Dokumentacja. Ver 0.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja. Ver 0.9"

Transkrypt

1 Dokumentacja Ver 0.9 1

2 Spis treści Spis treści Architektura systemu Elementy UI Elementy ogólne Logowanie Wyglad ekranu Kolory mediów Inne oznaczenia Funkcje analogowe Wskaźnik poziomu Etykiety analogowe Panel Funkcje cyfrowe Etykiety Panel Zawory Etykiety Panel Silniki Etykiety Panel

3 2.6. Regulatory PID Etykiety Panel Sekwencje Etykiety Panel Alarmy Ekran alarmów Pasek alarmów Sygnalizowanie alarmów Potwierdzanie alarmów Wymagania systemowe

4 1. Architektura systemu Wonderware Application Server pobiera dane ze sterowników PLC, następnie je przetwarza. Wybrane dane archiwizowane są przez Industrial Application Server. Ostatnim elementen systemu są stacje wizualizacyjne pokazujące przebieg procesu produkcji. Wszystkie elementy systemu połączone są ze sobą przemyłową. 4

5 2. Elementy UI 2.1. Elementy ogólne Logowanie Aby korzystać z systemu należy się zalogować. poniżej. W systemie istnieją 3 grupy użytkowników. Ich uprawnienia zostały przedstawione w tabeli Uprawnienia Grupa Administrator Operator Brygadzista 5

6 Wyglad ekranu Po zalgowaniu pojawia się ekran taki jak na rysunku poniżej 6

7 Elementy ekranu zostały opisane w tabeli poniżej: Lokalizacja Obiekt Opis Pasek statusu Login użytkowika Wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika. W przypadku braku zalogowanego użytkownika wyświetla NONE Czas systemowy Wyświetla aktualną godzine Ekran procesu Zawiera wizualizacje wybranego fragmentu procesu produkcji Pasek menu Logon Przycisk logowania Logoff Tags on Alarm Przycisk wylogowania Przycisk włączający/wyłączający opisy urządzeń Ekran alarmów 7

8 Kolory mediów Symbol Znaczenie CIP Woda Woda lodowa Powietrze Para Produkt Inne oznaczenia Standardowe statusy obiektów wizualizacji przedstawia tabela Symbol Opis Obiek zablokowany Obiekt w trybie pracy ręcznej Panel konfiguracji jest otwarty 8

9 2.2. Funkcje analogowe Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu występuje w dwóch wersjach. Niewypełniona część wskaźnika ma kolor ciemno szary (RGB: 52,52,52). Pasek poziomu ma dwukolorowe wypełnienie gradientowe pionowe. Możliwe kolory przedstawia tabela poniżej: Kolor Nazwa koloru Symbol RGB zielony (0,255,0) oraz (85,255,22) czerwony (255,0,0) oraz (66,0,0) niebieski (0,0,255) oraz (0,0,66) żółty (255,0,0) oraz (176,173,0) 9

10 Kolor Nazwa koloru Symbol RGB pomarańczowy (255,165,0) oraz (210,113,0) szary (128,128,128) oraz (78,78,78) brązowy (165,42,42) oraz (72,17,18) Etykiety analogowe Etykiety analogowe służą do wyświetlania wartości parametrów pracy urządzenia wraz z jednostkami. Istnieją dwa rodzaje etykiet które przedstawia tabela poniżej. Szablon Przykład etykiety z włączonym opisem Przykład etykiety z wyłączonym opisem 10

11 Wypełnienie kolorem jest gradientowe. Możliwe kolory etykiety przedstawia tabela poniżej: Kolor Nazwa koloru Symbol RGB zielony (0,255,0) oraz (0,0,0) czerwony (255,0,0) oraz (0,0,0) niebieski (0,0,255) oraz (0,0,0) żółty (255,255,0) oraz (0,0,0) pomarańczowy (255,170,0) oraz (0,0,0) brązowy (165,41,40) oraz (0,0,0) szary (132,132,132) oraz (0,0,0) jasno szary (255,255,255) oraz (0,0,0) Panel Po kliknięciu na etykietę wyświetla się panel pokazujący szczegółowe parametry pracy urządzenia oraz służący do konfiguracji urządzenia. 11

12 Parametry pracy Zakładka General pokazuje aktualne parametry pracy urządzenia oraz służy do potwierdzania alarmów. Można zdefiniować cztery poziomy alarmów: HiHi poziom bardzo wysoki Hi poziom wysoki Lo poziom niski LoLO poziom bardzo niski 12

13 Konfiguracja ustawień alarmu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wpisanie wartości dla której alarm ma wystąpić. Przekroczenie zadanego progu powoduje włączenie się alarmu. 13

14 Konfiguracja wejść Zakładka Config. zawiera opcje konfiguracji wejść obiektu, skalowania otrzymywanych wartości oraz aktywacje logiki obiektu. Rodzaj wejścia wybiera się z rozwijalnej listy, następnie należy podać odpowiednie parametry. Możliwe wejścia przedstawia tabela poniżej: Wejście Wejście [PIW] Wyjście [PQW] Pamięć [MW] Blok Danych [DB] Opis Słowo wejść, należy podać numer słowa Słowo wyjść, należy podać numer słowa Słowo obszaru pamięci, należy podać numer słowa Słowo obszaru bloku danych, należy podać numer bloku danych oraz numer słowa 14

15 Wejście Opis Symulacja Tryb symulacji Skalowanie służy do konwersji wartości surowej przychodzącej ze sterownika do porządniej wartości w jednostkach inżynierskich. 15

16 Inne parametry Zakładka Sim/Vizu. zawiera opcje związane z wyświetlaniem etykiet analogowych. Dodatkowo zawiera opcje do ustawiania pracy przy włączonym trybie Symulacja (pkt ) Opis opcji wyświetlania zawiera tabla poniżej: Opcja Opis Zoom Factor Showtagname Aktywacja animacji (powiększanie po najechaniu myszką) etykiet obiektów analogowych (patrz pkt ) Współczynnik powiększenia etykiety (gdy aktywna jest opcja zoom) Aktywacja opisu etykiet 16

17 Opcja Opis Len Style Długość opisu etykiet (przy włączonej opcji showtagname) Wybór wyglądu etykiety (LED, LCD) 17

18 2.3. Funkcje cyfrowe Etykiety Symbol czujnika cyfrowego przedstawia rysunek poniżej: W tabeli poniżej przedstawiony został wygląd czujnika w różnych stanach pracy Symbol Znaczenie Czujnik nieaktywny Czujnik aktywny Czujnik pobudzony Czujnik w stanie alarmu mruga alarm niepotwierdzony pali się alarm potwierdzony 18

19 Panel Po kliknięciu na etykietę funkcji cyfrowej wyświetla się panel pokazujący szczegółowe parametry pracy urządzenia oraz służący do konfiguracji urządzenia Parametry pracy Zakładka Szczegóły zawiera parametry pracy urządzenia, umożliwia przełacznanie trybu pracy urządzenia pomiędzy trybem ręczny a automatycznym oraz umożliwia potwierdzanie alarmów. Wygląd zakładki przedstawia rysunek poniżej. 19

20 Możliwe są następujące stany pracy urządzenia: Stan Opis Nie aktywny Symulacja Odczyt Obiekt nie jest przetwarzany Obiekt uruchomiony w trybie symulacji Trwa odczytywanie wartości Możliwe są następujące statusy urządzenia: Status Opis Załączony Załącza sie Wyłącza się Wyłączony Sygnał wejściowy i wyjściowy aktywny Sygnał wejściowy aktywny, sygnał wyjściowy nieaktywny Sygnał wejsciowy nieaktywny, sygnał wyjściowy aktywny Sygnał wejściowy i wyjściowy nie aktywny 20

21 Konfiguracja wejść Zakładka Konfiguracja zawiera opcje konfiguracji wejść/wyjść. Wygląd zakładki przedstawia rysunek poniżej. Ustawienie funkcji oraz wejść/wyjść przedstawia tabela poniżej: Nazwa Parametr Opis Funkcja Direct On/Off Delay On Delay Off Delay Bezpośrednie przepisanie sygnału wejściowego na wyjściowy Przepisanie sygnału wejściowego na wyjściowy z opóźnieniem zarówno zbocza opadającego jaki i zbocza narastającego Przepisanie sygnału wejściowego na wyjściowy z opóźnieniem zbocza narastającego Przepisanie sygnału wejściowego na wyjściowy z 21

22 Nazwa Parametr Opis opóźnieniem zbocza opadającego Wejście/Wyjście Impuls Wejście [I] Wyjście [Q] Pamięć [M] Blok Danych [DB] Symulacja Zamienia impulsowy sygnał wejściowy na ciągły sygnał wyjściowy Obszar wejść cyfrowych Obszar wyjść cyfrowych Obszar pamięci Obszar bloku danych Tryb symulacji wejścia 22

23 Parametry wizualizacji Zakładka Wizualizacja zawiera opcje związanie z wyświetlaniem etykiety. Wygląd zakładki został przedstawiony na rysunku poniżej. Dostępne są następujące opcje wizualizacji: Opcja Opis Showtagname Len Aktywacja opisu etykiet Długość opisu etykiet (przy włączonej opcji showtagname) 23

24 2.4. Zawory Etykiety Zawór Opis Zawór typ 1 Zawór typ 2 Zawór typ 3 Zawór typ 4 Zawór typ 5 Zawór typ 6 W tabeli poniżej przedstawiony został wygląd zaworu w różnych stanach pracy 24

25 Symbol Stan Zawór zamknięty w trybie auto Awaria zaworu - mruga alarm nie potwierdzony -pali się alarm potwierdzony Zawór otwarty Zawór zamknięty w trybie ręcznym Obiekt zablokowany Zawór otwiera się Zawór zamyka się 25

26 Panel Widok ogólny Po kliknięciu na symbol silnika pojawia się panel sterujący umożliwiający przełączanie trybów pracy pomiedzy trybem automatycznym a ręcznym. Panel zawiera także przycisk potwierdzania alarmów. Wygląd panelu przedstawia rysunek poniżej 26

27 Parametry pracy Zakładka General zawiera ustawienia dotyczące czasu pracy urządzenia. Opcja Aktualny czas otwarcia/zamknięcia Maksymalny czas otwarcia Opis Pokazuje ile czasu zawór jest w obecnym stanie (otwarty lub zamknięty) Maksymalny czas w jakim zawór powinien się otworzyć, mierzony w sekundach 27

28 Opcja Maksymalny czas zamknięcia Czas pracy zworu Licznik aktywacji zaworu Aktualne opóznienie otwarcia/zamknięcia Opóznienie otwarcia Konfiguracja trybu pracy Wskaźnik żądania otwarcia Potwierdzenie otwarcia Wskaźnik żądania zamknięcia Potwierdzenie zamknięcia Opis Maksymalny czas w jakim zawór powinien się zamknąć, mierzony w sekundach Pokazuje ile czasu pracuje zawór, w formacie hh:mm:ss Ilość uruchomień zaworu Pokazuje ile czasu aktualnie otwiera lub zamyka się zawór Wskazuje jakie jest opoźnienie otwarcia zaworu Przełaczanie trybu pracy zawrou (auto/ręka) Pokazuje czy isteje żądanie otwarcia zaworu Wskazuje czy zawór się otworzył Pokazuje czy isteje żądanie zamknięcia zaworu Wskazuje czy zawór się zamknął 28

29 Blokada zewnętrzna Zakładka Interlock przedstawia blokady zewnetrzne. 29

30 Konfiguracja wejść/wyjść Zakładka Config. zawiera opcje konfiguracji wejść/wyjść. Zawiera przycisk aktywacji urządzenia z wybranymi opcjami wejść/wyjść. Dodatkowo zakładka zawiera pole notatki, które służy do przechowywania opisu urządzenia. Istenieje możliwość zapisania/otworzenia notatki w formacie pliku Excela. Wygląd zakładki przedstawia rysunek poniżej: 30

31 Opcje konfiguracji wyjść/wejść przedstawia tabela poniżej: Parametr Opis Wejście [I] Wyjście [Q] Pamięć [M] Blok Danych [DB] Symulacja Obszar wejść cyfrowych Obszar wyjść cyfrowych Obszar pamięci Obszar bloku danych Tryb symulacji wyjścia 31

32 2.5. Silniki Etykiety Istniejące symbole silników przedstawia tabela poniżej Silnik Opis Śluza obrotowa Wentylator typ 1 Wentylator typ 2 Silnik Pompa 32

33 W tabeli poniżej przedstawiony został wygląd przykładowego silnika w różnych stanach pracy. Kolory dla wszystkich silników są takie same. Symbol Znaczenie Silnik nie pracuje Silnik pracuje Awaria silnika - mruga alarm nie potwierdzony -pali się alarm potwierdzony Blokada programowa Żądanie potwierdzenia przez operatora Blokada sprzętowa 33

34 Panel Widok ogólny Po kliknięciu na symbol silnika pojawia się panel sterujący umożliwiający przełączanie trybów pracy pomiedzy trybem automatycznym a ręcznym. Panel zawiera także przycisk potwierdzania alarmów. Wygląd panelu przedstawia rysunek poniżej 34

35 Parametry pracy Zakładka General zawiera ustawienia dotyczące czasu pracy urządzenia. 35

36 Blokada zewnętrzna Zakładka Interlock przedstawia blokady zewnetrzne. 36

37 Konfiguracja wejść/wyjść Zakładka Config. zawiera opcje konfiguracji wejść/wyjść. Zawiera przycisk aktywacji urządzenia z wybranymi opcjami wejść/wyjść. Dodatkowo zakładka zawiera pole notatki, które służy do przechowywania opisu urządzenia. Istenieje możliwość zapisania/otworzenia notatki w formacie pliku Excela. Wygląd zakładki przedstawia rysunek poniżej: Opcje konfiguracji wyjść/wejść przedstawia tabela poniżej: Parametr Opis 37

38 Wejście [I] Wyjście [Q] Pamięć [M] Blok Danych [DB] Symulacja Obszar wejść cyfrowych Obszar wyjść cyfrowych Obszar pamięci Obszar bloku danych Tryb symulacji wyjścia 2.6. Regulatory PID Regulator PID składa sie z 3 członów: P (proporcjonalnego), I (całkujacego) oraz D (różniczkujacego) połaczonych równolegle. Działa w ten sposób, że mierzy "wyjście" procesu oraz może sterować "wejściem", przy czym celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na pewnym z góry zadanym poziomie, który jest nazywany wartoscia zadana Etykiety Wygląd etykiety kontorlera PID przedstawia tabela poniżej Szablon Przykład etykiety 38

39 Panel Regulator Parametr Wartość zadana Wartość aktualna Opis Określa wartość żądaną regulowanego parametu Określa aktualną wartość regulowanego parametru 39

40 Wartość wyjściowa Określa wartość wyjściową 40

41 Rampy/limity 41

42 Kaskada 42

43 2.7. Sekwencje Sekwencje to zbiór kolejno wykonywanych procedur, ulozonych w szereg w celu sterowania pracą układu urządzeń. W programie istnieją odpowiednie obiekty do obsługi sekwencji Etykiety Wygląd etykiety sekwencji przestawia rysunek poniżej. Sekwencja może występować w stanach opisanych w tabeli poniżej: Symbol Opis Sekwencja w stanie spoczynku Sekwencja zakończona prawidłowo 43

44 Symbol Opis Sekwencja pracuje Sekwencja wstrzymana Sekwencja przerwana - Przekroczenie czasu pracy lub - Oczekiwanie na potwierdzenie alarmu 44

45 Panel Po nacisnięciu etykiety sekwencji otwiera się panel konfiguracyjny taki jak na przykładowym rysunku poniżej: W tabeli poniżej zostały wyjaśnione opcje ekranu sekwencji Nazwa Opcja Opis Przyciski sterujące sekwencja Start Stop Pauza Next Uruchamia sekwencję Przerywa wykonywanie sekwencji Wstrzymuje wykonywanie sekwencji, aby wznowić należy wybrać przycisk Start Przechodzi do następnego kroku 45

46 Nazwa Opcja Opis sekwencji Status sekwencji Lista kroków Opcje związane z wykonywaniem sekwencji Rozpoczeła Zakończyła NO ACTION COMMENT WAITINGFOR NOTE MAXTIME REV Numer kroku Licznik aktywacji Aktualny czas kroku Zadany czas kroku Wskaźnik rozpoczęcia sekwencji Wskaźnik zakończenia sekwencji Numer porządkowy akcji Nazwa akcji Komentarz Określa na jakie urządzenie oczekuje akcja Pole notatki Określa maksymalny czas na wykonanie akcji Numer aktualnie wykonywanego kroku Określa ilość wykonanych sekwencji Określa czas jaki upłynął od rozpoczęcia aktualnego kroku Określa czas przeznaczony na wykonanie kroku 46

47 2.8. Alarmy Ekran alarmów Ekran jest dostępny po wybraniu z paska menu przycisku Alarm. Służy do pobierania z bazy danych historii alarmów. Aby pobra historie alarmów należy wybrac przycisk Retrive. Wyglad ekranu alarmów przedstawia rysunek poniżej 47

48 Pasek alarmów Pasek alarmów służy do szybkiego przeglądania i zarządzania alrmami. Na czerwono wyświetlone są alarmy niepotwierdzona, a na niebiesko potwierdzone. Pasek alarmu jest widoczny cały czas i znajduje się tuż nad paskiem menu. Wyglad paska alarmów przedstawia rysunek: W tabeli poniżej opisane zostały pozycje wyświetlane na pasku menu: Parametr Data i godzina alarmu Nazwa urządzenia Typ alarmu Limit Status potwierdzenia Wartość Operator Opis Czas wystąpienia alarmu w formacie mm/dd/rrrr hh:mm:ss Nazwa urządzenia Określa typ alarmu Określa wartość alarmową Określa czy alarm został potwierdzony Określa wartość dla której wystąpił alarm ID zalogowanego operatora 48

49 Sygnalizowanie alarmów Alarm sygnalizowany jest poprzez zmiane koloru oraz animacje: etykiety urządzenia przycisku potwierdzenia alarmu ACK w panelu konfiguracyjnym urządzenia przycisku na pasku menu odnoszącego się do ekranu na którym znajduje się urządzenie w sposób przedstawiony w tabeli poniżej: Stan alarmu Brak alarmu Sygnalizacja Brak Mruga na czerwono Pali się na czerwono x Alarm niepotwierdzony x Alarm potwierdzony x Dodatkowo informacja o alarmie pojawia się na pasku alarmów opisanym w punkcie Potwierdzanie alarmów Potwierdzic alarm można: Z poziomu paska menu Za pomocą przysisku ACK znajdującego się w panelu urządzenia 49

50 3. Wymagania systemowe Typ System operacyjny Oprogramowanie Serwer Windows 2003 Wonderware Application Server 3.0 SP1 Serwer historii Windows 2003 MS SQL Server 2005 SP2 Wonderware Industrial Server 9.0 Stacja wizualizacyjna Windows XP SP3 Wonderware Application Server 3.0 SP1 lub Wonderware InTouch 10 SP1 Windows Vista Business 50

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. nr 2

Spis treści. str. nr 2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision... 3 1.1 Ustawienia podstawowe... 3 1.1.1 Czyszczenie ekranu... 3 1.1.2 Wygaszacz ekranu... 3 1.2 Ustawienia zaawansowane... 6 1.2.1 Sceny świetlne... 6 1.2.2

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi

SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu należy odwiedzić witrynę firmy Samsung: www.samsungsecurity.com i pobrać najnowszą wersję oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 239Z REJESTRATOR CYFROWY DIGIGUARD Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...2 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. ZAKRES FUNKCJI...2 II. PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU...4 1. MONTAŻ URZĄDZENIA...4 2. PODŁĄCZENIA REJESTRATORA MVR DO TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Copyright c WASKO S.A. 13 stycznia 2006 roku Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo