ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Statystycze Oddział we Wrocławiu ŚLĄSKI Silesia Statistical Review Nr 3 (9) Wydawictwo Uiwersytetu Ekooiczego we Wrocławiu Wrocław 205

2 RADA NAUKOWA Walety Ostasiewicz, Tadeusz Bedarski, Iva Belko, Luisa Caal, Staisław Heilper, Staislava Hroová, Agiola Pollastri, Jerzy Śleszyński, Reihard Viertl, Halia Woźiak, Michele Zega, Eilia Zikova KOMITET REDAKCYJNY Zofia Rusak (redaktor aczely) Edyta Mazurek (sekretarz aukowy) Tadusz Borys, Katarzya Ostasiewicz, Grażya Trzpiot RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z CZASOPISMEM Helea Jasiulewicz, Wojciech Kordecki, Dorota Kuchta, Aa Malia, Zofia Mielecka-Kubień, Dauta Mierzwa, Staisława Ostasiewicz, Barbara Podolec, Katarzya Sawicz, Juliusz Siedlecki, Jerzy Wawrzyek, Jausz Wywiał Iforacje o aborze artykułów i zasadach recezowaia zajdują się a stroie iteretowej Wydawictwa Czasopiso jest ideksowae w astępujących bazach: BazEko CEEOL EBSCO Woly dostęp do wersji elektroiczej: silesiastatreview.ue.wroc.pl Cetru Otwartej Nauki Dolośląska Biblioteka Cyfrowa

3 Spis treści Od Redakcji 5 Muhaad Shafiq, Reihard Viertl: Geeralized Kapla Meier Estiator for Fuzzy Survival Ties 7 Jausz Łyko, Atoi Soluk: Próba foralej defiicji dobrobytu 5 Teresa Kupczyk, Waldear Kordecki: Statistical correlatios betwee the Kowledge Ecooy Idex ad Geder (i)equality Idex 29 Aa Kowalska: Pooc państwa w zakresie dożywiaia dzieci i łodzieży w Polsce 43 Agieszka Tarowska: Możliwości edukacyje i wychowawcze a obszarach wiejskich województwa dolośląskiego a tle kraju 57 Daia Gąska: Progozowaie bakructwa za poocą klasyfikatorów rozytych realizujących ideę aksyalego argiesu 7 Joaa Dębicka, Agieszka Marciiuk: Aaliza porówawcza hipoteczych ret ałżeńskich w krajach Uii Europejskiej 89 Staisława Ostasiewicz: Statystycza aaliza ryzykowych sytuacji decyzyjych Tadeusz Gerstekor: Uwagi o wzorze a oety rozkładu prawdopodobieństwa Pólyi 3 Katarzya Ostasiewicz, Walety Ostasiewicz: Reshapig ecooics to ecopass quality of life issues 37 Edyta Mazurek: Kosekwecje zia ulgi prorodziej w polski systeie podatkowy 6 Walety Ostasiewicz: Professor Zdzisław Heryk Hellwig ( ) 77 Walety Ostasiewicz: O trwały rozwoju 83 Walety Ostasiewicz: Celebratig the 90 th Birthday of Professor Oscar Sheyi 209 Katarzya Ostasiewicz: Probley z próbai, dyskryiacją rasową i edukacją: ekooetria i zagadieia społecze w pracy Jaesa J. Heckaa (agroda iieia Nobla, 2000) 22 Witold Więsław: Pierwsza polska rozprawa z rachuku prawdopodobieństwa 25 Agata Girul: Ważiejsze dae społeczo-gospodarcze o województwach 283

4 ŚLĄSKI 4 Spis treści Suaries Muhaad Shafiq, Reihard Viertl: Uogólioy estyator Kaplaa Meiera dla rozytego czasu przeżycia 4 Jausz Łyko, Atoi Soluk: A attept of the foral defiitio of well-beig 27 Teresa Kupczyk, Waldear Kordecki: Statystycze związki poiędzy wskaźikie gospodarki opartej a wiedzy (Kowledge Ecooy Idex) a stopie ie/rówości kobiet i ężczyz (Geder Equality Idex) 42 Aa Kowalska: State aid for childre ad youth i ters of feedig i Polad 55 Agieszka Tarowska: Educatioal ad childcare opportuities i rural areas of Lower Silesia voivodship copared to the whole coutry 69 Daia Gąska: Bakruptcy predictio with Maxiu Margi Fuzzy Classifiers 88 Joaa Dębicka, Agieszka Marciiuk: Coparative aalysis of arriage reverse auity cotracts i the coutries of the Europea Uio 0 Staisława Ostasiewicz: Statistical aalysis of risky situatios 30 Tadeusz Gerstekor: Rearks o the forula for the oets of the Pólya probability distributio 35 Katarzya Ostasiewicz, Walety Ostasiewicz: Przystosowaie ekooii do badań ad jakością życia 58 Edyta Mazurek: Effects of chages i the Pro-faily Tax Relief i The Polish Tax Syste 75 Walety Ostasiewicz: O the sustaiable developet 208

5 PROFESSOR ZDZISŁAW HENRYK HELLWIG ( ) ŚLĄSKI Walety Ostasiewicz Uiwersytet Ekooiczy we Wrocławiu ISSN e-issn DOI: 0.56/sps Short biography Professor Doctor habilitatus h.c.h.c. Z.H. Hellwig was bor o 26 May 925 i the sall tow of Dokszyce, ot far fro Wilo. Both of his parets were teachers. His father, Hery Hellwig, taught Gera ad his other taught Matheatics. Prof. Z. Hellwig was educated at Kig Zygut August Giazju i Wilo. However his secodary school graduatio certificate ( atura i Polish) he oly obtaied after the Secod World War i Wrocław, i 947. I the sae year he erolledi the Wyższa Szkoła Ekooicza (Uiversity of Ecooics) i Wrocław, fro which he graduated i 950 with a Bachelor s Degree. I 952 he received his Master s Degree ( agister i Polish) i Theory of Statistics at The Pricipal School of Plaig ad Statistics (SGPiS ) i Warsaw. Bachelor ad Master degreecertificates Whilsta studet of the secod year i the Higher Coercial School (Wyższa Szkoła Hadlowa i Polish), he started to work at this school as a juior assistat.

6 ŚLĄSKI 78 Walety Ostasiewicz O the basis of the paper Liear regressio ad its applicatios i ecooics, he defeded i 958 his Ph.D. degree i Ecooic Scieces (officially the ae of this degree was Kadydat Nauk Ekooiczych, that is Cadidate of Ecooic Scieces). I 967 he becae Professor of Ecooics, ad i 972 he was oiated as (full) Professor i Ecooics. I 962 Prof. Z. Hellwig was oiated as Head of Departet of Statistics ad held this post util 995, the year whe he retired. Although Professor Hellwig retired fro his chair, he cotiued to work quite regularly i his office. I 2005 the first coferece o actuarial statistics was orgaized i Polad, dedicated to Professor Hellwig o the occasio of his 80 th birthday. This coferece was atteded by practically all the proiet Polish statisticias. May ideas, cocepts ad ethods bear the ae of Hellwig. The ost faous of the are listed below.. Iforatio capacity or the iforatio easure coveyed by a set of ecooic variables (i Polish: pojeość iforacyja), published i 968. The iforatio easure coveyed by the -eleet subsets { Xk, X,..., k X 2 k } of the set of potetial variables { X, X2,..., X } has bee defied by the followig forula (istatly recogizable by ay Polish statisticia): H( k,,) i= j= r 2 ki =, r where k = ( k, k2,..., k), ad r kk is the correlatio coefficiet be-twee i j X k i ad X, r k i is the correlatio coefficiet betwee Y ad X k i. k j kk i j 2. Idex of stochastic depedece (published i 969) The other sigificat Hellwig s achieveet is the easure of stochastic depedece. For the case of two diesioal rado vector ( XY, ) this easure has bee defied as follows: 2. d = ( i[ f ( x, y), f ( x) f ( y)] dxdy)

7 Professor Zdzisław Heryk Hellwig 79 For the discrete case this easure has bee defied by the followig forula: d r s i( p, pq ) ij i j i= j= = (i( rs, )) Both of the were further ivestigated i a uber of papers by ay scholars.. ŚLĄSKI 3. Distace rado variable I 967 Z. Hellwig itroduced a ew statistical cocept, aely the cocept of distace variable. It has bee defied as follows Let X = ( X, X,..., X ), X = ( X, X,..., X ),..., X = 2 2 ( X, X 2,..., X } be a siple rado saple fro the distributio give by cdf F( x,..., x ) or by the desity fuctio f ( x,..., x ). The distace rado variable, deoted by sybol C,, is defied as follows: where C = i( Y, Y,..., Y ),, 2 0 j 2 Yj = ( Xi Xi ) j =,2,,. i= Ituitively, variable C, eas the shortest distace betwee a 0 2 rado vector X ad a set of rado vectors X, X,..., X. The geeral expressio for the cuulative distributio fuctio was established by Bolesław Kopociński (the well-kow Polish atheaticia). His forula is the followig: C =, R 2 F ( c) ( V ( x, x,..., x, c)) dx,... dx. V ( x... x, c) = f ( x + u, x + u,..., x + u ) du... du Where A 2 2 with A= {( u..., u ) u + u u < c}

8 ŚLĄSKI 80 Walety Ostasiewicz The liit distributio, whe, is the followig: F c = e f x x x dx dx, K ( c) C ( ) (, 2,..., )... R /2 ( ) =Π / Γ ( / 2 + ). K c c Giter Trybuś (94-203), oe of Hellwig s first disciples, thoroughly ivestigated the theoretical ad practical probles related to the distace variable. He devoted a whole oograph tothe ivestigatio of the explicit forulae of the distributios of distace variable calculated for saple drovig fro a uber of populatios. 4. Idex of socio-ecooic developet Suppose there is give observatio vector xi = ( xi, xi 2,..., xi ) which cotais the values of features characterisig the evaluated coutries with respect to their level of socio-ecooic developet. There is give the referece vector x0 = ( x0, x0,..., x0 ) which has bee called the patter of ecooic developet, characterizig a ideal coutry. The level of developet of each coutry is calculated accordig to the followig forula: ci di =, i =,2,, N, c o where N is the uber of coutries evaluated with respect to their status of developet, ad the quatities c i ad c o are defied as follows: 2 ci = ( xij xoj ) j= N 2 2 ( i ), N i = co = c + c c with = N c ci. N For illustratio, here is a excerpt fro Hellwig s work, A ethod for the selectio of a copact set of varaiables published i Social idicators: probles of defiitio ad of selectio, Reports ad papers i the social scieces, No. 30, UNESCO, 974. i=

9 Professor Zdzisław Heryk Hellwig 8 5. Visioary activities Professor Hellwig had a uusual prophetic abilities. Whe oly a few people i Polad were seriously thikig about the future of a electroic brai, Professor Hellwig orgaized a educatioal ad study cetre for coputer prograig ad data processig. Uder his leadership there were published for the advertiseet of Lower Silesia Busiess School first tie i Polad a series of textbooks o prograig laguages, scietific coputatios usig a co-puter achie. Whe Polad was udergoig the chage of political syste, Z. Hellwig proposed to orgaize the Lower Silesia Busiess School for the study ad teachig of fiacial atheatics ad actuarial statistics. Reeberig this iitiative, there was orgaized i 2000,for the first tie i Polad, Actuarial Coferece coeoratig Hellwig s 80 th birthday. I spite of soe stublig blocks, practically all of the ost proiet Polish statisticias ad atheaticias took part i this coferece. ŚLĄSKI

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN LOWER SILESIA1

MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN LOWER SILESIA1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 2 (2) 203, 29-40 ISSN 644 0668 (prit) ISSN 2083 8662 (o-lie) MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu Silesian Statistical Review Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonoicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 RADA NAUKOWA Walenty Ostasiewicz, Tadeusz Bednarski, Luisa

Bardziej szczegółowo

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland WOJTOWICZ DOMINIKA P h.d Tel. 512 810 825 e- mail: domiika.wojtowicz@alk.edu.pl Natioality: Polish Date of birth: 20.04.1977 r. Place of birth: Warsaw, Polad Maide ame: Bielecka EDUCATION 2007 Ph.D. i

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. i. Ja ADAMCZYK AGH w Krakowie dr i. Roma BARCZEWSKI Politechika Pozaska prof. dr hab. i. Walter BARTELMUS Politechika Wrocawska prof. dr hab. i. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kontrola imigracji. iii

Kontrola imigracji. iii Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. ult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice

Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice Promocja Iwestycyja Miasta Gliwice Projekt współfiasoway przez Uię Europejską z Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regioalego w ramach Regioalego Programu Operacyjego Województwa Śląskiego a lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Redakcja naukowa Paulina Ucieklak-Jeż Częstochowa 2013 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Walenty

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Ekonomia

Społeczeństwo i Ekonomia 1 (1) 2014 Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników Zacznijmy od korzeni. Urodził się Pan w Katowicach. Jestem katowiczaninem w jakiś sposób z przypadku. Mój ojciec urodził się w Czechosłowacji, na Zaolziu. Studiował w czeskiej Pradze. W 1938 roku miał

Bardziej szczegółowo

At the Sources of the Academic Dental Circles in Wroclaw the History of a Scientific School

At the Sources of the Academic Dental Circles in Wroclaw the History of a Scientific School HISTORICAL PAPERS Dent. Med. Probl. 2004, 41, 2, 313 318 ISSN 1644 387X BARBARA BRUZIEWICZ MIKŁASZEWSKA At the Sources of the Academic Dental Circles in Wroclaw the History of a Scientific School U źródeł

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

Conclusion. 1 Jordan argued that Plato was the first philosopher of mathematics and discoverer of the

Conclusion. 1 Jordan argued that Plato was the first philosopher of mathematics and discoverer of the Conclusion The analyses conducted in the previous chapters show that the Polish mathematicians and logicians of the pre-war period were interested in philosophical issues related to mathematics and logic.

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(9) 2008, 99-109 THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS Izabela Lipińska Poznan University of Life Sciences

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2010 (24) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

Directions in Research of the Oldest Polish Press (1501 1729)

Directions in Research of the Oldest Polish Press (1501 1729) WŁADYSŁAW MAREK KOLASA 1 Directions in Research of the Oldest Polish Press (1501 1729) KEY WORDS Polish press, history, 16th 17th century, research, ephemeral newspapers, serial newspapers handwritten

Bardziej szczegółowo

Economy and Space. Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz

Economy and Space. Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 324 Economy and Space edited by Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz Publishing House of Wrocław

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo