Sala 1 / ROOM 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1"

Transkrypt

1 CZWARTEK THURSDAY

2 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii Today and tomorrow of electrotherapy Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne? Did RF ablation totaly replace antiarrhythmic medications? A. Fuglewicz (Wrocław) Czy grożą nam Oddziały Leczenia Powikłań Elektroterapii? Can we expect the departments of electrotherapy complications? P. Mitkowski (Poznań) Co jutro zamiast klasycznego ICD kamizelki, S-ICD? What tomorrow instead of ICD defibrillation vest, S-ICD? A. Przybylski (Warszawa) Co jutro zamiast klasycznego CRT stymulacja wielopunktowa, epikardialna? What tomorrow instead of CRT multisite pacing, epicardial pacing? M. Sterliński (Warszawa) W001 W002 W003 W PRZERWA / BREAK

3 Sala 2 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Choroby Serca u Kobiet Working Group on Heart Diseases in Women Dylematy i wyzwania u kobiet z zaburzeniami rytmu serca Dilemmas and challenges concerning women with arrhythmias Przed południem / morning Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Ewa Nowalany-Kozielska (Zabrze), Marek Klocek (Kraków) Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rytmu a płeć Gender and genetic determinants of arrhythmias E. Biernacka (Warszawa) Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiet skala problemu Supraventricular and ventricular arrhythmias in women scale of the problem M. Janion (Kielce) W005 W006 Dlaczego ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych jest W007 większe u kobiet? Jak zapobiegać? U kogo nowe leki przeciwkrzepliwe? Why are women marked by higher risk of thromboembolitic complications? How can we prevent them? Who needs novel anticoagulants? A. Undas (Kraków) Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży epidemiologia, rozpoznawanie, postępowanie czy zawsze jednoznaczne? Arrhythmias in pregnancy epidemiology, diagnostics and management are they always unambiguous? Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin) W008 PRZERWA / BREAK

4 Sala 3 / ROOM 3 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiochirurgii PTK Working Group on Cardiac Surgery Czego kardiochirurg oczekuje od kardiologa, planując zabieg? What does cardiac surgeon expect from cardiologist during surgery planning? Michał Krejca (Katowice), Tomasz Kukulski (Zabrze) Czego oczekuję od kardiologa, planując naprawę zastawki aortalnej? What do I expect from cardiologist when I plan aortic valve repair? M. Jasiński (Katowice) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case M. Mizia (Katowice) Czego oczekuję od kardiologa, planując plastykę zastawki mitralnej? What do I expect from cardiologist when I plan mitral valvuloplasty? K. Widenka (Rzeszów) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case J. Bąk (Rzeszów) Czego oczekuję od kardiologa, planując operację pomostowania tętnic wieńcowych? What do I expect from cardiologist when I plan coronary artery bypass grafting? T. Hirnle (Białystok) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case K. Nowak (Białystok) 68 W009 W010 W011 W012 W013 W014 PRZERWA / BREAK

5 Sala 4 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Working Group on Cardiac Intensive Therapy and Resuscitation Trudni chorzy na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Z: Difficult patients in Cardiac Intensive Care Unit WITH: Przed południem / morning Beata Średniawa (Zabrze), Bożena Sobkowicz (Białystok) Ciężkim wstrząsem kardiogennym i zawałem serca Severe cardiogenic shock and myocardial infarction A. Tycińska (Białystok) Zawałem prawej komory serca Right ventricle myocardial infarction A. Świątkowski (Zabrze) Zawałem serca i ostrą niewydolnością nerek Myocardial infarction and acute renal failure P. Siwołowski (Wrocław) Polski Rejestr Hipotermii Terapeutycznej Polish Register of Therapeutic Hypothermia Ł. Kołtowski (Warszawa) Podsumowanie sesji Session summary B. Średniawa (Zabrze), B. Sobkowicz (Białystok) W015 W016 W017 W018 W019 PRZERWA / BREAK

6 Sala 5 / ROOM 5 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Antykoagulacja u chorego z migotaniem przedsionków: od teorii do praktyki Anticoagulation in patient with atrial fibrillation: from theory to practice Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), Artur Mamcarz (Warszawa) Ważne rejestry u chorych z migotaniem przedsionków w Europie i na świecie, co z nich wynika? Important registries of patients with atrial fibrillation in Europe and in the world, what results from them? M. Barylski (Łódź) Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w praktyce klinicznej New oral anticoagulants in clinical practice B. Wożakowska-Kapłon (Kielce) Najtrudniejsza decyzja związana z zastosowaniem antykoagulantu u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with the use of anticoagulant in my patient with atrial fibrillation R. Dąbrowski (Warszawa) Najtrudniejsza decyzja związana z zaniechaniem antykoagulacji u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with discontinuation of anticoagulation in my patient with atrial fibrillation I. Gorczyca-Michta (Kielce) W020 W021 W022 W PRZERWA / BREAK

7 Sala 6 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Working Group on Cardiological Rehabilitation and Exercise Physiology SZLAGIERY EUROPREVENT HITS FROM EUROPREVENT Przed południem / morning Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Zbigniew Eysymontt (Ustroń) Co nowego w rehabilitacji pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych? What s new in the rehabilitation of patients after acute coronary syndromes? Z. Eysymontt (Ustroń) Postępowanie niefarmakologiczne w niewydolności serca Non-pharmacological management of heart failure J. Wolszakiewicz (Warszawa) Co nowego w prewencji chorób układu krążenia? What s new in the prevention of cardiovascular diseases? P. Jankowski (Kraków) W024 W025 W026 PRZERWA / BREAK

8 Sala 7 / ROOM 7 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Echokardiografii PTK Working Group on Echocardiography PACJENT ZE SZTUCZNĄ ZASTAWKĄ SERCA PATIENT WITH PROSTHETIC VALVE Andrzej Szyszka (Poznań), Zbigniew Gąsior (Katowice), Piotr Lipiec (Łódź) Badanie wieloośrodkowe ONCOECHO W027 Multicentre ONCOECHO trial E. Płońska-Gościniak (Szczecin) Prawidłowy obraz echokardiograficzny sztucznych zastawek W028 Echocardiography of normal prosthetic valves W. Kosmala (Wrocław) Przeciek okołozastawkowy a echokardiografia W029 w diagnostyce i leczeniu Paravalvular leak. Echocardiography in diagnostics and management P. Pysz (Katowice) Blokowanie sztucznej zastawki Prosthetic valve blockade L. Paluszkiewicz (Bad Oeynhausen) Zapalenie wsierdzia u pacjenta ze sztuczną zastawką Endocarditis in patient with prosthetic valve A. Szyszka (Poznań) Niedopasowanie zastawka pacjent Patient prosthesis mismatch P. Szymański (Warszawa) W030 W031 W PRZERWA / BREAK

9 Sala 8 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Niewydolności Serca PTK Working Group on Heart Failure DLACZEGO WCIĄŻ TAK LICZNI CHORZY GINĄ W PIERWSZYM ROKU PO ZAWALE? WHY SO MANY PATIENTS STILL DIE DURING THE FIRST YEAR AFTER MYOCARDIAL INFARCTION? Przed południem / morning Jadwiga Nessler (Kraków), Przemysław Leszek (Warszawa) Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru PL-ACS i innych źródeł Post-myocardial infarction heart failure conclusions from PL-ACS register and other sources M. Gierlotka (Zabrze) Patofizjologia i prewencja pozawałowej przebudowy serca Pathophysiology and prevention of post-myocardial remodelling S. Grajek (Poznań) Możliwości kardiochirurgii w niewydolności serca Potential of cardiac surgery in heart failure J. Sadowski (Kraków) Co poprawić w farmakoterapii i elektroterapii? What can be improved in pharmacotherapy and electrotherapy? K. Kamiński (Białystok) W033 W034 W035 W036 PRZERWA / BREAK

10 Sala 9 / ROOM 9 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults TRUDNE PRZYPADKI KLINICZNE CZEGO NIE ZNAJDZIEMY W WYTYCZNYCH DIFFICULT CLINICAL CASES WHAT WE WON T FIND IN THE GUIDELINES Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków), Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa) Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę Attitude is a little thing that makes a big difference M. Lipczyńska (Warszawa) Chory z przetrwałym kanałem owalnym, po udarze mózgu, z zakrzepicą żył płucnych Patient with patent canal ovale, after stroke with pulmonary vein thrombosis M. Komar (Kraków) Trudny wybór: okluder czy bosentan? (PDA lub ASD z granicznymi PAP) Difficult choice: occluder or bosentan? (PDA or ASD with borderline PAP) J. Kasprzak (Łódź) Ciężarna z zaawansowaną stenozą aortalną i skrajną koarktacją aorty Pregnant woman with advanced aortic stenosis and extreme aortic coarctation O. Trojnarska (Poznań) W037 W038 W039 W PRZERWA / BREAK

11 Sala 10 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Przed południem / morning TK i MR perspektywa 2014 CT and MRI perspectives in 2014 Tomasz Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław), Cezary Kępka (Warszawa) Choroba niedokrwienna serca w TK: teraźniejszość i przyszłość W041 Ischemic heart disease in CT: the present time and the future M. Kruk (Warszawa) Rezonans magnetyczny nowa perspektywa oceny W042 miokardium Magnetic resonance imaging new perspective on the assessment of the myocardium T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w MR czy warto? Assessment of cardiovascular risk with MRI is it worth? Ł. Małek (Warszawa) Obrazowanie wielomodalne: perspektywa kardiologa nuklearnego Multimodality imaging: nuclear cardiologist s perspective M. Kostkiewicz (Kraków) W043 W044 PRZERWA / BREAK

12 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Prewencji i Epidemiologii PTK Working Group on Epidemiology and Prevention Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia Controversies in prevention of cardiovascular diseases Wojciech Drygas (Warszawa), Piotr Podolec (Kraków), Andrzej Rynkiewicz (Gdańsk) Psychospołeczne czynniki ryzyka: czy warto się nimi zajmować w gabinecie kardiologa? Psychosocial risk factors: are they worth to deal with in a cardiologist s office? Pro: A. Pająk (Kraków) W045 Kontra: G. Kopeć (Kraków) W046 Techniki obrazowe w prewencji chorób układu krążenia mają zasadnicze znaczenie Imaging in cardiovascular disease prevention is essential Pro: T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) W047 Kontra: P. Jankowski (Kraków) W048 Panel dyskusyjny Discussion panel A. Serafin (Warszawa), D. Śliż (Warszawa), R. Topór-Mądry (Kraków), M. Klocek (Kraków), T. Zdrojewski (Gdańsk) 76 PRZERWA / BREAK

13 Sala 2 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK Working Group on Nuclear Cardiology Kardiologia nuklearna w praktyce klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice Przed południem / morning Wojciech Szot (Kraków), Mirosław Dziuk (Warszawa) Jak kardiolog może wykorzystać techniki kardiologii nuklearnej W049 w swojej praktyce Nuclear cardiology techniques in clinical practice W. Szot (Kraków) Kardiologiczny zespół X nowoczesna diagnostyka radioizotopowa Cardiac syndrome X modern radionuclide diagnostics S. Piszczek (Warszawa) W050 Zastosowanie scyntygrafii oraz PET w kardiologii w świetle W051 wytycznych ESC 2013 Clinical usage of myocardial perfusion scintigraphy and PET in the light of ESC 2013 Guidelines M. Kostkiewicz (Kraków) Nowoczesne rozwiązania metodyczne w kardiologii nuklearnej Novel methods in nuclear cardiology A. Teresińska (Warszawa) W052 PRZERWA / BREAK

14 Sala 3 / ROOM 3 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK Working Group on Paediatric Cardiology Pacjent w okresie odległym po korekcji zespołu Fallota Patient long time after Tetralogy of Fallot repair Wanda Kawalec (Warszawa), Bożena Werner (Warszawa), Janusz Skalski (Kraków) Pierwotne techniki korekcji tetralogii Fallota i ich wpływ W053 na wyniki odległe Primary techniques of tetralogy of Fallot repair and their impact on late results B. Maruszewski (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny W054 funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota CT, MRI Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair CT, MRI M. Śpiewak (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny W055 funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota dopler tkankowy Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair tissue Doppler R. Pietrzak (Warszawa) 78 PRZERWA / BREAK

15 Sala 3 / ROOM Leczenie interwencyjne resztkowych zaburzeń W056 hemodynamicznych u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Interventional treatment of residual hemodynamic disorders in patients after tetralogy of Fallot repair T. Moszura (Łódź) Wskazania i metody reoperacji pacjentów po korekcji zespołu Fallota Indications and methods of reoperation in patients after tetralogy of Fallot repair M. Kuśmierczyk (Warszawa) Leczenie zaburzeń rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Treatment of arrhythmia in patients after tetralogy of Fallot repair W. Bobkowski (Poznań) W057 W058 Przed południem / morning PRZERWA / BREAK

16 Sala 4 / ROOM 4 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Krążenia Płucnego PTK Working Group on Pulmonary Circulation WYTYCZNE ESC/PTK Standardy leczenia ostrej zatorowości płucnej 2014 Standards of the management of acute pulmonary embolism 2014 Adam Torbicki (Otwock), Piotr Pruszczyk (Warszawa), Marcin Kurzyna (Otwock) Diagnostyka ostrej zatorowości płucnej co nowego? W059 Diagnostics of acute pulmonary embolism what s new? Ł. Chrzanowski (Łódź) Ocena prognostyczna kiedy wpływa na decyzje W060 terapeutyczne? Prognostic assessment when does it influence therapeutic decisions? M. Kostrubiec (Warszawa) Leczenie zatorowości płucnej wysokiego i niewysokiego ryzyka W061 Treatment of high-risk and non-high-risk pulmonary embolism B. Sobkowicz (Białystok) Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne odległe powikłanie ostrego zatoru płucnego Thromboembolic pulmonary hypertension late complication of acute pulmonary embolism J. Lewczuk (Wrocław) W PRZERWA / BREAK

17 Sala 5 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Sportowej PTK Working Group on Sports Cardiology Serce sportowca: kontekst biologiczny i implikacje kliniczne Athlete s heart: biological context and clinical implications Przed południem / morning Sanjay Sharma (Londyn), Hubert Krysztofiak (Warszawa) Wprowadzenie: definiowanie przebudowy serca W063 Introduction: defining cardiac remodeling H. Krysztofiak (Warszawa) Przebudowa serca u sportowców: różnicowanie patologii W064 od fizjologii Cardiac remodeling in athletes: differentiating pathology from physiology S. Sharma (Londyn) Szlaki przekazywania sygnałów w przebudowie serca Signaling pathways in cardiac remodeling M. Mączewski (Warszawa) Metody obrazowania do identyfikacji struktury i funkcji serca u sportowców Imaging techniques for identification of structure and function of the heart in athletes W. Król (Warszawa) W065 W066 PRZERWA / BREAK

18 Sala 6 / ROOM 6 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK Working Group on Valvular Heart Disease NIEDOMYKALNOŚĆ TRÓJDZIELNA NIEROZWIĄZANY PROBLEM TRICUSPID REGURGITATION AN UNRESOLVED ISSUE Monika Komar (Kraków), Piotr Szymański (Warszawa), Michał Krejca (Katowice) Ocena niedomykalności trójdzielnej problemy i pułapki W067 Pitfalls in the assesment of tricuspid regurgitation J. Kasprzak (Łódź) Niewydolność wielonarządowa w niedomykalności trójdzielnej W068 Multiorgan failure in tricuspid regurgitation T. Kukulski (Zabrze) Leczenie operacyjne niedomykalności trójdzielnej W069 kiedy za wcześnie, kiedy za późno Surgical treatment of tricuspid regurgitation when it is too early and when it is too late T. Hryniewiecki (Warszawa) Percutaneous interventions in tricuspid regurgitation Interwencje przezskórne w niedomykalności trójdzielnej (w jęz. ang) M. Laule (Berlin) W PRZERWA / BREAK

19 Sala 7 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine WSKAZANIA DO TERAPII PRZECIWZAKRZEPOWEJ CZY WIEMY, JAK ROZPOZNAĆ MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW? ANTITHROMBOTIC THERAPY RECOMMENDATIONS DO WE KNOW HOW TO DIAGNOSE ATRIAL FIBRILLATION? Przed południem / morning Iwona Cygankiewicz (Łódź), Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Czy to na pewno migotanie przedsionków? Ocena arytmii W071 w EKG spoczynkowym i długoterminowym monitorowaniu EKG Is it really an atrial fibrillation? Assessment of arrhythmia in resting ECG and long-term ECG monitoring R. Baranowski (Warszawa) Monitorowanie EKG czy wyłącznie skala CHADS2 w ocenie W072 ryzyka u pacjenta po ablacji? ECG monitoring. Should we use exclusively CHADS2 scoring system for risk assessment in patient after ablation? S. Stec (Warszawa) Migotanie przedsionków wykrywane przez urządzenia wszczepialne Atrial fibrillation detected by implantable devices W073 R. Lenarczyk (Zabrze) Nowe leki przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków W074 czy u wszystkich? Novel anticoagulants in atrial fibrillation, are they for everybody? M. Kurpesa (Łódź) Blaski i cienie leczenia przeciwzakrzepowego lub jego braku W075 z punktu widzenia neurologa The good side and the bad side of antithrombotic treatment and the lack of this treatment from neurologist s point of view J. Pera (Kraków) PRZERWA / BREAK

20 Sala 8 / ROOM 8 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions KARDIOLOGIA INWAZYJNA W NIEWYDOLNOŚCI SERCA KOLEJNY PRZYCZÓŁEK DO ZDOBYCIA! INVASIVE CARDIOLOGY IN HEART FAILURE NEXT BRIDGEHEAD TO ESTABLISH! Adam Witkowski (Warszawa), Dariusz Dudek (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Robet J. Gil (Warszawa) Rewaskularyzacja przezskórna w kardiomiopatii niedokrwiennej W076 czy tylko w przypadku dyskwalifikacji od CABG? Percutaneous revascularization in ischemic cardiomyopathy only in case of disqualification from CABG? J. Legutko (Kraków) Regeneracja serca ślepa uliczka czy nowa nadzieja W077 dla pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną? Heart regeneration dead end or new hope for patients with ischemic cardiomyopathy? W. Wojakowski (Katowice) Denerwacja tętnic nerkowych przełom czy efekt placebo? Renal denervation breakthrough or placebo effect? A. Witkowski (Warszawa) Ciężka stenoza aortalna u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca kiedy leczenie przezskórne (TAVI lub BAV)? Severe aortic stenosis in patient with systolic heart failure when percutaneous treatment (TAVI or BAV)? A. Ochała (Katowice) W078 W PRZERWA / BREAK

21 Sala 8 / ROOM Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca czy i kiedy MitraCLIP stanowi optymalną opcję leczenia? Severe mitral regurgitation in patient with systolic heart failure when can MitraCLIP be the optimal treatment option? D. Dudek (Kraków) Przezskórne metody mechanicznego wspomagania krążenia (IABP, ECMO, LVAD) gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Percutaneous methods of mechanical circulatory support (IABP, ECMO, LVAD) where are we now? Where do we head for? M. Gąsior (Zabrze) W080 W081 Przed południem / morning PRZERWA / BREAK

22 Sala 9 / ROOM 9 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK Working Group on Experimental Cardiology MIKRO-RNA GORĄCY TEMAT KARDIOLOGII PRZYSZŁOŚCI MICRO-RNA HOT TOPIC IN PROSPECTIVE CARDIOLOGY Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Tomasz Wierzba (Gdańsk) Biogeneza mikrorna i wpływ na regulacje komórkowe Biogenesis and impact of microrna on cellular regulations E. Stępień (Kraków) Znaczenie microrna w diagnostyce chorób układu sercowo- -naczyniowego Diagnostic power of microrna in cardiovascular diseases K. Kamiński (Białystok) MicroRNA jako cel terapii sercowo-naczyniowych MicroRNA as a target of cardiovascular therapy J. Zalewski (Kraków) Co warto zapamiętać o mikrorna? What is worth remembering about microrna? T. Wierzba (Gdańsk) W082 W083 W084 W PRZERWA / BREAK

23 Sala 10 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Working Group on Nursing and Medical Technique WYTYCZNE ESC/PTK WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO A KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM KARDIOLOGICZNYM EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY GUIDELINES AND COMPREHENSIVE CARE OF CARDIAC PATIENT Przed południem / morning Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Beata Jankowska-Polańska (Wrocław) Czy można jeszcze poprawić skuteczność kardioprewencji wtórnej? Can we still improve the efficacy of secondary cardioprevention? M. Klajn (Częstochowa) Wytyczne postępowania przy wykonywaniu EKG spoczynkowego Guidelines on preparing rest ECG P. Hetman (Kraków) Wytyczne w rehabilitacji kardiologicznej Guidelines on cardiac rehabilitation I. Młynarczyk (Zabrze) W087 W088 W089 PRZERWA / BREAK

24 Sala 7 / ROOM SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION Sesja satelitarna Pfizer i Bristol Myers-Squibb Satellite session organized by Pfizer and Bristol Myers-Squibb PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA W NIEZASTAWKOWYM MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW PRZYPADKI PACJENTÓW W ŚWIETLE WYTYCZNYCH THROMBOPROPHYLAXIS IN NON-VALVULAR ATRIAL FIBRILLATION CLINICAL CASES IN THE LIGHT OF THE GUIDELINES Zbigniew Kalarus (Zabrze) Powitanie i otwarcie sesji Welcome and opening of the session Z. Kalarus (Zabrze) Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: new data, guidelines and clinical practice with apixaban Prewencja udaru mózgu w migotaniu przedsionków: nowe dane, wytyczne i praktyka kliniczna z zastosowaniem apiksabanu G. Lip (Wielka Brytania) Od rozpoznania do antykoagulacji w niezastawkowym migotaniu przedsionków przypadki pacjentów From diagnosis to anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation clinical cases Z. Kalarus (Zabrze) W090 W091 Antykoagulacja w niezastawkowym migotaniu przedsionków W092 a powikłania internistyczne przypadki pacjentów Anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation and internal medicine complications clinical cases A. Undas (Kraków) 88 PRZERWA / BREAK

25 Sala 7 / ROOM Antykoagulacja w niezastawkowym migotaniu przedsionków a procedury interwencyjne przypadki pacjentów Anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation and interventional procedures clinical cases S. Grajek (Poznań) Pytania i podsumowanie sesji Questions and session summary Z. Kalarus (Zabrze) W093 PRZERWA / BREAK

26 Sala 8 / ROOM SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION Sesja satelitarna SERVIER Satellite session organized by SERVIER RAZ, DWA, TRZY LECZYSZ TY! ONE, TWO, THREE YOU ARE TO TREAT! Piotr Hoffman (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) KrajobRAZ po latach doświadczenie, którym warto się dzielić W094 Landscape years later experiences worth sharing S. Grajek (Poznań) PoDWAliny codziennej praktyki W095 Foundations of everyday practice A. Tykarski (Poznań) PaTRZYmy w przyszłość W096 We look into the future K.J. Filipiak (Warszawa) RAZ, DWA, TRZY egzamin praktyczny One, two, three practical exam Moderatorzy: P. Hoffman (Warszawa), K. Narkiewicz (Gdańsk) Panel ekspertów: J.D. Kasprzak (Łódź), A. Tykarski (Poznań), K.J. Filipiak (Warszawa) 90 PRZERWA / BREAK

27 Sala 11 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Prace studenckie Students articles PRACE STUDENCKIE NAGRODZONE PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI STUDENCKICH STUDENTS ARTICLES REWARDED DURING ALL-POLAND STUDENTS CONFERENCES Marcin Grabowski (Warszawa), Wojciech Wojakowski (Katowice), Zbigniew Gąsior (Katowice), Tomasz Rakowski (Kraków) Left atrial appendage systolic function in patients with atrial fibrillation Czynność skurczowa uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków S. Borodzicz, P. Laska (Warszawa) S001 Myocardial injury after noncardiac percutaneous transluminal S002 angioplasty Uszkodzenie mięśnia sercowego w trakcie niekardiologicznych angioplastyk przezskórnych M. Maga, A. Waschmann, P. Pieczka, A. Wolny, S. Bartyzel, A. Suska (Kraków) Results of redilatation of Andrastent XL/XXL in the treatment S003 of coarctation of the aorta a single centre experience Wyniki ponownego rozprzężania Andrastent XL/XXL w leczeniu koarktacji aorty doświadczenia jednego ośrodka K. Zbroński (Zabrze) PRZERWA / BREAK

28 Sala 11 / ROOM 11 Is there something in the air? The relationship between S004 the environmental factors and severity of clinical status and short-term prognosis for the patients with non ST-segment elevation myocardial infarction treated in the reference cardiac center Czy coś wisi w powietrzu? Zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a ciężkością stanu klinicznego i krótkookresowym rokowaniem u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST leczonych w referencyjnym ośrodku kardiologicznym P. Kulesza, M. Kulig, K. Dziadzio (Zabrze) Porównanie anatomicznych barier w dostępie do zatoki S005 wieńcowej przez żyłę główną dolną oraz żyłę główną górną Comparision of anatomical barriers in access to coronary sinus through superior vena cava and inferior vena cava M. Hołda, W. Klimek-Piotrowska, M. Koziej (Kraków) Comparison of the risk factors for death in the patients after different stents implantation Porównanie czynników ryzyka zgonu u pacjentów po implantacjach różnych rodzajów stentów S. Iwańczyk, A. Drewnicki (Poznań) S PRZERWA / BREAK

29 Sala 12 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Prace studenckie Students articles SESJA PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK SESSION OF ORIGINAL ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Ewa Jankowska (Wrocław), Zbigniew Siudak (Kraków), Paweł Burchardt (Poznań), Marcin Kurzyna (Otwock), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków) Postrzeganie atrakcyjności i wieku kobiecych i męskich twarzy S007 przez mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Men s with systolic heart failure perception of attraction and age of male and female faces D. Wiącek, M. Czajkowski, Ł. Tabin, T. Sawicki, A. Rydlewska (Wrocław) Odpowiedź wentylacyjna z chemoreceptorów zależy od stopnia niezgodności między deklarowanym poziomem stresu a stresem mierzonym obiektywnie u zdrowych studentów medycyny Ventilation response from chemoreceptors depends on the degree of mismatch between declared level of stress and the level of stress measured objectively in healthy students of medicine M. Czajkowski, A. Makowska, A. Rydlewska (Wrocław) Czy chorzy poddawani zabiegom rewaskularyzacji obwodowej powinni mieć wykonaną rutynowo koronarografię? Should we perform routine coronarography in patients undergoing peripheral revascularization? Ł. Maciejewski, M. Maj, A. Błachut, A. Wojtaszczyk (Katowice) S008 S009 PRZERWA / BREAK

30 Sala 12 / ROOM 12 Morfologia dwupłatkowej zastawki aortalnej i jej związek S010 z wymiarem aorty Morphology of bicuspid aortic valve and its relationship with aorta diameter D. Miśkowiec (Łódź) Prewencja wtórna po zawale serca w regionach różniących się S011 rozwojem gospodarczym Secondary prevention after mycardial infarction in regions which differ in their economic development A. Undrunas (Gdańsk), P. Kasprzyk (Gdańsk), J. Wojculewicz (Gdańsk), J. Lambrecht (Berno), M. Giacomini (Berno), Y. Pavelko (Łuck) 94 PRZERWA / BREAK

31 Sala 1 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Dylematy w terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej Dilemmas over anticoagulant and antiplatelet therapy Tomasz Pasierski (Warszawa), Tomasz Rakowski (Kraków) Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorych z chorobą wieńcową W097 i małopłytkowością lub nadpłytkowością? Antithrombotic treatment of patients with coronary artery disease and thrombocytopenia or thrombocytosis M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Jak zmniejszyć ryzyko krwawienia u chorych stosujących W098 przewlekle doustne antykoagulanty? How can we decrease the risk of bleeding in patients receiving long-term oral anticoagulation? A. Undas (Kraków) Kiedy podejrzewać wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia W099 w okresie okołozabiegowym? When should we suspect congenital or acquired thrombophilia in perioperative period? K. Zawilska (Poznań) Krwawienie w czasie terapii przeciwpłytkowej. Jak postępować W100 Bleeding during antiplatelet therapy. Management S. Grajek (Poznań) PRZERWA / BREAK

32 Sala 2 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Nowe doświadczenia i wnioski z Raportu POLTAVI-2013 New experiences and conclusions from POLTAVI-2013 Report Janina Stępińska (Warszawa), Adam Witkowski (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze), Grzegorz Opolski (Warszawa) Wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia chorych wysokiego ryzyka z niskogradientową objawową stenozą aortalną Early and medium-term results of treatment of high-risk patients with low-gradient symptomatic aortic stenosis T. Kukulski (Zabrze) W101 Niedomykalność mitralna przed i po TAVI jej wpływ W102 na wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Mitral regurgitation before and after introduction of TAVI influence on early and medium-term results of treatment P. Szymański (Warszawa) Przeciek okołozastawkowy po TAVI w zależności od chorego i rodzaju urządzenia wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Paravalvular leak after TAVI depending on the patient and type of the device early and medium-term results of treatment D. Dudek (Kraków) Analiza przyczyn krwotocznych i naczyniowych u chorych po zabiegu TAVI. Wpływ na wyniki leczenia Analysis of haemorrhagic and vascular causes in patients undergoing TAVI. Influence on the results of treatment K. Czerwińska, J. Stępińska (Warszawa) W103 W PRZERWA / BREAK

33 Sala 2 / ROOM Ocena zaburzeń przewodnictwa i wczesnych predyktorów wskazań do stałej stymulacji, ICD i terapii resynchronizującej Assessment of conduction disturbances and early indications for permanent cardiac pacing, ICD and resynchronization therapy B. Średniawa (Zabrze) Zabiegi TAVI u chorych z objawową stenozą aortalną wysokiego ryzyka i dwupłatkową zastawką TAVI in patients with symptomatic high-risk aortic stenosis and bicuspid valve J. Kochman (Warszawa) Przyczyna i predykcja wczesnych zgonów po zabiegach TAVI Early deaths after TAVI causes and prediction K. Wilczek (Zabrze) W105 W106 W107 Analiza medyczno-ekonomiczna: kiedy AVR, kiedy TAVI w grupie W108 chorych objawowych ze stenozą aortalną dużego ryzyka Medical economic analysis: when AVR, when TAVI in symptomatic patients with high-rish aortic stenosis M. Zembala (Zabrze) Wnioski z POLTAVI i Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Conclusions from POLTAVI and National Register of Cardiac Surgery PRZERWA / BREAK

34 Sala 3 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Rozwój endowaskularnych technik leczenia w zapobieganiu udarów mózgu Development of endovascular therapeutic techniques in the prevention of stroke Stanisław Bartuś (Kraków), Wacław Kuczmik (Katowice) Ocena funkcji poznawczych u chorych po zabiegach W109 stentowania tętnic szyjnych Assesment of cognitive function in patients after carotid artery stenting A. Kabłak-Ziembicka (Kraków) Postęp i rozwój zabiegów endowaskularnych w leczenia W110 miażdżycy tętnic dogłowowych Advances and development of endovascular techniques in the treatment of supraaortic arteries atherosclerosis W. Kuczmik (Katowice) Interwencje śródnaczyniowe w krążeniu wewnątrzczaszkowym: W111 kiedy i komu? Endovascular interventions in intracranial cirulation: when and for whom? T. Popiela (Kraków) Zapobieganie udarom mózgu u chorych leczonych kardiochirurgicznie Prevention of stroke in patients undergoing cardiac surgery P. Pieniążek (Kraków) W PRZERWA / BREAK

35 Sala 4 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sesja Jubileuszowa Klubu 30 PTK Jubilee Session of Club 30 Młodzi gniewni co udało się osiągnąć członkom Klubu 30 w ciągu ostatnich 20 lat? Angry young people what did members of Club 30 achieve during last 20 years? Zbigniew Kalarus (Zabrze), Ewa Jankowska (Wrocław), Paweł Burchardt (Poznań) 20 lat Klubu 30 z perspektywy Prezesa PTK W years of Club 30 from the perspective of the President of PCS Z. Kalarus (Zabrze) Wspomnienia Przewodniczących Klubu 30 Memories of Chairpersons of Club 30 K. Narkiewicz (Gdańsk), P. Pruszczyk (Warszawa), J.D. Kasprzak (Łódź), W. Wąsek (Warszawa), M. Plewka (Łódź), K.J. Filipiak (Warszawa), Ł. Chrzanowski (Łódź), M. Grabowski (Warszawa), E. Jankowska (Wrocław) Kardiologia prewencyjna i nadciśnienie tętnicze Preventive cardiology and arterial hypertension M. Gruchała (Gdańsk) Niewydolność serca, wady serca i obrazowanie Heart failure, heart defects and imaging K. Stolarz-Skrzypek (Kraków) Kardiologia interwencyjna, elektroterapia i urządzenia wszczepialne Interventional cardiology, electrotherapy and implantable devices W. Wojakowski (Katowice) W114 W115 W116 PRZERWA / BREAK

36 Sala 4 / ROOM 4 Panel dyskusyjny Discussion panel K. Narkiewicz (Gdańsk), P. Pruszczyk (Warszawa), J.D. Kasprzak (Łódź), W. Wąsek (Warszawa), M. Plewka (Łódź), K.J. Filipiak (Warszawa), Ł. Chrzanowski (Łódź), M. Grabowski (Warszawa) 100 PRZERWA / BREAK

37 Sala 5 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Rozwiązania telemedyczne w kardiologii / gdzie jesteśmy i co dalej? Telemedical systems in cardiology / where are we now and what next? Przewodniczący / Chairperson Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Paweł Kleczyński (Kraków) Rola urządzeń mobilnych i systemów teleopieki w opiece W117 nad pacjentem kardiologicznym: możliwości, dowody, dostępność The role of mobile devices and telecare systems in the care of cardiac patient: capabilities, evidences and availability M. Nedoszytko (Gdańsk) Zastosowanie telemedycyny w prowadzeniu pacjentów z niewydolnością serca szybka diagnostyka, przewlekłe monitorowanie, telerehabilitacja, e-edukacja Implementation of telemedicine in the management of patients with heart failure quick diagnostics, long-term monitoring, telerehabilitation and e-learning E. Piotrowicz (Warszawa) mhealth koszty czy efektywność? mhealth costs or effectiveness? P. Balsam (Warszawa) W118 W119 PRZERWA / BREAK

38 Sala 6 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION French-German-Polish Session Sesja Francusko-Niemiecko-Polska INNOVATIONS IN PERCUTANEOUS PROCEDURES ZABIEGI PRZEZSKÓRNE NOWOŚCI Jean-Jacques Monsuez (Paryż), Karl-Heinz Kuck (Hamburg), Andrzej Budaj (Warszawa) Renal artery denervation what is the future Denerwacja tętnic nerkowych jaka jest jej przyszłość A. Witkowski (Warszawa) Discussion / Dyskusja TAVI guidelines and current practice TAVI zalecenia i aktualna praktyka B. Iung (Paris) Discussion / Dyskusja What s new in invasive electrotherapy Co nowego w inwazyjnej elektroterapii K. Kuck (Hamburg) Discussion / Dyskusja LAA occlusion role in current antithrombotic treatment Zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAA) znaczenie w obecnym leczeniu przeciwzakrzepowym M. Grygier (Poznań) Discussion / Dyskusja Final discussion / Dyskusja końcowa W120 W121 W122 W PRZERWA / BREAK

39 Sala 9 / ROOM SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki kliniczne Session of original articles nominated for the Prize of the Scientific Committee field of clinical sciences Jury Jacek Legutko (Kraków), Rafał Baranowski (Warszawa), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Marianna Janion (Kielce), Lech Poloński (Zabrze) Porównanie odległych wyników przezskórnej i chirurgicznej U001 rewaskularyzacji niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej. Dziesięcioletnia obserwacja badnia LEMANS Late outcomes of unprotected left main stenting in comparison with surgical revascularization ten-year clinical follow up of the LEMANS trial P. Buszman, P. Buszman, I. Banasiewicz-Szkróbka, A. Żurakowski, B. Orlik, W. Wojakowski, A. Janas, R. Kiesz, A. Bochenek (Katowice) Embolizacje anomalii naczyniowych wątroby u noworodków U002 z niewydolnością krążenia wtórną do przecieku wewnątrzwątrobowego doświadczenie jednoośrodkowe Transcatheter embolisation of the hepatic vascular anomalies in neonates with severe CHF secondary to hepatic AV shunt one center experience G. Brzezińska-Rajszys, M. Zubrzycka, M. Markiewicz-Kijewska (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka ), L. Bacewicz, P. Kaliciński, A. Kościesza, B. Rewers, P. Maruszewski, A. Koleśnik (Warszawa) Kiedy nieskuteczna stymulacja resynchronizująca trwa U003 zbyt długo? When a suboptimal biventricular pacing episode is too long? M. Mazurek, R. Lenarczyk, A. Liberska, K. Przybylska-Siedlecka, E. Jędrzejczyk, J. Boidol, J. Kowalczyk, T. Podolecki, O. Kowalski, Z. Kalarus (Zabrze) PRZERWA / BREAK

40 Sala 9 / ROOM 9 Wpływ wieku interwencji chirurgicznej u pacjentów U004 z koarktacją aorty na osoczowe stężenie renalazy i stopień remodelingu naczyniowego Impact of age of surgical repair of aortic coarctation on plasma renalase concentration and markers of vascular remodeling M. Wybraniec (Katowice), B. Czerwieńska (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), O. Trojnarska (Poznań), J. Chudek (Katowice), M. Wikarek (Katowice), A. Więcek (Katowice) Ergospirometria u pacjentów po przeznaczyniowym U005 wszczepieniu zastawki płucnej w obserwacji rocznej Cardiopulmonary exercise test after percutaneous pulmonary valve implantation, 1 year follow up M. Mazgaj, A. Fronczak, E. Biernacka, E. Piotrowicz, W. Rużyłło, M. Demkow, M. Kowalski, M. Śpiewak, R. Piotrowicz, P. Hoffman (Warszawa) Analiza odkształceń przedsionkowych u młodych sportowców U006 wyczynowych Left atrial strain analysis in young competitive athletes W. Król, M. Konopka, K. Burkhard, I. Jędrzejewska, A. Pokrywka, A. Klusiewicz, J. Chwalbińska, M. Dłużniewski, W. Braksator (Warszawa) 104 PRZERWA / BREAK

41 Sala 10 / ROOM SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki podstawowe Session of original articles nominated for the Prize of the Scientific Committee field of basic sciences Jury Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Małgorzata Kurpesa (Łódź), Andrzej Surdacki (Kraków), Mariusz Kruk (Warszawa) Wpływ interleukiny-33 na integralność i funkcje U007 immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego The effect of interleukin-33 on the integrity and immunomodulatory functions of human endothelium M. Chałubiński, E. Łuczak, K. Wojdan, P. Gorzelak, A. Gajewski, K. Rudnicka, M. Borowiec, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Broncel (Łódź) Therapeutic potential of cardiac stromal stem cells (CStC) U008 isolated from failing human heart in a mice model of chronic myocardial ischemia Potencjał leczniczy macierzystych komórek macierzy serca (CStC) izolowanych z niewydolnego ludzkiego serca w mysim modelu przewlekłego niedokrwienia mięśnia sercowego M. Garbacz (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), T. Jaźwiec (Zabrze), K. Kozieł (Zabrze), M. Jarosz-Biej (Gliwice), T. Niklewski (Zabrze), J. Czapla (Gliwice), S. Matuszczak (Gliwice), E. Wiśniewska (Gliwice), T. Cichoń (Gliwice), R. Smolarczyk (Gliwice), P. Wilczek (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), S. Szala (Gliwice), M. Zembala (Zabrze) Dysfunkcja śródbłonka u pacjentów po ostrej zatorowości U009 płucnej. Przyczyna czy skutek? Endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, A. Łabyk, A. Wyzgał, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) PRZERWA / BREAK

42 Sala 10 / ROOM 10 Biomarkery dysfunkcji śródbłonka u pacjentów po ostrej U010 zatorowości płucnej z i bez przewlekłego zakrzepowo- -zatorowego nadciśnienia płucnego Biomarkers of endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism with and without chronic thromboembolic pulmonary hypertension O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, D. Wretowski, A. Łabyk, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) Wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza kardiomiocytów i miocytów hodowanych w warunkach in vitro Intracellular iron metabolism of cardiomyocyte and myocyte cells in in vitro conditions M. Kasztura, M. Stugiewicz, J. Bania, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. Jankowska (Wrocław) U PRZERWA / BREAK

43 Sala 11 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION WYTYCZNE ESC/PTK CUKRZYCA I KARDIOLOGIA W ROKU 2014 DIABETES AND CARDIOLOGY IN 2014 Bogna Wierusz-Wysocka (Poznań), Bożena Sobkowicz (Białystok) Stan przedcukrzycowy czy jego rozpoznanie ma znaczenie praktyczne w zapobieganiu cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych? Prediabetes does this diagnosis have practical significance in the prevention of diabetes and cardiovascular events? B. Wierusz-Wysocka (Poznań) Pacjent diabetologiczny z punktu widzenia kardiologa implikacje praktyczne Patient with diabetes from cardiologist s perspective practical implications A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) W124 W125 Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego W126 i chorób układu sercowo-naczyniowego spojrzenie okiem diabetologa ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases from diabetes specialist perspective I. Bień (Kraków) Czy nowe wytyczne ESH i ESC spełniają oczekiwania W127 lekarza praktyka? Do new ESH and ESC guidelines fulfil expectations of medical practitioners? W. Musiał (Białystok) PRZERWA / BREAK

44 Sala SP / ROOM SP SESJA PLAKATOWA / POSTER SESSION SESJA PLAKATOWA PRAC NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK POSTER SESSION OF ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Jury Piotr Hoffman (Warszawa), Waldemar Banasiak (Wrocław), Hanna Szwed (Warszawa), Karol Kamiński (Białystok) Związek polimorfizmu CYBA c.214c>t genu NADPH oksydazy P001 z ryzykiem wystąpienia zgonu u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną miażdżycą tętnic wieńcowych: 7-letnie badanie prospektywne The association between NADPH oxidase CYBA c.214c>t polymorphism and a risk of death among patients with coronary atherosclerosis: a 7-year prospective study M. Racis, W. Sobiczewski, A. Stanisławska-Sachadyn, M. Wirtwein, E. Bluj, M. Nedoszytko, J. Borzyszkowska, J. Limon, A. Rynkiewicz, M. Gruchała (Gdańsk) Sucha perforacja ściany prawej komory serca P002 częsty mechanizm dysfunkcji elektrody ICD Dry RV wall perforation the frequent mechanism of ICD lead dysfunction A. Kutarski, A. Tomaszewski, W. Brzozowski, K. Oleszczak (Lublin) Białko sst2 i rehospitalizacje z powodu zaostrzenia przewlekłej P003 niewydolności serca w obserwacji rocznej sst2 protein and rehospitalization due to worsening chronic heart failure in one year follow-up K. Wojtczak-Soska, A. Sakowicz, T. Pietrucha, M. Lelonek (Łódź) 108 PRZERWA / BREAK

45 Sala SP / ROOM SP Zastosowanie skali SAMe-TT2R2 dla określenia stabilności P004 antykoagulacji warfaryną The use of SAMe-TT2R2 scale to determine the stability of anticoagulation with warfarin T. Ciurus, M. Lelonek (Łódź) Monitorowanie remodelingu elektrycznego lewego przedsionka P005 w standardowym EKG u pacjentów z migotaniem przedsionków Monitoring of left atrial electrical remodelling with standard 12-lead ECG in patients with atrial fibrillation M. Wójcik, R. Błaszczyk, A. Rubaj, A. Sochaj, E. Rychta, I. Leebe, K. Oleszczak, A. Kania, A. Smoleń, A. Głowniak, K. Poleszak, A. Wysokiński (Lublin) Czynniki ryzyka wczesnego zgonu po wypisie u chorych P006 z zawałem serca leczonych inwazyjnie Risk factors of early death after discharge in acute myocardial infarction patients treated invasively M. Gąsior, M. Gierlotka, M. Hawranek, M. Tajstra, D. Pres, Ł. Pyka, Z. Kalarus, M. Zembala, L. Poloński (Zabrze) Skuteczność i bezpieczeństwo przezskórnej angioplastyki P007 balonowej tętnic płucnych u chorych z nieoperacyjnym przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym doniesienie wstępne The efficacy and safety of the percutaneus balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension preeliminary results S. Darocha, J. Pedowska-Włoszek (Otwock), M. Wieteska, M. Kurzyna (Otwock), R. Pietura (Lublin), A. Torbicki (Otwock) Wpływ wyboru rozmiaru samorozprężalnej zastawki aortalnej P008 w oparciu o jej przerozmiarowanie określone na podstawie badania TK na przeciek około/przezzastawkowy po zabiegu TAVI The impact of the choice of self-expandable aortic valve size based on its oversizing defined through CT imaging peri/transvalvular leak after TAVI procedure P. Chodór, K. Wilczek, R. Przybylski, J. Głowacki, T. Kukulski, W. Streb, T. Niklewski, G. Honisz, T. Podolecki, P. Trzeciak, Z. Kalarus, M. Zembala (Zabrze) PRZERWA / BREAK

46 Sala SP / ROOM SP Echokardiografia przezprzełykowa w ocenie morfologii uszka P009 lewego przedsionka w porównaniu do tomografii komputerowej Transoesophageal echocardiography for assessment of left atrial appendage morphology: feasibility and comparison with computed tomography B. Zaborska, J. Baran, E. Pilichowska-Paszkiet, M. Sikora-Frąc, I. Michałowska, P. Kułakowski, A. Budaj (Warszawa) Niedomykalność trójdzielna po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory Tricuspid regurgitation after ICD implantation in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy O. Woźniak, K. Poślednik, M. Konka, E. Biernacka (Warszawa) P PRZERWA / BREAK

47 Sala 8 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Uroczysta Inauguracja Kongresu Conference Opening Ceremony Wykład inauguracyjny Inaugural lecture Atrial fibrillation patients presenting with an acute coronary syndrome and/or undergoing stenting: where are we now? Pacjenci z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym i/lub poddawani stentowaniu: gdzie jesteśmy? G. Lip (Birmingham) W

48 Sala 8 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Sesja Prezesa PTK i Konsultanta Krajowego Session of the President of PCS and the National Consultant CO DALEJ Z POLSKĄ KARDIOLOGIĄ? WHAT WILL HAPPEN NEXT WITH POLISH CARDIOLOGY? Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Grzegorz Opolski (Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Piotr Hoffman (Warszawa) Znaczenie narodowych baz danych i ich potencjał analityczny W129 w świetle rejestru AMI-PL Importance of national registries and their analytical potention in the eyes of AMI-PL register B. Wojtyniak (Warszawa) Leczenie chorych z zawałem serca w okresie W130 wewnątrzszpitalnym Management of patients with myocardial infarction during hospitalization L. Poloński (Zabrze) Leczenie po zawale serca W131 Treatment after myocardial infarction T. Zdrojewski (Gdańsk) Gdzie naprawdę jesteśmy w Europie? W132 Where are we in Europe? G. Opolski (Warszawa) Przyszłość polskiej kardiologii w nauce W133 The future of Polish cardiology in science D. Dudek (Kraków) i w lecznictwie W134 and in the treatment Z. Kalarus (Zabrze) 112

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH?

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Program Thursday, 28 May 2015 ROOM 2 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Moderators: Andrzej Budaj (Warsaw), Wiktor Kuliczkowski (Wroclaw),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin Szanowni Państwo! Z przyjemnością zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop New Frontiers in Interventional Cardiology December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th Interventional Cardiology Workshop 15 th Jubilee Interventional Cardiology Workshop New Frontiers in Interventional

Bardziej szczegółowo

International Congress on Valvular Heart Disease

International Congress on Valvular Heart Disease International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD 2003 8-10 May 2003, Kraków, Poland Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E April 9-11 2014, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland In compliance with EBAC/ EACCME guidelines, all speakers/

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Sesja Kardiologiczna

Sesja Kardiologiczna Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec - rdebiec@op.pl- 600928707 Michał Kasprzak - mkacprzak@tlen.pl- 608446135 We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions April 17-19 2013, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland Dear Colleagues, Warsaw, April 10, 2013 We have

Bardziej szczegółowo

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 10:00-11:00 Press Conference. BOARDROOM 12:30-14:00 Room A. Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish) Absorb w codziennej

Bardziej szczegółowo

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Organizatorzy: Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w u Stowarzyszenie COR - Kardiochirurgia a Kardiochirurgia a sp. z o.o. Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Trafia do was ostatni w 2012 roku numer Kardiologii Inwazyjnej, oficjalnie już gazety informacyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Mam nadzieję, że zdecydowana

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ORGANIZATOR Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów ul. Płocka 26 01-138 Warszawa KOMITET NAUKOWY Prof. Wojciech Dyszkiewicz Przewodniczący Doc. Damian Czyżewski

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 198 207 NEFROKARDIOLOGIA Redaktor działu: dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR KATOWICE, 5-7 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Official Monthly Peer-Reviewed Journal of the Polish Cardiac Society, since 1957 Indexed in: ISI Master Journal

Bardziej szczegółowo

RoztoczaŃskA SzkoŁA Ultrasonografii s.c.

RoztoczaŃskA SzkoŁA Ultrasonografii s.c. Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez RoztoczaŃskĄ SzkoŁĘ Ultrasonografii Adres Redakcji: Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Drogie Koleżanki i Koledzy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Trafia do Was drugi tegoroczny numer Biuletynu Kardiologia Inwazyjna i mam nadzieję, że spora część z Was przeczyta go w atmosferze albo właśnie rozpoczynającego się lub bliskiego

Bardziej szczegółowo

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie?

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? Have graduates of Medical University of Bialystok already known everything about nicotinism? Dorota Bielska 1, Emil Trofimiuk 2,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo