FTB-870 NetBlazer Wielopoziomowa Analiza Sieci POTĘŻNE, WSZECHSTRONNE I SZYBKIE WIELOPOZIOMOWE TESTOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FTB-870 NetBlazer Wielopoziomowa Analiza Sieci POTĘŻNE, WSZECHSTRONNE I SZYBKIE WIELOPOZIOMOWE TESTOWANIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA 870 NetBlazer Wielopoziomowa Analiza Sieci POTĘŻNE, WSZECHSTRONNE I SZYBKIE WIELOPOZIOMOWE TESTOWANIE Kompleksowy, prosty w obsłudze zestaw pomiarowy umożliwiający technikom pracującym w terenie, włączanie, testowanie i rozwiązywanie problemów sieci SDH, OTN, Fibre Channel, Ethernet, CPRI/OBSAI oraz usług SyncE/1588 PTP w zakresie do 11.3 Gbit/s. KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI Kompletne testowanie sieci SDH, OTN i interfejsów Ethernet do 10 Gbit/s Najlepsza w swojej klasie, skuteczna ocena technologii transmisji Fibre Channel z uwzględnieniem interfejsów 1x, 2x, 4x, 8x, 10x Synchronizacja i rozwiązywanie problemów z pakietami (SyncE/1588PTP) Walidacja sieci FTTA (CPRI i OBSAI ) do 3.1 Gbit/s przy testowaniu BER Uproszczona testowanie BER ze wskaźnikiem "pass/fail" bazującym na zakresie zdefiniowanych przez użytkownika Testowanie OTN (zgodnie z ITU-T G.709) włączając kodowanie korekcyjne (FEC) Aktywacja usługi Ethernet z dwukierunkowym EtherSAM (ITU-T Y.1564) i zestaw testów RFC 2544, tryb Through, generacja ruchu wielostrumieniowego, testowanie BER Bezprecedensowa prostota konfiguracji i łatwe wprowadzanie danych poprzez hybrydowy ekran dotykowy Zwiększenie autonomii i wydajności technika dzięki inteligentnemu wykrywaniu oddalonych od siebie testerów EXFO Ethernet, jak również testowanie w trakcie eksploatacji sieci Ethernet poprzez dual-port w trybie Through KOMPATYBILNOŚD Z PLATFORMĄ Platforma 1 SDH, Brak OTN, błędów i interfejsy interpretacji Ethernet danych, do dzięki zastosowaniu nowego, ekranu Gbit/s dotykowego, histogram zdarzeo, wizualnych wskaźników i ikon 3D opisujących wyniki pass/fail synchronizacja Prostsze raportowanie i rozwiązywanie wyników z wbudowanymi łącznościami Wi-Fi problemów i Bluetooth z przychodzącymi pakietami Scentralizowane (SyncE/1588 wsparcie PTP) dla wstrzykiwania/monitorowania błędów i alarmów, śledzenie wiadomości, monitorowanie/manipulacja walidacja FTTA (CPRI i OBSAI do 3.1 nagłówkami i wykonywanie statystyk z monitorowania Gbit/s przy testowaniu BER) Zintegrowane aplikacje do testowania usług VoIP i dodatkowe narzędzia testowe do IP, włączając skanowanie i VLAN i wykrycie LAN najlepsza w swojej klasie, skuteczna poprzez narzędzia EXpertVoIP i EXpert IP ocena sieci Fibre Channel z Wsparcie dla przechwytywania i analizy pakietów, bezprzewodowe uwzględnieniem interfejsów 1x, 2x, rozwiązywanie usterek i przepustowości TCP 4x, 8x, 10x Rozszerzona autonomia pracy z kompaktową platformą wyposażoną testowanie w baterię OTN o zwiększonej (zgodnie żywotności z ITU-T G.709) Kompatybilnośd z EXFO Connect: zautomatyzowane zarządzanie zasobami; dane przesyłane w chmurze do dynamicznych baz danych aktywacja usługi Ethernet z dwukierunkowym EtherSAM (ITU-T Y.1564) i zestaw testów RFC 2544, generacja ruchu wielostrumieniowego, tryb Trough i test w trybie BER

2 WYJĄTKOWO MOBILNE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA WIELOPOZIOMOWEGO Nadchodzące zmiany w kierunku konwergentnej struktury sieci optycznej, SDH, OTN, Fibre Channel i usługach bazujących na pakietach Ethernet wymagają urządzeo testowych, które będą w stanie obsłużyd szeroki zakres interfejsów i oszacowad jakośd bez utraty mobilności, prędkości i bez przysporzenia wysokich kosztów. Wykorzystując potężne możliwości przenośnej platformy 1, urządzenie 870 NetBlazer usprawnia procesy i umożliwia technikom pracującym w terenie testowanie i walidację wydajności sieci SONET/SDH, OTN, Fibre Channel i Ethernet. Wszechstronny i Szybki Urządzenie 870 NetBlazer jest w pełni zintegrowaną, przenośną platformą do testowania SONET/SDH, OTN, Fibre Channel i Ethernet. Oferuje największy, dostępny obecnie w ofercie ekran dotykowy i niespotykanie łatwą konfigurację i nawigację poprzez hybrydowy interfejs ekran/klawiatura. Różne sposoby połączenia się z platformą przez Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet lub port USB sprawiają, że jest ona dostępna w każdym środowisku. Wszystko czego potrzeba dla każdej aplikacji DSn/PDH lub SDH Instalacja, zatwierdzanie i utrzymywanie sieci metro i dostępowych Uruchamianie obwodów SONET/SDH Ocena działania usługi Carrier Ethernet Walidacja sieci i usług OTN Instalacja, aktywacja i utrzymanie sieci metro Ethernet Wdrażanie aktywnych usług dostępowych Ethernetu (point-to-point) Instalacja iaktywacja sieci Fibre Channel Testowanie i rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów bieżącego ruchu na pracującym złączu Monitoring działania obwodów SDH i OTN Ocena opóźnieo dla sieci transportowych Testowanie BER do 11.3 Gbit/s Walidacja FTTA (CPRI i OBSAI) do 3.1 Gbit/s przez testowanie BER SDH, OTN, FIBRE CHANNEL I ETHERNET DO 11.3 Gbit/s Seria 870 jest doskonałym rozwiązaniem do testowania wielu usług do 11.3 Gbit/s. Port RJ-45 do Ethernet 10/100/1000M elektryczny port SFP do OC-1/3/12/48 lub STM- 0/1/4/16, OTU1 i Fibre Channel 1x, 2x, 4x lub 100/1000M Ethernet port SFP+ do OC-192, STM-64, 10 GigE LAN/WAN lub Fibre Channel 8x, 10x, OTU2, OTU1e/2e i OTU 1f/2f jeden port SFP 2.5 i 3.1 Gbit/s Testowanie SDH i OTN BER z konfigurowalnymi ustawieniami progowymi Testowanie w trybie Coupled, Decoupled i Through Monitorowanie i wprowadzanie błędów i alarmów, monitorowanie i manipulowanie nagłówkami high-order i low-order mapping monitoring połączenia tandemowego (TCM) manipulowanie wskaźnikiem, włączając testowanie sekwencji wskaźnika za pomocą standarówtelcordia GR-253, ANSI T i ITU G.783 monitoring wydajności za pomocą G.821, G.826, G.828, G.829, M.2100, M.2101 Analiza częstotliwości i generacja offsetu automatyczna ochrona przełączania pomiary czasu zakłóceo usług pomiary opóźnienia round-trip Zewnętrzny zegar synchronizacji Testy 10Base-T do 10 GigE EtherSAM (ITU-T Y.1564) (dwukierunkowy) Generowanie i monitorowanie ruchu RFC 2544 (dwukierunkowy) Tryb Through Testy Dual-port Inteligentne autorozpoznawanie Testy IPv6 VLAN stacking MPLS Ping/Traceroute Testowaniekabli Tryb Dual Test Set Inteligentne sprzężenie zwrotne (Smart Loopback) Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 8x, 10x FTTA BERT

3 Ustanowienie nowego standardu graficznego: Niespotykana prostota konfiguracji i nawigacji 870 NetBlazer cechujący się inteligentną konfiguracją ustawieo w zależności od sytuacji. Przeprowadza technika przez cały, dokładny proces testowania (zapewnione są podpowiedzi, przewodnik użytkownika itp.). Poprzez łączenie odpowiednich funkcji na jednym ekranie zmniejsza się proces konfiguracji urządzenia. Ponadto 870 oferuje opcję inteligentnego automatycznego wykrywania, która pozwala wykonad technikowi kompleksowy test. Dedykowane Przyciski Quick-Action Zdalne wykrywanie innych jednostek EXFO Laser włączony/wyłączony Reset testu aby wyczyścid wyniki i statystyki podczas przeprowadzania testu Generacja raportu Zapisanie i wczytywanie konfiguracji testu Szybkie wstrzykiwanie błędu Różne powiadomienia Jasne oznaczenie statusu połączenia dla portów pojedynczych i podwójnych Wyświetlenie negocjowanej prędkości dla portów pojedynczych i podwójnych Status mocy wyświetlany zawsze dla pojedynczych i podwójnych portów Wyświetlanie komunikatu pass/fail za każdym razem Wzór i synchronizacja zegara Offset częstotliwości z odpowiednim zakresem kolorowych wskaźników Wskaźnik nadpisywania nagłówków Wstrzykiwanie błędu/alarmu Hierarcha alarmów dokładnie określające główne przyczyny (jeśli to możliwe) Usprawniona nawigacja Przycisk zdalnego wykrywania dostępny w każdej chwili; nie ma powodu do opuszczenia twojej aktualnej pozycji w celu poszukiwania zdalnych jednostek Status testu może byd zmaksymalizowany na cały ekran poprzez proste kliknięcie na przycisk statusu alarmu; nieważne czy jednostka pomiarowa jest w zasięgu ręki czy dalszej odległości, wyniki test mogą byd łatwo zinterpretowane przez jedno spojrzenie na ekran wyświetlacza Konfiguracja RFC 2544 jest zmaksymalizowana do jednej strony; nie ma potrzeby konfiguracji osobnych dodatkowych testów w innych oknach. Wyniki oraz wykresy RFC 2544 są również zmaksymalizowane do pojedynczej strony; nie ma potrzeby konfiguracji osobnych, dodatkowych testów RFC aby sprawdzad poszczególne wyniki testów Uproszczone definiowanie testu przez wybieranie poszczególnego zadania lub aplikacji, wybór front-end i timeslot Scenatralizowane funkcje: zarządzania błędami/alarmem, monitorowanie wydajności i manipulacja/monitorowanie nagłówków

4 Kluczowe cechy ONT i SDH Uproszczone testowanie BER 870 NetBlazer zapewnia możliwośd prekonfigurowania progu bitowego współczynnika błędu zdefiniowanych przez użytkownika przed uruchomieniem testu. Ta funkcja pozwala ocenid metodą pass/fail w podsumowaniu test, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do otrzymanych wyników. WIELOPOZIOMOWA ANALIZA Tryb Decoupled Tryb Decoupled umożliwia użytkownikowi niezależnie konfigurowanie portów Tx i Rx modułu 870 NetBlazer. Umożliwia to testowanie funkcjonalności mapowania i demapowania elementów sieci lub łączenia poprzecznego punktów w sieci. Tryb Through Ten tryb wymagany jest przy monitorowaniu sieci w trakcie pracy. Jednostka 870 NetBlazer może byd podłączona w linii na określonym połączeniu w celu analizy błędów i alarmów w sposób nieinwazyjny.

5 WIELOPOZIOMOWA ANALIZA Uproszczone wstrzykiwanie błędów Ta funkcjonalnośd 870 NetBlazer umożliwia użytkownikowi wstrzykiwanie błędów za pomocą jednego kliknięcia na ekranie, zapewniając ciągłośd obwodu przed rozpoczęciem testu przez techników. Co więcej, funkcjonalnośd wstrzykiwania błędów może byd zaprogramowana dla każdego typu błędu, nie tylko dla błędów bitowych. Kompletny monitoring nagłówków 870 NetBlazer oferuje dostęp do wszystkich bajtów nagłówkowych (OH- overhead) sieci SDH lub OTN. Co więcej, poprzez wybranie dowolnego danego bajtu OH, użytkownik może pobierad dodatkowe szczegółowe informacje o tym bajcie bez konieczności przełączania stron.

6 Kluczowe cechy funkcjonalne Ethernetu Inteligentny tryb wykrywania sieci Przy użyciu zestawu urządzeo 870, użytkownik ma możliwośd wyjątkowo prostego skanowania sieci i łączenia się z każdym zdalnie dostępnym testerem datacom firmy EXFO. Wystarczy wybrad jednostkę, z którą ma byd zapętlony ruch poprzez Smart Loopback lub Dual Test Set aby otrzymad równoległe, dwukierunkowe wyniki EtherSAM i RFC Nie jest już potrzebny dodatkowy technik na drugim koocu sieci aby przekazad niezbędne informacje moduły o to zadbają.

7 WIELOPOZIOMOWA ANALIZA Elastycznośd Smart Loopback Funkcja Smart Loopback została ulepszona aby oferowad pięd różnych trybów pętli. Bez względu na to czychcesz określid ruch z warstwy UDP lubtcp, albo cały ruch ogółem (Transparent LoopbackMode), 870 posiada elastycznośd dopasowania się do wszystkich warunków. Testowanie w trybie Dual-Port i Through Seria NetBlazer jest wyposażona zarówno w tryb Through jak i test dual-port. Tryb Through pozwala kierowad ruch przez dwa porty elektryczne lub przez dwa porty optyczne. Pozwala to rozwiązad problemy podczas działania symulacji lub podczas rzeczywistego ruchu pomiędzy siecią dostawcy usług/danych i siecią klienta. Takie rozwiązanie umożliwia techniką przeprowadzenie testów bez używania splitterów. Podczas testowania w trybie dual-port technik może używad pojedynczego modułu do testu wraz z ustawionym sprzężeniem zwrotnym (loopback). Przy dwóch modułach użytkownik może jednocześnie ustawid dwa testy w trybie dual-port, dzięki czemu maksymalizuje wydajnośd i wykorzystanie czasu. VLAN/MPLS W dzisiejszych czasach oczekuje od sieci dostarczania usług w wysokiej jakości. Aby sprostad tak wysokim wymaganiom, dostawcy usług muszą polegad na różnych mechanizmach, takich jak tagowanie Ethernetu, kapsułkowanie i etykietowanie. Dzięki tym dodatkom, dostawcy usług mogą zwiększyd bezpieczeostwo, skalowalnośd, niezawodnośd i wydajnośd. Moduł serii 700G wspiera tagi wirtualnej sieci dostępowej (VLAN), tagi Q-in-Q VLAN i wieloprotokołowe przełączanie etykiet (MPLS).

8 ETHERSAM: NOWY STANDARD W TESTACH ETHERNET Do dnia dzisiejszego, FRC 2544 była najszerzej wykorzystywaną metodologią testową Ethernet. Została ona jednak zaprojektowana dotestowania urządzeo sieciowych w laboratorium, a nie do testów usług w terenie. ITU-T Y.1564 jest nowym standardemnapędzającym i rozwiązującym problemy usług Carrier Ethernet. Posiada on cały szereg zalet nad RFC 2544, włączając w tozatwierdzanie krytycznych parametrów SLA, takich jak jitter pakietów i pomiary QoS. Metodologia ta jest również znacząco szybsza,przez co oszczędza czas i środki podczas optymalizacji QoS. Zestaw testowy EXFO EtherSAM bazujący na metodologii aktywacji usług Ethernet ITU-T Y.1564 dostarcza wszechstronnychtestów w terenie dla mobilnego backhaulu i usług komercyjnych. W przeciwieostwie do innych metodologii, EtherSAM wspiera nowe funkcje wielousługowe. Ma on możliwośd symulacji wszystkichtypów usług, które będą działały w sieci oraz równoległej kwalifikacji wszystkich parametrów SLA dla każdej z tych usług. Co więcej, zatwierdza on mechanizmy QoS przeprowadzane w sieci w celu priorytetyzacji różnych typów usług, wpływając na lepsze rozwiązywanie problemów, bardziej dokładne zatwierdzanie i szybsze wdrożenia. EtherSAM składa się z dwóch faz, testu konfiguracjiusług oraz testu działania usług. WIELOPOZIOMOWA ANALIZA Test konfiguracji usług Test konfiguracji sieci obejmuje sekwencyjne testowanie każdej usługi. Zatwierdza on, że usługa jest świadczona w odpowiedni sposób i że spełnione są wszystkie specyficzne parametry KPI i SLA. Ramp test weryfikuje parametry CIR i EIR i nadzorowanie ruchu. Wszystkie parametry SLA mierzone są na każdym kroku. (throughput, opóźnienie, utrata ramek, jitter, OOS, wyniki Pass/Fail) Test działania usług Po zatwierdzeniu konfiguracji każdej indywidualnej usługi przeprowadzany jest test działania, który zatwierdza działania wszystkich usług jednocześnie. Wszystkie parametry SLA mierzone są dla każdej usługi (throughput, opóźnienie, utrata ramek, jitter, OOS, wyniki pass/fail

9 WIELOPOZIOMOWA ANALIZA Dwukierunkowe wyniki EtherSAM Rozwiązanie testowe EXFO EtherSAM okazuje się jeszcze bardziej wszechstronne, jako że wykonuje kompletny test ITU-T Y.1564 zdwukierunkowymi pomiarami. Kluczowe parametry SLA są mierzone niezależnie w każdym kierunku, zapewniając przez to 100% sukces waktywacji usług za pierwszą próbą najwyższy poziom pewności w testowaniu usług. TESTOWANIE FTTA Czasy nieustanie zmieniają się i przemysł telekomunikacyjny musi szybko się rozwijad aby nadążyd za zmianami. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku operatorów sieci mobilnych (MNOs) i dostawy usług. Aplikacjewykorzystujące dużą przepustowośd, takie jak wideo w jakości high-definition, treści multimedialne i interaktywne aplikacje mobilne, są wprowadzane na coraz większą skalę. Bezprzewodowa infrastruktura musi zostad zmodernizowana, aby nadążyd za ciągłym wzrostem przepustowości i minimalizacją opóźnieo. Aby sprostad tym oczekiwaniom, MNOs zmieniają swoją infrastrukturę ze starszych miedź do anteny na włókno do anteny (FTTA). Dzięki wprowadzeniu FTTA usługodawcy są w stanie zagwarantowad lepszą wydajnośd przy niższych kosztach podstawowych. Rozwijająca się technologia FTTA wymaga dodatkowego ważnego składnika wspólnego publicznego interfejsu radiowego (CPRI) lub inicjacji otwartej struktury stacji bazowych (OBSAI). Stacje bazowe zawierające CPRI lub OBSAI mogą byd usytuowane w mniej wymagających miejscach, gdzie rozmiar, klimat i dostępnośd zasilania są mniej istotne. Ponadto, dostawcy usług bezprzewodowych mogą zmaksymalizowad uzysk odległych stacji bazowych poprzez zastosowanie wielu anten. Korzystając z modułów serii 700G technicy mogą wykonad testy FTTA (CPRI lub OBSAI).Kiedy potrzebne jest 2.5 lub 3.1 Gbit/s, moduły serii 700G mogą przygotowad test BER, który

10 weryfikuje stan włókna światłowodowego z odległej stacji bazowej przez całą drogę do drugiej odległej stacji radiowej. WIELOPOZIOMOWA ANALIZA WYDAJNE OSIĄGNIĘCIE PRZEPUSTOWOŚCI USŁUG FIBRE CHANNEL Moduły serii NetBlazer zapewniają wszechstronne możliwości Wdrażania sieci Fibre Channel, wspierając zwielokrotnione interfejsy Fibre Channel. Kompletny zestaw interfejsów Fibre Channel Interfejs Przepustowośd sygnału (Gbit/s) Szybkośd danych (MB/s) 1x x x x x ZASTOSOWANIA Od kiedy większośd sieci do przechowywania danych (SANs) oddalone są od siebie na duże odległości Fibre Channel musi spełniad surowe wymogi eksploatacyjne. Ważne jest sprawdzenie każdego etapu wdrażania sieci aby zapewnid odpowiedni poziom usług. Seria modułów NetBlazer zapewnia pełną prędkośd generacji ruchu kablowego w warstwie FC-2,co pozwala na test BER dla pomiarów integralności łącza. Seria NetBlazer wspiera również pomiary bufor-bufor w celu optymalizacji oraz możliwości logowania. Czas zwłoki Transmisja ramek w sieci nie jest natychmiastowa i jest przedmiotem wielu opóźnieo spowodowanych opóźnieniem propagacji w włóknie oraz czasu przetwarzania wewnątrz każdego urządzenia sieciowego. Czas zwłoki jest całkowitą sumą opóźnieo pomiędzy dwoma punktami koocowymi. Niektóre aplikacje, takie jak VoIP, wideo, i sieci danych są bardzo wrażliwe na przedłużającą się zwłokę czasową. Dzięki możliwościom testowania sieci między punktami końcowymi (end-to-end), urządzenie 870 firmy EXFO umożliwia szybkie wdrażanie i konfigurację sieci Fibre Channel. Komunikacja pomiędzy siecią transportową, pośredniczącymi urządzeniami i końcowymi węzłami może być walidowana za pomocą testowania BER, pomiarów opóźnienia, oszacowania kredytowania bufor-bufor i możliwościom logowania do portu. Oszacowanie kredytacji bufor-bufor Aby regulowad przepływ i przeciążenie, porty Fibre Channel używają buforów do tymczasowego przechowywanie ramek. Liczba ramek, które może przechowywad port jest zależna od tzw. kredytowania bufora. Za każdym razem gdy przysyłana jest ramka do portu, wysyłana jest również ramka potwierdzenia. Próg kredytowania zależy od ilości ramek, które mogą byd przesłane bez otrzymania ani jednego potwierdzenia. Ten parametr konfiguracyjny jest bardzo ważny dla optymalizacji wydajności sieci. Zazwyczaj, administratorzy sieci obliczają tę wartośd biorąc pod uwagę odległośd do przebycia oraz ilośd danych; jeśli jednak czas zwłoki nie jest uwzględniony, jakośd usług będzie niska. Moduły serii 700G jest w stanie oszacowad wartośd kredytowania bufora z uwzględnieniem czasu zwłoki obliczając dystans na podstawie czasu zwłoki round-trip. Ta wartośd może byd użyta przez administratorów sieci do optymalizacji ustawieo sieci.

11 Testy logowania Większośd urządzeo transportowych nowej generacji (xwdm lub SONET/SDH mux), wspierające Fibre Channel nie już w pełni transparentna; mają zwiększoną wbudowaną inteligencje, pracując bardziej jako switchefibre Channel. Ze zdolnością logowania switch fabric, moduły serii 700G wspierają połączenia do oddalonych lokalizacji poprzez sied fabric lub semitransparentną. Proces logowania nie tylko zezwala jednostce to połączenia się poprzez sied topologii fabric, ale również daje możliwośd wymienienia niektórych podstawowych charakterystyk portów (takie jak kredytowanie bufor-bufor i klasa usługi) w celu osiągnięcia wydajnego transportu ruchu w sieci. Opcja logowania pozwala automatycznie wykryd logowanie port/fabric, status logowania (pozytywne logowanie, w trakcie, błędne i wylogowanie) oraz odpowiedzi do odległego poleconego kredytowania bufor-bufor. EXFO Connect AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ. UMIEŚD DANE Z TESTÓW W CHMURZE. PODŁĄCZ SIĘ. EXFO Connect umieszcza i magazynuje sprzęt i dane automatycznie w chmurze, co pozwala usprawnid wykonywanie testów z wbudowanego wsparcia NARZĘDZIA TESTOWE DLA PLATFORMY 1 Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących wartośd platformy 1, oferujących dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek. EXpert TEST TOOLS Narzędzia testowe EXpertVoIP generują połączenie VoIP bezpośrednio z platformy testowej, w celu zatwierdzenia działania podczas uruchamiania usług i rozwiązywania problemów. Obsługują szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, włączając w to SIP, SCCP, H.248/Megaco oraz H.323 Wspierają metryki jakości MOS i R-factor Upraszczają testy dzięki konfigurowalnym progom Pass/Fail i metrykom RTP Narzędzia testowe EXpert IP integrują sześd powszechnie wykorzystywanych narzędzi testowych datacom w jedną, bazującą na platformie aplikację. Błyskawicznie przeprowadzają sekwencje debuggowania oraz skanowanie VLAN i odkrywanie LAN Wykonują testy ping i traceroute między koocami sieci Weryfikują działanie FTP i dostępnośd HTTP Narzędzie testowe IPTV do oceny jakości umożliwia emulacje set-top-box i pasywny monitoring strumieni IPTV, pozwalając łatwo i szybko przeprowadzid weryfikację pass/fail instalacji IPTV. Podgląd wideo w czasie rzeczywistym Analiza do 10 strumieni wideo Kompleksowe wskaźniki QoS i QoE, w tym ocena MOS

12 SPECYFIKACJE INTERFEJSY OPTYCZNE ETHERNET SFP Dwa porty: 100M i GigE Dostępne długości fali () 850, 1310 i 1550 Model Rodzaj modułu (SFP/SFP+) 100 Base-FX 100 Base-LX 1000 Base-SX 1000 Base-LX 1000 Base-ZX 1000 Base-BX10-D 1000 Base-BX10-U Długośd fali () Tx:1490 Rx:1310 Tx:1310 Rx:1490 Poziom Tx (dbm) -20 do do -8-9 do do -3 0 do do do -3 Czułośd poziomu Rx (dbm) Maksymalny zasięg 2 km 15 km 550 m 10 km 80 km 10 km 10 km Przepływnośd Tx (Gbit/s) Przepływnośd Rx (Gbit/s) Przedział operacyjny Tx () 1280 do do do do do do do 1360 Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Częstotliwośd (ppm) Moc optyczna (db) Max. moc Rx przed uszkodzeniem (dbm) a Jitter ANSI X3.166 IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE Klasyfikacja Ethernet ANSI X3.166 IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE Rodzaj lasera LED FP VCSEL FP DFB DFB FP Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor b LC LC LC LC LC LC LC INTERFEJSY OPTYCZNE OTN oraz SONET/SDH SFP c Rodzaj modułu OC-3/STM-1 OC-12/STM-4 OC-48/STM-16/OTU1 Zasięg i długośd fali Model Poziom Tx (dbm) Przedział operacyjny Rx (dbm) 15 km; do 0 23 do km; km; km; km; km; km; km; km; km; km; km; do 3 5 do 0 2 do 3 5 do 0 2 do 3 5 do 0 2 do 3 5 do 0 2 do 3 5 do 0 2 do 3 30 do do do do 0 27 do 9 22 do 0 29 do 9 18 do 0 27 do 9 18 do do 9 Przepływnośd Tx Mbit/s ± 4.6 ppm Mbit/s ± 4.6 ppm Gbit/s ± 4.6 ppm Gbit/s ± 4.6 ppm Częstotliwośd generowanego offsetu (ppm) ±50 ±50 ±50 Notatki a. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnego poziomu mocy przed uszkodzeniem, musi zostać użyty tłumik b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do innych typów złącz. c. Zgodność SFP: Seria 870 wybranego SFP powinna spelniać wymagania podane w Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver Multisource Agreement (MSA). Seria 870 wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs.

13 Przepływnośd Rx Mbit/s ± 100 ppm Mbit/s ± 100 ppm Zasięg operacyjny długości fali Szerokośd widmowa Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Częstotliwośd (ppm) Moc optyczna (db) Max. moc Rx przed uszkodzeniem (dbm) a Jitter 1261 do do do do do do do do do Gbit/s ± 100 ppm Gbit/s ± 100 ppm (OTU1) 1280 do 1 ( 20 db) 1 ( 20 db) 1 ( 20 db) GR-253 (SONET) G.958 (SDH) GR-253 (SONET) G.958 (SDH) do 1580 GR-253 (SONET) G.958 (SDH) G.8251 (OTN) 1500 do 1580 Kodowanie linii NRZ NRZ NRZ Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor b LC LC LC INTERFEJSY OPTYCZNE ETHERNET SFP+ Rodzaj modułu 10G Base-SR/SW 10G Base-LR/LW 10G Base-ER/EW Długośd fali () Model Poziom Tx (dbm) 5 do 1 8 do do 4.0 Poziom czułości Rx (dbm) Maksymalny zasięg 300 m 10 km 40 km Przepływnośd Tx 9.95 do do do 10.3 Przepływnośd Rx 9.95 do do do 10.3 Zasięg operacyjny długości fali 840 do do do 1565 Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Częstotliwośd (ppm) Max. moc Rx przed uszkodzeniem (dbm) b Jitter IEEE 802.3ae IEEE 802.3ae IEEE 802.3ae Kodowanie linii VCSEL DFB CML Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor b LC LC LC

14 INTERFEJSY OPTYCZNE OTN oraz SONET/SDH SFP+ 10G Rodzaj modułu OC-192/STM-64/OTU2 OC-192/STM-64/OTU2 OC-192/STM-64/OTU2 Długośd fali () Model Poziom Tx (dbm) 6 do 1 1 do 2 0 do 4 Poziom czułości Rx (dbm) 11 do do 1 24 do 7 Maksymalny zasięg 10 km 40 km 80 km Przepływnośd Tx Częstotliwośd generowanego offsetu (ppm) Przepływnośd Rx Zakres operacyjny długości fali Tx () Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Częstotliwośd (ppm) Moc optyczna (db) Max. moc Rx przed uszkodzeniem (dbm) Jitter ± 4.6 ppm ± 4.6 ppm (OTU2) ± 4.6 ppm (OTU1e) ± 4.6 ppm (OTU2e) ± 4.6 ppm (OTU1f) ± 4.6 ppm (OTU2f) ± 4.6 ppm ± 4.6 ppm (OTU2) ± 4.6 ppm (OTU1e) ± 4.6 ppm (OTU2e) ± 4.6 ppm (OTU1f) ± 4.6 ppm (OTU2f) ± 4.6 ppm ± 4.6 ppm (OTU2) ± 4.6 ppm (OTU1e) ± 4.6 ppm (OTU2e) ± 4.6 ppm (OTU1f) ± 4.6 ppm (OTU2f) ±50 ±50 ± ± 100 ppm ± 100 ppm (OTU2) ± 120 ppm (OTU1e) ± 120 ppm (OTU2e) ± 120 ppm (OTU1f) ± 120 ppm (OTU2f) ± 100 ppm ± 100 ppm (OTU2) ± 120 ppm (OTU1e) ± 120 ppm (OTU2e) ± 120 ppm (OTU1f) ± 120 ppm (OTU2f) ± 100 ppm ± 100 ppm (OTU2) ± 120 ppm (OTU1e) ± 120 ppm (OTU2e) ± 120 ppm (OTU1f) ± 120 ppm (OTU2f) 1260 do do do 1565 GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN) GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN) GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN) Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor/Złącze LC LC LC INTERFEJSY ELEKTRYCZNE ETHERNET Dwa porty: 10/100 Base-T half/full duplex, 1000 Base-T full duplex Automatyczna lub manualna detekcja kabla prostego/crossowanego Rodzaj modułu 10 Base-T 100 Base-TX 1000 Base-T Przepływnośd Tx 10 Mbit/s 125 Mbit/s 1 Gbit/s Dokładnośd Tx (niepewnośd) (ppm) Przepływnośd Rx 10 Mbit/s 125 Mbit/s 1 Gbit/s Dokładnośd pomiaru Rx (niepewnośc) (ppm)

15 Tryb duplex Half i full duplex Half i full duplex Full duplex Jitter IEEE IEEE IEEE Kontektor/Złącze RJ-45 RJ-45 RJ-45 Maksymalny zasięg (m) INTERFEJSY FIBRE CHANNEL SFP FC-1x/2x/4x Długośd fali () Model Poziom Tx (dbm) 9 do do 3 0 do 5 1 do 5 Poziom czułości Rx (dbm) 15 przy FC-4 18 przy FC-4 18 przy FC przy FC-4 18 przy FC-2 21 przy FC-2 21 przy FC przy FC-2 Maksymalny zasięg (FC-1) 20 przy FC-1 22 przy FC-1 22 przy FC-1 22 przy FC m przy 50/125 μm MMF 300 m przy 62.5/125 μm MMF 4 km 30 km 40 km Przepływnośd Tx (Gbit/s) 1.06/2.125/ /2.125/ /2.125/ /2.125/4.25 Przepływnośd Rx (Gbit/s) 1.06/2.125/ /2.125/ /2.125/ /2.125/4.25 Zakres operacyjny długości fali Tx () 830 do do do do Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Max. moc Rx przed Częstotliwośd (ppm) uszkodzeniem (dbm) Moc elektryczna (db) Jitter zgodnie z ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 Klasyfikacja FC ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 Rodzaj lasera VCSEL Fabry-Perot DFB DFB Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor/Złącze LC LC LC LC

16 INTERFEJSY FIBRE CHANNEL SFP + FC-8x/10x Długośd fali () Model Poziom Tx (dbm) 8.2 do 2 5 do 1 6 do 1 1 do 2 0 do 4 Poziom czułości Rx (dbm) 11.1 do do do do 1 24 do 7 Maksymalny zasięg 150 m przy OM3 MMF 300 m przy OM3 MMF 10 km 40 km 80 km Przepływnośd Tx (Gbit/s) / / /10.5 Przepływnośd Rx (Gbit/s) / / /10.5 Zakres operacyjny długości fali Tx () Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Częstotliwośd (ppm) Moc optyczna (db) Max. moc Rx przed uszkodzeniem (dbm) do do do Jitter ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 Klasyfikacja FC ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 Rodzaj lasera VCSEL VCSEL DFB CML EML Bezpieczeostwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Konektor/Złącze LC LC LC LC LC INTERFEJSY FTTA SPF CPRI/OBSAI /3.072 Gbit/s Długośd fali () Numer produktu EXFO Poziom Tx (dbm) 9 do 3 5 do 0 2 do 3 2 do 3 Poziom czułości Rx (dbm 18 do 0 18 do 0 27 do 9 28 do 9 Maksymalny zasięg 300 m przy OM3 MMF 15 km 40 km 80 km Przepływnośd Tx (Gbit/s) / / / /3.072 Przepływnośd Rx (Gbit/s) / / / /3.072 Zakres operacyjny długości fali Tx () Dokładnośd pomiaru (niepewnośd) Moc Max. optyczna moc Rx przed (db) uszkodzeniem (dbm) Jitter to to IEEE GR-253 (SONET) GR-253 (SONET) GR-253 (SONET) Rodzaj lasera Bezpieczeostwo dla oka VCSEL G-958 (SDH) VCSEL G-958 (SDH) DFB G-958 (SDH) CML Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1

17 Konektor/Złącze LC LC LC LC Typ odbiornika SFP SFP SFP SFP INTERFEJSY DO SYNCHRONIZACJI External Clock DS1/1.5M External Clock E1/2M External Clock E1/2M Trigger 2 MHz Amplituda impulsu Tx 2.4 do 3.6 V 3.0 V 2.37 V 0.75 do 1.5 V Maska impulsu Tx GR-499 Figure 9.5 G.703 Figure 15 G.703 Figure 15 G.703 Figure 20 Wzmocnienie wstępne LBO Tx Poziom czułości Rx Moc typowa dbdsx +0.6 dbdsx (0-133 ft) +1.2 dbdsx ( ft) +1.8 dbdsx ( ft) +2.4 dbdsx ( ft) +3.0 dbdsx ( ft) TERM: 6 db (tylko przy stratach kabla) (at 772 khz for T1) DSX-MON: 26 db (20 db straty rezystancyjne + Straty kabla 6 db) Bridge: 6 db (tylko przy stratach kabla) TERM: 6 db (tylko przy stratach kabla) MON: 26 db (20 db straty rezystancyjne + Straty kabla 6 db) Bridge: 6 db (tylko przy stratach kabla) TERM: 6 db (tylko przy stratach kabla) MON: 26 db (straty rezystancyjne + Straty kabla 6 db) Bridge: 6 db (tylko przy stratach kabla) Przepływnośd Tx (Gbit/s) Mbit/s ± 4.6 ppm Mbit/s ± 4.6 ppm Mbit/s ± 4.6 ppm Przepływnośd Rx (Gbit/s) Mbit/s ± 50 ppm Mbit/s ± 50 ppm Mbit/s ± 50 ppm Jitter Tolerancja wejściowa Jitter ANSI T1.403 sekcja 6.3 GR-499 sekcja 7.3 AT&T PUB GR-499 sekcja db (tylko przy stratach kabla) G.823 sekcja 6.1 G.823 sekcja 6.1 G.703 tabela 11 G.823 sekcja 7.2 G.813 G.823 sekcja 7.2 G.813 Kodowanie linii AMI i B8ZS AMI i HDB3 AMI i HDB3 Impedancja wejściowa 75 ohm ± 5 %, niezrównoważenie 75 ohm ± 5 %, niezrównoważenie 75 ohm ± 5 %, niezrównoważenie G.823 sekcja 7.1 G.751 sekcja ohm ± 5 %, niezrównoważenie Konektor/Złącze BNC a BNC a BNC BNC SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA FIBRE CHANNEL TESTOWANIE 1x, 2x, 4x,8x,10x BERT Wzorce (BERT) Wstawianie błędów Ramkowany FC-2 PRBS 2E31-1, 2E23-1, 2E20-1, 2E15-1, 2E11-1, 2E9-1, jeden wzorzec definiowany przez użytkownika oraz możliwośd zmiany wzorca Błędy bitowe, ilośd i szybkośd Pomiary błędów Błędy bitowe, symbol błędu, błędy nad wymiarowe, błędy crc, niedomiar błędu i błąd bloku (10x) Detekcja alarmu Testowanie kredtu bufor do bufora Opóźnienie LOS, utrata wzorca, niedziałający link, lokalne i zdalne błędy (10x) Estymacja kredytu bufor do bufora oparta na opóźnieniu Opóźnienie round-trip Notatki a. Kabel adaptacyjny wymagany do BANTAM.

18 SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA SONET SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA SDH Interfejsy optyczne OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 Interfejsy optyczne STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 Dostępne długości fali () 1310, 1550 Dostępne długości fali () 1310, 1550 Zegarowanie Wewnętrzne, loop-timed, Zewnętrzne (BITS) Zegarowanie Wewnętrzne, loop-timed, Zewnętrzne (MTS/SETS), 2 MHz Mappowanie VT1.5 Bulk, AU-3-TU-11, AU-4-TU-11 Bulk, VT2 Bulk, AU-3 -TU-12, AU-4-TU-12 Bulk, STS-1 SPE Bulk, AU-3-Bulk, 34M, 45M, TU-3-AU-4 Bulk, STS-3c Bulk AU-4 Bulk STS-12/48/192, SPE Bulk AU-4-4c/16c/64c Bulk SONET analiza narzutu i manipulacji A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, M0, M1, E2, J1, C2, G1, F2, H4, Z3, Z4, Z5, N1, N2, Z6, Z7 SDH analiza narzutu i manipulacji A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, M0, M1 G1, F2, F3, K3, N1, N2, K4, E2, J1, C2, H4 Wstawianie błędów OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, błąd bitowy STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, błąd bitowy Pomiary błędu OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, błąd bitowy STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, błąd bitowy Generowanie alarmu OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 LOS, LOF-S, SEF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, LOP-P, LOM, PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, ERDI-PPD, ERDI-PSD, UNEQ-P, AIS-V, LOP-V, RDI-V, ERDI- VCD, ERDI-VPD, ERDI-VSD, RFI-V, UNEQ-V, utrata wzorca STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, H4-LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP- ERDI-SD, LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, HP-UNEQ, TU-AIS, LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, utrata wzorca Wykrywanie alarmu OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 LOS, LOC, LOF-S, SEF, TIM-S, AIS-L, RDI- L, AIS-P, LOP-P, LOM, PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, ERDI-PPD, ERDI-PSD, PLM-P, UNEQ-P, TIM-P, AIS- V, LOP-V, RDI-V, ERDI-VCD, ERDI-VPD, ERDI-VSD, RFI-V, UNEQ-V, TIM-V, PLM-V, utrata wzorca STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 Alarm częstotliwości na wszystkich wspieranych interfejsach LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, H4-LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP- ERDI-SD, LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, HP-UNEQ, TU-AIS, LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, utrata wzorca

19 Wzorce testowe VT1.5/2 STS-1, STS-3c/12c/48c/192c 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 32 bitowe programowalne (odwrócone lub nieodwrócone), błędy bitowe 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 32 bitowe programowalne (odwrócone lub nieodwrócone), błędy bitowe TU-11/12/3 AU-3/AU-4/AU-4-4c/16c/64c 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 32 bitowe programowalne (odwrócone lub nieodwrócone), błędy bitowe 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 32 bitowe programowalne (odwrócone Utrata wzorca I generowanie błędu bitowego I analiza wspierana na wszystkich wzorcach FUNKCJE TESTOWE SONET/SDH Pomiary częstotliwości Generacja częstotliwości offsetu Monitoring wydajności Regulacja wskaźnika i analiza Senkwencyjne wskaźnika Pomiary czasu przerwy usługi (SDT) Pomiary opóźnienia Round-trip (RTD) Monitoring i kontrola wiadomości APS Status synchronizacji Monitoring i kontrola etykiety sygnału Monitoring połączenia Tandemowego (TCM) a testowanie Wspiera pomiary częstotliwości zegara (np. otrzymaną częstotliwośd oraz odchylenie sygnału wejściowego zegara od nominalnej częstotliwości ), wyświetlane w ppm, dla interfejsów optycznych i elektrycznych. Pomiary są wykonywane przy wykorzystaniu lokalnego oscylatora. Wspiera offset zegara transmitowanego sygnału na wybranym interfejsie do wykonywania odzyskiwania zegara z łączy w elementach sieci Poniższe rekomendacje ITU-T, i odpowiednie parametry monitorowania wydajności, są dostępne w 700G. Rekomendacja ITU-T Statystyki monitoring wydajności: G.821 ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM G.828 ES, EFS, EB, SES, BBE, SEP, UAS, ESR, SESR, BBER, SEPI G.829 ES, EFS, EB, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER M.2100 ES, SES, UAS, ESR, SESR M.2101 ES, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER Generacja i analiza HO/AU i LO/TU regulacja wskaźnika dla każdego GR-253, i ITU-T G.707 Generacja Analiza Zwiększenie i zmniejszenie wskaźnika Zwiększenie i zmniejszenie wskaźnika Przeskoki wskaźnika z i bez NDF Wartośd wskaźnika Przeskoki wskaźnika (NDF, nie NDF) Wartośd wskaźnika i kumulacja offsetu Wykonuje sekwencyjny test wskaźnika zgodnie ze standardem G.783, GR253 i T Narzędzie testowe do pomiarów czasu przerw w usłudze, mierzy czas podczas którego występuje przerwa w usłudze na skutek przełączania sieci z działających na zapasowe kanały. Pomiary: ostatniej przerwy, najkrótszej przerwy, najdłuższej przerwy, średniej przerwy, pomiar zlicza: ilośd testów RTD zakooczonych powodzeniem, i niepowodzeniem Narzędzie testowe do pomiarów opóźnienia round-trip, mierzy czas potrzebny dla bitu aby przejśd z powrotem z nadajnika serii 700G to odbiornika po skoroswaniu pętli na koocu łącza. Pomiary są zapewnione na wszystkich wspieranych interfejsach 880 oraz mapowaniach. Pomiary: ostatni, minimalny, maksymalny, średni; zliczanie pomiarów: ilośd poprawnych testów RTD i ilośd pomiarów zakooczona niepowodzeniem. Możliwośd monitorowania I automatycznego konfigurowania protekcji przełączanych wiadomości (Bity K1/K2 z SONET/SDH overhead). Możliwośd monitorowania I automatycznej synchronizacji statusu wiadomości (Bit S1 z SONET/SDH overhead). Możliwośd monitorowania I konfigurowania etykiet sygnału payload u (Bity C2, V5 z SONET overhead). Tandemowy monitoring połączenia (TCM) jest wykorzystywany do monitorowania wydajności podsekcji SONET/SDH ścieżka trasowana poprzez różnych dostawców sieci. 880 wspiera transmitowanie i odbieranie alarmów oraz błędów na linkach TCM; a także, transmisje i monitoring połączeo tandemowych (TC). Wykres może byd wygenerowany, po to, aby zweryfikowad połączenie pomiędzy urządzeniami TCM. Generacja błędów: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, TC-OEI Analiza błędów: TC-IEC, TC-REI, TC-OEI, TC-VIOL (alarmy niewystandaryzowane) Generacja alarmów: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS Analiza alarmów: TC-TIM, TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS

20 Tryb Through Notatki 870 NetBlazer Tester Wielopoziomowy Wykonuje analize w trybie Through przychodzącej linii optycznej (OC-1/STM-0, OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, OC-48/STM-16, OC-192/STM-64) transparentnie a. Wspierane STS/AU i VT/TU w standardzie ITU G.707 opcja 2 FUNKCJE TESTOWE OTN OC-192/STM-64) OTN Standardy ITU-T G.709, ITU G.798, ITU G.872 OTN Interfejsy Warstwa OTU Błędy OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI, OTU-BIP-8 OTU1 ( Gbit/s), OTU2 ( Gbit/s), OTU1e ( Gbit/s), OTU2e ( Gbit/s), OTU1f ( Gbit/s), OTU2f ( Gbit/s) Warstwa OTU Alarmy LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, OTU-BIAE Warstwa OTU Wykresy/Śledzenie Warstwa ODU TCM Błędy TCMi-BIP-8, TCMi-BEI (i = 1 do 6) 64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (Trail Trace Identifier - TTI), tak jak zdefiniowano w ITU-T G.709 Warstwa ODU TCM Alarmy TCMi-LTC, TCMi-TIM, TCMi-BDI, TCMi-IAE, TCMi-BIAE Warstwa ODU TCM Warstwa ODU Wykresy/Śledzenie Błędy 64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (Trail Trace Identifier - TTI), tak jak zdefiniowano w ITU-T G.709 ODU-BIP-8, ODU-BEI Warstwa ODU Alarmy ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-FSF, ODU-BSF, ODU-FSD, ODU-BSD Warstwa ODU Wykresy/Śledzenie Generuje 64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (Trail Trace Identifier - TTI), tak jak zdefiniowano w ITU-T G.709 Warstwa ODU FTFL Tak jak zdefiniowano w ITU-T G.709 Warstwa OPU Alarmy OPU-PLM, OPU-AIS, OPU-CSF Warstwa OPU Typ etykiety payload (PT) Generuje i wyświetla otrzymane wartości PT. FEC Forward Error Correction Błędy FEC-Correctable (Codeword), FEC-Uncorrectable (Codeword), FEC-Correctable (Symbol), FEC-Correctable (Bit), i FEC-Stress (Codeword) Wzorzec Wzorce 2E-9, 2E-15, 2E-23, 2E-31, NULL, 32 bitowe programowalne (odwrotne lub nieodwrotne) Wzorzec Błąd Błędy bitowe Wzorzec Alarm Utrata wzorca DODATKOWA FUNKCJONALNOŚD ONT Pomiary częstotliwości Generacja offsetu częstotliwości Monitoring wydajności Pomiary czasu przerwy w usłudze (SDT) Wspiera pomiary częstotliwości zegara (np. otrzymaną czestotliwośd oraz odchylenie sygnału wejściowego zegara od nominalnej częstotliwości ), wyświetlane w ppm. Pomiary są wykonywane przy wykorzystaniu lokalnego oscylatora. Wspiera offset zegara transmitowanego sygnału na wybranym interfejsie do wykonywania odzyskiwania zegara z łączy w elementach sieci Poniższe rekomendacje ITU-T, i odpowiednie parametry monitorowania wydajności, są dostępne w 870. Rekomendacja ITU-T: Statystyki monitoring wydajności: G.821 ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM M.2100 ES, SES, UAS, ESR, SESR Narzędzie testowe do pomiarów czasu przerw w usłudze, mierzy czas podczas którego występuje przerwa w usłudze na skutek przełączania sieci z działających na zapasowe kanały. Pomiary: ostatniej przerwy, najkrótszej przerwy, najdłuższej przerwy, średniej przerwy, całkowitej przerwy i ilości przerw w usłudze.

21 Pomiary opóźnienia round-trip (RTD) Tryb Through FUNKCJE TESTOWE ETHERNET EtherSAM (ITU-T Y.1564) RFC 2544 Monitoring i generacja ruchu Wielostrumieniowy ruch w tle Narzędzie testowe do pomiarów opóźnienia round-trip, mierzy czas potrzebny dla bitu aby przejśd z powrotem z nadajnika 870 to odbiornika po skoroswaniu pętli na koocu łącza. Pomiary są zapewnione na wszystkich wspieranych interfejsach 870 oraz mapowaniach. Pomiary: ostatni, minimalny, maksymalny, średni; liczba pomiarów: ilośd poprawnych tesów RTD i ilośd pomiarów zakooczona niepowodzeniem. Wykonuje analizę w trybie Through każdego przychodzącego transparentnego sygnału OTN. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z LASEREM Opcja przezroczystości (tryb Through ) Testowanie BER Wzorce (BERT) 870 NetBlazer Tester Wielopoziomowy Zdolnośd do wykonywania konfiguracji testu usługi i testu wydajności usługi dla ITU-T Y Testy mogą byd wykonywane przy wykorzystaniu zdalnej pętli lub podwójnego zestawu testowego dla wyników dwukierunkowych. Przepustowośd, back-to-back, utrata ramek i pomiary opóźnienia w odniesieniu do RFC2544. Rozmiar ramki: rozmiary definowane przez RFC, konfigurowalne przez użytkownika pomiędzy rozmiarami 1-7. Generuj, kształtuj I monitoruj ruch Ethernet i IP z przepustowością, utratą ramek, sekwencjonowaniem, jjitterem pakietów, opóźnieniem, rozmiarem ramki, typem ruchu I kontrolą przepływu. Transmituj I monitoruj do dziewięciu dodatkowych strumieni poprzez sieci Ethernet I IP. Analiza konfigurowalna perstrumieo i możliwośd ustawienia rozmiaru pakietu, adres źródłowy i docelowy MAC, VLAN ID, VLAN z priorytetem, adres źródłowy I docelowy IP, pole ToS, pole DSCP, TTL, port docelowy I źródłowy UDP oraz payload. Dzieli ruch pomiędzy siecią operatora, a urządzeniem koocowym klienta. Wspiera aż do 4 warstw z lub bez VLAN Q-in-Q. PRBS 2E9-1, PRBS 2E11-1, PRBS 2E15-1, PRBS 2E20-1, PRBS 2E23-1, PRBS 2E31-1 i jeden wzorzec klienta. Możliwośd odwracania wzorców. Pomiar błędu (BERT) Błąd bitu, bit niedopasowania 0, bit niedopasowania 1. Pomiary błędów Jabber/wielkich, małych, niedowymiarowanych, przewymiarowanych, FCS, symbol, wyrównanie, kolizja, późna kolizja, nadmierna kolizja, błąd bloku10g. Detekcja alarmu LOS, link down, utrata wzorca, częstotliwośd, 10G lokalny/zdalny błąd. Stakowanie VLAN MPLS Generuj strumienie z maksymalnie dwoma warstwami ruchu VLAN (włączając IEEE 802.1ad Q-in-Q tagged VLAN) przez VLAN ID lub VLAN z priorytetem w każdej z warstw stackowanych VLAN. Zdolnośd do generowania i analizy strumieni z maksymalnie dwóch warstw etykiet MPLS I do filtrowania otrzymanego ruchu przez etykiety MPLS lub COS. Testowanie kabla Kable kategorii 5 (albo lepszej), kabel 100 UTP/STP, 120 metrów. Czas przerwy usługi (SDT) Zawiera statystyki takie jak, najdłuższa, najkrótsza, ostatnia, średni, ilośd, całkowita I progi pass/fail. Testowanie IPv6 Zawiera BERT, RFC 2544, generacje ruchu I monitoring, strumienie w tle, pętle Smart, zdalną pętle, ping i traceroute Testowanie 10 GigE WAN Zawiera interfejs WAN podwarstwy, śledzenie J0/J1 i generacje etykiet C2o, śledzenie J0/J1 i monitoring etykiet C2. Monitoring alarmu 10 GigE Zawiera SEF, LOF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, RDI-P, LCD-P, LOP-P, PLM-P, UNEQ-P, ERDI-P, WIS link down, B1, B2, B3, REI-L, REI-P. WAN DODATKOWE FUNKCJE Testowanie FTTA BER 1588 PTP SyncE Pomiar mocy Obejmuje pomiary BER, wstrzykiwanie błędów bitowych, pomiary opóźnienia round-trip i werdykt pass/fail dla prędkości 2.5 i 3.1 Gbit/s Sprawdza synchronizację usług sieci pakietowej 1588 PTP, emuluje klientów PTP, generuje i analizuje wiadomości pomiędzy master/klient, poziom jakości zegara i IPDV. Sprawdza częstotliwośd SyncE, wiadomości ESMC i poziomy jakości zegara. W każdym momencie wspiera pomiary mocy, wyświetlanej w dbm (dbdsx dla DS1 i DS3), dla interfejsów optycznych i elektrycznych.

22 Włączanie i przywracanie Zapisz i załaduj konfigurację Analiza pass/fail Hierarchia alarmów Generacja raportu Logger zdarzeo 870 NetBlazer Tester Wielopoziomowy W sytuacji awarii zasialania, aktywna konfiguracja testu i logger testy są zapisywane I odtwarzana po ponownym uruchomieniu. Znajduje zastosowanie jedynie do pomiarów warstwy transportowej. Przechowuje i ładuje konfiguracje testów do lub z pamięci USB lub wewnętrznej pamięci flash. Wyniki testów mogą byd przedstawione w postaci pass/fail z progami edytowalnymi przez użytkownika, bazując na bitowej stopie błędu i/lub czasem niedostępności usługi. Alarmy są wyświetlana w odniesieniu do hierarchii opierającej się o przyczynę. Hierarchia ta ułatwia analizę alarmu. Generuje raporty z przeprowadzonych testów na jednostce lub eksportuje je poprzez USB. Zapisuje wyniki testów z absolutnym lub względnym czasem i datą, a także z detalami i czasem trwania zdarzeo. Zdarzenia są oznaczane kolorami, a wyniki przedstawiane w postaci pass/fail. Zdalna kontrola Zdalna kontrolna poprzez VNC lub zdalny pulpit. Zdalna pętla Wykrywa inne jednostki EXFO: AXS-200/850, 860 i 870 i ustawia je w tryb pętli SMART. Zestaw testów Dual Wykrywa i łączy każdy tester Ethernet EXFO, aby wykonad testy dwukierunkowe RFC2544 i EtherSAM. Tryb dwuportowy Pozwala na przeprowadzenie każdego test Ethernet: EtherSAM, RFC2544, Generacja ruchu i monitoring, a także BERT, aby bezpośrednio przeprowadzid test do urządzenia za pomocą jednej samodzielnej jednostki z funkcją pętli. Narzędzia IP Pozwalające wykonad ping i traceroute Pętla SMART Zawraca ruch Ethernet do lokalnej jednostki, poprzez zamianę pakietu, aż do 4 warstwy. SPECYFIKACJA OGÓLNA Wymiary (W x Sz x G) 130 mm x 252 mm x 56 mm (5 1 8 in x in x in) Waga (bez baterii) Temperatura Operacyjna Przechowywania Względna wilgotnośd Długośd życia baterii (rozszerzona) Długośd życia baterii (standardowa) Czas ładowania baterii Języki 0.58 kg (1.3 lb) 0 C do 50 C (32 F do 122 F) 40 C do 70 C ( 40 F do 158 F) 0 % do 93 %, bez kondensacji Do czterech godzin Do dwóch godzin Dwie godziny, od stanu pełnego rozładowania do pełnego naładowania Angielski, Chioski i Japooski

23 INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 870-FLEX-XX-XX-XX-XX-XX-XX INFORMACJE Opcje Testowe O ZAMÓWIENIU 720/730 SONET = Testowanie SONET SDH = Testowanie SDH SONET-SDH = Testowanie SONET i SDH Opcje prędkości transportu 155M = 155 Mbit/s (OC-3/STM-1) a 622M = 622 Mbit/s (OC-12/STM-4) a 2488M = 2.5 Gbit/s (OC-48/STM-16) a 9953M = 10 Gbit/s (OC-192/STM-64) b Opcje oprogramowania 00 = Bez opcji oprogramowania TCM = Monitoring połączeń tandemowych Cable_test = Test Kabla IPV6 = IP wersja 6 ETH-THRU = Opcja trybu Through TRAFFIC_GEN = Możliwość generacji ruchu CPRI-OBSAI = Umożliwia 2.5 i 3.1 Gbit/s a MPLS = Umożliwia MPLS 1588PTP = Generacja i analiza 1588 PTP SyncE = Generacja i analiza protokołu SyncE Opcje prędkości OTN OTU1 = OTN optyczny Gbit/s a OTU2 = OTN optyczny Gbit/s a OTU2-1e-2e = OTN optyczny / Gbit/s b OTU2-1f-2f = OTN optiyczny11.270/ Gbit/s b Opcje prędkości Fibre Channel FC1X = 1x interfejs Fibre Channel a FC2X = 2x interfejs Fibre Channel a FC4X = 4x interfejs Fibre Channel a FC8X = 8x interfejs Fibre Channel b FC10X = 10x interfejs Fibre Channel b Ethernet Rate Options 100 OPTICAL = 100 Mbit/s optyczny a GigE = 1000 Mbit/s optyczny i elektryczny a 10G LAN = interfejs 10 GigE LAN b 10G WAN = interfejs 10 GigE WAN b Przykład: 870-FLEX-SONET-155M-GigE Notatki a. Wymaga zakupu SFP. b. Wymaga zakupu SFP+.

FTB-810 NetBlazer Series Tester Sieci Transportowych

FTB-810 NetBlazer Series Tester Sieci Transportowych SPECYFIKACJA FTB-810 NetBlazer Series Tester Sieci Transportowych PEŁNE, SZYBKIE, INTUICYJNE TESTY SIECI TRANSPORTOWYCH Wszechstronne, lecz proste zestawy testów dla techników pracujących w terenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Platforma FTB-1 WSPARCIE DLA TECHNIKÓW Z PIERWSZEJ LINII KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI

Platforma FTB-1 WSPARCIE DLA TECHNIKÓW Z PIERWSZEJ LINII KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI WSPARCIE DLA TECHNIKÓW Z PIERWSZEJ LINII Platforma FTB-1 jest modułową platformą zoptymalizowaną pod kątem szybkich, wszechstronnych aplikacji testowych FTTx (FTTH i FTTN), Ethernet, TDM i aplikacji wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2

FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2 SPECYFIKACJA FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2 Potężny, kompleksowy zestaw narzędziowy do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Platforma FTB-500 NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI, NIEOGRANICZONE TESTOWANIE KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI

Platforma FTB-500 NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI, NIEOGRANICZONE TESTOWANIE KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI, NIEOGRANICZONE TESTOWANIE Platforma FTB-500 Zapewnia nieograniczone możliwości i wyspecjalizowaną, wielomodułową platformę zaprojektowaną do testowania sieci następnej generacji.

Bardziej szczegółowo

kluczowe parametry dla CIemnyCh włókien

kluczowe parametry dla CIemnyCh włókien kluczowe parametry dla CIemnyCh włókien spis treści wprowadzenie....3 INSPEKCJA CZOŁA ZŁĄCZA Wstęp......4 Sprawdzone metodologie.........4 Inspekcja włókna w jednym kroku.......5 Wykonywanie testu......5

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA USŁUG ADSL2+/VDSL2 MULTIPLAY

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA USŁUG ADSL2+/VDSL2 MULTIPLAY SPECYFIKACJA MaxTester 630 WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA USŁUG ADSL2+/VDSL2 MULTIPLAY Szybkie, łatwe w użyciu i wydajne kosztowo rozwiązanie do uruchamiania usług multiplay na łączach DSL lub Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa Platforma FTB-200 v2

Kompaktowa Platforma FTB-200 v2 INTELIGENTNA PLATFORMA STWORZONA DO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE ZASTOSOWAŃ zapewnia najlepsze wyniki działania na rynku dla testów sieci optycznych, Ethernet oraz SDH. KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI Procesor

Bardziej szczegółowo

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM-170.1 IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

AXS-200/635 ZESTAW TESTOWY DO MIEDZI, VDSL2, ADSL2+ I USŁUG IP TRIPLE PLAY. część linii SharpTESTER Access Line TESTOWANIE SIECI DOSTĘPOWYCH

AXS-200/635 ZESTAW TESTOWY DO MIEDZI, VDSL2, ADSL2+ I USŁUG IP TRIPLE PLAY. część linii SharpTESTER Access Line TESTOWANIE SIECI DOSTĘPOWYCH ZESTAW TESTOWY DO MIEDZI, VDSL2, ADSL2+ I USŁUG IP TRIPLE PLAY AXS-200/635 część linii SharpTESTER Access Line TESTOWANIE SIECI DOSTĘPOWYCH Zintegrowane rozwiązanie do testowania łączy miedzianych do 30

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 10 Technologie sieci WAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie i Realizacja Sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW 2015 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW IP CCTV EZS Sprawdź wejście Systemy ochrony obwodu Audio Pomiary Systemy sterowania Systemy ewakuacyjne LAN... for new solutions... SPIS

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

FTB-500 PLATFORMA. Nieograniczone możliwości. Profesjonalne wykonanie. Umożliwia pewne testy sieci następnej generacji

FTB-500 PLATFORMA. Nieograniczone możliwości. Profesjonalne wykonanie. Umożliwia pewne testy sieci następnej generacji PLATFORMA TESTOWANIE SIECI Nieograniczone możliwości. Profesjonalne wykonanie. Umożliwia pewne testy sieci następnej generacji Pełna charakteryzacja światłowodów; znane na rynku OTDR połączone z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Moduł 7. Technologie używane w sieciach ETHERNET Ethernet stał się najpopularniejszą technologią stosowaną w sieciach LAN głównie dlatego, że w

Moduł 7. Technologie używane w sieciach ETHERNET Ethernet stał się najpopularniejszą technologią stosowaną w sieciach LAN głównie dlatego, że w Moduł 7. Technologie używane w sieciach ETHERNET Ethernet stał się najpopularniejszą technologią stosowaną w sieciach LAN głównie dlatego, że w porównaniu z innymi technologiami jest łatwiejszy w implementacji.

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo