(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2232783. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08832775."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/46 ( ) H04L 12/26 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/15 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób przełączania zabezpieczenia Ethernet (30) Pierwszeństwo: US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/39 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/09 (73) Uprawniony z patentu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PANAGIOTIS SALTSIDIS, Stockholm, SE MARTIN JULIEN, Laval, CA SYLVAIN MONETTE, Blainville, CA (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 11885/11/P-RO/GP/KM EP Opis Dziedzina techniki Sposób przełączania zabezpieczenia Ethernet [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie sieci komunikacyjnych, zwłaszcza sieci komunikacyjnych, które używają systemów i sposobów przełączania zabezpieczenia Ethernet w domenie PBB TE (Inżynierii Ruchu Mostkowanych Sieci Szkieletowych Dostawców). Tło [0002] W ciągu ostatnich kilku lat Ethernet stał się niekwestionowanie wiodącą technologią Sieci Lokalnej (LAN) z uwagi na wewnętrzne cechy technologii, takie jak prosta w realizacji i stosowaniu, tania w wykorzystaniu, łatwa do zarządzania, a także kompatybilna wstecznie. [0003] Ponieważ usługi danych obecnie stanowią większość ruchu, operatorzy i dostawcy telekomunikacyjni obserwują możliwość zebrania takich samych korzyści przez zastąpienie ich infrastruktury Synchronicznej Hierarchii Cyfrowej (SDH)/Synchronicznej Optycznej Usługi Sieciowej (SONET) infrastrukturą transportu pakietów w oparciu o Ethernet. Jednak sieci metro Ethernet i szkieletowe mają dość odmienne wymagania niż firmowe LAN. [0004] Co za tym idzie, technologia Ethernet wymaga określonych ulepszeń, jeśli ma spełnić te wymagania poziomu dostawcy. Obecnie prowadzi się prace w Instytucie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) nad koncepcją PBB TE (Inżynierii Ruchu Mostkowanych Sieci Szkieletowych Dostawców) w celu wdrożenia technologii Ethernet do wykorzystania przez dostawców. Omawiana jest poprawka do standardu IEEEE P802.1Q (IEEE P802.1Q-2006/D0.1, Draft IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks), która ma na celu zapewnienie prawdziwego rozwiązania do transportu pakietów poziomu dostawcy w oparciu o Ethernet. [0005] PBB TE (tzn. IEEE 802.1Qay/D0.0, Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks: Provider Backbone Bridges-Traffic Engineering, maj 2007) proponuje proste rozwiązanie, zorientowane na połączenia. Realizacja ta utrzymuje nieodłączne zalety Ethernet, koncentrując się na niedoborach Ethernet jako protokołu transportowego pakietów klasy dostawcy. Bazuje ona na koncepcji zawartej w poprawkach do IEEE 802.1Q, a w szczególności separacji sieciowej PBB (tzn., IEEE 802.1Qah/D3.8, Draft Standard for Local Metropolitan Area Networks Virtual Bridged Local Area Networks: Provider Backbone Bridges, październik 2007), w celu dostarczenia skalowalnego rozwiązania. [0006] W przeciwieństwie do Mostkowania Sieci Szkieletowej Dostawcy ( PBB), w PBB TE protokoły drzew rozpinających i emisja/nadawanie zalewowe nie są wykorzystywane.

3 - 2 - Filtracyjne bazy danych są wypełniane przy użyciu systemu zarządzania siecią lub płaszczyzny zwiększonej kontroli, umożliwiając konstruowanie i dostarczanie Ścieżek Przełączanych Ethernet (ESP) na przestrzeni sieci. Pozwala to kontrolować przepływ ruchu poprzez sieć transportową pakietów w oparciu o Ethernet, co zapewnia optymalny przydział zasobów. Każda ESP reprezentuje jednokierunkową ścieżkę. Para ESP, która tworzy w dwukierunkową ścieżkę na przestrzeni sieci, zawiera łącze lub tunel PBB TE. [0007] Jednym z kluczowych punktów uwzględnianych w PBB TE jest jak zapewnić kompleksowe liniowe zabezpieczenie łącz komunikacyjnych PBB TE, gdzie wyspecjalizowane łącze przełączania zabezpieczenia PBB TE jest ustanowione dla danego łącza, a ruch jest automatycznie przełączany z pracującego (głównego) łącza PBB TE na zabezpieczające (zapasowe) łącze PBB TE, gdy w wystąpi awaria na głównym łączu. [0008] FIG. 1 to uproszczony schemat blokowy obrazujący istotne elementy kompleksowego liniowego schematu ochrony 10 i jego układ w istniejących sieciach dla jednostki zabezpieczenia 12. Schemat wykorzystuje zwykły ruch na ESP 14 jako jednostce pracującej oraz ESP 16 jako jednostkę zabezpieczenia pomiędzy komponentem Zachodnim 18 oraz komponentem Wschodnim 20. Komponent Zachodni obejmuje proces przełączania zabezpieczenia 22 a komponent Wschodni obejmuje proces przełączania zabezpieczenia 24. Na końcach wysyłających ruch może zostać zorganizowany na dwa sposoby. Po pierwsze, w układzie 1 +1, ruch przesyłany jest po obu ścieżkach pracującej i zabezpieczającej jednocześnie (mostkowane). Po drugie, w układzie 1:1 lub 1 za 1, ruch przesyłany jest tylko po jednej ścieżce w danym momencie (przełączane). W obu układach zabezpieczenia koniec odbiorczy wybiera ruch z podmiotu pracującego lub zabezpieczenia w oparciu o informacje z procesów Operacyjnych, Administracyjnych i Zarządczych (OAM) lub operatorów sieci. W przypadku 1 za 1, wysyłający "mostek zabezpieczenia" oraz "selektor" odbioru muszą być skoordynowane. [0009] Sektor Normalizacji Telekomunikacji (ITU) określa termin "mostek" jako przełącznik, który wybiera jedną lub obie ścieżki transmisji na końcu wysyłającym domeny zabezpieczenia. Należy rozumieć, że nie jest to taka sama definicja jak termin "mostek" wykorzystywany w standardzie IEEE 802. Jak określono w niniejszym wynalazku, liniowy mostek ochronny Sektora Normalizacji Telekomunikacji ITU odnosi się do "mostka zabezpieczenia". [0010] W jednokierunkowych schematach ochrony liniowej selektory przy każdym z końców domeny zabezpieczenia działają niesynchronicznie. W szczególności, działanie wyboru ścieżki ruchu przy jednym końcu nie powoduje działania wyboru ruchu na drugim końcu ruchu w odwrotnym kierunku. Co za tym idzie, ruch w jednym kierunku może korzystać z innej ścieżki niż ruch w przeciwnym kierunku. [0011] Jednak schematy dwukierunkowej ochrony liniowej działają synchronicznie w tym sensie, że działanie wyboru ruchu przy jednym końcu uruchamia również odpowiadające działanie wyboru na drugim końcu ruchu w odwrotnym kierunku. Tak więc ruch w obie strony dzieli tą samą ścieżkę (tzn., albo pracującą albo zabezpieczenia).

4 - 3 - [0012] Przełączanie zabezpieczenia może być wywołane przez informację OAM, wynikającą z okresowego monitorowania ścieżek pracujących i zabezpieczających lub z monitorowania warstwy fizycznej, taką jak utrata sygnału lub błędne ramki wykryte poprzez sekwencję kontroli ramek. [0013] Schematy ochrony liniowej są na ogół konfigurowalne, by były "odwracalne" lub "nieodwracalne", gdzie ruch odbioru i transmisji, jeśli ma to zastosowanie, powraca automatycznie na ścieżkę pracującą, gdy OAM wskaże, że błąd lub usterka ustąpiła. [0014] Większość schematów ochrony liniowej ma obecnie na celu przełączenie całkowite (na obu końcach tam, gdzie ma to zastosowanie) w mniej niż 50ms od wystąpienia błędu, nie tylko od wskazania usterki przez OAM. Co za tym idzie, cykliczność wiadomości ciągłości kontroli OAM musi być prawie o rząd szybsza w celu wykrycia usterki i transportu informacji synchronizacyjnej od końca do końca. [0015] Większość schematów obejmuje również wstrzymanie i odczekanie do przywrócenia zegarów. Czasy wstrzymania gwarantują, że usterka nie jest tylko przejściowym zdarzeniem, wynikającym na przykład z jakiegoś przełączania zabezpieczenia niższego poziomu, podczas gdy czasy przywracania gwarantują, że wydajność ścieżki pracującej jest w pełni przywrócona przed powtórnym przełączeniem nią. Oczywiście, ogólny czas przywracania jest dłuższy. [0016] Tak więc konieczny jest skalowalny, kompleksowy mechanizm odpornościowy szybszy niż 50ms, który oferuje możliwości dwukierunkowej kompleksowej ochrony liniowej dla tuneli lub łączy komunikacyjnych PBB TE punkt - punkt w domenie PBB TE. [0017] Dziś stosuje się różne zastrzeżone i oparte na standardzie mechanizmy odpornościowe w sieciach Ethernet, takie jak Protokół Drzewa Rozpinającego (STP), Protokół Drzewa Szybko Rozpinającego (RSTP), Protokół Wielu Drzew Rozpinających (MSTP), Pierścień Elastycznego Pakietu (RPR), a także Agregacja Linków (LAG). Niemniej jednak, mechanizmy te ograniczają się do łączenia błędów i nie są zaprojektowane do łatwego skalowania w dużych sieciach. Ponadto nie wspierają one przełączania zabezpieczenia szybszego niż 50 ms ani w środowisku pierścieniowym, ani liniowym. Ponadto, ponieważ protokoły drzewa rozpinającego nie są wykorzystywane w PBB TE, od początku wyklucza to również ich stosowanie jako potencjalnego rozwiązania oferującego odporność łącza PBB TE. [0018] W sieciach SDH/SONET, funkcja i protokół Automatycznego Przełączania Zabezpieczenia (APS) zapewnia kompleksową ochronę obwodu. Ta funkcja i protokół APS mogą obsługiwać przełączanie 50ms, przełączanie jednokierunkowe i dwukierunkowe, przełączanie odwracalne i odwracalne, przełączanie manualne i/lub automatyczne. Funkcja APS może również wspierać topologie liniowe, pierścieniowe i siatkowe. APS umożliwia przełączanie obwodów w przypadku awarii obwodu i jest wykorzystywany w większości sieci synchronicznych. [0019] ITU-T, poprzez Zalecenie G.8031/Y.1342, określa wykorzystanie funkcji APS i protokołu połączenia podsieci punkt - punkt opartego na VLAN w sieciach transportowych

5 - 4 - Ethernet. Protokół APS służy do koordynacji dwóch końców domeny zabezpieczenia. Komunikaty APS są wysyłane tylko na ścieżkę zabezpieczającą. Bezpośrednie zastosowanie mechanizmów G.8031 w domenie PBB TE wprowadza dodatkową złożoność, jako że nadejście Jednostki Danych Protokołu APS (PDU) do sygnalizacji celów zawiera znaczne rezerwowe informacje prowadzące do taniego wydajnego rozwiązania. [0020] Przykładowo, Zalecenie G.8031 stwierdza, że wskazane jest wysyłanie Komunikatów Kontroli Ciągłości (CC-MS) w przedziale czasowym 3,3ms a w przypadku pierwszych trzech komunikatów APS (wynikających ze zdarzenia przełączenia zabezpieczenia na końcu wysyłającym), wysyłanie także w podobnym przedziale czasowym 3,3ms, a następnie ponownie w odstępie czasowym 5 sekund. Pozwala to na utratę do dwóch komunikatów APS z uwagi na błędy lub inne zjawiska, jednocześnie nadal osiągając czas przełączenia zabezpieczenia 50ms. [0021] Publikacja Amerykańskiego Wniosku Patentowego Nr Hofmeister, i in. prezentuje sposób zapewniający przełączanie zabezpieczenia w sieci szkieletowej tak, aby zostały ustanowione łącza komunikacyjne pracujące i zabezpieczające. Pracujące łącze jest monitorowane przez centralną jednostkę kontroli a przełączanie na łącze zabezpieczenia dokonywane jest, gdy jednostka kontrolna wykryje usterkę. Hofmeister wspomina Ethernet i VLANy, które są podłączone do sieci szkieletowej, ale nie przedstawia przełączania zabezpieczenia Ethernet, ponieważ sieć szkieletowa nie działa zgodnie z technologią Ethernet, a jest tylko przyłączona do sieci Ethernet. [0022] Amerykański Patent Nr 7,093,027 - Shabtay i in. prezentuje sposób ustanowienia dwóch fizycznych połączeń Ethernet między parą węzłów sieci tak, że jedno połączenie służy do każdego kierunku komunikacji pomiędzy odpowiednimi parami węzłów. VLAN może być ustanowiona w sieci, ale fizyczne połączenie Ethernet dwoma połączeniami Ethernet między każdą parą węzłów pozostaje ukryte we VLAN. Shabtay nie opisuje sieci szkieletowej z przełączaniem zabezpieczenia Ethernet między łączami komunikacyjnymi. Streszczenie [0023] W dziedzinie istnieje potrzeba funkcjonalności APS w domenie PBB TE do prostszego i sprawniejszego dwukierunkowego kompleksowego liniowego mechanizmu przełączania zabezpieczenia. Niniejszy wynalazek ma na celu rozwiązanie koncentrujące się na tej potrzebie. W niniejszym wynalazku zapewnione zostaje znacznie prostsze rozwiązanie w oparciu o wymianę CCMs i wykorzystanie Zdalnego Wskaźnika Usterki (RDI) do sygnalizacji APS. [0024] Niniejszy wynalazek zapewnia możliwość dwukierunkowego liniowego przełączania zabezpieczenia 1: 1 w domenie PBB TE, korzystającej na istniejących Zarządzaniu Usterkami Połączeń IEEE 802.1Qag (CFM), CCMs i polu RDI. Niniejszy wynalazek zapewnia również uproszczone i wydajne rozwiązanie, które jest dobrze dostrojone do wykorzystania technologii Ethernet. [0025] Tym samym, w jednej wersji niniejszy wynalazek jest ukierunkowany na sposób zapewnienia przełączania zabezpieczenia Ethernet domeny PBB TE. Sposób zaczyna się

6 - 5 - przez utworzenie dwóch łącz komunikacyjnych PBB TE pomiędzy pierwszym komponentem B a drugim komponentem B. Każde łącze obejmuje dwie jednokierunkowe Ścieżki Przełączane Ethernet (ESP), każda związana z możliwie odmiennym Identyfikatorem VLAN (VID). Sposób obejmuje mapowanie ruchu danych na pierwszym łączu PBB TE, gdzie pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej a drugie łącze PBB TE odpowiadające zapasowej jednostce zabezpieczenia. Ruch danych przesyłany jest po pierwszym łączu poprzez ESP związaną z jednym VID w jednym kierunku i inną ESP związaną z możliwie różnym VID w kierunku przeciwnym. Łącza komunikacyjne PBB TE są monitorowane pod względem występowania wad. Z chwilą wykrycia usterki na jednym łączu PBB TE, ruch danych jest mapowany ponownie na inne łącze PBB TE poprzez trzecią ESP związaną z trzecim VID i czwartą ESP związaną z czwartym VID. [0026] W kolejnej wersji, niniejszy wynalazek jest ukierunkowany na system zapewniający przełączanie zabezpieczenia Ethernet w Domenie PBB TE. System obejmuje pierwsze łącze PBB TE pomiędzy pierwszym komponentem B a drugim komponentem B, pierwsze łącze PBB TE mające pierwszą ESP do ruchu jednokierunkowego od pierwszego komponentu B do drugiego komponentu B i drugą ESP do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B. Pierwsza ESP związana jest z pierwszym VID a druga ESP związana jest z drugim VID. System obejmuje także drugie łącze PBB TE pomiędzy pierwszym komponentem B a drugim komponentem B. Druga PBB TE ma trzecią ESP do jednokierunkowego ruchu od pierwszego komponentu B do drugiego komponentu B i czwartą ESP do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B. Trzecia ESP związana jest z trzecim VID a czwarta ESP związana jest z czwartym VID. Ponadto, system mapuje ruch danych po pierwszym łączu PBB TE, gdzie pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej a drugie łącze PBB TE odpowiada zapasowej jednostce zabezpieczenia. Dwa łącza komunikacyjne PBB TE są monitorowane pod względem usterek. Z chwilą wykrycia usterki na jednym łączu PBB TE, ruch danych jest ponownie mapowany na inne łącze PBB TE. [0027] W jeszcze innej wersji, niniejszy wynalazek jest ukierunkowany na węzeł zapewniający przełączanie zabezpieczenia Ethernet w Domenie PBB TE. Węzeł łączy z pierwszym łączem PBB TE pomiędzy węzłem a drugim węzłem. Pierwsze łącze PBB TE ma pierwszą ESP do jednokierunkowego ruchu od węzła do drugiego węzła i drugą ESP do jednokierunkowego ruchu od drugiego węzła do węzła. Pierwsza ESP związana jest z pierwszym VID a druga ESP związana jest z drugim VID. Węzeł łączy również z drugim łączem PBB TE pomiędzy węzłem a drugim węzłem. Drugie łącze PBB TE ma trzecią ESP do jednokierunkowego ruchu od węzła do drugiego węzła i czwartą ESP do jednokierunkowego ruchu od drugiego węzła do węzła. Trzecia ESP związana jest z trzecim VID a czwarta ESP związana jest z czwartym VID. Węzeł mapuje ruch danych po pierwszym łączu PBB TE. Pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej a drugie łącze PBB TE odpowiada zapasowej jednostce zabezpieczenia. Dwa łącza komunikacyjne PBB TE są monitorowane pod względem usterek. Z chwilą wykrycia usterki na jednym łączu PBB TE, węzeł ponownie mapuje ruch danych na inne łącze PBB TE.

7 - 6 - Krótki opis rysunku [0028] FIG. 1 (stan techniki) to uproszczony schemat blokowy, obrazujący istotne elementy kompleksowego liniowego schematu ochrony i jego układ w istniejących sieciach dla jednostki zabezpieczenia; FIG.2 to uproszczony schemat blokowy sieci, obrazujący ustawienie łącza PBB TE w preferowanej wersji niniejszego wynalazku; FIG. 3 to uproszczony schemat blokowy, obrazujący mapowanie określonego ruchu danych do jednostki pracującej w sieci z FIG. 2; FIG. 4 to uproszczony schemat blokowy, obrazujący usterkę w jednostce pracującej sieci z FIG. 2; FIG. 5 to uproszczony schemat blokowy sieci, obrazujący ponowne mapowanie określonego ruchu danych do jednostki zabezpieczenia; oraz FIG. 6 to blokowy schemat, obrazujący etapy ustawiania i mapowania łącz komunikacyjnych PBB TE w celu zapewnienia możliwości przełączania zabezpieczenia w domenie PBB TE. Opis szczegółowy [0029] Niniejszy wynalazek to system i sposób przełączania zabezpieczenia Ethernet w domenie PBB TE. Niniejszy wynalazek zapewnia możliwości dwukierunkowego liniowego przełączania zabezpieczenia 1: 1 w domenie PBB TE. W domenie PBB TE, Szkieletowe Mostki Brzegowe (BEBs) zaznaczają rozgraniczenie pomiędzy przedmiotową Mostkowaną Siecią Szkieletową Dostawcy (PBBN) a sieciami dołączonymi do niej. Te BEB to w założeniu B BEB lub IB BEB, każda zawierająca Komponent B. Domena zabezpieczenia jest określana jako obszar pomiędzy Portami Szkieletowymi Klienta (CBPs) na różnych Komponentach B zaangażowanych BEB. ESP są przekazywane z jednej BEB do drugiej, każda określana przez krotkę <B-DA, B SA, B VID>. Każda ESP reprezentuje jednokierunkową ścieżkę a pary ESP, które tworzą dwukierunkową ścieżkę, określają łącze PBB TE. ESP należące do tego samego łącza PBB TE są trasowane razem, ale mogą również być określane przez różne B-VID. [0030] FIG.2 to uproszczony schemat blokowy sieci 100, obrazujący ustawienie łącza PBB TE w preferowanej wersji niniejszego wynalazku. Sieć 100 obejmuje co najmniej dwa łącza komunikacyjne PBB TE, łącze PBB TE (jednostka pracująca ) 102 i łącze PBB TE (jednostka zabezpieczenia ) 104, pomiędzy BEB 106, mającym Zachodni Komponent B 108 a BEB 110 mającym Wschodni Komponent B 112. Łącze PBB TE 102 obejmuje ESP od Zachodu do Wschodu 114 i ESP od Wschodu do Zachodu 116. Każda ESP może odpowiadać tym samym lub różnymi ustawieniom B-VID dla dwóch różnych kierunków. Łącze PBB TE 104 obejmuje ESP od Zachodu do Wschodu 118 i ESP od Wschodu do Zachodu 120. [0031] ESP 114, 116, 118 i 120 są ustalane przez konfigurowanie wpisów w filtracyjnych bazach danych (FDB) na wszystkich mostkach, które te ESP muszą przejść, i musi być

8 - 7 - ustawione członkostwo VLAN każdego uczestniczącego portu. Istnieją dwa Komponenty B kończące ESP. Jak przedstawiono w FIG. 2, Zachodni Komponent B 108 obejmuje Port Szkieletowy Klienta (CBP) 126 i szereg Portów Sieci Dostawcy (PNP), PNP 122 i PNP 124. Wschodni Komponent B 112 obejmuje CBP 164 oraz szereg PNP, PNP 160 i PNP 162. ESP 114 związana z VID 128 jest częścią Jednostki Pracującej 102 i jest skonfigurowana między CBP 126 a CBP 164. Ponadto, istnieje inna ESP 118, związana z VID 130, która jest częścią Jednostki Zabezpieczenia 104 i jest skonfigurowana pomiędzy CBP 126 a CBP 164. Ponieważ ESP 114 związana jest z VID 128, porty CBP 126 i PNP 122 na komponencie zachodnim B 108 i porty PNP 160 i CPB 164 na Komponencie Wschodnim B 112 są skonfigurowane, by były członkami zestawu członków VID 128. Ponieważ ESP 118 związana jest z VID 130, porty CBP 126 i PNP 124 na komponencie zachodnim B 108 i porty PNP 162 i CPB 164 na Komponencie Wschodnim B 112 są skonfigurowane, aby były członkami zestawu członków VID 130. W kierunku przeciwnym od Wschodniego Komponentu B 112 do Zachodniego Komponentu B 108, istnieje ESP 116 związana z VID 166, która jest częścią Jednostki Pracującej 102 i jest skonfigurowana między CBP 164 a CBP 126, i czwarta ESP 120, związana z VID 168,, która jest częścią Jednostki Zabezpieczenia 104 i jest skonfigurowana pomiędzy CBP 164 a CBP 126. Ponieważ ESP 116 związana jest z VID 166, porty CBP 126 i PNP 122 na komponencie zachodnim B 108 i porty PNP 160 i CPB 164 na Komponencie Wschodnim B 112 są skonfigurowane, by były członkami zestawu członków VID 166. Ponieważ ESP 120 związana jest z VID 168, porty CBP 126 i PNP 124 na komponencie Zachodnim B 108 i porty PNP 162 i CPB 164 na Komponencie Wschodnim B 112 są skonfigurowane, by były członkami zestawu członków VID 168. Ramki są oznaczone dla konkretnego VID i mogą tylko wyjść lub wejść z powiązanymi portami. [0032] Konfigurowanie łącza komunikacyjnego PBB TE oznacza, że odpowiednie Powiązania Konserwacyjne (MA) są również skonfigurowane. Jedno MA jest ustawione na monitorowanie górnego (łącze -1) łącza PBB TE a drugie na monitorowanie dolnego (łącze - 2) PBB TE. Każde z tych dwóch MA może być powiązane z parą Wirtualnych Identyfikatorów LAN (VID), gdzie każdy VID odpowiada jednokierunkowej ESP. MA, które monitoruje łącze -1 PBB TE, może wówczas zawierać oba VID na swojej liście VID. Punkty Końcowe Konserwacji"(MEP), powiązane z tym MA, to Górne MEP, skonfigurowane na CBP, które rozgraniczają powiązane łącze PBB TE. Przykładowo tam, gdzie dwa VID stosuje się dla jednego łącza PBB TE, każde MEP ma własny główny VID (np. VID 128 dla MEP na Zachodnim komponencie B związany z łączem PBB TE 102 i VID 166 dla MEP na Wschodnim komponencie B). W tej konfiguracji, każdy MEP może otrzymać ramki, które są oznaczone którymkolwiek z VIDów na liście MA, ale przesyła ramki, które są oznaczone tylko głównym VID tego MEP.W szczególności, w przedstawionym przykładzie, MEP dla jednostki pracującej na komponencie Zachodnim B może przesłać tylko określone Komunikaty Kontroli Ciągłości (CCM) VID 128, podczas gdy odpowiadający MEP na komponencie Wschodnim może jedynie przesłać ramki oznaczone VID 166. Oba MEP mogą otrzymać ramki CCM, które są oznaczone dla dowolnego VID 166 lub 128.

9 - 8 - [0033] Ruch danych jest mapowany na łącze PBB TE przez konfigurowanie parametrów CBP. W szczególności, identyfikator serwisowy instancji szkieletowego CBP jest wykorzystywany do umożliwienia przenoszenia tylko konkretnych instancji serwisowych przez łącze PBB TE i kolumnę B-VID w tabeli Szkieletowej Instancji Serwisowej lub, jeżeli nie jest to obsługiwane, parametr Portu VID CBP (PVID) może być zastosowany do mapowania określonej instancji serwisowej do konkretnej ESP. FIG. 3 to uproszczony schemat blokowy, obrazujący mapowanie określonego ruchu danych na jednostkę pracującą w sieci 100 na FIG. 2. Wartość CBP PVID dla CBP 126 związana jest z VID 128, podczas gdy CBP 164 związana jest z VID 166. Jak przedstawiono, sieć obejmuje MEP 200 związaną z VID 128 na Komponencie Zachodnim B 108 a MEP 202, związana z VID 166, na Komponencie Wschodnim B 112. [0034] W rezultacie tej konfiguracji, ramki wartości określonego szkieletowego Identyfikatora Instancji Serwisowej (I-SID), które sięgają CBP na komponencie Zachodnim B 108, są mapowane na ESP 114, podczas gdy określone ramki, które sięgają CBP na komponencie Wschodnim B 112, są mapowane na ESP 116. Tym samym łącze PBB TE 102 odpowiada jednostce pracującej a łącze PBB TE 104 odpowiada rezerwowej jednostce zabezpieczenia. Bez względu na to, w jaki sposób ruch danych jest mapowany na łączach komunikacyjnych PBB TE, ramki CCM są wymieniane na obu podmiotach, pracującym i zabezpieczającym, w celu regularnego sprawdzania zapewnionych połączeń. [0035] FIG. 4 to uproszczony schemat blokowy, obrazujący usterkę w jednostce pracującej sieci,100 na FIG. 2. Jeżeli wystąpi błąd w jakiejkolwiek ESP, zostanie powiadomiony MEP na końcu odbierającym. Przykładowo, jeżeli wystąpi usterka 300 na ESP 114, MEP 202 na komponencie Wschodnim B 112 deklaruje zdalny defekt MEP poprzez ustawienie parametru defektu rmepccm. Licznik zegara dla upływu czasu CCMów ma poziom szczegółowości dokładniejszy lub równy 1/4 czasu reprezentowanego przez zmienną CCMinterval (czas skonfigurowany między transmisjami CCM). Mostek nie ustawia rmepccmdefect w ciągu (3,25 * CCMinterval sekund od otrzymania CCM i ustala rmepccmdefect w ciągu (3,5 * CCMinterval) sekund po odbiorze ostatniego CCM. Ustawienie parametru rmepccmdefect skutkuje zmianą parametru PVID CBP na VID 168, który jest BVID powiązanej przekazanej ESP na łączu zabezpieczającym PBB TE 104 (parametr PVID również ulega zmianie, gdy są ustawione parametry xconccmdefect lub errorccmdefect, jako że wykazują one bardzo poważny problem błędnej konfiguracji). Wszystkie kolejne CCM, wysłane poprzez MEP związany z VID 166, mają ustawione pole RDI (na tak długo, jak właściwe CCM nie zostaną otrzymane przez MEP). [0036] FIG. 5 to uproszczony schemat blokowy sieci 100, obrazujący ponowne mapowanie określonego ruchu danych do jednostki zabezpieczenia. Odbiór ramki CCM z ustawionym polem RDI (lub zdarzenia, które powoduje ustawienie defektu somermepccmdefect, xconccmdefect, bądź errorccm) powoduje powiązany wpis B-VID w tabeli Szkieletowej Instancji Serwisowej, celem zmiany prekonfigurowanej wartości ochrony ESP (tzn., powiązanie z ESP 118 i odpowiadającym VID 130). Alternatywnie, jeżeli kolumna B-VID nie jest obsługiwana, parametr PVID CBP 126 na komponencie Zachodnim B 108 zostaje

10 - 9 - zmieniony na wstępnie skonfigurowaną wartość zabezpieczenia ESP. Skutkuje to przesunięciem konkretnej instancji serwisowej do łącza zabezpieczenia PBB TE 104, jak przedstawiono na FIG. 5. [0037] FIG. 6 to blokowy schemat, obrazujący etapy ustawiania i mapowania łącz komunikacyjnych PBB TE w celu zapewnienia możliwości przełączania zabezpieczenia w domenie PBB TE. W odniesieniu do FIGUR. 2-6, zostanie teraz wyjaśniony sposób. Na etapie 400 ustanawiane są łącza komunikacyjne PBB TE. Łącze PBB TE 102 jest ustanawiane jako jednostka pracująca i obejmuje ESP 114 związaną z VID 128 w jednym kierunku (tzn. z zachodu na wschód) i ESP 116 związaną z VI D 166 w innym kierunku (tzn. ze wschodu na zachód). Łącze PBB TE 104 jest ustanawiane jako jednostka zabezpieczenia i obejmuje ESP 118 związaną z VID 130 w jednym kierunku (tzn. z zachodu na wschód) i ESP 120 związaną z VID168 w innym kierunku (tzn. ze wschodu na zachód). Następnie na etapie 402, ruch danych jest mapowany na określone łącze PBB TE (tzn. łącze PBB TE 102) przez skonfigurowanie parametrów CBP. W szczególności, identyfikator szkieletowej instancji serwisowej CBP jest wykorzystywany do umożliwienia przenoszenia tylko konkretnych instancji serwisowych przez łącze PBB TE, podczas gdy kolumna CBP B-VID w ich tabeli Szkieletowej Instancji Serwisowej. Alternatywnie, jeżeli nie jest to obsługiwane, parametr Port VID (PVID) może być zastosowany do mapowania określonej instancji serwisowej na konkretną ESP. Wartość CBP PVID lub B-VID dla CBP 126 związana jest z VID 128, podczas gdy CBP 164 związana jest z VID 166. W rezultacie tej konfiguracji, ramki określonych wartości I-SID, które sięgają CBP na komponencie Zachodnim B 108, są mapowane na ESP 114, podczas gdy określone ramki, które sięgają CBP na komponencie Wschodnim B 112, są mapowane na ESP 116. Tym samym łącze PBB TE 102 odpowiada jednostce pracującej a łącze PBB TE 104 odpowiada rezerwowej jednostce zabezpieczenia. Bez względu na to, w jaki sposób ruch danych jest mapowany na łączach komunikacyjnych PBB TE, ramki CCM są wymieniane na obu podmiotach, pracującym i zabezpieczającym, w celu regularnego sprawdzania zapewnionych połączeń. [0038] Następnie sposób przechodzi do etapu 404, gdzie łącza komunikacyjne są monitorowane pod względem występowania wad. Następnie na etapie 406 określa się, czy wykryto usterkę. Jeżeli usterki nie wykryto, sposób nadal monitoruje łącze komunikacyjne na etapie 404. Jednakże jeżeli zostanie stwierdzone etapie 406, że wykryto usterkę na jednostce pracującej, sposób przechodzi do etapu 408, gdzie ruch danych jest ponownie mapowany na jednostkę zabezpieczenia. Jeżeli wystąpi błąd w jakiejkolwiek ESP, zostanie powiadomiony MEP na końcu odbierającym. Przykładowo, jeżeli wystąpi usterka 300 na ESP 114, MEP 202 na komponencie Wschodnim B 112 deklaruje zdalny defekt MEP poprzez ustawienie parametru rmepccmdefect. Licznik zegara upływu czasu CCMów ma poziom szczegółowości dokładniejszy lub równy 1 /4 czasu reprezentowanego przez zmienną CCMinterval (czas skonfigurowany między transmisjami CCM). Mostek nie ustawia rmepccmdefect w ciągu (3,25 * CCMinterval sekund od otrzymania CCM i ustala rmepccm-defect w ciągu (3,5 * CCMinterval) sekund po odbiorze ostatniego CCM. Ustawienie parametru rmepccmdefect skutkuje zmianą kolumny B-VID tabeli Szkieletowej Instancji Serwisowej lub parametru PVID CBP na VID 168, który jest BVID

11 powiązanej przekazanej ESP na łączu zabezpieczającym PBB TE 104. Wszystkie kolejne CCM, wysłane poprzez MEP związany z VID 166, mają ustawione pole RDI (na tak długo, jak właściwe CCM nie zostaną otrzymane przez MEP). Odbiór ramki CCM z ustawionym polem RDI (lub zdarzenia, które powoduje ustawienie somermepccmdefect, xconcc- Mdefect lub errorccmdefect), powoduje zmianę wartości kolumny B-VID tabeli Szkieletowej Instancji Serwisowej lub parametru PVID CBP 126 na komponencie Zachodnim B 108 na wstępnie skonfigurowaną wartość zabezpieczenia ESP (tzn. powiązanie z ESP 118 i odpowiadającym VID 130). Skutkuje to przesunięciem konkretnej instancji serwisowej na łącze zabezpieczenia PBB TE 104. [0039] Niniejszy wynalazek zapewnia system i sposób oferujący możliwość dwukierunkowego liniowego przełączania zabezpieczenia 1: 1 w domenie PBB TE, korzystającej z istniejącego Zarządzania Usterkami Połączeń IEEE 802.1Qag (CFM), CCMs i pola RDI. Niniejszy wynalazek zapewnia również uproszczone i wydajne rozwiązanie, które jest dobrze dostrojone do wewnętrznej charakterystyki technologii Ethernet. [0040] Niniejszy wynalazek może oczywiście być zrealizowany w określonych formach innych, niż te wyznaczone w niniejszym akcie, bez odchodzenia od istotnych cech wynalazku. Niniejsze wersje należy zatem rozpatrywać pod każdym względem jako objaśniające, a nieograniczające, i wszystkie zmiany w ramach znaczenia i równoważności zakresu dołączonych zastrzeżeń są w założeniu tamże określone. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

12 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób zapewniania przełączania zabezpieczenia Ethernet w domenie PBB TE inżynierii ruchu mostkowanej sieci szkieletowej dostawcy, sposób obejmujący etapy: ustanowienie (400) pierwszego łącza PBB TE (102) pomiędzy pierwszym komponentem B (108) a drugim komponentem B (112), przy czym pierwsze łącze PBB TE ma pierwszą przełączaną ścieżkę Ethernet ESP (114) do jednokierunkowego ruchu od pierwszego komponentu B do drugiego komponentu B i drugą ESP (116) do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B, gdzie pierwsza ESP jest związana z pierwszym identyfikatorem VLAN, VID, (128), a druga ESP jest związana z drugim VID (166); ustanowienie (400) drugiego łącza PBB TE (104) pomiędzy pierwszym komponentem B (108) a drugim komponentem B (112), przy czym drugie łącze PBB TE ma trzecią ESP (118) do jednokierunkowego ruchu od pierwszego komponentu B do drugiego komponentu B i czwartą ESP (120) do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B, gdzie trzecia ESP jest związana z trzecim VID (130) a czwarta ESP jest związana z czwartym VID (168); mapowanie (402) ruchu danych na pierwsze łącze PBB TE (102), przy czym pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej a drugie łącze PBB TE (104) odpowiada zapasowej jednostce zabezpieczającej; monitorowanie (404) pierwszego łącza PBB TE pod względem usterek; oraz z chwilą wykrycia (406) usterki na pierwszym łączu PBB TE (102), ponowne mapowanie (408) ruchu danych na drugie łącze PBB TE (104). 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym etap monitorowania obejmuje także monitorowanie drugiego łącza PBB TE pod względem usterek, gdzie po wykryciu usterki na drugim łączu PBB TE, ruch danych jest ponownie mapowany na pierwsze łącze PBB TE. 3. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym pierwszy komponent B (108) obejmuje pierwszy port wejściowy (122), związany z drugim VID (166) i pierwszy port wyjściowy (122), związany z pierwszym VID (128), przy czym pierwszy port wejściowy odbiera ruch danych za pośrednictwem drugiej ESP (116) i pierwszy port wyjściowy wysyła ruch danych za pośrednictwem pierwszej ESP (114) do drugiego komponentu B; a drugi komponent B (112) obejmuje drugi port wejściowy (160), związany z pierwszym VID (128) i drugi port wyjściowy (160), związany z drugim VID (166), przy czym drugi port wejściowy odbiera ruch danych za pośrednictwem pierwszej ESP (114) i drugi port wyjściowy wysyła ruch danych za pośrednictwem drugiej ESP (116) do pierwszego komponentu B.

13 Sposób według zastrzeżenia 3, w którym etap ponownego mapowania danych na drugie łącze PBB TE obejmuje rekonfigurację portów w komponentach B pierwszym i drugim dla wysyłania i odbierania ruchu za pośrednictwem trzeciej i czwartej ESP. 5. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym pierwsze powiązanie konserwacyjne MA monitoruje pierwsze łącze PBB TE, a drugie MA monitoruje drugie łącze PBB TE pod względem usterek. 6. Sposób według zastrzeżenia 5, w którym pierwsze MA jest związane z pierwszym i drugim VID, a drugie MA jest związane z trzecim i czwartym VID. 7. Sposób według zastrzeżenia 6, w którym: pierwszy komponent B (108) obejmuje pierwszy konserwacyjny punkt końcowy MEP (200) do monitorowania pierwszej ESP (114), przy czym pierwszy MEP jest związany z pierwszym VID (128); drugi komponent B (112) obejmuje drugi MEP (202) do monitorowania drugiej ESP (116), przy czym drugi MEP jest związany z drugim VID (166); pierwszy MEP wysyła komunikaty kontroli ciągłości CCM do drugiego komponentu B poprzez pierwszą ESP (114), a drugi MEP wysyła CCM za pośrednictwem drugiej ESP (116). 8. Sposób według zastrzeżenia 7, w którym, z chwilą wykrycia usterki, pierwszy lub drugi MEP wykrywa usterkę i ustawia parametr ustawienia defektu, tym samym uruchamiając etap ponownego mapowania ruchu danych na drugie łącze PBB TE. 9. Sposób według zastrzeżenia 6, w którym: pierwszy komponent B (108) obejmuje trzeci konserwacyjny punkt końcowy MEP do monitorowania trzeciej ESP (118), przy czym trzeci MEP jest związany z trzecim VID (130); drugi komponent B (112) obejmuje czwarty MEP do monitorowania czwartej ESP (120), przy czym czwarty MEP jest związany z czwartym VID (168); trzeci MEP wysyła komunikaty kontroli ciągłości CCM do drugiego komponentu B poprzez trzecią ESP (118), a czwarty MEP wysyła CCM do pierwszego komponentu B poprzez czwartą ESP (120). 10. Sposób według zastrzeżenia 1 obejmuje ponadto etap wysyłania komunikatów kontroli ciągłości CC-MS poprzez pierwsze i drugie łącze komunikacyjne PBB TE (102,104) dla sprawdzenia łączności łączy komunikacyjnych. 11. System do zapewniania przełączania zabezpieczenia Ethernet w domenie inżynierii ruchu mostkowanej sieci szkieletowej dostawcy PBB TE, system zawierający: pierwsze łącze PBB TE (102) pomiędzy pierwszym komponentem B (108) a drugim komponentem B (112), przy czym pierwsze łącze PBB TE ma pierwszą przełączaną ścieżkę Ethernet ESP (114) do jednokierunkowego ruchu od pierwszego komponentu B do drugiego

14 komponentu B i drugą ESP (116) do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B, gdzie pierwsza ESP jest związana z pierwszym identyfikatorem VLAN, VID, (128), a druga ESP jest związana z drugim VID (166); drugie łącze PBB TE (104) pomiędzy pierwszym komponentem B a drugim komponentem B, przy czym drugie łącze PBB TE ma trzecią ESP (118) do jednokierunkowego ruchu od pierwszego komponentu B do drugiego komponentu B i czwartą ESP (120) do jednokierunkowego ruchu od drugiego komponentu B do pierwszego komponentu B, gdzie trzecia ESP jest związana z trzecim VID (130), a czwarta ESP związana jest z czwartym VID (168); środki (126) do mapowania ruchu danych na pierwsze łącze PBB TE, przy czym pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej, a drugie łącze PBB TE odpowiada zapasowej jednostce zabezpieczającej; środki (200, 202) do monitorowania pierwszego łącza PBB TE (102) pod względem usterek; oraz środki (126) do ponownego mapowania ruchu danych na drugie łącze PBB TE w odpowiedzi na wykrycie usterki na pierwszym łączu PBB TE. 12. System według zastrzeżenia 11, zawierający ponadto pierwsze powiązanie konserwacyjne MA do monitorowania pierwszego łącza PBB TE i drugie MA dla monitorowania drugiego łącza PBB TE. 13. System według zastrzeżenia 12, w którym pierwsze MA jest związane z pierwszym i drugim VID, a drugie MA jest związane z trzecim i czwartym VID. 14. System według zastrzeżenia 13, w którym: pierwszy komponent B (108) zawiera pierwszy konserwacyjny punkt końcowy MEP (200) do monitorowania pierwszej ESP (114), przy czym pierwszy MEP jest związany z pierwszym VID (128); drugi komponent B (112) zawiera drugi MEP (202) do monitorowania drugiej ESP (116), przy czym drugi MEP jest związany z drugim VID (166); oraz pierwszy MEP wysyła komunikaty kontroli ciągłości CCM do drugiego komponentu B poprzez pierwszą ESP (114), a drugi MEP wysyła CCM do pierwszego komponentu B poprzez drugi ESP (116). 15. System według zastrzeżenia 14, w którym: pierwszy komponent B (108) zawiera trzeci MEP do monitorowania trzeciej ESP (118), przy czym trzeci MEP jest związany z trzecim VID (130); drugi komponent B (112) zawiera czwarty MEP do monitorowania czwartej ESP (120), przy czym czwarty MEP jest związany z czwartym VID (168); trzeci MEP wysyła CCM do drugiego komponentu B poprzez trzecią ESP (118), a czwarty MEP wysyła CCM do pierwszego komponentu B poprzez czwartą ESP (120). 16. System według zastrzeżenia 14, w którym, z chwilą wykrycia usterki, pierwszy lub drugi

15 MEP wykrywa usterkę i ustawia parametr ustawienia defektu, tym samym uruchamiając ponowne mapowanie ruchu danych na drugie łącze PBB TE. 17. Węzeł (108) do zapewniania przełączania zabezpieczenia Ethernet w domenie inżynierii ruchu mostkowanej sieci szkieletowej dostawcy, PBB TE, węzeł zawierający: środki (122) do podłączenia do pierwszego łącza PBB TE (102) pomiędzy węzłem a drugim węzłem (112), przy czym pierwsze łącze PBB TE ma pierwszą przełączaną ścieżkę Ethernet ESP (114) do jednokierunkowego ruchu od węzła do drugiego węzła i drugą ESP (116) do jednokierunkowego ruchu od drugiego węzła do węzła, gdzie pierwsza ESP jest związana z pierwszym identyfikatorem VLAN, VID, (128) a druga ESP jest związana z drugim VID (166); środki (124) do podłączenia do drugiego łącza PBB TE (104) pomiędzy węzłem a drugim węzłem, przy czym drugie łącze PBB TE ma trzecią ESP (118) do jednokierunkowego ruchu od węzła do drugiego węzła i czwartą ESP (120) do jednokierunkowego ruchu od drugiego węzła do węzła, gdzie trzecia ESP jest związana z trzecim VID (130), a czwarta ESP jest związana z czwartym VID (168); środki (126) do mapowania ruchu danych na pierwsze łącze PBB TE, przy czym pierwsze łącze PBB TE odpowiada jednostce pracującej, a drugie łącze PBB TE odpowiada zapasowej jednostce zabezpieczającej; środki (200) do monitorowania pierwszego łącza PBB TE pod względem usterek; oraz środki (126) do ponownego mapowania ruchu danych na drugie łącze PBB TE (104) z chwilą wykrycia usterki na pierwszym łączu PBB TE (102). 18. Węzeł według zastrzeżenia 17, w którym środki do monitorowania zawierają również środki do monitorowania drugiego łącza PBB TE (104) pod względem usterek, gdzie po wykryciu usterki na drugim łączu PBB TE, środki do ponownego mapowania ponownie mapują ruch danych na pierwsze łącze PBB TE (102). 19. Węzeł według zastrzeżenia 17, w którym węzeł zawiera pierwszy port wejściowy (122), związany z drugim VID (166) i pierwszy port wyjściowy (122), związany z pierwszym VID (128), przy czym pierwszy port wejściowy odbiera ruch danych za pośrednictwem drugiej ESP (116), a pierwszy port wyjściowy wysyła ruch danych za pośrednictwem pierwszej ESP (114) do drugiego komponentu B. 20. Węzeł według zastrzeżenia 19, w którym ruch danych jest ponownie mapowany na drugie łącze PBB TE przez rekonfigurację portów w węźle do przesyłania i odbierania ruchu za pośrednictwem trzeciej i czwartej ESP. 21. Węzeł według zastrzeżenia 17, zawierający ponadto pierwsze powiązanie konserwacyjne MA do monitorowania pierwszego łącza PBB TE i drugie MA do monitorowania drugiego łącza PBB TE. 22. Węzeł według zastrzeżenia 21, w którym pierwsze MA jest związane z pierwszym i drugim VID, a drugie MA jest związane z trzecim i czwartym VID.

16 Węzeł według zastrzeżenia 17, zawierający ponadto środki do wysyłania komunikatów kontroli ciągłości CC-M poprzez pierwsze i drugie łącze komunikacyjne PBB TE dla sprawdzenia łączności łączy komunikacyjnych. 24. Węzeł według zastrzeżenia 17, w którym węzeł jest komponentem B szkieletowego mostka brzegowego. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

17 - 16 -

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

21 - 20 -

22 - 21 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 249940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.11 1117047.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875.0 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 11/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646 (21 ) Numer zgłoszenia: 333426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 22) Data zgłoszenia: 10.11.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo