Podręcznik użytkownika. Administrator SPBIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika. Administrator SPBIP"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Administrator SPBIP

2 2

3 Zawartość 1. Wstęp Słownik danych Rejestracja i logowanie w SSDIP Rejestracja w SSDIP Logowanie do SSDIP Kategorie Wstęp Kategorie SPBIP Dodawanie kategorii Edycja kategorii Usuwanie kategorii Widok kategorii Artykuły Wstęp Dodawanie artykułów Edycja artykułów Usuwanie artykułów Widok artykułu Zamówienia publiczne Wstęp Dodawanie zamówieo publicznych Edycja zamówieo publicznych Usuwanie zamówieo publicznych Przeglądanie zamówieo publicznych na SPBIP Przeglądanie zamówieo publicznych na SSDIP Ogłoszenia o pracę Wstęp Dodawanie ogłoszeo o pracę Edycja ogłoszeo o pracę Usuwanie ogłoszeo o pracę Przeglądanie ogłoszeo o pracę na SPBIP Przeglądanie ogłoszeo o pracę na SSDIP

4 8. Wyszukiwanie Wyszukiwanie na SPBIP Wyszukiwarka nagłówkowa Wyszukiwanie artykułów Wyszukiwanie zamówieo publicznych Wyszukiwanie ogłoszeo o pracę Wyszukiwanie na SSDIP Wyszukiwarka nagłówkowa Wyszukiwanie artykułów Wyszukiwanie zamówieo publicznych Wyszukiwanie ogłoszeo o pracę FAQ Wstęp Dodawanie pytania i odpowiedzi FAQ Widok pytania i odpowiedzi FAQ Ankiety Wypełnianie ankiety Pytanie: Lista rozwijana Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (pionowo) Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (poziomo) Pytanie: Wielokrotna odpowiedź (pionowo) Pytanie: Wielokrotna odpowiedź (poziomo) Pytanie: Skala ocen (pojedyncza) Pytanie: Skala ocen (wiele odpowiedzi) Pytanie: Pojedyncza odpowiedź w wierszu Pytanie: Wielokrotna odpowiedź w wierszu Pytanie: Pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi Pytanie: Wiele linii tekstu w odpowiedzi Pytanie: Wartości liczbowe o ustalonej sumie Newsletter Statystyki E-learning Wstęp

5 13.2. Przebieg szkolenia Forum Widok forum Działy forum Dodawanie działu Edycja działu Usuwanie działu Wątki forum Przeglądanie wątków Dodawanie wątku Edycja wątku Usuwanie wątku Posty forum Przeglądanie postów Dodawanie nowego postu Edycja postu Usuwanie postu Ograniczenia użytkowników - bany Wiadomości prywatne Wstęp Skrzynka nadawcza Skrzynka odbiorcza Skrzynka robocza Kosz Wysyłanie wiadomości Odpowiedź na wiadomośd Usuwanie wiadomości Usuwanie wiadomości do kosza Permanentne usuwanie wiadomości Przywracanie wiadomości Kalendarz Przeglądanie kalendarza Dodawanie wydarzenia do kalendarza

6 16.3. Edycja wydarzenia Usuwanie wydarzenia Widok wydarzenia Metadane Help desk Wstęp Typy użytkowników help desk Statusy zgłoszeo help desk Typy wiadomości help desk Obsługa zagadnienie Zgłaszanie zagadnienia Przykładowe ścieżki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 19. Historia zmian i logowao Historia zmian według użytkowników Historia logowao Rejestr zmian obiektów RSS Przeglądanie kanałów RSS Dodawanie kanału RSS Edycja kanału RSS Usuwanie kanału RSS Profil użytkownika Profil jednostki

7 1. Wstęp Niniejsza instrukcja stanowi kompletny dokument mający wspomagad administratorów SSDIP w procesie zarządzania stroną SPBIP. Zawiera opis wszystkich funkcjonalności systemu SSDIP wraz z opisem poszczególnych akcji w postaci werbalnej oraz ilustrowanej. System SSDIP służy przede wszystkim do tworzenia stron podmiotowych poprzez jednostki do tego zobligowane. Stronę podmiotową na SSDIP może zarejestrowad tylko osoba zarejestrowana w epuap (http://epuap.gov.pl/) jako administrator SPBIP. Celem SSDIP jest przekazanie prostego narzędzia do zakładania oraz zarządzania stronami SPBIP, dzięki czemu dostęp do informacji publicznej przez obywateli stanie się łatwiejszy i bardziej przejrzysty. 2. Słownik pojęć Administrator SP BIP Osoba upoważniona przez Kierownika jednostki, zobowiązanej do prowadzenia SP BIP na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do zarządzania SP BIP jednostki funkcjonującej w ramach SSDIP. Administrator SP BIP nadaje uprawnienia Redaktorom SP BIP do zarządzania treścią SP BIP. Dostęp Administratora SP BIP do SSDIP wymaga autoryzacji. Administrator SSDIP Osoba zarządzająca SSDIP ze strony Zamawiającego. Dostęp Administratora SSDIP do SSDIP wymaga autoryzacji. epuap Ogólnopolska platforma teleinformatyczna, za pomocą której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez paostwo) mogą świadczyd swoje usługi obywatelom drogą elektroniczną. FAQ Frequently Asqued Questions Najczęściej zadawane pytania Formularz Strona z rubrykami do wypełnienia Kliknięcie Naciśnięcie, czyli wciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy komputerowej Metadane Zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie oraz zarządzanie. Moduł Zestaw funkcji Aplikacji CMS zgrupowanych ze względu na ich zastosowanie oraz cechy wspólne. Newsletter Elektroniczna forma biuletynu czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Podmiot Podmiot, zobowiązany do prowadzenia strony podmiotowej BIP na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępniający w Portalu SSDIP własną SP BIP oraz nią zarządzający. Redaktor SP BIP Osoba upoważniona przez Administratora SP BIP do zarządzania treścią 7

8 SGBIP SPBIP strona SSDIP system SSDIP Użytkownik Użytkownik docelowy (koocowy) SP BIP zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Dostęp Redaktora SP BIP do SSDIP wymaga autoryzacji. Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej stworzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej stworzona przez podmioty zobowiązane do jej prowadzenia na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. strona SSDIP umożliwia zarejestrowanie strony SPBIP oraz zarządzanie nią system SSDIP obejmuje wszystkie zarejestrowane strony SPBIP oraz stronę SSDIP Osoba korzystająca z Serwisu SSDIP bez konieczności autoryzacji (np. przeglądająca informacje, pobierająca pliki). Użytkownik docelowy to użytkownik, który ostatecznie korzysta z wytworzonej funkcjonalności. Może byd to osoba zarówno zalogowana jak i niezalogowana w zależności od sytuacji. Przykładowo Użytkownikiem koocowym dla modułu e-learningu jest kursant. 8

9 3. Rejestracja i logowanie w SSDIP Aby użytkownik mógł zarządzad SPBIP, musi byd zarejestrowany w epuap oraz posiadad uprawnienia administratora SPBIP. W tym celu należy skorzystad z formularza rejestracji znajdującego się na stronie https://epuap.gov.pl oraz skorzystad z Instrukcji zakładania konta. Po zarejestrowaniu oraz otrzymaniu roli administratora SPBIP użytkownik może przystąpid do rejestracji na SSDIP. Aby dany podmiot mógł byd zarejestrowany w SSDIP musi posiadad status organizacji/jednostki publicznej. Dane wymagane to REGON, na podstawie którego pobierane są dane podmiotu ze słownika podmiotów publicznych. Dodatkowo konto takie musi mied nadaną rolę Instytucji Publicznej, w skład tej roli wchodzą uprawnienia Administratora SPBIP przydzielone dla globalnej aplikacji BIP. 9

10 3.1. Rejestracja w SSDIP Rejestracja na SSDIP w roli Administratora SPBIP pozwala na zarządzanie portalem SPBIP w najwyższym zakresie. Rejestracja przebiega w 5 krokach. Krok 1 Abu rozpocząd rejestrację, należy na stronie głównej SSDIP wybrad Załóż stronę bip Rejestracja. lub Ilustracja 1 Strona główna SSDIP 10

11 Po kliknięciu w wybrany link użytkownik zostanie przekierowany na krok 1 rejestracji. Aby rozpocząd rejestrację w SSDIP, należy nacisnąd link dalej. Ilustracja 2 Rejestracja na SSDIP - krok 1 11

12 Krok 2 Użytkownik przekierowany jest na stronę logowania w epuap. Należy się zalogowad, podając login i hasło zarejestrowane w epuap (krok 2). Ilustracja 3 epuap - logowanie 12

13 Krok 3 Po zalogowaniu użytkownik przekierowany jest na SSDIP krok 3. Należy uzupełnid informacje dodatkowe o podmiocie: typ podmiotu zgodnie ze znajdującymi się na liście pozycjami należy wybrad rodzaj podmiotu, nazwa strony podmiotowej uzupełniona nazwa będzie stanowiła człon główny nazwy strony internetowej, na jakiej znajdowad się będzie zarejestrowana strona podmiotowa BIP jednostki. Po uzupełnieniu danych należy wybrad przycisk następny krok. Ilustracja 4 Rejestracja na SSDIP - krok 3 13

14 Krok 4 Użytkownik zostaje przekierowany na krok 4 Podsumowanie i regulamin. Należy sprawdzid prawidłowośd danych oraz zaakceptowad regulamin Regulamin dostępny jest w pliku PDF po kliknięciu w link Zapoznaj się z treścią regulaminu. Po zatwierdzeniu prawidłowości danych oraz zaakceptowaniu regulaminu należy wybrad przycisk zakoocz. Ilustracja 5 Rejestracja na SSDIP - krok 4 14

15 Krok 5 Użytkownik przekierowany zostaje na stronę informującą o zakooczeniu rejestracji. Podany zostaje adres strony oraz odnośnik do zarządzania stroną. Ilustracja 6 Rejestracja na SSDIP - krok 5 15

16 3.2. Logowanie do SSDIP Aby użytkownik mógł zarządzad SSDIP, musi zalogowad się jako administrator SPBIP. Aby się zalogowad, należy na stronie głównej SSDIP (Ilustracja 7. Strona główna SSDIP) wybrad przejdź do strefy redaktora lub Zaloguj. Ilustracja 7 Strona główna SSDIP 16

17 Użytkownik przekierowany jest na stronę logowania w epuap (Ilustracja 8. epuap logowanie). Należy się zalogowad, podając login i hasło zarejestrowane w epuap. Ilustracja 8 epuap - logowanie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną SSDIP. W prawym dolnym rogu zakładka z Zaloguj Rejestracja zmieni się na Imię i nazwisko użytkownika Wyloguj (Ilustracja 9. Strona główna SSDIP po zalogowaniu). Aby się wylogowad, należy wybrad odnośnik Wyloguj znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. 17

18 Ilustracja 9 Strona główna SSDIP po zalogowaniu 18

19 4. Kategorie 4.1. Wstęp Kategorie w systemie SSDIP widoczne są w menu. W systemie istnieje kilka rodzajów menu. Podział jest następujący: a) Menu widoczne na stronie SSDIP Menu górne widoczne dla zalogowanych i niezalogowanych Ilustracja 10 Menu górne - nagłówek Menu dolne (stopka) widoczne dla zalogowanych i niezalogowanych Ilustracja 11 Menu dolne - stopka Menu lewe Ilustracja 12 Widok menu lewego 19

20 Dla użytkowników niezalogowanych Menu to nie jest zawsze widoczne. Pojawia się w chwilach, gdy kategoria posiada kategorie podrzędne i konieczne jest ich wyświetlenie. Nie jest wyświetlane, jeśli nie wymaga tego sytuacja. Dla użytkowników zalogowanych jako administrator SSDIP Menu to pojawia się, gdy użytkownik zalogowany jako administrator SSDIP wejdzie w strefę redaktora. Jest to menu administracyjne i umieszczone są w nim kategorie wymagane dla zarządzania systemem. Menu administracyjne stworzone zostało przez autora systemu SSDIP i zaleca się, aby nie zmieniad jego składu. Dla użytkowników zalogowanych jako administrator SPBIP Menu to pojawia się, gdy użytkownik zalogowany jako administrator SPBIP wejdzie w strefę redaktora. Jest to menu administracyjne i umieszczone są w nim kategorie wymagane dla zarządzania podmiotem SPBIP oraz kontem użytkownika. Menu administracyjne stworzone zostało przez autora systemu SSDIP i zaleca się, aby nie zmieniad jego składu. Dla użytkowników zalogowanych jako redaktor SPBIP Menu to pojawia się, gdy użytkownik zalogowany jako redaktor SPBIP wejdzie w strefę redaktora. Jest to menu administracyjne i umieszczone są w nim kategorie wymagane dla zarządzania podmiotem SPBIP oraz kontem użytkownika. Menu administracyjne stworzone zostało przez autora systemu SSDIP i zaleca się, aby nie zmieniad jego składu. 20

21 b) Kategorie widoczne na stronach SPBIP Menu dolne (stopka) Ilustracja 13 Widok menu dolnego - stopki Menu lewe Menu to jest zawsze widoczne. Wyświetlane są w nim dwa typy kategorii: pierwszy typ kategorii to ustalone przez Administratora SSDIP obowiązkowe dla każdej strony podmiotowej BIP (Budżet, Statut, itp.). Administrator SPBIP i Redaktor SPBIP nie mają prawa zmieniad tej listy. drugi typ kategorii to kategorie ustalone przez Administratora SPBIP oraz Redaktora SPBIP (np. galeria, aktualności). 21

22 4.2. Kategorie SPBIP Dodawanie kategorii Do SPBIP można dodad jeden typ kategorii: kategorie użytkowe. Aby dodad kategorię do SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Kategorie, a następnie wybrad przycisk Dodaj kategorię znajdujący się pod tabelą kategorii. Ilustracja 14 Lista kategorii Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz dodawania kategorii. 22

23 Dodawanie kategorii do menu użytkowego SPBIP Aby dodad kategorię do SPBIP, należy uzupełnid pola formularza: Nazwa: nazwa kategorii będzie wyświetlana w menu Kategoria nadrzędna: jeśli kategoria ma stanowid podkategorię innej, należy tutaj wybrad kategorię, do której ma należed Język: wybór na jakiej wersji językowej strony kategoria ma się wyświetlad Miejsce: wybór czy kategoria ma wyświetlad się w menu górnym, lewym czy w stopce Funkcjonalnośd: w tym punkcie wymienione są podstawowe funkcjonalności serwisu (lista artykułów, faq, help desk, itp.), domyślnie kategoria ma przypisaną funkcjonalnośd listy artykułów (czyli po kliknięciu w kategorię w menu wyświetli się lista artykułów należących do tej kategorii); użytkownik może wybrad dowolną funkcjonalnośd Adres zewnętrzny: jeśli kliknięcie na kategorię ma powodowad wyświetlenie konkretnej strony (np. zewnętrznej), tutaj należy umieścid link do tej strony Kategoria aktywna: jeśli kategoria nie ma zaznaczonego pola Aktywna, nie będzie wyświetlana, będzie jednak istniała w systemie. Ilustracja 15 Formularz dodawania kategorii 23

24 Edycja kategorii Aby edytowad kategorię przynależącą do SPBIP należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Kategorie. Pojawi się strona z listą kategorii. Należy odnaleźd kategorię, którą użytkownik chce edytowad oraz wybrad w kolumnie Akcje przy wybranej kategorii ikonkę (Edycja). Ilustracja 16 Lista kategorii Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz edycji kategorii analogiczny do formularza dodawania kategorii. 24

25 Ilustracja 17 Formularz edycji kategorii Formularz zawiera pola: Nazwa: nazwa kategorii będzie wyświetlana w menu Kategoria nadrzędna: jeśli kategoria ma stanowid podkategorię innej, należy tutaj wybrad kategorię, do której ma należed Język: wybór na jakiej wersji językowej strony kategoria ma się wyświetlad Funkcjonalnośd: w tym punkcie wymienione są podstawowe funkcjonalności serwisu (lista artykułów, faq, help desk, zamówienia publiczne, itp.), domyślnie kategoria ma przypisaną funkcjonalnośd listy artykułów (czyli po kliknięciu w kategorię w menu wyświetli się lista artykułów należących do tej kategorii); użytkownik może wybrad dowolną funkcjonalnośd Adres zewnętrzny: jeśli kliknięcie na kategorię ma powodowad wyświetlenie konkretnej strony (np. zewnętrznej), tutaj należy umieścid link do tej strony Kategoria aktywna: jeśli kategoria nie ma zaznaczonego pola Aktywna, nie będzie wyświetlana, będzie jednak istniała w systemie Należy zmienid wybrane pola oraz wybrad przycisk. 25

26 Usuwanie kategorii Aby usunąd kategorię przynależącą do SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Kategorie. Pojawi się strona z listą kategorii. Należy odnaleźd kategorię, którą użytkownik chce edytowad oraz wybrad w kolumnie Akcje przy wybranej kategorii ikonkę (Usuo). Ilustracja 18 Lista kategorii Pojawi się komunikat o treści zbliżonej do : Czy na pewno chcesz usunąd # <<nazwa kategorii>>?. Należy potwierdzid chęd usunięcia kategorii. Kategoria zostanie usunięta. 26

27 Widok kategorii Kategorie dla użytkownika koocowego widoczne są w menu lewym na SPBIP. Kategorie dla administratora SPBIP widoczne są po wybraniu opcji Kategorie w menu administratora. Pojawia się lista kategorii. Aby zobaczyd parametry kategorii, należy wybrad ikonkę (widok) przy wybranej kategorii. Ilustracja 19 Lista kategorii Widok zawiera pola : Serwis Typ podmiotu Typ menu Wyświetlane dla Nazwa Kategoria nadrzędna Język Adres zewnętrzny Aktywna 27

28 W widoku kategorii są dostępne opcje: Edytuj Rejestr zmian Drukuj Zapisz w PDF Usuo Poniżej danych kategorii wyświetla się lista artykułów w danej kategorii. Ilustracja 20 Kategorie SPBIP widok kategorii 28

29 5. Artykuły 5.1. Wstęp Administrator SPBIP może dodad artykuł jedynie do portalu SPBIP, na który jest zalogowany. Aby dodad artykuł do SPBIP, należy zalogowad się na konto administratora SPBIP. Do menu administratora SPBIP można dostad się ze strony głównej poprzez wybranie linku w Strefie redaktora bądź dowolnej opcji (pomijając Wyloguj ) w okienku użytkownika. Ilustracja 21 Strona główna SSDIP - po zalogowaniu 29

30 5.2. Dodawanie artykułów Aby dodad artykuł na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Artykułu, a następnie wybrad przycisk Dodaj artykuł znajdujący się pod tabelą artykułów. Ilustracja 22 Lista artykułów Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz dodawania artykułu. 30

31 Ilustracja 23 Formularz dodawania artykułu 31

32 Aby dodad artykuł, należy uzupełnid formularz dodawania artykułu. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania artykułu zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): Język Wybór języka powoduje wyświetlenie artykułu na wersji językowej strony SSDIP odpowiadającej wybranej opcji w formularzu. Tytuł Tytuł artykułu będzie wyświetlany na każdej liście artykułów oraz w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola tytuł jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Skrót Skrót artykułu będzie wyświetlany na każdej liście artykułów dla użytkownika niezalogowanego. Nie będzie wyświetlany na liście artykułów dla administratora ani w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola skrót jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Treśd artykułu Pole treśd artykułu stanowi właściwą zawartośd artykułu. Będzie wyświetlana w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola treśd artykułu jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Pole treśd artykułu posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. 32

33 a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywane w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. i/ Podkreślenie 33

34 Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. k/ Indeks dolny górny Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: 34

35 liczba wierszy, liczba kolumn, szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. 35

36 Tagi Tagi artykułu to słowa kluczowe, według których artykuł będzie wyszukiwany w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do treści oraz znaczenia artykułu, a także odbiorców. Wypełnienie pola tagi nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Kategoria Kategoria określa kategorię, w której znajdowad się będzie artykuł. Artykuł może należed tylko do jednej kategorii. Wypełnienie pola kategoria jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Status Status posiada dwie możliwości: aktywny, strona główna, obie opcje mogą zostad wybrane. Bez zaznaczonej opcji aktywny artykuł nie może byd widoczny w SSDIP. Zaznaczenie opcji aktywny powoduje widocznośd artykułu na listach artykułów portalu oraz umożliwia dostęp użytkownikom niezalogowanym oraz administratorom SPBIP i redaktorom SPBIP do artykułu. Zaznaczona opcja strona główna powoduje wyświetlanie się artykułu na stronie głównej. Jeśli klika artykułów ma zaznaczoną opcję strona główna, wyświetla się artykuł, którego data publikacji jest najnowsza. Wypełnienie pól status nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Data rozpoczęcia publikacji Data rozpoczęcia publikacji określa datę rozpoczęcia publikacji artykułu w SSDIP. Przed wystąpieniem tej daty artykuł mimo zaznaczonej opcji Aktywny nie będzie widoczny dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia artykułu. Wypełnienie pola data rozpoczęcia publikacji nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. 36

37 Data zakooczenia publikacji Data zakooczenia publikacji określa datę rozpoczęcia zakooczenia artykułu w SSDIP. Po wystąpieniu tej daty artykuł mimo zaznaczonej opcji Aktywny nie będzie widoczny dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawione jest puste pole, które informuje o tym, że artykuł nie posiada koocowej daty publikacji. Wypełnienie pola data zakooczenia publikacji nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Status Ważny do Status ważny to określenie, które pozwala na oznaczenie niektórych artykułów jako wyjątkowo ważne, a co za tym idzie, wyżej wyświetlane na liście artykułów. Status Ważny do określa datę zakooczenia posiadania przez artykuł statusu Ważny. Wypełnienie pola Status Ważny do nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Załączniki Do artykułu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. 37

38 Ilustracja 24 Ekran dodawania plików do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 25 Lista plików załączonych do artykułu 38

39 Galeria Do artykułu można dodad dowolną ilośd zdjęd. Aby dodad zdjęcie do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj zdjęcie znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Galeria. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik, należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http, pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście element można edytowad. Ilustracja 26 Ekran dodawania zdjęd do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście galerii. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie zdjęcia mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. 39

40 Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 27 Lista zdjęd załączonych do artykułu Dodawanie zdjęcia do treści Aby dodad zdjęcie do treści artykułu należy wgrad je za pomocą zakładki Galeria (patrz. punkt powyżej). Dodane zdjęcia znajdują się na liście w zakładce Galeria. Ilustracja 28 Lista zdjęd załączonych do artykułu Aby dodad zdjęcie do treści artykułu, należy wybrad w treści miejsce, w którym zdjęcie ma byd dodane poprzez kliknięcie w tym miejscu (tak, aby pojawił się kursor). Następnie należy przewinąd ekran na dół aż do zakładki Galeria oraz wybrad w kolumnie Art. Przycisk P przy danym zdjęciu. 40

41 Zdjęcie w oryginalnej wielkości automatycznie pojawi się w treści artykułu w zaznaczonym miejscu. Podstawowe właściwości obrazka można zmieniad poprzez kliknięcie na obrazek w treści artykułu prawym przyciskiem myszki oraz wybór opcji Właściwości obrazka. Ilustracja 29 Opcje ustawieo obrazka wklejonego w treśd dokumentu Pojawi się okienko zawierające podstawowe opcje edycji: Adres URL: nie należy go zmieniad, gdyż obrazek przestanie się wyświetlad Test zastępczy: tekst widoczny dla programów czytających oraz w przypadku gdy obrazek nie może się wygenerowad Szerokośd: szerokośd obrazka (wymuszona) w px Wysokośd: wysokośd obrazka (wymuszona) w px Obramowanie: wpisanie wartości liczbowej spowoduje wygenerowanie ramki dookoła zdjęcia (wartośd oznacza grubośd ramki w px) Odstęp poziomy: wartośd liczbowa w px świadcząca o odległości obrazka od tekstu w poziomie Odstęp pionowy: wartośd liczbowa w px świadcząca o odległości obrazka od tekstu w pionie Wyrównanie: wybór jednej z opcji powoduje wyrównanie obrazka do lewej strony lub prawej (itp.) 41

42 Ilustracja 30 Właściwości obrazka Multimedia Do artykułu można dodad dowolną ilośd multimediów. Aby dodad multimedium do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj multimedium znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Multimedia. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik, należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http, pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście element można edytowad. 42

43 Ilustracja 31 Ekran dodawania multimedium do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście multimediów. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie zdjęcia mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 32 Lista multimediów załączonych do artykułu 43

44 Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj artykułu). Domyślne metadane niewyświetlane w formularzu dodawania artykułu, a dodawane automatycznie i wyświetlane przy artykule to: data udostępnienia data zapisania formularza artykułu, udostępniający osoba, która zapisuje formularz artykułu. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie, takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to: autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Po uzupełnieniu wszystkich danych artykułu należy wybrad przycisk Dodaj artykuł. Jeśli dodawanie się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym dodaniu artykułu. Jeśli dodawanie się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 33 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 44

45 5.3. Edycja artykułów Aby edytowad artykuł na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Artykułu, a następnie na liście artykułów przy artykule, który użytkownik chce edytowad, w kolumnie Akcje wybrad ikonkę edycji. Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz edycji artykułu analogiczny do formularza dodawanie artykułu. Aby edytowad artykuł, należy zmienid wybrane pola w formularzu edycji artykułu. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania artykułu zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): Język Wybór języka powoduje wyświetlenie artykułu na wersji językowej strony SSDIP odpowiadającej wybranej opcji w formularzu. Tytuł Tytuł artykułu będzie wyświetlany na każdej liście artykułów oraz w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola tytuł jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Skrót Skrót artykułu będzie wyświetlany na każdej liście artykułów dla użytkownika niezalogowanego. Nie będzie wyświetlany na liście artykułów dla administratora ani w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola skrót jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Treśd artykułu Pole treśd artykułu stanowi właściwą zawartośd artykułu. Będzie wyświetlana w pełnym widoku artykułu. Wypełnienie pola treśd artykułu jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Pole treśd artykułu posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. 45

46 Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywanie w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. 46

47 i/ Podkreślenie Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. k/ Indeks dolny górny Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę 47

48 Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: liczba wierszy, liczba kolumn, szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. 48

49 Tagi Tagi artykułu to słowa kluczowe, według których artykuł będzie wyszukiwany w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do treści oraz znaczenia artykułu, a także odbiorców. Wypełnienie pola tagi nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Kategoria Kategoria określa kategorię, w której znajdowad się będzie artykuł. Artykuł może należed tylko do jednej kategorii. Wypełnienie pola kategoria jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Status Status posiada dwie możliwości: aktywny, strona główna, obie opcje mogą zostad wybrane. Bez zaznaczonej opcji aktywny artykuł nie może byd widoczny w SSDIP. Zaznaczenie opcji aktywny powoduje widocznośd artykułu na listach artykułów portalu oraz umożliwia dostęp użytkownikom niezalogowanym oraz administratorom SPBIP i redaktorom SPBIP do artykułu. Zaznaczona opcja strona główna powoduje wyświetlanie się artykułu na stronie głównej. Jeśli klika artykułów ma zaznaczoną opcję strona główna, wyświetla się artykuł, którego data publikacji jest najnowsza. Wypełnienie pól status nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Data rozpoczęcia publikacji Data rozpoczęcia publikacji określa datę rozpoczęcia publikacji artykułu w SSDIP. Przed wystąpieniem tej daty artykuł mimo zaznaczonej opcji Aktywny nie będzie widoczny dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia artykułu. Wypełnienie pola data rozpoczęcia publikacji nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. 49

50 Data zakooczenia publikacji Data zakooczenia publikacji określa datę rozpoczęcia zakooczenia artykułu w SSDIP. Po wystąpieniu tej daty artykuł mimo zaznaczonej opcji Aktywny nie będzie widoczny dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawione jest puste pole, które informuje o tym, ze artykuł nie posiada koocowej daty publikacji. Wypełnienie pola data zakooczenia publikacji nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Status Ważny do Status ważny to określenie, które pozwala na oznaczenie niektórych artykułów jako wyjątkowo ważne, a co za tym idzie, wyżej wyświetlane na liście artykułów. Status Ważny do określa datę zakooczenia posiadania przez artykuł statusu Ważny. Wypełnienie pola status Ważny do nie jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Załączniki Do artykułu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. 50

51 Ilustracja 34 Ekran dodawania plików do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 35 Lista załączonych do artykułu plików 51

52 Galeria Do artykułu można dodad dowolną ilośd zdjęd. Aby dodad zdjęcie do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj zdjęcie znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Galeria. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik, należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http, pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście element można edytowad. Ilustracja 36 Ekran dodawania zdjęd do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście galerii. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie zdjęcia mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. 52

53 Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 37 Lista zdjęd dodanych do artykułu Dodawanie zdjęcia do treści Aby dodad zdjęcie do treści artykułu należy wgrad je za pomocą zakładki Galeria (patrz. punkt powyżej). Dodane zdjęcia znajdują się na liście w zakładce Galeria. Ilustracja 38 Lista zdjęd załączonych do artykułu Aby dodad zdjęcie do treści artykułu, należy wybrad w treści miejsce, w którym zdjęcie ma byd dodane poprzez kliknięcie w tym miejscu (tak, aby pojawił się kursor). 53

54 Następnie należy zjechad w dół ekranu aż do zakładki Galeria oraz wybrad w kolumnie Art. Przycisk P przy danym zdjęciu. Zdjęcie w oryginalnej wielkości automatycznie pojawi się w treści artykułu w zaznaczonym miejscu. Podstawowe właściwości obrazka można zmieniad poprzez kliknięcie na obrazek w treści artykułu prawym przyciskiem myszki oraz wybór opcji Właściwości obrazka. Ilustracja 39 Opcje ustawieo obrazka wklejonego w treśd tekstu Pojawi się okienko zawierające podstawowe opcje edycji: Adres URL: nie należy go zmieniad, gdyż obrazek przestanie się wyświetlad Test zastępczy: tekst widoczny dla programów czytających oraz w przypadku gdy obrazek nie może się wygenerowad Szerokośd: szerokośd obrazka (wymuszona) w px Wysokośd: wysokośd obrazka (wymuszona) w px Obramowanie: wpisanie wartości liczbowej spowoduje wygenerowanie ramki dookoła zdjęcia (wartośd oznacza grubośd ramki w px) Odstęp poziomy: wartośd liczbowa w px świadcząca o odległości obrazka od tekstu w poziomie Odstęp pionowy: wartośd liczbowa w px świadcząca o odległości obrazka od tekstu w pionie Wyrównanie: wybór jednej z opcji powoduje wyrównanie obrazka do lewej strony lub prawej (itp.) 54

55 Ilustracja 40 Właściwości obrazka Multimedia Do artykułu można dodad dowolną ilośd multimediów. Aby dodad multimedium do artykułu, należy wybrad odnośnik Dodaj multimedium znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Multimedia. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik, należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http, pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście element można edytowad. 55

56 Ilustracja 41 Ekran dodawania multimediów do artykułu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z artykułem i pojawiają się na liście multimediów. Aby pliki były widoczne w widoku artykułu dla użytkownika koocowego, należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie zdjęcia mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 42 Lista multimediów załączonych do artykułu 56

57 Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj artykułu). Domyślne metadane niewyświetlane w formularzu dodawania artykułu, a dodawane automatycznie i wyświetlane przy artykule to: data udostępnienia data zapisania formularza artykułu, udostępniający osoba, która zapisuje formularz artykułu. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie, takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to: autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Może się zdarzyd, że w momencie, w którym dodawany był artykuł, pola metadanych były inne niż w momencie edycji (przede wszystkim ich liczba może się zwiększyd). W takim przypadku należy uzupełnid wymagane nowe pola, gdyż zapis bez wymaganych pól metadanych jest niemożliwy. Po uzupełnieniu wszystkich danych artykułu należy wybrad przycisk Zapisz. Jeśli zapis się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym zapisaniu artykułu. Jeśli zapis się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 43 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 57

58 5.4. Usuwanie artykułów Aby usunąd artykuł, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Artykuły. Pojawi się strona z listą artykułów. Należy odnaleźd artykuł, który użytkownik chce edytowad oraz wybrad w kolumnie Akcje przy wybranym artykule ikonkę (Usuo). Ilustracja 44 Lista artykułów Pojawi się komunikat o treści zbliżonej do : Czy na pewno chcesz usunąd # <<nazwa artykułu>>?. Należy potwierdzid chęd usunięcia artykułu. Artykuł zostanie usunięty. 58

59 5.5. Widok artykułu Widok artykułu jest jeden dla administratora SPBIP i użytkownika koocowego. Ilustracja 45 Widok artykułu 59

60 Widok podzielony jest na kilka stref: a/ Nagłówek artykułu Zawiera datę udostępnienia artykułu oraz funkcje: Edycja artykułu widoczna tylko dla administratora SPBIP i redaktora SPBIP, Rejestr zmian artykułu widoczna dla wszystkich, Wydruk artykułu widoczna dla wszystkich, Zapisz artykuł do PDF widoczna dla wszystkich. Ilustracja 46 Nagłówek w widoku artykułu b/ Tytuł i treśd właściwa artykułu Ilustracja 47 Treśd właściwa artykułu c/ Załączniki Załączniki można pobrad poprzez przyciski. Poprzez wybranie przycisku można przeglądad metadane pliku (metadane artykułu i pliku mogą się różnid). Ilustracja 48 Lista załączników artykułu 60

61 d/ Galeria zdjęd Ilustracja 49 Galeria zdjęd artykułu e/ Galeria multimediów Ilustracja 50 Galeria multimediów artykułu 61

62 6. Zamówienia publiczne 6.1. Wstęp Administrator SPBIP może dodad zamówienie publiczne do aktualnie zarządzanego przez niego portalu SPBIP. Zamówienie publiczne będzie dostępne na stronie podmiotowej BIP oraz w SSDIP (poprzez wyszukiwarkę zamówieo publicznych). Aktualizacja treści w panelu administracyjnym danego podmiotu spowoduje zmianę informacji na obu portalach. Aby dodad zamówienie publiczne do SPBIP, należy zalogowad się na konto administratora SPBIP. Do menu administratora SPBIP można dostad się ze strony głównej poprzez wybranie linku w Strefie redaktora bądź dowolnej opcji (pomijając Wyloguj ) w okienku użytkownika. Ilustracja 51 Strona główna SSDIP 62

63 6.2. Dodawanie zamówień publicznych Aby dodad zamówienie publiczne na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Zamówienia publiczne, a następnie wybrad przycisk Dodaj zamówienie publiczne znajdujący się pod tabelą zamówieo publicznych. Ilustracja 52 Lista zamówieo publicznych Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz dodawania zamówienia publicznego. 63

64 Ilustracja 53 Formularz dodawania zamówienia publicznego 64

65 Aby dodad zamówienie publiczne, należy uzupełnid formularz dodawania zamówienia publicznego. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): Tytuł zamówienia Tytuł zamówienia wyświetlad się będzie na wszystkich listach zamówieo publicznych. Wypełnienie pola tytuł zamówienia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Przedmiot ogłoszenia Przedmiot ogłoszenia będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola przedmiot ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Rodzaj ogłoszenia System przewiduje trzy rodzaje ogłoszeo: ogłoszenia o planowanych zamówieniach, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Rodzaj ogłoszenia będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola rodzaj ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Tryb postępowania System przewiduje następujące tryby postępowania: przetarg nieograniczony przetarg ograniczony negocjacje z ogłoszeniem negocjacje bez ogłoszenia dialog konkurencyjny zamówienie z wolnej ręki 65

66 zapytanie o cenę licytacja elektroniczna Tryb postępowania będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola tryb postępowania jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego Wartośd wadium Należy wpisad numerycznie wartośd wadium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie PLN. Wartośd wadium będzie wyświetlana w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola wartośd wadium nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Data publikacji od do Data publikacji od określa datę rozpoczęcia publikacji zamówienia publicznego na SPBIP. Przed wystąpieniem tej daty zamówienie publiczne nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia zamówienia publicznego. Data publikacji do określa datę zakooczenia publikacji zamówienia publicznego na SPBIP. Po wystąpieniu tej daty zamówienie publiczne nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie data zakooczenia publikacji nie jest ustawiona. Zamówienie publiczne jest wyświetlane bezterminowo. Data publikacji od i Data publikacji do będą wyświetlane w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pól Data publikacji od i Data publikacji do nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia Należy uzupełnid dowolnym ciągiem znaków. Numer ogłoszenia będzie wyświetlane w widoku zamówienia publicznego. 66

67 Wypełnienie pola numer ogłoszenia nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Treśd Pole treśd stanowi właściwą zawartośd zamówienia publicznego. Będzie wyświetlana w pełnym widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Pole treśd posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. 67

68 f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywanie w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. i/ Podkreślenie Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. k/ Indeks dolny górny Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio : indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. 68

69 n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: liczba wierszy, liczba kolumn, szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. 69

70 r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Kod CPV Kod CPV to Wspólny słownik zamówieo" stanowiący jednolity system klasyfikacji zamówieo publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówieo publicznych. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); Pierwsze pięd cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopieo precyzji w ramach każdej kategorii. 70

71 Aby wybrad kody CPV odpowiadające zamówieniu, należy w formularzu przy pozycji CPV rozpocząd wpisywanie elementu występującego w nazwie kategorii lub kodu CPV. W trakcie wpisywania poniżej pojawiad się będzie dynamiczna lista pasujących do wyrażenia kodów CPV. Ilustracja 54 Widok listy wyszukiwania kodów CPV Należy kliknąd w wybrany kod CPV. Pojawi się on w pełnej postaci w polu wpisywania. Ilustracja 55 Widok wyszukanego kodu CPV Aby związad kod z zamówieniem publicznym należy wybrad przycisk dodaj znajdujący się po prawej stronie od okienka CPV. Po wybraniu przycisku, kod pojawi się na liście powiązanych z zamówieniem publicznym. Kod można w każdej chwili usunąd z zamówienia poprzez przycisk. Ilustracja 56 Widok listy kodów CPV dodanych do zamówienia publicznego Aby dodad większą ilośd kodów CPV do zamówienia publicznego, należy postępowad analogicznie. Wypełnienie pola Kod CPV nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. 71

72 Język Wybór języka powoduje wyświetlenie zamówienia na wersji językowej strony SPBIP i SSDIP odpowiadającej wybranej opcji w formularzu. Wypełnienie pola język jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Wartośd zamówienia W pole Wartośd zamówienia należy wpisad wartośd zamówienia w PLN. Wypełnienie pola Wartośd zamówienia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Tagi Tagi zamówienia publicznego to słowa kluczowe, według których zamówienie publiczne będzie wyszukiwane w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do meritum zamówienia. Wypełnienie pola Tagi jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Załączniki Do zamówienia publicznego można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do zamówienia publicznego, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. 72

73 Ilustracja 57 Ekran dodawania plików do zamówienia publicznego Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z zamówieniem publicznym i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku zamówienia publicznego dla użytkownika koocowego należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 58 Lista załączników zamówienia publicznego 73

74 Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj zamówienia publicznego). Domyślne metadane nie wyświetlane w formularzu dodawania zamówienia publicznego a dodawane automatycznie i wyświetlane przy zamówieniu publicznym to: data udostępnienia data zapisania formularza zamówienia publicznego, udostępniający osoba, która zapisuje formularz zamówienia publicznego. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to : autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Po uzupełnieniu wszystkich danych zamówienia publicznego należy wybrad przycisk Dodaj. Jeśli dodawanie się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym dodaniu zamówienia publicznego. Jeśli dodawanie się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 59 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 74

75 6.3. Edycja zamówień publicznych Aby edytowad zamówienie publiczne na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Zamówienia publiczne, a następnie na liście zamówieo publicznych przy wybranym zamówieniu publicznym, które użytkownik chce edytowad, w kolumnie Akcje wybrad ikonkę edycji. Ilustracja 60 Lista zamówieo publicznych Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz edycji zamówienia publicznego analogiczny do formularza dodawanie zamówienia publicznego. Aby edytowad zamówienie publiczne, należy zmienid wybrane pola w formularzu edycji zamówienia publicznego. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): Tytuł zamówienia Tytuł zamówienia wyświetlad się będzie na wszystkich listach zamówieo publicznych. Wypełnienie pola tytuł zamówienia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Przedmiot ogłoszenia Przedmiot ogłoszenia będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola przedmiot ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Rodzaj ogłoszenia System przewiduje trzy rodzaje ogłoszeo: 75

76 ogłoszenia o planowanych zamówieniach, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Rodzaj ogłoszenia będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola rodzaj ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Tryb postępowania System przewiduje następujące tryby postępowania: przetarg nieograniczony przetarg ograniczony negocjacje z ogłoszeniem negocjacje bez ogłoszenia dialog konkurencyjny zamówienie z wolnej ręki zapytanie o cenę licytacja elektroniczna Tryb postępowania będzie wyświetlany w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola tryb postępowania jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego Wartośd wadium Należy wpisad numerycznie wartośd wadium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie PLN. Wartośd wadium będzie wyświetlana w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola wartośd wadium nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Data publikacji od do Data publikacji od określa datę rozpoczęcia publikacji zamówienia publicznego na SPBIP. Przed wystąpieniem tej daty zamówienie publiczne nie będzie widoczne dla 76

77 użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia zamówienia publicznego. Data publikacji do określa datę zakooczenia publikacji zamówienia publicznego na SPBIP. Po wystąpieniu tej daty zamówienie publiczne nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie data zakooczenia publikacji nie jest ustawiona. Zamówienie publiczne jest wyświetlane bezterminowo. Data publikacji od i Data publikacji do będą wyświetlane w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pól Data publikacji od i Data publikacji do nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia Należy uzupełnid dowolnym ciągiem znaków. Numer ogłoszenia będzie wyświetlane w widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola numer ogłoszenia nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Treśd Pole treśd stanowi właściwą zawartośd zamówienia publicznego. Będzie wyświetlana w pełnym widoku zamówienia publicznego. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania artykułu. Pole treśd posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. 77

78 b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywanie w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. i/ Podkreślenie Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. 78

79 k/ Indeks dolny górny Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio : indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: liczba wierszy, liczba kolumn, 79

80 szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Kod CPV Kod CPV to Wspólny słownik zamówieo" stanowiący jednolity system klasyfikacji zamówieo publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez 80

81 instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówieo publicznych. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); Pierwsze pięd cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopieo precyzji w ramach każdej kategorii. Aby wybrad kody CPV odpowiadające zamówieniu, należy w formularzu przy pozycji CPV rozpocząd wpisywanie elementu występującego w nazwie kategorii lub kodu CPV. W trakcie wpisywania poniżej pojawiad się będzie dynamiczna lista pasujących do wyrażenia kodów CPV. Ilustracja 61 Widok listy wyszukiwanych kodów CPV Należy kliknąd w wybrany kod CPV. Pojawi się on w pełnej postaci w polu wpisywania. Ilustracja 62 Widok wyszukiwania kodu CPV w dodawaniu zamówienia publicznego Aby związad kod z zamówieniem publicznym należy wybrad przycisk dodaj znajdujący się po prawej stronie od okienka CPV. Po wybraniu przycisku, kod pojawi się na liście powiązanych z zamówieniem publicznym. Kod można w każdej chwili usunąd z zamówienia poprzez przycisk. 81

82 Ilustracja 63 Widok listy załączonych do zamówienia publicznego kodów CPV Aby dodad większą ilośd kodów CPV do zamówienia publicznego, należy postępowad analogicznie. Wypełnienie pola Kod CPV nie jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Język Wybór języka powoduje wyświetlenie zamówienia na wersji językowej strony SPBIP i SSDIP odpowiadającej wybranej opcji w formularzu. Wypełnienie pola język jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Wartośd zamówienia W pole Wartośd zamówienia należy wpisad wartośd zamówienia w PLN. Wypełnienie pola Wartośd zamówienia jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Tagi Tagi zamówienia publicznego to słowa kluczowe, według których zamówienie publiczne będzie wyszukiwane w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do meritum zamówienia. Wypełnienie pola Tagi jest obowiązkowe do zapisania zamówienia publicznego. Załączniki Do zamówienia publicznego można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do zamówienia publicznego, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 82

83 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 64 Ekran dodawania plików do zamówienia publicznego Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z zamówieniem publicznym i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku zamówienia publicznego dla użytkownika koocowego należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. 83

84 Ilustracja 65 Lista plików załączonych do zamówienia publicznego Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj zamówienia publicznego). Domyślne metadane niewyświetlane w formularzu dodawania zamówienia publicznego, a dodawane automatycznie i wyświetlane przy zamówieniu publicznym to: data udostępnienia data zapisania formularza zamówienia publicznego, udostępniający osoba, która zapisuje formularz zamówienia publicznego. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie, takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to: autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Po edycji wybranych pól zamówienia publicznego należy wybrad przycisk Zapisz. Jeśli zapis się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym dodaniu zamówienia publicznego. Jeśli zapis się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 66 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 84

85 6.4. Usuwanie zamówień publicznych Aby usunąd zamówienie publiczne, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Zamówienia publiczne. Pojawi się strona z listą zamówieo publicznych. Należy odnaleźd zamówienie publiczne, które użytkownik chce edytowad, oraz wybrad w kolumnie Akcje przy wybranym zamówieniu publicznym ikonkę (Usuo). Ilustracja 67 Lista zamówieo publicznych Pojawi się komunikat o treści zbliżonej do : Czy na pewno chcesz usunąd # <<nazwa zamówienia publicznego >>?. Należy potwierdzid chęd usunięcia zamówienia publicznego. Zamówienie publiczne zostanie usunięte. 85

86 6.5. Przeglądanie zamówień publicznych na SPBIP Widok zamówienia publicznego jest jeden dla administratora SSDIP i użytkownika koocowego na SPBIP. Aby znaleźd zamówienie publiczne na SPBIP, należy wybrad w lewym menu zakładkę odpowiadającą zamówieniom publicznym. Po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na wyszukiwarkę podstawową zamówieo publicznych, gdzie może odnaleźd żądane zamówienie. Po kliknięciu w wybrane zamówienie pojawi się podgląd zamówienia. 86

87 Ilustracja 68 Widok zamówienia publicznego Widok podzielony jest na trzy strefy: a/ Nagłówek zamówienia publicznego Zawiera funkcje: Metadane widoczne dla wszystkich Edycja zamówienia widoczna tylko dla administratora SPBIP i redaktora SPBIP, 87

88 Rejestr zmian artykułu widoczny dla wszystkich, Wydruk artykułu widoczny dla wszystkich, Zapisz artykuł do PDF widoczny dla wszystkich. Ilustracja 69 Widok zamówienia publicznego - nagłówek b/ Treśd właściwa zamówienia publicznego c/ Załączniki Załączniki można pobrad poprzez przyciski. Poprzez wybranie przycisku można przeglądad metadane pliku (metadane zamówienia publicznego i pliku mogą się różnid). Ilustracja 70 Widok zamówienia publicznego - załączniki 88

89 6.6. Przeglądanie zamówień publicznych na SSDIP Widok zamówienia publicznego jest jeden dla administratora SSDIP i użytkownika koocowego na SSDIP. Aby znaleźd zamówienie publiczne na SSDIP, należy wybrad w górnym menu zakładkę zamówienia publiczne. Po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na wyszukiwarkę podstawową zamówieo publicznych, gdzie może odnaleźd żądane zamówienie. Po kliknięciu w wybrane zamówienie pojawi się podgląd zamówienia. Ilustracja 71 Widok zamówienia publicznego na SSDIP 89

90 Widok podzielony jest na trzy strefy: a/ Nagłówek zamówienia publicznego Zawiera funkcje: Metadane widoczne dla wszystkich Rejestr zmian artykułu widoczny dla wszystkich, Wydruk artykułu widoczny dla wszystkich, Zapisz artykuł do PDF widoczny dla wszystkich. Ilustracja 72 Widok zamówienia publicznego - nagłówek b/ Treśd właściwa zamówienia publicznego c/ Załączniki Załączniki można pobrad poprzez przyciski. Poprzez wybranie przycisku można przeglądad metadane pliku (metadane zamówienia publicznego i pliku mogą się różnid). Ilustracja 73 Widok zamówienia publicznego - załączniki 90

91 7. Ogłoszenia o pracę 7.1. Wstęp Administrator SPBIP może dodad ogłoszenie o pracę do aktualnie zarządzanego przez niego portalu SPBIP. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne na stronie podmiotowej BIP oraz w SSDIP (poprzez wyszukiwarkę ogłoszeo o pracę). Aktualizacja treści w panelu administracyjnym danego podmiotu spowoduje zmianę informacji w obu portalach. Aby dodad ogłoszenie o pracę do SPBIP, należy zalogowad się na konto administratora SPBIP. Do menu administratora SPBIP można dostad się ze strony głównej poprzez wybranie linku w Strefie redaktora bądź dowolnej opcji (pomijając Wyloguj ) w okienku użytkownika. Ilustracja 74 Strona główna SSDIP 91

92 7.2. Dodawanie ogłoszeń o pracę Aby dodad ogłoszenie o pracę na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Ogłoszenia o pracę, a następnie wybrad przycisk dodaj ofertę znajdujący się pod tabelą ogłoszeo o pracę. Ilustracja 75 Lista ogłoszeo o pracę Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz dodawania ogłoszenia o pracę. 92

93 Ilustracja 76 Formularz dodawania oferty pracy Aby dodad ogłoszenie o pracę, należy uzupełnid formularz dodawania ogłoszenia o pracę. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): 93

94 Język Wybór języka powoduje wyświetlenie ogłoszenia o pracę na wersji językowej strony SPBIP i SSDIP odpowiadającej opcji wybranej w formularzu. Wypełnienie pola język jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Tytuł ogłoszenia Tytuł ogłoszenia o pracę wyświetlad się będzie na wszystkich listach ogłoszeo o pracę. Wypełnienie pola tytuł ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Treśd krótka Treśd krótka będzie wyświetlana na listach ogłoszeo o pracę oraz w widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pola treśd krótka jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Treśd długa Pole treśd długa stanowi właściwą zawartośd ogłoszenia o pracę. Będzie wyświetlana w pełnym widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pola treśd długa jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Pole treśd długa posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. 94

95 b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywanie w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. i/ Podkreślenie Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. k/ Indeks dolny górny 95

96 Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy, każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: liczba wierszy, liczba kolumn, szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, 96

97 dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Osoba kontaktowa Należy wypełnid pole imieniem i nazwiskiem osoby (ew. funkcją), z którą mogą kontaktowad się osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę. Wypełnienie pola osoba kontaktowa nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. 97

98 Forma zatrudnienia Należy wybrad formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie itd.). Wypełnienie pola forma zatrudnienia jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Rodzaj pracy Należy wybrad rodzaj pracy (kadry/doradztwo, pracownik gospodarczy itd.). Wypełnienie pola rodzaj pracy jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Wykształcenie Należy wybrad rodzaj wykształcenia kandydata (podstawowe, średnie, wyższe). Wypełnienie pola wykształcenie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Stanowisko Należy wpisad nazwę stanowiska w pole tekstowe (np. starszy asystent do spraw rozwoju regionalnego). Wypełnienie pola stanowisko jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Należy wypełnid pole adresem , za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Telefon Należy wypełnid pole numerem telefonu, za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola telefon nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. 98

99 Fax Należy wypełnid pole numerem fax, za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola fax nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Termin składania Należy wypełnid pole datą oraz godziną terminem, po którym składane ogłoszenia nie będą ważne. Wypełnienie pola termin składania jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Data publikacji od-do Data publikacji od określa datę rozpoczęcia publikacji ogłoszenia o pracę na SPBIP. Przed wystąpieniem tej daty ogłoszenie o pracę nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia ogłoszenia o pracę. Data publikacji do określa datę zakooczenia publikacji ogłoszenia o pracę na SPBIP. Po wystąpieniu tej daty ogłoszenie o pracę nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie data zakooczenia publikacji nie jest ustawiona. Ogłoszenie o pracę jest wyświetlane bezterminowo. Data publikacji od i Data publikacji do będą wyświetlane w widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pól Data publikacji od i Data publikacji do nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Tagi Tagi ogłoszenia o pracę to słowa kluczowe, według których ogłoszenie o pracę będzie wyszukiwane w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do treści ogłoszenia, a także odbiorców. Wypełnienie pola tagi nie jest obowiązkowe do ogłoszenia o pracę. 99

100 Załączniki Do ogłoszenia o pracę można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do ogłoszenia o pracę, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 77 Ekran dodawania plików do ogłoszenia o pracę Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z ogłoszeniem o pracę i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku ogłoszenia o pracę dla użytkownika koocowego należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. 100

101 Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 78 Lista plików załączonych do ogłoszenia o pracę Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj ogłoszenia o pracę). Domyślne metadane niewyświetlane w formularzu dodawania ogłoszenia o pracę, a dodawane automatycznie i wyświetlane przy zamówieniu publicznym to: data udostępnienia data zapisania formularza ogłoszenia o pracę, udostępniający osoba, która zapisuje formularz ogłoszenia o pracę. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie, takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to: autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Po uzupełnieniu wszystkich danych ogłoszenia o pracę należy wybrad przycisk Dodaj. Jeśli dodawanie się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym dodaniu ogłoszenia o pracę. Jeśli dodawanie się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 79 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 101

102 7.3. Edycja ogłoszeń o pracę Aby edytowad ogłoszenie o pracę na SPBIP, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Ogłoszenia o pracę, a następnie na liście ogłoszeo o pracę przy ogłoszeniu o pracę, które użytkownik chce edytowad, w kolumnie Akcje wybrad ikonkę edycji. Ilustracja 80 Lista ogłoszeo o pracę Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz edycji ogłoszenie o pracę analogiczny do formularza dodawania ogłoszenie o pracę. Aby edytowad ogłoszenie o pracę, należy zmienid wybrane pola w formularzu edycji ogłoszenia o pracę. Formularz zawiera następujące pola (pola obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę zostały opatrzone odpowiednim komentarzem): Język Wybór języka powoduje wyświetlenie ogłoszenia o pracę na wersji językowej strony SPBIP i SSDIP odpowiadającej opcji wybranej w formularzu. Wypełnienie pola język jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Tytuł ogłoszenia Tytuł ogłoszenia o pracę wyświetlad się będzie na wszystkich listach ogłoszeo o pracę. 102

103 Wypełnienie pola tytuł ogłoszenia jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Treśd krótka Treśd krótka będzie wyświetlana na listach ogłoszeo o pracę oraz w widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pola treśd krótka jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Treśd długa Pole treśd długa stanowi właściwą zawartośd ogłoszenia o pracę. Będzie wyświetlana w pełnym widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pola treśd długa jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Pole treśd długa posiada zaimplementowany edytor tekstu WYSIWG (ang. What You See Is What You Get). Edytor pozwala na formatowanie tekstu w sposób analogiczny do edytorów tekstowych typu MS Word, OO Writer. Poniżej zostaną omówione poszczególne funkcje edytora. Każda z funkcji posiada polską etykietę, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszki. a/ Źródło dokumentu Funkcja źródło dokumentu pozwala na edycję kodu w postaci HTML. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się widok HTML dokumentu wraz ze stylami. Po powtórnym kliknięciu widok zmieni się na widok edytorski. b/ Wytnij Funkcja wytnij pozwala na wycięcie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). c/ Kopiuj Funkcja kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego tekstu (wraz ze stylami). d/ Wklej 103

104 Funkcja wklej pozwala na wklejenie wyciętego bądź skopiowanego tekstu (wraz ze stylami). e/ Wklej jako czysty tekst Funkcja wklej jako czysty tekst pozwala na wklejenie tekstu bez stylów, niezależnie od tego skąd treśd została skopiowana. f/ Wklej jako tekst z dokumentu MS Word Funkcja wklej jako tekst z dokumentu MS Word pozwala na wklejenie zawartości skopiowanej z pliku MS Word z zachowaniem stylów, które były wykorzystywanie w edytorze Word. g/ Pogrubienie Funkcja pogrubienie pozwala na pogrubienie zaznaczonego tekstu. h/ Kursywa Funkcja kursywa pozwala na pochylenie zaznaczonego tekstu. i/ Podkreślenie Funkcja podkreślenie pozwala na podkreślenie zaznaczonego tekstu. j/ Przekreślenie Funkcja przekreślenie pozwala na przekreślenie zaznaczonego tekstu. k/ Indeks dolny górny Funkcje indeks dolny oraz indeks górny pozwalają na przekształcenie zaznaczonego tekstu na odpowiednio indeks dolny lub indeks górny. l/ Kolor czcionki Funkcja kolor czcionki pozwala na zmianę koloru czcionki zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. 104

105 m/ Kolor tła Funkcja kolor tła pozwala na zmianę koloru tła zaznaczonego tekstu. Po wybraniu funkcji rozwija się paleta kolorów umożliwiająca wybór. n/ Wyrównanie tekstu Funkcje wyrównanie tekstu pozwalają na zmianę wyrównania tekstu w dokumencie na (kolejnośd od lewej): wyrównanie do lewej strony wyrównanie do środka wyrównanie do prawej strony wyjustowanie o/ Lista numerowana i wypunktowana Funkcje lista numerowana oraz lista wypunktowana pozwalają na przekształcenia zaznaczonego tekstu w listę numerowaną lub punktowaną. W przypadku tworzenia nowej listy, każda kolejna pozycja listy będzie pojawiała się po kliknięciu enter. p/ Wstaw tabelę Funkcja wstaw tabelę pozwala wstawid tabelę do tekstu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na dobranie poszczególnych elementów tabeli: liczba wierszy, liczba kolumn, szerokośd, wysokośd, nagłówki, odstęp pomiędzy komórkami, grubośd obramowania, dopełnienie komórek, wyrównanie tabeli, tytuł tabeli. Po wybraniu poszczególnych opcji należy wybrad przycisk OK znajdujący się w dolnej części okienka. Tabela zostanie wstawiona. q/ Wstaw poziomą linię 105

106 Funkcja wstaw poziomą linię pozwala na wstawienie poziomej linii w tekście. r/ Wstaw emotikon Funkcja wstaw emotikon pozwala na wstawienie emotikona do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór emotikona z dostępnych w systemie. s/ Wstaw znak specjalny Funkcja wstaw znak specjalny pozwala na wstawienie znaku specjalnego do treści dokumentu. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wybór znaku specjalnego z dostępnych w systemie. t/ Wstaw/edytuj link Funkcja wstaw/edytuj link pozwala na wstawienie do treści dokumentu odnośnika do innej strony. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko pozwalające na wstawienie żądanego odnośnika wraz z grupą opcji dodatkowych określających m.in. czy strona, do której odnosi się link, ma otworzyd się w nowej stronie, na tej samej stronie czy w formie popupa, itp.. Wypełnienie pola treśd jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Osoba kontaktowa Należy wypełnid pole imieniem i nazwiskiem osoby (ew. funkcją), z którą mogą kontaktowad się osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę. Wypełnienie pola osoba kontaktowa nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Forma zatrudnienia Należy wybrad formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie itd.). Wypełnienie pola forma zatrudnienia jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Rodzaj pracy 106

107 Należy wybrad rodzaj pracy (kadry/doradztwo, pracownik gospodarczy itd.). Wypełnienie pola rodzaj pracy jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Wykształcenie Należy wybrad rodzaj wykształcenia kandydata (podstawowe, średnie, wyższe). Wypełnienie pola wykształcenie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Stanowisko Należy wpisad nazwę stanowiska w pole tekstowe (np. starszy asystent do spraw rozwoju regionalnego). Wypełnienie pola stanowisko jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Należy wypełnid pole adresem , za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Telefon Należy wypełnid pole numerem telefonu, za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola telefon nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Fax Należy wypełnid pole numerem fax, za pomocą którego osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę mogą się kontaktowad z ogłaszającym. Wypełnienie pola fax nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Termin składania Należy wypełnid pole datą oraz godziną terminem, po którym składane ogłoszenia nie będą ważne. 107

108 Wypełnienie pola termin składania jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Data publikacji od-do Data publikacji od określa datę rozpoczęcia publikacji ogłoszenia o pracę na SPBIP. Przed wystąpieniem tej daty ogłoszenie o pracę nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie ustawiona jest data tworzenia ogłoszenia o pracę. Data publikacji do określa datę zakooczenia publikacji ogłoszenia o pracę na SPBIP. Po wystąpieniu tej daty ogłoszenie o pracę nie będzie widoczne dla użytkowników koocowych. Domyślnie data zakooczenia publikacji nie jest ustawiona. Ogłoszenie o pracę jest wyświetlane bezterminowo. Data publikacji od i Data publikacji do będą wyświetlane w widoku ogłoszenia o pracę. Wypełnienie pól Data publikacji od i Data publikacji do nie jest obowiązkowe do zapisania ogłoszenia o pracę. Tagi Tagi ogłoszenia o pracę to słowa kluczowe, według których ogłoszenie o pracę będzie wyszukiwane w Internecie. Należy kierowad się słowami kluczowymi odnoszącymi się do treści ogłoszenia, a także odbiorców. Wypełnienie pola tagi nie jest obowiązkowe do ogłoszenia o pracę. Załączniki Do ogłoszenia o pracę można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do ogłoszenia o pracę, należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik. 108

109 Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 81 Ekran dodawania plików do ogłoszeo o pracę Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z ogłoszeniem o pracę i pojawiają się na liście załączników. Aby pliki były widoczne w widoku ogłoszenia o pracę dla użytkownika koocowego należy zaznaczyd okienko w danym wierszu w kolumnie Aktywny. Domyślnie wszystkie załączniki mają oznaczoną opcję Aktywny na tak. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. 109

110 Ilustracja 82 Lista plików załączonych do ogłoszenia o pracę Metadane Metadane to dane opisujące parametry obiektu (tutaj ogłoszenia o pracę). Domyślne metadane niewyświetlane w formularzu dodawania ogłoszenia o pracę, a dodawane automatycznie i wyświetlane przy zamówieniu publicznym to: data udostępnienia data zapisania formularza ogłoszenia o pracę, udostępniający osoba, która zapisuje formularz ogłoszenia o pracę. Lista metadanych wymaganych do uzupełnienia zależy od administratorów SSDIP. W zależności od tego, jakie wymagane metadane administrator SSDIP wpisze w systemie, takie pola będą się wyświetlad w tej pozycji. Przykładowe pola metadanych to: autor, data wytworzenia, data publikacji, źródło. Po uzupełnieniu wszystkich danych ogłoszenia o pracę należy wybrad przycisk Dodaj. Jeśli dodawanie się powiedzie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym dodaniu ogłoszenia o pracę. Jeśli dodawanie się nie powiedzie przy każdym nieprawidłowo wypełnionym polu pojawi się komunikat o błędzie w kolorze czerwonym. Ilustracja 83 Komunikat o błędzie Należy poprawid wymagane pola oraz ponowid zapis. 110

111 7.4. Usuwanie ogłoszeń o pracę Aby usunąd ogłoszenie o pracę, należy wybrad w lewym menu administracyjnym zakładkę Ogłoszenia o pracę. Pojawi się strona z listą ogłoszeo o pracę. Należy odnaleźd ogłoszenie o pracę, które użytkownik chce edytowad oraz w kolumnie Akcje przy wybranym ogłoszeniu o pracę wybrad ikonkę (Usuo). Ilustracja 84 Lista ogłoszeo o pracę Pojawi się komunikat o treści zbliżonej do : Czy na pewno chcesz usunąd # <<nazwa ogłoszenia o pracę >>?. Należy potwierdzid chęd usunięcia ogłoszenia o pracę. Ogłoszenie o pracę zostanie usunięte. 111

112 7.5. Przeglądanie ogłoszeń o pracę na SPBIP Widok ogłoszenia o pracę jest jeden dla administratora SSDIP i użytkownika koocowego na SPBIP. Aby znaleźd ogłoszenie o pracę na SPBIP, należy wybrad w lewym menu zakładkę odpowiadającą ogłoszeniom o pracę. Po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na wyszukiwarkę podstawową ogłoszeo o pracę, gdzie może odnaleźd żądane ogłoszenie. Po kliknięciu w wybrane ogłoszenie pojawi się podgląd ogłoszenia. Ilustracja 85 Widok ogłoszenia o pracę w SPBIP Widok podzielony jest na trzy strefy: a/ Nagłówek ogłoszenia o pracę Zawiera funkcje: Metadane widoczne dla wszystkich Rejestr zmian ogłoszenia o pracę widoczny dla wszystkich, Wydruk ogłoszenia o pracę widoczny dla wszystkich, Zapisz artykuł do PDF widoczny dla wszystkich. 112

113 Ilustracja 86 Widok ogłoszenia o pracę na SPBIP - nagłówek b/ Treśd właściwa ogłoszenia o pracę c/ Załączniki Załączniki można pobrad poprzez przyciski. Poprzez wybranie przycisku można przeglądad metadane pliku (metadane ogłoszenia o pracę i pliku mogą się różnid). Ilustracja 87 Widok ogłoszenia o pracę na SPBIP - załączniki 113

114 7.6. Przeglądanie ogłoszeń o pracę na SSDIP Widok ogłoszenia o pracę jest jeden dla administratora SSDIP i użytkownika koocowego na SSDIP. Aby znaleźd ogłoszenie o pracę na SSDIP, należy wybrad w górnym menu zakładkę ogłoszenia o pracę. Po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na wyszukiwarkę podstawową ogłoszeo o pracę, gdzie może odnaleźd żądane ogłoszenie o pracę. Po kliknięciu w wybrane ogłoszenie o pracę pojawi się podgląd ogłoszenia. Ilustracja 88 Widok ogłoszenia o pracę na SSDIP Widok podzielony jest na trzy strefy: a/ Nagłówek ogłoszenia o pracę Zawiera funkcje: Metadane widoczne dla wszystkich Rejestr zmian ogłoszenia o pracę widoczny dla wszystkich, Wydruk ogłoszenia o pracę widoczny dla wszystkich, Zapisz artykuł do PDF widoczny dla wszystkich. 114

115 Ilustracja 89 Widok ogłoszenia o pracę na SSDIP - nagłówek b/ Treśd właściwa ogłoszenia o pracę c/ Załączniki Załączniki można pobrad poprzez przyciski. Poprzez wybranie przycisku można przeglądad metadane pliku (metadane zamówienia publicznego i pliku mogą się różnid). Ilustracja 90 Widok ogłoszenia o pracę na SSDIP - załączniki 115

116 8. Wyszukiwanie 8.1. Wyszukiwanie na SPBIP Wyszukiwarka nagłówkowa Wyszukiwarka nagłówkowa znajduje się zawsze po prawej stronie nagłówka SPBIP. Wpisana w wyszukiwarkę fraza wyszukuje we wszystkich umieszczonych na portalu SPBIP artykułach. Ilustracja 91 Nagłówek strony na SPBIP wyszukiwarka nagłówkowa Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej. Ilustracja 92 Wyniki wyszukiwania wyszukiwarki nagłówkowej 116

117 Wyszukiwanie artykułów Istnieją dwie wyszukiwarki artykułów: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa artykułów Aby umożliwid użytkownikom dostęp do wyszukiwarki artykułów należy umieścid w lewym menu odpowiednią kategorię, która będzie prowadzid do wyszukiwarki artykułów. Redaktor SPBIP, tworząc pozycję menu mającą zawierad wyszukiwarkę artykułu, powinien w polu adres zewnętrzny w formularzu dodawania kategorii wpisad /search/articles/. Ilustracja 93 Formularz dodawania kategorii 117

118 Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie podstawowej wyszukiwarki artykułów. Ilustracja 94 Wyszukiwarka podstawowa artykułów na SPBIP Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisanej frazy w całej treści artykułu. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 118

119 Wyszukiwarka zaawansowana artykułów Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej, albo dodad kategorię w menu, np. Wyszukiwanie zaawansowane, uzupełniając w polu adres zewnętrzny wartośd search/articles/advanced:1/ Ilustracja 95 Formularz dodawania kategorii 119

120 Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie zaawansowanej wyszukiwarki artykułów. Ilustracja 96 Wyszukiwarka zaawansowana artykułów na SPBIP Zaawansowana wyszukiwarka artykułów zawiera pola: Tytuł wyszukuje frazę w tytule artykułu Treśd wyszukuje frazę w treści artykułu Słowa kluczowe wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych) Archiwum uwzględnia artykuły z archiwum Data publikacji wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Kategoria wyszukuje artykuły z danej kategorii 120

121 Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w artykułach. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 121

122 Wyszukiwanie zamówień publicznych Istnieją dwie wyszukiwarki zamówieo publicznych: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych Aby umożliwid użytkownikom dostęp do wyszukiwarki zamówieo publicznych, należy umieścid w lewym menu odpowiednią kategorię, która będzie prowadzid do wyszukiwarki zamówieo publicznych (o ile administrator SSDIP nie dodał tej kategorii jako obowiązkowej). Administrator SPBIP, tworząc pozycję menu mającą zawierad wyszukiwarkę zamówieo publicznych, powinien w polu adres zewnętrzny w formularzu dodawania kategorii wpisad /search/publiccontracts /. Ilustracja 97 Formularz dodawania kategorii 122

123 Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie podstawowej wyszukiwarki zamówieo publicznych. Ilustracja 98 Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych na SPBIP Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisanej frazy w całej treści zamówienia publicznego. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 123

124 Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej, albo dodad kategorię w menu, np. Wyszukiwanie zaawansowane, uzupełniając w polu adres zewnętrzny wartośd search/ publiccontracts /advanced:1/ (o ile administrator SSDIP nie dodał tej kategorii jako obowiązkowej) Ilustracja 99 Formularz dodawania kategorii Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie zaawansowanej wyszukiwarki zamówieo publicznych. 124

125 Ilustracja 100 Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych na SPBIP Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych zawiera pola: Tytuł zamówienia wyszukuje frazę w tytule zamówienia Tryb zamówienia użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane zamówienie ma mied przypisany Słowa kluczowe wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych) CPV uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub którekolwiek z wybranych kodów CPV Archiwum uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum 125

126 Wadium należy wybrad tak (jest wymagane)/nie (nie jest wymagane) Termin składania ofert wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Wartośd zamówienia wyszukuje zamówienia, których wartośd mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie w zamówieniach publicznych pasujących pozycji. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 126

127 Wyszukiwanie ogłoszeń o pracę Istnieją dwie wyszukiwarki ogłoszeo o pracę: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę Aby umożliwid użytkownikom dostęp do wyszukiwarki ogłoszeo o pracę, należy umieścid w lewym menu odpowiednią kategorię, która będzie prowadzid do wyszukiwarki ogłoszeo o pracę (o ile administrator SSDIP nie dodał tej kategorii jako obowiązkowej). Administrator SPBIP, tworząc pozycję menu mającą zawierad wyszukiwarkę ogłoszeo o pracę, powinien w polu adres zewnętrzny w formularzu dodawania kategorii wpisad /search/joboffers/. Ilustracja 101 Formularz dodawania kategorii Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie zaawansowanej wyszukiwarki ogłoszeo o pracę. 127

128 Ilustracja 102 Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę na SPBIP Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści ogłoszenia o pracę. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 128

129 Wyszukiwarka zaawansowana ogłoszeo o pracę Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej, albo dodad kategorię w menu, np. Wyszukiwanie zaawansowane, uzupełniając w polu adres zewnętrzny wartośd search/ joboffers/advanced:1/ (o ile administrator SSDIP nie dodał tej kategorii jako obowiązkowej) Ilustracja 103 Formularz dodawania kategorii Po dodaniu kategorii kliknięcie na jej nazwę w menu spowoduje wyświetlenie zaawansowanej wyszukiwarki ogłoszeo o pracę. 129

130 Ilustracja 104 Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę na SPBIP Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę zawiera pola: Nazwa stanowiska wyszukuje frazę w nazwie stanowiska Forma zatrudnienia użytkownik wybiera formę zatrudnienia, jaką szukane ogłoszenie ma mied przypisaną Wymagane wykształcenie użytkownik wybiera rodzaj wykształcenia kandydata, jakie szukane ogłoszenie ma mied przypisane Termin składania dokumentów wyszukuje ogłoszenia, w których termin składania dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Data publikacji wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce Archiwum uwzględnia ogłoszenia z archiwum 130

131 Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie w ogłoszeniach o pracę pasujących pozycji. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 131

132 8.2. Wyszukiwanie na SSDIP Wyszukiwarka nagłówkowa Wyszukiwarka nagłówkowa znajduje się zawsze po prawej stronie nagłówka SSDIP. Wpisana w wyszukiwarka wyszukuj we wszystkich umieszczonych na portalu SSDIP podmiotach. Ilustracja 105 Nagłówek SSDIP - wyszukiwarka na główkowa Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej podmiotów. Ilustracja 106 Wyniki wyszukiwania wyszukiwarki nagłówkowej 132

133 Wyszukiwanie artykułów Istnieją dwie wyszukiwarki artykułów: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa artykułów Ilustracja 107 Wyszukiwarka podstawowa artykułów na SSDIP Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści artykułu. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 133

134 Wyszukiwarka zaawansowana artykułów Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej. Ilustracja 108 Wyszukiwarka zaawansowana artykułów na SSDIP Zaawansowana wyszukiwarka artykułów zawiera pola: Tytuł wyszukuje frazę w tytule artykułu Treśd wyszukuje frazę w treści artykułu Słowa kluczowe wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych) Archiwum uwzględnia artykuły z archiwum Data publikacji wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Kategoria wyszukuje artykuły z danej kategorii Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie w artykułach pasujących pozycji. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 134

135 Wyszukiwanie zamówień publicznych Istnieją dwie wyszukiwarki zamówieo publicznych: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych Aby dostad się do podstawowej wyszukiwarki zamówieo publicznych, należy w górnym menu wybrad opcję Zamówienia publiczne. Ilustracja 109 Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści zamówienia publicznego. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 135

136 Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej. Ilustracja 110 Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych na SSDIP Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych zawiera pola: Tytuł zamówienia wyszukuje frazę w tytule zamówienia Tryb zamówienia użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane zamówienie ma mied przypisany Słowa kluczowe wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych) 136

137 CPV uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub którekolwiek z wybranych kodów CPV Archiwum uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum Wadium należy wybrad tak/nie Termin składania ofert wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Wartośd zamówienia wyszukuje zamówienia, których wartośd mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie w zamówieniach publicznych pasujących pozycji. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 137

138 Wyszukiwanie ogłoszeń o pracę Istnieją dwie wyszukiwarki ogłoszeo o pracę: podstawowa zaawansowana Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę Aby dostad się do podstawowej wyszukiwarki ogłoszeo o pracę należy w górnym menu wybrad opcję Ogłoszenia o pracę. Ilustracja 111 Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę na SSDIP Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści ogłoszenia o pracę. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 138

139 Wyszukiwarka zaawansowana ogłoszeo o pracę Aby dotrzed do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link wyszukiwarka zaawansowana znajdujący się obok przycisku Szukaj w wyszukiwarce podstawowej. Ilustracja 112 Wyszukiwarka zaawansowana ogłoszeo o pracę na SSDIP Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę zawiera pola: Nazwa stanowiska wyszukuje frazę w nazwie stanowiska Forma zatrudnienia użytkownik wybiera formę zatrudnienia, jaką szukane ogłoszenie ma mied przypisaną Wymagane wykształcenie użytkownik wybiera wymagane wykształcenie, jakie szukane ogłoszenie ma mied przypisane 139

140 Termin składania dokumentów wyszukuje ogłoszenia, w których termin składania dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce Data publikacji wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce Archiwum uwzględnia ogłoszenia z archiwum Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie w ogłoszeniach o pracę pasujących pozycji. Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. 140

141 9. FAQ 9.1. Wstęp FAQ (ang. Frequently Asked Questions) to zbiory często zadawanych pytao i odpowiedzi. Moduł FAQ tworzy bazę pytao i odpowiedzi wraz z formularzem umożliwiającym zadawanie pytao i możliwością sortowania, filtrowania i wyszukiwania według słów kluczowych Dodawanie pytania i odpowiedzi FAQ Administrator SPBIP może dodad pytanie do FAQ. Pytanie zadane przez Administratora SPBIP nie jest widoczne automatycznie dla użytkownika koocowego w liście pytao i odpowiedzi. Zadane pytanie otrzymuje w systemie status pytania bez odpowiedzi i oczekuje na odpowiedź od administratora SSDIP. Administrator SSDIP decyduje o tym, czy pytanie wraz z odpowiedzią pojawią się w widoku FAQ dla użytkownika koocowego. Aby dodad pytanie FAQ, należy wybrad na stronie głównej SSDIP link do FAQ znajdujący się w prawym dolnym rogu. 141

142 Ilustracja 113 Strona główna SSDIP 142

143 Użytkownik zostanie przekierowany na listę pytao oraz odpowiedzi FAQ podzielonych na kategorie. Ilustracja 114 Lista pytao FAQ Poniżej listy pytao i odpowiedzi znajduje się formularz, który służy do zadawania pytao FAQ. 143

144 Należy uzupełnid pola formularza: Kategoria wybór z listy, Treśd pytania pytanie właściwe, Wyślij kopię pytania na mój zaznaczona opcja wyśle kopię pytania na zalogowanego użytkownika. Po uzupełnieniu formularza należy wybrad przycisk Wyślij. Ilustracja 115 Formularz dodawania pytania FAQ 144

145 9.3. Widok pytania i odpowiedzi FAQ Aby przeglądad pytania i odpowiedzi FAQ, nie trzeba byd zalogowanym. Należy wybrad na stronie głównej SSDIP link do FAQ znajdujący się w prawym dolnym rogu. Ilustracja 116 Strona główna SSDIP Użytkownik zostanie przekierowany na listę pytao oraz odpowiedzi FAQ podzielonych na kategorie. Po kliknięciu w wybrane pytanie pojawi się strona widoku pytania i odpowiedzi. Ilustracja 117 Widok pytania i odpowiedzi FAQ 145

146 10. Ankiety Wstęp Ankiety są modułem dostępnym jedynie na stronie SSDIP. Modułu ankiet nie można zaimplementowad na poszczególnych stronach SPBIP. Ankietami zarządza Administrator SSDIP. Administratorzy SPBIP, redaktorzy SPBIP oraz użytkownicy niezalogowani mogą wypełnid dostępne na stronie SSDIP ankiety. Wyniki mogą byd prezentowane na SSDIP, ale nie jest to obowiązkowe oraz zależy od ustawieo danej ankiety. Jeśli Administrator SSDIP zezwoli na wgląd do wyników użytkownik będzie mógł zobaczyd je po wejściu na daną ankietę oraz oddaniu głosu. Zagłosowad można tylko raz i za każdym kolejnym wejściem użytkownik zostanie poinformowany o tym, że nie można drugi raz wziąd udziału w głosowaniu. Ankiety zawsze są dostępne z poziomu strony głównej SSDIP. 146

147 10.2. Wypełnianie ankiety Użytkownik koocowy może wypełnid ankietę, jeśli jest aktywna. Jeśli ankieta nie jest aktywna, użytkownik koocowy nie widzi jej, a więc nie może zagłosowad. Aktywna ankieta jest widoczna na stronie głównej w dolnej części strony. Aby wypełnid ankietę należy wybrad link rozpocznij ankietę. Ilustracja 118 Strona główna SSDIP Użytkownik zostanie przekierowany do pierwszego pytania ankiety. Należy odpowiedzied na wszystkie pytania. Po zakooczeniu wyświetli się komunikat o prawidłowym zakooczeniu ankiety. Poniżej zaprezentowano widok wszystkich możliwych typów pytao. 147

148 Pytanie: Lista rozwijana Lista rozwijana to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci rozwijanego pola typu select. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą, konieczny jest wybór jednej z opcji. Ilustracja 119 Widok pytania - lista rozwijana Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (pionowo) Pytanie Pojedyncza odpowiedź (pionowo) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji. Odpowiedzi mogą byd otwarte lub zamknięte. Nie można wybrad jednocześnie dwóch odpowiedzi. Ilustracja 120 Widok pytania - pojedyncza odpowiedź pionowo 148

149 Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (poziomo) Pytanie Pojedyncza odpowiedź (poziomo) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą, konieczny jest wybór jednej z opcji. Ilustracja 121 Widok pytania - pojedyncza odpowiedź poziomo Pytanie: Wielokrotna odpowiedź (pionowo) Pytanie Wielokrotna odpowiedź (pionowo) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji. Odpowiedzi mogą byd otwarte lub zamknięte. Można wybrad jednocześnie kilka odpowiedzi. Ilustracja 122 Widok pytania - wielokrotna odpowiedź pionowo Pytanie: Wielokrotna odpowiedź (poziomo) Pytanie Wielokrotna odpowiedź (poziomo) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą. Można wybrad kilka odpowiedzi. Ilustracja 123 Widok pytania - wielokrotna odpowiedź poziomo 149

150 Pytanie: Skala ocen (pojedyncza) Pytanie Skala ocen (pojedyncza) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą. Można wybrad jedną odpowiedzi Pytanie: Skala ocen (wiele odpowiedzi) Pytanie Skala ocen (wiele odpowiedzi) to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą. Można wybrad jedną skalę dla odpowiedzi. Ilustracja 124 Widok pytao : skala ocen pojedyncza i skala ocen - wiele odpowiedzi 150

151 Pytanie: Pojedyncza odpowiedź w wierszu Pytanie Pojedyncza odpowiedź w wierszu to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą. Można wybrad jedną skalę dla odpowiedzi Pytanie: Wielokrotna odpowiedź w wierszu Pytanie Wielokrotna odpowiedź w wierszu to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą. Można wybrad kilka skali dla odpowiedzi. Ilustracja 125 Widok pytao : pojedyncza i wielokrotna odpowiedź w wierszu 151

152 Pytanie: Pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi Pytanie Pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako pole otwarte. Nie ma zamkniętych odpowiedzi Pytanie: Wiele linii tekstu w odpowiedzi Pytanie Wiele linii tekstu w odpowiedzi to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako pole otwarte. Nie ma zamkniętych odpowiedzi. Ilustracja 126 Widok pytao : pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi i wiele linii tekstu w odpowiedzi Pytanie: Wartości liczbowe o ustalonej sumie Pytanie Wartości liczbowe o ustalonej sumie to typ pytania, które użytkownikowi prezentowane jest jako lista odpowiedzi oraz pola wyboru wagi odpowiedzi przy każdej z nich. Ilustracja 127 Widok pytania : wartości liczbowe o ustalonej sumie 152

153 11. Newsletter Newsletter jest elektroniczną formą ulotki, biuletynu informacyjnego. Jest to forma komunikacji pomiędzy użytkownikami strony SSDIP a instytucją zarządzającą systemem SSDIP. Newsletter jest rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, którzy zadeklarowali chęd otrzymywania wiadomości w profilu użytkownika. Aby otrzymywad Newsletter, należy w ustawieniach profilu wybrad odpowiednią opcję. Aby dostad się do ustawieo profilu, należy wybrad w lewym menu administratora profil. Ilustracja 128 Profil użytkownika W ustawieniach profilu znajduje się opcja Newsletter. Jeśli użytkownik chce otrzymywad newsletter, powinien zaznaczyd okienko oraz wybrad przycisk Zapisz. 153

154 12. Statystyki Administrator SPBIP może przeglądad statystyki swojej strony SPBIP. Aby przeglądad statystyki, należy w lewym menu administratora wybrad przycisk Statystyki. Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę statystyk danego portalu SPBIP. Ilustracja 129 Statystyki Aby uzyskad wyniki statystyk, należy wybrad okres statystyk oraz rodzaj widoku wyników. Okres statystyk należy wybrad z ostatnich dni, tygodni, miesięcy, lat lub wybrad dokładne ramy czasowe od-do okresu. Widok statystyk może byd podzielony na dni, tygodnie bądź miesiące w zależności od wyboru użytkownika. Po wyborze kryteriów wyszukiwania należy wybrad przycisk Szukaj. Poniżej wyświetlą się wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania zawierają następujące kategorie statystyk: Liczba wizyt Wizyta - jest to wykonywany przez użytkownika ciąg następujących po sobie odsłon stron wybranej witryny. Odstęp czasowy między kolejnymi odsłonami nie może przekraczad 30 minut. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, wizyta liczona jest jako druga. Liczba wizyt określa liczbę takich wizyt w wybranym okresie czasu. 154

155 Liczba odsłon Odsłona - jest to zdarzenie polegające na obejrzeniu jednej z podstron podczas przeglądania wybranej witryny. Liczba odsłon określa liczbę takich odsłon w wybranym okresie czasu. Średnia liczba odsłon Odsłona - jest to zdarzenie polegające na obejrzeniu jednej z podstron podczas przeglądania wybranej witryny. Średnia liczba odsłon określa średnią liczbę takich wizyt na wybrany okresie czasu Przegląd źródeł odwiedzin Przegląd źródeł odwiedzin określa źródło, z którego użytkownik trafił na wybraną stronę (wyszukiwarki, bezpośrednio, witryny odsyłające). Transfer danych Transfer danych określa ilośd danych przesłanych w wybranym okresie czasu Żądania Każde żądanie to wysyłanie do serwera prośby o dane. Żądanie może dotyczyd czegokolwiek: stron.html, grafiki, plików.swf. Zawsze gdy serwer odbiera żądanie, sprawdzane jest, czy pochodzi ono ze znanego już adresu IP. Jeśli tak, sprawdzany jest czas od ostatniego żądania spod tego adresu. Jeśli jest on dłuższy niż zdefiniowany 'czas wygaśnięcia', żądanie takie liczone jest jako nowa wizyta. Średni czas spędzony na portalu Średni czas spędzony na stronie przez użytkownika jest to suma czasu trwania wszystkich wizyt przechodzących przez tę stronę podzielona przez liczbę użytkowników wykonujących wizyty. Dane te pozwolą dokładnie sprawdzid, ile czasu średnio spędzają użytkownicy na stronie, bez uwzględnienia podziału na wizyty, co znacznie ułatwia analizę. Słowa kluczowe Słowa kluczowe określają zakres słów kluczowych, których użyto w wyszukiwarkach, aby znaleźd daną stronę. Statystyki wymieniają najczęściej stosowane słowa. 155

156 Aby wydrukowad wszystkie statystyki, należy przy każdej kategorii zaznaczyd okienko oraz wybrad w nagłówku statystyk bądź stopce statystyk właściwy format zapisu (txt, PDF, doc, xls, xml). Ilustracja 130 Statystyki Widok nagłówka zawierającego opcje masowego eksportu statystyk Aby wydrukowad statystyki pojedynczej kategorii, należy przy wybranej kategorii wybrad w właściwy format zapisu (txt, PDF, doc, xls, xml). Ilustracja 131 Statystyki Widok nagłówka zawierającego opcje pojedynczego eksportu statystyk 156

157 13. E-learning Wstęp Moduł e-larning dostępny jest dla użytkowników zalogowanych. Dodawad kurs, edytowad i usuwad może tylko administrator SSDIP. E-learning składa się z poszczególnych części: Kurs : Pretest Szkolenie Moduł 1 Strona 1 Modułu 1 Strona 2 Modułu 1 Strona 3 Modułu 1... Moduł 2 Strona 1 Modułu 2 Strona 2 Modułu 2 Strona 3 Modułu 2... Postest Główne części kursu to: Pretest Pretest to test sprawdzający wiedzę na temat informacji zawartych w kursie, przed rozpoczęciem szkolenia. Pretest ma na celu zbadanie wiedzy oraz porównanie stopnia wzrostu wiedzy po zakooczeniu szkolenia. W tym celu przed szkoleniem stosuje się pretest, a po szkoleniu postest oraz porównuje się wyniki z tych dwóch testów. Szkolenie Szkolenie zawiera moduły szkoleniowe. Każdy moduł to zwarta częśd wiedzy na jeden z tematów kursu. Szkolenie może posiadad wiele modułów. Moduły mogą posiadad wiele stron. Szkolenie to treśd właściwa wiedza, którą użytkownik ma przyswoid. 157

158 Postest Postest to test sprawdzający wiedzę na temat informacji zawartych w kursie, po zakooczeniu szkolenia. Postest ma na celu zbadanie wiedzy oraz porównanie stopnia wzrostu wiedzy po zakooczeniu szkolenia. W tym celu przed szkoleniem stosuje się pretest, a po szkoleniu postest oraz porównuje się wyniki z tych dwóch testów Przebieg szkolenia Aby przebyd szkolenie e-learningowe, należy w lewym menu administratora wybrad E-learning. Użytkownik zostanie przekierowany na listę szkoleo e-learningowych, do których jest przypisany. Ilustracja 132 Lista szkoleo e-learningowych Należy wybrad Rozpocznij przy wybranym kursie. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę informacyjną kursu. Ilustracja 133 Pierwsza strona kursu e-learningowego 158

159 Aby przejśd do kursu, należy wybrad przycisk Dalej. Użytkownik zostanie przekierowany na pretest test sprawdzający wiedzę zanim użytkownik rozpocznie naukę. Pretest zawiera pytania jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Pasek na górze informuje o tym, ile pytao użytkownik wypełnił oraz ile pozostało do kooca testu. Ilustracja 134 E-learning : pretest Ilustracja 135 E-learning : pretest Po ostatnim pytaniu pojawi się strona informacyjna. Jeśli administrator SSDIP zezwoli na wgląd użytkownika w wyniki pretestu tutaj będą prawidłowe odpowiedzi. Tutaj także wyświetlony jest wynik testu użytkownika. 159

160 Ilustracja 136 E-learning : strona informacyjna po zakooczeniu pretestu Po zakooczeniu pretestu użytkownik zostanie przekierowany na stronę informacyjną szkolenia, na której będą widoczne moduły szkolenia. Ilustracja 137 E-learning : szkolenie Po wybraniu przycisku Dalej użytkownik zostanie przekierowany na strony szkolenia. Klikając przycisk Dalej, użytkownik przechodzi przez kolejne strony szkolenia. Materiały mogą mied formę tekstową, mogą również zawierad ilustracje, zdjęcia, multimedia oraz załączniki. 160

161 Ilustracja 138 E-learning : szkolenie Ilustracja 139 E-learning : szkolenie 161

162 Ilustracja 140 E-learning : szkolenie Po kliknięciu w przycisk Dalej na ostatniej stronie szkolenia użytkownik zostanie przekierowany na stronę informacyjną. Ilustracja 141 E-learning : strona zakaoczająca szkolenie Należy wybrad przycisk Dalej. Użytkownik zostanie przekierowany na postest test sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. 162

163 Postest zawiera pytania jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Pasek na górze informuje o tym, ile pytao użytkownik wypełnił oraz ile pozostało do kooca testu. Ilustracja 142 E-learning : postest Po ostatnim pytaniu pojawi się strona informacyjna. Jeśli administrator SSDIP zezwoli na wgląd użytkownika w wyniki postestu tutaj będą prawidłowe odpowiedzi. Tutaj także wyświetlony jest wynik testu użytkownika. Jeśli wynik testu będzie pozytywny wygenerowany zostanie certyfikat, do którego ma dostęp tylko administrator SSDIP. Certyfikat zostanie podpisany przez jednostkę szkoleniową i wysłany na adres jednostki publicznej użytkownika. Ilustracja 143 E-learning : postest 163

164 Jeśli wynik testu będzie negatywny użytkownik będzie zobowiązany przejśd szkolenie oraz wypełnid postest jeszcze raz. Ilustracja 144 E-learning : ostatnia strona kursu Zakooczony kurs na liście kursów użytkownika jest dostępny w zakresie materiałów szkoleniowych. Użytkownik nie ma dostępu do pretestu oraz postestu. Ilustracja 145 E-learning : lista kursów użytkownika 164

165 14. Forum Widok forum Forum SSDIP dostępne jest na stronie głównej SSDIP dla zalogowanych użytkowników. Forum SSDIP posiada strukturę: działy, wątki, posty. Działy nie mają charakteru drzewiastego, tzn. że forum posiada działy w strukturze liniowej. Nie ma poddziałów. W dziale mogą znajdowad się tylko wątki. W wątkach mogą znajdowad się tylko posty. 165

166 14.2. Działy forum Lista działów dostępna jest po wejściu na stronę główną forum. Lista działów zawiera kolumny: Kolumna 1 obrazuje stan działu, czy zawiera nieprzeczytane przez użytkownika posty czy nie, Dział nazwa działu, Temat ilośd wątków w dziale, Posty ilośd postów w dziale, Ostatni post data, autor, link do ostatniego postu napisanego w dziale. Ilustracja 146 Strona główna forum SSDIP 166

167 Dodawanie działu Dział może dodad tylko administrator SSDIP Edycja działu Dział może edytowad tylko administrator SSDIP Usuwanie działu Dział może usunąd tylko administrator SSDIP. 167

168 14.3. Wątki forum Przeglądanie wątków Lista wątków dostępna jest po wejściu na stronę główną forum oraz wybraniu dowolnego działu zawierającego wątki. Lista wątków zawiera kolumny: Kolumna 1 obrazuje stan wątku, czy zawiera nieprzeczytane przez użytkownika posty, czy nie, Wątek nazwa wątku, Kolumna 3 po kliknięciu w ikonkę użytkownik zostanie przekierowany na stronę edycji wątku (administrator spbip może edytowad tylko wątki stworzone przez siebie) Kolumna 4 pole typu checkbox, po zaznaczeniu wybranych wątków oraz kliknięciu w opcję Usuo zaznaczone (która znajduje się po lewej stronie forum pod listą wątków) wybrane wątki zostaną usunięte (administrator spbip może usuwad tylko wątki stworzone przez siebie) Odpowiedzi ilośd postów w wątku Wyświetleo ilośd wyświetleo działu Ostatni post data, autor, link do ostatniego postu napisanego w wątku. Ilustracja 147 Widok działu forum 168

169 Dodawanie wątku Aby dodad wątek, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, do którego użytkownik chce dodad wątek. Aby dodad wątek, należy wybrad przycisk dodaj wątek znajdujący się po lewej stronie nad lista wątków. Ilustracja 148 Widok działu forum SSDIP Użytkownik zostanie przekierowany na stronę dodawania nowego wątku. Należy uzupełnid formularz oraz potwierdzid dane, klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Jeśli formularz został wypełniony poprawnie wątek zostanie dodany. 169

170 Ilustracja 149 Formularz dodawania nowego wątku forum SSDIP 170

171 Edycja wątku Administrator SPBIP może edytowad wyłącznie wątki utworzone przez siebie. Aby edytowad wątek, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, w którym znajduje się wątek, który użytkownik chce edytowad. Aby edytowad wybrany wątek, należy wybrad przycisk edycji w trzeciej kolumnie tabeli. znajdujący się Ilustracja 150 Widok działu na forum SSDIP Użytkownik zostanie przekierowany na stronę edycji wątku. Należy uzupełnid formularz oraz potwierdzid dane, klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Jeśli formularz został wypełniony poprawnie wątek zostanie edytowany. 171

172 Ilustracja 151 Formularz edycji wątku forum SSDIP 172

173 Usuwanie wątku Administrator SPBIP może edytowad wyłącznie wątki utworzone przez siebie. Aby usunąd wątek, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, w którym znajduje się wątek, który użytkownik chce usunąd. Aby usunąd wybrany wątek, należy wybrad pole znajdujące się w czwartej kolumnie tabeli (lista wątków). Po zaznaczeniu wszystkich wymaganych do usunięcia wątków należy wybrad przycisk usuo zaznaczone znajdujący się po lewej stronie pod listą wątków. Ilustracja 152 Widok działu forum SSDIP 173

174 14.4. Posty forum Przeglądanie postów Lista postów w wątku dostępna jest po wejściu w dany wątek. Ilustracja 153 Widok wątku na forum SSDIP 174

175 Każdy post to element podzielony na kilka mniejszych komórek. Autor postu zawiera imię i nazwisko autora postu, rodzaj konta użytkownika (administrator SSDIP, administrator SPBIP, redaktor SPBIP), avatar użytkownika, liczbę postów przez niego napisaną oraz opcję wysłania wiadomości prywatnej do użytkownika Treśd właściwa postu treśd wpisana przez użytkownika do postu Nagłówek postu zawiera datę wysłania postu wraz z czasem, po prawej stronie nagłówka znajduje się zbiór funkcji dotyczących postu: cytowanie, cytowanie selektywne Ilustracja 154 Widok postu 175

176 Dodawanie nowego postu Aby dodad post, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, a potem w nazwę wątku, do którego użytkownik chce dodad post. Ilustracja 155 Widok wątku forum SSDIP 176

177 Pod listą postów znajduje się formularz dodawania nowego postu. Ilustracja 156 Formularz dodawania postu na forum SSDIP Formularz zawiera pole tekstowe, w którym należy umieścid treśd postu. Dostępne są następujące opcje edytorskie: pogrubienie tekstu pochylenie tekstu podkreślenie tekstu wstawianie znacznika cytatu do tekstu wstawianie obrazka do postu, Po kliknięciu w przycisk pojawi się okienko, w którym należy umieścid adres http obrazka, który użytkownik chce umieścid w poście. Ilustracja 157 Ekran dodawania obrazka do treści postu 177

178 wstawianie linku do tekstu Po kliknięciu w przycisk pojawi się okienko, w którym należy umieścid tekst, który będzie się wyświetlał jako link. Ilustracja 158 Ekran dodawania linku do treści postu - nazwa linku Następnie należy uzupełnid adres, do którego ma prowadzid link. Ilustracja 159 Ekran dodawania linku do treści postu - zawartośd linku zamykanie wszystkich otwartych tagów wybór koloru czcionki wybór rozmiaru czcionki 178

179 Załączanie plików do postu Dodatkowo obok pola tekstowego użytkownik może dodad załączniki do postu. Aby dodad załącznik, należy wybrad przycisk wybierz plik, a następnie na dysku komputera zaznaczyd żądany plik. Następnie należy wybrad przycisk dodaj pliki. Plik zostanie dodany i automatycznie pojawi się poniżej pola dodawania pliku Ilustracja 160 Ekran dodawania załączników do postu 179

180 Edycja postu Administrator SPBIP może edytowad tylko swoje posty. Aby edytowad post, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, a potem w nazwę wątku, w którym znajduje się post, który użytkownik chce edytowad. Ilustracja 161 Widok wątku na forum SSDIP 180

181 Aby edytowad post, należy kliknąd przycisk edycji górnym rogu widoku postu. znajdujący się w prawym Ilustracja 162 Widok postu Użytkownik zostanie przekierowany na stronę edycji postu. Ilustracja 163 Formularz edycji postu Formularz zawiera pole tekstowe, w którym należy edytowad treśd postu. Dostępne są następujące opcje edytorskie: pogrubienie tekstu pochylenie tekstu podkreślenie tekstu 181

182 wstawianie znacznika cytatu do tekstu wstawianie obrazka do postu Po kliknięciu w przycisk pojawi się okienko, w którym należy umieścid adres http obrazka, który użytkownik chce umieścid w poście. Ilustracja 164 Ekran dodawania obrazka do treści postu wstawianie linku do tekstu Po kliknięciu w przycisk pojawi się okienko, w którym należy umieścid tekst, który będzie się wyświetlał jako link Ilustracja 165 Ekran dodawania linku do treści posta - tytuł linku Następnie należy uzupełnid adres do którego ma prowadzid link. Ilustracja 166 Ekran dodawania linku do treści posta - zawartośd linku 182

183 zamykanie wszystkich otwartych tagów wybór koloru czcionki wybór rozmiaru czcionki Załączanie plików do postu Pod polem tekstowym znajduje się formularz dodawania załączników do postu. Aby dodad załącznik, należy wybrad przycisk wybierz plik, a następnie na dysku komputera zaznaczyd żądany plik. Następnie należy wybrad przycisk dodaj pliki. Plik zostanie dodany i automatycznie pojawi się poniżej pola dodawania pliku Ilustracja 167 Dodawanie załączników do postu 183

184 Usuwanie postu Aby usunąd post, należy wybrad w lewym menu administratora pozycję Forum. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną forum. Następnie należy kliknąd w nazwę działu, w którym znajduje się wątek, w którym znajduje się post, który użytkownik chce usunąd. Aby usunąd wybrany post należy wybrad pole znajdujące się po prawej stronie każdego postu. Po zaznaczeniu wszystkich wymaganych do usunięcia postów należy wybrad link usuo zaznaczone znajdujący się po lewej stronie pod listą postów. Drugą możliwością jest wybór przycisku każdego postu. znajdującego się po prawej stronie Ilustracja 168 Widok wątku forum SSDIP 184

185 14.5. Ograniczenia użytkowników - bany Administrator SSDIP może ograniczyd użytkownikowi dostęp do SSDIP. Ograniczenia takie nazywane banami nadawane są według uznania administratora czasowo, lub permanentnie za łamanie regulaminu, niecenzuralne wypowiedzi czy inne przewinienia. Nadanie bana użytkownikowi blokuje możliwośd czytania treści forum oraz pisania na forum. Administrator SPBIP nie może nadawad ani usuwad banów. 185

186 15. Wiadomości prywatne Wstęp Wiadomości prywatne to funkcjonalnośd umożliwiająca wysyłanie wiadomości do administratorów SSDIP, administratorów SPBIP i redaktorów SPBIP wewnątrz portalu SSDIP. Wiadomości nie mają charakteru poczty , a jedynie prostych tekstowych informacji wymienianych pomiędzy użytkownikami SSDIP Skrzynka nadawcza Skrzynka nadawcza zawiera wiadomości wysłane do innych użytkowników. Aby dostad się do skrzynki nadawczej, należy wybrad w lewym menu administratora na SSDIP opcję Wiadomości prywatne >> Skrzynka nadawcza (podkategorię). Jeśli użytkownik jest w innej skrzynce wiadomości prywatnych, może przejśd do skrzynki nadawczej poprzez zakładkę Skrzynka nadawcza znajdującą się nad tabelą wiadomości. Skrzynka ma postad tabeli zawierającej kolumny: Odbiorca osoba, do której wysłana została wiadomośd Temat temat wysłanej wiadomości Data data wysłania wiadomości Do kosza możliwośd przeniesienia wiadomości do kosza Poniżej tabeli są odnośniki do funkcjonalności dodawania nowej wiadomości oraz usuwania wiadomości. Ilustracja 169 Wiadomości prywatne skrzynka nadawcza 186

187 15.3. Skrzynka odbiorcza Skrzynka odbiorcza zawiera wiadomości odebrane od innych użytkowników. Aby dostad się do skrzynki odbiorczej, należy wybrad w lewym menu administratora na SSDIP opcję Wiadomości prywatne >> Skrzynka odbiorcza (podkategorię). Jeśli użytkownik jest w innej skrzynce wiadomości prywatnych, może przejśd do skrzynki odbiorczej poprzez zakładkę znajdującą się nad tabelą wiadomości Skrzynka odbiorcza. Skrzynka ma postad tabeli zawierającej kolumny: Odbiorca osoba, do której wysłana została wiadomośd Temat temat wysłanej wiadomości Data data wysłania wiadomości Odpowiedz możliwośd wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomośd prywatną Do kosza możliwośd przeniesienia wiadomości do kosza Poniżej tabeli są odnośniki do funkcjonalności dodawania nowej wiadomości, usuwania wiadomości oraz odświeżenia skrzynki (sprawdzenia, czy są nowe niepobrane wiadomości). Ilustracja 170 Wiadomości prywatne skrzynka odbiorcza 187

188 15.4. Skrzynka robocza Skrzynka robocza zawiera wiadomości zapisane przez użytkownika w wiadomościach roboczych. Aby dostad się do skrzynki roboczej, należy wybrad w lewym menu administratora na SSDIP opcję Wiadomości prywatne >> Skrzynka robocza (podkategorię). Jeśli użytkownik jest w innej skrzynce wiadomości prywatnych, może przejśd do skrzynki roboczej poprzez zakładkę znajdującą się nad tabelą wiadomości Skrzynka robocza. Skrzynka ma postad tabeli zawierającej kolumny: Odbiorca osoba, do której miała zostad wysłana wiadomośd Temat temat wiadomości Data data zapisania wiadomości w skrzynce roboczej Do kosza możliwośd przeniesienia wiadomości do kosza Poniżej tabeli są odnośniki do funkcjonalności dodawania nowej wiadomości oraz usuwania wiadomości. Ilustracja 171 Wiadomości prywatne skrzynka robocza 188

189 15.5. Kosz Kosz zawiera wiadomości usunięte przez użytkownika. Aby dostad się do kosza, należy wybrad w lewym menu administratora na SSDIP opcję Wiadomości prywatne >> Kosz (podkategorię). Jeśli użytkownik jest w innej skrzynce wiadomości prywatnych, może przejśd do kosza poprzez zakładkę znajdującą się nad tabelą wiadomości Kosz. Skrzynka ma postad tabeli zawierającej kolumny: Odbiorca osoba, do której miała zostad wysłana wiadomośd Temat temat wiadomości Data data przeniesienia wiadomości do kosza Przywród możliwośd przywrócenia wiadomości do skrzynki, z której została usunięta Usuo możliwośd permanentnego usunięcia wiadomości Poniżej tabeli są odnośniki do funkcjonalności dodawania nowej wiadomości oraz permanentnego usuwania wiadomości. Ilustracja 172 Wiadomości prywatne kosz 189

190 15.6. Wysyłanie wiadomości Aby wysład wiadomośd prywatną do innego użytkownika, należy w dowolnej skrzynce wybrad przycisk Nowa wiadomośd znajdujący się pod tabelą wiadomości prywatnych. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz dodawania nowej wiadomości prywatnej. Należy wybrad użytkownika, do którego wysłana ma byd wiadomośd, następie uzupełnid pola tytuł i treśd. Aby potwierdzid wysłanie wiadomości, należy wybrad przycisk wyślij. Wiadomośd zostanie wysłana. Ilustracja 173 Ekran wysyłania wiadomości prywatnej 190

191 15.7. Odpowiedź na wiadomość Aby odpowiedzied na prywatną wiadomośd od innego użytkownika, należy : a/ na liście wiadomości odebranych wybrad przycisk przy danej wiadomości b/ na podglądzie odebranej wiadomości wybrad przycisk Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz dodawania nowej wiadomości prywatnej z uzupełnionym polem odbiorcy oraz tytułem. Należy uzupełnid treśd oraz potwierdzid wysłanie wiadomości poprzez przycisk wyślij. Wiadomośd zostanie wysłana. Ilustracja 174 Odpowiedź na wiadomośd prywatną 191

192 15.8. Usuwanie wiadomości Są dwa rodzaje usuwania wiadomości: do kosza, permanentnie (na stałe) Usuwanie wiadomości do kosza Aby usunąd wiadomośd do kosza, należy w liście wiadomości zaznaczyd pole przy każdej wiadomości, którą użytkownik chce usunąd, a następnie wybrad link Przenieś zaznaczone do kosza. Wybrane wiadomości zostaną przeniesione do kosza. Dotyczy to skrzynki odbiorczej, skrzynki nadawczej, skrzynki roboczej. Ilustracja 175 Skrzynka nadawcza 192

193 Permanentne usuwanie wiadomości Aby usunąd wiadomośd permanentnie, należy w liście wiadomości w koszu zaznaczyd pole przy każdej wiadomości, którą użytkownik chce usunąd, a następnie wybrad link Usuo zaznaczone elementy. Wybrane wiadomości zostaną usunięte permanentnie. Nie będzie możliwości ich odzyskania. Ilustracja 176 Wiadomości prywatne - kosz 193

194 15.9. Przywracanie wiadomości Przywrócid można wiadomości, które zostały umieszczone w koszu. Aby przywrócid wiadomośd, należy wejśd do skrzynki Kosz oraz przy wybranej wiadomości kliknąd przycisk. Wiadomośd zostanie przywrócona do skrzynki, z której została usunięta. Ilustracja 177 Wiadomości prywatne - kosz 194

195 16. Kalendarz Przeglądanie kalendarza Każdy zalogowany użytkownik ma dostęp do kalendarza. W kalendarzu można umieszczad zarówno wydarzenia prywatne, jak i widoczne dla reszty użytkowników (Administrator SPBIP ma prawo dodad wydarzenie widoczne dla użytkowników zarejestrowanych jako Administrator SPBIP i Redaktor SPBIP w danym portalu SPBIP). Aby dostad się do kalendarza, należy wybrad w lewym menu administratora opcję Kalendarz. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę kalendarza. Kalendarz wyświetla dany miesiąc. Użytkownik może zmieniad przeglądane miesiące oraz dni. Po kalendarzem znajduje się przycisk dodawania nowego wydarzenia oraz dwa bloki prezentujące wydarzenia z wybranego dnia oraz zbliżające się wydarzenia. 195

196 Ilustracja 178 Kalendarz 196

197 16.2. Dodawanie wydarzenia do kalendarza Aby dodad wydarzenie do kalendarza, należy w widoku głównym kalendarza wybrad przycisk Dodaj wydarzenie znajdujący się pod kalendarzem po prawej stronie. Ilustracja 179 Kalendarz 197

198 Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz dodawania wydarzenia. Ilustracja 180 Formularz dodawania wydarzenia do kalendarza Formularz zawiera następujące pola: Nazwa wydarzenia nazwa wydarzenia wyświetlad się będzie w liście wydarzeo, w kalendarzu oraz na podglądzie wydarzenia Opis opis wydarzenia wyświetlany będzie na podglądzie wydarzenia Początek data i godzina rozpoczęcia wydarzenia Koniec data i godzina zakooczenia wydarzenia Całodobowe oznaczenie wydarzenia jako całodobowe spowoduje dezaktywację pól godzinowych w polach Początek i Koniec, nie będą brane pod uwagę wpisane godziny rozpoczęcia i zakooczenia wydarzenia Cyklicznie należy zaznaczyd, jeśli wydarzenie ma się powtarzad cyklicznie Powtarzaj co jeśli zaznaczono pole cyklicznie, należy uzupełnid schemat powtarzania 198

199 Powiązany z wydarzenie może byd powiązane z ogłoszeniem o pracę bądź zamówieniem publicznym, należy wyszukad ogłoszenie o pracę bądź zamówienie, które mają byd przypisane Ilustracja 181 Kalendarz formularz przypisywania ogłoszenia o pracę Ilustracja 182 Kalendarz formularz przypisywania zamówienia publicznego Widoczne dla wydarzenie zawsze domyślnie widoczne jest dla osoby wytwarzającej wydarzenie; administrator SPBIP może ustawid widocznośd wydarzenia w kalendarzu dla grupy administratorów SPBIP/redaktorów SPBIP, związanych z SPBIP, według której jest zalogowany 199

200 16.3. Edycja wydarzenia Aby edytowad wydarzenie, należy odnaleźd wybrane wydarzenie w widoku głównym kalendarza oraz kliknąd w jego tytuł. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz widoku wydarzenia. Ilustracja 183 Widok wydarzenia w kalendarzu Należy wybrad przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. 200

201 Użytkownik zostanie przekierowany do strony zawierającej stronę edycji wybranego wydarzenia. Ilustracja 184 Formularz edycji wydarzenia w kalendarzu Formularz zawiera następujące pola: Nazwa wydarzenia nazwa wydarzenia wyświetlad się będzie w liście wydarzeo, w kalendarzu oraz na podglądzie wydarzenia Opis opis wydarzenia wyświetlany będzie na podglądzie wydarzenia Początek data i godzina rozpoczęcia wydarzenia Koniec data i godzina zakooczenia wydarzenia Całodobowe oznaczenie wydarzenia jako całodobowe spowoduje dezaktywację pól godzinowych w polach Początek i Koniec, nie będą brane pod uwagę wpisane godziny rozpoczęcia i zakooczenia wydarzenia Cyklicznie należy zaznaczyd, jeśli wydarzenie ma się powtarzad cyklicznie Powtarzaj co jeśli zaznaczono pole cyklicznie, należy uzupełnid schemat powtarzania 201

202 Powiązany z wydarzenie może byd powiązane z ogłoszeniem o pracę bądź zamówieniem publicznym, należy wyszukad ogłoszenie o pracę bądź zamówienie, które mają byd przypisane Ilustracja 185 Kalendarz formularz przypisywania ogłoszenia o pracę Ilustracja 186 Kalendarz formularz przypisywania zamówienia publicznego Widoczne dla wydarzenie zawsze domyślnie widoczne jest dla osoby wytwarzającej wydarzenie; administrator SPBIP może ustawid widocznośd wydarzenia w kalendarzu dla grupy administratorów SPBIP/redaktorów SPBIP, związanych z SPBIP, według której jest zalogowany 202

203 16.4. Usuwanie wydarzenia Aby usunąd wydarzenie, należy odnaleźd wybrane wydarzenie w widoku głównym kalendarza oraz kliknąd w jego tytuł. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą stronę widoku wydarzenia. Ilustracja 187 Widok wydarzenia w kalendarzu Należy wybrad przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. 203

204 16.5. Widok wydarzenia Aby zobaczyd podgląd wydarzenia, należy odnaleźd wybrane wydarzenie w widoku głównym kalendarza oraz kliknąd w jego tytuł. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą stronę widoku wydarzenia. Ilustracja 188 Widok wydarzenia w kalendarzu 204

205 17. Metadane Metadane informacji publicznej to dane, które powinny znaleźd się przy każdym dokumencie instytucji publicznej. Przykładowe metadane to: autor, data i czas wytworzenia, osoba udostępniająca informację, data i czas udostępnienia informacji. Każdy obiekt w systemie SSDIP posiada metadane. Listę metadanych tworzy administrator SSDIP, administrator SPBIP nie ma praw do zarządzania rodzajem metadanych. Przy dodawaniu każdego rodzaju obiektu znajduje się formularz dodawania metadanych z podziałem na wymagane oraz niewymagane. Niewypełnienie metadanych obowiązkowych spowoduje niemożliwośd zapisania obiektu. Ilustracja 189 Dodawanie metadanych w formularzu dodawania/edycji obiektu Może się zdarzyd, że administrator SSDIP wpisze nowe wymagane metadane do systemu. W takim przypadku nie ma obowiązku edytowad wszystkich obiektów, natomiast jeśli edytuje się z innego powodu dokument utworzony przed zmianą metadanych, system nie pozwoli na zapis bez uzupełnienia nowych metadanych. 205

206 18. Help desk Wstęp Help desk to moduł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych. Pozwala na obsługę zgłoszeo, problemów i zagadnieo Typy użytkowników help desk W help desku rozróżniamy 3 typy użytkowników: a) Zgłaszający Użytkownik, który zgłasza zagadnienie help desku; może byd nim Administrator SPBIP, Redaktor SPBIP lub Administrator SSDIP b) Serwisant 2 linii wsparcia Druga linia wsparcia to Administratorzy SSDIP, którzy obsługują help desk. Druga linia wsparcia jako pierwsza obsługuje zgłoszenia. Jeśli posiada wiedzę potrzebną, aby rozwiązad problem ma uprawnienia, aby zgłoszenie zamknąd. Jeśli nie wie, jak poradzid sobie ze zgłoszeniem przekazuje je do pierwszej linii wsparcia. Jedno zgłoszenie może mied przypisanego w jednej chwili jednego serwisanta. Nowe zgłoszenie automatycznie nie jest przypisane do żadnego serwisanta. Osobę odpowiedzialną trzeba przypisad ręcznie. c) Serwisant 1 linii wsparcia Pierwsza linia wsparcia to przedstawiciele Wykonawcy, niezwiązani z rolą Administratorów SSDIP. Pierwsza linia wsparcia obsługuje zgłoszenia, które otrzymała od drugiej linii wsparcia. Pierwsza linia wsparcia nie ma wglądu do zgłoszeo nieprzypisanych do tej linii. 206

207 Statusy zgłoszeń help desk Zagadnienie help desku może posiadad w danym momencie jeden ze statusów : a) Nowe Zagadnienie, które zostało zgłoszone i nieprzypisane do serwisanta, posiada status Nowe b) Otwarte Zagadnienie, które otrzymało przypisanego serwisanta, posiada status Otwarte, status ten utrzymuje się w momencie, kiedy zgłoszenie jest obsługiwane przez serwisanta. Status jest zmieniany, gdy serwisant przekazuje do zgłaszającego prośby o dodatkowe informacje. c) Zamrożone Zagadnienie, które wymaga dodatkowych informacji od Zgłaszającego, otrzymuje status Zamrożone. Zagadnienie utrzymuje status do momentu otrzymania odpowiedzi. d) Zamknięte Zagadnienie, którego obsługa została zakooczona, otrzymuje status Zamknięte. e) Odrzucone Zagadnienie, które jest niezasadne Odrzucone. (nie dotyczy SSDIP), otrzymuje status 207

208 Typy wiadomości help desk Help desk umożliwia wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami zgłoszenia. Wiadomości przesyłanie są poprzez moduł help desk nie poprzez moduł wiadomości prywatnych. W help desk istnieją następujące typy wiadomości: a) Zgłoszenie Wiadomośd Zgłoszenie jest zagadnieniem wysłanym przez Zgłaszającego. Zgłoszenie jest pierwszą wiadomością w systemie dla danego zgłoszenia. Może wystąpid tylko raz. b) Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia Wiadomośd Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta drugiej linii wsparcia do Zgłaszającego w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz poinformowaniu Zgłaszającego, że zagadnienie będzie rozwiązywane. Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Zgłoszenie (a) Informacje dodatkowe (d) Prośba o dodatkowe informacje pierwsza linia wsparcia (g) Rozwiązanie pierwsza linia wsparcia (i) Brak rozwiązania zagadnienia (l) c) Prośba o dodatkowe informacje Wiadomośd Prośba o dodatkowe informacje jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta drugiej linii wsparcia do Zgłaszającego w celu poinformowania o konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zagadnieniu. Prośba o dodatkowe informacje jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia (b) 208

209 d) Informacje dodatkowe Wiadomośd Informacje dodatkowe jest wiadomością wysyłaną przez Zgłaszającego do serwisanta drugiej linii wsparcia w celu udzielenia dodatkowych informacji o zagadnieniu. Informacje dodatkowe jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Prośba o dodatkowe informacje (c) e) Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia Wiadomośd Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta drugiej linii wsparcia do serwisanta pierwszej linii wsparcia w celu poinformowania o konieczności przekazania zagadnienia do wyżej wykwalifikowanych pracowników. Wiadomośd wysyłana jest w chwili, kiedy serwisant drugiej linii wsparcia nie może poradzid sobie z rozwiązaniem zagadnienia. Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia jest dostępne, jeśli poprzednią wiadomością były: Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia (b) f) Informacja o przetwarzaniu zagadnienia pierwsza linia wsparcia Wiadomośd Informacja o przetwarzaniu zagadnienia pierwsza linia wsparcia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta pierwszej linii wsparcia do serwisanta drugiej linii wsparcia w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz poinformowania serwisanta drugiej linii wsparcia, że zagadnienie będzie rozwiązywane. Informacja o przetwarzaniu zagadnienia pierwsza linia wsparcia jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia (b) Informacje dodatkowe pierwsza linia wsparcia(h) g) Prośba o dodatkowe informacje pierwsza linia wsparcia Wiadomośd Prośba o dodatkowe informacje pierwsza linia wsparcia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta pierwszej linii wsparcia do serwisanta 209

210 drugiej linii wsparcia w celu poinformowania o konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zagadnieniu. Prośba o dodatkowe informacje pierwsza linia wsparcia jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia(e) Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia pierwsza linia wsparcia (f) h) Informacje dodatkowe pierwsza linia wsparcia Wiadomośd Informacje dodatkowe pierwsza linia wsparcia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta drugiej linii wsparcia do serwisanta pierwszej linii wsparcia w celu udzielenia dodatkowych informacji o zagadnieniu. Informacje dodatkowe pierwsza linia wsparcia jest dostępna, jeśli poprzednią wiadomością były: Prośba o dodatkowe informacje (c) Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia (b) i) Rozwiązanie pierwsza linia wsparcia Wiadomośd Rozwiązanie pierwsza linia wsparcia jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta pierwszej linii wsparcia do serwisanta drugiej linii wsparcia w celu poinformowania o rozwiązaniu problemu. Rozwiązanie pierwsza linia wsparcia jest dostępne, jeśli poprzednią wiadomością były: Zgłoszenie do pierwszej linii wsparcia(e) Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia pierwsza linia wsparcia (f) j) Rozwiązanie Wiadomośd Rozwiązanie jest wiadomością wysyłaną przez serwisanta drugiej linii wsparcia do Zgłaszającego w celu poinformowania o rozwiązaniu problemu. Rozwiązanie jest dostępne, jeśli poprzednią wiadomością były: Informacja o przetwarzaniu zgłoszenia (b) Rozwiązanie pierwsza linia wsparcia (i) Informacje dodatkowe (d) 210

211 k) Potwierdzenie rozwiązania zagadnienia Wiadomośd Potwierdzenie rozwiązania zagadnienia jest wiadomością wysyłaną przez Zgłaszającego do serwisanta drugiej linii wsparcia w celu poinformowania o potwierdzeniu rozwiązania problemu. Potwierdzenie rozwiązania zagadnienia wiadomością były: Rozwiązanie (j) jest dostępne, jeśli poprzednią l) Brak rozwiązania zagadnienia Wiadomośd Brak rozwiązania zagadnienia jest wiadomością wysyłaną przez Zgłaszającego do serwisanta drugiej linii wsparcia w celu poinformowania o stwierdzeniu faktu, że rozwiązanie zaproponowane przez help desk jest niewłaściwe, gdyż problem nadal występuje. Brak rozwiązania zagadnienia jest dostępny, jeśli poprzednią wiadomością były: Rozwiązanie (j) 211

212 Poniżej przedstawiono diagram prezentujący wiadomości w help desk Ilustracja 190 Diagram przepływu wiadomości w module help-desk 212

213 18.2. Obsługa zagadnienie Zgłaszanie zagadnienia Użytkownik zalogowany może zgłosid nowe zagadnienie poprzez a) formularz dostępny na stronie kontaktu (dostępny dla zalogowanych użytkowników); należy wypełnid formularz zgłoszenia oraz wybrad przycisk Dodaj. Ilustracja 191 Widok kontaktu na stronie SSDIP wraz z formularzem dodawania zgłoszenia helpdesk 213

214 b) przycisk nowe zgłoszenie dostępny pod listą zgłoszeo w panelu administratora; aby dodad zgłoszenie należy wybrad przycisk nowe zgłoszenie. Ilustracja 192 Lista zgłoszeo help desk Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz dodawania nowego zgłoszenia. Ilustracja 193 Formularz dodawania zgłoszenia do help-desku Należy wypełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. 214

215 Przykładowe ścieżki Ścieżka 1 a) Zgłoszenie zagadnienia b) Zagadnienie przypisane do serwisanta drugiej linii wsparcia c) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu d) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu e) Zgłaszający wysyła potwierdzenie rozwiązania problemu a) Zgłoszenie zagadnienia Zgłaszający zgłasza zagadnienie poprzez formularz na stronie kontaktowej bądź formularz w panelu administratora (patrz Zgłaszanie zagadnienia) Zgłoszone przez Zgłaszającego zagadnienie trafia do drugiej linii wsparcia help desku. Nie jest przypisane do żadnego użytkownika drugiej linii wsparcia, więc jest widoczne dla wszystkich serwisantów drugiej linii wsparcia. 215

216 Ilustracja 194 Lista zgłoszeo help desku w panelu administratora SSDIP 216

217 b) Zagadnienie przypisane do serwisanta drugiej linii wsparcia Dowolny serwisant drugiej linii wsparcia przypisuje zagadnienie do siebie bądź do innego użytkownika drugiej linii wsparcia wybierając przycisk przypisz do serwisanta znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 195 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP zgłoszenie nieprzypisane do serwisanta 217

218 Po wybraniu przycisku zostaje przekierowany na stronę edycji zagadnienia gdzie może wybrad serwisanta, który będzie zajmował się danym zagadnieniem. Ilustracja 196 Formularz edycji zgłoszenia help-desk 218

219 Zagadnienie zmienia status na Otwarty oraz zaznaczone zostaje w historii przypisanie do serwisanta. Ilustracja 197 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP zgłoszenie przypisana do serwisanta 219

220 c) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 198 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 220

221 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 199 Formularz wysyłania komunikatu - informacji o przetwarzaniu zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 221

222 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 200 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 201 Lista plików załączonych do komunikatu 222

223 d) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 202 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 223

224 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 203 Formularz wysyłania komunikatu - rozwiązanie zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 224

225 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 204 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 205 Lista plików załączonych do komunikatu Zgłaszający otrzymuje informację o rozwiązaniu zagadnienia. 225

226 e) Zgłaszający wysyła potwierdzenie rozwiązania problemu Jeśli rozwiązanie okaże się właściwe, zgłaszający wysyła informację o potwierdzeniu rozwiązania problemu. Zgłaszający wysyła informację o rozwiązaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 206 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 226

227 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 207 Formularz wysyłania komunikatu potwierdzenie rozwiązania zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 227

228 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 208 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 209 Lista plików załączonych do komunikatu Zgłoszenie zostanie zamknięte. 228

229 Ścieżka 2 a) Zgłoszenie zagadnienia b) Zagadnienie przypisane do serwisanta drugiej linii wsparcia c) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu d) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła prośbę o informacje dodatkowe e) Zgłaszający wysyła informacje dodatkowe f) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu g) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu h) Zgłaszający wysyła potwierdzenie rozwiązania problemu 229

230 a) Zgłoszenie zagadnienia Zgłaszający zgłasza zagadnienie poprzez formularz na stronie kontaktowej bądź formularz w panelu administratora (patrz Zgłaszanie zagadnienia) Zgłoszone przez Zgłaszającego zagadnienie trafia do drugiej linii wsparcia help desku. Nie jest przypisane do żadnego użytkownika drugiej linii wsparcia, więc jest widoczne dla wszystkich serwisantów drugiej linii wsparcia. Ilustracja 210 Lista zgłoszeo help desk w panelu administratora SSDIP 230

231 b) Zagadnienie przypisane do serwisanta drugiej linii wsparcia Dowolny serwisant drugiej linii wsparcia przypisuje zagadnienie do siebie bądź do innego użytkownika drugiej linii wsparcia wybierając przycisk przypisz do serwisanta znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 211 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP Po wybraniu przycisku zostaje przekierowany na stronę edycji zagadnienia gdzie może wybrad serwisanta, który będzie zajmował się danym zagadnieniem. Ilustracja 212 Formularz edycji zgłoszenia 231

232 Zagadnienie zmienia status na Otwarty oraz zaznaczone zostaje w historii przypisanie do serwisanta. Ilustracja 213 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 232

233 c) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 214 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 233

234 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 215 Formularz wysyłania komunikatu - informacja o przetwarzaniu zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. 234

235 Ilustracja 216 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 217 Lista plików załączonych do komunikatu 235

236 d) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła prośbę o informacje dodatkowe Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła prośbę o informacje dodatkowe wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 218 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 236

237 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 219 Formularz wysyłania komunikatu - prośba o dodatkowe informacje Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 237

238 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 220 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 221 Lista plików załączonych do komunikatu Zagadnienie zostaje zamrożone do czasu otrzymania informacji dodatkowych. 238

239 e) Zgłaszający wysyła informacje dodatkowe Zgłaszający wysyła informacje dodatkowe wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 222 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 239

240 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 223 Formularz wysyłania komunikatu - udzielenie informacji dodatkowych Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 240

241 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 224 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 225 Lista plików załączonych do komunikatu Zagadnienie zostaje otwarte. Serwisant drugiej linii wsparcia otrzymuje informacje konieczne do rozwiązania zagadnienia. 241

242 f) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o przetwarzaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 226 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 242

243 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 227 Formularz wysyłania komunikatu - informacja o przetwarzaniu zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 243

244 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 228 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 229 Lista plików załączonych do komunikatu 244

245 g) Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu Serwisant drugiej linii wsparcia wysyła informację o rozwiązaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. Ilustracja 230 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 245

246 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 231 Formularz wysyłania komunikatu - rozwiązanie zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 246

247 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 232 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 233 Lista plików załączonych do komunikatu Zgłaszający otrzymuje informację o rozwiązaniu zagadnienia. 247

248 h) Zgłaszający wysyła potwierdzenie rozwiązania problemu Jeśli rozwiązanie okaże się właściwe, zgłaszający wysyła informację o potwierdzeniu rozwiązania problemu. Zgłaszający wysyła informację o rozwiązaniu wybierając przycisk wyślij komunikat znajdujący się w podglądzie zagadnienia. 248

249 Ilustracja 234 Widok zgłoszenia help desk dla administratora SSDIP 249

250 Pojawia się formularz wysyłania komunikatu. Ilustracja 235 Formularz wysyłania komunikatu - potwierdzenie rozwiązania zgłoszenia Należy uzupełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Zgłoszenie numer zgłoszenia Użytkownik użytkownik wysyłający komunikat (zalogowany użytkownik) Typ komunikatu wybór typu komunikatu Treśd treśd właściwa komunikatu Załączniki Do komunikatu można dodad dowolną ilośd załączników. Aby dodad załącznik do komunikatu należy wybrad odnośnik Dodaj załącznik znajdujący się po prawej stronie nagłówka pola Załączniki. 250

251 Po wybraniu odnośnika pojawi się okno dodawania plików. Aby dodad plik należy wybrad go z dysku lub wpisad adres http pod którym znajduje się plik Po kliknięciu przycisku Dodaj pliki wgrywają się automatycznie. Po zakooczonym procesie pojawiają się poniżej na Liście plików do załączenia. Po kliknięciu w tytuł pliku bądź autora na liście, element można edytowad. Ilustracja 236 Ekran dodawania plików do wysyłanego komunikatu Po kliknięciu Zapisz pliki zostają połączone z komunikatem i pojawiają się na liście załączników. Pliki można usunąd poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Usuo ikonki. Pliki można edytowad poprzez wybranie przy danym pliku w kolumnie Edycja ikonki. Ilustracja 237 Lista plików załączonych do komunikatu Zgłoszenie zostanie zamknięte. 251

252 19. Historia zmian i logowań Historię zmian i logowao dotyczącą danego portalu SPBIP może przeglądad tylko administrator SPBIP. Redaktor nie ma takich uprawnieo Historia zmian systemu w podziale na użytkowników Aby zobaczyd historię zmian danego użytkownika (rejestr czynności wykonywanych przez danego użytkownika), należy w lewym menu administratora wybrad Użytkownicy. Użytkownik zostanie przekierowany na listę użytkowników. Ilustracja 238 Lista użytkowników SSDIP Następnie należy wybrad podgląd wybranego użytkownika, klikając w ikonkę. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą podgląd użytkownika. 252

253 Ilustracja 239 Podgląd użytkownika Aby zobaczyd rejestr czynności, jakie użytkownik wykonywał, należy wybrad link rejestr zmian. Użytkownik zostanie przekierowany na listę zmian, jakie użytkownik wprowadził. Ilustracja 240 Historia zmian dokonanych przez danego użytkownika 253

254 19.2. Historia logowań Aby zobaczyd historię logowao użytkowników, należy w lewym menu administratora wybrad Użytkownicy >> Historia logowao. Użytkownik zostanie przekierowany na listę użytkowników wraz z danymi na temat ich logowao. Ilustracja 241 Historia logowao użytkowników 254

255 19.3. Rejestr zmian obiektów Każdy obiekt w SSDIP posiada rejestr zmian. Na przykład, aby zobaczyd rejestr zmian artykułu, należy w nagłówku artykułu wybrad ikonkę. Ilustracja 242 Widok artykułu - częśd zawierająca odnośnik do rejestru zmian Użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestru zmian artykułu. Ilustracja 243 Rejestr zmian obiektu 255

256 20. RSS Przeglądanie kanałów RSS Aby przeglądad kanały RSS portalu, należy wybrad w lewym menu opcję RSS. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą listę kanałów RSS. Ilustracja 244 Lista kanałów RSS Aby zobaczyd właściwości danego kanału, należy wybrad ikonkę. Ilustracja 245 Podgląd kanału RSS 256

257 20.2. Dodawanie kanału RSS Aby dodad kanał RSS portalu, należy wybrad w lewym menu opcję RSS. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą listę kanałów RSS. Ilustracja 246 Lista kanałów RSS Aby dodad kanał RSS, należy wybrad przycisk dodaj kanał RSS. Użytkownikowi wyświetli się formularz dodawania kanału RSS. Należy wypełnid formularz oraz wybrad przycisk Dodaj. Formularz zawiera pola : Nazwa - nazwa kanału będzie wyświetlała się użytkownikom pobierającym informacje Kategoria kanał RSS można założyd dla danej kategorii, należy wybrad kategorię spośród wylistowanych Ilośd elementów ilośd nowych artykułów dostępna w jednym momencie w kanale RSS; jeśli użytkownik wpisze wartośd 10, a doda 100 artykułów, w kanale będzie dostępne ostatnie 10 Sposób udostępnienia czy RSS ma pobierad pełną treśd czy tylko nagłówki wiadomości Ilustracja 247 Formularz dodawania kanału RSS 257

258 20.3. Edycja kanału RSS Aby edytowad kanał RSS portalu, należy wybrad w lewym menu opcję RSS. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą listę kanałów RSS. Ilustracja 248 Lista kanałów RSS Aby edytowad kanał RSS, należy wybrad ikonę Użytkownikowi wyświetli się formularz edycji kanału RSS. przy danym kanale. Należy edytowad formularz oraz wybrad przycisk Zapisz. Formularz zawiera pola : Nazwa nazwa kanału będzie wyświetlała się użytkownikom pobierającym informacje Kategoria kanał RSS można założyd dla danej kategorii, należy wybrad kategorię spośród wylistowanych Ilośd elementów ilośd nowych artykułów dostępna w jednym momencie w kanale RSS; jeśli użytkownik wpisze wartośd 10, a doda 100 artykułów, w kanale będzie dostępne ostatnie 10 Sposób udostępnienia czy RSS ma pobierad pełną treśd czy tylko nagłówki wiadomości Ilustracja 249 Formularz edycji kanału RSS 258

259 20.4. Usuwanie kanału RSS Aby usunąd kanał RSS portalu, należy wybrad w lewym menu opcję RSS. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą listę kanałów RSS. Ilustracja 250 Lista kanałów RSS Aby usunąd kanał RSS, należy wybrad ikonę przy danym kanale. Kanał zostanie usunięty. 259

260 21. Profil użytkownika Użytkownik ma możliwośd zarządzania podstawowymi ustawieniami konta, które nie wymagają korzystania z epuap. Aby zmienid dane profilowe, należy wybrad w lewym menu administracyjnym Profil użytkownika. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą dane użytkownika. Strona zawiera funkcje umożliwiające zarządzaniem profilem użytkownika. Funkcje te to : Forum : avatar w tym miejscu użytkownik może zmienid swój forumowy avatar Newsletter jeśli użytkownik zaznaczy pole, będzie otrzymywał newsletter Ilustracja 251 Profil użytkownika 260

261 22. Profil jednostki Administrator SPBIP ma możliwośd zarządzania podstawowymi ustawieniami podmiotu, które nie wymagają korzystania z epuap. Aby zmienid dane podmiotu, należy wybrad w lewym menu administracyjnym Dane podmiotu. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierającą dane podmiotu. Strona zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie profilem podmiotu. Funkcje te to : Godziny otwarcia należy uzupełnid godziny otwarcia jednostki publicznej Redakcja należy uzupełnid dane redakcji BIP jednostki publicznej Adres usługi SOAP dla ESZD należy wpisad adres, dzięki któremu moduł ESZD będzie pobierał dane o sprawach Logo należy wgrad logo jednostki publicznej 261

262 Ilustracja 252 Profil jednostki 262

Podręcznik użytkownika. Redaktor SPBIP

Podręcznik użytkownika. Redaktor SPBIP Podręcznik użytkownika Redaktor SPBIP 2011 1 2 1. Wstęp... 7 2. Słownik danych... 7 3. Logowanie w SSDIP... 9 3.1. Logowanie do SSDIP... 9 4. Kategorie... 12 4.1. Wstęp... 12 4.2. Kategorie SPBIP... 15

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany Podręcznik użytkownika Użytkownik niezalogowany 2011 1 2 Zawartość 1. Kategorie... 5 1.1. Wstęp... 5 2. Artykuły... 6 2.1. Widok artykułu... 6 3. Zamówienia publiczne... 9 3.1. Przeglądanie zamówieo publicznych...

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent 1 Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent... 1 Wprowadzenie... 4 Częśd 1. Dodawanie obiektu noclegowego do serwisu TravelRent....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica

Padlet wirtualna tablica Padlet wirtualna tablica Rejestracja Mimo tego, że aplikacja zezwala na tworzenie tablicy bez rejestracji, to docelowo okaże się, że niektóre funkcje wymagają statusu zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Forum "Partnerstwa dla bibliotek" prowadzone jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Forum Partnerstwa dla bibliotek prowadzone jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 1. Wprowadzenie Forum Partnerstwa dla bibliotek dostępne jest pod następującym adresem www: http://www.forum.pdb.cal.org.pl Aby móc z niego korzystad, wystarczy posiadad którąś z następujących przeglądarek

Bardziej szczegółowo

1 ZAMIESZCZANIE PLIKÓW DO ZAJĘĆ NA PLATFORMIE MOODLE

1 ZAMIESZCZANIE PLIKÓW DO ZAJĘĆ NA PLATFORMIE MOODLE Rozdział: Zamieszczanie plików do zajęd na platformie Moodle 1 ZAMIESZCZANIE PLIKÓW DO ZAJĘĆ NA PLATFORMIE MOODLE 1.1 LOGOWANIE Aby umieścid lub zmodyfikowad materiały do prowadzonego przez siebie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl Biblioteka W celu ułatwienia użytkownikowi przeglądania multimediów na swoim koncie ibard24 wprowadzono specjalne biblioteki, w których wyświetlad można wybrane pliki zgromadzone na wirtualnym dysku. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Niniejsze opracowanie jest krótkim podręcznikiem dla uczestników zajęd informatycznych, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij.

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij. PORADNIK JOOMLA! 1. Logowanie do CMS`a Joomla! strony XX LO Wpisz w przeglądarce: www.xxlo.pl/administrator Wpisz Login oraz Hasło Posługując się Joomla! Należy pamiętad: - nigdy nie klikamy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl Wersja 1.0, 21.01.2008 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 1.2. Słownik pojęć 2. Instrukcja obsługi SGBIP

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo