31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji. Anna Bugalska 31. RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji. Anna Bugalska 31. RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006"

Transkrypt

1 31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji Anna Bugalska 31. Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006

2 Opracowanie graficzne: Krzysztof Kosz Copyright by Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006 Wydanie pierwsze Niniejsze materiały opracowano w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w ramach projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ośrodek RENOWATOR dla małych i średnich Przedsiębiorstw. Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedmiot projektu może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego.

3 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Od czego dobrze jest rozpocząć proces zmiany swojego dotychczasowego stanowiska u obecnego pracodawcy lub znaleźć nową pracę w przypadku jej utraty? 5 3. Przykładowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji 6 4. Dokumenty niezbędne w procesie poszukiwania pracy 7 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 9 6. Sposób doręczania dokumentów aplikacyjnych 9 7. Sposoby szukania pracy - wybrane metody szukania pracy Korzystanie z Internetu w procesie poszukiwania pracy Wybór strategii poszukiwania pracy Jakie działania należy podjąć przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą Jak się zaprezentować pracodawcy obecnemu lub potencjalnemu. Podstawowe zasady dotyczące autoprezentacji Podstawowe narzędzie doboru rozmowa rekrutacyjna Z jakich jeszcze metod selekcji korzystają pracodawcy dobierając pracowników do swojej organizacji Wyciąganie wniosków z podejmowanych działań w okresie poszukiwania nowego stanowiska pracy Przykładowy FORMULARZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Wzór życiorysu Europass 22

4 17. Przykładowy list motywacyjny Przykładowy zestaw pytań rozmowy rekrutacyjnej Przykładowe pytania kompetencyjne Przykładowy scenariusz rozmowy referencyjnej 36

5 1. Wstęp Celem niniejszej broszury jest pomoc pracownikom, zagrożonym utratą pracy u obecnego pracodawcy w znalezieniu nowej roli (stanowiska) zawodowej, którą mogliby pełnić w obecnym miejscu pracy. W drastycznym przypadku utraty pracy zadaniem broszury jest dostarczenie beneficjentom kompetencji poruszania się po rynku pracy, aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do spotkania i prezentacji potencjalnemu pracodawcy. Kursy oferowane przez Ośrodek Renowator dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pomagają pozyskać nowe, unikalne w obecnej chwili na polskim rynku pracy, kompetencje. Osoba zagrożona utratą dotychczasowego stanowiska, po pozyskaniu nowych kompetencji, powinna w sposób aktywny i profesjonalny prezentować swoje nowe kompetencje obecnemu i potencjalnemu pracodawcy. Beneficjentami programu są osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa lub z powodu niedostosowania swoich kwalifikacji, ich poziomu do potrzeb przedsiębiorstwa. Dla tej grupy zawodowej najważniejsze jest właściwe wykreowanie u obecnego pracodawcy potrzeb, na które odpowiedzią są kompetencje pozyskiwane w ramach kursów w Ośrodku Renowator. Program adresowany jest również do kobiet, które powracają do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie związanej z macierzyństwem i mają trudności w odnalezieniu się w miejscu pracy. Ta grupa zawodowa znajduje się w gorszym położeniu, dlatego też celem programu jest również pomoc w utrzymaniu pracy u obecnego pracodawcy poprzez dostarczenie mu nowych, innowacyjnych kompetencji i umiejętność odpowiedniej ich prezentacji. W przypadku utraty pracy, kursy Renowatora, pogłębiają umiejętność znalezienia nowego pracodawcy i zainteresowania go swoimi kompetencjami. 2. Od czego dobrze jest rozpocząć proces zmiany swojego dotychczasowego stanowiska u obecnego pracodawcy lub znaleźć nową pracę w przypadku jej utraty? Właściwe nastawienie Kiedy, myślimy o zmianie dotychczasowej pracy, najważniejsze jest nasze własne, wewnętrzne nastawienie do tego przedsięwzięcia. Szukanie pracy to długi i najczęściej bardzo pracochłonny proces. Bez względu na to czy szukamy pracy wewnątrz swojej firmy czy też na zewnątrz. Z pewnością będą na tej drodze chwile trudne, momenty kiedy będzie nam się wydawało, że nie ma szansy na osiągnięcie sukcesu. Te momenty będą dotyczyły sytuacji, w których poświęcimy swój czas i zaangażowanie, a nie osiągniemy pożądanego przez nas rezultatu. Kiedy w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia rekrutacyjne nie otrzymamy zaproszeń na spotkania z przedstawicielami pracodawcy, kiedy po udziale w postępowaniu kwalifikacyjnym nie zostaniemy zatrudnieni, może się zdarzyć że będziemy mieli poczucie, że nie posiadamy kompetencji wymaganych na rynku pracy. Dlatego warto pamiętać, o kilku podstawowych prawidłowościach związanych z procesem poszukiwania pracy: Statystyki mówią, że w Polsce przeciętnie pracy szukamy od 6 do 18 miesięcy. Każda osoba szukająca pracy z pewnością natknie się na trudności. Brak efektów nie świadczy o naszej niskiej wartości na rynku pracy. To czy znajdziemy pracę zależy w znacznej mierze od nas samych, naszej determinacji i zaangażowania. Jednak w procesie poszukiwania pracy mamy również do czynienia z czynnikami od nas niezależnymi. Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 5

6 Jeśli w trakcie sześciu miesięcy, które poświęciliśmy na poszukiwanie pracy nie udało się nam jej znaleźć, należy zrobić sobie tygodniowy urlop, a po nim przeanalizować dotychczasowy sposób postępowania i wprowadzić zmiany w sposobie poszukiwania pracy. Pracy szukamy poświęcając temu zajęciu ośmiu godzin dziennie przez pięciu dni w tygodniu dbając o zapewnienie czasu na odpoczynek. Moje preferencje zawodowe W pierwszej kolejności szukając pracy należy określić własne preferencje zawodowe. Kiedy wiemy co lubimy robić, to możemy w taki sposób pokierować swoją karierą zawodową, aby nasze hobby stało się to naszym zajęciem zawodowym. Taki świadomy wybór drogi zawodowej zwiększa naszą determinację i motywację do prowadzenia procesu poszukiwania pracy. Temu zagadnieniu poświęcony jest I moduł doradztwa: Budowanie planu kariery zawodowej w oparciu o potencjał osobisty. Poniżej znajdziecie Państwo tylko przypomnienie najistotniejszych kwestii. Mój osobisty potencjał W kolejnym kroku tego procesu, dobrze jest dokonać analizę swojego potencjału zawodowego, pod kątem szukanego zajęcia. W procesie analizy należy zwrócić uwagę na: Mocne strony wszystko to co w danym momencie świadczy o tym, że będziemy dobrze pracować na stanowisku o które się staramy (lub szerzej w zawodzie); w praktyce wypisuje się wszystkie istotne z punktu widzenia przyszłej pracy cechy, wartości i umiejętności, które posiadamy. Słabe strony podobnie jak w przypadku mocnych stron rejestrujemy cechy, wartości i umiejętności których nie posiadamy. Szanse należy zastanowić się nad szansami wynikającymi z naszych przyszłych działań. Zagrożenia analogicznie należy zastanowić się nad zagrożeniami wynikającymi z naszych przyszłych działań. Tym samym należy określić co, w przypadku naszej osoby, stanowi nasze atuty, a co wady dla potencjalnego pracodawcy. W przypadku osób uczestniczących w kursach w Ośrodku Renowator, podstawą kompetencji są kompetencje pozyskane w trakcie kursu. Kompetencje te stanowią unikalne umiejętności bardzo istotne na obecnym rynku. Moje potrzeby rozwojowe Przeprowadzenie analizy pomoże osobie szukającej pracy, dokonać diagnozy związanej z jej kompetencjami i preferencjami w odniesieniu do obecnej sytuacji. Jeśli ta obecna sytuacja nie w pełni nas satysfakcjonuje, dobrze jest porównać nasze cechy i kompetencje z oczekiwanymi przez pracodawców kompetencjami. Tym samym uzyskamy informację czego jeszcze warto się dowiedzieć, w jakim kierunku się rozwijać, aby spełniać wymogi oczekiwane przez pracodawców. Osoby uczestniczące kursach w Ośrodku Renowator, powinny dokonać oceny swoich potrzeb rozwojowych, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia, które mogą pozyskać w drodze samokształcenia. 3. Przykładowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji Każda osoba chcąca zmienić swoje dotychczasowe stanowisko pracy powinna mieć świadomość przebiegu tego procesu, bez względu na to, czy uczestniczymy w rekrutacji prowadzonej wewnątrz firmy, czy też uczestnicząc w rekrutacji po rozstaniu z dotychczasowym pracodawcą. Wymienione poniżej etapy procesu doboru nie mają charakteru obligatoryjnego, to czy dany pracodawca je wykorzysta, czy też nie, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju wakującego stanowiska pracy, na które prowadzony jest dobór Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

7 Nie obowiązuje jeden wzorzec CV. Sposobów opracowywania życiorysu jest wiele, choć obowiązują pewne powszechnie stosowane zasady. Życiorys powinien być przygotowany w sposób przemyślany i staranny. Stosowanie zasad sprzyja opracowaniu przejrzystego i zrozumiałego dla czytającego dokumentu. Autor takiego CV ma większe szanse na zaproszenie do udziału w kolejnym etapie rekrutacji. 4. Dokumenty niezbędne w procesie poszukiwania pracy Do podstawowych dokumentów wykorzystywanych powszechnie przez kandydatów w procesie poszukiwania pracy należą życiorys i list motywacyjny. Od przygotowania obu dokumentów należy rozpocząć działania zmierzające do zmiany swojej obecnej sytuacji zawodowej. Jakość tych dokumentów w znacznej mierze decyduje o tym czy zostaniemy zaproszeni do udziału w kolejnych etapach procesu doboru. Życiorys zamiennie nazywany curriculum vitae (CV): dokument, na podstawie którego pracodawca dokonuje pierwszej oceny dopasowania kandydata do wakującego się stanowiska pracy. Ten etap oceny nazywany jest preselekcją dokumentową i decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu procesu selekcji, którym najczęściej jest rozmowa rekrutacyjna. Osoba składająca swoje CV u danego pracodawcy chce zainteresować pracodawcę posiadanymi przez siebie kompetencjami, zdobytym wykształceniem i doświadczeniem. Stąd warto zadbać o jakość tego dokumentu i przygotować go w sposób, który może zainteresować pracodawcę. Należy przy tym pamiętać, że przygotowany dokument ma być adekwatny do stanowiska, na które aplikujemy i branży w której działa pracodawca. Doskonale przygotowane cv nie zapewni nam zatrudnienia, ale zwiększy nasze szanse na znalezienie oczekiwanej pracy. Życiorys źle przygotowany, w sposób niestaranny i nieczytelny, nie da nam szansy zaprezentowania swoich kompetencji w kolejnym kroku postępowania rekrutacyjnego. Zakres informacji zawartych w życiorysie Najczęściej CV składa się z kilku części zawierających informacje o kandydacie w podziale na: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przebyte kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe umiejętności poziomie obsługi komputera, znajomości języków obcych, zainteresowań. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numery telefonów (zamieszczenie informacji o numerze telefonu komórkowego znacznie ułatwia kontakt z kandydatem), adres . Dane dotyczące wieku, daty i miejsca urodzenia kandydata nie są wymagane. Informacje dotyczące zdobytego wykształcenia i doświadczenia rozpoczynamy od działań najbardziej aktualnych (nie w kolejności zdobywania). Informacje o wykształceniu, w przypadku osób które ukończyły studia licencjackie lub wyższe nie powinny opisywać całego procesu edukacji (tj. np. ukończonego Liceum Ogólnokształcącego). Takie informacje wprowadzamy do życiorysu tylko wówczas, gdy taka informacja jest potrzebna do uzasadnienia naszych dalszych działań. Wykształcenie: czas nauki (daty od do), nazwa szkoły, uzyskane tytuły i kwalifikacje. Doświadczenia zawodowe: okres pracy (daty od do), zajmowane stanowisko, nazwa firmy, informacja o wykonywanych zadaniach. Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 7

8 Doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim informacje o pracy na etacie. Warto jednak również umieścić w tym miejscu wykaz prac zleconych, umów o dzieło, praktyk zarówno tych płatnych jak i wykonywanych w formie wolontariatu. Informacje te umieszczamy tylko wówczas, gdy rozszerzają one zakres i poziom posiadanego doświadczenia i mogą wpłynąć pozytywnie na ocenę kompetencji kandydata. Inne doświadczenia: informacje wykraczające poza sferę zawodową lub przebieg procesu edukacji przynależność do organizacji studenckich, stowarzyszeń. Kursy, szkolenia: data odbycia szkolenia, temat szkolenia, nazwa firmy szkoleniowej, uzyskane certyfikaty. Znajomość języków obcych: nazwa języka / poziom znajomości w podziale na kompetencje: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie / ewentualnie doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym. Umiejętność obsługi komputera: rodzaj programów komputerowych, zakres i poziom znajomości oraz dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z programu. Zainteresowania: hobby, sposób spędzania wolnego czasu. Referencje: kontakty (najlepiej imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego) do osób, które mogą udzielić informacji o kandydacie: przełożeni, nauczyciele, klienci. Kilka podstawowych informacji o sposobie przygotowania dobrego życiorysu: Ważny jest nie tylko zakres informacji zawartych w życiorysie ale również sposób ich zaprezentowania. Informacje przedstawiamy w sposób przejrzysty, logiczny i zwięzły. Staramy się zmieścić życiorys na 1 stronie. Dłuższy życiorys powinien wynikać z bogatych doświadczeń kandydata. Prezentujemy informacje w podziale na sekcje (nazwy sekcji napisz pogrubioną czcionką), w każdej sekcji prezentujemy informacje zaczynając od ostatnich osiągnięć. Przygotowując CV w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, podkreślamy w nim te kompetencje, które są odpowiedzią na zgłoszone wymagania pracodawcy. Życiorys powinien być przygotowany poprawnie pod względem stylistycznym i gramatycznym, bez błędów ortograficznych. Informacje szczególnie ważne wyróżniamy w tekście (pogrubiona czcionka, podkreślenie). Elementy, które chcemy aby koniecznie przeczytał pracodawca, prezentujemy w pierwszej kolejności. Estetyka dokumentu ma ogromne znaczenie. Jeśli przygotowujemy dokument w formie papierowej, należy zadbać o jakość papieru i schludność dokumentu. Na co należy zwrócić uwagę przygotowując swoje CV: Zakres informacji zawartych w CV prezentujemy tylko fakty. Zawarcie nieprawdy zostanie zauważone. Błędy gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne mogą one zdyskwalifikować kandydata. Przejrzystość, czytelność dokumentu dająca możliwość szybkiego dotarcia do interesujących pracodawcę informacji. Długość CV, najlepiej 1-strona. Logikę posiadanych doświadczeń, ewentualne przygotowanie uzasadnienia wyboru takiej drogi zawodowej. List motywacyjny: jest dokumentem, który odnosi posiadane przez kandydata kompetencje do wymogów stanowiska, na które kandydat aplikuje. W liście motywacyjnym nie przepisujemy ponownie informacji zawartych w cv, lecz zwracamy uwagę na te fakty z naszego życiorysu zawodowego, które świadczą o naszym dopasowaniu do stanowiska o które się ubiegamy. Osoby dokonujące analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów poszukują w liście motywacyjnym dodatkowych informacji ponad te zamieszczone w CV. Niektórzy pracodawcy marginalizują rolę listów motywacyjnych, z uwagi na częste korzystanie kandydatów ze wzorów dostępnych w Internecie. Takie listy nie niosą dla pracodawcy dodatkowych informacji o kandydacie i utrudniają podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

9 lub odrzuceniu kandydata. Jeśli jednak pracodawca rygorystycznie podejdzie do analizy takiego listu motywacyjnego to może to spowodować zakończenie na tym etapie udziału kandydata w danym procesie rekrutacyjnym. Rekomenduję zatem napisanie listu samodzielnie, bez korzystania z wzorów do uzupełnienia. Kilka podstawowych zasad redagowania listu motywacyjnego: Nie może przekroczyć objętości 1 strony. List bardzo krótki, zawierający tylko kilka zdań również nie wygląda profesjonalnie. Powinien być przygotowany w ładnej formie graficznej, przejrzysty, podzielony na akapity. Najlepiej jeśli będzie zaadresowany do osoby, która będzie decydowała o wyborze kandydata. Jeśli nie jest to możliwe, powinien zawierać uniwersalne zwroty grzecznościowe. Powinien być poprawny pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym. Ma zachęcić osobę rekrutującą do przeczytania cv i spotkania z kandydatem. Stanowi uzupełnienie życiorysu, zawiera odniesienie do wymogów danego stanowiska (np. zawartych w ogłoszeniu) i uzasadnienie dlaczego jesteśmy właściwymi kandydatami na dane stanowisko. Nie może dublować informacji zawartych w CV. Zakres informacji zawartych w liście motywacyjnym powinien być spójny z informacjami zawartymi w CV. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zamieszczanie klauzuli zawierającej zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych narzuciła na każdą firmę przechowująca dane osobowe obowiązek posiadania zgody osoby, której te dane dotyczą. Dlatego pracodawcy proszą kandydatów do pracy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na to, aby mogli przechowywać i wykorzystywać te dane. Klauzula powinna znajdować się w cv, tam zamieszczone są dane osobowe kandydata. Przygotowując CV pamiętaj o dodaniu tej klauzuli. Brzmienie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez firmę... na potrzeby rekrutacji, zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia Sposób doręczania dokumentów aplikacyjnych Sposób doręczenia dokumentów uzależniony jest od oczekiwanej przez pracodawcę formy. Jeśli pracodawca wypowiedział się w tym względzie, dostarczając dokumenty należy zachować formę określoną przez pracodawcę. Jeśli nie został określony sposób doręczenia dokumentów lub dostarczamy je z własnej inicjatywy spróbujmy doręczyć dokumenty osobiście. Jednak dziś staje się to coraz trudniejsze. W wielu organizacjach, nie sposób dostać się do Departamentu Personalnego i porozmawiać z osobą przeprowadzającą rekrutacje. Proszeni jesteśmy o pozostawienie dokumentów na Recepcji i wówczas cała nasza wyprawa wydaje się być zbędna. Takie działanie skłania do korzystania z najłatwiejszej formy doręczania dokumentów aplikacyjnych poprzez wysłanie maila. Pamiętajmy jednak wówczas o regułach związanych z korzystaniem z Internetu. Zasady te zostały opisane w kolejnych rozdziałach broszury. Jeśli dostarczamy dokumenty osobiście przygotujmy je w eleganckiej formie, schludnie. Obowiązującą formą jest wydruk komputerowy. Jeśli wysyłamy dokumenty pocztą korzystajmy z kopert formatu A4, po to aby nie składać na części dokumentów. Poniżej podaję możliwe sposoby kontaktu z pracodawcą, w kolejności od najlepszej: Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 9

10 1. osobiście, 2. telefonicznie, 3. pisemnie - za pomocą a, 4. wypełnienie aplikacji on-line, 5. pisemnie list. Wypełnianie aplikacji on-line: Coraz częściej pracodawcy ogłaszając informacje o wolnym stanowisku pracy, zapraszają kandydatów do złożenia swojej aplikacji za pośrednictwem strony w Internecie. Ta forma aplikowania na stanowisko jest bardzo przyjazna dla pracodawcy i bardzo mu ułatwia pracę. Inaczej jest w przypadku kandydata. Taki sposób składania dokumentów jest dla kandydata bardziej pracochłonny. Nie możemy wówczas wysłać przygotowanych wcześniej dokumentów. Każdorazowo wypełniamy poszczególne pola aplikacji. W przypadku pytań otwartych zapiszmy udzielane odpowiedzi. Pracodawca może się odnieść do udzielonych przez nas odpowiedzi w trakcie bezpośredniego spotkania. Aplikację składamy zgodnie z zaleceniami instrukcji. Jeśli zależy nam na pracy, stosujmy się do reguł proponowanych przez pracodawcę. Najczęściej, wypełnienie aplikacji on-line jest jedyną dopuszczalną formą złożenia oferty. 7. Sposoby szukania pracy - wybrane metody szukania pracy Jest wiele sposobów i strategii poszukiwania pracy. Jedne są uważane za bardziej skuteczne inne za mniej. Poniżej znajdują się najpopularniejsze i najbardziej efektywne w dzisiejszych czasach metody poszukiwania nowej pracy (zarówno u obecnego jak i przyszłego pracodawcy). Część z metod może być wykorzystana tylko w procesie poszukiwania pracy poza obecnym miejsce zatrudnienia. Sieć kontaktów networking: do najbardziej efektywnych metod poszukiwania pracy zaliczana jest metoda networkingu, oparta o posiadane sieci kontaktów interpersonalnych. Podawane statystyki mówią, że networking daje możliwość dostępu do tzw. ukrytego rynku pracy, który nie jest dostępny za pośrednictwem oficjalnie publikowanych ofert pracy. Ukryty rynek pracy znacznie rozszerza nasze możliwości zdobycia pracy, gdyż obejmuje około 70% oferowanych wolnych miejsc pracy. Na zdecydowaną większość stanowisk nie prowadzi się naboru poprzez ogłoszenia. Stanowiska te zostają obsadzone przez ludzi, którzy dowiedzieli się o nich dzięki swojej sieci kontaktów. Częstokroć osoby poszukujące pracy ograniczają swoje szanse jej zdobycia odpowiadając jedynie na ogłoszenia w prasie lub Internecie, nie korzystając możliwości ukrytego rynku pracy. Jak wynika z powyższego, sieć kontaktów stanowi podstawowe źródło ofert pracy. Sieć kontaktów możemy budować w organizacji w której pracujemy i poza nią. Zagadnienia związane z tworzeniem własnych sieci kontaktów są dzisiaj szeroko omawiane w literaturze i nie ograniczają się tylko do wykorzystywania tej metody w procesie poszukiwania pracy. Budowanie sieci kontaktów to korzystanie z pomocy osób z naszej sieci również wówczas gdy tę pracę posiadamy. Kontakty osobiste to doskonałe źródło różnorakich informacji. Myślenie o profesjonalnym podejściu do budowania sieci kontaktów zaczynamy od stworzenia listy osób, z którymi spotkaliśmy się w trakcie swoich doświadczeń związanych ze sferą zawodową (w pierwszej kolejności) i poza zawodową. Ważne jest dbanie o rozwój własnej sieci kontaktów. Rozwój polega głównie na poznawaniu nowych osób i dbanie o kontakty z osobami już poznanymi oferowanie swojej pomocy, przesyłanie życzeń. Stowarzyszenia branżowe: kolejne miejsce, gdzie możemy poznać ludzi z branży i rozwinąć swoją sieć kontaktów. Gdy należymy lub jesteśmy sympatykami takiego stowarzyszenia i uczestniczymy w spotkaniach należy zwrócić uwagę na osoby, które są szczególnie aktywne. Warto, przede wszystkim je włączyć do swojej sieci i być z nimi w regularnym kontakcie. Kontakt bezpośredni: stworzenie listy firm, w których chcielibyśmy pracować (i jesteśmy dla tych pracodawców atrakcyjni z uwagi na posiadane doświadczenie) jest działaniem wykonywanym jako jedne z pierwszych w procesie aktywnego poszukiwania pracy. Następnie staramy się zdobyć jak najwięcej informacji o danej firmie, korzy Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

11 stamy ze źródeł znajdujących się na stronach internetowych oraz telefonujemy do osób odpowiedzialnych za proces doboru. Dowiadujemy się w jaki sposób ten proces w danej organizacji przebiega, czy prowadzone są obecnie rekrutacje i jakich stanowisk dotyczą. Do każdej firmy należy przygotować dokumenty, które odpowiadają ich oczekiwaniom (szyte na miarę). Dokumenty aplikacyjne staramy się wysłać do konkretnej osoby. Po kilku dniach od wysłania warto jest zadzwonić i zapytać o losy przesłanej oferty. Nie oznacza to, że jednak, że dzwonimy do firmy co kilka dni, może to przynieść odwrotny skutek. Firmowe strony WWW: doskonałe źródło informacji o firmie i poszukiwanych specjalistach. Większość stron internetowych liczących się firm ma opracowaną stronę, na której możemy dowiedzieć się o trwających w danym momencie procesach rekrutacyjnych (np. pod nazwą PRACA). Internet: w Internecie znajduje się dużo stron z ogłoszeniami o pracy. Portale pracowe 1, oferujące pracę dla specjalistów różnych branż - ogłoszenia i dodatkowe formy poszukiwania pracy z nimi powiązane: listy dyskusyjne, (pl.praca.oferowana), subskrypcje ofert pracy, aukcje pracy (http://www.jobber.pl.). Portale specjalizujące się w ofertach dla osób z konkretnych branż. Przykładem tego typu portalu są serwisy Bank Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl) skierowany tylko do osób poszukujących pracy w kierunkach inżynierskich, skierowany to specjalistów z branży IT, lub skierowany dla osób szukających pracy biurowej. Pośrednictwo pracy strony publicznych Urzędów Pracy i prywatnych firm zajmujących się pośrednictwem pracy: 2. Własne (osoby szukającej pracy) strony internetowe. Istnieje również możliwość zarejestrowania się na stronach portali i dzięki temu otrzymywanie ofert pracy i newsletterów pl; www. jobuniverse.pl; 2 Serwis Internetowy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Praca czasowa: jest to alternatywna forma zdobycia pracy. Na polskim rynku działa wiele firm specjalizujących się w wynajmowaniu pracowników na różnego rodzaju stanowiska np. Workserwis. Taka forma pracy zapewnia nie tylko wynagrodzenie ale dzięki niej zdobywamy doświadczenie, które może pomóc w znalezieniu stałej pracy. Ogłoszenia w prasie: jak wynika z analiz, efektywność tej metody jest raczej niska. Dla pracodawcy oznacza to konieczność poniesienia dużego nakładu pracy. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie najczęściej dociera dużo ofert, ale tylko nieliczne spełniają określone wymogi. Z pewnością jednak skuteczność tej metody zależy od rodzaju szukanego stanowiska i branży. Dla osób szukających pracy, przeglądanie ogłoszeń rekrutacyjnych powinno być obowiązkiem wykonywanym regularnie w stosunku do wszystkich gazet dostępnych w danym regionie. Gazety nie koniecznie trzeba kupować, można skorzystać z bibliotek lub udać się do najbliższego Klubu Pracy. To źródło ofert pracy powinno jednak stanowić tylko dodatek do innych metod. Ogłoszenia szukam pracy : osoba szukająca pracy zamieszcza ogłoszenie informujące o tym jakie posiada kompetencje i jakiej pracy poszukuje. Skuteczność tej metody również jest niewielka. Metoda ta wiąże się z poniesieniem kosztów przez osobę szukającą pracy. 8. Korzystanie z Internetu w procesie poszukiwania pracy. Zakres merytoryczny zawarty w tej części broszury zostanie rozszerzony i uzupełniony podczas IV modułu doradztwa Aktywne poszukiwana pracy przez Internet część 1. Korzystanie z netykiety. Netykieta od słów net oraz etykieta stanowi zespół reguł uważanych w Internecie za właściwe. Nie istnieje formalny zapis tych reguł, ale jego wersje można znaleźć na stronach internetowych (np. www. netykieta.prv.pl, lub Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 11

12 Dowiemy się tam, w jaki sposób wysłać maila, aby był odebrany, w jaki sposób tytułować naszą korespondencję, jakiej wielkości powinny być pliki itd. Stosowanie się do tych zasad może nam istotnie pomóc w efektywnym dotarciu naszej aplikacji do adresata. Co jednocześnie zwiększy nasze szanse na znalezienie pracy. Chcemy, aby nasza korespondencja dotarła do adresata i była przez niego przeczytana, stosując się do zasad etykiety możemy mieć pewność że tak się stanie. Dokładnie czytajmy ogłoszenia rekrutacyjne zachęcające do złożenia oferty. Odpowiadajmy na ogłoszenie tylko wówczas, gdy spełniamy wymogi stanowiska. Wysyłanie do jednej firmy aplikacji na wiele różnych stanowisk, może ograniczyć nasze szanse uzyskania pracy. Osoby rekrutujące często nie czytają takich aplikacji. Uważajmy na oferty, które wydają się nam podejrzane. Może nas zaniepokoić skąpość informacji o pracodawcy czy sposób kontaktu z nim (tylko adres ). W takich wypadkach szczególnie należy być ostrożnym z wysyłaniem kompletu naszych danych osobowych. Aplikacje do różnych pracodawców wysyłajmy oddzielnie. Pracodawcy chcą mieć poczucie, że nasze dokumenty aplikacyjne zostały przygotowane specjalnie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego. List motywacyjny przygotowujmy na potrzeby każdej składanej oferty pracy. Starajmy się nie korzystać z gotowych wzorców dostępnych w Internecie. Każdorazowo zastanówmy się co sprawia, że jesteśmy właściwymi kandydatami na dane stanowisko. Jakie oczekiwania wyartykułował pracodawca i w jakim stopniu spełnia je osoba składająca ofertę. List motywacyjny powinien opisywać nas jako potencjalnego pracownika, naszą motywację do pracy, oraz powody, dla których się nadajemy na dane stanowisko. Dobrze jest mieć przygotowany wzór listu motywacyjnego, który modyfikujemy w odniesieniu do konkretnego stanowiska. Jakie pliki załączamy? Dokumenty, które wysyłamy do pracodawcy powinny być sporządzane w formacie, który jest powszechnie dostępny i umożliwi przeczytanie przesłanej korespondencji. W przeciwnym wypadku nasza oferta zostanie skasowana. Najpopularniejszy obecnie standard to pakiet biurowy (Microsoft Office). Oznacza to, że wszystkie dokumenty powinny być wysyłane w tym właśnie formacie, chyba, że pracodawca zaznaczył inaczej. Jaki wybrać adres ? Wybór adresu jest kwestią niezmiernie ważną, bo docierając do pracodawcy najpierw on jest widoczny. Adres ma nas reprezentować. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie konta na dowolnym bezpłatnym portalu internetowym. Nasz adres to: imię. nazwisko, lub samo nazwisko, ewentualnie pierwsza litera imienia.nazwisko. Niektóre osoby poszukujące pracy korzystają z przypadkowych kont i z nich wysyłają korespondencję lub ich adresy w żaden sposób nie reprezentują osoby wysyłającej aplikację. Takie działanie nie sprzyja pozytywnemu odbiorowi naszej oferty. Spełniajmy oczekiwania pracodawcy. Wysyłajmy taki zestaw informacji o jakie prosi pracodawca i róbmy to w sposób określony przez pracodawcę. 9. Wybór strategii poszukiwania pracy. Wybór strategii odnosi się do poszukiwania nowego zajęcia poza obecnym miejscem zatrudnienia. Strategia ogólnego zainteresowania polega na wysyłaniu dużej liczby aplikacji, również w sytuacji gdy tylko częściowo spełniamy wymogi stanowiska. Daje to nam możliwość dotarcia do wielu potencjalnych pracodawców. Strategia ta charakteryzuje się jednak niską efektywnością przy koniecznym dużym nakładzie pracy. Wadami tej strategii są: Ryzyko kilkakrotnego wysyłania oferty do jednego pracodawcy i istotne ryzyko odrzucenia oferty w sytuacji kiedy będziemy spełniać wymagania Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

13 Odrzucenie naszej oferty na etapie preselekcji dokumentowej, z powodu nie spełniania wymagań. Wysyłając aplikacje drogą pocztową ponosimy wysokie koszty. Trudność w dopasowaniu treści listu motywacyjnego do potrzeb konkretnej rekrutacji. Trudności z kontrolowaniem do kogo, jaka oferta została wysłana. Duża pracochłonność. Ryzyko szybkiej demotywacji mały odzew na wysyłane w dużych ilościach aplikacje. Do kogo adresowana jest strategia ogólnego zainteresowania: Osób na niższe stanowiska w hierarchii organizacyjnej, posiadających uniwersalne kompetencje adekwatne dla wielu typów stanowisk. Osób, które poszukują ścieżki rozwoju zawodowego. Osób, którym bardzo zależy na pracy i łączą tą strategię z opisaną poniżej. Strategia koncentracji zainteresowań: polega na indywidualnym ustaleniu sposobu poszukiwania pracy. Oznacza to, że nie odpowiadamy na wszystkie ogłoszenia lecz tylko na te na które spełniamy wymogi. Taki sposób działania jest mniej pracochłonny i bardziej efektywny. Ewidentną zaletą tej strategii jest większa szansa na otrzymanie stanowiska, na które aplikujemy. Słabością może być brak ofert, na które spełniamy wymogi. Do kogo adresowana jest strategia ogólnego zainteresowania: Osób z wyższym wykształceniem Osób z doświadczeniem w danej dziedzinie Pamiętaj jednak, że wybór strategii poszukiwania nie powinien Cię ograniczać. W trakcie poszukiwania pracy ważna jest elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmieniających warunków. Poszukiwanie pracy to praca na pełnym etacie, aby znaleźć pracę trzeba poświęcić się temu zajęciu. Nie należy ograniczać się do żadnej z metod, najlepsze rezultaty osiągają osoby które stosują wiele metod równocześnie. Narzuć sobie rytm i zakres realizowanych codziennie zadań. Rejestruj wszystkie działania jakie podejmujesz: do kogo wysyłasz oferty, z kim prowadzisz rozmowy. Przed pracodawcą zaprezentujesz się dzięki temu profesjonalnie. Pozwoli to również na kontrolowanie przebiegu całego procesu, wyciąganie wniosków i dokonywanie modyfikacji w przyjętym sposobie działania. 10. Jakie działania należy podjąć przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą 1. Dowiedzieć się o nim jak najwięcej, o produktach które oferuje, o zasięgu działania, o strukturze własności itp. (jeśli obecnie pracujesz u tego pracodawcy to jesteś świetnie zorientowany) 2. Dowiedzieć się o osobach rekrutujących, czasem to jest możliwe. 3. Przejść przez standardowe zestawy pytań i przemyśleć odpowiedzi. 4. Przygotować adekwatny strój. 5. Zaplanować godzinę wyjścia z domu, w taki sposób aby się nie spóźnić na rozmowę. Dezorganizuje mu pracę i robi złe wrażenie na pracodawcy. 6. Przemyśleć swoje oczekiwania finansowe. Jaki poziom wynagrodzenia jest przez Ciebie oczekiwany. Jaki jest minimalny za który zdecydowałbyś się zatrudnić u pracodawcy. 7. Pomyśleć, co Ciebie interesuje, czego chciałbyś się dowiedzieć od pracodawcy. 8. Wziąć ze sobą kopie przesłanych dokumentów, nawet w 2 egzemplarzach. Zdarza się, że niektóre osoby rekrutujące zapominają zabrać dokumentów na rozmowę. 9. Postarać się pozytywnie nastawić do spotkania i swoich szans na nim. Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 13

14 Czas poświęcony na przygotowanie się do spotkania nie jest czasem straconym, nawet jeśli tym razem się nie uda. Przy każdym kolejnym procesie rekrutacyjnym będziesz potrzebował mniej czasu na przygotowanie, a Twój udział w spotkaniach będzie efektywny. 11. Jak się zaprezentować pracodawcy obecnemu lub potencjalnemu. Podstawowe zasady dotyczące autoprezentacji. Od tego, w jaki sposób zaprezentujemy się potencjalnemu pracodawcy zależą nasze szanse na znalezienie pracy. W odbiorze naszej osoby duże znaczenie ma to jak się zaprezentujemy przy pierwszym spotkaniu. Pierwsze wrażenie jakie wywrzemy będzie na długo zapamiętane. Na ocenę nas w trakcie takiego spotkania tylko w nieznacznym stopniu wpływa ocena merytoryczna. O wiele większy wpływ ma ocena naszego zachowania, postawa ciała, mimika, gestykulacja, strój i sposób mówienia. Umiejętność pozytywnego zaprezentowania się jest bardzo cenną kompetencją wykorzystywaną nie tylko w trakcie poszukiwania pracy. Kompetencja ta ma znaczenie na każdym etapie naszego życia zawodowego. Wizerunek kandydata: Przedstawienie siebie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej aż w 58 % wpływa na skuteczność tej rozmowy. To jak się zaprezentujemy podczas rozmowy poprzez swoje zachowanie, strój, postawę ciała może wesprzeć posiadane przez nas kompetencje merytoryczne lub znacznie osłabić. Efektem spotkania dla osoby ubiegającej się o pracę jest zaproszenie do kolejnego etapu selekcji lub bezpośrednio po spotkaniu podjęcie decyzji o zatrudnieniu kandydata. Zachowanie: na spotkaniu zachowuj się w sposób naturalny, nie przybieraj ról czy póz ale jednak adekwatnie do miejsca i rodzaju stanowiska o które się ubiegasz. Bardzo silnie na skuteczność spotkania wpływa sposób wypowiadania się. Dotyczy to: tonu, modulacji i głośności oraz zakresu wykorzystywanego słownictwa. Aby zaciekawić słuchacza warto mieć świadomość roli stosowanej mowy. Jeśli będziemy mówić jednostajnie, nie modulując głosu jest ryzyko że znudzimy naszego słuchacza. Jeśli akcentujemy istotne z naszej perspektywy słowa czy frazy, wzbudzimy większe zainteresowanie u słuchacza i przekażemy ważne z naszej perspektywy treści. Zakres wykorzystywanego słownictwa powinien być adekwatny do rodzaju stanowiska, którego rozmowa dotyczy oraz unikać zwrotów potocznych, kolokwialnych. Warto pamiętać o uśmiechu w trakcie rozmowy, wykorzystanie tego narzędzia też powinno być właściwie dostosowane do sytuacji. Postawa ciała, zakres wykorzystywanych gestów mówi znacznie więcej o naszym nastawieniu i samopoczuciu niż wypowiadane słowa. Z postawy ciała możemy wnioskować o tym czy jesteśmy zdenerwowani, zainteresowani czy spokojni w trakcie spotkania. Należy pamiętać o konieczności zachowania spójności pomiędzy wypowiadanymi słowami a przyjmowaną postawą ciała. Na nasz pozytywny odbiór przez słuchacza wpływa pozytywne nastawienie, uśmiech, pochylona ku rozmówcy postawa ciała, która świadczy o zainteresowaniu i gesty otwartości. Postawa zamknięta, skrzyżowane ręce i nogi, niecierpliwość i zdenerwowanie w zachowaniu budzą niepokój u słuchacza i mogą wpłynąć na nasz negatywny odbiór. Więcej informacji o mowie ciała znajdziecie w materiałach e-learningowych. Wzrok utrzymanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy rekrutacyjnej również może wpłynąć na pozytywną ocenę kandydata. Zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej kontakt wzrokowy powinien się utrzymywać przez 30%-60% czasu trwania rozmowy. Jeśli trwa mniej niż 30% może to oznaczać brak zainteresowania rozmówcy prowadzona rozmową lub świadczyć, że rozmówca ma coś do ukrycia. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego dłużej niż 60% czasu rozmowy może świadczyć, iż bardziej niż samą rozmową jesteśmy zainteresowani rozmówcą. Rozmówca może się czuć niezręcznie w takiej sytuacji i nie mieć ochoty na kolejne spotkania. Okazywanie akceptacji dla rozmówcy wyraża się głównie poprzez potakiwanie głową na słowa rozmówcy lub werbalne okazywanie akceptacji. Potakiwanie wskazuje, że kontrolujemy przebieg rozmowy i że jesteśmy nią zainteresowani Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

15 Zachowanie odpowiedniej odległości od osoby, z którą się spotykamy. W zależności od tego z kim rozmawiamy powinniśmy zachować odpowiedni dystans. Nasz szacunek do przestrzeni innych osób wpływa na naszą ocenę jako kandydata do pracy. Nie przestrzeganie przestrzeni innych osób może wywoływać negatywny stosunek do nas. Przestrzeganie właściwego dystansu sprawia, że jesteśmy odbierani pozytywnie. Specjaliści z dziedziny komunikacji wyróżnili cztery strefy dystansu fizycznego osób w stosunku do siebie: Strefa intymna (15-45cm), która jest zarezerwowana dla najbliższych osób i przekroczenia jej granic należy zdecydowanie unikać. Dystans do 15 cm od ciała człowieka może być naruszony podczas kontaktu fizycznego np. podania ręki w trakcie spotkania. Należy uważać i nie przekraczać granic tej strefy, gdyż złamanie jej może być dyskomfortowe dla danej osoby i w rezultacie źle wpłynąć na nasz odbiór. W trakcie spotkania rekrutacyjnego nie mamy dostępu do tej strefy z wyjątkiem podania ręki. Strefa osobista ( cm), z którą mamy do czynienia w trakcie codziennych kontaktów społecznych w pracy i prywatnych. Również niedostępna w trakcie spotkania rekrutacyjnego. Strefa społeczna (1,22-3,6 m), którą zachowujemy w stosunku do nieznajomych osób. Ten dystans jest właściwy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Strefa publiczna (POW. 3,6 m.), którą zachowujemy w trakcie publicznych wystąpień, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą osób. Strój: dostosowanie stroju, fryzury, makijażu i biżuterii do sytuacji rozmowy rekrutacyjnej może również decydować o efekcie tej rozmowy. Tym większe znaczenie mają te elementy naszego wyglądu, gdyż możemy na nie łatwo wpłynąć i modyfikować w sposób sprzyjający naszemu wizerunkowi w oczach pracodawcy. Stąd warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Kolor i krój ubrania musi być dopasowanych do rodzaju firmy, do której aplikujemy i stosowanych w niej zasad. Zbierając informacje o firmie warto sprawdzić jakie reguły dotyczące wyglądu w niej obowiązują. Nawet jeśli to jest nasz dzień wolny, na spotkanie rekrutacyjne nie wybieramy się w weekendowym stroju. Nadmiar biżuterii, zbyt skąpe ubranie, nadmiernie wystylizowana fryzura mogą nie zachęcić pracodawcy do kontynuowania rozmów z nami. W tym momencie procesu doboru zdecydowanie dostosowujemy się do reguł panujących powszechnie i reguł właściwych dla danej organizacji, a nie naszych indywidualnych zasad. 12. Podstawowe narzędzie doboru rozmowa rekrutacyjna Rozmowa rekrutacyjna: kolejny krok w procesie doboru, po preselekcji dokumentowej (analizie CV i listów motywacyjnych). Bardzo powszechnie stosowane narzędzie. Z uwagi na jej szczególną rolę, opisana zostanie w tej części podręcznika w sposób ogólny, a następnie zagadnienia dotyczące rozmowy zostaną rozwinięte w trakcie stacjonarnego modułu doradczego. Rozmowa jest spotkaniem dwóch stron, w trakcie którego obie z nich zbierają interesujące dla nich informacje. Podstawowym celem, jaki powinna spełniać rozmowa kwalifikacyjna jest uzyskanie możliwie pełnej informacji o umiejętnościach i cechach kandydata przydatnych na danym stanowisku pracy. Osoba rekrutująca zbiera informacje o dopasowaniu kandydata do wymogów stanowiska a kandydat odpowiada sobie na pytanie czy oferowane stanowisko jest interesujące dla niego i czy firma budzi zaufanie. Jeśli osoba prowadząca rekrutację pozytywnie ocenia dopasowanie kandydata to jej dodatkowym celem w trakcie rozmowy może być budowanie pozytywnego wizerunku firmy i przekonanie kandydata o wyborze tego zatrudnienia. Narzędzie to pozwala na bezpośredni kontakt osoby rekrutującej z kandydatem. Po jej odbyciu rekruter dokonuje oceny kandydata. Jeśli rozmowa prowadzona jest przez jedną osobę, a tak jest najczęściej, taka ocena dokonywana jest samodzielnie. Warto zadbać o to, aby właściwie się zaprezentować w trakcie rozmowy z kandydatem. Tym lepiej się zaprezentujemy, im lepiej się do rozmowy przygotujemy. Choć nie ma ścisłego wzoru przebiegu rozmowy, to większość spotkań przebiega według podobnego rytmu i zadawane są podobne Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 15

16 pytania. Nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych pytań i zaplanować wszystkich odpowiedzi, lecz na znaczną część pytań możemy wcześniej przemyśleć odpowiedzi. W trakcie spotkania osoba rekrutująca zadaje pytania dotyczące przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, procesu edukacji i wyjaśnia wątpliwości które powstały w trakcie lektury CV i listu motywacyjnego. Część pytań związana jest z wizją swojej przyszłej kariery zawodowej i motywacji do ubiegania się o dane stanowisko. Z pewnością w trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie związane z kompetencjami zawodowymi (z wyjątkiem absolwentów). Osoba rekrutująca koncentruje się też na weryfikacji kompetencji osobowościowych, które najczęściej wymienione są w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Należą do nich np.: praca zespołowa, umiejętność organizacji pracy, sumienność, rzetelność. Ostatnio popularną techniką weryfikacji tych kompetencji jest zadawanie pytań odnoszących się do przeszłych doświadczeń kandydata w danej kompetencji. Na tej podstawie z dużym prawdopodobieństwem wnioskuje się o tym, jakie są szanse że w przyszłości kandydat będzie zachowywał się w podobny sposób. Stąd przed spotkaniem warto przejrzeć ogłoszenie, dotrzeć do wymagań i zastanowić się nad przeszłymi sytuacjami związanymi z każdą wymienioną, oczekiwaną kompetencją. Idąc na spotkanie rekrutacyjne kandydat powinien przygotować około 60 sekundową wypowiedź podsumowującą swoje dotychczasowe doświadczenia. W broszurze Kompetencje nowych specjalności zawodowych szerzej zostało omówione przygotowanie swojej wypowiedzi. W praktyce rekrutacyjnej ta krótka wypowiedź nosi nazwę testu windy. Kluczem do sukcesu rozmowy jest wykorzystanie szeregu możliwości, które daje bezpośredni kontakt: wykorzystanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Odpowiedni ubiór, postawa ciała, głos połączony z kompetentnymi odpowiedziami na zadawane pytania zdecydowanie sprzyjają pozytywnemu odbiorowi kandydata i zwiększają szanse na znalezienie pracy. Stress interview: szczególny rodzaj rozmowy rekrutacyjnej, prowadzonej w atmosferze stresu, napięcia. Osoba rekrutująca poddaje w wątpliwość udzielane odpowiedzi, mówi tonem mało przyjemnym dla kandydata. Celem rozmowy prowadzonej w taki sposób jest zebranie większej ilości informacji, takich jakich nie usłyszelibyśmy w przyjaznej atmosferze. Warto wiedzieć, że czasem możemy mieć do czynienia z takim rodzajem rozmowy. Z pewnością jednak z takimi rozmowami będziemy mieli do czynienia rzadziej. Ryzykiem pracodawcy w związku ze stress interview jest budowa negatywnego wizerunku pracodawcy, złych wspomnień kandydatów po takiej rozmowie. Przykładowy scenariusz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej 1. Otwarcie powitanie i przedstawienie się prowadzącego rozmowę oraz kandydata, mała rozmówka pytanie o dojazd, pogodę dla rozluźnienia atmosfery spotkania, prezentacja porządku spotkania informacje o procedurze i czasie trwania. 2. Prezentacja kandydata warto w tym momencie zaprezentować 60 sekundowe wystąpienie. 3. Pytania do kandydata o doświadczenia, edukację, kompetencje osobowościowe i merytoryczne, wyjaśnianie wątpliwości. 4. Informacje na temat firmy i stanowiska udzielane przez osobę rekrutującą oraz pytania zadawane przez kandydata. 5. Zakończenie podsumowanie, dalsze kroki informacja o terminie przekazania decyzji o przejściu do następnego etapu doboru. Przykładowe pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: Przykład 1 1. Dotyczące wykształcenia 0. Jakie ma Pan/i wykształcenie? 1. Dlaczego wybrał/a Pan/i właśnie ten kierunek studiów? 2. Jakie były Pana/i ulubione przedmioty w szkole? 3. W jakie zajęcia poza szkolne się Pan/i angażował/a? Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

17 4. Jakie przeszedł /a Pan/i szkolenia i dlaczego? 5. Czy zamierza Pan/i kształcić się dalej? W jakim kierunku? 2. Dotyczące doświadczenia zawodowego i poprzednich miejsc pracy 6. Proszę opisać przebieg swojej kariery zawodowej? 7. W jaki sposób uzyskał/a Pan/i pracę w firmie X? 8. Jaki był Pana/i zakres obowiązków? 9. Jaka praca była dla Pana/i najtrudniejsza i dlaczego? 10. Co Pan/i ceni sobie w swojej obecnej firmie? 11. Dlaczego chce Pan/i zmienić pracę? 12. Co chce Pan/i osiągnąć w życiu zawodowym? 3. Dotyczące osobistych cech kandydata 13. Jakie cechy charakteru predysponują Pana/ią do tej pracy? 14. W jaki sposób przeforsował/a Pan/i w pracy swoje zdanie? 15. Jak układają się Pana/i stosunki ze współpracownikami? 4. Motywy zgłoszenia się do pracy 16. Co zainteresowało Pana/ią w naszej ofercie? 17. Czego oczekuje Pan/i po tym stanowisku? 18. Jak wyobraża sobie Pan/i swój pierwszy dzień? 19. Co może Pan/i wnieść twórczego do naszej firmy? 5. Zainteresowania 26. Jaki sport Pan/i uprawia? 27. Jak spędza Pan/i czas wolny? 6. Oczekiwania finansowe 28. Jakie są Pana/i oczekiwania finansowe? Przykład 2 1. Czy mógłby/a Pan/i i opowiedzieć co Pana/ią zmotywowało do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego? 2. Jakie są powody, dla których rozważa Pan/i rezygnację z obecnej pracy? 3. Proszę omówić swoje największe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe. 4. Proszę opowiedzieć o największej porażce, którą Pan/i odniósł/a w dotychczasowej karierze zawodowej. 5. Jakie umiejętności wg. Pana/i są najistotniejsze w pracy na stanowisku, o które się Pan/i ubiega? 6. Które z ww. umiejętności Pan/i posiada? 7. Z jakimi ludźmi nie lubi Pan/i pracować? A z jakimi współpraca układa się Panu/i najlepiej? 8. W jaki sposób radzi Pan/i sobie ze stresem towarzyszącym Panu/i w pracy zawodowej? Czy jest Pan/i odporny/a na stres? Czy stres działa na Pana/ią demobilizująco? 9. Co Pana/ią motywuje do pracy, a co zniechęca? 10. Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/i najlepiej a z jakimi nie? 11. Proszę opisać idealnego szefa? (Dopytać jeśli trzeba jakiego by nie chciał mieć?) 12. Czy był/a Pan/i kiedyś ukarany/a przez przełożonego? Proszę krótko opisać tę sytuację. 13. Proszę podać przykład, kiedy sam/a sobie postawił/a Pan/i ambitny cel? 14. Kiedy może Pan/i rozpocząć pracę? 15. Pytanie o dyspozycyjność kandydata. 16. Pytanie o oczekiwane wynagrodzenie. Poniżej znajduje się kilka praktycznych rad do zastosowania przed spotkaniem rekrutacyjnym: Przygotuj się do spotkania, przejrzyj wymagania stanowiska, typowe pytania, przemyśl odpowiedzi pozwoli Ci czuć się komfortowo w trakcie spotkania. Nie pozuj, nie graj ról, zachowuj się naturalnie ale adekwatnie do sytuacji. Zaplanuj czas dojazdu na spotkanie, spóźniając się dostajesz ujemne punkty przed rozpoczęciem spotkania. Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 17

18 Dopasuj swój wygląd do charakteru spotkania, rodzaju firmy i stanowiska. Wykorzystaj efekty komunikacji niewerbalnej. Przemyśl pytania, które chcesz zadać osobie rekrutującej dotyczące stanowiska, firmy. Udzielaj odpowiedzi w sposób jasny, zrozumiały dla odbiorcy. Odpowiadaj bezpośrednio na pytanie. 13. Z jakich jeszcze metod selekcji korzystają pracodawcy dobierając pracowników do swojej organizacji Testy: mogą stanowić jedno z dodatkowych narzędzi selekcji. Badają zróżnicowane obszary od cech osobowych po kompetencje merytoryczne. Aby wypaść dobrze w teście nie koniecznie trzeba otrzymać najwyższy wynik. Testy są najczęściej skonstruowane w taki sposób, że otrzymujemy zróżnicowane wyniki, wysokie w jednym obszarze niskie w innym. W procesie doboru stosowane są testy: a. Testy inteligencji sprawdzają poziom inteligencji. b. Testy badające predyspozycje psychiczne badają predyspozycje zawodowe, np.: umiejętność pracy w zespole lub orientację na samodzielne wykonywanie zadań, cechy przywódcze. c. Testy merytoryczne oceniają poziom wiedzy merytorycznej z danego obszaru, mogą być włączone do sesji assessment center. d. Testy zainteresowań diagnozują zainteresowania. e. Testy językowe sprawdzają poziom znajomości języka obcego mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie oraz w razie potrzeby wiedzę specjalistyczną. f. Testy umiejętności badają umiejętności; przykładem może być wykonanie zadania typowego dla danego stanowiska. Assessment Center: to grupa technik służących ocenie przydatności kandydata do pracy. Techniki te polegają na sprawdzaniu zachowań kandydatów w różnych sytuacjach, przy wykonywaniu fikcyjnych zadań. Na tej podstawie można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem jak kandydat zachowa się kiedy będzie już zatrudniony na stanowisku Poniżej zamieściłam przykładowe techniki wykorzystywane w trakcie sesji Assessment Center. Technika koszyka (in basket): kandydatowi przedstawia się zbiór spraw: podań, notatek ze spotkań, raportów, korespondencji w formie listów i itp. i obserwuje się jego reakcję i sposób załatwienia tych różnych spraw. W większości stosowanych ćwiczeń tego rodzaju stosowana jest instrukcja mówiąca, że np. Twój szef musiał pilnie wyjechać, Ty go zastępujesz podczas jego nieobecności. Niestety szef nie miał czasu na osobiste przekazanie Ci spraw. Jakie działania kandydat w tej sytuacji podejmie. W tej technice ocenie mogą podlegać: umiejętność organizacji własnej pracy, umiejętność analizy i wyciągania wniosków, tempo i wydajność pracy, spostrzegawczość i wnikliwość, umiejętność znajdowania niestandardowych rozwiązań, umiejętność delegowania uprawnień, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność rozdzielenia spraw ważnych i nieważnych, umiejętność jasnego formułowania myśli, dawania poleceń, zadawania pytań itp. Dyskusja Grupowa: jest to technika polegająca na grupowym dyskutowaniu przedstawionego problemu. Grupa dyskutujących jest obserwowana podczas pracy i na podstawie tych obserwacji formułuje oceny dotyczące poszczególnych uczestników. W trakcie dyskusji uczestnicy prezentują swoje zachowania dotyczące obszarów Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

19 komunikacji, umiejętności przywódczych, nastawienia na zadanie lub na ludzi. Z reguły czas trwania dyskusji jest ograniczony. Osoby oceniające (asesorzy) najczęściej oceniają umiejętności: komunikowania się, przywódcze, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji. Rozmowa z podwładnym: w tej metodzie zadaniem osoby ocenianej jest przeprowadzenie rozmowy z klientem lub podwładnym. Może to być rozmowa dyscyplinująca pracownika lub rozmowa mająca na celu zachęcenie pracownika, skłonienie go do podjęcia się nowego zadania. Najczęściej w roli klienta lub pracownika występuje osoba, która odgrywa swoją rolę zgodnie z przyjętym scenariuszem. Prowadzący rozmowę mogą być oceniane umiejętności: komunikowania się, słuchania, wpływu na innych, przekonywania, elastyczność, odporność na stres. Prezentacje i case-study: ta metoda polega na tym, że kandydat otrzymuje zestaw materiałów zawierających bardzo wiele różnych informacji, często bardzo obszerny wymagający kompetencji liczbowych, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków. Zadaniem uczestnika jest jego analiza i zaprezentowanie wniosków w sposób pisemny lub w formie prezentacji, w obecności kilku osób. Tematy prezentacji i case-study są zazwyczaj związane z pracą na stanowisku, na które kandydat aplikuje np. kandydaci na sprzedawcę ma za zadanie sprzedać jednej z osób oceniających bardzo wymyślny produkt np. kwadratowe koło do jeżdżenia. W trakcie tego ćwiczenia mogą być oceniane umiejętności: prezentacyjne, analizy i wyciągania wniosków, strategicznego myślenia. 14. Wyciąganie wniosków z podejmowanych działań w okresie poszukiwania nowego stanowiska pracy Informacja zwrotna ma kluczowe znaczenie w poszukiwaniach pracy zarówno u obecnego pracodawcy jak i poza organizacja, w której obecnie pracujesz. Uzyskanie informacji zwrotnej jest kluczem do sukcesu. Firmy z reguły nie chcą dawać informacji zwrotnej, czyli mówić co było źle, tłumaczyć się ze swoich odmownych decyzji. Spowodowane to jest brakiem czasu oraz zainteresowania osobą, która nie jest już rozpatrywana w dalszych etapach selekcji. Każdy etap procesu doboru może nam dostarczyć szeregu cennych informacji, które mogą nam pomóc w doskonaleniu swoich umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Należy wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany w dotychczasowym postępowaniu w wyniku doświadczeń. Każdy kolejny etap w procesie poszukiwania pracy przybliża nas do upragnionego celu jakim jest znalezienie pracy. Ale prawdą jest również, że w procesach rekrutacyjnych uczestniczy z reguły wielu kandydatów. Dlatego decyzja o nie zaakceptowaniu naszej kandydatury jest wpisana w proces poszukiwania pracy. Oczywiście taka sytuacja dla nikogo nie jest ani łatwa, a ni przyjemna ale pomimo odmowy musimy działać dalej. Odmowa powinna zostać przeanalizowana i przemyślana. Generalnie negatywne decyzje pracodawców wynikają z przyczyn: Kompetencje kandydata były zbyt niskie w stosunku do wymogów stanowiska pracy. Wynikiem takiej odmowy może być decyzja o zmianie rodzaju stanowisk, na które aplikujemy. Spełniając oczekiwania pracodawców na poziomie niższych stanowisk może warto nieco zmniejszyć poprzeczkę. Pracodawca nie potrafił właściwie ocenić kandydata Kandydat posiada bardzo wysokie kompetencje, lecz pracodawca nie zdecydował się go zatrudnić. Musimy w takim wypadku zadać sobie pytanie dlaczego tak się stało? Czy pracodawca się pomylił? Materiały szkoleniowe Ośrodka RENOWATOR 19

20 Czy też my nie potrafiliśmy się właściwie zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej, może byliśmy do niej nie przygotowani? Jeśli to pracodawca popełnił błąd my nie musimy nic zmieniać w swoim dotychczasowym postępowaniu, trudno tak się zdarza. Jeśli zaś to my nawaliliśmy naprawmy to następnym razem, uzupełnijmy nasze braki lub niedoskonałości. W procesie doboru brało udział wielu bardzo dobrych kandydatów. Na większość ogłoszeń rekrutacyjnych nadal dociera bardzo dużo zgłoszeń, są one różnej jakości ale zdarza się że konkurencja jest bardzo duża. Jeśli tak się zdarzyło i w konkursie o posadę wygrał ją ktoś inny, nie można nic z tym zrobić. Taka sytuacja jest od nas niezależna, my byliśmy dobrze do procesu rekrutacji przygotowani i w trakcie kolejnych rekrutacji powinniśmy utrzymać dotychczasowy kierunek działania. WYKSZTAŁCENIE: (od szkoły średniej, również studia podyplomowe i MBA) Nazwa szkoły Przyczyna wyboru (motywacja) Informacja o przedmiotach, egzaminach, przerwach w nauce Sukcesy, opis osiągnięć i dodatkowej działalności 15. Przykładowy FORMULARZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ MOTYWACJA DO PRACY: Kryteria oceny Przyczyna wyboru oferty pracy w PZU Życie SA Ocena i uwagi ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: Język w mowie* w piśmie* w czytaniu* Posiadane certyfikaty, zaświadczenia, itp. Wiedza o PZU Życie SA Oczekiwany rozwój kariery zawodowej w ciągu 5 lat * proszę użyć następującej skali: 1 podstawowa; 2 średnio zaawansowana; 3 zaawansowana; 4 - biegła Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Zwięzłość, adekwatność, precyzja Objętość CV nie powinna przekroczyć 2-3 stron A4. Dokładne daty, nazwy szkół,

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik Marzena Targońska, Agnieszka Banasik SZUKASZ PRACY I CHCESZ DOBRZE WYPAŚĆ PRZED PRACODAWCĄ? Nie wiesz, jak zaprezentować swoje zalety i pokazać się z jak najlepszej strony? Przeczytaj nasz poradnik! 2

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY PRZEWODNIK Styczeń, 2015r. Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży.

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. March 4, 2009 Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. Analiza twojego zawodu oraz branży pomaga w lepszym zrozumieniu rynku pracy, na którym 2. Ustalenie celu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Jak rekrutować przyjaźnie?

Jak rekrutować przyjaźnie? Jak rekrutować przyjaźnie? TWOJA ZAKŁADKA KARIERA Zadbaj, aby strona internetowa Twojej firmy, a w szczególności zakładka poświęcona karierze, była dla kandydata źródłem wyczerpujących informacji na temat

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

METODY SELEKCJI KANDYDATÓW. Metoda. Forma. Informacje. Wykorzystanie. Wady. Analiza dokumentów. -formularze aplikacyjne POSZUKIWANIE PRACY

METODY SELEKCJI KANDYDATÓW. Metoda. Forma. Informacje. Wykorzystanie. Wady. Analiza dokumentów. -formularze aplikacyjne POSZUKIWANIE PRACY POSZUKIWANIE PRACY (zobacz prezentację) METODY SELEKCJI KANDYDATÓW Metoda Forma Informacje Wykorzystanie Wady Analiza dokumentów -formularze aplikacyjne 1 / 13 -Curriculum Vitae + List Motywacyjny -dane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery.

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Jak znaleźć pracę od czego zacząć? Jakie jest moje FLOW? Curriculum Vitae,

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Curriculum Vitae 1 Już czas na kolejny krok: curriculum vitae czyli życiorys W rzeczywistości jest to wyjątkowo ważny krok, ponieważ jest nieodłącznym elementem naszego wizerunku i ogromną szansą na zrobienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Klasa: IIe - kucharz małej gastronomii Prowadzący: Małgorzata Derbot Czas: 2x45 min Cel ogólny: TEMAT: Piszemy CV i list motywacyjny. Umiejętność przygotowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Poznaj rekomendowanych kandydatów z bazy Pracuj.pl Zmiany na rynku pracy powodują, że polepsza się sytuacja kandydatów i coraz częściej

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym List motywacyjny Informacje ogólne List pokazuje motywację W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym stanowisku. Ponadto przekonuje pracodawcę, że

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna Cele rozmowy kwalifikacyjnej: uzyskanie osobistego wrażenia dotyczącego kandydata; uzyskanie informacji o kandydacie ustalenie zdolności integracyjnych (pracy w grupie) przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Podstawy zarządzania II

Rynek pracy Podstawy zarządzania II Rynek pracy Podstawy zarządzania II dr Adrianna Jaskanis ajaskanis@wz.uw.edu.pl www.facebook.com/timowz Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Rozwiązanie Jak się odnaleźć na rynku pracy? Co rozpoznanie swoich

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla kandydata

Podręcznik dla kandydata Podręcznik dla kandydata W naszym podręczniku dla kandydata znajdziesz informacje o tym jak wygląda proces rekrutacji w Tchibo. Nasz dział HR przygotował dla Ciebie takŝe rady dotyczące tego jak napisać

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 Data Tematyka i zakres tematyczny Godziny 07.01. 2013 Dokumenty aplikacyjne Termin rekrutacji do 28.12.2012 08. 01. 2013 Dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy?

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Sztuka dopasowania CV do oferty pracy Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen ofert jak analizować potrzeby pracodawców

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. CAZ-540-2/JR/11 Pajęczno, dn. 31.05.2011r. Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. Termin zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia zajęć 13.07.2011r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.9 Temat zajęć: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 1. Cele lekcji: Uczeń: uczestniczy w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej jako pracownik lub pracodawca,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki.

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. GOVERNESS LANE Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. Witamy w Governess Lane miejscu, w którym Wyjątkowe Rodziny znajdują Wyjątkowe Guwernantki. DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

quiz na podstawie wyników badań własnych

quiz na podstawie wyników badań własnych quiz na podstawie wyników badań własnych Informacja o quizie Quiz składa się z bloku 10 pytań; W bloku znajduje się 5 pytań podstawowych i 5 pytań rozszerzonych; Po każdych 5 pytaniach prosimy o podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

Rekruterzy coraz bardziej wirtualni

Rekruterzy coraz bardziej wirtualni Rekruterzy coraz bardziej wirtualni 1 432 493 aplikacji w 15133 projektach rekrutacyjnych tę imponującą ilośd danych opracował przez ostatnie dwa lata jeden rekruter. A konkretnie erecruiter, najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2013 8-10.01 16-17.01 30-31.01 8.02 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 14.01 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Bardziej szczegółowo

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska Rozmowa rekrutacyjna Joanna Kozarzewska Podstawowe zagadnienia Przygotowanie profilu poszukiwanego pracownika Analiza dokumentów aplikacyjnych Pre-screening telefoniczny Wywiad biograficzny vs wywiad oparty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego. Jak sporządzić listę doświadczeń i umiejętności? 1. Zainteresowania i uzdolnienia: - spisz swoje stałe zainteresowania, kluby, do których należałeś, sporty, jakie uprawiasz, zajęcia szkolne i pozaszkolne,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 Procedura naboru

Bardziej szczegółowo

MODUŁ V: ETAPY PRZYGOTOWANIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

MODUŁ V: ETAPY PRZYGOTOWANIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ MODUŁ V: ETAPY PRZYGOTOWANIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Cel: Uczniowie potrafią zaplanować i przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, w przyszłych miejscach pracy. Przykładowe możliwości wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Julia Matulewicz Project Consultant erecruitment Solutions :00 AKTYWNA KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI

Julia Matulewicz Project Consultant erecruitment Solutions :00 AKTYWNA KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI Julia Matulewicz Project Consultant erecruitment Solutions 27.02. 10:00 AKTYWNA KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI Ankieta Zero komunikacji = duże straty Negatywne doświadczenia kandydata z procesu rekrutacji wpływają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ? JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ? Podstawowe wskazówki Jesteś umówiony na rozmowę kwalifikacyjną a twoi rozmówcy mają konkretny cel muszą rozstrzygnąć czy zostaniesz nowym pracownikiem firmy.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2009-04-01 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram pracy Klubu Pracy oraz Zajęć Aktywizacyjnych na rok 2013 znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki Wypełnia Organizator: Data wpływu Nr zgłoszenia KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Inwestycja w potencjał 45 latki Załącznik nr 1 do Regulaminu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski Narzędzia i metody doboru kadr Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski O czym będzie dzisiejszy wykład? Zanim oferta pracy pojawi się w Internecie. Jak stworzyć dobre CV i dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Bank programów porad grupowych i informacji grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Bank programów porad grupowych i informacji grupowych Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Bank programów porad grupowych i informacji grupowych Kamilla Russ doradca zawodowy Kołobrzeg, 2015 Strona1 Dokumenty aplikacyjne kluczem do sukcesu na rynku pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu naboru nauczycieli w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty.

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Do wyboru jest: Konferencja branżowa dla profesjonalistów Wyzwania HR. Zaproszenie dla 2 osób* o wartości 500 zł netto. Spotkajmy się w Twoim regionie:

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Dyplom i co dalej? Poradnik dla świeżo upieczonych absolwentów

Dyplom i co dalej? Poradnik dla świeżo upieczonych absolwentów Dyplom i co dalej? Poradnik dla świeżo upieczonych absolwentów www.ahe.lodz.pl www.bk.ahe.lodz.pl 1 I. CV, prezentacja, film video, czy mapa myśli, czyli jak dobrze zaprezentować się przyszłemu pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 13.08 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 08.07.2014r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/IX/2007 Dyrektora ZGM w Wolsztynie z dnia 10 września 2007 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI:

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI: BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014 LP. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE ZAKRES TEMATYCZNY 1. NAZWA: ZAJĘCIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO PISANIA I DZIEŃ 2,5 GODZINY AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo