SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK

2

3 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 CZERWCA 2010 ROKU KRAKÓW 2010

4 Przygotował Dział Organizacji na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UJ Do użytku służbowego

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ DZIAŁALNOŚĆ SENATU Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwały Senatu Godności honorowe i odznaczenia UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE Struktura organizacyjna Zarządzenia Rektora REKRUTACJA NA STUDIA Ogólne zasady ERK Rozwój systemu ERK Oferta dydaktyczna UJ w roku akademickim 2009/ Rekrutacja na studia w roku akademickim 2009/ Promocja Uniwersytetu STUDIA I STUDENCI Kierunki studiów Liczba studentów i absolwentów Tok studiów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Akredytacja Jakość kształcenia Inne sprawy studenckie Pozostała działalność PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Zmiany stanu zatrudnienia Wynagrodzenia Odznaczenia i nagrody Rozwój naukowy Nominacje, awanse i konkursy Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich

6 5.9. Członkostwo w polskich organizacjach naukowych Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2009 roku BADANIA NAUKOWE Finansowanie badań Publikacje Konferencje naukowe FUNDUSZE STRUKTURALNE WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Wyjazdy i przyjazdy pracowników Porozumienia międzyuczelniane Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych Międzynarodowa wymiana studentów Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2009 roku FINANSE Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum) Collegium Medicum INWESTYCJE I REMONTY Inwestycje Remonty Eksploatacja Sekcja Usług Remontowych UJ Zespół ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Jednostki pozawydziałowe Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Farmacji Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostki Administracji ogólnouczelnianej Biuro Karier Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Domy Profesorskie Dział Technologii Informacyjnej Ośrodek Informacji i Promocji UJ Ośrodek Komputerowy UJ CM SPRAWY SOCJALNE Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ

7 WPROWADZENIE Układ sprawozdania pozostał niezmieniony w stosunku do roku poprzedniego, ale merytorycznie je uzupełniono. Po pierwsze, wprowadzono nowy rozdział zatytułowany Fundusze strukturalne, po drugie zamieszczono wykaz pracowników Uniwersytetu, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, po trzecie wskazano liczbę studentów, którzy nie tylko zarejestrowali się w systemie ERK, ale faktycznie podjęli naukę na pierwszym roku. W zakresie oferty edukacyjnej był to kolejny rok wdrażania systemu bolońskiego i stabilizacji liczby studentów odpowiedniej do potencjału Uczelni. Ogólna liczba studentów była nieco mniejsza od ubiegłorocznej i wyniosła: na studiach stacjonarnych (w 2008 r ), natomiast na studiach niestacjonarnych (w 2008 r ). W roku 2009 nastąpił wzrost zatrudnienia o 125 osób, z czego nauczycieli akademickich o 47, a nienauczycieli o 78 (co było związane przede wszystkim z koniecznością obsługi projektów). Uniwersytet Jagielloński wykazał się dużą aktywnością i skutecznością w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. W roku 2009 zostało dofinansowanych 49 projektów o łącznej wartości przeszło 400 mln zł. Kontynuowany był ambitny program inwestycyjny. W roku 2009 nastąpiło otwarcie olbrzymiego kubaturowo i pięknego architektonicznie budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jednocześnie bardzo szybko posuwały się prace nad budynkiem Instytutu Zoologii. Dobra była sytuacja finansowa Uniwersytetu. Wynik finansowy 2009 roku był dodatni, a struktura przychodów i wydatków nie budzi obaw o przyszłość. Prof. dr hab. Michał du Vall 7

8

9 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W roku akademickim 2008/2009 władzę rektorską sprawowali: prof. dr hab. Karol MUSIOŁ Rektor prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał du VALL Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Andrzej MANIA Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Wojciech NOWAK Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI Prorektor ds. rozwoju Dziekanami i prodziekanami byli: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka prodziekani: ds. studiów prawniczych: prof. dr hab. Janina Błachut ds. studiów administracyjnych: prof. dr hab. Dorota Malec ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. UJ Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska, prof. UJ Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. studenckich: dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch, prof. UJ Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ 9

10 Wydziału Polonistyki dziekan: prof. dr hab. Jacek Popiel prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. studenckich: prof. dr hab. Renata Przybylska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz* prodziekani: ds. funduszy strukturalnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Koperski, prof. UJ ds. studenckich: prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Roman Srzednicki prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Piotr Kobak ds. studenckich: prof. dr hab. Jerzy Ombach Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Grażyna Stochel prodziekani: ds. dydaktyki: prof. dr hab. Artur Michalak ds. ogólnych: dr hab. Barbara Rys ds. nauki i współpracy: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch ds. finansowych: dr hab. inż. Marek Michalik Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki prodziekani: ds. badań naukowych: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. organizacji i programu studiów: prof. dr hab. Maciej Małecki ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym: dr hab. Bartłomiej Loster ds. studenckich i kształcenia na kierunku lekarskim: prof. dr hab. Krystyna Sztefko Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Jan Krzek prodziekani: ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła, prof. UJ ds. analityki medycznej: prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz ds. ogólnych: prof. dr hab. Gabriel Nowak 10 * W związku z rezygnacją złożoną przez prof. dr. hab. Jerzego Szweda, 22 października 2009 roku w wyborach uzupełniających Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr. hab. Jerzego Jurkiewicza na stanowisko dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ na kadencję

11 Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. studenckich (studia niestacjonarne): prof. dr hab. Tomasz Brzostek ds. dydaktycznych i studenckich (studia stacjonarne): dr hab. Ryszard Gajdosz ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Ewa Nowińska ds. studiów: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Bogdan Szlachta prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Bankowicz ds. dydaktycznych: dr hab. Andrzej Dudek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Wojciech Froncisz prodziekani: ds. nauki i współpracy międzynarodowej: dr hab. Jerzy Dobrucki ds. studenckich: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska ds. ogólnych: prof. dr hab. Andrzej Kozik Pełnomocnicy Rektora ds. ogólnych i kształcenia podyplomowego w CM: prof. dr hab. Andrzej Wysocki ds. klinicznych w CM: prof. dr hab. Antoni Czupryna ds. dydaktyki w CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk ds. nauki i współpracy z zagranicą w CM: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. funduszy strukturalnych: prof. dr hab. Adam Juszkiewicz Władze Administracji ogólnouczelnianej kanclerz: dr Tadeusz Skarbek z-ca kanclerza ds. majątkowych: mgr Jacek Główniak z-ca kanclerza ds. technicznych: inż. Andrzej Kandia z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum: mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska kwestor: dr Maria Hulicka z-ca kwestora ds. rachunkowości: mgr Teresa Kapcia z-ca kwestora ds. finansowych: mgr Dorota Król z-ca kwestora ds. funduszy strukturalnych: mgr Małgorzata Miłek z-ca kwestora ds. Collegium Medicum: mgr Marcin Jędrychowski

12

13 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1. SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Lp. Nazwisko i imię Jednostka organizacyjna Rektor i Prorektorzy 1. prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ 2. prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej 3. prof. dr hab. Wojciech Nowak Prorektor ds. Collegium Medicum 4. prof. dr hab. Andrzej Mania Prorektor ds. dydaktyki 5. prof. dr hab. Michał du Vall Prorektor ds. polityki kadrowej i fi nansowej 6. prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów 7. prof. dr hab. Krystyna Chojnicka Wydział Prawa i Administracji 8. prof. dr hab. Maria Flis Wydział Filozofi czny 9. dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Wydział Historyczny 10. prof. dr hab. Marcela Świątkowska Wydział Filologiczny 11. prof. dr hab. Jacek Popiel Wydział Polonistyki 12. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 13. prof. dr hab. Roman Srzednicki Wydział Matematyki i Informatyki 14. prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii 15. prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 16. prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Wydział Lekarski 17. prof. dr hab. Jan Krzek Wydział Farmaceutyczny 18. prof. dr hab. Jolanta Jaworek Wydział Nauk o Zdrowiu 19. dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 20. prof. dr hab. Bogdan Szlachta Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 21. prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 13

14 Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 22. prof. dr hab. Maria Szewczyk Wydział Prawa i Administracji 23. prof. dr hab. Maria Kielar-Turska Wydział Filozofi czny 24. prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny 25. prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny 26. prof. dr hab. Władysław Miodunka Wydział Polonistyki 27. prof. dr hab. Marek Szymoński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 28. prof. dr hab. Marian Mrozek Wydział Matematyki i Informatyki 29. prof. dr hab. Paweł Kościelniak Wydział Chemii 30. prof. dr hab. Marian Lewandowski Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 31. prof. dr hab. Jacek S. Dubiel Wydział Lekarski 32. prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Wydział Farmaceutyczny 33. prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Nauk o Zdrowiu 34. prof. dr hab. Emil Orzechowski Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 35. prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 36. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 37. dr Jerzy Serwacki Wydział Prawa i Administracji (Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w Senacie UJ) 38. dr Ryszard Zygadło Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 39. dr Izabela Wierzbowska Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 40. dr Zbigniew Tabarowski Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 41. dr Jędrzej Małecki Wydział Lekarski 42. dr Marta Cześnikiewicz-Guzik Wydział Lekarski 43. dr Aldona Maciejewska Wydział Farmaceutyczny 44. dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 45. dr Tomasz Panz Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 46. mgr Dorota Palik SWFiS CM Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 47. mgr Marcin Jędrychowski Dział Rozliczeń Działalności Pomocniczej CM (z-ca kwestora ds. Collegium Medicum) 48. mgr Maria Zofi a Nanke Dział Socjalny 14

15 Przedstawiciele studentów 49. Bartłomiej Biga Wydział Prawa i Administracji 50. Olga Bieniek Wydział Filozofi czny 51. Jakub Jasiński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Przewodniczący Samorządu Studentów UJ) 52. Michał Skoczylas Wydział Historyczny 53. Joanna Szafraniec Wydział Chemii 54. Anna Czech Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 55. Łukasz Warchoł Wydział Lekarski 56. Joanna Bukowska-Palarz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 57. Zofi a Bednarowska Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 58. mgr Adam Ryś Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Przedstawiciele doktorantów 59. mgr Piotr Bajor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 60. mgr Ewelina Dyląg Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych W 2009 roku odbyło się 10 posiedzeń roboczych Senatu UJ (dziewięciu posiedzeniom przewodniczył Rektor prof. K. Musioł, jednemu przewodniczył Prorektor prof. W. Nowak). Wszystkie posiedzenia odbyły się w Collegium Maius UJ UCHWAŁY SENATU W 2009 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 28 stycznia 2009 roku nr 1/I/2009 w sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010; nr 2/I/2009 w sprawie: zmian w warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010; nr 3/I/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; nr 4/I/2009 w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na 2009 rok; nr 5/I/2009 w sprawie: ustanowienia Nagrody imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala oraz zatwierdzenia jej regulaminu. Uchwały z 25 lutego 2009 roku nr 6/II/2009 w sprawie: limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010; nr 7/II/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 15

16 nr 8/II/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych, projektów składanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; nr 9/II/2009 w sprawie: uzupełnienia postanowień Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej; nr 10/II/2009 w sprawie: przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań na wydziałach przyrodniczych i ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwały z 25 marca 2009 roku nr 11/III/2009 w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011; nr 12/III/2009 w sprawie: zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 13/III/2009 w sprawie: Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych; nr 14/III/2009 w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2007 Senatu UJ z 28 lutego 2007 roku; nr 15/III/2009 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia, dodatku specjalnego i nagród; nr 16/III/2009 w sprawie: utworzenia spółki z o.o. Europejska Akademia Gier-Studio Nagrań i przekazania jako aportu wydzielonych pomieszczeń w części D budynku Instytutu Fizyki. Uchwały z 29 kwietnia 2009 roku nr 17/IV/2009 w sprawie: zmiany zapisu Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w zakresie wprowadzenia punktów ECTS za zajęcia językowe dla studentów UJ; nr 18/IV/2009 w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011 oraz na lata następne; nr 19/IV/2009 w sprawie: ustalenia w Uniwersytecie Jagiellońskim zasad podejmowania decyzji przez komisje rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010 oraz na lata następne; nr 20/IV/2009 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010; nr 21/IV/2009 w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ; nr 22/IV/2009 w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ; nr 23/IV/2009 w sprawie: stawek dla nauczycieli szkolnych sprawujących opiekę nad praktykami studenckimi; nr 24/IV/2009 w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych ; nr 25/IV/2009 w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 21 grudnia 2005 roku dot. nabycia w drodze zakupu nieruchomości zabudowanych domami studenckimi przy ul. Bydgoskiej w Krakowie; nr 26/IV/2009 w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Kryta pływalnia typu olimpijskiego wraz z halą sportową do gier zespołowych zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 27/IV/2009 w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa II etapu Alei Wawelskiej na odcinku pomiędzy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza a ul. Gronostajową. Uchwały z 27 maja 2009 roku nr 28/V/2009 w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 29/V/2009 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; 16

17 nr 30/V/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w roku akademickim 2009/2010; nr 31/V/2009 w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2010/2011 oraz 2011/2012; nr 32/V/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 33/V/2009 w sprawie: ponownego zatrudnienia w UJ profesorów nadzwyczajnych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora; nr 34/VI/2009 w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2009; nr 35/V/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu I etap, składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego; nr 36/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody dla Grupy Onet.pl SA na wejście w teren działek nr 1, 2/1, 2/7, 2/10, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, i 4/9 obr. 35 Podgórze oraz 74/6 i 75/2 obr. 38 Podgórze; nr 37/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa własności działek położonych w obrębie nr 38 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego; nr 38/V/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany terenami w obrębie nr 35 jednostka ewidencyjna Podgórze pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z siedzibą w Krakowie. Uchwały z 24 czerwca 2009 roku nr 39/VI/2009 w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym; nr 40/VI/2009 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 41/VI/2009 w sprawie: zasad udzielania zwolnień i rozkładania na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 42/VI/2009 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia; nr 43/VI/2009 w sprawie: utworzenia zgodnie z 134 Statutu UJ Funduszu Stypendialnego Programów Ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ; nr 44/VI/2009 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 45/VI/2009 w sprawie: szczegółowej organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010; nr 46/VI/2009 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody imienia Henryka Jordana w roku akademickim 2008/2009; nr 47/VI/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi; nr 48/VI/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2009; nr 49/VI/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2008 rok; nr 50/VI/ 2009 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum za rok 2008; 17

18 nr 51/VI/2009 w sprawie: przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2008 rok oraz zadysponowania wynikiem finansowym UJ za 2008 rok; nr 52/VI/2009 w sprawie: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na rok 2009; nr 53/VI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości objętej kw. nr KR1P/ /7, składającej się z działki nr 166/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ograniczonym prawem rzeczowym (użytkowaniem) na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda i wybudowanie na niej Domu Ronalda McDonalda ; nr 54/VI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście, obj. kw. nr KR1P/ /6, położonej przy ul. Kopernika 12, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, służebnością przesyłu na rzecz MPEC SA w Krakowie. Uchwały z 30 września 2009 roku nr 55/X/2009 w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ujętego na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , planowanego do realizacji w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym; nr 56/X/2009 w sprawie: przekazania portretu J. Piłsudskiego przechowywanego w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwały z 28 października 2009 roku nr 57/X/2009 w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; nr 58/X/2009 w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego; nr 59/X/2009 w sprawie: utworzenia Centrum Promieniowania Synchrotronowego oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Promieniowania Synchrotronowego; nr 60/X/2009 w sprawie: utworzenia Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii; nr 61/X/2009 w sprawie: zmiany w składzie Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego; nr 62/X/2009 w sprawie: zmiany w składzie Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej; nr 63/X/2009 w sprawie: Polskiego Słownika Biograficznego. Uchwały z 25 listopada 2009 roku nr 64/XI/2009 w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; nr 65/XI/2009 w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej EB (European Baccalaureate), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443), na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem wszystkich studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski; nr 66/XI/2009 w sprawie: zmian w kryteriach kwalifikacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011; nr 67/XI/2009 w sprawie składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak ; nr 68/XI/2009 w sprawie: powołania Zespołu ds. komercjalizacji badań; 18

19 nr 69/XI/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim ; nr 70/XI/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się się z zabudowanej działki nr 13 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw. nr KR1P/ /3 oraz nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 12/8 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw. nr KR1P/ /1, stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, służebnością przesyłu na rzecz MPEC SA. Uchwały z 16 grudnia 2009 roku nr 71/XII/2009 w sprawie: zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe; nr 72/XII/2009 w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UJ; nr 73/XII/2009 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję oraz wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję ; nr 74/XII/2009 w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie; nr 75/XII/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2009; nr 76/XII/2009 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2009; nr 77/XII/2009 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2009; nr 78/XII/2009 w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Tytuł doktora honoris causa nadano: Panu doktorowi ANDRZEJOWI CIECHANOWIECKIEMU (25.03) historykowi sztuki i konserwatorowi zabytków; twórcy Fundacji im. Ciechanowieckich, na działalność której przeznaczył swój majątek, pozyskując dla Polski wiele wspaniałych muzealiów, w szczególności kolekcję obrazów i mebli dla odbudowanego ze zniszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie; posiadającemu ogromne zasługi w ratowaniu zabytków kultury na Białorusi, zwłaszcza dawnej rezydencji Radziwiłłów w Nieświeżu; Panu doktorowi MARKOWI EDELMANOWI (29.04) wyznawcy nieprzemijających wartości, dobra, prawdy, wolności i przywracania wiary w możliwości i siłę człowieka; osobie o wielkim autorytecie moralnym i etycznym; obrońcy pokoju, dla którego każda przemoc jest zaprzeczeniem człowieczeństwa; lekarzowi o dorobku naukowym w dziedzinie badań przesiewowych nowotworu piersi i kardiologii; ostatniemu dowódcy powstania w getcie warszawskim; Panu Profesorowi JANOWI STAESSENOWI (24.06) prowadzącemu randomizowane badania kliniczne nad nadciśnieniem tętniczym, które dały podstawy do leczenia nadciśnienia w wieku podeszłym; autorowi opracowania norm dla nowej diagnostyki nadciśnienia całodobowych automatycznych pomiarów ciśnienia; promującemu naukę polską na forum europejskim, szczególnie w zakresie chorób układu krążenia; Panu Profesorowi RUDIEMU VAN ELDIKOWI (25.11) posiadającemu wielki wkład w badania nad mechanizmami reakcji nieorganicznych o podstawowym znaczeniu dla procesów biochemicznych, katalitycznych i środowiskowych; wdrażającemu nowe metody z zakresu wysokociśnieniowych technik spektroskopowych i kinetycznych; promotorowi młodych polskich chemików na forum międzynarodowym. 19

20 Senat UJ przyznał medal Merentibus: UNIWERSYTETOWI RUPRECHTA KAROLA w HEIDELBERGU (29.04) który wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizował wiele projektów naukowych, w tym: uruchomił Szkołę Prawa Niemieckiego, powołał projekt badawczo-naukowy Europejskie Kolegium Doktoranckie UJ, prowadzi coroczne polsko-niemieckie seminaria i praktyki zawodowe dla studentów i młodych naukowców; Panu Profesorowi FRANCISZKOWI ZIEJCE (24.06) wybitnemu badaczowi dziejów polskiej i europejskiej kultury literackiej XIX i XX wieku, związków artystycznych i literackich polsko-francuskich i polsko-portugalskich; nauczycielowi wielu pokoleń absolwentów polonistyki; promotorowi kilkudziesięciu badaczy literatury i kultury polskiej; lobbującemu na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy o finansowaniu budowy Kampusu lecia Odnowienia UJ i konsekwentnie dbającemu także o modernizację budynków starej części UJ, mającemu wielki wkład w ochronę zabytków Krakowa, Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach ; UNIWERSYTETOWI RUHR w BOCHUM (25.11) który, jako pierwszy uniwersytet Republiki Federalnej Niemiec, nawiązał współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przekazał bibliotece Instytutu Filologii Angielskiej bogaty księgozbiór, współuczestniczył w wymianie lektorów i studentów w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych realizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej, organizował polsko-niemieckie seminaria w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego oraz organizował transport darów, leków, odczynników chemicznych, elementów wyposażenia aparaturowego, sprzętu audiowizualnego, materiałów biurowych i książek. W okresie wyjątkowo trudnych lat przekazał marek niemieckich Bibliotece Jagiellońskiej oraz darowiznę w postaci samochodu osobowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: Pani BOŻENIE WALTER prezesowi Fundacji TVN Nie jesteś sam oraz absolwentce UJ, okazującej pomoc Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu, świadczoną nieprzerwanie i w wielkim wymiarze od 2003 roku. Pani Bożena Walter okazała osobiste zaangażowanie, życzliwość i serce najmłodszym beneficjentom tej placówki. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. ANDRZEJ SZCZUDLIK w dziedzinie nauk medycznych; Prof. dr hab. JAN WOLEŃSKI w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; Prof. dr hab. ROMAN DZIEMBAJ w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

21 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA (stan na 31 grudnia 2009 roku) Jednostki działalności podstawowej Wydziały Instytuty Jednostki wchodzące w skład instytutów Sam. katedry Jednostki wchodzące w skład samodz. katedr katedry zakłady kliniki zakłady kliniki Sam. zakłady Inne sam. jedn. nauk.-bad. Prawa i Administracji Filozoficzny Historyczny Filologiczny Polonistyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Matematyki i Informatyki Chemii Biologii i Nauk o Ziemi Lekarski Farmaceutyczny Nauk o Zdrowiu Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studiów Międzynarodowych i Politycznych Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 13 3 Razem

22 Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Centrum Zdalnego Nauczania Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Małopolskie Centrum Biotechnologii Muzeum UJ Studium Pedagogiczne Wszechnica UJ Jednostki pozawydziałowe Jednostki międzywydziałowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Jednostki wspólne Jednostki pomocnicze Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego Pod Berłami w Zakopanem Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Jagiellońskiego Łazy Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki Administracji Ogólnouczelnianej (JAO UJ) Pozostałe Jednostki Administracyjne (PJA UJ) 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. w spr. utworzenia Biblioteki w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ w spr. zmiany nazwy Zakładu Iberystyki i Zakładu Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok wszystkich studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 w spr. zmiany nazwy Pracowni Immunochemii na Pracownię Immunochemii i Cytofluorymetrii Przepływowej w Katedrze Immunologii Wydziału Lekarskiego UJ 22

23 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej CITTRU w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej WZiKS UJ w spr. zmian w strukturze administracji ogólnouczelnianej UJ w spr. zmian w Instrukcji kancelaryjnej UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 9 Rektora UJ z 2009 roku dot. zmian w strukturze administracji ogólnouczelnianej UJ w spr. utworzenia Działu Inwestycji Budowlanych w spr. zmian w zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych w spr. wprowadzenia regulaminu Pracowni Multimedialnej i Komputerowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w spr. zmiany nazwy Katedry Metod Numerycznych na Katedrę Matematyki Obliczeniowej w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w spr. organizacji rejestracji i rekrutacji kan dy da tów na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, dru gie go i trzeciego stopnia w roku akade mickim 2009/2010 w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. organizacji roku akademickiego 2009/2010 w spr. utworzenia Katedry Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych w spr. uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktoranckie w spr. zmiany nazwy Zakładu Stosowanych Badań Społecznych na Zakład Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich w strukturze Wydziału Historycznego UJ w spr. terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat 23

24 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. 38. Zarządzenie nr 38 z r. 39. Zarządzenie nr 39 z r. 40. Zarządzenie nr 40 z r. 41. Zarządzenie nr 41 z r. 42. Zarządzenie nr 42 z r. 43. Zarządzenie nr 43 z r. 44. Zarządzenie nr 44 z r. 45. Zarządzenie nr 45 z r. 46. Zarządzenie nr 46 z r. w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Farmaceutycznego w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. utworzenia Sekcji w Bibliotece Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 27 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku dot. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. wprowadzenia Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia w Dziale Inwentaryzacji Ciągłej UJ Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych w spr. zmiany zarządzenia nr 1 Rektora UJ z 2 stycznia 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w spr. zmiany terminu rozpoczęcia rejestracji, określonego w cz. II załącznika nr 1 do zarządzenia nr 4 Rektora UJ z 28 stycznia 2009 roku w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w Regulaminie przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w spr. zmiany nazwy Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmiany nazwy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego CAMERATA IAGIELLONICA w spr. utworzenia Laboratorium Wektorów Wirusowych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w spr. przekształcenia w Zakład Pracowni Stomatologii Zachowawczej z Endo doncją Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmiany nazwy Zakładu Genetyki Molekularnej na Zakład Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z 3 stycznia 2008 roku w spr. zasad i trybu postępowania dotyczącego pozyskiwania i rozliczania przez jednostki UJ projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 24

25 47. Zarządzenie nr 47 z r. 48. Zarządzenie nr 48 z r. 49. Zarządzenie nr 49 z r. 50. Zarządzenie nr 50 z r. 51. Zarządzenie nr 51 z r. 52. Zarządzenie nr 52 z r. 53. Zarządzenie nr 53 z r. 54. Zarządzenie nr 54 z r. 55. Zarządzenie nr 55 z r. 56. Zarządzenie nr 56 z r. 57. Zarządzenie nr 57 z r. 58. Zarządzenie nr 58 z r. 59. Zarządzenie nr 59 z r. 60. Zarządzenie nr 60 z r. 61. Zarządzenie nr 61 z r. 62. Zarządzenie nr 62 z r. 63. Zarządzenie nr 63 z r. 64. Zarządzenie nr 64 z r. w spr. zmian w załącznikach nr 4 i nr 5 do zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. likwidacji Zakładu Kultury i Biografistyki Polskiej i Polonijnej w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki UJ w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. przekształcenia Zespołu ds. Zamówień Publicznych w Dział Zamówień Publicznych w Collegium Medicum UJ w spr. utworzenia Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w spr. dodatkowego naboru na stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina chemia, prowadzone przez Wydział Chemii oraz w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina fizyka, prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 w spr. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w spr. zmiany zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 1 października 2008 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. wysokości opłat za legitymację i świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w spr. utworzenia Zakładu Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zasad wynagradzania nauczycieli akademickich w spr. wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UJ w spr. zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UJ z 29 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy 25

26 65. Zarządzenie nr 65 z r. 66. Zarządzenie nr 66 z r. 67. Zarządzenie nr 67 z r. 68. Zarządzenie nr 68 z r. 69. Zarządzenie nr 69 z r. 70. Zarządzenie nr 70 z r. 71. Zarządzenie nr 71 z r. 72. Zarządzenie nr 72 z r. 73. Zarządzenie nr 73 z r. 74. Zarządzenie nr 74 z r. 75. Zarządzenie nr 75 z r. 76. Zarządzenie nr 76 z r. 77. Zarządzenie nr 77 z r. 78. Zarządzenie nr 78 z r. 79. Zarządzenie nr 79 z r. w spr. zmiany nazwy Zakładu Fenomenologii Religii na Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii w Instytucie Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ w spr. zmiany nazwy Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ na Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 21 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 w spr. zmiany nazwy Zakładu Chorób Naczyń na Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ w spr. utworzenia Zakładu Psychologii Organizacji i Jakości Życia Zawodowego w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Pracowni IBM Modelowania Systemów Złożonych w Zakładzie Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Pracowni Gęstego Zapisu EEG w Zakładzie Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w załączniku do zarządzenia nr 60 Rektora UJ z 1 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia ujednoliconych Norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w spr. utworzenia Zakładu Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ w spr. przekształcenia w Katedrę Zakładu Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia Biura Pełnomocnika UJ ds. funduszy strukturalnych oraz ustalenia zakresu obowiązków pełnomocnika UJ ds. funduszy strukturalnych w spr. zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym w spr. wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmiany nazwy Pracowni Biosyntezy Środków Leczniczych na Pracownię Biotechnologii Farmaceutycznej w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego UJ w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

27 3. REKRUTACJA NA STUDIA W poprzednich latach obsługą rekrutacji kandydatów na studia zajmowały się Wydziałowe Komisje Re krutacyjne posługując się różnorodnymi rozwiązaniami, które były warunkowane przez kryteria kwa li fikacji ustalane odrębnie i indywidualnie dla poszczególnych studiów. W 2009 roku zostały za stosowane w ramach całego Uniwersytetu Jagiellońskiego identyczne zasady ustalania wyników bę dących podstawą rekrutacji na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia. Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji na dane studia brane były pod uwagę przedmioty kwalifikacyjne ze wspólnej w obrębie Uczelni listy 19 przedmiotów, określone w kryteriach kwalifikacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogli brać udział wszyscy kandydaci, którzy zadeklarowali posiadanie polskiego świadectwa maturalnego lub świadectwa matury międzynarodowej IBO, lub świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami Polski oraz w sposób zgodny z okre ślonymi procedurami dopełnili wymaganych czynności administracyjnych, takich jak dokonanie rejestracji oraz wnie sie nie opłaty rekrutacyjnej. Każdy kandydat na dany kierunek studiów uzyskiwał jeden ostateczny wynik kwa li fikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 (zero) do 100 (sto), liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik kwalifikacji był średnią ważoną określonych przez kryteria kwalifikacji, wy ni ków przedmiotowych z określonymi dla nich wagami. Zasady naboru na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego, drugiego oraz trze cie go stopnia w roku akademickim 2009/2010 były regulowane w Uniwersytecie Jagiellońskim przez na stępujące akty prawne: Uchwała nr 10/III/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 marca 2008 roku w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawa rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 14/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: zasad ustala nia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok je dnolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 15/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: ustalania za sad uwzględniania osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych w postępowaniu rekrutacyjnym na pier wszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia; Uchwała nr 16/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2008 roku w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pier wsze go i drugiego stopnia; Uchwała nr 20/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: wa run ków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2009/2010; Uchwała nr 21/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: wa run ków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w roku akademickim 2009/2010; Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2008 roku w sprawie: zasad przyjmo wa nia na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) lau re atów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 27

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2015 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Białystok, październik 2010 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WŁADZE REKTORSKIE NA KADENCJĘ 2008 2012... 8 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 RADOM, wrzesień

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres WSTĘP od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008 POLITECHNI K A S L A A S K SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008 1 SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ... 3 II. WYDZIAŁY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA 2008 ROK GDAŃSK 2009 Spis treści Spis treści Senat 1 Uchwały Senatu.. 1 Komisje. 7 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 2012 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza odwołując się do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoły Dramatycznej

Bardziej szczegółowo