Środowiskowe aspekty gazowych rurociągów podmorskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowiskowe aspekty gazowych rurociągów podmorskich"

Transkrypt

1 Ignacy Łukasiewicz Środowiskowe aspekty gazowych rurociągów podmorskich Jan Hupka Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny PG

2 Program 1. Techniczne uwarunkowania budowy rurociągów 2. Przykłady gazociągów podmorskich 3. Inspekcja, awarie i naprawa 4. Powstawanie hydratów metanu w rurociągach 5. Konsekwencje nieszczelności Nord Stream Pipeline Nordeuropäische Gasleitung Ostseepipeline Северо-Европейский газопровод Im

3 Techniczne uwarunkowania budowy rurociągów Katedra Budownictwa Wodnego i Morskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

4 Techniczne uwarunkowania budowy rurociągów Przekrój poprzeczny przez rurociąg podmorski [wg Mazurkiewicza] Ochrona przeciwkorozyjna: - powłoka wewnętrzna farby epoksydowe - powłoka zewnętrzna wielowarstwowa (polipropylen/polietylen, emalia asfaltowa, beton chroniący całą powłokę) - ochrona katodowa i protektorowa (stop Al-In)

5

6 Przykłady gazociągów podmorskich Nazwa/lokalizacja Rok budowy lub oddania do eksploatacji Ilość gazu [mld m 3 /rok] Długość części podmors kiej [km] Średnica wewn. * [cm] Grubość ścianki * [cm] Ciśnienie max. [MPa] Projektowy okres eksploatacji [lat] Max. głębokość [m] Ekofisk-Emden Morze Północne ,4 2,2 13,4 ~1000 Blue Stream ** Morze Czarne / ,8 3, Langeled Morze Północne Gazociąg północny ** Morze Bałtyckie Trans-Caspian Morze Kaspijskie ? 25, /112 3, , gwałtowne protesty Rosji i Iranu Jamalski ,3 Rurociąg lądowy ,8 8,4 - * w strefie podmorskiej ** dwa równoległe rurociągi

7 Przykłady gazociągów podmorskich NAJDŁŻSZY PODWODNY RUROCIĄG EKSPORTOWY Podłączenie do platformy Sleipner zapewni elastyczność operacji w transportowaniu gazu na różne rynki oraz ułatwi kontrolę ciśnienia, w celu optymalizacji konsumpcji energii. Połączenie to pozwoli również na niezależne obsługiwanie rurociągu północnego i południowego.

8 November 7, 2011, German Chancellor Merkel and Russian President Medvedev along with the prime ministers of France and the Netherlands and the EU Energy Commissioner formally opened the first of two 1224-kilometre pipelines at Lubmin in northern Germany, beginning delivery of the first gas direct from Russia s Yuzhno-Russkoye gas field in Siberia to Germany.

9 Nord Stream total cost exceeded $12 billion for the complex 760 mile long undersea pipeline through the Baltic Sea from Vyborg near Russia s St Petersburg to north eastern Germany. It was laid in remarkable time and with extraordinary environmental precautions to insure protection of sea life, a precondition set by several EU Baltic countries. When the second pipeline is finished in late 2012, Nord Stream will be able to deliver 55 billion cubic meters of Russian gas a year, almost ten percent the entire EU annual gas consumption, or roughly one third the entire current gas consumption of China.

10

11 Gazociąg South Stream ma dostarczać gaz do Europy Zachodniej z pominięciem Ukrainy. Zaplanowana trasa ma biec przez środek Morza Czarnego omijając wody terytorialne Ukrainy na głębokościach do 2000 m. South Stream jest wspólnym projektem Gazpromu, włoskiej firmy Eni, francuskiej EDF i niemieckiej Wintershall (BASF). Dzięki aneksji Krymu przez Rosję, projektowany gazociąg South Stream będzie mógł zostać położony w obrębie szelfu Półwyspu Krymskiego. Inwestorzy mogą zaoszczędzić nawet 10 mld dolarów.

12

13 Inspekcja, awarie i naprawa PRZYCZYNY USZKODZEŃ RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ I GAZOCIĄGÓW Korozja wewnętrzna i zewnętrzna Działania morskie: kotwice, sieci oraz kontakt ze statkami Niebezpieczeństwa naturalne: sztormy, huragany oraz podwodne osuwiska Inne/nieznane: np. defekt materiału Rurociągi mogą być celem aktów wandalizmu, sabotażu czy ataków terrorystycznych. Podczas wojen, rurociągi są często celem ataków wojskowych, ponieważ zniszczenie rurociągu może poważnie zakłócić logistykę przeciwnika Przyczyny Ropa naftowa Gaz ziemny Gaz ziemny Ropa naftowa Gaz ziemny [%] [%] [%] [%] [%] Korozja Działalność na morzu Siły natury Nieznane

14 Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Centre of Diagnostics of Pipelines and Instruments Gdańsk Dane techniczne urządzenia zakres mierzonych średnic: od 8 do 46 prędkość podróżna: do 6 m/s dokładność pomiaru średnicy rurociągu : ±1mm dokładność lokalizacji : ±0,2m media: ciekłe i gazowe pomiar trójwymiarowy Technical data range of measured diameters: 8 to 46 velocity: up to 6 m/s diameter measurement accuracy: ±1mm localization accuracy: ±0.2m media: liquids and gases 3D measurements

15 Inspekcja, awarie i naprawa Pigging Istotą "piggingu" jest wypychanie zawartości rurociągu, wykorzystując ciśnienie przenoszonego medium. "Pigging" może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu i ich różnorodnych produktach: granulaty, proszki, ciecze, pasty, szlamy i gazy. Urządzenie do inspekcji (Inspection tool) Sondy sferyczne (Spherical pigs) Sondy szczękowe (Mandrel pigs) Funkcje systemów wykorzystujących "pigging": inspekcja wewnętrzna rurociągu czyszczenie rurociągu separacja porcji transportowanego medium Sondy czyszczące (Cleaning pigs) Sondy piankowe (Foam pigs)

16 TŁOK DO OCENY WEWNĘTRZNEJ GEOMETRII RUROCIĄGU Poliuretanowe manszety zapewniają współosiowe prowadzenie kapsuły w rurociągu oraz dostarczają siły napędowej pochodzącej od tłoczonego medium (ropa naftowa, gaz). Ultradźwiękowe czujniki przesunięcia przekazują sygnał odzwierciedlający deformację rurociągu. W korpusie urządzenia umieszczony jest komputer rejestrujący wyniki. Powiązanie odkształcenia z przebytą drogą zapewnia układ hodometru. Lokalizację tłoka w sytuacjach awaryjnych (uwięzienie w rurze) wspomaga wbudowany generator zmiennego pola elektromagnetycznego, którego antena nadawcza umieszczona jest w tylnej części korpusu. Dane techniczne urządzenia zakres mierzonych średnic Dn: od 8 do 46 prędkość podróżna : do 6 m/s dokładność pomiaru średnicy rurociągu : ±1mm dokładność lokalizacji : ±0,2 m od spoiny referencyjnej minimalne przewężenie: od 75% Dn łuki : standard 3D media : ciekłe i gazowe pomiar trójwymiarowy KALIBRAK mierzy, rejestruje, lokalizuje wgniecenia wypukłości zmiany średnic fałdy owalizacje spoiny poprzeczne trójniki zasuwy

17 Inspekcja, awarie i naprawa Sondy (pigs) w postaci zatyczek (plugs) mogą być używane do izolowania części rurociągu pod ciśnieniem, podczas działań naprawczych. Wytrzymują ciśnienie do 20 MPa. Sondy blokują odcinek rurociągu, pozwalając na jego uszczelnienie. Nowoczesna technika emisji akustycznej pozwala na detekcję uszkodzeń korozyjnych.

18 Inspekcja, awarie i naprawa Przygotowanie wody do prób ciśnieniowych w procedurze dopuszczenia do eksploatacji i po naprawach: Nie zakłada się dodawania chemikaliów celem odtlenienia wody. Woda z prób będzie zawierać różne substancje stosowane podczas układania rurociągów. Woda będzie zbierana na platformie obsługowej lub na brzegu na terenie Rosji lub Niemiec. Nie wyklucza się stosowania biocydów. Rozważa się zastosowanie metod nieniszczących jako alternatywy do prób hydraulicznych. Nie sprecyzowano jeszcze technologii osuszania rurociągów.

19 Tworzenie się hydratów Hydrate formation Metody zapobiegania formowaniu się hydratów w rurociągach - Usunąć wodę z systemu poniżej punktu rosy (najlepszy sposób). - Utrzymywać temperaturę operacji powyżej progu powstawania hydratu. - Utrzymywać ciśnienie operacji poniżej progu powstawania hydratów. - Dodać inhibitor (metanol lub glikol etylenowy) w celu obniżenia temperatury powstawania hydratów poniżej temperatury operacyjnej. - Dodać inhibitor kinetyczny, który opóźnia wzrost kryształków hydratu na pewien czas. - Dodać substancję dyspergującą, która przeciwdziała nagromadzeniu się kryształków hydratu. Hydrate formation prevention - Removal of water below the dew point (best solution). - Keeping the operation temperature above the hydrate formation threshold. - Keeping the operation pressure below the hydrate formation threshold. - Addition of chemical inhibitor (methanol or glycol) in order to decrease the temperature of hydrate formation below the operating temperature. - Addition of kinetic inhibitor, which postpones formation of hydrate crystals. - Addition of dispersant, which counteracts hydrates accumulation.

20

21

22 Powstawanie hydratów metanu w rurociągach

23 Powstawanie hydratów metanu w rurociągach Hydraty gazu, również nazywane klatratami, (łac. clatratus okratowany) stanowią sieci krystaliczne, które zawierają cząsteczkę gazu otoczoną przez klatkę cząsteczek wody. 1 m 3 hydratu zawiera do 167 m 3 metanu. Pojedyncza komórka struktury I (pochodzenia biogenicznego) zawiera 46 cząsteczek wody i do 8 cząsteczek metanu, co można przedstawić za pomocą wzoru: (CH 4 )x5.75(h 2 O).

24 Powstawanie hydratów metanu w rurociągach Przez ponad 100 lat hydraty były uważane za laboratoryjne kuriozum. Zmieniło się to, kiedy w latach 1930 klatraty zostały zidentyfikowane, jako substancje zatykające rurociągi. Strefa stabilności hydratów metanu występuje przy niskich temperaturach połączonych z wysokimi ciśnieniami.

25 Typowy strumień produkcyjny wychodzący z otworu wiertniczego zawiera ropę, kondensat, gaz oraz wodę. Wstępna separacja tworzy gorący strumień gazu, który może być nasycony zarówno węglowodorami, jak i wodą. Koniecznym jest zmniejszenie punktu rosy węglowodorów oraz wody poniżej najniższej możliwej temperatury panującej w rurociągu, aby uniknąć przepływu dwufazowego lub tworzenia się hydratów metanu. Powstawanie hydratów metanu w rurociągach

26 Powstawanie hydratów metanu w rurociągach Warunki promujące powstawanie hydratów w rurociągach: 1.Podstawowe warunki: -Osiągnięty punkt rosy. - Niska temperatura. - Wysokie ciśnienie. 2. Drugorzędne warunki: - Wysokie prędkości. - Pulsacje ciśnienia. - Silne zawirowania. Temperatura punktu rosy lub punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się skraplanie gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. Średnie wartości roczne wraz z odchyleniem standardowym temperatury w głębokowodnej części Bałtyku.

27 Powstawanie hydratów metanu w rurociągach Metody zapobiegania formowaniu się hydratów w rurociągach -Całkowicie usunąć wodę z systemu (najlepszy sposób). - Utrzymywać temperaturę operacji powyżej progu powstawania hydratu. - Utrzymywać ciśnienie operacji poniżej progu powstawania hydratów. - Dodać inhibitor (metanol lub glikol etylenowy) w celu obniżenia temperatury powstawania hydratów poniżej temperatury operacyjnej. - Dodać inhibitor kinetyczny, który wiąże się z powierzchnią hydratu, opóźniając wzrost kryształków hydratu na pewien czas. - Dodać substancję dyspergującą, która przeciwdziała nagromadzeniu się kryształków hydratu.

28 Uszkodzenia Damages and failures PRZYCZYNY USZKODZEŃ RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ I GAZOCIĄGÓW Causes of damages and failures Przyczyny Causes Ropa naftowa Oil [%] Gaz ziemny Natural gas [%] Gaz ziemny Natural gas [%] Ropa naftowa Oil [%] Gaz ziemny Natural gas [%] Korozja wew. i zew. Intern. and extern. corrosion Działalność na morzu: kotwice, sieci, itp. Sea activities: anchors, fishing nets, etp. Siły natury: sztormy, huragany, podwodne osuwiska Natural events: storms, hurricanes, landslides Nieznane: np. defekt materiału* Unknown: ex. material defect* *Rurociągi mogą być celem aktów wandalizmu, sabotażu czy ataków terrorystycznych. *Pipelines may be targets of vandalism, sabotage or terrorist attacks.

29 O ile uszkodzenia korozyjne gazociągów 20 lat temu wynikały głównie z korozji zewnętrznej (stosunek korozji wewnętrznej do zewnętrznej 1:3), o tyle najnowsze dane wskazują na to, że sytuacja się odwróciła. Nowoczesne rurociągi transportują gaz, który jest oczyszczony z czynników korodujących, takich jak woda czy wilgoć, dwutlenek węgla bądź siarkowodór, co zmniejsza korozję wewnętrzną. Uszkodzenia - korozja Failures - corrosion While pipeline corrosion damages 20 years ago were caused mostly by external corrosion, the most recent data show quite the reverse. The modern pipelines transport gas, which is almost free of corrosion factors, such as water or moisture, carbon dioxide or hydrogen sulfide, thereby reducing the rate of internal corrosion.

30 Uszkodzenia spowodowane kotwicami Damages caused by anchors Możliwości uszkodzenia gazociągu przez kotwicę: 1. Rzucenie kotwicy 2. Zaczepienie kotwicą Possibilities of damaging a pipeline by an anchor: 1. Anchor drop 2. Anchor drag Klasa / Class Kotwica / Anchor (ton) Statek rybacki / Fishing vessel Kabotażowiec / Rivertrade coastal vessel Statek oceaniczny / Ocean going vessel Motorówka / Launch Szybki prom / Fast ferry Inne / Other Odległość wleczenia / Drag (m)

31 Barbotaż swobodny Siła wyporu = siła napięcia powierzchniowego 3 πδ 6dσ ( γ c γ ) = πdσ δ = 3 6 γ γ c Średnica pęcherzyka δ nie zależy od prędkości objętościowej gazu. Liczba pęcherzyków powstających w jednostce czasu (N) jest związana z prędkością objętościową gazu: V 3 πδ = 6 N np. 3 m godz

32 Barbotaż łańcuchowy Prędkość ruchu w górę łańcucha (U): Po podstawieniu do V: π 2 V = U 6 δ U = Nδ N = U δ Skąd wynika, że wielkość pęcherzyków zależy od prędkości obj. gazu. U wyliczamy ze wzoru Stokesa lub Newtona. Kryterium ruchu Re. Dla laminarnego Re 9

33 Powierzchnia międzyfazowa przy barbotażu W jednostce wysokości słupa cieczy od jednej kapilary jest N/U pęcherzyków o powierzchni: F 1 = N πδ U 2 Po podstawieniu N: 6V F = Uδ Straty ciśnienia przy barbotażu: Δp = Δp + Δp + Δp 2σ + r hγ B o s z = c + U ϕ 2 2 ρ

34 Modele rozprzestrzeniania się gazu Models of gas spreading W zasadzie nieznany jest sposób rozpraszania metanu w wodzie; niewątpliwie będzie on zależny od intensywności uwalniania gazu. The way in which methane spreads in water is unknown. Undoubtedly, it depends on the gas release intensity.

35 The simplest form of modelling applied to subsea releases is to assume that the dispersing bubble plume (driven by gas buoyancy) can be represented by a cone of fixed angle. The typical cone angle is between 10 to 12. However, it was suggested that the 'release area' (where bubbles break through the surface) is about twice the diameter of the bubble plume. Hence, an angle of 23 was recommended. Modele rozprzestrzeniania się gazu Model stożka

36 Konsekwencje nieszczelności Uwolnienie gazu pod wodą W przypadku pęknięcia gazociągu pod wodą na dużej głębokości: - smuga gazu przebije powierzchnię wody w postaci leja pęcherzyków, - średnica leja jest rzędu 30 m, -prędkość wypływania - ok. 10 m/s, - nie następuje transport masy, tzn. całkowita ilość gazu uwolnionego z rury jest emitowana do atmosfery, - nie następuje przenoszenie ciepła, tzn. gaz emitowany do atmosfery jest zimny i rozpraszany przez wiatr. W przypadku pęknięcia rurociągu w płytkiej wodzie wznosząca się smuga nie rozwinie się w pełni i można pominąć przenoszenie ciepła i masy. F wyporu = ρvg

37 Underwater cameras capture the ruptured Botox pipeline leak Workers were last night battling to repair Britain s main Botox pipeline after it ruptured two miles below the North Sea. November 1, 2010

38 Modele rozprzestrzeniania się gazu Models of gas spreading Model bąbla Niektóre badania wskazują na wypływanie metanu w postaci wielkiego pęcherza lub kilku pęcherzy. Bubble model Some studies show that methane outflow forms a single large bubble or several bubbles

39 Statek jest bezpieczny wystarczająco daleko od pęcherza lub dokładnie nad pęcherzem znajduje się w punkcie stagnacji przepływu. Najniebezpieczniejsze położenie znajduje się pomiędzy punktem stagnacji a krawędzią koryta. Bezpieczeństwo żeglugi i rybołówstwa Safety of sailing and fishery Jeśli promień dużego pęcherza gazu jest porównywalny z lub większy od długości kadłuba statku, statek może zatonąć. Ship is safe when sufficiently far away from the bubble or located exactly above it - important is stagnation point. The most dangerous location is between the stagnation point and the edge of the throat. If the radius of a big bubble is similar to or bigger than a ship hull, the ship can sink.

40 Substancja DGW [%] GGW [%] Aceton 3 13 Acetylen 2,5 82 Etylen 2,7 36 Eter dietylowy 1,9 36 Benzyna 1,4 7,6 Heksan 1,1 7,5 Wodór Metan 5 15 Propylen 2 11,1 Styren 1,1 6,1 Ksylen 1 7 Konsekwencje nieszczelności Zagrożenie wybuchem Dolna granica wybuchowości (DGW) najmniejsze stężenie substancji palnej, która podtrzymuje proces spalania po zmieszaniu jej z powietrzem i zainicjowaniu zapłonu Górna granica wybuchowości (GGW) największe stężenie substancji palnej, przy której mieszanina zawiera wystarczającą ilość utleniacza, aby po zainicjowaniu nastąpiła propagacja płomienia

41 Konsekwencje nieszczelności Metan szybko przenika do organizmów i zakłóca główne funkcje układów: oddechowego, nerwowego, krążenia krwi oraz aktywności enzymatycznej. Czas upływający od momentu wpłynięcia ryby do strefy metanowej i pojawienia się pierwszych symptomów zatrucia jest bardzo krótki. Dalsza ekspozycja prowadzi do zatrucia chronicznego. W tym momencie zachodzą efekty kumulacyjne, powodując gazowe zaczopowanie naczyń krwionośnych (gas embolism). Symptomem jest rozerwanie tkanek, powiększanie pęcherzy pławnych, zakłócenie układu krążenia i inne.

42 Materiały źródłowe Magda W., Rurociągi podmorskie, WNT, Warszawa, 2004 Mazurkiewicz B., Inspekcja rurociągów podmorskich, Studia i Materiały, zeszyt nr 7, Politechnika Gdańska, 1988 Borysiewicz M., Potempski M., Ryzyko poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych. Metody oceny, CIOP-PIB, Warszawa, 2002 Improving the Safety of Marine Pipelines, The National Academies Press, USA, 1994 An Introduction to Pipeline Pigging, Pigging Products & Services Association, USA, 1995

43 Współpraca przy przygotowaniu prezentacji Dr inż. Marcin Janczarek Aleksandra Opara

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU

HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU Maciej Lorenc Wprowadzenie Rosnąca na świecie popularność hydratów gazowych jest skutkiem odkrycia wielkich zasobów naturalnych i skojarzenia z nimi ogromnego potencjału energetycznego

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 81 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2013 REDAKTOR NAUKOWY WYDANIA: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11)

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11) Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż www.podkontrola.pl ISSN 1897-1008 nr 1/2010 (11) w numerze: dobra praktyka: Pomiary kontrolne przepływomierzy Szybko, sprawnie, na obiekcie temat wydania: Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining dr hab. inż. STANISŁAW TRENCZEK dr inż. JERZY MRÓZ dr inż. ZDZISŁAW KRZYSTANEK dr inż. ZBIGNIEW ISAKOW dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI mgr inż. KRZYSZTOF OSET Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozwój systemowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (168) 2013 WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH Łukasz KOBUS, Mirosław CHMIELIŃSKI Olympus Polska Sp. z o.o. e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs Ryszard Pakos Ernest Romek Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty Offshore steel structures: types and repairs Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

01/2012. Kontrola jakości..3

01/2012. Kontrola jakości..3 Numer 01/2012 (4) Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji

Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji Florian Piechurski 1. Wstęp W normalnie i poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w

Bardziej szczegółowo

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system Article citation info: MITIANIEC W. Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system. Combustion Engines. 2015, 161(2), 42-52. ISSN 2300-9896. Władysław

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH 1 GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH Przedruk z artykułu: Warowny W., Tkacz A. Gaz ziemny i jego charakterystyka jako paliwa do pojazdów kołowych", Gaz, Woda i Technika

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo