Synergia węglowo jądrowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synergia węglowo jądrowa"

Transkrypt

1 Synergia węglowo jądrowa duży europejski projekt demonstrujący wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Szczeciński 23 marca 2009 Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

2 European demonstration of process heat application with nuclear reactors Towards nuclear-coal synergy National Economy Committee The Senate of the Republic of Poland Warsaw, Poland, March 17, 2009 Dominique Hittner, Chairman of the European High Temperature Reactor Technology Network (HTR TN), AREVA, France Michael A. Fütterer, EU Commission, Joint Research Center Werner von Lensa, Forschungszentrum Jülich, Germany Sander de Groot, NRG, Petten, The Netherlands Ludwik Pieńkowski, University of Warsaw, Poland

3 Plan Program energetyki jądrowej w Polsce Strategia R&D w Europie dla energetyki jądrowej Co jest niezbędne dla europejskiego programu budowy pierwszej instalacji z reaktorem HTR Europejski potencjał w technologiach HTR i instalacji wykorzystujących ciepło z HTR Zapotrzebowanie przemysłu na bezemisyjne ciepło procesowe Intencja a następnie decyzja jednego z krajów europejskich zostania gospodarzem projektu Czym jest reaktor HTR i do czego może być wykorzystany Doświadczenie europejskie w technologiach HTR Stan projektów HTR na świecie i ostatnie trendy Po co europejski program budowy instalacji demonstracyjnej Konkluzje

4 Perspektywa energetyki jądrowej w Polsce Bezpieczeństwo energetyczne i konieczność ograniczenia emisji CO2 wymagają niskoemisyjnych technologii Obecnie jest opracowywany program energetyki jądrowej w Polsce Cel: uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej około 2020 roku Program ten wymaga solidnych podstaw w obszarach zależnych od nauki, badań i rozwoju technologii Silna i stabilna akceptacja społeczna oparta na wiedzy Wzmocnienie ram prawnych dla procesu licencjonowania i nadzoru Pozyskanie wsparcie ze strony przemysłu węglowego poprzez prowadzenie wspólnych badań Edukacja i trening: wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej wymaga wykształcenia kilku tysięcy specjalistów w ciągu najbliższych 10 lat Współpraca międzynarodowa oparta na wsparciu ze strony europejskich programów badawczych w obszarze technologii jądrowych System akumulowania i rozwoju w Polsce wiedzy o energetyce jądrowej

5 Strategia rozwoju energetyki jądrowej w Europie Reaktory lekkowodne (LWR) Obecnie dostępna technologia Dostarczyciele i użytkownicy wyznaczają trendy rozwoju Reaktory prędkie (powielające) Długofalowy program mający dać odpowiedź na ograniczone zasoby rozszczepialnego paliwa i możliwie pełny recycling wypalonego paliwa W Europie Francja jest liderem projektu. Prototyp Sodium cooled Fast Reactor (SFR) jest oczekiwany około 2020 European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE-TP) rozpoznała reaktory typu HTR jako jeden z filarów programów R&D Reaktory wysokotemperaturowe (High Temperature Reactors, HTR) dla produkcji energii elektrycznej, ciepła procesowego i wodoru

6 Droga do synergii węglowo - jądrowej Wsparcie dla programu energetyki jądrowej, budowy elektrowni jądrowych Uruchomienie pierwszej europejskiej instalacji HTR na początku dekady 2020 R&D vision Ramy programu synergii węglowo jądrowej w Polsce: Baza programu Europejskie doświadczenie w technologiach HTR Zasoby węgla i potrzeby przemysłu chemicznego w Polsce i w Europie Co jest niezbędne dla europejskiego programu budowy pierwszej instalacji Europejski potencjał w technologiach HTR i instalacji wykorzystujących ciepło z HTR Zapotrzebowanie przemysłu na bezemisyjne ciepło procesowe Intencja a następnie decyzja jednego

7 European High Temperature Reactor Technology Network

8 RAPHAEL - ReActor for Process heat, Hydrogen And ELectricity generation

9 Konsorcjum wiodących polskich uczelni i instytutów dla programu synergii węglowo - jądrowej AGH w Krakowie Instytut Problemów Jądrowych, Świerk Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Politechnika Częstochowska Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Instytut Energii Atomowej, Świerk Uniwersytet Śląski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Uniwersytet Warszawski Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach Konsorcjum zawiązano 28 czerwiec 2006 Lider: Profesor Kazimierz Jeleń, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Koordynatorzy: Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW Jerzy Cetnar, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie

10 Czym jest reaktor HTR? ANTARES Projekt firmy AREVA (są też projekty firm PBMR i GA) Reaktor HTR jest źródłem ciepła o temperaturze do T=850 C (przy dzisiaj dostępnych materiałach), który: pracuje na neutronach termicznych, spowolnionych w graficie ma silnie ujemny współczynnik temperaturowy (wzrost temperatury rdzenia powoduje zmniejszenie mocy, co sprzyja obniżeniu temperatury) chłodzony jest helem, który nie pochłania neutronów i jest gazem obojętnym chemicznie ma niewielką gęstość mocy (kilka MW/m3, w porównaniu do 100 MW/m3 w reaktorach PWR) może pracować na paliwie uranowym, plutonowym, thorowym, jak i wypalać transuranowce rozszczepialne paliwo jest zamknięte w ceramicznych mikrokapsułkach TRISO zachowujących szczelność w ekstremalnie wysokich temperaturach (do 1600 C)

11 Po co potrzebny jest HTR? Rynek ciepła procesowego jest duży, większy niż rynek energii elektrycznej Im wyższa temperatura, tym wartość ciepła procesowego większa Reaktory HTR otworzą rynek ciepła procesowego dla technologii jądrowych

12 Przykładowa konfiguracja reaktora HTR Dominique Hittner, AREVA NP

13 Europejskie doświadczenia w HTRach W Europie działały doświadczalne reaktory HTR, jak i demonstracyjna elektrownia z takim reaktorem reaktory doświadczalne demonstracja koncepcja modularna Opracowano elementy technologii dla przemysłowego wykorzystania jądrowego ciepła procesowego 10MW wymiennik ciepła Opanowano technologie produkcji wysokiej jakości paliwa TRISO 10MW reformer parowy metanu

14 Europejskie doświadczenia w HTRach Nuclear Hydrogenating Coal Gasification Karl Verfondern, IAEA Int. Conf. On Non Electric Applications of Nuclear Power April 16 19, 2007, Oarai, Japan Forschungszentrum Jülich in der Helmholtz Gemeinschaft

15 Europejskie doświadczenia w HTRach Pilot Plant for Hydro Coal Gasification Semi technical scale testing with 0.2 t/h Pilot plant scale testing with 10.0 kg/h Gasification at C and 6 12 MPa Coal throughput of ~40,000 t with up to 6400 Nm3/h of SNG Operation time of ~8000 h Karl Verfondern, IAEA Int. Conf. On Non Electric Applications of Nuclear Power April 16 19, 2007, Oarai, Japan Forschungszentrum Jülich in der Helmholtz Gemeinschaft

16 Europejskie doświadczenia w HTRach Nuclear Steam Coal Gasification Karl Verfondern, IAEA Int. Conf. On Non Electric Applications of Nuclear Power April 16 19, 2007, Oarai, Japan Forschungszentrum Jülich in der Helmholtz Gemeinschaft

17 Europejskie doświadczenia w HTRach Nuclear Simulated Steam Coal Gasification Lab scale testing with 5.0 kg/h Semi technical scale testing with 0.5 t/h Gasification at C and 2 4 MPa Total coal gasified: 2413 t Operation time of ~26,600 h with ~13,600 h under gasification conditions Karl Verfondern, IAEA Int. Conf. On Non Electric Applications of Nuclear Power April 16 19, 2007, Oarai, Japan Forschungszentrum Jülich in der Helmholtz Gemeinschaft

18 Europejskie doświadczenia w HTRach Konkluzje W końcu lat 80 tych XX wieku jądrowe ciepło procesowe okazało się niekonkurencyjne w stosunku do źródeł klasycznych Obecne i prognozowane ceny paliw i ich dostępność oraz konieczność redukcji emisji CO2 wskazują na konieczność zrewidowania konkluzji sprzed 20 tu lat Możliwe, że niskie ceny ropy utrzymają się w czasach światowej recesji, ale gdy wróci gospodarcza hossa, to ceny ropy i gazu poszybują, a politycy i kapitał będą pilnie poszukiwali gotowych dobrych projektów

19 Status of HTR development

20 Status rozwoju HTRów program Next Generation Nuclear Plant w USA Cel: uruchomienie ~ 2020 Budżet (DOE funding): 2007: 30 M$ 2008: 118 M$ 2009: ~ 200 M$ (oczekiwany)

21 Status rozwoju HTRów ostatnie trendy (konferencja HTR08)

22 Po co europejski program demonstrujący HTRy? Programy dziś realizowane w Chinach, RPA i USA czerpią z doświadczeń europejskich. Bez tych doświadczeń programy te byłyby zbyt słabe Programy te są realizowane z wykorzystaniem dzisiejszego potencjału technologicznego Europy. Wiele zasadniczych elementów do budowy instalacji będzie zamówione w Europie Takie uczestnictwo w obcych programach prowadzi do drenażu Europy. Brak spójnego programu w Europie będzie skutkował tym, że technologie zostaną opanowane poza Europą, z dużym wkładem Europy, ale Europa będzie jedynie potencjalnym nabywcą finalnej technologii Program NGNP w USA poszukuje wzmocnienia przez spójny program europejski Natomiast Polska zostając gospodarzem europejskiego demonstratora HTR uzyska duży program R&D, który będzie akumulował wiedzę o energetyce jądrowej w kraju wsparcie dla programu energetyki jądrowej (budowy elektrowni jądrowych) ze strony przemysłu węglowego, chemicznego poprzez perspektywę technologicznej synergii węglowo jądrowej

23 EUROPAIRS krok w stronę budowy europejskiego demonstratora HTR End User Requirements for industrial Process heat Applications with Innovative nuclear Reactors for Sustainable energy supply Work package 0: Coordination Work package 1: Viability Assessment Task 1.1: End user processes: characteristics and requirements Task 1.2: Nuclear system: characteristics and limits Task 1.3: Identification of operating window(s) for combined system Work package 2: Safety and licensing Task 2.1: Safety and licensing evaluation Work package 3: System Deployment Outlook Task 3.1: Scenario Study

24 EUROPAIRS krok w stronę budowy europejskiego demonstratora HTR End user industries ArcelorMittal France Steel making Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) Germany Technip KTI Italy L Air Liquide Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN) France Prochem Poland ZAK Poland Saipem France/Italy TüV Nord Germany Utility Support Group B.V. (USG/DSM) The Netherlands Chemistry + energy supply operator Technical Support Organizations of Nuclear Regulatory Bodies Nuclear research Commissariat à l'energie Atomique (CEA) France Joint Research Centre of the European Commission (JRC) Energy supply operators (+ nuclear operator) Fortum Power and Heat Oy Finland Suez Belgium ForschungsZentrum Jülich GmbH (FZJ) Germany Nuclear industry Nexia Solutions Ltd UK Amec NNC UK Areva NP France Nuclear Research & consultancy Group (NRG) The Netherlands Celem projektu jest zbudowanie silnej grupy end user

25 Wizja struktury europejskiej instalacji HTR fabryka chemiczna, nawozów sztucznych, petrochemia, huta relacje biznesowe europejski ośrodek demonstrujący reaktory HTR badania i demonstracja w dużej skali: reaktor HTR produkcja: energii elektrycznej pary technologicznej gazu syntezowego zasilanego nuklearnym ciepłem procesowym relacje naukowo badawcze relacje naukowo badawcze celem zademonstrowania nowych technologii nowych technologii wysokotemperaturowych materiałów i procesów, w tym chemii węgla i procesów rozkładu wody na wodór i tlen rozwój technologii reaktorów HTR

26 Koszt programu budowy demonstratora HTR Y1 REACTOR R&D Conceptual design Preliminary design Final design Construction Startup and testing Total reactor Y2 Y3 Y Y APPLICATIONS R&D Conceptual design Preliminary design Final design Construction Startup and testing Total applications Total Milion EUR Y Additional cost for advanced larger reactor Y4 Y8 Y9 Y10 Y11 Y Projekt wstępny 3 lata ~ 200 mln EUR Projekt Projekt końcowy i budowa 2 lata 7 lat ~ 400 mln EUR ~ 2700 mln EUR 12 Year

27 Główne założenia przy oszacowaniu kosztów Najszybszy technologicznie możliwy projekt Reaktor HTR Wszędzie tam gdzie jest to możliwe program bazuje na dostępnych dziś technologiach: Para wodna jest czynnikiem wykorzystanym do transportu ciepła Reaktor pracuje w temperaturze < 800 C aplikacje wykorzystujące ciepło procesowe < 600 C Reaktor jest największy z możliwych do zaprojektowania z jedną pętlą chłodzącą (zakładając, że chłodzenie jest w wytwornicy pary) Moc cieplna reaktora ~ 250 MW th Szacunkowe koszty odnoszą się do całości programu Pewna część kosztów zostanie zredukowana w przypadku zawiązania konsorcjum, do którego jako wkład rzeczowy (in kind) zostaną włączone dotychczasowe osiągnięcia firm i instytucji europejskich Dalsza redukcja kosztów i zadań wydaje się że będzie celowa i możliwa poprzez nawiązanie partnerskiej współpracy z programem NGNP w USA Do osiągnięcia tych celów konieczne jest uruchomienie programu przygotowawczego o budżecie kilku milionów EUR na okres do jednego roku, ale mającego wsparcie intencji rządu zostania gospodarzem europejskiego programu HTR

28 Konkluzje Europa posiada potencjał technologiczny umożliwiający budowę demonstracyjnej instalacji przemysłowej wykorzystującej reaktor HTR Europejski przemysł potrzebuje niezawodnego dostępu do taniej, bezpiecznej, bezemisyjnej energii, w tym do ciepła procesowego Polska zostając gospodarzem europejskiego demonstratora HTR Uzyska duży program R&D, który będzie akumulował wiedzę o energetyce jądrowej w kraju, który będzie wsparciem dla budowy elektrowni jądrowych ze strony przemysłu węglowego poprzez perspektywę technologicznej synergii węglowo jądrowej Zwiększy swoje bezpieczeństwo technologiczne i energetyczne poprzez dywersyfikację technologiczną pozyskiwania paliw płynnych i gazowych Możliwe, że niskie ceny ropy utrzymają się w czasach światowej recesji, ale gdy wróci gospodarcza hossa, to ceny ropy i gazu poszybują, a politycy i kapitał będą pilnie poszukiwali gotowych, dobrych projektów Do osiągnięcie tych celów konieczne jest uruchomienie programu przygotowawczego o budżecie kilku milionów EUR na okres do jednego roku, ale mającego wsparcie intencji rządu zostania gospodarzem europejskiego programu HTR

SYNERGIA WĘGLOWO-JĄDROWA

SYNERGIA WĘGLOWO-JĄDROWA rysunek: Microsoft Clipart SYNERGIA WĘGLOWO-JĄDROWA SYNERGIA WĘGLOWO-JĄDROWA, REAKTORY WYSOKOTEMPERATUROWE I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH POLSKI 1 A u t o r : P i

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

Energetyka jądrowa. w Polsce

Energetyka jądrowa. w Polsce Energetyka jądrowa w Polsce synergia węglowo jądrowa Ludwik Pieńkowski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski pienkows@slcj.uw.edu.pl Synergia przemysłu węglowego i energii jądrowej

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Polityka energetyczna wybranych krajów Europy, rola energetyki jądrowej Energy policy of selected European countries, role of nuclear energy ANDRZEJ G. CHMIELEWSKI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 11 ENERGIA NUKLEARNA A POLITYKA ENERGETYCZNA SZWECJI W DOBIE ŚWIATOWEJ NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ

ROZDZIAŁ 11 ENERGIA NUKLEARNA A POLITYKA ENERGETYCZNA SZWECJI W DOBIE ŚWIATOWEJ NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ Anna Całek ROZDZIAŁ 11 ENERGIA NUKLEARNA A POLITYKA ENERGETYCZNA SZWECJI W DOBIE ŚWIATOWEJ NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ Wprowadzenie W dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE Adam Kupczyk, WIP SGGW, IEO Sp. z o.o., członek Krajowej Izby Biopaliw Izabela Wielewska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

Bardziej szczegółowo

PILOTOWY PROGRAM WYKONAWCZY

PILOTOWY PROGRAM WYKONAWCZY Ministerstwo Środowiska P r o j e k t PILOTOWY PROGRAM WYKONAWCZY DO STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W ZAKRESIE WZROSTU PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ z dnia 06.07.2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Raport koñcowy z badania dziedzinowego Analiza sektora B+R i przemys³u energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdra aniu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J SIERPIEŃ 2010 ISSN 0013-7294 CENA 18 ZŁ

P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J SIERPIEŃ 2010 ISSN 0013-7294 CENA 18 ZŁ R P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2010 CENA 18 ZŁ Nagrody i wyróżnienia dla Południowego Koncernu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI

ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI Warszawa, 10 kwietnia 2009 LEGAL NOTICE Centre for Photovoltaics of the Warsaw University of Technology and PV-NMS-NET Partners are not responsible for use of information enclosed

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA

EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA Część IV GOSPODARKA Magdalena GRACZYK, Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO Uniwersytet Zielonogórski EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

Jaka energetyka? Wybór na pokolenia

Jaka energetyka? Wybór na pokolenia Jaka energetyka? Wybór na pokolenia Numer 2/2012 (53) ISSN 1506-6150 www.ppg.gda.pl Partnerzy i sponsorzy Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Grupa LOTOS

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ SPIS TREŚCI IX Tomasz E. KOŁAKOWSKI Tytułem wstępu KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Marek JAKUBIAK 487 Wkład elektryków

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX)

Bardziej szczegółowo

Nr 3/61/2010 W NUMERZE MAGISTRALE PRZESYŁOWE I ENERGETYKA ODNAWIALNA. Elektrownia atomowa w Kalkar (Niemcy Westfalia) zamieniona w lunapark

Nr 3/61/2010 W NUMERZE MAGISTRALE PRZESYŁOWE I ENERGETYKA ODNAWIALNA. Elektrownia atomowa w Kalkar (Niemcy Westfalia) zamieniona w lunapark Nr 3/61/2010 MAGISTRALE PRZESYŁOWE I ENERGETYKA ODNAWIALNA Elektrownia atomowa w Kalkar (Niemcy Westfalia) zamieniona w lunapark W NUMERZE EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SYSTEM PRZESYŁOWY GAZU ZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Źródła ryzyka System JUST IN TIME Potencjał technologiczny przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami Budżetowanie kosztów Łagodzenie kryzysów finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji (Podsumowanie seminarium technicznego Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji orgaznizowanego w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce OPINIE I EKSPERTYZY OE-155 LISTOPAD 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo