Instrukcja obsługi 10/2007. SITRANS CV Oprogramowanie CV Control. process gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 10/2007. SITRANS CV Oprogramowanie CV Control. process gas"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 10/2007 SITRANS CV Oprogramowanie CV Control process gas CHROMATOGRAPHY

2

3 Wprowadzenie 1 Instalowanie oprogramowania 2 SITRANS CV Chromatografia gazu procesowego Instrukcja obsługi Obsługa 3 Kalibrowanie 4 Optymalizacja metody 5 Status 6 Dziennik (logbook) 7 Sterowanie analizą Oraz tryby pracy Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Przesyłanie wyników przez Modbus Komunikaty alarmu, błędu oraz systemowe Obsługa serwisowa i pomoc 12 Lista skrótów 13 12/2007 A5E

4 Wskazówki bezpieczeństwa Ten podręcznik zawiera uwagi, które muszą być przestrzegane dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz dla uniknięcia szkód majątkowych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa osobistego są w podręczniku wyróżnione symbolem ostrzeżenia bezpieczeństwa, uwagi dotyczące tylko szkód majątkowych nie mają symbolu ostrzeżenia bezpieczeństwa. Te pokazane niżej uwagi są stopniowane odpowiednio do stopnia zagrożenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje, że jeżeli nie będą podejmowane odpowiednie środki, może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia osób. OSTRZEŻENIE sygnalizuje, że jeżeli nie będą podejmowane odpowiednie środki, może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia osób. PRZESTROGA Z symbolem ostrzeżenia, sygnalizuje, że jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki, mogą wystąpić mniejsze obrażenia osób. PRZESTROGA Bez symbolu ostrzeżenia, sygnalizuje, że jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki, mogą wystąpić szkody majątkowe. UWAGA Sygnalizuje, że jeżeli nie będą uwzględnione odpowiednie informacje, może powstać niezamierzony skutek lub sytuacja. Jeżeli występuje więcej, niż jeden stopień zagrożenia, będzie zastosowana uwaga ostrzegawcza przedstawiająca najwyższy stopień zagrożenia. Uwaga ostrzegawcza o obrażeniach osób z symbolem ostrzegawczym może również zawierać ostrzeżenie dotyczące szkód majątkowych. Wykwalifikowany personel Urządzenie/system mogą być ustawiane i używane tylko w połączeniu z tą dokumentacją. Odbiór i obsługa urządzenia/systemu mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel. W kontekście uwag bezpieczeństwa w tej dokumentacji, osoby wykwalifikowane są definiowane jako osoby, które są upoważnione do odbioru, ustawiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie z ustalonymi praktykami i normami bezpieczeństwa. Używanie zgodnie z przeznaczeniem Proszę przyjąć do wiadomości następującą uwagę: OSTRZEŻENIE To urządzenie może być używane tylko do zastosowań opisanych w katalogu lub opisie technicznym i tylko w połączeniu z urządzeniami lub częściami pochodzącymi od innych producentów, które zostały zatwierdzone lub zalecone przez Siemens. Prawidłowe, niezawodne działanie produktu wymaga prawidłowego transportowania, przechowywania, ustawiania i montażu, a także starannej obsługi i konserwacji. Znaki towarowe Wszystkie nazwy oznaczone symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Pozostałe znaki towarowe występujące w tej publikacji mogą być znakami towarowymi, których używanie przez strony trzecie dla ich własnych celów mogłoby naruszać prawa właściciela. Zrzekanie się odpowiedzialności Przejrzeliśmy treść tej publikacji dla zapewnienia spójności z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Ponieważ nie można całkowicie wykluczyć zmian, nie możemy zagwarantować pełnej spójności. Jednak informacje zawarte w tej publikacji są regularnie przeglądane i do kolejnych wydań wprowadzane są wszelkie konieczne poprawki. Siemens AG Automation and Drives Postfach NÜRNBERG GERMANY Numer zamówienia A5E P 01/2008 Copyright Siemens AG Dane techniczne podlegają zmianom

5 Spis treści 1 Wprowadzenie Instalowanie oprogramowania Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu Minimalne wymagania dla komputera PC Instalowanie oprogramowania operacyjnego Ustawianie adresów IP Zmiana adresu IP chromatografu Ustawianie adresu IP komputera PC Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Przesyłanie systemu operacyjnego do urządzenia Odtwarzanie danych zastosowania Wybieranie chromatografu Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju Obsługa Podstawy obsługi Rozpoczynanie obsługi Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego Wprowadzanie parametrów Kalibrowanie Przegląd Wymagania dla kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Ręczne rozpoczynanie cyklu kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez wejście cyfrowe Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez Modbus Automatyczne śledzenie czynników kalibrowania Oglądanie wyników kalibrowania Optymalizacja metody Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody Parametryzowanie zdarzeń Szczyty i lista szczytów Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

6 Spis treści 6 Status Komunikaty statusu i dziennik (logbook) Przydzielanie sygnałów statusu Monitorowane parametry Dopływ gazu Monitorowanie przepływu próbki Dziennik (logbook) Sterowanie analizą i tryby pracy Przegląd Rozpoczynanie analizy Zatrzymywanie analizy Zegar analizy Kalibrowanie Stan czuwania Możliwe działania Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Wyświetlanie listy wyników (Raport) Wyświetlanie chromatogramów Wartości średnie Tendencje Zbieranie i eksportowanie wyników Ciągły wydruk danych dotyczących Wzory obliczeń Obliczanie znormalizowanych obszarów dla mierzonych wartości składnika Obliczanie znormalizowanych obszarów dla kalibrowania Obliczanie znormalizowanych stężeń z obszaru szczytu Oprogramowanie operacyjne CVControl 6 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

7 Spis treści 10 Przesyłanie wyników przez Modbus Interfejs Modbus Zmiana parametrów MODBUS Specyfikacja interfejsu z Konfiguracją Modbus Parametryzowanie interfejsów z "Ustawieniami urządzenia" "Możliwości" Parametryzowanie interfejsów z "Mapą" Opis parametrów zastosowania Informacje o urządzeniu Informacje ogólne o strumieniu próbki Wartości wynikowe Wartości średnie Wynik ostatniej analizy Archiwizowanie i przywracanie danych Komunikaty alarmu, błędu oraz systemowe Obsługa serwisowa i pomoc Lista skrótów Słownik Indeks Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

8

9 Wprowadzenie 1 Ten podręcznik opisuje oprogramowanie CVControl dla chromatografu gazu procesowego SITRANS CV. Do użytkowania oprogramowania CVControl wymagana jest klawiatura i ekran. Ten podręcznik dotyczy wersji V oprogramowania. PRZESTROGA Wykwalifikowany personel Tylko wykwalifikowany personel może używać, a więc chromatograf gazu procesowego SITRANS CV. Niedostateczne lub całkowity brak znajomości Instrukcji Obsługi spowoduje unieważnienie wszystkich roszczeń odpowiedzialności kierowanych do SIEMENS AG. Właścicielom zaleca się więc posiadanie pisemnego potwierdzenia przeszkolenia personelu. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Oprogramowania operacyjnego CVControl, na ekranie pojawi się następujący obraz startowy jako interfejs użytkownika (GUI) dla SITRANS CV. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

10 Wprowadzenie PRZESTROGA Pozostawić niezmienione ustawienia fabryczne! Nigdy nie zmieniać ustawień fabrycznych funkcji. Jeżeli mimo to ustawienia fabryczne zostaną zmienione: Oznacza to zamierzoną manipulację, a więc niedopuszczalne zastosowanie urządzenia. Dokładność pomiarów stanie sie mniej pewna. Urządzenie nie będzie spełniać wymagań certyfikacji. Urządzenie jest dostarczane w stanie nieskalibrowanym. Kalibrowanie musi być wykonane przez specjalistę kalibrowania w miejscu użytkowania w kraju właściciela. Historia Ta historia podaje korelacje pomiędzy aktualną dokumentacją oraz obowiązującym oprogramowaniem firmowym urządzenia. Wydanie Uwagi Identyfikator oprogramowania firmowego (Firmware ID) 01 10/2007 Pierwsze wydanie FW: Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

11 Instalowanie oprogramowania 2 UWAGA Możliwe niesprawności podczas łącznego używania elementów składowych oprogramowania operacyjnego Jeżeli w komputerze PC jest już zainstalowane oprogramowanie operacyjne dla chromatografu gazowego MicroSAM (Maxum System Manager) lub MicroSAM CV (MicroSAM CVControl), proszę sprawdzić, czy zainstalowane oprogramowanie operacyjne ma nowszy identyfikator (ID) oprogramowania firmowego, niż oprogramowanie operacyjne SITRANS CV, które chcemy zainstalować. Jeżeli to oprogramowanie firmowe posiada nowszą datę, postępować następująco: 1. Najpierw odinstalować nowsze oprogramowanie operacyjne "Maxum System Manager" dla MicroSAM lub "MicroSAM CVControl" dla MicroSAM CV. 2. Następnie zainstalować oprogramowanie operacyjne CVControl dla SITRANS CV. 3. Na koniec zainstalować pierwotnie dostarczone oprogramowanie operacyjne MicroSAM lub MicroSAM CV. Jeżeli ta kolejność instalowania nie jest przestrzegana, zostanie uszkodzony wspólnie użytkowany element składowy oprogramowania operacyjnego. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

12 Instalowanie oprogramwania 2.1 Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu 2.1 Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu CVControl jest oprogramowaniem operacyjnym dla chromatografu gazu procesowego SITRANS CV. Jest to przyrząd pomiarowy dla wartości kalorycznej i składu gazu ziemnego. Oprogramowanie CVControl zawiera następujące funkcjonalności, opisane w Instrukcji Użytkownika: Kalibrowanie Automatyczna optymalizacja metody Status Dziennik (logbook) Sterowanie analizą i tryby pracy Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Przesyłanie wyników przez Modbus Ładowanie i zapisywanie parametrów Wymagania instalacyjne W chromatografie muszą być zainstalowane przynajmniej następujące wersje urządzeń i oprogramowania firmowego: CAC A5E Urządzenie RSP A5E Oprogramowanie firmowe RSP MicroSAM CV 1.30 CVControl może być używane tylko z następującymi chromatografami Siemens: MicroSAM CV SITRANS CV Poniższe chromatografy Siemens nie są obsługiwane przez CVControl: MAXUM edition II MicroSAM MicroSAM CV obsługuje następujące interfejsy: Ethernet RS-485/232 SITRANS CV obsługuje następujące sterowniki: Modbus 12 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

13 Instalowanie oprogramowania 2.2 Minimalne wymagania dla komputera PC 2.2 Minimalne wymagania dla komputera PC Pentium 800 MHz 128 MB RAM, zalecane 256 MB Dysk twardy: 250 MB wolnej przestrzeni, zależnie od ilości wytwarzanych danych. Napęd CD-ROM lub DVD. Karta graficzna i monitor o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli oraz 16-bitowej głębi kolorów. Wyświetlanie czcionek o normalnej wielkości. Myszka i klawiatura. Karta sieciowa, lub interfejs Ethernet wbudowany do płyty głównej. System operacyjny Windows XP. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

14 Instalowanie oprogramwania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego UWAGA Do instalowania oprogramowania operacyjnego CVControl konieczne są prawa administratora. Zakres dostawy Zakres dostawy pakietu oprogramowania obejmuje cztery płyty CD: Oprogramowanie sterujące CD1 Oprogramowanie sterujące CD2 Ustawienia specyficzne dla kraju Archiwum parametrów Instalowanie oprogramowania Procedura: 1. Włączyć komputer PC i uruchomić system Windows. 2. Do napędu włożyć płytę "Oprogramowanie sterujące CD1". Jeżeli program instalacyjny na płycie CD nie uruchomi się automatycznie, uruchomić program setup.exe w folderze "Workstation" na płycie CD. 3. Wykonywać instrukcje instalowania programu pojawiające się na ekranie. Uwaga Zalecana ścieżka instalowania Oprogramowanie jest instalowane automatycznie przez program instalacyjny znajdujący się w katalogu c:\program Files\Siemens AG\CVControl\. Nie zmieniać zalecanej ścieżki. Jeżeli będzie potrzebna pomoc, pracownicy firmy SIEMENS AG łatwiej znajdą i rozwiążą problemy, jeżeli instalowanie będzie standardowe. 14 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

15 Instalowanie oprogramowania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego Ładowanie i zapisywanie parametrów Uwaga Zmienianie parametrów urządzenia Wszystkie zmiany w ustawieniach fabrycznych są zapisywane przez chromatograf gazowy w dzienniku (logbook) jako sygnatura. Pracownik wykonujący kalibrowanie musi tylko sprawdzić sygnatury w dzienniku (logbook). Jeżeli sygnatura została zmieniona, ustawienia fabryczne również zostały zmienione. Parametry, które zostały ustawione fabrycznie dla tego chromatografu, są zapisane na płycie CD "Archiwum parametrów ". Jeżeli parametry zostały przypadkowo zmienione i chcemy przywrócić parametry fabryczne, należy ponownie przesłać parametry z tej płyty CD do chromatografu gazowego. W drugą stronę, można również zapisywać parametry z chromatografu gazowego a twardy dysk komputera PC. Jeżeli używana jest nowa butla gazu kalibrowania, trzeba dopasować stężenia składników. Ta procedura jest opisana w Rozdział Wymagania dla kalibrowania (Strona 36).. Ładowanie parametrów: 1. D napędu CD włożyć płytę CD "Archiwum parametrów " z parametrami do przywrócenia. 2. Wybrać polecenie "Load Setup" (załaduj konfigurację) z menu "File" (plik). 3. Wybrać plik Setup-xx-xx-yyy.mbb. xx-xx-yyy oznacza numer seryjny danego chromatografu. UWAGA Podczas procesu zapisywania nie wyłączać chromatografu. Przez około 1 minutę w wierszu statusu wyświetlany jest następujący komunikat: "Flash pending" (trwa zapis w pamięci Flash). Wtedy chromatograf zapisuje dane do pamięci Flash. Proces zapisywania trwa około 20 sekund i jest sygnalizowany przez komunikat "Flashing" (zapisywanie w pamięci Flash). Jeżeli podczas tej fazy urządzenie zostanie wyłączone, lub jeśli odłączy się zasilanie, dane w pamięci będą bezużyteczne. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

16 Instalowanie oprogramwania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego Zapisywanie parametrów: 1. Wybrać polecenie "Save Setup As" (zapisać konfigurację jako) w menu "File" (plik). 2. Wybrać katalog i nazwę pliku. Jeżeli załadowane były ustawienia specyficzne dla kraju, muszą one być teraz zapisane razem z parametrami podstawowymi. 16 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

17 Instalowanie oprogramowania 2.4 Ustawianie adresów IP 2.4 Ustawianie adresów IP UWAGA Firewall (zapora ogniowa) Jeżeli w sieci aktywowany jest firewall, może on blokować nawiązanie połączenia. W związku z tym trzeba dostosować firewall do topologii sieci. Uwaga Uprawnienia administratora Dla ustawiania adresu IP komputera PC trzeba mieć uprawnienia administratora tego komputera. Proszę zapytać administratora systemu, lub przeczytać pomoc Windows. Dla komunikacji pomiędzy komputerem PC i chromatografem gazowym, ustawić adres IP chromatografu tak, by pasował do adresu IP komputera PC. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

18 Instalowanie oprogramwania 2.4 Ustawianie adresów IP Zmiana adresu IP chromatografu Ustawiony fabrycznie adres IP w chromatografie gazowym to xx. "xx" oznacza dwie ostatnie cyfry numeru seryjnego podanego na tabliczce znamionowej. Ustawiona maska podsieci to Przykład: Jeżeli numer seryjny chromatografu gazowego jest HX R5 347, adres IP będzie wtedy Procedura PRZESTROGA Niewłaściwie ustawiona prędkość transmisji uszkodzi urządzenie Prędkość transmisji sieci ustawiać maksymalnie na 10 Mbps. W przypadku ustawienia wyższej prędkości przesyłania, niż 10 Mbps, urządzenie zostanie uszkodzone i nie będzie działać prawidłowo. Trzeba wtedy odesłać urządzenie do naprawy do firmy SIEMENS AG. Jeżeli dla urządzenia wymagany jest inny adres IP, niż ustawiony fabrycznie: 1. Uruchomić program "Remote IP Configurator" (Zdalny konfigurator IP). (Pasek Start Programy Siemens AG CVControl Narzędzia RemoteIPConfig). 18 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

19 Instalowanie oprogramowania 2.4 Ustawianie adresów IP 2. Kliknąć przycisk "Scan". UWAGA W "Remote IP Configurator" nie jest widoczny żaden chromatograf. Jeżeli nie pojawi się żaden chromatograf, sprawdzić połączenia fizyczne. Musi być obecna powszechna sieć fizyczna z hubem/przełącznikiem. Jeżeli używany jest komputer PC z kilkoma adapterami sieciowymi, upewnić się, że połączenie sieciowe jest prawidłowo przydzielone. 3. W polu Device (urządzenie) wybrać wymagany chromatograf. 4. Kliknąć pole "Modify" (zmień). Otworzy się ramka dialogowa "Set device configuration" (Ustaw konfigurację urządzenia). 5. Podać wymagany adres IP i wymaganą maskę podsieci. 6. Potwierdzić klikając "OK". 7. Wyjść z programu "Remote IP Configurator" używając "Close" (zamknij). Ponowny start Po potwierdzeniu kliknięciem "OK", chromatograf gazowy automatycznie startuje ponownie. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

20 Instalowanie oprogramwania 2.4 Ustawianie adresów IP Ustawianie adresu IP komputera PC Procedura 1. Uruchomić program "Network connections" (połączenia sieciowe) (pasek Start Pulpit Sterowania Połączenia sieciowe). 2. Kliknąć z prawej strony przydzielone połączenie Ethernet, np. "Local Area Connection (2)" (Połączenie lokalne (2)). 3. W ramce dialogowej wybrać "Properties" (właściwości). 4. Kliknąć w liście na "Internet Protocol (TCP/IP)" (Protokół internetowy (TCP/IP)), a nastąpnie przycisk "Properties" (właściwości). 5. Wybrać ramkę "Specify an IP address" (podaj adres IP) i wpisać adres IP i maskę podsieci. 20 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

21 Instalowanie oprogramowania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV UWAGA Aktualizowanie oprogramowania uruchamiać tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne, np. jeżeli nowe funkcje oprogramowania są ważne dla danego chromatografu gazowego. Aktualizowanie oprogramowania może spowodować niesprawności chromatografu gazowego, wtedy trzeba byłoby dostosować i sparametryzować chromatograf dla nowych funkcji. PRZESTROGA Aktualizowanie pamięci Flash Przed rozpoczęciem aktualizowania oprogramowania zarchiwizować wszystkie dane i parametry. Aktualizowanie oprogramowania powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z pamięci Flash. Aktualizowanie chromatografu gazu procesowego SITRANS CV jest dopuszczalne tylko jeżeli w zatwierdzeniu PTB znajduje się odpowiedni suplement dla urządzenia. Nigdy nie przerywać procesu zapisywania do pamięci Flash ponieważ w takim wypadku pamięć Flash może być przywrócona do sprawności tylko przez firmę SIEMENS AG. Wymagania W stanie pracy są: chromatograf gazu procesowego SITRANS CV, komputer PC i system operacyjny Windows XP. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

22 Instalowanie oprogramwania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Procedura aktualizowania pamięci Flash 1. Uruchomić program "RemoteFlasher" (zdalna obsługa pamięci Flash). (Pasek Start Programy Siemens AG CVControl Narzędzia RemoteFlasher). 2. Kliknąć przycisk "...", i wybrać plik CELO-x.y.BIN (x.y = numer wersji) z katalogu "Operating System" (system operacyjny) płyty "Control Software CD1" (oprogramowanie sterujące CD1). 3. Przerwać zasilanie na około jedną sekundę. 4. Poczekać, aż urządzenie będzie wskazywane w polu "Device" (urządzenie), a następnie wybrać urządzenie. 5. Wybrać przycisk opcji "Loader" i aktywować ramkę opcji "RS232". 6. Kliknąć przycisk "Flash", teraz rozpocznie się aktualizowanie oprogramowania pamięci Flash. Ta procedura kończy się komunikatem "Flashed". Ten komunikat pojawia się z dolnym lewym rogu ramki dialogowej "RemoteFlasher". 7. Dla zakończenia kliknąć przycisk "Reset Device" (resetuj urządzenie. 22 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

23 Instalowanie oprogramowania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Przesyłanie systemu operacyjnego do urządzenia Procedura 1. Kliknąć przycisk "...", i wybrać plik SICVxyyzz (xyyzz = numer wersji lub wyższy) z katalogu "Operating System" (system operacyjny) płyty "Control Software CD1". 2. W ramce Device (urządzenie) w oknie RemoteFlasher wybrać wymagany chromatograf gazu procesowego. Uwaga Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlane, używając zewnętrznego wyłącznika zasilania wyłączyć zasilanie na około 10 sekund. Następnie włączyć ponownie zasilanie i poczekać, aż urządzenie będzie wyświetlane. 3. Uaktywnić ramką opcji "RS232". 4. Kliknąć przycisk "Flash", wtedy program "RemoteFlasher" będzie przesyłał system operacyjny. Ta procedura kończy się komunikatem "Flashed". Ten komunikat pojawia się w dolnym lewym rogu ramki dialogowej "RemoteFlasher". 5. W celu zakończenia kliknąć przycisk "Reset Device". 6. Wyjść z programu "RemoteFlasher" za pomocą przycisku "Done" (wykonane). Instalowanie płyty "Control Software CD2": 1. Włożyć płytę "Control Software CD2" do napędu. Jeżeli program instalacyjny na płycie CD nie startuje automatycznie, uruchomić program setup.exe. 2. Wykonywać pojawiające się na ekranie instrukcje programu instalacyjnego. 3. Wpisać adres IP danego urządzenia. 4. Kliknąć przycisk "Install" i poczekać aż instalowanie zostanie zakończone. 5. Wyjść z programu "SITRANS CV - CD 2 Setup" używając "Close" (zamknij). 6. W celu zresetowania chromatografu gazu procesowego odłączyć zasilanie. Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV została teraz zakończona. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

24 Instalowanie oprogramwania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Odtwarzanie danych zastosowania W celu odtworzenia danych zastosowania wykonać program operacyjny CVControl. Procedura 1. Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). 2. W menu File (plik) wybrać polecenie "Load Setup..." (załaduj konfigurację ). 3. Załadować swoje poprzednio zapisane dane konfiguracyjne. 24 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

25 Instalowanie oprogramowania 2.6 Wybieranie chromatografu 2.6 Wybieranie chromatografu UWAGA komunikuje się tylko z jednym chromatografem. W związku z tym ustawiać adres IP dla chromatografu, który ma być obsługiwany w pliku "NGControl.config". Ustawienia konfiguracyjne SA zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym. Procedura Uwaga W celu wyświetlenia katalogu "Local Settings" (ustawienia lokalne) w Windows Explorer, ustawić następującą opcję w zakładce "Narzędzia Opcje folderu Widok Ukryte pliki i foldery ": "Wyświetl wszystkie pliki i foldery ". Jeżeli kilku użytkowników obsługuje chromatograf ze swoim własnym prawem dostępu, każdy użytkownik musi wykonywać tą procedurę, ponieważ plik konfiguracyjny jest zapisywany w profilu użytkownika. 1. A więc, by ten plik konfiguracyjny NGControl.config był generowany automatycznie, trzeba uruchomić jeszcze raz program CVControl i ponownie wyjść z niego. 2. Poszukiwać pliku konfiguracyjnego NGControl.config używając funkcji wyszukiwania Windows w "C:\Documents and Settings\..." (dokumenty i ustawienia). 3. Otworzyć plik konfiguracyjny NGControl.config, używając edytora Windows. Pierwsze wiersze wyglądają następująco: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <UISettings xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <IP Number> </IP Number> <Port Number>8500</Port Number> <CSVFi le>c:\program Files\Siemens AG\SamNG\Bin\DataLogging\Data.csv</CSVFile> 1. W wierszu <IP Number> wpisać adres IP swojego chromatografu. W przeciwnym wypadku nie zmieniać niczego, a następnie zapisać plik. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

26 Instalowanie oprogramwania 2.7 Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju 2.7 Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju 1. Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju Sprawdzić, czy chromatograf gazu procesowego, komputer PC oraz system operacyjny Windows XP są w użyciu. Do napędu CD włożyć płytę CD "Country Specific Setups" (ustawienia specyficzne dla kraju). Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). W menu File (plik) wybrać polecenie "Load Setup..." (załaduj konfigurację). Wybrać z CD plik odpowiadający danemu krajowi. Plik "Readme.txt" w katalogu głównym (root direktory) płyty CD zawiera listę krajów i związanych z nimi plików specyficznych dla kraju, a także objaśnienia, jak te pliki działają. UWAGA Utrata danych Instalowanie płyty CD "Parameter Backup" (archiwum parametrów) w celu odtworzenia systemu zastępuje (nadpisuje) niektóre ustawienia specyficzne dla kraju. Po zainstalowaniu tej płyty CD, trzeba ponownie ustanowić ustawienia specyficzne dla kraju, używając płyty CD "Country Specific Setups" (ustawienia specyficzne dla kraju). 2. Ustawianie gazu kalibrowania Jako warunek wstępny: Skład gazu kalibrowania musi być dopasowany do ustawień specyficznych dla kraju. Postępować następująco: Wpisać stężenie gazu kalibrowania. Kalibrować i optymalizować urządzenie zgodnie z informacją w Rozdziałach: " Kalibrowanie (Strona 35) dalej." oraz " Optymalizacja metody (Strona 51) dalej." Sprawdzić powtarzalność. Zdefiniować to kalibrowanie jako kalibrowanie podstawowe, i zapisać je. 3. Parametryzowanie i zapisywanie ustawień Modbus Patrz Rozdział: " Przesyłanie wyników przez Modbus (Strona 107) dalej.". 26 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

27

28 Obsługa 3 Wymagania dla obsługi: Chromatograf musi być prawidłowo podłączony do komputera PC. Musi być zainstalowane oprogramowanie CVControl. Adres IP chromatografu musi być dopasowany do komputera PC. 28 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

29

30 Obsługa 3.1 Podstawy obsługi 3.1 Podstawy obsługi Od trybu pracy zależy, które parametry można zmieniać. W trybie "MONITOR", większość funkcji operacyjnych jest wyłączonych w celu uniknięcia błędów w pomiarze spowodowanych niezamierzoną obsługą. Możliwe jest nadal na przykład zmienianie włączania próbek. W trybie "CONFIGURE" (konfigurowanie), wszystkie parametry są dostępne. Do sprawdzania prawidłowego działania chromatografu lub do oglądania wyników wykorzystywane są wymienione niżej zakładki okna "CVControl": "Device Status" (stan urządzenia) "Raport" (raport) "Mean Values" (Wartości średnie) "Results Trend" (tendencja wyników) "Calibration Result" (wyniki kalibrowania) "Chromatograms" (chromatogramy) "Loogbook (Dziennik) Pełne parametryzowanie chromatografu jest możliwe w zakładce "Device Setup" (konfigurowanie urządzenia). Parametryzowanie może być wykonywane tylko przez ekspertów lub specjalistów kalibrowania. PRZESTROGA Pozostawić niezmienione ustawienia fabryczne! Ustawienia fabryczne funkcji nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Jeżeli pomimo tego ustawienia fabryczne są zmienione: Oznacza to zamierzoną manipulację, a więc niedopuszczalne zastosowanie urządzenia. Dokładność pomiarów stanie się mniej właściwa. Urządzenie nie spełnia już warunków certyfikowania. Urządzenie jest dostarczone w stanie nieskalibrowanym. Kalibrowanie musi być przeprowadzane przez specjalistę kalibrowania lub przedstawiciela kraju, w którym urządzenie jest używane. 30 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

31 Obsługa 3.2 Rozpoczynanie obsługi 3.2 Rozpoczynanie obsługi Procedura: 1. Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). Ten program potrzebuje około 5 sekund do załadowania startowej ramki dialogowej. 2. W startowej ramce dialogowej "CVControl", wybrać tryb pracy z rozwijanej listy "Access Mode": "MONITOR" (monitorowanie) "CONFIGURE" (konfigurowanie) Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

32 Obsługa 3.2 Rozpoczynanie obsługi 3. Potwierdzić wybór klikając "OK". Wyświetlane jest okno "CVControl Transmitter User Interface" (interfejs użytkownika nadajnika CVControl). 32 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

33 Obsługa 3.3 Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego 3.3 Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego UWAGA Notowanie haseł Każde hasło może być używane tylko jeden raz. Gdy blokowanie jest powtarzane, musi być przydzielane nowe hasło. W przypadku zapomnienia hasła nie można opuścić trybu plombowanego. 1. Jeżeli chromatograf ma pracować w trybie plombowanym, specjalista kalibrowania przydzieli hasło (Tools menu Set new password) (Menu narzędzia Ustaw nowe hasło). "Access Mode" (tryb dostępu) musi być ustawiony na "MONITOR" (monitorowanie). 2. W trybie plombowanym można wykorzystywać tylko tryb "MONITOR" (monitorowanie). W trybie "MONITOR" można zmieniać tylko niewiele parametrów, np. włączanie próbek. 3. Tryb plombowany jest opuszczany natychmiast po zmianie na tryb "CONFIGURE" (konfigurowanie) przy użyciu hasła (menu Tools Change Access Mode) (menu Narzędzia Zmień tryb dostępu). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

34 Obsługa 3.4 Wprowadzanie parametrów 3.4 Wprowadzanie parametrów Parametry mogą być: Wartościami liczbowymi Poleceniami Wartościami logicznymi (tak, nie, dodatnie, ujemne) UWAGA Zmienianie parametrów Zmieniając parametry upewnić się, że pomimo zmiany certyfikat zachowuje ważność. Te parametry są opisane w certyfikacie. Po każdej zmianie trzeba kliknąć "APPLY" (zastosuj). Jeżeli w zakładce zmienia się kilka parametrów, trzeba kliknąć "APPLY" (zastosuj) oraz "OK" najpóźniej przed opuszczeniem zakładki. Po kliknięciu przycisku "APPLY" (zastosuj), przez około trzy minuty w linii statusu wyświetlana jest informacja "Flash pending" (trwa zapis do pamięci Flash). W tym czasie chromatograf czeka na dalsze wprowadzenia. Następnie zapisuje dane do pamięci Flash. Zapisywanie danych trwa około 20 sekund, i jest sygnalizowane komunikatem "Flashing" (zapisywanie do pamięci Flash). Jeżeli podczas tej fazy urządzenie zostanie wyłączone, lub jeżeli zasilanie zostanie odłączone, dane w pamięci będą bezużyteczne. 34 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

35 Obsługa 3.4 Wprowadzanie parametrów Wprowadzanie wartości liczbowych 1. Kliknąć ramkę wprowadzania. 2. Wpisać wartość używając klawiszy cyfrowych. Wprowadzanie wartości logicznych, nazw lub liczb z rozwijanej listy Kliknąć w ramce parametru, a następnie na strzałkę z prawej strony ramki wprowadzania. Wyświetli się rozwijana lista. Kliknąć wymaganą wartość z tej listy. Wprowadzanie rozpoczęte Wprowadzenie nie jest skuteczne, dopóki nie będzie kliknięcia przycisku "APPLY" (zastosuj), nadal są stosowane istniejące wartości. Można to rozpoznać po tym, że przyciski "APPLY" (zastosuj) oraz "UNDO" (anuluj) są nadal aktywne, a nie blade, jak w przypadku przed rozpoczęciem wprowadzania. Wprowadzenie nieprawidłowe Nieprawidłowe wprowadzenie liczbowe może być anulowane krokami za pomocą klawisza cofania (backspace) na klawiaturze komputera PC. Z list rozwijanych można wychodzić poprzez kliknięcie innej ramki. Czasami zdarza się, że z rozpoczętego wprowadzania nie można wyjść. Trzeba wtedy kontynuować do końca cykl wprowadzania, a następnie kliknąć przycisk "UNDO" (anuluj). Wtedy będzie ponownie wyświetlana poprzednia wartość. Wprowadzanie podczas trwającej analizy Terminy "Setpoint" (nastawa) oraz "Setpoint Initial" (nastawa początkowa) występują w wielu oknach. Wprowadzenia są możliwe tylko w ramce "Setpoint Initial" (nastawa początkowa). Natychmiast po zakończeniu trwającej analizy, chromatograf gazowy najpierw kopiuje tą wartość do "Setpoint" (nastawa). W związku z tym modyfikacja jest zawsze aktywna tylko w następnej analizie. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

36

37 Kalibrowanie Przegląd Procedura 1. W celu przeprowadzenia kalibrowania trzeba analizować próbkę o znanym składzie, np. mieszaninę 11D. 2. Wpisać stężenia składników. Następnie chromatograf oblicza współczynnik kalibrowania dla każ deka składnika, wykorzystując stosunek pomiędzy stężeniem, a polem szczytu. Ta procedura jest nazywana "External standard" (standardem zewnętrznym). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

38 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania 4.2 Wymagania dla kalibrowania Przygotowanie do kalibrowania 1. W Oprogramowaniu operacyjnym CVControl musi być uaktywniona próbka kalibrowania. Jeżeli tak nie jest, kliknąć przycisk "Enable Streams" (włącz strumienie) z prawej strony w zakładce "Device Status" (stan urządzenia). 36 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

39 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania 2. W liście składników występuje kolumna "Calibrated" (kalibrowane) (Device Setup Method Measured Components) (Konfiguracja urządzenia Metoda Mierzone składniki). Trzeba tutaj zaznaczyć wszystkie składniki, które maja być kalibrowane. Kalibrowane są tylko zaznaczone składniki. Dla zaznaczonych składników wybrać "Standard" dla użytkowania. Składniki, które nie mają być kalibrowane (nie zaznaczono w kolumnie "Calibrated") muszą mieć przydzielony współczynnik reakcji (RF). Składniki, które nie są ani mierzone, ani kalibrowane, są ustawione jako "Ignored" (pomijane). Uwaga Dodawanie nowych składników Nowe składniki (szczyty) są najpierw przydzielane w polu nawigacji w grupie "Method" (metoda) i obiekcie właściwości "Peaks" (szczyty). Te nowe składniki są następnie wyszczególnione w liście "Measured Components" (mierzone składniki). Wpisanie nowego składnika może spowodować unieważnienie certyfikatu. 3. Trzeba wpisać stężenia składników gazu kalibrowania. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

40 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Wprowadzanie stężeń składników gazu kalibrowania 1. W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), kliknąć najpierw z lewej strony w polu nawigacji na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Calibration Gas" (gaz kalibrowania). 2. W kolumnie "Value" (wartość) wpisać odpowiednią wartość stężenia w procentach dla danych składników. Potwierdzić wpis używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Uwaga W ostatnim wierszu tabeli składników jest wyświetlana suma stężeń. Ta suma zwykle wynosi 100%. 3. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). Wtedy chromatograf automatycznie zaktualizuje dolną tabelę w oknie z wartościami kalorycznymi gazu kalibrowania. Wprowadzanie jednostek Dla metody obliczania zgodnie z ISO 6976, dla stężeń składników ustalona jednostką jest procent. Jednostki wartości kalorycznych w dolnej tabeli mogą być wybierane w zakładce "Device Setup" (konfiguracja urządzenia) w polu nawigacji w kolumnie "General" (ogólne) oraz "Units" (jednostki). 38 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

41 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Parametryzowanie cyklu kalibrowania 1. W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), najpierw kliknąć z lewej strony w polu nawigacji na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Calibration Settings" (ustawienia kalibrowania). 2. Wprowadzić parametry. Potwierdzić wprowadzenie używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

42 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Opis parametrów Cycle to skip Cykl do przeskoczenia Liczba początkowych analiz, podczas których pomiar mógłby być błędny i będzie odrzucony. Cycle for Optimizing Cycle Events Cykl dla optymalizacji zdarzeń cyklu Dodatkowa analiza wykorzystywana do optymalizacji metody, patrz Rozdział " Optymalizacja metody (Strona 51). Cycle for Optimizing Integration Events, Peaks & Groups Cykl dla optymalizacji zdarzeń integrowania, Szczyty i Grupy Dodatkowa analiza wykorzystywana do optymalizacji metody, patrz Rozdział " Optymalizacja metody (Strona 51). Cycles for Averaging Cykle dla uśredniania Podaje, ile cykli ma być wykorzystywanych do określenia wartości średniej. Number of Calibration Cycles Liczba cykli kalibrowania Podaje całkowitą do wykonania liczbę analiz mieszaniny kalibrowania. Calibration Timeout Granica czasu kalibrowania (minuty) Jest maksymalnym czasem trwania pełnego kalibrowania. Jeżeli podczas analizy kalibrowania wystąpi alarm, ta analiza jest odrzucana i powtarzana. Autocalibration Interval Przedział czasowy autokalibrowania (dni) Podaje przedział czasowy pomiędzy dwoma cyklami kalibrowania, w dniach. Autocalibration Day Of Week Dzień tygodnia autokalibrowania (tylko 7-dniowy przedział czasowy) Podaje dzień tygodnia dla kalibrowania, jeżeli "Przedział czasowy kalibrowania" wynosi 7 dni. Autocalibration Time Czas autokalibrowania Podaje czas, w którym ma rozpocząć się cykl kalibrowania. Maximum number of consecutive failed calibrations Maksymalna liczba kolejnych nieudanych kalibrowań Maksymalna liczba dopuszczalnych kolejnych błędnych kalibrowań. Gas Metering Temperature Tamperatura pomiarowa gazu Jest zmienną odniesienia dla obliczania wartości kalorycznych i jest opisana w normie. Zakres może być wybierany jako 0, 15 lub 20 C. Gas Combustion Temperature Temperatura spalania gazu Jest zmienną odniesienia dla obliczania wartości kalorycznych i jest opisana w normie. Zakres może być wybierany jako 0, 15, 20 lub 25 C. Calculation Method Metoda obliczania Jest ustawiona zgodnie z normą międzynarodową ISO 6976: 1995(E) 40 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

43 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Ustawianie szczegółów alarmu kalibrowania Do każdej funkcji można indywidualnie przydzielać znaczenie alarmu: "Ignore" ignoruj "Warning" Ostrzeżenie "Alarm" Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

44 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Granice parametryzowania 1. W oknie "Device Setup" (konfigurowanie urządzenia) najpierw kliknąć z lewej strony w strukturze na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Alarm Limits" (Granice alarmu). 2. Wprowadzić parametry. Potwierdzić wprowadzenie używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk Apply (zastosuj). 42 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

45 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Opis parametrów Conc. in cycle [%] / RT in cycle [%] stężenie w cyklu [%] / Czas utrzymywania w cyklu [%] To granice stężenia i czasu utrzymywania w stosunku do nastawy. Conc. to last [%] / RT to last [%] - stężenie do ostatniego [%] / Czas utrzymywania do ostatniego [%] To granice dla stężenia i czasu utrzymywania względem ostatniego cyklu kalibrowania. Conc. to origin [%] / RT to origin [%] - stężenie do pierwotnego [%] / Czas utrzymywania do pierwotnego [%] To granice dla stężenia i czasu utrzymywania względem pierwszego cyklu kalibrowania. pierwszy cykl kalibrowania jest ostatnim kalibrowaniem przed zmianą na tryb plombowany. To monitorowanie działa tylko w trybie plombowanym. Max. Deviation [%] Maksymalne odchylenie Jest dopuszczalnym całkowitym odchyleniem dla wartości kalorycznych: Superior Calorific Value Górna wartość kaloryczna Inferior Calorific Value Dolna wartość kaloryczna Density Gęstość Relative Density Gęstość względna Wobbe index wskaźnik Wobbe UWAGA Granice dla wyzwalania alarmu Wartość 0% nadaje się jako granica. Ta wartość zawsze wyzwala alarm. Dla parametrów, dla których nie ma być wyzwalany alarm, wprowadzić wartość 100%. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

46 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Definiowanie spodziewanych zakresów Uwaga Granice spodziewanego zakresu Granice górna i dolna są definiowane przez PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt instytut fizyczno-techniczny), certyfikowane i ustawiane przed dostawą urządzenia. Jednak te wartości można zmieniać w ramach tych granic, odpowiednio do danego zastosowania. 1. W polu nawigacji otworzyć grupę "General" (ogólna). 2. Kliknąć obiekt "Expectation Ranges" (spodziewane zakresy). 3. Zdefiniować granice górną i dolną dla gazów. 44 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

47 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania "Approved Values" Wartości zatwierdzone Wszystkie składniki, którym PTB przydzielił spodziewany zakres są oznaczane jako "Approved" (Zatwierdzone). 1. W polu nawigacji otworzyć grupę "General" (ogólna). 2. Kliknąć obiekt właściwości "Approved Value" (wartość zatwierdzona). 3. Zaznaczyć gazy, które mają być sprawdzane znakiem potwierdzenia w ramce dialogowej "Approved Value" (wartość zatwierdzona). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

48 Kalibrowanie 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Ręczne rozpoczynanie cyklu kalibrowania Cykl kalibrowania trzeba rozpoczynać ręcznie, np. dla corocznego kalibrowania przez specjalistę kalibrowania. Wtedy chromatograf oblicza współczynnik kalibrowania dla każdego składnika. Procedura W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), kliknąć "Calibration" (kalibrowanie) w ramce dialogowej "Mode Select" (wybór trybu). Cykl kalibrowania rozpoczyna się po zakończeniu trwającej analizy, lub natychmiast, jeśli chromatograf był w trybie "Hold" (zatrzymanie). Po cyklu kalibrowania, chromatograf powraca do stanu, w którym był przed kalibrowaniem Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez wejście cyfrowe Procedura Ustawienie wejścia cyfrowego w chromatografie gazowym rozpoczyna procedurę kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez Modbus Cykl kalibrowania można również rozpocząć poprzez Modbus. Opis takiego kalibrowania można znaleźć w Rozdziale: "Przesyłanie wyników przez Modbus (Strona 107) ". 46 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

49 Kalibrowanie 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Automatyczne śledzenie czynników kalibrowania Chromatograf rozpoczyna cykl kalibrowania w zdefiniowanym czasie dnia w przedziałach czasowych jednego dnia lub więcej dni. Współczynniki kalibrowania są automatycznie korygowane przez oprogramowanie operacyjne urządzenia. Cykl kalibrowania musi być do tego sparametryzowany i muszą być wprowadzone granice dla składników. Jeżeli granice są naruszane, chromatograf wyzwala alarm i kontynuuje wykorzystywanie poprzednich współczynników kalibrowania. Uwaga Wyjście cyfrowe w chromatografie gazowym automatycznie włącza przepływ gazu kalibrowania. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

50 Kalibrowanie 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania W oknie "Calibration Result" (wynik kalibrowania) można oglądać współczynniki reakcji dla kalibrowania bieżącego, poprzedniego i pierwotnego. Jeżeli chromatograf jest w trybie plombowanym, odchylenia pokazywane są następująco: Zielone, jeżeli odchylenia są w ramach zdefiniowanych granic Czerwone, jeżeli odchylenia przekraczają granice Jeżeli granic są przekraczane, można kliknąć przycisk "Details" (szczegóły) w celu przejścia do okna "Calibration Details" (szczegóły kalibrowania) i uzyskania bardziej szczegółowych informacji. UWAGA Lista "Details" (szczegóły) jest usuwana natychmiast po przejściu z "Configure mode" (trybu konfigurowania) do trybu plombowanego. W celu przełączenia do okna dla definiowania kalibrowania podstawowego, użyć przycisku "Set as BaseCalibration" (ustaw jako kalibrowanie podstawowe), patrz Rozdział "Wzory obliczeń (Strona 104)". 48 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

51 Kalibrowanie 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania Znaczenie parametrów w oknie "Calibration Result" (wynik kalibrowania) Computed RF obliczane współczynniki reakcji Obliczane są współczynniki reakcji bieżącego kalibrowania. Previous RF poprzednie współczynniki reakcji Są to współczynniki reakcji poprzedniego kalibrowania. Sealed RF plombowane współczynniki reakcji Są to współczynniki reakcji kalibrowania, po których nastąpiło przełączenie do trybu plombowanego. Nominal Concentration stężenie znamionowe Są to stężenia próbek kalibrowania wprowadzone w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i obliczone wartości). Actual Concentration stężenia aktualne Są to stężenia wynikające ze współczynników reakcji poprzedniego kalibrowania. Deviation odchylenie Jest to odchylenie "Actual Concentration" (stężenia aktualnego) od "Nominal Concentration" (stężenia znamionowego). Znaczenie parametrów w oknie "Calibration Details" (szczegóły kalibrowania) Następujące parametry można oglądać dla kalibrowania bieżącego, poprzedniego i pierwotnego: Retention time czas utrzymywania Jest to czas wymagany dla przejścia przez kolumnę składników strumienia próbki. Deviation of retention time odchylenie czasu utrzymywania Jest to odchylenie czasów utrzymywania tego kalibrowania w stosunku do czasów utrzymywania wprowadzonych w oknie "Device Setup Method Named Peaks" (Konfiguracja urządzenia Metoda Nazwane szczyty). Concentration stężenie Są to stężenia wynikające ze współczynników reakcji odpowiedniego poprzedniego kalibrowania. Deviation of concentration odchylenie stężenia Jest to odchylenie stężeń odpowiedniego kalibrowania w stosunku do stężeń wprowadzonych w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i Obliczone wartości). Calorimetric values wartości kaloryczne Ta ramka wyświetla aktualne wartości kaloryczne i ich odchylenie od wartości wyświetlanych w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i Obliczone wartości). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

52

53 Optymalizacja metody 5 Automatyczna optymalizacja metody zwiększa dostępność i powtarzalność analizy. Chromatograf gazowy optymalizuje polecenia przełączania kolumn oraz parametry integracji zależnie od czasów utrzymywania. Optymalizacja jest przeprowadzana bez straty czasu dla dwóch pierwszych analiz w sekwencji kalibrowania, które są zwykle odrzucane. Poprawia to powtarzalność pomiaru wartości kalorycznej i kompensowany jest proces starzenia. UWAGA Anulowanie certyfikatu Optymalizacja metody jest częścią ustawień specyficznych dla kraju i jest zwykle uaktywniana. Ustawienia automatycznej optymalizacji metody nie mogą być zmieniane, w przeciwnym razie unieważniony będzie certyfikat. UWAGA Błąd optymalizacji Chromatograf sygnalizuje "Optimization Error" (błąd optymalizacji), jeżeli wykrywane są nie wszystkie szczyty, które są oznaczone do optymalizacji. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

54 Optymalizacja metody 5.1 Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody 5.1 Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody Automatyczna optymalizacja metody może być uaktywniana dla "Cycle Events" (zdarzenia cyklu) oraz "Integration Events" (zdarzenia integracji). Parametry "Optimize CycleEvents" (optymalizuj zdarzenia cyklu) oraz "Optimize IntegrationEvents, Peaks & Groups" (optymalizuj zdarzenia integracji, szczytów i grup) mogą być uaktywniane w zakładce "Device Setup Calibration Calibration Settings" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Ustawienia kalibrowania). 1. Poprzez uaktywnianie zaznaczanych kratek "Cycle for Optimizing Cycle Events" (cykl dla optymalizowania zdarzeń cyklu) oraz "Cycle for Optimizing Cycle IntegrationEvents, Peaks & Groups" (cykl dla optymalizowania zdarzeń integracji, szczytów i grup) można włączać lub wyłączać optymalizację. 2. Na zakończenie kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). 52 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

55 Optymalizacja metody 5.2 Parametryzowanie zdarzeń 5.2 Parametryzowanie zdarzeń W obiektach właściwości "Peaks" (szczyty), "Integration Events" (zdarzenia integracji) oraz "Cycle Events" (zdarzenia cyklu), w polu nawigacji "Method" (metoda) zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), dla każdego wiersza są dołączone parametry optymalizacji. Przypisane parametry można znaleźć w kolumnach: "Rule" zasada "Shift" przesunięcie "Relative" względne "Weight" ciężar "Peak 1" szczyt 1 "Peak 2" szczyt 2 Wszystkie składniki lub zdarzenia, które mają być optymalizowane, muszą być w tych listach parametryzowane. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

56 Optymalizacja metody 5.2 Parametryzowanie zdarzeń Wybieranie procedury optymalizacji Są trzy procedury optymalizacji: "Fixed" (ustalona), "Shift" (przesunięta) oraz "Relative" (względna). Ponadto, pomiędzy istniejącymi i nowymi wartościami możliwe jest generowanie wartości średniej ("Weight" - ważona). "Fixed" (ustalona) wykorzystuje czas utrzymywania wprowadzony w polu "Current" (aktualne). "Shift" (przesunięta) dodaje wprowadzoną wartość w sekundach do czasu utrzymywania szczytu podanego w polu "Peak 1" (szczyt 1). "Relative" (względna) podaje położenie pomiędzy dwoma szczytami odniesienia (Szczyt 1 i szczyt 2). Na przykład wartość 0,5 oznacza, że średnia czasu jest pomiędzy dwoma szczytami. "Weight" (ważona) jest współczynnikiem ważenia dla korekt. Pomiędzy czasami utrzymywania poprzednim i nowym generowana jest wartość średnia. Przykład: Przy wartości 1,0, nowy czas utrzymywania jest stosowany bezpośrednio. Przy wartości 0,5, nowy czas utrzymywania ma wpływ 50%. 54 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

57 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów 5.3 Szczyty i lista szczytów Wszystkie szczyty w liście szczytów muszą być prawidłowo oznakowane. Uwaga Na chromatografie muszą być podane nazwa szczytu i czas utrzymywania. Oś odciętych (x) pokazuje czas utrzymywania, a współrzędna (y) pokazuje siłę sygnału. Dla modułu analizy C09 detektor 3 nie jest uaktywniony. Detektor 1 Pomiar i wyświetlanie nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

58 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 2 Wyświetlanie "Injection peak" (szczytu wtryskiwania) bez pomiaru 56 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

59 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 4 Kontynuacja pomiaru i wyświetlania nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

60 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 4 Kontynuowanie pomiaru i wyświetlania nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). 58 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

61

62 Status 6 Chromatograf monitoruje wszystkie działania, które mogą powodować błędy i wyświetla aktualny stan w zakładce "Device Status" (status urządzenia). Urządzenie generuje grupowy komunikat ze wszystkich sygnałów i wyświetla to w zakładce "Device Status" (status urządzenia) w polu "Current State" (aktualny stan). W zakładce "Device Setup" (konfiguracja urządzenia) można zdefiniować, czy błąd wyzwoli alarm, ostrzeżenie, czy nic. Ready (gotowe) Jeżeli stan urządzenia jest dobry (OK.), w zakładce "Device Status" (status urządzenia) w polu "Current State" (aktualny stan) chromatograf wyświetla komunikat "STATE OK" (stan dobry) na zielonym tle. W tym samym czasie zapala się zielona dioda LED "Ready" (gotowe) za oknem chromatografu gazowego. 60 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo