DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095"

Transkrypt

1 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale dochody na kwotę ,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości ,69 zł., w tym: 1) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym ( 0920) 20,69 zł., co stanowi 41,4 % planu wynoszącego 50,00 zł., 2) dochody z tytułu realizacji umowy z dnia r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, zgodnie z którą Związek współfinansuje koszty utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego ( 0970) ,00 zł., co stanowi 25,0 % planu wynoszącego ,00 zł. W Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w I półroczu 2006 r. nie wystąpiły nieplanowane wpływy budżetowe.

2 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania wydatków Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdział wydatki na kwotę ,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości ,46 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat Dyrektor; 1 etat pracownik merytoryczny w Brukseli; 0,5 etatu - pracownik merytoryczny Katowice; 0,1etatu główny księgowy) ,31 zł., co stanowi 47,2 % planu po zmianach. odpis na ZFŚS 1.490,25 zł., co stanowi 75,0 % planu po zmianach. zakup materiałów i usług ,66 zł., co stanowi 22,5 % planu po zmianach. podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7.731,24 zł., co stanowi 24,5 % planu po zmianach. podatki, opłaty i składki 0,00 zł., co stanowi 0,0 % planu po zmianach. wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł., co stanowi 0,0 % planu po zmianach. Zgodnie z Uchwałą Nr II/42/2/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2006 struktura wydatków przedstawiała się następująco: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł. 2) zakup materiałów i usług ,00 zł. 3) odpis na ZFŚS 1.173,00 zł. 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,00 zł. 5) podatki, opłaty i składki 1.500,00 zł. 6) zakupy inwestycyjne ,00 zł. W celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb dokonano jedną zmianę w planie finansowym Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 1

3 Uchwałą Nr 612/357/II/2006 z 11 kwietnia 2006 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a tym samy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wydatków po zmianach przedstawiał się następująco: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł. 2) odpis na ZFŚS 1.987,00 zł. 3) zakup materiałów i usług ,00 zł. 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,00 zł. 5) podatki, opłaty, składki i koszty sądowe 1.500,00 zł. 6) zakupy inwestycyjne ,00 zł. Załączniki: 1. Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku. 2. Informacja z wykonania dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku. 3. Wydatki inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku. 4. Zmiany w planie finansowym Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w 2006 roku. 2

4 Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2006 rok po zmianach Wykonanie wg stanu na dzień r. Procent wykonania Dział 750 Rozdział POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500 5,56 1,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 44,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 96,5% Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 47,4% Składki na Fundusz Pracy ,37 43,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,32 18,9% Zakup usług remontowych ,0% Zakup usług zdrowotnych ,00 17,4% Zakup usług pozostałych ,78 24,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 8,9% Podróże służbowe krajowe ,13 50,3% Podróże służbowe zagraniczne ,11 23,3% Różne opłaty i składki ,0% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,25 75,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% Razem ,46 35,9% 3

5 Załącznik nr 2 Informacja z wykonania dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok po zmianach Wykonanie wg stanu na dzień r. Procent wykonania Dział 750 Rozdział POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ 0920 Pozostałe odsetki 50 20,69 41,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 25,0% Razem ,69 4

6 Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Dział Rozdział Treść/nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2006 rok wg uchwały SWŚl Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % (7;6) I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem II. ZAKUPY INWESTYCYJNE razem ,00 0,0% OGÓŁEM (poz.i + poz.ii) ,00 0,0% 5

7 Załącznik nr 4 Zmiany w planie finansowym Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w 2006 roku Plan wydatków zgodnie Plan po zmianach (Uchwała z Uchwałą nr II/42/2/2005 nr 612/357/II/2006 z 11 kwietnia z 19 grudnia 2005r 2006 r.) ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,00 6