Rozwiązania zania mobilne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania zania mobilne"

Transkrypt

1 Rozwiązania zania mobilne Przemysław Cholewiński ESRI Polska Warsztaty 2007

2 Plan warsztatów Wprowadzenie Definicje Technologie Architektura rozwiąza zań Telefon Telefon/PDA PDA Laptop/Tablet Możliwo liwości ArcPad 7 Nowości ArcPad 7.1

3 Specyfika mobilnego GIS Szeroka dystrybucja Mobilność Natychmiastowa Dostępno pność Duże e zbiory danych Zaawansowane usługi ugi geograficzne Sieć Bezprzewodowa Serwer Aplikacji Urządzenie klienta Aplikacje Lokalizacja Serwer Danych

4 Technologie Pozycjonowania Względem sieci Cell ID szybkie, niedokładne, tanie Network triangulation szybkie, średnio dokładne, średni koszt Względem urządzenia GPS wolne, dokładne, wysoki koszt Kombinacja obydwu

5 Wymienność urządze dzeń Trimble GeoXT Smart Phone Tablet PC Pager Phone PDA Koszt Waga Bateria Funkcjonalność Połączenie Moc

6 Użytkownicy Konsumenci Nawigacja samochodowa Nawigacja osobista Wyszukiwanie zasobów LBS Pracownicy Mapy w terenie Inspekcje terenowe Aktualizacje terenowe Profesjonaliści Wykonywanie zamówie wień Pomiary w terenie

7 Technologie mobilne ESRI Wysoka mobilność urządze dzeń Web services w Telefonie Dedykowane aplikacje terenowe ArcGIS Server Smart Client Przegląd d i pozyskiwanie danych w terenie ArcPad na PDA Kartografia i pozyskiwanie danych GIS ArcView / ArcEditor / ArcGIS Engine na Tablet / Laptop Platforma serwerowa Usługi przetwarzania

8 Opcje rozwiąza zań mobilnych ESRI Waga Urządzenia Typ urządzenia Połączenie Rozwiązanie ESRI Ultralekka Telefon Zawsze ArcWeb Services Lekka Telefon / PDA Zazwyczaj ArcGIS Server Smart Client ADF Średnia PDA Rzadko ArcPad Ciężka Laptop / Tablet Rzadko ArcGIS Engine / Desktop

9 ArcWeb Funkcjonalność Tworzenie map Wyszukiwanie miejsc Wyszukiwanie adresów Tyczenie tras Wyszukiwanie najbliższych szych Generowanie raportów Ładowanie punktów, linii, obszarów

10 Opcje rozwiąza zań mobilnych ESRI Waga Urządzenia Typ urządzenia Połączenie Rozwiązanie ESRI Ultralekka Telefon Zawsze ArcWeb Services Lekka Telefon / PDA Zazwyczaj ArcGIS Server Smart Client ADF Średnia PDA Rzadko ArcPad Ciężka Laptop / Tablet Rzadko ArcGIS Engine / Desktop

11 SmartClient Application Development Framework Aplikacja SmartClient Sieć ArcGIS Server

12 Scenariusz Inspekcji Stanu Budynków Rozwiązanie zanie PDA GIS Server Web Services PDA PDA Dane i mapa przygotowane dla aplikacji mobilnej. Mapa jest publikowana w ArcGIS Server jako web service. Dedykowana aplikacja jest utworzona dla PDA Do PDA sąs wczytywane aplikacja i dane. Inspektor edytuje dane w terenie PDA automatycznie synchronizuje dane z serwerem. Dane sąs natychmiast dostępne do analiz i publikacji.

13 Mobile ADF Technologia dla aplikacji terenowych Eksploracja w terenie Zgłoszenia w terenie Terenowe pozyskiwanie danych Inspekcje Pomiary terenowe Zarządzanie zleceniami Raportowanie powykonawcze Inspekcja stanu urządzeń Serwisowanie hydrantów Zarządzanie wywozem Weryfikacja podłączeń Inwentaryzacja Zarządzanie zasobami

14 Opcje rozwiąza zań mobilnych ESRI Waga Urządzenia Typ urządzenia Połączenie Rozwiązanie ESRI Ultralekka Telefon Zawsze ArcWeb Services Lekka Telefon / PDA Zazwyczaj ArcGIS Server Smart Client ADF Średnia PDA Rzadko ArcPad Ciężka Laptop / Tablet Rzadko ArcGIS Engine / Desktop

15 ArcPad Przegląd i wprowadzanie danych w terenie Duże rozpowszechnienie Integracja z GPS Obsługa wielu urządzeń Pocket PC Duży zbiór narzędzi do pozyskiwania i prezentacji danych Szeroki zakres zastosowań

16 ArcPad: Przeglądanie i pozyskiwanie danych w terenie

17 Funkcjonalność ArcPad Zaprojektowany z myślą o: Ręczne, mobilne urządzenia Interfejs pióra dotykowego Interfejs mapy Bogaty zestaw narzędzi Wyszukiwanie, Pomiary, Hiperłą łącza Wiele formatów w danych Wiele warstw Nawigowanie mapą Pozyskiwanie danych Punkty, linie, poligony Geometria, atrybuty Istniejące i nowe obiekty Pióro lub GPS Interfejs GPS Możliwo liwość dostosowania Zintegrowany z ArcGIS

18 ArcPad - Edycja danych GIS Utworzenie wersji geobazy Ekstrakcja danych do pliku shape Skopiowanie z PC do o Pocket PC Edycja w ArcPad Synchronizacja Pocket PC i PC Aktualizacja wersji geobazy Pliki Shape

19 Zastosowania ArcPad Zgłoszenia Wypadków Rolnictwo precyzyjne Inspekcje Zarządzanie zasobami Zastosowania militarne Zasięgi pożarów Pomiary terenowe

20 Opcje rozwiąza zań mobilnych ESRI Waga Urządzenia Typ urządzenia Połączenie Rozwiązanie ESRI Ultralekka Telefon Zawsze ArcWeb Services Lekka Telefon / PDA Zazwyczaj ArcGIS Server Smart Client ADF Średnia PDA Rzadko ArcPad Ciężka Laptop / Tablet Rzadko ArcGIS Engine / Desktop

21 Tablet PC / Laptop Profesjonalna technologia pozyskiwania danych Pełny model danych GIS Zaawansowane narzędzia edycji Możliwo liwości kartograficzne ArcGIS ArcView/ArcEditor/ ArcGIS Engine

22 Edycja Rozproszona ArcInfo ArcEditor Wersjonowanie geobazy Pobranie obiektów w do geobazy na stanowisku polowym Odłą łączenie od sieci Wykonanie edycji w trybie off-line Wpisanie zmian do geobazy LAN LAN lub WAN lub WAN Geobaza Stanowisko Polowe

23 Zastosowania terenowe ArcGIS Serwisowanie linii gazowych Kartowanie Kreślenie Wprowadzanie działek Zarządzanie robotami publicznymi Egzekucje sądowe Zarządzanie flotą pojazdów MDSI Zamówienia robót infrastrukturalnych Tyczenie tras dla wozów serwisowych Kanalizacja ścieki DCSE

24 Możliwo liwości w ArcPad 7

25 ArcPad 7.0 Zwiększona wydajność Dodatkowe narzędzia edycyjne Dociąganie, Cofanie, Przesunięcie Udoskonalona symbolizacja i etykietowanie Narzędzie wyróżnienia Dodatkowe formaty danych TIFF, JPEG2000

26 ArcPad 7.0 Obsługa dalmierza laserowego Integracja aparatu cyfrowego Automatyzacja integracji z GPS Nowe platformy Windows CE 4.2, Windows Mobile 2003,, Windows CE 5.0

27 Rodzaje dostosowania Interfejs użytkownikau (paski, okna) Dodatkowe narzędzia/funkcjonalno dzia/funkcjonalność Wymuszenie integralności danych Tworzenie szablonów w zgodności danych Połą łączenie typowych zadań Nowe formaty danych, protokoły, odwzorowania, transformacje odniesień, obsługa urządze dzeń (jako rozszerzenia)

28

29 Nowości w ArcPad 7.17

30 ArcPad 7.x Stan produktu ArcPad 7.1 i ArcPad Application Builder 7.1 Obecnie w wersji Beta W sprzedaży: : Q4 2007

31 ArcPad 7.1 nowe możliwo liwości 1. Obsługa edycji tabel relacyjnych 2. Usprawnienie używalnou ywalności Projekt 3. Rozszerzenie Streetmap 4. ArcPad Data Manager for ArcGIS Desktop 5. Kreator budowania zapytań 6. Formularze zapytań 7. Ulepszenie dokładno adności

32 Obsługa relacji w 7.1 Relacje Jeden do wielu Każdy obiekt może obsługiwa ugiwać wiele zestawów atrybutów w w odrębnej tabeli Reguły y bazy danych obsługiwane sąs na poziomie danych a nie formularza Łatwe tworzenie formularzy Brak konieczności ci korzystania ze skryptów w obsługuj ugujących relacje w tabelach PoleID PoleI D 123 Type 123 Wood 124 Steel 125 Wood Insulator # Built 8-Oct-99 5-Jul-87 7-Jun-99 Type k v 400k v 200k v PoleID Insulator # Inspecto r Jian Jian Elvin Date 1-Jan-00 5-Feb Craig 10-Jun Jun-06 32

33 ArcPad Data Manager dla ArcGIS Desktop Rozszerzenie dla ArcGIS Desktop 9.2 Pasek w ArcMap Skrzynka narzędziowa ArcPad w ArcToolBox automatyzacja zadań powtarzalnych Ulepszone narzędzia Desktop do przepływu danych Pobranie/Sprawdzenie z różnych r maszyn Bezpieczne modyfikacja formularzy danych bez wpływu na relacje Ochrona hasłem i kodowanie danych (opcjonalnie)

34 Ulepszony model narzędzi Desktop ArcMap Pre 7.1 ArcPad Tools Shapefiles ArcPad 6.0 ArcPad 7.0 ArcPad 7.1 Interaktywnie Geobaza ArcMap ArcPad Data Manager Automatycznie ArcPad AXF ArcPad 7.1 ArcPad Geoprocessing Tools 34

35 Obsługa tabel powiązanych w ArcPad 7.1 Klasy obiektów Geobazy włącznie z relacjami sąs eksportowane do jednego pliku ArcPad AXF Użytkownik w terenie może e edytować obiekty oraz atrybuty w powiązanych tabelach

36 Usprawnienie używalnou ywalności 7.1 Projekt Szybkie tworzenie nowego Projektu do pozyskiwania danych Mapa ArcPad Warstwy shape punktowa, liniowa, poligonowa Własne formularze wprowadzania danych Możliwo liwość edycji wartości kategorii

37 Rozszerzenie Streetmap Standardowa funkcjonalność ArcPad 7.1 Obsługa formatu SDC Geokodowanie adresów, odwrotne geokodowanie,, wyznaczanie tras Zestaw z danymi Tele Atlas dla Ameryki PółnocnejP

38 Usprawnienie używalnou ywalności Wyszukiwanie Łatwy w użyciu u kreator zapytań Przeszukiwanie wielu pólp Operatory And/Or Wyniki z dodatkiem odległości i kierunku Względem aktualnej pozycji GPS Środka mapy Mogą być zachowane

39 Usprawnienie używalnou ywalności Formularz zapytań Własne zapytanie w narzędziu Znajdź Tworzone w ArcPad Application Builder

40 Inne usprawnienia w 7.1 Narzędzie Etykietuj Warstwy tylko-do do-odczytuodczytu Ustawianie tolerancji dociągania dla każdej warstwy oddzielnie

41 Podsumowanie Ciągły rozwój ArcPad ArcPad 7.1 obsługa relacji, automatyczne tworzenie Projektu, Streetmap, lepsze narzędzia zarządzania danymi i inne usprawnienia

42 Dziękuj kuję za uwagę!!

43 Przemysław Cholewiński ESRI POLSKA Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa tel. (22) fax. (22)

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska

Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska Technologia kartograficzna Esri Krótkie wprowadzenie do Esri Production Mapping Zarządzanie przebiegiem prac Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl

PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl PEGAZ Platforma dla Energetyki Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl Platforma PEGAZ Kiedy nasze zasoby stają się mądrzejsze konieczność zarządzania nimi oraz ich wzajemnymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 4.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Qimera Ewolucja w przetwarzaniu danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Naszą ofertę zaprojektowaliśmy z myślą o najnowocześniejszych rozwiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych jutro.

Naszą ofertę zaprojektowaliśmy z myślą o najnowocześniejszych rozwiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych jutro. 1 Firma APOGEO oferuje pomoc w długofalowym rozwoju biznesu poprzez profesjonalne doradztwo i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze produktów, jak i szeroko rozumianej współpracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Historia firmy. EXPLORER wersje. dzisiaj

Historia firmy. EXPLORER wersje. dzisiaj EXPLORER wersje 2002 3 4 5 6 dzisiaj Historia firmy DigiTerra Information Services Ltd, z siedzibą w Budapeszcie, jest firmą prywatną będącą własnością jej założycieli. Bazując na ich wiedzy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo