Pierwszy tom niniejszego wydawnictwa ukazał się w roku 1928 pod tytułem: Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Poświęcone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy tom niniejszego wydawnictwa ukazał się w roku 1928 pod tytułem: Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Poświęcone"

Transkrypt

1 ANNALES MISSIOLOGICI POSNANIENSES C-Teo.indd :10:59

2 Pierwszy tom niniejszego wydawnictwa ukazał się w roku 1928 pod tytułem: Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Poświęcone Zagadnieniom Misjologii (t. 1-4). Od tomu piątego tytuł został zmieniony na Annales Missiologicae. Roczniki Misjologiczne i pod tym tytułem ukazało się kolejnych sześć tomów (t. 5-10, ostatni w roku 1938). W roku 2000 Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu postanowił kontynuować wydawanie czasopisma, które zdobyło już określone miejsce w polskiej misjologii. Najpierw dwukrotnie ukazało się pod tytułem przyjętym w roku 1932, z wyraźnym dodaniem określenia wskazującego na środowisko, z którym się utożsamia: Annales Missiologicae Posnanienses (t ). Jednak z uwagi na pewne wątpliwości dotyczące poprawności gramatycznej łacińskiego tytułu po dłuższych wahaniach po raz trzeci zmieniono tytuł: od tomu 13 (2003) przyjęto nazwę: Annales Missiologici Posnanienses. W latach pismo ukazywało się w rytmie dwurocznym. Od numeru 18 (2014) redakcja wraca do rocznego rytmu wydawniczego. C-Teo.indd :10:59

3 ANNALES MISSIOLOGICI POSNANIENSES Tom UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ TEOLOGICZNY ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ FACULTY OF THEOLOGY POZNAŃ, POLAND C-Teo.indd :10:59

4 Rada Wydawnicza Dorota Drzewiecka-Nowak, ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki, ks. prof. dr hab. Jan Szpet przewodniczący, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak Redaktor naczelny o. dr hab. Paweł Zając OMI Międzynarodowa Rada Naukowa o. prof. Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana, Roma) o. prof. Artur K. Wardęga SJ (Macau Ricci Institute, Macau) prof. Frederic Laugrand (Universite Laval, Quebec) o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW, Warszawa) prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW, Warszawa) prof. Sandra Mazzolini (Pontificia Università Urbaniana, Roma) o. prof. Pierre Hurtubise OMI (Saint Paul s Univerisity, Ottawa) prof. Carmelo Dotolo (Pontificia Università Urbaniana, Roma) Adres do korespondencji Redakcja Annales Missiologici Posnanienses (Paweł Zając) Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieżowa 2/4, Poznań web site: Recenzenci artykułów rocznika 2014 prof. Pierre Hurtubise, prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, dr Paul Laverdure, prof. dr hab. Jerzy Pałucki, dr hab. Aldona Maria Piwko, prof. UJ dr hab. Anna Reczyńska, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, dr Piotr Artur Sokołowski, dr Szymon Stułkowski, dr Tomasz Szyszka, prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha, prof. dr hab. Jan Walkusz Redaktorzy językowi język angielski: Paul Laverdure (Sudbury, Canada), Małgorzata Wiertlewska język francuski: Pierre Hurtubise OMI (Ottawa, Canada) język polski: Mieczysława Makarowicz, Kinga Puchała Pierwotną wersją czasopisma Annales Missiologici Posnanienses jest wersja papierowa Publikacja finansowana z funduszu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN Projekt graficzny serii: Paweł Pąk Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, ul. Wieżowa 2/4, Poznań tel ; , fax ; Zakład Graficzny UAM, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań C-Teo.indd :10:59

5 SPIS TREŚCI JERZY STRZELCZYK Rozmowa o historii misji średniowiecznych 7 LEON NIEŚCIOR Przybędą ze wschodu i zachodu [ ]. Augustyńska interpretacja Mt 8,11 i Łk 13,28-29 na tle starożytnej egzegezy 37 ACHIEL PEELMAN Bimaadiziwin. Native American Approaches to the Mystery of Life 79 ALBRECHT CLASSEN Jesuit Missionaries Building a Global Network. Eighteenth-Century Exploration of the World in the Name of God A Story of Disjointed Memory 91 ROBERTO CATALANO Missionary Societies in the Evangelical Churches. Origins and Characteristics 107 WOJCIECH KLUJ Pole pracy misji ad gentes Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w XIX wieku w Ameryce Północnej 137 MAREK KRÓL Udział Kościoła katolickiego we wprowadzaniu pokoju pomiędzy plemionami prowincji Southern Highlands w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei 167 ANNA MIŚKOWIEC Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji 181 MARCIN WRZOS Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego 203 KINGA PUCHAŁA 12 lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki 227 C-Teo.indd :10:59

6 6 SPIS TREŚCI MISSIONARIA BIBLIOGRAPHICA SELECTA 233 In ascolto dell America. Popoli, culture, religioni, strade per il futuro. Atti del Convegno Internazionale (Pontifi cia Università Urbaniana, 7-9 aprile 2014), a cura di A. Trevisiol, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014, pp (Sandra Mazzolini) 235 Gaetano Sabetta, Metodica dell incontro tra religioni. Cristianesimo, induismo buddismo, UUP, Città del Vaticano 2014, pp (Benedict Kanakappally) 239 Matteo Nicolini-Zani, Monaci cristiani in terra cinese: storia della missione monastica in Cina, Magnano (Bi) [Biella, Italy], Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2014, pp (Zhao Hongtao, Emanuele Raini) 241 Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfi ka ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss (Maciej Ząbek) 245 Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss (Jarosław Różański) 247 KOMUNIKATY / KRONIKA 249 Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w latach Karolina Mrówka Współpraca Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie 265 Katarzyna Mich Akademickie Koło Misjologiczne w Poznaniu w latach Pavel Lemekh, Patryk Osadnik Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, września WYKAZ SKRÓTÓW 277 C-Teo.indd :11:00

7 Annales Missiologici Posnanienses t. 19 (2014), s DOI: /amp JERZY STRZELCZYK Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rozmowa o historii misji średniowiecznych Z prof. Jerzym Strzelczykiem, historykiem-mediewistą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia o. dr hab. Paweł Zając OMI. P.Z. Panie Profesorze, czy nauka ma jeszcze coś nowego do powiedzenia na temat misji chrześcijańskich z okresu między późnym antykiem a końcem wczesnego średniowiecza? Czy są jeszcze jakieś niezbadane obszary, czy też musimy powtarzać ustalenia wcześniejszych pokoleń historyków? J.S. Nauka, także humanistyka, nigdy nie ma charakteru definitywnego, ciągle się rozwija. Nieustannie są wypracowywane nowe sposoby i nowe metody, nie mówiąc o tym, że każda epoka ma prawo i obowiązek spoglądania na przeszłość przez pryzmat własnych doświadczeń. Nie tylko historia ma być nauczycielką życia, ale wiemy też, że to życie jest nauczycielem historii. Oddziałuje przeróżnie na historyków, nie zawsze w sensie pozytywnym, na szczęście, jeżeli chodzi o historyków epok bardziej odległych, w stopniu mniejszym, niż jeżeli chodzi o historię niedawno minioną, tym bardziej żywą, palącą, aktualną. Historyk w czasach odległych jest jak gdyby bardziej swobodny. Nie ciąży mu aż takie ciśnienie aktualnych oczekiwań czy potrzeb. Jednak z tego ogólnego poziomu przejdźmy już do bardziej praktycznej strony. Mimo że badania nad misjami chrześcijańskimi w tym dawnym okresie mają długie tradycje i wiemy o nich dosyć dużo, to jeszcze daleko do wyjaśnienia wszystkiego, poza tym zmieniają się interpretacje. Często można odnieść wrażenie, że niektórych białych plam luk w naszej wiedzy, po prostu nie da się wyeliminować. Przede wszystkim całe obszary historii wczesnego średniowiecza Europy wymykają się naukowemu rozpoznaniu. Żeby daleko nie szukać, odwołajmy się do przykładu Polski. Jeżeli chodzi np. o chrystianizację Polski, o misjach, które zapewne na terenie Polski działały, nie wiemy prak- C-Teo.indd :11:00

8 8 JERZY STRZELCZYK tycznie nic. Podobnie jak nie wiemy nic o tym, co było przed tym na ziemiach polskich, tzn. o religiach wcześniejszych, pogańskich. Zresztą do kwestii religii pierwotnych jeszcze będę miał okazję, mam nadzieję, wrócić. Nie wszystkie obszary mogą się tutaj poszczycić wystarczająco jasnym obrazem. Jest to, oczywiście, rezultat istnienia czy nieistnienia, bogactwa czy ubóstwa, a przede wszystkim jednostronności i fragmentaryczności podstawy źródłowej. Jak wiadomo, gdzie nie ma źródeł, tam nie ma historii. Na szczęście pojęcie źródła historycznego jest dynamiczne. Im bardziej badania historyczne się rozwijają, tym bardziej poszerza się pojęcie źródła historycznego. Dawniej pod pojęciem źródła historycznego miano na myśli tylko tzw. źródła pisane, i to właściwie nie wszystkie spośród nich. Historyków interesowała ta ich część, która była najłatwiej czytelna, np. roczniki, kroniki, żywoty świętych. Natomiast bardzo wiele produktów piśmiennictwa, które my obecnie zaliczamy do źródeł, uchodziło uwadze, np. źródła liturgiczne, egzegetyczne czy homiletyczne. Wraz z rozwojem badań historycznych rozmaite kategorie, które wcześniej nie były dostrzegane albo przynajmniej doceniane, stają się takimi. Trzeba ponadto powiedzieć, że zmienia się również stosunek do źródeł. Dawniej źródło historyczne traktowano wyłącznie jak przekaz, żeby uciec się do takiego porównania: wybierano z niego poszczególne fakty i wydarzenia i to one stanowiły przedmiot zainteresowania. Natomiast obecnie uważa się, że źródło należy traktować całościowo, integralnie. Warto więc interesować się nie tylko tym, co autor źródła chciał przekazać, czyli informacjami, ale również samym źródłem, które przecież powstało w określonym czasie i odzwierciedla daną epokę albo np. światopogląd autora. Przykładem tego mogą być źródła hagiograficzne, a szczególnie ich kategoria zwana mirakle. Są to utwory przedstawiające cudowne wydarzenia, które za sprawą jakiegoś świętego miały się dokonywać. Zdarzają się bardzo długie i niekiedy nużące utwory tego typu. Dawniej historiografowie, którzy byli zapatrzeni tylko na wspomnianą pierwszą stronę, czyli przekaz, uważali, że są to źródła, które w ogóle nie są przydatne dla historyka lub są dla niego w niewielkim stopniu interesujące. Któż byłby przecież gotów uwierzyć w prawdziwość tylu i takich cudownych wydarzeń? Te opowieści mogły być uważano interesujące ewentualnie dla etnografa, ale nie dla szukającego dziejowej prawdy historyka. Tymczasem takie mirakle mogą być bardzo cennym, niekiedy wręcz nieocenionym źródłem. Mam na myśli nie tyle kwestię subiektywnej prawdziwości opowieści o cudach, tego że dla autora i dla ówczesnych ludzi były one prawdziwe, lecz przede wszystkim tego, że odzwierciedlają światopogląd autora i tych, do których ten przekaz był skierowany. Dzięki źródłom hagiograficznym, także typu mirakle, historyk często zyskuje szansę wniknięcia w średniowieczny świat głębiej, niż byłoby to możliwe za pomocą powszechnie uznanych i tradycyjnie wykorzystywanych kategorii źródeł, takich jak roczniki i kroniki. C-Teo.indd :11:00

9 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 9 Jeżeli chodzi o dzieje chrystianizacji i misji, źródła hagiograficzne często odgrywają dużą rolę. To właśnie hagiografia stanowi podstawowy zrąb materiału historycznego, na przykład w przypadku najwcześniejszego średniowiecza aż do czasów karolińskich w Galii. Bez tekstów hagiograficznych bardzo mało byśmy wiedzieli o tym, co się działo w Galii Merowingów, już nie tylko w sensie religijnym, ale w ogóle. Oczywiście ciągle ujawniają się nowe źródła, jednak w odniesieniu do wczesnego średniowiecza raczej nie można liczyć, że jeszcze nie zostały odkryte jakieś rewelacje, choć coś tam jeszcze niekiedy się znajduje. Jeszcze nie wszystkie archiwa zostały wystarczająco zbadane, czasami badacze natrafiają na jakieś wymazane czy wydrapane fragmenty pod późniejszymi tekstami (tzw. palimpsesty), już nie mówiąc o papirusach egipskich, palestyńskich czy syryjskich, które ciągle jeszcze się odkrywa, wreszcie o tekstach zapisanych na tabliczkach glinianych odnajdywanych, niekiedy w znacznych ilościach, zwłaszcza na obszarze starożytnej Mezopotamii. W tej chwili podstawowym postulatem badań historycznych jest uwzględnianie w miarę możliwości innych kategorii źródeł poza pisanymi. Nazwijmy je dla uproszczenia materialnymi. Przede wszystkim mam na myśli źródła archeologiczne, które bardzo wiele potrafią pomóc historykowi wczesnego śred niowiecza. Marny to byłby w dzisiejszych czasach historyk wczesnego śred niowiecza, który chciałby się ograniczyć wyłącznie do źródeł pisanych. Często w ogóle nie miałby o co rąk zahaczyć. Archeologia znakomicie rozszerzyła i w głąb, i wszerz możliwości poznania historycznego. Źródła pisane na ogół dotyczą wyłącznie warstw uprzywilejowanych, tych które panowały, rządziły albo miały w tym czasie monopol piśmienności, czyli kręgów zbliżonych do dworu panującego, dworów biskupich lub do niektórych klasztorów. Właśnie źródła archeologiczne pozwalają przynajmniej do pewnego stopnia uchwycić życie ludzi prostych, zwykłych, którzy nie mieli żadnej szansy, żeby znaleźć się w tekstach pisanych. Archeologia jest obecnie nauką bardzo rozbudowaną, np. przez badania pozostałości architektonicznych z dawnych czasów znakomicie ułatwiła zdobywanie wiedzy czy poszerzyła jej krąg. Wspomnę o przykładzie ważnym dla misji. Ciekawym zjawiskiem są odkrywane w Skandynawii i nie tylko tam formy odlewnicze, z których można było odlewać z brązu zarówno chrześcijański krzyżyk, jak i tzw. młotek Tora, czyli znak pogański. Wydaje mi się, że jest to bardzo interesujące, dlatego że możemy uchwycić taki moment, kiedy to wpływy obydwu religii do pewnego stopnia jeszcze się równoważyły. Przedsiębiorczy rzemieślnicy potrafili przygotowywać takie sakralne drobiazgi zarówno na potrzeby pogan, jak i chrześcijan. Archeologia jest w tej chwili obudowana rozmaitymi innymi wspomagającymi dyscyplinami, jak antropologia, paleobotanika itd. To jeszcze nie wszystko, mógłbym dalej jeszcze wyliczać dziedziny, które powinny znajdować się w polu widzenia historyka wczesnego średniowiecza, ale to by za długo trwało. C-Teo.indd :11:00

10 10 JERZY STRZELCZYK Oczywiście w miarę jak zasób źródeł pisanych się powiększa, rola archeologii się zmniejsza. Gdy historyk ma do dyspozycji dużo źródeł pisanych, może na ich podstawie próbować rekonstruować przeszłość. W Polsce badania historyczne mogą opierać się wyłącznie lub prawie wyłącznie na źródłach pisanych, dopiero gdy dotyczą okresu mniej więcej od połowy XIII w. Zasób tych źródeł sprzed połowy XIII w. jest stanowczo zbyt skąpy, żeby na ich podstawie można było pokusić się o zrozumienie i poznanie dziejów Polski. Na szczęście istnieją jeszcze inne sposoby poznawania przeszłości, np. metoda antropologiczna, polegająca na porównywaniu podobnie żyjących różnych ludów. O Polsce przed Mieszkiem I nie wiemy w zasadzie nic, a i w odniesieniu do późniejszych czasów, bezpośrednio po jego śmierci, nasza wiedza jest bardzo znikoma. Co ma robić historyk? Może uciekać się do porównań, szukać sytuacji porównywalnych, np. w ówczesnych Czechach, które były na zbliżonym stopniu rozwoju, albo np. w Saksonii, jednak uwaga: w Saksonii nie z X w., bo wtedy Saksonia była na znacznie wyższym stopniu rozwoju, ale w Saksonii czasów Karola Wielkiego (z przełomu wieku VIII-IX), kiedy według wszelkiego prawdopodobieństwa tamtejsze stosunki niewiele się różniły od Polski z X w. Sposobów przełamywania bariery źródłowej jest więcej, oczywiście trzeba z nich zawsze korzystać świadomie i ostrożnie, ale od tego jest historyk, żeby potrafił sobie z tym poradzić. P.Z. Jaki obraz misji chrześcijańskich we wczesnym średniowieczu wyłania się ze zgromadzonych dotąd i przeanalizowanych źródeł? Zdaję sobie sprawę, że to jest pytanie bardzo szerokie, ale chodziłoby o uchwycenie zasadniczych cech charakterystycznych. Pojęcie obrazu jest dość popularne w historiografii, chętnie pisze się o obrazie danych ludów w literaturze misyjnej i pismach misjonarzy. Obraz to jest często coś bardzo subiektywnego, ale właśnie chciałbym o taką perspektywę zapytać: jaki obraz misji wczesnochrześcijańskich wyłania się z badań i doświadczenia Pana Profesora? J.S. Przede wszystkim ogromnego poświęcenia ze strony misjonarzy, wielkiej gorliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten najwcześniejszy czas, powiedzmy czasy apostolskie czy postapostolskie. Rozpowszechnione było przekonanie, że zbliża się paruzja, że nie przeminie to pokolenie, a nastąpi ponowne przyjście Chrystusa i kres tego świata. Motyw ten we wczesnym średniowieczu, ale i około roku 1000, odgrywał sporą rolę. Oczekiwano, że taka okrągła milenijna data zwiastuje koniec świata, więc w takich sytuacjach, podobnie jak w okresie początkowym, nastawienie chrześcijan było takie, że należy dążyć do tego, by jak największą liczbę dusz pozyskać dla prawdziwej wiary. Wiadomo, że panowała doktryna wyłączności zbawienia w obrębie Kościoła. Poza Kościołem jak wierzono zbawienia nie ma. Ludzie byli o tym święcie C-Teo.indd :11:00

11 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 11 przekonani, a zatem dzieło misyjne było motywowane miłosierdziem. Chodziło o to, żeby jak najwięcej dusz oderwać od fałszywej wiary. Stąd pewnie ta niesamowita żarliwość. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w okresie wcześniejszego średniowiecza (mam tu na myśli okres do przełomu I i II tysiąclecia) dzieło misyjne bynajmniej nie rozwijało się prostolinijnie, przeciwnie można zaobserwować wyraźne fazy przyspieszenia, ale także jak gdyby zastoju. Pierwszy okres takiej niewątpliwej intensyfikacji to wspomniany przeze mnie okres apostolski i postapostolski, kiedy religia chrześcijańska, początkowo religia niewielkiej grupy biedaków na Ziemi Świętej, stawała się religią dominującą na obszarze ogromnego cesarstwa rzymskiego. Mimo Dziejów Apostolskich i innych źródeł właściwie niewiele o tej fazie wiemy. Pamięć historyczną przytłacza tutaj postać św. Pawła, jego niewątpliwie epokowy udział w dziele misyjnym. Jednak o terenach, do których nie dotarł św. Paweł, wiemy bardzo mało. Przykład: nie wiemy nic o początkach chrześcijaństwa na terenie samego Rzymu. Wiadomo, że apostoł Paweł spotkał tam chrześcijan, ale skąd się ci chrześcijanie wzięli, nie wiadomo. Nic nie wiadomo o najwcześniejszym chrześcijaństwie w Egipcie, czyli na jednym z najważniejszych pod względem ekonomicznym, ale także duchowym, obszarów imperium rzymskiego. Po prostu Paweł tam nie ewangelizował i nie wiemy, kto tego dzieła dokonał. Uogólniając, trzeba podkreślić, że nasza wiedza jest niewielka, fragmentaryczna, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w ciągu trzech pierwszych stuleci misji chrześcijańskiej dokonała się w dużym stopniu chrystianizacja największego i najtrwalszego dotąd w dziejach ludzkości imperium, jakim było imperium rzymskie. Wiek IV przyniósł zasadniczą zmianę. Cesarstwo rzymskie stało się cesarstwem chrześcijańskim w ciągu IV stulecia od Konstantyna do Teodozjusza Wielkiego. Sytuacja chrześcijan diametralnie się zmieniła, mówiąc obrazowo mogli wyjść z katakumb. Pod koniec IV w. chrześcijaństwo stało się jedyną religią oficjalnie wyznawaną i co tu dużo mówić chrześcijanie zaczęli prześladować tych, którzy inaczej wierzyli. Pojawiły się także w obrębie chrześcijaństwa różne kierunki i nurty, które teolog nazywa heretyckimi, ale o których historyk może powiedzieć tylko (czy: aż) tyle, że były, jak np. arianizm czy donatyzm w Afryce, pewną alternatywą dla rzymskiej religii. Właściwie przez kilka stuleci chrześcijaństwo na Zachodzie ograniczyło się do obszarów cesarstwa. Wprawdzie pod koniec V w. cesarstwo przestało istnieć na Zachodzie, ale nadal istniało poczucie pewnej jedności cywilizacyjnej. Nie mówię w tej chwili w zasadzie o cesarstwie wschodnim, muszę się skoncentrować na tym, co nam bliższe. Nie widać w tym okresie ani chęci, ani zapewne możliwości wyjścia chrześcijaństwa poza obszar istniejącego (albo od końca V w. już faktycznie nieistniejącego) cesarstwa na Zachodzie. Rozumiemy, że rozciągało się tam bardzo szerokie pole misji wewnętrznej i trzeba było te ogromne C-Teo.indd :11:00

12 12 JERZY STRZELCZYK obszary nie tylko formalnie, ale i faktycznie schrystianizować. W ówczesnych warunkach, kiedy nie było radia, telewizji, internetu, telefonu ani prasy, trzeba było osobiście docierać do ludzi. Mimo doskonałych dróg rzymskich poza nimi bardzo trudno było się poruszać. Musiały minąć wieki, zanim nowa chrześcijańska religia mogła trafić pod strzechy, nie mówiąc już o tym, że środowiska wiejskie, wieśniacze, zawsze i wszędzie są nastawione bardziej konserwatywnie i są oporne wobec wszelkich nowości. Rolnicy byli głębiej niż mieszkańcy miast przywiązani do tradycyjnych kultów, które były wplecione w ich życie. W miastach, zwłaszcza miastach portowych, zawsze prędzej upowszechniały się wszelkie nowinki, także nowe religie. Chrześcijaństwo w tym początkowym okresie było religią przede wszystkim miast, tak że wiele czasu minęło, zanim chrześcijaństwo rzeczywiście objęło przynajmniej formalnie zdecydowaną większość mieszkańców imperium. Zresztą mogli być formalnie chrześcijanami, ale co tak naprawdę w głębi duszy czuli, trudno powiedzieć. O tym, że wieś była bardzo oporna, świadczy argument językowy, słowo paganus, czyli wieśniak, stało się synonimem poganina, niechrześcijanina. To mogło się zmieniać jedynie stopniowo. Ponowna, druga faza intensywnej chrystianizacji, która wreszcie śmiało wykroczyła poza granice dawnego imperium rzymskiego, rozpoczęła się na przełomie wieku VI i VII. Zainaugurował ją pontyfikat papieża Grzegorza I Wielkiego misją wśród pogańskich Anglosasów, którzy w międzyczasie opanowali dużą część większej z Wysp Brytyjskich. Ten drugi etap objął przede wszystkim chrystianizację Brytanii rzymskiej, a w następnym etapie Germanii. Później nastąpiło coś w rodzaju ochłodzenia aktywności misyjnej. Wiadomo, że np. biskupi w Saksonii, która została schrystianizowana i przyłączona do imperium Karola Wielkiego, nie wykazywali szczególnej gorliwości misyjnej. Podobnie Grzegorz Wielki wcześniej miał kłopoty z biskupami z Galii, którzy wcale nie byli skłonni do współpracy przy ewangelizacji Anglosasów. Analogicznie było, jak się wydaje, jeszcze później w Polsce. Podobno Bolesław Krzywousty nie mógł znaleźć w episkopacie polskim pomocy przy chrystianizacji Pomorzan, musiał więc szukać misjonarzy poza Polską. To są ciągle podobne sytuacje. Episkopat miejscowy miał dosyć problemów we własnym kraju i wcale mu nie było pilno do wychodzenia poza te obszary. Można to zresztą zrozumieć. Trzecia faza rozpoczęła się gdzieś w IX w., a w stuleciu X i na początku XI objęła ogromne obszary Europy Środkowo-Wschodniej, tj. obszar Czech, Polski, Węgier, Skandynawii i Rusi, która zajmowała ogromne terytorium, z tym że jeżeli chodzi o Ruś, a także Bułgarię, to nie Rzym, lecz Konstantynopol odegrał wiodącą rolę. Kraje te stały się krajami Kościoła wschodniego, prawosławnego. W tym momencie można powiedzieć, że około 1000 r. Europa w zasadzie była już kontynentem chrześcijańskim. W zasadzie, bo jeszcze C-Teo.indd :11:00

13 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 13 niezupełnie. Co było jeszcze niechrześcijańskiego w Europie około 1000 r.? Przede wszystkim całe wschodnie i południowe pobrzeże Bałtyku, poczynając od Zatoki Fińskiej, czyli ludy zachodniofińskie, np. Estowie, bałtyjskie Łotysze, Litwini, Prusowie i słowiańskie Pomorzanie i północni Połabianie. Był to tzw. nadbałtycki klin albo enklawa pogańska z wierzchołkiem w okolicach Hamburga. Ten klin pogański był dopiero stopniowo likwidowany. Pierwszego wyłomu dotyczącego Pomorza dokonał Bolesław Krzywousty we współpracy z Ottonem z Bambergu. Potem przyszła kolej na Połabian północnych, to jest jeszcze XII w., następnie w XIII i XIV stuleciu ludy wschodniego pobrzeża Bałtyku. Ostatnim pogańskim obszarem Europy, jak dobrze wiadomo z historii Polski, była Litwa i Żmudź, które dopiero na końcu wieku XIV lub w przypadku Żmudzi na początku XV stulecia oficjalnie przyjęły chrześcijaństwo. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że około 1000 r. jedność konfesyjną Europy chrześcijańskiej mąciła jedynie Hiszpania czy raczej Półwysep Pirenejski; Hiszpania, w której już od dłuższego czasu trwała rekonkwista (proces odwojowywania kraju z rąk muzułmanów), niemniej jednak około 1000 r. nadal islam był tam dominujący. Ten stan będzie się zmieniał stopniowo dopiero w następnych wiekach. Jak wiadomo, dopiero pod koniec stulecia XV muzułmanie zostaną ostatecznie wyparci z Hiszpanii. W drugiej połowie XIV w. na innym krańcu Europy pojawią się Turcy Osmańscy, zawojują duże części Bałkan, będą atakowali Węgry i Austrię. W połowie XV w. położą kres cesarstwu wschodniemu. Była to zatem nowa fala ekspansji muzułmańskiej na obszar Europy, która jednak już nie dotarła bardziej na zachód. Nie można wreszcie zapominać o diasporze żydowskiej, która cały czas istniała w Europie. Jak się wydaje, poza Hiszpanią wizygocką nie podlegała jakimś specjalnym restrykcjom. Gminy żydowskie miały się na ogół zupełnie nieźle, często znajdowały się pod specjalną ochroną panujących, co nawet u niektórych zelotów chrześcijańskich powodowało odruchy niechęci, zniecierpliwienia, a nawet otwartej wrogości. Jeżeli chodzi o pewne cechy działalności misyjnej wcześniejszego średniowiecza, myślę że jeszcze będę miał okazję przy następnych pytaniach zwrócić uwagę na rozmaite sytuacje, z jakimi misjonarze spotykali się w Europie. W tej chwili chciałbym tylko wspomnieć model chrześcijaństwa w Irlandii. Było to bardzo ciekawe zjawisko, wyjątkowe także w sensie chronologicznym. Wspomniałem, że dopiero pontyfikat Grzegorza I Wielkiego przyniósł wyjście misji chrześcijańskich poza obszar zachodniego cesarstwa rzymskiego. Irlandia była wyjątkiem, jedynym jeśli chodzi o chrześcijaństwo zachodnie, bowiem chrystianizacja Irlandii dokonała się w dość tajemniczych okolicznościach, ale jeszcze w okresie istnienia cesarstwa rzymskiego, tzn. w ciągu V stulecia. Analogię wschodnią stanowiłyby takie tereny, jak Etiopia i Armenia, które również w okresie wcześniejszym, jeszcze kiedy istniało cesarstwo rzymskie, stały się w dużym stopniu krajami chrześcijańskimi. Armenia do C-Teo.indd :11:00

14 14 JERZY STRZELCZYK dziś dnia chlubi się tym, że była pierwszym królestwem oficjalnie chrześcijańskim. Nie omawiam, czyli zostawiam na marginesie mimo doniosłości zjawiska, ogromne, pod względem zasięgu i dynamiki właściwie z niczym nieporównywalne w tym czasie, misje Kościołów nieortodoksyjnych na wschodzie, Kościoła jakobickiego, a zwłaszcza nestoriańskiego, których wyznawcy po Soborze Chalcedońskim uznani za heretyków, byli prześladowani na obszarze cesarstwa bizantyńskiego. Uszli na wschód, prowadząc niezwykle interesującą i ciągle mało znaną działalność misyjną, która doprowadziła ich w różnych okresach aż na Daleki Wschód, na obszar Mongolii i Chin. Jest to bardzo ciekawa karta w dziejach misji chrześcijańskich. Obecnie staramy się spoglądać na chrześcijaństwo w możliwie szerokim aspekcie, uwzględniając również te nurty i odłamy, które wyłamały się z obediencji rzymskiej czy konstantynopolitańskiej. Dlatego im również musimy oddać zasługi, o których przed chwilą wspominałem. Mogę powiedzieć tyle, że ze ściśle geograficznego, terytorialnego punktu widzenia zasięg misji nestoriańskich był znacznie większy niż obszar Kościołów zachodnich, rzymskiego i konstantynopolitańskiego, razem licząc. Może na razie tyle, jeżeli chodzi o ten ważny problem. P.Z. Jak należałoby się odnieść do stereotypu chrystianizacji pogan ogniem i mieczem? J.S. Z punktu widzenia nauki Kościoła były one złem i wypaczeniem idei. Przyjęcie chrześcijaństwa powinno być aktem dobrowolnym, inaczej nie może mieć znaczenia. Jednak dziejowa konieczność była niestety czasem odmienna. Mogę tylko powiedzieć, że taki sposób krzewienia chrześcijaństwa, który za Sienkiewiczem określilibyśmy literacko jako ogniem i mieczem, a który ktoś ze współczesnych Karolowi Wielkiemu w odniesieniu do jego krwawego nawracania Sasów opisał, stwierdzając, że Karol Wielki nawracał Sasów żelaznym językiem, nie był, niestety, czymś zupełnie wyjątkowym w średniowieczu. Krytykując tego rodzaju użycie przemocy, należy jednak pamiętać, że, pomijając pewne fragmenty działalności misyjnej wśród Sasów, Słowian nadbałtyckich czy Bałtów (mam na myśli Prusów i Litwinów), na ogół doktryna kościelna odrzucała przymusową konwersję, a w samej działalności misyjnej starała się rozróżniać dwa etapy. Pierwszy etap to depaganizacja. Po to żeby stworzyć warunki do swobodnego przyjmowania nowej wiary, trzeba było najpierw zabronić wyznawania dawnych kultów przedchrześcijańskich, wykorzenić je, zniszczyć idole, ewentualne świątynie, święte gaje. Święty Bonifacy dlatego ścinał święty dąb, poświęcony Torowi, by dać widzialny znak, że te bóstwa już nie istnieją bądź są bezsilne. Depaganizację, jeżeli nie dało się inaczej, można było, a nawet należało, przeprowadzić siłą, ale to nie była jeszcze chrystianizacja. C-Teo.indd :11:00

15 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 15 Potem powinien nastąpić drugi etap confessio fi dei, czyli przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Powinno to mieć charakter dobrowolny, tzn. powinno się przekonywać tych jeszcze niedawnych pogan do uznania wyższości wiary chrześcijańskiej. Nie zawsze dawało się zapobiec temu, że w praktyce pomiędzy depaganizacją a przyjęciem nowej wiary występował okres przejściowy, kiedy nie wolno było już czcić dawnych bogów, a jeszcze nie poznano prawdziwej wiary. To oczywiście prowadziło do zjawiska dwuwiary, tj. wierzyło się i w jedno, i w drugie. Jednak to były chyba nieuchronne skutki. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że umysły ludzi, Germanów, Celtów, Słowian, były często dość oporne wobec nowej wiary. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej to nie była zwykła zamiana jednej religii na drugą. Sytuacja była odmienna niż np. na obszarze cesarstwa rzymskiego. Tutaj sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana, to nie była tylko nowa religia, to był w ogóle rewolucyjnie nowy światopogląd, nowy sposób spoglądania na świat. Dlaczego? Dlatego, że religie prymarne (pogańskie) miały zupełnie inny charakter, inny cel. Celem tej religii była pomyślność społeczności, rodu, plemienia, narodu. Ona nie była skierowana ku jednostce, tylko ku społeczności, była skierowana na doczesność, miała zapewnić tej społeczności szczęście, pomyślność, dostatki, urodzaje, przewagi wojenne w tym życiu. Sfera pozaziemska była bardzo słabo rozwinięta. Na ogół zdawano sobie sprawę, że śmierć nie oznacza końca bytu ludzkiego, ale tę przestrzeń wyobrażano sobie bardzo niejasno. Taka była perspektywa, chrześcijaństwo ją zupełnie zmieniało. Celem religii chrześcijańskiej nie jest zapewnienie człowiekowi czy społeczności pomyślności w życiu doczesnym, choć oczywiście tego także oczekiwano i wierzono, że przyjęcie chrześcijaństwa przyniesie korzyści również doczesne. Chrześcijaństwo prowadzi ludzi do zbawienia, kładzie akcent na życie przyszłe. Spróbujmy sobie wyobrazić, jakie to trudne było do pojęcia przez ówczesnych ludzi, którzy o życiu pozagrobowym mieli dość mierne wyobrażenie. Religie poprzedzające chrześcijaństwo miały charakter politeistyczny. Było wielobóstwo, nawet jeżeli jedno z tych bóstw wybijało się na pierwsze miejsce wśród innych, jak np. słowiański Swarożyc, prawdopodobnie u Słowian zachodnich, czy Perun wśród Słowian wschodnich, albo Odyn wśród mieszkańców Północy. Wielobóstwo miało charakter partykularny, każda społeczność, powiedzmy każde plemię, miało swój panteon. Społeczność czuła się związana ze swoim bóstwem, składano mu ofiary, niekiedy krwawe, ale oczekiwano jego przychylności. Jeżeli tej przychylności nie było, bo np. nieurodzaje trapiły albo dane plemię czy lud ponosił ciągle klęski, to mogło świadczyć o tym, że bóstwa albo odwróciły się od nich, albo są bezsilne. Widocznie bóstwo, któremu ten zwycięski sąsiad oddaje cześć, jest ważniejsze, lepsze, a zatem warto by czcić to bóstwo. Żeby całkowicie nie zarzucić tradycyjnego kultu, to może warto przyjąć również tamtego boga do swego pante- C-Teo.indd :11:00

16 16 JERZY STRZELCZYK onu. Poganie nie mieli z tym żadnego problemu. Ich panteon był elastyczny. Wyobrażano sobie podobnie, że będzie tak z nową religią. Przy tym trzeba dodać, że właściwie dla pogan jedyną postacią z całej Trójcy Świętej, z którą wiedzieli, co począć, była druga osoba, czyli Chrystus. Pojęcie Boga Ojca było czymś tak odległym, że właściwie mało istotnym, a już postać Ducha Świętego w ogóle nie była do pojęcia. Tak że właściwie Chrystus był jedyną postacią, z którą można było się identyfikować, którą można było rozumieć. Jeżeli ci chrześcijanie są tacy natarczywi, a co więcej jeżeli mają przewagę (a tak najczęściej było, bo chrześcijaństwo było na ogół religią państw wyżej rozwiniętych), to przyjmijmy Chrystusa do swojego panteonu. Postawmy mu obok posągu Odyna czy Swarożyca, może nawet na bardziej honorowym miejscu, jego posąg. Chętnie będziemy go czcić. Nie mogli tylko zrozumieć, dlaczego chrześcijanie nie godzą się na to. Oczywiście chrześcijanie nie mogli na to pozwolić ze względu na monoteistyczny charakter swojej religii. Takich punktów niezgody i niezrozumienia było więcej. Musiało trochę potrwać, zanim wiara chrześcijańska została rzeczywiście wszczepiona tym ludziom. P.Z. Czy były jakieś etapy przejścia od chrześcijaństwa pojmowanego w kategoriach siły politycznej do poznania jego prawdziwej siły duchowej? J.S Na pewno to był proces dość długotrwały. Wydaje mi się, że warunkiem koniecznym była rozbudowa struktury kościelnej. Zanim dany obszar niedawno schrystianizowany został pokryty siecią klasztorów, które we wczesnym średniowieczu odgrywały szczególnie doniosłą rolę, ale także siecią parafialną, ponieważ jedynie sieć parafialna mogła zapewnić bezpośredni kontakt duchownych z wiernymi, musiał upłynąć dość długi czas. Religia chrześcijańska długo miała raczej charakter deklaratywny. Ludzie prości nie za bardzo wiedzieli, jakie są prawdziwe zasady wiary chrześcijańskiej. Na ziemiach polskich taka zorganizowana sieć duszpasterska powstała dopiero w XIII-XIV w. Przedtem były tylko nieliczne klasztory i dwory biskupie. Stąd siła oddziaływania była ograniczona. Im dalej od tych klasztorów i siedzib biskupich, tym chrześcijaństwa, mówiąc obrazowo, było mniej. Nie ulega wątpliwości, że daleko w jakichś puszczach, może nawet nie otwarcie deklarowane, ale faktyczne pogaństwo zachowało się jeszcze daleko w głąb średniowiecza. Chrystianizacja to długotrwały proces. Jest takie stanowisko teologiczne, chyba nie całkowicie pozbawione racji, że proces chrystianizacji w sensie uwewnętrznienia nauki chrześcijańskiej ma charakter ciągły i właściwie nigdy nie zostanie zakończony. Przy naszych ludzkich słabościach także tak bym to widział. C-Teo.indd :11:00

17 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 17 P.Z. Czy przetrwanie mitologii pogańskiej jest spowodowane nieskuteczną depaganizacją, czy może w ogóle nie było mitologii pogańskiej, jak niektórzy twierdzą, np. w przypadku Słowian? Jakie jest osobiste zdanie Pana Profesora? J.S. Wydaje się, że tak rozwiniętych systemów mitologicznych jak u Celtów i Germanów skandynawskich w kontynentalnej Germanii raczej nie było, tym bardziej u Słowian. To wszystko, co na temat mitologii słowiańskiej wymyślił w XV w. Jan Długosz czy tym bardziej późniejsi autorzy, można między bajki włożyć. Pewnie więc rzeczywiście pod tym względem Słowiańszczyzna nie przodowała. Dlatego raczej nie ma specjalnie filmów opartych na kanwie mitologii słowiańskiej, w przeciwieństwie do ciągle oglądanych w telewizji filmów dotyczących mitologii wikingów czy Celtów. P.Z. Zdaje mi się że prof. Maria Janion w książce Niesamowita Słowiańszczyzna sugerowała, zgodnie z niektórymi autorami wcześniejszymi, zafascynowanymi słowiańskością, że musiało tutaj zaistnieć jakieś celowe i agresywne niszczenie pamięci pogańskiej. J.S. Tak, z tym bym się do pewnego stopnia zgodził. Na ziemiach polskich, ale nie tylko w Polsce, bo też w Czechach, praktycznie nie mamy wiadomości nie tylko o mitologii, ale wręcz o religii pogańskiej. Pamięć się nie zachowała, w przeciwieństwie np. do Pomorzan czy Połabian z jednej strony, do Rusi z drugiej strony, tak że całą naszą w dużym stopniu hipotetyczną wiedzę o słowiańskim pogaństwie czerpiemy właśnie ze źródeł dotyczących Pomorzan czy Połabian i Rusi Kijowskiej. To chyba dowodzi skuteczności depaganizacji. Niestety, nie wiemy o tym nic konkretnego, ale ponieważ przyjęcie chrześcijaństwa łączyło się z krzepnięciem władzy państwowej, to można założyć, że Mieszko I i jego następcy, ręka w rękę z biskupami i misjonarzami, bardzo gruntownie starali się wyrugować z pamięci wszystko to, co mogło dotyczyć pogaństwa. Ktoś kiedyś przyrównał wczesne państwo, które chrześcijaństwo wprowadzało, do ogromnego potwornego walca, który się przetaczał przez te ziemie, wyrównując wszystko. Było to dobre z punktu widzenia państwa, ponieważ partykularyzmy miejscowe związane z religią pogańską były niwelowane. Czy to dobrze dla kultury, trudno powiedzieć. Ale tak właśnie było. Proszę zwrócić uwagę, że nasz najstarszy kronikarz, wprawdzie obcego pochodzenia, ale reprezentujący dworską tradycję, tzw. Gall Anonim, nie miał nic do powiedzenia na temat pogaństwa. Czy rzeczywiście już na dworze Bolesława Krzywoustego o wszystkim zapomniano? W dużym stopniu pewnie tak, ale przede wszystkim nie chciano zapewne do tego wracać. Dopóki jeszcze gdzieś tam tliły się pozostałości pogaństwa, a przecież w latach trzydziestych i czter- C-Teo.indd :11:00

18 18 JERZY STRZELCZYK dziestych XI w. nastąpiła groźna reakcja pogańska w Polsce, dopóty gdzieś tam jeszcze jacyś ukryci w lasach kapłani pogańscy zapewne istnieli i czekali na stosowną chwilę, by wyjść z podziemia. Uważam, że państwo wczesnopiastowskie i Kościół w tym państwie w dużym stopniu przyczynili się do tego że ślady pogaństwa zostały dość skutecznie wyrugowane także z pamięci historycznej Polaków. P.Z. Panie Profesorze, wymienię tutaj tylko kilka Pana publikacji: Goci rzeczywistość i legenda, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Wandalowie i ich afrykańskie państwo. Może nietypowe pytanie: Gdyby podróż w czasie była możliwa, któremu z tych ludów chciałby Pan Profesor jeszcze bliżej się przyjrzeć? J.S. Już tak jest, że tematu, który kiedyś mnie fascynował, staram się nigdy nie tracić z pola widzenia. Mimo że już nie napiszę nowej książki o Gotach, o Iroszkotach, o Wandalach czy o Longobardach (książka o Longobardach ukazała się kilka miesięcy temu), to staram się być na bieżąco, oczywiście w miarę możności, z tym, co nauka na ten temat ma do powiedzenia. Gdybym miał do tej tematyki wrócić, to chyba do iryjskiej (iroszkockiej), dlatego że tamte pozostałe są jakoś zamknięte. Oczywiście, nie w tym sensie, że już wszystko wiemy, ale że raczej, mimo całego postępu badań, nie możemy się spodziewać jakichś specjalnie wielkich odkryć w stosunku do dziejów Gotów czy Wandalów. Jeżeli chodzi zaś o Iryjczyków i ich rolę w europejskiej cywilizacji, ciągle jeszcze sporo zostało do zrobienia. Z punktu widzenia polskiego uczonego, który nie włada językiem gaelickim, występuje trudność dotarcia do wielu teks tów, np. do prawodawstwa iryjskiego, które było publikowane jedynie w języku oryginału, więc nie ma jak tego ugryźć. Poza tym, no cóż, coraz młodszy człowiek nie jest. Wprawdzie mam jeszcze pewne zamierzenia, ale w postaci jakiejś monografii do żadnego z tych trzech, łącznie z Longobardami czterech przypadków, raczej nie przewiduję wrócić, niech to robią inni, młodsi. P.Z. Trochę przewidywałem, że padnie odpowiedź: Iroszkoci, i przygotowałem co do nich dalsze pytania. Powszechnie przyjmuje się, że tak jak Pan Profesor mówi Iroszkoci wnieśli ogromny wkład w kształtowanie chrześcijańskiej kultury europejskiej J.S. Chociaż czasem przeceniany P.Z. Jednak też wciąż inspirujący dalsze badania. Co do Iroszkotów więc czy zgodnie z idealnym wyobrażeniem, które można nieraz zaczerpnąć wprost ze źródeł, była to rzeczywiście społeczność uczonych i świętych? C-Teo.indd :11:00

19 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 19 J.S. Nie, na pewno nie. To taki bardzo powierzchowny stereotyp. Faktem jest, że Irlandia, która nie zaznała ani rzymskiego panowania, ani wędrówek ludów, mogła trwać w swoim kształcie w sposób niezakłócony aż do najazdów wikingów, które rozpoczęły się pod koniec VIII w. Wyspa zatem długo nie zaznała żadnej inwazji zewnętrznej. W okresie wędrówek ludów rzeczywiście na tej wyspie chronili się zagrożeni intelektualiści, uczeni z kontynentu albo z Brytanii. Życie monastyczne tam się rozwijało, a klasztory rzeczywiście w pewien sposób gwarantowały przetrwanie czy rozwijanie kultury i piśmienności. Niemniej jednak stereotyp wyspy uczonych wydaje się przesadny, dlatego że wiemy obecnie, że poziom kultury piśmiennej, intelektualnej, także artystycznej w samej Irlandii był godny uwagi, ale mimo wszystko ograniczony. Był dość wysoki w porównaniu do ówczesnej sytuacji na kontynencie, ale raczej o charakterze elementarnym. Uczono tam podstaw łaciny, studiowano gramatykę, pisywano komentarze do Pisma Świętego, ale wybitne osiągnięcia kulturalne, intelektualne były raczej dokonywane przez Iryjczyków na kontynencie. Tam doszło do zetknięcia się Iryjczyków z rozwijającą się za czasów karolińskich kulturą kontynentalną i tam właśnie żyli najwięksi twórcy. Nie chciałbym tutaj minimalizować osiągnięć, ale wydaje mi się, że ten stereotyp, Irlandia wyspą uczonych, jest troszkę przesadny, aczkolwiek faktem jest, że tak postrzegano niekiedy tę sprawę już w średniowieczu. W perspektywie średniowiecznej Europy Irlandia uchodziła za ostoję uczoności i faktycznie wiemy, że rozmaici adepci z Brytanii czy z kontynentu studiowali i uczyli się w tych klasztorach iryjskich, a potem wracali na kontynent, przenosząc i rozwijając tę wiedzę. A świętych? Tutaj też ogromny problem miałem okazję mówić o tym w czasie naszego wrześniowego sympozjum 1. To jest pewien paradoks, bo rzeczywiście, gdy czytamy traktaty chrześcijańskie, które powstały w Irlandii lub w iryjskich kręgach poza nią, odnosi się wrażenie niezwykłej religijności i pogłębionej duchowości w stopniu takim, jaki na kontynencie trudno byłoby znaleźć. Jednak wiele wskazuje na to, że to jest powierzchowny obraz, że w rzeczywistości chrześcijaństwo w Irlandii, które zostało, o ile wiemy, zaszczepione w sposób pokojowy, a przynajmniej nie wiemy nic o jakichś znaczących konfliktach, nie tak bardzo zmieniło Iryjczyków. Nie znamy żadnych męczenników iryjskich sprzed inwazji wikińskiej. Chrześcijaństwo w sposób gładki i bezkonfliktowy bardzo silnie wkomponowało się w struktury społeczne Irlandii. Społeczeństwo iryjskie zaś miało bardzo tradycyjny charakter, właściwie tam się nawet nie wytworzyły większe plemiona. Ustrój społeczny został jak gdyby spetryfikowany na szczeblu związków rodowych, które czasem przez szkocką analogię nazywamy klanowymi. Nie było tam 1 Por. sprawozdanie ze wspomnianego sympozjum w niniejszym numerze Annales, przyp. PZ. C-Teo.indd :11:00

20 20 JERZY STRZELCZYK miast w sensie antycznym, chrześcijaństwo przybrało formy nieznane w modelu Kościoła rzymskiego, mianowicie o charakterze monastycznym. Może nie w tym najwcześniejszym, ale w nieco późniejszym okresie stało się nieodłączną częścią tego społeczeństwa. Klasztory były jak gdyby własnością poszczególnych narodów. Wiele z nich przez całe stulecia było rządzonych przez opatów wywodzących się z jednej rodziny. Oczywiście powodowało to rozmaite konsekwencje, niekoniecznie pozytywne z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, np. wikłanie klasztorów w spory polityczne, walki, wojny wewnętrzne, których w Irlandii nigdy nie brakowało. Geograficzne i polityczne (wynikające z opanowania Brytanii przez Anglosasów) oddalenie od Rzymu i pewien dystans wobec papiestwa powodowały, że chrześcijaństwo iryjskie nabierało cech szczególnych. Najważniejszą był wspomniany, nie episkopalny, ale monastyczny model, gdzie indziej niewystępujący. Były też różnice mniej może ważne w naszym odczuciu, ale istotne dla ówczesnych ludzi, jak odmienny sposób obliczania daty Wielkanocy, całego roku kościelnego, a także bardzo zewnętrzny, ale symboliczny inny kształt tonsury kapłańskiej. Na terenie Brytanii model Kościoła iryjskiego, który od północy był transplantowany do Brytanii, zderzył się z Kościołem rzymskim, który Grzegorz Wielki tam zapoczątkował, i to zderzenie przybierało niekiedy drastyczne formy. Doszło do tego, że chrześcijanie rzymscy cieszyli się, kiedy jeden z królów iryjskich, który opowiedział się wcześniej za tą kolumbańską odmianą chrześcijaństwa, poniósł klęskę w bitwie z pogańskim królem anglosaskim. Zresztą obie strony nie przebierały w środkach, żeby tę drugą pognębić. Wydaje mi się, choć nie jest to pogląd powszechnie przyjęty, że Irlandia wczesnośredniowieczna, mimo pozorów chrześcijańskich, w gruncie rzeczy zachowała dużo cech pierwotnych. To społeczeństwo miało charakter przede wszystkim świecki, co wielu głębiej myślących chrześcijan nawet skłaniało do reakcji. Skoro nie znajdowali możliwości rozwoju własnej duchowości na miejscu, to udawali się gdzie indziej szukać ukojenia i spokoju oraz możliwości całkowitego oddania się sprawom duchowym. Zresztą to pozostaje właściwie ciągle do zbadania. W gruncie rzeczy niewiele bowiem wiemy, jaki był stopień chrystianizacji w społeczeństwie Irlandii we wczesnym okresie. P.Z. Czy w obliczu tego stereotypu, który właśnie poddajemy krytyce, tj. Irlandii wyspy świętych, nie byłaby rzeczywiście szokująca surowość reguły Kolumbana. Skąd się brała taka surowość przepisów w dużym stopniu opartych na karach cielesnych? J.S. Mielibyśmy tu chyba dowód na to, że reguły klasztorne stanowią niezupełnie doskonałe odbicie społeczeństwa. Oczywiście nie mogą funkcjonować w próżni, wiele wskazuje na to, że ta surowość była reakcją na niski stopień C-Teo.indd :11:00

21 ROZMOWA O HISTORII MISJI ŚREDNIOWIECZNYCH 21 chrystianizacji społeczeństwa. To było dzikie, surowe społeczeństwo, więc ci adepci, którzy do klasztorów przychodzili, nie zawsze z własnego wyboru, prawdopodobnie musieli być krótko trzymani. Jednak występuje też niewątpliwie dysproporcja pomiędzy surowością reguł, zwłaszcza kolumbańską, ale nie tylko nią, a tym, co skądinąd wiemy o chrześcijaństwie iryjskim. To chrześcijaństwo iryjskie w większym stopniu niż ówcześnie na kontynencie rozwinęło pewne cechy bardzo ujmujące i nietypowe dla epoki. Na przykład był taki święty, który działał na terenie dzisiejszej Szkocji, jeździł po wrzosowiskach, od wsi do wsi, na osiołku, nie na koniu, albo wręcz wędrował pieszo, głosząc wszędzie Ewangelię, nie uciekając się do żadnej pomocy ze strony świeckich. Były to czasy surowe, ale właśnie tylko w Irlandii we wczesnym średniowieczu widzimy specjalnie miły stosunek ludzi do zwierząt. Święty Kolumba Starszy na wyspie Iona, czując zbliżającą się śmierć, starał się obejść założony przez siebie klasztor i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Jest taka zachowana scena, kiedy czule żegna się ze swoim rumakiem, wiernym koniem, który służył mu przez wiele lat. Gdzie indziej w Europie czegoś takiego nie znajdujemy. W żywotach Kolumbana Młodszego mamy epizody, w których święty nakazuje niedźwiedziowi, żeby nie jadł tego, co nie jest dla niego przeznaczone. Te fragmenty przekazują z naszego punktu widzenia naiwne rysy bliskości człowieka do zwierząt czy też obustronnej sympatii, bo te zwierzęta rzekomo słuchały świętego. Poza tym pouczająca jest lektura najstarszego żywota św. Brygidy. Wiadomo Brygida to obok Patryka główna patronka chrześcijaństwa iryjskiego. Święta jeździ na wozie po południowej Irlandii. Ktoś przyrównał ją do wróżki pogańskiej, jak gdyby kontynuacji działalności wróżek z okresu wcześniejszego. W żywocie Brygidy nie widać jakiejś szczególnej ascezy, święta wydaje się bardzo pogodna No i wreszcie w żywocie św. Patryka pióra Tirechana znajduje się ujmująca scena, w której dwie młode dziewczyny z królewskiego rodu przyszły do św. Patryka, żeby się dowiedzieć, co on głosi. Zacytuję fragment: Powiedziała pierwsza córka: «Kim jest ów bóg, gdzie przebywa i czyim jest bogiem? Gdzie jest jego siedziba? Czy wasz bóg ma synów i córki, złoto i srebro? Czy jest zawsze żywy i piękny i czy jego syn posiada wielu wychowawców, a córki są drogie i piękne dla ludzi w świecie? W niebie przebywa, czy na ziemi, w morzu, w rzekach, w górach czy w dolinach? Opowiedz nam o nim, jak można go zobaczyć, wybrać i odnaleźć. Czy spotyka się go w młodości, czy na starość?» Patryk wyłożył dziewczętom bardzo zwięźle prawdy wiary, po czym one poprosiły: «Poucz nas najpilniej, w jaki sposób możemy uwierzyć Królowi niebieskiemu, abyśmy ujrzały Go twarzą w twarz. Powiedz nam, co mamy czynić, a postąpimy według twoich słów». Zostały ochrzczone, powiedziano im jednak, że nie mogą zobaczyć oblicza Chrystusa, zanim nie zaznacie śmierci i nie przyjmiecie Sakramentu. Przyjęły Eucharystię Bożą i pogrążyły się w śmiertelnym śnie. C-Teo.indd :11:00

22 22 JERZY STRZELCZYK Występuje dysproporcja pomiędzy praktyką często manifestowaną właśnie w utworach literackich, hagiograficznych a tą rzeczywiście, nawet jak na wczesne średniowiecze, wyjątkowo surową regułą Kolumbana. Reguły iryjskie nie miały szans, żeby być szerzej recypowane, bo raczej przekraczały możliwości grzesznego człowieka. Święty Benedykt wiedział, co robi P.Z. Rzeczywiście, jego reguła zdobyła sobie wyjątkową popularność w Europie. J.S. Dostosowana do natury ludzkiej Jako uzupełnienie należy wspomnieć o niezwykle surowych praktykach ascetycznych wielu świętych iryjskich: tkwienie przez całe dnie i noce w lodowatej wodzie, samobiczowanie. Można powiedzieć, że te praktyki ascetyczne mnichów iryjskich przypominały często praktyki mnichów czy eremitów wschodnich. Ponadto opuszczanie wyspy: czasami udawano się, nie wiedząc, dokąd wiatry zawiodą. W sytuacji, kiedy człowiek stanowił cząstkę społeczności i poza społecznością żyć praktycznie nie mógł, to porzucanie rodzinnej wyspy, rodzinnego rodu i przenoszenie się, Bóg wie dokąd, oznaczało najwyższy możliwy stopień ascezy. Tam nie było wprawdzie pustyni, ale był ocean P.Z. Święty Brendan, klasyczny przypadek Czy można powiedzieć, że chrystianizacja barbarzyńców pociągała za sobą barbaryzację Kościoła? J.S. W jakimś stopniu tak, oczywiście, Kościół musiał przecież dostosować się do umysłów, do sposobów pojmowania Trudno by mi było w tej chwili ten punkt rozwinąć, musiałbym zastanowić się nad tym, ale często, jeżeli chciano osiągnąć jakiś efekt, musiano dokonywać pewnych odstępstw od zasad wiary. Inaczej zapewne sytuacja wyglądała, jeżeli misjonarze sami pochodzili z tego ludu, który chrystianizowano, albo byli mu bliscy, a inaczej gdy przychodzili zupełnie z zewnątrz. Byli tacy, którzy nie mieli żadnego zrozumienia dla potrzeb pogan i działali bardzo bezwzględnie, ale ci zwykle odnosili mizerny skutek. Cała mądrość polegała na tym, żeby nie rezygnując z podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej, które były oczywiście nie do przehandlowania, jednocześnie potrafić dostosować się i to jest właśnie interesujące, że co bardziej światli papieże tej doby wiedzieli o tym doskonale. Mamy bardzo dobry przykład pouczenia misjonarzy, którzy działali w Anglii, gdzie wystawca listu, papież Grzegorz Wielki, wyraźnie mówi, żeby nie postępować zbyt gwałtownie, żeby ludzie nie odwracali się, żeby raczej próbować to, co możliwe, adaptować. Świątynie pogańskie niekoniecznie trzeba burzyć, wystarczy jeżeli się zniszczy idole pogańskie i dokona poświęcenia. Ludzie są przyzwyczajeni do zbierania się w tym miejscu, więc chętniej będą się tam C-Teo.indd :11:01

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

numer *** weź mnie! ZIMNO MI!!! ISSN 1732-9302 05.12.2006 bez granic pleroma homodeizmu wybory miss PW japonia

numer *** weź mnie! ZIMNO MI!!! ISSN 1732-9302 05.12.2006 bez granic pleroma homodeizmu wybory miss PW japonia ISSN 1732-9302 05.12.2006 *** weź mnie! ZIMNO MI!!! numer 29 miesięcznik kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej bez granic pleroma homodeizmu wybory miss PW japonia kuchnie świata książki zobaczyć

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk,

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 20, 2009 Geografia pielgrzymek Jana Pawła II Wprowadzenie Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, zarówno kościelnych, jak i świeckich 1. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego 38 www.piotr-liszka.strefa.pl + Wartość absolutna historii Ewolucja teologii prawosławnej kształtowana była przez Dostojewskiego, który

Bardziej szczegółowo

Redakcja numeru. Piotr Prokopiak. redakcja@pistis.pl. www.pistis.pl

Redakcja numeru. Piotr Prokopiak. redakcja@pistis.pl. www.pistis.pl 1658 Piotr Prokopiak to było jak młot na czarownice nagle ojcowskie dęby zaszumiały trynitarnie brzozy wdziały dominikańskie habity ptak wołającego na puszczy ugrzązł w akademiach skarlałych słuchaczy

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK ZNAK STYCZEŃ 2009. Co komu po duszy?

MIESIĘCZNIK ZNAK STYCZEŃ 2009. Co komu po duszy? MIESIĘCZNIK ZNAK STYCZEŃ 2009 Co komu po duszy? Kategoria duszy stała się kłopotliwa. Oczywiście, nie od dziś i nie od wczoraj proces powolnego jej usuwania z języka nauki, mowy potocznej, słownika filozofów

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2010 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Nr 4 Czerwiec 2010 www.socjologia.uksw.edu.pl Redakcja Rada Naukowa Kolegium Redakcyjne Dr hab. Rafał Drozdowski Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Instytut Socjologii

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989

Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989 Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989 wersja II poprawiona w roku 2006 1. Wstęp jest próbą określenia wyznania wiary. Bardzo często wypowiadamy to zdanie ale o wiele rzadziej zastanawiamy się nad znaczeniem tych

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

fragment Z języka niemieckiego przełożyła Agnieszka Gadzała

fragment Z języka niemieckiego przełożyła Agnieszka Gadzała fragment Z języka niemieckiego przełożyła Agnieszka Gadzała Spis treści Tajemnicza sprawa wiary... 9 W poszukiwaniu tajemnicy bytu... 30 Zaczęło się w Egipcie... 49 Z jakiego materiału są bogowie?...

Bardziej szczegółowo

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy.

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy. W numerze Historia 4 Sztuka jezuitów - fotoreportaż Przemysław Wysogląd SJ Malarstwo 12 Święta Przestrzeń Przemysław Wysogląd SJ 16 Pasja życia zakonnego Rafał Strzebrakowski SJ 20 Michał Anioł XXI wieku

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Humanista Eremita. Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528), wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 Proszę Pani, białych Niemców to ja mam u siebie około 10 procent. - Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie o narodowości jakie

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA Komitet Wydawniczy Październik 1974 Wydanie drugie ISBN 83-86449 - 05-5 Nakładem Komitetu Wydawniczego. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: ks. kanonik. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wojciech J. Burszta. Asteriks. w Disneylandzie. Zapiski antropologiczne

Wojciech J. Burszta. Asteriks. w Disneylandzie. Zapiski antropologiczne Wojciech J. Burszta Asteriks w Disneylandzie Zapiski antropologiczne Wydawnictwo Poznańskie Poznań 2001 Copyright by Wojciech J. Burszta 2001 Copyright by Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. Poznań 2001

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Redakcja Katarzyna Górak-Sosnowska Joanna Jurewicz Ibidem Łódź 2010 Copyright by Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Marta Bucholc, Michał Łuczewski (Red. Naczelny), Przemysław Sadura, Joanna Wawrzyniak (Z-ca Red. Naczelnego)

Marta Bucholc, Michał Łuczewski (Red. Naczelny), Przemysław Sadura, Joanna Wawrzyniak (Z-ca Red. Naczelnego) Redakcja: Marta Bucholc, Michał Łuczewski (Red. Naczelny), Przemysław Sadura, Joanna Wawrzyniak (Z-ca Red. Naczelnego) Sekretarz Redakcji: Paweł Marczewski e-mail: pawel.marczewski@gmail.com Z-ca Sekretarza

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo