt jest jedną z inicjatyw KE w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach (CIP).

3 Ośrodek Enterprise Europe Network przy GAPP S.A. OFERUJE: szkolenia, warsztaty, seminaria bezpośredni kontakt z klientami pomoc doradczą i informacyjną dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych WSPIERA poszukiwania międzynarodowych partnerów handlowych, technologicznych i naukowych promocję innowacyjnych rozwiązań i technologii ORGANIZUJE: misje gospodarcze, spotkania brokerskie, dni o transferze technologii

4 Projekt Enterprise Europe Network Sieć oferuje możliwość skorzystania z największej w Europie Bazy ofert i zapytań technologicznych. Każdy zarejestrowany może otrzymywać na maila wykaz technologii stosowanych w Europie w danej branży. Ponad to z każdą z firm prezentującą daną technologię można nawiązać kontakt za pośrednictwem ośrodka. Każda z firm może zamieścić w Bazie własną innowacyjną ofertę technologiczną lub zapytanie na temat poszukiwanej oferty. Usługa dla klientów Sieci jest całkowicie nieodpłatna.

5 Konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo województwa śląskiego INNOWATOR ŚLĄSKA Kto może brać udział w konkursie? Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, których firma posiada siedzibę na terenie województwa śląskiego.

6 Jaki jest cel konkursu? wybór najbardziej innowacyjnych śląskich przedsiębiorstw w następujących kategoriach (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo), promocja innowacyjności w działalności gospodarczej w województwie śląskim, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawa wizerunku regionu i przedsiębiorstw działających na jego terenie poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podejmowania szkoleń w tym zakresie.

7 KONKURS INNOWATOR ŚLĄSKA 2008 Patronat konkursu: Organizator konkursu: Biuro konkursu: Konkurs objęty jest patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Konkurs organizowany jest przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w ramach projektu Enterprise Europe Network Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przy ul. Astrów 10, Katowice, tel. (032)

8 Realizacja I edycji konkursu Innowator Śląska Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych. Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny danych zawartych w Arkuszu uczestnictwa. Wizytacja w formie audytu technologicznego. Wizytacja była przeprowadzona wspólnie przez audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych ekspertów z określonej dziedziny. Informacje przekazane w materiałach konkursowych oraz uzyskane przez audytorów podczas wizyt w przedsiębiorstwach posłużyły wypełnieniu Formularza Audytu Technologicznego oraz Arkuszy Ocen. Głosowanie audytorów. Spotkanie Komisji Konkursowej Innowator Śląska 2008: Komisja, na podstawie przedstawionych materiałów oraz opinii audytorów poprzez głosowanie wyłoniła Laureatów Nagrody INNOWATOR ŚLĄSKA 2008, po jednym z każdej kategorii oraz przyznała wyróżnienia dla nominowanych firm.

9 Prezentacja laureatów konkursu oraz przedsiębiorstw nominowanych do II etapu

10 Tytuł INNOWATOR ŚLĄSKA 2008 Konferencja Innowacyjny Śląsk / HOTBLOK S.A. - System do budowy ścian oparty na bloczku podstawowym HOTBLOK Firma HOTBLOK jest producentem nowatorskich materiałów budowlanych, spełniających najostrzejsze wymagania z zakresu przenikalności cieplnej U=0,15 W/m 2 K. System HOTBLOK jest kompleksowym systemem podstawowych elementów budowlanych do budowy ścian jednowarstwowych nie wymagających docieplenia. Jest to kompletny system budowlany służący do wznoszenia ścian jednowarstwowych na bazie betonu keramzytowego wypełnionego styropianem spełniającym funkcje izolacji cieplnej i akustycznej. Firma prowadzi Intensywną wewnętrzną działalność badawczo-rozwojową oraz współpracuje z licznymi ośrodkami B+R. ZALETY - doskonałe parametry budowlane, prostota i szybkość montażu, niższe koszty eksploatacji budynków, b. dobra mrozo- i ognioodporność, wyrób ekologiczny, szerokie zastosowanie w budownictwie jedno- i wielo- rodzinnym jak i przemysłowym, spełnia wymogi dyrektywy unijnej dotyczącej energooszczędności, technologia domu pasywnego. Kategoria MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

11 Tytuł INNOWATOR ŚLĄSKA 2008 Konferencja Innowacyjny Śląsk / Piekarnia VINI - HipoLEN Razowy - pieczywo o podwyższonej wartości żywieniowej Firma zajmuje się produkcją wyrobów piekarniczych oraz mącznych wyrobów garmażeryjnych a zwłaszcza wytwarzaniem pieczywa funkcjonalnego o ściśle zdefiniowanych walorach zdrowotnych. HipoLEN to chleb z 10% udziałem nasion lnu oleistego. Nasiona mają wyjątkowo korzystny pod względem żywieniowym i profilaktycznym skład chemiczny, który zapewnia wymierne korzyści zdrowotne nie pogarszając właściwości smakowych i teksturalnych produktu finalnego. Zastosowanie 10% udziału zmielonych nasion lnu w wypieku chleba z mąki żytniej i pszennej wymagało innowacyjnej modyfikacji technologii wytwarzania ciasta, aby zachować odpowiednią jakość produktów finalnych. ZALETY - pieczywo charakteryzuje się obniżoną wartością energetyczną, obniżoną zawartością węglowodanów, podwyższoną zawartością błonnika i jest bogate w kwasy tłuszczowe Omega-3. Zalecane jest diabetykom, osobom o skłonności do miażdżycy naczyń krwionośnych i chorób układu krążenia. Produkt posiada walory prozdrowotne wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi oraz poziomu glukozy we krwi. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

12 Tytuł INNOWATOR ŚLĄSKA 2008 Konferencja Innowacyjny Śląsk / Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus ITAM jest jednostką badawczo-rozwojową z wieloletnią tradycją w dziedzinie techniki i aparatury medycznej oraz przystosowywania wyników prac do wdrożenia w praktyce gospodarczej. System PELETON plus jest pierwszym w świecie systemem do grupowej rehabilitacji kardiologicznej, w którym transmisja danych pomiędzy elementami systemu została zrealizowana w sposób całkowicie bezprzewodowy dzięki łączu Bluetooth. Produkt stanowi twórcze rozwinięcie poprzednich konstrukcji chronionych istniejącymi zgłoszeniami patentowymi. Na PELETON plus składa się centralne stanowisko sterujące z jednym lub dwoma monitorami LCD oraz do 8 zadajników wysiłku w postaci Cykloergometrów ERM-200 i bezprzewodowych modułów EKG. ZALETY - zastosowanie sieci bezprzewodowej pozwala na zwiększenie liczby badanych pacjentów i prowadzenie w pełni wiarygodnych badań; gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta. Kategoria ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

13 WYRÓŻNIENIE Konferencja Innowacyjny Śląsk / SGT S.A. Śląska Grupa Telekomunikacyjna - JAMBOX Cyfrowa Telewizja Kablowa 3 Generacji SGT jest formą organizacji i współpracy kilkudziesięciu przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów sieci Internet, czyli grupy firm, które realizują wspólny cel: wdrożenie usługi IPTV w swoich sieciach - uruchomienie pierwszej śląskiej interaktywnej telewizji cyfrowej. ZALETY - firma stworzyła interaktywną usługę umożliwiającą wykorzystanie telewizora jako narzędzia dostępu nie tylko programów telewizyjnych ale także do różnego typu materiałów multimedialnych. JAMB0X to telewizja cyfrowa HD, która łączy zalety mediów internetowych (interaktywność, szybki dostęp do informacji) z zaletami telewizji kablowej (bogaty wybór kanałów, cyfrowa jakość obrazu i dźwięku). Interaktywność to cecha wyróżniająca go spośród innych telewizji. Użytkownik, który dotychczas był biernym odbiorcą kanałów telewizyjnych staje się aktywnym uczestnikiem i współtworzy telewizję, dostosowując ją do swoich potrzeb. Telewizja pozwala dodać nowe kanały telewizyjne wykorzystujące zawartość tworzoną przez media, instytucje, firmy a nawet użytkowników indywidualnych. Pozwala również na kontakt z innymi abonentami telewizji. Kategoria MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

14 WYRÓŻNIENIE Konferencja Innowacyjny Śląsk / MCI Sp. z o.o. - R-ECO Pellet - automatyczny kocioł żeliwny zasilany granulatem drzewnym (pelet) Firma zajmuje się produkcją nowoczesnych, ekologicznych kotłów na paliwa stałe, mających zastosowanie w ogrzewaniu domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych i usługowych. Siłą firmy jest strategia oparta o nowe normy ochrony środowiska. Wdrożony do produkcji Kocioł R-ECO Pellet jest wynikiem prac B+R pracowników firmy. Przeznaczony jest do automatycznego spalania peletów, które stanowią coraz popularniejsze źródło energii odnawialnej. Kocioł wyróżnia się wysoką sprawnością energetyczną i innowacyjną konstrukcją. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że kocioł jest znacznie bardziej przyjazny środowisku niż produkty alternatywne, w kotłowni rozchodzi się przyjemny zapach lasu a znikomą ilość popiołu można wykorzystać jako naturalny nawóz. ZALETY - kocioł w sposób automatyczny rozpala palenisko, dobiera moc pracy palnika w zależności od chwilowego zapotrzebowania obiektu, dostarcza potrzebną energię i wygasza się czyszcząc palenisko. Kotły R-ECO Pellet zostały wyposażone w najnowszą wersję własnej produkcji sterownika RIS (R-eco Inteligent System), który wyznacza nowy poziom funkcjonalności wśród kotłów na paliwa stałe. Kocioł jest w pełni automatyczny, przyjazny w obsłudze i może być wykorzystany w budynkach wyposażonych w system centralnego sterowania (inteligentny dom). Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

15 WYRÓŻNIENIE Konferencja Innowacyjny Śląsk / Jantar sp. z o.o. - System identyfikacji i śledzenia produkcji za pomocą technologii RFID w standardzie EPCGLOBAL Firma specjalizuje się w systemach kasowych i automatycznej identyfikacji towarów. Sprzedaje urządzenia specjalistyczne z zakresu systemów sprzedaży: terminale, kasy, wagi, metkownice, oprogramowania gastronomiczne, hotelowe, sklepowe itd. Technologia zwana EPC/RFID wykorzystuje technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych do rozpoznawania obiektów oznakowanych kodem EPC (Electronic Product Code) w powiązaniu z internetową wymianą danych logistycznych realizowaną w sposób automatyczny. System identyfikacji i śledzenia produkcji umożliwia kontrolowanie procesów produkcyjnych, gospodarki magazynowej, realizację dokumentów magazynowych; przeprowadzaniu inwentaryzacji w technologii RFID. Potwierdzeniem skuteczności takiego systemu są oszczędności w postaci eliminacji błędów przy kompletacji, czy w procesie inwentaryzacji oraz ograniczenie czasochłonności procesu inwentaryzacyjnego z 1 tygodnia do 4 godzin. ZALETY - uniwersalność systemu pozwala na jego zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki wraz z dostosowaniem danych do powstających globalnych baz danych identyfikacyjnych. Kategoria ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

16 Prezentacja nominowanych do II etapu przedsiębiorstw Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Innowacyjna suszarnia do biomasy (trocin z drewna) Firma została utworzona w listopadzie 2003 r. zajmuje się działalnością consultingową, doradczą oraz pośrednictwem finansowym. Firma współtworzyła projekty dla firm w branży drzewnej pod kątem kompletacji dostaw, projektowania, rozruchu technologicznego, doboru urządzeń i pozyskania środków zewnętrznych. Prace badawcze dot. wdrożenia suszarni do biomasy prowadzone były na przestrzeni r. Wykonano dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną innowacyjnej suszarni do trocin, przeprowadzono badanie rynku krajowego i europejskiego. W wyniku podjętych prac wykonano prototyp urządzenia. W I kwartale 2008 r. dokonano pierwszych prób technologicznych suszenia w innowacyjnej suszarni wraz z procesem brykietowania. Próby zakończyły się sukcesem. ZALETY - wypełnia niszę rynkową w zakresie suszenia biomasy, jest całkowicie bezpieczna, zwiększa się kilkukrotnie ekonomika procesu suszenia, brykiet jest bardzo wysokiej jakości bez konieczności dodawania lepiszczy, niska temperatura suszenia max 90 C powoduje całkowite bezpieczeństwo procesu suszenia, wyeliminowano samozapalenie się trocin, gabaryty suszarni są 10-cio krotnie mniejsze od dotychczasowych suszarń, co powoduje prócz ekonomiki suszenia, dużo niższe koszty zakupy urządzenia. Kategoria MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

17 ALFA PLAST Maciej Trybuś - Jednostka pływająca katamaran ALFA WIND Podstawowa działalność firmy polega na usługach z zakresu diagnostyki urządzeń elektronicznych, samochodów, motocykli, sprzętu pomiarowego. Dodatkowym segmentem działalności jest opracowywanie i wdrażanie do produkcji innowacyjnych konstrukcji łodzi żaglowych. ZALETY: prostota konstrukcji, zastosowane materiały i technologia, brak konkurencji. Opracowano nową technologię wykonania kadłuba, która umożliwia skrócenie czasu wykonania połączeń do kilkunastu sekund zamiast technologii laminatowej, która wymaga wiązania elementów w czasie 24 godzin. Innowacyjne elementy zastosowane w katamaranie to: Rozwiązanie konstrukcji masztu z zastosowaniem duraluminium, Całkowita niezatapialność konstrukcji, Sztywna podłoga oraz wygodne siedzenia na pokładzie katamaranu, Jedna linka i ster, Waga pływaka to 25 kg, co umożliwia transport katamaranu na bagażniku dachowym samochodu. Kategoria MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

18 Tech Service Polska Sp. z o.o. Zaprawa izolacyjna Polytech Firma zajmuje się wprowadzeniem na rynki Europy Środkowej i Wschodniej nowoczesnych technologii branży budowlanej, dotąd nieznanych lub słabo rozwiniętych. Kierunek działania firmy został skierowany na rozpowszechnianie technologii termooszczędnych, szybkich i łatwych w zastosowaniu. Firma proponuje sprzedaż maszyn i urządzeń wraz z kompleksowym know-how dla produkcji gotowych mieszanek, prefabrykatów, materiałów wytwarzanych bezpośrednio na placu budowy. Polytech to zaprawa cementowo styropianowa składająca się z granulatu styropianowego połączonego w fazie produkcji z dodatkiem spieniającym Tech, cementem oraz wodą. Znajduje zastosowanie przy izolacji termicznej i akustycznej posadzek, dachów płaskich, ścian warstwowych konstrukcji murów słupowo ryglowych a także przy produkcji prefabrykatów. ZALETY - Polytech nie zawiera piasku, dzięki czemu odciąża konstrukcje, tworzy lepsze dopasowanie do podłoża, posiada lepszą rozlewność, łatwość odpowietrzania oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie. Eliminuje mostki termiczne, nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

19 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych Wilpo Sp. z o.o. Laboratoryjny analizator węgla WILPO L 241 Firma zajmuje się opracowaniem, produkcją, instalacją oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym własnych urządzeń do szybkich lub ciągłych pomiarów parametrów jakości węgla. Laboratoryjny analizator WILPO L 241 przeznaczony jest do wykonywania szybkich oznaczeń podstawowych parametrów jakości węgla (zawartości popiołu, wilgoci, siarki oraz natychmiastowego określenia wartości opałowej w technicznych próbkach węgla w stanie roboczym). Analizator wykonany jest w jednomodułowej konstrukcji umożliwiającej jego dowolne usytuowanie i łatwość obsługi. Wyposażenie analizatora stanowią: drukarka, naczynie pomiarowe oraz wałek wyrównujący. W konstrukcję modułu wbudowany jest monitor LCD oraz klawiatura. ZALETY - Laboratoryjny analizator węgla WILPO L 241 jest produktem własnego pomysłu. Nie ma na świecie analizatora o takiej konstrukcji, który byłby jego odpowiednikiem. Możliwe inne zastosowanie prezentowanej technologii: pomiary parametrów jakościowych szeroko rozumianej biomasy, ciągły pomiar kruszyw i innych materiałów sypkich, stosowanych do budowy autostrad. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

20 Simple Sp. z o.o. esimple.hrm internetowy system kadrowy Firma specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania dla biznesu, dostosowując ofertę do zidentyfikowanych potrzeb Klientów. Dostarcza systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach a także w uczelniach wyższych i w dużych jednostkach ochrony zdrowia. esimple.hrm to aplikacja internetowa umożliwiająca harmonogramowanie planów i rozliczanie czasu pracy, a także rejestrację zdarzeń kadrowych oraz lepszą komunikację pracowników z działem personalnym szczególnie między centralą a placówkami. Znajduje zastosowanie w sieciach handlowych, sklepach, stacjach benzynowych, punktach usługowych, oddziałach banku, firmach ochroniarskich, jednostkach ochrony zdrowia. ZALETY - funkcjonalność systemu wspiera planowanie, rejestrowanie, rozliczanie czasu pracy, w tym ruchomych czy równoważnych czasów pracy, szczególnie w kontekście planowania obsady stanowisk czy dyżurów, wymianę dokumentów i informacji o zdarzeniach kadrowych, optymalizacji zatrudnienia, umożliwia redukcję czynności administracyjnych. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

21 TKP S.A. Śląskie Sieci Światłowodowe Światłowodowa sieć - 3S Metro Ethernet Firma jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na terenie Śląska i Zagłębia. Buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową innym operatorom, dużym przedsiębiorstwom i instytucjom. Operator świadczy usługi dzierżawy włókien światłowodowych, transmisji danych, operatorskiego dostępu do Internetu oraz monitoringu. Wszystkie usługi firmy realizowane są w oparciu o sieć 3S Metro Ethernet o długości ponad 600 km. Sieć światłowodowa 3S została zbudowana w oparciu o najnowocześniejsze, bezpieczne technologie, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność łączy. Węzły sieci 3S rozmieszczono tak, aby umożliwić dotarcie do najbardziej zaludnionych obszarów aglomeracji śląskiej. Sieć obejmuje swoim zasięgiem Katowice, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, Rudę Śląską, Dąbrowę Górniczą, Siemianowice, Mysłowice, Świętochłowice, Jaworzno, Mikołów, Knurów, Pyskowice, Będzin i Radzionków. Główne węzły zlokalizowano w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i Sosnowcu, gdzie transmisja odbywa się z przepustowością 10Gb/s. ZALETY - architektura, w jakiej tworzona i rozbudowywana jest sieć 3S, zakładająca docelowe domykanie wszystkich połączeń w pierścienie, pozwala na osiągnięcie dużego stopnia niezawodności i bezpieczeństwa danych klientów. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

22 INFOBOX Sp. z o.o. Q-NSK - Nowoczesny System Kolejkowy usprawniający obsługę klientów oczekujących w kolejce. Firma koncentruje się na rozwoju produktów i usług związanych z technologią dotykową i szeroko pojętą wizualizacją informacji. Projektuje, produkuje i serwisuje kioski multimedialne, urządzenia komputerowe, wyświetlacze oraz tworzy oprogramowanie funkcjonalne dedykowane do oferowanych rozwiązań. Jest producentem m.in. INFOBOX-ów - kiosków informacyjnych. Q-NSK Nowoczesny System Kolejkowy - jest to nowoczesny zintegrowany system obsługi kolejek, ułatwiający organizację stanowisk obsługi klienta. Działanie systemu polega na przyporządkowaniu klienta do zdefiniowanej kolejki, a następnie przywołaniu go do stanowiska obsługi poprzez wyświetlenie jego numeru na określonych wyświetlaczach oraz poprzez wygenerowaną zapowiedź słowną. System Q-NSK pozwala na uporządkowanie ruchu interesantów, znaczne skrócenie czasu oczekiwania w kolejce, zwalnia klienta z konieczności pilnowania kolejki. ZALETY - dzięki Q-NSK klienci oprócz pasywnych treści związanych z obsługą kolejki mogą prezentować aktywne komunikaty takie jak informacje, ogłoszenia, zarządzenia, materiały reklamowe, wiadomości, aktualne wydarzenia. Istnieje możliwość rejestracji przez Internet z prezentacją poziomu obciążenia kolejki w czasie, umożliwiając klientom planowanie terminu załatwienia sprawy. Kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

23 Geo Globe Polska - Gosiatka komórkowa o specjalnych parametrach rezystancyjnych GEOSTAT Firma zajmuje się produkcją geosiatki komórkowej, termoformowaniem tworzyw sztucznych, produkuje m.in. elementy karoserii pojazdów, opakowania zwrotne oraz przekładki transportowe. Geosiatka stosowana jest do wzmacniania podłoża w budownictwie komunikacyjnym, kopalniach. Produkt został wdrożony w 2007 roku jest stosowany do stabilizacji i wzmocnienia podtorzy trakcji szynowej na miękkich i plastycznych gruntach oraz do budowy stabilnych i trwałych skrzyżowań szynowo-drogowych. Typowe zastosowania geosiatki: trwałe i tymczasowe drogi dojazdowe, podbudowy fundamentowe i zabezpieczenia rurociągów rampy w portach i przystaniach, drogi rowerowe i chodniki, pobocza dróg, podbudowy nawierzchni asfaltowych i brukowych, bazy transportowe i place magazynowe, place portowe i podbudowy pod maszyny przeładunkowe, terminale transportowe i kontenerowe. ZALETY - w produkcji geosiatki firma wykorzystuje innowacyjną, opracowaną przez siebie technologię, dzięki której wyrób spełnia najwyższe standardy jakościowe. W odróżnieniu od producentów podobnych wyrobów firma stosuje zgrzewanie za pomocą zgrzewarek ultradźwiękowych (nie stosuje obróbki cieplnej w procesie zgrzewania). W zależności od typu geosiatki zmieniane są składniki do produkcji taśm. Urządzenia są uniwersalne i pozwalają na produkcję taśm o różnej wysokości (do ok. 20 cm). Maksymalna szerokość gotowych geosiatek to 6 metrów. Kategoria ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

24 Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT - Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) - w trosce o zdrowsze społeczeństwo Działalność firmy od ponad 20 lat związana jest z rynkiem opieki zdrowotnej. Zakres działalności firmy obejmuje projektowanie i wytwarzanie specjalistycznego oprogramowania dla medycyny. Przedsiębiorstwo jest dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania dla aptek, przychodni, laboratoriów medycznych oraz szpitali. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ)- OSOZ jest projektem unikalnym w skali kraju i jednym z niewielu podobnych rozwiązań spotykanych na świecie. ZALETY - w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zostały udostępnione anonimowe Indywidualne Konta Zdrowotne. Pozwalają one każdemu zainteresowanemu na swobodne gromadzenie informacji o własnym stanie zdrowia a w szczególności o zaordynowanych i wykupionych lekach, przebytych chorobach, problemach zdrowotnych, wizytach u specjalisty czy też badaniach lekarskich. Informacje te gromadzone są automatycznie ze wszystkich placówek opieki zdrowotnej współpracujących z systemem OSOZ, mogą być również uzupełniane samodzielnie przez pacjenta. Kategoria ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZEDSIĘBIORSTW S.A. REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Aleksandra Kulisz Tel.: Adriana Kamińska-Flak Tel.:

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Innowacyjne produkty Dolnego Śląska Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Wrocławskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012

Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012 Konferencja regionalna Innowacja. Cię rozwija". Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012 Adriana Kamińska Flak Sieć Enterprise Europe Network istnieje od 1 stycznia 2008 r. Zrzesza organizacje

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH SZANSĄ DLA FIRMY DOBRE PRAKTYKI publikacja podsumowująca realizację projektu pt. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) nr 1/2011 (7) biuletyn nr 1/2011 (7) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Przed Państwem przedostatni numer Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Studium przypadku nr 1 HCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działanie 4.6 i 5.4 Numer umowy o Wartość ogółem POIG.04.06.00-10-018/12-03

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna Innowacja. Cię rozwija". Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012

Konferencja regionalna Innowacja. Cię rozwija. Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012 Konferencja regionalna Innowacja. Cię rozwija". Gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska 2012 KONKURS INNOWATOR ŚLĄSKA 2012 Patronat konkursu: Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Etyczni w biznesie. Program Przedsiębiorstwo Fair Play jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności

Etyczni w biznesie. Program Przedsiębiorstwo Fair Play jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności PIĄTEK 30 stycznia 2009 nr 21 (2397) F Biuro programu Etyczni w biznesie Program afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Raport Gazety Prawnej i organizatorów programu Przedsiębiorstwo Laureaci Platynowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Słowo wstępne Rektor Politechniki Śląskiej Wstęp Małgorzata Rąb, Jan Brzóska I EDYCJA Systemy Inteligentnych Robotów Autonomicznych

SPIS TREŚCI Słowo wstępne Rektor Politechniki Śląskiej Wstęp Małgorzata Rąb, Jan Brzóska I EDYCJA Systemy Inteligentnych Robotów Autonomicznych KONKURS MÓJ POMYSŁ NA BIZNES SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Słowo wstępne Rektor Politechniki Śląskiej... 3 Wstęp Małgorzata Rąb, Jan Brzóska... 5 Geneza konkursu... 8 Przebieg konkursu....9 Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo