Rejestrator cyfrowy ATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy ATU"

Transkrypt

1 Rejestrator cyfrowy ATU Instrukcja obsługi v

2 Ostrzeżenia i zalecenia: INSTALACJĄ I OBSŁUGĄ URZĄDZENIA POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Urządzenie pracować powinno w odpowiednich warunkach środowiskowych Prawidłowa temperatura pracy urządzenia powinna znajdować się w przedziale 0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 85%. Napięcie zasilające powinno wznosi 12 VDC, 1.5A Wysoka temperatura i nieprawidłowe warunki eksploatacji znacznie skracają żywotność dysków twardych. Najbardziej optymalną temperaturą pracy jest przedział +20oC ~ +30oC (68oF ~ 86oF) Z dyskami i innymi nośnikami pamięci należy obchodzić się ostrożnie. Po odłączeniu zasilania należy odczekać 30s aby talerze dysków przestały wirować. Wcześniejsze przemieszczanie dysków może spowodować ich uszkodzenie. Dyski należy chronić przed ładunkami elektrostatycznymi. Nie należy ich kłaść na boku ani układać w stosach. Czyścić jedynie suchą, antystatyczną szmatką Kratki wentylacyjne na obudowie muszą być odsłonięte. Nie zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piecy, kaloryferów, itp.) Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby zapobiec przypadkowemu wyrwaniu wtyku zasilającego z gniazda. Nie wrzucać metalowych elementów do wewnątrz obudowy! Trzymać z dala od wody i nie używać w pomieszczeniach i środowiskach wilgotnych. W przypadku kontaktu z cieczą wyłączyć urządzenie jak najszybciej i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. Używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elektroniki. Nie przekraczać dopuszczalnych wartości napięcia na wejściu urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie lub pożar. Po skonfigurowaniu parametrów zalecane jest wykonanie ich kopii lub odnotowanie zmian. Urządzenie chronione jest prawami autorskimi. 2

3 Rozdział 1: Informacje o produkcie 1.1 Parametry techniczne: Standard kompresji Wejścia wideo Wyjścia wideo Rozdzielczość Prędkość nagrywania Wejście Audio Wyjście Audio Kodowanie dźwięku Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Tryb nagrywania System operacyjny/tryb pracy LAN Sterowanie PTZ Porty komunikacji USB Dysk twardy Pilot Wymiary Zasilanie H.264 profil 1.0Vp-p/75Ω,BNC 4 1.0Vp-p/75Ω,BNC 1; VGA 1 Podgląd oraz nagrywanie:cif, HD1, D1 CIF, HD1: 25kl/s; D1 12kl./s -8dB~22k, RCA -8dB~92dB, RCA ADPCM BRAK BRAK Ręczny, wywołany zdarzeniem, harmonogram RTOS typu triplex (nagrywanie, odtwarzanie, obsługa sieci) RJ45 (10M/100M automatycznie) TAK RS485 1 USB2.0 1 Mysz + archiwizacja 1x SATA max 2TB W zestawie 250x231x55 [mm] Zasilacz 12V DC (w zestawie 230VAC/12VDC) 3

4 Rozdział 2: Sprzęt 2.1 Panel przedni Na panelu przednim znajdują się: przycisk POWER czujnik IR LED POWER LED NETWORK LED HDD 4

5 2.2 Instalacja dysku twardego Przed pierwszym uruchomieniem należy zainstalować dysk twardy. Odkręć śruby trzymające osłonę obudowy Podnieś I usuń obudowę Podłącz dysk przewodami do tego przeznaczonymi (Zasilanie + dane) Przykręć śrubami dysk do obudowy Zamknij obudowę Przykręć śrubami pokrywę do obudowy 5

6 2.3 Panel tylny Nr Przyłącze VIDEO IN AUDIO IN V-OUT A-OUT VGA NET USB1-BACKUP USB2-MOUSE ON/OFF DC-12V Opis Wejścia wideo Wejścia audio Wyjście wideo Wejście audio Wyjście dla monitora VGA RJ45 Port USB przeznaczony do backapu i aktualizacji systemu Port USB przeznaczony do podłączenia myszy Włącznik zasilania Gniazdo zasilania Gniazdo portu szeregowego 6

7 2.4 Wykorzystywanie myszy do sterowania urządzeniem 1 2 Pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem Wejście w poszczególne menu i podmenu Pojedyncze kliknięcie prawym klawiszem myszy W oknie podglądu pojawia się menu ekranowego: Wykorzystując klawiaturę ekranową wprowadzać można w polach edycji znaki tekstowe wybierane z listy Poruszając się po menu kliknięcie lewym klawiszem mysz 3 4 Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy Operacje "przeciągnij i upuść" Wybór plików odtwarzania z listy wyboru. Wybór pola detekcji ruchu Regulacja paska postępu odtwarzania oraz regulacje parametrów wideo. 7

8 2.5 Pilot 8

9 S/N KEY S/N Operating instruction 1 PWR Włącz/Wyłącz 2 DEV Wybór rejestratora 1,2,3... KEY Operating instruction 9 ENTER Wejście / potwierdzenie 10 SWITCH 3 MENU Wejdź do menu głównego 11 MODE 4 ESC Wyjście z okna, zamknięcie menu, wyjście poziom wyżej w menu 12 PTZ Zmiana wprowadzanych znaków na wielkie/małe litery oraz znaki Zmiana trybu regulacji soczewek (zoom/ostrość) Wejście/wyjście z trybu kontroli PTZ 13 +/- Zmiana głośności 14 ZOOM IN/OUT Kontrola obiektywu (przybliżenia) 5 Wolniejsze odtwarzanie 15 MUTE Wycisz Szybsze odtwarzanie 16 0~9 10+ Stop Wybór kanału. Nastąpi przełączenie do trybu pełnoekranowego Odtwarzanie / Pauza 17 FN Skrót Zmiana podziału ekranu 6 REC Wejście do menu nagrywania 18 7 SEARCH Przeszukiwanie nagrań 19 ALARM Reset alarmu 8 SEQ Zmiana parametrów 20 BACKUP Wejście do menu archiwizacji 9

10 2.6 Włączanie urządzenia Jeśli dioda POWER nie świeci się, proszę podłączyć zasilanie do rejestratora oraz ustawić przełącznik na panelu tylnym w położeniu ON. Dioda POWER powinna świecić się na czerwono, a rejestrator powinien zacząć się uruchamiać. Domyślnie podział ekranu jest włączony. Jeśli nie ustawiona jest data i czas, rejestrator poinformuje o tym użytkownika i automatycznie włączy kreatora ustawień. Należy przed rozpoczęciem nagrywania zawsze upewnić się, że data i czas ustawione są prawidłowo. Jeśli dysk twardy nie zostanie zamontowany, rejestrator wyświetli komendę: 2.7 Wyłączanie Istnieją dwie metody bezpiecznego wyłączania A. Przycisnąć przycisk POWER na panelu przednim urządzenia przez więcej niż 3 sekundy, potwierdzić komunikat, który pojawi się na ekranie, po pojawieniu się informacji o wyłączeniu. Odłączyć zasilanie przełącznikiem na panelu tylnym. 10

11 B. Wejść do Menu główne Wyjdź wybrać Wyłącz system. Nagłe wyłączenie systemu UWAGA: należy unikać wyłączania urządzenia bez uprzedniego zamknięcia systemu. Wyłączanie bezpośrednio poprzez odłączenie zasilania może spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki lub dysku twardego w rejestratorze. Urządzenie zawsze podpięte powinno być do pewnego źródła zasilania, najlepiej wyposażonego w UPS. 2.8 Poruszanie się po menu Jak wejść do trybu menu Przycisk MENU na pilocie pozwala na wejście do MENU GŁÓWNEGO. Kliknąć Prawy klawisz myszy, a w menu kontekstowym wybrać MENU GŁÓWNE Przycisk REC na pilocie pozwala na wejście do menu nagrywania. Przycisk PTZ na pilocie pozwala na wejście do menu sterowania kamerami obrotowymi. Rejestrator przy próbie wejścia do menu pyta o login oraz hasło. Login administratora domyślnie to admin, hasło Istnieją 3 poziomy użytkowników, admin, user, default, hasła dla user i default s to Użytkownik "admin posiada najwyższe uprawnienia, użytkownik "default" posiada najmniejsze przywileje. 11

12 Hasło można wprowadzić błędnie 5 razy. W przypadku błędnego wprowadzenia hasła, konto zostanie zablokowane na 30 minut. Uwaga: zaleca się zmianę domyślnych haseł oraz dodanie innych kont użytkowników. Znaki tekstowe wprowadzać można po wyświetleniu klawiatury ekranowej klikając lewym klawiszem myszy w polu tekstowym. 2.9 Nagrywanie po restarcie Parametry nagrywania są zapamiętane przez DVR. Nawet w przypadku utraty źródła zasilania i nieoczekiwanego restartu w trakcie nagrywania, po ponownym uruchomieniu rejestrator nagrywa zgodnie z ustawieniami sprzed restartu Podgląd Po uruchomieniu systemu rejestrator przejdzie w tryb podglądu. Oprócz obrazu z kamer wyświetlana jest data i czas, nazwa kanału, oraz ikony powiadomień: Nagrywanie wideo Utrata wideo 12

13 Detekcja ruchu Sygnał alarmu Detekcja sabotażu wideo 2.11 Nagrywanie Rejestrator ma możliwość indywidualnego ustawienia tybu nagrywania dla każdego kanału. Ustawienia widoczne będą na liście nagrywania każdego kanału. Nagrywanie ręczne UWAGA!! Aby móc wprowadzać zmiany w parametrach nagrywania użytkownik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia! Aby nagrywanie było możliwe dysk twardy powinien być zainstalowany w urządzeniu. 1 Menu kontroli nagrywania Wejść do Menu główne nagrywanie. 2) Objaśnienia 13

14 Nagrywanie ręczne Posiada najwyższy priorytet ustawione zawsze pracuje bez względu na ustawienia pozostałych trybów. Nagrywanie automatyczne Nagrywanie wywołane harmonogramem, detekcją ruchu lub alarmem. Zatrzymaj nagrywanie Zatrzymanie nagrywania na kanałach Wszystkie Szybki wybór dla wszystkich kanałów 2.12 Odtwarzanie nagrań Aby odtworzyć nagrania, należy wejść do MENU GŁÓWNE ODTWARZANIE. Pokaże się okno, w którym podać należy parametry czasu nagrania, a następnie kliknąć SZUKAJ. TYP ODTWARZANIA pozwala na wybór opcji odtwarzania wg plików lub czasu. Przeszukiwać można nagrania ze wszystkich kanałów jednocześnie lub z jednego kanału. TYP WYSZUKIWANIA pozwala na odnalezienie wszystkich nagrań, lub pochodzących z detekcji ruchu lub jedynie z nagrywania ciągłego. Po wybraniu pliku, który ma być odtwarzany, należy kliknąć PLAY. W trakcie odtwarzania dostępne są przyciski sterowania. Panel przycisków odtwarzania. 14

15 Przycisk Opis Odtwarzaj / Pauza Przycisk Opis Otwórz plik nagrań Stop Odtwarzanie jednego kanału Przełączanie trybów szybkiego, wolnego, normalnego odtwarzania Wolno, szybko Odtwarzanie czterech kanałów Włącz wyłącz dźwięk Schowaj pasek Głośność Wyjdź z podglądu 2.13 Ustawienia nagrywania Nagrywanie ręczne Wejdź do Menu Główne Kontrola Nagrywania, pokaże się okno jak powyżej. Należy wybrać kanały, które mają być nagrywane ręcznie. Aby szybko wybrać wszystkie kanały, kliknąć WSZYSTKIE. Nagrywanie samoczynne 15

16 Na funkcję tą składają się: Nagrywane wywołane zewnętrznym alarmem: funkcja niedostępna dla tego modelu. Nagrywanie wg harmonogramu: nagrywanie domyślnie ustawione jest na 24 godziny/dobę. Zmianę parametrów harmonogramu można wprowadzić w menu Ustawień Nagrywania. Nagrywanie wywołane detekcją ruchu: należy uprzednio skonfigurować parametry detekcji ruchu w menu Wykrywanie. W celu przyspieszenia konfiguracji wielu kanałów istnieje opcja kopiowania ustawień jednego kanału na pozostałe Detekcja ruchu Ustawienia detekcji ruchu dostępne są w MENU GŁÓWNE USTAWIENIA SYSTEMU WYKRYWANIE 16

17 KANAŁ Pole określające ustawienia którego kanału są wprowadzane TYP ALARMU Należy wybrać Detekcja Ruchu KANAŁ NAGRYWANIA określa które kanały mają nagrywać materiał po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery określonej w polu KANAŁ HARMONOGRAM Określa czas, w którym aktywne jest wykrywanie wideo CZUŁOŚĆ należy dobrać poziom czułości do warunków otoczenia. Przy niższej czułości mniejszy ruch (np. poruszające się gałęzie) nie będą wykrywane. REGION Aby ustawić obszar detekcji ruchu należy wejść w USTAW, a następnie zaznaczyć na zielono pola w których ruch ma być wykrywany. Obraz z kamery podzielony jest na 192 pola (16x12 pól). Zaznaczanie prawy klawisz myszy, odznaczanie lewy klawisz myszy. Wyjście X. 17

18 2.15 Utrata wideo Ustawienia detekcji ruchu dostępne są w MENU GŁÓWNE USTAWIENIA SYSTEMU WYKRYWANIE KANAŁ Pole określające ustawienia którego kanału są wprowadzane TYP ALARMU Należy wybrać Utrata Video KANAŁ NAGRYWANIA określa które kanały mają nagrywać materiał po wykryciu utraty obrazu kamery określonej w polu KANAŁ HARMONOGRAM Określa czas, w którym aktywne jest wykrywanie utraty wideo UWAGA: Należy pamiętać, aby dokonywać zapisu wszystkich zmian przed opuszczeniem menu!!! 18

19 2.16 Archiwizacja nagrań Archiwizacja nagrań odbywać może się lokalnie przez port USB lub przez sieć (www lub program). Archiwizacja lokalna Podłącz zewnętrzny nośnik pamięci do rejestratora (poprzez gniazdo USB). Wejdź do MENU GŁÓWNE ARCHIWIZACJA. W oknie kliknąć Dodaj Powoduje wejście do menu przeszukiwania nagrań. Wybrane pliki znajdą się na liście. Usuń Powoduje usunięcie pliku z listy. Wyczyść Wyczyść listę Archiw. Archiwizuje (zapisuje) pliki z listy na wybranym nośniku pamięci zewnętrznej 19

20 Archiwizacja nie wpływa na pozostałe zadania realizowane przez rejestrator. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat na ekranie. Rozpoczętej archiwizacji nie można anulować. Odtwarzając na komputerze nagrania pamiętać należy, że nazwa pliku oznacza: nazwa kanału + rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta/sekunda.lvf 2.17 Sterowanie kamerami PTZ Sposób podłączenia 1 Połączyć kamerę z rejestratorem poprzez złącze RS Podłączyć przewód koncentryczny wideo do rejestratora. 3 Włączyć zasilanie kamery Operowanie kamerą 1 Podczas podglądu przełączyć obraz na żądaną kamerę. 2 Kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać KONTROLA PTZ 3 Na pasku kontroli pojawią się przyciski sterowania kamerą PTZ UWAGA!: Aby móc używać kamer obrotowych należy poprawnie skonfigurować połączenie szeregowe. 20

21 W tym celu wejść do MENU GŁÓWNE USTAW. SYSTEMU PTZ Kanał Wybór kanału dla którego wprowadzane są ustawienia. Protocol Protokół kamery PTZ DEV Address Adres kamery PTZ UWAGA: Każda kamera powinna mieć przyporządkowany unikatowy adres. Baud rate Prędkość przesyłu danych Data bit Domyślnie 8; Stop bit Domyślnie 1; Ustawienia należy zapisywać osobno dla każdego kanału. 21

22 Sterowanie PTZ Aby sterować kamerą, należy zaznaczyć ją tak, aby zostało podświetlone zieloną ramką. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy w jego obszarze, i w menu kontekstowym wybrać KONTROLA PTZ. Ruch kamery wywołany jest ruchem myszy w oknie podglądu (metoda przeciągnij i upuść). Pozostałe funkcje dostępne są z poziomu menu przedstawionego niżej: Setup Zapisuje położene kamery jako podany preset Call Wywołuje preset kamery Opcja AutoScan wywołana sprawi, że kamera będzie poruszać się w swoim zakresie ruchu automatycznie. 22

23 Rozdział 3: Operacje podstawowe 3.1 Menu nawigacja Menu główne Poziom menu Uwagi Przeszukiwanie i odtwarzanie nagrań zapisanych na rejestratorze. Odtwarzanie HDD Info System info Log Info Version Info Net User System Ustaw. systemu Kodowanie Nagrywanie PTZ Sieć Wykrywanie Wyświetlanie Informacja o zainstalowanych dyskach twardych Dziennik systemu z zapisanymi zdarzeniami. Informacja o wersji software'u i sprzętu Podaje informacje o użytkownikach zalogowanych zdalnie na rejestrator Ustawienia czasu i daty systemu, języka oraz systemy wideo (w Polsce PAL) Ustawienia parametrów nagrywania dla każdego kanału Ustawienia harmonogramu zapisu obrazu z kamer Ustawienia połączenia z kamerami PTZ Ustawienia parametrów sieciowych rejestratora, w tym portu, bramy i adresu IP urządzenia. W tym menu możliwe jest również ustawienie powiadomień . Ustawienia obsługi detekcji ruchu i zaniku wideo oraz harmonogramu aktywności alarmu. Opcje wyświetlania obrazu z kamer podział 4 x 4 lub sekwencyjne przełączanie kanałów. 23

24 Wybór trybu nagrywania każdego z kanałów Nagrywanie Informacja oraz podstawowe operacje na zainstalowanych dyskach twardych Dyski twarde Zaawansowane Konta użytkownika Wyjątek Dodawanie użytkowników i modyfikacja ich uprawnień Aktualizacja Aktualizowanie oprogramowania rejestratora Ustaw. VGA Przywróć Ustawienia wyświetlania obrazu z VGA Przywraca ustawienia fabryczne. Ustawienia użytkowników nie są przywracane. Archiwizacja nagrań na nośniki zewnętrzne Ustawienia powiadomień dla zdarzeń i wyjątków Archiwizacja Wylogowanie użytkownika / wyłączanie systemu Wyjście 24

25 3.2 Ustawienia parametrów nagrywania Kanał Wybór kanału wideo Typ kodowania "Wideo" lub "wideo i audio". W zależności od wyboru dźwięk będzie rejestrowany lub nie. Rozmiar kodowania Rozdzielczość zapisywanego obrazu: CIF/Half D1(2CIF)/D1(4CIF); Transmisja Stały lub zmienny bitrate Jakość kodowania Do wyboru 6 poziomów jakości Stream Rate Maksimum 1 Mbps, Minimum 64Kbps; Uwaga: Przy opcji transmisji VBR limit transmisji określa jakość kodowania Częstotliwość klatek W zależności od rozdzielczości ustawić można od 1 do 25 kl./s na kanał. (PAL) Czas i Tytuł Ustawienia położenia zegara oraz nazwy kanału 25

26 3.3 Ustawienia sieci 26

27 Ethernet IP Adres IP rejestratora w sieci lokalnej Server Port Port dla połączenia z rejestratorem, domyślnie HTTP Port Port dla protokołu http, domyślnie 80; Start DDNS Obsługa połączenia DDNS Start PPPoE Obsługa protokołu PPPoE. 27

28 3.4 Zarządzani dyskiem HDD W menu operacji na HDD wykonać można podstawowe operacje na dysku. Aby móc nagrywać dane z kamer, dysk musi być uprzednio sformatowany przez rejestrator. Dysk odczytywany jest tylko przez DVR. Istnieje możliwość odczytu danych z HDD przez komputery PC wyposażone w system operacyjny Linux. Formatowany dysk pracuje w systemie plików ext3. 28

29 Rozdział 4: Internet Explorer 4.1 Logowanie Rejestrator pracować może jako urządzenie sieciowe z własnym adresem IP. Rejestrator należy podłączyć do sieci LAN/WAN poprzez interfejs RJ-45. Rejestrator obsługuje jedynie przeglądarki Internet Explorer. Przed logowaniem się do rejestratora należy włączyć obsługę formantów ActiveX. Po wpisaniu w pasku adresu poprawnego IP rejestratora pojawi się okno konfiguracji. Poprzez stronę www podglądać można obraz z kilku urządzeń. Należy wprowadzić adres IP rejestratora, port (domyślnie 7777), nazwę użytkownika oraz hasło. 29

30 Logowanie do rejestratora okno pojawiające się po wejściu na stronę www DVR. 30

31 Aktywne okno podglądu 31

32 4.2 Ustawienia interfejsu Klikając, uzyskuje się dostęp do menu ustawień wyświetlania 32

33 Przykładowe ustawienia dla kamer PTZ 33

34 4.3 Kontrola zdalna W menu kontrola wykonywać można niektóre operacje zdalne na rejestratorze, w tym: ustawienia wyświetlania, restart urządzenia, wyłączanie urządzenia, zdalna archiwizacja, aktualizacja, przeglądanie dzienników. 34

35 35

36 Rozdział 5: Pytania i odpowiedzi 01 Dlaczego rejestrator nie włącza się po podłączeniu do zasilania? ①Proszę sprawdzić czy przełącznik na panelu tylnym jest w odpowiednim położeniu. ②Proszę sprawdzić czy procedura włączenia była przeprowadzona prawidłowo. ③Czy źródło zasilania jest odpowiednio dobrane i zgodne ze specyfikacją? 02 Rejestrator zawiesza się po uruchomieniu Uszkodzony dysk twardy sprawdzić dysk. Błąd przy uruchomieniu rejestratora uruchomić ponownie. 03 Dlaczego rejestrator uruchamia się tak długo? ①Dysk twardy ma duży rozmiar i skanowanie pamięci przedłuża uruchamianie. ②Dysk twardy posiada uszkodzone sektory. 04 Dlaczego system restartuje się sam? ①Sprawdź czy dysk, który podłączasz jest sformatowany wstępnie w FAT32. Rejestrator sformatuje mastępnie dysk we własnym systemie plików ②Sprawdź zasilanie niewystarczająca moc zasilacza może powodować spadek napięcia i restart urządzenia ③Odłącz rejestrator od internetu (wyjmij kabel z gniazda RJ-45) i sprawdź czy ustawienia sieci nie powodują zawieszania się i restartu systemu. 05 Dlaczego rejestrator zawiesza się przy przeszukiwaniu nagrań i archiwów? Sprawdź czy dysk został zainstalowany prawidłowo i czy nie jest uszkodzony. Czy temperatura środowiska pracy urządzenia jest odpowiednia? 36

37 06 Dlaczego nie mogę zaktualizować firmware'u rejestratora? Nośnik pamięci zewnętrznej jest uszkodzony Nieprawidłowy standard interfejsu USB Podczas restartu nastąpił spadek napięcia i wystąpił błąd. 07 Dlaczego wyświetlane są czarno-białe obrazy? Sprawdź, czy monitor obsługuje system w jakim wyświetlany jest obraz z rejestratora. Ustawić monitor na automatyczne wykrywanie systemu wideo. 08 Dlaczego nie ma obrazu na monitorze? ①Czy monitor jest włączony? ②Czy kabel łączący rejestrator i monitor jest podłączony prawidłowo i nie jest uszkodzony? 09 Dlaczego na obrazie pojawiają się szumy i zakłócenia? ①Sprawdzić czy w układzie nie występuje zwarcie. ②Zakłócenia mogą występować, jeśli kable są niskiej jakości a w ich sąsiedztwie położone są inne przewody mogące emitować zakłócenia. ③Czy wszystkie punkty są uziemione? Czy rejestrator jest połączony z instalacją uziemiającą? ④Sprawdź czy kamera wysyła obraz bez zakłóceń do rejestratora? 11 Dlaczego kolory na wyjściu VGA zmieniły się? ①Upewnij się, że rejestrator jest połączony z uziemieniem ②Czy temperatura środowiska pracy nie jest zbyt wysoka, co powodować może przegrzewanie się układu graficznego? 12 Dlaczego, mimo ustawień wysokiej rozdzielczości, obraz jest niewyraźny? ①Pozostałe parametry jakości wideo są za niskie, co skutkować może zbyt wysoką kompresją i obiektywnie gorszym obrazem. ②Niska jakość nagrania wynika z błędów zapisu spowodowanych przez uszkodzenia sektorów nośnika pamięci. 37

38 Rozdział 6: Postanowienia końcowe, warunki gwarancji Tłumaczenie: Firma Dipol, ul. Ciepłownicza 40, Kraków, Poland, This document may not be copied in whole or in part or otherwise reproduced without prior written consent from DIPOL except where specifically permitted under Europe and international copyright law. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, powielany, ani w żaden sposób przetwarzany bez zgody właściciela. The information in this document is subject to change without notice. DIPOL assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this book. Firma DIPOL nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieścisłości zawarte w instrukcji. IMPORTER: DIPOL Kraków ul. Ciepłownicza

39 Niniejsze ogólne warunki nie wykluczają odrębnych lub dodatkowych zasad określonych przez dystrybutora, które należy traktować jako nadrzędne. Warunki gwarancyjne znajdują się na stronie producenta: Wyłączenia odpowiedzialności : 1. Urządzenie, metryka sprzętu i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w nich danych 2. Uszkodzenie sprzętu spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem, obsługą. 3. Eksploatacja w warunkach niezgodnych z danymi technicznymi, np. niewłaściwe napięcie zasilania, temperatura pracy, wilgotność, przepięcia burzowe itp. 4. Uszkodzenia spowodowane udarami mechanicznymi, pożarem itp. 5. Uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis. 6. Uszkodzenia po okresie 26 miesięcy od wyjścia rejestratora z Magazynu Centralnego. 39

40 METRYKA SPRZĘTU URZĄDZENIE Model: ATU Pieczęć sprzedawcy: Nr seryjny: Data wyjścia z magazynu centralnego: Data zakupu: Nr dokumentu zakupu: NABYWCA Firma: Adres: Kod pocztowy: Telefon: Mail: Akceptuję warunki gwarancji: 40

41 ADMINISTRATOR SYSTEMU Firma: Adres: Kod pocztowy: Telefon: Mail: UWAGI: 41

42 SPIS TREŚCI: ROZDIZAŁ 1: Informacje o produkcie Parametry techniczne 3 ROZDZIAŁ 2: Sprzęt Panel przedni Instalacja dysku twardego Panel tylny Wykorzystanie myszy do sterowania urządzeniem Pilot Włączanie urządzenia Wyłączanie Poruszanie się po menu Nagrywanie po restarcie Podgląd Nagrywanie Odtwarzanie nagrań Ustawienia nagrywania Detekcja ruchu Utrata wideo Archiwizacja nagrań Sterowania kamerami PTZ 20 42

43 ROZDZIAŁ 3: Operacje podstawowe Menu nawigacja Ustawienia parametrów nagrywania Ustawienia sieci Zarządzanie dyskami HDD 28 ROZDZIAŁ 4: Internet Explorer Logowanie Ustawienia interfejsu Kontrola zdalna 34 ROZDZIAŁ 5: Pytania i odpowiedzi 36 ROZDZIAŁ 6: Postanowienia końcowe, warunki gwarancji 38 43

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1. WSTĘP UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3 Rejestratory K2-04E K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2014.03.25 Strona 1 / 34 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR Instrukcja obsługi DVR Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Wstęp... 6 1.2. Główne cechy... 6 2. Instalacja sprzętu... 9 2.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Rejestrator cyfrowy DVS 04DR Ver 1.06 Instrukcja obsługi Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. UWAGA Rejestrator musi być uziemiony Rejestrator powinien

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-1616 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1 Uwagi bezpieczeństwa...4 1.2 Opis urządzenia...7

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo