Sala 1 / ROOM 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1"

Transkrypt

1 CZWARTEK THURSDAY

2 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii Today and tomorrow of electrotherapy Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne? Did RF ablation totaly replace antiarrhythmic medications? A. Fuglewicz (Wrocław) Czy grożą nam Oddziały Leczenia Powikłań Elektroterapii? Can we expect the departments of electrotherapy complications? P. Mitkowski (Poznań) Co jutro zamiast klasycznego ICD kamizelki, S-ICD? What tomorrow instead of ICD defibrillation vest, S-ICD? A. Przybylski (Warszawa) Co jutro zamiast klasycznego CRT stymulacja wielopunktowa, epikardialna? What tomorrow instead of CRT multisite pacing, epicardial pacing? M. Sterliński (Warszawa) W001 W002 W003 W PRZERWA / BREAK

3 Sala 2 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Choroby Serca u Kobiet Working Group on Heart Diseases in Women Dylematy i wyzwania u kobiet z zaburzeniami rytmu serca Dilemmas and challenges concerning women with arrhythmias Przed południem / morning Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Ewa Nowalany-Kozielska (Zabrze), Marek Klocek (Kraków) Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rytmu a płeć Gender and genetic determinants of arrhythmias E. Biernacka (Warszawa) Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiet skala problemu Supraventricular and ventricular arrhythmias in women scale of the problem M. Janion (Kielce) W005 W006 Dlaczego ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych jest W007 większe u kobiet? Jak zapobiegać? U kogo nowe leki przeciwkrzepliwe? Why are women marked by higher risk of thromboembolitic complications? How can we prevent them? Who needs novel anticoagulants? A. Undas (Kraków) Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży epidemiologia, rozpoznawanie, postępowanie czy zawsze jednoznaczne? Arrhythmias in pregnancy epidemiology, diagnostics and management are they always unambiguous? Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin) W008 PRZERWA / BREAK

4 Sala 3 / ROOM 3 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiochirurgii PTK Working Group on Cardiac Surgery Czego kardiochirurg oczekuje od kardiologa, planując zabieg? What does cardiac surgeon expect from cardiologist during surgery planning? Michał Krejca (Katowice), Tomasz Kukulski (Zabrze) Czego oczekuję od kardiologa, planując naprawę zastawki aortalnej? What do I expect from cardiologist when I plan aortic valve repair? M. Jasiński (Katowice) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case M. Mizia (Katowice) Czego oczekuję od kardiologa, planując plastykę zastawki mitralnej? What do I expect from cardiologist when I plan mitral valvuloplasty? K. Widenka (Rzeszów) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case J. Bąk (Rzeszów) Czego oczekuję od kardiologa, planując operację pomostowania tętnic wieńcowych? What do I expect from cardiologist when I plan coronary artery bypass grafting? T. Hirnle (Białystok) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case K. Nowak (Białystok) 68 W009 W010 W011 W012 W013 W014 PRZERWA / BREAK

5 Sala 4 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Working Group on Cardiac Intensive Therapy and Resuscitation Trudni chorzy na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Z: Difficult patients in Cardiac Intensive Care Unit WITH: Przed południem / morning Beata Średniawa (Zabrze), Bożena Sobkowicz (Białystok) Ciężkim wstrząsem kardiogennym i zawałem serca Severe cardiogenic shock and myocardial infarction A. Tycińska (Białystok) Zawałem prawej komory serca Right ventricle myocardial infarction A. Świątkowski (Zabrze) Zawałem serca i ostrą niewydolnością nerek Myocardial infarction and acute renal failure P. Siwołowski (Wrocław) Polski Rejestr Hipotermii Terapeutycznej Polish Register of Therapeutic Hypothermia Ł. Kołtowski (Warszawa) Podsumowanie sesji Session summary B. Średniawa (Zabrze), B. Sobkowicz (Białystok) W015 W016 W017 W018 W019 PRZERWA / BREAK

6 Sala 5 / ROOM 5 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Antykoagulacja u chorego z migotaniem przedsionków: od teorii do praktyki Anticoagulation in patient with atrial fibrillation: from theory to practice Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), Artur Mamcarz (Warszawa) Ważne rejestry u chorych z migotaniem przedsionków w Europie i na świecie, co z nich wynika? Important registries of patients with atrial fibrillation in Europe and in the world, what results from them? M. Barylski (Łódź) Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w praktyce klinicznej New oral anticoagulants in clinical practice B. Wożakowska-Kapłon (Kielce) Najtrudniejsza decyzja związana z zastosowaniem antykoagulantu u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with the use of anticoagulant in my patient with atrial fibrillation R. Dąbrowski (Warszawa) Najtrudniejsza decyzja związana z zaniechaniem antykoagulacji u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with discontinuation of anticoagulation in my patient with atrial fibrillation I. Gorczyca-Michta (Kielce) W020 W021 W022 W PRZERWA / BREAK

7 Sala 6 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Working Group on Cardiological Rehabilitation and Exercise Physiology SZLAGIERY EUROPREVENT HITS FROM EUROPREVENT Przed południem / morning Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Zbigniew Eysymontt (Ustroń) Co nowego w rehabilitacji pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych? What s new in the rehabilitation of patients after acute coronary syndromes? Z. Eysymontt (Ustroń) Postępowanie niefarmakologiczne w niewydolności serca Non-pharmacological management of heart failure J. Wolszakiewicz (Warszawa) Co nowego w prewencji chorób układu krążenia? What s new in the prevention of cardiovascular diseases? P. Jankowski (Kraków) W024 W025 W026 PRZERWA / BREAK

8 Sala 7 / ROOM 7 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Echokardiografii PTK Working Group on Echocardiography PACJENT ZE SZTUCZNĄ ZASTAWKĄ SERCA PATIENT WITH PROSTHETIC VALVE Andrzej Szyszka (Poznań), Zbigniew Gąsior (Katowice), Piotr Lipiec (Łódź) Badanie wieloośrodkowe ONCOECHO W027 Multicentre ONCOECHO trial E. Płońska-Gościniak (Szczecin) Prawidłowy obraz echokardiograficzny sztucznych zastawek W028 Echocardiography of normal prosthetic valves W. Kosmala (Wrocław) Przeciek okołozastawkowy a echokardiografia W029 w diagnostyce i leczeniu Paravalvular leak. Echocardiography in diagnostics and management P. Pysz (Katowice) Blokowanie sztucznej zastawki Prosthetic valve blockade L. Paluszkiewicz (Bad Oeynhausen) Zapalenie wsierdzia u pacjenta ze sztuczną zastawką Endocarditis in patient with prosthetic valve A. Szyszka (Poznań) Niedopasowanie zastawka pacjent Patient prosthesis mismatch P. Szymański (Warszawa) W030 W031 W PRZERWA / BREAK

9 Sala 8 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Niewydolności Serca PTK Working Group on Heart Failure DLACZEGO WCIĄŻ TAK LICZNI CHORZY GINĄ W PIERWSZYM ROKU PO ZAWALE? WHY SO MANY PATIENTS STILL DIE DURING THE FIRST YEAR AFTER MYOCARDIAL INFARCTION? Przed południem / morning Jadwiga Nessler (Kraków), Przemysław Leszek (Warszawa) Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru PL-ACS i innych źródeł Post-myocardial infarction heart failure conclusions from PL-ACS register and other sources M. Gierlotka (Zabrze) Patofizjologia i prewencja pozawałowej przebudowy serca Pathophysiology and prevention of post-myocardial remodelling S. Grajek (Poznań) Możliwości kardiochirurgii w niewydolności serca Potential of cardiac surgery in heart failure J. Sadowski (Kraków) Co poprawić w farmakoterapii i elektroterapii? What can be improved in pharmacotherapy and electrotherapy? K. Kamiński (Białystok) W033 W034 W035 W036 PRZERWA / BREAK

10 Sala 9 / ROOM 9 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults TRUDNE PRZYPADKI KLINICZNE CZEGO NIE ZNAJDZIEMY W WYTYCZNYCH DIFFICULT CLINICAL CASES WHAT WE WON T FIND IN THE GUIDELINES Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków), Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa) Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę Attitude is a little thing that makes a big difference M. Lipczyńska (Warszawa) Chory z przetrwałym kanałem owalnym, po udarze mózgu, z zakrzepicą żył płucnych Patient with patent canal ovale, after stroke with pulmonary vein thrombosis M. Komar (Kraków) Trudny wybór: okluder czy bosentan? (PDA lub ASD z granicznymi PAP) Difficult choice: occluder or bosentan? (PDA or ASD with borderline PAP) J. Kasprzak (Łódź) Ciężarna z zaawansowaną stenozą aortalną i skrajną koarktacją aorty Pregnant woman with advanced aortic stenosis and extreme aortic coarctation O. Trojnarska (Poznań) W037 W038 W039 W PRZERWA / BREAK

11 Sala 10 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Przed południem / morning TK i MR perspektywa 2014 CT and MRI perspectives in 2014 Tomasz Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław), Cezary Kępka (Warszawa) Choroba niedokrwienna serca w TK: teraźniejszość i przyszłość W041 Ischemic heart disease in CT: the present time and the future M. Kruk (Warszawa) Rezonans magnetyczny nowa perspektywa oceny W042 miokardium Magnetic resonance imaging new perspective on the assessment of the myocardium T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w MR czy warto? Assessment of cardiovascular risk with MRI is it worth? Ł. Małek (Warszawa) Obrazowanie wielomodalne: perspektywa kardiologa nuklearnego Multimodality imaging: nuclear cardiologist s perspective M. Kostkiewicz (Kraków) W043 W044 PRZERWA / BREAK

12 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Prewencji i Epidemiologii PTK Working Group on Epidemiology and Prevention Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia Controversies in prevention of cardiovascular diseases Wojciech Drygas (Warszawa), Piotr Podolec (Kraków), Andrzej Rynkiewicz (Gdańsk) Psychospołeczne czynniki ryzyka: czy warto się nimi zajmować w gabinecie kardiologa? Psychosocial risk factors: are they worth to deal with in a cardiologist s office? Pro: A. Pająk (Kraków) W045 Kontra: G. Kopeć (Kraków) W046 Techniki obrazowe w prewencji chorób układu krążenia mają zasadnicze znaczenie Imaging in cardiovascular disease prevention is essential Pro: T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) W047 Kontra: P. Jankowski (Kraków) W048 Panel dyskusyjny Discussion panel A. Serafin (Warszawa), D. Śliż (Warszawa), R. Topór-Mądry (Kraków), M. Klocek (Kraków), T. Zdrojewski (Gdańsk) 76 PRZERWA / BREAK

13 Sala 2 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK Working Group on Nuclear Cardiology Kardiologia nuklearna w praktyce klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice Przed południem / morning Wojciech Szot (Kraków), Mirosław Dziuk (Warszawa) Jak kardiolog może wykorzystać techniki kardiologii nuklearnej W049 w swojej praktyce Nuclear cardiology techniques in clinical practice W. Szot (Kraków) Kardiologiczny zespół X nowoczesna diagnostyka radioizotopowa Cardiac syndrome X modern radionuclide diagnostics S. Piszczek (Warszawa) W050 Zastosowanie scyntygrafii oraz PET w kardiologii w świetle W051 wytycznych ESC 2013 Clinical usage of myocardial perfusion scintigraphy and PET in the light of ESC 2013 Guidelines M. Kostkiewicz (Kraków) Nowoczesne rozwiązania metodyczne w kardiologii nuklearnej Novel methods in nuclear cardiology A. Teresińska (Warszawa) W052 PRZERWA / BREAK

14 Sala 3 / ROOM 3 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK Working Group on Paediatric Cardiology Pacjent w okresie odległym po korekcji zespołu Fallota Patient long time after Tetralogy of Fallot repair Wanda Kawalec (Warszawa), Bożena Werner (Warszawa), Janusz Skalski (Kraków) Pierwotne techniki korekcji tetralogii Fallota i ich wpływ W053 na wyniki odległe Primary techniques of tetralogy of Fallot repair and their impact on late results B. Maruszewski (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny W054 funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota CT, MRI Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair CT, MRI M. Śpiewak (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny W055 funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota dopler tkankowy Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair tissue Doppler R. Pietrzak (Warszawa) 78 PRZERWA / BREAK

15 Sala 3 / ROOM Leczenie interwencyjne resztkowych zaburzeń W056 hemodynamicznych u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Interventional treatment of residual hemodynamic disorders in patients after tetralogy of Fallot repair T. Moszura (Łódź) Wskazania i metody reoperacji pacjentów po korekcji zespołu Fallota Indications and methods of reoperation in patients after tetralogy of Fallot repair M. Kuśmierczyk (Warszawa) Leczenie zaburzeń rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Treatment of arrhythmia in patients after tetralogy of Fallot repair W. Bobkowski (Poznań) W057 W058 Przed południem / morning PRZERWA / BREAK

16 Sala 4 / ROOM 4 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Krążenia Płucnego PTK Working Group on Pulmonary Circulation WYTYCZNE ESC/PTK Standardy leczenia ostrej zatorowości płucnej 2014 Standards of the management of acute pulmonary embolism 2014 Adam Torbicki (Otwock), Piotr Pruszczyk (Warszawa), Marcin Kurzyna (Otwock) Diagnostyka ostrej zatorowości płucnej co nowego? W059 Diagnostics of acute pulmonary embolism what s new? Ł. Chrzanowski (Łódź) Ocena prognostyczna kiedy wpływa na decyzje W060 terapeutyczne? Prognostic assessment when does it influence therapeutic decisions? M. Kostrubiec (Warszawa) Leczenie zatorowości płucnej wysokiego i niewysokiego ryzyka W061 Treatment of high-risk and non-high-risk pulmonary embolism B. Sobkowicz (Białystok) Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne odległe powikłanie ostrego zatoru płucnego Thromboembolic pulmonary hypertension late complication of acute pulmonary embolism J. Lewczuk (Wrocław) W PRZERWA / BREAK

17 Sala 5 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Sportowej PTK Working Group on Sports Cardiology Serce sportowca: kontekst biologiczny i implikacje kliniczne Athlete s heart: biological context and clinical implications Przed południem / morning Sanjay Sharma (Londyn), Hubert Krysztofiak (Warszawa) Wprowadzenie: definiowanie przebudowy serca W063 Introduction: defining cardiac remodeling H. Krysztofiak (Warszawa) Przebudowa serca u sportowców: różnicowanie patologii W064 od fizjologii Cardiac remodeling in athletes: differentiating pathology from physiology S. Sharma (Londyn) Szlaki przekazywania sygnałów w przebudowie serca Signaling pathways in cardiac remodeling M. Mączewski (Warszawa) Metody obrazowania do identyfikacji struktury i funkcji serca u sportowców Imaging techniques for identification of structure and function of the heart in athletes W. Król (Warszawa) W065 W066 PRZERWA / BREAK

18 Sala 6 / ROOM 6 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK Working Group on Valvular Heart Disease NIEDOMYKALNOŚĆ TRÓJDZIELNA NIEROZWIĄZANY PROBLEM TRICUSPID REGURGITATION AN UNRESOLVED ISSUE Monika Komar (Kraków), Piotr Szymański (Warszawa), Michał Krejca (Katowice) Ocena niedomykalności trójdzielnej problemy i pułapki W067 Pitfalls in the assesment of tricuspid regurgitation J. Kasprzak (Łódź) Niewydolność wielonarządowa w niedomykalności trójdzielnej W068 Multiorgan failure in tricuspid regurgitation T. Kukulski (Zabrze) Leczenie operacyjne niedomykalności trójdzielnej W069 kiedy za wcześnie, kiedy za późno Surgical treatment of tricuspid regurgitation when it is too early and when it is too late T. Hryniewiecki (Warszawa) Percutaneous interventions in tricuspid regurgitation Interwencje przezskórne w niedomykalności trójdzielnej (w jęz. ang) M. Laule (Berlin) W PRZERWA / BREAK

19 Sala 7 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine WSKAZANIA DO TERAPII PRZECIWZAKRZEPOWEJ CZY WIEMY, JAK ROZPOZNAĆ MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW? ANTITHROMBOTIC THERAPY RECOMMENDATIONS DO WE KNOW HOW TO DIAGNOSE ATRIAL FIBRILLATION? Przed południem / morning Iwona Cygankiewicz (Łódź), Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Czy to na pewno migotanie przedsionków? Ocena arytmii W071 w EKG spoczynkowym i długoterminowym monitorowaniu EKG Is it really an atrial fibrillation? Assessment of arrhythmia in resting ECG and long-term ECG monitoring R. Baranowski (Warszawa) Monitorowanie EKG czy wyłącznie skala CHADS2 w ocenie W072 ryzyka u pacjenta po ablacji? ECG monitoring. Should we use exclusively CHADS2 scoring system for risk assessment in patient after ablation? S. Stec (Warszawa) Migotanie przedsionków wykrywane przez urządzenia wszczepialne Atrial fibrillation detected by implantable devices W073 R. Lenarczyk (Zabrze) Nowe leki przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków W074 czy u wszystkich? Novel anticoagulants in atrial fibrillation, are they for everybody? M. Kurpesa (Łódź) Blaski i cienie leczenia przeciwzakrzepowego lub jego braku W075 z punktu widzenia neurologa The good side and the bad side of antithrombotic treatment and the lack of this treatment from neurologist s point of view J. Pera (Kraków) PRZERWA / BREAK

20 Sala 8 / ROOM 8 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions KARDIOLOGIA INWAZYJNA W NIEWYDOLNOŚCI SERCA KOLEJNY PRZYCZÓŁEK DO ZDOBYCIA! INVASIVE CARDIOLOGY IN HEART FAILURE NEXT BRIDGEHEAD TO ESTABLISH! Adam Witkowski (Warszawa), Dariusz Dudek (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Robet J. Gil (Warszawa) Rewaskularyzacja przezskórna w kardiomiopatii niedokrwiennej W076 czy tylko w przypadku dyskwalifikacji od CABG? Percutaneous revascularization in ischemic cardiomyopathy only in case of disqualification from CABG? J. Legutko (Kraków) Regeneracja serca ślepa uliczka czy nowa nadzieja W077 dla pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną? Heart regeneration dead end or new hope for patients with ischemic cardiomyopathy? W. Wojakowski (Katowice) Denerwacja tętnic nerkowych przełom czy efekt placebo? Renal denervation breakthrough or placebo effect? A. Witkowski (Warszawa) Ciężka stenoza aortalna u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca kiedy leczenie przezskórne (TAVI lub BAV)? Severe aortic stenosis in patient with systolic heart failure when percutaneous treatment (TAVI or BAV)? A. Ochała (Katowice) W078 W PRZERWA / BREAK

21 Sala 8 / ROOM Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca czy i kiedy MitraCLIP stanowi optymalną opcję leczenia? Severe mitral regurgitation in patient with systolic heart failure when can MitraCLIP be the optimal treatment option? D. Dudek (Kraków) Przezskórne metody mechanicznego wspomagania krążenia (IABP, ECMO, LVAD) gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Percutaneous methods of mechanical circulatory support (IABP, ECMO, LVAD) where are we now? Where do we head for? M. Gąsior (Zabrze) W080 W081 Przed południem / morning PRZERWA / BREAK

22 Sala 9 / ROOM 9 Przed południem / morning SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK Working Group on Experimental Cardiology MIKRO-RNA GORĄCY TEMAT KARDIOLOGII PRZYSZŁOŚCI MICRO-RNA HOT TOPIC IN PROSPECTIVE CARDIOLOGY Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Tomasz Wierzba (Gdańsk) Biogeneza mikrorna i wpływ na regulacje komórkowe Biogenesis and impact of microrna on cellular regulations E. Stępień (Kraków) Znaczenie microrna w diagnostyce chorób układu sercowo- -naczyniowego Diagnostic power of microrna in cardiovascular diseases K. Kamiński (Białystok) MicroRNA jako cel terapii sercowo-naczyniowych MicroRNA as a target of cardiovascular therapy J. Zalewski (Kraków) Co warto zapamiętać o mikrorna? What is worth remembering about microrna? T. Wierzba (Gdańsk) W082 W083 W084 W PRZERWA / BREAK

23 Sala 10 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Working Group on Nursing and Medical Technique WYTYCZNE ESC/PTK WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO A KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM KARDIOLOGICZNYM EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY GUIDELINES AND COMPREHENSIVE CARE OF CARDIAC PATIENT Przed południem / morning Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Beata Jankowska-Polańska (Wrocław) Czy można jeszcze poprawić skuteczność kardioprewencji wtórnej? Can we still improve the efficacy of secondary cardioprevention? M. Klajn (Częstochowa) Wytyczne postępowania przy wykonywaniu EKG spoczynkowego Guidelines on preparing rest ECG P. Hetman (Kraków) Wytyczne w rehabilitacji kardiologicznej Guidelines on cardiac rehabilitation I. Młynarczyk (Zabrze) W087 W088 W089 PRZERWA / BREAK

24 Sala 7 / ROOM SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION Sesja satelitarna Pfizer i Bristol Myers-Squibb Satellite session organized by Pfizer and Bristol Myers-Squibb PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA W NIEZASTAWKOWYM MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW PRZYPADKI PACJENTÓW W ŚWIETLE WYTYCZNYCH THROMBOPROPHYLAXIS IN NON-VALVULAR ATRIAL FIBRILLATION CLINICAL CASES IN THE LIGHT OF THE GUIDELINES Zbigniew Kalarus (Zabrze) Powitanie i otwarcie sesji Welcome and opening of the session Z. Kalarus (Zabrze) Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: new data, guidelines and clinical practice with apixaban Prewencja udaru mózgu w migotaniu przedsionków: nowe dane, wytyczne i praktyka kliniczna z zastosowaniem apiksabanu G. Lip (Wielka Brytania) Od rozpoznania do antykoagulacji w niezastawkowym migotaniu przedsionków przypadki pacjentów From diagnosis to anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation clinical cases Z. Kalarus (Zabrze) W090 W091 Antykoagulacja w niezastawkowym migotaniu przedsionków W092 a powikłania internistyczne przypadki pacjentów Anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation and internal medicine complications clinical cases A. Undas (Kraków) 88 PRZERWA / BREAK

25 Sala 7 / ROOM Antykoagulacja w niezastawkowym migotaniu przedsionków a procedury interwencyjne przypadki pacjentów Anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation and interventional procedures clinical cases S. Grajek (Poznań) Pytania i podsumowanie sesji Questions and session summary Z. Kalarus (Zabrze) W093 PRZERWA / BREAK

26 Sala 8 / ROOM SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION Sesja satelitarna SERVIER Satellite session organized by SERVIER RAZ, DWA, TRZY LECZYSZ TY! ONE, TWO, THREE YOU ARE TO TREAT! Piotr Hoffman (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) KrajobRAZ po latach doświadczenie, którym warto się dzielić W094 Landscape years later experiences worth sharing S. Grajek (Poznań) PoDWAliny codziennej praktyki W095 Foundations of everyday practice A. Tykarski (Poznań) PaTRZYmy w przyszłość W096 We look into the future K.J. Filipiak (Warszawa) RAZ, DWA, TRZY egzamin praktyczny One, two, three practical exam Moderatorzy: P. Hoffman (Warszawa), K. Narkiewicz (Gdańsk) Panel ekspertów: J.D. Kasprzak (Łódź), A. Tykarski (Poznań), K.J. Filipiak (Warszawa) 90 PRZERWA / BREAK

27 Sala 11 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Prace studenckie Students articles PRACE STUDENCKIE NAGRODZONE PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI STUDENCKICH STUDENTS ARTICLES REWARDED DURING ALL-POLAND STUDENTS CONFERENCES Marcin Grabowski (Warszawa), Wojciech Wojakowski (Katowice), Zbigniew Gąsior (Katowice), Tomasz Rakowski (Kraków) Left atrial appendage systolic function in patients with atrial fibrillation Czynność skurczowa uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków S. Borodzicz, P. Laska (Warszawa) S001 Myocardial injury after noncardiac percutaneous transluminal S002 angioplasty Uszkodzenie mięśnia sercowego w trakcie niekardiologicznych angioplastyk przezskórnych M. Maga, A. Waschmann, P. Pieczka, A. Wolny, S. Bartyzel, A. Suska (Kraków) Results of redilatation of Andrastent XL/XXL in the treatment S003 of coarctation of the aorta a single centre experience Wyniki ponownego rozprzężania Andrastent XL/XXL w leczeniu koarktacji aorty doświadczenia jednego ośrodka K. Zbroński (Zabrze) PRZERWA / BREAK

28 Sala 11 / ROOM 11 Is there something in the air? The relationship between S004 the environmental factors and severity of clinical status and short-term prognosis for the patients with non ST-segment elevation myocardial infarction treated in the reference cardiac center Czy coś wisi w powietrzu? Zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a ciężkością stanu klinicznego i krótkookresowym rokowaniem u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST leczonych w referencyjnym ośrodku kardiologicznym P. Kulesza, M. Kulig, K. Dziadzio (Zabrze) Porównanie anatomicznych barier w dostępie do zatoki S005 wieńcowej przez żyłę główną dolną oraz żyłę główną górną Comparision of anatomical barriers in access to coronary sinus through superior vena cava and inferior vena cava M. Hołda, W. Klimek-Piotrowska, M. Koziej (Kraków) Comparison of the risk factors for death in the patients after different stents implantation Porównanie czynników ryzyka zgonu u pacjentów po implantacjach różnych rodzajów stentów S. Iwańczyk, A. Drewnicki (Poznań) S PRZERWA / BREAK

29 Sala 12 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Prace studenckie Students articles SESJA PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK SESSION OF ORIGINAL ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Ewa Jankowska (Wrocław), Zbigniew Siudak (Kraków), Paweł Burchardt (Poznań), Marcin Kurzyna (Otwock), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków) Postrzeganie atrakcyjności i wieku kobiecych i męskich twarzy S007 przez mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Men s with systolic heart failure perception of attraction and age of male and female faces D. Wiącek, M. Czajkowski, Ł. Tabin, T. Sawicki, A. Rydlewska (Wrocław) Odpowiedź wentylacyjna z chemoreceptorów zależy od stopnia niezgodności między deklarowanym poziomem stresu a stresem mierzonym obiektywnie u zdrowych studentów medycyny Ventilation response from chemoreceptors depends on the degree of mismatch between declared level of stress and the level of stress measured objectively in healthy students of medicine M. Czajkowski, A. Makowska, A. Rydlewska (Wrocław) Czy chorzy poddawani zabiegom rewaskularyzacji obwodowej powinni mieć wykonaną rutynowo koronarografię? Should we perform routine coronarography in patients undergoing peripheral revascularization? Ł. Maciejewski, M. Maj, A. Błachut, A. Wojtaszczyk (Katowice) S008 S009 PRZERWA / BREAK

30 Sala 12 / ROOM 12 Morfologia dwupłatkowej zastawki aortalnej i jej związek S010 z wymiarem aorty Morphology of bicuspid aortic valve and its relationship with aorta diameter D. Miśkowiec (Łódź) Prewencja wtórna po zawale serca w regionach różniących się S011 rozwojem gospodarczym Secondary prevention after mycardial infarction in regions which differ in their economic development A. Undrunas (Gdańsk), P. Kasprzyk (Gdańsk), J. Wojculewicz (Gdańsk), J. Lambrecht (Berno), M. Giacomini (Berno), Y. Pavelko (Łuck) 94 PRZERWA / BREAK

31 Sala 1 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Dylematy w terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej Dilemmas over anticoagulant and antiplatelet therapy Tomasz Pasierski (Warszawa), Tomasz Rakowski (Kraków) Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorych z chorobą wieńcową W097 i małopłytkowością lub nadpłytkowością? Antithrombotic treatment of patients with coronary artery disease and thrombocytopenia or thrombocytosis M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Jak zmniejszyć ryzyko krwawienia u chorych stosujących W098 przewlekle doustne antykoagulanty? How can we decrease the risk of bleeding in patients receiving long-term oral anticoagulation? A. Undas (Kraków) Kiedy podejrzewać wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia W099 w okresie okołozabiegowym? When should we suspect congenital or acquired thrombophilia in perioperative period? K. Zawilska (Poznań) Krwawienie w czasie terapii przeciwpłytkowej. Jak postępować W100 Bleeding during antiplatelet therapy. Management S. Grajek (Poznań) PRZERWA / BREAK

32 Sala 2 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Nowe doświadczenia i wnioski z Raportu POLTAVI-2013 New experiences and conclusions from POLTAVI-2013 Report Janina Stępińska (Warszawa), Adam Witkowski (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze), Grzegorz Opolski (Warszawa) Wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia chorych wysokiego ryzyka z niskogradientową objawową stenozą aortalną Early and medium-term results of treatment of high-risk patients with low-gradient symptomatic aortic stenosis T. Kukulski (Zabrze) W101 Niedomykalność mitralna przed i po TAVI jej wpływ W102 na wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Mitral regurgitation before and after introduction of TAVI influence on early and medium-term results of treatment P. Szymański (Warszawa) Przeciek okołozastawkowy po TAVI w zależności od chorego i rodzaju urządzenia wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Paravalvular leak after TAVI depending on the patient and type of the device early and medium-term results of treatment D. Dudek (Kraków) Analiza przyczyn krwotocznych i naczyniowych u chorych po zabiegu TAVI. Wpływ na wyniki leczenia Analysis of haemorrhagic and vascular causes in patients undergoing TAVI. Influence on the results of treatment K. Czerwińska, J. Stępińska (Warszawa) W103 W PRZERWA / BREAK

33 Sala 2 / ROOM Ocena zaburzeń przewodnictwa i wczesnych predyktorów wskazań do stałej stymulacji, ICD i terapii resynchronizującej Assessment of conduction disturbances and early indications for permanent cardiac pacing, ICD and resynchronization therapy B. Średniawa (Zabrze) Zabiegi TAVI u chorych z objawową stenozą aortalną wysokiego ryzyka i dwupłatkową zastawką TAVI in patients with symptomatic high-risk aortic stenosis and bicuspid valve J. Kochman (Warszawa) Przyczyna i predykcja wczesnych zgonów po zabiegach TAVI Early deaths after TAVI causes and prediction K. Wilczek (Zabrze) W105 W106 W107 Analiza medyczno-ekonomiczna: kiedy AVR, kiedy TAVI w grupie W108 chorych objawowych ze stenozą aortalną dużego ryzyka Medical economic analysis: when AVR, when TAVI in symptomatic patients with high-rish aortic stenosis M. Zembala (Zabrze) Wnioski z POLTAVI i Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Conclusions from POLTAVI and National Register of Cardiac Surgery PRZERWA / BREAK

34 Sala 3 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Rozwój endowaskularnych technik leczenia w zapobieganiu udarów mózgu Development of endovascular therapeutic techniques in the prevention of stroke Stanisław Bartuś (Kraków), Wacław Kuczmik (Katowice) Ocena funkcji poznawczych u chorych po zabiegach W109 stentowania tętnic szyjnych Assesment of cognitive function in patients after carotid artery stenting A. Kabłak-Ziembicka (Kraków) Postęp i rozwój zabiegów endowaskularnych w leczenia W110 miażdżycy tętnic dogłowowych Advances and development of endovascular techniques in the treatment of supraaortic arteries atherosclerosis W. Kuczmik (Katowice) Interwencje śródnaczyniowe w krążeniu wewnątrzczaszkowym: W111 kiedy i komu? Endovascular interventions in intracranial cirulation: when and for whom? T. Popiela (Kraków) Zapobieganie udarom mózgu u chorych leczonych kardiochirurgicznie Prevention of stroke in patients undergoing cardiac surgery P. Pieniążek (Kraków) W PRZERWA / BREAK

35 Sala 4 / ROOM SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sesja Jubileuszowa Klubu 30 PTK Jubilee Session of Club 30 Młodzi gniewni co udało się osiągnąć członkom Klubu 30 w ciągu ostatnich 20 lat? Angry young people what did members of Club 30 achieve during last 20 years? Zbigniew Kalarus (Zabrze), Ewa Jankowska (Wrocław), Paweł Burchardt (Poznań) 20 lat Klubu 30 z perspektywy Prezesa PTK W years of Club 30 from the perspective of the President of PCS Z. Kalarus (Zabrze) Wspomnienia Przewodniczących Klubu 30 Memories of Chairpersons of Club 30 K. Narkiewicz (Gdańsk), P. Pruszczyk (Warszawa), J.D. Kasprzak (Łódź), W. Wąsek (Warszawa), M. Plewka (Łódź), K.J. Filipiak (Warszawa), Ł. Chrzanowski (Łódź), M. Grabowski (Warszawa), E. Jankowska (Wrocław) Kardiologia prewencyjna i nadciśnienie tętnicze Preventive cardiology and arterial hypertension M. Gruchała (Gdańsk) Niewydolność serca, wady serca i obrazowanie Heart failure, heart defects and imaging K. Stolarz-Skrzypek (Kraków) Kardiologia interwencyjna, elektroterapia i urządzenia wszczepialne Interventional cardiology, electrotherapy and implantable devices W. Wojakowski (Katowice) W114 W115 W116 PRZERWA / BREAK

36 Sala 4 / ROOM 4 Panel dyskusyjny Discussion panel K. Narkiewicz (Gdańsk), P. Pruszczyk (Warszawa), J.D. Kasprzak (Łódź), W. Wąsek (Warszawa), M. Plewka (Łódź), K.J. Filipiak (Warszawa), Ł. Chrzanowski (Łódź), M. Grabowski (Warszawa) 100 PRZERWA / BREAK

37 Sala 5 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Rozwiązania telemedyczne w kardiologii / gdzie jesteśmy i co dalej? Telemedical systems in cardiology / where are we now and what next? Przewodniczący / Chairperson Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Paweł Kleczyński (Kraków) Rola urządzeń mobilnych i systemów teleopieki w opiece W117 nad pacjentem kardiologicznym: możliwości, dowody, dostępność The role of mobile devices and telecare systems in the care of cardiac patient: capabilities, evidences and availability M. Nedoszytko (Gdańsk) Zastosowanie telemedycyny w prowadzeniu pacjentów z niewydolnością serca szybka diagnostyka, przewlekłe monitorowanie, telerehabilitacja, e-edukacja Implementation of telemedicine in the management of patients with heart failure quick diagnostics, long-term monitoring, telerehabilitation and e-learning E. Piotrowicz (Warszawa) mhealth koszty czy efektywność? mhealth costs or effectiveness? P. Balsam (Warszawa) W118 W119 PRZERWA / BREAK

38 Sala 6 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION French-German-Polish Session Sesja Francusko-Niemiecko-Polska INNOVATIONS IN PERCUTANEOUS PROCEDURES ZABIEGI PRZEZSKÓRNE NOWOŚCI Jean-Jacques Monsuez (Paryż), Karl-Heinz Kuck (Hamburg), Andrzej Budaj (Warszawa) Renal artery denervation what is the future Denerwacja tętnic nerkowych jaka jest jej przyszłość A. Witkowski (Warszawa) Discussion / Dyskusja TAVI guidelines and current practice TAVI zalecenia i aktualna praktyka B. Iung (Paris) Discussion / Dyskusja What s new in invasive electrotherapy Co nowego w inwazyjnej elektroterapii K. Kuck (Hamburg) Discussion / Dyskusja LAA occlusion role in current antithrombotic treatment Zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAA) znaczenie w obecnym leczeniu przeciwzakrzepowym M. Grygier (Poznań) Discussion / Dyskusja Final discussion / Dyskusja końcowa W120 W121 W122 W PRZERWA / BREAK

39 Sala 9 / ROOM SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki kliniczne Session of original articles nominated for the Prize of the Scientific Committee field of clinical sciences Jury Jacek Legutko (Kraków), Rafał Baranowski (Warszawa), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Marianna Janion (Kielce), Lech Poloński (Zabrze) Porównanie odległych wyników przezskórnej i chirurgicznej U001 rewaskularyzacji niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej. Dziesięcioletnia obserwacja badnia LEMANS Late outcomes of unprotected left main stenting in comparison with surgical revascularization ten-year clinical follow up of the LEMANS trial P. Buszman, P. Buszman, I. Banasiewicz-Szkróbka, A. Żurakowski, B. Orlik, W. Wojakowski, A. Janas, R. Kiesz, A. Bochenek (Katowice) Embolizacje anomalii naczyniowych wątroby u noworodków U002 z niewydolnością krążenia wtórną do przecieku wewnątrzwątrobowego doświadczenie jednoośrodkowe Transcatheter embolisation of the hepatic vascular anomalies in neonates with severe CHF secondary to hepatic AV shunt one center experience G. Brzezińska-Rajszys, M. Zubrzycka, M. Markiewicz-Kijewska (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka ), L. Bacewicz, P. Kaliciński, A. Kościesza, B. Rewers, P. Maruszewski, A. Koleśnik (Warszawa) Kiedy nieskuteczna stymulacja resynchronizująca trwa U003 zbyt długo? When a suboptimal biventricular pacing episode is too long? M. Mazurek, R. Lenarczyk, A. Liberska, K. Przybylska-Siedlecka, E. Jędrzejczyk, J. Boidol, J. Kowalczyk, T. Podolecki, O. Kowalski, Z. Kalarus (Zabrze) PRZERWA / BREAK

40 Sala 9 / ROOM 9 Wpływ wieku interwencji chirurgicznej u pacjentów U004 z koarktacją aorty na osoczowe stężenie renalazy i stopień remodelingu naczyniowego Impact of age of surgical repair of aortic coarctation on plasma renalase concentration and markers of vascular remodeling M. Wybraniec (Katowice), B. Czerwieńska (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), O. Trojnarska (Poznań), J. Chudek (Katowice), M. Wikarek (Katowice), A. Więcek (Katowice) Ergospirometria u pacjentów po przeznaczyniowym U005 wszczepieniu zastawki płucnej w obserwacji rocznej Cardiopulmonary exercise test after percutaneous pulmonary valve implantation, 1 year follow up M. Mazgaj, A. Fronczak, E. Biernacka, E. Piotrowicz, W. Rużyłło, M. Demkow, M. Kowalski, M. Śpiewak, R. Piotrowicz, P. Hoffman (Warszawa) Analiza odkształceń przedsionkowych u młodych sportowców U006 wyczynowych Left atrial strain analysis in young competitive athletes W. Król, M. Konopka, K. Burkhard, I. Jędrzejewska, A. Pokrywka, A. Klusiewicz, J. Chwalbińska, M. Dłużniewski, W. Braksator (Warszawa) 104 PRZERWA / BREAK

41 Sala 10 / ROOM SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki podstawowe Session of original articles nominated for the Prize of the Scientific Committee field of basic sciences Jury Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Małgorzata Kurpesa (Łódź), Andrzej Surdacki (Kraków), Mariusz Kruk (Warszawa) Wpływ interleukiny-33 na integralność i funkcje U007 immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego The effect of interleukin-33 on the integrity and immunomodulatory functions of human endothelium M. Chałubiński, E. Łuczak, K. Wojdan, P. Gorzelak, A. Gajewski, K. Rudnicka, M. Borowiec, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Broncel (Łódź) Therapeutic potential of cardiac stromal stem cells (CStC) U008 isolated from failing human heart in a mice model of chronic myocardial ischemia Potencjał leczniczy macierzystych komórek macierzy serca (CStC) izolowanych z niewydolnego ludzkiego serca w mysim modelu przewlekłego niedokrwienia mięśnia sercowego M. Garbacz (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), T. Jaźwiec (Zabrze), K. Kozieł (Zabrze), M. Jarosz-Biej (Gliwice), T. Niklewski (Zabrze), J. Czapla (Gliwice), S. Matuszczak (Gliwice), E. Wiśniewska (Gliwice), T. Cichoń (Gliwice), R. Smolarczyk (Gliwice), P. Wilczek (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), S. Szala (Gliwice), M. Zembala (Zabrze) Dysfunkcja śródbłonka u pacjentów po ostrej zatorowości U009 płucnej. Przyczyna czy skutek? Endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, A. Łabyk, A. Wyzgał, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) PRZERWA / BREAK

42 Sala 10 / ROOM 10 Biomarkery dysfunkcji śródbłonka u pacjentów po ostrej U010 zatorowości płucnej z i bez przewlekłego zakrzepowo- -zatorowego nadciśnienia płucnego Biomarkers of endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism with and without chronic thromboembolic pulmonary hypertension O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, D. Wretowski, A. Łabyk, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) Wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza kardiomiocytów i miocytów hodowanych w warunkach in vitro Intracellular iron metabolism of cardiomyocyte and myocyte cells in in vitro conditions M. Kasztura, M. Stugiewicz, J. Bania, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. Jankowska (Wrocław) U PRZERWA / BREAK

43 Sala 11 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION WYTYCZNE ESC/PTK CUKRZYCA I KARDIOLOGIA W ROKU 2014 DIABETES AND CARDIOLOGY IN 2014 Bogna Wierusz-Wysocka (Poznań), Bożena Sobkowicz (Białystok) Stan przedcukrzycowy czy jego rozpoznanie ma znaczenie praktyczne w zapobieganiu cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych? Prediabetes does this diagnosis have practical significance in the prevention of diabetes and cardiovascular events? B. Wierusz-Wysocka (Poznań) Pacjent diabetologiczny z punktu widzenia kardiologa implikacje praktyczne Patient with diabetes from cardiologist s perspective practical implications A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) W124 W125 Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego W126 i chorób układu sercowo-naczyniowego spojrzenie okiem diabetologa ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases from diabetes specialist perspective I. Bień (Kraków) Czy nowe wytyczne ESH i ESC spełniają oczekiwania W127 lekarza praktyka? Do new ESH and ESC guidelines fulfil expectations of medical practitioners? W. Musiał (Białystok) PRZERWA / BREAK

44 Sala SP / ROOM SP SESJA PLAKATOWA / POSTER SESSION SESJA PLAKATOWA PRAC NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK POSTER SESSION OF ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Jury Piotr Hoffman (Warszawa), Waldemar Banasiak (Wrocław), Hanna Szwed (Warszawa), Karol Kamiński (Białystok) Związek polimorfizmu CYBA c.214c>t genu NADPH oksydazy P001 z ryzykiem wystąpienia zgonu u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną miażdżycą tętnic wieńcowych: 7-letnie badanie prospektywne The association between NADPH oxidase CYBA c.214c>t polymorphism and a risk of death among patients with coronary atherosclerosis: a 7-year prospective study M. Racis, W. Sobiczewski, A. Stanisławska-Sachadyn, M. Wirtwein, E. Bluj, M. Nedoszytko, J. Borzyszkowska, J. Limon, A. Rynkiewicz, M. Gruchała (Gdańsk) Sucha perforacja ściany prawej komory serca P002 częsty mechanizm dysfunkcji elektrody ICD Dry RV wall perforation the frequent mechanism of ICD lead dysfunction A. Kutarski, A. Tomaszewski, W. Brzozowski, K. Oleszczak (Lublin) Białko sst2 i rehospitalizacje z powodu zaostrzenia przewlekłej P003 niewydolności serca w obserwacji rocznej sst2 protein and rehospitalization due to worsening chronic heart failure in one year follow-up K. Wojtczak-Soska, A. Sakowicz, T. Pietrucha, M. Lelonek (Łódź) 108 PRZERWA / BREAK

45 Sala SP / ROOM SP Zastosowanie skali SAMe-TT2R2 dla określenia stabilności P004 antykoagulacji warfaryną The use of SAMe-TT2R2 scale to determine the stability of anticoagulation with warfarin T. Ciurus, M. Lelonek (Łódź) Monitorowanie remodelingu elektrycznego lewego przedsionka P005 w standardowym EKG u pacjentów z migotaniem przedsionków Monitoring of left atrial electrical remodelling with standard 12-lead ECG in patients with atrial fibrillation M. Wójcik, R. Błaszczyk, A. Rubaj, A. Sochaj, E. Rychta, I. Leebe, K. Oleszczak, A. Kania, A. Smoleń, A. Głowniak, K. Poleszak, A. Wysokiński (Lublin) Czynniki ryzyka wczesnego zgonu po wypisie u chorych P006 z zawałem serca leczonych inwazyjnie Risk factors of early death after discharge in acute myocardial infarction patients treated invasively M. Gąsior, M. Gierlotka, M. Hawranek, M. Tajstra, D. Pres, Ł. Pyka, Z. Kalarus, M. Zembala, L. Poloński (Zabrze) Skuteczność i bezpieczeństwo przezskórnej angioplastyki P007 balonowej tętnic płucnych u chorych z nieoperacyjnym przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym doniesienie wstępne The efficacy and safety of the percutaneus balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension preeliminary results S. Darocha, J. Pedowska-Włoszek (Otwock), M. Wieteska, M. Kurzyna (Otwock), R. Pietura (Lublin), A. Torbicki (Otwock) Wpływ wyboru rozmiaru samorozprężalnej zastawki aortalnej P008 w oparciu o jej przerozmiarowanie określone na podstawie badania TK na przeciek około/przezzastawkowy po zabiegu TAVI The impact of the choice of self-expandable aortic valve size based on its oversizing defined through CT imaging peri/transvalvular leak after TAVI procedure P. Chodór, K. Wilczek, R. Przybylski, J. Głowacki, T. Kukulski, W. Streb, T. Niklewski, G. Honisz, T. Podolecki, P. Trzeciak, Z. Kalarus, M. Zembala (Zabrze) PRZERWA / BREAK

46 Sala SP / ROOM SP Echokardiografia przezprzełykowa w ocenie morfologii uszka P009 lewego przedsionka w porównaniu do tomografii komputerowej Transoesophageal echocardiography for assessment of left atrial appendage morphology: feasibility and comparison with computed tomography B. Zaborska, J. Baran, E. Pilichowska-Paszkiet, M. Sikora-Frąc, I. Michałowska, P. Kułakowski, A. Budaj (Warszawa) Niedomykalność trójdzielna po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory Tricuspid regurgitation after ICD implantation in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy O. Woźniak, K. Poślednik, M. Konka, E. Biernacka (Warszawa) P PRZERWA / BREAK

47 Sala 8 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Uroczysta Inauguracja Kongresu Conference Opening Ceremony Wykład inauguracyjny Inaugural lecture Atrial fibrillation patients presenting with an acute coronary syndrome and/or undergoing stenting: where are we now? Pacjenci z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym i/lub poddawani stentowaniu: gdzie jesteśmy? G. Lip (Birmingham) W

48 Sala 8 / ROOM SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Sesja Prezesa PTK i Konsultanta Krajowego Session of the President of PCS and the National Consultant CO DALEJ Z POLSKĄ KARDIOLOGIĄ? WHAT WILL HAPPEN NEXT WITH POLISH CARDIOLOGY? Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Grzegorz Opolski (Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Piotr Hoffman (Warszawa) Znaczenie narodowych baz danych i ich potencjał analityczny W129 w świetle rejestru AMI-PL Importance of national registries and their analytical potention in the eyes of AMI-PL register B. Wojtyniak (Warszawa) Leczenie chorych z zawałem serca w okresie W130 wewnątrzszpitalnym Management of patients with myocardial infarction during hospitalization L. Poloński (Zabrze) Leczenie po zawale serca W131 Treatment after myocardial infarction T. Zdrojewski (Gdańsk) Gdzie naprawdę jesteśmy w Europie? W132 Where are we in Europe? G. Opolski (Warszawa) Przyszłość polskiej kardiologii w nauce W133 The future of Polish cardiology in science D. Dudek (Kraków) i w lecznictwie W134 and in the treatment Z. Kalarus (Zabrze) 112

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej Czwartek 18.09.2014 2 09:00 10:30 12:45 14:15 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Rytmu Serca Dziś i jutro elektroterapii Prewencji i Epidemiologii Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r.

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r. PROGRAM RAMOWY XV Międzynarodowy Kongres Polskiego 15 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, 6 8 października 2011 r. TYPY SESJI CZWARTEK 6 października, przed południem sekcji

Bardziej szczegółowo

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 Strona1 Program 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10 Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 PATRONAT FIRMY SERVIER Niewydolność serca w

Bardziej szczegółowo

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący:

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący: 09:00 10:30 Sesja 1 SALA 10 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK TK i MR Perspektywa 2014 Choroba niedokrwienna serca w TK:

Bardziej szczegółowo

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne 09.50 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (I termin) 10.00 11.30 Wytyczne ESC/PTK. Kardiomiopatia przerostowa Prowadzący: P. Ponikowski, M. Demkow, D. Dudek 10.00

Bardziej szczegółowo

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej VII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE HEART TEAM - Postępy we współczesnej kardiochirurgii i kardiologii. Zabiegi hybrydowe. ECMO Zabrze, 23-24 marca 2011 Środa, 23 marca 2011 AULA SCCS (nowy

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 Środa, 7 marca 2012 Dział Nauki i Nowych Technologii 17:00 Otwarcie kursu

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015 Komitet Honorowy Prof. dr hab. n. med. Jan Baron członek zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Prof. dr n. med. Chiara Bucciarelli-Ducci Prezydent Elekt Sekcji Rezonansu Magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2 8.45 11.45 Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata zakładka Warsztaty) prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski 8.45 10.00 Warsztaty ABC opisu EKG część 1 10.00

Bardziej szczegółowo

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.30 17.00 Sesja 1. Nowe wytyczne i stanowiska ESC i ESH - co w nich uważam za najważniejsze? Sesja pod patronatem Prezesów PTK

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Elektroterapia i urządzenia mechaniczne w niewydolności serca VII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne Electrotherapy and mechanical

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014 Sesja 1 15:00 17:00 Sesja 2 17:30 19:30 ŚRODA, 5 marzec 13:00-15:00 BADANIE IVUS / FFR SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA LEKARZY, TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK, cz. 1 CZEŚĆ 1: FELLOWS COURSE: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015 2 CZWARTEK 09.04.2015 18.00-20.30 Centrum Kongresowe Belvedere Powitanie Uczestników Jubileuszowych Zakopiańskich Dni Kardiologicznych - kilka słów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej Sesja przy świecach

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) CZWARTEK Przed południem / morning 900 1030 SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm DZIŚ I JUTRO ELEKTROTERAPII TODAY AND TOMORROW OF ELECTROTHERAPY

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) CZWARTEK Przed południem / morning 900 1030 SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm DZIŚ I JUTRO ELEKTROTERAPII TODAY AND TOMORROW OF ELECTROTHERAPY

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec Sesja 1 9:00 10:30 10:30 11:00 Przerwa Sesja 2 11:00 12:30 CZWARTEK, 23 Marzec Część pierwsza: Sympozjum techników RTG i pielęgniarek Powitanie Marek Król / Paweł Buszman Uwarunkowanie prawne a wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne - nowe wyzwania

Nowe wytyczne - nowe wyzwania Nowe wytyczne - nowe wyzwania Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK 10-11 czerwca 2016 roku Poznan Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Ewa Straburzynska-Migaj www.symposion.pl Szanowni Państwo, Drogie

Bardziej szczegółowo

SALA GŁÓWNA (poziom 0)

SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.00 12.50 Lunch powitalny SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.50 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I termin 13.00 13.05 Ceremonia otwarcia 13.05 14.35 Trudne decyzje

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Miejsce przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków dowody z badań klinicznych Maksymilian Mielczarek Kliniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

80. Wiosenna Konferencja PTK

80. Wiosenna Konferencja PTK 80. Wiosenna Konferencja PTK PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU SALA A "KRAKÓW" (POZIOM 1) SALA C "KATOWICE" (POZIOM 1) SALA KONGRESOWA (POZIOM 0) 12.30 Powitalny poczęstunek (SALA EUROPEJSKA, poziom 0) 13.30 13.40

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery czwartek / thursday czwartek 9:00-12:15 / thursday 9:00-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 2 nd Left Main Summit at the 15 th Jubilee New Frontiers in Interventional Cardiology 2014 Venue: International Conferencing and Entertainment (ICE) 17 Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA?

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? 7 stycznia 2010 r. (czwartek) NIEINWAZYJNE BADANIA OBRAZOWE dr hab. med. Mieczysław Pasowicz dr hab. med. Mirosław Dziuk Sesja I (godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

18.07.1897 29.07.1965 Internista, kardiolog, kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych UJ/AM, rektor Akademii Medycznej. W momencie założenia PTK w 1954 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl 11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM SPONSOR STRATEGICZNY: Złoci Sponsorzy: www.wiosennakp.ptkardio.pl Informacje ogólne Biuro Obsługi konferencji

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013 Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio.

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kraków, 16 17 listopada 2012 r. PROGRAM Organizacja: e-mail: kardiologiaprewencyjna@casusmedical.pl Biuro organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję W Sercu Łodzi, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 po raz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Terapia. Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych. 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno

Terapia. Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych. 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno Terapia Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Serdecznie zapraszamy na Kurs Terapia Resynchronizująca, który będzie pierwszym

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku Czwartek, 1 grudnia 2016 roku 15.20 15.30 Otwarcie 15.30 17.00 Warsztaty. Podstawy diagnostyki echokardiograficznej w chorobach serca i naczyń Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr n. med. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Polska 2013; 71, 11: 1213 1219; DOI: 10.5603/KP.2013.0313 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Kardiologia interwencyjna w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Kardiologia na rozdrożu

Kardiologia na rozdrożu r. Kardiologia na rozdrożu KOMITET ORGANIZACYJNY: 1) Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel Kierownik II Kliniki kardiologii UJ CM, Kraków 2) Dr hab. med. Mirosław Dziuk Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej,

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN Kardiologia Polska 2013; 71, 12: 1332 1336; DOI: 10.5603/KP.2013.0344 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Wymogi Asocjacji Interwencji Sercowo-

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe PROGRAM SYMPOZJUM Nagły Zgon Sercowy Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej Drugie Sympozjum Zimowe Pałac w Niepołomicach k/ Krakowa 13-14 grudnia 2007 Organizatorzy: Klinika

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com 2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland THTpoland.com In affiliation with: Under official accreditation of: Association of Cardiovascular Interventions of the Polish

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Z wyrazami szacunku w imieniu Kierownictwa Naukowego

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Z wyrazami szacunku w imieniu Kierownictwa Naukowego www.wserculodzi.pl dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Łódź to miasto o historii złożonej i fascynującej. Dzięki wkładowi czterech różnych kultur stało się prężnie funkcjonującym ośrodkiem przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII 1. KOSZYK I Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna (100 pytań) 2. KOSZYK II Kardiologia kliniczna (100 pytań) 3. KOSZYK III Ostre stany kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tadeusz Osadnik

Dr n. med. Tadeusz Osadnik Dr n. med. Tadeusz Osadnik III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca Laboratorium Genomiki, Śląski Park Technologii Medycznych KardioMED Silesia genomika@kmptm.pl Gdzie jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PRZY ODDZIALE INTENSYWNEJ

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

"Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "

Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji " Skrócony raport z prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorzy: Piotr Jankowski, Maciej Niewada, Andrzej Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve SOBOTA 900 1030 SALA 1 SESJA DYDAKTYCZNA / EDUCATIONAL SESSION NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ 2014 MITRAL VALVE REGURGITATION 2014 Piotr Hoffman (Warszawa), Marek Deja (Katowice) Diagnostyka nowości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Rejestracja. Zaproszeni Wykładowcy. Komitet Organizacyjny. Punkty Edukacyjne. Miejsce obrad

Rejestracja. Zaproszeni Wykładowcy. Komitet Organizacyjny. Punkty Edukacyjne. Miejsce obrad Rejestracja Zaproszeni Wykładowcy Centrum Kongresowe Belvedere, Sala Retro Lounge, Poziom 0 Czwartek, 20.04 16:00 20:00 Piątek, 21.04 09:00 19:00 Sobota, 22.04 09:00 14:00 Prof. Marianna Bąk Prof. Danuta

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - NAUKA, PRAKTYKA, INNOWACJE ŚRODA 22.02.2012. Rejestracja uczestników

PROGRAM REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - NAUKA, PRAKTYKA, INNOWACJE ŚRODA 22.02.2012. Rejestracja uczestników PROGRAM XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ustroń 22-25.02.2012 r. REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży?

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży? FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

; 77(3): (IF=2.398;

; 77(3): (IF=2.398; A. Prace oryginalne 1. Rużyłło W., Włodarska E., Demkow M., Śpiewak M., Søndergaard L., Kowalski M., Małek Ł., Petryka J., Siudalska H., Wolski P., Miśko J., Hoffman P., Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE ZAPROSZENIE XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE HOTEL PRZYSTAŃ, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn 9-10 czerwiec 2017 rok www.wmsk.pl Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, WMSK czyli Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Rada Naukowa Ministerstwa Zdrowia 16 marca 2011 roku 1 Znaczenie niekomercyjnych rejestrów medycznych w monitorowaniu jakości usług w Polsce: Wprowadzenie prof. Leszek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27/04/2015 godz. 15:00 PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 GODZINA: SALA 4 SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 5 SALA 6 8.30 9.00 X X X X Jak minął dyżur. Raporty lekarzy z Oddziałów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20/04/2015 godz. 16:00 PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 GODZINA: SALA 1 173 miejsc 8.30 9.00 Jak minął dyżur. Raporty lekarzy z oddziałów Śląskiego Centrum Chorób Serca. Moderatorzy:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii.

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologi Nieinwazyjnej Instytut Kardiologii Warszawa - Anin Ryszard Piotrowicz Komitet

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca PROF. DR HAB. MED. TOMASZ ZIELIŃSKI KIEROWNIK KLINIKI NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013

Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013 Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013 I. 18.10.2011 r. Chory z niewydolnością serca praktyczne problemy kliniczne 1. Chory z niewydolnością

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca PRACA POGLĄDOWA Folia Cardiologica Excerpta 2012, tom 7, nr 1, 41 45 Copyright 2012 Via Medica ISSN 1896 2475 Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca Anna Hrynkiewicz-Szymańska 1, Marek

Bardziej szczegółowo

IX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej Warszawa

IX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej Warszawa IX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej 22 24. 04. 2005 Warszawa Hotel Radisson SAS Centrum, ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa Tematy wiodące: 1. Interwencyjne leczenie wielopoziomowej miażdżycy tętnic

Bardziej szczegółowo