Prezentacja prospektowa. Listopad/Grudzień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja prospektowa. Listopad/Grudzień 2014 r."

Transkrypt

1 Prezentacja prospektowa Listopad/Grudzień 2014 r.

2 Disclaimer Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Selvita S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowany na stronie internetowej Spółki ipo.selvita.pl oraz Domu Inwestycyjnego Investors. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych

3 Agenda Podstawowe informacje o branży i Spółce Obszary biznesowe Wyniki finansowe Istotne wydarzenia i plany na przyszłość Inwestycje i ich finansowanie Podsumowanie

4 Podział pracy w branży farmaceutycznej Lata Scouting Faza odkrycia Faza przedkliniczna Fazy kliniczne Proces dopuszczenia leku do sprzedaży Marketing i sprzedaż do konsumenta Obecnie Scouting Faza odkrycia Faza przedkliniczna Fazy kliniczne Proces dopuszczenia leku do sprzedaży Marketing i sprzedaż do konsumenta obszar działania firm biotechnologicznych obszar działania klasycznych firm farmaceutycznych Znacznie wyższa skuteczność inwestycji w R&D w firmach biotech niż w Big Pharma Szybki rozwój sektora biotechnologicznego jako zaplecza R&D firm Big Pharma zarówno w modelu outsourcingowym (CRO), jak i partneringowym (wspólne rozwijanie innowacyjnych cząsteczek podział ryzyka i korzyści) Rosnące znaczenie partneringu (~1000 transakcji rocznie) i outsourcingu (>30% budżetu R&D firm Big Pharma) Rosnący udział leków zakupionych od firm biotech. w przychodach firm farmaceutycznych (obecnie już do 50%) Znaczne redukcje własnych działów R&D firm Big Pharma coraz więcej badań prowadzonych w outsourcingu Źródło: William Blair & Company

5 Trwały wzrost udziału biotechnologii w światowej gospodarce 300% 200% 100% 0% -100% Nasdaq Bio SPX Nasdaq Udział biotechnologii w światowej gospodarce dynamicznie rośnie, czego odzwierciedleniem jest szybszy wzrost wartości spółek biotechnologicznych

6 Zarząd Spółki Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita i BioCentrum MBA, Mgr inż. Informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 r. W latach w Comarch, Wiceprezes Zarządu od 1996 r., szef i założyciel największego segmentu firmy (200 mpln przychodów, 25 mpln rocznego zysku i 780 pracowników w 2007 r.) W latach współzałożyciel, największy prywatny akcjonariusz i pierwszy Prezes Zarządu portalu internetowego Interia.pl (CMR + RMF FM) - inwestycja CMR w 1999 r. 15 mpln, przychód ze sprzedaży akcji Bauer Media w 2008 r. 200 mpln Bogusław Sieczkowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Selvita i BioCentrum MBA, Mgr informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 r. W latach Kierownik IT w Bahlsen Polska, Wiceprezes Comarch Internet Ventures S.A. W latach Dyrektor Subsektora w Comarch, 300 pracowników, 50 mpln przychodów, 10 mpln zysku w 2007 r. Dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naukowy Selvita MBA, Dr biologii molekularnej; w Selvicie od 2007 r. na stanowiskach kierownika projektów, kierownika onkologii, Dyrektor Naukowy od I 2012 r. W latach na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium prowadził badania w obszarze mechanizmów obronnych patogenów oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej Dr inż. Mirosława Zydroń, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Chemii Kontraktowej MBA, Dr inż. Chemii; w Selvicie od 2009 r. W Zarządzie od XI 2013 r. W latach Teva (wcześniej Barr Pharmaceuticals, Pliva) Dr Miłosz Gruca, Członek Zarządu, Dyrektor Laboratorium Biologicznego MBA, Dr biologii; w Selvicie i BioCentrum od 2007 r. na stanowisku Dyrektora Działu Biologicznego. W Zarządzie od I 2012 r. W latach BioTe21 (badania genetyczne) Sebastian Kwaśny, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Bioinformatyki MBA, Mgr inż. Telekomunikacji; W Selvicie od 2011 r. W Zarządzie od I 2012 r. W latach w Comarch (Dyrektor Subsektora Infrastruktura IT), 150 pracowników, 70 mpln przychodów i 11 mpln zysku w 2009 r

7 Podstawowe informacje o Selvicie Podstawowe dane Biotechnologiczna firma badawczo-rozwojowa założona w 2007 r. w Krakowie Wspieranie klientów z branży farmaceutycznej/biotechnologicznej i badawczo-rozwojowej (Polska) we wprowadzaniu nowych produktów na rynek Notowana na NewConnect (SLV) wchodząca w skład NCIndex30 oraz NCLead; w drodze na Rynek Główny GPW Zasoby 225 pracowników w grupie Selvita, w tym 68 z tytułem doktorskim, m.in. ex. Almac, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Evotec, Charles River Labs, Johnson &Johnson, Novartis, Pliva, etc. Publikacje w czasopismach naukowych: Science, Nature Biotechnology, Cell, JMedChem, etc m 2 nowoczesnej przestrzeni badawczej Nowoczesny sprzęt laboratoryjny Oferta Segment Innowacyjny: własne projekty badawcze nad nowymi lekami onkologicznymi, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych Segment Usług: świadczenie usług z zakresu chemii, biologii, biochemii, bioinformatyki dla BigPharma i innych Projekty zintegrowane (łączące kompetencje Segmentu Innowacyjnego i Usługowego) Przykładowi klienci AstraZeneca, Bioton, H3 Biomedicine/Eisai, CBJ KGHM, Chiesi, Krka, Medivir, Merck Serono, Novartis, Orion, Pfizer, Polfa Pabianice, Polpharma, Polfa Warszawa, Recordati, Roche, Rottapharm, Sandoz, Sanofi Szybki rozwój Kadry Laboratoria Obszary badań

8 Selvita na rynku kapitałowym kamienie milowe Kurs akcji Selvita w PLN oraz wolumen w szt. ( ) 12 czerwca 2014 r. Publikacja projektów uchwał na WZA Selvity, m.in. o przejściu na Rynek Główny GPW oraz potencjalnej emisji akcji maja 2014 r. Pierwszy kamień milowy we współpracy z H3 Biomedicne wynagrodzenie dla Selvity w wysokości 260 kusd (793 kpln*) 24 października 2013 r. Umowa z Merck Serono w segmencie innowacyjnym Wartość kontraktu: 2,4 meur (10,0 mpln*) września 2013 r. Umowa z H3 Biomedicine w segmencie innowacyjnym. W ramach umowy w latach Selvita otrzyma 1,8 musd (5,8 mpln*) 13 stycznia 2014 r. Największy kontrakt usługowy z globalnym koncernem farmaceutycznym w historii Selvity Wartość kontaktu: 965 kusd (2,9 mpln*) 7 listopada 2014 r. Umowa z Felicitex Therapeutics w segmencie innowacyjnym. W ramach umowy w ciągu 15 miesięcy Selvita otrzyma 0,6 musd (2,0 mpln*) Debiut na NewConnect w lipcu 2011 po cenie 5,50 zł Fale wzrostowe w okresie H2, H1,2014 następowały po publikacji pozytywnych informacji ze strony Selvity (podpisanie umów z H3 i Merck Serono, publikacja raportów okresowych i analitycznych) Głównymi katalizatorami wzrostu będą kolejne kontrakty partneringowe oraz osiągane przez Spółkę kamienie milowe w ramach podpisanych już umów z H3 Biomedicine, Merck Serono i Felicitex Therapeutics * Wartość wg średniego kursu NBP w dniu publikacji raportu bieżącego

9 Obszary biznesowe i czynniki wzrostu Segment Innowacyjny 105 pracowników Kluczowe czynniki wzrostu Pion badań własnych Selvity (R&D) Potencjalne nowe leki dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych Sprzedaż kolejnych projektów innowacyjnych koncernom farmaceutycznym (Partnering) Wzrost komercyjnej wartości projektów innowacyjnych Segment Usługowy 120 pracowników Rosnący segment usług Wysokowykwalifikowane zespoły badawcze i wdrożeniowe Badania nad lekami Chemia medyczna i syntezy Biologia i ADMET Biochemia Bioinformatyka Pozyskanie kolejnych grantów Płatności za kamienie milowe i tantiemy z projektów innowacyjnych

10 Koszt / Strata Przychód / Zysk Jak zarabia Selvita Finansowanie grantowe Projekty badawczo-rozwojo we po dotychczasowej komercjalizacji (H3, Merck Serono, Felicitex) Rentowne usługi Projekty R&D po kolejnej komercjalizacji (SEL24, SEL120.) Kamienie milowe i tantiemy* z projektów R&D Inwestycje w R&D przed pozyskaniem partnera (SEL24, SEL120.) Łączne nakłady na Segment Innowacyjny w projektach Selvity (bez SEL103) wyniosły 46,5 mpln w okresie Q3, 2014 * Milestones and royalties

11 Model biznesowy Segmentu Innowacyjnego Identyfikacja i pozyskanie lub opracowanie własnych cząsteczek Uprawdopodobnienie i zwiększenie wartości terapeutycznej i komercyjnej Partnering z globalną firmą farmaceutyczną Dalsze prace badawcze Wprowadzenie do obrotu i sprzedaż leku Duża podaż ciekawych projektów w Polsce Polskie koszty pracy Finansowane grantami do 80% Płatności upfront w zależności od zaawansowania projektu Rosnące płatności za każdy zakończony etap prac Zachowanie prawa do części przyszłych przychodów przez cały okres sprzedaży Kamienie milowe Tantiemy

12 Portfel projektów innowacyjnych (pipeline)

13 Projekty innowacyjne po komercjalizacji Platforma inhibitorów kinaz Strategiczna współpraca ogłoszona pod koniec Q3, 2013 (początkowy okres ) Gwarantowane finansowanie dla Selvity 5,8 mpln w latach ,8 mpln dodatkowego wynagrodzenia dla Selvity w po osiągnięciu pierwszego kamienia milowego Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac H3 - firma biotechnologiczna zajmująca się medycyną spersonalizowaną w onkologii należąca do japońskiego koncernu farmaceutycznego Eisai Inc. (jedna z 30. największych firm farmaceutycznych na świecie) Platforma metabolizmu nowotworów Strategiczna współpraca ogłoszona na początku Q4, 2013 (początkowy okres ) Gwarantowane finansowanie dla Selvity 10,0 mpln w latach Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac Merck Serono - część farmaceutyczna niemieckiego koncernu Merck KGaA Najstarsza firma farmaceutyczna na świecie rok założenia 1668 Roczny budżet badawczo-rozwojowy 1,2 beur SEL141 Współpraca ogłoszona w Q4, 2014 Gwarantowane finansowanie dla Selvity 2,0 mpln w ciągu 15 miesięcy Finansowanie opcjonalne dla Selvity 3,2 mpln w ciągu kolejnych 12 miesięcy Możliwe wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac Felicitex Therapeutics - Firma będąca pionierem w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków w obszarze uśpionych komórek nowotworowych. Ma swoją siedzibę w Cambridge, w stanie Massachusetts Podpisanie trzech kontraktów partneringowych w obszarze onkologii w ciągu 14 miesięcy Istotny upside kamienie milowe i tantiemy Współpraca prowadząca do odkrycia nowych leków mających zastosowanie w leczeniu popularnych nowotworów (duże rynki dla potencjalnych preparatów) Mosty do największych na świecie ośrodków biotechnologicznych i istotne referencje

14 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 0,4 mln przypadków zachorowań na białaczkę na świecie w 2012 r. Źródło: WHO, GBI Research Ostra białaczka szpikowa (AML) Jedna z najbardziej niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze nowotworów hematologicznych SEL24 inhibitor Pim/FLT3 z zastosowaniem w ostrej białaczce szpikowej (AML) Potencjalnie najlepszy w kategorii inhibitor Pim i pierwszy w kategorii inhibitor Pim/FLT3 4,0 mld USD wartość rynku lekarstw na cztery główne odmiany białaczki w 2011 r. Leczenie pacjentów nie zmieniło się na przestrzeni ostatnich 20 lat Dla pacjentów w wieku powyżej 55 lat mediana czasu przeżycia od momentu rozpoczęcia leczenia schematem 3+7 wynosi tylko 4-10 miesięcy Unikalny profil i lepsza aktywność niż związki konkurencji w fazie I (Novartis i AstraZeneca) Skuteczny in vitro, in vivo i w synergiach z obecnie stosowanymi terapiami w ostrej białaczce szpikowej (AML) Badania toksykologiczne non-glp na psach zakończone w sierpniu 2014 r. Test skuteczności SEL24: Wzrost nowotworu (AML/FLT3) u myszy po podaniu placebo, SEL24 i cytarabiny (powszechnie stosowanego cytostatyku w leczeniu AML) Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych Złożenie IND zaplanowano na Q4, 2015 zależnie od inwestycji środków własnych lub znalezienia partnera Zaawansowane rozmowy z kilkoma średnimi firmami 60% 82% 99%

15 T u m o r v o lu m e (m m 3 ) Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL120 Rak jelita grubego (CRC) Niezaspokojona potrzeba medyczna, odporny na standardowe schematy leczenia 1,4 mln przypadków zachorowań na nowotwory jelita grubego na świecie w 2012 r. Źródło: WHO, Decision Resources SEL120 inhibitor CDK8 z zastosowaniem w nowotworach jelita grubego 8,3 mld USD wartość rynku lekarstw na nowotwory jelita grubego w 2011 r. Operacja i chemioterapie wciąż standardowy schemat leczenia Ograniczone opcje leczenia KRAS pozytywnego raka jelita grubego, opornego na terapie anty-egfr, stąd duże zainteresowanie nowymi celami molekularnymi Potencjalny lek pierwszy w kategorii (first-in-class) Potwierdzony mechanizm działania poprzez CDK8 Skuteczne in vitro i in vivo w kilku modelach Lepszy profil bezpieczeństwa niż obecnie stosowane terapie Synergie z obecnie stosowanymi terapiami w nowotworach jelita grubego Test skuteczności SEL120: Wzrost nowotworu u myszy po podaniu placebo i SEL120 T u m o r v o lu m e k in e tic s D a y s D is c o n t. Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych Złożenie IND oraz rozwój przedkliniczny zaplanowano na 2016 r., zależnie od inwestycji środków własnych lub znalezienia partnera Zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi i średnimi firmami 54% 63% 79% >100%

16 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego - Podsumowanie Projekty onkologiczne są przedmiotem 1/3 transakcji partneringowych na świecie Celowane małe cząsteczki (głównie inhibitory kinaz) to najszybciej rosnąca kategoria leków onkologicznych Inhibitory kinaz to najbardziej popularna klasa nowo rejestrowanych leków (w SLV to H3, SEL24 i SEL120) SEL24 Onkologia Białaczki i chłoniaki Potencjalnie najlepszy w kategorii inhibitor Pim i pierwszy w kategorii inhibitor Pim/FLT3 Unikalny profil i lepsza aktywność niż związki konkurencji w fazie I (Novartis i AstraZeneca) Skuteczny in vitro, in vivo i w synergiach z obecnie stosowanymi terapiami w ostrej białaczce szpikowej (AML) Zaawansowane badania toksykologiczne non-glp SEL120 Onkologia Nowotwory jelita grubego Potencjalny lek pierwszy w kategorii (first-in-class) Potwierdzony mechanizm działania poprzez CDK8 Skuteczne in vitro i in vivo w kilku modelach Lepszy profil bezpieczeństwa niż obecnie stosowane terapie Synergie z obecnie stosowanymi terapiami w nowotworach jelita grubego Możliwy rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub na bazie środków własnych Zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi i średnimi firmami 2014 Czerwiec Zawarcie umowy z NCBiR na wykonanie i finansowanie projektu badawczego KIND-P1 Realizacja badań przedklinicznych w dwóch najbardziej zaawansowanych projektach onkologicznych (SEL24 i SEL120) Realizacja pierwszej fazy badań klinicznych wyselekcjonowanego inhibitora kinaz o największym potencjale terapeutycznym Pierwszy projekt badawczy w historii Selvity, który zakłada wejście w etap badań klinicznych i podanie leku pacjentom 20,9 mpln 9,4 mpln Wartość projektu Wsparcie z NCBiR Czas realizacji projektu

17 Usługi Selvity m 2 w nowoczesnym parku life science Duże możliwości rozwoju bez inwestycji we własne nieruchomości Zintegrowane projekty rozwoju leków Synteza chemiczna Badania ADMET Chemia leków, analityczna i obliczeniowa Biochemia Biologia laboratoryjna (in vitro) Bioinformatyka Uzyskanie zezwolenia na działalność na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2014 Czerwiec 10 mpln Oczekiwane oszczędności podatkowe na poziomie w latach ,3 mpln Poziom inwestycji w utworzenie nowych miejsc pracy w latach Decyzja związana z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki rozwoju segmentu usługowego Planowane utworzenie 150 miejsc pracy do 2023 r

18 Piony usługowe w Selvicie Chemia usługowa Biologia Bioinformatyka Custom organic synthesis Chemia leków Scale up, chemia procesowa Chemia przemysłowa Biologia in vitro Biochemia Analityka ADME i farmakokinetyka Walidacja metod Systemy LIMS Rozwiązania bioinformatyczne Zarządzanie dokumentami Piony traktowane są jako samodzielne biznes unity mają budżety, cele, rozliczane są z zysku Dyrektorzy Pionów są członkami Zarządu Zasoby są jednoznacznie przyporządkowane do pionów Piony zlecają sobie zadania, prowadzą rozliczenia

19 Usługi Selvity wartość dla klientów i inwestorów Podsumowanie Ludzie Wysoki poziom naukowy (publikacje w najlepszych pismach) Kreatywny, zorientowany na cele, otwarty na wyzwania zespół Otwarta komunikacja Procesy Doskonały track record w zarządzaniu projektami dla międzynarodowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych Orientacja na współpracę długoterminową Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo danych (ISO 2700), GLP Bardzo dobre połączenie lotnicze Krakowa Unikalne zalety na tle Polski Selvita jest zlokalizowana w Krakowie najważniejszym centrum technologii high-tech i life science w Polsce (trzy uniwersytety z wydziałami life science) Dobra współpraca z wiodącymi polskim instytucjami badawczymi Duży arbitraż cenowy w stosunku do Zachodniej Europy i USA Oczekiwany wzrost rentowności Dojrzewanie zasobów i organizacji Finalizacja kilkuletnich cykli decyzyjnych Wzrost reputacji firmy Wsparcie grantami inwestycyjnymi Ulgi podatkowe

20 Wyniki finansowe Wyniki finansowe (mln zł) Przychody EBITDA Zysk netto (bez zdarzeń jednorazowych) % Backlog* Osiągnięcie progu rentowności CAGR na wyniku EBITDA przychodów * Stan na r

21 Wyniki w Q1-Q3, 2014 Pozycja mpln proc zmiana r/r Przychody 13,714 29,143 15, Segment Innowacyjny Segment Usługowy 0,936 9,436 8, ,215 10,566 3, Granty 5,563 9,140 3, Ponad dwukrotny wzrost przychodów r/r Dziesięciokrotny wzrost przychodów segmentu innowacyjnego r/r pierwsze przychody segmentu pojawiły się w Q3, 2013 Dywersyfikacja przychodów i obniżenie ryzyka kursowego Marża netto na poziomie 12,7% w porównaniu do minus 19,8% rok wcześniej Wzrost przychodów z grantów efekt zwiększonych, planowanych nakładów na projekty SEL300 oraz SEL128 Wynik netto -2,709 3,702 6,411 n/d EBITDA -1,121 5,593 6,714 n/d Wyniki w rozbiciu na kwartały Przychody EBITDA Wynik netto (mpln) Q1 Q2 Q3 29,143 Q1 Q2 Q3 5,593 Q1 Q2 Q3 10,723 2,215 3,702 13,714 5,127 4,625 3,961 10,683 7,737-1,121-0,486-0,391-0,243 2,269 1,108-2,709-0,996-0,957-0,756 1,630 1,504 0,

22 Istotne wydarzenia i osiągnięcia w 2014 r Osiągnięcia Rosnąca rentowność w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. (po break even w Q4, 2013) Segment innowacyjny 9,4 mpln finansowania z NCBiR na wykonanie i finansowanie projektu KIND-P1 Grant na realizację badań przedklinicznych w projektach (SEL24 i SEL120) oraz pierwszej fazy badań klinicznych dla wyselekcjonowanej cząsteczki 3,7 mpln dofinansowania dla nowego programu onkologicznego, realizowanego przez konsorcjum Selvita Uniwersytet Jagielloński Możliwy wysoki potencjał komercyjny ze względu na unikalność projektu Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie realizowanym z H3 Biomedicine 0,8 mpln dodatkowego wynagrodzenia dla Spółki Pozytywna rekomendacja z NCBiR dla programu EPTHERON (program STRATEGMED) Kontrakt partneringowy z Felicitex Therapeutics 2,0 mpln wynagrodzenia dla Spółki i liczne możliwości zwiększenia przychodów Segment usługowy Największy kontrakt usługowy w historii Selvity wartość umowy 2,9 mpln w 2014 r. Kontrakty usługowe o łącznej wartości ok. 0,9 mpln z nowymi klientami z Brazylii i USA Kontrakt z globalnym koncernem farmaceutycznym wart 0,9 mpln Kontrakt usługowy z Instytutem Farmaceutycznym o wartości ok. 0,9 mpln

23 Plany na przyszłość w latach Perspektywy Rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL24 Podpisanie dużego kontraktu w Segmencie Innowacyjnym (SEL24/SEL120) Nominacja kandydata klinicznego w projekcie z H3 Biomedicine Wzrost przychodów z usług na poziomie min. 30% rocznie Dwucyfrowa rentowność Pierwszy oddział zagraniczny Perspektywy Rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL120 Rozpoczęcie drugiej fazy badań klinicznych w projektach SEL24 i SEL120 Nominacja kandydata klinicznego w projekcie z Merck Serono Wzrost przychodów z usług na poziomie min. 30% rocznie Kolejny oddział produkcyjny w Polsce Rozpoczęcie badań klinicznych kolejnego związku z pipeline u

24 Nakłady inwestycyjne i cele emisji Nakłady inwestycyjne w latach Nakłady inwestycyjne razem Finansowanie zabezpieczone (Środki własne / Granty / Partnerzy) Cele emisji Planowane inwestycje w Segmencie Innowacyjnym: 26 mpln ~50 mpln ~24 mpln Planowane inwestycje w Segmencie Usługowym: 6 mpln ~12 mpln ~6 mpln ~62 mpln 32 mpln ~30 mpln Powyższa kwota reprezentuje niezbędne do pozyskania środki finansowe, które umożliwią Spółce samodzielne finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych (wprowadzenie do fazy klinicznej I) w latach

25 Harmonogram oferty Do r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny Od do r. Proces budowy księgi popytu Do r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Od r do r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych Od r. do r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Do r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW Do r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na akcji. Na podstawie opublikowanego Prospektu, Selvita planuje dopuścić i wprowadzić na rynek regulowany akcji serii B, C, D i E notowanych dotychczas na rynku NewConnect oraz do akcji serii F z nowej emisji. Udział w kapitale Akcjonariat przed emisją Akcjonariat po emisji maksymalnej liczby akcji 17% 20% Paweł Przewięźlikowski Bogusław Sieczkowski 10% 12% 9% 52% 14% 8% 9% 7% 42% Tadeusz Wesołowski(bezpośrednio i posrednio) Inni członkowie zarządu i rady nadzorczej Pozostali Nowi akcjonariusze

26 Podsumowanie dlaczego warto zainwestować w Selvitę Największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej badawczo-rozwojowa firma biotechnologiczna, specjalizująca się w odkrywaniu innowacyjnych leków onkologicznych Jakość potwierdzona przez globalnych liderów. Oprócz własnych projektów innowacyjnych, Selvita świadczy usługi, w tym odkrywania leków, dla największych firm farmaceutycznych na świecie, m.in. Merck, Novartis, Pfizer i Roche Wyjątkowa innowacyjność Spółki poparta otrzymanymi grantami z funduszy UE i krajowych Unikalne kompetencje: 1/3 z ponad 220 pracowników ma tytuł doktorski, Zarząd to doświadczeni menedżerowie Rosnące wyniki finansowe potwierdzają skuteczność strategii Od debiutu w lipcu 2011 r. na NewConnect akcje Spółki wzrosły o ok. 100%. Wpływy z emisji nowych akcji przyspieszą dalszy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy

Spotkanie z inwestorami indywidualnymi. 10 lipca 2014 r.

Spotkanie z inwestorami indywidualnymi. 10 lipca 2014 r. Spotkanie z inwestorami indywidualnymi 10 lipca 2014 r. Zarząd Spółki Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita i BioCentrum MBA, Mgr inż. Informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 r. W latach 1994

Bardziej szczegółowo

Selvita Spotkanie z inwestorami 27 marca 2014. www.selvita.com

Selvita Spotkanie z inwestorami 27 marca 2014. www.selvita.com Selvita Spotkanie z inwestorami www.selvita.com Zarząd Spółki Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita i BioCentrum MBA, Mgr inż. Informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007 1994 2007 w Comarch,

Bardziej szczegółowo

Selvita Szacunkowe wyniki za 2013 r. Plany na 2014 r. 21 stycznia 2014. www.selvita.com

Selvita Szacunkowe wyniki za 2013 r. Plany na 2014 r. 21 stycznia 2014. www.selvita.com Selvita Szacunkowe wyniki za 2013 r. Plany na 2014 r. www.selvita.com Zarząd spółki Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita i BioCentrum MBA, Mgr inż. Informatyki; Współzałożyciel Selvity w 2007

Bardziej szczegółowo

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami www.selvita.com Plan prezentacji Informacje o spółce Obszary biznesowe Porównanie z zagranicznymi spółkami z branży Źródła przychodów Portfel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 1.2. Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r. Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej I półrocze 2015 r. Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2012-31.12.2012 2/24

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2012-31.12.2012 2/24 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2012 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 3 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Grupy Selvita. Przeniesienie notowań spółki z NewConnect na Rynek Główny GPW w IV kw. 2014 r.

Plany rozwoju Grupy Selvita. Przeniesienie notowań spółki z NewConnect na Rynek Główny GPW w IV kw. 2014 r. Plany rozwoju Grupy Selvita. Przeniesienie notowań spółki z NewConnect na Rynek Główny GPW w IV kw. 2014 r. Zapis czatu inwestorskiego na Forum Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja: Mabion S.A. 2012 01 09 ; Strona 2/29

Rekomendacja: Mabion S.A. 2012 01 09 ; Strona 2/29 Rekomendacja: Mabion S.A. 2012 01 09 ; Strona 2/29 PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE Mabion S.A. pewnie zmierza do wprowadzenia do sprzedaży nowoczesnego leku onkologicznego. Mabion został założony w kwietniu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r. PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość

Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość 24 Rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość Po trzech latach od zapaści na rynku aptecznym, spowodowanej wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej (styczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2013 Kutno, dnia 21 marca 2014 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2. ORGANIZACJA MABION S.A.... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014 Kutno, dnia 23 marca 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2. ORGANIZACJA MABION SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy), Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent VIGO SYSTEM SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Działalność VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo