Fax (xx) xxx xx xx.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fax (xx) xxx xx xx. E-mail xxx@xxxx.xxx.xx"

Transkrypt

1 Dane teleadresowe podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego L.p. Powiat Nazwa Ulica Numer Dane podmiotu Telefon (xx) xxx xx xx Fax (xx) xxx xx xx Rodzaj świadczonych usług Dni i godziny przyjęć interesantów Czy występują Miejsca noclegowe Ilość miejsc 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie Czapliniecka udzielanie schronienia i porady specjalistów całodobowo TAK 3 2 Społecznej w Bełchatowie Kościuszki Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Drużbicach Drużbice konsultacje w zakresie terapii dla rodzin dotkniętych przemocą 1 raz w miesiącu 4 h (wg ustalonego harmonogramu) 4 Społecznej w Kleszczowie Osiedlowa grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą każdy wtorek od godz. 14 do 17 5 bełchatowski Społecznej w Klukach Kluki 88 44) ) obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego Społecznej w Ruścu Wieluńska 72 (43) (43) Poradnictwo poniedziałek-piątek Społecznej w Szczercowie 3 Maja obsługa zespołu interdyscyplinarnego pon-pt w godz Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie w Zelowie Żeromskiego konsultacje, porady, wsparcie, psychoedukacyjne, edukacja, informacje, interwencje, bezpłatne porady prawne piątki godz. 16:00-18:00 soboty godz. 9:00-14: Punkt profilaktycznointerwencyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców w Zelowie Żeromskiego j.w. czwartki godz. 8:00-11:00 soboty godz. 15:00-18: Społecznej w Brzezinach Św. Anny specjalistyczne Społecznej w Brzezinach Sienkiewicza 16A praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania pomocy poniedziałek - piątek Społecznej w Dmosinie praca socjalna pomoc finansowa codziennie w godzinach 8,00 16, Społecznej w Jeżowie Kwiatowa praca socjalna Poniedziałek - piątek godz. od 7.30 do brzeziński

2 14 brzeziński Społecznej w Rogowie Żeromskiego diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku pon dotkniętym przemocą w wt.-pt rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 15 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dział ul. Oporowska Powiatowego Centrum Kutno Pomocy Rodzinie w Kutnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie: - porad wczesnej interwencji - doradztwa i poradnictwa -terapii krótkoterminowej - porad prawnych - porad socjalnobytowych Od poniedziałku do piątku Zespół interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Kutnie Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10 A 24, , prowadzenie procedury NK; ; działania profilaktyczne ; realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Społecznej w Kutnie Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10 A 24, , praca socjalna, prawne,monitoring srodowisk pomoc zgodnie z ustawa o pomocy społecznej Społecznej w Kutnie, Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie Komenda Powiatowa Policji w Kutnie Kutno, ul. Wyszyńskiego 11B, 11C 24, , schronienie, TAK 5 Kutno, ul. Oporowska 27 24, , Kutno,ul. Toruńska 14 24, , interwencje, monitoring środowisk codziennie, cała dobę 21 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie Kutno, Plac Piłsudskiego 18 24, , Społecznej w Bedlnie Bedlno 24 (24) (24) informacji piątku 7:00-15:00 23 Zespół Interdyscyplinarny działający przy GOPS Bedlno Bedlno 24 (24) (24) w zależności od potrzeb 24 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie Bedlno 24 (24) (24) rozmowy motywujące, Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu

3 25 Społecznej w Dąbrowicach Nowy Rynek Udzielenie pomocy społecznej, udzielenie świadczeń pomocy społecznej. Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zapobieganie trudnym sytuacją życiowym. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i innymi organami w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 7:30-15: kutnowski Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowicach Pomocy Społecznej w Krośniewicach Społecznej w Krzyżanowie Gminny Zespół Interdyscyplinarnym przy GOPS Kutno Społecznej w Łaniętach GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W NOWYCH OSTROWACH Nowy Rynek Łęczycka 15b Krzyżanów 10 (24) (24) ul. Witosa brak 15f (24) (24) WOŁODRZA 7 (24) (24) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań w 7:30-15:30 środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. diagnozowanie, kierowanie do innych instytucji,, wsparcie zgodnie z ustawodawstwem Diagnozowanie problemów,, prowadzenie postępowań w ramach procedury "Niebieska karta" przeciwdziałanie przemocy domowej pon.-pt piątku w godzinach od 7.00 do dni robocze Poniedziałek- piątek w godzinach piątku w godzinach Społecznej w Oporowie doradztwo 7.30 do Zespól Interdyscyplinarny w Strzelcach Leśna 1 (24) (24) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. 3. Inicjowanie Minimum 1 raz na interwencji w kwartał, w razie środowisku zagrożonym zgłaszanych potrzeb. przemocą. 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy Punkt Konsultacyjo- Informacyjny w Strzelcach Leśna 1 (24) (24) Prowadzenie rozmów, udzielanie wsparcia i Drugi i ostatni czwartek pomocy osobom miesiąca do do dotkniętym przemocą w rodzinie przez interwenta kryzysowego. 0

4 35 Pomocy Społecznej w Żychlinie Barlickiego 15a Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Żychlin - działania motywujące osoby uwikłane w przemoc do podjęcia leczenia i terapii pon. - pt kierowanie osób do środa otrzymania wsparcia psychologa, radcy prawnego, specjalisty ds przemocy oraz do grupy wsparcia w Rodzinnym Klubie Abstynenta "Przystań Życia" w Żychlinie 36 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łasku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku 9- Maja socjalne - - prawne poniedziałek 15,30-19, Społecznej w Buczku Szkolna 3A udzielanie informacji poniedziałek 8:00-16:00 wtorek-piątek 7:30-15: Łask, ul. Pomocy Społecznej w Łasku Żeromskiego Punkt Konsultacyjny Działalność poradniczoterapeutyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pn-pt: Łask, pl. Szarych Pomocy Społecznej w Łasku Szeregów Punkt Konsultacyjny Działalność poradniczoterapeutyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pn-czw: łaski 40 Punkt konsultacyjny przy GOPS Sędziejowice Wieluńska porady i terapeutyczne terapeuta ds.uzależnień II i IV poniedziałek m-ca 8-11 I i III środa m-ca psycholog I i III środa m-ca Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie Rynek Kościuszki informacja -uczestnictwo w grupach roboczych (grupach wsparcia) - wsparcie psychologa poniedziałek wtorek środa-czwartek piątek Zespół Interdyscyplinarny Gmina Wodzierady Wodzierady działania osłonowe na rzecz ofiar przemocy, praca ze sprawcą przemocy poniedziałek-piątek 8,00 do 15,00 43 Społecznej w Łęczycy Ozorkowska 8 (24) (24) udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w zakresie pon. - pt interwencyjnym, prawnym, socjalnym, psychologicznym 44 Powiatowe Centrum Kilińskiego Pomocy Rodzinie w Łęczycy psycholog w punkcie interwencji kryzysowej pedagog w punkcie interwencji kryzysowej radca prawny poniedziałek wtorek środa Społecznej w Daszynie - 34a zgodnie z ustawą o pomocy społecznej poniedziałek - piątek

5 46 Społecznej w Górze Św. Małgorzaty - 44 (24) (24) pracownicy socjalni Ośrodka realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie piątku 7.30 do Społecznej w Grabowie 1 Maja 21 (63) (63) (63) Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, praca socjalna poniedziałek wtorek,środa,czwartek ,30 piatek łęczycki Społecznej w Łęczycy Belwederska 69 (24) (24) ( (24) (24) Pracownicy socjalni Ośrodka realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poniedziałek - piątek Społecznej w Piątku Łowicka pracownicy socjalni realizują zadania zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu przemocy. Poniedziałek- wtorekczwartek godz 7-15 środa piątek Społecznej w Świnicach Warckich Szkolna realizacja zadań na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pon.-piąt w godz. 7:30-15:30 51 Społecznej w Witonii Szkolna pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, stypendia szkolne, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zespół Interdyscyplinarny, Asystent Rodziny Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15: Społecznej w Łowiczu Społecznej w Bielawach Społecznej w Chąśnie Punkt Interwencji Kryzysowej w Łowiczu Kaliska 6 (46) (46) Porady wtorek Garbarska 11 (46) (46) pomoc doraźna ul. Podrzeczna porady specjalistyczne możliwość porozmawiania o własnych kłopotach wsparcie i poczucie bezpieczeństwa pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądami informacja o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc piątku w godz.7:00-15:00 psycholodzy pracownik socjalny prawnik psychoterapeuta zapisy telefoniczne w godz od pon. do pt. pod nr Punkt konsultacyjnowspierający w Domaniewicach Główna 3 (46) (46) terapia, konsultacje wtorki godz łowicki Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Kiernozi sobocka 1 A (24) (24) działanie na rzecz zaprzestania przemocy w rodzinie prowadzenie procedury niebieskiej karty piątku od 7.30 do Kiernozi Kościuszki 3 A (27) (24) pomoc psychologiczna co drugi wtorek zgodnie z harmonogramem przyjęć od 14 do 17 0

6 59 Społecznej w Kocierzewie Południowym Pomoc doraźna osób dotkniętych przemocą. poniedziałek - piątek; lipiec - sierpień - 7,00-15,00; pozostałe miesiące w godz.8,00-16, Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu Długa pomoc oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, rozmowy, konsultacje z psychologiem Łyszkowicach Wolności pomoc psychologiczna czwartki w godz (z wyłączeniem miesiąca sierpnia) 62 Społecznej w Nieborowie Aleja Legionów Polskich 26 (46) (46) Procedura" Niebieskiej Karty" codziennie od godz Społecznej w Zdunach Zduny 1C (46) (46) pomoc doraźna - pomoc psychologiczna piątku w godź Zespół Interdyscyplinarny w Andrespolu Rokicińska prowadzenie procedury Niebieskiej Karty pon,śr,czw 8-16 wt pt Andrespolu Rokicińska terapia rodzinna i pon,śr,czw 8-16 wt pt Zespół Interdyscyplinarny w Brójcach (prowadzony przy GOPS w Brójcach) - Brójce 39; Brójce pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy pn. śr. czw wt pt Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach ul. Staszica porady prawne; porady w sprawie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie; edukacja w zakresie mechanizmów współuzależnienia; uzależnienia; rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego; wskazywanie możliwości odbycia terapii odwykowej; mediacje w sprawach rodzinnych. poniedziałek: ; środa: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna Łódź Rynek Nowosolna Zespół Interdyscyplinarny Ośrodek Pomocy Społecznej Punkt konsultacyjnoinformacyjny poniedziałek,środa,czwa rtek wtorek piątek łódzki wschodni Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tuszynie Parkowa porady psychologa, punkt konsultacyjny W 1 i 3 wtorek każdego miesiąca pon wt śr.-czw pt Rzgowie Ogrodowa 11a 0 0 specjalistyczne czwartek Rzgowie Ogrodowa 11a 0 0 specjalistyczne środa Zespół Interdyscyplinarny w Tuszynie Plac Władysława Stanisława Reymonta porady radcy prawnego, porady psychologa W 2 i 4 wtorek każdego m-ca

7 74 Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tuszynie Parkowa porady psychologa punkt konsultacyjny W 1 i 3 wtorek każdego miesiąca pon wt śr.-czw pt Zespół Interdyscyplinarny w Tuszynie Plac Władysława Stanisława Reymonta porady radcy prawnego porady psychologa W 2 i 4 wtorek każdego m-ca. 76 Społecznej w Tuszynie Plac Władysława Stanisława Reymonta praca socjalna porady radcy prawnego porady psychologa pon. śr.-czw wt , pt W 2 i 4 wtorek każdego m-ca. 77 Społecznej w Tuszynie Plac Władysława Stanisława Reymonta praca socjalna, porady radcy prawnego, porady psychologa pon. śr.-czw wt , pt W 2 i 4 wtorek każdego m-ca 78 Andrespolu Rokicińska terapia rodzinna i pon,śr,czw 8-16 wt pt Rzgowie Ogrodowa 11a - - specjalistyczne czwartek środa Zespół Interdyscyplinarny w Andrespolu Rokicińska prowadzenie procedury Niebieskiej Karty pon,śr,czw 8-16 wt pt. 8-15" Pomocy Społecznej Społecznej w Białaczowie Stanisława Staszica Plac Wolności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych od 7:30 do 15:30 - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 83 Społecznej w Mniszkowie Powstańców Wielkopolskich 1/2 (44) (44) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy, poniedziałek 7:30-15:30 wtorek 7:30-15:30 środa 7:30-15:30 czwartek 7:30-17:00 piątek 7:30-15:30 - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 84 Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie Kopernika praca socjalna,, warsztaty dla sprawców przemocy poniedziałek- piątek 7:30-15: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU KONECKA Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty Poniedziałek-piątek opoczyński

8 86 opoczyński Społecznej w Poświętnym Szkolna 2a (44) (44) informacja, wsparcie finansowe i pomoc w naturze dla osób dotkniętych przemocą, praca socjalna poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek środa Społecznej w Sławnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Armii Krajowej Świadczenie usług specjalistycznych zwłaszcza psychologicznych,prawnych i socjalnych osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub poniedziałek - pedagog znajdujących w innej (przemoc w rodzinie, sytuacji kryzysowej; Niebieska Karta) Przyjmowanie zgłoszeń wtorek - psycholog lub sygnałów o (profilaktyka uzależnień) sytuacjach kryzysowych środa - prawnik godz. i reagowanie na nie w , terapeuci celu udzielenia rodzinni odpowiedniej pomocy; czwartek - psycholog, Koordynowanie działań terapeuta rodzinny Koalicji Razem przeciw piątek - grupy wsparcia przemocy; specjaliści przyjmują w Gromadzenie i godzinach od aktualizowanie informacji o placówkach, organizacjach, programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych; 89 Społecznej w Żarnowie Opoczyńska pomoc socjalna, finansowa dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poniedziałek - piątek Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie Słowackiego indywidualne porady i konsultacje - bezpłatne porady prawne poniedziałek-piątek od godz Społecznej w Konstantynowie Łódzakim Słowackiego obsługa admimistracyjnoorganizacyjna Gminnego poniedziałek - piątek 8 - Zespolu 16 Interdyscyplinarnego na wtorek 9-17 Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 92 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pabianicach Partyzancka 31 (42) (42) konsultacje indywidualne, prawne i pn., śr ; wt., czw., pią., Zespół Interdyscyplinarny d. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach Partyzancka 31 (42) (42) Prowadzenie procedury "Niebieska Karta", prawne i pn.-pt Dłutowie Polna 3 (44) (00) terapia, konsultacje,, wsparcie -

9 95 pabianicki Społecznej w Dobroniu ul. 11-go Listopada praca socjalna, w tym cykliczne wizyty w środowisku, informowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wskazanie możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy j, prawnej, oraz udzielanie poradnictwa medycznego, poniedziałki 9-17 rodzinnego, skierowanie wtorek-piątek osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, skierowanie dzieci do placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego, powiadamianie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci. 96 Społecznej w Ksawerowie Kościuszki 3h Udzielanie natychmiastowego wsparcia, rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, związanej z poniedziałek: występowaniem wtorek: przemocy w rodzinie, środa udzielanie poradnictwa: czwartek prawnego, socjalnego, piątek inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 97 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach Traugutta 6a specjalistyczne -, pedagogiczne, prawne,socjalne godziny pracy PCPR pn 8-16, wt. 8-17, śr. - czw. 8-16, pt Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lutomiersku Pl.Jana Pawła II 11 (43) (43) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek-piątek Społecznej w Pabianicach Torowa 21 (42) (42) działania w ramach Zespołu poniedziałek 9-17 Interdyscyplinarnego d/s wtorek - piątek 8-15 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grota Roweckiego Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. pon. pią. - 7:30-15:30 Społecznej w Kiełczygłowie Tysiąclecia porada

10 102 Społecznej w Nowej Brzeźnicy Kościuszki realizacja zadań pomocy społecznej w gminie poniedziałek 7-15 wtorek 9-17 od środy do piątku Pomocy Społecznej w Pajęcznie Parkowa 8/ Pomoc socjalna, pomoc finansowa 7.30 do pajęczański Społecznej w Rząśni Kościuszki Świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny pn, wt, śr, pt od czwartek od Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Siemkowicach Plac XXX-lecia PRL prowadzenie proceduru NK POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZI W PAJĘCZ 1 MAJA POMOC SPOŁECZNA PN-PT urzędowa społecznej w Sulmierzycach 1 (44) (44) Praca socjalna, informacyjne,wsparcie emocjonalne,pomoc finansowa i rzeczowa poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do Społecznej w Aleksandrowie - 39b pomoc finansowa,praca socjalna,wsparcie terapeutyczne Punkt konsultacyjny w Czarnocinie Poniatowskiego udzielanie pomocy j, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi, osobami współuzależnionymi oraz osoba dotkniętymi przemocą wtorek godz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie Główna zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek, środa, czwartek 8-15 wtorek 8-17 piątku praca socjalna,pomoc Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach Kwiatowa finansowa,interwencja kryzysowa czwartku od 8.00 do i w piątki od 7.00 do Społecznej w Grabicy Grabica Praca socjalna, socjalne, pomoc materialna Poniedziałek - piątek 7:30-15: Urząd Gminy w Łękach Szlacheckich Łęki Szlacheckie 13D punkt konsultacyjny, -doradca i psycholog - poniedziałek godz ,30 - czwartek godz Społecznej w Moszczenicy z Główna siedzibą w Kosowie obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Wsparcie, Społecznej w Ręcznie Piotrkowska 5 (044) (044) praca socjalna czwartku w godz. 8:00-11: piotrkowski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy Osrodek Pomocy Społecynej w Sulejowie Rynek Piastowski Targowa Realizacja zadań gminy w zakresie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. procedura niebieskiej karty, praca socjalna Pn-Pt ,30-15,30 0

11 118 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 33 (44) (44) wtorek, czwartek ; środa , prawne, prawne socjalne czwartek ; socjalne poniedziałek-piątek Społecznej w Woli Krzysztoporskiej Pomocy Społecznej w Wolborzu ul. Szkolna 6 (44) (44) Sportowa Porady specjalistyczne w 2 Punktach Konsultacyjnych - Wolbórz, ul. Sportowa 7 - Proszenie, gm. Wolbórz 1. 2.Realizacja procedury Wolborzu czynny w niebieskich kart w każdy czwartek w ramach organizowanych miesiącu w godz.od grup roboczych i 13,00 do 17,00. obsługa grup roboczych w MOPS. Proszeniu czynny co 3.Praca socjalna w drugi formie wsparcia osoby i czwartek w miesiącu w rodziny w godz. od 17,15 do 20,15. rozwiązywaniu problemu 2.Realizacja procedur przemocy w niebieskich kart wg szczególności zaplanowanych wypełnienie Niebieskiej terminów. Karty, udzielanie 3.Praca socjalna informacji o świadczona przez kompetencjach policji, pracowników socjalnych prokuratury, sądu oraz w godz. od 7,30 do 15,30. pomoc w nawiązywaniu 4.Zespół kontaktu z interdyscyplinarny w/w instytucjami, powoływany raz na ustalenie planu pomocy, kwartał. udzielenie pomocy socjalnej. 4.Organizowanie działań lokalnych i koordynowanie prac 122 Społecznej w Dalikowie Pl. Powstańców 1 (43) (43) prowadzenie procedury "Niebieska Karta" - praca socjalna - prawne - monitorowanie sytuacji Pn-Pt 7:30-15:30 rodzin dotkniętych problemem przemocy - współpraca z innymi instytucjami 123 Społecznej w Pęczniewie /Zespół interdyscyplinarny Główna Prowadzenie procedury "Niebieskiej karty" - Praca socjalna Od poniedziałku do - Poradnictwo piątku w godz Monitorowanie sytuacji rodziny dotkniętych problemem przemocy TAK 124 Pomocy Społecznej w Poddębicach Łódzka 17/21 (43) (43) monitorowanie sytuacji rodzinnej, praca socjalna, pomoc merytoryczna, współpraca piątku, międzyinstytucjonalna w ramach procedury Niebieskiej Karty

12 125 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Poddębicach Narutowicza 13 (43) (43) i wsparcie dla dorosłych i dla dzieci piątku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Poddębicach Łęczycka 13 (43) (43) pomoc merytoryczna, monitorowanie sytuacji rodzinnej, wsparcie piątku, poddębicki Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach Narutowicza 2/4 (43) (43) monitorowanie sytuacji rodzinnej w ramach procedury Niebieskiej Karty, interwencje w środowisku, całodobowo 128 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie Orzechowa praca socjalna poniedziałek wt-pt Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach Łęczycka Poddebice Pomoc informacyjno - doradcza Poniedziałek - Piątek w godzinach Społecznej w Wartkowicach / Zespół Interdyscyplinarny w Wartkowicach Legionów Polskich 1 (43) (43) przeprowadzenie procedury niebieskiej karty; - współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie kierowania sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjnoedukacyjnych; - motywowanie sprawców przemocy do udziału w szkoleniach, spotkaniach z psychologiem Społecznej w Zadzimiu Zadzim , 8,00-16,00 - wsparcie finansowe, - praca socjalna, piątku - monitorowanie sytuacji w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Radomsku Kościuszki wsparcie i pomoc psychologiczna udzielana osobom uwikłanym w przemoc domową - prowadzenie procedury piątku w godz Niebieskich Kart monitoring i interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą 133 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku Piastowska interwencja kryzysowa -, socjalne i prawne piątku w godz , działanie Społecznej w Dobryszycach Wolności 8 (44) (44) Zespołu Interdyscyplinarnego od 7.30 do 15.30

13 135 Gidlach Pławińska 22 (34) (34) udzielanie porad, konsultacji, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej, interwencja każdy 4 piątek miesiąca kryzysowa dla osób w godzinach 8-20 uzależnionych i zagrożonych uzaleznieniami Społecznej w Gomunicach Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku Armii Krajowej Pomoc rzeczowa, pomoc pieniężna, poniedziałek-piątek instytucjonalna, Zespół 7:30-15:30 Interdyscyplinarny Wieluńska 50 (44) (44) praca socjalna radomszczański GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIELACH WIELKICH UL. REYMONTA pomoc społeczna poniedziałek-piątek Społecznej w Kodrębie Społecznej w Lgocie Wielkiej Społecznej w Ładzicach Społecznej w Masłowicach Pomocy Społecznej w Przedborzu 22 Lipca Kodąb Radomszczańska Wyzwolenia 36 (44) (44) Masłowice 84 A Pocztowa 30 (44) (44) usługi z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie gminy - - praca socjalna - zespół interdyscyplinarny grupa robocza informacja i, praca socjalna,wsparcie finansowe poniedziałek - piątek Urząd Gminy Radomsko ul. Piłsudskiego Zespół Interdyscyplinarny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku Piastowska prawne,, socjalne prawnik - w każdy wtorek w godz. 15:30 16:30. psycholog - poniedziałek w godz. 7:30 15:30, środa 12:00-18:00, pracownik socjalny codziennie w godz. 7:30 15: Społecznej w Wielgomłynach Żytnie Rynek 1 (44) (44) zgodnie z ustawą 7:15-15:15 Krótka drugi poniedziałek dla ofiar każdego miesiąca od 13- przemocy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Rawie Mazowieckiej KOŚCIUSZKI PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, PRACA SOCJALNA 8-16 PODZ-PIĄTEK 149 Pomocy Społecznej w Białej Mickiewicza Pomoc Społeczna Rawskiej Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: ; Środa: ; Piątek:

14 150 rawski Społecznej w Cielądzu - Cielądz 59 (46) (46) Podejmowanie interwencji i sporządzanie dokumentacji z ich przebiegu, tzw. "Niebieskiej Karty"; wszczynanie postępowań karnych wobec sprawców przemocy, proponowanie sprawcy poddanie się W godzinach pracy dobrowolnemu Ośrodka Pomocy uczestnictwu w Społecznej tj. od 8:00 do programie korekcyjnoedukacyjnym; 16:00. monitorowanie sytuacji w rodzinie przez dzielnicowych, sporządzanie wniosków w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe oraz do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka; Społecznej w Rawie Mazowieckiej Społecznej w Regnowie Społecznej w Sadkowicach Al. Konstytucji 3 Maja 32 (46) (46) Regnów 95 (46) (46) wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych przemocą poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: piątku w godz do zadania z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i fundusz piątku alimentacyjny oraz stypendia socjalne Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rawie Mazowieckiej MOPS-Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu Łowicka Polna 18/ hostel, pomoc prawna, psychologiczna, socjalna. 1. Podejmowanie interwencji na rzecz ochrony rodziny przed przemocą. 2. Podejmowanie działań przez asystenta rodziny w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. 3. Podejmowanie działań Od poniedziałek do na rzecz piątku w godz przeciwdziałania 16.00; Dyżury przemocy w rodzinie w konsultantów: Prawnicyramach pracy Zespołu pon , wt. Interdyscyplinarnego , śr Prowadzenie punktu 20.00, czw , konsultacyjnego dla pt osób uzależnionych i Psycholodzy-pon. i wt. zagrożonych , śr. i pt uzależnieniem od narkotyków i członków ich rodzin. 5. Udzielanie wszechstronnego specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i prawnego. 6. Prowadzenie konsultacji całodobowo TAK 6 TAK 5

15 155 Pomocy Społecznej w Błaszkach Lubanów 27 (43) (43) Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 2. Udzielenie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności j, prawnej, socjalnej i pedagogicznej. 3. Organizacja niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 4. Zapewnienie w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym Od poniedziałku do piątku w godz Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brąszewicach działający przy GOPS Starowiejska pomoc dla osób dotkniętych przemocą poniedziałek - piątek w godz.8-16 pomoc psychologiczna: poniedziałek wtorek środa czwartek Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu ul. Polna 18/20 (43) pomoc psychologiczna - pomoc prawna - pomoc socjalna pomoc prawna: poniedziałek wtorek środa czwartek sieradzki pomoc socjalna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Burzeninie Polna dla osób uzależnionych i ich rodzin; 1 i 3 wtorek miesiąca godz (terapeuta d/s uzależnień) 2 i 4 piątek miesiąca godz (psycholog) 159 Społecznej w Goszczanów kaliska praca socjalna udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych oraz w formie świadczeń niepieniężnych 7.30 do Zespół Interdyscyplinarny Gminy Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka pomoc dla ofiar i sprawców przemocy domowej piątku od

16 161 Społecznej w Sieradzu Armii Krajowej, Sieradz Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu piątku w godzinach od 7.30 do Pomocy Społecznej ul. kpt.st.skarżyńskiego 12 (43) (43) utworzony zespół Społecznej, Wróblew Wróblew 15 - (43) (43) interdyscyplinarny poniedziałek - piątek 7:30-15: Punkt interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Plac Wojewódzki socjalne: poniedziałek - piątek , prawne, socjalne, i prawne,, pedagogiczne: środa - pedagogiczne i w czwartek , zakresie terapii w zakresie uzależnień terapii uzależnień i pedagogiczne: czwartek pomoc psychologiczna: poniedziałek , wtorek , środa , czwartek Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu ul. Polna 18/20 (43) pomoc psychologiczna - pomoc prawna - pomoc socjalna pomoc prawna: czwartku pomoc socjalna: czwartku od oraz w piątek od 8.00 do Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 (43) (43) socjalne - pomoc leczenia uzależnień. - socjalne: piątku od 7.30 do specjalistyczne(prawnik, psycholog, terapeuta): środy i czwartki od do 17.30

17 168 Społecznej w Bolimowie Łowicka przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; - praca socjalna; - prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; - analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; - rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 7;30-15; Rodzinie w Skierniewicach Senatorska pomoc prawna -wsparcie -praca socjalna z osobami dotkniętymi przemocą poniedziałek- piątek -współpraca z 8:00-16:00 instytucjami zajmującymi się pomocą dla osób dotkniętych przemocą(m.in. Sąd Rodzinny, Policja, 170 skierniewicki Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Głuchowie Al. Klonowa Udzielanie pomocy w formie poradnictwa socjalnego, prawnego, go osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur piątku mających na celu jej w godz powstrzymanie. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącymi świadkami przemocy w rodzinie. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury,,niebieska Karta Podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie Społecznej w Kowiesach Społecznej w Lipcach Reymontowskich Społecznej w Makowie porady, informacje poniedziałek - środa czwartek piątek Reymonta 24 (46) (46) pomoc psychologa 8-16 Główna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 8-16

18 175 Społecznej w Nowym Kawęczynie, porady, informacje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Społecznej w Skierniewicach Reymonta poniedziałki,wtorki,środy praca socjalna; godz.8-16 w okresie VIIinterwencja kryzysowa VIII godz.7-15 podstawowa pomoc czwartki godz.8-17 w prawna okresie VII-VIII godz.7-16 świadczenia finansowe i piątki godz.8-15 w niefinansowe okresie VII-VIII godz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja Uczestnictwo w Programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie, - i praca socjalna z osobami zgłaszającymi się do PCPR w Skierniewicach z problemami przemocy w rodzinie poniedziałek - piątek w godz. 8,00-16, Skierniewicach Reymonta poniedziałki godz.8-13 w okresie VII-VIII godz.7-12 czwartki godz w okresie VII-VIII godz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI (46) (46) pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów. poniedziałek - piątek Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim Cekanowska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Św. Antoniego Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Będkowie Społecznej w Budziszewicach Klub Integracji społecznej pn -pt. godz Zespól Interdycyplinarny psycholog pedagog prawnik pracownik socjalny PARKOWA pomoc społeczna J. Ch. Paska 66 (44) (44) udzielanie informacji, interwencja pn,czw,pt.godz pn wt pt pn czw śr piątku w godz.8,30-11,30 poniedziałek wtorek - piątek GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Czerniewicach MAZOWIECKA zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie piątku w godzinach:8:30-15: Społecznej w Inowłodzu Spalska działalność Zespołu Interdyscyplinarnego poniedziałek - piątek Społecznej w Lubochni ul. Tomaszowska wsparcie psychologa pomoc finansowa praca socjalna wtorki tomaszowski

19 187 tomaszowski Rokicinach Sienkiewicza (44) nawiązywanie kontaktu, przeprowadzanie interwencji kryzysowej, udzielanie wsparcia, motywowanie, wtorek , piątek i Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Rokicinach Tomaszowska 9 (44) (44) nawiązywanie kontaktu, przeprowadzanie interwencji kryzysowej, udzielanie wsparcia, motywowanie, wtorek , środa , czwartek Społecznej w Rzeczycy Ks. J. Kitowicza zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Społecznej w Tomaszowie Maz. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prezydenta Ignacego Mościckiego Św. Antoniego Tomaszów Maz. 31/ Pomoc psychologiczna, socjalna i prawna, grupy wsparcia 192 Społecznej w Ujeździe Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. B pomoc materialna, praca socjalna, zespół intrerdyscyplinarny poniedziałek wtorek- piątek Gmina Żelechlinek - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plac Tysiąclecia 1 (44) (44) pomoc psychologiczna co drugi wtorek w godz. 14:30-19: Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Biała Druga 4b Pomocy Społecznej w Białej Pomoc osobom dotkniętym przemocą wg potrzeb w godzinach pracy Ośrodka 195 Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czarnożyłach pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej, diagnozowanie ich sytuacji, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach poniedziałek-piątek w udzielenia pomocy w godzinach od 7.30 do środowisku lokalnym, opracowanie planu pomocy dla ofiar przemocy domowej, podejmowanie interwencji i działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, 196 Społecznej w Konopnicy Rynek wsparcie finansowe -praca socjalna piątku w godzinach:

20 197 Społecznej w Mokrsku diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie - udzielanie kompleksowych Pon informacji o różnych Wt.-Pt formach pomocy - organizowanie dostępu do pomocy medycznej - zapewnienie schronienia 198 Społecznej w Osjakowie Wieluńska 11/ poniedziałek 8-16 wtorek - piątek wieluński Zespół Interdyscyplinarny w Ostrówek brak /podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie w stosunku do osób doświadczających przemoc w rodzinie, 2/podejmowanie interwencji w stosunku do osób stosujących poniedziałek - piątek przemoc od godz /opracowanie planu pomocy, 4/rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy na terenie całej gminy, 5/monitorowanie sytuacji rodzin, w których wystąpiła przemoc. 200 Społecznej w Pątnowie , - prawne, - pomoc finansowa w postaci zasiłków - współpraca z kuratorami, Policją, Sądem i Prokuraturą poniedziałek w godz. od 8-16 od wtorku do piątku w godz. od Pątnowie porady psychologa - porady konsultanta d/s uzależnień - psycholog w każdą środę w godz. od 15 do 17 - konsultant d/s uzależnień w każdą środę w godz. od 17 do Punkt konsultacyjny w Skomlinie Targowa poniedziałek i środa od 8.00 do Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieluniu Śląska 23 (43) (43) specjalistyczne 15:30-18: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Punkt Informacyjny i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w Wieluniu Reformacka (43) (43) udzielanie porad i wsparcia ofiarom przemocy - pomoc psychologiczna, edukacyjna i prawna; - kierowanie i informowanie o miejscach, w których można znaleźć fachową pomoc. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-12,00

21 205 Zespół Interdyscyplinarny w Wierzchlesie Szkolna 7 (43) (43) pomoc osobom dotkniętym przemocą - diagnozowanie sytuacji w rodzinie - opracowanie planu pomocy dla ofiar przemocy piątku - podejmowanie w godzinach od 7.00 do interwencji monitorowanie sytuacji w rodzinie - rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy Społecznej w Bolesławcu 11-go Listopada siedzibie Urzędu Gminy Czastary Wolności / praca z ofiarami przemocy w rodzinie i sprawcami przemocy 2/ udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach Raz w tygodniu / w środę/ w wymiarze 2 godzin Punkt konsultacyjny w Galewice Osiek pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego - udzielanie informacji oraz wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie jeden raz w tygodniu w czwartek w godz Społecznej w Lututowie Klonowska 8 (43) (43) pomoc finansowa, pomoc w naturze, praca poniedziałek - piątek socjalna,pomoc prawna, godz pomoc specjalistyczna 210 Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15 (62) (62) (62) specjalistyczne:, socjalne, prawne,pedagogiczne poniedziałek 15:30-18:00 wtorek 15:30-18:00 środa 16:00-19:30 czwartek 15:30-18:00 piątek 16:00-19: wieruszowski Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach Gen. Sikorskiego diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, -podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, poniedziałek udzielają pomocy wtorek - piątek 7-15 osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r. Przekazuję Państwu informator

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują:

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują: 4) W rozdziale II INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r.

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 28 r. Łódź 27 r. Wydawca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. w 2014 roku

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. w 2014 roku S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 został ustanowiony uchwałą nr XV/190/12 Rady

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI

POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI NA TERENIE MIASTA RADOMSKO INFORMATOR 2012 Szpital Powiatowy w Radomsku Poradnia Zdrowia Psychicznego Radomsko, ul. Przedborska 39/41 Tel. (44) 685 47 87 konsultacje lekarskie,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo