Surgical site infections in gynaecology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Surgical site infections in gynaecology"

Transkrypt

1 JOURNAL OF PUBLIC OF PUBLIC HEALTH, HEALTH, NURSING NURSING AND AND MEDICAL RESCUE RESCUE No.4/2013 No.4/2013 (16-21) 16 Surgical site infections in gynaecology (Zakażenia miejsca operowanego w ginekologii) B Stawarz 1 A,D,F, M Sulima 2 E, M Lewicka 2 E, I Brukwicka 1B Abstract Despite advances in prevention and treatment, modern medicine is faced with increased risk of infections. Nosocomial infections are infections contracted while a patient was receiving health benefits as long as the disease was not in the incubation period at the time of healthcare provision or occurred after the healthcare provision, but no longer than the longest possible incubation period. Frequently an infection is considered nosocomial if it was contracted hours after admission or discharge of a patient to/from hospital. Nosocomial infections occur most often in the form of urinary tract infections (35%), surgical site infections (25%), blood infections (10%), pneumonia (10%) and others (20%). In gynaecology departments, one of the most common infections is the surgical site infection, i.e. infection to the location of surgical incision. The percentage of infections in gynaecological departments ranges from 0.89% to 1.6%, and the duration of the treating patients with infections is twice as long as treating patients without intercurrent infections. The risk of surgical site infections is influenced by factors associated with a patient, procedures and medical care as well as hospital environment. Risk factors for surgical site infections include the degree of cleanliness of the operating field, the duration of treatment and the patient's condition. The risk of contracting a surgical site infection also occurs in connection with the mode of operation. Emergency operations are exposed to the greatest risk, as there is usually not enough time to eliminate the source of infection. Prevention of surgical site infections in gynaecology departments should be based on modern organization of the department, the appropriate preparation of patients for surgery, the use of perioperative antibiotic prophylaxis, appropriate post-operative care, monitoring the development of infections by medical personnel and the implementation of appropriate procedures in the event of infection detection. Prevention of nosocomial infections, including surgical site infections, contributes to an optimal treatment effect, shortens the hospital stay, reduces the costs of treatment and decreases the intensity of complications among patients. Key words - infections, gynaecology, operating site, prevention. Streszczenie Współczesna medycyna pomimo osiągnięć w dziedzinie profilaktyki i leczenia, zmaga się ze zwiększonym ryzykiem występowania zakażeń. Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku, gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. Najczęściej zakażenie uznaje się za szpitalne, jeżeli wystąpiło godziny od przyjęcia lub wypisania ze szpitala. Zakażenia wewnątrzszpitalne występują najczęściej pod postacią zakażenia dróg moczowych (35%), miejsca operowanego (25%), zakażeń krwi (10%), zapaleń płuc (10%) i innych (20%). W oddziałach ginekologii do jednych z najczęściej występujących zakażeń zalicza się zakażenie miejsca operowanego, oznaczającego infekcję miejsca, które zostało nacięte podczas operacji ginekologicznej. Odsetek zakażeń w oddziałach ginekologicznych wynosi od 0,89% do 1,6%, a czas leczenia pacjentek z zakażeniami jest dwukrotnie dłuższy aniżeli czas leczenia chorych bez współistniejących zakażeń. Na ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego mają wpływ czynniki związane z chorą, procedury pielęgnacyjne i lecznicze oraz środowisko szpitala. Do czynników ryzyka wystąpienia zakażenia miejsca operowanego zaliczają się stopień czystości pola operacyjnego, czas trwania zabiegu oraz stan zdrowia pacjentki. Ryzyko rozwoju zakażenia miejsca operowanego występuje również w związku z trybem zabiegu operacyjnego. Największym ryzykiem obarczone są operacje ze wskazań nagłych, przy których jest zbyt mało czasu na wyeliminowanie źródła zakażenia.zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego w oddziałach ginekologii powinno polegać na nowoczesnej organizacji oddziału, właściwym przygotowaniu pacjentki do zabiegu, zastosowaniu antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej, odpowiednio prowadzonej opiece pooperacyjnej, monitorowaniu rozwoju zakażeń przez personel medyczny oraz odpowiednim postępowaniu w sytuacji wykrycia zakażenia. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym, w tym zakażeniom miejsca operowanego, przyczynia się do uzyskania optymalnego efektu leczenia, skrócenia czasu hospitalizacji, redukcji kosztów leczenia oraz zmniejszenia powikłań wśród chorych. Słowa kluczowe - zakażenia, ginekologia, miejsce operowane, profilaktyka. Author Affiliations: 1. Institute of Health Protection, The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław 2. Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetrical - Gynaecological Nursing, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin.

2 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.4/ Authors contributions to the article: A. The idea and the planning of the study B. Gathering and listing data C. The data analysis and interpretation D. Writing the article E. Critical review of the article F. Final approval of the article Correspondence to: Barbara Stawarz, MD, PhD, Ostrów 109, PL Radymno, Poland; N I. INTRODUCTION osocomial infections are one of the modern medicine s largest problems. Acknowledging the existence of infections and their consequences as well as knowledge on their causes, etiological factors and clinical symptoms may lead co controlling and fighting infections in a proper way [1,2,3]. In Poland, issues related to nosocomial infections have legal responsibilities and rights imposed upon them. The main regulation on this matter is the Act of 5 th December 2008 on prevention and treatment of human infectious diseases (Dziennik Ustaw 2008, No 234, item 1570), according to which a nosocomial infection is the one that is contracted while a patient was receiving health benefits as long as the disease was not in the incubation period at the time of healthcare provision or occurred after the healthcare provision, but no longer than the longest possible incubation period. Most of the time, an infection is deemed nosocomial if it was contracted with the period of hours after the patient was admitted to hospital or discharged from it [4]. According to the report for the European Society for Health Promotion "PRO-SALUTEM", nosocomial infections are most common in the form of urinary tract infections (35%), postoperative wound infections (25%), blood infections (10%), pneumonia (10%) and others (20%) [5]. Infections can be divided into groups on the basis of: 1. The mechanism and the etiological factor: endogenous a patient s internal flora causes the infection, exogenous the infection is caused by microorganisms acquired from the hospital environment, ungraded (e.g. intrauterine and perinatal infections). 2. The time of occurrence: early infections developing before day 5-7 at the hospital (day 3 for neonates), late infections - developing after day 7 at the hospital (day 3 for neonates). 3. form and location: local infections (skin infections, mucosa infections, superficial operating site infections), Systemic infections (urinary tract infections, pneumonia) Disseminated (general) infections (sepsis, septic shock) [2,6,7]. II. RISK FACTORS OF NOSOCOMIAL INFECTIONS The risk factors of nosocomial infections are defined as likelihood ratios of infections stemming from the difference in the frequency of infections, be the predisposing factor present or absent. Accordingly, three types of risk factors are distinguished: 1. Factors dependent on the microorganism i.e. the type of bacteria and the degree of infectiousness, virulence and susceptibility to antibiotics. This group of features impact the infected person s immunity. 2. Factors dependent on the biological condition of the infected person they are, among others, immunological deficiencies related mainly to age, underlying pathologies (e.g. diabetes, cancer, burns, congenital defects, compound fractures, polytrauma, proliferative haematological disorders, also nutritional status (obesity, malnutrition), addictions and concomitant diseases. 3. Factors related to diagnostics, treatment and care mainly invasive diagnostic and treatment techniques such as breaking the continuity of tissues catheterising blood vessels, haemodialysis as well as catheterising urinary bladder, intubation, implants or mechanical lung ventilation. These treatments potentially clear the way for an infection and cause the microorganisms in the patient s natural flora to move [6,7]. III. SURGICAL SITE INFECTIONS IN GYNAECOLOGICAL DEPARTMENTS One of the most common infections at gynaecology departments is surgical site infection i.e. infection to the operative incision location. A relevant element of the surgical site infection is the time that has passed after the surgery [8,9]. The most frequently distinguished etiological factors are: E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Gardnerella, Bacteroides fragilis, Ureaplasma and Enterococcus [2,10]. The risk of contracting a surgical site infection is related to the mode of surgery. The highest risk is present during emer-

3 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.4/ gency operations as there is too little time to eliminate the sources of infection. The technique used determines the postoperative condition of the wound. After the surgery is over, the surgical wound is closed using stitches, special strips or clips. Studies have shown that strips are more successful at protecting the wound from infections during the first days after the surgery [11]. Clinical forms of operating site infections include: superficial infections of the surgical site (incision location) and deep/organic infection of the surgical site, including lesser pelvis infections. Superficial infections show at the incision location and involve the skin and subcutaneous tissue. What is more, at least one of the following conditions is fulfilled: pus leak from the incision, positive results of a microbiological test of the wound drainage, at least one clinical symptom of inflammation or a diagnosis of infection by a doctor. Deep infections are visible at the surgical site within 30 days after the surgery. That pertains to the tissues above the fascia and at least one of the following conditions is fulfilled: pus leaks from the incision, the wound opens by itself or a doctor opens it when there s a symptom of inflammation, an abscess or some other symptom visible during a direct examination or a diagnosis of infection by a doctor. The infections of organs or cavities show at the surgical site within 30 days after the surgery. That pertains to each organ or area violated during the surgery apart from skin and subcutaneous tissue, fascia and muscles near the incision location and when one of the following conditions is fulfilled: pus leak from a drainage tube inserted in an organ or cavity, positive results of a microbiological test of the organ or cavity, an abscess or some other symptom of infection visible either at the direct examination during another surgery or in histopathology or radiology a diagnosis of infection by a doctor [11,12,13]. The risk of surgical site infection may be: I. determined by surgical techniques: the depth of surgical site, tissue necrosis and ischemia, the size of the incision, haemorrhages, hematomas, drainage tubes inserted, duration (with surgeries that last over 2 hours, the exposure is highest), the degree of operative field contamination, skin infections of the operating theatre personnel, improper equipment sterilization, surgeries related to the application of chemotherapy, immunosuppressive drugs, steroids, excessive movement of the personnel in the operating room, improper ventilation of the operating field; II. caused by the patient s condition: concomitant diseases (diabetes, malnutrition, decreased serum albumin, cardiac failure), age, nutritional status (malnutrition, obesity), carrier state (viral hepatitis, staphylococcus in nasopharynx), skin diseases (mainly infections), smoking, tooth decay, chronic nidi; III. dependent on the perioperative care provided: too few sanitary facilities for the number of patients, wrong antibiotics policy, prolonged preoperative hospitalisation, removing hair in the operating field, wrong skin disinfection in the operating field, improper bandage change, improper sterilisation and disinfection of the medical equipment, failure to observe aseptic and antiseptic rules and mistakes in training medical staff [3,7,14]. The symptoms of surgical site infections can be divided into local and general ones. Local infections are the infections of skin and subcutaneous tissue and their symptoms are: pain (dolor), the reddening of wound edges (rubor), increased tension, oedema and dehiscence of the wound edges (tumor), drainage (usually pus), increased temperature (calor) as well as fever occurring between 4 and 8 days after the surgery (6,9,15). Fever is one of the first symptoms of a surgical site infection. It usually appears from 5 to 10 days after the surgery. If so, it is an indication to re-examine the surgical wound. The pain in the wound is a proper reaction of the organism to the trauma, which decreases with time after the surgery. If pain lingers for a prolonged period of time or it is limited to one spot, the wound infection can be suspected. Strong pain is especially characteristic of anaerobic bacteria. Insignificant reddening is a normal symptom after surgeries; it is related to counter-irritation caused by the surgical trauma (it is gone 2 or 3 days after the operation). If the reddening does not disappear in that time, a surgical site infection might have been contracted. The edges of a wound that is healing correctly are usually soft; if they are hard, an infection can be suspected. Often, there is a slight drainage from the post-surgical wound during the first days after the surgery (the liquid is thin and straw-yellow and contains some blood, it is the so-called serosanguinous drainage). If the drainage goes on for too long or the colour or thickness changes, an infection has been contracted [11,16]. General infections that penetrate into deeper tissues and organs may cause a systemic inflammatory response syndrome (SIRS), the formation of remote metastatic foci, abscesses or meningitis. Surgical site infections may lead to tenatus, gas gangrene and necrotizing fasciitis [9]. IV. THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTIONS AT GYNAECOLOGICAL DEPARTMENTS Surgical site prophylaxis is threefold: preoperative, perioperative (preparing the patient for the surgery) and postoperative [17,18,19]. The preoperative prophylaxis includes identifying risk group patients and decreasing the duration of hospitalisation before the surgery by as much as possible. The condition of the patients who are to undergo gynaecological surgeries is

4 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.4/ subject to a thorough analysis of the existing risk factors of surgical wound infection. One of the preventive methods is to shorten the preoperative hospitalisation time. This method prevents from colonisation by multiresistant hospital strains. These strains inhabit digestive tract, upper respiratory tract and skin during the first 5 days of hospitalisation [17,19]. The perioperative prophylaxis also involves preparing the patient for a surgery, the preparations of the surgical team and the theatre as well as implementing the procedure according to specified standards. With the current intensity of infections, preventive measures applied before the surgery are of crucial significance. It is recommended to apply hygienic skin preparation (a bath and a proper disinfection directly before the incision). Agents used to clean the whole body should be chemically consistent and biocidal. The use of chemicals containing chlorhexidine during the bath decreases the skin bacteria level by nine times. Currently, a shower or a bath with an antiseptic agent applied is recommended 6 to 12 hours before the surgery and in the morning on the day of the surgery [20,21,22]. Sometimes it is necessary to remove the hair from the operating field before the surgery. The best equipment to do so is a surgical clipper. Shaving with a clipper should be performed on the day of the surgery. The risk of incision site infection is the lowest when the hair is removed 1 to 2 hours before the surgery [9,22]. Preparing the incision location and the area in its proximity aseptically before the surgery has crucial significance in the surgical site infection prevention. The aim of the disinfection is to remove the microorganisms from the skin. A right chemical should be characterized by: a wide range of antimicrobial activity, a prolonged biocidal effect, short drying time, no smell, no skin irritation effect and no reactivity with drainage and blood from the wound [22,23]. The effectiveness of the disinfection is dependent on the concentration, the application method and the activity time (the longer the time, the lower the effectiveness) as well as the type of skin and the characteristics of the patient s physiological flora. The disinfection of the operating field performed in accordance with the standards guarantees the removal of the entire permanent flora and most of the temporary flora. Of special significance is also the disinfection of medical staff s hands and using sterile personal protective equipment gloves, masks and gown [7,22,24]. Another element of perioperative infection prevention is draping the surgical site. A material commonly used to place around the site were reusable cotton cloths. Because of their drawbacks (they could be penetrated by microorganisms) they were replaced by disposable synthetic foil. This material clings tightly to a patient s skin and prevents from microorganism migration. Also, it minimises the number of clamps used, which is beneficial as clamps often violate the skin and break the securing material. Yet another modern surgical site draping method is a fluid microbiological barrier, which, as a result of polymerisation, creates a protective layer. Thanks to that the pathogen is immobilised and it retains the biocidal effect of the disinfection chemicals used previously [22,24,25,26,27]. Among the preventive measures that decrease the risk of surgical wound infection, mechanical protection is of greatest significance. That role is performed effectively by the Alexis wound retractor. This method is successfully used in surgical practice, especially in the cases of high-risk patients, in which group one has to include patients undergoing gynaecological surgeries. According to some authors, mechanical protection of surgical wounds should be one of the basic elements of preventive measures applied in order to decrease the number of surgical wound infections [28]. Another great impact on the surgical site infection prevention is the preparation of the surgical team and theatre. The possibility of microorganism transportation is reduced by surgical hand washing and using sterile medical gloves. Any members of staff with skin lesions of hands and face should be excluded from the procedure. The same applies to any carriers of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and the Staphylococcus aureus strains causing TSS (Toxic Shock Syndrome). It is also necessary to minimise the number of people remaining in the room and their movement the prohibition form leaving or entering the room needlessly should be rigorously observed [9,29]. Proper sterilisation of surgical equipment, ventilation system that lets clean air into the operating theatre (with 20-grade filtration) as well as proper cleaning of the theatre (washing and disinfection) prevent infections triggered by environment from occurring. Gynaecological surgeries often require the use of drainage tubes. The benefit of that is the facilitation of fluid removal, as a result of which the wound is cleaned. Nevertheless, if the tubes are improperly inserted, the insertion point is not cared for appropriately or the containers are not emptied, it clears the way for microorganisms to enter [9,13,22,30,31]. Antibiotic perioperative prophylaxis consists in applying an antibiotic shortly before the surgery or upon the inoculation of the bacteria. The purpose of the treatment is to decrease the probability of post-operative wound infections as well as remote infections. The essence of antibiotic prophylaxis is also maintaining the proper concentration of antibiotic during the whole surgery. The dosing method is based on the doubled biologic half-life of the antibiotic. One dose before the surgery is enough to ensure that the antibiotic level is appropriate throughout the operation. In case of haemorrhages or duration longer than expected that dose should be applied again. It has to be remembered that during an underlying pathology the physiological flora is disrupted and microorganisms that are more immune and virulent can colonise the organism. Therefore, choosing the antibiotic one should take into account the

5 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.4/ specifics of the department as well as the epidemiological situation [8,28,32,33]. The prophylaxis in the postoperative period consists mainly in caring for the surgical site. It should be properly secured with a sterile bandage, which should be changed in aseptic conditions (in a treatment room) whenever needed. While changing, sterile materials and equipment should be used and there should be no contact with the hand skin of the staff. One should also observe the infection prevention standards. Failure to comply with these rules by medical staff is a source of potential infection to the surgical site. The risk is even higher is the wound is open or a drainage tube has been inserted [7,11,15]. V. CONCLUSIONS Surgical site infections are a significant problem at gynaecological departments. The prevention of such infections at gynaecology departments should consist in the modern organisation of the department, proper preparation of the patient for surgery, the application of antibiotic perioperative prophylaxis, appropriate postoperative care, monitoring the development of infections by medical staff and the implementation of the appropriate procedures should an infection be detected. These measures contribute to the optimal effect of the treatment as well as the reduction of the duration of hospitalisation, the costs of the treatment and the complications experienced by the patient. VI. REFERENCES [1] Marchlik WD, Kurnatowski P. Grzyby jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych. Otolaryngologia; 2010, 9, 2: [2] Bulanda M, Tyski S, Ciuruś M. Zakażenia szpitalne w Polsce stan wiedzy na kwiecień Raport programu Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny Szpitalnej. [3] Fiedotow M, Denys A. Wybrane aspekty zakażeń szpitalnych. Pol Merk Lek; 2006, XXI, 125: [4] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U nr 234 poz [5] Johnz-Różek K. Zakażenia Szpitalne raport opracowany dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia PRO-SALUTEM. Warszawa; 2009, 5: [6] Bulanda M. Zakażenia szpitalne na oddziałach zabiegowych. Kraków; Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, [7] Kowalewska M. Zakażenia szpitalne w chirurgii. W: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Walewska E (red). Warszawa; Wyd. Lek. PZWL, [8] Bober-Greek B, Fleischer M. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wrocław; Wyd. Urban & Partner, [9] Dalkowska A, Krzemiński M, Gaworska-Krzemińska A. Roszczenia pacjentów-konsekwencje cywilno prawne ran powikłanych. Zakażenia; 2007, 3: [10] Sajdak S, Witczak K. Zakażenia operacyjne w ginekologii i położnictwie. Sepsis; 2008, 1: [11] Krasnodębski I, Wójcik Z. Teoretyczne i praktyczne podstawy chirurgii narządów jamy brzusznej oraz chirurgii urazowej tkanek miękkich. Warszawa; Wydawnictwo Akademii Medycznej w Warszawie, [12] Schlegel HG. Mikrobiologia ogólna. Warszawa; Wyd. Nauk PWN, [13] Drews M, Marciniak R. Zakażenia chirurgiczne. Poznań; Wyd. Nauk. UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, [14] Sierocka A, Cianciara M. Monitorowanie zakażeń szpitalnych. Probl Hig Epidemiol; 2010; 91, 2: [15] Bielecki K. Zakażenia chirurgiczne. Warszawa; Wyd. Borgis, [16] Gondek S. Nowa koncepcja terapeutyczna z uwzględnieniem procesów patofizjologicznych zachodzących w ranach przewlekle niegojących się. Zakażenia; 2006, 1: [17] Dulny G, Lejbrandt E. Higiena w placówkach opieki medycznej. Zakażenia; 2003, 8: [18] Nicklin J, Killington R. Mikrobiologia. Warszawa; Wyd. Nauk. PWN, [19] Drews M, Marciniak R. Postępy w zapobieganiu zakażeniom chirurgiczny w leczeniu w 2005 roku. Med Prakt; 2006; 6: [20] Heczko PB. Kontrola Zakażeń Szpitalnych. Warszawa; Wyd. Lek. PZWL, [21] Juraszczyk W, Szulc R. Postępowanie okołooperacyjne. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL, [22] Wróblewska M, Kawecki D. Dezynfekcja skóry i obłożenie pola operacyjnego. Zakażenia; 2008, 4: [23] Szmit J. Podstawy chirurgii. Warszawa; Wyd. Medycyna Praktyczna, [24] Jaje E. Skuteczna dezynfekcja rąk u personelu medycznego oddziału zabiegowego. Zakażenia; 2008, 3: [25] Drews M, Marciniak R. Postępy w zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym i ich leczenie-postępy w 2002 roku. Med Prakt; 2002, 5: [26] Gruca Z, Stefaniak T, Głowacki J. Zakażenia miejsca operowanego po zabiegach klasycznych i laparoskopowych w chirurgii jamy brzusznej. Zakażenia; 2006, 5: [27] Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. Lublin; Wydawnictwo Makmed, [28] Adamska D, Wojciechowska M, Kopański Z. Ochrona brzegów rany przed zakażeniem przy użyciu retraktora ran operacyjnych Alexis. JPHNMR; 2012, 3: [29] Staszkiewicz W, Hryniewicz W, Grzesiowski P. Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych. Zbiór rekomendacji. Warszawa, 2000.

6 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.4/ [30] Sajdak S, Samulak D. Zakażenia okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie. Gin Prakt; 2008: 1-5. [31] Bulanda M. Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych. Warszawa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [32] Bulanda M, Jawień M. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w zakażeniach miejsca operowanego. Zakażenia; 2004, 5: [33] Schalkwyk J, Eyk N. Profilaktyka antybiotykowa w przypadku procedur położniczych. Wytyczne Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada nr 247, wrzesień Med Prakt; 2011, 6, 67:

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Tomaszewska Kowalska

Małgorzata Tomaszewska Kowalska Małgorzata Tomaszewska Kowalska CZĘSTOŚĆ I CHARAKTER ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO WYWOŁANYCH PRZEZ PAŁECZKI GRAM(-) Z RODZINY ENTEROBACTERIACAE I ZIARNIAKI GRAM(+) Z RODZAJU STAPYLOCOCCUS, U CHORYCH OPEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med.

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med. PRACA ORYGINALNA MONITOROWANIE I KONTROLA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU [PROPHYLAXIS AND INSPECTION OF HOSPITAL INFECTIONS ON CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Urszula Coupland Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Jolanta Skarżyńska, Antoni Cienciała, Ryszard Mądry, Paweł Barucha, Mariusz Kwaśniak, Tomasz Wojewoda, Janusz Sroga

Jolanta Skarżyńska, Antoni Cienciała, Ryszard Mądry, Paweł Barucha, Mariusz Kwaśniak, Tomasz Wojewoda, Janusz Sroga PRZEG L EPIDEM IOL 2000; 54 : 299-304 Jolanta Skarżyńska, Antoni Cienciała, Ryszard Mądry, Paweł Barucha, Mariusz Kwaśniak, Tomasz Wojewoda, Janusz Sroga ZAKAŻENIA SZPITALNE W ODDZIAŁACH C H IR U R G II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Ocena oczekiwań i możliwości chorych seniorów jako wyzwanie XXI wieku - bezpieczny szpital

Ocena oczekiwań i możliwości chorych seniorów jako wyzwanie XXI wieku - bezpieczny szpital Ocena oczekiwań i możliwości chorych seniorów jako wyzwanie XXI wieku - bezpieczny szpital Tomasz Grodzicki Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CMUJ Kraków The good physician treats the disease,

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2017, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

3M Strzygarki chirurgiczne. 3M Aseptyka. Tnij koszty. zakażeń

3M Strzygarki chirurgiczne. 3M Aseptyka. Tnij koszty. zakażeń 3M Strzygarki chirurgiczne 3M Aseptyka Tnij koszty zakażeń 3 Wybierz swoją ulubioną 3M 9661 Strzygarka chirurgiczna z ruchomym ostrzem 3M 9671 Strzygarka chirurgiczna z nieruchomym ostrzem NOWOŚĆ wielkość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Renata Zajączkowska. Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Renata Zajączkowska. Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Renata Zajączkowska Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pomimo wysiłków naukowców i praktyków na całym świecie, efektywność uśmierzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych Praca na stopień doktora nauk medycznych mgr Joanna Preis-Orlikowska Promotor pracy: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Ocena wybranych wskaźników diagnostycznych stanów zapalnych gruczołu mlekowego klaczy Słowa kluczowe: stan zapalny gruczołu mlekowego,

Streszczenie Ocena wybranych wskaźników diagnostycznych stanów zapalnych gruczołu mlekowego klaczy Słowa kluczowe: stan zapalny gruczołu mlekowego, Streszczenie Ocena wybranych wskaźników diagnostycznych stanów zapalnych gruczołu mlekowego klaczy Słowa kluczowe: stan zapalny gruczołu mlekowego, mleko klaczy, wymię klaczy. Stany zapalne gruczołu mlekowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) (12 pt) Henryk Bąkowski 1, Zbigniew Stanik 2 (12 pt) THE TEST OF THE COOLING FLUID WEAR USED IN MOTOR VEHICLES (12 pt) 1. Introduction Cooling

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU I TAKROLIMUSU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU I TAKROLIMUSU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KLINIKA DERMATOLOGII I WENEROLOGII Katarzyna Anna Kopania ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo