ECEtt, European Companionship in Education, Podręcznik ECEtt. Professionals in prevention, treatment and social reintegration

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECEtt, European Companionship in Education, Podręcznik ECEtt. Professionals in prevention, treatment and social reintegration"

Transkrypt

1 ECEtt, European Companionship in Education, t r a i n i n g b y t r a v e l Podręcznik ECEtt Professionals in prevention, treatment and social reintegration Inicjatywa jest wspierana przez (Konwencja n 2006-B/06/B/F/PP ): European Union Leonardo davinci Agency

2 Podręcznik ECEtt Dla kogo? Podręcznik ECEtt jest przeznaczony przede wszystkim dla: fachowców w zakresie profilaktyki, terapii i reintegracji społecznej chcących podzielić się swoim doświadczeniem oraz poszerzyć je; pracowników sfery społecznej, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o profilaktyce, terapii i reintegracji osób uzależnionych; instytucji, które chcą dowiedzieć się o ECEtt i jego działaniach; Studentów. Dlaczego? Żeby przekazać wiedzę o narzędziach organizacyjnych, bazach danych i modelach oddziaływania oraz metodzie szkoleniowej ECEtt polegającej na towarzyszeniu w zdobywaniu wiedzy (Companionship). Streszczenie: 1. Wprowadzenie w ECEtt p2 2. Uczenie się poprzez podróże w dziedzinie uzależnień p3 3 E-learning p8 4. Punkty informacyjno-koordynacyjne p8 5. Sprawy finansowe i logistyczne p9 6. Deontologia p9 02

3 1. Wprowadzenie w ECEtt Czym jest ECEtt? ECEtt to inicjatywa organizacji pozarządowej Trempoline, która od 1988 roku w Belgii prowadzi ośrodek oparty o metodę społeczności terapeutycznej dla osób uzależnionych. Ruch społeczności terapeutycznych powstał dzięki wymianie doświadczeń, która miała charakter naturalny, przebiegała w sposób nieformalny i sprzyjała działaczom ruchu w polepszeniu ich kompetencji, uporządkowaniu działań i wdrożeniu nowych podejść. Dziś zdarza się, że zespoły pracujące w dziedzinie uzależnień, przestępczości i wykluczenia często odczuwają brak odpowiednich programów edukacyjnych.. Żeby przezwyciężyć momenty kryzysu zawodowego, potrzebne są spotkania z doświadczonymi kolegami w ich środowisku i poznanie ich sposobów na osiągnięcie celów. Właśnie podróż w celu spotkania się z innymi jest wartością, która wzbogaca obie strony, prowadzi do rozwoju kompetencji i elastyczności w stosunku do ludzi i sytuacji. Francuzki «podróżnik» (Compagnons): nasz wzór i źródło inspiracji Kiedyś rzemieślnicy, tacy jak cieśle, stolarze i murarze uczyli się poprzez podróże jeszcze w czasach Średniowiecza. Wiekami podróżujący rzemieślnicy ( Compagnons ) promowali koncepcję pracy opartą na przekazaniu technologii knowhow i zasad właściwych relacji, pozwalających podróżnikom rozwijać się w i poprzez pracę. Compagnons du Devoir po dziś dzień organizuje szkolenia wysokiej klasy dla 6000 stażystów w wieku od 16 do 26 lat w 23 zawodach. Istnieje 7 podstawowych doktryn zwanych fundamentalnymi : rozpoczęcie, fach, podróż, społeczność, przekazanie wiedzy, wprowadzenie i arcydzieło. Transfer tradycji szkolenia rzemieślników do działalności edukatorów zajmujących się szkoleniem zawodowym w społecznościach terapeutycznych dla osób uzależnionych Staż przewiduje pewne eksperymentowanie, rozwój nowych umiejętności 03

4 bardziej niż wiedzy. Praca staje się sposobem na komunikację i łączy nawet wtedy, gdy języki różnią. Stowarzyszenie Trempoline przyjęło tę formułę dla swoich współpracowników i w 2003 roku stworzyło projekt Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Edukacji: Uczenie się poprzez podróże ECEtt. Jako promotor projektu Stowarzyszenie pokryło koszty realizacji fazy wstępnej projektu. Od tamtego czasu pracuje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą partnerzy z Belgii (Uniwersytet w Gent), Polski (MONAR), Grecji (Kethea), Włoch (FICT), Hiszpanii (Proyecto Hombre), Irlandii (Coolmine), Francji (CEID i ARTE) oraz Bułgarii (Solidarnost). Ten Komitet prowadził prace nad projektem tak, aby odpowiadał on wymaganiom czasowym i zasobowym. Podczas projektu pilotażowego ECEtt w ramach programu Leonardo da Vinci ( ) metoda szkoleniowa ECEtt została opracowana we współpracy z Uniwersytetem w Gent, który bardo pozytywnie ją ocenił. Teraz ECEtt jest samodzielnym stowarzyszeniem posiadającym metodę, która może być przenoszona do innych sektorów zawodowych. ECEtt to 5 narodowych federacji, około 300 placówek w całej Europie, baza modelowych rozwiązań i dobrych praktyk, internetowa platforma nauczania, liczne projekty wdrożeniowe oraz dziesiątki wymian i staży. Participants to the ECEtt - Pilot project 2. Uczenie się poprzez podróże w dziedzinie uzależnień Jeżeli chcesz odwiedzić jedną z placówek eksperckich w Europie, możemy Ci pomoc. Cztery tematy ECEtt obejmuje cztery tematy w zakresie terapii osób uzależnionych: 1. Fundamenty ST 2. Usługi 3. Współpraca 04

5 4. Szkolenie kadry Bardziej szczegółowa informacja znajduje się na naszej stronie internetowej, na której jest umieszczona baza danych instytucji, dobrych praktyk oraz modelowych rozwiązań... Cztery typy staży: A, B, C i D A: krótka (2 dni) grupowa wizyta w celu uzyskania ogólnego wglądu w działalność instytucji lub szczególnego rozwiązania bądź usługi oferowanej przez nią. B: jednotygodniowa wizyta indywidualna, która skupia się na jednym zagadnieniu w ramach jednego obszaru tematycznego. Konkretne zadanie stażu B to opis dobrej praktyki. C: seria trzech staży typu B w celu zdobycia wiedzy eksperta w danym temacie. Konkretnym rezultatem stażu C są 3 poszerzone opisy dobrych praktyk i projekt wdrożenia. D: minimum dwuletni proces wdrażania projektu. Ten proces przebiega w 4 etapach włączając analizę porównawczą i towarzyszy mu współpraca z dwoma trenerami: wewnętrznym i zewnętrznym, realizującymi wsparcie i couching. Po ukończeniu kursu D stażysta zostaje partnerem ECEtt. Wszyscy stażyści zazwyczaj wizytują organizacje przyjmujące według programu stworzonego przez koordynatora w organizacji przyjmującej (host coordinator). Stażysta współpracuje z kadrą i pacjentami, podporządkowuje się tym samym zasadom co reszta kadry i przyjmuje informacje zwrotne na swój temat. Ważne uwagi: Organizacja przyjmująca opiekuje się stażystą nieodpłatnie lub za minimalną kwotę pozwalającą na pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych. Gospodarze stosują zasady gościnności, pomagają stażystom znaleźć najtańsze zakwaterowanie i towarzyszą im podczas pobytu. Stażysto, bądź wdzięczny za czas i uwagę poświęconym tobie. Wszelkie informacje uzyskane o pacjentach objęte są tajemnicą zawodową. Odpowiedzialność za stażystę ponosi jego pracodawca, stażysta jest objęty ubezpieczeniem pracodawcy podczas stażu. Przechowanie i używanie środków psychoaktywnych spowoduje natychmiastowe wykluczenie. Jeżeli takie środki zostały przepisane przez lekarza proszę zgłosić to w momencie przyjazdu. 05

6 Poszczególne kroki stażystów podczas jednego cyklu podróży (V3) Punkt ECEtt Krok 1: Wniosek Krok 2. Organiz stażu Miejsce pracy Kroki cyklu stażu Org. przyjmująca Krok 4. Nowa perspektywa Krok 3. Inf.zwrotna Punkt ECEtt 06

7 D Majstersztyk Presentation of Master Piece Companion D C certificate Punkt ECEtt 1a : kontakt z ECEtt + profil 4b: Certyfikat C 4a: prezentacja ustna przed Jury dobrych praktyk (GP) + projekt wdrożenia + walidacja GP C B A database of good practices 1b : określenie celów Org. przyjmująca 2a: zawarcie umowy stażowej Miejsce pracy 3c: raport ze stażu (A + B) lub raport końcowy (C) 2b: planowanie stażu 3b : opis dobrej praktyki on-line (B&C) Punkt ECEtt 3a: Ewaluacja przez stażystę 07

8 Zadania do wykonania przez stażystów Krok 1: wniosek i określenie celów 1a Rozpoczyna się na odwiedzeniu strony > e-learning > utwórz nowe konto. Pozwoli to uzyskać dostęp do platformy społeczności ECEtt zawierającej aktualne informacje o dobrych praktykach, rozwiązaniach modelowych, a także forum, formularze i kwestionariusze... Następnie należy wypełnić kwestionariusz Profile. Można również skontaktować się z punktem informacyjno-koordynacyjnym w celu uzyskania pomocy przy rozpoczęciu stażu. 1b Po dokonaniu analizy potrzeb szkoleniowych własnych lub zespołu, przy wsparciu pracodawcy i punktu informacyjno-koordynacyjnego, należy wypełnić formularz 1b Objectives (Cele). Twój punkt informacyjnokoordynacyjny pomoże Ci nawiązać kontakt z odpowiednią instytucją / organizacją. Krok 2: Organizacja i realizacja stażu 2a Po nawiązaniu kontaktu z instytucją należy uzgodnić kontrakt stażowy (2a), który dotyczy kwestii logistycznych i finansowych. To musi zostać dokonane przynajmniej 45 dni przed stażem. 2b Organizacja przyjmująca wypełnia on-line rozdział planning (dok.2b) przynajmniej 1 tydzień przed przyjazdem. Teraz twój Pakiet podróżnika ( Your Travel File ) jest gotowy. Podczas twojego stażu wybierasz jedną dobrą praktykę, jedno rozwiązanie stosowane w pracy organizacji przyjmującej i przy pomocy jej zespołu opisujesz tą dobrą praktykę według kwestionariusza. Krok 3: Opis dobrej praktyki i ewaluacja stażu po przyjeździe 3a Wpisujesz dobrą praktykę do stosownego dokumentu (3a: Opis dobrej praktyki) 3b Wypełniasz formularz ewaluacji stażysty (3b). 08

9 Żeby zrobić prezentację doświadczenia dla swojego zespołu i pracodawcy, zaproponować konkretne rozwiązania, które można zastosować w praktyce oraz w celu otrzymania informacji zwrotnej. 3c Raport/sprawozdanie ze stażu typu B lub C (3c) wypełniasz w ciągu jednego miesiąca po powrocie ze stażu. Krok 4: Nowe perspektywy Stażysta C przedstawia swoją dobrą praktykę oraz projekt wdrożenia przed Komisją egzaminacyjną (posiedzenie odbywa się raz na 2 lata). Stażyści B i C otrzymują od członków Komisji egzaminatorów, informację zwrotną w formie elektronicznej dotyczącą «dobrych praktyk». Stażysta C otrzymuje certyfikat pozwalający mu na rozpoczęcie kursu D (wdrożenie projektu przy wsparciu trenera, zespołu i pracodawcy). Kiedy wdrożenie projektu jest zakończone i ewaluowane, stażysta D przedstawia swoje osiągnięcia - majstersztyk przed Komisja zasiadającą co dwa lata i zostaje partnerem ECEtt - Companion. Kurs D : kiedy stażysta C otrzyma certyfikat Komisji (Jury), może on rozpocząć wdrażanie. Zasady przebiegu tego ostatniego kursu są w trakcie opracowywania. Kurs dzieli się na cztery podstawowe etapy: przygotowanie włącznie ze stadium wykonalności i planem logistycznym; Analiza porównawcza, w ramach której przeprowadza się wizyty i staże kolegów do ekspertów w organizacji stosującej dobrą praktykę; Wdrożenie nowej technologii w pracę organizacji stażysty; Ewaluacja wpływu na sytuację klientów/beneficjentów i nowych perspektyw; Prezentacja i walidacja majstersztyku (całego przebiegu kursu D ) przez Komisję (Jury) i nadanie miana Partnera - Companion podczas walnego zebrania ECEtt. Podczas całego procesu stażyście towarzyszą trenerzy (jeden związany z własną organizacją, drugi wybrany spośród ekspertów instytucji współpracujących z ECEtt). 09

10 Podczas całego procesu to stażysta jest kluczową osobą i decyduje o charakterze i przebiegu swojego uczenia się. 1. Punkty informacyjnokoordynacyjne Trempoline (Belgia) + Centrala ECEtt (Punkt dla belgijskich, francuskich, irlandzkich, Bułgarskich oraz innych stażystów) Osoba kontaktowa: Alban van der STRATEN P Châtelet Kethea (Grecja) Osoba kontaktowa: Xenofon SELPESAKIS P Ateny Proyecto Hombre (Hiszpania) Osoba kontaktowa: Rosario ABAITUA P Madrid FICT (Włochy) Osoba kontaktowa: Andrea ASCARI P Modena Monar (Polska) Osoba kontaktowa: Maria CHARMAST P Warszawa 10

11 2. E-learning Co to jest e-learning i dlaczego wybraliśmy go? Electronic learning - E-learning jest to ogólne określenie używane w stosunku do kształcenia za pomocą komputera. Obejmuje ono zarówno technologie jak i metody nauczania i/lub technologie multimedialne. Nasz system E-learning został opracowany w oparciu o oprogramowanie Moodle - bezpłatną platformą e-learning. Posiada ona znaczną bazę - 25,281 zarejestrowanych stron i ponad 10,405,167 użytkowników (www. moodle.org) Projekt ECEtt jest oparty o koncepcję wspólnego kształcenia i wymiany doświadczeń, jego szeroka sieć wymaga dobrych narzędzi komunikacyjnych, żeby pozwolić ludziom również dzielić się wiedzą oprócz samych podróży. Nasz system e-learning pozwala nam na to, czyli udostępniać i rozbudowywać bazę danych, fora, wiadomości itp. Jak zalogować się do systemu e-learning Potrzebujesz jedynie adres mailowy i komputer podłączony do Internetu. Najprostszy sposób wejść na stronę e-learning to wybrać link do e-learning na stronie ECEtt Przede wszystkim możesz wybrać język systemu (Jest to tylko tłumaczenie menu). Teraz możesz się zalogować wybierając opcję Utwórz nowe konto ( Create new account ) na stronie i wypełnij formularz. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz na adres lub Na stronie internetowej znajdziesz podręcznik wyjaśniający podstawowe działania w sposób praktyczny. Ten podręcznik zawiera również ilustracje poszczególnych kroków i narzędzi moodle. 11

12 3. Sprawy finansowe i logistyczne Ważnym warunkiem rozwoju ECEtt jest zapewnienie niskich kosztów podróżowania, zakwaterowanie zapewnione po kosztach symbolicznych przez organizację przyjmującą, na ile jest to możliwe. Jeżeli zajdzie potrzeba wynajęcia pokoi hotelowych, możesz poprosić koordynatora w organizacji przyjmującej o pomoc w znalezieniu taniego hotelu. Niektóre krajowe projekty ECEtt dysponują funduszami UE, które dysponowane są przez punkty informacyjne projektu. One oceniają zasadność kosztów, według kryteriów unijnych i wartości ECEtt. Określają wraz ze stażystami zasady praktyczne (kto wykupuje bilety, w jaki sposób zwraca się koszty stażu itp.) jak i zasady rozliczeń księgowych. Tak czy inaczej, ważne jest stosowanie się do ogólnych zasad dla wszystkich staży. a. Zawarcie porozumienia pomiędzy punktem informacyjnym projektu a stażystą odnośnie finansowania jeszcze przed wyjazdem, uwzględniając: i. Prognozę kosztów ii. Uregulowanie kosztów rzeczywistych (stażysta przedstawia wymagane dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty) lub rozliczenie na bazie dziennych diet (organizacja wydaje zaliczkę według wyliczonej diety dziennej na pokrycie kosztów związanych ze stażem, z wyjątkiem kosztów podróży i zakwaterowania). Wszystko to musi być oparte na zasadach stosowanych w organizacji i według obowiązującego prawa. b. W każdym wypadku stażysta musi przedstawić bilet lotniczy, karty pokładowe, rachunek za hotel, jeżeli dotyczy. c. Podróżowanie 1 klasą, podróżowanie w innym kierunku w innych celach jest niedopuszczalne do refundowania przez projekt i odbywa się na koszt stażysty. 12

13 4. Deontologia a.) Statut ECEtt Zobowiązania stażysty i organizacji przyjmującej 1. Stażysta i organizacja przyjmująca promują wymianę doświadczeń w atmosferze współpracy, tak, aby taki sposób nauczania stał się dostępny dla wszystkich. 2. Organizacja przyjmująca zapewnia stosowną opiekę dla stażysty, nie tylko merytoryczną, pozwalającą na osiągnięcie celów stażu, ale również taką, która pomoże stażyście zintegrować się i poczuć komfort współpracy. 3. Stażysta korzysta ze wsparcia ECEtt w planowaniu i realizacji stażu. Jednak warto pamiętać, że staż jest projektem własnym stażysty, realizowanym w porozumieniu z jego zespołem i pracodawcą. 4. Organizacja przyjmująca przestrzega ustalonych zasad danego stażu w zakresie: - Programu - opieki merytorycznej - warunków i możliwości zakwaterowania 5. Stażysta jest członkiem zespołu, i w myśl tego ponosi odpowiedzialność i realizuje wspólny kierunek działań. 6. Informacja dotycząca klientów jest objęta tajemnicą zawodową. 7. priorytetem pozostają działania na rzecz klientów. Pod żadnym pozorem staże lub inne działania szkoleniowe nie mogą zakłócić funkcjonowania społeczności i zagrozić realizacji programu terapeutycznego. b.) Kodeks etyczny (*) Zobowiązania stażysty i organizacji przyjmującej Podstawowym obowiązkiem wszystkich członków kadry jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w stosunku do klientów programów terapeutycznych. Stosunek między kadrą i klientem jest szczególny i ważne jest, żeby kadra wykazała się dojrzałością i zdolnością do niesienia 13

14 odpowiedzialności jej powierzonej. Wszyscy członkowie kadry mają być świadomi tego, że stanowią część profesjonalnego zespołu, i muszą się zachowywać w sposób przemyślany i z należną rozwagą, a również stosownie kontrolować zachowanie personelu. Ten Kodeks Etyczny dotyczy kadry nie tylko podczas bezpośrednio wykonywanej pracy ale również poza nią. Członkowie kadry są zobowiązani do: odpowiedzialnego zachowania i dawania pozytywnego przykładu. Utrzymywania informacji o kliencie w ścisłej tajemnicy, zgodnie z zasadami placówki i obowiązującym prawem. Szanowania klientów i zachowywania się wobec nich w sposób nie uwłaczający ich godności. Świadczenia pomocy bez względu na rasę, religię, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności, przynależność polityczną, przeszłość przestępczą lub status finansowy. Uznanie, że dla dobra klienta należy skierowanie go do skorzystania z pomocy innej instytucji lub innego specjalisty. Niedopuszczania jakiejkolwiek relacji seksualnej pomiędzy kadrą i klientem (jak również członkami rodziny klienta). Odpowiedniego wynagrodzenia klienta za jakąkolwiek pracę wykonaną na rzecz członka kadry osobiście. Niedopuszczania jakiegokolwiek wykorzystania klientów przez członków personelu. Zapoznania klientów z Kartą praw klientów w celu zapewnienia zrozumienia wszystkich aspektów i poszanowania tych praw przez kadrę i klientów. (*) Te standardy i cele zostały przedstawione w sposób niezmieniony, są to standardy przyjęte przez Europejską Federację Społeczności Terapeutycznej (EFTC) oraz Światową Federacją Społeczności Terapeutycznych (WFTC). Sieć ECEtt nie wymaga, żeby wszystkie uczestniczące instytucje podpisały formalnie kodeks etyczny, natomiast wymagane jest poszanowanie wszystkich tych zasad przez kadrę i stażystów. 14

15 c.) Kryteria stosowane wobec organizacji przyjmujących do włączenia do bazy danych ECEtt Do podpisania przez organizacje przyjmujące Organizacją przyjmującą stażystów może być taka organizacja, która: 1. Stosuje globalne podejście do klienta, skoncentrowane na osobowości jako całości, a nie na aspektach materialnych. 2. jest uznawana przez instytucje rządowe i publiczne dofinansujące jej działanie. 3. Istnieje przynajmniej od 5 lat. 4. Posiada przynajmniej jedną osobę spośród kadry, która mówi po angielsku. 5. Nominuje jednego członka kadry, który będzie w stanie superwizować staż. 6. Zapewnia informację niezbędną do nauczania i staży. 7. Przedstawia ezgemplarz statutu organizacji. 8. Stosuje się do statutu i założeń ECEtt zawartych w podręczniku ECEtt. 9. Akceptuje kodeks etyczny i zasady współpracy w sieci ECEtt. 15

16 ECEtt Helpdesks TREMPOLINE Central Office Helpdesk in French and in English T F Helpdesk in Polish MONAR T T F Helpdesk in Greek KETHEA T Helpdesk in Italian FICT T F Helpdesk in Spanish PROYECTO HOMBRE T T T Members of ECEtt All helpdesks also speak English Europe: EFTC Belgium: Trempoline, University of Ghent, Phenix, De Sleutel, Les Hautes Fagnes, BFTC, De Kiem, Free University of Brussels Poland: The Monar Association (58 associations), Familia Greece: Kethea (21 associations) Italy: FICT (40 associations), Villa Renata, University of Bologna Spain: Associacion Proyecto Hombre (26 associations) Ireland: Coolmine France: Apte, CEID Bulgaria: Solidarnost, BAPI Austria: Knappenhof; Gruner Kreis Bosnia: UG-Proi United Kingdom: Phoenix Futures, Addaction, Quarriers Switzerland: La Fondation du Levant Czech republic: Magdalena, AVE Association Hungary: Megallo group Danmark: Phoenix House Norway: Phoenix Haga Latvija: Riga Drug Abuse Prevention Center, Saulriti, Dia+logs Estonia: NGO Convictus

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DAPHNE III 2007-2013 PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOTACJĘ

PROGRAM DAPHNE III 2007-2013 PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOTACJĘ KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Dyrekcja C: Sądownictwo cywilne, prawa i obywatelstwo Jednostka C4: Wsparcie finansowe dla sądownictwa cywilnego, praw

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo