Ilość miejsc. porady prawne: co 2 tygodnie, w środy Punkt Informacyjnoporady przemocy domowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilość miejsc. porady prawne: co 2 tygodnie, w środy Punkt Informacyjnoporady przemocy domowej"

Transkrypt

1 Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) Rodzaj świadczonych usług Dni i godziny przyjęć interesantów Miejsca noclegowe Czy występują? Ilość miejsc 11 Lokale interwencyjne 1 przy Miejskim Ośrodku , , Czeladź 17 Lipca 27 Pomocy Społecznej w Czeladzi zapewnienie schronienia, praca socjalna poniedziałek: wtorek- czwartek: piątek: porady prawne: co 2 tygodnie, w środy Punkt Informacyjnoporady prawne, konsultacje w sprawach od do konsultacyjny dla Czeladź Wojkowicka przemocy domowej konsultacje w sprawach przemocy mieszkańców Czeladzi domowej: środy od do punkt czynny jest w okresie od Punkt konsultacyjny poradnictwo dla dzieci i młodzieży września do czerwca 3 dla osób dotkniętych Wojkowice Jana III Sobieskiego 211 B - - dotkniętych przemocą w rodzinie wtorek przemocą w rodzinie czwartek Punkt konsultacyjny poradnictwo dla osób dorosłych 4 dla osób uzależnionych Wojkowice PCK czwartek dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin poradnictwo psychologiczne, prawne, grupa wsparcia dla osób uzależnionych poniedziałek - piątek 5 Ośrodka Pomocy Psary Szkolna od alkoholu, poradnictwo w zakresie 11:00-19:00 Społecznej przemocy. Pełnomocnik Wójta ds uzyskanie informacji, poradnictwo, w godzinach pracy Urzędu Gminy od 6 Profilaktyki Uzależnień Bestwina Krakowska mediacje poniedziałku do piątku i Przemocy w Rodzinie poniedziałek /siedziba w Centrum uzyskanie informacji, poradnictwo, wtorek, czwartek Bestwina Krakowska Kultury Sportu i grupa wsparcia, mediacje, konsultacje piątek dyżur Rekreacji/ dzielnicowego prowadzenie terapii dla osób uzależnionych, terapii dla osób 11 Miejski Ośrodek Terapii Czechowice- współuzależnionych, poniedziałek-piątek Nad Białką 1b Uzależnień Dziedzice terapii DDA, terapii z zakresu innych uzależnień Towarzystwo 8 Charytatywne im. Ojca prowadzenie pomocy Czechowice- poniedziałek-piątek Pio Mickiewicza socjoterapeutycznej i psychologicznej Dziedzice świetlica dla dzieci, organizacja czasu wolnego środowiskowa Biuro ds. Profilaktyki prowadzenie działań z zakresu Czechowice- poniedziałek-piatek oraz 9 i Przeciwdziałania Plac Jana Pawła II 3/ profilaktyki uzależnień i Dziedzice dodatkowo w czwartki Uzależnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie prawnik prowadzenie konsultacji środa Czechowice- psychologicznych, prawnych 10 Nad Białką 1b psycholog Dziedzice z zakresu poniedziałki przeciwdziałania przemocy czwartki

2 prowadzenie pomocy 12 Świetlica Czechowice- socjoterapeutycznej poniedziałek-piątek Słowackiego 34a Socjoterapeutyczna Dziedzice i psychologicznej dla dzieci, organizacja czasu wolnego w Jasienicy przy Gminnej wtorek Komisji ds. Profilaktyki Jasienica porady prawne, pomoc psychologiczna środa oraz i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych piątek sobota poniedziałek psycholog; 14 Jaworze Szkolna porady psychologiczne, porady prawne pierwszy i drugi wtorek i piątek w przy Urzędzie Gminy miesiącu porady prawne Placówka Wsparcia działalność opiekuńczo-wychowawcza 15 Kozy Krakowska 9a poniedziałek- piątek 8.00 do Dziennego oraz socjoterapeutyczna Placówka Wsparcia 16 Dziennego w Wilamowice Sienkiewicza opiekuńczo-wychowawcze poniedziałek-piątek Wilamowicach Centrum Profilaktyki, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, 17 Edukacji i Terapii Cieszyn Ks. Janusza dni robocze poradnictwo "Kontakt" Ośrodek Pomocy 18 Osobom Pokrzywdzonym Cieszyn Wyższa Brama Przestępstwem , pomoc prawna, pomoc psychologiczna, kontakt telefoniczny, pomoc rzeczowa konsultacje wg harmonogramu Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. 19 Przeciwdziałania udzielanie porad osobom dotkniętym drugi i czwarty wtorek miesiąca od Hażlach Główna Przemocy w Rodzinie z przemocą w rodzinie do Problemem Alkoholowym Punkt konsultacyjny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek, wtorek, piątek przy Gminnej Komisji Skoczów Krzywa poradnictwo i konsultacje 18.00, Rozwiązywania czwartek i Problemów Alkoholowych poniedziałek wtorek środa czwartek Punkt Konsultacyjnoporadnictwo i konsultacje rodzinno- piątek Informacyjny ds. socjalne, diagnozowanie sytuacji rodzin, W pierwszy i trzeci wtorek każdego m- przeciwdziałania poradnictwo i konsultacje ca w godz porady i 21 przemocy w rodzinie Strumień 1 Maja psychologiczne, prawne, prowadzenie przy Miejskim Ośrodku grup wsparcia dla osób doznających Pomocy Społecznej w przemocy w rodzinie. Strumieniu konsultacje prawne. W pierwszy i trzeci czwartek każdego m-ca w godz konsultacje psychologiczne. W drugą i czwartą środę m-ca w godz poradnictwo i konsultacje rodzinno- socjalne. 22 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zebrzydowice Ks. A. Janusza poradnictwo indywidualne piątek 12:00-15:30

3 Ośrodek Pomocy - pomoc prawna Pokrzywdzonym - pomoc psychologiczna wtorek Przestępstwem w Olsztyn Pl. Piłsudskiego pomoc opiekuna pokrzywdzonego środa Częstochowie - Filia - bezpłatna pomoc pokrzywdzonym Urząd Gminy Olsztyn przemocą 24 przy Miejskim Ośrodku Knurów Ks.A.Koziełka Pomocy Społecznej - doradztwo i poradnictwo(konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne) - pomoc socjalna, pomoc prawna - krótkoterminowa terapia psychologiczna indywidualna poniedziałek rozmowy mediacyjne w konflikcie wtorek interwencja w miejscu pobytu środa interwencja w przypadkach konieczności zabezpieczenia dzieci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia - działania profilaktyczne tj. przekazywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. czwartek piątek poniedziałek od do 18.30, wtorek zajęcia edukacyjne, udzielanie pomocy Ośrodek od do pomoc psychospołecznej i prawnej rodzinom, 25 Rozwiązywania Pyskowice Paderewskiego psychologiczna, wtorek od do w których występują problemy Problemów Uzależnień porady prawne, czwartek od alkoholowe i przemoc do zajęcia edukacyjne - poradnictwo pedagogiczne i terapia uzależnień 26 - poradnictwo pedagogiczne, po wcześniejszym uzgodnieniu Punkt Pomocy Toszek Rynek terapia uzależnień telefonicznym Rodzinie - poradnictwo prawne - poradnictwo prawne środa piątek dla ofiar przemocy w - porady pierwszego kontaktu rodzinie w Gminnym poniedziałek Przystajń Częstochowska wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej Ośrodku Pomocy wtorek-piątek atmosferze bez oceniania Społecznej w Przystajni Punkt Informacyjnokonsultacyjny ds.przeciwdziałania poradnictwo socjalne, rodzinne, Przemocy w Rodzinie psychologiczne, elementy terapii i 28 Wręczyca Wielka Sienkiewicza Specjalista w zakresie pomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej mediacji, w razie potrzeb wsparcie grupowe 1. Poradnictwo psychologiczne: środa w godz Poradnictwo socjalne, rodzinne: poniedziałek - piątek w godz ofiarom przemocy w rodzinie: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz Terapeuta: wtorki w godz konsultacje specjalistów: - psychologa, poniedziałek konsultanta ds. narkomanii, Lubliniec Oświęcimska prawnika, wtorek specjalisty terapii uzależnień, środa konsultanta ds. przeciwdziałania czwartek przemocy w rodzinie Publiczna Poradnia poniedziałek- piatek 30 Psychologiczno- Lubliniec Sobieskiego pomoc psychologiczna Pedagogiczna Terenowy Komitet 31 Ochrony Praw Dziecka Lubliniec Piłsudskiego konsultacje według potrzeb poniedziałek

4 psycholog: poniedziałek , wtorek , środa , 32 czwartek , piątek Miejski Ośrodek poradnictwo, grupowe formy pomocy, Wspierania Rodziny i Łaziska Górne Wyszyńskiego asysta rodzinna, placówka wsparcia pedagog: wtorek , środa Dziecka dziennego , czwartek placówka dzienna: poniedziałek-piątek , wakacje/ferie Mikołowskie poniedziałek Pomocy wtorek Psychospołecznej i przemocy domowej,poradnictwo 33 Mikołów Krakowska środa Profilaktyki "Zmiana", Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego konsultacje i porady dla osób współuzależnionych,pomoc psychologiczna dla osób i ich rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków i alkoholu,grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,porady prawne w zakresie problemów rodzinnych, opiekuńczych i leczenia odwykowego,konsultacje i pomoc dla osób i rodzin uwikłanych w problemy prawne w zakresie prawa karnego i rodzinnego,pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób i rodzin uwikłanych w problemy przemocy domowej, pomoc psychologiczna dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna, terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu. czwartek piątek pomoc dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz współuzależnienia, bezpłatna informacja o możliwościach i 34 Klub miejscach leczenia narkomanii, środę miesiąca mityng otwarty Mikołów Konstytucji 3-go Maja Abstynenta Powrót przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownych (HIV/AIDS),propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie trzeźwości Klub jest czynny: pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca oraz każdy roboczy wtorek i czwartek w godzinach od do Grupa samopomocowa dla współuzależnionych, mityngi w każdą środę od godz , w pierwszą Sekretariat Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych - czynny każdy czwartek w godz do Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy - czynny w każdy piątek w godz poniedziałek Orzesze Św. Wawrzyńca 23 tel. (32) konsultant do spraw uzależnień, wtorek psycholog, tel. (32) konsultacja i praca socjalna poniedziałek-piątek tel. (32) ogólne poradnictwo dla ofiar Abstynencki Klub poniedziałek przemocy funkcjonariuszy KPP 36 Wzajemnej Pomocy Myszków 11- go Listopada wtorek poradnictwo psychologiczne "Jedność" środa poradnictwo prawne program terapeutyczny dla rodzin z 37 Centrum Leczenia problemem alkoholowym i występującą wtorek Miedźna Poprzeczna Uzależnień przemocą domową dla mieszkańców czwartek gminy Miedźna Gminnej Komisji Rozwiązywania praca ze specjalistą ds przeciwdziałania specjalista ds przeciwdziałania 38 Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Miedźnej Miedźna Poprzeczna przemocy domowej, praca z psychologiem przemocy: wtorek i piątek , psycholog: czwartek

5 Dom Bezdomnej Matki 39 z Dzieckiem Fundacji Pszczyna Pawia, Wisła Mała schronienie całodobowy, 7 dni w tygodniu Dobrego Pasterza 9 dla Ofiar 40 Przemocy i Rodzin z Pszczyna Kilińskiego 5a poradnictwo, wsparcie psychologiczne poniedziałek - piątek Problemem Alkoholowym całodobowy ośrodek dla ofiar przemocy 41 Centrum Matki z domowej i matek samotnie Racibórz Sempołowskiej Dzieckiem "Maja" wychowujących dzieci,kobiet całodobowo bezdomnych 26 konsultacje w sprawach uzależnień i wtorek Czerwionka- 42 ds. Uzależnień i Wolności 2a przemocy, konsultacje psychologiczne i środa Leszczyny Przemocy w Rodzinie porady prawne. czwartek i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- 43 Punkt Przeciwdziałania poradnictwo, praca socjalna, Miasteczko Śląskie Staromiejska Przemocy w Rodzinie pomoc finansowa, praca z rodziną codziennie od 7.00 do oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poradnictwo psychologiczne 44 środy Punkt Konsultacyjno- poradnictwo prawne Radzionków Kużaja poradnictwo prawne Informacyjny poradnictwo psychologiczne każdy ostatni poniedziałek miesiąca Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Tarnowskie Góry Karłuszowiec Psychologicznej SP ZOZ podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach związanych z przemocą domową codziennie Schronisko dla osób bezdomnych "Dom Nadziei" prowadzone schronienie i wyżywienie dla osób 46 przez Chrześcijańskie Lędziny Pokoju bezdomnych - sprawców przemocy w całodobowo 2 rodzinie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach NZOZ"VITAMED" w wsparcie psychologiczne dla ofiar od poniedziałku do piątku od 6.00 do 47 Pszów Andersa Pszowie przemocy poniedziałek Radlińskie Biuro Porad Radlin Solskiego bezpłatna pomoc prawna wtorek Obywatelskich środa poniedziałek wtorek przy 49 Radlin Solskiego poradnictwo rodzinne i prawne środa Ośrodku Pomocy czwartek Społecznej w Radlinie piątek przy Miejskim Ośrodku Wodzisław Śląski Mendego Pomocy Społecznej Konsultacje od godz w poniedziałki, środy i czwartki konsultacje specjalistów: psycholog, Przyjęcia na zapisy w MOPS; tel prawnik, psychiatra ; poniedziałek, wtorek, środa w godz , czwartek w godz , piątek w godz

6 działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci; konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; Wodzisławska prowadzenie asysty rodzinnej; 51 Placówka Wsparcia Wodzisław Śląski Jana organizowanie pomocy prawnej; poniedziałek- piątek w godz Dziennego "Dziupla" organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie; pomoc psychologiczna: wspieranie i terapia, psychoedukacja Świadczenie usług w ramach: - psychoterapii indywidualnej, - psychoterapii grupowej, - treningów i warsztatów psychologicznych, - mediacji rodzinnych, małżeńskich. - konsultacji i diagnostyki psychiatrycznej, - diagnostyki psychologicznopedagogicznej, - konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 52 NZOZ Centrum Zdrowia - psychoterapi małżeństw, Psychicznego i Terapii Wodzisław Śląski Radlińska poradnictwa i psychoterapii rodziny, Uzależnień AL-MED - poradnictwa w zakresie problemów godz wychowawczych, - psychoterapii dorosłych dzieci alkoholików. Leczenie specjalistyczne: - uzależnień - DDA - nerwic, psychoz, depresji - zaburzeń oddychania - ofiar przemocy. - psychoterapia grupowa podstawowa i pogłębiona - konsultacje indywidualne - porady psychologiczne 53 Poradnia "Fenix" Wodzisław Śląski os. XXX-lecia porady psychiatryczne - interwencje kryzysowe rejestracja: terapia rodzin i par - terapia ofiar przemocy - terapia osób nie radzących sobie ze złością i agresją Wodzisławski Telefon wsparcie, profesjonalna pomoc, 54 Wodzisław Śląski codziennie w godz Zaufania informacja (anonimowowo) 55 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny schronienie, pomoc psychologiczna, Zawiercie Obrońców Poczty pomoc prawna, praca socjalna, pomoc Gdańskiej materialna całodobowo 15 Chrześcijańskie 56 Dobroczynne "DOM Łazy Brzozowa NADZIEI" w Łazach pomoc psychologiczna, praca socjalna, poniedziałek - piątek schronienie 7:00-15: w Psary Wiejska zapewnienie schronienia całodobowo Sarnowie 8 profilaktyka uzależnień i innych 58 Powiatowa Poradnia problemów dzieci i młodzieży - Czechowice - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek Psychologiczno- Traugutta prowadzenie konsultacji i terapii dla Dziedzice 8:00-18:00, piątek 8:00-15:00 Pedagogiczna dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie program jest realizowany w Centrum realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego Edukacji Socjalnej, 59 Pomocy Wzajemnej Cieszyn Ks. Janusza dla sprawców przemocy Cieszyn, ul. Błogocka 30 w "Być Razem" w rodzinie dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami programu

7 60 Cieszyn Ks. Janusza działania interwencyjne w sytuacji kryzysów osobistych, rodzinnych i poniedziałek-piątek środowiskowych, pomoc prawna, godz ; pomoc psychologiczna; działania interwencyjne zewnętrzne: pomoc psychologiczna działania interwencyjne zewnętrznedyżur telefoniczny całodobowy pełnienie dyżurów interwencyjnych (w nocy, dni świąteczne i weekendy), wsparcie emocjonalne i informacyjne, Powiatowy Ośrodek udzielanie schronienia, obsługa telefonu Wsparcia dla Osób 61 Cieszyn Mała Łąka 17a zaufania, pomoc prawna, pomoc placówka całodobowa Dotknietych Przemocą w Rodzinie psychologiczna, opieka pedagogiczna nad dziećmi przebywającymi w Ośrodku, prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet, opieka pielęgniarska 19 przyjęcie dziecka, zapewnienie doraźnej opieki w czasie trwania sytuacji 62 kryzysowej, także w przypadku Rodzinny Dom placówka opiekuńczo-wychowawcza przemocy w rodzinie, zapewnienie Czasowego Pobytu dla Ustroń Bernadka typu interwencyjnego (placówka dziecku niezbędnych potrzeb Dzieci "Sindbad" całodobowa) (emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych) 12 Rodzin grupa wsparcia, poradnictwo dla rodzin Zastępczych i zastępczych i adopcyjnych, m.in. 63 Cieszyn Bielska po uzgodnieniu telefonicznym Adopcyjnych "Tęczowa dotyczące skutków przemocy w rodzinie Przystań" biologicznej dziecka działający 64 przy Powiatowym pomoc psychologiczna, prawna, i druga sobota miesiąca od Częstochowa Jana III Sobieskiego pracownika socjalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dyżury prawnika i pracownika socjalnego - pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca w godz.od do do 13.00, dyżury psychologa - każdy wtorek miesiąca od do i druga sobota miesiąca od do Powiatowe Centrum 65 Pomocy Rodzinie w poniedziałek, wtorek, środa, piątek Gliwicach - Zespół Interwencja kryzysowa, pomoc Poradnictwa Gliwice Zygmunta Starego psychologiczna, prawna, socjalna, czwartek Specjalistycznego poradnictwo rodzinne i Interwencji poniedziałek - środa poradnictwo prawno- rodzinne, przy Kłobuck ul. Harcerska psychologiczno - pedagogiczne i Terenowym Komitecie czwartek z możliwością mediacje Praw Dziecka umówienia się na inną godzinę - pomoc psychologiczna - pomoc terapeutyczna - porady prawne 67 - poradnictwo poniedziałek: ; wtorek, Łaziska Górne Chopina prowadzenie grup terapeutycznych i środa, czwartek: ; psychoedukacyjnych piątek: prowadzenie programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc na - pomoc psychologiczna Rzecz Profilaktyki, - pomoc terapeutyczna poniedziałek - piątek: 68 Pomocy i Rozwoju Łaziska Górne Lasoki prowadzenie grup terapeutycznych, 17:00-20:00 Psychospołecznego psychoedukacyjnych, ProMoc socjoterapeutycznych Mikołowskie 69 - pomoc psychologiczna poniedziałek-piątek: Pomocy Mikołów Krakowska pomoc terapeutyczna Psychospołecznej i - prowadzenie grup wsparcia Profilaktyki Zmiana

8 na 70 Rzecz Poradnictwa poniedziałek:12:00-16:00, Mikołów Żwirki i Wigury 4A porady prawne Obywatelskiego wtorek-piątek: 10:00-14:00 Dogma przy Powiatowym Centrum Myszków Partyzantów Pomocy Rodzinie w Myszkowie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie środa w godz Poradnia Rodzinna 72 przy Powiatowym Centrum Pomocy Myszków Partyzantów Rodzinie w Myszkowie porady psychologiczne dla osób doznających przemocy domowej środa w godz pierwszy kontakt: wtorek , piątek Śląska Fundacja poradnictwo: prawnik: Błękitny Krzyż - Punkt prawne, poniedziałek od Pomocy dla Osób Pszczyna Paderewskiego psychologiczne, mediacja, mediator: Pokrzywdzonych pomoc finansowa, czwartki Przestępstwem pomoc w formie schronienia psycholog: czwartek (dyżur raz na 2 tygodnie). 5 w 74 Raciborzu - Racibórz Karola Miarki PERSONA - pomoc psychologiczna - pomoc prawna psychoterapia grupy wsparcia hostel poradnictwo psychologiczne, prawne i poniedziałek - piątek 75 Tarnowskie Góry Sienkiewicza socjalne 16:00-19:00 konsultacje i poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Interwencje 76 przy środowiskowe. Pośrednictwo w psycholog: Lędziny Lędzińska Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczeniu miejsca noclegowego, np. w sytuacji przemocy domowej, elementy terapii indywidualnej i rodzinnej pracownik socjalny: wtorek czwartek: piątek: poniedziałek: poniedziałek: wtorek - czwartek: piątek: radca prawny: poniedziałek: Powiatowy - zapewnienie schronienia dla ofiar Specjalistyczny przemocy w rodzinie, 77 Ośrodek Wsparcia dla - wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji od poniedziałku do niedzieli Wodzisław Śląski Wałowa całodobowo Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kryzysowych, - udzielanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej 14 prawnik w poniedziałek i w środę , 78 pedagog- specjalista ds. uzależnień we udzielenie poradnictwa Wodzisław Śląski Wałowa wtorek , specjalistycznego terapeuta rodzinny we wtorek , czwartek i piątek , psychoterapeuta w środę udzielenie schronienia 79 Włodowice, Powiat pomoc psychologiczno-terapeutyczna Żarecka Zawierciański pomoc prawna całodobowa 6 praca socjalna

9 przy 80 Powiatowym Centrum Żywiec Ks. Pr. St. Słonki Pomocy Rodzinie w Żywcu Poradnictwo psychologiczne i rodzinne: pomoc psychologiczna, pomoc socjalne - informacja o możliwościach uzyskania pomocy, wstępne porady prawne, pomoc w redagowaniu pism do innych instytucji poniedziałek - piątek , świadczących pomoc. w razie konieczności pomoc 2. Interwencja kryzysowa: wsparcie w całodobowa, również w weekendy i sytuacjach różnorakich kryzysów: święta przemocy w rodzinie, konfliktach rodzinnych i małżeńskich, utraty bliskiej osoby 3. Możliwość zapewnienia schronienia w mieszkaniu chronionym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 3 -interwencja kryzysowa; -pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy, świadków jak i osób stosujących przemoc; -grupowa psychoedukacja dla osób Dział Interwencyjno-Terapeutyczny Centrum Interwencji doświadczających przemocy; poniedziałek-piątek od 7.30 do 20.00; i grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób 81 Bytom Tarnogórska Hostel oraz Przeciwdziałaniu Uzależnieniom stosujących przemoc domową; -poradnictwo prawne; -schronienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (Hostel); -schronienie dla osób będących w kryzysie ( ). zabezpieczenie noclegowe non stop 28 - hostel - pomoc psychologiczna - pomoc pedagogiczna - praca socjalna Specjalistyczny 82 Ośrodek Wsparcia dla - porady prawne Chorzów 3-go Maja 4/ Ofiar Przemocy w 7 dni w tygodniu, całodobowo 10 Rodzinie - grupa wsparcia dla ofiar przemocy grupa wsparcia dla dzieci z rodzin przemocowych - warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze Częstochowskie pomoc psychologiczna, prawna, 83 Centrum Interwencji Częstochowa Rejtana 7 B placówka całodobowa schronienie 32 specjalistyczna pomoc psychologiczna, porady udzielane w Punkcie poniedziałek , wtorek Konsultacyjnym, bezpłatne porady 17.00, środa-piątek , Punkt Ośrodek Pomocy prawne, porady i wsparcie w ramach Konsultacyjny dla ofiar przemocy 84 Osobom z Problemami Częstochowa Sikorskiego Alkoholowymi Częstochowskiego Telefonu Zaufania, realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy domowej domowej oraz osób z problemem uzależnień w dni powszednie w godzinach interwencyjna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne:psychologiczne 85 (poniedziałek, wtorek i czwartek Dąbrowa Górnicza 3-go Maja , środa i piątek ), prawne codziennie (poniedziałek , środa ), socjalne (codziennie ), w uzasadnionych przypadkach schronienie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

10 Mieszkanie Chronione 86 Dąbrowa Górnicza 3-go Maja dla Ofiar Przemocy schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia stosownie do potrzeb całodobowo 8 klientów. (budynek Przychodni MERKURY, wejście z boku od strony garaży) poradnictwo prawne; 87 Punkt Konsultacyjno- omoc i wsparcie psychologiczne; środa (radca prawny) Dąbrowa Górnicza Adamieckiego Informacyjny omoc specjalisty psychoterapii uzależnień czwartek (psycholog) piątek (specjalista terapii uzależnień) 88 Dąbrowskie Poradnie Prawne prowadzone Dąbrowa Górnicza przez Fundację "Godne Życie" Królowej Jadwigi Chemiczna "Zielony Domek" ul.królowej Jadwigi 8 czwartek poradnictwo prawne Dom Kultury ul.chemiczna 2 piątek konsultacje psychologiczne, , pedagogiczne, socjalne; Gliwice Świętokrzyska , konsultacje prawne; konsultacje psychiatryczne; całodobowo - schronienie w Hostelu Jaworzno Jagiellońska interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, schronienie w Mieszkaniach Chronionych, koordynacja programu korekcyjnoedukacyjnego od poniedziałku do czwartku od godz do godz , piątek od godz dla sprawców przemocy, 7.00 do godz prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 12 poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne Miejskiego edukacja od poniedziałku do piątku godz Ośrodka Pomocy Katowice Mikołowska 13a informacja Społecznej w pomoc psychologiczna, terapia Katowicach indywidualna i grupowa interwencje 92 dla Osób z poradnictwo psychologiczne Problemem Katowice Ks.Bpa Bednorza poradnictwo prawne Alkoholowym przy udzielanie schronienia Stowarzyszeniu "Ad całodobowo 10 Vitam Dignam" 93 Po poradnictwo psychologiczne Zygmunta MOC dla Kobiet i Dzieci Katowice poradnictwo prawne całodobowo Krasińskiego im. Marii Niepokalanej udzielanie schronienia 10 porady psychologiczne, pedagogiczne, poniedziałek-piątek, 94 Mysłowice Gwarków socjalne; schronienie - hostel OIK; hostel całodobowy psychoterapia 18 PIK czynny: poniedziałek i środa: godz ; 95 wtorek, czwartek i piątek: Miejski Ośrodek - poradnictwo specjalistyczne, godz Pomocy Rodzinie , - pomoc psychologiczna, Piekary Śląskie Przyjaźni Poradnictwo prawne: poniedziałek: poradnictwo prawne, godz grupa wsparcia dla ofiar przemocy Grupa wsparcia dla ofiar przemocy: wtorek godz (za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień)

11 Piekarskie 96 Rodzin Piekary Śląskie Abstynenckich "Klub Damrota Abstynenta Piątka" konsultacje psychologiczne, grupy samopomocowe dla osób Grupa Al Anon , uzależnionych i współuzależnionych, 19 - poniedziałek godz Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin Klub czynny: od poniedziałku do piątku w godz Dyżur psychologa 2 razy w miesiącu wg grafiku Grupa AA poniedziałek godz Społeczność Klubowa środa godz Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - wtorki i czwartki godz interwencja kryzysowa - konsultacje, poradnictwo - terapia: indywidualna, - 97 terapia małżeństw i par, Ruda Śląska Ballestremów terapia grupowa program korekcyjno edukacyjny dla codziennie od 8.00 do osób stosujących przemoc w rodzinie, - trening radzenia sobie z agresją, - porady prawne dla klientów OIK 98 i Rybnik Chrobrego Psychoterapii pon.-pt konsultacje, porady, terapia, soboty i niedziele - interwencyjnie schronienie, telefon zaufania schronisko-całodobowo telefon zaufania-całodobowo 24 Siemianowice 99 Pszczelnicza Śląskie poradnictwo psychologiczne, poniedziałek - piątek w godzinach pedagogiczne, prawne, socjalne Śląskie Siemianowice 100 Pomocy Ofiarom Kapicy Śląskie Przestępstw poniedziałek - piątek 15 - poradnictwo prawne, psychologiczne w gdzinach zapewnia doraźną całodobową pomoc osobom i rodzinom wymagającym 101 wsparcia szczególności dotkniętych Centrum Usług Sosnowiec Szymanowskiego 5A przemocą domową, Socjalnych i Wsparcia tworzy grupy wsparcia, całodobowo - prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne i profilaktyczne 2 Prowadzi poradnictwo psychologiczne 102 oraz psychoterapię dla osób w poniedziałek od 7.00 do Centrum Psychoterapii uzależnionych od alkoholu i hazardu Sosnowiec 3-go Maja od wtorku do piątku i Leczenia Uzależnień oraz dla ich rodzin. Prowadzi doradztwo w godz finansowe dla osób zadłużonych oraz porady prawne dla rodzin hazardzistów pomoc dzieciom krzywdzonym i ich Terenowy Komitet 103 PI. Kościuszki Ochrony Praw Dziecka Sosnowiec 5 od poniedziałku do piątku rodzinom, poradnictwo w godz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych Działa na rzecz ochrony dzieci przed po wcześniejszym kontakcie zaniedbywaniem i krzywdzeniem. telefonicznym Moc Udziela pomocy psychologicznej, 104 Sosnowiec Będzińska poniedziałek,wtorek,piątek od 9.00 do Wsparcia pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom czwartek od do 15.00

12 zapewnienie schronienia i całodobowego pobytu, ochronę ofiar, udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, umożliwienie do pomocy medycznej, Specjalistyczny 105 Ośrodek Wsparcia dla diagnoza problemu przemocy, Świętochłowice Zubrzyckiego Ofiar Przemocy w całodobowy Rodzinie "Przystań" prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, ocena sytuacji dzieci, udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej,socjoterapeutycznej, terapeutycznej, udzielenie konsultacji wychowawczych 12 Zespół Interwencji przy 106 Miejskim Ośrodku Zabrze Wyzwolenia Pomocy Rodzinie w Zabrzu pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,interwencja kryzysowa w 7 przemocy w rodzinie, grupa wsparcia od poniedziałku do piątku od 7.30 do dla osób doświdczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny oraz pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc całodobowa, specjalistyczna pomoc dla 107 Ośrodek Wsparcia dla kobiet i ich dzieci znajdujących się w Zabrze Ofiar Katynia Kobiet trudnej sytuacji życiowej,w tym całodobowy dotkniętych przemocą - interwencja kryzysowa - pomoc psychologiczna i prawna 108 Podbeskidzki Ośrodek - prowadzenie "Bielskiego Telefonu placówka całodobowa przez 7 dni w Bielsko-Biała Piękna Interwencji Niebieska Linia" (nr tygodniu )- telefon czynny codziennie od programy profilaktyczne dla dzieci z Środowiskowe od poniedziałku do piątku w godz Bielsko-Biała Legionów rodzin z problemem przemocy w Centrum Pomocy rodzinie Diecezjalny Ośrodek pomoc psychologiczna, prawna, pomoc od poniedziałku do piątku w godz Bielsko-Biała Bystrzańska 55c Wspierania Rodziny doradcy zawodowego pomoc psychologiczna udzielana Zespół placówek rodzicom/opiekunom oraz dzieciom placówka całodobowa, czynna przez opiekuńczowychowawczych Bielsko-Biała Lompy pochodzących z rodzin z problemem dni w tygodniu przemocy w rodzinie 78 Katolickie pomoc psychologiczna i prawna dla od poniedziałku do piątku w godz. od 111 Towarzystwo Bielsko-Biała Krasińskiego osób i rodzin z problemem alkoholowym do Kulturalne "Klub Arka" i przemocy w rodzinie Śląska Fundacja 112 "Błękitny Krzyż" główna siedziba w pomoc psychologiczna, prawna, od poniedziałku do piątku w godz Ośrodek Pomocy dla Jaworzu oddział Mostowa mediacje, pomoc rzeczowa, finansowa osób Pokrzywdzonych Bielsko-Biała Przestępstwem konsultacje, wsparcie, pomoc od poniedziałku do piątku w godz. Bielskie Towarzystwo psychologiczna i prawna dla osób z Bielsko-Biała Inwalidów Trzeźwości problemem uzależnień i przemocy w soboty, niedziele i święta od do rodzinie 20.00

13 - całodobowy pobyt, - jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, Hostel - całodobowo. - praca socjalna, Specjaliści: - pomoc psychologiczna (indywidualna 115 Tychy Nowokościelna poniedziałek ; i grupowa), - program terapeutyczny, - pomoc telefoniczna - telefon zaufania "Tyska Niebieska Linia" nr wtorek, środa, czwartek ; - piątek wsparcie i pomoc psychologiczna dla osób i rodzin będących w kryzysie oraz uwikłanych w przemoc domową działa całodobowo wszystkie dni w Żory Boryńska schronienie roku - poradnictwo prawne - telefon zaufania - poradnictwo rodzinne 18

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI

POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI NA TERENIE MIASTA RADOMSKO INFORMATOR 2012 Szpital Powiatowy w Radomsku Poradnia Zdrowia Psychicznego Radomsko, ul. Przedborska 39/41 Tel. (44) 685 47 87 konsultacje lekarskie,

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - Prof. Irena Lipowicz ALEJA SOLIDARNOŚCI 77, 00-090 WARSZAWA telefon: (+ 48 22) 55 17 700, infolinia obywatelska:

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA INFORMATOR dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OZORKÓW 2008 1 Informator

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo