Windows 2000 Professional. Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows 2000 Professional. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Windows 2000 Professional. Ksiêga eksperta Autorzy: Paul Cassel, Glen Bergen, David Berry, Dave Bixler, Irfan Chaudhry, Chris Farnsworth, Edward Tetz, Rick Tempestini T³umaczenie: S³awomir Szymanowski ISBN: Tytu³ orygina³u: Windows 2000 Professional Unleashed Format: B5, stron: 838 Zastosuj w instalacji, administracji i obs³udze Windows 2000 Professional porady eksperta Paula Cassela. W ksi¹ ce szczegó³owo wyjaœniono kluczowe cechy i z³o one zagadnienia systemu Windows 2000 Professional, w tym: Zaawansowane zagadnienia instalacji i konfiguracji. Diagnostykê sieci i problemy konfiguracyjne. Strojenie wydajnoœci wydobywaj¹ce najwiêksze mo liwoœci sieci i stacji roboczych. Pojêcie czêsto skomplikowanych zagadnieñ bezpieczeñstwa w Windows Wykorzystanie interfejsu wiersza poleceñ w wykonywaniu wyspecjalizowanych zadañ. Przygotowanie, konfiguracjê i wykorzystanie kombinacji systemu Linux i Windows Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32)

2 O Autorach...h...h / ' 2.3;7 0 Rozdział 1. Czym jest Windows 2000 Professional...h Architektura Windows a...a...26 Skąd ten podział?...a...a DOS oraz starsze aplikacje systemu Windows...a...28 Przenośność...a...a Obsługa kilku procesorów...a...a DirectX...a...a Bezpieczeństwo w Windows 2000 Professional...a Wielozadaniowość...a...a Windows 3.x...a...a Następcy Windows 3.x...a...a Rodzina Windows a...a Ulepszenia i zmiany w stosunku do poprzednich wersji Windows NT...a38 Interfejs użytkownika...a...a Interfejs użytkownika Windows 2000 Professional...a...39 Personalizowane menu...a...a Panel sterowania...a...a Sieć w Windows a...a Odporność na uszkodzenia...a...a Pojemność...a...a Systemy plików...a...a Nowe interesujące elementy Windows 2000 Professional...a...48 Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji i analiza systemu...h 51 Inwentaryzacja...a...a Zgodność sprzętowa...a...a Dlaczego odrzucono starsze produkty?...a Lista czynności kontrolnych...a...55 Możliwe utrudnienia...a...a Proces inwentaryzacji...a...a Wybór opcji konfiguracyjnych...a...60 Aplety Windows a...a Opcje sieciowe...a...a Usługa zdalnego dostępu...a...a

3 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Udostępnianie równorzędne...a...a...63 Wirtualne sieci prywatne...a...a Po instalacji...a...a Wsparcie użytkowników...a...a Szkolenie użytkowników...a...a Metody szkolenia...a...a Metoda sali wykładowej...a...a Pokaz wideo...a...a Aktualizacja istniejącego systemu operacyjnego lub czysta instalacja...a.68 Systemy plików...a...a Windows 9x...a...a Windows NT 4 i a...a Rozdział 3. Instalacja Windows 2000 Professional...h Instalacja krok po kroku...a...a Uruchomienie instalacji...a...a Opcje instalacyjne...a...a Instalacja w trybie tekstowym...a Instalacja w trybie graficznym...a...85 Aktualizacja Windows a...a...88 Partycja startowa a partycja systemowa...a Proces PnP...a...a Konfiguracja sieci...a...a Program Sysprep...a...a Instalacje automatyczne...a...a Remote Installation Services (RIS)...a...91 Opcje automatyzacji instalacji...a Plik UNATTEND.TXT...a...a Unikatowe pliki definicyjne UDF...a...94 Menedżer instalacji...a...a Opcja Syspart...a...a Zabiegi końcowe...a...a Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów instalacyjnych...h Scenariusze idealnej instalacji...a Identyczne stacje robocze...a...a Cały sprzęt pochodzi od znanych producentów i nie jest starszy niż rok Czysta instalacja zamiast aktualizacji...a Ponowne uruchamianie instalacji z dodatkowymi opcjami...a CHECKUPGRADEONLY...a...a CMDCONS...a...a DEBUG [POZIOM] [:NAZWA_PLIKU]...a M:NAZWA_FOLDERU...a...a MAKELOCALSOURCE...a...a NOREBOOT...a...a Poprawka czystej instalacji...a...106

4 #4 786/- W obliczu niepowodzenia instalacji...a Sterowniki...a...a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)...a Płyta główna i BIOS...a...a Przetaktowywane płyty główne...a Wybór metody instalacji...a...a Po przerwanej instalacji nowa instalacja zawiera kilka identycznych opcji startowych Instalator albo system działa niestabilnie lub zawieszaa się przy uruchamianiu, wyświetlając niebieski ekran...a Awaria po udanej instalacji...a Komputer nie startuje po pomyślnym teście POST (Power On Self Test) Uruchomienie systemu Windows 2000 zawodzi po inicjalizacji programu ładującego Błąd STOP 0x B...a...a Uruchamianie...a...a Proces uruchamiania...a...a Funkcja pliku BOOT.INI...a...a Wywołanie startowe...a...a Błędy startu...a...a Konsola odzyskiwania systemu...a Pomoc w pozostałych przypadkach...a /7 78/ 9' 2.3;7 630/ Rozdział 5. Dostrajanie wydajności Windows h Podstawowe współczynniki...a...a Prędkość dysku twardego...a...a Prędkość procesora...a...a Typ procesora...a...a Pamięć fizyczna...a...a Magistrala...a...a Karta grafiki...a...a Ogólne dostrajanie...a...a Diagnozowanie wąskich gardeł...a Pamięć...a...a Problemy dyskowe...a...a Procesor...a...a Usuwanie problemów wydajnościowych...a Kilka wydajnościowych znaków ostrzegawczych...a Rozważania na temat aplikacji 16-bitowego systemu Windows...a Rozdział 6. Zaawansowane narzędzia panelu sterowania Nowe możliwości panelu sterowania...a Korzystanie z panelu sterowania...a Aplety Panelu sterowania...a...a Łatwiejsza instalacja i konfiguracja...a Łatwiejsze zarządzanie...a...a Dostosowywanie menu Start...a...a...181

5 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Rozdział 7. Dostrajanie zabezpieczeń Windows h Przegląd zabezpieczeń Windows a Użytkownicy i hasła...a...a Wbudowane konta...a...a Tworzenie nowych kont użytkowników...a Dodatkowe właściwości kont...a Grupy...a...a Profile użytkowników...a...a Inspekcja...a...a Zasady...a...a Bezpieczeństwo połączeń telefonicznych...a Rejestr...a...a Bezpieczeństwo systemu plików...a Usuwanie uprawnień grupy Wszyscy (Everyone)...a Usługa zdalnego dostępu (RAS)...a Certyfikaty...a...a Rozdział 8. Rejestr Windows h Przeznaczenie rejestru...a...a Narzędzia do edycji rejestru...a REGEDT32...a...a REGEDIT...a...a Zasady Komputer lokalny...a...a Bezpieczeństwo podczas edycji...a Zmiany atomowe...a...a Tryb tylko do odczytu...a...a Zapisywanie i odtwarzanie kluczy...a Elementy rejestru...a...a Drzewa Windows a...a HKEY_LOCAL_MACHINE...a...a HKEY_CLASSES_ROOT...a...a HKEY_CURRENT_USER...a...a HKEY_USERS...a...a HKEY_CURRENT_CONFIG...a...a Korzystanie z programu REGEDIT...a Korzystanie z programu REGEDT32...a Dostosowywanie systemu za pomocą rejestru...a ' 2.3;7 630/ Rozdział 9. System plików w Windows h System plików FAT...a...a Przegląd systemu NTFS (NT File System)...a FAT a NTFS...a...a Konwersja systemu FAT na NTFS...a Zwłoczny i ostrożny zapis dyskowy...a...246

6 #4 786/- Zarządzanie dyskami...a...a Tworzenie i przygotowywanie partycji...a Dodawanie nowego dysku...a...a Usuwanie partycji...a...a Przeglądanie i monitorowanie...a Zmiana litery napędu...a...a Indeksowanie...a...a Standardowe zadania zarządzania dyskami...a Eksplorator Windows a...a Skojarzenia plików...a...a Manipulacja plikami...a...a Widoki...a...a Skróty...a...a Zabezpieczenia...a...a Udostępnianie i mapowanie plików...a Udostępnianie plików...a...a Mapowanie plików...a...a Inne sztuczki menu podręcznego...a Widoki i edycja...a...a Drukowanie...a...a Wysyłanie...a...a Przydziały dyskowe...a...a Rozdział 10. Instalacja aplikacji w Windows h Systemy operacyjne i aplikacje...a RegClean...a...a Bezpieczne instalacje...a...a Wprowadzanie zmian systemu Windows a Dodawanie aplikacji...a...a Aplikacje 32-bitowe...a...a Dodawanie i usuwanie 16-bitowych aplikacji systemu Windows...a..293 Instalacja aplikacji systemu MS-DOS...a Jakie zadania wykonują programy instalacyjne...a CLSID i GUID...a...a Wpisy rejestru...a...a Rozwiązywanie problemów instalacji i deinstalacji programów...a Rozdział 11. Interfejs wiersza poleceń...h Co zawiera i czego nie zawiera CLI...a Uruchamianie i konfiguracja wiersza poleceń...a Uruchamianie wiersza poleceń...a Konfiguracja skrótu lub programu...a Posługiwanie się wierszem poleceń...a Uzyskiwanie informacji o CLI...a Ukośniki i myślniki...a...a Potoki, przekierowanie i symbole warunkowe...a Pliki wsadowe...a...a CMD, Command i środowiska...a...a Optymalizacja programu systemu DOS...a...319

7 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Rozdział 12. Drukowanie i faksowanie w Windows h 323 Drukarki...a...a Podstawy drukowania...a...a Instalacja drukarki w Windows a Drukowanie sieciowe...a...a Sterowniki drukarek sieciowych...a Porty drukarki...a...a Drukowanie z poziomu aplikacji systemu DOS...a Zarządzanie i rekonfiguracja drukarek...a Zaawansowane opcje konfiguracji...a Zabezpieczenia drukarek...a...a Inspekcja drukarek...a...a Faksowanie...a...a Rozdział 13. Czcionki w Windows h Czym jest czcionka?...a...a Czcionki drukarkowe i ekranowe...a Technologia Open...a...a Zainstalowane czcionki...a...a Użycie czcionek Open...a...a Instalacja i usuwanie czcionek...a Symbole dodatkowe i czcionki ozdobne...a Klawiatura ekranowa...a...a Edytor znaków prywatnych...a...a Rozdział 14. Windows 2000 w komputerach przenośnych Windows 2000 w komputerze przenośnym?...a Instalacja systemu Windows 2000 w komputerze przenośnym...a Instalacja...a...a Dostrajanie wydajności...a...a Konfiguracja profili sprzętowych...a Praca zdalna...a...a Obsługa trybu offline...a...a Udostępnianie informacji w trybie offline...a Powrót do biura...a...a Zawartość zdalnej witryny...a...a Zaawansowane zarządzanie energią...a &' 2.3;7; /62/89 Rozdział 15. Łączność między komputerami bezpośrednie połączenia kablowe Porty...a...a Kable modemu zerowego...a...a Instalacja kabla modemu zerowego...a Przygotowanie połączeń bezpośrednich...a Komputery typu host...a...a Komputery typu gość...a...a Właściwości połączenia bezpośredniego...a

8 #4 786/- Logowanie...a...a Uzyskiwanie dostępu do zasobów...a Udostępnianie zasobów...a...a Rozwiązywanie problemów połączeń bezpośrednich...a Rozdział 16. Przygotowanie modemu...h Instalacja modemu...a...a Konfiguracja modemu...a...a Zakładka Ogólne...a...a Połączenie...a...a Zakładka Zaawansowane...a...a Zmiana preferencji domyślnych...a Właściwości wybierania...a...a ISDN i łącza alternatywne...a...a Rozdział 17. Konfiguracja dostępu z użyciem TCP/IP...h Warstwy protokołu...a...a Warstwa aplikacji...a...a Gniazda Windows...a...a NetBIOS przez TCP/IP...a...a Warstwa transportowa...a...a Transmission Control Protocol (TCP)...a User Datagram Protocol (UDP)...a Warstwa internetowa...a...a Internet Protocol (IP)...a...a Zabezpieczenie protokołu IP (IPSec)...a Internet Control Message Protocol (ICMP)...a Internet Group Management Protocol (IGMP)...a Warstwa dostępu do sieci...a...a Adres internetowy, maska podsieci i brama domyślna...a Podsieci...a...a Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP...a Problemy kablowe...a...a Karty sieciowe...a...a ipconfig...a...a ping...a...a route...a...a arp...a...a tracert...a...a netstat...a...a nbtstat...a...a nslookup...a...a Monitor wydajności...a...a Monitor sieci...a...a Rozdział 18. Korzystanie z programu Microsoft Internet Explorer Uruchamianie programu Internet Explorer 5...a Interfejs użytkownika programu Internet Explorer 5...a Pole listy Adres (Address)...a Pasek narzędzi...a...a

9 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Menu Plik (File)...a...a Menu Edycja (Edit)...a...a Menu Widok (View)...a...a Menu Narzędzia (Tools)...a...a Menu Ulubione (Favorites)...a...a Łącza (Links)...a...a Sztuczki i wskazówki w programie Internet Explorer 5...a Przemieszczanie na pasek Łącza (Links)...a Menu podręczne...a...a Drukowanie...a...a Przenoszenie ulubionych adresów...a Przyciski Wstecz (Back) i Dalej (Forward)...a Przeciąganie pasków...a...a Ekspresowe wyszukiwanie...a...a Rozdział 19. Korzystanie z programu Microsoft Outlook Express Interfejs programu Outlook Express...a Zarządzanie folderami...a...a Zarządzanie wiadomościami...a...a Zarządzanie kontami...a...a Konta grup dyskusyjnych...a...a Opcje...a...a Działanie programu Outlook Express...a Wysyłanie i odbieranie wiadomości...a Przeglądanie wiadomości pocztowych...a Tworzenie nowej wiadomości...a Odpowiadanie na wiadomość...a...a Przekazywanie wiadomości...a...a Korzystanie z grup dyskusyjnych...a Pobieranie listy grup i subskrypcja...a Czytanie wiadomości grup dyskusyjnych...a Odpowiadanie na wiadomości grup dyskusyjnych i ich przekazywanie Archiwizacja wiadomości...a...a Książka adresowa...a...a Dodawanie kontaktów...a...a Grupy...a...a Foldery...a...a Reguły wiadomości...a...a Blokowanie nadawców...a...a Tożsamości...a...a Rozdział 20. Praca zdalna za pomocą usługi zdalnego dostępu Instalacja modemu...a...a Tworzenie połączenia modemowego z Internetem...a Tworzenie połączenia modemowego...a Konfiguracja poczty elektronicznej...a Inne możliwości usługi zdalnego dostępu...a Inne rodzaje połączeń usługi RAS...a Menedżer automatycznego połączenia dostępu zdalnego...a...525

10 #4 786/- Polecenie rasdial...a...a Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zdalnym dostępem...a Dziennik modemu...a...a &# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ Rozdział 21. Protokoły sieciowe w Windows h Instalacja sieci...a...a Kreator sprzętu...a...a Instalacja karty sieciowej...a Instalacja urządzenia podczerwieni...a Połączenia sieciowe i telefoniczne...a Identyfikacja sieciowa...a...a Zakładka Identyfikacja sieciowa (Network Identification)...a Dodawanie składników sieciowych...a Właściwości połączenia lokalnego...a Opcje klienta sieci...a...a Usługi...a...a Instalacja i konfiguracja TCP/IP...a Instalacja TCP/IP...a...a Ogólne właściwości TCP/IP...a...a DHCP...a...a DNS...a...a NetBIOS i WINS...a...a Zabezpieczenia IP...a...a Filtrowanie TCP/IP...a...a Sprawdzanie łączności TCP/IP...a NWLink...a...a NetBEUI...a...a Inne protokoły...a...a Rozdział 22. Użytkownicy i grupy...h Konta użytkowników...a...a Administrator...a...a Gość...a...a Grupy...a...a Grupy wbudowane...a...a Aplet Użytkownicy i hasła...a...a Użytkownicy i grupy lokalne...a Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi...a Tworzenie grup i zarządzanie nimi...a Grupy systemowe...a...a Uwagi o koncie Administrator...a Profile...a...a Ścieżki profili...a...a Skrypty logowania...a...a Foldery macierzyste...a...a

11 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Zasady grupy...a...a Zasady konta...a...a Zasady lokalne...a...a Prawa użytkowników...a...a Szablony administracyjne...a...a Przydziały dyskowe...a...a Rozdział 23. Internetowe usługi informacyjne (IIS)...h Składniki IIS...a...a Instalacja IIS...a...a Zarządzanie IIS...a...a Zarządzanie domyślną witryną sieci Web...a Zarządzanie domyślną witryną FTP...a Konfiguracja i zarządzanie domyślnym serwerem wirtualnym SMTP Rozdział 24. Przygotowanie intranetu...h Pojęcie intranetu...a...a Zalety intranetu...a...a Przykładowe zastosowania intranetu...a Intranet kontra publikacje papierowe...a Planowanie intranetu...a...a Administracja intranetem...a...a Ustalenie odbiorców i zawartości intranetu...a Ocena potrzeb sprzętowych i programowych...a Projektowanie intranetu...a...a Przygotowanie intranetu i dostęp do niego...a Przygotowanie witryny sieci Web...a Udzielanie użytkownikom dostępu do intranetu...a Użycie gotowych dokumentów jako podstawy intranetu...a Prosty przykład budowy intranetu z użyciem pakietu Office a632 Umieszczanie plików w intranecie...a Publikacja prezentacji programu PowerPoint...a Publikacja arkuszy kalkulacyjnych programu Excel...a Dostęp do baz danych poprzez intranet...a Inne zastosowania intranetu...a Oceny i ankiety...a...a Witryna dyskusji...a...a Witryna projektu...a...a Witryna obsługi...a...a Multimedia i konferencje...a...a Obsługa intranetu...a...a Administracja intranetem...a...a Utrzymanie aktualności informacji...a Odnośniki i zalecana literatura...a Office a...a Intranet...a...a Serwer sieci Web...a...a Przeglądarka internetowa...a...a Aplikacje baz danych w sieci Web...a Zasady korzystania...a...a Przykłady zastosowania intranetu...a...649

12 #4 786/- Rozdział 25. Współpraca systemów Linux i Windows Czym jest Linux?...a...a Kluczowe różnice między Linuksem i Windows 2000 Professional...a..652 Dostępność kodu źródłowego...a Linux nie ma właściciela...a...a Linux opiera się na systemie UNIX...a Microsoft posiada ustaloną bazę aplikacji...a Kilka odmian jednego systemu operacyjnego...a Z Linuksa wyciśniesz więcej...a Instalacja Linuksa...a...a Wymagania sprzętowe...a...a Przygotowanie woluminu dla Linuksa...a Problemy z uruchomieniem...a...a Procedura instalacji...a...a Powłoka Linuksa...a...a Wybór powłoki...a...a Podstawowe polecenia Linuksa...a Procesy i potrzeba ich zabijania...a System X Window...a...a X Window systemem typu klient-serwer...a Instalacja XFree86...a...a Konfiguracja XFree86...a...a Uruchamianie systemu X Window...a Menedżer X Window...a...a Pulpit w X Window...a...a Pasek zadań...a...a Aplikacje...a...a Administracja systemem...a...a Plik passwd...a...a Dodawanie użytkowników...a...a Dodawanie grupy...a...a Usuwanie użytkowników...a...a Zasoby internetowe dla systemu Linux...a Zamykanie systemu Linux...a...a Zamykanie systemu Linux z poziomu wiersza poleceń...a Zamykanie Linuksa z poziomu X Window...a Wymiana informacji między Linuksem i Windows a FTP...a...a SMB...a...a & / / ' 2.3;7 630/ Rozdział 26. Usuwanie skutków awarii...h Obsługiwane technologie taśmowe...a Interfejsy napędów taśmowych...a Formaty taśm...a...a Instalacja urządzenia taśmowego...a Tworzenie kopii zapasowych plików, folderów i napędów...a...687

13 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Program Kopia zapasowa...a...a Kopia zapasowa rejestru systemu...a Typy kopii zapasowych...a...a Kopie zapasowe typu ojciec, syn i dziadek...a Dziennik kopii zapasowej...a...a Przywracanie kopii zapasowej...a...a Opcje przywracania...a...a Obsługa kopii zapasowych z poziomu wiersza poleceń...a Planowanie automatycznych kopii zapasowych...a Oprogramowanie innych firm...a Awaryjny dysk naprawczy...a...a Korzystanie z awaryjnego dysku naprawczego...a Odtwarzanie rejestru systemu...a Odtwarzanie sektora MBR...a...a Rozdział 27. Podgląd zdarzeń...h Podgląd zdarzeń...a...a Podgląd zdarzeń spieszy z pomocą...a Korzystanie z programu Podgląd zdarzeń...a Jakie informacje są rejestrowane?...a Dzienniki systemu i aplikacji...a Dziennik zabezpieczeń...a...a Przeglądanie dzienników lokalnych...a Przeglądanie dzienników zdalnych...a Zarządzanie dziennikami zdarzeń...a Zapisywanie i odtwarzanie dzienników...a Rozdział 28. Monitor wydajności...h Monitor wydajności...a...a Uruchamianie monitora wydajności...a Zastosowania monitora wydajności...a Liczniki, wystąpienia i obiekty...a Wykres...a...a Alerty...a...a Jak ustawić alert...a...a Monitorowanie zdalnych komputerów...a Dzienniki śledzenia i liczników...a Raport...a...a Funkcje dodatkowe...a...a Najważniejsze liczniki...a...a Rozdział 29. Menedżer zadań...h Uruchamianie Menedżera zadań...a Aplikacje...a...a Procesy...a...a Wydajność...a...a

14 #4 786/- Rozdział 30. Diagnostyka systemu...h Uruchamianie narzędzia Informacje o systemie...a Korzystanie z narzędzia Informacje o systemie...a Organizacja...a...a Elementy zaawansowane...a...a Podsumowanie systemu...a...a Zasoby sprzętowe...a...a Składniki...a...a Środowisko oprogramowania...a...a Aplikacje...a...a Menedżer urządzeń...a...a Zmiana sterowników i zasobów...a Właściwości systemu...a...a Rozdział 31. Usługi terminalowe i ich licencjonowanie...h Charakterystyka usług terminalowych...a Gruby i cienki klient...a...a Zastosowania usług terminalowych...a Zanim zaczniesz...a...a Wymagania...a...a Jakiego sprzętu potrzebuję?...a Jakie aplikacje będą dostępne poprzez usługi terminalowe?...a Ilu użytkowników będzie korzystać z usług terminalowych i jakie są ich wymagania? Instalacja usług terminalowych...a Instalacja klienta...a...a Konfiguracja połączeń terminalowych...a Zarządzanie użytkownikami i ich sesjami...a Zarządzanie użytkownikami...a...a Zarządzanie sesjami...a...a Przeglądanie informacji o usługach terminalowych...a Wysyłanie komunikatu do użytkownika usług terminalowych...a Odłączanie użytkownika od serwera terminali...a Zdalne sterowanie...a...a Przeglądanie statystyk połączeń...a Licencjonowanie usług terminalowych...a Dodatek A Słowniczek terminów...h Dodatek B Polecenia systemu Windows h Uruchamianie interfejsu wiersza poleceń...a Uzyskiwanie pomocy na temat poleceń...a Polecenia, ich składnia i przykłady użycia...a Polecenia plikowe i dyskowe...a Append...a...a Assoc...a...a Attrib...a...a CD lub Chdir...a...a

15 ' 2.3;7 630/ / 74/68+ Chkdsk...a...a Comp...a...a Compact...a...a Convert...a...a Copy...a...a Del i Erase...a...a Dir...a...a Diskcomp...a...a Diskcopy...a...a Expand...a...a FC...a...a Files...a...a Findstr...a...a Format...a...a MD i Mkdir...a...a Move...a...a Print...a...a RD i Rmdir...a...a Ren i Rename...a...a Xcopy...a...a Polecenia Net...a...a NBTStat...a...a Net Accounts...a...a Net Config...a...a Net Continue, Pause, Start, Stop...a Net File...a...a Net Helpmsg...a...a Net Print...a...a Net Session...a...a NetStat...a...a Net Statistics...a...a Net Time...a...a Net Use...a...a Polecenia związane z TCP/IP...a Ftp...a...a Ipconfig...a...a Ping...a...a Telnet...a...a Polecenia sterujące środowiskiem wiersza poleceń...a Exit...a...a Path...a...a Popd i Pushd...a...a Prompt...a...a Subst...a...a Title...a...a Pliki wsadowe...a...a Call...a...a Echo...a...a For...a...a

16 #4 786/- Goto...a...a If...a...a Rem...a...a Setlocal i Endlocal...a...a Shift...a...a Symbole stosowane w wierszu poleceń...a <817 >>...a...a >818 (potok)...a...a >>...a...a , (przecinek)...a...a ^ (daszek)...a...a &...a...a &&...a...a ()...a...a Polecenie AT...a...a Narzędzia usunięte z systemu...a Przestarzałe polecenia plików wsadowych...a Polecenia zabytkowe...a...a Skorowidz...h...h

17 W tym rozdziale: ❽ Instalacja sieci ❽ Połączenia sieciowe i telefoniczne ❽ Właściwości połączenia lokalnego ❽ Opcje klienta sieci ❽ Usługi ❽ Instalacja i konfiguracja TCP/IP ❽ NWLink ❽ NetBEUI ❽ Inne protokoły Jednym z najważniejszych zadań administracyjnych w systemie Windows 2000 jest instalacja i konfiguracja składników sieciowych. Wszystkie projekty sieci obejmują unikatowe składniki sprzętowe i programowe, ponieważ to, co sprawdza się w jednym środowisku, niekoniecznie musi być idealne w innych. W bieżącym rozdziale omówione zostaną możliwości sieciowe systemu Windows 2000 Professional, począwszy od procedur instalacji karty sieciowej, poprzez szczegóły właściwości sieci, znacznie zmienione w porównaniu z poprzednimi wersjami systemu, aż po możliwości i instalację różnych protokołów sieciowych. Obsługa mechanizmu Plug and Play została zintegrowana z podstawowym kodem systemu Windows, a zarządza nią menedżer Plug and Play, należący do usług wykonawczych jądra systemu. Dzięki temu rozwiązaniu Windows 2000 Professional automatycznie rozpoznaje karty sieciowe zgodne z Plug and Play oraz konfiguruje ich ustawienia podczas instalacji. Jeżeli karta sieciowa nie obsługuje Plug and Play, lecz jej sterowniki są

18 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ zgodne z tym mechanizmem, Windows 2000 nie rozpozna automatycznie nowego urządzenia, ale poradzi sobie z obsługą jego zasobów. Dzięki temu konflikty przerwań sprzętowych zostaną znacznie zredukowane. Więcej informacji o mechanizmie Plug and Play przedstawiono w rozdziale 3., Instalacja Windows 2000 Professional. W bieżącym rozdziale przedstawiono, krok po kroku, ręczną instalację karty sieciowej, jednak w większości przypadków Windows 2000 automatycznie rozpozna nowe urządzenia podczas instalacji i uruchamiania systemu lub w wyniku zdarzeń sprzętowych, zaistniałych w trakcie pracy systemu (dokowanie komputera przenośnego). Sytuacje wymagające ręcznej instalacji wynikają z użycia starszych urządzeń i sterowników lub kart sieciowych nieobsługujących mechanizmu Plug and Play w połączeniu ze sterownikami zgodnymi z tym mechanizmem. Ważne jest, by kupując karty sieciowe przeznaczone do pracy w Windows 2000, upewnić się, że wymieniono je na liście zgodności sprzętowej (HCL Hardware Compatibility List), publikowanej kwartalnie przez Microsoft. Jeżeli kart nie ma na liście HCL, należy sprawdzić w witrynie ich producenta, czy istnieją dla nich sterowniki Plug and Play przeznaczone do pracy w Windows Pozwoli to zaoszczędzić sobie kłopotów podczas instalacji składników sieciowych. Lista zgodności sprzętowej (HCL Hardware Compatibility List) jest dostępna wpod adresem Kolejnym dodatkiem w Windows 2000 są podpisy cyfrowe. Producent sterownika przeznaczonego do pracy w Windows 2000 może poddać swój produkt procesowi testów zgodności przeprowadzanemu przez Microsoft. W procesie tym sterowniki są poddawane testowi WHQL (Windows Hardware Quality Labs), potwierdzającemu spełnienie przez nich określonego poziomu standardów. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, dla sterownika tworzony jest plik katalogowy (*.cat), zawierający podpis cyfrowy Microsoftu. Podczas instalacji nowego urządzenia w systemie Windows 2000 plik *.inf (zawierający informacje o konfiguracji urządzenia w systemie operacyjnym) informuje system o istnieniu pliku katalogowego tego urządzenia. Informacje te są wykorzystywane przez system przy dalszym używaniu sterowników urządzenia. Powyższy proces gwarantuje, że pliki sterownika nie zostaną w przyszłości zastąpione lub zmodyfikowane przez instalację innego urządzenia lub programu. Gdy uczeń kończy szkołę, otrzymuje świadectwo podpisawne przez jej władze. Podpis poświadcza, że uczeń uczęszczał na zajęcia i spełnił wywmagania programu nauczania. Podpisy cyfrowe pełnią tę samą rolę, tyle że występują w wpostaci elektronicznej. Poświadczają one, że urządzenie spełnia pewien poziom jawkości. Podpisy cyfrowe wykorzystuje się także w technologii szyfrowania (metwoda kodowania danych przesyłanych pomiędzy komputerem wysyłającym i odbierwającym) do wzajemnej weryfikacji tożsamości komputerów. 6/ Windows 2000 korzysta przy instalacji nowego sprzętu z kreatora znanego z systemów Windows 95 i 98. Instalację nowego sprzętu może przeprowadzić tylko użytkownik posiadający uprawnienia administratorskie. Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove

19 "3. +o❽ o 7 /- 3;/;' 2.3;7 Hardware Wizard) dostępny poprzez aplet Dodaj/Usuń sprzęt (Add/Remove Hardware) w Panelu sterowania (Control Panel), służy dwóm celom dodawaniu urządzeń lub rozwiązywaniu związanych z nimi problemów oraz ich deinstalacji lub wyłączaniu (rysunek 21.1). Windows 2000 skupia zatem w pojedynczym obszarze całe zarządzanie urządzeniami. " 792/ Wybieranie zadania sprzętowego w Kreatorze dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) Windows 2000 rozpoznaje nowe urządzenia zgodne z mechanizmem Plug and Play podczas instalacji i uruchamiania systemu. Po poprawnym uruchomieniu system przeprowadza instalację urządzeń bez żadnych dodatkowych informacji ze strony instalatora. Kreator sieci wykonuje procedurę tego kroku zaraz po uruchomieniu. Rysunek 21.2 przedstawia okno kreatora sprzętu w trakcie instalacji nowej karty sieciowej. W kolejnym kroku kreator zatwierdza wszystkie nowo zainstalowane urządzenia. Windows 2000 konfiguruje także ustawienia protokołów zainstalowanej karty sieciowej, co bardziej szczegółowo przedstawiono w podrozdziałach dotyczących protokołów TCP/IP, NWLink i NetBEUI, w dalszej części bieżącego rozdziału. W większości środowisk sieciowych będą to jedyne wymagane kroki. " 792/ Zadanie sprzętowe wykrywaj ce now kartę sieciow

20 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ W przypadku kart sieciowych niezgodnych z mechanizmem Plug and Play (korzystających ze sterowników obsługujących Plug and Play lub z nich niekorzystające) Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) przeprowadza proces ręcznej instalacji /- 3;/ Jeśli Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) nie rozpozna żadnego nowego urządzenia, wyświetli urządzenia zainstalowane obecnie w systemie w celu rozwiązania problemów któregoś z nich. Jedna z opcji znajdujących się na liście urządzeń umożliwia dodanie nowego urządzenia (rysunek 21.3). Wybierz Dodaj nowe urządzenie (Add a new device) i kliknij Dalej (Next). Zostaniesz poproszony o potwierdzenie wykrywania nowych urządzeń. Wybierz Nie (No) i kliknij Dalej (Next). System przygotuje listę wszystkich rozpoznanych kart sieciowych, co zazwyczaj zajmuje dłuższą chwilę. Kolejne okno kreatora prezentuje listę wszystkich kart sieciowych i ich producentów (rysunek 21.4). Wybierz z listy właściwą kartę i kliknij Dalej (Next). Kreator zainstaluje teraz kartę w systemie. " 792/ Kreator dodawania /usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) prezentuj cy listę zainstalowanych urz dze wraz z opcj dodania nowego urz dzenia " 792/ Kreator dodawania /usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) prezentuj cy listę kart sieciowych i ich producentów. Opcja Z dysku (Have Disk) przydaje się przy instalacji najnowszych sterowników dostarczonych na dyskietce lub płycie CD-ROM

21 "3. +o❽ o 7 /- 3;/;' 2.3;7 Jedną z opcji powyższego punktu procesu instalacji ofewruje przycisk Z dysku (Have Disk), widoczny na rysunku Jeśli to tylko możwliwe, korzystaj z tej opcji przy instalacji najnowszych wersji sterowników kartyw sieciowej. Sklepy komputerowe często sprzedają karty sieciowe bez sterowników, pozowstawiając rozpoznanie i instalację karty systemowi Windows Mimo to, kupuwjąc kartę sieciową, poproś o aktualne jej sterowniki. Producenci kart zawzwyczaj publikują informacje o sterownikach w swoich witrynach internetowych. Korzystając ze sterowników dostępnych na liście lub dostarczonych za pomocą opcji Z dysku (Have Disk), Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) zainstaluje teraz i skonfiguruje nową kartę sieciową. Proces ten zazwyczaj nie wymaga zastosowania instalacyjnej płyty Windows 2000 Professional ani ponownego uruchomienia systemu / /6; /2 Cenną opcją komunikacji sieciowej jest wykorzystanie technologii podczerwieni. Chociaż podczerwień w sieciach komputerowych rozpatruje się jedynie w szczególnych sytuacjach ze względu na koszt sprzętu technologia ta stała się bardziej popularna wówczas, gdy mamy do czynienia z łączeniem dwóch urządzeń. Komunikacja z zastosowaniem podczerwieni nie zastąpi tradycyjnego okablowania, jednak znajdzie zastosowanie w miejscach, w których nie stosuje się kabli ze względów estetycznych. Przykładem są tu zabytkowe budynki, w których instalacja okablowania jest niedopuszczalna. Podobnie jak w przypadku kart sieciowych, do instalacji urządzenia podczerwieni służy Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard). Poszczególne kroki są podobne, z tą różnicą, że zamiast karty sieciowej wybiera się urządzenie podczerwieni. Rysunek 21.5 przedstawia okno Kreatora dodawania/usuwania sprzętu (Add /Remove Hardware Wizard) podczas wyboru typu urządzeniai. " 792/ Kreator dodawania /usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) podczas wyboru instalowanego urz dzenia Kreator dodawania/usuwania sprzętu (Add/Remove Hardware Wizard) zastosuje domyślne ustawienia, aby automatycznie skonfigurować uriządzenie podczerwieni.

22 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ Urządzenia podczerwieni wykorzystują do komunikacji pwrotokół IrDA (Infrared Data Association). Jeśli komputer posiada wbudowany sprzętw IrDA, Windows 2000 automatycznie rozpozna go i zainstaluje z ustawieniwami domyślnymi. qadne inne ustawienia nie wymagają konfiguracji. Windows 2000 zawierwa dodatkowe programy, takie jak Ł cze bezprzewodowe (Wireless Link) do przesyłu plików i możliwość drukowania oraz przesyłu obrazów za pośrednictwem podwczerwieni. Jeśli komputer nie posiada sprzętu IrDA, do portu COM można podłączyć nadwajnik-odbiornik IrDA i dzięki niemu zainstalować urządzenie IrDA. Windows 2000 posiada pojedynczy centralny punkt, skupiający wszystkie połączenia sieciowe. W ten sposób wszystkie połączenia za pośrednictwem modemu, karty sieciowej lub urządzenia podczerwieni są zarządzane z jednego miejsca, co ułatwia odszukanie ustawień konfiguracyjnych. Aplet Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) w Panelu sterowania (Control Panel) prezentuje różne metody komunikacji komputera z innymi urządzeniami. Informacje o połączeniach znajdują się w lewej części okna apletu. Każda karta sieciowa posiada własny obiekt połączenia, widoczny w oknie tego apletu. Rysunek 21.6 przedstawia typowe okno Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections). " 792/ Okno Poł czenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) Ustawienia sieci są dostępne z poziomu Panelu sterowawnia (Control Panel) lub też po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Moje miejsca sieciowe (My Network Places), umieszczonej na pulpicie, i wybraniu pozycjiw Właściwości (Properties). Okno Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) oferuje wiele opcji. Jedną z nich jest utworzenie nowego połączenia w oparciu o wcześniej zainstalowane urządzenie. Podobnie jak w przypadku kart sieciowych, czynność tej opcji jest automatycznie wykonywana przez system operacyjny. Aby utworzyć nowe połączenie

23 "3. +o❽ o 7 /- 3;/;' 2.3;7 za pośrednictwem modemu, portu komunikacyjnego, sieci ISDN lub wirtualnej sieci prywatnej (VPN Virtual Private Network; metoda łączenia komputerów poprzez Internet), należy dwukrotnie kliknąć ikonę Utwórz nowe połączenie (Make New Connection), co spowoduje uruchomienie Kreatora połączeń sieciowych (Network Connection Wizard), przeprowadzającego proces łączenia. Inną opcją dostępną w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) jest sprawdzenie właściwości połączenia sieciowego. Okno to służy również do identyfikacji komputera w sieci oraz dodawania składników sieciowych. Opcje te opisano bardziej szczegółowio w kolejnych podrozdziałach../ /- 3;+ Kliknięcie opcji Identyfikacja sieciowa (Network Identification) w lewym panelu okna Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) powoduje wyświetlenie zakładki Identyfikacja sieciowa (Network Identification) okna dialogowego Właściwości systemu (System Properties), przedstawionej na rysunku Nie należy zaznaczać żadnego połączenia, ponieważ wówczas w lewym panelu okna Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) wyświetlone zostaną informacje na jego temat. Okno dialogowe Właściwości systemu (System Properties) jest również dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Mój komputer (My Computer), umieszczonej na pulpicie, lub z poziomu Panielu sterowania (Control Panel). Zakładka Identyfikacja sieciowa (Network Identification) okna Właściwości systemu (System Properties) przedstawia pełną nazwę komputera (wprowadzaną ręcznie lub generowaną losowo podczas instalacji systemu) oraz nazwę grupy roboczej lub domeny, do której należy komputer. Nazwa komputera może się składać maksymalnie z 63 znaków, o ile zainstalowano TCP/IP lub w przeciwnym razie z 15 znaków. Może ona zawierać znaki A Z, a z, 0 9 oraz łączniki. Można użyć również innych znaków, jednak nie zostaną one rozpoznane przez wszystkie komputery w sieci. Zmiana pełnej nazwy komputera albo informacji o grupie roboczej lub domenie odbywa się przy użyciu Kreatora identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard). " 792/ Zakładka Identyfikacja sieciowa (Network Identification) okna dialogowego Właściwości systemu (System Properties)

24 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ Omówienie tego kreatora wymaga wcześniejszego przedstawienia grup roboczych i domen w środowisku sieci systemu Windows ,3- / 3 /2 Windows 2000 Professional może pracować w grupie roboczej lub w domenie, logicznie pełniącej tę samą rolę. Grupy robocze i domeny operują w środowisku sieciowym, w którym komputery komunikują się ze sobą. Obydwa te mechanizmy posiadają pewien rodzaj zabezpieczeń, chociaż informacje o logowaniu mogą zostać wyłączone w przypadku grup roboczych (więcej na temat logowania i użytkowników znajdziesz w rozdziale 22., Użytkownicy i grupy). Jeśli jednak chodzi o zabezpieczenia i uwierzytelnianie użytkowników, administracja siecią opartą o grupy robocze różni się dalece od administracji siecią z domenami. Grupa robocza to zazwyczaj mała grupa komputerów wykonujących podobne zadania lub w jakimś celu związanych ze sobą. Komputery te są zazwyczaj położone blisko siebie, choć nie jest to konieczne. Istotna różnica pomiędzy grupami roboczymi i domenami wynika z zarządzania kontami użytkowników i grup. W środowisku grup roboczych każdy komputer przechowuje własne konta użytkowników i grup. Jeśli na przykład w jednym z komputerów należących do grupy roboczej utworzono konto dla Janice, będzie ona mogła logować się tylko do tego jednego komputera, ponieważ wyłącznie w nim znajduje się jej konto. Nie będzie mogła też korzystać z zasobów innych komputerów, na przykład plików i drukarek, ponieważ nie będzie uwierzytelniana w tych komputerach. Każdy komputer w takim środowisku musi być zarządzany oddzielnie i będzie on uwierzytelniał tylko własnych użytkownikówi. Ze względu na wysoką złożoność utrzymania związaną z administracją grupy robocze są przydatne w niewielkich środowiskach, składających się zazwyczaj z nie więcej niż dziesięciu komputerów, lub w rzadko spotykanych stałych środowiskach. Bardziej złożonym sieciom środowisko domenowe oferuje o wiele prostsze metody zarządzania uwierzytelnianiem i bezpieczeństwem. Domeny stosuje się w przypadku dużych środowisk sieciowych. W rzeczywistości środowisko takie może obejmować wszystkie komputery w jakimś celu połączone ze sobą logicznie za pośrednictwem sieci, choć fizycznie umieszczone gdziekolwiek na świecie. W domenie, podobnie jak w przypadku grup roboczych, komputery nie muszą być fizycznie umieszczone blisko siebie i zazwyczaj nie są. W systemie Windows 2000 teoretycznie rozmiar osiągany przez domenę nie jesti ograniczony. Struktura domenowa oznacza, że wszystkie konta użytkowników i grup są zarządzane centralnie, nie zaś lokalnie w każdym komputerze. Gdyby konto Janice utworzono w środowisku domenowym, byłaby ona w stanie logować się do sieci z dowolnego komputera w domenie. Ponadto, po uwierzytelnieniu, mogłaby ona korzystać z dowolnych zasobów domeny pod warunkiem posiadania właściiwych uprawnień.

25 "3. +o❽ o 7 /- 3;/;' 2.3;7 W systemie Windows 2000 znacznie rozszerzono strukturę domenową, wprowadzając usługi Active Directory (ADS Active Directory Services). W strukturze ADS konta użytkowników, grup i komputerów są grupowane w jednostkach organizacyjnych, co ułatwia administrację. Struktura domenowa dzieli się także na lasy i drzewa, co również ułatwia administrację. Użytkownicy Windows 2000 Professional mogą logować się do kontrolera domeny. Kontroler domeny pełni dodatkową rolę, przechowując kopie wszystkich kont użytkowników logujących się do domeny. W ten sposób podczas logowania Janice do domeny podane przez nią informacje logowania są przekazywane do kontrolera domeny. Kontroler domeny sprawdza istnienie konta użytkownika Janice w bazie danych katalogu ADS oraz poprawność podanego hasła, a następnie zezwala na zalogowanie się do domeny. W przeciwieństwie do Windows NT, w Windows 2000 żaden komputer nie pełni roli podstawowego kontrolera domeny. Wszystkie kontrolery domeny w Windows 2000 przechowują modyfikowalne kopie bazy danych katalogu. Tylko serwery Windows 2000 mogą działać jako kontrolery domeny. + o+. +./ /- 3;+ /8;36./ Zakładka Identyfikacja sieciowa (Network Identification) oferuje dwie możliwości zmiany właściwości komputera oraz grupy roboczej lub domeny. Kliknięcie przycisku Identyfikator sieciowy (Network ID) uruchamia Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard), w trakcie działania którego użytkownik jest proszony o określenie charakteru pracy komputera. Drugą opcję udostępnia przycisk Właściwości (Properties), którego kliknięcie powoduje bezpośrednie wyświetlenie informacji o komputerze i grupie roboczej lub domenie. W tym podrozdziale najpierw zostanie przedstawiony Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard), a następnie właściwości zaawansowane. Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard) ma za zadanie określić funkcję komputera. Na początku użytkownik jest pytany o to, czy jego komputer jest częścią środowiska sieci firmy, czy też służy zastosoiwaniom domowym (rysunek 21.8). " 792/ Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard)

26 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ Wybranie opcji komputera domowego powoduje umieszczenie go w grupie roboczej, a następnie użytkownik określa, kto może się do niego logować. Jedna z opcji zakłada, że każdy użytkownik korzysta z oddzielnego konta. Kont użytkowników nie można utworzyć korzystając z Kreatora identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard), do tego celu służy aplet Użytkownicy i hasła (Users and Passwords) w Panelu sterowania (Control Panel). Stosowanie oddzielnych kont użytkowników zapewnia bezpieczeństwo komputera, ponieważ każda osoba musi się zalogować, a baza danych zabezpieczeń komputera musi ją uwierzytelnić. Metoda ta przypomina system operacyjny Windows NT Workstation. Rysunek 21.9 przedstawia etap działania Kreatora identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard), w którym określa się siposób logowania do komputera. " 792/ Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard) z widoczn opcj określania sposobu logowania do komputera Druga opcja tego kroku kreatora przypomina schemat logowania do systemu Windows 95 lub Windows 98, w którym wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego konta. Proces logowania można całkowicie wyłączyć w aplecie Użytkownicy i hasła (Users and Passwords) w Panelu sterowania (Control Panel). Po wybraniu jednej z powyższych opcji komputer musi być ponownie uruchomiony, aby zainicjaliizować nowe ustawienia sieciowe. Jeśli określono, że komputer służy celom biznesowym, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie jego uczestnictwa w domenie lub w grupie roboczej. Jeżeli komputer nie należy do domeny, użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy grupy roboczej, po czym Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard) zakończy działanie. Jeśli komputer należy do domeny, kreator poprosi o podanie informacji niezbędnych do połączenia się z nią (rysunek 21.10). Do przyłączenia komputera do domeny wymagane jest konto i hasło użytkownika posiadającego uprawnienia administratora. Potrzebna będzie również nazwa domeny i być może nazwa komputera. Po podaniu tych informacji kreator skontaktuje się z kontrolerem danej domeny, aby określić, czy użytkownik posiada uprawnienia do utworzenia konta komputera. Jeżeli podane przez użytkownika informacje są prawidłowe i poprawnie uwierzytelnione, kreator kończy działanie. Zanim wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać, wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.

27 "3. +o❽ o 7 /- 3;/;' 2.3;7 " 792/ Kreator identyfikacji sieciowej (Network Identification Wizard) w trakcie procesu przył czania do domeny Opcja Właściwości (Properties) zakłada, że przeznaczenie komputera się nie zmieniło. Służy ona do zmiany nazwy komputera, grupy roboczej lub domeny (rysunek 21.11). Niezbędne procedury uwierzytelniania stosowane w kreatorze identyfikacji sieciowej dotyczą również wszelkich zmian w oknie Zmiany identyfikacji (Identification Changes). " 792/ Okno Zmiany identyfikacji (Identification Changes) Kliknięcie przycisku Więcej (More) w oknie Zmiany identyfikacji (Identification Changes) powoduje wyświetlenie kolejnego okna służącego do wprowadzenia informacji związanych z systemem DNS. Serwery nazw (DNS Domain Name System) w środowisku domenowym mogą być zintegrowane z kontami komputerów. System DNS szerzej omówiono w podrozdziale Instalacja i konfiguracja TCP/IP, w dalszej części bieżącego rozdziału. 3.+;+2 /7 o+.2 ;7 /- 3; - Kolejną opcją w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) jest dodawanie składników sieciowych. Składniki te nie są wymagane przy typowym korzystaniu z sieci i powinno się je instalować jedynie w określonych celach. Składniki dodatkowe dzielą się na następujące cztery ikategorie:

28 &❽# / ;7 78/ /' 2.3;7 630/ ❽ Narzędzia zarządzania i monitorowania (Management and Monitoring Tools), protokół Simple Management Network Protocol SNMP jest protokołem używanym do zarządzania urządzeniami w sieci. W Windiows 2000 Professional opcja ta instaluje agenta raportującego menedżerowi SNMP szczegóły na temat sieci. Przykładem takiej przekazywanej informacji byiłby adres IP karty sieciowej. ❽ Usługi sieciowe (Network Services), Odbiornik RIP (RIP Listener) Windows 2000 Server korzysta z dwóch protokołów wyboru triasy: RIP i OSPF. Komputery i routery przechowują tabele tras zawiierające informacje sieciowe wykorzystywane do kierowania danych do inniych komputerów i sieci. Obydwa te protokoły wyboru trasy umożliwiają routeromi współdzielenie informacji zawartych w tabelach tras. RIP (Routing Infoirmation Protocol) jest protokołem typu wektor odległości (distance vector), używanym do dynamicznego wyboru trasy w małych i średnich sieiciach. OSPF (Open Shortest Path First) jest protokołem wyboru trasyi typu stan łącza (link state), używanym w sieciach o dużych rozmiarach. Koimputer z systemem Windows 2000 Professional może nasłuchiwać aktualizacjii tras korzystając z protokołu RIP w wersji 1, o ile zainstalowano tę opciję. ❽ Usługi sieciowe (Network Services), usługi Simple TCP/IP (Simple TCP/IP Services) opcja ta dostarcza pięć dodatkowych usług TCPi/IP: Generator znaków (Character Generator), Daytime, Discard, Echo i Cytat dnia (Quote of the Day). Usługi te nie należą do standardowego zesitawu protokołów TCP/IP i określa się je jako obieralne, czyli instalowane samodzielnie przez użytkownika. ❽ Inne usługi plików i drukowania w sieci (Other Network File and Print Services), usługi drukowania dla systemu Unix (Print services for Unix) opcja ta umożliwia klientom systemu Unix wysyłanie poleceń LPR i LPQ do komputera z systemem Windows 2000 Professional. Okno Połączenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial-up Connections) zawiera obiekty właściwości połączeń każdej zainstalowanej karty sieciowej. Nazwy tych obiektów można łatwo zmienić dla łatwiejszej ich identyfikacji, a także dowolnie je podłączać i odłączać. Okno stanu dostarcza informacji na temat połączenia. Są to: czas trwania, prędkość oraz liczba wysłanych i odebranych pakietów w danym połączeniu (rysunek 21.12). We właściwościach połączenia lokalnego można zaznaczyć opcję wyświetlania ikony połączenia w prawym dolnym rogu paska narzędzi (rysunek 21.13). Nową, wygodną funkcją każdego okna dialogowego właściwości jest pomocny opis każdego wybranego elementu. Chociaż niektóre opisy składają się tylko z jednego zdania, streszczają jednak znaczenie funkcji bez potrzeby otwierania okna pomocy. Aby skonfigurować Połączenie lokalne (Local Area Connection), należy kliknąć jego obiekt prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Właściwości (Properties). Okno dialogowe Właściwości: Połączenie lokalne (Local Area Connection Properties) przedstawia wszystkie informacje o karcie sieciowej, klientach, usługach i protokołach połączenia lokalnego. Dodanie jednego składnika połączenia lokalnego, z wyjątkiem informacji o karcie sieciowej, spowoduje jego dodaniei do wszystkich połączeń lokalnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont...

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont... O autorach i współtwórcach... 15 Wprowadzenie... 19 Dla kogo jest ta książka?... 19 Tematyka poszczególnych rozdziałów... 19 Jak korzystać z książki?... 22 www.upgradingandrepairingpcs.com... 22 Rozdział

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Jonathan Hassell T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-1893-4 Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008: The Definitive Guide Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo