ECEtt, European Companionship in Education, Podręcznik ECEtt. Professionals in prevention, treatment and social reintegration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECEtt, European Companionship in Education, Podręcznik ECEtt. Professionals in prevention, treatment and social reintegration"

Transkrypt

1 ECEtt, European Companionship in Education, t r a i n i n g b y t r a v e l Podręcznik ECEtt Professionals in prevention, treatment and social reintegration Inicjatywa jest wspierana przez (Konwencja n 2006-B/06/B/F/PP ): European Union Leonardo davinci Agency

2 Podręcznik ECEtt Dla kogo? Podręcznik ECEtt jest przeznaczony przede wszystkim dla: fachowców w zakresie profilaktyki, terapii i reintegracji społecznej chcących podzielić się swoim doświadczeniem oraz poszerzyć je; pracowników sfery społecznej, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o profilaktyce, terapii i reintegracji osób uzależnionych; instytucji, które chcą dowiedzieć się o ECEtt i jego działaniach; Studentów. Dlaczego? Żeby przekazać wiedzę o narzędziach organizacyjnych, bazach danych i modelach oddziaływania oraz metodzie szkoleniowej ECEtt polegającej na towarzyszeniu w zdobywaniu wiedzy (Companionship). Streszczenie: 1. Wprowadzenie w ECEtt p2 2. Uczenie się poprzez podróże w dziedzinie uzależnień p3 3 E-learning p8 4. Punkty informacyjno-koordynacyjne p8 5. Sprawy finansowe i logistyczne p9 6. Deontologia p9 02

3 1. Wprowadzenie w ECEtt Czym jest ECEtt? ECEtt to inicjatywa organizacji pozarządowej Trempoline, która od 1988 roku w Belgii prowadzi ośrodek oparty o metodę społeczności terapeutycznej dla osób uzależnionych. Ruch społeczności terapeutycznych powstał dzięki wymianie doświadczeń, która miała charakter naturalny, przebiegała w sposób nieformalny i sprzyjała działaczom ruchu w polepszeniu ich kompetencji, uporządkowaniu działań i wdrożeniu nowych podejść. Dziś zdarza się, że zespoły pracujące w dziedzinie uzależnień, przestępczości i wykluczenia często odczuwają brak odpowiednich programów edukacyjnych.. Żeby przezwyciężyć momenty kryzysu zawodowego, potrzebne są spotkania z doświadczonymi kolegami w ich środowisku i poznanie ich sposobów na osiągnięcie celów. Właśnie podróż w celu spotkania się z innymi jest wartością, która wzbogaca obie strony, prowadzi do rozwoju kompetencji i elastyczności w stosunku do ludzi i sytuacji. Francuzki «podróżnik» (Compagnons): nasz wzór i źródło inspiracji Kiedyś rzemieślnicy, tacy jak cieśle, stolarze i murarze uczyli się poprzez podróże jeszcze w czasach Średniowiecza. Wiekami podróżujący rzemieślnicy ( Compagnons ) promowali koncepcję pracy opartą na przekazaniu technologii knowhow i zasad właściwych relacji, pozwalających podróżnikom rozwijać się w i poprzez pracę. Compagnons du Devoir po dziś dzień organizuje szkolenia wysokiej klasy dla 6000 stażystów w wieku od 16 do 26 lat w 23 zawodach. Istnieje 7 podstawowych doktryn zwanych fundamentalnymi : rozpoczęcie, fach, podróż, społeczność, przekazanie wiedzy, wprowadzenie i arcydzieło. Transfer tradycji szkolenia rzemieślników do działalności edukatorów zajmujących się szkoleniem zawodowym w społecznościach terapeutycznych dla osób uzależnionych Staż przewiduje pewne eksperymentowanie, rozwój nowych umiejętności 03

4 bardziej niż wiedzy. Praca staje się sposobem na komunikację i łączy nawet wtedy, gdy języki różnią. Stowarzyszenie Trempoline przyjęło tę formułę dla swoich współpracowników i w 2003 roku stworzyło projekt Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Edukacji: Uczenie się poprzez podróże ECEtt. Jako promotor projektu Stowarzyszenie pokryło koszty realizacji fazy wstępnej projektu. Od tamtego czasu pracuje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą partnerzy z Belgii (Uniwersytet w Gent), Polski (MONAR), Grecji (Kethea), Włoch (FICT), Hiszpanii (Proyecto Hombre), Irlandii (Coolmine), Francji (CEID i ARTE) oraz Bułgarii (Solidarnost). Ten Komitet prowadził prace nad projektem tak, aby odpowiadał on wymaganiom czasowym i zasobowym. Podczas projektu pilotażowego ECEtt w ramach programu Leonardo da Vinci ( ) metoda szkoleniowa ECEtt została opracowana we współpracy z Uniwersytetem w Gent, który bardo pozytywnie ją ocenił. Teraz ECEtt jest samodzielnym stowarzyszeniem posiadającym metodę, która może być przenoszona do innych sektorów zawodowych. ECEtt to 5 narodowych federacji, około 300 placówek w całej Europie, baza modelowych rozwiązań i dobrych praktyk, internetowa platforma nauczania, liczne projekty wdrożeniowe oraz dziesiątki wymian i staży. Participants to the ECEtt - Pilot project 2. Uczenie się poprzez podróże w dziedzinie uzależnień Jeżeli chcesz odwiedzić jedną z placówek eksperckich w Europie, możemy Ci pomoc. Cztery tematy ECEtt obejmuje cztery tematy w zakresie terapii osób uzależnionych: 1. Fundamenty ST 2. Usługi 3. Współpraca 04

5 4. Szkolenie kadry Bardziej szczegółowa informacja znajduje się na naszej stronie internetowej, na której jest umieszczona baza danych instytucji, dobrych praktyk oraz modelowych rozwiązań... Cztery typy staży: A, B, C i D A: krótka (2 dni) grupowa wizyta w celu uzyskania ogólnego wglądu w działalność instytucji lub szczególnego rozwiązania bądź usługi oferowanej przez nią. B: jednotygodniowa wizyta indywidualna, która skupia się na jednym zagadnieniu w ramach jednego obszaru tematycznego. Konkretne zadanie stażu B to opis dobrej praktyki. C: seria trzech staży typu B w celu zdobycia wiedzy eksperta w danym temacie. Konkretnym rezultatem stażu C są 3 poszerzone opisy dobrych praktyk i projekt wdrożenia. D: minimum dwuletni proces wdrażania projektu. Ten proces przebiega w 4 etapach włączając analizę porównawczą i towarzyszy mu współpraca z dwoma trenerami: wewnętrznym i zewnętrznym, realizującymi wsparcie i couching. Po ukończeniu kursu D stażysta zostaje partnerem ECEtt. Wszyscy stażyści zazwyczaj wizytują organizacje przyjmujące według programu stworzonego przez koordynatora w organizacji przyjmującej (host coordinator). Stażysta współpracuje z kadrą i pacjentami, podporządkowuje się tym samym zasadom co reszta kadry i przyjmuje informacje zwrotne na swój temat. Ważne uwagi: Organizacja przyjmująca opiekuje się stażystą nieodpłatnie lub za minimalną kwotę pozwalającą na pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych. Gospodarze stosują zasady gościnności, pomagają stażystom znaleźć najtańsze zakwaterowanie i towarzyszą im podczas pobytu. Stażysto, bądź wdzięczny za czas i uwagę poświęconym tobie. Wszelkie informacje uzyskane o pacjentach objęte są tajemnicą zawodową. Odpowiedzialność za stażystę ponosi jego pracodawca, stażysta jest objęty ubezpieczeniem pracodawcy podczas stażu. Przechowanie i używanie środków psychoaktywnych spowoduje natychmiastowe wykluczenie. Jeżeli takie środki zostały przepisane przez lekarza proszę zgłosić to w momencie przyjazdu. 05

6 Poszczególne kroki stażystów podczas jednego cyklu podróży (V3) Punkt ECEtt Krok 1: Wniosek Krok 2. Organiz stażu Miejsce pracy Kroki cyklu stażu Org. przyjmująca Krok 4. Nowa perspektywa Krok 3. Inf.zwrotna Punkt ECEtt 06

7 D Majstersztyk Presentation of Master Piece Companion D C certificate Punkt ECEtt 1a : kontakt z ECEtt + profil 4b: Certyfikat C 4a: prezentacja ustna przed Jury dobrych praktyk (GP) + projekt wdrożenia + walidacja GP C B A database of good practices 1b : określenie celów Org. przyjmująca 2a: zawarcie umowy stażowej Miejsce pracy 3c: raport ze stażu (A + B) lub raport końcowy (C) 2b: planowanie stażu 3b : opis dobrej praktyki on-line (B&C) Punkt ECEtt 3a: Ewaluacja przez stażystę 07

8 Zadania do wykonania przez stażystów Krok 1: wniosek i określenie celów 1a Rozpoczyna się na odwiedzeniu strony > e-learning > utwórz nowe konto. Pozwoli to uzyskać dostęp do platformy społeczności ECEtt zawierającej aktualne informacje o dobrych praktykach, rozwiązaniach modelowych, a także forum, formularze i kwestionariusze... Następnie należy wypełnić kwestionariusz Profile. Można również skontaktować się z punktem informacyjno-koordynacyjnym w celu uzyskania pomocy przy rozpoczęciu stażu. 1b Po dokonaniu analizy potrzeb szkoleniowych własnych lub zespołu, przy wsparciu pracodawcy i punktu informacyjno-koordynacyjnego, należy wypełnić formularz 1b Objectives (Cele). Twój punkt informacyjnokoordynacyjny pomoże Ci nawiązać kontakt z odpowiednią instytucją / organizacją. Krok 2: Organizacja i realizacja stażu 2a Po nawiązaniu kontaktu z instytucją należy uzgodnić kontrakt stażowy (2a), który dotyczy kwestii logistycznych i finansowych. To musi zostać dokonane przynajmniej 45 dni przed stażem. 2b Organizacja przyjmująca wypełnia on-line rozdział planning (dok.2b) przynajmniej 1 tydzień przed przyjazdem. Teraz twój Pakiet podróżnika ( Your Travel File ) jest gotowy. Podczas twojego stażu wybierasz jedną dobrą praktykę, jedno rozwiązanie stosowane w pracy organizacji przyjmującej i przy pomocy jej zespołu opisujesz tą dobrą praktykę według kwestionariusza. Krok 3: Opis dobrej praktyki i ewaluacja stażu po przyjeździe 3a Wpisujesz dobrą praktykę do stosownego dokumentu (3a: Opis dobrej praktyki) 3b Wypełniasz formularz ewaluacji stażysty (3b). 08

9 Żeby zrobić prezentację doświadczenia dla swojego zespołu i pracodawcy, zaproponować konkretne rozwiązania, które można zastosować w praktyce oraz w celu otrzymania informacji zwrotnej. 3c Raport/sprawozdanie ze stażu typu B lub C (3c) wypełniasz w ciągu jednego miesiąca po powrocie ze stażu. Krok 4: Nowe perspektywy Stażysta C przedstawia swoją dobrą praktykę oraz projekt wdrożenia przed Komisją egzaminacyjną (posiedzenie odbywa się raz na 2 lata). Stażyści B i C otrzymują od członków Komisji egzaminatorów, informację zwrotną w formie elektronicznej dotyczącą «dobrych praktyk». Stażysta C otrzymuje certyfikat pozwalający mu na rozpoczęcie kursu D (wdrożenie projektu przy wsparciu trenera, zespołu i pracodawcy). Kiedy wdrożenie projektu jest zakończone i ewaluowane, stażysta D przedstawia swoje osiągnięcia - majstersztyk przed Komisja zasiadającą co dwa lata i zostaje partnerem ECEtt - Companion. Kurs D : kiedy stażysta C otrzyma certyfikat Komisji (Jury), może on rozpocząć wdrażanie. Zasady przebiegu tego ostatniego kursu są w trakcie opracowywania. Kurs dzieli się na cztery podstawowe etapy: przygotowanie włącznie ze stadium wykonalności i planem logistycznym; Analiza porównawcza, w ramach której przeprowadza się wizyty i staże kolegów do ekspertów w organizacji stosującej dobrą praktykę; Wdrożenie nowej technologii w pracę organizacji stażysty; Ewaluacja wpływu na sytuację klientów/beneficjentów i nowych perspektyw; Prezentacja i walidacja majstersztyku (całego przebiegu kursu D ) przez Komisję (Jury) i nadanie miana Partnera - Companion podczas walnego zebrania ECEtt. Podczas całego procesu stażyście towarzyszą trenerzy (jeden związany z własną organizacją, drugi wybrany spośród ekspertów instytucji współpracujących z ECEtt). 09

10 Podczas całego procesu to stażysta jest kluczową osobą i decyduje o charakterze i przebiegu swojego uczenia się. 1. Punkty informacyjnokoordynacyjne Trempoline (Belgia) + Centrala ECEtt (Punkt dla belgijskich, francuskich, irlandzkich, Bułgarskich oraz innych stażystów) Osoba kontaktowa: Alban van der STRATEN P Châtelet Kethea (Grecja) Osoba kontaktowa: Xenofon SELPESAKIS P Ateny Proyecto Hombre (Hiszpania) Osoba kontaktowa: Rosario ABAITUA P Madrid FICT (Włochy) Osoba kontaktowa: Andrea ASCARI P Modena Monar (Polska) Osoba kontaktowa: Maria CHARMAST P Warszawa 10

11 2. E-learning Co to jest e-learning i dlaczego wybraliśmy go? Electronic learning - E-learning jest to ogólne określenie używane w stosunku do kształcenia za pomocą komputera. Obejmuje ono zarówno technologie jak i metody nauczania i/lub technologie multimedialne. Nasz system E-learning został opracowany w oparciu o oprogramowanie Moodle - bezpłatną platformą e-learning. Posiada ona znaczną bazę - 25,281 zarejestrowanych stron i ponad 10,405,167 użytkowników (www. moodle.org) Projekt ECEtt jest oparty o koncepcję wspólnego kształcenia i wymiany doświadczeń, jego szeroka sieć wymaga dobrych narzędzi komunikacyjnych, żeby pozwolić ludziom również dzielić się wiedzą oprócz samych podróży. Nasz system e-learning pozwala nam na to, czyli udostępniać i rozbudowywać bazę danych, fora, wiadomości itp. Jak zalogować się do systemu e-learning Potrzebujesz jedynie adres mailowy i komputer podłączony do Internetu. Najprostszy sposób wejść na stronę e-learning to wybrać link do e-learning na stronie ECEtt Przede wszystkim możesz wybrać język systemu (Jest to tylko tłumaczenie menu). Teraz możesz się zalogować wybierając opcję Utwórz nowe konto ( Create new account ) na stronie i wypełnij formularz. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz na adres lub Na stronie internetowej znajdziesz podręcznik wyjaśniający podstawowe działania w sposób praktyczny. Ten podręcznik zawiera również ilustracje poszczególnych kroków i narzędzi moodle. 11

12 3. Sprawy finansowe i logistyczne Ważnym warunkiem rozwoju ECEtt jest zapewnienie niskich kosztów podróżowania, zakwaterowanie zapewnione po kosztach symbolicznych przez organizację przyjmującą, na ile jest to możliwe. Jeżeli zajdzie potrzeba wynajęcia pokoi hotelowych, możesz poprosić koordynatora w organizacji przyjmującej o pomoc w znalezieniu taniego hotelu. Niektóre krajowe projekty ECEtt dysponują funduszami UE, które dysponowane są przez punkty informacyjne projektu. One oceniają zasadność kosztów, według kryteriów unijnych i wartości ECEtt. Określają wraz ze stażystami zasady praktyczne (kto wykupuje bilety, w jaki sposób zwraca się koszty stażu itp.) jak i zasady rozliczeń księgowych. Tak czy inaczej, ważne jest stosowanie się do ogólnych zasad dla wszystkich staży. a. Zawarcie porozumienia pomiędzy punktem informacyjnym projektu a stażystą odnośnie finansowania jeszcze przed wyjazdem, uwzględniając: i. Prognozę kosztów ii. Uregulowanie kosztów rzeczywistych (stażysta przedstawia wymagane dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty) lub rozliczenie na bazie dziennych diet (organizacja wydaje zaliczkę według wyliczonej diety dziennej na pokrycie kosztów związanych ze stażem, z wyjątkiem kosztów podróży i zakwaterowania). Wszystko to musi być oparte na zasadach stosowanych w organizacji i według obowiązującego prawa. b. W każdym wypadku stażysta musi przedstawić bilet lotniczy, karty pokładowe, rachunek za hotel, jeżeli dotyczy. c. Podróżowanie 1 klasą, podróżowanie w innym kierunku w innych celach jest niedopuszczalne do refundowania przez projekt i odbywa się na koszt stażysty. 12

13 4. Deontologia a.) Statut ECEtt Zobowiązania stażysty i organizacji przyjmującej 1. Stażysta i organizacja przyjmująca promują wymianę doświadczeń w atmosferze współpracy, tak, aby taki sposób nauczania stał się dostępny dla wszystkich. 2. Organizacja przyjmująca zapewnia stosowną opiekę dla stażysty, nie tylko merytoryczną, pozwalającą na osiągnięcie celów stażu, ale również taką, która pomoże stażyście zintegrować się i poczuć komfort współpracy. 3. Stażysta korzysta ze wsparcia ECEtt w planowaniu i realizacji stażu. Jednak warto pamiętać, że staż jest projektem własnym stażysty, realizowanym w porozumieniu z jego zespołem i pracodawcą. 4. Organizacja przyjmująca przestrzega ustalonych zasad danego stażu w zakresie: - Programu - opieki merytorycznej - warunków i możliwości zakwaterowania 5. Stażysta jest członkiem zespołu, i w myśl tego ponosi odpowiedzialność i realizuje wspólny kierunek działań. 6. Informacja dotycząca klientów jest objęta tajemnicą zawodową. 7. priorytetem pozostają działania na rzecz klientów. Pod żadnym pozorem staże lub inne działania szkoleniowe nie mogą zakłócić funkcjonowania społeczności i zagrozić realizacji programu terapeutycznego. b.) Kodeks etyczny (*) Zobowiązania stażysty i organizacji przyjmującej Podstawowym obowiązkiem wszystkich członków kadry jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w stosunku do klientów programów terapeutycznych. Stosunek między kadrą i klientem jest szczególny i ważne jest, żeby kadra wykazała się dojrzałością i zdolnością do niesienia 13

14 odpowiedzialności jej powierzonej. Wszyscy członkowie kadry mają być świadomi tego, że stanowią część profesjonalnego zespołu, i muszą się zachowywać w sposób przemyślany i z należną rozwagą, a również stosownie kontrolować zachowanie personelu. Ten Kodeks Etyczny dotyczy kadry nie tylko podczas bezpośrednio wykonywanej pracy ale również poza nią. Członkowie kadry są zobowiązani do: odpowiedzialnego zachowania i dawania pozytywnego przykładu. Utrzymywania informacji o kliencie w ścisłej tajemnicy, zgodnie z zasadami placówki i obowiązującym prawem. Szanowania klientów i zachowywania się wobec nich w sposób nie uwłaczający ich godności. Świadczenia pomocy bez względu na rasę, religię, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności, przynależność polityczną, przeszłość przestępczą lub status finansowy. Uznanie, że dla dobra klienta należy skierowanie go do skorzystania z pomocy innej instytucji lub innego specjalisty. Niedopuszczania jakiejkolwiek relacji seksualnej pomiędzy kadrą i klientem (jak również członkami rodziny klienta). Odpowiedniego wynagrodzenia klienta za jakąkolwiek pracę wykonaną na rzecz członka kadry osobiście. Niedopuszczania jakiegokolwiek wykorzystania klientów przez członków personelu. Zapoznania klientów z Kartą praw klientów w celu zapewnienia zrozumienia wszystkich aspektów i poszanowania tych praw przez kadrę i klientów. (*) Te standardy i cele zostały przedstawione w sposób niezmieniony, są to standardy przyjęte przez Europejską Federację Społeczności Terapeutycznej (EFTC) oraz Światową Federacją Społeczności Terapeutycznych (WFTC). Sieć ECEtt nie wymaga, żeby wszystkie uczestniczące instytucje podpisały formalnie kodeks etyczny, natomiast wymagane jest poszanowanie wszystkich tych zasad przez kadrę i stażystów. 14

15 c.) Kryteria stosowane wobec organizacji przyjmujących do włączenia do bazy danych ECEtt Do podpisania przez organizacje przyjmujące Organizacją przyjmującą stażystów może być taka organizacja, która: 1. Stosuje globalne podejście do klienta, skoncentrowane na osobowości jako całości, a nie na aspektach materialnych. 2. jest uznawana przez instytucje rządowe i publiczne dofinansujące jej działanie. 3. Istnieje przynajmniej od 5 lat. 4. Posiada przynajmniej jedną osobę spośród kadry, która mówi po angielsku. 5. Nominuje jednego członka kadry, który będzie w stanie superwizować staż. 6. Zapewnia informację niezbędną do nauczania i staży. 7. Przedstawia ezgemplarz statutu organizacji. 8. Stosuje się do statutu i założeń ECEtt zawartych w podręczniku ECEtt. 9. Akceptuje kodeks etyczny i zasady współpracy w sieci ECEtt. 15

16 ECEtt Helpdesks TREMPOLINE Central Office Helpdesk in French and in English T F Helpdesk in Polish MONAR T T F Helpdesk in Greek KETHEA T Helpdesk in Italian FICT T F Helpdesk in Spanish PROYECTO HOMBRE T T T Members of ECEtt All helpdesks also speak English Europe: EFTC Belgium: Trempoline, University of Ghent, Phenix, De Sleutel, Les Hautes Fagnes, BFTC, De Kiem, Free University of Brussels Poland: The Monar Association (58 associations), Familia Greece: Kethea (21 associations) Italy: FICT (40 associations), Villa Renata, University of Bologna Spain: Associacion Proyecto Hombre (26 associations) Ireland: Coolmine France: Apte, CEID Bulgaria: Solidarnost, BAPI Austria: Knappenhof; Gruner Kreis Bosnia: UG-Proi United Kingdom: Phoenix Futures, Addaction, Quarriers Switzerland: La Fondation du Levant Czech republic: Magdalena, AVE Association Hungary: Megallo group Danmark: Phoenix House Norway: Phoenix Haga Latvija: Riga Drug Abuse Prevention Center, Saulriti, Dia+logs Estonia: NGO Convictus

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Warszawa, 24 stycznia 2014 1. Wymagania formalne związane z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego PLAN PREZENTACJI Struktura raportu końcowego. Baza European Shared Treasure (EST). Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Raport końcowy CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów ZAŁĄCZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Erasmus+ PAKIET INFORMACYJNY EVS styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską/ Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską/ Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską/ Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie i przekazanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności Sprawozdawczość Raportowanie działań Raporty cząstkowe Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Słowniczek: Pracownik Podmiotu to: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Raport końcowy. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu. CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY PROGRAM NR 7(1)/T/2016 PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY IMIT 2015 CELE PROGRAMU REGULAMIN Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, niniejsza ankieta posłuży szczegółowemu poznaniu Państwa opinii dotyczących uczestnictwa w stażu w ramach projektu Doświadczenia ponad granicami, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Sprawozdawczość Konkurs 2011 Sprawozdawczość Raportowanie działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Struktura raportu postępów. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP Newsletter nr. 2 LIVORG Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie Okres

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ w oczach studenta mobilność edukacyjna korzyści i wyzwania

Erasmus+ w oczach studenta mobilność edukacyjna korzyści i wyzwania Erasmus+ w oczach studenta mobilność edukacyjna korzyści i wyzwania Jakiego wsparcia w zakresie informacji o mobilności w programie Erasmus+ oczekuje polski student od swojej uczelni? Anna Salomea Kubica

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych w jednym z następujących państw członkowskich UE: Francja, Portugalia,

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Program

Lifelong Learning Program A. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską/ Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! ENVIRONMENT: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie i przekazanie

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kancelaryjno archiwalnego w powiatowym urzędzie pracy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa cele i zakres kursu fundraisingowego realizowanego przez Fundację Akademia

Bardziej szczegółowo

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 1. stran od 5 View this email in your browser With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 Szanowny Panie / Pani, Przesyłamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu PROJEKT TECLO Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe staże w Firmach

Międzynarodowe staże w Firmach Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Międzynarodowe staże w Firmach www.q-placements.eu

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA:

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA: KONSPEKT INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 8. PRACA ZA GRANICĄ eksport Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY PROGRAM NR 7(1)/T/2016 PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY IMIT 2016 CELE PROGRAMU REGULAMIN Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo