Uczelnia Łazarskiego - Studia z widokami na przyszłość. Bogaty system stypendiów i zniŝek. Nowatorskie projekty na Wydziale Prawa i Administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczelnia Łazarskiego - Studia z widokami na przyszłość. Bogaty system stypendiów i zniŝek. Nowatorskie projekty na Wydziale Prawa i Administracji"

Transkrypt

1 Uczelnia Łazarskiego - Studia z widokami na przyszłość Rodzice i maturzyści dokonując wyboru uczelni wyższej zwracają szczególną uwagę na różnorodność oferowanych kierunków, wysoką pozycje w rankingach, renomę kadry naukowej, współpracę międzynarodową, wyposażenie uczelni, przekazywanie wiedzy zorientowanej na życiową przydatność, praktyki, staże i pomoc w znalezieniu pierwszej pracy. Te wszystkie oczekiwania spełnia Uczelnia Łazarskiego. Uczymy w szerokim zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, stosunków międzynarodowych stale dostosowując nasz program do wymagań rynku pracy. Nasi studenci uczą się nie tylko w salach wykładowych, ale również poprzez kontakt z pracodawcami, partnerami zewnętrznymi współtworzącymi programy specjalistyczne. To bardzo ułatwia im start w życie zawodowe mówi Rektor Uczelni Łazarskiego prof. Daria Nałęcz. Bogaty system stypendiów i zniŝek Uczelnia Łazarskiego przyciąga studentów nie tylko atrakcyjną ofertą programową i perspektywą zatrudnienia ale również stypendiami, umożliwiającymi podjęcie studiów wszystkim kandydatom, niezależnie od ich sytuacji materialnej.- Uczelnia, dzięki pomocy udzielanej kandydatom, umożliwia podjęcie studiów niezależnie od sytuacji finansowej. Na wsparcie mogą liczyć studenci w trudnej sytuacji materialnej, istnieją bowiem liczne możliwości skorzystania ze zniżek w opłatach za studia, stypendia socjalne oraz możliwość uzyskania dopłat do posiłków i zakwaterowania. Łącząc dobre wyniki w nauce z zaangażowaniem społecznym w naszej uczelni można nie tylko studiować za darmo lecz także zarabiać mówi prof. Daria Nałęcz, Rektor Uczelni Łazarskiego. Więcej informacji: Nowatorskie projekty na Wydziale Prawa i Administracji By ułatwić zdobycie praktycznej wiedzy, cieszący się zasłużenie wysoką renomą Wydział Prawa i Administracji wdrożył jako jedyny w Polsce program International Legal Skills dla chcących zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie stosowania prawa międzynarodowego. Na prawie istnieje też ścieżka europejska nie tylko dla prawników przygotowująca do objęcia licznych, ciągle nieobsadzonych przez Polaków stanowisk w instytucjach Unii Europejskiej. Ścieżka dostarcza potrzebną wiedzę i umiejętności wymagane na unijnych egzaminach konkursowych. Od nowego roku akademickiego rusza również program LL.M. in international business practice, ukończenie którego uprawnia do odbycia aplikacji w USA. - Gruntownej modyfikacji Wydział poddał też program na kierunku Administracja zwiększając kosztem przedmiotów prawniczych ilość zajęć z ekonomii, finansów, zarządzania, psychologii i socjologii. Program zgodnie z oczekiwaniami lepiej przygotowuje studentów do pracy i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w różnych instytucjach publicznych, administracji

2 rządowej, europejskiej, samorządzie i organizacjach non-profit. W intencji zapewnienia studentom jak najszerszej wiedzy praktycznej powołaliśmy Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych dodaje Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu. Akredytacje zagraniczne[aj1] W czerwcu 1999 roku przedstawiciele 29 państw europejskich podpisali deklarację stworzenia do 2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Harmonijny system szkolnictwa wyższego w Europie wymaga certyfikacji wysokiej jakość oferty edukacyjnej, stąd niezwykle ważne są akredytacje uczelni. Uczelnia Łazarskiego posiada międzynarodowe akredytacje instytucji, będących gwarantami jakości programów nauczania, prowadzonych na Uczelni. Akredytacja Departamentu Edukacji Stanu Delaware dla wszystkich programów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego, pozwalająca na automatyczną nostryfikację dyplomów Uczelni w USA Jedyna w Polsce pełna akredytacja University of Wales z Wielkiej Brytanii dla anglojęzycznych programów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach ekonomia i stosunki miedzynarodowe, pozwalająca absolwentom uzyskać dwa dyplomy Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Walijskiego Jedyna w Polsce prestiżowa akredytacja wydana przez najstarszą instytucję tego typu Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) dla programu MBA Akredytacja Center for International Legal Studies w Salzburgu dla programu International Legal Skills Realizacja licznych bilateralnych umów międzynarodowych o współpracy naukowej i dydaktycznej w tym m. in. z prestiżowymi uniwersytetami amerykańskimi University of Wisconsin w La Crosse, Georgetown University w Waszyngtonie, University of Kentucky w Lexington, rosyjskimi Akademickim Prawnym Uniwersytetem w Moskwie, Uniwersytetem w Petersburgu i wieloma innymi Studia przez internet - odległość przestaje mieć znaczenie Na temat najnowocześniejszego sposobu nauczania, wykorzystanego w szkolnictwie wyższym, rozmawiamy z Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Darią Nałęcz oraz prodziekanem ds. e-learningu Arturem Wojno.

3 Uczelnia Łazarskiego wygrała ogólnopolski konkurs na najbardziej kreatywną i innowacyjną szkołę wyższą, miedzy innymi dlatego, że posiada doskonałą metodę prowadzenia studiów na odległość. Pani Rektor, jakie są inne powody tego sukcesu? Od 17 lat kształcimy polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów, zapewniając najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi. Oferujemy studia anglojęzyczne, których absolwenci otrzymują trzy dyplomy: polski, brytyjski i amerykański. Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego od lat jest liderem rankingu Gazety Prawnej. Ranking Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, iż najwięcej naszych absolwentów wśród studentów uczelni niepublicznych przystępuje do egzaminu na aplikacje i najwięcej go zdaje. Uczymy w szerokim zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, stosunków międzynarodowych stale dostosowując nasz program do wymagań rynku pracy. Nasi studenci uczą się nie tylko w salach wykładowych, ale również poprzez kontakt z pracodawcami, partnerami zewnętrznymi współtworzącymi programy specjalistyczne. To bardzo ułatwia im start w życie zawodowe. Wysiłki Uczelni wkładane w proces dydaktyczny przynoszą wymierne rezultaty. Według niezależnego badania przeprowadzonego przez firmę Adviser, pond 96% absolwentów znajduje pracę po studiach. Na uczelni wykłada znakomita polska kadra oraz gościnnie akademicy ze znanych międzynarodowych Uniwersytetów, w tym m.in. prof. Wiesław Chrzanowski, dr hab. Robert Gwiazdowski, gen. prof. Stanisław Koziej, sędzia Jerzy Stępień, prof. Dariusz Rosati. Łazarski kładzie duży nacisk na bliski kontakt wykładowcy i studenta. Wykłady i zajęcia prowadzone na Uczelni Łazarskiego przebiegają w atmosferze wszechstronnej opieki i pomocy studentom. A dla wszystkich, którzy chcą skończyć studia wyższe, a muszą pracować, wychowywać dziecko, czy poświęcają się innym obowiązkom, Uczelnia Łazarskiego stworzyła nowy program, który umożliwia studiowanie z wykorzystaniem internetu. Panie Dziekanie, co to są studia przez internet? Najprościej mówiąc jest to studiowanie w domu. Wiele osób, z racji obowiązków domowych i służbowych, ze względów zdrowotnych, czy z powodów finansowych nie ma czasu i możliwości uczestniczenia w wykładach, zajęciach i ćwiczeniach w regularnych, narzuconych godzinach. Dlatego dla nich najlepszym rozwiązaniem jest uczelnia, która nie pracuje w określonych godzinach, jest dostępna o każdej porze, 7 dni w tygodniu, z dowolnego, wybranego przez studenta miejsca. A tak w praktyce jak wygląda nauka na odległość? Student rozpoczynający naukę dostaje dostęp do naszej platformy Lazarski Distance Learning. Za jej pośrednictwem studenci otrzymują materiały, które w pełni oddają zakres wiedzy, jaka jest wymagana z każdego przedmiotu. Po zalogowaniu mają dostęp do wykładów, a na specjalnie dedykowanym forum kontakt z koleżankami i kolegami z grupy. Tam mają również możliwość pracy nad zadaniami, do rozwiązania których potrzebna jest kooperacja z innymi słuchaczami. W każdej chwili student może zadać pytanie wykładowcy lub poprosić go o konsultację. Zresztą, studenci na odległość mogą, jeśli czują taką potrzebę,

4 w każdej chwili wziąć udział w standardowych zajęciach w Warszawie. Oczywiście wszystkie egzaminy odbywają się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Czy dyplom uzyskany w tym trybie studiów przez internet jest pełnoprawnym świadectwem ukończenia wyższych studiów? Na Uczelni Łazarskiego stawiamy naszym e-learningowym studentom te same wymagania, które są udziałem tych, uczących się tradycyjnymi metodami. Mają ten sam zakres materiału, korzystają z tych samych zasobów, zdają takie same egzaminy. Przede wszystkim należy podkreślić, że uczący się w e-learningu w Łazarskim są pełnoprawnymi studentami z takimi samymi prawami i obowiązkami jak stacjonarni. Przysługują im zniżki studenckie, mogą korzystać z uczelnianych bibliotek czy wliczać okres nauki do stażu pracy. Ponadto Uczelnia Łazarskiego jako jednostka renomowana, z określoną, wypracowaną marką i dobrą opinią społeczną, nie może sobie pozwolić na firmowanie wykształcenia o wątpliwej jakości. Jeżeli ktoś zda egzaminy na naszej Uczelni i obroni dyplom, uzyska zasób wiedzy pozwalający mu na dalszy rozwój komptenecji. Kandydaci jakie warunki muszą spełniać, żeby dostać się na studia na Uczelni Łazarskiego? Ważne by mieli komputer podłączony do Internetu. Poza tym kryteria rekrutacyjne są takie same jak w przypadku studentów stacjonarnych. Do przyjęcia na studia I stopnia licencjackie potrzebne jest świadectwo maturalne, na studiach II stopnia zakończonych otrzymaniem tytułu magistra wymagany jest dyplom ukończenia studiów licencjackich. Jakie kierunki oferuje Uczelnia Łazarskiego w trybie e-learningu? W tej chwili jest to zarządzanie I stopnia i ekonomia II stopnia. Ale cały czas pracujemy nad uruchomieniem nowych kierunków. Dołączamy kolejne, biorąc pod uwagę to, czego szukają nasi słuchacze obecni i potencjalni. Jesteśmy znani z tego, że swoje plany i rozwój opieramy głównie na tym, czego potrzebują studenci i czego od nich wymaga rynek pracy. Zatem do zobaczenia na Uczelni Łazarskiego? Serdecznie zapraszam! Uczelnia Łazarskiego najbardziej innowacyjna w Polsce! Uczelnia Łazarskiego została wybrana jako "Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce" wśród uczelni niepublicznych, w konkursie zorganizowanym pod patronatem Onet.pl i Radia Eska przez Akademickie Centrum Informacyjne i portal Edunews. Jury konkursowe doceniło przede wszystkim działania Uczelni w zakresie wdrażania i zastosowania najnowocześniejszych technik komunikacji w Internecie. "Cieszymy się, że kapituła konkursu doceniła stosowane przez nas innowacyjne i nowatorskie rozwiązania służące komunikacji, a przede wszystkim ułatwieniu studentom kontaktu z nauką. Dzięki podejmowanym przez nas staraniom, studenci mogą korzystać z wielu nowoczesnych rozwiązań i udogodnień, które znacząco wspomagają proces edukacji. Jesteśmy jedną z nielicznych krajowych uczelni, które są w stanie zapewnić studentom tak

5 rozległą i nowoczesną infrastrukturę oferując możliwość kształcenia na światowym poziomie. - powiedziała prof. Daria Nałęcz, Rektor Uczelni Łazarskiego. - "Wszystkie nasze działania koncentrują się na zwiększeniu efektywności kształcenia oraz usprawnieniu i całego procesu. Nasi studenci otrzymują wyjątkowe narzędzia i wsparcie w trakcie nauki i bardzo sobie to cenią. Jesteśmy dumni, że nasze starania zostały nagrodzone w tak prestiżowym rankingu. Celem ogólnopolskiego konkursu było zwrócenie uwagi na znaczenie i rolę nowych technologii w procesie kształcenia. Według organizatorów konkursu - jest szczególnie ważne, aby weryfikować, w jakim stopniu uczelnie wyższe wykorzystują najnowsze rozwiązania, wzmacniając w ten sposób rozwój społeczeństwa informacyjnego. Odpowiednie przygotowanie studentów do przyszłego życia zawodowego oznacza także przekazanie im wiedzy i nawyków związanych z korzystaniem z postępu techniki i nowych środków komunikacji. Uczelnia Łazarskiego przykłada ogromną wagę do sposobu dotarcia z wiedzą oraz kontaktu z młodym odbiorcą poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Mottem Uczelni Łazarskiego jest nauka z pasją, a to ułatwia język i forma odpowiadająca oczekiwaniom studentów. Duża rolę w tym procesie odgrywają tzw. social media umożliwiające szybkie i skuteczne dzielenie się informacją. Uczelnia, chcąc oferować studentom możliwość nauki na najwyższym poziomie, opiera się na nowoczesnych technologiach wspomagających proces nauczania w obszarze dydaktyki, wprowadzając nowe programy kształcenia na odległość (tzw. e-learning) i dostosowując w ten sposób ofertę studiów do realiów zmieniającego się i konkurencyjnego rynku. W ten sposób ułatwia dostęp do wiedzy wszystkim, bez względu na ich miejsce zamieszkania i możliwość osobistego udziału. W konkursie wzięło udział 60 uczelni wyższych, rywalizujących o tytuł najbardziej innowacyjnej uczelni wyższej w Polsce. Uczelnia Łazarskiego, od początku swojego powstania dążyła do zapewnienia studentom optymalnych warunków nauki, sprzyjających rozwojowi naturalnych talentów i predyspozycji. Kadra akademicka Uczelni stoi na stanowisku, że student powinien dysponować wieloma kanałami przekazu, aby wybrać te, które mu najbardziej odpowiadają. Stąd inwestycje w innowacyjne technologie na Uczelni Łazarskiego, zwycięzcy pierwszej edycji konkursu "Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce".

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU EKONOMIA KIERUNEK DOFINANSOWANY Z EFS GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI KIERUNKI STUDIÓW: ADMINISTRACJA, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE A

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 3 NOWOŚCI: PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie.

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. 1 Studia w Rzeszowie szerokie możliwości Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. Liczba studentów w tym blisko dwustutysięcznym mieście to 60 000. Rzeszów stwarza znakomite

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W KSZTAŁCENIU INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od 14 lat uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 7 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW, M.IN.: PEDAGOGIKA NOWOŚĆ PRAWO W BIZNESIE NOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LOGISTYKA A

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim 2 Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo