Bezprzewodowy system powiadamiania kierowcy pojazdu komunikacji zbiorowej o osobach oczekujących na przystanku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy system powiadamiania kierowcy pojazdu komunikacji zbiorowej o osobach oczekujących na przystanku"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy system powiadamiania kierowcy pojazdu komunikacji zbiorowej o osobach oczekujących na przystanku A. Pelczar, V.V.Tomilov, P. Nowak 2010 Kraków POLAND Wszystkie prawa zastrzeżone Ostatnio uzupełniana elektroniczna wersja tego dokumentu w formacie PDF jest dostępna pod adresem internetowym:

2 Identyfikacja problemu System rozwiązuje problem słabej widoczności zewnętrznych tablic kierunkowych umieszczonych na pojazdach komunikacji publicznej. Zewnętrzne tablice kierunkowe instalowane na pojazdach komunikacji zbiorowej, ze względu na swój wymiar, właściwości optyczne, prędkość pojazdu oraz natężenie ruchu drogowego są słabo widoczne dla osób oczekujących na przystankach na żądanie. Właściwości optyczne zewnętrznych tablic kierunkowych ulegają degradacji na wskutek zabrudzenia, oświetlenia związanego z porą dnia i warunków atmosferycznych.

3 Funkcje systemu System jest uzupełnieniem dla urządzeń wymienionych w zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 9 września 1964 w sprawie tablic kierunkowych dla autobusów komunikacji publicznej (Monitor Polski Nr 65 poz. 302 i 303) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 13 maja 2006 w sprawie oznakowania pojazdów kolejowych (Dziennik Ustaw Nr 105 poz. 712 i 713). Celem systemu jest pomoc osobie znajdującej się na przystanku komunikacyjnym i oczekującej na pojazd komunikacji zbiorowej w powiadomieniu kierowcy pojazdu komunikacji zbiorowej o potrzebie zatrzymania pojazdu na przystanku na żądanie. Urządzenia powiadamiające umożliwiają: zredukowanie pominięć przystanków na żądanie, zwłaszcza w porze wieczorowej i nocnej oraz podczas złych warunków atmosferycznych. podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach przystanków podwyższenie komfortu pasażerów jak i kierowcy pojazdu komunikacji publicznej

4 Beneficjanci systemu Beneficjentami systemu powiadamiającego są pasażerowie oraz firma przewozowa. PASAŻEROWIE: Osoby niepełnosprawne: niewidome, niedowidzące oraz z zaburzeniami motoryki. Osoby w podeszłym wieku. Wszyscy pasażerowie, szczególnie pasażerowie oczekujący na przystankach w porze wieczorowej i nocnej oraz podczas złych warunków atmosferycznych. Na przystankach posiadających zainstalowane urządzenia powiadamiające pasażerowie nie muszą koncentrować swojej uwagi na stałą obserwację drogi oraz rozpoznawanie nadjeżdżających pojazdów. FIRMA PRZEWOZOWA: Zwiększenie prędkości przewozowej bez zagrożenia wystąpienia pominięć przystanków. Zwiększenie prędkości przewozowej związane z zwiększeniem płynności potoku pasażerskiego na przystankach. Redukcja ryzyka wystąpienia wypadku drogowego w okolicach przystanków z udziałem pojazdu firmy (możliwy upust w kosztach ubezpieczenia). Podwyższenie komfortu pracy operatora pojazdu komunikacji zbiorowej.

5 Elementy składowe systemu Podstawowymi elementami systemu są: Urządzenie elektroniczne zainstalowane na przystanku [DI] dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne w szczególności niewidome lub zaburzeniami motoryki. Urządzenie zainstalowane na przystanku DI zawiera zestaw przycisków definiujących numer/nazwę linii transportowej oraz wybrane cele podróży. Urządzenie elektroniczne zainstalowane w pojeździe [DR] przeznaczone do informowania operatora pojazdu o przebywaniu na przystanku osoby oczekującej na pojazd. Żądanie zatrzymania pojazdu na przystanku komunikacyjnym przez osobę oczekującą na przystanku zgłaszane jest operatorowi pojazdu w formie przekazu dźwiękowego lub wizualizacji za pomocą sygnalizatora optycznego. Medium umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy przystankiem a pojazdem są fale radiowe lub/i promieniowanie podczerwone.

6 Zasada działania systemu Urządzenie elektroniczne DI jest zainstalowane w części przystanku dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Osoba na przystanku zgłasza oczekiwanie na pojazd poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku M(n+x) na urządzeniu elektronicznym DI zainstalowanym na przystanku. Przyciśnięty przycisk określa numer/nazwę linii transportowej lub wybrany cel podróży. W momencie przyciśnięcia przycisku określającego numer/nazwę linii transportowej, urządzenie elektroniczne DI zainstalowane na przystanku zaczyna nadawać zakodowany sygnał radiowy zawierający informację o wybranym przez oczekującego na przystanku numerze/nazwie linii oraz kierunku trasy. Wysyłany przez urządzenie elektroniczne zainstalowane na przystanku sygnał radiowy jest odbierany i dekodowany przez wszystkie pojazdy należące do systemu i będące w zasięgu odbioru sygnału radiowego. Żądanie zatrzymania pojazdu DR na przystanku komunikacyjnym zgłaszane jest operatorowi pojazdu komunikacyjnego jedynie wówczas jeżeli numer/nazwa linii oraz kierunek trasy pojazdu jest zgodny z informacją odebraną drogą radiową z urządzenia na przystanku. Żądanie zatrzymania pojazdu DR na przystanku komunikacyjnym jest zgłaszane operatorowi pojazdu w formie przekazu dźwiękowego lub/i wizualizacji za pomocą sygnalizatora optycznego z wyprzedzeniem, w odległości co najmniej 50m przed przystankiem. W momencie zatrzymania się właściwego co do zgłoszenia pojazdu DR na przystanku i zezwolenia przez operatora na otwarcie drzwi pojazdu, uruchamia się radiowe lub/i IR urządzenie nadawcze zainstalowane w pojeździe DR, które wysyła informację do przystanku DI dokonującego zgłoszenia o wykonaniu zatrzymania pojazdu DR.

7 Schemat blokowy systemu PW - pasażer, osoba niepełnosprawna oczekująca na przystanku DI - urządzenie elektroniczne umieszczone na przystanku DR - urządzenie elektroniczne umieszczone w pojeździe M(n+x) - przyciski deklarujące numer/nazwę linii transportowej RF - radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze IR urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni RF IR RF IR M(n+2) DR PW M(n+1) M(n) DI obszar przystanku Patent Application WIPO ST 10/C PL384396

8 Schemat elektryczny prototypu DI_ANTENNA9000 ANTENNA 1/4L TX -RX EXTERNAL DR_ANTENNA9000 ANTENNA 1/4L TX -RX EXTERNAL D I A D I- 0-LU Sc h RF_DI _RX T X R F_ D I _ R X T X EU East: MHz 10mW E.R.P. <100% R F_ D R _ R XT X V CC_E X T D R_IRL ED _D R9000 LED IR TSSS N M D R A P D R- 0-LU Sc h RF_D R_RX TX D R_RS232_RX D D R_RS232_TX D D R_RS232_CT S D R_RS232_RT S D R _ R S2 3 2 _ R X D D R _ R S2 3 2 _ T X D D R _ R S2 3 2 _ C T S D R _ R S2 3 2 _ R T S D TE9000 D CE RLS D TE 0V RX T X CTS RTS E IA561 V CC_D I_IR D I_RX_IR_D TA 0V _D I_IR DI_RX _IR_9000 V C C _ D I _ I R 2 2V 7-5V 5 D I _ R X _ I R _ D T A 3 D TA 0 V _ D I _ I R k H z 0V IC D IO D E P I N IR RX TSOP N M 38K H Z D R_IRL ED _D R9001 LED IR TSSS N M D R_IRL ED _D R9002 LED IR TSSS N M D R_IRL ED _D R9003 LED IR TSSS N M 0 V _ D R _ I R 0V _D R_IR D R_LCD_RES D R_LCD _RD DR_LCD _W R DR_LCD _CS D R_LCD_A 0 D R_LCD_D 0 D R_LCD_D 1 D R_LCD_D 2 D R_LCD_D 3 D R_LCD_D 4 D R_LCD_D 5 D R_LCD_D 6 D R_LCD_D 7 D R _ L C D _ R E S D R _ L C D _ R D D R _ L C D _ W R D R _ L C D _ C S D R _ L C D _ A 0 D R _ L C D _ D 0 D R _ L C D _ D 1 D R _ L C D _ D 2 D R _ L C D _ D 3 D R _ L C D _ D 4 D R _ L C D _ D 5 D R _ L C D _ D 6 D R _ L C D _ D 7 0V _IN T RESE T RD W R CS A 0 4 LCD LCD_D R9000 D B0 D B1 D B2 D B3 D B4 D B5 D B6 D B7 V CC_D I_I RD A D I_L ED S_IRD A D I_TX _I RD A _D TA D I_RX _I RD A _D TA D I_I RD A _SC 0V _D I_IRD A V C C _ D I _ I R D A D I _ L E D S_ I R DA D I _ T X _ I R D A _ D T A D I _ R X _ I R D A _ D T A D I _ IR D A _ SC 0 V _ D I _ I R D A D I_IRDA _9000 2V 7-5V 5 LE D A LE D C TX _D RX _D SC 0V D R_I RD A _D R V7-5V 5 1 LE DA 2 LED C 3 TX _D 4 RX _D 7 SC 8 0V 3V 6_EX T D R _ L E D S_ IR DA D R _ T X _ IR DA _ D T A D R _ R X _ IR DA _ D T A D R _ I R D A _ SC D R_LED A_IRD A D R_TX _IRDA _D TA D R_RX _IRDA _D TA D R_IRDA _SC DR_P A D _CLK D R_P A D _D TO D R_P A D_D T I D R_P A D _CS D R_P A D_I NT 0V _D R_LBK 3V 6_IN T D R _ L C D _ D 1 0 D R _ PA D _ C L K D R _ PA D _ D T O D R _ PA D _ D T I D R _ PA D _ C S D R _ PA D _ I N T 3V 6_IN T 0 V _ D R _ L B K V 6-5V 5 0V V CT L N C SK _X 1 D O _X2 D I _Y 1 CS_Y 2 IN T A _LE D K _LE D T-PAD B-LIGHT DI_AUDIO V C C _ D I _ B Z V _ D I _ B Z Element [DI] zainstalowany na infrastrukturze przystanku [SA] VCC_D I_BZ 0V_D I_BZ IC TFDU4100 IRDA IC TFDU4100 IRDA 0V _E XT MD LCD AT Q5FIQW35 Element [DR] zainstalowany na pokladzie pojazdu [MV] 0V _IN T 1 D R_A U DIO V 6_IN T + D R _ L C D _ D V _D R_BZ BUZZER ABI-009- RC 85DB 4-8V IP65 + IK10 M C _ D I _ I O ( 1 ) _ M C M C _ D I _ I O ( 1 ) _ N C M C _ D I _ I O ( 1 ) _ N O MC_D I_I O(2) _CM MC_D I_I O(1) _N C MC_D I_I O(1) _N O K EY _N O _D R1000 K EY _CM _D R1000 K E Y_N C_DR1000 K E Y _ N O _ D R K E Y _ N C _ D R K EY _D R9000 DI_MC9000 M(n) IP65+ IK10 M(n+1) M C _ D I _ I O ( 2 ) _ M C M C _ D I _ I O ( 2 ) _ N C M C _ D I _ I O ( 2 ) _ N O DI_MC9001 MC_D I_I O(2) _CM MC_D I_I O(2) _N C MC_D I_I O(2) _N O DI D I_S_SE L_P P _W S DI_S_SEL _N P _W S D I _P T _W S D I_NT _W S D I _P T _BA T D I_NT _BA T Zewnetrzne zrodlo zasilania 3.6V DC DI_E X T_P W R9000 D I _ S_ S E L _ PP_ W S A D I _ S_ S E L _ N P_ W S B D I _ PT _ W S C D I _ N T _ W S D D I_P RO X 9000 D I _ PT _ B A T D I _TL 9000 D I_BT 9000 D I _ N T _ B A T 38A h Li-SOCl V DC DR_P J9000 V C C _ D R _ INT _ P SU 0 V _ D R _ INT _ PSU DR_P J9001 V C C _ D R _ E X T _ PS U 0 V _ D R _ E XT _ PS U 12-48V DC BACKUP V CC_D R_INT _P SU 0V _D R_IN T_P SU V CC_D R_EX T_ P SU 0V _D R_E XT _P SU DR P B_T 1_D R1000 P B_T 2_D R1000 P B_T 1_D R1001 P B_T 2_D R1001 V CC_D R_L ED G 0V _D R_LE DG V CC_D R_L ED R 0V _D R_LE DR PB _ T 1 _ D R PB _ T 2 _ D R PB _ T 1 _ D R PB _ T 2 _ D R V C C _ D R _ L E D G 0V _ D R _ L E D G V C C _ D R _ L E D R 0V _ D R _ L E D R P B_DR9000 P B_DR9001 LE D _G LE D _R Wewnetrzna bateria Li-Thionyl-Chloride

9 Dostosowanie systemu do potrzeb osoby niepełnosprawnej Urządzenie elektroniczne zainstalowane na przystanku DI jest dostosowane do obsługi przez osoby niewidome lub z zaburzeniami motoryki. Urządzenie elektroniczne zainstalowane na przystanku wysyła cyklicznie sygnał dźwiękowy umożliwiający osobie niewidzącej lokalizacje tego urządzenia. Przyciski określające nazwę/numer linii transportowej posiadają dużą powierzchnie dotykową i opisane są alfabetem Braille a. Urządzenie elektroniczne zainstalowane na przystanku może przekazywać krótkie informacje głosowe.

10 Podwyższenie komfortu pracy kierowcy Niezależnie od pory dnia i panujących warunków atmosferycznych kierowca uzyskuje informacje o oczekujących na przystanku pasażerach z wyprzedzeniem, w odległości minimum 50m od przystanku. Żądanie zatrzymania pojazdu na przystanku komunikacyjnym przez osobę oczekującą na przystanku zgłaszane jest operatorowi pojazdu w formie przekazu dźwiękowego (brzęczyk lub gong o określonym tonie) lub/i wizualizacji za pomocą sygnalizatora optycznego na desce rozdzielczej (np. lampka kontrolna z piktogramem pasażera). Urządzenie posiada tryb pracy umożliwiający integrację z komputerem pokładowym pojazdu i wykorzystywanie informacji o numerze linii transportowej i kierunku trasy zawartych w rejestrach komputera pokładowego lub elektronicznych tablic informacyjnych. Taki tryb pracy urządzenia jest trybem bezobsługowym.

11 Koszty związane z utrzymaniem systemu Brak kosztów stałych wynikających z kosztów abonamentu lub/i opłat licencyjnych. Brak kosztów operacyjnych wynikających z kosztów taryfowych połączenia miedzy przystankiem DI a pojazdem DR. W ramach kosztów eksploatacyjnych wymagana jest okresowa wymiana baterii LiTH w urządzeniach DI zainstalowanych na przystankach. Koszty nadzoru zminimalizowane; zdalna diagnostyka urządzeń DI umieszczonych na przystankach.

12 Parametry sygnałów dźwiękowych generowanych przez urządzenie na przystanku DI Każde urządzenie elektroniczne DI zainstalowane na przystanku generuje pojedynczy, trwający sekundy sygnał dźwiękowy o poziomie natężenia dźwięku nie większym niż 25dB w odległości 0.5m od urządzenia w momencie: - przyciśnięcia przycisku zgłoszenia zatrzymania pojazdu (dźwięk jednotonowy) - podjechaniu na przystanek pojazdu o numerze linii zgodnej z zgłoszeniem (dźwięk dwutonowy) W przypadkach uzasadnianych wielkością potoku pasażerskiego, urządzenia elektroniczne DI zainstalowane na węzłach komunikacyjnych generuje co 30 sekund pojedynczy, jednotonowy, trwający 0.7 sekundy sygnał dźwiękowy o poziomie natężenia dźwięku nie większym niż 20dB w odległości 0.5m od urządzenia. Sygnał ten ma służyć osobom niewidomym i niedowidzącym w lokalizacji panelu sterującego urządzenia DI. W zależności od modelu urządzenie elektroniczne DI zainstalowane na przystanku może przekazywać krótkie informacje głosowe o poziomie natężenia nie większym niż 25dB w odległości 0.5m od przystanku.

13 Urządzenie elektroniczne DI zainstalowane na przystanku Urządzenie powiadamiające DI ma budowę wandalo-odporną o klasie odporności na udary mechaniczne co najmniej IK07. Przycisk matrycy do deklarowania linii/nazwy przewoźnika: posiada średnicę roboczą nie mniejszą niż 14mm deklarowana przyciskiem linia/nazwa przewoźnika jest zapisana dodatkowo alfabetem Braille a w zależności od potrzeb matryca przycisków urządzenia na przystanku służąca do deklarowania linii/nazwy przewoźnika może zawierać do 36 elementów przyciski na matrycy mogą wskazywać nazwę przewoźnika w połączeniu z kierunkiem, tylko kierunek oraz zadeklarowany cel podróży. W lokalizacjach gdzie istnieje uzasadnienie wielkością potoku pasażerskiego i możliwość podłączenia zasilania 230V AC, napisy oraz część frontowa przycisku jest podświetlona jednym z dwóch kolorów definiującym stan przycisku (czerwony lub zielony) Urządzenie umieszczane na przystanku nie posiadającym podłączenia do sieci 230V AC jest zasilane z baterii o pojemności gwarantującej dwuletni okres pracy. W celu przybliżenia idei systemu załączone zdjęcie przedstawia prototyp urządzenia na przystanku z trzema przyciskami sterującymi przeznaczonymi do obsługi trzech linii autobusowych. Prototyp nie jest produktem komercyjnym i został wykonany wyłącznie w celu sprawdzenie parametrów transmisji systemu oraz badania odporności i emisji EMC sterownika urządzenia.

14 Urządzenie elektroniczne DR zainstalowane w pojeździe Urządzenie DR umieszczone w pojeździe może być zainstalowane w formie dodatkowego modułu zintegrowanego z automatyką pojazdu poprzez złącze komunikacyjne lub w przypadku starszych wersji pojazdów może być urządzeniem autonomicznym. Niezależnie od modelu, każde urządzenie DR zainstalowane w pojeździe posiada: manualny przełącznik do programowania numeru linii transportowej manualny przełącznik do programowania kierunku trasy brzęczyk/gong akustyczny do zgłaszania alarmu akustycznego optyczną kontrolkę sygnalizacyjną lub wyświetlacz LCD złącze do współpracy z automatem nadzorującym otwieranie drzwi W celu przybliżenia idei systemu załączone zdjęcie przedstawia prototyp urządzenia zainstalowanego w pojeździe. Programowanie numeru linii transportowej oraz kierunku trasy odbywa się obrotowymi przełącznikami. Urządzenie posiada wbudowany brzęczyk akustyczny i złącze do współpracy z automatem nadzorującym otwieranie drzwi oraz nieulotną pamięć do archiwizacji odebranych z przystanków zgłoszeń pracującą w pętli 14 dniowej. Ustawienie programatora numeru linii transportowej na wartość FFF powoduję przejście urządzenie DR w tryb pracy umożliwiający integrację z komputerem pokładowym pojazdu i wykorzystywanie informacji o numerze linii transportowej i kierunku trasy zawartych w rejestrach komputera pokładowego lub elektronicznych tablic informacyjnych. Prototyp nie jest produktem komercyjnym i został wykonany wyłącznie w celu sprawdzenie parametrów transmisji systemu oraz badania odporności i emisji EMC sterownika urządzenia.

15 Normy i certyfikaty Urządzenia DI i DR zostały zaprojektowane w sposób, aby spełnić wymagania norm kolejowych zgodnych z dyrektywą 96/48/WE : EN Zastosowania kolejowe Kompatybilność EMC: Wymagania ogólne EN Zastosowania kolejowe Kompatybilność EMC: Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji EN Zastosowania kolejowe-urządzenia stacjonarne-część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień EN Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - Część 1: Urządzenia taborowe EN Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji EN50128:2002 Zastosowania kolejowe. Łączność sygnalizacja i systemy sterowania - Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia oraz norm przemysłowych: EN Wymagania odnośnie odporności EMC dla urządzeń przemysłowych EN Wymagania odnośnie emisji EMC dla urządzeń przemysłowych Bloki radiowe DI oraz DR są zaprojektowane zgodnie z normą EN Urządzenie DI umieszczone na przystanku dodatkowo zostało zaprojektowane, aby spełnić wymagania dla urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem ATEX ZONE 2 (tunele, obszary przyległe bezpośrednio do instalacji przemysłowych) oraz normy odnośnie wytrzymałości na udary mechaniczne EN IK07.

16 Przykładowe rozwiązanie panelu sterującego na przystanku Wersja panelu z podświetleniem napisów i przycisków. Format rzeczywisty panelu A3.

17 Parametry techniczne systemu Parametry urządzeń radiowych Minimalny zasięg urządzeń radiowych Zakres temperatur pracy Maksymalne opóźnienie czasowe wymagane na przekaz informacji pomiędzy przystankiem a pojazdem Zakres częstotliwości ISM; maksymalna moc sygnału RF na antenie 10mW 50 metrów -40ºC do +85ºC 2 sekundy Zgodnie z normą EN Zgodnie z normą EN Zgodnie z normą IEC ,2,14 Urządzenia zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm EN , EN , EN , EN I EN oraz EN , EN , EN , IEC , IEC , tylko DI: EN IK07, ATEX ZONE 2

18 Dodatkowe informacje Additional Information Commercial presentations for this project are available on the Internet at: EN version: PL version: FR version: Other presentation related to traffic safety: PT00509 Visible Light Communication (VLC) System for Road Safety

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 28.11.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl www.trx.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B Dokumentacja techniczno ruchowa V2.0 Wrocław, wrzesień 2013 Sygnalizator akustyczny SA-3-B Strona 1 z 12 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3-B Spis treści

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym Załącznik nr 3a do umowy nr... z dnia.. Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów (Mn, Sn, Pn): 1.1.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 7 styczeń 2012 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Opis Moduł mh-mrg jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega8 (oraz innych w obudowie 28-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI)

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) Page 1 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) 147 Page 2 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) - O Równoczesne uruchomienie zamków drzwi następuje w wyniku zadziałania: kluczykiem; przełączników (przycisków)

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka Dokumentacja techniczno ruchowa Mokronos Dolny, październik 2009 Sygnalizator akustyczny SA-3-K Strona 1 z 11 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego)

Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego) Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego) 1 Symbole graficzne 1.Preferowany wygląd piktogramów, wynikający z Regulaminu 107 EKG ONZ: 1) symbol

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line ZINTEGROWANY SYSTEM OPOMIAROWANIA I ROZLICZEŃ MEDIÓW Zintegrowany system opomiarowania i rozliczeń

Bardziej szczegółowo

CALLNET - wariant MIESZKANIA KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO. www.callnet.com.pl CALLNET GWARANCJA CERTYFIKATY

CALLNET - wariant MIESZKANIA KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO. www.callnet.com.pl CALLNET GWARANCJA CERTYFIKATY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Przykład realizacji systemu przywoławczego Łazienka Sypialnia Pokój Urządzenia systemu Callnet: Centrale lub inny system rejestracji OPCJA - zasilacz 12V

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS390 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 2 do 4 m SUFITOWY

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

KAMERA MONTOWANA JEST PRZY FURTCE MOŻE STEROWAĆ AUTOMATYCZNYM ZAMKIEM W FURTCE / BRAMIE DOSKONAŁY PODGLĄD ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY

KAMERA MONTOWANA JEST PRZY FURTCE MOŻE STEROWAĆ AUTOMATYCZNYM ZAMKIEM W FURTCE / BRAMIE DOSKONAŁY PODGLĄD ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY Utworzono 25-01-2017 System bezprzewodowy - wideo domofon z funkcją dzwonka KIVOS KDB301-3 monitory / 1 jednostka zewnętrzna Cena : 1.550,00 zł 1.499,99 zł Nr katalogowy : KDB301-1-3 Producent : KIVOS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S Instrukcja obsługi Smolec, kwiecień 2016 Strona 1 z 7 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-3-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA. Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa. Sygnalizacja wahadłowa I /6

INSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA. Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa. Sygnalizacja wahadłowa I /6 INSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa Sygnalizacja wahadłowa I. 18.1. 1/6 1. Zastosowanie Bezprzewodowa sygnalizacja przenośna służy do sterowania ruchem wahadłowym na zwężonych

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S Instrukcja obsługi Smolec, styczeń 2017 Strona 1 z 5 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-2-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP- SMA) Zewnętrzna listwa zaciskowa Zintegrowany wskaźnik siły sygnału Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych Transmisja Ethernet Dostępne różne topologie

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB Warszawa ul. Czerniakowska 16 Sygnalizator pojazdu uprzywilejowanego jako źródło hałasu pojazd uprzywilejowany

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNOMÓWIĄCEJ, SYGNALIZACJI I BLOKADY

ISKROBEZPIECZNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNOMÓWIĄCEJ, SYGNALIZACJI I BLOKADY ISKROBEZPIECZNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNOMÓWIĄCEJ, SYGNALIZACJI I BLOKADY UGS-01/2-ZGH2 Nr Certyfikatu badania typu WE:: FTZÚ 03 ATEX 0091X Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1/M2 SYST Ex ia/ib I Ma /Mb

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS380 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 5 do 10 m NAŒCIENNY

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI OBSŁUGI 3 2. PRZEZNACZENIE WYROBU 3 3. DANE TECHNICZNE 3 4. BUDOWA MODUŁU DŹWIĘKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/92/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/92/2017 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 08.06.2017 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/92/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PREMIUM

KATALOG GASTOP PREMIUM BRAMKI UCHYLNE GR1-M KATALOG GASTOP PREMIUM Zastosowanie i opis urządzenia Bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny SterDzwigGSM

Moduł komunikacyjny SterDzwigGSM Moduł komunikacyjny SterDzwigGSM Dokumentacja Strona - 1 1. Opis zestawu System komunikacji SterDźwigGSM to zestaw urządzeń współdziałających razem, służących do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012 MotoSDM SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 18.05.2012 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6 SYSTEM PARKOWANIA Instrukcja obsługi-montażu MaxiCar E9-6 / C9-6 1. PARAMETRY URZĄDZENIA Zasilanie: +12V ± 2V (DC) Pobór mocy: max 3,5W Zakres temperatury pracy: - 40 ~ +80 C Zasięg działania sensorów:

Bardziej szczegółowo

CENA DETALICZNA 655 PLN

CENA DETALICZNA 655 PLN TV PHANTOM 505B Telewizor i monitor 5". Licencja TOSHIBA, zasilanie 220V/12V, 69 kanałów telewizyjnych, pracuje w systemach PAL/NTSC/SECAM, wyjście AV/VIDEO, pilot zdalnego sterowania, wyjście do podłączenia

Bardziej szczegółowo

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM Instrukcja obsługi i montażu PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM URZĄDZENIA WŁAŚCIWOŚCI System włącza się automatycznie podczas

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I. Podmiot i przedmiot systemu informacji dla pasażera 1. Do stosowania zasad określonych poniżej

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo