ASTROMAN o,u d. . Interdisciplinary Research Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASTROMAN o,u d. . Interdisciplinary Research Center"

Transkrypt

1 0 ASTROMAN o,u d. Interdisciplinary Research Center Tel.: (48-22) , , , Fax: (48-22) NIP: REGON: POUFNE 01. INFORMACJE O FIRMIE Motto: "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi." - Albert Einstein. Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. jest polską firmą konsultingową, która od 1992 roku zrealizowała międzynarodowe usługi Executive Search dla ponad 650 renomowanych firm zachodnich i japońskich, banków i organizacji gospodarczych inwestujących w Polsce oraz na terenie Europy Centralnej i Europy Srodkowo-Wschodniej, a także dla wielu renomowanych firm polskich, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszyscy stali Klienci firmy korzystają z przysługujących im ulg oraz wielu udogodnień finansowych i organizacyjnych. Zapewniamy pełną dyskrecję przy realizacji zleceń Dane teleadresowe: Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o Warszawa ul. Nowy Świat 42 Telefony: , , , , Internet: Firma prowadzi działalność konsultingową nieprzerwanie od 1992 roku. Prezes Zarządu: Dr inż. Roman Jerzy Wojtala Kapitał zakładowy: ,00 PLN Numer NIP: numer REGON:

2 ASTROMAN Ć L M Interdiscipśinary Research Center Tel.: (48-22) , , , Fax: (48-22) NiP: REGON: e-mai!: 02. OPIS METODOLOGII ORAZ PRZEBIEGU PROCESU EXECUTIVE SEARCH" 2.1. Opracowanie szczegółowego modelu kompetencyjnego dla każdego stanowiska objętego realizacją usługi Executive Search". Opracowanie szczegółowego modelu kompetencyjnego dla każdego stanowiska objętego realizacją usługi Executive Search" na podstawie dokładnego opisu stanowiska i wymogów kompetencyjnych. Każdy model kompetencyjny, opracowany dla określonego stanowiska, zostaje następnie zaakceptowany przez Zleceniodawcę i stanowi zawartość załącznika do umowy zlecenia podpisywanej ze Zleceniodawcą Określenie listy firm wyłączonych z poszukiwań kandydatów. W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą określane są wspólnie firmy wyłączone z poszukiwań kandydatów na dane stanowisko w kraju i za granicą. Powodem wyłączenia są dotychczasowe relacje na rynku i wzajemne zobowiązania firm, wynikające z dotychczasowych umów partnerskich oraz określone przedsięwzięcia biznesowe Zleceniodawcy Metody poszukiwania kandydatów. wyszukanie metodą Direct Search" - wyszukiwanie i pozyskiwanie kandydatów na podstawie dokładnej analizy marketingowej przedsiębiorstw i poszczególnych stanowisk, spośród których mogą wywodzić się potencjalni kandydaci spełniający uzgodnione ze Zleceniodawcą wymogi kompetencyjne na dane stanowisko wyszukanie kandydatów z codziennie aktualizowanej od 1992 roku bazy danych ASTROMAN na podstawie precyzyjnego modelu kompetencyjnego wyszukanie kandydatów poprzez kontakty osobiste konsultantów ASTROMAN i referencje środowiskowe (marketerzy działający na określonym rynku, menedżerowie w firmach o podobnym lub zbliżonym charakterze działalności, analitycy określonego rynku klientów korporacyjnych, osoby udzielające referencji kandydatom ubiegającym się o podobne stanowiska przy realizowanych wcześniej przez ASTROMAN projektach rekrutacyjnych, itp.) zamieszczenie ogłoszeń w Internecie - na stronach internetowych firmy ASTROMAN oraz portali właściwych dla realizacji danego zlecenia. Treść ogłoszeń zawsze jest sformułowana w sposób uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację Zleceniodawcy.

3 ASTROMAN Inlerdisciplinary Research Center TeL (48-22) , , Fax: (48-22) NIP: REGON: Wywiady z kandydatami. Przeprowadzenie ustrukturyzowanych wywiadów z kandydatami przez doświadczonych konsultantów Executive Search w celu wyłonienia osób w największym stopniu spełniających oczekiwania Zleceniodawcy. Każdy wywiad przeprowadzany jest z kandydatem przez doświadczonego konsultanta Executive Search z danej branży i zawiera wszechstronną merytoryczną ocenę kandydata, w tym: ocenę nabytej wiedzy i umiejętności zawodowych kandydata ocenę cech osobowych i predyspozycji kandydata szczegółową analizę i ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego kandydata i jego szczególnych osiągnięć zawodowych - na tle zgodności ze szczegółowym modelem kompetencyjnym na dane stanowisko u Zleceniodawcy ocenę potencjału i możliwości rozwojowych kandydata w firmie Zleceniodawcy ocenę umiejętności przewodzenia zespołowi i rozwiązywania trudnych problemów zawodowych i interpersonalnych w relacjach wewnątrz firmowych, wewnątrz korporacyjnych, branżowych i międzynarodowych ocenę dostosowania indywidualnych zainteresowań, dążeń i celów zawodowych kandydata z aktualnymi i perspektywicznymi potrzebami Zleceniodawcy w kraju i za granicą określenie rankingu kandydata na tle innych kandydatów na dane stanowisko, zgodnie ze szczegółowym modelem kompetencyjnym oraz aktualnymi i perspektywicznymi potrzebami Zleceniodawcy w kraju i za granicą Testy menedżerskie oraz testy psychologiczne. Przeprowadzenie kompleksowych testów menedżerskich oraz testów psychologicznych (osobowościowych i predyspozycyjnych) dla kandydatów ubiegających się o stanowiska menedżerskie, wraz z ich interpretacją graficzną i opisem dla Zleceniodawcy. Przeprowadzenie szeregu testów psychologicznych (testy osobowości i inteligencji kandydata) dla kandydatów ubiegających się o stanowiska nie menedżerskie, w przypadku wątpliwości konsultanta Executive Search co do określonych predyspozycji kandydata ubiegającego się o konkretne stanowisko określone w umowie ze Zleceniodawcą, 2.6. Sporządzenie tzw. długiej listy kandydatów" wyselekcjonowanych w trybie poufnym jako kandydaci na określone stanowisko. Po dokładnym przeanalizowaniu wszelkich materiałów informacyjnych, wynikających z dotychczasowego przebiegu poszukiwań i selekcji kandydatów, zostanie sporządzona

4 ASTROMAN Ćo.ud. Interdisciplinary Research Center TeL: {48-22} , , , Fax: (48-22) NIP: REGON: e-oiat!: tzw. długa lista kandydatów" zawierająca kandydatów wyselekcjonowanych w trybie poufnym dla każdego stanowiska objętego zleceniem. Kandydaci nie będą posiadali informacji o tym, kto jest faktycznym Zleceniodawcą, na rzecz którego realizowana jest usługa Executive Search Sprawdzenie referencji kandydatów. W celu ostatecznej weryfikacji kandydatów ASTROMAN sprawdza ich referencje w kraju i za granicą. Lista osób mogących świadczyć referencjami ASTROMAN za wiedzą kandydata. sporządzana jest przez konsultantów Jeśli to możliwe, osobami udzielającymi referencji dla każdego kandydata na stanowisko menedżerskie powinny być osoby z trzech szczebli zarządzania: bezpośredni przełożony, osoba na równorzędnym stanowisku oraz osoba podporządkowana (tzw. Metoda 360 stopni), aby informacje o kandydatach były jak najbardziej obiektywne Przeprowadzenie końcowego wywiadu selekcyjnego. Przeprowadzenie końcowego wywiadu ustrukturyzowanego przez doświadczonego konsultanta Executive Search w celu ustalenia ostatecznej listy 5 kandydatów na dane stanowisko, Końcowy wywiad selekcyjny przeprowadza zawsze osobiście doświadczony konsultant Executive Search, który posiada co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w danej branży i co najmniej 10-letnie doświadczenie w realizacji usług Executive Search dla koncernów międzynarodowych. Bardzo często przed spotkaniem z tym konsultantem, wyselekcjonowani kandydaci otrzymują wcześniej do wykonania w domu - przez okres do 10 dni - pisemne opracowanie dotyczące koncepcji działania na stanowisku, o które się ubiegają. Opracowanie to oceniane jest przez doświadczonego konsultanta ASTROMAN podczas prezentacji dokonywanej przez kandydata, zwykle na samym początku końcowego wywiadu selekcyjnego. Na zakończenie końcowego wywiadu selekcyjnego, kandydaci otrzymują od doświadczonego konsultanta informację o Zleceniodawcy i jego oczekiwaniach. wyselekcjonowani ASTROMAN pełną Zwykle wtedy, ewentualnie w terminie do 8 dni - jeśli podjęcie pracy wymaga przeprowadzenia się wraz z rodziną do innej miejscowości lub do innego kraju - kandydat (po przeprowadzeniu rozmów i uzgodnień z najbliższą rodziną) podejmuje ostateczną decyzję o ubieganiu się o to stanowisko u Zleceniodawcy w kraju lub za granicą. 4

5 ASTROMAN Intefdisciplinary Research Center Tel,; {48-22} , , , Fax: (48-22) N1P: REGON: Przedstawienie wybranych kandydatów. Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. przedstawia Zleceniodawcy 3-5 kandydatów na każde ze stanowisk objętych zleceniem. Zleceniodawca otrzymuje materiały informacyjne dotyczące wyselekcjonowanych kandydatów, w tym szczegółowe CV wraz z komentarzem konsultanta ASTROMAN. Dla wszystkich kandydatów ubiegających się o kluczowe stanowiska menedżerskie, do szczegółowego CV są dodatkowo dołączone wyniki testów menedżerskich oraz wyniki testów psychologicznych. Materiały informacyjne o kandydatach są zawsze dostarczane do rąk własnych osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę w umowie zlecenia do ich odbioru. Na życzenie Zleceniodawcy konsultant ASTROMAN, służący wsparciem merytorycznym aż do zakończenia realizacji zlecenia, udziela pomocy Zleceniodawcy w organizowaniu spotkań z wybranymi kandydatami Termin realizacji całości procesu Executive Search. Termin realizacji całości procesu poszukiwań i selekcji kandydatów wynosi zwykle 8 tygodni od dnia podpisania umowy zlecenia. Dokładny termin realizacji zlecenia uzależniony jest od stopnia złożoności modelu kompetencyjnego dla danego stanowiska oraz od międzynarodowego zasięgu poszukiwań kandydatów na dane stanowisko. Cały proces poszukiwań i selekcji kandydatów realizowany jest zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie ze Zleceniodawcą Gwarancja jakości usługi Executive Search. C.B.I. ASTROMAN Sp. z o.o. udziela Zleceniodawcy 15-miesięcznej gwarancji na swoje usługi. Oznacza to zobowiązanie się C.B.I. ASTROMAN Sp. z o.o. do nieodpłatnego przedstawienia nowych kandydatów na stanowisko, którego obsadzenie było przedmiotem wykonanej usługi, w przypadku niezadowolenia z efektów pracy wybranego kandydata. Czas gwarancji liczy się od dnia podpisania kontraktu / umowy o pracę / zlecenia z wybranym przez Zleceniodawcę kandydatem.

6 ASTROM AŃ ćo. L «d. * Interdisciplinary Research Center Tei,: (48-22) , , , Fax: (48-22) NIP: REGON: ; 03. KORPORACYJNA LISTA REFERENCYJNA Od 1992 roku Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. z dużym powodzeniem zrealizowało usługi Executive Search dla ponad 650 zachodnich, japońskich i międzynarodowych korporacji i banków oraz dla wielu renomowanych polskich firm prywatnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przy doborze profesjonalnej kadry menedżerskiej ściśle współpracowały z naszą firmą m.in. takie firmy i grupy kapitałowe, jak: ADIDAS ALCATEL-LUCENT ALTAVIA ANTALIS AXEL SPRINGER BAUER VERLAGSGRUPPE / BAUER MEDIA BAUSCH &LOMB BAYER BIESTERFELD BIG DUTCHMAN BLUMENBECKER GRUPPE BRE BANK- COMMERZBANK BURDA MEDIA COCONET COLGATE-PALMOLIVE COMPUTERLAND COREX CROWLEY DATA DELL DELOITTE &TOUCHE DEUTSCHE BANK DEUTSCHE TELEKOM DYCKERHOFF EASTBRIDGE ECO INVEST TOHMATSU

7 ASTROMAN Ć, L,d Interdisciplinary Research Center Tel.: (48-22) , , , Fax: (48-22) NIP: REGON: EKO-PARK ELBA ONYX EURO-FINANZ-SERVICE EUTELSAT FERRERO FIAT FORD FUJITSU GENERAL MOTORS GENERALI GERLING GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GRUNER + JAHR IBM ING BANK INSTAL ITI GROUP IVECO JAGUAR KAISER + KRAFT KROSS LEIBER LYRECO MC TRANS INTERNATIONAL METRO GROUP MITSUBISHI CORPORATION MOLEX PREMISE NETWORKS MOSTOSTAL MULTIMEDIA POLSKA NEXTIRA ONE NOKIA OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP OPINION OSRAM

8 OVB ALLFINANZ PEUGEOT PFLEIDERER POLKOMTEL (Plus GSM) POLSKA TELEFONIA CYFROWA (Era GSM) PRESSPUBLICA ( Rzeczpospolita") REIMAISSANCE PARTNERS RISO ROSTI SAMSUNG SANYO SAWEX SEAGRAM SIEMENS SCHENKER SOPRO - MAPEI STRABAG T-MOBILE TELEKOMUNIKACJA POLSKA TRINITY TRW UNILEVER VODAFONE MANAGEMENT V & S VIN & SPRIT WELLA INTERCOSMETICS WIND TELECOM WITTCHEN ZENTIS ASTROMAN ćo. L «d. fnłerdisciplinary Research Center Tel,: (48-22) , , , Fax: (48-22) NIP: REGON; s-mail: Z wyrazami szacunku i uznania Dr inż. Roman Jerzy Wojtala Prezes Zarządu Warszawa, dnia 02 stycznia 2012 roku

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP

PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP DORADZTWO KADROWO PŁACOWY NASI LUDZIE TWÓJ SUKCES! O GRUPIE MOST WANTED! Od 1998r. jesteśmy liderem w zakresie pozyskiwania personelu oraz doradztwa w obszarze

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: UNITED Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres: 02-803 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR (OUTPLACEMENT) (INTEGRACJA) 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k) 4.2.1.

TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR (OUTPLACEMENT) (INTEGRACJA) 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k) 4.2.1. TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR REKRUTACJA ZWOLNIENIE (OUTPLACEMENT) SELEKCJA 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k) 4.2.1. Model sita ZATRUDNIENIE (INTEGRACJA) Model sita, czyli

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU.

SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU. Katedra Handlu Zagranicznego Akademia Ekonomiczna w Krakowie SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2013 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2013 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Misja 4 Struktura prawna, własnościowa oraz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Międzynarodowego Joanna Sokołowska-Więcek Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie za 2011 r. PwC świadczy usługi doradcze, podatkowe i audytorskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG

Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG Strona 2 Szanowni Państwo W niniejszej ofercie przedstawiamy usługi, jakie mogą świadczyć nasi niezależni konsultanci personalni. Są to stosunkowo ogólne dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r.

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r. RAPORT z badania polegającego na opracowaniu modelowych profili kompetencyjnych pracowników instytucji sektora Venture Capital, w tym funduszy kapitału zalążkowego oraz określenia ich potrzeb szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

(za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010)

(za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010) RAPORT ROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA ROK OBROTOWY 2010 (za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 10.06.2011 r. Spis treści I. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na

Bardziej szczegółowo

Razem osiągniemy więcej Zarządzanie Relacjami z Klientami w Branży Produkcyjnej

Razem osiągniemy więcej Zarządzanie Relacjami z Klientami w Branży Produkcyjnej www.update.com Razem osiągniemy więcej Zarządzanie Relacjami z Klientami w Branży Produkcyjnej» Nasi Klienci odnoszą więcej sukcesów. Industry Paper Branża Produkcyjna www.update.com CRM dla branży produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting Rozwiązania Wysokich Lotów HRK SA Poznań Wrocław Warszawa Łodź Katowice Kraków Wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Stosujemy nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Misja 4 Struktura prawna, własnościowa oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 1. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości został utworzony w celu realizacji zadania publicznego na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo