CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania"

Transkrypt

1 CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej Warunkami użytkowania ) stanowią podstawę do określenia warunków dostępu i korzystania przez Państwa ze strony internetowej Camp Exploration, wraz z jej treścią, funkcjonalnościami oraz usługami oferowanymi na stronie lub przez stronę (zwane dalej Stroną i/lub Usługami ). Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Camp Exploration. Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do przestrzegania Warunków Użytkowania wraz ze wszystkimi ich zmianami. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z Warunkami użytkowania, nie mogą Państwo odwiedzać ani korzystać ze Strony i Usług. KORZYSTANIE ZE STRONY I USŁUG Niniejsza strona stanowi własność i jest udostępniana przez Compedia Virtual Worlds (CVW), Inc. (zwana dalej Compedia"), a niektóre jej elementy należą do udostępniających je osób trzecich. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, treści, opcje i funkcjonalności na Stronie (w tym, między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, elementy wyświetlane, obrazy, filmy, dźwięki wraz z ich strukturą, doborem i ułożeniem) stanowią własność firmy Compedia i są bez wyjątku chronione zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową oraz innymi prawami o ochronie własności intelektualnej i innymi prawami wynikającymi z własności. Niniejsze Warunki Użytkowania pozwalają Państwu na korzystanie ze Strony jedynie w celach osobistych i niekomercyjnych. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, umieszczanie, rozprowadzanie i modyfikowanie jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie za wyjątkiem poniższych: Możliwe jest tymczasowe przechowywanie na Państwa komputerze (w pamięci RAM) kopii materiałów utworzonych przy otwieraniu i przeglądaniu tych materiałów. Możliwe jest przechowywanie plików automatycznie zapisywanych w pamięci podręcznej przez Państwa przeglądarkę internetową w celu polepszenia jakości wyświetlania. Możliwe jest drukowanie [lub pobieranie] po jednej kopii uzasadnionej liczby witryn Strony dla celów osobistych i niekomercyjnych, bez możliwości dalszej reprodukcji, publikacji czy dystrybucji, pod warunkiem zachowania wszelkich informacji o prawach autorskich i własności. Możliwe jest pobranie pojedynczej kopii na komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie w celach osobistych I niekomercyjnych, pod warunkiem przestrzegania naszego zapisu o udzieleniu licencji końcowemu użytkownikowi oprogramowania przygotowanego dla tych aplikacji. Niedozwolone jest: Modyfikowanie kopii wszelkich materiałów pochodzących ze strony. Używanie jakichkolwiek ilustracji, fotografii, pasm obrazu czy dźwięku oraz grafiki bez towarzyszącego im tekstu. Usuwanie bądź modyfikowanie wzmianki o prawie autorskim, znaku towarowego oraz pozostałych informacji o prawach własności z kopii materiałów pochodzących ze strony.

2 Uzyskiwanie dostępu i korzystanie w celach komercyjnych z jakiejkolwiek części Strony bądź jakichkolwiek usług i materiałów dostępnych poprzez Stronę. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów w innych celach stanowi naruszenie praw autorskich firmy Compedia, jej znaku towarowego, prawa do tajemnicy handlowej oraz innych praw wynikających z własności. Dla celów tej Umowy, użycie jakichkolwiek z tych materiałów na innej stronie internetowej lub w innym środowisku komputerowym jest zabronione. Naruszenie obowiązujących praw o ochronie własności intelektualnej może podlegać sankcjom karnym i cywilnym. W przypadku, gdy pobierają Państwo oprogramowanie ze Strony, Compedia przyznaje Państwu licencję na oprogramowanie wraz z wszelkimi plikami, obrazami zawartymi w oprogramowaniu i przez nie generowanymi oraz danymi towarzyszącymi Oprogramowaniu (łącznie zwanymi "Oprogramowaniem ). Compedia nie przenosi na Państwa tytułu własności Oprogramowania. Compedia zatrzymuje pełne i całkowite prawa, tytuł własności i udziały w Oprogramowaniu i wobec niego oraz pełne do niego prawa własności intelektualnej. Niedozwolone są: redystrybucja, sprzedaż, dekompilacja, rozpoznanie technologii oraz dezasemblacja Oprogramowania. Nazwa firmy Compedia, jej określenia, logo oraz powiązane nazwy, znaki graficzne, nazwy produktów i usług, wzory i slogany są znakami towarowymi firmy Compedia, jej oddziałów oraz licencjodawców. Zabronione jest używanie tych znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Compedia. Pozostałe nazwy, znaki graficzne, nazwy produktów i usług, wzory i slogany znajdujące się na Stronie są znakami towarowymi ich właścicieli. KONTA UŻYTKOWNIKÓW Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzyskany jedynie po Państwa zarejestrowaniu następującego poprzez wybranie unikatowego identyfikatora użytkownika ( Nazwa Użytkownika") oraz hasła, a także podanie niektórych swoich danych. Zobowiązują się Państwo do podania dokładnych, aktualnych i pełnych informacji na swój temat oraz do utrzymywania i bezzwłocznego uaktualniania danych tak, by były one dokładne, aktualne i pełne. W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przez Państwa podane zostaną przez firmę Compedia uznane za niedokładne, nieaktualne lub niepełne lub, gdy wybrana przez Państwa Nazwa Użytkownika zostanie przez firmę Compedia uznana za obraźliwą bądź nieodpowiednią, Compedia zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zlikwidowania Państwa konta i odmówienia Państwu wszelkiego bieżącego i przyszłego korzystania z Serwisu. Zobowiązują się Państwo do (a) utrzymania Państwa hasła w tajemnicy i logowania się jedynie za pomocą Państwa Nazwy Użytkownika i hasła oraz do zapewnienia, że osoby trzecie nie będą miały dostępu przy użyciu Państwa konta i/lub tożsamości do jakichkolwiek części Serwisu dostępnych tylko dla Użytkowników bądź chronionych hasłem (b) wylogowywania się z konta po zakończeniu każdej sesji oraz (c) niezwłocznego powiadomienia firmy Compedia o jakimkolwiek bezprawnym użyciu Państwa Nazwy Użytkownika i/lub hasła. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku logowania do konta z publicznego lub wspólnego komputera tak, by osoby trzecie nie mogły zobaczyć lub zapisać Państwa hasła bądź innych prywatnych informacji. Są Państwo w pełni odpowiedzialni za wszelkie czynności dokonywane za pomocą Państwa Nazwy Użytkownika. Compedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Państwa tego paragrafu.

3 Compedia korzysta z odpowiednich systemów i procedur w celu ochrony danych. Mimo to, nie możemy zagwarantować pełnej ochrony bezpieczeństwa. Compedia nie gwarantuje zatem, że informacje, dane i usługi dostępne na Serwisie są całkowicie odporne na bezprawny dostęp. UŻYWANIE ADRESU Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może wymagać podania przez Państwa adresu . Serwis ma prawo do używania Państwa adresu w celu komunikowania się w sprawach dotyczących Serwisu. Compedia ma także prawo do używania Państwa danych owych do zwrócenia się z prośbą o Państwa opinię bądź w celu powiadomienia Państwa o nowych opcjach dostępnych dla naszych produktów, które mogą Państwa zainteresować. Będą Państwo mogli w każdej chwili zrezygnować z tego typu korespondencji. Państwa adres oraz pozostałe dane kontaktowe nie zostaną użyte w innych celach niż związane z Serwisem. Compedia ma prawo do korzystania z usług zewnętrznych w celu wysyłania i śledzenia komunikatów owych oraz próśb o wyrejestrowanie. Te osoby trzecie nie mogą przekazywać ani wykorzystywać Państwa adresu dla jakichkolwiek innych celów. PRAWO DO KORZYSTANIA ZE STRONY Serwis jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci pod nadzorem rodzica lub opiekuna zobowiązującego się do przestrzegania Warunków Użytkowania. Rejestrując się jako użytkownik Serwisu, oświadczają i gwarantują Państwo, że mają Państwo prawo, upoważnienie i zdolność, aby przystąpić do niniejszych Warunków Użytkowania i przestrzegać wszystkich warunków w nich określonych. Jeżeli nie ukończyli Państwo 18 roku życia lub wieku pełnoletniości obowiązującego w Państwa jurysdykcji, mogą Państwo korzystać z Serwisu jedynie pod nadzorem opiekuna. Strona pozwala na korzystanie z różnych narzędzi, w tym edytorów tekstu oraz narzędzi do przesyłania plików i obrazów. Compedia dołoży wszelkich starań, by ocenić każde możliwe zagrożenie występujące wobec Użytkowników Serwisu w tym względzie. Mimo to, Compedia nie ma obowiązku przewidywania, monitorowania czy moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej przez nią na Stronie. Ponadto, Compedia kategorycznie odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi interaktywnej. W przypadku osób nieletnich całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu ponosi ich rodzic bądź opiekun prawny. PRYWATNOŚĆ Przy rejestracji w Serwisie wymagana jest subskrypcja, co wiąże się z podaniem imienia I nazwiska, adresu oraz możliwych innych informacji. Informacje podane przez Państwa w trakcie rejestracji oraz niektóre inne Państwa dane podlegają naszej Polityce Prywatności. Zalecamy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. NIEDOZWOLONE UŻYCIE Niedozwolone jest (a) korzystanie z Serwisu dla jakichkolwiek celów niedozwolonych oraz zabronionych obowiązującym prawem i przedstawionymi tutaj Warunkami Korzystania oraz w jakikolwiek inny sposób, który mógłby zniszczyć, zablokować, przeciążyć lub jakkolwiek inaczej osłabić serwery należące do Serwisu i sieć (lub sieci) powiązane z serwerami należącymi do Serwisu bądź zakłócać korzystanie z Serwisu innym osobom, co z kolei, jak zostało to przez nas określone, może szkodzić firmie Compedia lub użytkownikom Strony bądź też narazić ich na odpowiedzialność; a także (b) korzystanie z jakichkolwiek robotów, pająków bądź innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu

4 do Strony w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania i kopiowania wszelkich materiałów znajdujących się na Stronie; (c) używanie jakiegokolwiek procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie lub w jakimkolwiek innym nielegalnym celu bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody; (d) korzystanie z wszelkich urządzeń, oprogramowań i programów, które mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Strony; (e) wprowadzanie wszelkich wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów złośliwych bądź szkodliwych technologicznie; (f) atakowanie Strony poprzez atak typu DoS lub DDoS; (g) jakiekolwiek usiłowanie uzyskania nieupoważnionego dostępu do Serwisu, systemów komputerowych lub sieci komputerowych powiązanych z serwerem należących do Serwisu; (h) uzyskiwanie jakichkolwiek materiałów czy informacji poprzez użycie środków, które nie zostały celowo udostępnione poprzez standardowe usługi firmy Compedia; oraz (i) podawanie się lub próba podawania się za firmę Compedia, pracownika firmy Compedia, innego użytkownika lub jakąkolwiek osobę lub jednostkę (w tym, między innymi, poprzez użycie adresów [bądź nazw użytkowników] powiązanych z wyżej wymienionymi). Mamy prawo do podjęcia kroków prawnych, w tym, między innymi, skierowanie do organów ścigania w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nielegalnego bądź nieuprawnionego użycia Strony. ODNOŚNIKI Niniejsza Strona może zawierać odnośniki do stron osób trzecich. Compedia nie odpowiada w żaden sposób za zawartość takich stron, ponadto, nie poleca ani nie aprobuje stron czy produktów na nich oferowanych. Firma Compedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie strony ani za jakiekolwiek straty czy szkody wynikające z ich użytkowania przez Państwa. Jeżeli zdecydują się Państwo na wejście na strony, do których odnośniki znajdują się na naszej Stronie, ponoszą Państwo za to odpowiedzialność i podlegają Państwo warunkom korzystania z tych stron. PLIKI COOKIES Firma Compedia umieszcza pliki cookies na Państwa komputerze w celu zachowania Państwa indywidualnych preferencji i podwyższenia wygody korzystania z naszej strony i usług, a także w celu uzyskania informacji, które opcje, usługi czy programy dostępne na naszej stronie są najbardziej popularne. Nie przechowujemy żadnych informacji o danych osobowych w plikach cookies, nie korzystamy też z tych plików do uzyskania danych osobowych od Państwa. Mogą Państwo zmienić konfigurację przeglądarki w taki sposób, by nie otrzymywać żadnych plików cookies podczas korzystania z usług, oprogramowania czy strony firmy Compedia. W takim wypadku, Państwa dostęp lub możliwość korzystania z części opcji dostępnych na naszej stronie, oprogramowania czy usług może zostać ograniczona. PŁATNOŚĆ ONLINE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Płatność online za pomocą kart kredytowych możliwa jest za pośrednictwem naszego partnera Allcharge.com. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące systemu bezpiecznych płatności online, prosimy o kontakt na: WYŁĄCZENIE GWARANCJI Rozumieją Państwo, że Compedia nie może i nie będzie gwarantować, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Strony nie zawierają wirusów czy innych niebezpiecznych kodów. Po Państwa stronie leży odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich procedur i kontroli bezpieczeństwa wymaganych do zaspokojenia Państwa potrzeb w kwestii ochrony antywirusowej i rzetelności wychodzących i przychodzących danych, a także za posiadanie środków pozwalających na odzyskiwanie danych, niezależnych od naszej Strony.

5 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY CZY SZKODY SPOWODOWANE ATAKIEM DDOS, WIRUSAMI BĄDŹ INNYMI SZKODLIWYMI TECHNOLOGICZNIE MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ PAŃSTWA SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE CZY PAŃSTWA MATERIAŁY WŁASNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, USŁUG BĄDŹ OPCJI DOSTĘPNYCH ZA POMOCĄ STRONY, A TAKŻE Z POBIERANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH ZARÓWNO NA NASZEJ STRONIE, JAK I STRONACH, DO KTÓRYCH ODNOŚNIKI ZNALAZŁY SIĘ NA NASZEJ STRONIE. ZARÓWNO FIRMA COMPEDIA, JAK I ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ COMPEDIA, NIE SKŁADAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI CZY OŚWIADCZENIA WOBEC KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI CZY DOSTĘPNOŚCI STRONY. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, ZARÓWNO FIRMA COMPEDIA, JAK I ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ COMPEDIA NIE GWARANTUJĄ CZY OŚWIADCZAJĄ, ŻE STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ BĄDŹ JAKIEKOLWIEK USŁUGI CZY OPCJE DOSTĘPNE ZA JEJ POMOCĄ SĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ CIĄGŁE, A TAKŻE, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ SKORYGOWANE, ŻE STRONA FIRMY COMPEDIA ORAZ SERWERY, NA KTÓRYCH JEST UDOSTĘPNIONA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW ORAZ, ŻE STRONA BĄDŹ JAKIEKOLWIEK USŁUGI CZY OPCJE DOSTĘPNE ZA POMOCĄ STRONY ZASPOKOJĄ PAŃSTWA POTRZEBY I OCZEKIWANIA. KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I INNYCH USŁUG ORAZ OPCJI NA NIEJ DOSTĘPNYCH ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA NA ZASADZIE TAK JAK JEST (ANG. AS IS ), BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA, DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. BEZ ODSTĘPSTW OD WSZYSTKIEGO, CO ZOSTAŁO TU ZAWARTE, NINIEJSZYM UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE SERWIS I USŁUGI NA NIM DOSTĘPNE, W ICH OBECNEJ FORMIE, SĄ USŁUGAMI BETA-PROTOTYPOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY W PEŁNI SPRAWDZONE ORAZ, ŻE W ZWIĄZKU Z NATURĄ WERSJI BETA SERWISU I USŁUG NA NIM DOSTĘPNYCH, PONOSZĄ PAŃSTWO CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDANIA STRONY. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU, WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM, FIRMA COMPEDIA, JEJ PRZEDSTAWICIELE, KIEROWNICY I/LUB PRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘPNYCH NA NIM USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, BÓL I CIERPIENIE, WSTRZĄS EMOCJONALNY, STRATĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STRATĘ DOCHODÓW, STRATĘ ZYSKÓW, STRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ POŻYTKU, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DANYCH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE PRZEZ CZYN NIEDOZWOLONY (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM, NARUSZENIEM WARUNKÓW UMOWY I INNYMI), ZAKŁÓCENIA, BŁĘDY, DEFEKTY, POMYŁKI,

6 PRZEOCZENIA, USUNIĘCIA DANYCH, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, NIEDOSTARCZENIE INFORMACJI LUB JAKIEKOLWIEK INNE UCHYBIENIA WYDAJNOŚCI ODCZUWANE PRZEZ PAŃSTWA I/LUB JAKIEKOLWIEK JEDNOSTKI I/LUB OSOBY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYCIA I/LUB POWIĄZANE/POŁĄCZONE Z JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM SERWISU I/LUB USŁUG NA NIM DOSTĘPNYCH, NAWET, JEŚLI FIRMA COMPEDIA ZOSTANIE POUCZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COMPEDIA WOBEC PAŃSTWA W ZAKRESIE WSZELKICH SZKÓD, STRAT, PODSTAW SKŁADANIA ROSZCZEŃ (W RAMACH NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY I INNYCH) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ FIRMY COMPEDIA DLA OPŁACENIA SUBSKRYPCJI NA STRONIE (JEŚLI TAKA WPŁATA MIAŁA MIEJSCE). NAPRAWIENIE SZKODY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO PRAWA DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ I/LUB ZOBOWIĄZAŃ WOBEC FIRMY COMPEDIA, JEJ ODDZIAŁÓW, LICENCJODAWCÓW, USŁUGODAWCÓW, A TAKŻE URZĘDNIKÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH ORAZ CESJONARIUZY FIRMY COMPEDIA, JEJ ODDZIAŁÓW, LICENCJODAWCÓW ORAZ USŁUGODAWCÓW, WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA LUB W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEZ PAŃSTWA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ PAŃSTWA SERWISU, W TYM, MIĘDZY INNYM, ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK INFORMACJI POZYSKANYCH ZE STRONY. ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ TEŻ PAŃSTWO CHRONIĆ, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ FIRMĘ COMPEDIA, JEJ ODDZIAŁY, LICENCJODAWCÓW, USŁUGODAWCÓW ORAZ ICH URZĘDNIKÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH I CESJONARIUSZY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ROSZCZEŃ, SZKÓD, OCEN, NAGRÓD, WYDATKÓW I OPŁAT WŁĄCZNIE Z OPŁATAMI ZA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z SERWISU LUB Z NIEPRZESTRZEGANIA BĄDŹ W ZWIĄZKU Z NIEPRZESTRZEGANIEM WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH MOŻE NIE POZWALAĆ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI BĄDŹ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZATEM POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA Wszelkie kwestie związane ze Stroną i Warunkami Użytkowania oraz jakimikolwiek sporami czy roszczeniami z nich wynikającymi lub z nimi powiązanymi (w każdym razie, włącznie ze sporami i roszczeniami pozaumownymi) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawami wewnętrznymi IZRAELA, bez względu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji (zarówno izraelskich, jak i innych jurysdykcji). Jakikolwiek pozew, powództwo czy postępowanie wynikające z Warunków Użytkowania bądź ze Strony lub z nimi powiązane winny być wytoczone wyłącznie w

7 sądzie właściwym w Tel Awiwie (Izrael). Jednakże zachowujemy prawo do wytoczenia pozwu, powództwa lub postępowania przeciw Państwu za niedotrzymanie Warunków Użytkowania w Państwa kraju zamieszkania lub innym kraju. Zrzekają się Państwo prawa do zastrzeżeń wobec wykonania na Państwu jurysdykcji przez powyższe sądy oraz wobec ustalonego miejsca rozprawy. OGRANICZENIE CZASOWE ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ WSZELKIE POWÓDZTWA CZY ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BĄDŹ STRONY LUB Z NIMI POWIĄZANE MUSZĄ BYĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY POWÓDZTWA. W PRZECIWNYM RAZIE, TAKIE POWÓDZTWA I ROSZCZENIA ULEGAJĄ TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU. ZRZECZENIE SIĘ I ROZDZIELNOŚĆ Żadne odstąpienie przez firmę Compedia od jakiegokolwiek z warunków zawartych w Warunkach Użytkowania nie może być uważane za przyszłe lub trwałe odstąpienie od tego ani jakiegokolwiek innego warunku, a jakiekolwiek zaniechanie przez firmę Compedia dochodzenia praw lub postanowień wynikających z Warunków Użytkowania nie stanowi odstąpienia od tych praw i postanowień. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Warunków Użytkowania zostanie uznane przez sąd lub trybunał za nieuzasadnione, niezgodne z przepisami lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, takie postanowienie zostanie wykluczone lub ograniczone do minimum pozwalającego na obowiązywanie pozostałych postanowień Warunków Użytkowania w pełnym ich zakresie. CAŁOŚĆ UMOWY Warunki Użytkowania i nasza Polityka Prywatności stanowią wyłączną i pełną umowę dotyczącą Strony zawartą pomiędzy Państwem a firmą Compedia i zastępują wszelkie wcześniejsze lub zawarte jednocześnie porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje dotyczące Strony, zarówno ustne, jak i pisemne. PAŃSTWA KOMENTARZE I WĄTPLIWOŚCI Niniejsza strona prowadzona jest przez firmę Compedia, zarejestrowaną pod adresem: 2 Ben-Guryon rd. Ramat-Gan, IZRAEL. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich prosimy wysyłać na adres: 2 Ben-Guryon rd. Ramat-Gan, IZRAEL. Pozostałe uwagi, komentarze i zgłoszenia o wsparcie techniczne oraz pozostałą korespondencję dotyczącą Strony prosimy kierować na adres owy:

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Instytut Energetyki Instytut Badawczy Warszawa, ul. Mory 8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin )

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) I. Wstęp ogólne warunki korzystania 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Witryna i Usługi Witryny skierowane są do pełnoletnich użytkowników, którzy wypełnili wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego.

Witryna i Usługi Witryny skierowane są do pełnoletnich użytkowników, którzy wypełnili wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego. Warunki Ogólne Niniejsze warunki ogólne (nazywane tutaj "Ogólne Warunki Użytkowania") określają warunki użytkowania witryny internetowej celluslim.pl (zwanej dalej "Witryną"), na które użytkownik wyraża

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL 1 ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY 1. Administratorem strony jest GOUDIE DIE SP. Z O. O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej 30A, 35-231 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. WARUNKI KORZYSTANIA Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Grupa towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów świadczących

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA Niniejsze Ogólne warunki korzystania z aplikacji AVA (zwane dalej: Warunkami Ogólnymi mają zastosowanie do każdego korzystania z oprogramowania AVA, które jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEJRZYSTOŚCI

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEJRZYSTOŚCI WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEJRZYSTOŚCI Niniejsze Warunki korzystania dotyczą wyłącznie całej zawartości niniejszej witryny internetowej znajdującej się w domenie: www.msd.pl. Niniejsze Warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.HOBBY.VMGEVENTS.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Przegląd usług Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Ochrona poczty e-mail w ramach usług zarządzania pocztą e-mail (EMS) udostępnia rozwiązania, które

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo