SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK

2

3 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 CZERWCA 2010 ROKU KRAKÓW 2010

4 Przygotował Dział Organizacji na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UJ Do użytku służbowego

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ DZIAŁALNOŚĆ SENATU Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwały Senatu Godności honorowe i odznaczenia UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE Struktura organizacyjna Zarządzenia Rektora REKRUTACJA NA STUDIA Ogólne zasady ERK Rozwój systemu ERK Oferta dydaktyczna UJ w roku akademickim 2009/ Rekrutacja na studia w roku akademickim 2009/ Promocja Uniwersytetu STUDIA I STUDENCI Kierunki studiów Liczba studentów i absolwentów Tok studiów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Akredytacja Jakość kształcenia Inne sprawy studenckie Pozostała działalność PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Zmiany stanu zatrudnienia Wynagrodzenia Odznaczenia i nagrody Rozwój naukowy Nominacje, awanse i konkursy Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich

6 5.9. Członkostwo w polskich organizacjach naukowych Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2009 roku BADANIA NAUKOWE Finansowanie badań Publikacje Konferencje naukowe FUNDUSZE STRUKTURALNE WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Wyjazdy i przyjazdy pracowników Porozumienia międzyuczelniane Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych Międzynarodowa wymiana studentów Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2009 roku FINANSE Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum) Collegium Medicum INWESTYCJE I REMONTY Inwestycje Remonty Eksploatacja Sekcja Usług Remontowych UJ Zespół ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Jednostki pozawydziałowe Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Farmacji Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostki Administracji ogólnouczelnianej Biuro Karier Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Domy Profesorskie Dział Technologii Informacyjnej Ośrodek Informacji i Promocji UJ Ośrodek Komputerowy UJ CM SPRAWY SOCJALNE Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ

7 WPROWADZENIE Układ sprawozdania pozostał niezmieniony w stosunku do roku poprzedniego, ale merytorycznie je uzupełniono. Po pierwsze, wprowadzono nowy rozdział zatytułowany Fundusze strukturalne, po drugie zamieszczono wykaz pracowników Uniwersytetu, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, po trzecie wskazano liczbę studentów, którzy nie tylko zarejestrowali się w systemie ERK, ale faktycznie podjęli naukę na pierwszym roku. W zakresie oferty edukacyjnej był to kolejny rok wdrażania systemu bolońskiego i stabilizacji liczby studentów odpowiedniej do potencjału Uczelni. Ogólna liczba studentów była nieco mniejsza od ubiegłorocznej i wyniosła: na studiach stacjonarnych (w 2008 r ), natomiast na studiach niestacjonarnych (w 2008 r ). W roku 2009 nastąpił wzrost zatrudnienia o 125 osób, z czego nauczycieli akademickich o 47, a nienauczycieli o 78 (co było związane przede wszystkim z koniecznością obsługi projektów). Uniwersytet Jagielloński wykazał się dużą aktywnością i skutecznością w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. W roku 2009 zostało dofinansowanych 49 projektów o łącznej wartości przeszło 400 mln zł. Kontynuowany był ambitny program inwestycyjny. W roku 2009 nastąpiło otwarcie olbrzymiego kubaturowo i pięknego architektonicznie budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jednocześnie bardzo szybko posuwały się prace nad budynkiem Instytutu Zoologii. Dobra była sytuacja finansowa Uniwersytetu. Wynik finansowy 2009 roku był dodatni, a struktura przychodów i wydatków nie budzi obaw o przyszłość. Prof. dr hab. Michał du Vall 7

8

9 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W roku akademickim 2008/2009 władzę rektorską sprawowali: prof. dr hab. Karol MUSIOŁ Rektor prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał du VALL Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Andrzej MANIA Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Wojciech NOWAK Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI Prorektor ds. rozwoju Dziekanami i prodziekanami byli: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka prodziekani: ds. studiów prawniczych: prof. dr hab. Janina Błachut ds. studiów administracyjnych: prof. dr hab. Dorota Malec ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. UJ Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska, prof. UJ Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. studenckich: dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch, prof. UJ Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ 9

10 Wydziału Polonistyki dziekan: prof. dr hab. Jacek Popiel prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. studenckich: prof. dr hab. Renata Przybylska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz* prodziekani: ds. funduszy strukturalnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Koperski, prof. UJ ds. studenckich: prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Roman Srzednicki prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Piotr Kobak ds. studenckich: prof. dr hab. Jerzy Ombach Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Grażyna Stochel prodziekani: ds. dydaktyki: prof. dr hab. Artur Michalak ds. ogólnych: dr hab. Barbara Rys ds. nauki i współpracy: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch ds. finansowych: dr hab. inż. Marek Michalik Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki prodziekani: ds. badań naukowych: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. organizacji i programu studiów: prof. dr hab. Maciej Małecki ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym: dr hab. Bartłomiej Loster ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarskim: prof. dr hab. Krystyna Sztefko Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Jan Krzek prodziekani: ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła, prof. UJ ds. analityki medycznej: prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz ds. ogólnych: prof. dr hab. Gabriel Nowak 10 * W związku z rezygnacją złożoną przez prof. dr. hab. Jerzego Szweda, 22 października 2009 roku w wyborach uzupełniających Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr. hab. Jerzego Jurkiewicza na stanowisko dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ na kadencję

11 Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. studenckich (studia niestacjonarne): prof. dr hab. Tomasz Brzostek ds. dydaktycznych i studenckich (studia stacjonarne): dr hab. Ryszard Gajdosz ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Ewa Nowińska ds. studiów: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Bogdan Szlachta prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Bankowicz ds. dydaktycznych: dr hab. Andrzej Dudek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Wojciech Froncisz prodziekani: ds. nauki i współpracy międzynarodowej: dr hab. Jerzy Dobrucki ds. studenckich: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska ds. ogólnych: prof. dr hab. Andrzej Kozik Pełnomocnicy Rektora ds. ogólnych i kształcenia podyplomowego w CM: prof. dr hab. Andrzej Wysocki ds. klinicznych w CM: prof. dr hab. Antoni Czupryna ds. dydaktyki w CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk ds. nauki i współpracy z zagranicą w CM: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. funduszy strukturalnych: prof. dr hab. Adam Juszkiewicz Władze Administracji ogólnouczelnianej kanclerz: dr Tadeusz Skarbek z-ca kanclerza ds. majątkowych: mgr Jacek Główniak z-ca kanclerza ds. technicznych: inż. Andrzej Kandia z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum: mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska kwestor: dr Maria Hulicka z-ca kwestora ds. rachunkowości: mgr Teresa Kapcia z-ca kwestora ds. finansowych: mgr Dorota Król z-ca kwestora ds. funduszy strukturalnych: mgr Małgorzata Miłek z-ca kwestora ds. Collegium Medicum: mgr Marcin Jędrychowski

12

13 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1. SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Lp. Nazwisko i imię Jednostka organizacyjna Rektor i Prorektorzy 1. prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ 2. prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej 3. prof. dr hab. Wojciech Nowak Prorektor ds. Collegium Medicum 4. prof. dr hab. Andrzej Mania Prorektor ds. dydaktyki 5. prof. dr hab. Michał du Vall Prorektor ds. polityki kadrowej i fi nansowej 6. prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów 7. prof. dr hab. Krystyna Chojnicka Wydział Prawa i Administracji 8. prof. dr hab. Maria Flis Wydział Filozofi czny 9. dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Wydział Historyczny 10. prof. dr hab. Marcela Świątkowska Wydział Filologiczny 11. prof. dr hab. Jacek Popiel Wydział Polonistyki 12. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 13. prof. dr hab. Roman Srzednicki Wydział Matematyki i Informatyki 14. prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii 15. prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 16. prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Wydział Lekarski 17. prof. dr hab. Jan Krzek Wydział Farmaceutyczny 18. prof. dr hab. Jolanta Jaworek Wydział Nauk o Zdrowiu 19. dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 20. prof. dr hab. Bogdan Szlachta Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 21. prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 13

14 Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 22. prof. dr hab. Maria Szewczyk Wydział Prawa i Administracji 23. prof. dr hab. Maria Kielar-Turska Wydział Filozofi czny 24. prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny 25. prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny 26. prof. dr hab. Władysław Miodunka Wydział Polonistyki 27. prof. dr hab. Marek Szymoński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 28. prof. dr hab. Marian Mrozek Wydział Matematyki i Informatyki 29. prof. dr hab. Paweł Kościelniak Wydział Chemii 30. prof. dr hab. Marian Lewandowski Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 31. prof. dr hab. Jacek S. Dubiel Wydział Lekarski 32. prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Wydział Farmaceutyczny 33. prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Nauk o Zdrowiu 34. prof. dr hab. Emil Orzechowski Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 35. prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 36. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 37. dr Jerzy Serwacki Wydział Prawa i Administracji (Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w Senacie UJ) 38. dr Ryszard Zygadło Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 39. dr Izabela Wierzbowska Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 40. dr Zbigniew Tabarowski Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 41. dr Jędrzej Małecki Wydział Lekarski 42. dr Marta Cześnikiewicz-Guzik Wydział Lekarski 43. dr Aldona Maciejewska Wydział Farmaceutyczny 44. dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 45. dr Tomasz Panz Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 46. mgr Dorota Palik SWFiS CM Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 47. mgr Marcin Jędrychowski Dział Rozliczeń Działalności Pomocniczej CM (z-ca kwestora ds. Collegium Medicum) 48. mgr Maria Zofi a Nanke Dział Socjalny 14

15 Przedstawiciele studentów 49. Bartłomiej Biga Wydział Prawa i Administracji 50. Olga Bieniek Wydział Filozofi czny 51. Jakub Jasiński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Przewodniczący Samorządu Studentów UJ) 52. Michał Skoczylas Wydział Historyczny 53. Joanna Szafraniec Wydział Chemii 54. Anna Czech Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 55. Łukasz Warchoł Wydział Lekarski 56. Joanna Bukowska-Palarz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 57. Zofi a Bednarowska Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 58. mgr Adam Ryś Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Przedstawiciele doktorantów 59. mgr Piotr Bajor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 60. mgr Ewelina Dyląg Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych W 2009 roku odbyło się 10 posiedzeń roboczych Senatu UJ (dziewięciu posiedzeniom przewodniczył Rektor prof. K. Musioł, jednemu przewodniczył Prorektor prof. W. Nowak). Wszystkie posiedzenia odbyły się w Collegium Maius UJ UCHWAŁY SENATU W 2009 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 28 stycznia 2009 roku nr 1/I/2009 w sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010; nr 2/I/2009 w sprawie: zmian w warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010; nr 3/I/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; nr 4/I/2009 w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na 2009 rok; nr 5/I/2009 w sprawie: ustanowienia Nagrody imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala oraz zatwierdzenia jej regulaminu. Uchwały z 25 lutego 2009 roku nr 6/II/2009 w sprawie: limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010; nr 7/II/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 15

16 nr 8/II/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych, projektów składanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; nr 9/II/2009 w sprawie: uzupełnienia postanowień Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej; nr 10/II/2009 w sprawie: przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań na wydziałach przyrodniczych i ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwały z 25 marca 2009 roku nr 11/III/2009 w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011; nr 12/III/2009 w sprawie: zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 13/III/2009 w sprawie: Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych; nr 14/III/2009 w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2007 Senatu UJ z 28 lutego 2007 roku; nr 15/III/2009 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia, dodatku specjalnego i nagród; nr 16/III/2009 w sprawie: utworzenia spółki z o.o. Europejska Akademia Gier-Studio Nagrań i przekazania jako aportu wydzielonych pomieszczeń w części D budynku Instytutu Fizyki. Uchwały z 29 kwietnia 2009 roku nr 17/IV/2009 w sprawie: zmiany zapisu Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w zakresie wprowadzenia punktów ECTS za zajęcia językowe dla studentów UJ; nr 18/IV/2009 w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011 oraz na lata następne; nr 19/IV/2009 w sprawie: ustalenia w Uniwersytecie Jagiellońskim zasad podejmowania decyzji przez komisje rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010 oraz na lata następne; nr 20/IV/2009 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010; nr 21/IV/2009 w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ; nr 22/IV/2009 w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ; nr 23/IV/2009 w sprawie: stawek dla nauczycieli szkolnych sprawujących opiekę nad praktykami studenckimi; nr 24/IV/2009 w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych ; nr 25/IV/2009 w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 21 grudnia 2005 roku dot. nabycia w drodze zakupu nieruchomości zabudowanych domami studenckimi przy ul. Bydgoskiej w Krakowie; nr 26/IV/2009 w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Kryta pływalnia typu olimpijskiego wraz z halą sportową do gier zespołowych zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 27/IV/2009 w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa II etapu Alei Wawelskiej na odcinku pomiędzy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza a ul. Gronostajową. Uchwały z 27 maja 2009 roku nr 28/V/2009 w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 29/V/2009 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; 16

17 nr 30/V/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w roku akademickim 2009/2010; nr 31/V/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2010/2011 oraz 2011/2012; nr 32/V/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 33/V/2009 w sprawie: ponownego zatrudnienia w UJ profesorów nadzwyczajnych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora; nr 34/VI/2009 w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2009; nr 35/V/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu I etap, składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego; nr 36/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody dla Grupy Onet.pl SA na wejście w teren działek nr 1, 2/1, 2/7, 2/10, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, i 4/9 obr. 35 Podgórze oraz 74/6 i 75/2 obr. 38 Podgórze; nr 37/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa własności działek położonych w obrębie nr 38 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego; nr 38/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany terenami w obrębie nr 35 jednostka ewidencyjna Podgórze pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z siedzibą w Krakowie. Uchwały z 24 czerwca 2009 roku nr 39/VI/2009 w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym; nr 40/VI/2009 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 41/VI/2009 w sprawie: zasad udzielania zwolnień i rozkładania na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 42/VI/2009 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia; nr 43/VI/2009 w sprawie: utworzenia zgodnie z 134 Statutu UJ Funduszu Stypendialnego Programów Ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ; nr 44/VI/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 45/VI/2009 w sprawie: szczegółowej organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010; nr 46/VI/2009 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody imienia Henryka Jordana w roku akademickim 2008/2009; nr 47/VI/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi; nr 48/VI/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2009; nr 49/VI/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2008 rok; nr 50/VI/ 2009 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum za rok 2008; 17

18 nr 51/VI/2009 w sprawie: przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2008 rok oraz zadysponowania wynikiem finansowym UJ za 2008 rok; nr 52/VI/2009 w sprawie: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na rok 2009; nr 53/VI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości objętej kw. nr KR1P/ /7, składającej się z działki nr 166/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ograniczonym prawem rzeczowym (użytkowaniem) na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda i wybudowanie na niej Domu Ronalda McDonalda ; nr 54/VI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście, obj. kw. nr KR1P/ /6, położonej przy ul. Kopernika 12, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, służebnością przesyłu na rzecz MPEC SA w Krakowie. Uchwały z 30 września 2009 roku nr 55/X/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ujętego na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , planowanego do realizacji w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym; nr 56/X/2009 w sprawie: przekazania portretu J. Piłsudskiego przechowywanego w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwały z 28 października 2009 roku nr 57/X/2009 w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; nr 58/X/2009 w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego; nr 59/X/2009 w sprawie: utworzenia Centrum Promieniowania Synchrotronowego oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Promieniowania Synchrotronowego; nr 60/X/2009 w sprawie: utworzenia Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii; nr 61/X/2009 w sprawie: zmiany w składzie Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego; nr 62/X/2009 w sprawie: zmiany w składzie Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej; nr 63/X/2009 w sprawie: Polskiego Słownika Biograficznego. Uchwały z 25 listopada 2009 roku nr 64/XI/2009 w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; nr 65/XI/2009 w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej EB (European Baccalaureate), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443), na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem wszystkich studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski; nr 66/XI/2009 w sprawie: zmian w kryteriach kwalifikacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 67/XI/2009 w sprawie składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak ; nr 68/XI/2009 w sprawie: powołania Zespołu ds. komercjalizacji badań; 18

19 nr 69/XI/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim ; nr 70/XI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się się z zabudowanej działki nr 13 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw. nr KR1P/ /3 oraz nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 12/8 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw. nr KR1P/ /1, stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, służebnością przesyłu na rzecz MPEC SA. Uchwały z 16 grudnia 2009 roku nr 71/XII/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe; nr 72/XII/2009 w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UJ; nr 73/XII/2009 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję oraz wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję ; nr 74/XII/2009 w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie; nr 75/XII/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2009; nr 76/XII/2009 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2009; nr 77/XII/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2009; nr 78/XII/2009 w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Tytuł doktora honoris causa nadano: Panu doktorowi ANDRZEJOWI CIECHANOWIECKIEMU (25.03) historykowi sztuki i konserwatorowi zabytków; twórcy Fundacji im. Ciechanowieckich, na działalność której przeznaczył swój majątek, pozyskując dla Polski wiele wspaniałych muzealiów, w szczególności kolekcję obrazów i mebli dla odbudowanego ze zniszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie; posiadającemu ogromne zasługi w ratowaniu zabytków kultury na Białorusi, zwłaszcza dawnej rezydencji Radziwiłłów w Nieświeżu; Panu doktorowi MARKOWI EDELMANOWI (29.04) wyznawcy nieprzemijających wartości, dobra, prawdy, wolności i przywracania wiary w możliwości i siłę człowieka; osobie o wielkim autorytecie moralnym i etycznym; obrońcy pokoju, dla którego każda przemoc jest zaprzeczeniem człowieczeństwa; lekarzowi o dorobku naukowym w dziedzinie badań przesiewowych nowotworu piersi i kardiologii; ostatniemu dowódcy powstania w getcie warszawskim; Panu Profesorowi JANOWI STAESSENOWI (24.06) prowadzącemu randomizowane badania kliniczne nad nadciśnieniem tętniczym, które dały podstawy do leczenia nadciśnienia w wieku podeszłym; autorowi opracowania norm dla nowej diagnostyki nadciśnienia całodobowych automatycznych pomiarów ciśnienia; promującemu naukę polską na forum europejskim, szczególnie w zakresie chorób układu krążenia; Panu Profesorowi RUDIEMU VAN ELDIKOWI (25.11) posiadającemu wielki wkład w badania nad mechanizmami reakcji nieorganicznych o podstawowym znaczeniu dla procesów biochemicznych, katalitycznych i środowiskowych; wdrażającemu nowe metody z zakresu wysokociśnieniowych technik spektroskopowych i kinetycznych; promotorowi młodych polskich chemików na forum międzynarodowym. 19

20 Senat UJ przyznał medal Merentibus: UNIWERSYTETOWI RUPRECHTA KAROLA w HEIDELBERGU (29.04) który wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizował wiele projektów naukowych, w tym: uruchomił Szkołę Prawa Niemieckiego, powołał projekt badawczo-naukowy Europejskie Kolegium Doktoranckie UJ, prowadzi coroczne polsko-niemieckie seminaria i praktyki zawodowe dla studentów i młodych naukowców; Panu Profesorowi FRANCISZKOWI ZIEJCE (24.06) wybitnemu badaczowi dziejów polskiej i europejskiej kultury literackiej XIX i XX wieku, związków artystycznych i literackich polsko-francuskich i polsko-portugalskich; nauczycielowi wielu pokoleń absolwentów polonistyki; promotorowi kilkudziesięciu badaczy literatury i kultury polskiej; lobbującemu na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy o finansowaniu budowy Kampusu lecia Odnowienia UJ i konsekwentnie dbającemu także o modernizację budynków starej części UJ, mającemu wielki wkład w ochronę zabytków Krakowa, Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach ; UNIWERSYTETOWI RUHR w BOCHUM (25.11) który, jako pierwszy uniwersytet Republiki Federalnej Niemiec, nawiązał współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przekazał bibliotece Instytutu Filologii Angielskiej bogaty księgozbiór, współuczestniczył w wymianie lektorów i studentów w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych realizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej, organizował polsko-niemieckie seminaria w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego oraz organizował transport darów, leków, odczynników chemicznych, elementów wyposażenia aparaturowego, sprzętu audiowizualnego, materiałów biurowych i książek. W okresie wyjątkowo trudnych lat przekazał marek niemieckich Bibliotece Jagiellońskiej oraz darowiznę w postaci samochodu osobowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: Pani BOŻENIE WALTER prezesowi Fundacji TVN Nie jesteś sam oraz absolwentce UJ, okazującej pomoc Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu, świadczoną nieprzerwanie i w wielkim wymiarze od 2003 roku. Pani Bożena Walter okazała osobiste zaangażowanie, życzliwość i serce najmłodszym beneficjentom tej placówki. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. ANDRZEJ SZCZUDLIK w dziedzinie nauk medycznych; Prof. dr hab. JAN WOLEŃSKI w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; Prof. dr hab. ROMAN DZIEMBAJ w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

21 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA (stan na 31 grudnia 2009 roku) Jednostki działalności podstawowej Wydziały Instytuty Jednostki wchodzące w skład instytutów Sam. katedry Jednostki wchodzące w skład samodz. katedr katedry zakłady kliniki zakłady kliniki Sam. zakłady Inne sam. jedn. nauk.-bad. Prawa i Administracji Filozoficzny Historyczny Filologiczny Polonistyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Matematyki i Informatyki Chemii Biologii i Nauk o Ziemi Lekarski Farmaceutyczny Nauk o Zdrowiu Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studiów Międzynarodowych i Politycznych Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 13 3 Razem

22 Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Centrum Zdalnego Nauczania Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Małopolskie Centrum Biotechnologii Muzeum UJ Studium Pedagogiczne Wszechnica UJ Jednostki pozawydziałowe Jednostki międzywydziałowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Jednostki wspólne Jednostki pomocnicze Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego Pod Berłami w Zakopanem Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Jagiellońskiego Łazy Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki Administracji Ogólnouczelnianej (JAO UJ) Pozostałe Jednostki Administracyjne (PJA UJ) 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. w spr. utworzenia Biblioteki w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ w spr. zmiany nazwy Zakładu Iberystyki i Zakładu Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok wszystkich studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 w spr. zmiany nazwy Pracowni Immunochemii na Pracownię Immunochemii i Cytofluorymetrii Przepływowej w Katedrze Immunologii Wydziału Lekarskiego UJ 22

23 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej CITTRU w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej WZiKS UJ w spr. zmian w strukturze administracji ogólnouczelnianej UJ w spr. zmian w Instrukcji kancelaryjnej UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 9 Rektora UJ z 2009 roku dot. zmian w strukturze administracji ogólnouczelnianej UJ w spr. utworzenia Działu Inwestycji Budowlanych w spr. zmian w zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych w spr. wprowadzenia regulaminu Pracowni Multimedialnej i Komputerowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w spr. zmiany nazwy Katedry Metod Numerycznych na Katedrę Matematyki Obliczeniowej w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w spr. organizacji rejestracji i rekrutacji kan dy da tów na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, dru gie go i trzeciego stopnia w roku akade mickim 2009/2010 w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. organizacji roku akademickiego 2009/2010 w spr. utworzenia Katedry Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych w spr. uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktoranckie w spr. zmiany nazwy Zakładu Stosowanych Badań Społecznych na Zakład Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich w strukturze Wydziału Historycznego UJ w spr. terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat 23

24 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. 38. Zarządzenie nr 38 z r. 39. Zarządzenie nr 39 z r. 40. Zarządzenie nr 40 z r. 41. Zarządzenie nr 41 z r. 42. Zarządzenie nr 42 z r. 43. Zarządzenie nr 43 z r. 44. Zarządzenie nr 44 z r. 45. Zarządzenie nr 45 z r. 46. Zarządzenie nr 46 z r. w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Farmaceutycznego w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. utworzenia Sekcji w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 27 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku dot. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. wprowadzenia Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia w Dziale Inwentaryzacji Ciągłej UJ Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych w spr. zmiany zarządzenia nr 1 Rektora UJ z 2 stycznia 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w spr. zmiany terminu rozpoczęcia rejestracji, określonego w cz. II załącznika nr 1 do zarządzenia nr 4 Rektora UJ z 28 stycznia 2009 roku w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w Regulaminie przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w spr. zmiany nazwy Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmiany nazwy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego CAMERATA IAGIELLONICA w spr. utworzenia Laboratorium Wektorów Wirusowych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w spr. przekształcenia w Zakład Pracowni Stomatologii Zachowawczej z Endo doncją Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmiany nazwy Zakładu Genetyki Molekularnej na Zakład Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. zasad i trybu postępowania dotyczącego pozyskiwania i rozliczania przez jednostki UJ projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 24

25 47. Zarządzenie nr 47 z r. 48. Zarządzenie nr 48 z r. 49. Zarządzenie nr 49 z r. 50. Zarządzenie nr 50 z r. 51. Zarządzenie nr 51 z r. 52. Zarządzenie nr 52 z r. 53. Zarządzenie nr 53 z r. 54. Zarządzenie nr 54 z r. 55. Zarządzenie nr 55 z r. 56. Zarządzenie nr 56 z r. 57. Zarządzenie nr 57 z r. 58. Zarządzenie nr 58 z r. 59. Zarządzenie nr 59 z r. 60. Zarządzenie nr 60 z r. 61. Zarządzenie nr 61 z r. 62. Zarządzenie nr 62 z r. 63. Zarządzenie nr 63 z r. 64. Zarządzenie nr 64 z r. w spr. zmian w załącznikach nr 4 i nr 5 do zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. likwidacji Zakładu Kultury i Biografistyki Polskiej i Polonijnej w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki UJ w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. przekształcenia Zespołu ds. Zamówień Publicznych w Dział Zamówień Publicznych w Collegium Medicum UJ w spr. utworzenia Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w spr. dodatkowego naboru na stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina chemia, prowadzone przez Wydział Chemii oraz w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina fizyka, prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w spr. zmiany zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 1 października 2008 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. wysokości opłat za legitymację i świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w spr. utworzenia Zakładu Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zasad wynagradzania nauczycieli akademickich w spr. wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UJ w spr. zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UJ z 29 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy 25

26 65. Zarządzenie nr 65 z r. 66. Zarządzenie nr 66 z r. 67. Zarządzenie nr 67 z r. 68. Zarządzenie nr 68 z r. 69. Zarządzenie nr 69 z r. 70. Zarządzenie nr 70 z r. 71. Zarządzenie nr 71 z r. 72. Zarządzenie nr 72 z r. 73. Zarządzenie nr 73 z r. 74. Zarządzenie nr 74 z r. 75. Zarządzenie nr 75 z r. 76. Zarządzenie nr 76 z r. 77. Zarządzenie nr 77 z r. 78. Zarządzenie nr 78 z r. 79. Zarządzenie nr 79 z r. w spr. zmiany nazwy Zakładu Fenomenologii Religii na Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii w Instytucie Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ w spr. zmiany nazwy Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ na Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. zmiany nazwy Zakładu Chorób Naczyń na Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ w spr. utworzenia Zakładu Psychologii Organizacji i Jakości Życia Zawodowego w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Pracowni IBM Modelowania Systemów Złożonych w Zakładzie Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Pracowni Gęstego Zapisu EEG w Zakładzie Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w załączniku do zarządzenia nr 60 Rektora UJ z 1 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia ujednoliconych Norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w spr. utworzenia Zakładu Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Biura Pełnomocnika UJ ds. funduszy strukturalnych oraz ustalenia zakresu obowiązków pełnomocnika UJ ds. funduszy strukturalnych w spr. zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym w spr. wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmiany nazwy Pracowni Biosyntezy Środków Leczniczych na Pracownię Biotechnologii Farmaceutycznej w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego UJ w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

27 3. REKRUTACJA NA STUDIA W poprzednich latach obsługą rekrutacji kandydatów na studia zajmowały się Wydziałowe Komisje Re krutacyjne posługując się różnorodnymi rozwiązaniami, które były warunkowane przez kryteria kwa li fikacji ustalane odrębnie i indywidualnie dla poszczególnych studiów. W 2009 roku zostały za stosowane w ramach całego Uniwersytetu Jagiellońskiego identyczne zasady ustalania wyników bę dących podstawą rekrutacji na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia. Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji na dane studia brane były pod uwagę przedmioty kwalifikacyjne ze wspólnej w obrębie Uczelni listy 19 przedmiotów, określone w kryteriach kwalifikacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogli brać udział wszyscy kandydaci, którzy zadeklarowali posiadanie polskiego świadectwa maturalnego lub świadectwa matury międzynarodowej IBO, lub świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami Polski oraz w sposób zgodny z okre ślonymi procedurami dopełnili wymaganych czynności administracyjnych, takich jak dokonanie rejestracji oraz wnie sie nie opłaty rekrutacyjnej. Każdy kandydat na dany kierunek studiów uzyskiwał jeden ostateczny wynik kwa li fikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 (zero) do 100 (sto), liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik kwalifikacji był średnią ważoną określonych przez kryteria kwalifikacji, wy ni ków przedmiotowych z określonymi dla nich wagami. Zasady naboru na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego, drugiego oraz trze cie go stopnia w roku akademickim 2009/2010 były regulowane w Uniwersytecie Jagiellońskim przez na stępujące akty prawne: Uchwała nr 10/III/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 marca 2008 roku w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawa rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 14/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: zasad ustala nia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok je dnolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 15/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: ustalania za sad uwzględniania osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych w postępowaniu rekrutacyjnym na pier wszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 16/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pier wsze go i drugiego stopnia; Uchwała nr 20/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: wa run ków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2009/2010; Uchwała nr 21/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: wa run ków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w roku akademickim 2009/2010; Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: zasad przyjmo wa nia na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) lau re atów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 27

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015 W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 28 stycznia 2015 roku nr: 1/I/2015 w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 21 grudnia 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 21 grudnia 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 21 grudnia 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok W 2012 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok W 2012 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2012 W 2012 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 25 stycznia 2012 roku nr: 01/I/2012 w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2008 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2008 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 24 CZERWCA 2009 ROKU KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku 75.0200.74.2016 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku 75.0200.95.2016 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku DO-00/67/0 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z września 0 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora UJ z dnia 8 września 009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku

Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku 75.0200.18.2015 Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁY SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku DO-0130/69/2011 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 472/04/2015 Senatu UR z dnia 30.04.2015 r. ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE dotychczasowe brzmienie 3 ust. 4 Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania godła i logo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku 75.0200.64.2016 Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/64/2008 Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 28 czerwca 2017 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 28 czerwca 2017 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 28 czerwca 2017 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 24 lutego 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 24 lutego 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 24 lutego 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, 17 stycznia 2005 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Kraków, 17 stycznia 2005 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Ziejka Propozycje poprawek do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nadesłanych do Ryszarda Hayna, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przez Przewodniczącego Konferencji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.48.2015 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 1 1. ZAKRES PROCEDURY Rekrutacja dotyczy wszystkich kandydatów na studia. 2. TERMINOLOGIA Rekrutacja przyjęcie kandydatów na I rok studiów w ramach planów przyjęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-13/59/29 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 29 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich Na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo