Instrukcja obsługi 10/2007. SITRANS CV Oprogramowanie CV Control. process gas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 10/2007. SITRANS CV Oprogramowanie CV Control. process gas"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 10/2007 SITRANS CV Oprogramowanie CV Control process gas CHROMATOGRAPHY

2

3 Wprowadzenie 1 Instalowanie oprogramowania 2 SITRANS CV Chromatografia gazu procesowego Instrukcja obsługi Obsługa 3 Kalibrowanie 4 Optymalizacja metody 5 Status 6 Dziennik (logbook) 7 Sterowanie analizą Oraz tryby pracy Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Przesyłanie wyników przez Modbus Komunikaty alarmu, błędu oraz systemowe Obsługa serwisowa i pomoc 12 Lista skrótów 13 12/2007 A5E

4 Wskazówki bezpieczeństwa Ten podręcznik zawiera uwagi, które muszą być przestrzegane dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz dla uniknięcia szkód majątkowych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa osobistego są w podręczniku wyróżnione symbolem ostrzeżenia bezpieczeństwa, uwagi dotyczące tylko szkód majątkowych nie mają symbolu ostrzeżenia bezpieczeństwa. Te pokazane niżej uwagi są stopniowane odpowiednio do stopnia zagrożenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje, że jeżeli nie będą podejmowane odpowiednie środki, może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia osób. OSTRZEŻENIE sygnalizuje, że jeżeli nie będą podejmowane odpowiednie środki, może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia osób. PRZESTROGA Z symbolem ostrzeżenia, sygnalizuje, że jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki, mogą wystąpić mniejsze obrażenia osób. PRZESTROGA Bez symbolu ostrzeżenia, sygnalizuje, że jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki, mogą wystąpić szkody majątkowe. UWAGA Sygnalizuje, że jeżeli nie będą uwzględnione odpowiednie informacje, może powstać niezamierzony skutek lub sytuacja. Jeżeli występuje więcej, niż jeden stopień zagrożenia, będzie zastosowana uwaga ostrzegawcza przedstawiająca najwyższy stopień zagrożenia. Uwaga ostrzegawcza o obrażeniach osób z symbolem ostrzegawczym może również zawierać ostrzeżenie dotyczące szkód majątkowych. Wykwalifikowany personel Urządzenie/system mogą być ustawiane i używane tylko w połączeniu z tą dokumentacją. Odbiór i obsługa urządzenia/systemu mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel. W kontekście uwag bezpieczeństwa w tej dokumentacji, osoby wykwalifikowane są definiowane jako osoby, które są upoważnione do odbioru, ustawiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie z ustalonymi praktykami i normami bezpieczeństwa. Używanie zgodnie z przeznaczeniem Proszę przyjąć do wiadomości następującą uwagę: OSTRZEŻENIE To urządzenie może być używane tylko do zastosowań opisanych w katalogu lub opisie technicznym i tylko w połączeniu z urządzeniami lub częściami pochodzącymi od innych producentów, które zostały zatwierdzone lub zalecone przez Siemens. Prawidłowe, niezawodne działanie produktu wymaga prawidłowego transportowania, przechowywania, ustawiania i montażu, a także starannej obsługi i konserwacji. Znaki towarowe Wszystkie nazwy oznaczone symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Pozostałe znaki towarowe występujące w tej publikacji mogą być znakami towarowymi, których używanie przez strony trzecie dla ich własnych celów mogłoby naruszać prawa właściciela. Zrzekanie się odpowiedzialności Przejrzeliśmy treść tej publikacji dla zapewnienia spójności z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Ponieważ nie można całkowicie wykluczyć zmian, nie możemy zagwarantować pełnej spójności. Jednak informacje zawarte w tej publikacji są regularnie przeglądane i do kolejnych wydań wprowadzane są wszelkie konieczne poprawki. Siemens AG Automation and Drives Postfach NÜRNBERG GERMANY Numer zamówienia A5E P 01/2008 Copyright Siemens AG Dane techniczne podlegają zmianom

5 Spis treści 1 Wprowadzenie Instalowanie oprogramowania Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu Minimalne wymagania dla komputera PC Instalowanie oprogramowania operacyjnego Ustawianie adresów IP Zmiana adresu IP chromatografu Ustawianie adresu IP komputera PC Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Przesyłanie systemu operacyjnego do urządzenia Odtwarzanie danych zastosowania Wybieranie chromatografu Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju Obsługa Podstawy obsługi Rozpoczynanie obsługi Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego Wprowadzanie parametrów Kalibrowanie Przegląd Wymagania dla kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Ręczne rozpoczynanie cyklu kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez wejście cyfrowe Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez Modbus Automatyczne śledzenie czynników kalibrowania Oglądanie wyników kalibrowania Optymalizacja metody Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody Parametryzowanie zdarzeń Szczyty i lista szczytów Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

6 Spis treści 6 Status Komunikaty statusu i dziennik (logbook) Przydzielanie sygnałów statusu Monitorowane parametry Dopływ gazu Monitorowanie przepływu próbki Dziennik (logbook) Sterowanie analizą i tryby pracy Przegląd Rozpoczynanie analizy Zatrzymywanie analizy Zegar analizy Kalibrowanie Stan czuwania Możliwe działania Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Wyświetlanie listy wyników (Raport) Wyświetlanie chromatogramów Wartości średnie Tendencje Zbieranie i eksportowanie wyników Ciągły wydruk danych dotyczących Wzory obliczeń Obliczanie znormalizowanych obszarów dla mierzonych wartości składnika Obliczanie znormalizowanych obszarów dla kalibrowania Obliczanie znormalizowanych stężeń z obszaru szczytu Oprogramowanie operacyjne CVControl 6 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

7 Spis treści 10 Przesyłanie wyników przez Modbus Interfejs Modbus Zmiana parametrów MODBUS Specyfikacja interfejsu z Konfiguracją Modbus Parametryzowanie interfejsów z "Ustawieniami urządzenia" "Możliwości" Parametryzowanie interfejsów z "Mapą" Opis parametrów zastosowania Informacje o urządzeniu Informacje ogólne o strumieniu próbki Wartości wynikowe Wartości średnie Wynik ostatniej analizy Archiwizowanie i przywracanie danych Komunikaty alarmu, błędu oraz systemowe Obsługa serwisowa i pomoc Lista skrótów Słownik Indeks Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

8

9 Wprowadzenie 1 Ten podręcznik opisuje oprogramowanie CVControl dla chromatografu gazu procesowego SITRANS CV. Do użytkowania oprogramowania CVControl wymagana jest klawiatura i ekran. Ten podręcznik dotyczy wersji V oprogramowania. PRZESTROGA Wykwalifikowany personel Tylko wykwalifikowany personel może używać, a więc chromatograf gazu procesowego SITRANS CV. Niedostateczne lub całkowity brak znajomości Instrukcji Obsługi spowoduje unieważnienie wszystkich roszczeń odpowiedzialności kierowanych do SIEMENS AG. Właścicielom zaleca się więc posiadanie pisemnego potwierdzenia przeszkolenia personelu. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Oprogramowania operacyjnego CVControl, na ekranie pojawi się następujący obraz startowy jako interfejs użytkownika (GUI) dla SITRANS CV. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

10 Wprowadzenie PRZESTROGA Pozostawić niezmienione ustawienia fabryczne! Nigdy nie zmieniać ustawień fabrycznych funkcji. Jeżeli mimo to ustawienia fabryczne zostaną zmienione: Oznacza to zamierzoną manipulację, a więc niedopuszczalne zastosowanie urządzenia. Dokładność pomiarów stanie sie mniej pewna. Urządzenie nie będzie spełniać wymagań certyfikacji. Urządzenie jest dostarczane w stanie nieskalibrowanym. Kalibrowanie musi być wykonane przez specjalistę kalibrowania w miejscu użytkowania w kraju właściciela. Historia Ta historia podaje korelacje pomiędzy aktualną dokumentacją oraz obowiązującym oprogramowaniem firmowym urządzenia. Wydanie Uwagi Identyfikator oprogramowania firmowego (Firmware ID) 01 10/2007 Pierwsze wydanie FW: Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

11 Instalowanie oprogramowania 2 UWAGA Możliwe niesprawności podczas łącznego używania elementów składowych oprogramowania operacyjnego Jeżeli w komputerze PC jest już zainstalowane oprogramowanie operacyjne dla chromatografu gazowego MicroSAM (Maxum System Manager) lub MicroSAM CV (MicroSAM CVControl), proszę sprawdzić, czy zainstalowane oprogramowanie operacyjne ma nowszy identyfikator (ID) oprogramowania firmowego, niż oprogramowanie operacyjne SITRANS CV, które chcemy zainstalować. Jeżeli to oprogramowanie firmowe posiada nowszą datę, postępować następująco: 1. Najpierw odinstalować nowsze oprogramowanie operacyjne "Maxum System Manager" dla MicroSAM lub "MicroSAM CVControl" dla MicroSAM CV. 2. Następnie zainstalować oprogramowanie operacyjne CVControl dla SITRANS CV. 3. Na koniec zainstalować pierwotnie dostarczone oprogramowanie operacyjne MicroSAM lub MicroSAM CV. Jeżeli ta kolejność instalowania nie jest przestrzegana, zostanie uszkodzony wspólnie użytkowany element składowy oprogramowania operacyjnego. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

12 Instalowanie oprogramwania 2.1 Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu 2.1 Oprogramowanie operacyjne a wymagania wobec chromatografu CVControl jest oprogramowaniem operacyjnym dla chromatografu gazu procesowego SITRANS CV. Jest to przyrząd pomiarowy dla wartości kalorycznej i składu gazu ziemnego. Oprogramowanie CVControl zawiera następujące funkcjonalności, opisane w Instrukcji Użytkownika: Kalibrowanie Automatyczna optymalizacja metody Status Dziennik (logbook) Sterowanie analizą i tryby pracy Oglądanie i analizowanie zmierzonych wartości Przesyłanie wyników przez Modbus Ładowanie i zapisywanie parametrów Wymagania instalacyjne W chromatografie muszą być zainstalowane przynajmniej następujące wersje urządzeń i oprogramowania firmowego: CAC A5E Urządzenie RSP A5E Oprogramowanie firmowe RSP MicroSAM CV 1.30 CVControl może być używane tylko z następującymi chromatografami Siemens: MicroSAM CV SITRANS CV Poniższe chromatografy Siemens nie są obsługiwane przez CVControl: MAXUM edition II MicroSAM MicroSAM CV obsługuje następujące interfejsy: Ethernet RS-485/232 SITRANS CV obsługuje następujące sterowniki: Modbus 12 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

13 Instalowanie oprogramowania 2.2 Minimalne wymagania dla komputera PC 2.2 Minimalne wymagania dla komputera PC Pentium 800 MHz 128 MB RAM, zalecane 256 MB Dysk twardy: 250 MB wolnej przestrzeni, zależnie od ilości wytwarzanych danych. Napęd CD-ROM lub DVD. Karta graficzna i monitor o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli oraz 16-bitowej głębi kolorów. Wyświetlanie czcionek o normalnej wielkości. Myszka i klawiatura. Karta sieciowa, lub interfejs Ethernet wbudowany do płyty głównej. System operacyjny Windows XP. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

14 Instalowanie oprogramwania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego UWAGA Do instalowania oprogramowania operacyjnego CVControl konieczne są prawa administratora. Zakres dostawy Zakres dostawy pakietu oprogramowania obejmuje cztery płyty CD: Oprogramowanie sterujące CD1 Oprogramowanie sterujące CD2 Ustawienia specyficzne dla kraju Archiwum parametrów Instalowanie oprogramowania Procedura: 1. Włączyć komputer PC i uruchomić system Windows. 2. Do napędu włożyć płytę "Oprogramowanie sterujące CD1". Jeżeli program instalacyjny na płycie CD nie uruchomi się automatycznie, uruchomić program setup.exe w folderze "Workstation" na płycie CD. 3. Wykonywać instrukcje instalowania programu pojawiające się na ekranie. Uwaga Zalecana ścieżka instalowania Oprogramowanie jest instalowane automatycznie przez program instalacyjny znajdujący się w katalogu c:\program Files\Siemens AG\CVControl\. Nie zmieniać zalecanej ścieżki. Jeżeli będzie potrzebna pomoc, pracownicy firmy SIEMENS AG łatwiej znajdą i rozwiążą problemy, jeżeli instalowanie będzie standardowe. 14 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

15 Instalowanie oprogramowania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego Ładowanie i zapisywanie parametrów Uwaga Zmienianie parametrów urządzenia Wszystkie zmiany w ustawieniach fabrycznych są zapisywane przez chromatograf gazowy w dzienniku (logbook) jako sygnatura. Pracownik wykonujący kalibrowanie musi tylko sprawdzić sygnatury w dzienniku (logbook). Jeżeli sygnatura została zmieniona, ustawienia fabryczne również zostały zmienione. Parametry, które zostały ustawione fabrycznie dla tego chromatografu, są zapisane na płycie CD "Archiwum parametrów ". Jeżeli parametry zostały przypadkowo zmienione i chcemy przywrócić parametry fabryczne, należy ponownie przesłać parametry z tej płyty CD do chromatografu gazowego. W drugą stronę, można również zapisywać parametry z chromatografu gazowego a twardy dysk komputera PC. Jeżeli używana jest nowa butla gazu kalibrowania, trzeba dopasować stężenia składników. Ta procedura jest opisana w Rozdział Wymagania dla kalibrowania (Strona 36).. Ładowanie parametrów: 1. D napędu CD włożyć płytę CD "Archiwum parametrów " z parametrami do przywrócenia. 2. Wybrać polecenie "Load Setup" (załaduj konfigurację) z menu "File" (plik). 3. Wybrać plik Setup-xx-xx-yyy.mbb. xx-xx-yyy oznacza numer seryjny danego chromatografu. UWAGA Podczas procesu zapisywania nie wyłączać chromatografu. Przez około 1 minutę w wierszu statusu wyświetlany jest następujący komunikat: "Flash pending" (trwa zapis w pamięci Flash). Wtedy chromatograf zapisuje dane do pamięci Flash. Proces zapisywania trwa około 20 sekund i jest sygnalizowany przez komunikat "Flashing" (zapisywanie w pamięci Flash). Jeżeli podczas tej fazy urządzenie zostanie wyłączone, lub jeśli odłączy się zasilanie, dane w pamięci będą bezużyteczne. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

16 Instalowanie oprogramwania 2.3 Instalowanie oprogramowania operacyjnego Zapisywanie parametrów: 1. Wybrać polecenie "Save Setup As" (zapisać konfigurację jako) w menu "File" (plik). 2. Wybrać katalog i nazwę pliku. Jeżeli załadowane były ustawienia specyficzne dla kraju, muszą one być teraz zapisane razem z parametrami podstawowymi. 16 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

17 Instalowanie oprogramowania 2.4 Ustawianie adresów IP 2.4 Ustawianie adresów IP UWAGA Firewall (zapora ogniowa) Jeżeli w sieci aktywowany jest firewall, może on blokować nawiązanie połączenia. W związku z tym trzeba dostosować firewall do topologii sieci. Uwaga Uprawnienia administratora Dla ustawiania adresu IP komputera PC trzeba mieć uprawnienia administratora tego komputera. Proszę zapytać administratora systemu, lub przeczytać pomoc Windows. Dla komunikacji pomiędzy komputerem PC i chromatografem gazowym, ustawić adres IP chromatografu tak, by pasował do adresu IP komputera PC. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

18 Instalowanie oprogramwania 2.4 Ustawianie adresów IP Zmiana adresu IP chromatografu Ustawiony fabrycznie adres IP w chromatografie gazowym to xx. "xx" oznacza dwie ostatnie cyfry numeru seryjnego podanego na tabliczce znamionowej. Ustawiona maska podsieci to Przykład: Jeżeli numer seryjny chromatografu gazowego jest HX R5 347, adres IP będzie wtedy Procedura PRZESTROGA Niewłaściwie ustawiona prędkość transmisji uszkodzi urządzenie Prędkość transmisji sieci ustawiać maksymalnie na 10 Mbps. W przypadku ustawienia wyższej prędkości przesyłania, niż 10 Mbps, urządzenie zostanie uszkodzone i nie będzie działać prawidłowo. Trzeba wtedy odesłać urządzenie do naprawy do firmy SIEMENS AG. Jeżeli dla urządzenia wymagany jest inny adres IP, niż ustawiony fabrycznie: 1. Uruchomić program "Remote IP Configurator" (Zdalny konfigurator IP). (Pasek Start Programy Siemens AG CVControl Narzędzia RemoteIPConfig). 18 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

19 Instalowanie oprogramowania 2.4 Ustawianie adresów IP 2. Kliknąć przycisk "Scan". UWAGA W "Remote IP Configurator" nie jest widoczny żaden chromatograf. Jeżeli nie pojawi się żaden chromatograf, sprawdzić połączenia fizyczne. Musi być obecna powszechna sieć fizyczna z hubem/przełącznikiem. Jeżeli używany jest komputer PC z kilkoma adapterami sieciowymi, upewnić się, że połączenie sieciowe jest prawidłowo przydzielone. 3. W polu Device (urządzenie) wybrać wymagany chromatograf. 4. Kliknąć pole "Modify" (zmień). Otworzy się ramka dialogowa "Set device configuration" (Ustaw konfigurację urządzenia). 5. Podać wymagany adres IP i wymaganą maskę podsieci. 6. Potwierdzić klikając "OK". 7. Wyjść z programu "Remote IP Configurator" używając "Close" (zamknij). Ponowny start Po potwierdzeniu kliknięciem "OK", chromatograf gazowy automatycznie startuje ponownie. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

20 Instalowanie oprogramwania 2.4 Ustawianie adresów IP Ustawianie adresu IP komputera PC Procedura 1. Uruchomić program "Network connections" (połączenia sieciowe) (pasek Start Pulpit Sterowania Połączenia sieciowe). 2. Kliknąć z prawej strony przydzielone połączenie Ethernet, np. "Local Area Connection (2)" (Połączenie lokalne (2)). 3. W ramce dialogowej wybrać "Properties" (właściwości). 4. Kliknąć w liście na "Internet Protocol (TCP/IP)" (Protokół internetowy (TCP/IP)), a nastąpnie przycisk "Properties" (właściwości). 5. Wybrać ramkę "Specify an IP address" (podaj adres IP) i wpisać adres IP i maskę podsieci. 20 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

21 Instalowanie oprogramowania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV UWAGA Aktualizowanie oprogramowania uruchamiać tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne, np. jeżeli nowe funkcje oprogramowania są ważne dla danego chromatografu gazowego. Aktualizowanie oprogramowania może spowodować niesprawności chromatografu gazowego, wtedy trzeba byłoby dostosować i sparametryzować chromatograf dla nowych funkcji. PRZESTROGA Aktualizowanie pamięci Flash Przed rozpoczęciem aktualizowania oprogramowania zarchiwizować wszystkie dane i parametry. Aktualizowanie oprogramowania powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z pamięci Flash. Aktualizowanie chromatografu gazu procesowego SITRANS CV jest dopuszczalne tylko jeżeli w zatwierdzeniu PTB znajduje się odpowiedni suplement dla urządzenia. Nigdy nie przerywać procesu zapisywania do pamięci Flash ponieważ w takim wypadku pamięć Flash może być przywrócona do sprawności tylko przez firmę SIEMENS AG. Wymagania W stanie pracy są: chromatograf gazu procesowego SITRANS CV, komputer PC i system operacyjny Windows XP. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

22 Instalowanie oprogramwania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Procedura aktualizowania pamięci Flash 1. Uruchomić program "RemoteFlasher" (zdalna obsługa pamięci Flash). (Pasek Start Programy Siemens AG CVControl Narzędzia RemoteFlasher). 2. Kliknąć przycisk "...", i wybrać plik CELO-x.y.BIN (x.y = numer wersji) z katalogu "Operating System" (system operacyjny) płyty "Control Software CD1" (oprogramowanie sterujące CD1). 3. Przerwać zasilanie na około jedną sekundę. 4. Poczekać, aż urządzenie będzie wskazywane w polu "Device" (urządzenie), a następnie wybrać urządzenie. 5. Wybrać przycisk opcji "Loader" i aktywować ramkę opcji "RS232". 6. Kliknąć przycisk "Flash", teraz rozpocznie się aktualizowanie oprogramowania pamięci Flash. Ta procedura kończy się komunikatem "Flashed". Ten komunikat pojawia się z dolnym lewym rogu ramki dialogowej "RemoteFlasher". 7. Dla zakończenia kliknąć przycisk "Reset Device" (resetuj urządzenie. 22 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

23 Instalowanie oprogramowania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Przesyłanie systemu operacyjnego do urządzenia Procedura 1. Kliknąć przycisk "...", i wybrać plik SICVxyyzz (xyyzz = numer wersji lub wyższy) z katalogu "Operating System" (system operacyjny) płyty "Control Software CD1". 2. W ramce Device (urządzenie) w oknie RemoteFlasher wybrać wymagany chromatograf gazu procesowego. Uwaga Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlane, używając zewnętrznego wyłącznika zasilania wyłączyć zasilanie na około 10 sekund. Następnie włączyć ponownie zasilanie i poczekać, aż urządzenie będzie wyświetlane. 3. Uaktywnić ramką opcji "RS232". 4. Kliknąć przycisk "Flash", wtedy program "RemoteFlasher" będzie przesyłał system operacyjny. Ta procedura kończy się komunikatem "Flashed". Ten komunikat pojawia się w dolnym lewym rogu ramki dialogowej "RemoteFlasher". 5. W celu zakończenia kliknąć przycisk "Reset Device". 6. Wyjść z programu "RemoteFlasher" za pomocą przycisku "Done" (wykonane). Instalowanie płyty "Control Software CD2": 1. Włożyć płytę "Control Software CD2" do napędu. Jeżeli program instalacyjny na płycie CD nie startuje automatycznie, uruchomić program setup.exe. 2. Wykonywać pojawiające się na ekranie instrukcje programu instalacyjnego. 3. Wpisać adres IP danego urządzenia. 4. Kliknąć przycisk "Install" i poczekać aż instalowanie zostanie zakończone. 5. Wyjść z programu "SITRANS CV - CD 2 Setup" używając "Close" (zamknij). 6. W celu zresetowania chromatografu gazu procesowego odłączyć zasilanie. Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV została teraz zakończona. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

24 Instalowanie oprogramwania 2.5 Aktualizacja oprogramowania SITRANS CV Odtwarzanie danych zastosowania W celu odtworzenia danych zastosowania wykonać program operacyjny CVControl. Procedura 1. Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). 2. W menu File (plik) wybrać polecenie "Load Setup..." (załaduj konfigurację ). 3. Załadować swoje poprzednio zapisane dane konfiguracyjne. 24 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

25 Instalowanie oprogramowania 2.6 Wybieranie chromatografu 2.6 Wybieranie chromatografu UWAGA komunikuje się tylko z jednym chromatografem. W związku z tym ustawiać adres IP dla chromatografu, który ma być obsługiwany w pliku "NGControl.config". Ustawienia konfiguracyjne SA zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym. Procedura Uwaga W celu wyświetlenia katalogu "Local Settings" (ustawienia lokalne) w Windows Explorer, ustawić następującą opcję w zakładce "Narzędzia Opcje folderu Widok Ukryte pliki i foldery ": "Wyświetl wszystkie pliki i foldery ". Jeżeli kilku użytkowników obsługuje chromatograf ze swoim własnym prawem dostępu, każdy użytkownik musi wykonywać tą procedurę, ponieważ plik konfiguracyjny jest zapisywany w profilu użytkownika. 1. A więc, by ten plik konfiguracyjny NGControl.config był generowany automatycznie, trzeba uruchomić jeszcze raz program CVControl i ponownie wyjść z niego. 2. Poszukiwać pliku konfiguracyjnego NGControl.config używając funkcji wyszukiwania Windows w "C:\Documents and Settings\..." (dokumenty i ustawienia). 3. Otworzyć plik konfiguracyjny NGControl.config, używając edytora Windows. Pierwsze wiersze wyglądają następująco: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <UISettings xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <IP Number> </IP Number> <Port Number>8500</Port Number> <CSVFi le>c:\program Files\Siemens AG\SamNG\Bin\DataLogging\Data.csv</CSVFile> 1. W wierszu <IP Number> wpisać adres IP swojego chromatografu. W przeciwnym wypadku nie zmieniać niczego, a następnie zapisać plik. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

26 Instalowanie oprogramwania 2.7 Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju 2.7 Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju 1. Instalowanie ustawień specyficznych dla kraju Sprawdzić, czy chromatograf gazu procesowego, komputer PC oraz system operacyjny Windows XP są w użyciu. Do napędu CD włożyć płytę CD "Country Specific Setups" (ustawienia specyficzne dla kraju). Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). W menu File (plik) wybrać polecenie "Load Setup..." (załaduj konfigurację). Wybrać z CD plik odpowiadający danemu krajowi. Plik "Readme.txt" w katalogu głównym (root direktory) płyty CD zawiera listę krajów i związanych z nimi plików specyficznych dla kraju, a także objaśnienia, jak te pliki działają. UWAGA Utrata danych Instalowanie płyty CD "Parameter Backup" (archiwum parametrów) w celu odtworzenia systemu zastępuje (nadpisuje) niektóre ustawienia specyficzne dla kraju. Po zainstalowaniu tej płyty CD, trzeba ponownie ustanowić ustawienia specyficzne dla kraju, używając płyty CD "Country Specific Setups" (ustawienia specyficzne dla kraju). 2. Ustawianie gazu kalibrowania Jako warunek wstępny: Skład gazu kalibrowania musi być dopasowany do ustawień specyficznych dla kraju. Postępować następująco: Wpisać stężenie gazu kalibrowania. Kalibrować i optymalizować urządzenie zgodnie z informacją w Rozdziałach: " Kalibrowanie (Strona 35) dalej." oraz " Optymalizacja metody (Strona 51) dalej." Sprawdzić powtarzalność. Zdefiniować to kalibrowanie jako kalibrowanie podstawowe, i zapisać je. 3. Parametryzowanie i zapisywanie ustawień Modbus Patrz Rozdział: " Przesyłanie wyników przez Modbus (Strona 107) dalej.". 26 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

27

28 Obsługa 3 Wymagania dla obsługi: Chromatograf musi być prawidłowo podłączony do komputera PC. Musi być zainstalowane oprogramowanie CVControl. Adres IP chromatografu musi być dopasowany do komputera PC. 28 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

29

30 Obsługa 3.1 Podstawy obsługi 3.1 Podstawy obsługi Od trybu pracy zależy, które parametry można zmieniać. W trybie "MONITOR", większość funkcji operacyjnych jest wyłączonych w celu uniknięcia błędów w pomiarze spowodowanych niezamierzoną obsługą. Możliwe jest nadal na przykład zmienianie włączania próbek. W trybie "CONFIGURE" (konfigurowanie), wszystkie parametry są dostępne. Do sprawdzania prawidłowego działania chromatografu lub do oglądania wyników wykorzystywane są wymienione niżej zakładki okna "CVControl": "Device Status" (stan urządzenia) "Raport" (raport) "Mean Values" (Wartości średnie) "Results Trend" (tendencja wyników) "Calibration Result" (wyniki kalibrowania) "Chromatograms" (chromatogramy) "Loogbook (Dziennik) Pełne parametryzowanie chromatografu jest możliwe w zakładce "Device Setup" (konfigurowanie urządzenia). Parametryzowanie może być wykonywane tylko przez ekspertów lub specjalistów kalibrowania. PRZESTROGA Pozostawić niezmienione ustawienia fabryczne! Ustawienia fabryczne funkcji nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Jeżeli pomimo tego ustawienia fabryczne są zmienione: Oznacza to zamierzoną manipulację, a więc niedopuszczalne zastosowanie urządzenia. Dokładność pomiarów stanie się mniej właściwa. Urządzenie nie spełnia już warunków certyfikowania. Urządzenie jest dostarczone w stanie nieskalibrowanym. Kalibrowanie musi być przeprowadzane przez specjalistę kalibrowania lub przedstawiciela kraju, w którym urządzenie jest używane. 30 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

31 Obsługa 3.2 Rozpoczynanie obsługi 3.2 Rozpoczynanie obsługi Procedura: 1. Uruchomić program "CVControl" (pasek Start Programy Siemens AG CVControl CVControl). Ten program potrzebuje około 5 sekund do załadowania startowej ramki dialogowej. 2. W startowej ramce dialogowej "CVControl", wybrać tryb pracy z rozwijanej listy "Access Mode": "MONITOR" (monitorowanie) "CONFIGURE" (konfigurowanie) Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

32 Obsługa 3.2 Rozpoczynanie obsługi 3. Potwierdzić wybór klikając "OK". Wyświetlane jest okno "CVControl Transmitter User Interface" (interfejs użytkownika nadajnika CVControl). 32 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

33 Obsługa 3.3 Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego 3.3 Blokowanie obsługi dla trybu plombowanego UWAGA Notowanie haseł Każde hasło może być używane tylko jeden raz. Gdy blokowanie jest powtarzane, musi być przydzielane nowe hasło. W przypadku zapomnienia hasła nie można opuścić trybu plombowanego. 1. Jeżeli chromatograf ma pracować w trybie plombowanym, specjalista kalibrowania przydzieli hasło (Tools menu Set new password) (Menu narzędzia Ustaw nowe hasło). "Access Mode" (tryb dostępu) musi być ustawiony na "MONITOR" (monitorowanie). 2. W trybie plombowanym można wykorzystywać tylko tryb "MONITOR" (monitorowanie). W trybie "MONITOR" można zmieniać tylko niewiele parametrów, np. włączanie próbek. 3. Tryb plombowany jest opuszczany natychmiast po zmianie na tryb "CONFIGURE" (konfigurowanie) przy użyciu hasła (menu Tools Change Access Mode) (menu Narzędzia Zmień tryb dostępu). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

34 Obsługa 3.4 Wprowadzanie parametrów 3.4 Wprowadzanie parametrów Parametry mogą być: Wartościami liczbowymi Poleceniami Wartościami logicznymi (tak, nie, dodatnie, ujemne) UWAGA Zmienianie parametrów Zmieniając parametry upewnić się, że pomimo zmiany certyfikat zachowuje ważność. Te parametry są opisane w certyfikacie. Po każdej zmianie trzeba kliknąć "APPLY" (zastosuj). Jeżeli w zakładce zmienia się kilka parametrów, trzeba kliknąć "APPLY" (zastosuj) oraz "OK" najpóźniej przed opuszczeniem zakładki. Po kliknięciu przycisku "APPLY" (zastosuj), przez około trzy minuty w linii statusu wyświetlana jest informacja "Flash pending" (trwa zapis do pamięci Flash). W tym czasie chromatograf czeka na dalsze wprowadzenia. Następnie zapisuje dane do pamięci Flash. Zapisywanie danych trwa około 20 sekund, i jest sygnalizowane komunikatem "Flashing" (zapisywanie do pamięci Flash). Jeżeli podczas tej fazy urządzenie zostanie wyłączone, lub jeżeli zasilanie zostanie odłączone, dane w pamięci będą bezużyteczne. 34 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

35 Obsługa 3.4 Wprowadzanie parametrów Wprowadzanie wartości liczbowych 1. Kliknąć ramkę wprowadzania. 2. Wpisać wartość używając klawiszy cyfrowych. Wprowadzanie wartości logicznych, nazw lub liczb z rozwijanej listy Kliknąć w ramce parametru, a następnie na strzałkę z prawej strony ramki wprowadzania. Wyświetli się rozwijana lista. Kliknąć wymaganą wartość z tej listy. Wprowadzanie rozpoczęte Wprowadzenie nie jest skuteczne, dopóki nie będzie kliknięcia przycisku "APPLY" (zastosuj), nadal są stosowane istniejące wartości. Można to rozpoznać po tym, że przyciski "APPLY" (zastosuj) oraz "UNDO" (anuluj) są nadal aktywne, a nie blade, jak w przypadku przed rozpoczęciem wprowadzania. Wprowadzenie nieprawidłowe Nieprawidłowe wprowadzenie liczbowe może być anulowane krokami za pomocą klawisza cofania (backspace) na klawiaturze komputera PC. Z list rozwijanych można wychodzić poprzez kliknięcie innej ramki. Czasami zdarza się, że z rozpoczętego wprowadzania nie można wyjść. Trzeba wtedy kontynuować do końca cykl wprowadzania, a następnie kliknąć przycisk "UNDO" (anuluj). Wtedy będzie ponownie wyświetlana poprzednia wartość. Wprowadzanie podczas trwającej analizy Terminy "Setpoint" (nastawa) oraz "Setpoint Initial" (nastawa początkowa) występują w wielu oknach. Wprowadzenia są możliwe tylko w ramce "Setpoint Initial" (nastawa początkowa). Natychmiast po zakończeniu trwającej analizy, chromatograf gazowy najpierw kopiuje tą wartość do "Setpoint" (nastawa). W związku z tym modyfikacja jest zawsze aktywna tylko w następnej analizie. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

36

37 Kalibrowanie Przegląd Procedura 1. W celu przeprowadzenia kalibrowania trzeba analizować próbkę o znanym składzie, np. mieszaninę 11D. 2. Wpisać stężenia składników. Następnie chromatograf oblicza współczynnik kalibrowania dla każ deka składnika, wykorzystując stosunek pomiędzy stężeniem, a polem szczytu. Ta procedura jest nazywana "External standard" (standardem zewnętrznym). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

38 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania 4.2 Wymagania dla kalibrowania Przygotowanie do kalibrowania 1. W Oprogramowaniu operacyjnym CVControl musi być uaktywniona próbka kalibrowania. Jeżeli tak nie jest, kliknąć przycisk "Enable Streams" (włącz strumienie) z prawej strony w zakładce "Device Status" (stan urządzenia). 36 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

39 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania 2. W liście składników występuje kolumna "Calibrated" (kalibrowane) (Device Setup Method Measured Components) (Konfiguracja urządzenia Metoda Mierzone składniki). Trzeba tutaj zaznaczyć wszystkie składniki, które maja być kalibrowane. Kalibrowane są tylko zaznaczone składniki. Dla zaznaczonych składników wybrać "Standard" dla użytkowania. Składniki, które nie mają być kalibrowane (nie zaznaczono w kolumnie "Calibrated") muszą mieć przydzielony współczynnik reakcji (RF). Składniki, które nie są ani mierzone, ani kalibrowane, są ustawione jako "Ignored" (pomijane). Uwaga Dodawanie nowych składników Nowe składniki (szczyty) są najpierw przydzielane w polu nawigacji w grupie "Method" (metoda) i obiekcie właściwości "Peaks" (szczyty). Te nowe składniki są następnie wyszczególnione w liście "Measured Components" (mierzone składniki). Wpisanie nowego składnika może spowodować unieważnienie certyfikatu. 3. Trzeba wpisać stężenia składników gazu kalibrowania. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

40 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Wprowadzanie stężeń składników gazu kalibrowania 1. W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), kliknąć najpierw z lewej strony w polu nawigacji na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Calibration Gas" (gaz kalibrowania). 2. W kolumnie "Value" (wartość) wpisać odpowiednią wartość stężenia w procentach dla danych składników. Potwierdzić wpis używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Uwaga W ostatnim wierszu tabeli składników jest wyświetlana suma stężeń. Ta suma zwykle wynosi 100%. 3. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). Wtedy chromatograf automatycznie zaktualizuje dolną tabelę w oknie z wartościami kalorycznymi gazu kalibrowania. Wprowadzanie jednostek Dla metody obliczania zgodnie z ISO 6976, dla stężeń składników ustalona jednostką jest procent. Jednostki wartości kalorycznych w dolnej tabeli mogą być wybierane w zakładce "Device Setup" (konfiguracja urządzenia) w polu nawigacji w kolumnie "General" (ogólne) oraz "Units" (jednostki). 38 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

41 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Parametryzowanie cyklu kalibrowania 1. W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), najpierw kliknąć z lewej strony w polu nawigacji na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Calibration Settings" (ustawienia kalibrowania). 2. Wprowadzić parametry. Potwierdzić wprowadzenie używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

42 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Opis parametrów Cycle to skip Cykl do przeskoczenia Liczba początkowych analiz, podczas których pomiar mógłby być błędny i będzie odrzucony. Cycle for Optimizing Cycle Events Cykl dla optymalizacji zdarzeń cyklu Dodatkowa analiza wykorzystywana do optymalizacji metody, patrz Rozdział " Optymalizacja metody (Strona 51). Cycle for Optimizing Integration Events, Peaks & Groups Cykl dla optymalizacji zdarzeń integrowania, Szczyty i Grupy Dodatkowa analiza wykorzystywana do optymalizacji metody, patrz Rozdział " Optymalizacja metody (Strona 51). Cycles for Averaging Cykle dla uśredniania Podaje, ile cykli ma być wykorzystywanych do określenia wartości średniej. Number of Calibration Cycles Liczba cykli kalibrowania Podaje całkowitą do wykonania liczbę analiz mieszaniny kalibrowania. Calibration Timeout Granica czasu kalibrowania (minuty) Jest maksymalnym czasem trwania pełnego kalibrowania. Jeżeli podczas analizy kalibrowania wystąpi alarm, ta analiza jest odrzucana i powtarzana. Autocalibration Interval Przedział czasowy autokalibrowania (dni) Podaje przedział czasowy pomiędzy dwoma cyklami kalibrowania, w dniach. Autocalibration Day Of Week Dzień tygodnia autokalibrowania (tylko 7-dniowy przedział czasowy) Podaje dzień tygodnia dla kalibrowania, jeżeli "Przedział czasowy kalibrowania" wynosi 7 dni. Autocalibration Time Czas autokalibrowania Podaje czas, w którym ma rozpocząć się cykl kalibrowania. Maximum number of consecutive failed calibrations Maksymalna liczba kolejnych nieudanych kalibrowań Maksymalna liczba dopuszczalnych kolejnych błędnych kalibrowań. Gas Metering Temperature Tamperatura pomiarowa gazu Jest zmienną odniesienia dla obliczania wartości kalorycznych i jest opisana w normie. Zakres może być wybierany jako 0, 15 lub 20 C. Gas Combustion Temperature Temperatura spalania gazu Jest zmienną odniesienia dla obliczania wartości kalorycznych i jest opisana w normie. Zakres może być wybierany jako 0, 15, 20 lub 25 C. Calculation Method Metoda obliczania Jest ustawiona zgodnie z normą międzynarodową ISO 6976: 1995(E) 40 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

43 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Ustawianie szczegółów alarmu kalibrowania Do każdej funkcji można indywidualnie przydzielać znaczenie alarmu: "Ignore" ignoruj "Warning" Ostrzeżenie "Alarm" Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

44 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Granice parametryzowania 1. W oknie "Device Setup" (konfigurowanie urządzenia) najpierw kliknąć z lewej strony w strukturze na "Calibration" (kalibrowanie), a następnie na "Alarm Limits" (Granice alarmu). 2. Wprowadzić parametry. Potwierdzić wprowadzenie używając klawisza Enter na klawiaturze komputera PC. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknąć przycisk Apply (zastosuj). 42 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

45 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Opis parametrów Conc. in cycle [%] / RT in cycle [%] stężenie w cyklu [%] / Czas utrzymywania w cyklu [%] To granice stężenia i czasu utrzymywania w stosunku do nastawy. Conc. to last [%] / RT to last [%] - stężenie do ostatniego [%] / Czas utrzymywania do ostatniego [%] To granice dla stężenia i czasu utrzymywania względem ostatniego cyklu kalibrowania. Conc. to origin [%] / RT to origin [%] - stężenie do pierwotnego [%] / Czas utrzymywania do pierwotnego [%] To granice dla stężenia i czasu utrzymywania względem pierwszego cyklu kalibrowania. pierwszy cykl kalibrowania jest ostatnim kalibrowaniem przed zmianą na tryb plombowany. To monitorowanie działa tylko w trybie plombowanym. Max. Deviation [%] Maksymalne odchylenie Jest dopuszczalnym całkowitym odchyleniem dla wartości kalorycznych: Superior Calorific Value Górna wartość kaloryczna Inferior Calorific Value Dolna wartość kaloryczna Density Gęstość Relative Density Gęstość względna Wobbe index wskaźnik Wobbe UWAGA Granice dla wyzwalania alarmu Wartość 0% nadaje się jako granica. Ta wartość zawsze wyzwala alarm. Dla parametrów, dla których nie ma być wyzwalany alarm, wprowadzić wartość 100%. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

46 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania Definiowanie spodziewanych zakresów Uwaga Granice spodziewanego zakresu Granice górna i dolna są definiowane przez PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt instytut fizyczno-techniczny), certyfikowane i ustawiane przed dostawą urządzenia. Jednak te wartości można zmieniać w ramach tych granic, odpowiednio do danego zastosowania. 1. W polu nawigacji otworzyć grupę "General" (ogólna). 2. Kliknąć obiekt "Expectation Ranges" (spodziewane zakresy). 3. Zdefiniować granice górną i dolną dla gazów. 44 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

47 Kalibrowanie 4.2 Wymagania dla kalibrowania "Approved Values" Wartości zatwierdzone Wszystkie składniki, którym PTB przydzielił spodziewany zakres są oznaczane jako "Approved" (Zatwierdzone). 1. W polu nawigacji otworzyć grupę "General" (ogólna). 2. Kliknąć obiekt właściwości "Approved Value" (wartość zatwierdzona). 3. Zaznaczyć gazy, które mają być sprawdzane znakiem potwierdzenia w ramce dialogowej "Approved Value" (wartość zatwierdzona). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

48 Kalibrowanie 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Ręczne rozpoczynanie cyklu kalibrowania Cykl kalibrowania trzeba rozpoczynać ręcznie, np. dla corocznego kalibrowania przez specjalistę kalibrowania. Wtedy chromatograf oblicza współczynnik kalibrowania dla każdego składnika. Procedura W oknie "CVControl" zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), kliknąć "Calibration" (kalibrowanie) w ramce dialogowej "Mode Select" (wybór trybu). Cykl kalibrowania rozpoczyna się po zakończeniu trwającej analizy, lub natychmiast, jeśli chromatograf był w trybie "Hold" (zatrzymanie). Po cyklu kalibrowania, chromatograf powraca do stanu, w którym był przed kalibrowaniem Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez wejście cyfrowe Procedura Ustawienie wejścia cyfrowego w chromatografie gazowym rozpoczyna procedurę kalibrowania Rozpoczynanie cyklu kalibrowania przez Modbus Cykl kalibrowania można również rozpocząć poprzez Modbus. Opis takiego kalibrowania można znaleźć w Rozdziale: "Przesyłanie wyników przez Modbus (Strona 107) ". 46 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

49 Kalibrowanie 4.3 Rozpoczynanie cyklu kalibrowania Automatyczne śledzenie czynników kalibrowania Chromatograf rozpoczyna cykl kalibrowania w zdefiniowanym czasie dnia w przedziałach czasowych jednego dnia lub więcej dni. Współczynniki kalibrowania są automatycznie korygowane przez oprogramowanie operacyjne urządzenia. Cykl kalibrowania musi być do tego sparametryzowany i muszą być wprowadzone granice dla składników. Jeżeli granice są naruszane, chromatograf wyzwala alarm i kontynuuje wykorzystywanie poprzednich współczynników kalibrowania. Uwaga Wyjście cyfrowe w chromatografie gazowym automatycznie włącza przepływ gazu kalibrowania. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

50 Kalibrowanie 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania W oknie "Calibration Result" (wynik kalibrowania) można oglądać współczynniki reakcji dla kalibrowania bieżącego, poprzedniego i pierwotnego. Jeżeli chromatograf jest w trybie plombowanym, odchylenia pokazywane są następująco: Zielone, jeżeli odchylenia są w ramach zdefiniowanych granic Czerwone, jeżeli odchylenia przekraczają granice Jeżeli granic są przekraczane, można kliknąć przycisk "Details" (szczegóły) w celu przejścia do okna "Calibration Details" (szczegóły kalibrowania) i uzyskania bardziej szczegółowych informacji. UWAGA Lista "Details" (szczegóły) jest usuwana natychmiast po przejściu z "Configure mode" (trybu konfigurowania) do trybu plombowanego. W celu przełączenia do okna dla definiowania kalibrowania podstawowego, użyć przycisku "Set as BaseCalibration" (ustaw jako kalibrowanie podstawowe), patrz Rozdział "Wzory obliczeń (Strona 104)". 48 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

51 Kalibrowanie 4.4 Oglądanie wyników kalibrowania Znaczenie parametrów w oknie "Calibration Result" (wynik kalibrowania) Computed RF obliczane współczynniki reakcji Obliczane są współczynniki reakcji bieżącego kalibrowania. Previous RF poprzednie współczynniki reakcji Są to współczynniki reakcji poprzedniego kalibrowania. Sealed RF plombowane współczynniki reakcji Są to współczynniki reakcji kalibrowania, po których nastąpiło przełączenie do trybu plombowanego. Nominal Concentration stężenie znamionowe Są to stężenia próbek kalibrowania wprowadzone w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i obliczone wartości). Actual Concentration stężenia aktualne Są to stężenia wynikające ze współczynników reakcji poprzedniego kalibrowania. Deviation odchylenie Jest to odchylenie "Actual Concentration" (stężenia aktualnego) od "Nominal Concentration" (stężenia znamionowego). Znaczenie parametrów w oknie "Calibration Details" (szczegóły kalibrowania) Następujące parametry można oglądać dla kalibrowania bieżącego, poprzedniego i pierwotnego: Retention time czas utrzymywania Jest to czas wymagany dla przejścia przez kolumnę składników strumienia próbki. Deviation of retention time odchylenie czasu utrzymywania Jest to odchylenie czasów utrzymywania tego kalibrowania w stosunku do czasów utrzymywania wprowadzonych w oknie "Device Setup Method Named Peaks" (Konfiguracja urządzenia Metoda Nazwane szczyty). Concentration stężenie Są to stężenia wynikające ze współczynników reakcji odpowiedniego poprzedniego kalibrowania. Deviation of concentration odchylenie stężenia Jest to odchylenie stężeń odpowiedniego kalibrowania w stosunku do stężeń wprowadzonych w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i Obliczone wartości). Calorimetric values wartości kaloryczne Ta ramka wyświetla aktualne wartości kaloryczne i ich odchylenie od wartości wyświetlanych w oknie "Device Setup Calibration Calibration Gas and Calculated Values" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Gaz kalibrowania i Obliczone wartości). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

52

53 Optymalizacja metody 5 Automatyczna optymalizacja metody zwiększa dostępność i powtarzalność analizy. Chromatograf gazowy optymalizuje polecenia przełączania kolumn oraz parametry integracji zależnie od czasów utrzymywania. Optymalizacja jest przeprowadzana bez straty czasu dla dwóch pierwszych analiz w sekwencji kalibrowania, które są zwykle odrzucane. Poprawia to powtarzalność pomiaru wartości kalorycznej i kompensowany jest proces starzenia. UWAGA Anulowanie certyfikatu Optymalizacja metody jest częścią ustawień specyficznych dla kraju i jest zwykle uaktywniana. Ustawienia automatycznej optymalizacji metody nie mogą być zmieniane, w przeciwnym razie unieważniony będzie certyfikat. UWAGA Błąd optymalizacji Chromatograf sygnalizuje "Optimization Error" (błąd optymalizacji), jeżeli wykrywane są nie wszystkie szczyty, które są oznaczone do optymalizacji. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

54 Optymalizacja metody 5.1 Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody 5.1 Włączanie i wyłączanie automatycznej optymalizacji metody Automatyczna optymalizacja metody może być uaktywniana dla "Cycle Events" (zdarzenia cyklu) oraz "Integration Events" (zdarzenia integracji). Parametry "Optimize CycleEvents" (optymalizuj zdarzenia cyklu) oraz "Optimize IntegrationEvents, Peaks & Groups" (optymalizuj zdarzenia integracji, szczytów i grup) mogą być uaktywniane w zakładce "Device Setup Calibration Calibration Settings" (Konfiguracja urządzenia Kalibrowanie Ustawienia kalibrowania). 1. Poprzez uaktywnianie zaznaczanych kratek "Cycle for Optimizing Cycle Events" (cykl dla optymalizowania zdarzeń cyklu) oraz "Cycle for Optimizing Cycle IntegrationEvents, Peaks & Groups" (cykl dla optymalizowania zdarzeń integracji, szczytów i grup) można włączać lub wyłączać optymalizację. 2. Na zakończenie kliknąć przycisk "Apply" (zastosuj). 52 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

55 Optymalizacja metody 5.2 Parametryzowanie zdarzeń 5.2 Parametryzowanie zdarzeń W obiektach właściwości "Peaks" (szczyty), "Integration Events" (zdarzenia integracji) oraz "Cycle Events" (zdarzenia cyklu), w polu nawigacji "Method" (metoda) zakładki "Device Setup" (konfiguracja urządzenia), dla każdego wiersza są dołączone parametry optymalizacji. Przypisane parametry można znaleźć w kolumnach: "Rule" zasada "Shift" przesunięcie "Relative" względne "Weight" ciężar "Peak 1" szczyt 1 "Peak 2" szczyt 2 Wszystkie składniki lub zdarzenia, które mają być optymalizowane, muszą być w tych listach parametryzowane. Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

56 Optymalizacja metody 5.2 Parametryzowanie zdarzeń Wybieranie procedury optymalizacji Są trzy procedury optymalizacji: "Fixed" (ustalona), "Shift" (przesunięta) oraz "Relative" (względna). Ponadto, pomiędzy istniejącymi i nowymi wartościami możliwe jest generowanie wartości średniej ("Weight" - ważona). "Fixed" (ustalona) wykorzystuje czas utrzymywania wprowadzony w polu "Current" (aktualne). "Shift" (przesunięta) dodaje wprowadzoną wartość w sekundach do czasu utrzymywania szczytu podanego w polu "Peak 1" (szczyt 1). "Relative" (względna) podaje położenie pomiędzy dwoma szczytami odniesienia (Szczyt 1 i szczyt 2). Na przykład wartość 0,5 oznacza, że średnia czasu jest pomiędzy dwoma szczytami. "Weight" (ważona) jest współczynnikiem ważenia dla korekt. Pomiędzy czasami utrzymywania poprzednim i nowym generowana jest wartość średnia. Przykład: Przy wartości 1,0, nowy czas utrzymywania jest stosowany bezpośrednio. Przy wartości 0,5, nowy czas utrzymywania ma wpływ 50%. 54 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

57 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów 5.3 Szczyty i lista szczytów Wszystkie szczyty w liście szczytów muszą być prawidłowo oznakowane. Uwaga Na chromatografie muszą być podane nazwa szczytu i czas utrzymywania. Oś odciętych (x) pokazuje czas utrzymywania, a współrzędna (y) pokazuje siłę sygnału. Dla modułu analizy C09 detektor 3 nie jest uaktywniony. Detektor 1 Pomiar i wyświetlanie nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

58 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 2 Wyświetlanie "Injection peak" (szczytu wtryskiwania) bez pomiaru 56 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

59 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 4 Kontynuacja pomiaru i wyświetlania nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

60 Optymalizacja metody 5.3 Szczyty i lista szczytów Detektor 4 Kontynuowanie pomiaru i wyświetlania nazwy i czasu utrzymywania szczytu(ów). 58 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

61

62 Status 6 Chromatograf monitoruje wszystkie działania, które mogą powodować błędy i wyświetla aktualny stan w zakładce "Device Status" (status urządzenia). Urządzenie generuje grupowy komunikat ze wszystkich sygnałów i wyświetla to w zakładce "Device Status" (status urządzenia) w polu "Current State" (aktualny stan). W zakładce "Device Setup" (konfiguracja urządzenia) można zdefiniować, czy błąd wyzwoli alarm, ostrzeżenie, czy nic. Ready (gotowe) Jeżeli stan urządzenia jest dobry (OK.), w zakładce "Device Status" (status urządzenia) w polu "Current State" (aktualny stan) chromatograf wyświetla komunikat "STATE OK" (stan dobry) na zielonym tle. W tym samym czasie zapala się zielona dioda LED "Ready" (gotowe) za oknem chromatografu gazowego. 60 Instrukcja obsługi, 12/2007, A5E

ware V1.31 Podręcznik użytkownika

ware V1.31 Podręcznik użytkownika ware V31 Podręcznik użytkownika SNS-SF064/SNS-SF032 SNS-SF016/SNS-SF008/SNS-SF004 OPROGRAMOWANIE SERWEROWE SAMSUNG DO SIECIOWEJ REJESTRACJI OBRAZU Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net PL A0850 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi Używane symbole 1 Poniższa tabela zawiera zestawienie symboli używanych w niniejszej instrukcji oraz objaśnienia ich znaczeń. OSTROŻNIE Oznacza czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Numer kat. części: 3-9000-517 Wersja H LUTY 1999 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo